CURRICULUM VITAE
1. LIČNI PODACI:
Ime:
Prezime:
Datum rođenja:
Državljanstvo:
Bračni status:
2. OBRAZOVANJE
3.
Mira
Krža
27. decembar 1949.
Srpsko
Neudata
- Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
Dipl. ekonomista
- Redovni kursevi iz oblasti
revizije
organizovani od strane Coopers&Lybrand i
Službe društvenog knjigovodstva
RADNO ISKUSTVO:
Od 1974 – 1975
1975 – 1992
1992 – 1997
1997 – 1998
1998 – 2001
2001 – 2002
2002 – 2003
2003 - 2005
2005- 2013
2013 – do sada
Filijla automobilske industrije “Crvena zastava”,
Služba za plan i analizu – početnik
Služba društvenog knjigovodstva Bosne i
Hercegovine, Sarajevo – početnik, Rukovodilac
tima, Rukovodilac revizije
Deloitte & Touche, Beograd – Rukovodilac
tima u Odelenju revizije
Ernst&Young, Beograd - Rukovodilac tima u
Odelenju revizije
MOBTEL, Beograd – Rukovodilac devizne
službe i kreditnog odeljenja
PricewaterhouseCoopers, Beograd Rukovodilac tima u Odelenju revizije
Evropski pokret u Srbiji – Rukovodilac
finansija
Alpha Bank AE Beograd – Interni revizor
Piraeus Bank, ad Beograd – Rukovodilac
interne revizije
UHY Revizija d.o.o., Beograd – Rukovodilac
revizije, Ovlašćeni revizor
STRUČNE KVALIFIKACIJE
- Obavljenje revizije u raznim granama industrije kao što su: elektroprivreda,
vodoprivreda, gasovod, druga javna komunalna preduzeća, spoljno trgovinska
preduzeća.
- Obavljanje revizije osiguravajućih društava.
- Revizija banaka.
- Poslovi interne revizije banke.
OSTALO:
 Aktivno znanje engleskog jezika
 Poznavanje osnovnih programa PC računara
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje komore ovlašćenih revizora
Download

Mira Krža - UHY REVIZIJA