•
Uređaji za međurednu obradu sa tanjirastim noževima
•
Uređaji za međurednu obradu sa ravnim noževima
•
Kultivatori sa motičicima
•
Podrivači
•
Prikolice uske za transport
•
Prikolice za rasturanje đubriva
Priključne mašine za traktore
Multifunkcionalan ram obrezivanje, povezivanje, potkresivamje
i ćišćenje stabla
Sateliti za okopavanje loze
Vučeni berači
Samohodne mašine za vinogradarstvo
Specializovani traktori za vinogradarstvo
FREZE
Širok izbor različitih freza obezbeđuje prilagodljivost na svaki tip
traktora i mašine za obradu zemlje. Mogu biti:
• fiksne,
• pomerljive sa strane ručno i hidraulično
• sa više brzina i
• za snage od 10 do 160 KS
MALČERI
Sicma tarupi su prilagodivi na bilo koji tip tla i procesa kao što su trava
žbunje, drvo i isečci obrezivanja.Mogu biti:
• fiksni,
• pomerljivi sa strane i
• za snage od 15 do 80 KS.
MALČERI STABILNI
Strogo dizajniran po propisima EU namenjen je za usitnjavnje ostataka
obrezivanja pa i do 100mm prečnika
KOSAČICE
Proizvedene od materijala koje garantuju kvalitet , izdržljivost i
homogenost otkosa bez obzira na površinske otpatke što pripomaže
procesu sušenja. Mogu biti:
• napred montirani na traktoru,
• pozadi montirane i
• kombinacija tri kosačice
ROTOKOPAČICE
Su specifični za upotrebu na veoma vlažnim zemljištima, zemljištima
bogata glinom, teška zemljišta ili zemljišta sa tvrdim dnom usled
učestale upotrebe freze.
VILJUŠKAR ZA TRAKTOR
Hidraulične viljuške za podizanje tereta predviđene su za traktore male
snage, mogu biti opremljenje i upravljanjem za pozadi, standardno
imaju četiri operacije
Download

Goldoni priključci