PROLEĆNA AKCIJA 2014
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG
2014
"PROLEĆNA AKCIJA KOJA SE NE PROPUSTA" 2014.
MP AKCIJA
POPUST
RSD
%
MP
Dodatni
rabat %
1130-200-0218 Motorna testera MS 170 16.583,33
19.900,00
5
0
19.900,00
176,75
1130-200-0262 Motorna testera MS 180 21.583,33
25.900,00
5
10
23.310,00
207,04
Motorne testere
VP
1123-200-0313 Motorna testera MS 230 39.916,67
1127-200-0239
Motorna testera MS 290
POKLON
€
+
0000-8814110
47.900,00
5
10
43.110,00
382,90
52.916,67
63.500,00
5
10
57.150,00
507,60
8.005,00
9.606,00
5
10
8.645,40
76,02 0000-8841199
5.148,33
6.178,00
5
10
5.560,20
49,38
0464-0130000
Zaštitna oprema
ECONOMY PLUS
0000-883-4754 pantalone tamno
sive/narandžaste, 54
0000-883-4956
ECONOMY PLUS jakna
tamno siva/narandžasta L
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG
+
0464-0130000
2014
"PROLEĆNA AKCIJA KOJA SE NE PROPUSTA" 2014.
Motorne kose i motorni trimeri
VP
MP
Dodatni
rabat %
MP AKCIJA
POPUST
RSD
%
€
4140-011-2359
Motorni trimer FS 38
16.583,33
19.900,00
5
0
19.900,00
176,75
4140-200-0311
Motorni trimer FS 55
24.750,00
29.700,00
5
10
26.730,00
237,41
4134-200-0234 Motorna kosa FS 120
45.750,00
54.900,00
5
10
49.410,00
0000-884438,86
1199
4128-200-0156 Motorna kosa FS 450
65.750,00
78.900,00
5
10
71.010,00
630,70
3.675,83
4411,00
5
10
3.969,90
35,26
Zaštitna oprema
0000-885-1400 ECONOMY Štitnik za glavu
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG
PI_MS231_MS251_08_2010_00_01
POKLON
+
0464-0020006
2014
"PROLEĆNA AKCIJA KOJA SE NE PROPUSTA" 2014.
MP AKCIJA
Motorni trimeri za šišanje žive
ograde
4228-011-2912
Motorni trimer za šišanje
žive ograde, HS 45
VP
MP
Dodatni
rabat %
POPUST
%
RSD
€
29.083,33
34.900,00
5
10
31.410,00
278,98
0000-8813604
Benzinske prskalice
4203-011-2611
Benzinska prskalica SR
420
POKLON
49.916,67
59.900,00
5
10
53.910,00
478,82
27.416,67
32.900,00
5
10
29.610,00
262,99
+
0464-0130000
Benzinski duvači
4241-011-1732 Duvač BG 86
0000-8840324
Uređaji za pranje pod visokim
pritiskom
4775-012-4500
Uređaj za pranje pod
visokim pritiskom RE 98
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG
22.083,33
26.500,00
5
10
23.850,00
211,83
+
0464-0020006
2014
"PROLEĆNA AKCIJA KOJA SE NE PROPUSTA" 2014.
Električne kosačice za travu
6310-011-2420
Električna kosačica za
travu ME 340
MP AKCIJA
POPUST
RSD
%
VP
MP
Dodatni
rabat %
14.333,33
17.200,00
5
10
15.480,00
137,49
POKLON
€
Benzinske kosačice za travu
6350-011-3408
Benzinska kosačica MB
248.3
30.000,00
36.000,00
5
10
32.400,00
287,50
6350-011-3418
Benzinska kosačica MB
248.3 T
38.250,00
45.900,00
5
10
41.310,00
366,91
6338-011-3410
Benzinska kosačica MB
443.1 T
+
46.083,33
55.300,00
5
10
49.770,00
442,05
31.083,33
37.300,00
5
10
33.570,00
298,16
77.666,67
93.200,00
5
10
83.880,00
745,01
Električni usitnjivači grana i lišća
6007-011-1174
Usitnjivač granja i lišća GE
105.1
Benzinska freza
6241-011-3923
Benzinska freza HB 585.0
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG
0484-5001160
0463-9955441
Trimi glave i trimi niti
AutoCut 25-2
AutoCut C5-2
AutoCut 40-2
DuroCut 40-2
AutoCut 40-4
DuroCut 40-4
PolyCut 6-3
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Download

PROLEĆNA AKCIJA 2014