Forum beogradskih osnovnih škola
Zmaja od Noćaja 9/1
11000 Beograd
Tel/Fax: +381(0)11-26-33-460
e-mail: [email protected]
www.fbos.org.rs
PIB: 100042976
Br. računa: 170-736-37
Predsednicima sindikata i zainteresovanim članovima,
POZIV ZA TRIBINU
„PRAVNA ZAŠTITA ZAPOSLENIH U PROSVETI“
Pozivamo Vas da dođete u ponedeljak 22. novembra 2010.g. u 18,30h u
prostorije Foruma ukoliko imate gorući problem i ne možete čekati da
naši advokati dođu u Vašu školu. Takođe Vas obaveštavamo da će naši
advokati, Sofija Ilić i Andrija Marković, davati pravne savete svakog
ponedeljka u istom terminu.
Vaš Forum beogradskih osnovnih škola
U Beogradu, 18.11.2010.g.
Download

Poziv za tribnu FBOŠ