SAVEZ SPORTSKIH KLUBOVA
ODGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA
SRBIJE
06/10/2013
Strana: 1
RANG LISTA EKIPA ZA 2013. GODINU
Regija VII Vršac,Plandište
Mladi golubovi, (100-500) km
Broj
ekipe
Šifra i ime takmičara
1 3094
Naziv kluba
Popović Marko
MIRAŽ, 095, Uljma
1
400129-13
3
621
Ekipnih
Bodova
15.177
2
400018-13
3
621
16.958
3
400122-13
3
621
22.420
4
400019-13
3
621
24.848
5
400131-13
3
621
27.527
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
106.930
Ukupno za ekipu:
2 1141
Stojanov Saša
Golub Ekspres , 069, VRŠAC
1
401388-13
3
682
Ekipnih
Bodova
42.185
2
401329-13
3
682
49.367
3
401385-13
3
682
70.199
4
401308-13
3
682
84.349
5
401354-13
3
725
91.577
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
337.677
Ukupno za ekipu:
3 2279
Guteša Milan
STRELA, 073, Velika Greda
1
407802-13
3
724
Ekipnih
Bodova
42.326
2
407824-13
3
563
66.492
3
413402-13
3
724
101.544
4
407829-13
3
607
111.857
5
407801-13
3
724
118.409
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
Ukupno za ekipu:
440.628
SAVEZ SPORTSKIH KLUBOVA
ODGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA
SRBIJE
06/10/2013
Strana: 2
RANG LISTA EKIPA ZA 2013. GODINU
Regija VII Vršac,Plandište
Mladi golubovi, (100-500) km
Broj
ekipe
Šifra i ime takmičara
4 2123
Naziv kluba
Drljača Milan
STRELA, 073, Velika Greda
1
407106-13
3
683
Ekipnih
Bodova
59.437
2
407102-13
3
683
73.227
3
407189-13
3
683
135.797
4
407125-13
3
727
140.318
5
407198-13
3
727
147.541
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
556.320
Ukupno za ekipu:
5 0540
Živanov Rajko
I OKTOBAR, 035, Bela Crkva
1
400185-13
3
649
Ekipnih
Bodova
68.114
2
402816-13
3
649
100.136
3
402801-13
3
655
109.732
4
400177-13
3
655
139.299
5
402466-13
3
611
153.421
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
570.702
Ukupno za ekipu:
6 3063
Otonoga Jon
STRELA, 073, Velika Greda
1
407699-13
3
633
Ekipnih
Bodova
86.736
2
407525-13
3
709
100.659
3
407682-13
3
753
137.440
4
407224-13
3
709
137.914
5
407871-13
3
665
144.518
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
Ukupno za ekipu:
607.267
SAVEZ SPORTSKIH KLUBOVA
ODGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA
SRBIJE
06/10/2013
Strana: 3
RANG LISTA EKIPA ZA 2013. GODINU
Regija VII Vršac,Plandište
Mladi golubovi, (100-500) km
Broj
ekipe
Šifra i ime takmičara
7 1993
Naziv kluba
Ovčarov Dragan
MIRAŽ, 095, Uljma
1
411090-13
3
618
Ekipnih
Bodova
148.643
2
437057-13
3
538
160.831
3
411054-13
3
662
177.526
4
400162-13
3
545
181.417
5
411013-13
3
538
204.075
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
872.492
Ukupno za ekipu:
8 0615
Lazin Dušan
KARAŠ, 061, Jasenovo
1
406867-13
3
664
Ekipnih
Bodova
56.328
2
406878-13
3
620
117.322
3
406881-13
3
620
236.901
4
406865-13
3
505
244.106
5
406862-13
3
620
245.986
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
900.643
Ukupno za ekipu:
9 0537
Stehlik i Stojanović
I OKTOBAR, 035, Bela Crkva
1
402514-13
3
654
Ekipnih
Bodova
111.617
2
402522-13
3
654
197.766
3
402511-13
3
604
198.749
4
402528-13
3
654
198.979
5
402535-13
3
604
230.556
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
Ukupno za ekipu:
937.667
SAVEZ SPORTSKIH KLUBOVA
ODGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA
SRBIJE
06/10/2013
Strana: 4
RANG LISTA EKIPA ZA 2013. GODINU
Regija VII Vršac,Plandište
Mladi golubovi, (100-500) km
Broj
ekipe
Šifra i ime takmičara
10 2289
Naziv kluba
Fekete Mihalj
MIRAŽ, 095, Uljma
1
400855-13
3
639
Ekipnih
Bodova
145.204
2
400868-13
3
632
157.479
3
400860-13
3
632
193.681
4
400858-13
3
565
208.712
5
400836-13
3
588
236.293
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
941.369
Ukupno za ekipu:
11 1735
Stefanović Filip
MLADOST 97, 050, VRŠAC
1
403655-13
3
727
Ekipnih
Bodova
172.484
2
403677-13
3
727
201.302
3
403659-13
3
683
221.300
4
403660-13
3
683
222.162
5
403657-13
3
727
241.219
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
1,058.467
Ukupno za ekipu:
12 3404
Cera Dragan
Golub Ekspres , 069, VRŠAC
1
401658-13
3
680
Ekipnih
Bodova
149.973
2
401540-13
3
730
193.367
3
401538-13
3
686
276.933
4
401515-13
3
680
294.853
5
401512-13
3
686
299.771
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
Ukupno za ekipu:
1,214.897
SAVEZ SPORTSKIH KLUBOVA
ODGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA
SRBIJE
06/10/2013
Strana: 5
RANG LISTA EKIPA ZA 2013. GODINU
Regija VII Vršac,Plandište
Mladi golubovi, (100-500) km
Broj
ekipe
Šifra i ime takmičara
13 2045
Naziv kluba
Arnovljević Voislav
I OKTOBAR, 035, Bela Crkva
1
402837-13
3
647
Ekipnih
Bodova
27.848
2
402897-13
3
604
154.547
3
400105-13
3
653
338.361
4
402804-13
3
653
364.327
5
402878-13
3
653
461.740
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
1,346.823
Ukupno za ekipu:
14 1516
Krivošić Mirko
Golub Ekspres , 069, VRŠAC
1
401133-13
3
591
Ekipnih
Bodova
282.784
2
401144-13
3
591
368.383
3
401134-13
3
547
377.271
4
401127-13
3
547
377.933
5
401143-13
3
597
384.238
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
1,790.609
Ukupno za ekipu:
15 0610
Harkaji Janoš
Golub Ekspres , 069, VRŠAC
1
401708-13
3
683
Ekipnih
Bodova
379.311
2
401732-13
3
683
409.590
3
401715-13
3
733
512.495
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
1,301.396
Ukupno za ekipu:
16 2755
Fabian Petar
STRELA, 073, Velika Greda
1
407470-13
3
596
Ekipnih
Bodova
127.329
2
407201-13
3
714
232.663
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
Ukupno za ekipu:
359.992
SAVEZ SPORTSKIH KLUBOVA
ODGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA
SRBIJE
06/10/2013
Strana: 6
RANG LISTA EKIPA ZA 2013. GODINU
Regija VII Vršac,Plandište
Mladi golubovi, (100-500) km
Broj
ekipe
Šifra i ime takmičara
17 1877
Naziv kluba
Gligić Radiša
MIRAŽ, 095, Uljma
1
400911-13
3
680
Ekipnih
Bodova
208.258
2
400919-13
3
630
404.363
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
612.621
Ukupno za ekipu:
18 2293
Gavrilov Ivica
MIRAŽ, 095, Uljma
1
400088-13
3
663
Ekipnih
Bodova
345.285
2
400083-13
3
670
352.951
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
698.236
Ukupno za ekipu:
19 2874
Neda Jon
STRELA, 073, Velika Greda
1
461950-13
3
706
Ekipnih
Bodova
357.389
2
461959-13
3
713
363.592
R.b.
Broj
goluba
Letova
km
720.981
Ukupno za ekipu:
20 1266
Zdraveski Stojadin
R.b.
1
Broj
goluba
STRELA, 073, Velika Greda
Letova
km
3
776
448207-13
310.468
Ukupno za ekipu:
21 2297
Pocić Branko
R.b.
1
Broj
goluba
Ekipnih
Bodova
310.468
STRELA, 073, Velika Greda
Letova
km
3
565
407707-13
Ukupno za ekipu:
Ekipnih
Bodova
314.291
314.291
SAVEZ SPORTSKIH KLUBOVA
ODGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA
SRBIJE
06/10/2013
Strana: 7
RANG LISTA EKIPA ZA 2013. GODINU
Regija VII Vršac,Plandište
Mladi golubovi, (100-500) km
Broj
ekipe
Šifra i ime takmičara
22 1139
Naziv kluba
Popov Božidar
R.b.
1
Broj
goluba
STRELA, 073, Velika Greda
Letova
km
3
768
448290-13
Ukupno za ekipu:
Ekipnih
Bodova
353.342
353.342
Download

Mladi ekipno - Golub