Broj pristupnice: _________
Pristupnica za članstvo u FK Sarajevo/narudžba sezonske
Podaci o novom članu:
Sadašnji odnos člana sa FKS :
□ Škola fudbala „Asim
Ferhatović – HASE“ (označiti)
□ Novi/stari član (zaokružiti)
(Broj članske karte ________)
Ime i prezime: _________________________________
Datum rođenja: ________________________________
Mjesto rođenja: ________________________________
ČLANSKA KARTA
□ Godišnja članarina – 20 KM
JMBG: ________________________________________
Broj LK / broj pasoša: ___________________________
SJEVER
□ Godišnja karta – 45 KM
Adresa stanovanja: _____________________________
□ Polugodišnja karta – 25 KM
Prebivalište /Općina / Država: ____________________
ISTOK
□ Godišnja karta – 100 KM
Telefon/Mobitel: _______________________________
□ Polugodišnja karta – 60 KM
E-mail adresa: _________________________________
ZAPAD
□ Godišnja karta – 100 KM
Datum pristupanja / zahtjeva: ____________________
□ Polugodišnja karta – 60 KM
VIP galerija
□ Godišnja karta – 200 KM
□Polugodišnja karta–120 KM
BORDO VIP galerija
□ Godišnja karta – 400 KM
Napomena: U cijenu svih godišnjih i polugodišnjih karata je uključena
članarina sa vremenom trajanja kupljene sezonske karte.
Potpisom ove pristupnice pristajem biti član FK Sarajevo i ujedno izjavljujem da prihvatam odredbe Statuta i ciljeve FK
Sarajevo. Potpisom ove pristupnice dajem saglasnost da se moji gore navedeni lični podaci mogu koristiti u svrhu kreiranja
baze podataka navijača i CRM FK Sarajevo, sve dok sam ja član FK Sarajevo, a shodno odredbama Zakona o zaštiti ličnih
podataka Bosne i Hercegovine.
________________________________
Vlastoručni potpis
Datum ___________
__________________________
M.P.
za FK Sarajevo
Fudbalski Klub "Sarajevo" Maršala Tita 38b 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 664 262 Fax: +387 (0)33 442 333 E-mail: [email protected] Web: www.fcsarajevo.ba
Download

Pristupnica za članstvo u FK Sarajevo/narudžba