Sarajevo, 12.02.2015. godine
Poštovani,
Čast i zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sastanak fokus grupe pod organizacijom
Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija u BiH (UNDP BiH) u saradnji sa Centrom za društvena
istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta na temu:
„SEKSUALNO NASILJE POČINJENO U ORUŽANOM SUKOBU“
koji će se održati u utorak, 24.02.2015. godine na Internacionalnom Burč univerzitetu, sa
početkom u 09:00 sati
Imajući u vidu činjenicu da veliki broj slučajeva seksulanog nasilja počinjenog tokom
rata u Bosni i Hercegovini nije prijavljen, velikim dijelom zbog osjećaja srama i stigmatizacije
žrtava silovanja, kao i zbog izražene potrebe za dodatnom edukacijom za predstavnike
pravosudnih organa na svim nivoima, UNDP BiH u okviru projekta: „Seksualno nasilje
počinjeno u oružanom sukobu“ u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Internacionalnog
Burč univerziteta organizira sastanak sa fokusnom grupom koju sačinjavaju predstavnici
pravosudnih organa u BiH na svim nivoima vlasti s ciljem analize potreba i izrade preporuka
jačanja njihovih kapaciteta u pogledu rada na slučajevima seksulanog nasilja.
U skladu s tim, namjera organizatora je da predstavnicima pravosudnih organa,
uključujući domaće eksperte iz stručne i akademske zajednice ponudi prostor za diskusiju, te
stručnu analizu pomenute teme. Stoga Vas pozivamo da učestvujete u radu fokus grupe i kroz
konstruktivnu diskusiju pružite doprinos razmatranju ovog značajnog pitanja.
Također, ljubazno Vas molimo da Vaš dolazak
[email protected] ili na kontakt telefon: 033/293-483.
potvdite
putem
mail-a:
U prilogu poziva je dostavljen i preleminarni program, a za sva ostala pitanja stojimo
Vam na raspolaganju putem telefona 033/293-483.
Napomena: Za učesnike koji dolaze izvan Sarajeva obezbijeđeno je noćenje dan prije
sastanka u Hotelu Sarajevo (uključena večera na dan dolaska i doručak na dan sastanka). Prijavu
za noćenje izvršiti putem mail-a: [email protected] ili na kontakt telefon: 033/293-483.
S poštovanjem,
RoL Program menadžer UNDP BiH
Klaudia Kuljuh
Direktor Centra za društvena istraživanja
Mr. sci. Esad Oruč
Download

„SEKSUALNO NASILJE POČINJENO U ORUŽANOM SUKOBU“