Poziv za studente
Studentski konkurs za pisanje tekstova
"Migracije u Srbiji - problemi i izazovi"
Otvorena komunikacija vas poziva na konkurs za pisanje tekstova na temu meseca aprila
“Migracije u Srbiji - problemi i izazovi” u okviru projekta “Otvoreni univerzitet“.
Da li imate objašnjenje za to što je Srbija na drugom mestu u svetu po "odlivu mozgova"?
Kako mislite da migracije utiču na ekonomski i kulturni razvoj Srbije?
Imate li rešenje za to što je Srbija jedna od prvih pet zemalja u svetu sa produženom izbegličkom
krizom?
Iskažite svoje mišljenje na konkursu za studentske radove projekta "Otvoreni univerzitet" nevladine
organizacije Otvorena komunikacija. Primamo radove na sledeće teme:





Uticaj unutrašnjih i spoljašnjih migracija na razvoj Srbije
Kulturološke promene kao posledica migracija u Srbiji
Položaj izbeglica i interno-raseljenih lica u Srbiji
Odliv mozgova iz Srbije – problemi i rešenja
Politika azila u Srbiji – Usklađivanje sa pravilima EU
Tekst između 500 i 1500 reči treba poslati do 24. aprila na e-mail [email protected]
Radovi će biti objavljeni na sajtu www.otvoreniuniverzitet.rs, a autori dva najbolja teksta biće
pozvani kao panelisti na tribinu koja će se održati krajem aprila. Više informacija potražite na sajtu
http://www.otvoreniuniverzitet.rs/ ili nam se javite na e-mail [email protected]
Projekat "Otvoreni univerzitet" je zamišljen sa namerom okupi sve eksperte, profesore,
studente i ostale društveno odgovorne aktere kako na Univerzitetu u Beogradu tako i izvan njega,
a sa idejom da oni daju svoj doprinos kritičkoj analizi društvenih problema.
Za više informacija, slobodno kontaktirajte:
Anđela Milivojević
Otvorena komunikacija |
M 063 72 16 428 | E [email protected]
W www.ok.org.rs | www.eudc2012.org
###
Otvorena komunikacija je organizacija koja se bavi unapređenjem kulture javnog dijaloga. Osnovana je
1997. godine od strane profesora i studenata Univerziteta u Beogradu po ugledu na debatne klubove
prestižnih evropskih univerzitetskih centara. Njene obrazovne programe iz oblasti debate, argumentacije,
građenja slučaja i javnog nastupa je do sada završilo više od 1500 studenata iz Srbije, regiona, Evrope i
SAD-a. Podržavajući rad univerzitetskih, a od 2010. godine i srednjoškolskih debatnih klubova, kao i
organizacijom brojnih nacionalnih i međunarodnih takmičenja, Otvorena komunikacija radi na razvoju veština
kritičkog razmišljanja i kulture dijaloga. Poverena joj je organizacija „Evropskog univerzitetskog debatnog
prvenstva – Beograd 2012”.
Download

Migracije u Srbiji - problemi i izazovi