1. ročník
mezinárodní vědecké konference
Zážitková
pedagogika
a její možnosti využití u vybraných cílových skupin
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o. a Univerzita Śląskim - Katowice
pořádají 1. ročník mezinárodní vědecké konference
Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití u vybraných cílových skupin
Konference pod záštitou rektora VŠTVS PALESTRA, s.r.o. prof. PhDr. Václava Hoška, DrSc. se uskuteční
ve čtvrtek 25. 4. 2013 od 9.30 do 17 hodin v prostorách Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA.
Konference je rozdělena do tří základních sekcí:
teoretická východiska zážitkové pedagogiky;
zážitková pedagogika a možnosti jejího využití u dětí a dospívajících;
zážitková pedagogika a možnosti jejího využití u dospělých a seniorů.
Účast na konferenci přislíbili přední odborníci v oboru pedagogiky a kinantropologie: prof. PhDr. Václav Hošek,
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prof. dr hab. Wiesława A. Sacher ,
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., doc. PhDr. Jan Neuman, CSc., Dr. hab. Beata Pitula, Ph.D. a další.
Program konference bude průběžně aktualizován podle přihlášených přednášejících na webových stránkách
www.palestra.cz/zp.
Přihlášky k aktivní účasti, včetně krátké anotace příspěvku, posílejte prosím nejpozději do 28. 2.2013, přihlášky k pasivní
účasti do 31. 3.2013. Bližší informace k přihláškám a pokyny pro autory příspěvků lze zjistit na webových stránkách
konference (www.palestra.cz/zp). Příspěvky je nutné odevzdat nejpozději do 28. 2. 2012, po úspěšném recenzním řízení
budou publikovány ve sborníku příspěvků.
Odbornými garanty konference jsou: Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc., Dr. hab. Beata Pitula,
Ph.D. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
Přihlášky a případné dotazy zasílejte, prosím, na adresu
PhDr. Markéty Šauerové, Ph.D. – [email protected]
V průběhu konference je zajištěno pohoštění a polední raut.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci a příjemnou tvůrčí
atmosféru.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Pilská 9, 198 00 Praha 14-Hostavice,
tel. fax: 281 932 013, 281 930 154
[email protected]
www.palestra
a.cz
Download

Zážitková pedagogika