АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1
155-1069
20.12.2005 ВАСИЛИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
22.08.2005
1
155-1074
21.11.2005 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
09.03.2007
0
155-0947
1
155-0929
1
155-162
04.06.2004 КЕСИЋ МИЛИВОЈ
ДАНИЦА
26.04.2006 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
29.09.2010 АЛЕКСИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
0
155-0920
06.12.2005 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
1
155-0608
1
155-0240
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
ДЕЈАНА
ЂОРЂЕВИЋ
1
155-0920
27.12.2005 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
14.12.2010 АНЂЕЛКОВИЋ
ТРАЈКО НЕБОЈША
08.12.2005 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
1
155-0684
20.07.2007 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
1
155-0928
10.01.2006 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
1
155-0971
21.12.2005 ГАЗИВОДА
СЛОБОДАН ЈЕЛЕНА
0
155-0912
12.11.2005 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
1
155-0692
1
155-0977
0
155-0912
23.10.2007 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
01.07.2005 ШИЉЕГОВИЋ ВОЈИН
РАДОВАН
11.06.2012 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
1
155-0979
17.04.2006 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
1
155-0942
14.12.2005 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
1
155-0890
1
155-0985
12.03.2008 МАТОВИЋ
ДРАГОМИР
МИРОСЛАВА
01.04.2005 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
Датум
испитног
рочишта
44
07109784
СЛОБОДА ПМТ
15.10.2001 УЖИЦЕ
СТ 348/01
СВЕТОЗАР
ТАНОВИЋ
ВОЈИСЛАВ
ВЕЉАШЕВИЋ
2
58
17288261
ГРОТ ДП извршена
реорганизација
03.12.2008.
13.07.2005 ЛЕСКОВАЦ
СТ.62/05
ДРАГОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ
ВЕСЕЛИН
САВИЋ
3
59
08000182
ПРОЛЕТЕР ИТ
04.06.2004 ЗРЕЊАНИН
СТ. 153/04
4
63
06719635
30.08.2002 БЕОГРАД
5
75
07163665
ИНЕКС
ИНТЕРЕКСПОРТ
ГОДОМИН ДП ПК
VII СТ
24/2010
СТ.6/05
СТОЈОЉКОВИЋ
АЛЕКСАНДАР
ДЕЛИНКА
ЂУРОВИЋ
СНЕЖАНА МАРИЋ
РАДОЈЧИЋ
РАДОСЛАВ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
6
80
07503997
ОБОД ДОО
06.03.2000 БЕОГРАД
XI СТ
6134/98
ЈОВАН КОРДИЋ
7
92
07621957
15.12.1999 УЖИЦЕ
СТ 264/99
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
8
93
07088892
ИНЕКС НАПРЕДАК
ДП
ЧУКАРИЦА ПКБ
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
19.03.2004 БЕОГРАД
9
94
07034776
КООПИНВЕСТ
14.05.2003 БЕОГРАД
10
102
07016255
19.07.2001 БЕОГРАД
11
110
07114729
17.08.2001 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ80/05
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
12
117
07006985
12.02.2001 БЕОГРАД
СТ 2907/95
ЈОВАН КОРДИЋ
13
130
17353527
09.11.2005 БЕОГРАД
VIII - СТ 230/05
ВЈЕРА ЂУРИШИЋ МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
14
141
08049491
ЈЕС ЈУГОЕКСПОРТ
СИСТЕМ ЈЕС
КОРПОРАЦИЈА
ХИДРОТЕХНИКА
ПОМОРАВЉЕ
ИНЖЕЊЕРИНГ
БРОДОТЕХНИКА
БРОДГРАДИЛИШТЕ
ДД
СОЛ
ТЕЛЕКОМУНИКАТИО
Н АД
СТАРА МОРАВИЦА
XI СТ
4753/95
XIII СТ
7351/98
СТ 3/2010
09.02.2001 СУБОТИЦА
165/01
ЧЕЉУСКА ИВАН
15
152
08008957
ПАРТИЗАН ФД ДП
01.07.2005 СУБОТИЦА
СТ.37/05
ИЛОНА СТАЈИЋ
ЗАКИЋ
МИЛОВАН
ЧЕЉУСКА ИВАН
16
165
07026960
БЕКО БЕОГРАДСКА
КОНФЕКЦИЈА
12.02.2003 БЕОГРАД
V СТ
1835/96
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
СТЕВО
ЂУРАНОВИЋ
17
177
06851339
16.09.2004 ЧАЧАК
СТ.19/06
ИЛИЋ ДУШКА
НИКЕТИЋ
МАРИјА
18
213
07029527
ХИДРОГРАДЊА ДП
ГРАЂЕВИНСКА
ОПЕРАТИВА
СПОРТ СТАР
26.06.2001 БЕОГРАД
II Ст
2488/99
ДУШАН
МАРЧИЋЕВ
19
246
07145721
ЈАСТРЕБАЦ ГП
09.10.2002 КРАЉЕВО
СТ 2505/02
МИРОСЛАВ
КАРАПАНЏИЋ
МИОМИР
ПЕШОВИЋ
23.01.2003
20
250
08072965
1 МАЈ ХП ГИК СА ПО
01.04.2005 СУБОТИЦА
СТ 772/04
ЧЕЉУСКА ИВАН
ИЛОНА СТАЈИЋ
10.07.2006
ЈОВАН КОРДИЋ
СТЕВО
ЂУРАНОВИЋ
Обустава наставак
над ст.
масом
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечани
судија
1
08.07.2005 ПОЖАРЕВАЦ
Датум
поверилач
ког
рочишта
АПЦС
Председник
стечајног већа
1 од 88
25.01.2005
12.09.2007
23.05.2007
07.10.2005
29.08.2005
23.05.2007
10.08.2005
24.12.2004
05.05.2005
Стечајни
управник
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Срећко Тимотић
Милена
Живковић
ПРОКОПИЈЕВИЋ
ЗОРАН
ЗОРАН ДЕНИЋ
21
254
07121563
ЗИДАР ГИП
13.05.2004 ВАЉЕВО
Ст.378/04
22
277
07301405
ПОЉОПРОДУКТ ДП
10.02.2003 ЛЕСКОВАЦ
СТ 1722/02
23
282
07352310
ЗЕВЕЛОН ДП
21.01.1999 ЛЕСКОВАЦ
24
300
08155470
ПЧЕЛА ЗЗ
11.06.2002 СОМБОР
СТ 308/02
НАСТИЋ БИЉАНА
25
302
08168822
РИЂИЦА ЗЗ
22.05.2004 СОМБОР
218/04
АЛЕКСАНДАР
ПОЗЕР
26
304
08046409
ДУШАН СТАНИЧКОВ
ДП АД
05.07.2004 СОМБОР
СТ 282/04
БИЉАНА НАСТИЋ
27
306
08008221
БАЧКА АД
06.10.2004 СОМБОР
320/2004
28
346
06998771
28.10.2005 УЖИЦЕ
СТ.35/06
Оливера
Пањковић
МИРОСЛАВ
КАРАПАН?ИЋ
29
347
07191499
ВОЈИН ПОПОВИЋ
ДОМАЋА РАДИНОСТ
ДОО
ВОЈИН ПОПОВИЋ
АД
Милојичић
Катарина
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
14.11.2005 КРАЉЕВО
СТ 54/05
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
МИРОСЛАВ
КАРАПАНЏИЋ
30
348
08036438
ШПЕДИЦИЈА ДП
21.09.2005 ЗРЕЊАНИН
СТ. 28/05
РАДПЈЧИЋ
РАДОМИР
СТОЈИЉКОВИЋ
АЛЕКСАНДАР
31
361
07343108
КОСТОЈЕВИЋИ ЗЗ
07.04.2004 УЖИЦЕ
СТ 173/04
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ВОЈИСЛАВ
ВЕЉАШЕВИЋ
32
369
07163169
МИП МЕСНА
ИНДУСТРИЈА
22.12.2004 ПОЖАРЕВАЦ
Ст.13/04
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
СНЕЖАНА
МАРИЋ
33
370
07163177
ВОЋЕ ПРОДУКТ ДП
19.11.2003 ПОЖАРЕВАЦ
СТ.1129/03
СВЕТЛАНА САВИЋ
34
388
06841813
ШЕЛК 911
20.02.2006 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 5/06
35
394
08010960
ЛИФАМ АД
СТ 1350/97
36
398
17030680
ДРИНА АД
29.10.2003 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
30.12.2005 ВАЉЕВО
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ДУШАНКА
ПЕТАКОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ
37
402
07654138
ИСКРА МЕТАЛ АД
23.09.2005 КРАЉЕВО
СТ 66/05
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
38
433
08172048
НОВОТРАНС АД
17.03.2006 НОВИ САД
5/06
39
459
08237760
КОРЗО АД
СТ 6/06
40
461
07647107
ВОЋАР АД
14.04.2006 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
09.12.2005 ВАЉЕВО
41
507
07270356
ДЕЛИ ЈОВАН ЗЗ у
реорганизацији
26.03.2002 ЗАЈЕЧАР
СТ 219/02
ДРАГОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ
СТ.БР.200/9 ЗОРАН СИМИЋ
7
СТ 102/05
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
Датум
поверилач
ког
рочишта
16.09.2004
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
27.12.2004
14.03.2007
07.02.2006
25.01.2006
29.06.2004
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
1
155-1067
1
155-0644
1
155-0249
1
155-0660
1
02-269
1
155-1026
21.12.2005 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
0
155-0692
1
155-0955
28.05.2009 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
28.10.2005 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
1
155-1086
15.10.2009 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
1
155-0689
21.09.2005 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
1
155-1060
29.09.2006 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
1
155-1015
01.03.2013 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
Стечајни
управник
04.04.2005 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
14.12.2005 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
26.12.2006 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
21.12.2005 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
21.12.2005 МАРЈАНОВИЋ
АЛЕКСАНДАР
30.01.2007
22.12.2006
1
155-1015
01.03.2013 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
ОБРАДОВИЋ
РАДИСАВ
СЛАВИЦА
ЛЕВАЈАЦ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
28.04.2006
20.03.2006
1
155-1002
26.02.2004
28.02.2004
0
155-0780
1
155-0983
МИРОСЛАВ
КАРАПАНЏИЋ
27.12.2005
1
155-0641
20.02.2006 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
31.05.2012 БУРСАЋ САВА
МИТАР
06.04.2006 ИВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
ПАНТЕЛИЈА
11.04.2007 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
1
155-0752
1
155-0613
1
155-0905
0
155-1061
ДРАГАН ЛАЛИЋ
101/05
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
Датум
испитног
рочишта
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
2 од 88
03.07.2006
10.11.2005
24.05.2006
14.08.2006 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
09.07.2009 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
20.04.2006 ЈОВАНОВИЋ
МИЛОЈКО ЉИЉАНА
01.03.2006 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
42
530
07308035
АД ДД ЕИ АПАРАТИ
ЗА ДОМАЋИН
01.02.2005 НИШ
1 СТ.
454/2004
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
20.05.2005
43
549
07051581
01.02.2006 БЕОГРАД
VI.СТ
.216/05
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋГЛАВОНИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
24.01.2007
44
551
08036250
ХИДРОТЕХНИКА
БЕОГРАДГРАДЊА у
реорганизаци
24.01.2007.ји
СЕРВО МИХАЉ АД
25.10.2002 ПАНЧЕВО
855/02
МИРЈАНА
ПАЛИНКАШ
45
560
08445389
ТРГОВИНА СРЕМ ДД
СТ 122/03
46
601
17253247
ЈЕФТА
МИЛИЧЕВИЋ
Душка Илић
47
602
07163541
АНЂЕЛИЈА МИШИЋ
ДОО
ОЛГА АД
22.10.2003 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
23.05.2006 ЧАЧАК
12.05.2006 ПОЖАРЕВАЦ
СТ.1/06
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
48
606
08039453
15.05.2006 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ.8/06
ДРАГАН ЛАЛИЋ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
49
631
07521278
13.09.2004 БЕОГРАД
50
692
08716218
МИТРОВАЧКА
ИНДУСТРИЈА
ВЕНТИЛА АД
СРПСКА КРУНА
ЕКСПОРТ ИМПОРТ
ХЕФЕСТ БРОКЕРАД
19.04.2006 СОМБОР
VII -СТ 1420/04
СТ 7/06
СТЕВА
ЂУРАНОВИЋ
ГАЈИЋ ЗДРАВКО
51
696
08227012
ПАНОНИЈА АД
05.07.2006 СУБОТИЦА
СТ 14/06
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ЧЕЉУСКА ИВАН
52
698
07043651
РАД ГП
13.03.2001 БЕОГРАД
VI СТ
8/2010
53
699
17086766
13.03.2001 БЕОГРАД
VI СТ
3606/96
54
700
17259865
РАД
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ГП
ГОША УЗОР
16.06.2006 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 7/06
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋГЛАВОНИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИЋ
55
713
07736878
19.07.2001 БЕОГРАД
56
714
07736908
57
776
07020198
ЈЕС ЈУГОЕКСПОРТ
НАМЕШТАЈ
ЈЕС ЈУГОЕКСПОРТ
МОДНА ОДЕЋА
ТАПЕТА СА П О
III СТ
1387/98
VII СТ
27/2010
VIII СТ
61/06
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ВЈЕРА ЂУРИШИЋ
58
801
07054238
15.07.2004 БЕОГРАД
XIII СТ
1222/04
ЈОВАН КОРДИЋ
59
821
07647948
ИНСТИТУТ ЗА
СИСТЕМЕ
ПЛАНИРАЊА И
УПРАВЉАЊА
САРТИД СТАН ПЛАН
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
ОЛГА
МИЛОШЕВИЋ
ЉУБИНКОВИЋ
20.10.2004 БЕОГРАД
60
836
07071418
06.10.2003 БЕОГРАД
ВЈЕРА ЂУРИШИЋ МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
МАРИЦА ЂУКИЋ
61
851
07450648
МИНЕЛ ЕЛИП
СТЕЧАЈНА МАСА
БИОПАК ПКБ
62
865
08072612
ЈАКШИЋЕВО
стечајна маса
15.03.2004 ЗРЕЊАНИН
VIII-СТ1208/04
XIII СТ
2769/01
XIII-СТ860/04
СТ 932/03
12.03.2001 БЕОГРАД
14.07.2006 БЕОГРАД
17.05.2004 БЕОГРАД
32/05
Јован Кордић
РАДОЈЧИЋ
РАДОМИР
ДРАГИЦА
ПЕТКОВИЋ
Марија
Аџемовић
СВЕТЛАНА
САВИЋ
Датум
поверилач
ког
рочишта
18.05.2006
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
1
155-0968
09.07.2007 ПЕТКОВИЋ
МИОДРАГ НЕБОЈША
1
155-0746
30.09.2011 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
0
155-0926
16.12.2008 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
1
02-293
05.07.2006 Пухача Тривун
20.09.2007 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
12.05.2006 АЛЕКСИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
Стечајни
управник
22.09.2006
26.06.2006
0
155-0999
26.04.2007
30.06.2005
1
155-162
06.09.2006
19.06.2006
1
155-0648
15.05.2006 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
0
155-0957
29.05.2006
0
155-0995
07.08.2006
1
155-0943
СТЕВО
ЂУРАНОВИЋ
1
155-1030
15.09.2010 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
19.04.2006 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
05.07.2006 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
01.01.2010 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
СТЕВА
ЂУРАНОВИЋ
1
155-0911
22.01.2008 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
1
155-0558
16.06.2006 ВУКАШИНОВИЋ
МАРКО ВИДОЈЕ
1
155-1030
1
155-1030
1
155-0034
01.05.2008 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
01.05.2008 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
14.07.2006 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
0
155-0987
15.07.2004 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
0
155-0912
0
155-0464
1
155-0916
11.01.2006 0
155-0962
27.06.2012 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
16.03.2006 ДУЊИЋ ИВАНА
ЧЕДОМИР
05.06.2008 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
12.10.2006 НИЋЕТИН ЉУБОМИР
МИЛАН
ИЛОНА СТАЈИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
Стево
Ђурановић
СТОЈИЉКОВИЋ
АЛЕКСАНДАР
3 од 88
16.03.2007
25.10.2006
23.10.2006
30.11.2005
26.07.2006
08.09.2006
23.11.2005
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
63
868
07006128
ИСКРА АД стечајна
маса
12.10.2006 БЕОГРАД
I СТ 223/06 ЖЕЉКО МУЊИЗА ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
64
901
08004528
21.09.2006 СОМБОР
СТ 19/06
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
65
922
17242300
ИСТРА ФА
реорганиз.банкротство
01.04.2008.
ВЕКО ИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
23.11.2006 БЕОГРАД
XII СТ
140/06
ТАТЈАНА
ВЈЕРА ЂУРИРИЋ
ВЛАИСАВЉЕВИЋ
66
937
06998755
ВОЈИН ПОПОВИЋ
ТРГОВИНА ДОО
14.11.2005 УЖИЦЕ
СТ 34/06
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
МИРОСЛАВ
КАРАПАНЂИЋ
67
938
06998747
14.11.2005 КРАЉЕВО
СТ 54/05
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
МИРОСЛАВ
КАРАПАНЏИЋ
68
939
06998763
14.11.2005 УЖИЦЕ
СТ 32/06
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
МИРОСЛАВ
КАРАПАН?ИЋ
69
940
07444141
ВОЈИН ПОПОВИЋ
ПОЉОПРИВРЕДА И
ПРЕРАДА МЕСА
ВОЈИН ПОПОВИЋ
ПРОИЗВОДЊА И
ПРЕРАДА РИБЕ
КОЛУБАРА ЗЗ
07.11.2002 БЕОГРАД
70
948
07326947
25.12.2006 ЧАЧАК
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
71
971
07721552
ПКС ЛАТЕХ ХЛЦ ХИ у
реорганзацијибанкротство
23.03.2009.
СПОРТС МАН
КОМПАНИ
XV СТ
1408/02
СТ 3/06
16.02.1996 БЕОГРАД
VIII СТ
477/94
ВЈЕРА ЂУРИШИЋ ДРАГИ
ДРАГОВИЋ
72
972
08579822
21.03.2007 НОВИ САД
СТ 2/07
976
07163983
29.01.2007 ПОЖАРЕВАЦ
СТ.23/06
74
984
08051046
ЊЕГОШ АИП
31.01.2007 СУБОТИЦА
СТ 1/07
ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ВЕРИЦА
СВЕТЛАНА
СМИЉАНИЋ
САВИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
10.06.2007
73
ЕЛНОС
АГРОВОЈВОДИНА АД
стечајна маса
16 ОКТОБАР УЗГП
75
985
07659407
СТОЧАР ЗЗ
29.01.2007 НИШ
1.СТ.63/07
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
76
987
08027676
АПАТЕХ ДП
27.12.2006 СОМБОР
СТ 25/06
АЛЕКСАНДАР
ПОЗДЕР
77
1008
17730207
СЕМЕНАРСТВО ДП
стечајна маса
26.02.2007 ВАЉЕВО
СТ 4/07
РАДА ВУЛЕТИЋ
78
1027
17246135
ВЕРИТИМО ДОО
14.03.2007 БЕОГРАД
ЈОВАН КОРДИЋ
79
1030
08013934
СИРМОДЕКС
80
1032
07019327
81
1045
06974040
ИНСТИТУТ ЗА
НОВИНАРСТВО
БК ТЕЛЕКОМ
стечајна маса
21.02.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
13.02.2007 БЕОГРАД
XIII СТ
267/06
СТ 3/07
82
1049
08400806
ПРЕМИУМ ЛИКУИД
ДОО
19.01.2007 БЕОГРАД
20.04.2007 СУБОТИЦА
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
22.12.2006
21.11.2006
19.03.2010 0
155-1072
12.10.2006 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
19.03.2007
30.10.2006
0
155-0660
21.09.2006 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
0
155-0996
25.09.2013 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
12.12.2006
1
155-1060
14.11.2005 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
28.12.2005
1
155-0927
13.11.2006 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
20.12.2006
1
155-0608
14.11.2005 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
1
155-0956
1
155-0979
09.10.2007 РАЈКОВИЋ
БОРИВОЈЕ СРЂАН
06.04.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
0
155-1006
26.03.2012 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
14.05.2007
09.07.2010 0
155-0972
21.03.2007 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
15.05.2007
12.03.2007
0
155-1009
18.05.2007
09.03.2007
1
155-0943
ЗОРИЦА
СТОЈАНОВИЋ
25.06.2007
09.03.2007
1
155-1025
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉОНОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
29.01.2007
1
155-0933
12.01.2012 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
31.01.2007 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
06.06.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
27.12.2006 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
МАРИЈА
А?ЕМОВИЋ
30.03.2007
25.05.2007
11.05.2007
02.02.2007
03.07.2007
05.04.2007
1
155-1047
26.02.2007 ВУКОМАНОВИЋ
МИЛИНКО МИЛИСАВ
20.06.2007
20.06.2007
0
155-0915
08.05.2007
22.03.2007
1
155-0867
XV СТ
238/06
XII СТ
266/06
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ЛАЛИЋ ДРАГАНА ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИЋ
10.05.2007
10.05.2007
1
155-1072
26.06.2007
22.05.2007
24.11.2008 0
155-0957
23.10.2012 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
01.08.2011 СТУПАР ДРАГО
СЊЕЖАНА
15.03.2007 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
04.07.2011 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
СТ 12/07
ИВАН ЧЕЉУСКА
10.07.2007
08.05.2007
0
155-0986
ИЛОНА СТАЈИЋ
4 од 88
05.08.2009 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
Обустава наставак
над ст.
масом
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
1
155-0577
1
155-0986
06.09.2007
0
155-0931
26.10.2007
20.07.2007
0
155-0911
15.09.2009 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНКОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
01.09.2007
13.07.2007
1
155-0667
1
155-1026
05.06.2007 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
12.06.2007 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
21.08.2007
МЛАДЕН
НИКОЛИЋ
06.09.2007
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
83
1051
07122233
МАЧВА ДТП
27.04.2007 ВАЉЕВО
СТ 9/07
РАДА ВУЛЕТИЋ
84
1053
08032254
УМЕТНОСТ АД ИН
04.05.2007 СУБОТИЦА
СТ 14/07
ИВАН ЧЕЉУСКА
85
1061
07485913
23.04.2007 БЕОГРАД
XIII СТ
237/06
ЈОВАН КОРДИЋ
86
1071
17202324
БЕОГРАДСКО
МАШИНСКОГРАФИЧКО
ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО
АСТРА СИМИТ ДОО
04.06.2007 БЕОГРАД
V Ст.263/06 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
87
1072
07115431
КУПРЕС ТП
05.06.2007 КРАГУЈЕВАЦ
2 СТ 5/07
88
1073
08004595
КРАМЕР ДП
17.05.2007 СОМБОР
ст 4/2007
89
1080
08047391
ГВОЖЂАР
05.06.2007 ЗРЕЊАНИН
СТ 8/07
90
1083
07034989
ГРМЕЧ
30.05.2007 БЕОГРАД
ll СТ
106/2010
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСКИ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
91
1116
08220026
КОММОНТ ГАМС
27.07.2007 СУБОТИЦА
СТ 22/07
ЧЕЉУСКА ИВАНА СТАЈИЋ ИЛОНА
92
1117
17122584
ПОБЕДА ПРОМЕТ
11.07.2007 БЕОГРАД
XV СТ 20/07
93
1119
07203144
БОРПРЕВОЗ ЈП
АСТУП
13.08.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ 21/07
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
94
1121
07627700
БИЉНА
ПРОИЗВОДЊА
17.08.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ. 25/07
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
95
1123
07182376
"ТЕХНОС"АД
стечајна маса
27.08.2007 ЧАЧАК
СТ 8/07
ДУШКА ИЛИЋ
96
1133
07016077
30.05.2007 БЕОГРАД
97
1139
07042400
98
1144
08013853
99
1176
07361084
100
1180
08113815
101
1185
07320825
ЈУГОЛАБОРАТОРИЈА
АД
ДИМИТРИЈЕ
ТУЦОВИЋ 1898
МИЛАН
СТЕПАНОВИЋ
МАТРОЗ стечајна
маса
СТРАГАРИТ у
реорганизацији од
13.06.2008
НОВОСАДСКА
ИНДУСТРИЈА
ТЕКСТИЛА
ЕПОКСИД
102
1190
08596727
103
1191
08690600
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БОЖОДАРКА
РАЈИЋ
Датум
поверилач
ког
рочишта
АПЦС
Датум
испитног
рочишта
СТ Број
07.06.2007
Стечајни
управник
27.04.2007 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
04.05.2007 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
07.05.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
03.10.2007
08.08.2007
0
155-0962
20.09.2007
20.09.2007
0
155-1082
05.10.2007
07.09.2007
0
155-0945
1
155-0673
02.11.2007
1
155-1061
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
05.10.2007
1
155-0621
СОЊА
ТОДОРОВИЋ
24.12.2007
05.10.2007
02.12.2008 1
155-1021
XV СТ 29/07 ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
V СТ 75/07 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ст 12/2007
ЈОВАН КОРДИЋ
04.09.2007
04.09.2007
0
155-0942
13.12.2007
30.10.2007
1
155-0939
10.04.2010 1
155-0658
11.12.2007 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 22/07
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
10.03.2008
18.01.2008
1
155-0925
11.12.2007 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
17.12.2007 НОВИ САД
СТ 37/07
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
04.03.2008
07.02.2008
1
155-0752
17.12.2007 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
04.10.2007 УЖИЦЕ
СТ 9/07
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
01.02.2008
13.11.2007
15.06.2012 0
155-0608
ЦИГЛАНА ДОО
18.01.2008 СУБОТИЦА
СТ 35/07
ЈАСМИНКА
ВУКАНОВИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
04.04.2008
29.02.2008
1
155-0985
19.03.2012 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
18.01.2008 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
ИЗГРАДЊА ДОО
18.01.2008 СУБОТИЦА
СТ 34/07
ИВАН ЧЕЉУСКА
04.04.2008
29.02.2008
1
155-0624
26.09.2007 БЕОГРАД
23.08.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
НАТАЛИЈА
ИЛОНА СТАЈИЋ
Љиљана
Комшић
5 од 88
05.06.2007 НИЋЕТИН ЉУБОМИР
МИЛАН
30.05.2007 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
07.11.2011 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
09.09.2008 ЂОРЂЕВИЋ
МИЛИВОЈЕ
МИЛОРАД
13.08.2007 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
17.08.2007 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
14.08.2012 ПОПАДИЋ
МОМЧИЛО ДРАГАН
30.05.2007 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
13.09.2013 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
23.08.2007 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
18.01.2008 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
1
155-0925
Стечајни
управник
02.03.2009 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
08.02.2008 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
104
1194
07163223
ШИК КУЧЕВО ДОО
29.11.2007 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 8/07
105
1202
07661908
ЕНИПЕКС ДП
08.02.2008 ЧАЧАК
СТ 1/08
ДУШКА ИЛИЋ
СОЊА
ТОДОРОВИЋ
10.06.2008
17.03.2008
1
155-0781
106
1203
08687200
ХИНС АД
07.02.2008 НОВИ САД
СТ 28/07
17.04.2008
18.03.2008
1
155-1065
07.02.2008 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
107
1206
08224803
УНИВЕРЗАЛ ЛУКС
ДОО
29.05.2007 ПАНЧЕВО
СТ 7/07
ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
БОЈАНА МИЉУШ БОЖИДАРКА
МАРТИНОВИЋ
ПАПОВИЋ
02.10.2007
03.07.2007
0
155-0920
10.07.2009 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
108
1211
07260164
ТЕХНО ДУНАВ АД
31.01.2008 ЗАЈЕЧАР
СТ 31/07
1
155-0875
109
1236
07217030
ИНДУСТРИЈА
ТЕПИХА ИВАЊИЦА
17.04.2008 ЧАЧАК
СТ 5/08
ДУШКА ИЛИЋ
23.04.2008 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
17.04.2008 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
110
1242
08074836
ПОДРУМ ПАЛИЋ АД
реорг - наставак
банкротства
27.08.2010
18.04.2008 СУБОТИЦА
СТ 20/2008
ЧЕЉУСКА ИВАН
111
1246
07018835
05.05.2008 БЕОГРАД
XV СТ 19/08 ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
112
1248
17120115
17.04.2008 ЛЕСКОВАЦ
СТ 16/07
СТАНИМИР
МАРКОВИЋ
113
1251
06087043
12.05.2008 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 5/08
1254
08644608
23.04.2008 СОМБОР
СТ. 4/2008
115
1256
17233343
16.05.2008 БЕОГРАД
116
1257
07037848
ЛП - ГАС
стечајнамаса
ПОБЕДА СТАМБЕНА
ЗАДРУГА
XIII СТ.
24/08
XXIII СТ.
83/07
СВЕТЛАНА САВИЋ ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
БОЖИДАР РАЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ПОЗДЕР
ЈОВАН КОРДИЋ
ЖЕЉКО
МУЊЕЗА
ЈОВАН КОРДИЋ
ЖЕЉКО
МУЊЕЗА
29.08.2008
114
БЕОГРАД
СИГУРНОСТ стечајна
маса
ТРАНСПОРТ АД у
реорганизацији
06.02.2009.
ЈЕДИНСТВО ЈЕРИНА
ДОО
СОНТА ППК
117
1260
08399425
АГРОЖИВ АД
стечајна маса
28.05.2008 ПАНЧЕВО
7/08
118
1263
08607737
БЕЧЕЈ - БЕЧЕЈКА
ПИК АД
19.06.2008 НОВИ САД
12/08
119
1264
07082118
08.05.2008 БЕОГРАД
VI ст 32/07
120
1266
07039824
ИСТРАЖИВАЧКИ
ЦЕНТАР ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ИНФОРМАТИКУ ДП
РОБНЕ КУЋЕ
БЕОГРАД
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
15.05.2002 БЕОГРАД
СТ 2405/02
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
121
1275
07188536
ЗЛАТИБОР ДГП
21.07.2008 УЖИЦЕ
СТ 7/08
122
1278
07130627
ФАБРИКА ЛАК ЖИЦЕ
ДОО
29.07.2008 ЗАЈЕЧАР
СТ 5/08
НАДЕЖДА ВИДИЋ МАНОЈЛЕ
МИЈОВИЋ
СЛОБОДАНКА
БОЖИДАР
ВИДЕНОВИЋ
ГОЛУБОВИЋ
14.05.2008 БЕОГРАД
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
23.04.2008
12.09.2008
30.05.2008
1
155-1086
ИЛОНА СТАЈИЋ
12.06.2008
08.05.2008
0
155-0917
18.04.2008 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР ЉИЉАНА
01.02.2011 0
155-1072
05.05.2008 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
0
155-0782
17.04.2008 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
23.06.2008
0
155-1009
27.06.2008
26.05.2008
22.02.2012 0
155-0995
02.09.2008
22.07.2008
12.01.2012 0
155-0987
25.09.2008
23.06.2008
0
155-0709
06.01.2012 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
23.04.2008 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
16.05.2008 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
17.12.2013 КНЕЖЕВИЋ МИЛОШ
МИЛЕВА
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
03.07.2008
01.10.2008
22.12.2010 0
155-0966
28.05.2008 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
24.09.2008
25.07.2008
0
155-0664
13.10.2010 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
1
155-0485
08.05.2008 РАЈКОВИЋ СТАНКО
СТОЈАН
15.12.2009 1
155-0913
14.02.2008 КАРАН НИКОЛА
БРАНИМИР
1
155-0608
1
155-0783
21.07.2008 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
29.07.2008 ТОДОРОВИЋ
МИЛОРАД
ДАНИЈЕЛА
ДРАГОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
6 од 88
29.09.2008
03.09.2008
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
1
155-0911
19.08.2008 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
15.10.2008
0
155-0941
04.09.2008 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
16.01.2009
22.10.2008
1
155-0944
16.09.2008 МАРКОВИЋ СТАНОЈЕ
ДРАГИЦА
21.10.2008
28.07.2008
0
155-1080
08.11.2012 ШУЛИЋ ДРАГАН
РАДИША
26.12.2008
27.10.2008
0
155-1093
12.11.2008
22.10.2008
0
155-0662
03.02.2009
11.11.2008
0
155-0920
19.11.2014 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
19.09.2008 САВИЋ МИЛИВОЈ
РАДОВАН
20.11.2009 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
1
155-1061
Датум
испитног
рочишта
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
28.11.2008
РАДА ВУЛЕТИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
123
1286
08176566
ТИКО ДП
19.08.2008 ПАНЧЕВО
СТ 11/08
124
1288
20102861
МАЛОПРОДАЈА ДОО
04.09.2008 ПАНЧЕВО
СТ 14/08
125
1295
07136668
СРБИЈАНКА
16.09.2008 ВАЉЕВО
СТ 18/08
126
1297
17459473
ВИЗАХЕМ ЕКСПОРТИМПОРТ
16.06.2008 БЕОГРАД
127
1298
08681066
АГРОЖИВ - КОВИН
26.09.2008 ПАНЧЕВО
128
1300
08686050
АГРОЖИВ ЈУКО
19.09.2008 ЗРЕЊАНИН
129
1311
07016808
МИК ЈАВОР АД
26.09.2008 БЕОГРАД
130
1312
07147279
ФОД БОР РТБ БОР
ГРУПА
16.07.2008 ЗАЈЕЧАР
VI СТ 80/07 ЉИЉАНА
ЖЕЉКО
ПАВЛОВИЋ
МУЊИЗА
ГЛАВОНИЋ
Златибор Каначки Божидарка
СТ 5/2010
Поповић
СТ 10/08
АЛЕКСАНДАР
РАДОМИР
СТОИЉКОВСКИ РАДОЈЧИЋ
VI Ст.
ЉИЉАНА
ИВАНКА
87/2008
ПАВЛОВИЋ
СПАХОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СТ 4/08
БОЖИДАР
СЛОБОДАНКА
ГОЛУБОВИЋ
ВИДЕНОВИЋ
131
1322
17261681
АГРОКРАЈИНА ДОО
05.12.2008 ЗАЈЕЧАР
СТ 12/08
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
1
155-0621
132
1323
17261690
ЖИТОМЛИН ДОО
05.12.2008 ЗАЈЕЧАР
СТ 13/08
155-0878
1324
07576161
05.12.2008 СУБОТИЦА
СТ 34/08
134
1329
08041750
15.12.2008 НОВИ САД
СТ 27/08
135
1333
08115885
23.10.2008 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 3/08
136
1341
08645779
16.01.2009 СУБОТИЦА
II СТ 37/08
137
1342
17030663
ТЕХНОПРОЦЕС МИН
АД
ВОЈВОДИНА АД у
реорганизацији од
31.08.2011.
ГУМАПЛАСТ АД
ИНДУСТРИЈА
ЗАПТИВНИХ
ПРОФИЛА
ИНТЕГРАЛ БРАВАРИ
АД
КЛАНИЦА доо
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
1
133
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
22.01.2009 ВАЉЕВО
СТ 21/08
138
1345
07015003
НОВИ АУТОПУТ ГП
АД
29.04.2009 БЕОГРАД
139
1346
07631626
КРАГУЈ ДП
140
1352
06376134
141
1357
142
143
10.10.2008
Стечајни
управник
24.12.2008 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
05.12.2008 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
05.12.2008 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
04.02.2009 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
21.01.2009 ПАВЛОВИЋ ВАЈО
НИКОЛА
27.02.2009
29.12.2008
1
155-0943
26.03.2009
05.02.2009
0
155-0879
05.02.2009
27.11.2008
0
155-0889
31.05.2012 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
09.04.2009
06.02.2009
0
155-0986
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
VIII СТ 4/09 ВЈЕРА ЂУРИШИЋ ИВАНКА
СПАХОВИЋ
13.05.2009
02.03.2009
1
155-0973
19.05.2009
04.03.2009
0
155-1006
16.01.2009 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
22.01.2009 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
25.11.2011 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
23.01.2009 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 1/09
Данијела Марић
10.04.2009
06.03.2009
1
155-1002
ПРВИ МАЈ НОВИТЕТ
29.01.2009 НИШ
11.СТ 2/09
20.03.2009
06.03.2009
1
155-0647
17616773
ИГМ БЕЛОЉИН
30.09.2008 НИШ
3 СТ 13/08
КСЕНИЈА
СОКОЛОВИЋ
ПЕТАР ИЛИЋ
15.01.2009
07.11.2008
0
155-1068
1359
07147333
СЛОГА АД
06.02.2009 ЗАЈЕЧАР
IX СТ
3/2009
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
24.04.2009
13.03.2009
1
155-1061
1361
08236542
ПАЛИЋ ДП
06.03.2009 СУБОТИЦА
II СТ 4/2009
ИВАН ЧЕЉУСКА
12.06.2009
09.04.2009
1
155-0977
ЈАСМИНА
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
ЗЈАЛИЋ
СТОЈКОВИЋ
ДРАГАНА ЛАЛИЋ ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
РАДА ВУЛЕТИЋ
Бранислав
Јововић
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
МИЛИЈАНА
СПАСОЈЕВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
7 од 88
23.01.2009 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
06.06.2011 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
23.02.2012 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
06.02.2009 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
06.03.2009 ШИЉЕГОВИЋ ВОЈИН
РАДОВАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
13.04.2009
0
155-0365
12.03.2009 ЖУГИЋ ЉУБОМИР
ВЕСКО
28.04.2009
0
155-0912
13.03.2009 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
Стечајни
управник
ИТЕС РИЛОН
ЛОРИСОН ДОО у
реорганизацији
22.07.2009.
ЦИТ ДОО
банкротство од
10.05.2013.
АНГРОКОЛОНИЈАЛ
ДТП
12.03.2009 СОМБОР
II СТ 3/09
13.03.2009 БЕОГРАД
СТ 169/2010 ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
01.04.2009 НИШ
X СТ 7/09
СНЕЖАНА ИЛИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
31.08.2009
12.05.2009
1
155-0693
01.04.2009 ЂОШИЋ СТАНИСЛАВ
ВЕСНА
08067651
ЕЛАН АД
06.04.2009 НОВИ САД
СТ 4/2009
Јасмина Зјалић
03.09.2009
20.05.2009
1
155-0895
06.04.2009 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
1377
07140371
СЛОГА АД
26.01.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 3/09
ДРАГОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ
Јасмина
Даниловић
Стојковић
СТАНИМИР
МАРКОВИЋ
24.04.2009
06.03.2009
1
155-0249
09.04.2009 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
149
1379
07146337
ВОЋАРПРОДУКТ ПДП
07.04.2009 ЧАЧАК
I СТ 3/09
13.05.2009
1
155-0056
1391
07123680
ПАРТИЗАН ДОО
03.04.2009 КРАГУЈЕВАЦ
2 СТ 5/09
15.06.2009
08.05.2009
1
155-0667
151
1393
17520326
ИНТЕР МОСТ АД
28.07.2009 БЕОГРАД
03.11.2009
30.09.2009
0
155-1072
152
1395
53018653
ПАСТУВ КОМИСИОН
РЕСТОРАН
28.04.2009 БЕОГРАД
16.09.2009
10.06.2009
0
155-0950
07.04.2009 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
03.04.2009 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
18.03.2014 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
21.11.2011 ДЕСПОТОВИЋ-РОЖА
МИЛОРАД ГОРДАНА
153
1399
08048754
11.05.2009 СУБОТИЦА
ИЛОНА СТАЈИЋ
03.09.2009
25.06.2009
1
155-0624
154
1400
08023557
29 НОВЕМБАР ИМК
АД
ИНОМАГ ХК АД
XIII СТ
25/09
VI СТ 19/09 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СТ 12/09
ИВАН ЧЕЉУСКА
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
07.09.2009
150
ДЕЈАН
ЂОЈБАШИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
11.05.2009 СУБОТИЦА
СТ 11/09
ИЛОНА СТАЈИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
04.09.2009
26.06.2009
0
155-0651
155
1401
07293259
НОВИ ДОМ СЗ
27.04.2009 ЗАЈЕЧАР
IX СТ 6/09
05.06.2009
0
155-0938
1405
07210396
ТАРАТЕКС ДП
КОНФЕКЦИЈЕ
01.04.2009 УЖИЦЕ
I СТ 4/09
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
31.07.2009
156
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
03.07.2009
08.05.2009
1
155-1086
157
1408
17404296
ОКОВИ ГУ ДОО
18.05.2009 БЕОГРАД
09.07.2009
07.07.2009
0
155-0744
158
1409
07122047
МОДА АД
02.06.2009 ВАЉЕВО
XV СТ 20/09 ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
СТ 4/09
РАДА ВУЛЕТИЋ
23.09.2009
08.07.2009
1
155-0973
159
1410
08160279
СЕЛЕНЧА ОЗЗ
22.05.2009 НОВИ САД
СТ 16/2009
07.10.2009
13.07.2009
1
155-0692
160
1415
07212003
ПИК НИШ
03.06.2009 НИШ
06.10.2009
17.07.2009
1
155-0630
161
1419
07042914
15.05.2009 БЕОГРАД
17.09.2009
29.06.2009
1
155-0912
162
1421
07197357
ПОЉОПРИВРЕДНО
ИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ ЗЕМУН
ВУЧЈЕ
II СТ
10/2009
VI СТ
17/2009
23.04.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 7/2009
24.08.2009
01.06.2009
1
155-0782
163
1422
08012016
ЈУГОДЕНТ АД
10.06.2009 НОВИ САД
СТ 14/2009
20.10.2009
13.06.2009
1
155-0658
164
1423
17576925
МЛЕКАРА ХАН ДОО
04.06.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 15/2009
01.09.2009
04.07.2009
0
155-0782
165
1426
17010891
ВИСКОЗА ХК КОРД
11.06.2009 ВАЉЕВО
СТ 6/09
28.09.2009
22.07.2009
1
155-1039
144
1369
08835675
145
1372
07894678
146
1374
07187572
147
1376
148
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ОЛИВЕРА
БОЖИДАР
ЈОВАНОВИЋ
СТАНКОВИЋ
ЉИЉАНА
ИВАНКА
ПАВЛОВИЋ
СПАХОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ЗОРАН ДЕНИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
ВЕЛИМИР
ЈАСМИНА
ВЛАЈКОВИЋ
ЗЈАЛИЋ
НОВИЦА
ЗОРАН ДЕНИЋ
НИКОЛИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
8 од 88
04.05.2009
15.05.2009 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
29.04.2014 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
27.04.2009 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
01.04.2009 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
24.11.2014 МАЉЕВИЋ ДРАГАН
МИЛОШ
02.06.2009 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
22.05.2009 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
03.06.2009 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
15.05.2009 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
23.04.2009 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
10.06.2009 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
22.05.2012 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
11.06.2009 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
22.07.2009
1
155-1067
30.09.2009
22.07.2009
1
155-0944
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
28.09.2009
22.07.2009
1
155-0956
30.09.2009
22.07.2009
1
155-1027
30.09.2009
22.07.2009
1
155-0973
07.10.2009
15.07.2009
1
155-0999
ЈЕФТА
МИЛИЧЕВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
03.07.2009
10.06.2009
0
155-0889
02.10.2009
27.07.2009
1
155-1036
МИКЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
БОЈАНА МИЉУШ - УНЧЕВИЋ
МАРТИНОВИЋ
НЕНАД
02.10.2009
27.07.2009
1
155-0577
02.10.2009
27.07.2009
1
155-0623
03.09.2009
23.06.2009
1
155-1008
Датум
испитног
рочишта
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
28.09.2009
Стечајни
управник
ВИСКОЗА ХК
ЦЕЛВЛАКНО
ВИСКОЗА ХК
КРУПАЊКА
11.06.2009 ВАЉЕВО
СТ 7/09
РАДА ВУЛЕТИЋ
11.06.2009 ВАЉЕВО
СТ 9/09
РАДА ВУЛЕТИЋ
ВИСКОЗА АД
ЦЕНТРОФАН
ВИСКОЗА ХК
СТАНДАРД
ВИСКОЗА АД
ЦЕЛУЛОЗА
КОЛУБАРА
ИНДУСТРИЈА ГРАЂ.
МАТЕРИЈАЛА АД у
реорганизацији
07.12.2009.
11.06.2009 ВАЉЕВО
СТ 8/09
РАДА ВУЛЕТИЋ
11.06.2009 ВАЉЕВО
СТ 11/09
РАДА ВУЛЕТИЋ
11.06.2009 ВАЉЕВО
СТ 10/09
РАДА ВУЛЕТИЋ
12.06.2009 ВАЉЕВО
СТ 13/09
РАДА ВУЛЕТИЋ
08487634
ФЕРТ МОНТ ДОО
СТ 2/2009
ДРАГАН ЛАЛИЋ
1436
17010816
ВИСКОЗА АД СВИЛА
05.05.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
19.06.2009 ВАЉЕВО
СТ 16/2009
РАДА ВУЛЕТИЋ
174
1437
17014323
19.06.2009 ВАЉЕВО
СТ 15/2009
РАДА ВУЛЕТИЋ
175
1438
17014315
19.06.2009 ВАЉЕВО
176
1439
08247765
ВИСКОЗА АД
ТРАНСПОРТ
ВИСКОЗА АД
ЛОЗОФАН
БЕТОЊЕРКА ДО
12.05.2009 ПАНЧЕВО
СТ СТ
14/2009
СТ 5/2009
177
1453
07136447
СТЕФИЛ КОМПАНИЈА
П
28.07.2009 ВАЉЕВО
СТ 20/09
РАДА ВУЛЕТИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
18.11.2009
02.09.2009
1
155-1039
28.07.2009 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
178
1458
08043914
30.06.2009 ЗРЕЊАНИН
СТ 5/2009
АЛЕКСАНДРА
СТОИЉКОВСКИ
МИЛАН
ПАЈТАШЕВ
30.09.2009
26.08.2009
01.07.2010 0
155-0921
30.06.2009 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
179
1461
08011044
ЛЕПЕНКА ХК
ФАБРИКА ЛЕПЕНКЕ
И АМБАЛАЖЕ
стечајна маса
НОВО ДОБА ДП П
СТ 5/09
1
155-0613
07326629
ЈАСЕН ДП П
ЈЕФТА
МИЛИЧЕВИЋ
НАДЕЖДА
ВИДИЋ
10.09.2009
1463
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
04.11.2009
180
07.08.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
21.08.2009 УЖИЦЕ
04.12.2009
25.09.2009
11.02.2015 1
155-1060
07.08.2009 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
21.08.2009 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
181
1467
06865801
ПОБЕДА ДП П
25.08.2009 ВАЉЕВО
СТ 21/09
РАДА ВУЛЕТИЋ
23.12.2009
30.09.2009
1
155-0632
182
1468
07171463
МАЧВА ДП П
25.08.2009 ВАЉЕВО
СТ 22/09
РАДА ВУЛЕТИЋ
24.12.2009
01.10.2009
1
155-0577
183
1469
08027722
МАРКО ОРЕШКОВИЋ
ГПДП
19.05.2009 СОМБОР
IV СТ
5/2009
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
15.07.2009
15.06.2009
1
155-0997
184
1470
07105495
РАД ГП ДП
27.04.2009 ЛЕСКОВАЦ
VII СТ
6/2009
БРАНИМИР
СТАНКОВИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
24.08.2009
01.06.2009
1
155-0052
185
1474
17257340
13 ОКТОБАР ГП ДОО
28.08.2009 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 19/09
ВЕСНА ИЛИЋ
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
13.10.2009
30.09.2009
0
155-0951
166
1427
17010883
167
1428
17010867
168
1429
17014293
169
1430
17014307
170
1431
17010832
171
1432
07091630
172
1434
173
СТ 12/09
9 од 88
11.06.2009 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
11.06.2009 МАРКОВИЋ СТАНОЈЕ
ДРАГИЦА
11.06.2009 РАЈКОВИЋ
БОРИВОЈЕ СРЂАН
11.06.2009 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
11.06.2009 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
12.06.2009 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
14.10.2013 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
19.06.2009 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
19.06.2009 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
19.06.2009 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
12.05.2009 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
25.08.2009 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
25.08.2009 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
19.05.2009 БИОЧАНИН
АЛЕКСАНДАР
ВЛАДИМИР
27.04.2009 МИТРОВИЋ
ВЛАДИМИР
ТИХОМИР
28.08.2009 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
186
1476
08044252
НАПРЕДАК АД П
11.09.2009 ПАНЧЕВО
СТ 13/2009
БОЈАНА МИЉУШ НЕНАД
МАРТИНОВИЋ
УНЧЕВИЋ
12.01.2010
08.10.2009
1
155-0684
01.09.2009 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
187
1477
08047561
НОВИ КОЗЈАК П
01.09.2009 ПАНЧЕВО
СТ 15/2009
БОЈАНА МИЉУШ НЕНАД
МАРТИНОВИЋ
УНЧЕВИЋ
13.01.2010
08.10.2009
1
155-0920
01.09.2009 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
188
1479
17259253
ЛЕДЕНИЦЕ АД
04.09.2009 ЧАЧАК
I СТ 14/2009 ДУШКА ИЛИЋ
11.01.2010
05.10.2009
0
155-0979
189
1480
08006130
ПАНПРОЈЕКТ АД П
07.09.2009 ПАНЧЕВО
II СТ
9/2009
21.01.2010
25.11.2009
1
155-0629
190
1484
17296698
04.09.2009 УЖИЦЕ
СТ 16/2009
14.12.2009
15.10.2009
1
155-0608
191
1491
07219628
14.12.2009
15.10.2009
1
155-0927
192
1492
07217021
ФАБРИКА КОЖЕ
УЖИЦЕ АД П
ПРВИ ПАРТИЗАН
ГАМА АД П
ПОТЕНС АД П
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
БОЈАНА
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
НАДЕЖДА
ВИДИЋ
ДРАГАНА ЈОКИЋ
15.12.2009
15.10.2009
1
155-1063
193
1496
07187483
ПРОГРЕС ДП П
04.09.2009 НИШ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
05.02.2010
16.10.2009
1
155-0693
04.09.2009 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
07.09.2009 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
04.09.2009 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
04.09.2009 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
04.09.2009 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
04.09.2009 ЂОШИЋ СТАНИСЛАВ
ВЕСНА
194
1499
08048657
24.11.2009 СУБОТИЦА
СТ 23/2009
ИЛОНА СТАЈИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
26.02.2010
15.01.2010
1
155-0943
195
1500
07186363
29.04.2009 ЛЕСКОВАЦ
1
155-0906
07218982
ВЕСЕЛИН САВИЋ НОВИЦА
НИКОЛИЋ
БОЖИДАР
СЛОБОДАНКА
ГОЛУБОВИЋ
ВИДЕНОВИЋ
05.06.2009
1501
III СТ
5/2009
IX СТ
16/2009
26.08.2009
196
СТАКЛЕНА БАШТА
АД П
15 МАЈ
ЕКСПОРТЕКСТ ДП
СЛЕМЕН ДП П
06.11.2009
02.10.2009
1
155-0786
197
1502
08033447
ПЕШЧАРА АД П
14.09.2009 ПАНЧЕВО
II СТ
16/2009
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
26.01.2010
28.10.2009
1
155-1008
14.09.2009 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
198
1507
08047707
14.09.2009 ПАНЧЕВО
II СТ
23/2010
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
21.01.2010
04.11.2009
1
155-0894
14.09.2009 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
199
1508
17018957
ЈАБУКА
ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ П
ЕЛНОС КОМЕРЦ АД
П
14.09.2009 ЗАЈЕЧАР
СТ 22/2009
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
БОЈАНА
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
БОЈАНА
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
1
155-0621
200
1512
08000140
УДАРНИК ФАБРИКА
ЧАРАПА П
20.08.2009 ЗРЕЊАНИН
СТ 9/2009
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСКИ
МИЛАН
ПАЈТАШЕВ
25.11.2009
14.10.2009
1
155-1082
201
1513
20105429
АГРОЖИВ СИЛОС
ДОО
16.09.2009 ПАНЧЕВО
II СТ
23/2009
НЕНАД УНЧЕВИЋ ЉИЉАНА
СТОШИЋ
18.01.2010
19.10.2009
0
155-0941
14.09.2009 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
20.08.2009 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
16.09.2009 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
202
1515
08371512
SI & SI PROMET ДОО
реор.- банкротство
15.03.2012.
18.09.2009 СУБОТИЦА
СТ 20/2009
ИВАН ЧЕЉУСКА
21.01.2010
27.10.2009
0
155-1001
18.09.2009 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
203
1518
08012458
ПИОНИР ДГП П
22.09.2009 ПАНЧЕВО
СТ 17/2009
БОЈАНА МИЉУШ НЕНАД
МАРТИНОВИЋ
УНЧЕВИЋ
02.02.2010
06.11.2009
1
155-0887
22.09.2009 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
204
1521
08048649
17.09.2009 СУБОТИЦА
СТ 25/2009
ИЛОНА СТАЈИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
22.01.2010
27.10.2009
1
155-0945
205
1522
07172281
МЕШАОНА СТОЧНЕ
ХРАНЕ АД П
АУТОТРАНСПОРТНО
АД П
25.10.2009 НИШ
X СТ
37/2009
СНЕЖАНА ИЛИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
19.02.2010
30.10.2009
1
155-0827
15.04.2010 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
14.05.2012 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
04.09.2009 УЖИЦЕ
04.09.2009 УЖИЦЕ
25.08.2009 ЗАЈЕЧАР
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
СТ 18/2009 ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
I СТ20/2009 ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
X СТ
СНЕЖАНА ИЛИЋ
27/2009
ИЛОНА СТАЈИЋ
10 од 88
24.11.2009 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
29.04.2009 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
25.08.2009 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
206
1523
07005741
ИНВЕСТ БИРО АД П
24.09.2009 БЕОГРАД
VIII СТ
68/09
ВЈЕРА ЂУРИШИЋ ЈОВАН КОРДИЋ
28.01.2010
18.11.2009
1
155-0958
06.10.2009 СЕЛАКОВИЋ
МИХАИЛО РАДМИЛА
207
1524
07131119
ГРАФИКА АД П
18.09.2009 НИШ
2 СТ 34/09
02.11.2009
1
155-0647
1527
07647565
КОЦЕЉЕВА ПДП
02.10.2009 ВАЉЕВО
СТ 36/09
15.01.2010
10.11.2009
1
155-0577
209
1528
07035624
БУДУЋНОСТ
ЗВЕЗДАРА П
16.09.2009 БЕОГРАД
VI СТ
199/2010
28.01.2010
29.10.2009
1
155-0645
18.09.2009 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
02.10.2009 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
28.05.2014 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
210
1531
07653832
ПКБ КРАГУЈЕВАЦ
15.05.2009 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 9/09
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ВЕСНА ИЛИЋ
БОЖИДАР
СТАНКОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
19.02.2010
208
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
15.07.2009
26.06.2009
1
155-0924
211
1532
08067350
НАПРЕДАК АД П
02.10.2009 СУБОТИЦА
СТ 24/2009
ИВАН ЧЕЉУСКА
ИЛОНА СТАЈИЋ
21.01.2010
27.10.2009
1
155-0943
212
1534
07114877
ЕЛМОСДОМ СЗ
12.10.2009 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 27/09
ВЕСНА ИЛИЋ
30.11.2009
13.11.2009
0
155-0925
213
1537
07131208
05.10.2009 НИШ
1
155-0827
17236679
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
27.11.2009
1538
16.02.2010
16.12.2009
0
155-0931
215
1539
07159285
09.10.2009 ПОЖАРЕВАЦ
12.02.2010
17.11.2009
1
155-1009
216
1543
07202628
1
155-0938
217
1544
07211937
ПЕРКОН у
ликвидацији П
АРСЕНИЈЕ СПАСИЋ
ДП П
АУТОРЕМОНТ ДП П
3 СТ
43/2010
XIII СТ
82/09
III СТ
15/2009
СТ 15/2009
23.02.2010
214
ИНЕКС
АНГРОПРОМЕТ АД
БЕОФРУТО ДОО
218
1545
07107307
БЕРИЉЕ ГП АД П
19.10.2009 НИШ
219
1546
17433121
14.10.2009 ПОЖАРЕВАЦ
220
1547
08070075
ПЛАНА ТРАНСПОРТ
АД П
ФАДИП АД
15.10.2009 НОВИ САД
VIII СТ
38/2009
VIII СТ
39/2009
III СТ
14/2009
СТ 40/2009
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БОЖИДАР
СТАНКОВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
СИНИША
НЕДЕЉКОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
СПОМЕНКА
БОГДАНОВИЋ
СПОМЕНКА
БОГДАНОВИЋ
СИНИША
НЕДЕЉКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
221
1548
08121052
19.10.2009 НОВИ САД
СТ 41/2009
222
1552
07340389
ПАПИР СЕРВИС АД у
реорганизацији од
01.10.2010.
БОРАЦ ДП П
21.09.2009 ПОЖАРЕВАЦ
VI СТ
8/2009
223
1557
08007195
ЗВЕЗДА ДП П
23.10.2009 НОВИ САД
СТ 28/2009
224
1560
07576170
16.10.2009 СУБОТИЦА
225
1561
07340125
226
1565
08006199
МИНПРЕС АД у
реорганизацији од
27.01.2011.
АУТОПРЕВОЗ
ЛОЗНИЦА АД
банкротство
СЛОБОДА АД П
227
1566
07120800
ВИСКОЗА ХК АД П
14.10.2009 БЕОГРАД
07.08.2009 ЗАЈЕЧАР
19.10.2009 НИШ
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
15.05.2009 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
02.10.2009 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
12.10.2009 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
01.07.2014 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
14.10.2009 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
09.10.2009 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
07.08.2009 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
19.10.2009 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
19.10.2009 СМИЉКОВИЋ РАТКО
МИЛОШ
14.10.2009 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
15.10.2009 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
20.01.2010
06.11.2009
1
155-0670
21.01.2010
09.11.2009
1
155-0027
17.02.2010
20.11.2009
1
155-1009
26.01.2010
03.12.2009
1
155-0972
10.02.2010
17.12.2009
0
155-0752
19.10.2009 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
18.01.2010
02.11.2009
1
155-1034
21.09.2009 ЈОЧИЋ СПАСОЈЕ
НЕБОЈША
04.02.2010
23.12.2009
1
155-0847
23.10.2009 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
СТ 30/2009
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
ЗЈАЛИЋ
СТОЈКОВИЋ
СВЕТЛАНА САВИЋ РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
ЈАСМИНА
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
ЗЈАЛИЋ
СТОЈКОВИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА ИЛОНА СТАЈИЋ
21.01.2010
10.12.2009
1
155-0945
15.04.2010 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
02.11.2009 ВАЉЕВО
СТ 31/2009
РАДА ВУЛЕТИЋ
17.02.2010
07.12.2009
0
155-1067
02.11.2009 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
16.09.2009 ПАНЧЕВО
II СТ
11/2009
НЕНАД УНЧЕВИЋ ЉИЉАНА
СТОШИЋ
25.01.2010
22.10.2009
1
155-0941
16.09.2009 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
12.11.2009 ВАЉЕВО
СТ 40/2009
РАДА ВУЛЕТИЋ
17.02.2010
21.12.2009
1
155-1067
12.11.2009 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
МОМИР ТАСИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
11 од 88
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
КСЕНИЈА
СОКОЛОВИЋ
Датум
испитног
рочишта
ВИСКОЗА ХК
ХЕМИРЕМОНТ П
НИШАВСКА ДОЛИНА
П
12.11.2009 ВАЉЕВО
39/2009
РАДА ВУЛЕТИЋ
15.10.2009 НИШ
XI СТ
28/2009
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
БЛАГОТИН ДОО у
ликвидацији
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
МП
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
ВГ 4 П
27.11.2009 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 33/2009 РАДИСАВ
ОБРАДОВИЋ
СТ 12/2009 ЉИЉАНА
КОМШИЋ
СТ 25/2009 СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ДРАГАН ЛАЛИЋ
17195590
КЛУЗ ТИСА АД
КОНФЕКЦИЈЕ П
07.10.2009 ЗРЕЊАНИН
СТ 13/2009
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСКИ
1585
17253204
ИМТ ТРГОВИНА ДОО
09.12.2009 ЗАЈЕЧАР
СТ 26/2009
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
235
1587
08071241
СЕВЕРНА БАЧКА
УТАД П
06.11.2009 СОМБОР
IV СТ
16/2009
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
21.12.2009
236
1589
08027684
16.09.2009 СОМБОР
СТ 20/2010
237
1592
08043086
ВУКИЦА МИТРОВИЋ
ДП
РАВНИЦА
ОЛИВЕРАПАЊК
ОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
10.12.2009 СУБОТИЦА
СТ 37/2009
ИВАН ЧЕЉУСКА
26.02.2010
238
1596
08238367
ФАДИП ГАЛВАНСКА
ОПРЕМА ДОО
14.12.2009 НОВИ САД
СТ 49/2009
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
239
1597
08161445
ФАДИП ХКЦ ДОО
14.12.2009 НОВИ САД
СТ 52/2009
240
1600
08070105
ФАДИП ИБП ДОО
15.12.2009 НОВИ САД
СТ 47/2009
241
1605
07221274
ГРАДИТЕЉ ГП
18.12.2009 ЧАЧАК
242
1608
17202723
HYLA ДОО
16.12.2009 БЕОГРАД
243
1609
07334796
РАЗВИТАК ДП П
19.11.2009 ЛЕСКОВАЦ
II СТ
20/2009
XIII СТ
104/2009
II СТ
27/2009
244
1615
20210389
ZAMBER ДОО
10.12.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 29/2009
245
1617
08026238
1618
08068984
10.11.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
18.12.2009 СУБОТИЦА
СТ 17/2009
246
НОВОГРАДЊА ГП
АД
УНИВЕРЗАЛ ТП АД
247
1619
07189796
СОКОГРАДЊА АД
248
1621
07020082
249
1622
08273405
228
1567
17010859
229
1572
07131291
230
1577
07984901
231
1578
08185735
232
1581
07314051
233
1584
234
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
17.02.2010
21.12.2009
1
155-1034
20.01.2010
18.11.2009
1
155-1025
25.12.2009
1
155-0925
16.10.2009
1
155-0867
1
155-1085
1
155-0863
07.10.2009 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
1
155-1085
09.12.2009 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
1
155-0933
06.11.2009 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
1
155-0705
22.01.2010
0
155-0943
16.03.2010
08.02.2010
1
155-0665
16.09.2009 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
10.12.2009 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
14.12.2009 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
ЗЈАЛИЋ
СТОЈКОВИЋ
СОЊА ЂОРЂЕВИЋ ДУШКА ИЛИЋ
08.02.2010
04.03.2010
1
155-0666
14.12.2009 НЕСТОРОВ-БИЗОЊ
СТЕВАН ЈЕЛЕНА
24.03.2010
11.02.2010
1
155-0665
15.12.2009 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
1
155-0927
ЈОВАН КОРДИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ЗОРАН ДЕНИЋ
22.04.2010
17.02.2010
0
155-0915
22.03.2010
11.01.2010
1
155-0786
01.02.2012 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
08.02.2013 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
19.11.2009 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
МАРКОВИЋ
СТАНИМИР
ЈЕФТА
МИЛИЧЕВИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
19.03.2010
22.01.2010
0
155-0644
17.02.2010
18.12.2009
0
155-0707
СТ 38/2009
ДРАГОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ЧЕЉУСКА ИВАН
12.03.2010
10.02.2010
0
155-0977
08.10.2009 БЕОГРАД
V СТ
44/2009
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
28.01.2010
10.11.2009
0
155-0942
ПРОТЕКТА
01.12.2009 БЕОГРАД
VI СТ
40/2009
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
13.04.2010
28.12.2009
0
155-0950
21.11.2011 ДЕСПОТОВИЋ-РОЖА
МИЛОРАД ГОРДАНА
ПАНОНГРАД доо
28.12.2009 СУБОТИЦА
СТ 42/2009
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ЧЕЉУСКА ИВАН
ИЛОНА СТАЈИЋ
26.03.2010
10.02.2010
0
155-0985
28.12.2009 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
09.09.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
09.12.2009 ЗАЈЕЧАР
ИЛОНА СТАЈИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
20.11.2009
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
12 од 88
26.01.2010
25.11.2009
21.12.2009
14.11.2012 ЈОЧИЋ СПАСОЈЕ
НЕБОЈША
15.10.2009 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
27.11.2009 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
11.09.2009 СТУПАР ДРАГО
СЊЕЖАНА
09.12.2009 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
10.12.2009 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
10.11.2009 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
18.12.2009 ШИЉЕГОВИЋ ВОЈИН
РАДОВАН
08.10.2009 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
Датум
испитног
рочишта
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
ЧЕЉУСКА ИВАН
ИЛОНА СТАЈИЋ
03.06.2010
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
19.02.2010
0
155-0842
Стечајни
управник
09.05.2014 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
23.10.2012 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
250
1624
08620032
ТУ ТУПЕК доо
15.01.2010 СУБОТИЦА
СТ 40/2009
251
1629
08686637
15.05.2007 БЕОГРАД
15.10.2012
20.09.2007
0
155-0652
1630
17572130
ЈОВАН КОРДИЋ
23.02.2010
26.11.2009
0
155-1006
21.10.2009 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
253
1631
17619942
СТ 107/2010 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
VI СТ
ЉИЉАНА
91/2009
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
I СТ 31/2009 МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
252
ПАСР
НЕПОКРЕТНОСТИ
доо
ФУТУРА ПЛУС доо у
реорганизацији
21.02.2011.
ADEMOVIĆ KOMPANY
DOO реорганизација
16.12.2010
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
26.04.2010
22.02.2010
0
155-0979
13.01.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
254
1634
17109278
18.12.2009 КРАГУЈЕВАЦ
1
155-1002
08439443
28.01.2010 НОВИ САД
18.05.2010
04.03.2010
0
155-0680
256
1636
08014698
28.10.2009 БЕОГРАД
V СТ 97/09
03.03.2010
22.12.2009
0
155-0942
18.12.2009 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
28.02.2010 ЉУБОЈЕВИЋ ДУШАН
МИЛАН
28.10.2009 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
257
1638
08007101
СЛ МИТРОС
ИНДУСТРИЈА МЕСА
АД
БАЧКАТРАНС АД
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
05.02.2010
1635
II СТ
БРАНИСЛАВ
34/2009
ЈОВОВИЋ
I СТ 45/2009
26.03.2010
255
АГРОСЕМЕ ПРОМЕТ
ДОО
ЗИПЕР ДОО
05.02.2010 НОВИ САД
09.02.2010
1
155-0689
1639
08024073
ПАНКОМЕРЦ ДОО
21.06.2010 НОВИ САД
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
07.04.2010
258
II СТ
45/2010
СТ 35/2010
13.10.2010
11.08.2010
0
155-0847
259
1640
07112432
ГРАД АД П
06.05.2010 УЖИЦЕ
СТ 49/2010
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
08.10.2010
04.06.2010
1
155-1060
12.02.2010 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
260
1642
07211422
СВРЉИГ ДП ИТК П
16.04.2010 НИШ
0
1
155-0910
261
1648
08754969
АГРО ФРУТ П
СТ 6/2009
262
1650
07338465
ЖУПСКИ УЗОР АД П
11.08.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
17.09.2009 КРАЉЕВО
10.02.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
11.08.2009 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
17.09.2009 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
263
1654
07378017
ПЕГАЗ ТЕКС ДП
29.01.2010 ЗАЈЕЧАР
264
1655
07284527
ЏЕРСИ ФАБРИКА
СИРЕВА
265
1657
06992226
266
1658
07870906
267
1660
07113129
268
1662
269
1663
21.10.2009 БЕОГРАД
13.01.2010 КРАЉЕВО
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
МОМИР
ПЕШОВИЋ
09.11.2009
15.09.2009
1
155-0767
23.12.2009
23.09.2009
1
155-1064
III СТ
32/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
15.07.2010
01.04.2010
1
155-0783
22.02.2010 ЗАЈЕЧАР
III СТ
33/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
15.07.2010
01.04.2010
24.09.2014 0
155-0674
ИМТ СТАНДАРД
КОМЕРЦ
11.02.2010 ЗАЈЕЧАР
III СТ
36/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
22.06.2010
09.03.2010
1
155-1085
11.02.2010 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
РЕСАВИЦА у
ликвидацији
СТАНКОМ СТАНДАРД
АД у ликвидацији
01.03.2010 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 41/2010
07.06.2010
12.04.2010
1
155-0928
01.03.2010 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ
42/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
07.06.2010
12.04.2010
1
155-0928
01.03.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
01.03.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
07774516
НЕИМАР ДОО
10.02.2010 БЕОГРАД
15 СТ
218/2010
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
01.06.2010
20.04.2010
0
155-0998
10.02.2010 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
08045151
АЛФА ПРОТЕИН ДПП
П
16.09.2009 ПАНЧЕВО
II СТ
20/2009
25.01.2010
21.10.2009
1
155-0920
16.09.2009 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
СТ 15/2009
МИЛИЋЕВИЋ
ЈЕФТА
05.02.2010 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
21.06.2010 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
УНЧЕВИЋ НЕНАД СТОШИЋ
ЉИЉАНА
13 од 88
29.01.2010 ТОДОРОВИЋ
МИЛОРАД
ДАНИЈЕЛА
22.02.2010 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ БОБАНА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
270
1664
07150539
ФИЛИП КЉАЈИЋ
05.03.2010 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 45/2010
271
1666
08387583
ПРО БЕКОМ
03.11.2010 БЕОГРАД
СТ
3119/2011
272
1673
17262246
ЕЛМОССТАН ДОО
аутом
22.03.2010 КРАГУЈЕВАЦ
273
1674
20454733
ТАКОВО АГРАР ДОО
274
1679
07744722
275
1683
276
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
17.06.2010
14.04.2010
1
155-0924
ВЕРА ТЕШИЋ
26.01.2011
08.12.2010
0
155-0926
II СТ
46/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
09.07.2010
23.04.2010
0
155-0628
22.03.2010 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
23.03.2010 ЧАЧАК
СТ 35/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
25.06.2010
30.04.2010
0
155-0999
ECO ORGANIC LIFE
DOO
30.03.2010 БЕОГРАД
СТ 264/2010 ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
09.09.2010
20.05.2010
0
155-0963
23.03.2010 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
30.03.2010 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
17455630
NERA EX IM ДОО
12.03.2010 БЕОГРАД
27 СТ
262/2010
15.07.2010
19.04.2010
0
155-0648
12.03.2010 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
1687
08115095
22.03.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ
30/2010
14.09.2010
28.04.2010
1
155-0863
22.03.2010 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
277
1688
07413424
YUKO ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА у
ликвидацији
МЕНТА ДОО
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
СТОИЉКОВСКИ
АЛЕКСАНДАР
08.04.2010 ЧАЧАК
СТ 41/2010
09.07.2010
11.05.2010
0
155-0927
278
1691
08574715
ИЗБОР АД
24.03.2010 НОВИ САД
СТ 55/2010
10.06.2010
30.04.2010
1
155-0624
279
1695
07277857
ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ АД
19.04.2010 ЗАЈЕЧАР
03.09.2010
27.05.2010
1
155-0970
280
1696
07246919
ТИМОГРАДЊА ГПДС
у ликвидацији
19.04.2010 ЗАЈЕЧАР
III СТ
44/2010
III СТ
45/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
14.09.2010
27.05.2010
1
155-0878
08.04.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
24.03.2010 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
27.05.2011 МИЛЕТИЋ
ЉУБОМИР РАНКО
19.04.2010 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
281
1697
17123149
20.04.2010 УЖИЦЕ
СТ 53/2010
28.05.2010
1
155-1063
1701
08400857
22.04.2010 СУБОТИЦА
102/2010
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
30.09.2010
282
16.09.2010
27.05.2010
07.06.2012 0
155-0985
283
1710
07378467
ПУТНИК УТП у
ликвидацији
Ђ.С.ПРОМЕТ ДОО
аутом
IMPEH PROMET ДОО
23.04.2010 НИШ
СТ 68/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
15.09.2010
31.05.2010
0
155-0686
23.04.2010 РАЈКОВИЋ Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
284
1711
07160852
22.04.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 35/2010
28.05.2010
0
155-1008
1714
08262926
15.04.2010 СУБОТИЦА
СТ 99/2010
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
15.10.2010
285
08.07.2010
03.06.2010
0
155-0651
286
1716
08175942
15.04.2010 СУБОТИЦА
СТ 103/2010
ИВАН ЧЕЉУСКА
08.07.2010
03.06.2010
0
155-0677
287
1720
07374518
БУДУЋНОСТ ЗЗ
аутом
ФИНЕДРИНКС ДОО
аутом
БРАЋА ЂОРЂЕВИЋ
ДОО аутом
МАРНИ ДОО
30.03.2010 КРАЉЕВО
СТ 25/2010
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
14.07.2010
06.05.2010
0
155-0979
288
1723
08147957
ПРОГРЕС ДП П
26.10.2009 СОМБОР
21.12.2009
30.11.2009
1
155-0400
289
1725
08099570
СВЕТЛОСТ АД П
30.11.2009 СОМБОР
25.01.2010
21.12.2009
1
155-0400
290
1729
07163517
ПЕТРОВАЦ ДП П
24.02.2010 ПОЖАРЕВАЦ
III СТ
11/2009
IV СТ
15/2009
СТ 29/2010
15.09.2010
15.04.2010
1
155-1008
04.01.2012 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
15.04.2010 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
15.04.2010 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
30.03.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
02.11.2009 ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
02.12.2009 ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
26.03.2010 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
291
1730
08000336
ЗРЕЊАНИН
17.06.2009 ЗРЕЊАНИН
III СТ 4/09
30.09.2009
22.07.2009
1
155-0937
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
МИЛАН
ПАЈТАШЕВ
14 од 88
05.03.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
03.11.2010 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
20.04.2010 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
22.04.2010 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
17.06.2009 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
292
1731
07620667
МИН БАЛКАН АД
аутом
10.05.2010 НИШ
1 СТ 82/10
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
05.10.2010
14.06.2010
1
155-0686
25.10.2010 РАЈКОВИЋ Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
293
1732
08105600
ПРОМЕТ ДП
13.04.2010 ПАНЧЕВО
СТ 39/10
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
10.09.2010
04.06.2010
1
155-0941
26.04.2010 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
294
1733
17306669
30.04.2010 БЕОГРАД
15 СТ
209/10
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
26.10.2010
30.06.2010
1
155-0746
30.09.2011 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
295
1734
17118862
ТЕХНИКА
БИРОТРОНИК П
аутом
МЕХАНИЗАЦИЈА П
01.03.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 32/10
ГОРАН ДОНИЋ
1
155-0630
296
1735
07236492
СТРЕЛА ШУМАДИЈА
АД П
28.10.2009 БЕОГРАД
V СТ 73/09
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
01.03.2010 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
18.05.2010 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
297
1739
07215436
ЗЕЛЕНИ ВРХ ДП П
аутом
13.04.2010 НИШ
II СТ 48/10
298
1745
07012403
АТЕЉЕ СТАРИ ГРАД
АД П
05.11.2009 БЕОГРАД
V СТ 6/09
299
1748
07204868
13.10.2009 ЛЕСКОВАЦ
300
1750
08015970
ЛЕМИНД ПРОЛЕТЕР
ДП П
ФРУШКА ГОРА АД П
VII СТ 20/09 БРАНИМИР
СТАНКОВИЋ
СТ 15/09
301
1752
07137303
302
1753
07352328
303
1754
07289545
304
1755
08043817
305
1756
08043906
306
1757
17261673
307
1761
17172425
308
1762
17433075
309
1763
07120699
310
1764
17299735
311
1765
07016115
312
1766
07112882
ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ
АД П
СИНТЕТИКА ДП у
ликвидацији
29.09.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
24.11.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 24/09
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
02.03.2010
22.12.2009
1
155-0034
14.07.2010
20.05.2010
1
155-0964
13.04.2010 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
02.03.2010
22.12.2009
1
155-0996
05.11.2009 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
НАДЕЖДА
СТОЈКОВИЋ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
БРАНИМИР
СТАНКОВИЋ
ЗОРАН
ПРОКОПИЈЕВИЋ
07.12.2009
22.02.2010
1
155-0906
17.11.2009
30.10.2009
1
155-0609
30.12.2009
22.01.2010
1
155-0782
23.03.2010
05.01.2010
1
155-0906
13.10.2009 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
29.09.2009 РИСТИВОЈЕВИЋ
МАРКО САША
24.11.2009 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
26.11.2009 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
26.11.2009 ЛЕСКОВАЦ
III СТ
42/2009
ЈУГОПРЕВОЗ ДП
06.11.2009 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 28/09
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
22.01.2010
11.12.2009
1
155-0924
СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ ПК
АД
9 ОКТОБАР у
ликвидацији
ПОЉОТЕХНА
15.04.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 34/10
15.09.2010
19.05.2010
1
155-0863
12.04.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 33/10
15.09.2010
19.05.2010
1
155-0863
24.03.2010 ЗАЈЕЧАР
III СТ 41/10
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
31.08.2010
29.04.2010
1
155-1061
ЛОЛА
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ДОО аутом
ПЛАНАРЕПРОДУКЦИОНА
ФАРМА СВИЊА ДП
ПРВИ МАЈ ИМД у
ликвидацији
ПУТОГРАДЊА ДП у
ликвидацији
БРОДОИМПЕКС ДОО
26.02.2010 БЕОГРАД
7 СТ 106/09
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
08.07.2010
07.04.2010
1
155-0629
12.04.2010 ПОЖАРЕВАЦ
IV СТ
31/2010
02.11.2010
01.07.2010
1
155-1015
13.04.2010 ВАЉЕВО
СТ 72/10
РАМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
27.07.2010
18.05.2010
1
155-0956
19.02.2010 ПОЖАРЕВАЦ
31.05.2010
22.03.2010
1
155-0687
15.04.2010
15.01.2010
1
155-0929
НИКРООПРЕМА у
ликвидацији
04.05.2010 КРАГУЈЕВАЦ
III СТ
32/2010
VI СТ
108/09
СТ 53/2010
16.09.2010
11.06.2010
1
155-1024
08.12.2009 БЕОГРАД
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
15 од 88
06.11.2009 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
15.04.2010 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
12.04.2010 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
24.03.2010 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
26.02.2010 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
12.04.2010 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
13.04.2010 РАЈКОВИЋ
БОРИВОЈЕ СРЂАН
19.02.2010 МИТИЋ СИНИША
АЦА
08.12.2009 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
04.05.2010 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ПАПИРПРОМЕТ
ЕКСПОРТ ИМПОРТ
ДОО П
ПАПИРПРОМЕТ АД П
04.12.2009 КРАЉЕВО
СТ 33/2009
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
09.03.2010
12.01.2010
1
155-0618
04.12.2009 ПЕТРОВИЋ
МИЛУТИН САВО
04.12.2009 КРАЉЕВО
СТ 11/2009
17.11.2009
1
155-0618
ТЕКСТИЛПРОМЕТ ДП
у ликвидацији
08.02.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 40/2010
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
15.01.2010
07362331
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
АЛЕКСИЋ
РАДМИЛА
10.06.2010
18.03.2010
1
155-0249
04.12.2009 ПЕТРОВИЋ
МИЛУТИН САВО
08.02.2010 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
1770
07192657
10.05.2010 ЧАЧАК
СТ 42/2010
11.06.2010
1
155-0578
1772
07105126
13.10.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 40/2009
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
БРАНИМИР
СТАНКОВИЋ
10.09.2010
317
НИСКОГРАДЊА
ЧАЧАК ПУТ АД
РУЛ ЕЛЕКТРОНСКА
ИНДУСТРИЈА АД П
22.02.2010
07.12.2009
1
155-0249
318
1773
07196628
ИНКОЛ ДП П
13.10.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 25/2009
БРАНИМИР
СТАНКОВИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
22.02.2010
07.12.2009
1
155-0249
13.10.2009 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
319
1774
17129996
ПУСТА РЕКА ДП П
22.10.2009 ЛЕСКОВАЦ
0
ДРАГОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ
СТАНИМИР
МАРКОВИЋ
29.01.2010
25.12.2009
1
155-0249
22.10.2009 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
320
1776
07762763
ХЕМИЈА ИМПЕКС ДП
29.04.2010 БЕОГРАД
СТ 281/2010
1
155-0916
321
1779
08044341
04.02.2010 ПАНЧЕВО
СТ 35/2010
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
21.05.2010
12.03.2010
1
155-0684
322
1780
08029148
04.02.2010 ПАНЧЕВО
1
155-0684
08006202
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
12.03.2010
1781
II СТ
36/2010
II СТ
38/2010
28.05.2010
323
ЛУНЕ
МИЛОВАНОВИЋ ДПП
са по
МОДА ФАБРИКА
ОБУЋЕ ДП
УТВА РАДНИК ДП
29.04.2010 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
04.02.2010 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
09.07.2010
16.04.2010
1
155-0629
324
1782
08249164
НОВИ ДОМ ПАРКЕТ
АД
12.10.2009 ПАНЧЕВО
II СТ
21/2009
УНЧЕВИЋ НЕНАД ЉИЉАНА
СТОШИЋ
24.02.2010
25.11.2009
1
155-0865
325
1783
08586063
23.02.2010 НОВИ САД
I СТ 50/2010
10.05.2010
30.03.2010
1
155-0895
326
1785
07211643
ТЕХНИКА ПЛУС АД у
ликвидацији
БУДУЋНОСТ
ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ
30.11.2009 НИШ
IX СТ
36/2009
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
11.01.2010
1
155-0964
327
1786
07186797
ТАЛАМБАС ДП
04.11.2009 НИШ
03.12.2009
1
155-0670
1787
07352336
ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ ДП
у ликвидацији
26.11.2009 ЛЕСКОВАЦ
КСЕНИЈА
СНЕЖАНА
СОКОЛОВИЋ
ПАШИЋ
ВЕСЕЛИН САВИЋ ЗОРАН
ПРОКОПОВИЋ
17.03.2010
328
IX СТ
29/2009
III СТ
41/2009
23.03.2010
05.01.2010
1
155-0249
329
1788
07184522
ИЗГРАДЊА ДП
10.11.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 36/2009
ЗОРАН ДЕНИЋ
11.03.2010
18.12.2009
1
155-0644
330
1789
07204892
13.10.2009 ЛЕСКОВАЦ
19.03.2010
25.01.2010
1
155-0964
331
1793
08038511
СЛОБОДАН ЈОВИЋ
ДП
ПРВИ МАЈ АД
25.01.2010
02.12.2009
1
155-0768
332
1794
07011377
ДУНАВ УТП ДП
16.03.2010 БЕОГРАД
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
I СТ 22/2009 СТОЈАНОВИЋ
БРАНИМИР
НАДЕЖДА
СТАНКОВИЋ
СТ 26/09
ЈАСМИНА ЗЛАЈИЋ ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
15 СТ 57/09
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
22.09.2010
09.06.2010
1
155-0641
16.03.2010 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
333
1795
08062005
КОНСТАНЦА ПЛУС
АД
18.11.2009 СОМБОР
III СТ 14/09 КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
25.01.2010
11.01.2010
1
155-0812
09.04.2012 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
313
1767
17266497
314
1768
07144385
315
1769
316
12.03.2010 ПАНЧЕВО
14.10.2009 НОВИ САД
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
КСЕНИЈА
СОКОЛОВИЋ
АЛЕКСАНДАР
ПОЗДЕР
16 од 88
10.05.2010 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
13.10.2009 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
16.03.2012 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
12.03.2010 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
12.10.2009 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ ДУШАН
СВЈЕТЛАНА
23.02.2010 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
30.11.2009 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
04.11.2009 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
26.11.2009 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
10.11.2009 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
13.10.2009 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
14.10.2009 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
ВИРТ ДППП
ВРШАЧКИ РИТОВИ
СЛОБОДА
ШТАМПАРИЈА АД
26.04.2010 ПАНЧЕВО
СТ 40/2010
26.04.2010 ПАНЧЕВО
СТ 41/2010
7 ЈУЛИ ДП у
ликвидацији
АЕРОИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
15.04.2010 СОМБОР
08044767
ВРШАЧКА ПИВАРА
ИНДУСТРИЈА ПИВА И
СОКОВА АД аутом
1803
07203292
340
1807
341
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
10.09.2010
07.06.2010
1
155-0920
26.04.2010 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
13.09.2010
07.06.2010
1
155-0629
III СТ
33/2010
15 СТ
233/10
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
30.08.2010
17.05.2010
1
155-0768
28.09.2010
26.05.2010
14.12.2012 1
155-0911
26.04.2010 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
15.04.2010 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
20.04.2010 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
29.03.2010 ПАНЧЕВО
СТ 28/2010
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
03.09.2010
07.05.2010
1
155-1008
11.10.2013 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
ПИРОТЕКС ДП у
ликвидацији П
01.04.2010 НИШ
II СТ 38/10
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
05.07.2010
10.05.2010
1
155-0659
01.04.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
17037404
ДРИНА-МЕТАЛ ДП
21.05.2010 ВАЉЕВО
0
30.09.2010
30.06.2010
1
155-0973
1808
17042777
ХОД ДОО аутом
30.12.2010 НИШ
СТ 158/2010
05.05.2011
04.02.2011
1
155-1068
342
1810
07012730
SRBOCOOP EXPORT
IMPORT AD аутом
13.05.2010 БЕОГРАД
15 СТ
204/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
15.09.2010
15.06.2010
0
155-0880
343
1812
20037911
НИЛ КЕРАМИКА ДОО
27.05.2010 БЕОГРАД
15 СТ
2218/2010
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
15.10.2010
15.07.2010
0
155-0626
21.05.2010 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
14.05.2012 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
13.05.2010 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
27.05.2010 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
344
1814
07597053
ПРВИ МАЈ ПЕКАРА И
МЛЕКАРА АД П аутом
24.05.2010 КРАЉЕВО
СТ 13/2010
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
14.09.2010
24.05.2010
1
155-0979
24.05.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
345
1815
07185057
ТИБ ДП
01.06.2010 НИШ
СТ 968/2010
25.10.2010
09.07.2010
1
155-0630
346
1816
08792089
ТЕХНООПРЕМА
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
03.06.2010 СУБОТИЦА
СТ 513/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЧЕЉУСКА ИВАН
03.09.2010
08.07.2010
0
155-0677
01.06.2010 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
03.06.2010 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
347
1819
07137915
НОВА ЈУГОСЛАВИЈА
АД ВРАЊЕ П аутом
14.05.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 35/2010
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
03.09.2010
24.06.2010
1
155-0960
14.05.2010 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
348
1821
08727503
15.10.2012 СОМБОР
СТ 201/2012
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
0
155-0660
15.10.2012 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
349
1827
08061513
11.06.2010 ПАНЧЕВО
СТ 89/2010
16.07.2010
1
155-0884
1828
08097593
16.06.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 301/2010
Сперанца
Јанчић
Александар
Стоиљковски
24.09.2010
350
HOME AMBIJENTA
реорган.банкротство
15.10.2012.
ТРГОПРОДУКТ АД
аутом
НАФТАГАС
МОНТАЖА АД аутом
20.10.2010
09.07.2010
0
155-0937
14.05.2012 ЛАЗИЋ МИЛОВАН
СЛОБОДАН
17.06.2010 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
351
1829
08047022
ТЕХНОТЕКС АД
аутом
14.06.2010 СОМБОР
СТ 57/2010
11.10.2010
19.07.2010
0
155-0995
14.06.2010 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
352
1832
17393677
ГАЛАНТЕКС ТРЕЈД
ДП у ликвидацији
04.06.2010 НИШ
СТ 971/2010
Оливера
Пањковић
Миљеновић
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
10.09.2010
09.07.2010
1
155-0659
22.06.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
334
1797
08045160
335
1798
08009864
336
1799
08004625
337
1801
07005725
338
1802
339
25.03.2010 БЕОГРАД
17 од 88
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
353
1833
20042125
354
1834
08250618
355
1835
07126034
356
1836
17187651
357
1837
07091516
358
1842
08053219
359
1844
08057095
360
1847
07956754
361
1848
08015007
362
1851
07355874
363
1852
20003731
364
1854
17533568
365
1855
08238073
366
1859
07302258
367
1862
07362943
368
1869
08907587
369
1870
370
Назив дужника
ГОРКИ ЛИСТ ДОО
аутом
НОВА ГУМА АД аутом
ЖИТОМЛИН АД
аутом
MIA PHARMA ДОО
аутом
Датум
Суд
покретања
05.05.2011 БЕОГРАД
17.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
17.06.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ Број
Председник
стечајног већа
СТ
3909/2010
СТ 353/2010
СТ 57/2010
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
30.06.2011
16.06.2011
0
155-0773
05.10.2010
13.07.2010
14.09.2012 0
155-1054
01.10.2010
26.07.2010
1
155-0925
01.10.2010
26.07.2010
0
155-0628
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
16.11.2010
27.07.2010
0
155-1072
20.10.2010
12.08.2010
1
155-0747
20.10.2010
12.08.2010
1
155-0689
11.12.2009
22.10.2009
1
155-1085
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ДРАГАНА
САВИЋ
МИЛЕНКО
ЖИВКОВИЋ
28.10.2010
22.07.2010
1
155-0660
12.10.2010
29.07.2010
0
155-0875
29.09.2010
13.07.2010
0
155-0927
29.09.2010
13.07.2010
0
155-0979
13.10.2010
23.07.2010
0
155-0604
15.10.2010
06.08.2010
1
155-0636
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
01.10.2010
14.07.2010
09.08.2010 0
155-0927
13.10.2010
11.08.2010
0
155-0847
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
10.11.2010
23.08.2010
1
155-0630
08.10.2010
14.07.2010
0
155-0927
17.09.2010
23.07.2010
0
155-0659
17.06.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 98/2010
ВЕТПРОМ
ХЕМИКАЛИЈЕ АД
КОВИЉ ОЗЗ аутом
21.06.2010 БЕОГРАД
22.06.2010 НОВИ САД
СТ
4221/2010
СТ 83/2010
ДУНАВ АД ЧЕЛАРЕВО
аутом
СОЛИД АД
22.06.2010 НОВИ САД
СТ 72/2010
16.09.2009 ЗАЈЕЧАР
СТ 20/2009
ИТЕС ЛОЛА РИБАР
АД аутом
ТЕРМОВЕНТ АД
аутом
МЕСАРЕ БУЦКО
аутом
МЕТАЛ БОХ аутом.
22.06.2010 СОМБОР
СТ 45/2010
22.06.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 130/2010
23.06.2010 ЧАЧАК
СТ 285/2010
23.06.2010 ЧАЧАК
СТ 195/2010
ЈЕДИНСТВО ОПШТА
ЗЗ аутом
ЗОРКА ЗАШТИТА
БИЉА АД аутом
25.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
28.06.2010 ВАЉЕВО
СТ 355/2010
ЈЕДИНСТВО ЗЗ
стечајна маса
ЛАЗАР ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА АПОТЕКА
24.06.2010 ЧАЧАК
СТ227/2010
29.06.2010 НОВИ САД
СТ
1551/2010
07584105
ДЕНИМЕТАЛ аутом
02.07.2010 НИШ
СТ 98/2010
1874
06561390
МАРИНОВИЋ аутом
24.06.2010 ЧАЧАК
СТ 244/2010
371
1876
07215207
СТАРА ПЛАНИНА ЗЗ
аутом
22.06.2010 НИШ
СТ 102/2010
372
1877
07293739
СУМРАКОВАЦ ЗЗ
аутом
01.07.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 377/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
04.11.2010
29.07.2010
0
155-0621
373
1880
07128843
10.06.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 366/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
16.10.2010
16.07.2010
1
155-0875
374
1881
17234340
ВИНА МАШИНСКА
РАДИОНИЦА ДП у
ликвидацији
КОСМЕТШПЕД ДП у
ликвидацији
15.06.2010 БЕОГРАД
СТ 274/2010
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
10.11.2010
23.07.2010
1
155-0684
СТ 104/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
18 од 88
Стечајни
управник
01.07.2010 МАРИЋ РАДОВАН
МЛАДЕН
05.02.2015 КОВИЉАЦ ЈОВАН
МИОДРАГ
22.06.2010 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
17.06.2010 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
21.06.2010 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
22.06.2010 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
22.06.2010 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
16.09.2009 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
22.06.2010 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
22.06.2010 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
23.06.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
25.06.2010 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
28.06.2010 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
24.06.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
29.06.2010 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
31.05.2011 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
22.06.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
01.07.2010 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
10.06.2010 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
15.06.2010 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
375
1882
08106380
КУЛСКИ ШТОФОВИ
АД аутом
05.07.2010 СОМБОР
СТ 36/2010
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
22.10.2010
16.08.2010
1
155-0660
05.07.2010 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
376
1884
07113293
02.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 55/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
29.10.2010
24.08.2010
1
155-0611
14.05.2012 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
377
1885
07148925
КОЛЕКТИВ
АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО аутом.
СЛОГА ЗЗ аутом
05.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 70/2010
29.10.2010
31.08.2010
0
155-0729
378
1889
06865402
IL CONTE аутом
01.07.2010 ЧАЧАК
СТ 116/2010
14.10.2010
21.07.2010
0
155-0927
379
1892
07366744
РИС ДОО аутом
18.06.2010 НОВИ САД
СТ 96/2010
13.10.2010
15.09.2010
0
155-0948
380
1893
07307438
ЕКО ИНОС АД аутом
07.07.2010 КРАЉЕВО
СТ 45/2010
04.10.2010
13.09.2010
0
155-0979
381
1894
07643454
ДРВОПРОМЕТ М Б
ЛУКИЋ аутом
07.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 71/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
24.09.2010
20.08.2010
0
155-1060
28.12.2011 РАЈКОВИЋ ПЕТАР
ВЛАТКО
01.07.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
18.06.2010 ОТИЋ МИЛАН
ВЛАДИСЛАВ
07.07.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
07.07.2010 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
382
1897
07190255
07.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 58/2010
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
24.09.2010
20.08.2010
1
155-1060
07.07.2010 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
383
1901
06957480
ИРИС АД ИНД
КОНФЕКЦИЈЕ
ДУГМАДИ И ШНАЛА
аутом
12 ЈАНУАР АД аутом
08.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 66/2010
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
24.09.2010
03.09.2010
0
155-1086
08.07.2010 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
384
1904
08010056
НАПРЕДАК МЛИН АД
05.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 480/2010
03.12.2010
24.09.2010
0
155-0965
385
1910
07266812
02.07.2010 ЧАЧАК
СТ 242/2010
13.10.2010
27.07.2010
0
155-0999
19.03.2012 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
02.07.2010 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
386
1911
08057290
БЕТОН УНИВЕРЗАЛ
аутом. у
реорганизацији
01.03.2011
ТЕСЛА АД аутом
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
01.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 66/2010
23.09.2010
04.08.2010
0
155-0887
387
1912
08622116
ГЕПРО ДОО аутом.
09.07.2010 СОМБОР
СТ 95/2010
17.09.2010
17.09.2010
0
155-0660
388
1914
27001947
ODŽACI CARBOTECH
GIK AD аутом.
01.07.2010 СОМБОР
СТ 63/2010
КАНАЧКИ
ЗЛАТИБОР
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
04.11.2010
29.07.2010
12.02.2014 0
155-1026
389
1916
27000665
01.07.2010 НИШ
СТ 91/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
11.11.2010
27.08.2010
25.06.2012 0
155-0964
01.07.2010 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
390
1928
08628475
12.07.2010 СОМБОР
СТ 132/2010
25.08.2010
0
155-0933
1930
07591535
02.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 175/2010
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
05.11.2010
391
АКУСТИКА ЕИ АД
стечајна маса
25.06.2012.
ИНПРО ИНВЕСТ ДОО
аутом
АРГО ДОО аутом
20.10.2010
10.08.2010
0
155-1036
12.07.2010 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
24.07.2012 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
392
1931
08045771
10.06.2010 СОМБОР
СТ 44/2010
05.07.2010
1
155-1026
1934
08027404
06.07.2010 СОМБОР
СТ 38/2010
02.11.2010
16.08.2010
0
155-0933
394
1938
08016780
26.10.2010
26.07.2010
1
155-0770
1939
08057389
02.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
23.06.2010 ПАНЧЕВО
3 СТ 347/10
395
ГРАФОСРЕМ АД
аутом.
МИНЕЛ
ПРЕХРАМБЕНА
ОПРЕМА ДОО
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
13.09.2010
393
ФАРБАРА ДД ТИ
аутом.
ЕТЕРНА АД аутом.
08.10.2010
23.08.2010
1
155-0652
СТ 469/10
19 од 88
01.07.2010 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
09.07.2010 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
01.07.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
10.06.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
06.07.2010 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
13.07.2010 РАДОСАВЉЕВИЋ
САВА ВАСИЛИЈЕ
23.06.2010 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
396
1940
08129649
ЗАДРУГАР ЗЗ аутом.
24.06.2010 СОМБОР
2 СТ 65/10
397
1942
08130418
09.07.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ 355/10
398
1943
17189930
БАНАТСКО
АРАНЂЕЛОВО ЗЗ
аутом.
ВЛАДО ЈУРИЋ ДОО
аутом.
05.07.2010 КРАЉЕВО
399
1949
07155905
РАКЕТА ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ АД
аутом.
400
1952
08676739
401
1953
08067902
402
1955
08589470
403
1956
08119015
404
1958
07370113
405
1959
406
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСКИ
20.09.2010
04.08.2010
1
155-0365
15.10.2010
11.08.2010
0
155-0669
1 СТ 65/10
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
22.10.2010
27.08.2010
0
155-0641
25.05.2012 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
12.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 55/2010
МИЉКО
МИЋОВИЋ
30.08.2010
30.08.2010
0
155-1060
12.07.2010 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
ТИПОГРАФИЈА
аутом.
СЕМЕ СОМБОР
аутомат.
SUPERIOR MEAT
DOO аутом.
12.07.2010 СОМБОР
СТ 118/2010
18.10.2010
30.08.2010
0
155-0660
12.07.2010 СОМБОР
СТ 67/2010
18.10.2010
30.08.2010
0
155-1026
29.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 213/10
15.10.2010
28.07.2010
0
155-0780
04.11.2014 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
12.07.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
29.06.2010 БУРСАЋ САВА
МИТАР
ЕРДЕВИК ПОЉ ПРЕД
АД аутом.
ЗЛОТКОМЕРЦ ДОО
аутом.
24.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
08.07.2010 ЗАЈЕЧАР
1 СТ 356/10
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
ДРАГАНА
САВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
06.10.2010
22.07.2010
0
155-0802
16.11.2010
18.08.2010
0
155-1085
07265280
ПРОГРЕС ЗЗ аутом.
02.07.2010 ЗАЈЕЧАР
3 СТ 384/10
15.11.2010
13.08.2010
1
155-0842
1964
08044368
01.07.2010 ПАНЧЕВО
2 СТ 114/10
23.09.2010
04.08.2010
0
155-0884
407
1966
07276869
ГАЈ 7. ЈУЛИ АД
аутом.
ПАРТИЗАН АД
аутом.
13.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 83/10
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
11.11.2010
03.09.2010
0
155-0611
408
1971
08057974
БАЧКА АД аутом.
12.07.2010 НОВИ САД
1 СТ 102/10
24.09.2010
31.08.2010
0
155-0972
409
1974
07199473
15.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 63/10
16.12.2010
16.08.2010
0
155-1063
410
1976
07155913
ПОЉОПРОДУКТ ЗЗ
аутом.
РАКЕТА - ТЕРЕТНИ
САОБРАЋАЈ аутом.
15.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 60/10
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОЈЕВИЋ
16.12.2010
16.08.2010
0
155-1086
411
1977
07190115
15.07.2010 УЖИЦЕ
2 СТ 57/10
ДРАГАН ЈОКИЋ
04.10.2010
03.09.2010
1
155-1069
16.07.2010 ВАСИЛИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
412
1978
08116091
ЉУБИША
МИОДРАГОВИЋ ДОО
аутом.
ЈАСЕНОВО ЗЗ аутом.
05.07.2010 ПАНЧЕВО
2 СТ 169/10
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
26.11.2010
17.09.2010
1
155-0634
413
1979
08136556
02.07.2010 ПАНЧЕВО
2 СТ 261/10
04.08.2010
1
155-0887
1980
08123187
06.07.2010 ПАНЧЕВО
2 СТ 72/10
03.12.2010
27.08.2010
1
155-0887
415
1982
17478133
08.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
5 СТ 79/10
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ЖИВКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
23.09.2010
414
05.11.2010
17.08.2010
08.10.2014 0
155-0687
416
1988
17504339
ЛУКА КОВИН ДП
аутом.
НАПРЕДАК АД
аутом.
ТРГОТРАНСПОРТ
ИГМ стечајна маса
08.10.2014.
СМРЗНУТО ВОЋЕ
ДОО аутом.
05.07.2010 ШТАВЉАНИН
СЛАВОЉУБ
МИЛОЉУБ
16.07.2010 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
16.07.2010 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
11.12.2013 МИТИЋ СИНИША
АЦА
16.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 301/10
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
23.12.2010
16.08.2010
0
155-1086
3 СТ 402/10
20 од 88
13.07.2010 ЖУГИЋ ЉУБОМИР
ВЕСКО
09.07.2010 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
05.02.2015 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
08.07.2010 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
24.09.2014 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
27.11.2014 ЛАЗИЋ МИЛОВАН
СЛОБОДАН
13.07.2010 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
12.07.2010 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
15.07.2010 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
15.07.2010 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
16.07.2010 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
417
1989
06169678
ГТА ДОО аутом.
08.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 78/10
418
1991
08073830
08.07.2010 ЗРЕЊАНИН
2 СТ 362/10
419
1992
08207275
МУЖЉАНЦКИ
РИТОВИ ЗЗ аутом.
МИНЕХ ДОО аутом.
13.07.2010 НОВИ САД
2 СТ 114/10
420
2004
08000395
14.07.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 293/2010
421
2011
08268487
16.07.2010 НОВИ САД
СТ 219/2010
422
2013
07265484
ЗИП ИНДУСТРИЈА
ПИВА АД аутом.
АГРОИНВЕСТ ДОО
аутом.
ЕЛАН ДП П
17.09.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 23/2009
423
2014
07140215
ВЛАСИНКА АД аутом.
16.07.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 55/2010
424
2016
17114514
08.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 46/2010
425
2027
08214964
НОВА ОСАНИЦА
аутом.
МОСТОНГА ПРОМЕТ
ДОО аутом.
09.07.2010 СОМБОР
СТ 64/2010
426
2030
07159102
05.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 67/2010
427
2039
17005103
ДОЊА ЛИВАДИЦА
ЗАДРУГА аутом.
СИЕН ДОО аутом.
02.07.2010 НИШ
СТ 119/2010
428
2042
08097631
СОМБОРСКИ ВЕНАЦ
ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ
У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
аутом.
09.07.2010 СОМБОР
429
2043
07271930
КВАЛИТЕТ АД у
ликвидацији
430
2045
07159587
431
2046
08038872
432
2059
08208727
433
2060
08008817
434
2065
435
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
РАДОНИР
РАДОЈЧИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
01.11.2010
17.08.2010
0
155-1067
10.11.2010
10.11.2010
0
155-0863
27.10.2010
13.09.2010
0
155-0689
10.11.2010
01.09.2010
0
155-1040
04.10.2010
24.08.2010
0
155-1073
14.01.2010
26.10.2009
1
155-0906
21.01.2011
17.09.2010
0
155-0644
10.12.2010
16.08.2010
0
155-0881
03.11.2010
16.08.2010
0
155-0365
16.12.2010
16.08.2010
1
155-0687
11.11.2010
27.08.2010
0
155-0686
СТ 66/2010
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
02.11.2010
16.08.2010
1
155-0705
09.07.2010 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
09.07.2010 НИШ
СТ
989/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
05.10.2010
23.08.2010
1
155-0670
09.07.2010 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
CONCRETE ПД АД
аутом.
09.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 39/2010
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
08.10.2010
20.08.2010
0
155-1028
АУТОПРЕВОЗ АД
аутом.
ПОЉОПРИВРЕДА
ДОЛИНЕ
МУНКА ДП
23.06.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 333/2010
20.10.2010
20.07.2010
1
155-0937
22.07.2010 СУБОТИЦА
СТ 522/2010
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
07.10.2010
03.09.2010
05.08.2014 1
155-0985
20.12.2011 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
23.06.2010 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
22.07.2010 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
22.07.2010 СУБОТИЦА
СТ 521/2010
ИВАН ЧЕЉУСКА
07.10.2010
03.09.2010
1
155-0986
20222522
КРАЉЕВО ГРАДЊА
ДОО ПД аутомат. П
13.07.2010 КРАЉЕВО
СТ 664/2010
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
13.07.2010
30.08.2010
1
155-0739
2067
07376910
14.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 80/2010
23.08.2010
0
155-1091
2071
07314388
12.07.2010 НИШ
2. СТ 113/10
07.10.2010
30.08.2010
1
155-0786
437
2072
17317261
ЕММСА БАЛКАН ДОО
аутом.
07.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 260/10
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
СНЕШАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
02.11.2010
436
БЕРГЕР МАТ ДОО
аутом.
ЗАТЕКС АД аутом.
09.11.2010
06.08.2010
0
155-1036
21 од 88
08.07.2010 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
08.07.2010 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
13.07.2010 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
14.07.2010 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
16.07.2010 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
17.09.2009 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
16.07.2010 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
05.01.2012 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
02.09.2011 ЖУГИЋ ЉУБОМИР
ВЕСКО
16.08.2010 МИТИЋ СИНИША
АЦА
24.01.2011 РАЈКОВИЋ Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
22.07.2010 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
13.07.2010 ПЕТРОВИЋ РАДОЊА
МИРКО
14.07.2010 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
12.07.2010 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
07.07.2010 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
САД - ИГАМ АД
аутом.
14. ОКТОБАР ЗЗ
аутом.
08.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
5 СТ 222/10
08.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
IV СТ 50/10
ПОЉОПРИВРЕДА
ДП
ЗАПЛАЊКА ДОО
аутом.
08.07.2010 ЛЕСКОВАЦ
1. СТ 692/10
20.07.2010 НИШ
2. СТ 236/10
08072680
МОЛИН ЗЗ аутом.
21.07.2010 ЗРЕЊАНИН
2 СТ 388/10
2085
06143148
НАПРЕДАК ДП
16.07.2010 ЛЕСКОВАЦ
2 СТ 681/10
444
2088
08087067
ДИНАМО ФК аутом.
06.07.2010 ПАНЧЕВО
445
2089
07283407
ПЛАНТАЖКООП ДП
446
2091
07377983
447
2092
448
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
СНЕШАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
05.11.2010
18.08.2010
0
155-0881
22.12.2010
23.09.2010
0
155-0881
16.12.2010
17.08.2010
1
155-1010
07.10.2010
30.08.2010
1
155-0786
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
22.12.2010
22.09.2010
1
155-0662
21.01.2011
17.09.2010
1
155-0052
СТ 228/10
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
29.11.2010
14.09.2010
1
155-0629
08.07.2010 ЛЕСКОВАЦ
1 СТ 693/10
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
16.12.2010
17.08.2010
1
155-0249
08.07.2010 ЗАЈЕЧАР
3 СТ 385/10
18.08.2010
1
155-0938
16.07.2010 КРАЉЕВО
1 СТ 693/10
22.10.2010
27.08.2010
1
155-0979
2093
07295081
ПЕК ЗЗ аутом.
09.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
5 СТ 54/10
03.12.2010
03.09.2010
1
155-1002
449
2094
07173709
ОГРЕВИНВЕСТ ТП у
ликвидацији
14.07.2010 НИШ
2 СТ 990/10
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
25.11.2010
07262922
КОЖА КТК ДП
аутом.
КОПАОНИК АД
05.10.2010
23.08.2010
1
155-0647
450
2098
17239937
09.07.2010 БЕОГРАД
0
155-0922
27000380
06.12.2010
22.07.2010
29.02.2012 0
155-0949
452
2104
08021929
МАРКО ОРЕШКОВИЋ
ЗЗ аутом.
21.07.2010 ЗРЕЊАНИН
ЈАСНА
БРОЗОВИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
01.09.2010
2102
XIII СТ
2782/10
27 СТ
2504/2012
2 СТ 317/10
30.12.2010
451
LOLA FOOD DOO
аутом.
ПЕВЕЦ ДОО
22.12.2010
22.09.2010
1
155-0669
453
2106
07149573
БАДЊЕВАЦ 1895 ЗЗ
аутом.
27.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
2 74/10
ТАТЈАНА
ЗОДОРОВИЋ
19.11.2010
17.09.2010
0
155-0924
454
2107
08022542
ФИДЕЛИНКА АД
28.07.2010 СУБОТИЦА
СТ 520/10
ИЛОНА СТАЈИЋ
18.11.2010
16.09.2010
0
155-0651
455
2109
07319070
КОРМАН ЗЗ аутом.
22.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 119/10
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
05.11.2010
14.09.2010
0
155-0924
456
2114
07115610
ВУК КАРАЏИЋ аутом.
21.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 58/2010
04.11.2010
14.09.2010
1
155-0897
457
2115
07126611
ГОРЊА РЕСАВА АД
аутом.
23.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
18.11.2010
15.09.2010
1
155-1024
458
2131
07149476
НАПРЕДАК ЗЗ аутом.
23.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 73/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
18.11.2010
16.09.2010
1
155-1002
438
2075
07159528
439
2077
07164211
440
2080
07137435
441
2081
17124072
442
2084
443
14.06.2010 БЕОГРАД
22 од 88
Стечајни
управник
08.07.2010 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
08.07.2010 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
08.07.2010 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
20.07.2010 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
21.07.2010 САВИЋ МИЛИВОЈ
РАДОВАН
16.07.2010 МИТРОВИЋ
ВЛАДИМИР
ТИХОМИР
06.07.2010 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
08.07.2010 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
08.07.2010 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
16.07.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
09.07.2010 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
14.07.2010 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
09.07.2010 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
14.06.2010 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
21.07.2010 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
27.07.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
28.07.2010 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
22.07.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
06.07.2012 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
23.07.2010 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
23.07.2010 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
АДАКАЛАЦ ДОО
стечајна маса
КАПА ИМПЕКС ДОО
28.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 172/2010
29.07.2010 БЕОГРАД
08233012
YU PROMET ДОО
аутом.
30.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ
4099/2010
СТ 204/2010
2139
20105330
23.07.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 445/2010
463
2154
07148275
ФАРМА ПИЛИЋА ПП
ДОО
ТИМОЧАНИН ЗЗ
аутом.
08.07.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 387/2010
464
2155
07279434
МЛАДОСТ ЗЗ аутом.
01.07.2010 ЗАЈЕЧАР
465
2156
27000851
466
2160
20050551
СМИС КОМЕРЦ ДОО
аутом.
ЖИВИНОПЛУС ДОО
467
2161
08696926
468
2162
08249725
469
2163
07208731
470
2169
07705034
471
2174
17533550
472
2182
07136480
473
2183
07850123
474
2187
17502891
475
2192
07142803
476
2194
07678061
477
2198
478
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
15.11.2010
13.09.2010
0
155-0667
22.12.2010
10.09.2010
0
155-1035
03.11.2010
03.09.2010
0
155-0802
24.11.2010
22.09.2010
0
155-0962
16.11.2010
18.08.2010
0
155-1061
СТ 394/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
04.11.2010
24.08.2010
1
155-1061
06.07.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 396/2010
01.12.2010
13.08.2010
24.12.2012 0
155-0875
26.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 790/2010
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
11.11.2010
01.09.2010
0
155-0944
КАРЛОВЧИЋ ЗЗ
аутом.
CERAMICA UNICA
ДОО
ПАРАШНИЦА ЗЗ
ЦРНА БАРА аутом.
ВЕНТИЛ АД аутом.
03.08.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
30.07.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 153/2010
11.11.2010
02.09.2010
0
155-0767
08.12.2010
29.09.2010
0
155-0669
20.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 646/2010
ДРАГАНА
САВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ
26.11.2010
27.08.2010
0
155-0657
03.08.2010 КРАЉЕВО
СТ 61/2010
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
14.10.2010
10.09.2010
1
155-1064
МИЛАН
БЛАГОЈЕВИЋ-СТИЛ
ДОО аутом.
ЈАБЛАНИЦА АД
аутом.
ИНВЕСТ СТИГ ДОО
аутом.
ФЛИПЕР аутом.
03.08.2010 ЧАЧАК
СТ 302/10
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
06.09.2010
12.08.2010
0
155-0979
20.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
27.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 97/10
11.11.2010
01.09.2010
0
155-0638
09.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
2 СТ 154/10
10.12.2010
17.09.2010
0
155-0881
13.08.2010 УЖИЦЕ
СТ 130/10
СРЕЧКО
ТИМОТИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
29.11.2010
17.09.2010
0
155-1069
27.07.2010 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
09.08.2010 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
13.08.2010 ВАСИЛИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
СЛОГА КОМПАНИ АД
аутом.
ПОЉОКОМЕРЦ ДОО
аутом.
09.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
3 СТ 57/10
10.12.2010
17.09.2010
0
155-1008
14.07.2010 КРАЉЕВО
1 СТ 111/10
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
01.11.2010
04.10.2010
0
155-1064
08068933
ТЕЛЕЧКА АД аутом.
17.08.2010 СОМБОР
ст 55/10
06.12.2010
24.09.2010
0
155-0995
2209
17379127
ЕКО ПРОДУКТ 2002
ДОО
20.07.2010 БЕОГРАД
10 СТ
2687/10
ЗОРАН
ЧОКОРИЛО
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
12.11.2010
01.10.2010
0
155-0643
479
2212
17112244
07.07.2010 ЗАЈЕЧАР
4 СТ 397/10
13.08.2010
0
155-0878
2217
07160569
09.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
3 СТ 65/10
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
30.11.2010
480
ФРИГО СТАНДАРД
ЛТХ ДООаутом.
СТИГ
ПОЉОПР.ЗАДРУГА
аутом.
10.12.2010
17.09.2010
0
155-1009
459
2133
27000371
460
2135
20015918
461
2138
462
СТ 447/2010
23 од 88
28.07.2010 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
29.07.2010 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
05.06.2014 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
23.07.2010 НИЋЕТИН ЉУБОМИР
МИЛАН
08.07.2010 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
24.08.2010 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
13.07.2011 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
26.07.2010 МАРКОВИЋ СТАНОЈЕ
ДРАГИЦА
03.08.2010 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
30.07.2010 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
20.07.2010 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
12.08.2010 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
12.01.2012 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
14.07.2010 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
17.08.2010 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
20.07.2010 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
25.08.2010 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
09.08.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
481
2223
07371063
ЈУКОМЕРЦ ДОО
17.08.2010 КРАЉЕВО
1 СТ 660/10
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
01.11.2010
04.10.2010
0
155-0979
17.08.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
482
2229
17068768
JUCIT аутом.
08.07.2010 БЕОГРАД
23.09.2010
0
155-1038
2230
07022603
МОНТАЖА АД
16.08.2010 БЕОГРАД
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
07.10.2010
483
7 СТ
2801/10
22 СТ
4230/10
23.12.2010
15.10.2010
0
155-0821
08.07.2010 ВУКОСАВ ЈОВАН
ЂОРЂО
18.02.2015 СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ
НОВАК
484
2232
17523074
19.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 853/10
07.10.2010
0
155-0925
2242
20009373
04.08.2010 КРАЉЕВО
3 СТ 69/10
14.10.2010
10.09.2010
0
155-1000
486
2247
08220166
АГРОСЕМЕ АД аутом.
СТ 480/10
21.12.2010
18.10.2010
0
155-0802
487
2249
07073062
23.12.2010
15.10.2010
0
155-0912
488
2251
08342555
23.09.2010
04.08.2010
0
155-0771
489
2253
20114487
490
2254
20114479
491
2255
20114444
492
2257
08719802
УНИВЕРЗИТЕТ СЗ
аутом.
АУСТРУ-БАУ
КОНСТРУКТОР АД
аутом.
ФИДЕЛИНКАФАБРИКА ТЕСТА
ДОО
ФИДЕЛИНКАМЛИНАРСТВО ДОО
ФИДЕЛИНКАНЕКРЕТНИНЕ ДОО
ИСАК ЗЗ аутомат.
23.08.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
16.08.2010 БЕОГРАД
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
07.12.2010
485
АГРОЖИВ-ЈАГОДИНА
ДОО
ДХ СИСТЕМ ДОО
493
2263
07206194
494
2264
07206038
495
2266
496
19.08.2010 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
04.08.2010 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
19.11.2014 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
12.01.2011 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
22.12.2014 РЕПАК ПЕРО ИВАН
01.07.2010 ПАНЧЕВО
22 СТ
2605/10
2 СТ 52/10
26.08.2010 СУБОТИЦА
СТ 564/10
ИЛОНА СТАЈИЋ
16.12.2010
07.10.2010
0
155-0943
26.08.2010 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
26.08.2010 СУБОТИЦА
СТ 560/10
ИЛОНА СТАЈИЋ
16.12.2010
07.10.2010
0
155-1001
26.08.2010 СУБОТИЦА
СТ 562/10
ИЛОНА СТАЈИЋ
16.12.2010
07.10.2010
0
155-0984
30.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 207/2010
03.11.2010
03.09.2010
0
155-0780
МЕТАЛАЦ АД аутом.
26.08.2010 ЧАЧАК
2 СТ 340/10
10.12.2010
15.10.2010
1
155-0927
10.08.2010 КРАЉЕВО
3 СТ 692/10
22.10.2010
17.09.2010
1
155-0923
06568343
КРУШЕВАЦ У
ЛИКВИДАЦИЈИ ДП
ЕКО ЗЛАТАР аутом.
01.09.2010 УЖИЦЕ
3 СТ 126/10
04.11.2010
07.10.2010
0
155-1063
2267
08594333
ЕЧКА ЗЗ аутом.
25.08.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ 325/10
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСКИ
26.08.2010 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
26.08.2010 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
30.07.2010 БУРСАЋ САВА
МИТАР
12.01.2011
05.10.2010
1
155-1082
497
2268
07180489
31.08.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 52/2010
07.10.2010
0
155-0906
2272
17544187
02.09.2010 НОВИ САД
СТ 175/2010
16.11.2010
06.10.2010
0
155-1005
499
2273
08220158
СТ 481/2010
13.12.2010
27.09.2010
0
155-0707
500
2274
08116873
23.08.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
03.09.2010 СОМБОР
13.12.2010
11.10.2010
1
155-1026
501
2278
07368429
03.09.2010 УЖИЦЕ
СТ 331/2010
01.11.2010
01.10.2010
1
155-0608
502
2283
20216158
EXPRESS DOM аутом.
03.09.2010 УЖИЦЕ
СТ 317/2010
01.11.2010
01.10.2010
0
155-1063
503
2292
08106070
ПАЛИЋ ДОО
09.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 566/2010
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ДРАГАНА
САВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
МИЉКО
МИЋОВИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
22.12.2010
498
МАЧКАТИЦА АД
аутомат.
HIGRADE ДОО
аутомат.
АГРОСРЕМ АД
аутомат.
ЦРВЕНКАПРОЈЕКТ
АД у ликвидацији
ПРИВРЕДНИК ДП
16.12.2010
07.10.2010
0
155-0943
504
2294
07212097
АЛЕКСИНАЦ ПИК ХК
аутомат.
27.08.2010 НИШ
СТ 100/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
13.01.2011
08.10.2010
1
155-0910
СТ 315/2010
24 од 88
30.08.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
20.08.2010 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
01.09.2010 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
03.12.2010 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
28.01.2014 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
02.09.2010 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
23.08.2010 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
03.09.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
03.09.2010 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
03.09.2010 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
09.09.2010 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
27.08.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
505
2295
07976941
КРУП ДОО аутомат.
10.09.2010 УЖИЦЕ
СТ 124/2010
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
10.01.2011
18.10.2010
0
155-1069
10.09.2010 ВАСИЛИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
506
2304
07806256
25.08.2010 БЕОГРАД
0
155-0939
20102802
14.09.2010 ПАНЧЕВО
17.01.2011
22.10.2010
0
155-0965
508
2307
08047545
ДОБРИЦА ДОО
14.09.2010 ПАНЧЕВО
СТ 504/2010
17.01.2011
22.10.2010
0
155-0887
509
2309
08294704
14.12.2010
08.10.2010
0
155-0767
2313
07151802
02.09.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
24.08.2010 ЧАЧАК
СТ 205/2010
510
ИВЕКС ТРЕЈД ДОО
аутомат.
ДРАЧА АД аутомат.
09.12.2010
30.09.2010
1
155-1087
511
2319
07332734
ИНТЕГРАЛ ГИП у
ликвидацији
09.09.2010 НИШ
СТ
1026/2010
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ДРАГАНА
САВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
14.10.2010
2306
СТ
3905/2010
СТ 491/2010
08.12.2010
507
MANCOOP ДОО
аутомат.
КЛАНИЦЕ ДОО
09.11.2010
12.10.2010
1
155-0659
25.08.2010 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
14.09.2010 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
28.11.2014 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
02.09.2010 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
14.05.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
09.09.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
512
2320
17342100
31.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 592/2010
15.10.2010
1
155-1008
2322
08241929
СТ 240/2010
13.12.2010
27.09.2010
1
155-0770
514
2323
07163258
23.08.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
05.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ДРАГАНА
САВИЋ
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
10.12.2010
513
ЈЕДИНСТВО ДП ПТК
у ликвидацији
ЈУГОЗАН КОМЕРЦ
ДОО аутомат.
ФАРМА СВИЊА ДД
ПЕТРОВАЦ аутомат.
17.12.2010
13.08.2010
1
155-1015
515
2324
07707754
05.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 56/2010
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
17.12.2010
13.08.2010
1
155-0687
05.07.2010 МИТИЋ СИНИША
АЦА
516
2325
08048428
25.08.2010 ПАНЧЕВО
СТ 455/2010
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
17.12.2010
01.10.2010
1
155-0634
517
2327
07360185
РЕКОРД
ПРОТЕКТИРАЊЕ
ДОО аутомат.
ТАМИШ
МЕХАНИЗАЦИЈА АД
аутомат.П
ИНВЕСТЕКСПОРТ
ГРУПА ДОО аутомат.
13.09.2010 БЕОГРАД
СТ
2654/2010
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
28.01.2011
25.10.2010
0
155-1072
25.08.2010 ШТАВЉАНИН
СЛАВОЉУБ
МИЛОЉУБ
13.09.2010 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
518
2329
17217291
ОТЦ ДП
17.09.2010 НИШ
СТ 309/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
14.02.2011
22.10.2010
1
155-1025
519
2331
07398638
20.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 66/2010
20.09.2010
0
155-0979
2337
17164996
14.09.2010 БЕОГРАД
СТ
2444/2010
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
22.12.2010
520
ЛИПА СИЛ ДОО
аутомат.
КОМПАНИЈА БРАЋА
КАРИЋ ДОО аутомат.
08.12.2010
10.11.2010
0
155-0627
521
2339
20114517
21.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 561/2010
ИВАН ЧЕЉУСКА
25.11.2010
28.10.2010
0
155-0986
522
2341
08053766
23.09.2010 НОВИ САД
СТ 103/2010
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
17.01.2011
07.12.2010
0
155-0847
523
2343
08249032
23.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 161/2010
ИЛОНА СТАЈИЋ
27.01.2011
04.11.2010
1
155-0985
23.09.2010 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
524
2350
17378686
27.09.2010 БЕОГРАД
СТ 909/2010
15.11.2010
0
155-0936
2353
07511612
27.09.2010 БЕОГРАД
СТ
3883/2010
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВЋ
24.12.2010
525
ФИДЕЛИНКА СКРОБ
ДОО
АРМА МЕТАЛСКА
ИНДУСТРИЈА АД
аутомат.
ВОЋЕ СУБОТИЦА ДП
аутомат.
ASSHAUS ДОО
аутомат.
БАКО ИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО аутомат.
24.12.2010
05.11.2010
0
155-0654
27.09.2010 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
27.09.2010 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
СТ 339/2010
СТ 53/2010
25 од 88
31.08.2010 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
23.08.2010 РАДОСАВЉЕВИЋ
САВА ВАСИЛИЈЕ
05.07.2010 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
17.09.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
20.09.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
06.09.2013 СПАСИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
21.09.2010 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
23.09.2010 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
526
2355
17514059
DEMEX-ST ДОО
16.09.2010 БЕОГРАД
СТ
1604/2010
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
23.12.2010
22.10.2010
0
155-1082
527
2357
17434217
ЛУНОВО СЕЛО ЗЗ
аутомат.
24.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 54/2010
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
28.12.2010
04.11.2010
1
155-0979
528
2360
07630476
ГОДАЧИЦА ЗЗ
аутомат.
15.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 480/2010
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
28.12.2010
04.11.2010
1
155-0979
07.10.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
529
2361
06154565
30.09.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 104/2010
08.11.2010
0
155-0625
2364
08675074
29.06.2010 НОВИ САД
СТ 403/2010
15.12.2010
23.11.2010
0
155-0665
531
2366
08032777
30.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 146/2010
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
23.01.2011
530
25.11.2010
28.10.2010
0
155-0943
30.09.2010 МИЛИЋ ПЕТАР
МИРОСЛАВ
29.06.2010 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
30.09.2010 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
532
2367
20094486
МАСУРИЦА АД
аутомат.
НС ЦЕНТАР ДОО
аутомат.
НАРОДНА
ШТАМПАРИЈА
аутомат.
WOW WINERY ДОО
30.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 579/2010
ИВАН ЧЕЉУСКА
25.11.2010
28.10.2010
0
155-1007
533
2369
08585458
АГРО НАЈС ДОО
аутомат.
07.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 395/2010
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
01.10.2010
24.09.2010
0
155-0864
534
2373
17411861
ХЕРМ ДОО аутомат.
24.09.2010 БЕОГРАД
04.11.2010
0
155-0744
2377
17596004
25.08.2010 БЕОГРАД
08.12.2010
14.10.2010
0
155-0654
536
2382
17014099
ЛОЛА ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ДОО
аутомат.
ДЕКОР ДОО аутомат.
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
06.12.2010
535
СТ
2766/2010
СТ
3900/2010
10.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 57/2010
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
23.12.2010
20.10.2010
0
155-1064
10.09.2010 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
537
2387
07884940
EURO TREND
KOMMERC аутомат.
14.09.2010 БЕОГРАД
СТ
2513/2010
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
25.01.2011
25.10.2010
0
155-0959
14.09.2010 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
538
2388
07489692
20.09.2010 БЕОГРАД
0
155-0959
08177902
14.12.2010
20.10.2010
0
155-0663
540
2401
08762422
BOX PETROL ДОО
11.10.2010 КРАГУЈЕВАЦ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
10.11.2010
2391
СТ
3065/2010
СТ
1553/2010
СТ 886/2010
16.02.2011
539
СТИВ ПРЕД ДОО
аутомат.
ЕЛКОНД ДОО
04.02.2011
23.11.2010
0
155-0832
541
2402
07175043
ВЕЛИКА МОРАВА ГП
АД аутомат.
29.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 33/2010
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
21.12.2010
29.09.2010
0
155-0641
20.09.2010 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
07.02.2013 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
21.05.2012 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
29.09.2010 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
542
2408
07331347
24.09.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 59/2010
02.11.2010
0
155-0644
2411
07135971
13.10.2010 ВАЉЕВО
СТ 828/2010
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
10.02.2011
543
ГРАДИТЕЉ АД
аутомат.
ГРАДАЦ АД
24.01.2011
19.11.2010
22.07.2013 0
155-1036
544
2416
07149409
ПИК ЛАПОВО ДП
19.10.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 911/2010
14.02.2011
03.12.2010
1
155-0952
545
2418
06432441
ИСКРА КОНТАКТОР
ДОО аутомат.
24.09.2010 БЕОГРАД
СТ
2634/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
28.01.2011
10.11.2010
0
155-0880
546
2421
17319965
ЕНЕРГО ЗАШТИТА
ДОО аутомат.
12.07.2010 БЕОГРАД
СТ
2051/2010
БИЉАНА
СУБОТИЋ
28.10.2010
19.09.2010
0
155-0950
10.09.2010 НОВИ САД
26 од 88
16.09.2010 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
20.09.2012 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
29.04.2014 СОЛДО СТЕВАН
РАДОСЛАВ
20.03.2012 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
15.04.2013 МАЉЕВИЋ ДРАГАН
МИЛОШ
23.12.2013 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
24.09.2010 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
13.10.2010 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
19.10.2010 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
24.09.2010 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
12.07.2010 ДЕСПОТОВИЋ-РОЖА
МИЛОРАД ГОРДАНА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
БЕОГРАДСКИ
ТРГОВИНСКИ
ЦЕНТАР ДОО
аутомат.
ЗОРКА ДУВАН
АМБАЛАЖА ДП
БАЛКАН АД аутомат.
30.09.2010 БЕОГРАД
СТ
2399/2010
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
02.12.2010
02.12.2010
0
155-0877
17.09.2013 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
01.10.2010 ВАЉЕВО
СТ 823/2010
02.02.2011
10.11.2010
1
155-0973
30.09.2010 НИШ
СТ 980/2010
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
23.12.2010
08.11.2010
1
155-0686
01.10.2010 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
06.06.2011 РАЈКОВИЋ Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
РАМСКИ РИТ АД
аутомат.
ПОРЦЕЛАН ДОО П
24.09.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 23/2010
18.01.2011
04.11.2010
1
155-0746
31.08.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 406/2010
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
04.02.2011
15.10.2010
1
155-1061
ДОНИЋ ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ДОО
аутомат.
ДУПЉАЈА ЗЗ
аутомат.
15.09.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ
554/2010
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
24.11.2010
20.10.2010
0
155-1009
02.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 92/2010
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
23.09.2010
04.08.2010
0
155-0688
02.07.2010 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
МОНТЕНА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО аутомат.
РАД ДД аутомат.
14.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 54/2010
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
20.10.2010
01.10.2010
0
155-0688
14.07.2010 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
09.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 110/2010
15.10.2010
29.09.2010
1
155-0684
SUCCESS BORAC АД
аутомат.
ЦЕНТРАЛ АД
аутомат.
БЕОКЕРАМИКА ДОО
06.10.2010 БЕОГРАД
24.02.2011
16.11.2010
0
155-0744
24.01.2011
18.11.2010
1
155-1030
17.12.2010
29.10.2010
0
155-0949
07025106
МЕРКУР ПРОМЕТ
аутомат.
30.08.2010 БЕОГРАД
СТ
2492/2010
СТ
2502/2010
СТ
4358/2010
СТ
2584/2010
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
17.12.2010
29.10.2010
1
155-0629
2452
17176536
17.09.2010 БЕОГРАД
0
155-0915
07332165
12.10.2010 НИШ
17.03.2011
16.11.2010
0
155-0659
562
2462
20206888
ЗАЈЕЧАР ЦЕНТАР ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНА И
ТЕХНОЛОШКА
ИСТРАЖИВАЊА
21.09.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 46/2010
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
21.10.2010
2460
СТ
3309/2010
СТ 941/2010
21.12.2010
561
COLLCO COMPANY
ДОО аутомат.
YUGEN TTT аутомат.
18.01.2011
01.11.2010
1
155-0621
01.01.2014 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
05.03.2013 МАЉЕВИЋ ДРАГАН
МИЛОШ
13.06.2014 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
30.08.2010 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
28.02.2011 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
25.04.2013 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
12.10.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
21.09.2010 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
563
2463
07196091
ДОМАЋА РАДИНОСТ
у ликвидацији
16.09.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 710/2010
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
25.11.2010
22.10.2010
1
155-0782
16.09.2010 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
564
2466
17236440
MORAVA COMMERCE
ДОО аутомат.
15.10.2010 БЕОГРАД
СТ
2748/2010
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
04.04.2011
24.11.2010
0
155-1037
28.11.2012 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
565
2467
08176337
ТАНА аутомат.
06.10.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 483/2010
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
28.01.2011
08.11.2010
0
155-0876
07.12.2012 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
547
2422
07455984
548
2426
07659989
549
2427
07133111
550
2428
07163266
551
2434
07202482
552
2436
07380836
553
2438
08184283
554
2439
08774455
555
2440
08247781
556
2444
07001274
557
2448
07036604
558
2449
17165267
559
2451
560
01.10.2010 БЕОГРАД
30.08.2010 БЕОГРАД
27 од 88
24.09.2010 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
31.08.2010 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
04.10.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
БРАТСТВО
ЈЕДИНСТВО ПТП ДПу
ликвидацији
ФАБРИКА ШЕЋЕРА са
ПО у ликвидацији
28.10.2010 УЖИЦЕ
СТ 349/2010
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
28.04.2011
03.12.2010
1
155-0608
28.10.2010 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
14.10.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 572/2010
03.03.2011
20.12.2010
1
155-0746
14.10.2010 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
САЛАШ ТРАДЕ
аутомат.
МОДА АД
28.10.2010 СУБОТИЦА
СТ 224/2010
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
ИВАН ЧЕЉУСКА
20.01.2011
09.12.2010
0
155-0984
31.07.2009 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 5/2009
25.09.2009
07.09.2009
1
07025785
ИНДУСТРИЈА
КОТРЉАЈУЋИХ
ЛЕЖАЈА АД аутомат.
22.10.2010 БЕОГРАД
СТ
4155/2010
СИНИША
НЕДЕЉКОВИЋ
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
20.12.2010
20.12.2010
0
155-0882
28.10.2010 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
26.01.2011 ДАЧИЋ ДУШАН
ВЕСНА
29.05.2014 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
2485
07167261
SLAP GROUP
Фабрика у Чачку АД
27.10.2010 БЕОГРАД
СТ
4558/2010
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
10.03.2011
03.12.2010
0
155-0950
21.11.2011 ДЕСПОТОВИЋ-РОЖА
МИЛОРАД ГОРДАНА
572
2487
17515063
NPCO ДОО
07.10.2010 БЕОГРАД
17.11.2010
0
155-0891
2489
17014331
ЛОФОЛЕН ДОО
07.10.2010 ВАЉЕВО
02.01.2011
17.11.2010
0
155-0577
574
2495
07638612
04.11.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 183/2010
08.01.2011
13.12.2010
0
155-0644
07.10.2010 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
07.10.2010 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
04.11.2010 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
575
2497
08156662
09.11.2010 НОВИ САД
СТ 213/2010
17.01.2011
0
155-0972
2500
08320713
22.10.2010 НОВИ САД
СТ 177/2010
10.03.2011
24.11.2010
0
155-0879
577
2502
08023891
24.09.2010 НОВИ САД
СТ 87/2010
26.01.2011
02.11.2010
1
155-0879
578
2504
06311342
DRVOPRODUCT ДОО
23.09.2010 БЕОГРАД
СТ
4352/2010
16.03.2011
17.11.2010
0
155-0513
579
2512
08758867
01.11.2010
18.08.2010
0
155-0767
2514
17408950
20.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
05.11.2010 БЕОГРАД
СТ 119/2010
580
22.12.2010
0
155-1035
2517
06398570
29.10.2010 ВАЉЕВО
3 СТ
3355/10
СТ 825/10
27.01.2011
581
ПЕЋИНЦИ ЗЗ
аутомат.
MS PRO-ING
аутомат.
ВЕКОЛ ДОО
22.02.2011
08.12.2010
0
155-0623
582
2518
07591519
04.11.2010 НИШ
1 СТ 235/10
06.04.2011
14.12.2010
0
155-0630
583
2529
07565291
12.11.2010 БЕОГРАД
07.02.2011
0
155-0645
2531
07349327
18.11.2010 НИШ
25 СТ
2677/10
1 СТ 83/10
11.04.2011
584
14.04.2011
23.12.2010
1
155-0683
585
2536
07399251
SPORT COMERCCE
DOO аутомат.
TOBACO ДОО
аутомат.
БЕЛА ПАЛАНКА ЗЗ
аутомат.
ТИМ 3 ДОО аутомат.
05.11.2010 КРАЉЕВО
1 СТ76/10
22.03.2011
14.12.2010
0
155-0979
586
2544
07193513
ЖИТОПРОМЕТ АД
19.11.2010 ЧАЧАК
2 СТ 385/10
10.05.2011
27.12.2010
19.08.2014 0
155-0927
587
2562
06912125
DBR CORPORATION
DOO аутомат.
18.11.2010 БЕОГРАД
XIII СТ
3615/10
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
ДРАГАНА
САВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЈАСНА
БРОЗОВИЋ
17.02.2011
576
ЗОРА СТАНКОВИЋ
ЗОРАН И ОРТАЦИ ОД
аутомат.
ТЕХНИЧАР СЗРУ
аутомат.
СИМЕОН ДОО
аутомат.
AUTO COOP аутомат.
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
25.02.2011
573
СТ
4096/2010
СТ 826/2010
06.04.2011
05.01.2011
0
155-1037
588
2567
06200524
МГ БЕОТРАДЕ
аутомат.
30.11.2010 БЕОГРАД
СТ
2833/2010
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
21.03.2011
21.01.2011
0
155-0936
566
2468
07190450
567
2470
07252404
568
2471
08338434
569
2472
07163827
570
2477
571
28 од 88
09.11.2010 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
22.10.2010 ПАВЛОВИЋ ВАЈО
НИКОЛА
28.09.2010 ПАВЛОВИЋ ВАЈО
НИКОЛА
28.11.2011 ТОМИЋ СТЕВАН
НЕДЕЉКО
22.05.2012 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
05.11.2010 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
29.10.2010 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
14.02.2012 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
12.11.2010 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
18.11.2010 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
05.11.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
18.11.2010 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
30.11.2010 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
589
2568
08114757
ВЕНАЦ ДП
590
2570
07518226
591
2571
17198726
592
2579
07106114
КОМПАНИЈА БИСТРА
аутомат.
ЕНЕРГО КОНТАКТ
МП аутомат.
ВИНАРСКА ПОДРУМИ
аутомат.
593
2583
17478117
594
2584
06087809
595
2593
06926274
596
2595
597
Датум
Суд
покретања
23.11.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
17.11.2010 БЕОГРАД
СТ Број
СТ 538/2010
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ЈАСНА
БРОЗОВИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
03.03.2011
27.12.2010
1
155-0748
19.04.2011
10.01.2011
03.12.2012 0
155-0959
06.04.2011
05.01.2011
0
155-0942
04.04.2011
10.01.2011
1
155-0906
Стечајни
управник
23.11.2010 МАЛИВУКОВИЋ
ЈОВАН АНА
17.11.2010 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
26.11.2010 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
25.11.2010 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
25.11.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ
2773/2010
СТ
2690/2010
СТ 106/2010
НАМЕШТАЈ ЏАГИЋ
ДОО аутомат.
02.12.2010 ВАЉЕВО
СТ 820/2010
РАДА ВУЛЕТИЋ
31.03.2011
11.01.2011
0
155-0944
02.12.2010 МАРКОВИЋ СТАНОЈЕ
ДРАГИЦА
26.11.2010 КРАЉЕВО
СТ 53/2010
18.01.2011
0
155-0979
17.11.2010 БЕОГРАД
19.04.2011
19.01.2011
0
155-0654
20.07.2010 ВАЉЕВО
СТ
2414/2010
СТ 108/10
11.11.2010
24.08.2010
0
155-0577
2599
07191537
РАШКА АД
02.12.2010 КРАЉЕВО
1 СТ31/10
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
МИЊКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
22.03.2011
07332653
ЛИПА СТИЛ ДОО
аутомат.
ПОЛИТИКА РТВ
аутомат.
ШАБАЦ ЗЗ аутомат.
15.03.2011
12.01.2011
0
155-0979
26.11.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
17.11.2010 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
20.07.2010 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
12.01.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
598
2600
07145683
УСЛУГА АД аутомат.
10.12.2010 КРАЉЕВО
1 СТ 47/10
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
31.03.2011
17.01.2011
1
155-0979
10.12.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
599
2606
17220349
25.11.2010 НИШ
1 СТ 126/10
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
28.04.2011
28.12.2010
0
155-0872
25.11.2010 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
600
2607
07590610
28.10.2010 КРАЉЕВО
СТ 39/2010
21.01.2011
1
155-0979
2608
07176180
17.11.2010 КРАЉЕВО
1 СТ 69/10
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
15.03.2011
601
ENERGETIKCOMPANY ДОО
аутомат.
ЛОЛА ПРОГРЕС АД
аутомат.
БУДУЋНОСТ ПЛЕШ
ЗЗ аутомат.
14.03.2011
27.12.2010
0
155-1064
28.10.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
09.09.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
602
2612
07429967
21.09.2010 БЕОГРАД
0
155-0949
07781679
18.01.2011
18.01.2011
0
155-0988
604
2615
07176112
17.11.2010 КРАЉЕВО
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
БРАНКОЦА
МЕАНЏИЈА
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
29.10.2010
2614
1 СТ
2663/10
8 СТ
4152/10
1 СТ 41/10
17.12.2010
603
04.03.2011
27.12.2010
1
155-0979
605
2618
17212079
25.11.2010 ЛЕСКОВАЦ
1 СТ 152/10
10.01.2011
0
155-0782
2623
07980213
15.12.2010 ЗАЈЕЧАР
3 СТ 447/10
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
ГОЛУБОВИЋ
БОЖИДАР
06.04.2010
606
10.05.2011
25.01.2011
1
155-0630
607
2624
06445284
КОМЕЛ ДОО
аутомат.
БАНЕКС ДОО
аутомат.
РУДНИК КОРЛАЋЕ
АД БРВЕНИК ПД
аутомат.
МАЛИНА АД
аутомат.
ИМТ ФАБРИКА
МОТОКУЛТИВАТОРА
И МОТОРА
ТРЕНД ДП аутомат.
03.12.2010 ЛЕСКОВАЦ
3 СТ 60/10
ЋИРА МИТИЋ
08.04.2011
11.01.2011
1
155-0249
03.12.2010 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
608
2626
08000441
АУТОБАНАТ ДОО
14.12.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ 484/10
СТОЈИЉКОВСК
И АЛЕКСАНДАР
18.05.2011
22.01.2011
0
155-0669
14.12.2010 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
609
2628
07767862
02.12.2010 БЕОГРАД
1
155-0240
07190557
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ДРАГАНА ЈОКИЋ
03.02.2011
2633
7 СТ
2553/10
367/2010
19.05.2011
610
BEHEM EXPORTIMPORT аутомат.
БИЋ УП
18.03.2011
27.01.2011
1
155-0691
02.12.2010 АНЂЕЛКОВИЋ
ТРАЈКО НЕБОЈША
17.12.2010 ПАВЛОВИЋ
БОЖИДАР МИРКО
26.11.2010 БЕОГРАД
12.11.2010 БЕОГРАД
17.12.2010 УЖИЦЕ
29 од 88
21.09.2010 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
12.11.2010 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
17.11.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
25.11.2010 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
15.12.2010 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
EUROLUXPETROL-ELP
ДОО
САВА
БРОДОГРАДИЛИШТЕ
17.12.2010 БЕОГРАД
20254491
CROMPRODUKT ДОО
22.12.2010 НОВИ САД
2642
06925316
03.12.2010 БЕОГРАД
615
2647
07008457
616
2650
07369735
VB MAGIC DOO
аутомат.
АГРОХЕМИЈА ДОО
аутомат.
БОБАНКИ ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ПО аутомат.
617
2652
07481306
ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
618
2657
17592068
619
2662
620
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
08.04.2011
28.01.2011
0
155-0882
29.10.2009
22.09.2009
1
155-1003
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
04.02.2011
30.03.2011
0
155-0747
23.05.2011
12.01.2011
0
155-1074
23.05.2011
24.01.2011
0
155-0929
20.04.2011
19.01.2011
0
155-0739
СТ
4659/2010
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
29.03.2011
18.01.2011
0
155-0996
07.12.2010 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
7 СТ
4351/10
СТ
1476/2010
СТ
2603/2010
СТ 159/2010
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
12.01.2011
12.01.2011
0
155-0891
09.05.2011
24.01.2011
1
155-0748
16.05.2011
17.03.2011
0
155-0773
28.04.2011
18.01.2011
1
155-0693
27.10.2010 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
13.12.2010 МАЛИВУКОВИЋ
ЈОВАН АНА
24.12.2010 МАРИЋ РАДОВАН
МЛАДЕН
10.12.2010 ЂОШИЋ СТАНИСЛАВ
ВЕСНА
СТ
2936/2010
СТ
2716/2010
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
31.03.2011
11.02.2011
0
155-1035
04.05.2011
07.02.2011
0
155-0865
28.12.2010 НИШ
СТ 1080/10
10.05.2011
03.02.2011
0
155-0630
CODEX
INTERNATIONAL ДОО
24.12.2010 БЕОГРАД
СТ
3421/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
12.04.2011
01.02.2011
0
155-1042
07223838
RHEIN DONAU YARD
АД
01.12.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 427/2010
МИЛЕВА
СТЕВАНОВИЋ
15.04.2011
05.01.2011
0
155-1085
01.12.2010 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
2685
17093045
21.12.2010 БЕОГРАД
СТ
2616/2010
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
19.04.2011
28.01.2011
1
155-0335
21.12.2010 СТОЈИЧИЋ ЂОРЂЕ
РАДОМИР
628
2686
06023410
21.12.2010 БЕОГРАД
СТ
2653/2010
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
26.05.2011
17.02.2011
0
155-0950
21.03.2011 ДЕСПОТОВИЋ-РОЖА
МИЛОРАД ГОРДАНА
629
2688
07361009
РУМИН РУДАРСКО
ГРАЂЕВИНСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМГРАП
ТРАНСПОРТ И
НИСКОГРАДЊА ХК
РАД ДОО
27.12.2010 ВАЉЕВО
СТ 859/2010
28.03.2011
04.02.2011
0
155-0973
630
2690
06023274
24.12.2010 БЕОГРАД
16.02.2011
0
155-1072
2691
07196113
24.12.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ
4372/2010
СТ 123/2010
01.04.2011
631
КОМГРАП ГРАДЊА
ДОО
БУДУЋНОСТ АД
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
ЋИРА МИТИЋ
13.05.2011
28.01.2011
0
155-0807
632
2692
07851499
ROYAL ДОО
15.12.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 166/2010
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
25.05.2011
24.01.2011
0
155-0906
27.12.2010 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
24.12.2010 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
16.07.2014 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
19.11.2012 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
611
2638
20053313
45 СТ
4663/10
0
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
612
2639
08014175
613
2641
1 СТ
1648/10
03 СТ
2723/10
27 СТ
2671/10
СТ 221/2010
614
07.12.2010 БЕОГРАД
27.10.2010 БЕОГРАД
06325955
RICK EIS ДОО
аутомат.
КЉУЧ ТРАДЕ ДП
2663
07464754
МОТОТЕХНА ДОО
24.12.2010 БЕОГРАД
621
2668
17041584
ПОЉОСТОЧАР ЗЗ
10.12.2010 НИШ
622
2671
17200526
20.12.2010 БЕОГРАД
623
2675
07767129
MEDIA WORLD
ELECTRONICS
CANDYCO
KORPORACIJA ДОО
624
2678
07227132
САПУТНИК АД
625
2679
17072757
626
2681
627
14.08.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
13.12.2010 БЕОГРАД
08.12.2010 КРАЉЕВО
13.12.2010 БЕОГРАД
08.12.2010 БЕОГРАД
30 од 88
17.12.2010 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
14.08.2009 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
22.12.2010 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
03.12.2010 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
13.12.2010 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
07.02.2014 ПЕТРОВИЋ РАДОЊА
МИРКО
20.12.2010 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
08.12.2010 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ ДУШАН
СВЈЕТЛАНА
14.02.2012 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
24.12.2010 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
633
2698
07260571
ADRIACOOP ГТТД АД
30.12.2010 БЕОГРАД
634
2700
08738041
635
2705
08016747
ЦИГЛАНА МБЦ 2001
АД
ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА ШИД АД
28.12.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
21.12.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
636
2706
07196504
ТИГ АД
24.12.2010 ЛЕСКОВАЦ
3 СТ 69/10
637
2714
17302027
РАДАН ГОРА АД
10.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
2 СТ 139/10
638
2718
07219091
ЕЛЕКТРОМОНТАЖА
АД
30.12.2010 ЗАЈЕЧАР
3 СТ 408/10
639
2739
07034326
14.01.2011 БЕОГРАД
640
2747
08040788
УНИОН
ИНЖЕЊЕРИНГ АД
AGROCOOP AD
641
2749
07140207
PETEX АД
642
2753
06393144
643
2756
08006008
644
2759
645
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
ЋИРА МИТИЋ
15.04.2011
18.01.2011
0
155-0929
15.04.2011
03.02.2011
1
155-0748
15.04.2011
28.01.2011
1
155-0746
13.05.2011
28.01.2011
1
155-0052
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
25.05.2011
13.04.2011
0
155-0960
16.06.2011
10.02.2011
0
155-0621
17 СТ
4354/10
СТ
1431/2010
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
15.06.2011
21.02.2011
0
155-0959
14.03.2011
22.06.2011
0
155-0666
21.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 101/2010
08.06.2011
27.04.2011
0
155-0644
ТРГО КРАЉЕВО ДОО
20.01.2011 КРАЉЕВО
СТ 110/2010
02.05.2011
22.03.2011
0
155-0739
26.01.2011 ПАНЧЕВО
СТ 402/2010
04.03.2011
08.02.2011
0
155-0965
07105533
HIK KIBERNETSKI
CENTAR СД
МОНТАЖА АД
21.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 51/2010
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
СОЊА
ЂОРЂРВИЋ
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
ЋИРА МИТИЋ
10.06.2011
25.02.2011
1
155-0906
2762
07197411
ЛЕТЕКС
25.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 47/2010
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
23.08.2011
15.03.2011
1
155-0249
646
2763
07178964
ЈУЖНА МОРАВА АД
28.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 67/2010
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
09.05.2011
21.03.2011
0
155-0795
647
2764
07846339
МБС ПРОМЕТ ДОО
23.12.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 84/2010
04.05.2011
23.03.2011
0
155-0906
648
2771
08771910
08.02.2011 НОВИ САД
18.03.2011
0
155-0665
2772
08043876
03.11.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ
1581/2010
СТ 465/2010
24.06.2011
649
GOLIJA IMPEX PLUS
ДОО
ТРОМЕЂА АД
23.03.2011
08.12.2010
0
155-0794
650
2773
17387103
26.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 215/2010
24.08.2011
11.03.2011
0
155-0807
651
2775
07155832
08.02.2011 УЖИЦЕ
4 СТ 357/10
24.06.2011
18.03.2011
27.03.2014 0
155-0954
652
2776
06125425
28.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
3 СТ 177/10
15.07.2011
14.03.2011
0
155-0807
653
2777
07131062
МЕК
МЕСОКОМБИНАТ
ПОЛИМЉЕТРАНС
АД
БАЛКАН УНИОН
ДОО
СУКО АД
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ЋИРА МИТИЋ
28.01.2011 НИШ
2 СТ 86/10
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
14.04.2011
03.03.2011
0
155-0659
654
2782
07319339
JUGOCOOP
04.11.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 68/2010
09.03.2011
14.12.2010
1
155-0960
655
2789
07943750
EUROTOURS DOO
28.01.2011 ЧАЧАК
2 СТ 373/10
02.09.2011
04.03.2011
0
155-0927
28.01.2011 НОВИ САД
СТ
4564/2010
СТ 539/2010
СТ 523/10
МИРОСЛАВ ИЛИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
31 од 88
Стечајни
управник
30.12.2010 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
28.12.2010 МАЛИВУКОВИЋ
ЈОВАН АНА
30.09.2013 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
24.12.2010 МИТРОВИЋ
ВЛАДИМИР
ТИХОМИР
10.01.2011 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
30.12.2010 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
14.01.2011 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
28.01.2011 НЕСТОРОВ-БИЗОЊ
СТЕВАН ЈЕЛЕНА
21.01.2011 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
12.02.2015 ПЕТРОВИЋ РАДОЊА
МИРКО
26.01.2011 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
21.01.2011 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
25.01.2011 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
28.01.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
23.12.2010 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
08.02.2011 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
03.11.2010 ПАНИЋ СВЕТОЗАР
ТИХОМИР
26.01.2011 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
10.02.2011 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
28.01.2011 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
29.02.2012 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
30.11.2010 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
656
2790
07105312
НАПРЕДАК АД
25.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
1 СТ 64/10
657
2794
07137338
CVEĆAR & PERPER
AD
17.02.2011 ЛЕСКОВАЦ
1 СТ 57/10
658
2795
17393740
09.02.2011 ЛЕСКОВАЦ
659
2796
07139659
ТИВ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
АД
БЕСКО
660
2801
17411365
661
2804
662
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
ЗОРАН ДЕНИЋ
24.08.2011
07.03.2011
0
155-0807
06.07.2011
28.03.2011
0
155-0839
СТ 53/2010
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
11.05.2011
23.03.2011
0
155-0906
09.02.2011 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
25.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
1 СТ 62/10
24.08.2011
16.03.2011
0
155-0906
ДЕЛТА ЛЕГАЛ ДОО
24.02.2011 БЕОГРАД
16.06.2011
07.04.2011
0
155-0915
17148273
ALSTE ДОО
03.12.2010 БЕОГРАД
25.02.2011
24.01.2011
0
155-0988
2806
07624018
ПТП ФАБРИКА
УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА
07.02.2011 КРАЉЕВО
СТ
2753/2010
СТ
4292/2010
СТ 763/2010
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
17.05.2011
17.03.2011
1
155-0979
25.01.2011 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
16.09.2013 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
03.12.2010 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
07.02.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
663
2807
08249202
НОВИ ДОМ
СТОЛАРИЈА ДП
29.10.2010 ПАНЧЕВО
СТ 525/2010
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
11.02.2011
10.10.2010
1
155-0865
29.10.2010 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ ДУШАН
СВЈЕТЛАНА
664
2809
07425139
ТИТАН ДОО
16.02.2011 БЕОГРАД
04.04.2011
0
155-1042
2810
07204884
МАШИНОТЕКС АД
28.02.2011 ЛЕСКОВАЦ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ЗОРАН ДЕНИЋ
28.04.2011
665
СТ
2823/2010
СТ 72/2010
07.04.2011
0
155-0839
16.02.2011 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
28.02.2011 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
666
2814
07179014
23.02.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 766/2010
ЗОРАН СИМИЋ
23.06.2011
31.03.2011
0
155-0644
667
2816
07165927
02.03.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 913/2010
29.04.2011
1
155-0897
2818
06575072
02.03.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 992/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
01.07.2011
668
BALKAN BRICK ИГМ
АД
КАЗИМИР
ВЕЉКОВИЋ АД
NEW DEAL експорт
импорт ДОО
30.06.2011
28.04.2011
0
155-1024
669
2819
06014348
ТРАНС УНИОН ШПЕД
ДОО
25.02.2011 БЕОГРАД
СТ
3027/2010
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
01.04.2011
25.03.2011
0
155-0894
25.02.2011 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
670
2820
20122803
БИСЕР ГРАДЊА ДОО
18.02.2011 БЕОГРАД
01.04.2011
0
155-0631
2827
08582050
КОВГРАП САВИТЕЛ
АД
09.02.2011 ПАНЧЕВО
ЈАСНА
БРОЗОВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
01.09.2011
671
СТ
4902/2010
СТ 527/2010
27.05.2011
18.03.2011
1
155-0864
18.01.2012 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
09.02.2011 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
672
2834
08658862
BRAZDA COMPANY
28.02.2011 НОВИ САД
СТ 104/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
06.07.2011
12.04.2011
0
155-0664
06.02.2013 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
673
2835
08231524
МЛИН ОСТРА АД
21.03.2011 СОМБОР
СТ 1/2011
11.07.2011
09.05.2011
0
155-0365
674
2837
08416877
ХЕМОВЕТ ДОО
21.03.2011 НОВИ САД
СТ 1686/10
07.06.2011
11.05.2011
0
155-0689
675
2838
17483340
28.02.2011 БЕОГРАД
СТ
4473/2010
01.09.2011
15.04.2011
0
155-0703
21.03.2011 ЖУГИЋ ЉУБОМИР
ВЕСКО
21.03.2011 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
28.02.2011 ПЕТРОВИЋ
БОРИВОЈЕ ДРАГАН
676
2841
17023241
ЖИВАЧА АД у
реорганизацији од
28.07.2011.
НОВО ЈАСЕНОВО
ЗОРАН
ЧОКОРИЛО
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЈАСНА
БРОЗОВИЋ
25.03.2011 УЖИЦЕ
СТ 17/2011
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
12.08.2011
04.05.2011
0
155-1069
32 од 88
29.10.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
16.10.2012 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
23.02.2011 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
15.03.2011 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
20.03.2012 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
25.03.2011 ВАСИЛИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
ФИДЕЛИНКА ПЕКАРА
ДОО
METALEX ДОО
24.03.2011 СУБОТИЦА
СТ 239/2011
ИВАН ЧЕЉУСКА
08.09.2011
19.05.2011
0
155-0977
11.03.2011 БЕОГРАД
СТ 361/2011
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
29.04.2011
08.04.2011
0
155-1072
TERRATRADE
BRODOREMONT АД
AS IMPEX АД
21.03.2011 СОМБОР
СТ 100/2011
01.07.2011
04.05.2011
0
155-0660
10.03.2011 НОВИ САД
06.07.2011
20.04.2011
1
155-0624
ЦРВЕНИ СИГНАЛ и
ликвидацији
YUGOEXPORT SISTEM
MAJ VILIDŽ ДОО
10.02.2011 НОВИ САД
СТ
1634/2010
СТ
1811/2010
СТ
2743/2010
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
02.06.2011
24.03.2011
1
155-0768
02.05.2011
28.02.2011
1
155-0684
07018690
ТЕРАЗИЈЕ услужни
центар АД
03.02.2011 БЕОГРАД
СТ
4898/2010
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
06.06.2011
10.03.2011
1
155-1082
2866
27000347
СЛАП ТАМНАВАЦ АД
СТЕЧАЈНА МАСА
29.03.2011 ВАЉЕВО
СТ 35/2011
РАДА ВУЛЕТИЋ
15.07.2011
09.05.2011
14.12.2011 0
155-1036
685
2874
17222104
КАПИТЕЛ ДОО
30.03.2011 УЖИЦЕ
2 СТ 136/11
26.08.2011
20.05.2011
0
155-0955
686
2875
07844611
EUROFLEX DOO
04.04.2011 БЕОГРАД
СТ
2664/2010
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ
16.06.2011
17.05.2011
0
155-0988
687
2876
08261822
ЕКОЈУРИНГ ДОО
05.04.2011 НОВИ САД
2 СТ 471/10
07.06.2011
09.05.2011
0
155-1065
688
2879
07430922
СТАНКОМ АД
07.04.2011 БЕОГРАД
СТ 641/2011
СЛОБАДАНКА
КОМШИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
15.06.2011
09.05.2011
0
155-1082
689
2882
08243077
06.04.2011 ПАНЧЕВО
СТ 14/2011
13.05.2011
0
155-0965
2883
17340794
31.03.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 391/2010
26.08.2011
04.05.2011
0
155-0875
691
2884
08112916
СТ 21/2011
28.07.2011
06.05.2011
0
155-0604
692
2886
08140235
ПОБЕДА ЗЗ
06.04.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
30.03.2011 ПАНЧЕВО
06.07.2011
06.05.2011
1
155-1008
693
2887
08607753
ПИК БЕЧЕЈ АД
12.04.2011 НОВИ САД
СТ 814/2011
20.09.2011
20.05.2011
0
155-1073
694
2892
07208081
ПРЕДЕЈАНЕ ЗЗ
25.03.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 70/2010
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
ГОЛУБОВИЋ
БОЖИДАР
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
ЈАНЧИЋ
СПЕРАНЦА
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЋИРА МИТИЋ
02.09.2011
690
СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ ЗЗ
ФИЛИПОВИЋ И
ОСТАЛИ- ВИЛАС
СРЕМ ЕХПРЕС
26.08.2011
06.05.2011
0
155-0782
695
2894
06426026
КОСОВОПРОЈЕКТХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ
АД у ликвидацији
07.04.2011 БЕОГРАД
СТ
2336/2011
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
02.06.2011
19.05.2011
1
155-0866
696
2896
07114419
РЕСАВА БЦМ АД
13.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 37/2011
15.07.2011
27.05.2011
22.11.2013 0
155-1002
697
2901
07630727
ЕЛЕКТРОКРАЈИНА
ДОО
06.04.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 117/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
23.08.2011
13.05.2011
1
155-0621
698
2902
20180145
БРАВО С&С
08.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 2902
14.07.2011
17.05.2011
0
155-1091
699
2903
17552171
ECO - KOKO ДОО
12.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 34/2011
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
25.07.2011
16.05.2011
0
155-1027
677
2843
20114533
678
2844
07734026
679
2846
08046565
680
2849
08011893
681
2857
08145750
682
2858
07832834
683
2860
684
10.12.2010 БЕОГРАД
СТ 17/2011
33 од 88
Стечајни
управник
24.03.2011 ШИЉЕГОВИЋ ВОЈИН
РАДОВАН
11.03.2011 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
21.03.2011 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
01.04.2011 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
10.02.2011 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
10.12.2010 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
03.02.2010 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
29.03.2011 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
13.03.2012 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
01.04.2014 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
05.04.2011 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
07.04.2011 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
08.03.2012 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
31.03.2011 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
06.04.2011 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
30.03.2011 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
12.04.2011 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
25.03.2011 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
07.04.2011 ЈОВАНОВИЋ
НОВИЦА ОЛИВЕРА
13.04.2011 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
06.04.2011 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
08.04.2011 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
12.04.2011 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
700
2906
08206643
МАЛЦОН
14.04.2011 СУБОТИЦА
СТ 603/2011
ИВАН ЧЕЉУСКА
08.09.2011
19.05.2011
0
155-0651
701
2909
20136049
15.04.2011 УЖИЦЕ
СТ 48/2011
23.05.2011
0
155-1063
2910
20063084
16.03.2011 ВАЉЕВО
СТ 866/2010
13.07.2011
20.04.2011
0
155-0577
703
2913
08000409
ИПОК ДОО
13.04.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 143/2011
01.09.2011
18.05.2011
0
155-0962
704
2916
17233815
КОСОВОВИНО
КОМЕРЦ АД
08.04.2011 БЕОГРАД
СТ 30/2011
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ГОРДАНА
КОЦИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
03.10.2011
702
АГРО ГРАФ- КОМЕРЦ
ДОО
МЕДОВАЦ ДОО
09.08.2011
13.05.2011
1
155-0804
705
2917
07165552
АНГРОПРОМЕТ у
ликвидацији
19.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 389/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
01.09.2011
31.05.2011
1
155-1024
19.04.2011 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
706
2925
08609594
ХОМА
19.04.2011 СОМБОР
СТ 61/11
01.09.2011
31.05.2011
0
155-0365
19.04.2011 ЖУГИЋ ЉУБОМИР
ВЕСКО
707
2928
27002005
МЕНТА ПАДЕЈ АД
15.04.2011 ЗРЕЊАНИН
2 СТ 120/11
07.09.2011
25.05.2011
05.03.2014 0
155-0937
708
2930
07364296
20.04.2011 ЧАЧАК
2 СТ 114/11
16.09.2011
30.05.2011
0
155-0927
709
2938
17411896
DAGAČEVO ZEČEVIĆI
GOLDEN FALCON
DOO
08.04.2011 БЕОГРАД
17 СТ
4800/10
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЛЕНКОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
13.09.2011
18.05.2011
0
155-0804
15.04.2011 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
20.04.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
08.04.2011 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
710
2940
08021708
ПЕКАРА КИКИНДА
АД
13.04.2011 ЗРЕЊАНИН
2 СТ 6/11
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
07.09.2011
27.04.2011
0
155-0815
13.04.2011 БОГУНОВИЋ
МИОДРАГ МИЛИЦА
711
2941
08616566
АГРО ПАНОНИЈА
ДОО
13.04.2011 ЗРЕЊАНИН
2 СТ 61/11
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
07.09.2011
18.05.2011
0
155-0815
13.04.2011 БОГУНОВИЋ
МИОДРАГ МИЛИЦА
712
2942
20035358
ТЕРМОКЛИМАИНШЕЊЕРИНГ
15.04.2011 ЗРЕЊАНИН
2 СТ 54/11
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
07.09.2011
25.05.2011
0
155-0815
15.04.2011 БОГУНОВИЋ
МИОДРАГ МИЛИЦА
713
2944
07867212
МЕТАЛА-БОР ДОО
20.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 216/11
17.08.2011
15.06.2011
01.04.2013 0
155-0951
714
2945
08208123
ЋАЛИЋ & СИН
2 СТ 8/11
30.08.2011
18.05.2011
0
155-1054
715
2951
07277954
ТОМА КОСТИЋ АД
18.04.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
23.03.2011 ЛЕСКОВАЦ
08.09.2011
05.05.2011
0
155-0906
716
2953
17363638
GODENS DOO
18.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 26/11
14.07.2011
23.05.2011
0
155-0632
717
2960
17158040
GOLDA DOO
07.04.2011 БЕОГРАД
30.06.2011
12.05.2011
04.01.2013 0
155-1072
718
2961
07208618
НК-1 МАЈ АД
19.04.2011 ВАЉЕВО
45 СТ
148/11
СТ 24/11
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
РУШИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ
30.08.2011
30.05.2011
0
155-0862
20.04.2011 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
11.02.2015 КОВИЉАЦ ЈОВАН
МИОДРАГ
23.03.2011 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
18.04.2011 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
07.04.2011 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
19.04.2011 РАФАЈЛОВИЋ КОСТА
СЛОБОДАНКА
719
2969
08036926
ПОПИНЦИ ЗЗ
21.04.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 5/2011
22.06.2011
27.05.2011
0
155-0707
21.04.2011 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
720
2974
07462760
BEST KOMERC ДОО
14.04.2011 БЕОГРАД
СТ 4553/10
30.06.2011
19.05.2011
0
155-0942
721
2975
08625212
АУТО ШПЕД ДОО
СТ 189/2011
31.08.2011
13.06.2011
0
155-0767
722
2976
17576526
FUCHS MAZIVA ДОО
29.04.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
21.04.2011 БЕОГРАД
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
25.08.2011
11.07.2011
0
155-0942
14.04.2011 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
29.04.2011 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
12.02.2015 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
СТ 63/2010
СТ 359/2011
34 од 88
14.04.2011 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
26.04.2011 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
16.03.2011 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
13.04.2011 НИЋЕТИН ЉУБОМИР
МИЛАН
08.04.2011 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
723
2981
07481357
ЦАРЕВИЦА КОМЕРЦ
ДОО
05.04.2011 БЕОГРАД
СТ
4581/2010
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
30.08.2011
14.07.2011
0
155-0804
05.04.2011 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
724
2985
17533576
МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋФОЛИЈЕ И
ПЛАСТИЧНА
АМБАЛАЖА
28.04.2011 ЧАЧАК
СТ 123/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
13.10.2011
17.06.2011
0
155-0927
28.04.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
725
2986
17034294
29.04.2011 ЧАЧАК
СТ 122/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
14.10.2011
17.06.2011
0
155-0999
29.04.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
726
2987
07981996
УНИПРОГРЕС у
реорганизацији од
10.07.2012.
ГРОЗД ДОО
29.04.2011 ЧАЧАК
СТ 120/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
13.10.2011
17.06.2011
0
155-1079
18.09.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
727
2993
20050004
MEDIA ART
21.04.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 9/2011
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
11.10.2011
01.05.2011
0
155-0795
728
2995
08174172
УНИРЕА ДОО
08.04.2011 ПАНЧЕВО
СТ 185/2011
29.07.2011
18.05.2011
0
155-1093
729
3004
08137161
05.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 255/2011
08.09.2011
07.07.2011
0
155-0692
730
3009
17139878
ПОЉОПРИВРЕДА
СЕНТА АД
LUTTON ДОО
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
29.04.2011 БЕОГРАД
СТ
2334/2011
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
17.06.2011
03.06.2011
0
155-0645
21.04.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
29.10.2013 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
05.05.2011 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
29.04.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
731
3014
06285660
АГРОПЛУГ ДОО
21.04.2011 БЕОГРАД
СТ 107/2011
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
19.09.2011
03.06.2011
0
155-0804
12.03.2012 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
732
3016
07630832
ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО
06.05.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 423/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
20.09.2011
15.06.2011
1
155-0924
733
3023
07196164
РЕСОРТ ДП
03.09.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 17/2009
27.11.2009
23.10.2009
1
155-0964
734
3030
07014007
РЕКОРД ХД
10.05.2011 БЕОГРАД
СТ 267/2011
03.10.2011
11.07.2011
1
155-0929
735
3033
17437615
INTERFIŠ ДОО
11.05.2011 НИШ
СТ 71/2011
ДРАГОЊУБ
МЛАДЕНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
29.08.2011
16.06.2011
0
155-0964
06.05.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
30.05.2014 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
10.05.2011 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
11.05.2011 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
736
3034
07209835
МЛАДОСТ ДП у
ликвидацији
26.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 563/2011
РАДА ВУЛЕТИЋ
06.09.2011
03.06.2011
1
155-0862
26.04.2011 РАФАЈЛОВИЋ КОСТА
СЛОБОДАНКА
737
3035
08000824
БАНАТ ГИК АД
11.05.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 157/2011
05.10.2011
21.06.2011
24.10.2012 0
155-0863
738
3036
27001076
СИМПЕК ДОО
29.04.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 144/2011
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
23.09.2011
10.06.2011
27.12.2012 0
155-1061
739
3040
17445448
Н Ј КОМПАНИЈА ДОО
11.05.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 146/2011
22.08.2011
15.06.2011
0
155-0875
740
3042
08082308
КЕКЕЦ ДП
12.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 111/2011
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
22.09.2011
30.06.2011
1
155-0917
11.05.2011 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
29.04.2011 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
04.01.2012 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
12.05.2011 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР ЉИЉАНА
741
3045
07063563
СРБОЛЕК АД
11.05.2011 БЕОГРАД
СТ 391/2011
21.12.2011
31.08.2011
0
155-0911
742
3049
08234957
КРАЈИШНИК ДОО
09.05.2011 СОМБОР
СТ 87/2011
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
05.09.2011
13.06.2011
0
155-0995
35 од 88
11.05.2011 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
09.05.2011 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
743
3050
08563292
STEMIX DOO
09.05.2011 СОМБОР
СТ 74/2011
744
3059
08116369
ТЕКСТИЛ АД
09.05.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 121/2011
745
3061
08270724
РОДИЋ М&Б
06.05.2011 СОМБОР
СТ 95/2011
746
3065
07030380
ПОБЕДА ЛИВНИЦА
10.05.2011 БЕОГРАД
747
3070
07205040
ПЧИЊА ДППП
15.04.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ
1952/2011
СТ 13/2011
748
3071
07173806
ПРОСВЕТА ОАД
06.05.2011 НИШ
749
3075
20242558
ЖИТОРОД ДОО
750
3077
07913389
751
3080
752
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
ГОРДАНА
КОЦИЋ
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ЋИРА МИТИЋ
05.09.2011
13.06.2011
0
155-0995
30.09.2011
17.06.2011
0
155-0662
06.09.2011
08.06.2011
0
155-0995
12.09.2011
10.06.2011
1
155-1034
26.08.2011
24.05.2011
1
155-0795
СТ 143/2011
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
09.09.2011
13.06.2011
1
155-0693
06.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 194/2011
14.09.2011
13.07.2011
0
155-0965
SINEX CO ДОО
10.05.2011 БЕОГРАД
12.09.2011
30.06.2011
0
155-0656
08775982
ВАЛКО ДОО
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ
2338/2011
СТ 134/2011
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
22.09.2011
22.06.2011
0
155-0842
3086
08060541
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 106/2011
ИЛОНА СТАЈИЋ
22.09.2011
22.06.2011
0
155-0651
753
3088
07157843
ВОЈВОДИНА УТД
ДОО
WESTERN STYLE АД
19.05.2011 ЧАЧАК
СТ 371/2010
20.10.2011
27.06.2011
0
155-0927
754
3092
08700176
МИНОЛ ДОО
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 81/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
22.09.2011
22.06.2011
0
155-0692
755
3095
07654359
ЈУГОТЕХНИКА АД
10.05.2011 НИШ
СТ 150/2011
МОМИР ТАСИЋ
28.07.2011
20.06.2011
0
155-0659
756
3099
17182536
HABIT PHARM
19.05.2011 ЧАЧАК
СТ 144/2011
20.10.2011
30.06.2011
0
155-0608
757
3102
08745803
ПТЛ НОВИ САД ДОО
16.05.2011 НОВИ САД
СТ 776/2011
22.09.2011
04.07.2011
0
155-0658
758
3105
08183244
НК ГРОУП ДОО
23.05.2011 НОВИ САД
СТ 50/2011
15.09.2011
05.07.2011
10.12.2012 0
155-0747
759
3106
07245700
МОНТЕР
МЕТАЛМОНТ у ликв.
09.05.2011 НИШ
СТ 463/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
25.08.2011
15.07.2011
1
155-0992
760
3107
07033010
ЗАШТИТА РАДА АД
29.04.2011 БЕОГРАД
СТ 393/2011
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
17.06.2011
03.06.2011
1
155-0746
29.04.2011 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
761
3112
07018282
20.05.2011 БЕОГРАД
0
155-0746
07364105
09.05.2011 НИШ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
15.07.2011
3118
СТ
1957/2011
СТ 68/2011
26.09.2011
762
ЈУГОСЛОВЕНСКА
КЊИГА
БИОПРОМ ДОО
22.09.2011
16.06.2011
0
155-0872
20.09.2011 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
09.05.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
763
3122
07663722
ЈЕЛОВА ГОРА АД
24.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 31/2011
17.11.2011
29.06.2011
1
155-0608
764
3123
07360550
ПРОГРЕС ДОО
24.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 18/2011
17.11.2011
29.06.2011
0
155-0608
765
3124
20105445
06.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 180/2011
14.09.2011
13.07.2011
0
155-0887
766
3125
27002277
АГРОЖИВ
РАТАРСТВО
SPORT COM ДОО
19.05.2011 НИШ
СТ 72/2011
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
МОМИР ТАСИЋ
01.09.2011
20.06.2011
0
155-1025
36 од 88
09.05.2011 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
12.05.2011 САВИЋ МИЛИВОЈ
РАДОВАН
06.05.2011 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
28.12.2011 ЈОЧИЋ СПАСОЈЕ
НЕБОЈША
14.05.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
06.05.2011 ЂОШИЋ СТАНИСЛАВ
ВЕСНА
28.02.2012 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
10.05.2011 КОРЕНИЋ НИКОЛА
БРАНКО
19.05.2011 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
19.05.2011 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
19.05.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
19.05.2011 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
10.05.2011 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
20.12.2011 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
16.05.2011 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
23.05.2011 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
09.05.2011 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
24.05.2011 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
24.05.2011 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
06.05.2011 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
19.05.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
767
3128
17195611
КЛУЗ КОЗАРА
05.05.2011 БЕОГРАД
СТ 32/2011
768
3129
20071079
МАРАДА ДОО
13.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 240/2011
769
3131
07357796
МИНКОМЕРЦ АД
18.05.2011 НИШ
СТ 73/2011
770
3132
07402368
ИЗГРАДЊА АД
13.05.2011 НИШ
771
3133
07576196
ПРОГРЕС АД
772
3136
20168927
773
3138
774
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ЈАСНА
БРОЗОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
03.10.2011
09.06.2011
1
155-0645
31.08.2011
22.06.2011
0
155-0623
23.06.2011
29.09.2011
1
155-0686
СТ 91/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
14.09.2011
16.06.2011
1
155-0686
13.06.2011 РАЈКОВИЋ Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
13.05.2011 НИШ
СТ 66/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
14.09.2011
16.05.2011
1
155-0661
13.05.2011 ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЈА
ЗОРАН
ROUTIER ДОО
20.05.2011 ВАЉЕВО
ст 447/2011
22.09.2011
29.06.2011
0
155-1067
07669895
МИЛОВИЋ ДОО
27.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 129/2011
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
21.10.2011
28.06.2011
0
155-1069
20.05.2011 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
27.05.2011 ВАСИЛИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
3140
17300407
НЕНАД ТРАНС ДОО
27.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 127/2011
18.11.2011
01.07.2011
0
155-1063
775
3141
20102845
ФИНАНСИЈЕ ДОО
25.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 34/2011
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
21.10.2011
04.07.2011
0
155-0864
776
3145
08025100
ПАНОНИЈА ДОО
06.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 177/2011
14.09.2011
13.07.2011
0
155-0836
777
3151
07754230
БЕТРЕХ ПО
04.04.2011 БЕОГРАД
СТ
2845/2010
ЈАНЧИЋ
СПЕРАНЦА
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
16.09.2011
13.06.2011
1
155-0766
778
3152
07008341
ЈУГОБИРО
20.05.2011 БЕОГРАД
СТ 666/2011
28.07.2011
20.06.2011
0
155-0869
779
3153
07215410
ПОБЕДА ОАД
18.05.2011 НИШ
0
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
22.09.2011
14.06.2011
1
155-0027
780
3154
07920857
CONSSECO ДОО
12.05.2011 БЕОГРАД
СТ 414/2011
10.10.2011
20.06.2011
0
155-0652
781
3155
07513321
KIKI COMMERCE ДОО
13.05.2011 БЕОГРАД
СТ
2681/2010
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
23.09.2011
23.09.2011
0
155-0613
782
3157
08192766
25.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 70/2011
04.07.2011
0
155-0887
3159
08355215
27.05.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 139/2011
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ГОРДАНА
КОЦИЋ
17.10.2011
783
ХИП-ПЕТРОРЕМОНТ
АД
ЈУТРО ДОО
15.11.2011
05.07.2011
0
155-0926
784
3162
20090090
САНАТ ДОО
25.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 57/2011
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
14.10.2011
04.07.2011
0
155-0864
26.11.2014 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
785
3163
20066695
МИЈОКОМП ДОО
06.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 149/2011
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
14.09.2011
13.07.2011
0
155-0864
29.10.2013 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
786
3165
17543237
VREDENEX
30.05.2011 БЕОГРАД
СТ
2259/2011
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
12.09.2011
11.07.2011
0
155-0974
05.12.2013 ЈОКИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕ
37 од 88
05.05.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
27.08.2012 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
18.05.2012 РАЈКОВИЋ Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
27.05.2011 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
25.05.2011 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
06.05.2011 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
04.04.2011 КОСТИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
12.02.2015 БОРОВЧАНИН
МИРКО МИЛОШ
18.05.2011 СМИЉКОВИЋ РАТКО
МИЛОШ
05.11.2013 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
13.05.2011 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
25.05.2011 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
30.05.2011 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
787
3168
07738005
JUGOEXPORT AVALA
FILM
INTERNATIONAL AD
23.05.2011 БЕОГРАД
СТ 139/2011
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
29.09.2011
15.07.2011
1
155-0911
23.05.2011 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
788
3171
17046624
МЕТАЛ ПРОДУКТ
ДОО
01.06.2011 УЖИЦЕ
СТ 157/2011
МИЉКО
МИЋОВИЋ
28.10.2011
28.06.2011
0
155-1060
01.06.2011 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
789
3172
20061049
НОРМА ПЛУС ДОО
01.06.2011 УЖИЦЕ
СТ 156/2011
28.10.2011
28.06.2011
0
155-1063
790
3174
07133642
НИШПРОЈЕКТ АД
24.05.2011 НИШ
СТ 70/2011
МИЉКО
МИЋОВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
08.09.2011
29.06.2011
1
155-0670
791
3175
20316128
KOLOS SOFI
COMMERCE DOO
24.05.2011 КРАЉЕВО
4 СТ 71/11
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
06.09.2011
21.07.2011
0
155-1064
01.06.2011 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
24.05.2011 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
24.05.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
792
3177
08664862
КОШАРКАШКИ КЛУБ
КОВИН ДОО
25.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 191/11
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
24.10.2011
08.07.2011
0
155-0688
25.05.2011 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
793
3178
08047588
ПОБЕДА ДОО
25.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 38/11
17.10.2011
04.07.2011
0
155-0836
794
3179
08038040
ГАЈ АД
24.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 56/11
10.10.2011
01.07.2011
0
155-0836
795
3180
08587124
23.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 64/11
10.10.2011
01.07.2011
18.03.2013 0
155-0836
796
3184
17464876
RADAKOVIĆ CO
DOO
КОРАНПРОМЕТ ДОО
03.06.2011 УЖИЦЕ
3 СТ 126/11
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
28.10.2011
28.06.2011
0
155-1060
25.05.2011 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
24.05.2011 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
23.05.2011 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
03.06.2011 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
797
3185
08043094
БУДУЋНОСТ АД
25.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 112/11
21.10.2011
08.07.2011
0
155-1093
798
3188
08032823
ТОПОЛАТРАНС
02.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 125/11
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
10.11.2011
11.08.2011
0
155-0692
799
3190
08793999
25.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 201/11
08.07.2011
0
155-1093
3192
08750114
02.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 274/11
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
24.10.2011
800
ПАНОНИЈАТРАНС
ДОО
ЗРНКО
10.11.2011
11.08.2011
0
155-0917
801
3197
17217275
ИНВЕСТ ДП
24.05.2011 НИШ
3 СТ 298/11
МОМИР ТАСИЋ
08.09.2011
29.06.2011
1
155-1068
802
3204
07494823
ЈЕЛКОМ ДОО
01.06.2011 БЕОГРАД
11.07.2011
0
155-0922
3207
06169783
МЕДИТЕРАН 92 ДОО
03.06.2011 ЧАЧАК
28.11.2011
15.07.2011
0
155-0927
804
3211
07222335
СЕЛЕВАЦ ЗЗ
19.05.2011 ПОЖАРЕВАЦ
4 СТ 27/11
05.10.2011
05.07.2011
1
805
3214
17299034
13.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 234/11
02.09.2011
15.06.2011
0
155-1091
806
3215
07316534
СТАНКОВИЋ АНОДА
ДОО
GUČEVO AD
03.06.2011 БЕОГРАД
24.10.2011
11.07.2011
0
155-0973
807
3216
20252944
03.06.2011 БЕОГРАД
24.10.2011
11.07.2011
0
155-0931
808
3217
20287713
22.09.2011
14.07.2011
0
155-0891
809
3218
07194501
FILIP VIŠNJIĆ
KOMERC DOO
EUROLUXPETROL-ELP
7 DOO
АМЕР ЕЛЕКТРО АД
25 СТ
383/11
25 СТ
459/11
21 СТ
663/11
1 СТ 801/10
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
04.11.2011
803
36 СТ
4551/10
2 СТ 126/11
03.10.2011
15.07.2011
0
155-1064
02.06.2011 БЕОГРАД
27.05.2011 КРАЉЕВО
38 од 88
20.03.2012 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
02.06.2011 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
10.09.2014 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
02.06.2011 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР ЉИЉАНА
24.05.2011 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
01.06.2011 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
03.06.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
19.05.2011 ДАЧИЋ ДУШАН
ВЕСНА
13.05.2011 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
03.06.2011 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
23.09.2011 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
02.06.2011 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
27.05.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
20.10.2011
12.07.2011
0
155-0651
16.09.2011
28.06.2011
1
155-0673
12.09.2011
26.07.2011
1
155-0867
16.09.2011
13.07.2011
0
155-1093
06.07.2011
27.10.2011
0
155-0970
24.10.2011
08.07.2011
0
155-0965
11 СТ
2213/11
ДРАГАНА
САВИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
БОШИДАР
ГОЛУБОВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ВЕСНА
ТОДОТОВИЋ
06.10.2011
21.07.2011
0
155-0589
09.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 14/11
ИВАН ЧЕЉУСКА
17.11.2011
21.07.2011
07.10.2014 0
155-0842
НОРД ТРАДЕ
09.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 103/11
ИВАН ЧЕЉУСКА
17.11.2011
21.07.2011
0
155-0886
07680546
CHAMPION L DOO
27.05.2011 ЛЕСКОВАЦ
3 СТ 43/11
09.11.2011
04.07.2011
0
155-0906
3248
27002170
10.06.2011 ВАЉЕВО
СТ 93/2011
01.11.2011
18.07.2011
13.03.2014 0
155-1027
821
3250
07184611
РАЈКОВИЋКИ
ИЗВОРИ ДОО
1 МАЈ АД
27.05.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 256/2011
30.09.2011
08.07.2011
1
155-0782
822
3253
20100958
ЖИГОСЕК ДОО
18.03.2011 ВАЉЕВО
СТ 863/2010
06.07.2011
04.05.2011
0
155-0623
823
3255
07207859
03.06.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 3255
07.10.2011
12.08.2011
1
155-0839
824
3256
17422405
ЈУГЕКСПРЕС
ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ
AGRAR FRUIT АД
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
27.05.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 91/2010
07.10.2011
08.07.2011
1
155-0906
825
3259
07245653
19.05.2011 НИШ
СТ 464/2011
06.09.2011
23.06.2011
1
155-0661
826
3265
08764107
МОНТЕР
ТЕРМОМОНТ ДП
НЕДИНИЋ Н.М.
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
МОМИР ТАСИЋ
13.06.2011 НОВИ САД
СТ 49/2011
27.09.2011
13.07.2011
0
155-0809
827
3266
17011057
СЕПАРАЦИЈА АД
19.05.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 47/2011
05.10.2011
05.07.2011
0
155-0687
828
3280
08773009
ЕУРОПАМОНТ
09.06.2011 НОВИ САД
СТ 147/2011
31.10.2011
21.09.2011
0
155-1065
829
3281
08316295
13.06.2011 НОВИ САД
СТ 793/2011
11.10.2011
27.09.2011
0
155-1004
830
3284
06590926
27.05.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 106/2011
09.11.2011
04.07.2011
0
155-0807
831
3285
08618666
КОЗЛУК КОМЕРЦ
ДОО
ARBI COMMERCE
ДОО
СТОРКИМЕС ДОО
06.06.2011 СОМБОР
СТ 94/2011
11.10.2011
11.07.2011
0
155-0660
832
3286
07008856
БЕОГРАД АД
Индустрија металних
конструкција
03.06.2011 БЕОГРАД
СТ
4357/2010
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
20.10.2011
05.07.2011
1
155-0929
810
3219
08013993
ПИНКИ
02.06.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
17.05.2011 БЕОГРАД
2 СТ 190/11
811
3223
07466897
ВОЖДОВАЦ АД
812
3224
08167591
ЦЕНТРОПРОМЕТ АД
СТ 355/11
ЕХРА ДОО
31.05.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
25.05.2011 ПАНЧЕВО
813
3225
20036320
814
3230
07369328
ВЕЛЕПРОМЕТ ДОО
31.05.2011 ЗАЈЕЧАР
1 СТ 141/11
815
3237
20223529
25.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 192/11
816
3241
07821557
БРАЗДА ПРОДУКТ
ДОО
МОНТЕР СС ДОО
06.06.2011 БЕОГРАД
817
3242
20070617
ЕКО РАЈ
818
3244
08337705
819
3247
820
48 СТ
2580/11
1 СТ 209/11
39 од 88
Стечајни
управник
12.12.2014 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
17.05.2011 ЂОРЂЕВИЋ
МИЛИВОЈЕ
МИЛОРАД
13.05.2011 СТУПАР ДРАГО
СЊЕЖАНА
20.03.2012 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
11.02.2013 МИЛЕТИЋ
ЉУБОМИР РАНКО
25.05.2011 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
06.06.2011 КОВАЧИЋ НИКОЛА
СЛОБОДАН
17.10.2011 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
09.06.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
27.05.2011 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
10.06.2011 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
27.05.2011 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
18.03.2011 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
03.06.2011 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
27.05.2011 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
19.05.2011 ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЈА
ЗОРАН
13.06.2011 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
19.05.2011 МИТИЋ СИНИША
АЦА
09.06.2011 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
13.06.2011 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
11.07.2013 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
06.06.2011 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
03.06.2011 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
МАШИНСКА
ИНДУСТРИЈА
ПАНОНИЈА АД
СТОТЕКС АД у
реорганизацји од
14.02.202
ММС ДОО
03.06.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 62/2011
ДРАГАНА
САВИЋ
19.09.2011
26.07.2011
0
155-0802
30.12.2014 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
22.06.2011 НОВИ САД
СТ 652/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
26.10.2011
30.08.2011
0
155-0658
22.06.2011 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
22.06.2011 НОВИ САД
СТ 53/2011
16.09.2011
30.08.2011
0
155-0747
07289146
ЦЕНТРОТУРИСТ НИШ
02.06.2011 НИШ
СТ 467/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МОМИР ТАСИЋ
14.09.2011
14.07.2011
1
155-1025
3302
07534566
HEMKOLOR OАД
15.06.2011 БЕОГРАД
СТ 397/2011
26.10.2011
25.07.2011
0
155-0922
838
3303
20053291
WATCH-STORE
21.04.2011 БЕОГРАД
СТ 152/2011
15.11.2011
05.09.2011
0
155-0698
839
3304
06508898
VOPEX ДОО
09.06.2011 БЕОГРАД
СТ 464/2011
04.11.2011
15.07.2011
23.11.2012 0
155-0894
840
3314
07835370
WOODSTOCK TRADE
ДОО
22.06.2011 КРАЉЕВО
СТ 44/2011
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
30.09.2011
28.07.2011
0
155-1000
22.06.2011 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
02.06.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
15.06.2011 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
21.04.2011 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
09.06.2011 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
22.06.2011 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
841
3318
20318538
BALKAN HOLDING
GROUP ДОО
16.06.2011 НИШ
СТ 352/2011
МОМИР ТАСИЋ
19.10.2011
19.07.2011
0
155-0872
16.06.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
842
3319
08044724
BRIXOL AD
15.06.2011 ПАНЧЕВО
СТ 98/2011
28.09.2011
27.07.2011
0
155-0887
843
3323
07135670
КОЛУБАРА са ПО
15.06.2011 ВАЉЕВО
СТ 601/2011
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
01.11.2011
21.07.2011
1
155-0862
15.06.2011 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
15.06.2011 РАФАЈЛОВИЋ КОСТА
СЛОБОДАНКА
844
3324
17088653
10.06.2011 БЕОГРАД
СТ 367/2011
31.08.2011
0
155-0929
3325
17295225
24.06.2011 НИШ
СТ 95/2011
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
28.10.2011
845
ЕУРОПЕН ГРОУП
ДОО
STRECO ДОО
25.10.2011
29.07.2011
0
155-1025
846
3332
07047932
COBEST
23.06.2011 БЕОГРАД
30.08.2011
0
155-0942
3336
08070067
8 ОКТОБАР АД
24.06.2011 НОВИ САД
12.10.2011
30.08.2011
1
155-0689
848
3337
08579130
28.06.2011 НОВИ САД
СТ 987/2011
12.10.2011
30.08.2011
1
155-0747
849
3341
17087843
30.06.2011 БЕОГРАД
17.10.2011
0
155-0922
3342
07206984
28.09.2010 КРАЉЕВО
СТ
3911/2010
СТ 51/2010
17.10.2011
850
УДАРНИК ДОО у
ликвидацији
СТЕФАН И ЈОЦА
ЛАГЕР ДОО
ЗЗ УШЋЕ
01.12.2010
24.11.2010
1
155-0979
851
3344
08279764
КОЛБИС ДОО
04.07.2011 НОВИ САД
СТ 281/2011
04.11.2011
02.09.2011
0
155-0972
852
3345
08196338
КАТЕДРАЛ ПРОДУКТ
04.07.2011 СОМБОР
СТ 23/2011
19.09.2011
22.08.2011
0
155-0359
853
3346
07274629
ЈАГОДИНА
КОМБИНАТ ДП
30.06.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 449/2011
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЗОРАН
ЧОКОРИЛО
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
25.10.2011
847
СТ
2350/2011
СТ 372/2011
10.10.2011
28.07.2011
1
155-0611
854
3348
08635803
КЛАСИКТРАДЕ ДОО
30.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 275/2011
ИЛОНА СТАЈИЋ
22.09.2011
21.07.2011
0
155-0943
855
3350
27000673
ДРАГАН ТАКОВО
ДОО
23.06.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 182/2011
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
01.11.2011
29.07.2011
29.06.2012 0
155-0621
833
3289
08003475
834
3291
08574693
835
3293
08314888
836
3294
837
40 од 88
10.06.2011 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
24.06.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
23.06.2011 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
24.06.2011 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
28.06.2011 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
30.06.2011 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
27.01.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
04.07.2011 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
04.07.2011 БАШИЋ МИЛКАН
БРАНКО
30.06.2011 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
30.06.2011 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
05.07.2011 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
856
3351
07785801
ДУГА СИСТЕМ ДОО
04.07.2011 БЕОГРАД
СТ 140/2011
857
3353
17195620
24.06.2011 БЕОГРАД
СТ 372/2011
858
3355
08732230
КЛУЗ ТРГОВАЧКА
МРЕЖА ДП
АЛСТАР
30.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 303/2011
859
3370
07053690
БРОДАР АД
21.06.2011 БЕОГРАД
860
3371
20125659
LIVNICA A&T ДОО
30.06.2011 БЕОГРАД
СТ
2012/2011
СТ 382/2011
861
3373
07186053
08.07.2011 НИШ
СТ 452/2011
862
3374
07223790
РУДО АД
реорганизација
09.04.2012.
СТАНДАРД ДП
28.06.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 169/2011
863
3377
17457667
ВИДОВИЋ ДОО
24.06.2011 БЕОГРАД
СТ
2232/2011
864
3381
17358235
HOME LINE ДОО
25.05.2011 БЕОГРАД
0
865
3384
17045733
ДУГА М ДОО
06.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 489/2011
866
3387
06624669
НИШ СТОЧАРСКО
ВЕТЕР. ЦЕНТАР
24.06.2011 НИШ
СТ 331/2011
867
3390
17518135
V B R & CO ДОО
06.07.2011 БЕОГРАД
ST 669/2011
868
3397
08246076
ТАМИШ АД
14.07.2011 ПАНЧЕВО
СТ 306/2011
869
3399
06108962
08.07.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 6/2011
870
3403
07128835
12.07.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 185/2011
871
3405
17032151
SONNY TRADE JMS
ДОО
МГВ- МЕРМЕРИ И
ГРАНИТИ ВУЧИЋ
ЕКО ХРАНА ДП
14.06.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 167/2011
872
3407
07249217
14.07.2011 ВАЉЕВО
873
3411
17613499
ТРГОВИНА И
ТРАНСПОРТ ДП
СИМПЛАСТ ДОО
874
3413
20329556
875
3416
876
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
06.09.2011
16.09.2011
0
155-0922
28.10.2011
28.10.2011
1
155-0652
17.11.2011
15.09.2011
0
155-0842
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
МОМИР ТАСИЋ
27.10.2011
29.08.2011
0
155-0920
04.07.2011 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
24.06.2011 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
30.06.2011 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
21.06.2011 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
20.10.2011
27.09.2011
0
155-0920
30.06.2011 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
06.10.2011
01.08.2011
0
155-1025
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
03.11.2011
04.08.2011
1
155-0878
07.10.2011
23.09.2011
0
155-0654
08.07.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
28.06.2011 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
14.11.2011 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ГОРДАНА
ЈОВАНОВИЋ
21.12.2011
31.08.2011
0
155-0698
17.11.2011
15.08.2011
0
155-0638
30.09.2011
27.07.2011
0
155-0872
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
25.11.2011
12.09.2011
0
155-0912
04.11.2011
16.09.2011
0
155-0836
11.11.2011
26.08.2011
0
155-0960
28.10.2011
19.08.2011
0
155-0875
06.10.2011
15.07.2011
1
155-0621
СТ 637/2011
БОРКА ПАНТИЋ
26.10.2011
24.08.2011
1
155-0632
19.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 429/11
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
03.11.2011
26.08.2011
0
155-1076
МАНСОН ЛАНД ДОО
07.07.2011 БЕОГРАД
26.08.2011
0
155-0929
СИПРО АД
13.07.2011 БЕОГРАД
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВОЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
25.10.2011
07438109
6 СТ
2217/11
12 СТ
717/11
25.11.2011
30.09.2011
0
155-1072
3420
06623476
CUM COM DOO
08.07.2011 НИШ
3 СТ 114/11
МОМИР ТАСИЋ
11.10.2011
09.09.2011
0
155-0872
08.07.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
877
3424
17128299
НАТИОНАЛ ГРОУП
ДД
10.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 73/2010
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
23.12.2010
20.10.2010
0
155-0890
878
3425
17310801
КОЖА КОМЕРЦ ЖМ
Продановић Жељко
ДОО
21.01.2011 КРАЉЕВО
СТ 469/2010
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
08.04.2011
04.03.2011
0
155-0890
10.09.2010 МАТОВИЋ
ДРАГОМИР
МИРОСЛАВА
21.01.2011 МАТОВИЋ
ДРАГОМИР
МИРОСЛАВА
41 од 88
25.05.2011 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
06.07.2011 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
24.06.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
03.02.2012 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
14.07.2011 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
08.07.2011 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
12.07.2011 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
14.06.2011 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
14.07.2011 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
15.03.2012 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
07.07.2011 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
13.07.2011 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
879
3426
07177470
ЈЕДИНСТВО ЗЗ
24.05.2011 КРАЉЕВО
СТ 43/2010
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
06.09.2011
30.06.2011
0
155-0890
880
3427
07002688
20.07.2011 БЕОГРАД
СТ 551/2011
09.09.2011
0
155-0982
3430
08796807
21.07.2011 СУБОТИЦА
СТ 283/2011
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
05.12.2011
881
ПРОНАЛАЗАШТВО
АД
LUSH LIMITED ДОО
20.10.2011
22.09.2011
0
155-0886
882
3433
27002447
19.07.2011 БЕОГРАД
23.12.2011
01.09.2011
27.05.2014 0
155-0940
3437
08008574
21.07.2011 СУБОТИЦА
СТ
3108/2011
СТ 329/2011
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
883
ZMZR TRANS ДОО
стечајна маса
БРАТСТВО АД
ИЛОНА СТАЈИЋ
20.10.2011
22.09.2011
1
155-0943
884
3441
20066024
SIGOMIJE COMPANY
03.06.2011 ЛЕСКОВАЦ
1 СТ 142/11
14.10.2011
12.08.2011
0
155-0807
885
3442
17290355
JMT COMPANY
10.06.2011 ЛЕСКОВАЦ
1 СТ 206/11
14.10.2011
12.08.2011
0
155-0807
886
3444
17490176
13.07.2011 БЕОГРАД
22.08.2011
0
155-0949
3446
20018933
СТ
2351/2011
17 СТ
457/11
27.12.2011
887
ТРУДБЕНИК ГРАДЊА
ДОО
СУПЕРБА ДОО
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
РАДНИЛА
АЛЕКСИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
20.12.2011
29.08.2011
0
155-0804
888
3449
08472700
ЈАВОР ПРОДУКТ
ДОО
26.07.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ374/2011
19.10.2011
08.09.2011
0
155-0876
889
3451
08821291
МЕЛИУС ДОО
27.07.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 176/2011
07.12.2011
31.08.2011
0
155-0669
890
3453
06205933
EKOLOGIK JAVA DOO
01.07.2011 БЕОГРАД
20.12.2011
26.08.2011
0
155-0959
891
3459
17498584
ДИЈАПЕК ДОО
14.07.2011 НИШ
СТ
2135/2011
2 СТ 409/11
10.11.2011
18.08.2011
0
155-0964
892
3463
07707576
КОЛУБАРАОСЕЧЕНИЦА ДОО
27.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 567/11
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ
РАДА ВИЛЕТИЋ
01.12.2011
02.09.2011
0
155-0944
27.07.2011 МАРКОВИЋ СТАНОЈЕ
ДРАГИЦА
893
3467
06978924
ФАСО ДОО
15.06.2011 БЕОГРАД
5 СТ 24/11
27.10.2011
27.07.2011
1
155-0987
894
3472
20340606
ИНВЕСТИКА ДОО
28.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 396/11
10.11.2011
09.09.2011
0
155-0925
895
3476
07603223
JAN-TRADE DOO
28.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 435/11
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ
10.11.2011
12.09.2011
0
155-0628
08.07.2011 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
22.11.2011 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
28.07.2011 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
896
3479
17134914
СТАР ТАС
27.07.2011 БЕОГРАД
СТ 2614/11
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
21.10.2011
16.09.2011
0
155-0589
27.07.2011 КОВАЧИЋ НИКОЛА
СЛОБОДАН
897
3482
07604408
ПРЕВОЗ ДП
02.06.2011 ПОЖАРЕВАЦ
4 СТ 234/11
04.10.2011
04.07.2011
1
155-0805
02.08.2011 МИЈУШКОВИЋ
РИСТО ЖЕЉКО
898
3483
20287764
17.07.2011 БЕОГРАД
16.09.2011
0
155-0883
3484
20270683
45 СТ
2655/11
45 СТ
2776/11
21.07.2011
899
EUROLUXPETROL
ELP 8
BEO MONTAGE
CORPORATION DOO
РСДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
21.10.2011
16.09.2011
0
155-0883
17.07.2011 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
27.07.2011 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
900
3485
08367922
РАТЕКС ДОО
03.08.2011 СОМБОР
3 СТ 137/11
28.11.2011
05.09.2011
0
155-0995
901
3489
08236534
ЉУТОВО АД
02.08.2011 СУБОТИЦА
СТ 360/11
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
20.10.2011
01.09.2011
1
155-0651
15.07.2011 БЕОГРАД
27.07.2011 БЕОГРАД
42 од 88
24.05.2011 МАТОВИЋ
ДРАГОМИР
МИРОСЛАВА
20.07.2011 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
21.07.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
19.07.2011 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
21.07.2011 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
03.06.2011 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
10.06.2011 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
13.07.2011 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
15.07.2011 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
21.05.2014 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
27.07.2011 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
01.07.2011 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
14.07.2011 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
03.08.2011 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
12.08.2011 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
902
3490
17498690
EURU-KOP-COMPANY
DOO
27.07.2011 КРАЉЕВО
1 СТ 744/10
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
16.12.2011
21.09.2011
0
155-0641
27.07.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
903
3500
07007957
ГАЗЕЛА ДП
26.07.2011 БЕОГРАД
19.09.2011
1
155-0748
3502
07371918
INTER EXPORT ДОО
02.12.2011 БЕОГРАД
23.04.2012
10.01.2012
0
155-0894
905
3503
20338687
ИВЕРАК ТИМ
13.07.2011 БЕОГРАД
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
20.10.2011
904
45 СТ
2773/11
3.СТ.386/20
11
СТ 664/2011
27.10.2011
24.08.2011
0
155-0950
26.07.2011 МАЛИВУКОВИЋ
ЈОВАН АНА
02.12.2011 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
21.11.2011 ДЕСПОТОВИЋ-РОЖА
МИЛОРАД ГОРДАНА
906
3508
08200548
УНИОН
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
17.08.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 393/2011
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
09.12.2011
19.09.2011
0
155-0876
907
3511
07949456
ЈАНКОВИНА ДОО
20.04.2011 КРАЉЕВО
СТ 140/2010
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
01.09.2011
31.05.2011
0
155-0890
908
3512
20458801
ВОЖД ДОО
12.08.2011 НИШ
СТ 470/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
30.11.2011
21.09.2011
0
155-0813
909
3513
17254898
НОВОГРАДЊА
10.06.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 181/2011
14.10.2011
19.08.2011
0
155-0888
910
3517
20232340
ДАНИ ПЛУС ДОО
11.08.2011 НИШ
СТ 395/2011
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
28.11.2011
19.09.2011
0
155-0872
911
3518
17500031
AGRANA ОД
12.08.2011 КРАЉЕВО
СТ 344/2011
22.11.2011
20.09.2011
0
155-1000
12.08.2011 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
912
3519
07400225
САВАТРАНС ДОО
12.08.2011 КРАЉЕВО
СТ 86/2011
22.11.2011
20.09.2011
0
155-1000
12.08.2011 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
913
3527
07174284
ФРИЗЕР АД
26.08.2011 НИШ
СТ 503/2011
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
26.12.2011
07.10.2011
0
155-0872
20.09.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
914
3528
20045469
ЈАБУКА ДМД ДОО
24.08.2011 ПАНЧЕВО
СТ 264/2011
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
09.12.2011
03.10.2011
0
155-0864
24.08.2011 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
915
3531
07207972
РАСАДНИЦИ АД
06.07.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 8/2011
16.12.2011
12.08.2011
1
155-0906
916
3532
07913354
РАДАНТУРС ДД
16.06.2011 БЕОГРАД
СТ
1189/2010
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
12.09.2011
12.09.2011
1
155-0673
917
3533
08738483
УДАРНИК АД
26.07.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 381/2011
21.10.2011
08.09.2011
1
155-0613
918
3534
07279230
ДУВАНПРОМЕТ АД
14.07.2011 НИШ
СТ 443/2011
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
06.07.2011 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
16.06.2011 ЂОРЂЕВИЋ
МИЛИВОЈЕ
МИЛОРАД
01.09.2011 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
01.11.2011
15.09.2011
1
155-0826
14.07.2011 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
919
3535
20064811
22.07.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 183/2011
01.09.2011
1
155-0938
3536
07576102
07.06.2011 НИШ
СТ 102/2011
13.10.2011
11.07.2011
1
155-0661
921
3544
17372343
ENTER GAME GROUP
17.06.2011 БЕОГРАД
СТ
2148/2011
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
14.12.2011
920
ТИМОЧКА КРАЈИНА
ЈП
ОМИН АД
28.10.2011
13.09.2011
0
155-0950
22.07.2011 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
07.06.2011 ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЈА
ЗОРАН
10.01.2013 ДЕСПОТОВИЋ-РОЖА
МИЛОРАД ГОРДАНА
43 од 88
17.08.2011 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
20.04.2011 МАТОВИЋ
ДРАГОМИР
МИРОСЛАВА
15.08.2014 МИТИЋ МИРОСЛАВ
БОЈАН
10.06.2011 ЦЕНИЋ ТОМИСЛАВ
ВЕНЦИСЛАВ
11.08.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
922
3549
08105219
ПОЉОСТРОЈ АД
01.09.2011 СОМБОР
СТ 176/2011
923
3550
08053693
26.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 246/2011
924
3551
07250746
ХИП РАЗВОЈ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ДП
ЕТЕКС ФИБЕРГЛАС
ДОО
29.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 659/2010
925
3552
07976062
МАТЕЈИЋИ ДОО
23.08.2011 КРАЉЕВО
926
3554
20551909
UNICOLORS ПД
927
3555
17217305
928
3556
07213450
929
3557
08224897
930
3558
08644560
931
3561
20112590
932
3564
17123246
933
3568
934
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
28.12.2011
01.10.2011
0
155-0633
01.09.2011 КРАЈНОВИЋ МИЛОШ
НИКОЛА
28.10.2011
04.07.2011
1
155-0652
17.03.2011
21.01.2011
0
155-0890
СТ 373/2011
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
24.11.2011
04.10.2011
0
155-0890
26.08.2011 БЕОГРАД
СТ 260811
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
25.11.2011
28.10.2011
0
155-0645
26.05.2011 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
29.09.2010 МАТОВИЋ
ДРАГОМИР
МИРОСЛАВА
23.08.2011 МАТОВИЋ
ДРАГОМИР
МИРОСЛАВА
26.08.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
ПРЕВОЗ ДП
06.07.2011 НИШ
СТ 336/2011
МОМИР ТАСИЋ
06.10.2011
30.08.2011
1
155-0906
ИНДУСТРИЈА
ТРИКОТАЖЕ И
ПЛЕТИВА ИТП
ИНТЕРПАН ДП
01.07.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 34/2011
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
04.11.2011
19.08.2011
1
155-0249
15.06.2011 НОВИ САД
СТ 197/2011
05.10.2011
19.09.2011
1
155-0933
СОНТА ПРОМЕТ ДП у
ликвидацији
KAPPA M FOOD ДОО
24.06.2011 СОМБОР
СТ 143/2011
30.09.2011
19.08.2011
1
155-0705
30.08.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 141/2011
18.01.2012
05.10.2011
0
155-1040
09.09.2011 УЖИЦЕ
СТ 170/2011
09.03.2012
14.10.2011
0
155-1063
07746784
ЗЛАТИБОР ГРАДЊА
АД
ПИК КОМЕРЦ
14.07.2011 БЕОГРАД
СТ
2727/2010
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
21.12.2011
30.08.2011
1
155-0804
3572
06391893
ГОРИН ДОО
12.09.2011 ЧАЧАК
СТ 203/2011
20.02.2012
10.10.2011
0
155-0927
935
3573
07977301
АС ТРАНС ДОО
16.09.2011 УЖИЦЕ
СТ 172/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
03.02.2012
04.11.2011
0
155-1069
936
3574
07213492
ГРДЕЛИЦА ОЗЗ
12.09.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 95/2010
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
22.02.2012
19.10.2011
0
155-0795
937
3579
06349153
MASTER DESIGN ДОО
15.09.2011 ЧАЧАК
СТ 205/2011
20.02.2012
20.10.2011
0
155-0927
938
3586
20116226
НИБСЛАВ
12.09.2011 БЕОГРАД
СТ 165/2011
24.11.2011
24.10.2011
0
155-0877
939
3587
17204203
ЕЛТИМ ДОО
13.09.2011 БЕОГРАД
26.01.2012
18.10.2011
0
155-0911
940
3588
08784973
NOVEH ДОО
14.09.2011 НОВИ САД
СТ
2282/2011
СТ 606/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
16.11.2011
24.10.2011
0
155-0658
941
3589
07191545
СТАЛАЋ у
ликвидацији
31.08.2011 КРАЉЕВО
СТ 406/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
16.01.2012
24.10.2011
1
155-1025
942
3590
07153864
СУВОБОР ДОО
06.09.2011 ЧАЧАК
СТ 060911
20.02.2012
10.10.2011
1
155-0999
943
3597
08565635
КЕРАБЕЛЛА
15.09.2011 СУБОТИЦА
СТ 295/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ИВАН ЧЕЉУСКА
12.01.2012
24.11.2011
0
155-0917
44 од 88
06.07.2011 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
01.07.2011 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
15.06.2011 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
24.06.2011 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
30.08.2011 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
09.09.2011 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
14.07.2011 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
12.09.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
16.09.2011 ВАСИЛИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
12.09.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
12.09.2011 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
30.09.2014 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
14.09.2011 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
31.08.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
06.09.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
15.09.2011 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР ЉИЉАНА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
944
3600
07166630
МЛАДОСТ АД
19.09.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 518/2011
945
3604
08659796
21.09.2011 НОВИ САД
СТ 378/2011
946
3605
07495994
МАГИЦ БОХ
МУЛТИМЕДИА
РАДНИК АД
16.05.2011 БЕОГРАД
СТ 26/2011
947
3606
17325779
ЛАГЕР ДОО
16.09.2011 БЕОГРАД
948
3610
17259032
DREAM COMPANY
ДОО
13.09.2011 НИШ
СТ
2771/2011
СТ 234/2010
949
3621
17408925
CUMING GP ДОО
19.09.2011 БЕОГРАД
950
3623
07161077
КЛИЧЕВАЦ ЗАДРУГА
09.09.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ
3451/2010
СТ 40/2011
951
3624
07652143
ROMANO COM ДОО
20.09.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 259/2011
952
3625
08567506
ПАГОС ДОО
23.09.2011 СОМБОР
СТ 92/2011
953
3626
20137932
GEO - DAN ДОО
20.09.2011 НОВИ САД
СТ 810/2011
954
3628
27001777
ПОСАВИНА АД
23.09.2011 БЕОГРАД
СТ 385/2011
955
3630
20265825
14.09.2011 НОВИ САД
СТ 933/2011
956
3634
07684207
EUROGRAD INVEST
ДОО
МОНД - КОМЕРЦ
21.09.2011 ВАЉЕВО
СТ 619/11
957
3635
20156686
CINEBOX 100 ДОО
29.09.2011 НОВИ САД
СТ 338/2011
958
3641
07277547
22.09.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 78/2010
959
3643
08670544
ВИНАРСКА ВИНОГРАДАР ЗЗ
ФИГРАД КОМПАНИ
03.10.2011 НОВИ САД
СТ 651/2011
960
3644
17506501
МЕХАНИКА
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
29.09.2011 НИШ
СТ 551/2011
961
3645
08247935
УТВА СТИН ДП
28.09.2011 ПАНЧЕВО
962
3648
07684410
963
3657
17562525
ДИМИТРИЈЕВИЋ
ДОО
FADESA ДОО
964
3658
07574622
965
3659
08253684
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
ВЕРА ТЕШИЋ
26.12.2011
30.10.2011
0
155-0897
17.11.2011
17.10.2011
0
155-1005
02.11.2011
27.06.2011
1
155-0652
27.01.2012
25.10.2011
0
155-0882
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
06.12.2011
20.10.2011
0
155-0872
БИЉАНА
СУБОТИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
23.11.2011
31.10.2011
0
155-0645
20.01.2012
20.10.2011
1
19.09.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
09.09.2011 ДАЧИЋ ДУШАН
ВЕСНА
12.01.2012
02.11.2011
0
155-0881
20.09.2011 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
27.01.2012
28.10.2011
0
155-0705
23.09.2011 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
24.11.2011
28.10.2011
0
155-0752
17.01.2012
01.11.2011
28.11.2013 0
155-0931
16.11.2011
24.10.2011
0
155-1005
22.12.2011
28.10.2011
0
155-0636
20.09.2011 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
23.09.2011 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
07.02.2013 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
21.09.2011 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МОМИР ТАСИЋ
17.11.2011
17.10.2011
0
155-1005
06.02.2012
02.11.2011
0
155-0906
15.11.2011
31.10.2011
0
155-0747
20.12.2011
09.11.2011
0
155-0693
СТ 335/2011
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
16.01.2012
04.11.2011
1
155-0864
28.09.2011 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
03.10.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 188/2011
07.02.2012
11.11.2011
0
155-0878
27.09.2011 БЕОГРАД
СТ 433/2011
12.01.2012
03.11.2011
0
155-0877
МЕГОТЕКС ДП
23.09.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 273/2010
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
17.02.2012
23.12.2011
1
155-0839
03.10.2011 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
17.09.2013 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
23.09.2011 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
MILT COMPANY ОД
24.10.2011 НОВИ САД
СТ 310/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
16.12.2011
16.11.2011
0
155-0835
45 од 88
02.09.2013 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
21.09.2011 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
26.05.2011 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
16.09.2011 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
13.09.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
29.09.2011 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
22.09.2011 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
03.10.2011 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
29.09.2011 ЂОШИЋ СТАНИСЛАВ
ВЕСНА
24.10.2011 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
966
3660
17277391
АРИОН ДОО
05.10.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 493/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
16.01.2012
24.11.2011
0
155-0832
967
3662
09003037
27.09.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 66/2011
02.11.2011
0
155-0782
3663
08469997
06.10.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 410/2011
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
23.02.2012
968
БИНАЧКА МОРАВА
АД
СРЕМСКИ ДРВНИ
ЦЕНТАР
26.01.2012
08.11.2011
0
155-0975
969
3665
08065900
ЗАДРУГАР ЗЗ
06.10.2011 НОВИ САД
СТ 879/2011
08.11.2011
18.11.2011
0
155-1053
970
3668
20005084
03.10.2011 БЕОГРАД
СТ
2804/2011
02.03.2012
02.12.2011
0
155-0996
971
3671
07748230
RADAN
ŠTRBAC&ŠTRBAC
ДОО
REIT ДОО
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
03.10.2011 БЕОГРАД
02.12.2011
0
155-0645
3674
17032216
М PLAST ДОО
20.09.2011 БЕОГРАД
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
23.01.2012
972
27.03.2012
28.10.2011
0
155-0891
973
3687
08648891
СОЛИД Б.С. ДОО
13.10.2011 СУБОТИЦА
СТ
2371/2011
СТ
2491/2011
СТ 390/2011
ИЛОНА СТАЈИЋ
09.02.2012
08.12.2011
1
155-0624
974
3689
08581410
ИНГРАД ДОО
13.10.2011 СУБОТИЦА
СТ 370/2011
ИЛОНА СТАЈИЋ
09.02.2012
24.11.2011
0
155-0990
975
3697
08698350
ЛД ПРОМЕТ ДОО
14.10.2011 НОВИ САД
СТ 380/2011
18.01.2012
28.11.2011
0
155-0665
976
3698
08634050
БУДМИР ДОО
13.10.2011 НОВИ САД
СТ 199/2011
13.12.2011
09.11.2011
0
155-0665
977
3704
08004641
17.10.2011 СОМБОР
СТ 183/2011
26.12.2011
21.11.2011
1
155-1026
978
3715
08008469
ЈЕДИНСТВО
КРУШЧИЋ ДПП
AGROHEM АД
14.10.2011 НОВИ САД
СТ 87/2011
16.02.2012
24.11.2011
0
155-0972
979
3724
08747423
20.10.2011 СУБОТИЦА
СТ 342/011
09.02.2012
24.11.2011
0
155-0984
980
3725
08819386
РАДОВАНОВИЋ ЦО
ДОО
ПЕПА ДОО
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ИОНА СТАЈИЋ
20.10.2011 СУБОТИЦА
СТ 334/2011
ИЛОНА СТАЈИЋ
09.02.2012
24.11.2011
0
155-0986
981
3726
17580248
ПОЉОКОМ ДОО
10.10.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 24/2011
19.03.2012
23.11.2011
0
155-0906
982
3731
08501335
НЕДИМ ДОО
05.10.2011 ПАНЧЕВО
СТ 269/2011
НАДЕЖДА
СОЈАНОВИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
16.12.2011
11.11.2011
0
155-0688
983
3735
08731993
ДИТ- АГРО ДОО
06.10.2011 ПАНЧЕВО
СТ 308/2011
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
16.01.2012
04.11.2011
0
155-0688
06.10.2011 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
984
3736
17520229
03.10.2011 ЧАЧАК
СТ 223/2011
15.11.2011
0
155-0999
3737
17476823
19.10.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 577/2011
23.01.2012
05.12.2011
0
155-0952
986
3739
08266417
24.10.2011 СОМБОР
СТ 182/2011
23.01.2012
28.11.2011
1
155-0660
20.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
19.10.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
24.10.2011 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
987
3740
17596233
СЕВЕР ТРГОВИНА И
УГОСТИТЕЉСТВО
ДП
ДИАКОМ ДОО
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
22.02.2012
985
AVANGUARDIA
GROUP ДОО
ШТОФАРА ДОО
07.10.2011 БЕОГРАД
СТ
2434/2011
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
26.12.2011
15.11.2011
0
155-0641
07.10.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
988
3744
07208642
БАДОВИНЦИ ЗЗ
29.09.2011 ВАЉЕВО
СТ 640/2011
РАДА ВУЛЕТИЋ
26.01.2012
04.11.2011
0
155-0657
989
3745
07177127
ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА АД
19.09.2011 ЧАЧАК
СТ 206/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
21.02.2012
28.10.2011
1
155-0999
29.09.2011 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
19.09.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
46 од 88
05.10.2011 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
27.09.2011 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
06.10.2011 ДОСТАНИЋ
ДРАГОРАД
МИЛОРАД
05.11.2014 ЈАНЕВСКИ БЛАГОЈЕ
МИРЈАНА
03.10.2011 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
03.10.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
20.09.2011 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
13.10.2011 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
13.10.2011 КУЈУНЏИЋ МИХАЈЛО
ЗВОНКО
14.10.2011 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
13.10.2011 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
17.10.2011 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
14.10.2011 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
20.10.2011 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
20.10.2011 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
10.10.2011 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
05.10.2011 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ЛЕСКОВАЦ
АГОИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ ДП
GRAFOFLEX
ШТАМПАРИЈА АД
05.10.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 280/2011
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
06.03.2012
16.11.2011
1
155-0839
05.10.2011 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
05.10.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 339/2011
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
06.03.2012
16.11.2011
1
155-0795
07311281
ТОПЛАНА ЈКП
10.10.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 226/2011
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
23.02.2012
17.11.2011
1
155-0621
3751
07360908
ДУВАН АД
17.10.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 270/2011
05.04.2012
05.12.2011
0
155-0782
994
3752
07205139
МЕСОКОМБИНАТ АД
05.10.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 103/2011
06.03.2012
16.11.2011
0
155-0782
995
3753
07099380
БЕЛАН АД
28.09.2011 ВАЉЕВО
СТ 646/2011
24.01.2012
04.11.2011
0
155-0973
996
3761
17566873
ДРВОГРМЕЧ ДОО
18.10.2011 НОВИ САД
СТ
339/2011
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
21.01.2012
06.12.2011
0
155-1016
997
3762
07022166
24.10.2011 БЕОГРАД
1
155-0920
07551843
26.01.2012
01.12.2011
0
155-1037
999
3768
17100017
06.10.2011 КРАЉЕВО
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
02.12.2011
3765
СТ
3449/2011
СТ
2982/2011
СТ 410/2011
03.02.2012
998
PROEX AGENCIJA
извоз- увз
CONTI- COP
TRSTENICA ДОО
MAG- PROMET ДОО
05.10.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
10.10.2011 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
17.10.2011 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
05.10.2011 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
28.09.2011 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
24.02.2012 МИЛЕТИЋ
МИРОСЛАВ
РАДМИЛА
24.10.2011 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
26.12.2011
14.11.2011
0
155-1000
1000
3770
17148222
CASTING X ДОО
21.10.2011 БЕОГРАД
СТ 276/2011
16.03.2012
16.01.2012
0
155-1035
1001
3774
20055154
27.10.2011 БЕОГРАД
05.12.2011
0
155-0936
3780
08004404
СТ
3056/2011
СТ 177/2011
27.04.2012
1002
FILMSKA KOLIBA
ДОО
ВЕНАЦ
04.11.2011
30.09.2011
0
155-0660
1003
3781
20090421
18.10.2011 БЕОГРАД
14.12.2011
0
155-0607
3783
07668732
19.10.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ
1582/2011
СТ 311/2011
04.04.2012
1004
DHV INVESTMENTS
ДОО
ОБУЋА - МИКИ ДОО
19.02.2012
23.12.2011
0
155-0960
1005
3785
17434411
BC TRADE ДОО
25.10.2011 НИШ
СТ 611/2011
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ-ОБРАДОВИЋ
26.01.2012
01.12.2011
0
155-0872
1006
3790
06833004
GALOFAX ДОО
25.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 775/2010
25.08.2011
07.03.2011
0
155-0644
1007
3791
07218109
ВЛАСИНАТОУРС АД
12.05.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 439/2010
24.10.2011
22.06.2011
0
155-0644
1008
3792
20070838
S.M.O. - PUMP
26.09.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 737/2010
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН СИМИЋ
24.02.2012
31.10.2011
0
155-0644
1009
3793
07105886
ВЛАДИЧИН ХАН АД
08.09.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 278/2011
03.02.2012
08.12.2011
0
155-0644
1010
3797
17119010
24.10.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 101/2011
05.04.2012
12.12.2011
0
155-0795
1011
3799
07051883
ВРЕЛО ХОЛДИНГ
Завод за
специјализ.рехабили
тацију
БМА - ИНЖЕЊЕРИНГ
ПО
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
07.10.2011 БЕОГРАД
СТ
3450/2011
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
26.12.2011
14.11.2011
1
155-0936
990
3747
07249209
991
3748
07294816
992
3749
993
27.10.2011 БЕОГРАД
19.08.2011 СОМБОР
47 од 88
27.10.2011 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
06.10.2011 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
21.10.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
16.11.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
19.08.2011 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
18.10.2011 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
19.10.2011 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
25.10.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
25.01.2011 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
12.05.2011 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
26.09.2011 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
08.09.2011 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
24.10.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
07.10.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1012
3801
07602910
MARCIPAN ДОО
13.10.2011 ВАЉЕВО
СТ 719/2011
РАДА ВУЛЕТИЋ
09.02.2012
22.11.2011
1
155-0862
13.10.2011 РАФАЈЛОВИЋ КОСТА
СЛОБОДАНКА
1013
3802
08052786
26.10.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 208/2011
ГОРДАНА
КОЦИЋ
16.02.2012
02.12.2011
1
155-0815
26.10.2011 БОГУНОВИЋ
МИОДРАГ МИЛИЦА
1014
3803
08073155
ЦЕНТАР ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ И
МАРКЕТИНГ ДП
ПРОСТОР АД
05.10.2011 НОВИ САД
СТ 994/2011
05.12.2011
03.11.2011
1
155-0689
1015
3804
07176244
13.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 738/2010
15.12.2011
24.11.2011
1
155-0923
05.10.2011 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
13.10.2011 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
1016
3805
07194668
ВИТОЈЕВАЦ АД
ФАБРИКА ГУМЕНО
ТЕХНИЧКИХ
ПРОИЗВОДА
КРИСТАЛ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
20.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 483/2011
21.12.2011
30.11.2011
1
155-0979
1017
3808
08258597
ТРАНСПЕТРОЛ ДОО
02.11.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 209/2011
21.03.2012
14.12.2011
0
155-0863
1018
3810
08724555
ПРОКАЛ ДОО
18.10.2011 ПАНЧЕВО
СТ 346/2011
23.12.2011
16.11.2011
0
155-0887
1019
3811
17439995
NAUTIKA INTL ДОО
27.10.2011 БЕОГРАД
23.03.2012
09.12.2011
0
155-0883
1020
3812
08005702
НОПАЛ АД
07.11.2011 НОВИ САД
СТ
3302/2011
СТ
1117/2011
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
17.01.2012
05.12.2011
0
155-0847
1021
3816
08028613
26.10.2011 НОВИ САД
СТ 351/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
24.01.2012
02.12.2011
0
155-0747
26.10.2011 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
1022
3822
27002668
30.09.2011 БЕОГРАД
СТ
2603/2011
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
16.03.2012
23.12.2011
01.09.2014 0
155-0939
30.09.2011 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
1023
3824
17326562
СОКОЛАЦ ДОО ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ
АУДИО ВИЗУЕЛНЕ
АТРАКЦИЈЕ Д00
стечајна маса
ПИН ДОО
28.10.2011 БЕОГРАД
СТ
2631/2011
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
16.03.2012
23.12.2011
0
155-0880
1024
3825
20005700
МИРИТ- ТРАДЕ ДОО
09.11.2011 НОВИ САД
07.12.2011
0
155-1065
3826
07739141
INTERSPEED АД
28.10.2011 БЕОГРАД
ЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
25.01.2012
1025
СТ
1116/2011
СТ
2953/2011
23.01.2012
06.12.2011
0
155-1028
1026
3828
17311212
10.11.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 523/2011
16.12.2011
0
155-0909
3831
07639899
21.10.2011 ВАЉЕВО
СТ 666/2011
08.02.2012
28.11.2011
0
155-0632
1028
3837
27001157
ТРАВЕЛ- ТРАВЕЛ
АТП- МОРАВА АД
14.11.2011 КРАЉЕВО
СТ 484/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
06.03.2012
1027
МAGIĆ EKSPORT
IMPORT ДОО
STECO ДОО
02.03.2012
21.12.2011
19.02.2013 0
155-0923
28.10.2011 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
09.11.2011 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
24.02.2012 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
10.11.2011 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
21.10.2011 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
14.11.2011 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
1029
3841
07475225
TI - DUZ ДОО
23.09.2011 БЕОГРАД
СТ 159/2011
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
16.03.2012
13.01.2012
0
155-0877
23.09.2011 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
1030
3846
07654723
СОКОГРАД АД
09.11.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 138/2011
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
10.04.2012
16.12.2011
0
155-0621
1031
3851
20052511
17.11.2011 НОВИ САД
0
155-1005
07144245
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
09.10.2011
3853
СТ
1115/2011
СТ 463/2011
23.01.2012
1032
СИРИШКИ ДРАГАН
ДОО
ЈУКОМЕРЦ
ТРГОВИНА АД
23.02.2012
21.12.2011
0
155-0979
14.11.2011 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
17.11.2011 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
03.11.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
03.11.2011 КРАЉЕВО
48 од 88
20.10.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
02.11.2011 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
18.10.2011 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
27.10.2011 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
07.11.2011 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
1033
3857
07048980
ЈАБУКА АД
14.11.2011 БЕОГРАД
1034
3861
20230142
DESPEC UP
INTERNATIONAL ДОО
21.11.2011 БЕОГРАД
1035
3863
17421590
MLINTEST COOP ДОО
27.10.2011 БЕОГРАД
1036
3868
20118881
NEED PETROL ДОО
09.11.2011 БЕОГРАД
1037
3870
17340760
ТУЛИМАР оснивача
Тулимаровић
Драгана и др.
1038
3872
07428880
1039
3874
1040
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
СТ
3135/2011
СТ
3127/2011
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
09.05.2012
23.12.2011
0
155-1035
06.04.2012
30.01.2012
0
155-0996
СТ
2938/2011
СТ
3133/2011
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
01.03.2012
26.01.2012
0
155-0891
23.01.2012
15.12.2011
0
155-1041
18.11.2011 УЖИЦЕ
СТ 194/2011
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
20.04.2012
23.12.2011
0
155-1069
17.10.2011 БЕОГРАД
0
155-1038
13.03.2012
22.12.2011
0
155-0951
3875
08120935
БАНАТ СЕМЕ АД
23.11.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ244/11
28.12.2011
04.04.2012
05.02.2013 0
155-1040
1041
3879
17152475
ПАНЛОГ ДОО
24.11.2011 СУБОТИЦА
СТ 375/11
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
14.12.2011
22.11.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ
2347/2011
2 СТ557/11
04.04.2012
20203005
НАРОДНА КЊИГА
АЛФА ТИП
PHITOTERA ДОО
09.02.2012
22.12.2011
0
155-0886
1042
3887
07669453
БИСЕР- КООП ДОО
21.11.2011 КРАЉЕВО
СТ 49/2011
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
25.01.2012
05.01.2012
0
155-1064
1043
3891
17303384
MEDIA II ДОО
11.11.2011 БЕОГРАД
12.01.2012
0
155-0645
3894
06667929
INTER THE BEST
22.11.2011 БЕОГРАД
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
23.04.2012
1044
27.04.2012
10.01.2012
01.10.2014 0
155-0940
1045
3897
20132027
В.П.С. АУТО ДОО
29.11.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ
3590/2011
СТ
2796/2011
СТ 539/2011
12.03.2012
10.01.2012
0
155-0897
1046
3902
07152060
СОКО
01.11.2011 ЧАЧАК
СТ 189/2011
16.01.2012
15.12.2011
0
155-0979
1047
3904
08000042
LUXOL AD
29.11.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 242/2011
24.04.2012
18.01.2012
0
155-0962
1048
3907
17477781
04.10.2010 НИШ
СТ 769/2010
11.01.2011
11.11.2010
15.05.2012 0
155-1068
1049
3909
20143614
SALEX COMPANY
ŠEJIĆ DRAGAN I DR.
OD
П ЗИМ ИНВЕСТ
29.11.2011 НОВИ САД
СТ 723/2011
29.02.2012
23.01.2012
0
155-0665
1050
3912
07252277
ПРАХОВО СОЛИ
ДОО
25.11.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 216/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
РАДОМР
РАДОЈЧИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
20.03.2012
29.12.2011
1
155-0621
1051
3913
07309783
25.11.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 215/2011
29.12.2011
1
155-0875
3920
17423339
18.11.2011 КРАЉЕВО
СТ 397/2011
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
20.03.2012
1052
ПРАХОВО ЂУБРИВА
ДОО
ТЕХНОЕНЕРГЕТИКА
ДОО
09.03.2012
28.12.2011
0
155-0641
1053
3921
08614881
АРХИТЕКТОН ДОО
24.11.2011 НОВИ САД
СТ 773/2011
14.02.2012
23.12.2011
0
155-0689
1054
3922
08786399
COLORCO
23.11.2011 НОВИ САД
СТ 950/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
23.02.2012
19.01.2012
0
155-0664
1055
3925
08127972
ВОДОВОД
ОПЕРАТИВА ДП
11.11.2011 ПАНЧЕВО
СТ
3925/2011
СПЕРАНЦА
ЈАНЧЋ
01.02.2012
23.12.2011
1
155-0884
49 од 88
Стечајни
управник
14.11.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
21.11.2011 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
27.10.2011 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
09.11.2011 СРЕМЧЕВИЋ
ВАСИЛИЈЕ
ДРАГУТИН
18.11.2011 ВАСИЛИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
17.10.2011 ВУКОСАВ ЈОВАН
ЂОРЂО
21.12.2011 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
23.11.2011 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
24.11.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
21.11.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
11.11.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
16.12.2013 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
29.11.2011 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
20.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
29.11.2011 НИЋЕТИН ЉУБОМИР
МИЛАН
29.09.2011 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
29.11.2011 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
27.12.2011 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
29.11.2011 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
18.11.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
07.02.2013 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
01.02.2013 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
11.11.2011 ЛАЗИЋ МИЛОВАН
СЛОБОДАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
1056
3928
07038640
СЛОБОДАМЕТАЛ АД
28.11.2011 БЕОГРАД
1057
3930
17414593
JUGER GROUP ДОО
21.11.2011 БЕОГРАД
1058
3931
07741847
BC PROCESOR
25.11.2011 БЕОГРАД
1059
3938
08230692
ИГМ Бачка опека
ДОО
1060
3939
20398108
1061
3947
1062
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
06.04.2012
03.02.2012
0
155-0987
26.04.2012
10.01.2012
0
155-0613
21.05.2012
09.01.2012
0
155-0922
08.12.2011 СУБОТИЦА
СТ
2803/2011
СТ
2961/2011
СТ
3126/2011
СТ 381/2011
12.04.2012
02.02.2012
0
155-0917
АГРОСОНДЕР ДОО
02.11.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 225/2011
15.05.2012
26.12.2011
0
155-0644
07123167
ОПЛЕНАЦ ПИК
06.12.2011 БЕОГРАД
СТ 99/2014
12.03.2012
12.01.2012
20.08.2014 0
155-0931
3949
06051049
MUSTANG ДОО
06.12.2011 БЕОГРАД
СТ 176/2011
27.04.2012
06.01.2012
0
155-0936
1063
3951
17589431
САРБОС ДОО
01.12.2011 БЕОГРАД
10.04.2012
10.01.2012
0
155-0996
1064
3952
07250053
12.12.2011 КРАГУЈЕВАЦ
19.04.2012
03.02.2012
0
155-0928
1065
3955
08150559
ЗАСТАВА ПРОМЕТ АРЕНА МОТОРС
БАНАТ АД
СТ
3168/2011
СТ 595/2011
01.11.2011 ПАНЧЕВО
СТ 266/2011
13.03.2012
05.12.2011
1
155-0884
1066
3957
08041920
ДТД - КАНАЛ АД
10.11.2011 НОВИ САД
СТ 643/2011
06.02.2012
12.12.2011
1
155-0768
1067
3961
08631611
14.11.2011 НОВИ САД
12.12.2011
1
155-0747
3962
07104952
СТ
1183/2011
СТ 295/2011
30.01.2012
1068
CONTINENTAL BSS
ДП
НОВОГРАДЊА ГП ДП
23.03.2012
20.01.2012
1
155-0960
1069
3964
07549300
ЈЕЛАКОМЕРЦ ДП
02.12.2011 БЕОГРАД
СТ
3591/2011
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
02.05.2012
11.01.2012
1
155-0804
1070
3965
07016611
КМГ ТРУДБЕНИК
ОАД
09.12.2011 БЕОГРАД
СТ
3447/2011
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
24.05.2012
18.01.2012
1
155-0912
09.12.2011 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
1071
3966
20139480
ЕЛПАСТЕЛ ДОО
16.12.2011 ВАЉЕВО
СТ 764/2011
07.06.2012
25.01.2012
0
155-1067
1072
3967
08112371
16.12.2011 СОМБОР
СТ 205/2011
23.02.2012
23.01.2012
1
155-1026
1073
3972
17077821
ЖИВИНАРСКА
ФАРМА ДП
CARIČIN GRAD
NISKOGRADNJA ДОО
15.12.2011 БЕОГРАД
СТ 377/2011
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
26.04.2012
24.01.2012
0
155-1030
16.12.2011 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
16.12.2011 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
07.11.2012 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
1074
3980
08042918
АГРОБАНАТ АД
14.12.2011 ПАНЧЕВО
СТ 519/2010
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
23.03.2012
01.02.2012
0
155-0941
28.02.2012 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
1075
3986
17073478
БЕТА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
28.12.2011 БЕОГРАД
ст
3846/2011
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
26.04.2012
06.02.2012
0
155-0654
28.12.2011 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
1076
3996
17114506
СТАКЛО МАГ ДОО
29.12.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 594/2011
01.03.2012
02.02.2012
0
155-0897
1077
3998
07218087
23.12.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 383/2011
11.05.2012
03.02.2012
0
155-0960
1078
3999
07745486
ЖИВИНОПРОДУКТ
ДОО
НЕРЕТВАНКА ДП
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ЋИРА МИТИЋ
23.12.2011 БЕОГРАД
30.01.2012
1
155-0746
4002
20111119
ŠMIGIĆ COMPANY
GROUP
11.11.2011 БЕОГРАД
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
23.04.2012
1079
СТ
3835/2011
СТ
2617/2011
08.03.2012
03.02.2012
0
155-0894
29.12.2011 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
23.12.2011 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
23.12.2011 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
11.11.2011 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
18.11.2011 ЛЕСКОВАЦ
50 од 88
28.11.2011 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
21.11.2011 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
25.11.2011 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
08.12.2011 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР ЉИЉАНА
02.11.2011 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
06.12.2011 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
06.12.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
01.12.2011 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
12.12.2011 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
01.11.2011 ЛАЗИЋ МИЛОВАН
СЛОБОДАН
10.11.2011 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
14.11.2011 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
18.11.2011 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
02.12.2011 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1080
4007
17611828
ЈКП СТОПАЊА
13.12.2011 КРАЉЕВО
СТ 519/2011
1081
4008
17184016
ЕУРО АТЛАНТИК АД
18.10.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 201/2011
1082
4009
20423552
M.S.G.- RIO ДОО
20.10.2011 БЕОГРАД
1083
4010
07056079
12.09.2011 БЕОГРАД
1084
4015
07191642
ЧУКАРИЧКИ
СТАНКОМ ФК ДОО
ЈАСТРЕБАЦ ЗЗ
16.11.2011 КРАЉЕВО
СТ
1079/2011
СТ
2349/2011
СТ 5/2011
1085
4016
08249105
ТЕРМОМОНТ са ПО
27.12.2011 ПАНЧЕВО
СТ 348/2011
1086
4017
07214456
РАДАН АД
18.11.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 323/2011
1087
4018
07196377
23.12.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 351/2011
1088
4021
20016809
ТРГОПРОМЕТ ДП у
ликвидацији
КУМ - ПРОДУКТ ДОО
23.12.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 202/2011
1089
4023
07159323
НОВО СЕЛО ЗЗ
21.12.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 49/2011
1090
4024
07123272
27.12.2011 БЕОГРАД
1091
4027
07167229
ШУМАДИЈАПРОМЕТ
АД
ЗАДРУГАР ЗЗ
СТ
3840/2011
СТ 1/2012
1092
4028
17572547
11.11.2011 БЕОГРАД
1093
4029
06389724
N TECHNO ART
GROUP
КАТРИС ДОО
1094
4030
20021004
16.01.2012 НОВИ САД
1095
4034
20087927
MARUNEX COMPANY
ДОО
TITAN INŽENJERING
1096
4035
07128789
11.01.2012 ЗАЈЕЧАР
1097
4046
07009097
ТИНА ТИМОЧКА
ИНДУСТРИЈА
НАМЕШТАЈА
СТАКЛОПАН АД
1098
4047
08069689
1099
4048
1100
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
ГОРДАНА
КОЦИЋ
13.03.2012
19.01.2012
0
155-0979
14.03.2012
23.11.2011
0
155-0888
26.01.2012
15.12.2011
0
155-0974
18.11.2011
18.11.2011
09.05.2012 1
155-0645
28.02.2012
17.01.2012
0
155-0979
11.06.2012
08.02.2012
1
155-1093
23.03.2012
20.01.2012
1
155-0782
27.04.2012
10.03.2012
1
155-0782
04.05.2012
31.01.2012
0
155-0815
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
14.03.2012
01.02.2012
05.08.2013 1
155-1009
20.03.2012
09.02.2012
1
155-0931
09.07.2012
28.02.2012
0
155-0927
24.02.2012
20.01.2012
0
155-0607
07.05.2012
28.03.2012
0
155-0839
СТ
1157/2011
СТ
2794/2011
СТ 227/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
14.03.2012
14.02.2012
0
155-0752
24.02.2012
30.01.2012
0
155-0988
04.05.2012
20.02.2012
1
155-0621
16.01.2012 БЕОГРАД
СТ
2154/2011
11.06.2012
27.02.2012
0
155-0936
ТРИКОТЕКС АД
24.11.2011 БЕОГРАД
СТ
2619/2011
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
12.04.2012
10.01.2012
0
155-0626
27.06.2013 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
20409037
КВАНТЕКС- КОП ДОО
13.01.2012 ВАЉЕВО
СТ 737/2011
24.04.2012
20.02.2012
0
155-1067
4049
07197306
ХАНПЛАСТ АД
13.01.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 281/2011
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ЋИРА МИТИЋ
08.06.2012
24.02.2012
0
155-0782
1101
4050
08742499
18.01.2012 НОВИ САД
0
155-0665
07216572
22.10.2012 УЖИЦЕ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МАНОЈЛЕ
МИЛОВЋ
28.02.2012
4051
СТ
1129/2011
СТ 210/2011
24.04.2012
1102
БЕТОН - ГРАДЊА
ДОО
ПУТЕВИ БАЈИНА
БАШТА
25.03.2013
26.11.2012
0
155-1069
13.01.2012 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
13.01.2012 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
18.01.2012 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
22.10.2012 ВАСИЛИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
1103
4054
20252677
ТАВАН ДОО
16.01.2012 КРАЉЕВО
СТ 361/2011
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
30.04.2012
24.02.2012
0
155-1064
05.01.2012 ЧАЧАК
23.12.2011 ЛЕСКОВАЦ
28.10.2011 БЕОГРАД
СТ
1497/2011
СТ 365/2011
51 од 88
13.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
18.10.2011 ЦЕНИЋ ТОМИСЛАВ
ВЕНЦИСЛАВ
30.12.2011 ЈОКИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕ
12.09.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
18.04.2012 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
27.12.2011 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
18.11.2011 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
23.12.2011 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
23.12.2011 БОГУНОВИЋ
МИОДРАГ МИЛИЦА
21.12.2011 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
27.12.2011 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
05.01.2012 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
11.11.2011 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
23.12.2011 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
16.01.2012 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
28.10.2011 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
21.03.2012 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
16.01.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
16.01.2012 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1104
4058
20362022
MOTUS PLUS ДОО
13.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3477/2011
1105
4060
08463778
ТРИ ЛАВА ДОО
23.01.2012 СОМБОР
СТ 202/2011
1106
4061
07840322
МИП- ИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
24.01.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 660/2011
1107
4062
07585144
24.01.2012 КРАГУЈЕВАЦ
1108
4063
07594852
1109
4068
09142479
МОРАВА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО
ГРАДЊА ЈОВАНОВИЋ
ДОО
ТАРА КОМЕРЦ ДОО
1110
4070
08122857
1111
4071
07384246
1112
4073
1113
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
БРАТИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
18.05.2012
30.03.2012
0
155-0840
17.03.2014 ГОЈАК МОМЧИЛО
РАДОСАВ
26.04.2012
21.02.2012
0
155-0933
07.05.2012
16.03.2012
1
155-0928
23.01.2012 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
24.01.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
СТ 657/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
07.05.2012
16.03.2012
1
155-0928
24.01.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
24.01.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 553/2011
07.05.2012
16.03.2012
0
155-0928
12.01.2012 НИШ
СТ 629/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
04.04.2012
29.02.2012
0
155-0827
МОТИНС АД
19.01.2012 НОВИ САД
27.03.2012
17.12.2013 0
155-0624
15.12.2011 КРАЉЕВО
15.03.2012
09.02.2012
0
155-0979
17440551
23.01.2012 ЧАЧАК
СТ 236/2011
20.09.2012
20.03.2012
0
155-0927
4075
17228790
ТАЛИЈА
17.01.2012 КРАЉЕВО
СТ 48/2011
07.05.2012
05.03.2012
0
155-0578
1114
4077
20273461
KOLOS EUROTRADE
19.01.2012 БЕОГРАД
СТ 972/2011
27.03.2012
21.02.2012
0
155-0773
1115
4082
07632479
МЕБЛ ШТОФ
26.01.2012 НИШ
СТ 718/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
МОМИР ТАСИЋ
05.04.2012
СТЕФАНОВИЋЦЕНТАР ДОО
DMG INŽENJERING
СТ
1392/2011
СТ 59/2011
25.04.2012
06.03.2012
0
155-0992
1116
4084
17594532
ZARA- BELLE ДОО
16.01.2012 БЕОГРАД
02.03.2012
0
155-1037
4085
17393723
БРАЋА АНТИЋ ДОО
24.01.2012 ПОЖАРЕВАЦ
07.05.2012
05.03.2012
0
155-1009
1118
4091
27001653
03.02.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 23/2012
18.05.2012
15.03.2012
14.11.2013 0
155-0924
1119
4092
17456822
30.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3847/2011
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
11.06.2012
19.03.2012
0
155-1042
1120
4093
07024223
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПУТЕВЕ КРАГУЈЕВАЦ
АД
BONVER GROUP
EXPORT- IMPORT
ДОО
VAJDA АД
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
01.06.2012
1117
СТ
3838/2011
СТ 348/2011
24.01.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
12.01.2012 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
19.01.2012 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
15.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
03.09.2012 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
17.01.2012 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
19.01.2012 МАРИЋ РАДОВАН
МЛАДЕН
26.01.2012 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
08.11.2013 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
24.01.2012 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
31.01.2012 БЕОГРАД
СТ 126/2012
18.06.2012
29.02.2012
1
155-0936
1121
4094
20136405
НОВ СТАН ДОО
31.01.2012 ПАНЧЕВО
СТ 371/2011
08.05.2012
13.03.2012
0
155-0965
1122
4095
08590559
ZRNOCOOP ДОО
06.02.2012 СОМБОР
СТ 203/2011
09.04.2012
19.03.2012
0
155-0359
1123
4097
06533531
VUKOVIĆ COMPANY
30.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3480/2011
ЉИЉАНА
МАТИЋ
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
ЉИЉАНА
МАТИЋ
20.06.2012
28.02.2012
0
155-0756
1124
4098
07466315
БОЈАНА ДОО
30.03.2012 БЕОГРАД
СТ
4108/2011
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
13.06.2012
07.05.2012
0
155-0976
30.03.2012 ВРЦЕЉ БРАНИСЛАВ
ЂОРЂЕ
1125
4100
20170719
RODIĆ M&B INVEST
ДОО
06.02.2012 НОВИ САД
СТ 377/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
08.05.2012
14.03.2012
0
155-1004
06.02.2012 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
52 од 88
03.02.2012 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
30.01.2012 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
31.01.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
31.01.2012 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
06.02.2012 БАШИЋ МИЛКАН
БРАНКО
23.10.2014 АНДРИЋ РОДОЉУБ
МАКСИМ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
ТУЛАРКА ДП
КОНФЕКЦИЈА
БУДУЋНОСТ ДП
13.01.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 415/2011
13.01.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 5/2012
МИП ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА
ИНВЕСТИНГ ДОО
11.01.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 654/2011
27.12.2011 БЕОГРАД
СТ
3856/2011
ТВРЂАВА ВАРАДИН
ДП
УДАРНИК БЕОГРАД
ДП
ФИЈЕНС ДОО
23.12.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
19.12.2011 БЕОГРАД
СТ 487/2011
17096583
ELITA
INTRNATIONAL ДОО
4117
20303867
1135
4119
1136
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
06.06.2012
22.02.2012
1
155-0888
06.06.2012
22.02.2012
1
155-0807
09.03.2012
13.02.2012
1
155-0928
23.05.2012
20.02.2012
1
155-0865
06.04.2012
03.02.2012
1
155-1003
СТ
3851/2011
СТ
1225/2011
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
1
155-1030
05.04.2012
05.03.2012
0
155-0664
25.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3442/2011
ЉИЉАНА
МАТИЋ
14.06.2012
24.02.2012
0
155-0915
20.09.2013 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
26.12.2011 КРАЉЕВО
СТ 473/2011
22.02.2012
0
155-0979
06.02.2012 НОВИ САД
СТ 360/2012
10.05.2012
14.03.2012
0
155-0835
4123
07638175
ЦИГЛАНА АД
20.02.2012 КРАЉЕВО
СТ 302/2012
0
155-0979
1137
4124
07133812
06.02.2012 НИШ
СТ 676/2011
1138
4125
08594813
НИШ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПУТЕВЕ АД
PANON CHEM ДОО
02.02.2012 СУБОТИЦА
СТ 475/2011
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
28.03.2012
20170735
АГ ВЕРТЕХ ИНВЕСТ
ДОО
BIOWINE ДОО
1139
4128
07602995
АГРОСТИЛ ДОО
09.02.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 656/2011
1140
4131
07508425
PROMES ДОО
09.02.2012 БЕОГРАД
1141
4138
17502085
ОСНОВНИ МАЛИ
ЦЕНТАР ДОО
09.02.2012 НИШ
СТ
2561/2010
СТ 1/2012
26.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
06.02.2012 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
20.02.2012 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
06.02.2012 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
02.02.2012 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
09.02.2012 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
09.02.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
09.02.2012 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
1142
4146
07790457
S- POENTA
14.02.2012 БЕОГРАД
1143
4148
07895305
SREM ДОО
1144
4154
08046581
1145
4155
1146
1147
1126
4101
17026569
1127
4102
07291698
1128
4103
07165650
1129
4104
07091664
1130
4105
08240531
1131
4106
07022794
1132
4113
08747580
1133
4115
1134
01.02.2012 НОВИ САД
13.01.2012 ЦЕНИЋ ТОМИСЛАВ
ВЕНЦИСЛАВ
13.01.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
11.01.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
27.12.2011 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ ДУШАН
СВЈЕТЛАНА
23.12.2011 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
19.12.2011 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
26.09.2013 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
27.06.2012
14.03.2012
0
155-0827
10.05.2012
15.03.2012
0
155-0986
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
04.05.2012
20.03.2012
0
155-0924
05.04.2012
09.03.2012
0
155-0883
07.05.2012
13.03.2012
0
155-0659
СТ
3626/2011
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЕВИЋ
ОБРАДОВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
26.06.2012
29.03.2012
0
155-0756
26.01.2015 АНДРИЋ РОДОЉУБ
МАКСИМ
23.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3334/2010
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
21.05.2012
09.04.2012
1
155-0804
29.02.2012 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
22.02.2012 СОМБОР
СТ 206/2011
27.03.2012
0
155-0933
24.02.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 384/2011
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ЋИРА МИТИЋ
10.05.2012
06105980
СТУДИО КВАЛИТЕТ
ДОО
МИСАН КОМЕРЦ ДОО
06.07.2012
03.04.2012
0
155-0839
22.02.2012 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
24.02.2012 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
4156
06672914
PREVEМ ДОО
14.02.2012 БЕОГРАД
СТ
2788/2011
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
25.06.2012
23.03.2012
0
155-0626
14.02.2012 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
4157
20410043
МГ НОВ СТАН ДОО
31.01.2012 ПАНЧЕВО
СТ 368/2011
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
08.05.2012
13.03.2012
0
155-0688
31.01.2012 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
53 од 88
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1148
4161
17503251
ИМПРЕС ДОО
23.02.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 24/2012
1149
4167
17423282
24.02.2012 КРАЉЕВО
СТ 556/2011
1150
4168
07047100
INTER KOMERC SA
ДОО
ДОМ ГРАЂЕВИНСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ АД
20.02.2012 БЕОГРАД
СТ 390/2011
1151
4172
07346565
ТЕХНОУНИОН ДП
31.01.2012 НИШ
1152
4173
17106627
СОКОС ДОО
1153
4182
17180452
1154
4187
1155
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
БИЉАНА
СУБОТИЋ
04.06.2012
18.04.2012
0
155-0640
25.05.2012
06.04.2012
0
155-1000
26.04.2012
05.04.2012
1
155-0911
20.02.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
СТ 763/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
29.05.2012
28.02.2012
1
155-0686
31.01.2012 РАЈКОВИЋ Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
28.02.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 2/2012
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
27.07.2012
05.04.2012
0
155-0621
ТЕХНОПРОМЕТ БОР
АД
21.02.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 1/2012
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
19.07.2012
29.03.2012
0
155-1061
06737382
ШЕЛКОМ
14.02.2012 БЕОГРАД
29.03.2012
0
155-0894
20081554
ASCO VIDAK ДОО
07.03.2012 НОВИ САД
11.06.2012
05.04.2012
0
155-0747
1156
4196
07898169
ИЗОПАН ДОО
22.02.2012 ПАНЧЕВО
СТ 337/2011
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
17.04.2012
4191
СТ
2358/2011
СТ 282/2012
27.06.2012
04.04.2012
0
155-0864
28.02.2012 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
21.02.2012 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
14.02.2012 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
07.03.2012 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
22.02.2012 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
1157
4197
06163254
ПЛАНКОМ ДОО
07.03.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 301/2011
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
17.08.2012
07.05.2012
0
155-0795
1158
4201
17195581
КЛУЗ СРЕМ
КОНФЕКЦИЈА АД
11.01.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 489/2012
ЈЕЛЕНА
КАЛУЂЕРОВИЋ
10.04.2012
20.02.2012
1
155-0770
1159
4202
17038885
ФЕПАТЕКС ДП
27.01.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 299/2011
25.05.2012
16.03.2012
1
155-0807
1160
4203
07386389
АГРОПРОДУКТ ДП
26.01.2012 НИШ
СТ 758/2011
28.05.2012
23.02.2012
1
155-0827
1161
4204
07298714
ДУБРАВА ДП са ПО
31.01.2012 НИШ
СТ 759/2011
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
29.05.2012
28.02.2012
1
155-0786
1162
4205
07349572
ГРЕЈАЊЕ ДП
02.02.2012 НИШ
СТ 761/2011
МОМИР ТАСИЋ
25.04.2012
06.03.2012
1
155-0630
1163
4206
07077149
ИБИ ДД
16.01.2012 БЕОГРАД
20.02.2012
1
155-0920
4207
07092920
ГАЛЕНИКА ХП ДП
02.02.2012 БЕОГРАД
31.05.2012
19.04.2012
1
155-0929
1165
4208
07630646
КОНТИНЕНТАЛ ДП
30.01.2012 ЗАЈЕЧАР
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
28.05.2012
1164
СТ
3841/2011
СТ
4031/2011
СТ 16/2012
21.06.2012
07.03.2012
1
155-0621
1166
4209
17040111
ФЕРОТЕКС ДП
07.02.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 409/2011
07.08.2012
06.03.2012
1
155-0807
1167
4210
07186452
10.02.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 407/2011
15.06.2012
30.03.2012
1
155-0782
1168
4212
08249989
ЈАБЛАНИЦА ЛЕБАНЕ
са ПО
СЛАВИЈА БАЧ ДП
08.02.2012 НОВИ САД
СТ 353/2011
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
18.05.2012
12.03.2012
1
155-0768
54 од 88
23.02.2012 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
24.02.2012 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
07.03.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
11.01.2012 РАДОСАВЉЕВИЋ
САВА ВАСИЛИЈЕ
27.01.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
26.01.2012 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
31.01.2012 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
02.02.2012 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
16.01.2012 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
02.02.2012 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
30.01.2012 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
07.02.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
10.02.2012 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
08.02.2012 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
23.ОКТОБАР
ГРАЂЕВИНСКА
ОПЕРАТИВА ДП
КРЗНОТЕКС ДП
МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
са ПО
20.02.2012 НОВИ САД
СТ
1390/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
28.05.2012
28.03.2012
1
155-0689
20.02.2012 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
24.02.2012 НОВИ САД
СТ 67/2012
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
10.05.2012
30.03.2012
1
155-0895
24.02.2012 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
ЈУГЕКСПРЕС
ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ
МЕТАЛ КРОВЕЛ
ГРУПА ДП ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ
07.02.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 408/2011
07.08.2012
15.03.2012
1
155-0888
24.02.2012 НОВИ САД
СТ 151/2011
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
ВАДИСЛАВ
КУРТЕК
22.05.2012
30.03.2012
1
155-0747
07.02.2012 ЦЕНИЋ ТОМИСЛАВ
ВЕНЦИСЛАВ
24.02.2012 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
07745478
АИ ДОО ДП
07.02.2012 БЕОГРАД
21.03.2012
1
155-0701
08592829
PANO- NORDIC ДОО
07.03.2012 ПАНЧЕВО
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
05.07.2012
4221
СТ
3852/2011
СТ 437/2011
20.06.2012
25.04.2012
0
155-0864
1175
4222
20097574
09.03.2012 ЧАЧАК
СТ 4/2012
12.04.2012
0
155-1087
4223
17423444
15.03.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 244/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
11.10.2012
1176
ЕЛЕКТРО- БРЕСТ
ДОО
ТЕРМАЛ ДОО
23.08.2012
24.04.2012
0
155-0621
1177
4224
08325120
LKW TEJIĆ ДОО
13.03.2012 НОВИ САД
19.04.2012
0
155-1004
4225
08404798
П.Т.Ц. СРБОБРАН
07.03.2012 НОВИ САД
07.05.2012
09.04.2012
0
155-0895
1179
4229
17459325
DANZO COMPANY
09.03.2012 БЕОГРАД
31.08.2012
18.05.2012
0
155-0915
1180
4232
17248669
GITER TRADE ДОО
02.03.2012 БЕОГРАД
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ГОДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
07.05.2012
1178
СТ
1228/2011
СТ
1229/2011
СТ
3425/2011
СТ
3287/2011
01.06.2012
27.04.2012
0
155-1072
1181
4234
08048991
15.03.2012 СУБОТИЦА
СТ 89/2012
ИЛОНА СТАЈИЋ
07.06.2012
12.04.2012
0
155-0651
1182
4236
06991165
ПАНВИТА- НОВА
БРАЗДА АД
РАТКО МИТРОВИЋ
ДОО
19.03.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 2/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
25.06.2012
30.04.2012
0
155-0924
1183
4240
20202815
LOITA PLUS ДОО
29.02.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 490/2011
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
19.06.2012
09.04.2012
0
155-0876
1184
4242
08024391
TEHNO- COOP ДОО
22.03.2012 НОВИ САД
СТ 647/2012
30.05.2012
26.04.2012
0
155-0747
1185
4246
07884397
ЦЕЛПАП ДОО
23.02.2012 БЕОГРАД
07.06.2012
26.04.2012
0
155-0942
1186
4248
20111267
ЛЕВАЈАЦ МЕТАЛИК
ДОО
13.03.2012 КРАЉЕВО
СТ
3221/2011
СТ 536/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
31.05.2012
24.04.2012
0
155-0890
1187
4249
08300372
JERKOVIĆ CO ДОО
23.04.2012
0
155-0767
4250
17316591
BANJICA EN ДОО
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
11.07.2012
1188
23.03.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
29.02.2012 БЕОГРАД
16.07.2012
24.03.2012
0
155-1006
1169
4213
08073163
1170
4214
08130701
1171
4216
07207867
1172
4217
08040966
1173
4218
1174
СТ 15/2012
СТ
3145/2011
55 од 88
07.02.2012 ЈАКОВЉЕВИЋ
ДРАГАН САЊА
07.03.2012 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
09.03.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
15.03.2012 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
07.06.2012 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
03.12.2013 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
20.09.2013 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
02.03.2012 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
15.03.2012 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
19.03.2012 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
29.02.2012 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
22.03.2012 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
23.02.2012 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
13.03.2012 МАТОВИЋ
ДРАГОМИР
МИРОСЛАВА
23.03.2012 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
29.02.2012 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1189
4251
07700121
034 METAL
INDUSTRY
28.03.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 27/2012
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
10.07.2012
08.05.2012
0
155-0720
28.03.2012 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
1190
4254
20346892
INVEST LAND
16.03.2012 БЕОГРАД
14.05.2012
0
155-0915
4255
20381442
FIA ENERGY
09.03.2012 БЕОГРАД
30.08.2012
18.05.2012
0
155-0915
1192
4256
20200375
AGRO CANIN ДОО
22.03.2012 КРАЉЕВО
29.06.2012
04.05.2012
0
155-0739
1193
4257
20015993
TEAM OIL ДОО
09.03.2012 БЕОГРАД
31.08.2012
18.05.2012
0
155-0939
1194
4259
17165526
05.03.2012 БЕОГРАД
03.11.2012
07.05.2012
1
155-0929
1195
4262
17084984
EUROFLEH TRGOVINA
ДП
ФПМ БЕОГРАФ АД
09.07.2012
20.04.2012
0
155-0645
1196
4263
17480308
01.03.2012 БЕОГРАД
07.06.2012
26.04.2012
0
155-0645
1197
4265
20067047
05.06.2012
08.05.2012
0
155-0881
1198
4267
17246445
МЕТРО НА ВОДИ
ДОО
ИВАНОВИЋ ПРОМЕТ
ДОО
МАРНО
30.08.2012
14.05.2012
0
155-1048
1199
4268
07015186
25.06.2012
10.05.2012
0
155-0744
1200
4269
19.09.2012
11.06.2012
0
155-0877
1201
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ДРАГАНА
САВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
30.08.2012
1191
СТ
3871/2011
СТ
3388/2011
СТ 559/2012
09.07.2012
08.05.2012
0
155-0604
19.09.2012
21.05.2012
0
155-0840
29.08.2012
14.05.2012
0
155-0808
01.04.2013 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
01.04.2013 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
11.02.2015 ПЕТРОВИЋ РАДОЊА
МИРКО
15.01.2013 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
05.03.2012 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
12.03.2012 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
01.03.2012 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
27.03.2012 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
12.02.2015 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
04.10.2013 МАЉЕВИЋ ДРАГАН
МИЛОШ
02.04.2012 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
06.02.2014 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
29.04.2014 ГОЈАК МОМЧИЛО
РАДОСАВ
17.12.2013 ЂУРОВИЋ РАДИША
БРАНИМИР
29.08.2012
08.05.2012
0
155-0659
07.06.2012
10.05.2012
0
155-0842
12.03.2012 БЕОГРАД
СТ
3802/2012
СТ
4111/2011
СТ 248/2012
27.03.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ
2974/2011
СТ 386/2012
16.03.2012 БЕОГРАД
СТ 60/2012
АУТОСРБИЈА АД
02.04.2012 БЕОГРАД
07469411
STELLA TRADE ДОО
02.04.2012 БЕОГРАД
4270
20201134
KRISMA AGRAR ДОО
1202
4272
20481862
1203
4274
20246162
ВЕЛЕФАРМ - ВФБ
ДОО
ЦАРИЧИН ГРАД
БЕТОНИ ДОО
30.03.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
02.04.2012 БЕОГРАД
СТ
2950/2011
СТ
3867/2011
СТ 475/2011
1204
4275
07576153
1205
4279
08824312
1206
4284
1207
СТ 269/2012
16.03.2012 БЕОГРАД
СТ
3607/2011
AGH АД
27.03.2012 НИШ
СТ 2/2012
30.03.2012 СУБОТИЦА
СТ 55/2012
08050961
ГОЛД- СТОЈАНОВИЋ
ДОО
ГМБ ГРАЂАМОНТ АД
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
30.03.2012 СУБОТИЦА
СТ 31/2012
ИЛОНА СТАЈИЋ
07.06.2012
01.05.2012
0
155-1001
4286
20241896
PEVEC PC 101 ДОО
03.04.2012 БЕОГРАД
СТ 61/2012
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
28.09.2012
11.05.2012
0
155-1074
1208
4288
17472798
БАКИЋ ДОО
29.03.2012 КРАЉЕВО
СТ 26/2012
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
10.07.2012
10.05.2012
0
155-0979
1209
4290
07105282
УТЕНЗИЛИЈА АД
21.03.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 399/2011
30.07.2012
18.06.2012
0
155-0807
1210
4294
06775241
КИМГЕТ ДОО
04.04.2012 НИШ
СТ 8/2012
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
МОМИР ТАСИЋ
11.07.2012
10.05.2012
0
155-0730
1211
4297
07954948
BAAS - KOMERC ДОО
29.03.2012 ВАЉЕВО
СТ 729/2011
БОРКА ПАНТИЋ
04.07.2012
09.05.2012
0
155-1046
1212
4298
17489500
INOS ENBI АД
06.04.2012 БЕОГРАД
СТ
3904/2011
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
29.06.2012
29.06.2012
0
155-1014
1213
4299
07148453
ИСХРАНА АД
28.12.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 255/2011
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
29.05.2012
06.02.2012
1
155-1061
56 од 88
27.03.2012 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
30.03.2012 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
30.03.2012 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
03.04.2012 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
25.01.2013 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
21.03.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
06.08.2014 ФИЛИПОВИЋ РАДЕ
МАРКО
29.03.2012 ГАЈИЋ МИЛОШ
ДУШКО
06.04.2012 ДРАШКОВИЋ
РАДОСЛАВ ГОРДАНА
28.12.2011 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
27.03.2012 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
04.04.2012 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
ДРАГАНА
САВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
11.07.2012
11.05.2012
0
155-0707
06.09.2012
17.05.2012
0
155-0641
СТ 25/2012
ЋИРА МИТИЋ
10.08.2012
08.05.2012
05.01.2015 0
155-0644
23.03.2012 БЕОГРАД
СТ
3611/2011
12.09.2012
06.06.2012
0
155-0920
AVIA - SACO ДОО
20.03.2012 КРАЉЕВО
СТ 478/2011
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
29.03.2012 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
23.03.2012 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
29.06.2012
07.05.2012
0
155-1000
20.03.2012 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
08281254
MARKO IN DOO
2 СТ 233/12
14.05.2012
0
155-0604
20521384
12.09.2012
21.05.2012
0
155-0916
1221
4316
20491086
SWISS FARMACIJA
DOO
TURBINA 2MS
09.03.2012 БЕОГРАД
32 СТ
4069/11
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
24.08.2012
4314
06.04.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
02.04.2012 БЕОГРАД
05.09.2012
10.04.2012
0
155-0804
29.11.2013 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
05.12.2013 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
09.03.2012 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
1222
4317
17018183
ПЕГАН ДОО
04.04.2012 КРАЉЕВО
2 СТ 520/11
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
02.07.2012
14.05.2012
0
155-1064
04.04.2012 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
1223
4318
17415875
05.04.2012 БЕОГРАД
7 СТ
2714/12
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
28.06.2012
17.05.2012
0
155-1042
05.04.2012 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
1224
4327
07579071
MAGMA
INTERNATIONAL
DOO
ПЕРАЛЕ ПТП
18.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 41/2012
18.09.2012
22.05.2012
0
155-0925
1225
4329
08537399
АЗОТАРА ДОО ПД за
производњу азотних
и комлексних
ђубрива
27.03.2014 СУБОТИЦА
СТ 33/2013
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
МАРКИ БИН АНА
25.09.2014
22.05.2014
0
155-0677
31.03.2014 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
28.06.2012 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
1226
4330
08690375
КОЛОС ДОО
02.04.2012 ПАНЧЕВО
СТ 17/2012
18.09.2012
15.05.2012
0
155-0864
26.11.2014 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
1227
4334
20050667
SNEDUS- SOFTVER
18.04.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 146/2012
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЕЛАНОВИЋ
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
18.08.2012
24.05.2012
0
155-0876
1228
4335
17197967
ARIUS АД
29.08.2011 БЕОГРАД
СТ
2284/2011
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
21.12.2011
10.10.2011
0
155-0821
24.01.2013 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
03.12.2014 СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ
НОВАК
1229
4336
17493639
ЛЕВЕЛО ДОО
20.04.2012 БЕОГРАД
СТ 330/2012
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
26.09.2012
14.06.2012
0
155-0976
20.04.2012 ВРЦЕЉ БРАНИСЛАВ
ЂОРЂЕ
1230
4337
07575505
МЛИНО ЛУП ДОО
19.04.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 250/2011
18.09.2012
30.05.2012
0
155-0970
1231
4338
17277294
CODEX 2000 ДОО
10.04.2012 ВАЉЕВО
СТ 6/2012
20.07.2012
15.05.2012
0
155-1046
1232
4339
07221410
24.04.2012 УЖИЦЕ
СТ 21/2012
19.10.2012
01.06.2012
1
155-1063
19.04.2012 МИЛЕТИЋ
ЉУБОМИР РАНКО
10.04.2012 ГАЈИЋ МИЛОШ
ДУШКО
24.04.2012 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
1233
4340
08241651
ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА УЖИЦЕ
ДОО
INTER- EKSPORTŠTRANGAR
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
23.04.2012 СОМБОР
СТ 34/2012
ЗОРАН
ЧОКОРИЛО
02.07.2012
04.06.2012
0
155-0660
1214
4300
20113464
TRILOGI ДОО
27.03.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
04.04.2012 КРАЉЕВО
СТ 6/2012
1215
4302
17283367
ЕNTEX
1216
4307
07207824
29.03.2012 ЛЕСКОВАЦ
06910971
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПУТЕВЕ ВРАЊЕ АД
ACAN ДОО
1217
4309
1218
4311
20095270
1219
4313
1220
СТ 531/2011
50 СТ 32/12
57 од 88
23.04.2012 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1234
4347
07580606
ФЛОРИДА ДОО
20.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 90/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
30.09.2012
31.05.2012
0
155-0924
1235
4349
17619543
034 - PROFILES ДОО
18.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 42/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
26.06.2012
28.05.2012
0
155-0832
1236
4351
07370857
24.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 75/2012
29.05.2012
0
155-0952
4353
07691297
20.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 29/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
19.09.2012
1237
ИЗВОР- ПРОМЕТ
ДОО
НЕИМАР ДОО
19.09.2012
29.05.2012
0
155-0832
1238
4355
07588119
СУНЦЕ ДОО
20.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 47/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
03.09.2012
31.05.2012
0
155-0832
1239
4359
20145757
ПЕРАЛЕ ГРАДЊА
ДОО
04.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 97/12
БРАБИСЛАВ
ЈИВАНИВИЋ
18.09.2012
31.05.2012
0
155-0924
1240
4362
08187134
ТЕХНОПРОМЕТ
23.04.2012 СОМБОР
2 СТ 21/12
25.06.2012
28.05.2012
0
155-0365
1241
4364
17315722
ЛЕКИЋ ОД
25.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
2 СТ 89/12
АЛЕКСАНДАР
ПОЗДЕР
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
20.09.2012
31.05.2012
0
155-0628
1242
4365
07852843
ВИ- БО ПРОМЕТ ДОО
23.04.2012 ЗАЈЕЧАР
ст 6/2012
06.09.2012
31.05.2012
0
155-0970
1243
4367
17299298
СМД ПЕТРОЛ
26.04.2012 ЧАЧАК
СТ 219/2012
МИЛЕВА
СТЕВАНОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
30.10.2012
07.06.2012
28.11.2014 0
155-1079
1244
4368
07366370
СОКОКОМЕРЦ ДОО
26.04.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 205/2011
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
10.09.2012
04.06.2012
0
155-0674
26.04.2012 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ БОБАНА
1245
4376
17449257
JAGGER MFG.CO ДОО
03.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 40/2012
04.09.2012
06.07.2012
0
155-0667
1246
4379
17091948
SHEER KORPORACIJA
20.04.2012 БЕОГРАД
СТ 362/2012
13.09.2012
04.06.2012
0
155-0911
1247
4381
17562401
СЕМЕНАРНА СК ДОО
12.04.2012 БЕОГРАД
СТ 608/2012
05.07.2012
24.05.2012
0
155-1037
1248
4388
17148192
X - DIVISION ДОО
09.04.2012 ВАЉЕВО
СТ 7/2012
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
БОРКА ПАНТИЋ
13.07.2012
11.05.2012
0
155-0577
1249
4389
17432265
МАРГО ДОО
11.04.2012 ВАЉЕВО
СТ 4/2012
20.07.2012
16.05.2012
0
155-0577
1250
4393
07494777
МОНТЕНА
27.04.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 166/2012
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
31.08.2012
07.06.2012
0
155-0876
1251
4394
08247773
30.03.2012 ПАНЧЕВО
СТ 40/2011
06.06.2012
0
155-1093
4395
07372442
18.04.2012 ВАЉЕВО
СТ 54/2012
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
19.09.2012
1252
ЦИГЛАНА
2.ОКТОБАР АД
КОМБИТЕХНА ДОО
25.07.2012
28.05.2012
0
155-0646
03.05.2012 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
20.04.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
12.04.2012 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
09.04.2012 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
11.04.2012 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
27.04.2012 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
30.03.2012 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
18.04.2012 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
1253
4397
07073712
26.04.2012 БЕОГРАД
СТ 267/2012
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
26.10.2012
13.07.2012
0
155-1082
1254
4399
08305951
ВЕЛЕФАРМ АД
ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА
GAMA REMONT
COMMERCE ДОО
09.04.2012 ПАНЧЕВО
СТ 402/2011
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
18.09.2012
05.06.2012
0
155-1093
58 од 88
20.04.2012 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
18.04.2012 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
24.04.2012 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
20.04.2012 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
20.04.2012 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
27.08.2012 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
23.04.2012 ЖУГИЋ ЉУБОМИР
ВЕСКО
10.07.2014 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
23.04.2012 МИЛЕТИЋ
ЉУБОМИР РАНКО
26.04.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
31.03.2014 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
28.08.2014 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
17.04.2012 БЕОГРАД
20137975
LOLA FLUIDOMATIK
АД
ЕУРО - ПАНОН ДОО
4409
17075098
ЕЛИТА ПЛУС ДОО
1258
4410
07252749
1259
4411
20407425
1260
4415
08561869
1261
4416
07221266
1262
4419
20348712
1263
4421
17215540
ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА ПОЖЕГА
ДОО
ДАНИЛОВИЋ ПРЕСС ДОО
СТАРИ ЈАСЕН АД
1264
4426
07460945
1265
4432
1266
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
СТ
2622/2012
СТ 187/2012
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
ЈЕЛЕНА
КАЛУЂЕРОВИЋ
26.09.2012
25.05.2012
0
155-0645
30.07.2012
30.05.2012
0
155-0707
20.04.2012 БЕОГРАД
СТ 7/2012
22.06.2012
01.06.2012
0
155-0920
20.04.2012 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
НОВИ ЕЛИНД АД
20.04.2012 ВАЉЕВО
СТ 68/2012
11.09.2012
30.05.2012
0
155-0973
VULIĆ & ĐUROVIĆ
ДОО
РАВНАЊКА
07.05.2012 СОМБОР
СТ 163/2012
15.10.2012
24.09.2012
0
155-0705
30.04.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
04.05.2012 УЖИЦЕ
СТ 170/2012
ГОРДАНА
РАТКОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
ДРАГАНА ЈОКИЋ
20.09.2012
08.06.2012
0
155-0707
26.10.2012
15.06.2012
1
155-0608
20.04.2012 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
07.05.2012 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
30.04.2012 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
04.05.2012 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
08.05.2012 УЖИЦЕ
СТ 51/2012
09.11.2012
22.06.2012
0
155-1063
05.04.2012 КРАЉЕВО
СТ 412/2012
0
155-0979
BG PHARM ДОО
20.04.2012 БЕОГРАД
СТ 271/2012
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
21.09.2012
29.05.2012
0
155-0987
08492727
ПИК- МЛИН ДОО
18.04.2012 ПАНЧЕВО
СТ 22/2012
31.08.2012
11.06.2012
0
155-0887
4433
07587651
DANEX ДОО
24.04.2012 БЕОГРАД
С 273/2012
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
28.09.2012
13.06.2012
0
155-0648
1267
4436
08005346
СЛОГА АД
07.05.2012 СОМБОР
СТ 110/2012
16.07.2012
25.06.2012
0
155-1092
1268
4440
08659338
ЛИКАТРАНС ДП
11.05.2012 СОМБОР
СТ 137/2012
16.07.2012
11.06.2012
1
155-1092
1269
4441
07042167
13.01.2012 БЕОГРАД
СТ
4109/2011
22.06.2012
21.02.2012
1
155-0936
1270
4444
07347766
БРАЋА
СТАМЕНКОВИЋ
НАРОДНИ
УНИВЕРЗИТЕТ ХДП
ХОЛДИНГ
ТЕРМОМОНТ ДП
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
02.03.2012 НИШ
СТ 757/2011
МОМИР ТАСИЋ
22.05.2012
10.04.2012
1
155-0693
02.03.2012 ЂОШИЋ СТАНИСЛАВ
ВЕСНА
1271
4446
07032226
ДУНАВ ДП
24.02.2012 БЕОГРАД
СТ 242/2012
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
20.04.2012
30.03.2012
1
155-1048
24.02.2012 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
1272
4447
07033273
05.03.2012 БЕОГРАД
СТ 12/2012
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
18.06.2012
09.04.2012
1
155-0974
05.03.2012 ЈОКИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕ
1273
4448
17344455
ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ И
КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ СРБИЈЕ
са п.о.
ГАМА ДОО
10.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 413/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
03.10.2012
13.06.2012
0
155-0832
1274
4450
08004692
07.05.2012 СОМБОР
СТ 138/2012
12.06.2012
0
155-1023
4451
07768648
10.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 35/2012
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
12.09.2012
1275
ABC FOOD АД у
реорганизацији од
15.04.2014.
ГЛОБУС
10.05.2012 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
07.05.2012 СУБОТИЋ ЈОВАН
ЉУБОМИР
24.09.2012
26.06.2012
0
155-0951
1255
4400
17138065
1256
4407
1257
20.04.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 25/2012
59 од 88
17.04.2012 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
06.02.2015 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
08.05.2012 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
05.04.2012 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
20.04.2012 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
18.04.2012 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
25.04.2013 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
04.11.2014 РАКИЋ ЈУСТИН
ЗЛАТА
11.05.2012 РАКИЋ ЈУСТИН
ЗЛАТА
13.01.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
10.05.2012 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1276
4453
08684359
PEPIX ДОО
08.05.2012 СОМБОР
СТ 23/2012
1277
4455
20090782
МЕГА ТИМ ДОО
09.05.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 53/2012
1278
4461
06946160
АМОР ДОО
11.05.2012 УЖИЦЕ
1279
4462
20147644
DUMIS- S INVEST
ДОО
1280
4463
17576780
1281
4466
1282
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
13.09.2012
13.06.2012
0
155-0365
08.05.2012 ЖУГИЋ ЉУБОМИР
ВЕСКО
12.09.2012
12.06.2012
0
155-1085
09.05.2012 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
СТ 22/2012
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
26.09.2012
29.06.2012
0
155-1060
11.05.2012 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
15.03.2012 БЕОГРАД
СТ
3113/2012
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
30.08.2012
23.04.2012
0
155-0804
29.03.2012 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
ИНТЕМА ДОО
08.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 73/2012
РАДА ВУЛЕТИЋ
06.09.2012
08.06.2012
12.09.2014 0
155-0973
07196261
ТРГОВИНА ВУЧЈЕ ДП
24.02.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 2/2012
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
06.07.2012
06.04.2012
1
155-0839
08.05.2012 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
24.02.2012 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
4469
07021372
КЛУЗ ДП
10.01.2012 БЕОГРАД
20.02.2012
1
155-0645
4470
08029652
УДАРНИК АД
28.12.2011 ЗРЕЊАНИН
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ГОРДАНА
КОЦИЋ
23.04.2012
1283
СТ
4110/2011
СТ 241/2011
04.05.2012
03.02.2012
1
155-0815
1284
4473
08803196
ТЕДА ДОО
14.05.2012 СОМБОР
СТ 19/2012
23.07.2012
25.06.2012
0
155-0933
1285
4474
20105364
АГРОЖИВ- ПРОМЕТ
ДОО
08.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 234/2012
09.10.2012
15.07.2012
0
155-0864
1286
4478
07578989
MAGROS ДОО
08.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 94/2012
ЗОРАН
ЧОКОРИЛО
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋБЈЕЛАНОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ
06.09.2012
08.06.2012
0
155-1027
1287
4483
07461305
НАВИП А.Д.
15.05.2012 БЕОГРАД
СТ 268/2012
30.10.2012
26.06.2012
0
155-0883
1288
4485
17566059
MULTION
INŽENJERING ДОО
11.05.2012 БЕОГРАД
СТ 278/2012
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
14.09.2012
28.09.2012
0
155-0939
1289
4487
20414294
НОВО ПОЉЕ ДОО
15.05.2012 ЧАЧАК
СТ 203/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
19.11.2012
21.06.2012
0
155-1057
15.05.2012 АНДРЕЈЕВИЋ
ЗДРАВКО ЈАДРАНКА
1290
4493
20552107
АЛПИС ПЛУС ДОО
11.05.2012 БЕОГРАД
СТ 281/2012
14.09.2012
22.06.2012
0
155-0996
1291
4494
07206500
РАЗВИТАК Г.А.Д.
17.05.2012 КРАЉЕВО
СТ 113/2012
ГОРДАНА
РАТКОВИ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
20.09.2012
26.06.2012
0
155-0641
17.09.2013 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
27.12.2012 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
1292
4499
17386158
VERTIGO ДОО
14.05.2012 ЧАЧАК
СТ 213/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
15.11.2012
11.06.2012
0
155-1079
14.05.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
1293
4500
17180533
ШУМАДИЈА- ДРВО
ДОО
17.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 230/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
03.10.2012
18.06.2012
0
155-0924
1294
4502
17592602
21.05.2012 БЕОГРАД
0
155-0645
17186370
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
06.07.2012
4507
СТ
3217/2012
СТ 53/2012
05.11.2012
1295
VELEFARM- INVEST
ДОО
ЕКОТЕХ ДОО
14.09.2012
09.07.2012
0
155-0611
17.05.2012 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
21.05.2012 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
21.05.2012 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
21.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
60 од 88
10.01.2012 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
28.12.2011 БОГУНОВИЋ
МИОДРАГ МИЛИЦА
14.05.2012 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
08.05.2012 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
08.05.2012 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
13.11.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
11.05.2012 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1296
4509
20180439
МЛИНКО А.М.О.С.
д.о.о.
21.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 408/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
30.08.2012
29.06.2012
0
155-0628
21.05.2012 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
1297
4510
06986005
БАМБИ КОНФЕКЦИЈА
П.О.
19.04.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 3/2012
ЗОРАН СИМИЋ
30.08.2012
23.05.2012
1
155-0839
19.04.2012 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
1298
4511
17348663
М.А.С.С. Алати ДОО
23.05.2012 БЕОГРАД
СТ 822/2012
19.10.2012
02.07.2012
0
155-0883
23.05.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
1299
4513
20091878
KATAGRAD ДОО
23.03.2012 БЕОГРАД
06.06.2012
12.09.2012
0
155-0722
1300
4514
20224002
21.05.2012 ПОЖАРЕВАЦ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
20.09.2012
14.06.2012
0
155-0881
27.04.2012 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
27.03.2013 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
1301
4518
06969666
FROZEN FOOD
LOGISTIC ДОО
бивша Хладњача
Браничево
GEOSONDA HIDROGEOLOGIJA АД
СТ
3625/2011
СТ 179/2012
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
18.05.2012 БЕОГРАД
СТ
2140/2012
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
14.09.2012
22.06.2012
24.10.2014 0
155-0931
18.05.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
1302
4519
08577170
V.T.H. . PROMET ДОО
СТ 168/2012
05.07.2012
0
155-1054
4520
08833419
19.09.2012
27.06.2012
0
155-0965
1304
4525
20229314
НЕДИМ ПРОДУКТ
ДОО
ФИДЕЛИНКА
ДИСТРИБУЦИЈА ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 300/2012
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
17.09.2012
1303
17.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
16.05.2012 ПАНЧЕВО
27.09.2012
12.07.2012
0
155-0842
11.02.2015 КОВИЉАЦ ЈОВАН
МИОДРАГ
16.05.2012 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
23.05.2012 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
1305
4526
08067252
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 34/2012
ИЛОНА СТАЈИЋ
27.09.2012
12.07.2012
0
155-0986
1306
4531
20029854
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 94/2012
ИЛОНА СТАЈИЋ
27.09.2012
12.07.2012
0
155-0977
1307
4535
08699470
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 41/2012
ИЛОНА СТАЈИЋ
27.09.2012
12.07.2012
1
155-0842
1308
4548
20096349
22.06.2012
0
155-0842
08664226
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
18.09.2012
4550
22.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
14.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 240/2012
1309
ВЕТПРОМСУБОТИЦА АД
FRESH & FROZEN
ДОО
ИКОМ АД Инд. за
конфекц. омотача
КОМПАНИЈА
РИСТАНОВИЋ
СТАРИ МОСТ ДОО
05.10.2012
22.06.2012
0
155-0876
1310
4552
06194346
СТАНКОМ ПАРТНЕР
ДОО
16.05.2012 БЕОГРАД
СТ 284/2012
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
07.11.2012
22.06.2012
0
155-0641
1311
4553
08710058
BANAT- KOOP ЗЗ
11.05.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 25/2012
26.10.2012
15.06.2012
0
155-0863
1312
4559
07376596
NICOМ ДОО
15.05.2012 НИШ
СТ 75/2012
ГОРДАНА
КОЦИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
27.09.2012
26.06.2012
0
155-0686
1313
4560
07380739
ПЛАН ПРОДУКТ ДОО
17.05.2012 КРАЉЕВО
СТ 101/2012
20.09.2012
26.06.2012
0
155-0928
1314
4561
07027575
FORUM VIZIJA AOД
21.05.2012 БЕОГРАД
СТ 270/2012
12.11.2012
04.07.2012
0
155-1042
1315
4562
07018487
ТРИ ГРОЗДА АД
22.05.2012 БЕОГРАД
СТ 275/2012
07.12.2012
31.08.2012
0
155-0911
1316
4566
07619979
DELTA - MATIC ДОО
22.05.2012 НИШ
СТ 132/2012
02.10.2012
29.06.2012
0
155-0670
1317
4569
20138386
ВЕРТИГ ДОО
14.05.2012 НОВИ САД
СТ
1358/2012
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
18.09.2012
22.06.2012
0
155-0752
СТ 52/2012
СТ 190/2012
61 од 88
23.05.2012 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
23.05.2012 ШИЉЕГОВИЋ ВОЈИН
РАДОВАН
23.05.2012 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
05.02.2015 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
14.05.2012 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
16.05.2012 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
11.05.2012 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
15.05.2012 РАЈКОВИЋ Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
17.05.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
21.05.2012 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
22.05.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
22.05.2012 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
14.05.2012 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1318
4570
06651933
СВ- ПРОМЕТ ДОО
25.05.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 31/2012
ЋИРА МИТИЋ
21.09.2012
03.07.2012
0
155-0795
1319
4573
20332310
РУДОВИЋ РХП ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 266/2012
ИЛОНА СТАЈИЋ
27.09.2012
12.07.2012
0
155-0977
1320
4577
08112207
ТАМИШ ХЛАДЊАЧА
ДП
08.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 141/2012
02.10.2012
05.07.2012
1
155-1008
1321
4582
20131926
EURO FASHION
24.04.2012 БЕОГРАД
СТ 694/2012
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋБЈЕЛАНОВИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
27.09.2012
12.06.2012
0
155-1006
22.05.2012 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
1322
4583
07909357
АСТИ ДОО
17.05.2012 БЕОГРАД
03.09.2012
0
155-0996
4587
20192151
Л& Н ГАЈИЋ
ТРАНСПОРТ ДОО
15.05.2012 БЕОГРАД
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
03.12.2012
1323
СТ
1176/2012
СТ 554/2011
25.09.2012
29.06.2012
0
155-1006
17.05.2012 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
15.05.2012 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
1324
4588
20193026
ГОЛФ ИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
28.05.2012 БЕОГРАД
СТ 758/2012
01.11.2012
09.07.2012
0
155-0929
28.05.2012 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
1325
4595
20271507
FANTY PROM ДОО
31.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 329/2012
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
20.09.2012
05.07.2012
0
155-0611
31.05.2012 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
1326
4597
17613944
ТИХОМЛЕК ДОО
28.05.2012 НИШ
СТ 111/2012
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
20.09.2012
02.07.2012
0
155-0670
28.05.2012 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
1327
4598
08300470
DISEL ДОО
08.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 392/2011
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
24.09.2012
02.07.2012
0
155-0688
08.05.2012 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
1328
4600
07143885
05.10.2010 НИШ
СТ 991/2010
09.11.2010
0
155-0659
4601
07978936
14.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 104/2012
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
БОРКА ПАНТИЋ
07.03.2011
1329
SIĆEVAC- COMPANY
ОАД
КИНГ- ПРОМ ДОО
20.08.2012
25.06.2012
0
155-0646
28.09.2011 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
14.05.2012 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
1330
4603
06974082
ГОЛИЈА ГД ДОО
24.05.2012 БЕОГРАД
31.08.2012
0
155-0645
4605
08187681
ЛИПА ДОО
21.05.2012 ПАНЧЕВО
24.09.2012
25.06.2012
0
155-0771
1332
4607
17255002
TRIADA ДОО
16.05.2012 НИШ
СТ 99/2012
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
30.10.2012
1331
СТ
2147/2012
СТ 248/2012
28.09.2012
28.06.2012
0
155-0872
16.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
1333
4608
06259502
25.05.2012 КРАЉЕВО
СТ 253/2012
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
09.10.2012
02.07.2012
0
155-0979
25.05.2012 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
1334
4610
06196772
ТИЛ ОД у
реорганизацији од
09.07.2014.
МАРТАН СТИЛ ДОО
28.05.2012 БЕОГРАД
СТ 257/2012
10.09.2012
06.07.2012
0
155-0643
1335
4611
20051043
ДОБРО ДОО
24.05.2012 БЕОГРАД
27.09.2012
24.07.2012
0
155-1019
1336
4613
07534582
ANEX ДОО
18.05.2012 БЕОГРАД
СТ
548/2012
СТ 398/2012
31.08.2012
16.07.2012
0
155-0654
1337
4614
17613286
ГМЦ ТРАДЕИНГ АД
28.05.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 119/2012
26.10.2012
27.06.2012
0
155-0881
1338
4616
20601523
ПАНОН 021 ДОО
05.06.2012 СОМБОР
СТ 24/2012
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
05.10.2012
05.07.2012
0
155-0705
28.05.2012 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
24.05.2012 ШЕВИЋ СТЕВАН
РАДЕ
18.05.2012 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
12.03.2013 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
05.06.2012 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
62 од 88
25.05.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
23.05.2012 ШИЉЕГОВИЋ ВОЈИН
РАДОВАН
08.05.2012 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
23.10.2013 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
10.12.2014 РЕПАК ПЕРО ИВАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1339
4617
17282280
НИВЕС ДОО
14.05.2012 НИШ
СТ 724/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
13.09.2012
19.06.2012
0
155-0872
14.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
1340
4618
07405871
АТОМИК ДОО
21.05.2012 НИШ
СТ 83/2012
МОМИР ТАСИЋ
04.10.2012
21.06.2012
0
155-0872
21.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
1341
4619
08644578
МЛИН- ПЕК
29.05.2012 СОМБОР
СТ 35/2012
18.09.2012
27.06.2012
0
155-0754
1342
4623
07024797
18.05.2012 БЕОГРАД
СТ 681/2012
12.10.2012
22.06.2012
1
155-0866
29.05.2012 ИВАНОВИЋ ЈОВАН
МИЛУТИН
18.07.2012 ЈОВАНОВИЋ
НОВИЦА ОЛИВЕРА
1343
4624
17191705
ЗАВОД ЗА
ЕКОНОМИКУ
ДОМАЋИНСТВА
СРБИЈЕ
МДС- КОМЕРЦ ДОО
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
14.05.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 40/2012
04.09.2012
26.06.2012
0
155-0881
1344
4626
08610495
ЛУКА ВИВА ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 243/2012
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ИЛОНА СТАЈИЋ
27.09.2012
12.07.2012
0
155-0943
1345
4628
07836414
ORCA ДОО
28.05.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 175/2012
26.10.2012
29.06.2012
0
155-0881
1346
4630
08789118
SPEKTAR RSD ДОО
01.06.2012 БЕОГРАД
СТ
2545/2012
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
29.10.2012
12.07.2012
0
155-0589
1347
4632
20269022
BM INVESTICIJE ДОО
30.05.2012 БЕОГРАД
СТ 517/2012
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
19.10.2012
31.07.2012
0
155-0976
30.05.2012 ВРЦЕЉ БРАНИСЛАВ
ЂОРЂЕ
1348
4639
08718458
ХЕРКУЛ ДОО
05.06.2012 ПАНЧЕВО
СТ 161/2012
02.10.2012
17.07.2012
0
155-0688
05.06.2012 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
1349
4641
20295759
ЂУРИЋ ГРАДЊА ДОО
СТ 254/2012
09.10.2012
11.07.2012
0
155-0889
1350
4643
20566124
18.10.2012
04.07.2012
0
155-0964
1351
4644
17131621
SEA FOOD SERBIA
ДОО
ERC COMMERCE
COMPUTERS ДОО
29.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
25.05.2012 БЕОГРАД
01.06.2012 БЕОГРАД
СТ 314/2012
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
17.09.2012
09.07.2012
0
155-1082
1352
4648
20464020
31.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 51/2012
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
11.07.2012
0
155-0604
1353
4649
08565775
INVESTICO
INVESTMENT SERVIA
ДОО
ПАНОРАМА 93 ДОО
04.12.2013 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
19.06.2012 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
01.06.2012 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
31.05.2012 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
16.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 149/2012
ЈЕЛЕНА
КАЛУЂЕРОВИЋ
27.08.2012
29.06.2012
0
155-0604
16.05.2012 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
1354
4650
17088238
ЂИПЕКС ДОО
29.05.2012 БЕОГРАД
СТ 358/2012
24.10.2012
23.07.2012
0
155-0652
1355
4651
08800448
ТЕРМОМОНТ
МОНТАЖА ДОО
08.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 61/2012
02.10.2012
10.07.2012
0
155-0884
29.05.2012 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
28.08.2014 ЛАЗИЋ МИЛОВАН
СЛОБОДАН
1356
4654
08764042
ТЕСЛА- НОВА ДОО
08.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 56/2012
02.10.2012
05.07.2012
0
155-1093
28.08.2014 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
1357
4656
20253592
LA SCALA ДОО
03.05.2012 БЕОГРАД
СТ
3354/2011
19.09.2012
17.07.2012
0
155-0773
03.05.2012 МАРИЋ РАДОВАН
МЛАДЕН
1358
4657
08031983
EУРОКРИСТАЛ АД
08.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 90/2012
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
18.09.2012
05.07.2012
0
155-1093
08.05.2012 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
СТ 347/2012
63 од 88
31.05.2012 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
23.05.2012 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
01.06.2012 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
01.06.2012 КОВАЧИЋ НИКОЛА
СЛОБОДАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1359
4658
08431299
ДСК- КОМЕРЦ ДОО
08.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 49/2012
1360
4659
07761376
СЕВЕР- ЕЛЕКТРО
ДОО
31.05.2012 БЕОГРАД
СТ
2540/2012
1361
4660
20122854
ДАНРЕ ДОО
04.06.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
1362
4661
20150645
1363
4662
08041571
GV VASIĆ
INŽENJERING ДОО
НЕИМАР АД
1364
4664
07208863
1365
4666
1366
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
18.09.2012
05.07.2012
0
155-1093
08.05.2012 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
20.09.2012
05.07.2012
20.02.2014 0
155-0589
08.06.2012 КОВАЧИЋ НИКОЛА
СЛОБОДАН
СТ 249/2012
ЈЕЛЕНА
КАЛУЂЕРОВИЋ
10.09.2012
16.07.2012
0
155-0889
21.05.2014 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
17.05.2012 БЕОГРАД
СТ 276/2012
16.07.2012
21.06.2012
0
155-0959
11.06.2012 НОВИ САД
СТ 82/2012
23.10.2012
25.07.2012
0
155-0665
1 МАЈ ЗЗ
11.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 74/2012
24.08.2012
09.06.2012
0
155-0812
20004983
АНЂЕЛА ПОПОВИЋ
САША И ДР. ОД
12.06.2012 УЖИЦЕ
СТ 148/2012
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
26.10.2012
10.08.2012
0
155-1086
17.05.2012 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
11.06.2012 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
11.05.2012 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
12.06.2012 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
4667
17128795
ТЕМПО ДОО
13.06.2012 КРАЉЕВО
СТ 76/2012
23.10.2012
21.08.2012
0
155-0923
1367
4668
20004916
DAMILAGO ДОО
11.06.2012 БЕОГРАД
24.10.2012
23.07.2012
0
155-0877
1368
4672
20104457
ЕНЕРГРОМ ДОО
30.03.2012 ПАНЧЕВО
СТ
1117/2012
СТ 377/2011
19.09.2012
06.06.2012
0
155-0965
1369
4675
20093170
07.06.2012 БЕОГРАД
11.12.2012
17.07.2012
0
155-0654
1370
4677
07501170
MOSAIC CATERING
ДОО
ИНКА ДОО
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
28.09.2012
21.09.2012
0
155-1037
1371
4678
17141392
ASTOR- AUTO ДОО
08.06.2012 БЕОГРАД
СТ
2577/2012
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
19.10.2012
29.06.2012
0
155-0911
08.06.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
1372
4679
20403519
G & N ENGINEERING
ДОО
01.06.2012 БЕОГРАД
СТ
1946/2012
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
28.09.2012
14.09.2012
0
155-0698
01.06.2012 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
1373
4687
17118838
TEHNOEXPORT ДОО
30.05.2012 НИШ
СТ 136/2012
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
10.10.2012
04.07.2012
0
155-0872
30.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
1374
4693
08041288
ХИДРОИНВЕСТ ДТД
14.06.2012 НОВИ САД
СТ 100/2012
24.09.2012
24.09.2012
0
155-0879
1375
4697
20359358
МАРКОП ДОО
13.06.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 23/2012
14.11.2012
20.07.2012
0
155-0805
1376
4699
20477539
EKO AS TAXI
14.06.2012 НОВИ САД
СТ 224/2012
14.09.2012
14.09.2012
0
155-1073
1377
4701
08691436
РАПЕР ЗЗ
06.06.2012 СОМБОР
СТ 90/2012
05.10.2012
05.07.2012
0
155-0660
14.06.2012 ПАВЛОВИЋ ВАЈО
НИКОЛА
26.12.2013 МИЈУШКОВИЋ
РИСТО ЖЕЉКО
14.06.2012 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
06.06.2012 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
1378
4705
17251856
АЛЕКСАНДРИЈА ДОО
19.06.2012 БЕОГРАД
26.10.2012
19.07.2012
0
155-0936
1379
4707
07731493
ЧЕПЕЛИЦА ДОО
08.06.2012 БЕОГРАД
СТ
3313/2011
СТ 483/2012
22.10.2012
16.07.2012
0
155-1042
1380
4708
08301158
BIG- BULL ДОО
31.10.2012
31.07.2012
0
155-0767
1381
4709
07856156
TIM TRADE
19.06.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
14.06.2012 ЛЕСКОВАЦ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
АЛЕКАНДРА
ПОПОВИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ЗОРАН ДЕНИЋ
17.12.2012
19.07.2012
0
155-0782
30.05.2012 БЕОГРАД
СТ
1130/2012
СТ 334/2012
СТ 277/2012
СТ 28/2012
64 од 88
13.06.2012 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
11.06.2012 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
26.04.2012 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
07.06.2012 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
30.05.2012 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
19.06.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
08.06.2012 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
19.06.2012 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
14.06.2012 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1382
4717
08184810
СЛОГА ЗЗ
20.06.2012 СОМБОР
СТ 4717
1383
4718
07824858
KALIMEX ДОО
18.06.2012 БЕОГРАД
СТ 494/2012
1384
4720
20171316
08.06.2012 БЕОГРАД
СТ 360/2012
1385
4722
06300502
EURO INVESTMENT
PLUS ДОО
ARAS BETON ДОО
15.06.2012 БЕОГРАД
СТ
2532/2012
1386
4723
17021184
ПОЉОХЕМ ДОО
11.06.2012 НИШ
1387
4726
06054455
ROYAL GSA ДОО
1388
4727
17396161
1389
4732
1390
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
17.10.2012
14.08.2012
0
155-1023
20.06.2012 СУБОТИЋ ЈОВАН
ЉУБОМИР
16.11.2012
14.09.2012
0
155-0996
22.10.2012
16.07.2012
0
155-0883
28.09.2012
14.09.2012
0
155-0920
18.06.2012 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
08.06.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
15.06.2012 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
СТ 60/2012
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
02.10.2012
17.07.2012
0
155-0827
11.06.2012 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
14.06.2012 БЕОГРАД
СТ 123/2012
30.10.2012
18.07.2012
0
155-0883
ФЕНИХ ДОО ПД
01.06.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 388/2011
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
07.11.2012
05.09.2012
0
155-0839
14.06.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
01.06.2012 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
08332606
М & Т Промет ДОО
21.06.2012 СУБОТИЦА
СТ 361/2012
ИЛИНА СТАЈИЋ
04.10.2012
13.09.2012
0
155-0986
4733
08249563
АСЦ ДОО
21.06.2012 СУБОТИЦА
СТ 359/2012
ИЛОНА СТАЈИЋ
04.10.2012
13.09.2012
0
155-0917
1391
4734
08217955
ZIF- COMMERCE ДОО
21.06.2012 СУБОТИЦА
СТ 358/2012
ИЛОНА СТАЈИЋ
04.10.2012
13.09.2012
0
155-0677
1392
4736
08681295
МЕРИТ СИСТЕМ ДОО
21.06.2012 СУБОТИЦА
СТ 354/2012
ИЛОНА СТАЈИЋ
04.10.2012
13.09.2012
0
155-0943
1393
4745
20481021
27.06.2012 НОВИ САД
СТ 172/2012
27.09.2012
0
155-0663
4746
20450282
14.06.2012 БЕОГРАД
СТ 777/2012
20.11.2012
29.08.2012
0
155-0959
1395
4751
08057931
ПРОГРЕС АД
23.05.2012 НОВИ САД
СТ 691/2012
01.08.2012
05.07.2012
1
155-0624
1396
4752
07661568
RAČUNARI- IMPEX
ДОО
16.05.2012 НИШ
СТ 90/2012
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
29.10.2012
1394
AS- GRADNJA GP
ДОО
BDS ДОО
27.09.2012
28.06.2012
1
155-0872
1397
4754
20222352
ГОЛУБ 014 ДОО
11.06.2012 ВАЉЕВО
СТ 92/2012
БОРКА ПАНТИЋ
17.09.2012
13.07.2012
0
155-0646
11.06.2012 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
1398
4756
20131756
EDISAN HOLDING
ДОО
31.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 320/2012
30.10.2012
17.07.2012
0
155-0887
31.05.2012 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
1399
4759
17604392
US MEDICAL SCHOOL
MEDICINSKA
AKADEMIJA
21.03.2013 БЕОГРАД
14/2013
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
03.07.2013
25.04.2013
13.03.2014 0
155-0880
21.03.2013 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
1400
4761
07467478
27.06.2012 БЕОГРАД
0
155-0773
08171181
28.06.2012 НОВИ САД
14.09.2012
26.10.2012
0
155-0689
1402
4766
20117907
ЛЕМЕС ПРОМ ДОО
20.06.2012 ЛЕСКОВАЦ
3 СТ 218/12
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
31.08.2012
4762
41 СТ
292/12
1 СТ 93/12
19.10.2012
1401
DON TRADE
COMPANY
ЈЕДИНСТВО АД
17.08.2012
23.11.2012
0
155-0795
27.06.2012 МАРИЋ РАДОВАН
МЛАДЕН
28.06.2012 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
20.06.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
65 од 88
21.06.2012 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
21.06.2012 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР ЉИЉАНА
21.06.2012 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
21.06.2012 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
27.06.2012 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
14.06.2012 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
23.05.2012 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
16.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1403
4770
20025999
ЛУНИКС ДОО
21.06.2012 НОВИ САД
2 СТ
1124/11
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
11.10.2012
25.09.2012
0
155-0664
16.04.2014 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
1404
4774
17264761
28.06.2012 КРАГУЈЕВАЦ
4 СТ 239/12
ВЕСНА ИЛИЋ
16.08.2012
24.07.2012
0
155-0897
1405
4776
20254106
BRAZNAVA - TRADE
DOO
CB INFO TALASI DOO
02.07.2012 БЕОГРАД
25 СТ
372/12
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
06.11.2012
17.09.2012
0
155-0637
28.06.2012 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
02.07.2012 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
1406
4777
17292293
КАПИТОЛ ДОО
20.06.2012 ЗАЈЕЧАР
2 СТ 101/12
25.10.2012
26.07.2012
0
155-0875
1407
4779
07571950
АНА ДОО
06.06.2012 ЗАЈЕЧАР
1 СТ 28/12
МИЛАНА
СТЕВАНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
15.11.2012
27.07.2012
0
155-1058
1408
4780
06342418
DRVOEXPORT DOO
03.07.2012 НИШ
3 СТ 375/12
МИОМИР ТАСИЋ
13.11.2012
03.07.2012
0
155-0693
03.07.2012 ЂОШИЋ СТАНИСЛАВ
ВЕСНА
1409
4782
08788286
FULL SPEED DOO
04.07.2012 НОВИ САД
1 СТ 150/12
12.10.2012
12.10.2012
0
155-1005
1410
4783
17254308
СИНТЕЛОН ДЕКОР
ДОО
07.12.2012 УЖИЦЕ
СТ 151/2012
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ДРАГАНА ЈОКИЋ
31.05.2013
18.01.2013
0
155-1086
04.07.2012 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
07.12.2012 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
1411
4786
17228048
02.07.2012 БЕОГРАД
0
155-0912
17560581
06.11.2012
27.07.2012
0
155-0607
1413
4788
17056450
ШИПАД КОМЕР НАМЕШТАЈ ПРОМЕТ
08.06.2012 БЕОГРАД
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
29.08.2012
4787
17 СТ
3422/12
42 СТ
2362/12
6 СТ 266/12
20.12.2012
1412
SAM SON COMPANY
DOO
INOBEL DOO
25.10.2012
30.08.2012
1
155-0746
1414
4792
08030251
БАНАТПЛАСТ АД
03.07.2012 ПАНЧЕВО
5 СТ 318/12
13.11.2012
30.08.2012
0
155-0965
26.11.2014 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
1415
4794
17195085
КОШУТЊАК
04.07.2012 БЕОГРАД
07.12.2012
11.09.2012
0
155-0936
1416
4797
08277761
10.07.2012 СОМБОР
16.10.2012
29.08.2012
0
155-1023
04.07.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
10.07.2012 СУБОТИЋ ЈОВАН
ЉУБОМИР
1417
4801
17536214
06.07.2012 БЕОГРАД
СТ 2/2012
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
24.10.2012
30.08.2012
0
155-0894
06.07.2012 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
1418
4805
08282501
VECOM DOO
реорганизацји од
20.02.2014.
GALATHEA
СПЕЦИЈАЛНА
БОЛНИЦА
VITAX ДОО
36 СТ
312/12
3 СТ 146/12
СВЕТЛАНА
ДАНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
11.07.2012 НОВИ САД
СТ 329/2012
31.10.2012
01.10.2012
0
155-1004
1419
4808
17154273
ESSE ДОО
09.07.2012 СОМБОР
СТ 72/2012
01.10.2012
01.10.2012
0
155-0660
1420
4810
20159669
09.07.2012 ПАНЧЕВО
СТ 54/2012
06.12.2012
30.08.2012
0
155-0771
11.07.2012 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
09.07.2012 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
27.11.2014 РЕПАК ПЕРО ИВАН
1421
4812
20186631
ЕКОЛО- ПРОДУКТ
ДОО
D&D IZGRADNJA ДОО
25.06.2012 ПАНЧЕВО
СТ 398/2012
29.10.2012
21.08.2012
0
155-0887
1422
4813
06202918
20.06.2012 БЕОГРАД
31.08.2012
24.12.2013 0
155-0931
4815
06000886
СТ
2203/2012
СТ 462/2012
31.10.2012
1423
MERCUR COMPANY
ДОО
BOLVESANI ДОО
19.11.2012
17.09.2012
0
155-0652
1424
4817
06301789
RAPAL PRESS ДОО
06.07.2012 БЕОГРАД
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
24.10.2012
30.08.2012
0
155-0643
21.06.2012 БЕОГРАД
25.06.2012 БЕОГРАД
СТ
3213/2012
66 од 88
29.05.2014 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
02.07.2012 СИМИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
02.07.2012 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
21.06.2012 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
22.06.2012 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
25.06.2012 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
20.06.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
25.06.2012 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
06.07.2012 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1425
4818
20349905
ВАЛЕНС СУБОТИЋ
ДОО
27.06.2012 ВАЉЕВО
СТ 85/2012
БОРКА ПАНТИЋ
03.10.2012
08.08.2012
0
155-0862
27.06.2012 РАФАЈЛОВИЋ КОСТА
СЛОБОДАНКА
1426
4820
20419946
17.07.2012 СОМБОР
СТ 125/2012
17.09.2012
0
155-0995
4823
20057955
06.07.2012 БЕОГРАД
24.10.2012
30.08.2012
0
155-0891
1428
4824
07698585
НАШЕ ВРЕМЕ ДОО
09.07.2012 НИШ
СТ
2519/2012
СТ 70/2012
ЗОРАН
ЧОКОРИЛО
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
22.10.2012
1427
КОЛОРИТ Фабрика
боја ДОО
ORKA HEMIJA ДОО
09.10.2012
16.08.2012
0
155-0827
17.07.2012 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
06.07.2012 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
09.07.2012 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
1429
4825
17550942
JUGOVO COMPANY
ДОО
12.07.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 32/2012
04.12.2012
21.08.2012
0
155-1028
1430
4826
07748418
ПАМ ЕК ДОО
06.07.2012 БЕОГРАД
СТ
2547/2012
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
24.10.2012
30.08.2012
0
155-0963
1431
4827
08713448
ТРИФУНОВИЋ ДОО
10.07.2012 НОВИ САД
СТ 653/2012
30.10.2012
18.09.2012
0
155-1073
1432
4828
17460935
БАМИ ПУТЕВИ ДОО
02.07.2012 БЕОГРАД
СТ 301/2012
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЕРА ТЕШИЋ
02.10.2012
30.07.2012
29.09.2014 0
155-0911
1433
4830
08205248
ЧОКА ЗЗ
01.06.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 105/2012
02.11.2012
03.07.2012
0
155-0794
1434
4831
08061653
ГРАЂЕВИНАР ГП АД
25.04.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 27/2012
12.09.2012
06.06.2012
0
155-0794
1435
4833
20138351
FIRST TELECOM ДОО
12.07.2012 БЕОГРАД
СТ 487/2012
14.12.2012
26.09.2012
0
155-0513
1436
4834
07983697
ML FRUIT FARM ДОО
17.07.2012 ВАЉЕВО
СТ 56/2012
30.10.2012
24.08.2012
0
155-1046
1437
4837
20078537
ДУМЕТИКО ДОО
19.07.2012 НОВИ САД
СТ 228/2012
ГОРДАНА
КОЦИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
05.11.2012
03.10.2012
0
155-0664
1438
4845
06443087
МЕТАЛ ФИНИШ ДОО
23.07.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 418/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
22.10.2012
27.08.2012
0
155-1076
23.07.2012 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
1439
4850
17317385
M.J.D. GROUP
09.07.2012 БЕОГРАД
СТ 611/2012
31.01.2013
01.11.2012
0
155-0894
1440
4851
20145714
ТВ ЧАЧАК АД
23.07.2012 ЧАЧАК
СТ 365/2012
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
24.01.2013
04.09.2012
1
155-1079
09.07.2012 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
23.07.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
1441
4852
20033126
16.07.2012 БЕОГРАД
СТ
4083/2011
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
15.10.2012
11.09.2012
0
155-0929
16.07.2012 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
1442
4854
20294604
БЕОГРАДСКЕ
НЕКРЕТИНЕ БЕОГРАД
ПД
БАГЕТ- ЦОМ ДОО
12.07.2012 БЕОГРАД
21.09.2012
0
155-0982
4855
06111521
МТС ДОО
23.07.2012 КРАГУЈЕВАЦ
13.11.2012
12.09.2012
0
155-0667
1444
4857
17306294
CYCLAMIN ДОО
11.07.2012 БЕОГРАД
СТ 333/2012
30.10.2012
30.10.2012
0
155-0883
12.07.2012 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
23.07.2012 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
24.07.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
1445
4861
20198346
ТЕСТЕНИНЕ ЗМ ДОО
24.07.2012 НОВИ САД
СТ 308/2012
GORDANA
ARANĐELOVIĆ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
12.10.2012
1443
ST
3023/2012
СТ 444/2012
19.11.2012
09.10.2012
0
155-0989
67 од 88
12.09.2012 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
06.07.2012 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
10.07.2012 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
02.07.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
01.06.2012 ПАНИЋ СВЕТОЗАР
ТИХОМИР
25.04.2012 ПАНИЋ СВЕТОЗАР
ТИХОМИР
12.07.2012 ТОМИЋ СТЕВАН
НЕДЕЉКО
17.07.2012 ГАЈИЋ МИЛОШ
ДУШКО
16.04.2014 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
01.02.2013 ПЕТРОВИЋ МИЛАН
ИВАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1446
4863
17477501
ИЗОТЕРМ ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ДОО
24.07.2012 КРАЉЕВО
СТ 59/2012
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
19.11.2012
10.09.2012
0
155-1021
24.07.2012 ПОПАДИЋ
МОМЧИЛО ДРАГАН
1447
4864
08032181
СРЕМ ШИД ДОО
25.07.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 307/2012
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
27.12.2012
10.09.2012
0
155-0876
1448
4865
17202090
17.07.2012 БЕОГРАД
0
155-1048
07700768
29.11.2012
03.09.2012
0
155-0911
1450
4871
09338896
МАКСИ- МАРКЕТ
ДОО
20.07.2012 НИШ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
10.09.2012
4870
СТ
2738/2012
СТ
3714/2012
СТ 360/2012
15.11.2012
1449
VELEFARM- PROLEK
ДОО
KAMEN NIBES ДОО
13.11.2012
29.09.2012
0
155-0786
25.07.2012 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
17.07.2012 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
17.07.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
20.07.2012 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
1451
4872
07106467
БУДУЋНОСТ АД
10.03.2009 НИШ
СТ 33/2010
ТАСИЋ МОМИР
1
155-0647
1452
4873
20032499
HOME DECOR
16.07.2012 БЕОГРАД
СТ
2955/2012
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
21.12.2012
27.08.2012
0
155-0804
1453
4876
07386940
ОБЛИК ДОО
08.06.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 12/2012
12.10.2012
10.08.2012
0
155-0807
1454
4877
07587040
DEBRA COMPANY
ДОО
18.07.2012 НИШ
СТ 141/2012
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
МОМИ ТАСИЋ
25.10.2012
18.09.2012
0
155-0693
1455
4883
17494295
TREND CAR DOO
02.08.2012 БЕОГРАД
07.09.2012
0
155-1072
4888
17462636
SIVENT DOO
18.07.2012 БЕОГРАД
15.01.2013
11.09.2012
0
155-1074
1457
4889
17386140
М.В.- ИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
24.07.2012 ЧАЧАК
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
25.01.2013
1456
17 СТ
4457/12
42 Т
3352/12
2 СТ 41/12
17.01.2013
04.09.2012
0
155-0999
1458
4890
07513313
СИЛОС ЈАКОВО АД
05.07.2012 БЕОГРАД
2 Т 3425/12
22.10.2012
15.08.2012
1
155-0911
1459
4891
07281153
ПРОГРЕС ДП
13.06.2012 ЛЕСКОВАЦ
2 СТ 417/11
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
26.09.2012
26.09.2012
1
155-0795
1460
4892
07013418
ИХТМ АД
29.05.2012 БЕОГРАД
09.07.2012
1
155-1048
4893
08223220
АМ- ПРОДУКТВРШАЦ
ДОО
10.07.2012 ПАНЧЕВО
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
19.10.2012
1461
46 СТ
324/12
СТ 144/2012
06.12.2012
30.08.2012
0
155-1093
1462
4895
20257903
ДОДИЋ- ИНВЕСТ ДО
04.07.2012 БЕОГРАД
СТ
1148/2012
25.11.2012
19.09.2012
0
155-0949
04.07.2012 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
1463
4898
07368704
ГРАДЊА АД
26.07.2012 ВАЉЕВО
СТ 70/2012
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
28.12.2012
31.08.2012
0
155-0862
26.07.2012 РАФАЈЛОВИЋ КОСТА
СЛОБОДАНКА
1464
4901
20244780
БУЛ ЕКО ГУМА ДОО
26.07.2012 КРАЉЕВО
СТ 526/2011
05.12.2012
10.09.2012
0
155-1000
26.07.2012 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
1465
4902
17266535
ЕЛМИ ДОО
10.08.2012 ВАЉЕВО
СТ 397/2012
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
РАДА ВУЛЕТИЋ
06.12.2012
14.09.2012
0
155-1067
1466
4903
07245335
НОВИ ДАНИ АД
30.07.2012 ЧАЧАК
СТ 296/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
25.01.2013
06.09.2012
1
155-1022
10.08.2012 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
30.07.2012 ЗОЋЕВИЋ ЉУБОМИР
СЛОБОДАН
17.07.2012 БЕОГРАД
68 од 88
10.03.2009 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
16.07.2012 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
08.06.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
18.07.2012 ЂОШИЋ СТАНИСЛАВ
ВЕСНА
02.08.2012 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
18.07.2012 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
24.07.2012 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
05.07.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
13.06.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
29.05.2012 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
10.07.2012 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1467
4905
07077769
МИНЕЛЕЛЕКТРОМОНТАЖА
08.06.2012 БЕОГРАД
СТ 274/2012
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
08.09.2012
05.07.2012
1
155-1019
25.06.2012 ШЕВИЋ СТЕВАН
РАДЕ
1468
4906
07392133
МЛАДОСТ ДОО
03.08.2012 КРАЉЕВО
СТ 665/2012
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
17.12.2012
17.09.2012
0
155-1064
03.08.2012 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
1469
4907
08113122
ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР
АД
17.07.2012 ПАНЧЕВО
СТ 143/2012
27.11.2012
30.08.2012
0
155-0884
26.11.2014 ЛАЗИЋ МИЛОВАН
СЛОБОДАН
1470
4911
08733988
БРАТСТВОИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
30.08.2012 ПАНЧЕВО
СТ 82/2012
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
17.10.2012
17.10.2012
1
155-0884
30.08.2012 ЛАЗИЋ МИЛОВАН
СЛОБОДАН
1471
4913
20233737
ЗДРАВА АЛИЈАНСА
ДОО
17.07.2012 БЕОГРАД
СТ
3469/2011
01.11.2012
01.11.2012
0
155-0920
17.07.2012 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
1472
4916
17379950
NOLIDŽ ДОО
11.06.2012 БЕОГРАД
СТ
1225/2012
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
19.09.2012
06.08.2012
0
155-0865
11.06.2012 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ ДУШАН
СВЈЕТЛАНА
1473
4918
08290962
РАН- КОМЕРЦ ДОО
30.08.2012 КРАЉЕВО
СТ 488/2012
16.01.2013
08.10.2012
0
155-0920
05.02.2013 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
1474
4919
08046255
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ДП
18.07.2012 СОМБОР
СТ 185/2012
01.10.2012
17.09.2012
1
155-1026
1475
4920
07493584
КОСОВОПРОЈЕКТ
БИРО ЗА
СПЕЦИЈАЛНЕ
КОНСТРУКЦИЈЕ А.Д.
30.07.2012 БЕОГРАД
СТ
2164/2012
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
08.11.2012
08.11.2012
1
155-0866
18.07.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
30.07.2012 ЈОВАНОВИЋ
НОВИЦА ОЛИВЕРА
1476
4921
20689145
NIMONT ДОО
04.09.2012 НИШ
СТ 475/2012
МОМИР ТАСИЋ
12.12.2012
18.10.2012
0
155-0693
04.09.2012 ЂОШИЋ СТАНИСЛАВ
ВЕСНА
1477
4922
20169125
MARS & CO
11.09.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 590/2012
ВЕСНА ИЛИЋ
22.11.2012
16.10.2012
0
155-0928
1478
4923
07475632
LIKASISTEM ДОО
11.09.2012 БЕОГРАД
СТ
3426/2012
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
14.02.2013
19.10.2012
0
155-1082
1479
4924
17356135
БАНЕХ ТРАНС ДОО
10.09.2012 НИШ
СТ 474/2012
МОМИР ТАСИЋ
12.12.2012
18.10.2012
19.12.2013 0
155-0786
11.09.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
11.09.2012 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
10.09.2012 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
1480
4925
27002129
ГРАТЕКС ОД
14.09.2012 ЧАЧАК
СТ 366/2012
19.03.2013
10.03.2014 0
155-1087
1481
4927
17564897
LIVE INTERNATIONAL
ДОО
03.09.2012 БЕОГРАД
СТ
2854/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
24.12.2012
15.10.2012
03.03.2014 0
155-0929
1482
4930
20062371
CASA FUTURA ДОО
31.08.2012 БЕОГРАД
СТ 516/2012
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ КОРДИЋ
19.10.2012
05.10.2012
0
155-0915
31.08.2012 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
1483
4933
06429548
NIBOM ДОО
06.08.2012 БЕОГРАД
СТ 481/2012
ГОРДАНА
РАТКОВИЋ
19.10.2012
05.10.2012
0
155-0626
10.09.2012 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
1484
4935
20477326
ЈЕЛЕНА МАРКЕТ ДОО
17.09.2012 БЕОГРАД
05.11.2012
0
155-0949
4937
20221496
МБ ЗМАЈ ЦЕНТАР
ДОО
19.09.2012 БЕОГРАД
БИЉАНА
СУБОТИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
03.12.2012
1485
СТ
3717/2012
СТ
4701/2012
05.02.2013
05.11.2012
0
155-0877
12.02.2015 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
19.09.2012 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
69 од 88
14.09.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
20.06.2013 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1486
4939
08449031
ЗРНО ОЗЗ
27.09.2012 НОВИ САД
СТ 347/2011
1487
4942
20290226
02.10.2012 ВАЉЕВО
СТ 584/2012
1488
4944
20263318
НОВА СРБИЈАНКА
ДОО
JEST BULUMEN ДОО
10.09.2012 ПАНЧЕВО
1489
4945
07914768
NIKOLA S ДОО
02.10.2012 БЕОГРАД
1490
4947
07451466
ТЕХНО ДИЗАЈН АД
21.09.2012 БЕОГРАД
1491
4951
17145240
KOZMOLINA ДОО
28.09.2012 БЕОГРАД
1492
4952
08000913
МИНЕЛ ФЕПО АД
01.10.2012 ЗРЕЊАНИН
1493
4953
08342598
DANDY PRO exportimport ДОО
1494
4954
17483501
1495
4955
1496
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ
21.01.2013
27.11.2012
0
155-0624
01.02.2013
09.11.2012
0
155-1027
СТ 41/2012
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
20.02.2013
29.10.2012
0
155-0688
СТ
4771/2012
СТ
4764/2012
ВЕРА ТЕШИЋ
04.02.2013
06.11.2012
0
155-1030
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
21.01.2013
26.10.2012
0
155-1082
СТ
3986/2012
СТ 293/2012
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
28.03.2013
02.11.2012
0
155-1074
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
27.02.2013
07.11.2012
0
155-1082
15.01.2013 НОВИ САД
СТ
1269/2012
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
23.05.2013
21.02.2013
0
155-0666
04.10.2012 БЕОГРАД
0
155-0931
18.12.2012
08.11.2012
0
155-1074
08794189
BIG- CHICKEN ДОО
07.02.2013
19.11.2012
0
155-1054
1497
4959
07027567
28.01.2013
19.11.2012
0
155-0991
1498
4960
20211962
MINEL KONTAKTNE
MREŽE АД
KONEKT GROUP ДОО
11.10.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
12.10.2012 БЕОГРАД
21.01.2013
19.11.2012
0
155-0747
1499
4961
17403397
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
08.11.2012
4958
СТ
4761/2012
СТ
4776/2012
СТ 412/2012
20.02.2013
20565853
POWER
INVESTMENTS ДОО
КЛАРИДЕНТ ДОО
19.02.2013
14.12.2012
0
155-1030
1500
4962
07454180
1501
4963
1502
03.10.2012 БЕОГРАД
15.10.2012 НОВИ САД
СТ
4762/2012
СТ 783/2012
POSED- IVEST&
METROPOLIS GROUP
ДОО
MINEL
ELEKTROOPREMA АД
04.10.2012 БЕОГРАД
СТ 264/2012
02.10.2012 БЕОГРАД
СТ
4760/2012
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
08.03.2013
09.11.2012
0
155-1082
20485558
СТЛ ДОО
10.10.2012 НОВИ САД
СТ 81/2012
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
18.12.2012
20.11.2012
0
155-0704
4964
20008253
САНДО- ФОН ДОО
01.10.2012 НОВИ САД
07.11.2012
0
155-0689
4967
20170743
15.10.2012 НОВИ САД
21.01.2013
29.11.2012
0
155-0809
1504
4968
06374476
РОДИЋ М & Б
ТРГОВИНА
ЂУКАНОВИЋ ДОО
03.10.2012 ВАЉЕВО
25.01.2013
09.11.2012
0
155-1067
1505
4969
08085714
11.10.2012 НОВИ САД
СТ 880/2012
21.11.2012
05.11.2012
1
155-0997
1506
4970
07918216
ДИМНИЧАР
ДИМНИЧАРСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ АД
AGRARTRADE
EXPORT IMPORT
ДОО
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
13.12.2012
1503
СТ
1113/2012
СТ
1285/2012
СТ 481/2012
12.10.2012 БЕОГРАД
СТ
4772/2012
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
25.03.2013
15.11.2012
0
155-1030
70 од 88
Стечајни
управник
27.09.2012 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
02.10.2012 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
03.10.2012 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
02.10.2012 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
21.09.2012 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
28.09.2012 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
01.10.2012 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
15.01.2013 НЕСТОРОВ-БИЗОЊ
СТЕВАН ЈЕЛЕНА
04.10.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
03.10.2012 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
11.02.2015 КОВИЉАЦ ЈОВАН
МИОДРАГ
12.10.2012 МИЛЕНОВ БУДИМИР
ОДЕТА
15.10.2012 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
04.10.2012 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
02.10.2012 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
10.10.2012 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
01.10.2012 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
15.10.2012 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
03.10.2012 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
11.10.2012 БИОЧАНИН
АЛЕКСАНДАР
ВЛАДИМИР
12.10.2012 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1507
4974
08045216
ИНТЕРПЛАСТ- Р АД
10.10.2012 ПАНЧЕВО
СТ 475/2012
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
25.02.2013
16.11.2012
0
155-0688
10.10.2012 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
1508
4975
20135689
АРМА МЕТ ДОО
24.10.2012 НОВИ САД
СТ 264/2012
22.01.2013
12.12.2012
0
155-0665
1509
4976
20289805
SCT& CG MONTAŽA
15.10.2012 БЕОГРАД
13.01.2013
30.11.2012
0
155-0929
1510
4980
17433091
05.03.2012 ПОЖАРЕВАЦ
03.12.2012
28.09.2012
1
155-1015
24.10.2012 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
15.10.2012 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
05.03.2012 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
1511
4981
07585438
16.10.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 274/2012
27.11.2012
0
155-0938
4982
17250094
23.10.2012 БЕОГРАД
31.01.2013
30.11.2012
0
155-0654
1513
4983
17462431
29.03.2013
22.11.2012
0
155-0920
1514
4984
08681856
PLANTLAND ДОО
23.10.2012 НОВИ САД
23.01.2013
29.11.2012
0
155-0689
1515
4987
08688354
MD- COMMERCE
29.10.2012 НОВИ САД
СТ
4780/2012
СТ
3448/2012
СТ
1283/2012
СТ 162/2012
23.01.2013
03.12.2012
0
155-0768
1516
4988
17348493
OXY ? - SUVENIRI
ДОО
26.10.2012 БЕОГРАД
СТ
2379/2011
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
КЕСЕРОВИЋ
МИРЈАНА
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
12.03.2013
1512
ПЛАНА- КЛАНИЦА
КРУПНЕ И СИТНЕ
СТОКЕ ДП
ВЕНУС ЕКСЏПОРТИМПОРТ ДОО
МБ КОНСАЛТИНГ
ДОО
ECO- OPTIC
СТ
3449/2012
СТ 360/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
01.03.2013
21.12.2012
0
155-1030
1517
4993
07027745
МИНЕЛ - ТРАФО АД
08.11.2012 БЕОГРАД
СТ
4759/2012
03.06.2013
17.01.2013
0
155-0920
17.09.2013 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
1518
4994
20624965
НИБЕНС ФИНАНСИЈЕ
ДОО
31.10.2012 БЕОГРАД
СТ
3445/2012
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
25.03.2013
26.12.2012
0
155-0880
1519
4998
17533487
ЖИТОПРОМЕТ ДОО
12.10.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 584/2012
12.12.2012
23.11.2012
1
155-0487
1520
4999
06269206
IDEAL COMPANY ДОО
05.11.2012 НИШ
СТ 94/2012
29.05.2013
11.12.2012
0
155-0659
1521
5000
06987087
РТВ 5 ДОО
07.11.2012 НИШ
СТ 371/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
06.02.2013
17.12.2012
0
155-0735
31.10.2012 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
12.10.2012 ЂОКИЋ МИЛЕНКО
МАРКО
05.11.2012 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
24.04.2014 МИЛИЋЕВИЋ
МИЛЕНКО РАИЦА
1522
5001
08144141
08.11.2012 НОВИ САД
0
155-0624
20480033
29.01.2013
18.12.2012
0
155-0988
1524
5003
17205765
09.11.2012 БЕОГРАД
24.01.2013
21.12.2012
0
155-0915
1525
5005
20241837
11.02.2013
26.12.2012
0
155-0877
1526
5006
17115880
21.09.2012 ЛЕСКОВАЦ
21.03.2013
03.12.2012
0
155-0644
1527
5007
17578898
19.10.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 386/2011
ЋИРА МИТИЋ
15.03.2013
27.11.2012
0
155-0644
1528
5010
08065977
EAST MEDIA GROUP
ДОО НИП
SТREAM A- QUART
ДОО
НАВИП АД БЕОГРАДЗЕМУН- ВИНАРСТВО
ДОО
ATLAS ELEKTRONICS
ДОО
СЛОГА ОЗЗ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
БИЉАНА
СУБОТИЋ
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
12.12.2012
5002
СТ
1460/2012
СТ
4790/2012
СТ
4785/2012
СТ
3302/2012
СТ 32/2012
24.01.2013
1523
ПОЉООПРЕМА ДОО
ПД
BASK PRESTIGE ДОО
14.11.2012 НОВИ САД
СТ
1304/2012
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
24.01.2013
20.12.2012
1
155-1062
18.10.2012 БЕОГРАД
05.11.2012 БЕОГРАД
26.09.2012 БЕОГРАД
71 од 88
16.10.2012 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
23.10.2012 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
18.10.2012 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
23.10.2012 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
29.10.2012 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
26.10.2012 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
08.11.2012 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
10.04.2014 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
09.11.2012 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
26.09.2012 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
21.09.2012 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
19.10.2012 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
14.11.2012 ЗОРИЋ ДУШАН
ЗОРАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1529
5012
07577125
LIK PROMEТ ДОО
20.11.2012 НИШ
СТ 707/2012
МОМИР ТАСИЋ
15.01.2013
03.04.2013
0
155-0659
1530
5013
20645105
CIPRUS ДОО
20.11.2012 БЕОГРАД
СТ
4786/2012
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
19.04.2013
27.12.2012
0
155-1083
1531
5014
08568448
26.11.2012 СОМБОР
СТ 7/2012
11.01.2013
0
155-0705
5015
08008434
22.11.2012 НОВИ САД
06.03.2013
20.12.2012
0
155-0972
1533
5017
17134744
MS CO PINK ДОО
16.11.2012 БЕОГРАД
17.04.2013
28.12.2012
0
155-1042
1534
5018
20171090
EUREKA GROUP ДОО
22.11.2012 БЕОГРАД
СТ
1458/2012
СТ
4788/2012
СТ 262/2012
ЗОРАН
ЧОКОРИЛО
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
11.02.2013
1532
АУТО ИНВЕСТКОМИСИОН
НЕОБУС АД
23.04.2013
25.12.2012
0
155-0880
1535
5020
07142951
МЛАВА ЗЗ
05.12.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 411/2012
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
05.03.2013
22.01.2013
0
155-1015
1536
5023
17366670
КОНДОР ИНОС ДОО
01.03.2013 УЖИЦЕ
СТ 256/2012
03.09.2013
09.04.2013
0
155-0955
1537
5025
08000026
13.12.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 299/2012
24.04.2013
23.01.2013
0
155-0937
1538
5029
20445084
БРОДОГРАДИЛИШТЕ
БЕГЕЈ ДОО
СТАНАГРО ИНВЕСТ
ДОО
04.12.2012 БЕОГРАД
СТ 5029
МИЉКО
МИЋОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
23.05.2013
25.01.2013
0
155-0880
1539
5030
20208546
AROMA FOOD ДОО
13.12.2012 НОВИ САД
СТ 902/2012
23.04.2013
31.01.2013
0
155-0835
1540
5031
08055343
ТАСМИТ- СМ ДОО
СТ 418/2012
11.04.2013
21.01.2013
0
155-0707
1541
5032
08024464
САНИТАРИЈА
17.12.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
20.12.2012 НОВИ САД
12.03.2013
28.01.2013
0
155-0624
1542
5034
08744483
ПШЕНИЦА ДОО
18.12.2012 НОВИ САД
12.03.2013
24.01.2013
0
155-0663
1543
5035
07659296
ПАКОМ ДОО
18.12.2012 НИШ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
28.03.2013
24.01.2013
0
155-0659
1544
5036
08814279
09.01.2013
0
155-1054
08000034
29.04.2013
08.02.2013
0
155-0662
1546
5044
20332603
16.01.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 708/2012
СЛАВИЦА
АВРАМОВИЋ
ГОРДАНА
КОЦИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
05.04.2013
5037
05.12.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
27.12.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 417/2012
1545
EURO TRADE CENTAR
ДОО
ЈУГОРЕМЕДИЈА
ФАБРИКА ЛЕКОВА
СИГНАЛИЗАЦИЈА
ПУТ ДОО
10.05.2013
19.02.2013
0
155-0611
1547
5045
06925081
16.01.2013 БЕОГРАД
СТ
4803/2012
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
18.06.2013
25.02.2013
0
155-1035
16.01.2013 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
1548
5046
20173122
PAŠALIĆ
VATROMETAL
EXPORT IMPORT
ДОО
POLLYGROUP
INTERNATIONAL ДОО
27.12.2012 БЕОГРАД
СТ
2027/2012
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
30.04.2013
05.02.2013
0
155-0882
27.12.2012 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
1549
5048
17285114
КЛАНИЦА ПЛАНА
ДОО
26.12.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 410/2012
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
24.04.2013
06.02.2013
1
155-1015
26.12.2012 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
СТ
1423/2012
СТ
1487/2012
СТ 703/2012
СТ 300/2012
72 од 88
20.11.2012 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
20.11.2012 СТЕШЕВИЋ
ДОБРАШИН ЗОРАН
26.11.2012 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
17.01.2013 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
16.11.2012 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
22.11.2012 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
05.12.2012 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
01.03.2013 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
13.12.2012 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
04.12.2012 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
13.12.2012 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
07.10.2013 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
20.12.2012 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
18.12.2012 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
18.12.2012 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
09.02.2015 КОВИЉАЦ ЈОВАН
МИОДРАГ
27.12.2012 САВИЋ МИЛИВОЈ
РАДОВАН
16.01.2013 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1550
5051
08776962
VOLT SYSTEM ДОО
18.01.2013 НОВИ САД
СТ
1502/2012
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
18.04.2013
26.02.2013
0
155-1016
1551
5052
17557084
ГЛОБУС АУТО ДОО
22.01.2013 ПАНЧЕВО
СТ 481/2012
21.05.2013
12.03.2013
0
155-1093
1552
5054
08117098
VIATOR & VEKTOR
ДОО
22.01.2013 НОВИ САД
СТ
1509/2012
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋБЈЕЛАНОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
20.05.2013
28.02.2013
0
155-0664
22.01.2013 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
1553
5057
20298715
ЛПК ГАС ТНГ ДОО
18.01.2013 НОВИ САД
26.02.2013
0
155-0752
5058
20359579
АСНОМ ДОО
12.02.2013 БЕОГРАД
14.06.2013
15.04.2013
0
155-0877
1555
5061
08717427
08.02.2013 ПАНЧЕВО
СТ 480/2012
26.06.2013
03.04.2013
0
155-1093
18.01.2013 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
12.02.2013 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
08.02.2013 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
1556
5065
17531603
ДИСТРИБУТИВНИ
ЦЕНТАР МЕРКАТОР
ДОО
СУВОБОР ДОО
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МАРИНА
ДАЦИЈАР
СПЕРАНЦА
РАНЧИЋ
18.04.2013
1554
СТ
1459/2012
СТ 1/2013
05.03.2013 ВАЉЕВО
СТ 24/2013
РАДА ВУЛЕТИЋ
05.07.2013
12.04.2013
1
155-0974
1557
5067
08256128
ТИТЕЛ БРЕНД АД
05.03.2013 НОВИ САД
СТ 12/2013
15.05.2013
11.04.2013
0
155-0809
1558
5069
07371241
11.03.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 30/2012
16.07.2013
16.04.2013
0
155-0952
1559
5070
27002609
МАРКО ЕКСПОРТ
ДОО
VALLETTA ПД
12.03.2013 ЧАЧАК
СТ 7/2013
09.09.2013
19.04.2013
18.07.2014 0
155-0923
1560
5071
17457314
DOR - STUDIO ДОО
04.03.2013 БЕОГРАД
08.07.2013
13.05.2013
0
155-1038
1561
5073
06288685
MEDIA ZEMUN ДОО
05.03.2013 БЕОГРАД
СТ
2301/2012
СТ
3862/2011
08.05.2013
08.05.2013
0
155-1074
1562
5077
17323873
K & K ELECTRONICS
ДОО
01.04.2013 БЕОГРАД
СТ 26/2013
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ИВАНКА КОЗИЋ
КНЕЖЕВИЋ
05.07.2013
07.05.2013
0
155-1080
01.04.2013 ШУЛИЋ ДРАГАН
РАДИША
1563
5078
08817073
АГРО ПРОДУКТ ДОО
СТ 3/2013
30.04.2013
0
155-0767
5079
07722605
JUVELA ДОО
ЈЕФТА
МИЛИЋЕВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
19.07.2013
1564
28.03.2013 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
03.04.2013 БЕОГРАД
17.09.2013
10.05.2013
0
155-0637
28.03.2013 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
03.04.2013 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
1565
5080
20429747
ДРИНА ТИМБЕР ДОО
28.03.2013 ВАЉЕВО
СТ 27/2013
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
24.09.2013
07.05.2013
0
155-0862
28.03.2013 РАФАЈЛОВИЋ КОСТА
СЛОБОДАНКА
1566
5081
20477741
ПОЛЕТ ПЛУС ДОО
02.04.2013 ЗАЈЕЧАР
СТ 1/2013
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
17.09.2013
10.05.2013
0
155-1058
04.04.2013 СИМИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
1567
5082
17188437
СТОЛАР у стечају
03.04.2013 НИШ
СТ 2/2013
26.09.2013
15.03.2013
0
155-0910
1568
5083
20015497
PERMARK ДОО
14.03.2013 НОВИ САД
СТ 22/2013
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
03.06.2013
13.05.2013
0
155-0704
06.08.2014 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
14.03.2013 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
1569
5084
08004676
ФАБРИКА СТОЧНЕ
ХРАНЕ АД
02.04.2013 НОВИ САД
СТ 23/2013
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
02.07.2013
10.05.2013
0
155-0903
02.04.2013 БАТИНИЦА
РАДОСЛАВ ЗОРИЦА
1570
5085
17538632
PRACTIC GROUP ДОО
17.04.2013 БЕОГРАД
СТ 15/2013
РУЖИЦА ШЕЈАТ
12.07.2013
24.05.2013
0
155-0957
17.04.2013 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
СТ 25/2013
73 од 88
18.01.2013 МИЛЕТИЋ
МИРОСЛАВ
РАДМИЛА
22.01.2013 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
05.03.2013 ЈОКИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕ
27.06.2014 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
11.03.2013 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
12.03.2013 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
04.03.2013 ВУКОСАВ ЈОВАН
ЂОРЂО
05.03.2013 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1571
5086
08168415
РАДИО ВРШАЦ ДОО
14.04.2013 ПАНЧЕВО
СТ 2/2013
1572
5087
07398824
НИШПРОДУКТ ДОО
16.04.2013 НИШ
СТ 6/2013
1573
5088
08214395
18.04.2013 СУБОТИЦА
СТ 18/2013
1574
5089
07047207
ЛТС експорт импорт
ДОО
ВОЖДОВАЦ
КОШАРКАШКИ КЛУБ
у реорганизацији од
11.10.2013.
20.02.2013 БЕОГРАД
СТ
3228/2012
1575
5090
06513328
БЛАГОЈЕВИЦА ДОО
19.04.2013 БЕОГРАД
1576
5091
08629161
С Х М АД
1577
5093
20110589
1578
5094
1579
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
СЕТЛАНА
ДЕНИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
17.09.2013
03.06.2013
0
155-0836
14.04.2013 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
16.07.2013
22.05.2013
0
155-0735
25.04.2014 МИЛИЋЕВИЋ
МИЛЕНКО РАИЦА
МАРКИ БИН
АНИ
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
04.07.2013
16.05.2013
0
155-0651
20.06.2013
28.03.2013
0
155-0988
29.04.2014 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
20.02.2013 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
СТ 20/2013
ЉИЉАНА
СТОЈКОВИЋ
19.08.2013
24.05.2013
0
155-0950
19.04.2013 ДЕСПОТОВИЋ-РОЖА
МИЛОРАД ГОРДАНА
04.04.2013 ПАНЧЕВО
СТ 438/2012
26.08.2013
15.05.2013
0
155-0965
ПОЛИС ГРАДЊА
ДОО
22.04.2013 БЕОГРАД
СТ
3420/2012
25.09.2013
13.06.2013
0
155-0877
04.04.2013 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
27.03.2014 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
08004820
ЈЕДИНСТВО АД
24.04.2013 СОМБОР
СТ 365/2012
29.08.2013
03.06.2013
0
155-0754
24.04.2013 ИВАНОВИЋ ЈОВАН
МИЛУТИН
5099
07934220
Д.Б.В. ПЕТРОЛ
23.05.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 18/2013
12.09.2013
13.06.2013
0
155-1002
1580
5102
17154435
ИНТЕР ГАС ДОО
30.05.2013 БЕОГРАД
СТ 48/2013
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ВАНА ЛАЛИЋ
07.11.2013
10.07.2013
0
155-0929
1581
5103
20392754
UNIOR
FORMINGTOOLS ДОО
31.05.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 21/2013
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
20.09.2013
09.07.2013
0
155-0952
23.05.2013 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
01.04.2014 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
31.05.2013 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
1582
5105
08013977
09.07.2013
21.10.2014 0
155-0889
08666393
09.07.2013
0
155-0365
1584
5107
20459824
ГРАДОС ДОО
11.06.2013 НОВИ САД
СТ 34/2013
ДРАГАНА
САВИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
18.09.2013
5106
06.06.2013 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
06.06.2013 СОМБОР
СТ 7/2013
1583
СРЕМСКА МЛЕКАРА
ДОО
CAREMA
MILOSAVLJEVIĆ ДОО
07.08.2013
09.07.2013
0
155-0664
11.06.2013 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
1585
5110
06844618
МИРОПРОМЕТ ДОО
24.06.2013 ВАЉЕВО
СТ 35/2013
08.10.2013
01.08.2013
0
155-0973
1586
5114
08774269
G.M.T. ДОО
11.06.2013 БЕОГРАД
СТ 44/2013
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
05.12.2013
20.08.2013
0
155-1014
13.08.2013 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
11.06.2013 ДРАШКОВИЋ
РАДОСЛАВ ГОРДАНА
1587
5115
17366785
ТРГОМЕН- ПВ ДОО
08.07.2013 НИШ
СТ 702/2012
05.12.2013
15.08.2013
14.07.2014 0
155-1010
1588
5117
08045615
БАНЕ
МАЛОПРЕРАЂИВАЧК
А ИНДУСТРИЈА ХК
11.07.2013 БЕОГРАД
СТ 42/2013
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ВАНА ЛАЛИЋ
23.12.2013
22.08.2013
30.01.2015 0
155-0974
1589
5118
17544578
ЈУДОКАН ДОО
05.07.2013 БЕОГРАД
СТ 70/2013
ИВАНКА КОЗИЋ
КНЕЖЕВИЋ
27.09.2013
01.08.2013
0
155-1083
СТ 3/2013
74 од 88
21.05.2014 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
06.06.2013 ЖУГИЋ ЉУБОМИР
ВЕСКО
08.07.2013 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
11.07.2013 ЈОКИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕ
05.07.2013 СТЕШЕВИЋ
ДОБРАШИН ЗОРАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
17.06.2013 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
22.07.2013 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
24.07.2013 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
26.07.2013 АНДРЕЈЕВИЋ
ЗДРАВКО ЈАДРАНКА
1590
5119
20528788
SILOS 1.MAJ DOO
17.06.2013 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 2/2013
ДРАГАНА
САВИЋ
07.10.2013
14.08.2013
0
155-0876
1591
5120
07149549
1 МАЈ ГИК АД
22.07.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 22/2013
12.11.2013
09.09.2013
0
155-0909
1592
5122
07040016
ВЕТФАРМ АД
24.07.2013 БЕОГРАД
СТ 71/2013
12.12.2013
27.09.2013
0
155-0877
1593
5123
17110845
MAX DILL ДОО
26.07.2013 ЧАЧАК
СТ 15/2013
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
МАРИНА
ДАЦИЈАР
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
23.12.2013
09.09.2013
0
155-1057
1594
5125
06140289
МАЕСТРАЛ ДОО
11.07.2013 ЛЕСКОВАЦ
СТ 450/2012
10.10.2013
07.08.2013
0
155-0807
1595
5126
07005911
ВОДОТЕРМА АД
25.07.2013 БЕОГРАД
СТ 67/2013
МИРКОВИЋ
ДРАГАН
ЈОВАН КОРДИЋ
06.11.2013
18.09.2013
0
155-0920
1596
5127
20630809
ВЕТФАРМ
ЛОГИСТИКА ДОО
26.07.2013 БЕОГРАД
СТ 72/2013
ЉИЉАНА
СТОЈКОВИЋ
13.12.2013
20.09.2013
0
155-0950
26.07.2013 ДЕСПОТОВИЋ-РОЖА
МИЛОРАД ГОРДАНА
1597
5128
20199318
БИЉЕМЕРКАНТ ДОО
31.07.2013 НОВИ САД
СТ 49/2013
15.10.2013
17.09.2013
0
155-0725
1598
5129
17233149
LIBERTAS ДОО
31.07.2013 ВАЉЕВО
СТ 40/2013
30.10.2013
09.09.2013
0
155-0717
1599
5130
07186037
ПИВАРА НИШ АД
06.08.2013 НИШ
СТ 15/2013
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
29.10.2013
12.09.2013
0
155-0964
31.07.2013 ЛУКАЧ БОШКО
РАДМИЛА
31.07.2013 АВРАМОВИЋ МИЛАН
ЗОРАН
06.08.2013 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
1600
5131
17175840
АТАКО ДОО
20.08.2013 БЕОГРАД
СТ 69/2013
17.02.2014
30.09.2013
0
155-0940
1601
5132
07702523
25.06.2013 КРАЉЕВО
СТ 7/2013
0
155-0979
1602
5133
07670494
09.08.2013 НИШ
СТ 18/2013
1603
5134
20128267
СТЕВАНОВИЋ
ИНВЕСТ ДОО
СТОКОИМПЕКС
ИЗВОЗ УВОЗ АД
ВИЛАМЕТ ЕКО ЗЗ
29.08.2013 ЧАЧАК
СТ 19/2013
1604
5135
08063630
11.09.2013 НОВИ САД
СТ 53/2013
1605
5136
08484376
ПРОСВЕТА
ГРАФИЧКО
ПРЕДУЗЕЋЕ АД
БОН КОМЕРЦ ДОО
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СТ 14/2013
1606
5139
17449915
SNG COMPANY ДОО
10.09.2013 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
11.09.2013 НИШ
СТ 21/2013
1607
5140
20415193
УНИПУМП ДОО
10.09.2013 НИШ
СТ 17/2013
1608
5141
17592866
ХАРМОНИЈА РС ДОО
20.09.2013 БЕОГРАД
СТ 58/2013
1609
5142
17480219
ЈУГОХЕМИЈАФАРМАЦИЈА ДОО
20.09.2013 БЕОГРАД
СТ 109/2013
1610
5143
17341111
20.09.2013 ЛЕСКОВАЦ
1611
5144
07953933
ITALIANA SALOTTI
ДОО
ДЕНИКОМЕРЦ ДОО
1612
5145
17391984
1613
5146
08427089
24.12.2013
16.09.2013
1
155-0910
13.02.2014
14.10.2013
19.08.2014 0
155-1087
05.11.2013
15.10.2013
0
155-0718
ДРАГАН ЛАЛИЋ
16.01.2014
17.10.2013
0
155-0889
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
ДРАГАН
ПАУНКОВИЋ
ЉИЉАНЉ
СТОЈКОВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
24.12.2013
17.10.2013
0
155-0735
13.02.2014
10.10.2013
0
155-1010
27.12.2013
28.10.2013
0
155-0719
18.03.2014
29.10.2013
0
155-1014
СТ 29/2013
ЋИРА МИТИЋ
20.12.2013
25.10.2013
0
155-0782
24.09.2013 НИШ
СТ 13/2013
27.02.2014
05.11.2013
0
155-1010
ЛАГАДО ДОО
01.10.2013 ЛЕСКОВАЦ
СТ 26/2013
11.02.2014
20.12.2013
0
155-0724
МЕТАЛС КОМЕРЦ
ДОО
12.09.2013 НОВИ САД
СТ 50/2013
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
20.11.2013
28.10.2013
1
155-0985
75 од 88
11.07.2013 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
25.07.2013 ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОР
14.10.2014 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
25.06.2013 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
09.08.2013 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
29.08.2013 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
11.09.2013 ВУЧИНИЋ МИЛИСАВ
РАДМИЛА
10.09.2013 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
11.09.2013 МИЛИЋЕВИЋ
МИЛЕНКО РАИЦА
05.05.2014 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
20.09.2013 МИХАЈЛОВИЋ
МИЛУТИН ЗОРИЦА
20.09.2013 ДРАШКОВИЋ
РАДОСЛАВ ГОРДАНА
20.09.2013 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
24.09.2013 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
01.10.2013 ПЕТКОВИЋ ДРАГАН
ДЕЈАН
12.09.2013 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1614
5147
07164297
МИКУЉА ЈКП
15.07.2013 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 6/2013
1615
5148
07286112
ФЕМИД АД
26.09.2013 НИШ
СТ 37/2013
1616
5149
17369814
DOMO LINE ДОО
11.10.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 30/2013
1617
5150
06342345
LINEX ДОО
01.10.2013 НИШ
СТ 36/2013
1618
5152
08592489
CONET ДОО
07.10.2013 БЕОГРАД
СТ 98/2013
1619
5155
20292555
24.10.2013 ЗАЈЕЧАР
1620
5156
20773472
ТОПЛИФИКАЦИЈА
МОРАВИЈА ЗАЈЕЧАР
АД
VILLA FAMILY ДОО
1621
5157
17398113
1622
5158
17525166
1623
5159
08821356
1624
5161
07166702
1625
5162
07184972
1626
5163
1627
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
24.10.2013
09.09.2013
1
155-0746
15.07.2013 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
25.03.2014
31.10.2013
0
155-0774
16.01.2014
10.12.2013
0
155-1024
06.08.2014 СТАНИСАВИЋ
МИЛОРАД МИЉАН
11.10.2013 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
ИВАНКА КОЗИЋ
КНЕЖЕВИЋ
11.03.2014
05.11.2013
0
155-0730
31.01.2014
15.11.2013
0
155-0949
СТ 7/2013
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
17.04.2014
29.11.2013
0
155-1058
24.10.2013 СИМИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
25.10.2013 БЕОГРАД
СТ 113/2013
ИВАНКА КОЗИЋ
КНЕЖЕВИЋ
24.01.2014
02.12.2013
0
155-0719
25.10.2013 МИХАЈЛОВИЋ
МИЛУТИН ЗОРИЦА
БУКОВИЧКА БАЊА
АД укинуто
отварање
28.11.2013.
PLANETA SPONTANEA
ДОО
ЗЛАТИБОР- ИНВЕСТ
ДОО
ВЕЛМОРТРАНСПЛУС у
реструктуирању
NITEX ДОО
30.01.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 31/2013
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
19.05.2014
13.03.2014
1
155-0928
24.10.2013 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
17.10.2013 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 19/2013
23.01.2014
20.11.2013
0
155-0687
29.10.2013 НОВИ САД
СТ 63/2013
09.12.2013
25.11.2013
0
155-0777
04.11.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 32/2013
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
СЛБОДАНКА
КОМШИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
11.03.2014
10.12.2013
1
155-0611
17.10.2013 МИТИЋ СИНИША
АЦА
29.10.2013 ШОБИЋ ЗОРАН
ИГОР
04.11.2013 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
17.09.2013 НИШ
СТ 19/2013
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
11.03.2014
22.10.2013
1
155-0621
08779686
АГРОМИХ САВИНО
СЕЛО
29.10.2013 СОМБОР
СТ 14/2014
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
21.01.2014
25.11.2013
0
155-0664
5164
07177046
ФАД АД
05.11.2013 ЧАЧАК
СТ 25/2013
28.04.2014
12.12.2013
0
155-0972
1628
5165
17150359
АLCON INVEST ДОО
22.10.2013 БЕОГРАД
СТ 116/2013
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
22.01.2014
11.12.2013
0
155-0703
1629
5166
17048902
ШУМАДИЈА ДОО
07.11.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 35/2013
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
17.02.2014
16.12.2013
0
155-0832
1630
5167
20751649
МАРКОЛА ДОО
30.10.2013 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 14/2013
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
03.03.2014
03.12.2013
0
155-1028
1631
5168
20420600
НЕОГРАФИА
ШТАМПАРИЈА ДОО
12.11.2013 НОВИ САД
СТ 64/2013
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
30.01.2014
18.12.2013
0
155-0664
1632
5169
07249969
ЗАСТАВА
ИНЖЕЊЕРИНГ АД
12.11.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 23/2013
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
24.02.2014
23.12.2013
1
155-1076
76 од 88
01.10.2013 ФИЛИПОВИЋ РАДЕ
МАРКО
07.10.2013 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
17.09.2013 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
29.10.2013 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
27.12.2013 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
22.10.2013 ПЕТРОВИЋ
БОРИВОЈЕ ДРАГАН
07.11.2013 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
17.01.2014 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
12.11.2013 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
12.11.2013 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1633
5170
07114796
ПАЛАС АД
12.11.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 26/2013
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
04.03.2014
17.12.2013
1
155-1039
12.11.2013 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
1634
5171
17221647
КОЛУБАРА МБ
12.11.2013 ВАЉЕВО
СТ 46/2013
29.04.2014
20.12.2013
1
155-0999
1635
5172
07182023
18.11.2013 ЧАЧАК
СТ 28/2013
28.04.2014
12.12.2013
1
155-0924
1636
5173
20259183
ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА ЧАЧАК
ДОО
STS ДОО
СРЕЋКО
ТМОТИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
18.11.2013 БЕОГРАД
СТ 122/2013
14.05.2014
23.12.2013
0
155-0991
1637
5174
07462638
УЛТРА ДОО
15.11.2013 БЕОГРАД
СТ 92/2013
ЉИЉАНА
МАТИЋ
РУЖИЦА ШЕЈАТ
14.03.2014
20.12.2013
0
155-0996
1638
5175
07058063
ШУМАДИЈА ПРВА
БЕОГРАДСКА
СТАМБЕНА ЗАДРУГА
20.11.2013 БЕОГРАД
СТ 68/2013
ВАНА ЛАЛИЋ
28.04.2014
27.12.2013
0
155-0773
12.11.2013 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
18.11.2013 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
18.11.2013 МИЛЕНОВ БУДИМИР
ОДЕТА
15.11.2013 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
20.11.2013 МАРИЋ РАДОВАН
МЛАДЕН
1639
5178
06484131
22.11.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 39/2013
27.12.2013
0
155-0667
5179
07238827
07.08.2013 ВАЉЕВО
СТ 41/2013
06.12.2013
11.09.2013
1
155-0973
1641
5180
06204406
MM EXPO ДОО
27.11.2013 БЕОГРАД
СТ 128/2013
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
20.03.2014
1640
ФРИГОМЛЕК ДОО
БУКОВЧЕ
ЗАНАТ АД
05.03.2014
29.01.2014
0
155-0645
1642
5182
20072997
ЛДВ ПЕТРОЛ ДОО
25.11.2013 НОВИ САД
СТ 133/2012
13.02.2014
21.01.2014
0
155-0663
1643
5183
20585013
ЈАСТРЕБАЦ
ХИДРОМАШ ДОО
10.12.2013 НИШ
СТ 41/2013
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
08.04.2014
16.01.2014
0
155-0992
1644
5184
07678789
МИНМОДЕЛ АД
24.09.2013 НИШ
СТ 27/2013
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
20.03.2014
30.10.2013
1
155-0686
24.09.2013 РАЈКОВИЋ Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
1645
5186
08276218
UNIHEMKOM ДОО
02.12.2013 НОВИ САД
СТ 70/2013
26.03.2014
16.01.2014
0
155-0658
1646
5187
17327127
SWEET LAND ДОО
17.12.2013 БЕОГРАД
СТ 23/2013
23.04.2014
21.02.2014
0
155-0916
1647
5188
07015879
UNIVERZAL HOLDING
АД
16.12.2013 БЕОГРАД
СТ 148/2013
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МАРИНА
ДАЦИЈАР
ИВАНКА КОЗИЋ
КНЕЖЕВИЋ
14.04.2014
24.01.2014
0
155-0645
02.12.2013 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
17.12.2013 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
16.12.2013 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
1648
5189
07034318
18.12.2013 БЕОГРАД
0
155-0939
17128728
16.12.2013 КРАЉЕВО
МИРЈАНА
КЕСЕРОВИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
27.01.2014
5190
СТ
4796/2013
СТ 23/2013
10.04.2014
1649
JUGOAGENT GROUP
АД
ЖУПА ВЕЗ ДОО
10.04.2014
30.01.2014
0
155-1000
1650
5192
17520156
VITRO GROUP ДОО
23.12.2013 БЕОГРАД
СТ 165/2013
26.03.2014
05.02.2014
0
155-0911
1651
5193
17357387
29.11.2013 БЕОГРАД
СТ 144/2013
22.05.2014
09.01.2014
0
155-0631
1652
5194
06096883
ВЕГРАД
ГРАЂЕВИНСКО
ИНД.ПРЕДУЗЕЋЕ
ДОО
КОЈИЋ ПРОМЕТ ДОО
ВЛАДИМИР
ЈОКАНОВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
30.12.2013 ЧАЧАК
СТ 32/2013
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
29.04.2014
10.02.2014
0
155-1079
77 од 88
22.11.2013 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
07.08.2013 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
27.11.2013 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
25.11.2013 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
10.12.2013 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
18.12.2013 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
16.12.2013 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
23.12.2013 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
29.11.2013 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
05.03.2014 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1653
5196
07171706
ЕЛИД
Електродистрибуција
26.12.2013 НИШ
СТ 20/2013
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
08.04.2014
29.01.2014
0
155-0786
24.04.2014 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
1654
5197
07447426
KOLZEC АД
25.12.2013 БЕОГРАД
СТ 142/2013
ЈОВАН КОРДИЋ
09.04.2014
12.02.2014
0
155-0940
1655
5198
07127162
10.01.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 43/2013
18.02.2014
1
155-1002
5202
17293648
26.12.2013 НИШ
СТ 45/2013
22.05.2014
30.01.2014
1
155-0906
1657
5203
08274673
АУТОПЛАСТ ДОО
23.01.2014 НОВИ САД
СТ 68/2013
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
23.04.2014
1656
НАРОДНИ
УНИВЕРЗИТЕТ
АЕРОДРОМТУРС ДОО
23.04.2014
27.03.2014
0
155-0809
1658
5204
07659849
КВАРЦ ДП за грађев.
и експлоатац.
неметала
09.04.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 231/2012
1
155-0807
25.12.2013 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
10.01.2014 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
26.12.2013 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
23.01.2014 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
09.04.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
1659
5205
07018649
ПАРТИЗАН АД
20.02.2014 БЕОГРАД
СТ 170/2013
ЖАНКА РАДИЋ
17.04.2014
24.02.2014
0
155-0869
1660
5206
07211015
ЕИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО
25.09.2013 НИШ
СТ 30/2013
20.03.2014
30.10.2013
1
155-0630
1661
5207
07173458
ГРАЂЕВИНАР ГП
24.09.2013 НИШ
СТ 24/2013
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
25.02.2014
30.10.2013
1
155-0924
1662
5210
20331844
ZU LINE ДОО
07.02.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 45/2013
23.05.2014
11.03.2014
0
155-1002
1663
5211
07166397
07.02.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 1/2014
23.05.2014
17.03.2014
0
155-0952
1664
5212
07211031
АУТО КУЋА
КОМПРЕСОР АД
ЕИ ХОЛДИНГ- ЦО
ДОО МЕТАЛ
30.01.2014 НИШ
СТ 38/2013
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
10.07.2014
06.03.2014
1
155-0781
1665
5213
07308515
ЕИ ИСТРАЖИВАЧКО
РАЗВОЈНИ ИНТИТУТ
ДОО
30.01.2014 НИШ
СТ 39/2013
ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ
14.04.2014
10.03.2014
1
155-0872
30.01.2014 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
1666
5214
17341928
ПЕР МАР
ПЕЛИВАНОВИЋ
МАРИЈА И ДРУГИ ОД
07.02.2014 УЖИЦЕ
СТ 1/2014
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
25.04.2014
07.03.2014
0
155-0787
07.02.2014 КОСТИЋ РАДОВАН
ДУШАН
1667
5215
20416947
БОН КОМЕРЦ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
07.02.2014 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 16/2013
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
17.06.2014
12.03.2014
0
155-0604
21.05.2014 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
1668
5216
07205210
ДЕЛИШЕС ДП ПК
30.01.2014 ЛЕСКОВАЦ
СТ 1/2014
15.05.2014
07.03.2014
1
155-0910
30.01.2014 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
1669
5218
17192205
ЈАНКОМ ДОО
13.02.2014 ЧАЧАК
СТ 2/2014
ДУШИЦА
ДОБРОСАВЉЕВ
ИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
15.05.2014
10.03.2014
0
155-1057
13.02.2014 АНДРЕЈЕВИЋ
ЗДРАВКО ЈАДРАНКА
1670
5219
07154968
ВОЋАР ДРАГАЧЕВОКОТРАЖА ЗЗ
13.02.2014 ЧАЧАК
СТ 3/2014
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
29.04.2014
10.03.2014
0
155-1022
13.02.2014 ЗОЋЕВИЋ ЉУБОМИР
СЛОБОДАН
1671
5220
17267892
КУЋА ПРОМЕТ ДОО
18.02.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 3/2014
30.05.2014
31.03.2014
0
155-0640
18.02.2014 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
1672
5221
07736258
EI DUNAV- TRADE
ДОО
14.02.2014 БЕОГРАД
СТ 24/2014
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ВЛАДИМИР
ЈОКАНОВИЋ
21.05.2014
19.03.2014
1
78 од 88
26.03.2014 БОРОВЧАНИН
МИРКО МИЛОШ
25.09.2013 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
24.09.2013 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
07.02.2014 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
07.02.2014 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
30.01.2014 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ВИНОПРОДУКТЧОКА ДОО
KLANICA ČLANICA
LUTRA GROUP ДОО
20.02.2014 СУБОТИЦА
СТ 1/2014
МАРКИ БИН АНА
19.06.2014
31.03.2014
0
155-1001
19.02.2014 ВАЉЕВО
СТ 1/14
ЈАСМИНА
ЂУРЂЕВИЋ
18.06.2014
26.03.2014
0
155-1039
06087990
ЕОЛ ДОО
04.03.2014 ЧАЧАК
СТ 4/2014
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
15.05.2014
27.03.2014
0
155-1057
04.03.2014 АНДРЕЈЕВИЋ
ЗДРАВКО ЈАДРАНКА
5227
17157841
АУТО ТРЕНД ДОО
03.03.2014 НОВИ САД
СТ
1252/2012
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
15.05.2014
15.04.2014
0
155-0664
03.03.2014 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
1677
5228
20614170
29.11.2013 БЕОГРАД
СТ 127/2013
МАРИЦА ЂУКИЋ
21.03.2014
08.01.2014
0
155-0610
1678
5229
07561024
PETŠPED LOGISTIC
са ОО
ДОМИТЕКС
17.07.2012 БЕОГРАД
СТ 236/2012
1
155-0912
1679
5230
08829586
МЕРКУР ПЛУС ДОО
03.10.2013 НОВИ САД
СТ 59/2013
1
155-0937
1680
5231
17411373
MODRIANI ДОО
11.03.2014 БЕОГРАД
СТ 25/2014
0
155-0643
1681
5232
07072139
ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО
17.03.2014 БЕОГРАД
СТ 181/2013
1682
5233
07122071
AZ TRADE АД
12.03.2014 ВАЉЕВО
СТ 7/2014
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ЈАСМИНА
ЂОРЂЕВИЋ
1683
5234
17564528
JPL SPECIAL ДОО
14.03.2014 БЕОГРАД
СТ 23/2014
1684
5235
07012080
СРБОШТАМПА ДОО
14.03.2014 БЕОГРАД
29.11.2013 ЋОСОВИЋ ЈАНКО
МИЛИВОЈЕ
17.07.2012 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
03.10.2013 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
11.03.2014 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
11.06.2014 БОРОВЧАНИН
МИРКО МИЛОШ
12.03.2014 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
14.03.2014 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
14.03.2014 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
1685
5236
07678754
ЛИВМИН АД
1686
5237
20077646
1687
5238
06993435
1688
5239
1689
1673
5222
08715262
1674
5224
07136722
1675
5226
1676
27.01.2014
05.11.2013
15.09.2014
20.02.2014 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
19.02.2014 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
26.06.2014
16.04.2014
0
155-0869
02.07.2014
14.04.2014
0
155-0668
ЈОВАН КОРДИЋ
25.06.2014
30.04.2014
0
155-1042
СТ 16/2014
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
11.07.2014
23.04.2014
0
155-0631
25.09.2013 НИШ
СТ 25/2013
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
04.03.2014
29.10.2013
1
155-0693
25.09.2013 ЂОШИЋ СТАНИСЛАВ
ВЕСНА
KONSTRUKCIJE
SCHWARZMANN ДОО
27.03.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 6/2014
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
08.07.2014
08.05.2014
0
155-0628
27.03.2014 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
31.03.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 5/2014
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
23.07.2014
08.05.2014
0
155-0952
07348045
FORTIS PROPERTIES
ДОО
ВОДОВОД АД
01.10.2013 НИШ
СТ 35/2013
1
155-1068
5240
07882602
ИТГ ДОО
01.04.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 8/2014
1690
5241
07065434
КЕРАМИКА АД
02.04.2014 БЕОГРАД
СТ 39/2014
1691
5242
17577107
03.04.2014 ЗАЈЕЧАР
СТ 3/2014
1692
5243
20455292
ТРЕБИЧ СУНЦЕ ПК
ДОО
ПРОКУПАЦ АД
10.04.2014 БЕОГРАД
СТ 38/2014
1693
5244
08053847
TOZA MARKOVIĆ AD
11.04.2014 ЗРЕЊАНИН
СТ 3/2014
1694
5245
17578120
ПАНТОМАРКЕТ
СТОЧАР ДОО
01.04.2014 ЧАЧАК
СТ 6/2014
31.03.2014 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
01.10.2013 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
01.04.2014 РАЈКОВИЋ ПЕТАР
ВЛАТКО
21.09.2014 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
03.04.2014 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
10.04.2014 МИХАЈЛОВИЋ
МИЛУТИН ЗОРИЦА
11.04.2014 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
01.04.2014 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
1695
5247
07007361
ВАТРОСПРЕМ ДОО
15.04.2014 БЕОГРАД
СТ 47/2014
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
08.05.2014
23.07.2014
0
155-0729
16.09.2014
13.05.2014
0
155-0746
26.08.2014
13.05.2014
0
155-0875
09.07.2014
28.05.2014
0
155-0719
МИЛАН
ПАЈТАШЕВ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
28.07.2014
19.05.2014
0
155-1040
18.09.2014
08.05.2014
0
155-0781
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
15.07.2014
19.06.2014
0
155-0911
79 од 88
15.04.2014 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1696
5248
20466138
GRAFITO VRTOVI
ДОО
11.04.2014 БЕОГРАД
СТ 36/2014
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
23.09.2014
21.05.2014
0
155-0915
11.04.2014 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
1697
5249
08619573
МЕГА СТАР ТП ДОО
24.04.2014 СУБОТИЦА
СТ 9/2014
ВАРГА АЛМАШИ
ИЛМИ
25.09.2014
22.05.2014
0
155-0817
24.04.2014 ХАРМАТ ЗОЛТАН
ТАМАШ
1698
5251
08615586
24.04.2014 СУБОТИЦА
СТ 8/2014
ВАРГА АЛМАШИ
ИЛМИ
25.09.2014
22.05.2014
0
155-0817
24.04.2014 ХАРМАТ ЗОЛТАН
ТАМАШ
1699
5252
08168067
28.04.2014 СОМБОР
СТ 23/2014
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
21.07.2014
02.06.2014
0
155-1092
28.04.2014 РАКИЋ ЈУСТИН
ЗЛАТА
1700
5253
07042418
НОРД - МАРКЕТИНГ
ДОО експортимпорт
МЛАДОСТ
ОМЛАДИНСКА
ЗАДРУГА
ВРЕЊЕ ИНДУСТРИЈА
ШПИРИТА И КВАСА
АД
14.04.2014 БЕОГРАД
СТ 28/2014
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
15.10.2014
20.05.2014
0
155-0883
14.04.2014 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
1701
5254
17022628
FAMPHARM АД
04.04.2014 КРАЉЕВО
СТ 2/2014
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
07.08.2014
16.05.2014
0
155-1021
04.04.2014 ПОПАДИЋ
МОМЧИЛО ДРАГАН
1702
5255
20297794
BIO THERM ДОО
ВУЧКОВИЦА
29.04.2014 ЧАЧАК
СТ 16/2014
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
18.09.2014
30.05.2014
12.11.2014 0
155-1079
29.04.2014 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
1703
5256
06865461
РИБОПРОДУКТ ДОО
05.05.2014 УЖИЦЕ
СТ 9/2014
11.07.2014
30.05.2014
0
155-0955
1704
5258
17322079
ПУТ СИСТЕМ ДОО
07.05.2014 БЕОГРАД
СТ 51/2014
ЗОРЦА
БРАЈОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
24.09.2014
18.06.2014
0
155-0821
05.05.2014 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
07.05.2014 СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ
НОВАК
1705
5259
20456094
МЕТАЛ ЦЕНТАР
16.05.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 10/2014
22.09.2014
09.06.2014
0
155-0729
1706
5261
17366335
ФАБРИКА СТОЧНЕ
ХРАНЕКОМПОНЕНТА ДОО
22.05.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 9/2014
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
29.09.2014
30.06.2014
0
155-0928
1707
5263
20312904
CONFIDO TIM ДОО
22.05.2014 СУБОТИЦА
СТ 14/2014
25.09.2014
26.06.2014
0
155-1007
1708
5264
08814465
APP ENGINEERING
ДОО
30.05.2014 ВАЉЕВО
СТ 15/2014
МАРКИ БИН
АНИ
ЈАСМИНА
ЂОРЂЕВИЋ
10.10.2014
09.07.2014
0
155-1039
1709
5265
07173547
ВУЛКАН АД
Индустрија гуме
10.10.2013 НИШ
СТ 31/2013
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
04.03.2014
13.11.2013
1
155-0683
10.10.2013 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
1710
5267
20795280
BEMACO SERBIA ДОО
02.06.2014 НОВИ САД
СТ 13/2014
18.09.2014
02.07.2014
0
155-1073
1711
5269
07016735
СТАНДАРД ГП АД
26.05.2014 БЕОГРАД
СТ 77/2014
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
25.11.2014
14.07.2014
0
155-1014
02.06.2014 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
26.05.2014 ДРАШКОВИЋ
РАДОСЛАВ ГОРДАНА
1712
5270
07376421
ОРИОН ДОО
03.06.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 12/2014
15.10.2014
09.07.2014
0
155-0952
1713
5271
20068167
STASEA ДОО
26.05.2014 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 3/2014
03.09.2014
25.06.2014
0
155-1015
1714
5272
07574282
ПРОГРЕС ПРОМЕТХЛАДЊАЧА
МИЛЕНИЋ ДОО
05.06.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 13/2014
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
22.09.2014
15.07.2014
0
155-0685
80 од 88
16.05.2014 РАЈКОВИЋ ПЕТАР
ВЛАТКО
22.05.2014 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
22.05.2014 СОЛДО СТЕВАН
РАДОСЛАВ
08.10.2014 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
03.06.2014 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
26.05.2014 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
05.06.2014 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН ДОБРОСЛАВ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1715
5273
08250383
ПЕКОС ДП
23.09.2013 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 15/2013
ЈЕЛЕНА
КАЛАЂУРЂЕВИЋ
09.01.2014
06.11.2013
1
155-0624
23.09.2013 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
1716
5274
06718515
КУБА ДОО
11.06.2014 БЕОГРАД
СТ 60/2014
ЈОВАН КОРДИЋ
01.10.2014
16.09.2014
0
155-0940
1717
5275
20037946
БЛОК СИГНАЛ ДОО
17.06.2014 НИШ
СТ 18/2014
13.11.2014
24.07.2014
0
155-1010
1718
5276
07914776
АЕРОАКВА
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
16.06.2014 БЕОГРАД
СТ 126/2013
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
23.09.2014
23.07.2014
0
155-0988
11.06.2014 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
17.06.2014 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
16.06.2014 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
1719
5277
07657633
ПАПИРПАК ДОО
Прељина
19.06.2014 ЧАЧАК
СТ 21/2014
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
09.12.2014
17.07.2014
0
155-1022
23.07.2014 ЗОЋЕВИЋ ЉУБОМИР
СЛОБОДАН
1720
5279
08026165
QUIQ ДОО
СТ 3/2014
ДРАГАН ЛАЛИЋ
23.10.2014
24.07.2014
0
155-0604
1721
5280
20710861
GARDEN ZONA ДОО
19.06.2014 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
08.07.2014 НОВИ САД
СТ 14/2014
24.11.2014
08.09.2014
0
155-0777
1722
5281
08217190
01.07.2014 СОМБОР
СТ 27/2014
06.10.2014
15.08.2014
0
155-0633
1723
5282
07681224
20.06.2014 НИШ
СТ 20/2014
18.11.2014
24.07.2014
0
155-0659
1724
5283
07985592
ИНСА - ОИЛ 021
ДОО ВРБАС
BEER COMMERCE
ДОО
ФАВОРИТ ДОО
09.07.2014 УЖИЦЕ
СТ 13/2014
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
ДРАГАНА ЈОКИЋ
24.10.2014
20.08.2014
0
155-0810
1725
5284
20601809
MAGE JMB
10.07.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 14/2014
23.10.2014
18.08.2014
0
155-0952
1726
5285
20406399
ROGGENART ДОО
17.07.2014 БЕОГРАД
СТ 97/2014
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
26.11.2014
08.10.2014
0
155-0883
1727
5286
20509961
ПИТА ПРОМЕТ ДОО
25.07.2014 ЧАЧАК
СТ 25/2014
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
29.01.2015
26.08.2014
0
155-1057
19.06.2014 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
08.07.2014 ШОБИЋ ЗОРАН
ИГОР
05.11.2014 КРАЈНОВИЋ МИЛОШ
НИКОЛА
20.06.2014 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
09.07.2014 СПАСОЈЕВИЋ
РАДОСАВ
РАДОВАНКА
18.08.2014 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
17.07.2014 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
25.07.2014 АНДРЕЈЕВИЋ
ЗДРАВКО ЈАДРАНКА
1728
5287
17122614
NEXT COMMERCEEKO ДОО
24.07.2014 ЧАЧАК
СТ 24/2014
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
29.01.2015
26.08.2014
0
155-0846
1729
5289
17560387
BELIM GROUP ДОО
18.07.2014 БЕОГРАД
СТ 48/2014
29.10.2014
26.08.2014
1
1730
5290
20637340
HIBROFARM Д.О.О.
31.07.2014 ЛЕСКОВАЦ
СТ 27/2014
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ЋИРА МИТИЋ
24.07.2014 МАРКОВИЋ
АЛЕКСАНДАР
СЛОБОДАН
21.11.2014
12.09.2014
0
155-0960
1731
5291
07246188
ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР А.Д.
21.07.2014 УЖИЦЕ
14/2014
Зорица
Брајовић
05.12.2014
29.08.2014
0
155-1084
1732
5292
20078740
COOL GAS
31.07.2014 БЕОГРАД
81/2014
11.12.2014
16.09.2014
0
155-0652
1733
5293
07416601
ФАБРИКА
НАМЕШТАЈА DALLAS
ДОО ТУТИН
07.08.2014 КРАЉЕВО
5/2014
Љиљана
Павловић
Миљкица
Радовановић
12.11.2014
12.09.2014
0
155-0979
31.07.2014 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
21.07.2014 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
31.07.2014 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
07.08.2014 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
1734
5295
07818599
MOMO TRADE
7/2014
Драган Лалић
23.12.2014
30.09.2014
0
155-0604
1735
5296
17577093
ПРИВРЕДНО
ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И
ТРГОВИНУ ТРЕБИЧ
ММ СОКОБАЊА
12.08.2014 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
26.08.2014 ЗАЈЕЧАР
1/2014
Јасмина
Поповић
23.01.2015
01.10.2014
0
155-0674
81 од 88
12.08.2014 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
26.08.2014 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ БОБАНА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1736
5298
07544057
СЕМЕНАРНА АД
23.07.2014 БЕОГРАД
96/14
1737
5299
07922825
CERAPROM ДОО
15.07.2014 БЕОГРАД
СТ 13/2014
1738
5300
20289201
ARHINVEST ДОО
10.07.2014 БЕОГРАД
СТ 68/2014
1739
5301
20937785
25.08.2014 БЕОГРАД
СТ 115/2014
1740
5302
07192983
GEOWASH GROUP
ДОО
ЖУПА АД
09.09.2014 КРАЉЕВО
8/2014
1741
5303
20052945
ММ МАЛИ МИЛОШ
ДОО
09.09.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 16/2014
1742
5304
07207875
ВЛАСИНА УТП
22.05.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 14/2009
1743
5306
07009011
ОПТИКА АД
03.11.2014 БЕОГРАД
СТ 101/2014
1744
5307
20000180
26.08.2014 БЕОГРАД
СТ 72/2014
1745
5308
17184865
12.09.2014 ВАЉЕВО
СТ 33/2014
1746
5309
07157762
15.09.2014 УЖИЦЕ
СТ 5/2014
1747
5311
17100394
ЕНЕРГОКОНТАКТ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ДОО
КОНЦЕРН
ФАРМАКОМ М.Б.
ДИМИТРИЈЕ
ТУЦОВИЋ
ШТАМПАРИЈА АД
ЈУНИОР КОМЕРЦ
ДОО
22.09.2014 КРАГУЈЕВАЦ
1748
5312
08790159
1749
5313
17617001
1750
5315
07018509
INTERDEALER
COSMETICS ДОО
ИМЕЛА ФАРМ
ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА
ТЕЛЕФОНИЈА АД
1751
5316
17122754
1752
5317
07631634
1753
5318
07032366
1754
5319
20374039
1755
5321
17259547
1756
5322
1757
5323
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
29.10.2014
26.08.2014
1
155-0652
12.11.2014
24.09.2014
0
155-0744
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
11.12.2014
18.08.2014
0
155-0828
23.12.2014
02.10.2014
0
155-0709
22.01.2015
20.10.2014
0
155-0923
17.12.2014
30.10.2014
0
155-0800
1
155-0928
Стечајни
управник
23.07.2014 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
15.07.2014 МАЉЕВИЋ ДРАГАН
МИЛОШ
28.08.2014 МИЛЕНКОВИЋ
ТИХОМИР НИКОЛА
25.08.2014 КНЕЖЕВИЋ МИЛОШ
МИЛЕВА
09.09.2014 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
09.09.2014 СИМЕУНОВИЋ
БРАНИСЛАВ
СВЕТЛАНА
30.05.2014 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
03.11.2014 МИЛЕНОВ БУДИМИР
ОДЕТА
26.08.2014 СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ
НОВАК
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
27.04.2015
12.12.2014
0
155-0991
23.12.2014
28.10.2014
0
155-0821
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ДРАГАНА ЈОКИЋ
23.12.2014
22.10.2014
0
155-0973
06.03.2015
24.10.2014
0
155-1086
ST 18/2014
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
12.01.2015
30.10.2014
0
155-0720
22.09.2014 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
23.09.2014 НОВИ САД
СТ 38/2014
21.01.2015
27.11.2014
0
155-1004
08.09.2014 ВАЉЕВО
СТ 36/2014
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
24.12.2014
17.10.2014
0
155-0763
23.09.2014 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
08.09.2014 ЗАРИЋ ВЛАДЕТА
МАРИЈА
15.09.2014 БЕОГРАД
СТ 71/2014
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
24.03.2015
24.10.2014
0
155-1082
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ЈП
ЗАСТАВА КОВАЧИЦА
АД
ПАЛИЛУЛА АД ММП
26.09.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 19/2014
12.01.2015
13.11.2014
1
30.09.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 22/2014
16.01.2015
14.11.2014
0
155-0667
02.10.2014 БЕОГРАД
СТ 123/2014
12.03.2015
06.11.2014
0
155-0828
TKT COMPUTERS
ДОО
ДЕЧЈЕ НОВИНЕ- ДЕН
АРТ ДОО
09.10.2014 НИШ
СТ 29/2014
31.03.2015
13.11.2014
0
155-0813
09.10.2014 ЧАЧАК
СТ 29/2014
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
20.11.2014 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
06.03.2015
06.11.2014
0
155-1017
17254375
МИТА ДОО
14.10.2014 ЛЕСКОВАЦ
СТ 31/2014
03.02.2015
03.12.2014
0
155-0724
20348151
ALSTAR
DISTRIBUTION ДОО
01.10.2014 БЕОГРАД
СТ 118/2014
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
15.01.2015
03.12.2014
0
155-0709
02.10.2014 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
02.10.2014 МИЛЕНКОВИЋ
ТИХОМИР НИКОЛА
09.10.2014 МИТИЋ МИРОСЛАВ
БОЈАН
09.10.2014 СТАНКОВИЋ
ВАСОВИЋ АЛЕКСА
ВЕСНА
14.10.2014 ПЕТКОВИЋ ДРАГАН
ДЕЈАН
01.10.2014 КНЕЖЕВИЋ МИЛОШ
МИЛЕВА
82 од 88
12.09.2014 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
15.09.2014 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1758
5324
07605994
METALSERVIS
експорт импорт ДОО
27.10.2014 КРАЉЕВО
СТ 11/2014
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
22.01.2015
26.11.2014
0
155-0923
27.10.2014 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
1759
5325
07342560
ЖИТОСТИГ АД
20.10.2014 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 8/2014
04.02.2015
26.11.2014
0
155-0687
20.10.2014 МИТИЋ СИНИША
АЦА
1760
5326
07308841
ИВЕРАК АД
15.10.2014 ВАЉЕВО
СТ 39/2014
19.03.2015
24.11.2014
0
155-1027
1761
5327
07461917
ИМПЕРИЈА ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ДОО
07.10.2014 БЕОГРАД
СТ 111/2014
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
25.03.2015
17.11.2014
0
155-0703
15.10.2014 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
07.10.2014 ПЕТРОВИЋ
БОРИВОЈЕ ДРАГАН
1762
5328
07365861
ТЕРАЗИЈЕ ДОО
24.10.2014 УЖИЦЕ
СТ 20/2014
МИЉКО
МИЋОВИЋ
06.03.2015
05.12.2014
0
155-1084
1763
5329
06480519
23.10.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 24/2014
26.11.2014
0
155-0796
5330
17029061
03.10.2014 НИШ
СТ 26/2014
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ
04.02.2015
1764
ИНТЕГРАЛ ПРОМЕТ
ДОО
БАБУШНИЦА АД
24.03.2015
03.11.2014
1
155-0992
1765
5331
07217013
24.10.2014 УЖИЦЕ
СТ 22/2014
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
27.02.2015
28.11.2014
0
155-0955
1766
5333
07146256
30.10.2014 ЧАЧАК
СТ 26/2014
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
18.05.2015
08.12.2014
0
155-1087
30.10.2014 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
1767
5335
20083255
КОНЦЕРН
ФАРМАКОМ МБ
ЛИВНИЦА ПОЖЕГА
КОНЦЕРН
ФАРМАКОМ МБ
ШАБАЦ
ИНД.КОМБИНАТ
ГУЧА
INEX PETROL ДОО
07.10.2014 БЕОГРАД
СТ 132/2014
24.03.2015
14.11.2014
0
155-0722
1768
5336
07163959
СТАНДАРД ЈКП
29.10.2014 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 7/2014
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
28.01.2015
16.12.2014
0
155-1015
07.10.2014 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
29.10.2014 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
1769
5337
07607245
ТТС ПРОМЕТ
30.10.2014 ЧАЧАК
СТ 37/2014
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
29.05.2015
28.11.2014
0
155-1079
30.10.2014 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
1770
5338
07188412
24.10.2014 УЖИЦЕ
СТ 21/2014
28.11.2014
0
155-0608
5339
20010606
30.10.2014 СУБОТИЦА
СТ 27/2014
19.02.2015
11.12.2014
0
155-1007
1772
5341
07505957
ДАМЈАНОВИЋ ДОО
04.11.2014 БЕОГРАД
СТ 140/2014
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
МАРКИ БИН
АНИ
ЈОВАН КОРДИЋ
06.03.2015
1771
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА АРИЉЕ
ЛИ ПО ДОО
11.02.2015
24.12.2014
0
155-1080
1773
5343
07029284
03.11.2014 БЕОГРАД
СТ 142/2014
10.12.2014
0
155-0940
5344
17119869
10.11.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 28/2014
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
21.04.2015
1774
ПРОЈЕКТОМОНТАЖА
АД
СВЕТЛОСТ Новинско
издавачко и
графичко АД
24.10.2014 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
30.10.2014 СОЛДО СТЕВАН
РАДОСЛАВ
04.11.2014 ШУЛИЋ ДРАГАН
РАДИША
03.11.2014 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
18.02.2015
17.12.2014
1
1775
5345
20490942
ФЕНИКС ФОКУС ДОО
10.11.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 27/2014
БРАНИСЛА
ЈОВОВИЋ
18.02.2015
17.12.2014
0
155-0908
1776
5346
07265310
ДУБРАВА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА
02.10.2014 ЗАЈЕЧАР
СТ 6/2014
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
12.02.2015
10.11.2014
1
155-0886
83 од 88
24.10.2014 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
23.10.2014 ПЕРОВИЋ СЛАВКО
ЉУБИША
03.10.2014 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
24.10.2014 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
10.11.2014 ПОПОВИЋ
ДОБРОСАВ
МИРОСЛАВ
02.10.2014 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
ЦРВЕНКА
Грађевинско
предузеће АД
КОСОВОПРОЈЕКТ
ДОО ПД СЕМП
12.11.2014 СОМБОР
СТ 25/2014
21.10.2014 БЕОГРАД
СТ 105/2014
ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА ДОО ВГ
ISSUE CONSALTING
ДОО
MIG INTERTRADE
ДОО
17.11.2014 СОМБОР
СТ 38/2014
13.11.2014 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
16.10.2014 БЕОГРАД
СТ 10/2014
20355786
НБГ ПРОМКОМЕРЦ
ДОО
29.10.2014 ВАЉЕВО
5353
08832234
INCON EXPORTIMPORT ДОО
1784
5354
08575819
МОДЕА С ДОО
1785
5355
17066188
1786
5356
1787
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
16.03.2015
15.12.2014
0
155-1053
12.11.2014 ЈАНЕВСКИ БЛАГОЈЕ
МИРЈАНА
28.01.2015
03.12.2014
1
155-1024
21.10.2014 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
26.01.2015
22.12.2014
1
22.01.2015
17.12.2014
0
155-0802
02.04.2015
25.11.2014
0
155-0880
СТ 42/2014
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
18.02.2015
02.12.2014
0
155-0646
13.11.2014 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
16.10.2014 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
29.10.2014 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
19.11.2014 НОВИ САД
СТ 56/2014
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
27.01.2015
15.12.2014
0
155-0664
19.11.2014 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
СТ 9/2014
ДРАГАН ЛАЛИЋ
19.02.2015
16.12.2014
0
155-0889
ВЕЛАРТ ДОО
06.11.2014 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
17.11.2014 БЕОГРАД
СТ 127/2014
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
24.03.2015
15.01.2015
0
155-0744
06.11.2014 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
17.11.2014 МАЉЕВИЋ ДРАГАН
МИЛОШ
17502590
ВИГ ДОО
19.11.2014 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 13/2014
09.03.2015
22.12.2014
0
155-1008
19.11.2014 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
5357
17478095
АНДРИЋ ДОО
01.12.2014 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 21/2014
12.03.2015
16.01.2015
0
155-0796
1788
5358
17220250
НИКАЛ ДОО
18.11.2014 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 14/2014
03.03.2015
16.12.2014
0
155-0687
1789
5359
08044511
БАНАТ АД
18.11.2014 ПАНЧЕВО
СТ 5/2014
21.04.2015
24.12.2014
0
155-1093
01.12.2014 ПЕРОВИЋ СЛАВКО
ЉУБИША
18.11.2014 МИТИЋ СИНИША
АЦА
18.11.2014 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
1790
5360
20094516
АУТО СПОРТ ПЛУС
ДОО
24.11.2014 БЕОГРАД
СТ 171/2014
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВИ
Ћ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
25.05.2015
25.12.2014
0
155-0998
24.11.2014 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
1791
5361
08045097
ИГМА АД
01.12.2014 ПАНЧЕВО
СТ 9/2014
18.05.2015
22.01.2015
0
155-0771
01.12.2014 РЕПАК ПЕРО ИВАН
1792
5362
20038462
ENH- EMBIT ДОО
12.11.2014 БЕОГРАД
СТ 149/2014
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ЈОВАН КОРДИЋ
18.02.2015
15.12.2014
0
155-0641
28.11.2014 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
1793
5363
07127715
ИЗБОР АД
09.12.2014 ЗАЈЕЧАР
СТ 14/2014
ЈАСМИНА
ПОПОВИЋ
23.04.2015
13.01.2015
0
155-0621
1794
5364
06570151
РАВНИ ЦОН ДОО
08.12.2014 ЗАЈЕЧАР
СТ 13/2014
ЈАСМИНА
ПОПОВИЋ
23.04.2015
13.01.2015
0
155-1058
09.12.2014 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
08.12.2014 СИМИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
1795
5365
17064169
08.07.2014 БЕОГРАД
СТ 74/2014
ЈОВАН КОРДИЋ
26.11.2014
08.10.2014
1
1796
5366
07656386
29.08.2014 ЗАЈЕЧАР
СТ 4/2014
03.10.2014
1
5367
07202687
22.08.2014 ЗАЈЕЧАР
СТ 5/2014
ЈАСМИНА
ПОПОВИЋ
ЈАСМИНА
ПОПОВИЋ
26.01.2015
1797
ДВАДЕСЕТ ПРВИ МАЈ
ДОО
АУТОТРАНСПОРТ
ДОО
КРАЉЕВИЦА ЈКП
22.01.2015
29.09.2014
1
1777
5347
08004838
1778
5348
07493533
1779
5349
08597740
1780
5350
20099836
1781
5351
07522495
1782
5352
1783
СТ 103/2014
84 од 88
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
БАЊА КОВИЉАЧА
АД
СВЕТЛОСТ ДП
22.10.2014 ВАЉЕВО
СТ 41/2014
23.09.2014 ЛЕСКОВАЦ
СТ 36/2014
КОСОВОПРОЈЕКТПРОЈЕКТОВАЊЕ
ДОО
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
МАЈДАНПЕК АД
07.10.2014 БЕОГРАД
СТ 126/2014
10.10.2014 ЗАЈЕЧАР
07186894
ЕНЕРГО
БЕОИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
НИТЕКС КОМЕРЦ
ДОО
AGROINŽENJERINGCOMMERCE ДОО
ЦАРИЧИН ГРАДЈАБЛАНИЦА АД
В.С. БЛАЦЕ
5377
07105223
1808
5378
17731670
1809
5379
20146249
1810
5380
08711372
1811
5381
17061666
1812
5382
1813
1798
5368
07396538
1799
5369
07207778
1800
5370
07493592
1801
5371
17185187
1802
5372
17118404
1803
5373
17429833
1804
5374
08557314
1805
5375
17422413
1806
5376
1807
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
25.02.2015
01.12.2014
1
19.11.2014
31.10.2014
1
23.03.2015
14.11.2014
1
СТ 11/2014
ЈАСМИНА
ПОПОВИЋ
20.02.2015
13.11.2014
1
13.11.2014 БЕОГРАД
СТ 107/2014
ЉИЉАНА
МАТИЋ
14.05.2015
23.12.2014
1
24.11.2014 НИШ
СТ 32/2014
09.01.2015
14.05.2015
1
13.11.2014 НОВИ САД
СТ 57/2014
21.01.2015
09.12.2014
1
12.11.2014 ЛЕСКОВАЦ
СТ 41/2014
10.05.2015
22.12.2014
1
27.10.2014 НИШ
СТ 30/2014
17.03.2015
09.12.2014
1
ЛЕСКОДРВО АД
13.11.2014 ЛЕСКОВАЦ
СТ 40/2014
24.03.2015
23.12.2014
1
12.12.2014 НИШ
СТ 35/2014
07.04.2015
16.01.2015
0
155-1068
12.12.2014 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
17.12.2014 БЕОГРАД
СТ 179/2014
ЈОВАН КОРДИЋ
25.03.2015
12.02.2015
0
155-0882
15.12.2014 НОВИ САД
СТ 44/2014
21.01.2015
0
155-0835
28.10.2014 БЕОГРАД
СТ 139/2014
17.02.2015
03.11.2014
0
155-0631
22.12.2014 КРАЉЕВО
СТ 12/2014
23.04.2015
29.01.2015
0
155-0739
5383
07593635
LAKI LINE ДОО
25.12.2014 ЧАЧАК
СТ 44/2014
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
17.02.2015
20305207
ВАНЕКС АПОТЕКА
ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА
УНИВЕРЗАЛ- ИСКРА
ДОО
ЗОНЕД ГРАЂЕВИНАР
ДОО
ВЕСТИ ИЗДАВАЧКА
КУЋА ДОО
AGATONIK CARS ДОО
ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ
11.06.2015
29.01.2015
0
155-1057
17.12.2014 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
15.12.2014 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
28.10.2014 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
22.12.2014 ПЕТРОВИЋ РАДОЊА
МИРКО
25.12.2014 АНДРЕЈЕВИЋ
ЗДРАВКО ЈАДРАНКА
1814
5384
20166355
5 STAR PRODUCTION
ДОО
26.12.2014 БЕОГРАД
СТ 150/2014
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
16.04.2015
03.02.2015
0
155-0829
26.12.2014 МАЛЕШЕВИЋ
МАРИНКО СРЂАН
1815
5385
08788421
СО ПРОДУКТ ДОО
СТ 16/2014
ЛАЛИЋ ДРАГАН
15.04.2015
13.01.2015
0
155-0707
1816
5386
20610182
STUDIO PRODIGY
ДОО
02.12.2014 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
25.12.2014 БЕОГРАД
СТ 46/2014
ЉИЉАНА
МАТИЋ
09.06.2015
03.02.2015
0
155-0821
02.12.2014 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
25.12.2014 СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ
НОВАК
1817
5387
08730717
ЕВРОПА- ИНЕХ ДОО
СТ 14/2014
22.01.2015
0
155-0802
5388
08011010
СРЕМ ГП АД
СТ 13/2014
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ДРАГАН ЛАЛИЋ
08.04.2015
1818
05.03.2015
29.01.2015
0
155-0802
1819
5389
20453354
RFL COMPANY ДОО
23.12.2014 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
23.12.2014 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
03.12.2014 БЕОГРАД
СТ 164/2014
ЈОВАН КОРДИЋ
04.03.2015
26.01.2015
0
155-1035
1820
5390
20789140
ЈОВАЛЕКС ДОО
17.12.2014 БЕОГРАД
СТ 165/2014
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
10.03.2015
24.02.2015
0
155-0626
85 од 88
23.12.2014 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
23.12.2014 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
03.12.2014 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
17.12.2014 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
1821
5391
20572710
ЈАДАР ДОО
17.12.2014 БЕОГРАД
СТ 124/2014
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
26.03.2015
10.02.2015
0
155-0982
17.12.2014 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
1822
5392
20472120
17.12.2014 БЕОГРАД
ST 183/2014
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
10.03.2015
24.02.2015
0
155-0708
17.12.2014 МИХАЈЛОВИЋ
ДАМЊАН МИКАН
1823
5393
07460007
BCG CONSULTING&
STRATEGIC PLANING
ДОО
YUNIP ДОО
25.12.2014 БЕОГРАД
СТ 175/2014
10.06.2015
11.02.2015
0
155-0513
1824
5394
20172045
ГОСПОДАРСКА
МЕХАНА ДОО
02.12.2014 БЕОГРАД
СТ 173/2014
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
02.04.2015
12.01.2015
0
155-0804
25.12.2014 ТОМИЋ СТЕВАН
НЕДЕЉКО
02.12.2014 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
1825
5395
20733837
22.12.2014 БЕОГРАД
СТ 177/2014
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
16.04.2015
24.02.2015
0
155-1041
1826
5396
17082566
BALKANS
ENVIRONNEMENT
ДОО
HIDROPROMET
INŽENJERING ДОО
18.12.2014 БЕОГРАД
СТ 122/2014
ЈОВАН КОРДИЋ
24.03.2015
27.01.2015
0
155-1041
1827
5397
17520644
JMD STAR ДОО
25.12.2014 БЕОГРАД
СТ 185/2014
ЉИЉАНА
МАТИЋ
09.06.2015
10.02.2015
0
155-0766
1828
5398
17259172
ЕРГЕЛА ДОО
26.12.2014 ЗАЈЕЧАР
СТ 15/2014
ЈАСМИНА
ПОПОВИЋ
19.05.2015
30.01.2015
0
155-1085
26.12.2014 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
1829
5399
20267534
MOTOR GENERATOR
SERVIS ДОО
15.01.2015 СУБОТИЦА
СТ 18/2014
МАРКИ БИН
АНИ
23.04.2015
05.03.2015
0
155-0969
15.01.2015 ЗАГОРАЦ МИЛОШ
БОГДАН
1830
5400
20277220
НАИС БУС ДОО
23.12.2014 НИШ
СТ 37/2014
15.04.2015
03.02.2015
0
155-0827
1831
5401
06967353
ТРЕШЊА ДОО
24.12.2014 БЕОГРАД
СТ 187/2014
ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
15.06.2015
02.02.2015
0
155-0963
23.12.2014 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
24.12.2014 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
1832
5402
17100769
БЕТОЊЕРКА АД
13.01.2015 ЛЕСКОВАЦ
СТ 44/2014
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
05.05.2015
04.03.2015
0
155-0839
13.01.2015 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
1833
5403
07381816
КОДЕКС ДОО
23.01.2015 КРАЉЕВО
СТ 21/2014
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
11.05.2015
04.03.2015
0
155-0739
23.01.2015 ПЕТРОВИЋ РАДОЊА
МИРКО
1834
5404
17274082
МИЛ- ПРОМ ДОО
09.01.2015 КРАЉЕВО
СТ 16/2014
15.05.2015
24.02.2015
0
155-0831
1835
5405
17235346
БОЖУР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
21.01.2015 БЕОГРАД
СТ 163/2013
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
08.07.2015
02.03.2015
0
155-0880
1836
5406
07133693
ГЕОДЕТСКИ БИРО АД
22.01.2015 НИШ
СТ 42/2014
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
09.07.2015
26.02.2015
1
155-0795
1837
5407
20995823
РИС- МИЛОЈЕВИЋ
ДОО
12.01.2015 ЗАЈЕЧАР
СТ 2/2015
ЈАСМИНА
ПОПОВИЋ
26.05.2015
17.02.2015
0
155-1085
09.01.2015 ЖИВКОВИЋ ДУШАН
МИЛАН
21.01.2015 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
22.01.2015 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
12.01.2015 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
1838
5408
08417296
РАДИНЧАНКА ДОО
15.01.2015 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 17/2014
ЛАЛИЋ ДРАГАН
28.04.2015
24.02.2015
0
155-0802
15.01.2015 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
1839
5409
07987412
ФРУТЕКС ДОО
29.01.2015 ЧАЧАК
СТ 42/2014
02.04.2015
20.02.2015
0
155-0999
1840
5410
20237902
IP INTERCHEMIA
PHARMA ДОО
29.01.2015 БЕОГРАД
СТ 199/2014
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
21.07.2015
09.03.2015
0
155-1030
29.01.2015 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
29.01.2015 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
86 од 88
06.02.2015 СРЕМЧЕВИЋ
ВАСИЛИЈЕ
ДРАГУТИН
18.12.2014 СРЕМЧЕВИЋ
ВАСИЛИЈЕ
ДРАГУТИН
25.12.2014 КОСТИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1841
5411
17370880
ФАРМАД ДОО
02.02.2015 КРАЉЕВО
СТ 18/2014
1842
5412
20356367
BEOTRUST ДОО
27.01.2015 БЕОГРАД
СТ 168/2014
1843
5413
07266774
ГРАЂЕВИНАР АД
04.11.2014 ЧАЧАК
СТ 30/2014
1844
5414
08290130
ДОЛМИС ДОО
23.01.2015 ПАНЧЕВО
СТ 10/2014
1845
5415
20883448
ТУТОРОВ ДОО
02.02.2015 СОМБОР
СТ 39/2014
1846
5416
20094672
28.01.2015 НИШ
СТ 36/2014
1847
5417
07884320
ЕКО ПРОДУКТ ПЛУС
ДОО
SB EXCLUSIVE ДОО
26.12.2014 БЕОГРАД
СТ158/2014
1848
5418
07121059
06.02.2015 ВАЉЕВО
1849
5419
20294108
1850
5420
08197164
КОНЦЕРН
ФАРМАКОМ МБ
РУДНИЦИ И
ТОПИОНИЦА
КООПЕРАТИВА
ДОЛМИС ДОО
МЕРИНГ ДОО
1851
5421
07102291
1852
5422
1853
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач
ког
рочишта
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
Стечајни
управник
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЈОВАН КОРДИЋ
30.04.2015
16.03.2015
0
155-0739
29.04.2015
11.03.2015
0
155-0766
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЗОРАН
ЧОКОРИЛО
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
18.05.2015
28.11.2014
1
155-0927
19.05.2015
03.03.2015
0
155-0836
29.05.2015
16.03.2015
0
155-1023
09.07.2015
05.03.2015
0
155-0743
04.06.2015
31.03.2015
0
155-0643
СТ 34/2014
ЈАСМИНА
ЂУРЂЕВИЋ
08.06.2015
18.03.2015
0
155-0944
06.02.2015 МАРКОВИЋ СТАНОЈЕ
ДРАГИЦА
28.01.2015 ПАНЧЕВО
СТ 11/2014
18.05.2015
04.03.2015
0
155-0884
10.02.2015 ЗРЕЊАНИН
СТ 6/2014
17.06.2015
17.03.2015
0
155-0863
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА
ДОО СТАЛАЋ
18.02.2015 КРАЉЕВО
0
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
18.06.2015
26.03.2015
0
155-0923
28.01.2015 ЛАЗИЋ МИЛОВАН
СЛОБОДАН
10.02.2015 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
18.02.2015 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
07534442
HANDY MEDIA ДОО
11.02.2015 БЕОГРАД
СТ 15/2015
ЉИЉАНА
МАТИЋ
15.09.2015
17.03.2015
0
155-0821
11.02.2015 СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ
НОВАК
5423
17206303
GP AUTO SHOP ДОО
04.02.2015 БЕОГРАД
СТ 80/2014
ЈОВАН КОРДИЋ
13.05.2015
17.03.2015
0
155-0877
1854
5424
20694343
YUGOFRUIT ДОО
19.02.2015 БЕОГРАД
СТ 148/2014
17.09.2015
11.03.2015
0
155-0645
1855
5425
08782407
ВУЛИН КОМЕРЦ ДОО
СТ 1/2015
16.06.2015
19.03.2015
0
155-0802
1856
5426
07183437
ВОДОГРАДЊА АД
12.02.2015 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
09.02.2015 ЗАЈЕЧАР
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ДРАГАН ЛАЛИЋ
20.05.2015
19.03.2015
0
155-0878
1857
5427
20501375
МИЛВУС ДОО
16.12.2014 БЕОГРАД
СТ 151/2014
18.05.2015
05.03.2015
0
155-1072
1858
5428
08790388
POSEYDON ДОО
19.02.2015 СУБОТИЦА
СТ 3/2015
04.06.2015
23.04.2015
0
155-0969
1859
5429
20476788
19.02.2015 СУБОТИЦА
СТ 4/2015
04.06.2015
23.04.2015
0
155-0985
1860
5430
08267596
ВИНАРИЈА ЧОКА
ДОО
SIMEX ДОО
19.02.2015 СУБОТИЦА
СТ 3/2015
04.06.2015
23.04.2015
0
155-1001
1861
5431
07363265
24.02.2015 КРАЉЕВО
СТ 19/2014
22.06.2015
07.04.2015
0
155-0923
1862
5432
20540915
ЈАРЧУЈАК- ПРОМЕТ
ДОО
TRIPODIUM ДОО
12.02.2015 БЕОГРАД
СТ 2/2015
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
МАРКИ БИН
АНИ
МАРКИ БИН
АНИ
МАРКИ БИН
АНИ
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
ЈОВАН КОРДИЋ
04.02.2015 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
19.02.2015 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
12.02.2015 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
09.02.2015 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
16.12.2014 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
19.02.2015 ЗАГОРАЦ МИЛОШ
БОГДАН
19.02.2015 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
27.05.2015
01.04.2015
0
155-0821
1863
5433
08798257
АЗОХЕМ ПД ДОО
19.02.2015 СУБОТИЦА
СТ 25/2013
МАРКИ БИН
АНИ
04.06.2015
23.04.2015
0
155-0761
СТ 1/2015
87 од 88
02.02.2015 ПЕТРОВИЋ РАДОЊА
МИРКО
27.01.2015 КОСТИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
04.11.2014 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
23.01.2015 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
02.02.2015 СУБОТИЋ ЈОВАН
ЉУБОМИР
28.01.2015 ЈАНАЧКОВИЋ
СРЕТЕН САША
26.12.2014 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
19.02.2015 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
24.02.2015 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
12.02.2015 СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ
НОВАК
19.02.2015 ГРУБОР ШАНДОР
РОЗАЛИЈА
АКТИВНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. годинеРбр. Алсу број
1864
5434
Матични
број
20207116
Назив дужника
STRATEGIC MONITOR
ДОО
Датум
Суд
покретања
29.01.2015 БЕОГРАД
СТ Број
СТ 189/2014
Председник
стечајног већа
Стечани
судија
ЈОВАН КОРДИЋ
88 од 88
Датум
испитног
рочишта
29.04.2015
Датум
поверилач
ког
рочишта
11.03.2015
Обустава наставак
над ст.
масом
АПЦС
Бр
Лиценце
Датум именовања
Управника
0
155-1041
Стечајни
управник
29.01.2015 СРЕМЧЕВИЋ
ВАСИЛИЈЕ
ДРАГУТИН
Download

aktivni_stecajni_pos..