Číslo 1/2011
C A P A R O L
NOVINY
Noviny pro obchodní partnery,
zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
■ 1/editorial ■ 2/profil zákazníka ■ 4/reportáž ■ 5/technické informace
■ 6/produkt/prodejní akce ■ 7/ze života Caparolu ■ 8/Caparol a Budvar
Představení projektu podpory
prodeje barev v Českém Caparolu
Jak jsme vás již na sklonku loňského roku informovali, připravujeme v tomto roce výraznou podporu prodeje barev. Majitelé
společnosti Caparol rozhodli o mnohamilionové investici do marketingových projektů a personálního posílení Českého Caparolu
a potvrdili tak svůj zájem o další rozšiřování silné evropské značky Caparol na českém trhu.
N
ezbytným předpokladem pro budoucí
úspěch projektu bylo sestavení motivovaného týmu specialistů, kteří se ihned
po svém nástupu v Českém Caparol, od ledna
tohoto roku, spolupodíleli na vytvoření marketingové koncepce projektu. Po následném
schválení projektu se naši projektoví obchodníci začali podílet na přípravě jednotlivých prodejních a marketingových aktivit.
Máme potenciál a chuť rozšiřovat síť našich
Caparol partnerů a tím samozřejmě zvyšovat
dostupnost našich produktů a úroveň služeb
spojených s produkty Caparol. Proto jsme v přípravě plánu kladli důraz především na podporu
našich partnerů, ať už stávajících a nebo nových,
kteří se rozhodnou pro spolupráci s námi teprve
v letošním roce. Pro vyšší motivaci a posílení
prodeje barev jsme připravili i nový bonusový
systém, který představíme v těchto dnech vám,
našim stávajícím Caparol partnerům.
Nezapomínáme ani na naše malíře, ať už nakupují materiál Caparol přímo od nás, na našich
Caparol centrech, nebo u našich partnerů v regionech. V uplynulých dnech proběhla série
specializovaných školení pro malíře, kde jsme
představili dekorativní techniky Ambiente. Školení byla interaktivní, každý malíř se při školení
aktivně podílel na aplikaci kreativních technik
Ambiente a vlastnoručně vytvořené vzorky dekoračních technik si pak odnesl s sebou, aby je
mohl prezentovat svým zákazníkům. Pozitivní
zpětná vazba od účastníků nás motivuje k dalším opakováním těchto úspěšných školení, které
www.caparol.cz
w
ww
w.caparo
r l.cz
proto plánujeme i v následujících měsících. Pro
malíře, kteří se rozhodnou pro značku Caparol,
představíme v příštích dnech nový motivační program, který má za cíl vytvořit silnější vazbu mezi
malířem a našimi produkty.
V těchto dnech startuje i naše produktová kampaň na novou vnitřní malířskou barvu Primacryl
extra bílá, kterou jsme připravili speciálně pro
letošní sezónu. Věříme, že se vám tato kvalitní barva za příznivou cenu zalíbí a využijete
probíhající akci. Produkt bude s akční cenou
k dostání u všech našich Caparol partnerů
a tato prodejní akce dostane i podporu v médiích. Zřejmě jste již měli možnost zachytit první
reklamní spoty vysílané na rádiu Impuls a radiu
Frekvence 1. Toto vysílání budete moci slýchat
v příštích několika měsících pravidelně.
Primacryl extra bílá
novinka roku 2011
– více na str. 6
Český Caparol
Vás srdečně zve
na Stavební veletrh IBF
2011 do Brna.
Čtěte na str. 8
Součástí projektu je i naše účast na stavebním veletrhu IBF v Brně, který jsme pojali velmi
netradičně, interaktivně a živě, s cílem zviditelnit silnou značku Caparol pro většinu z 80.000
návštěvníků veletrhu. Přijďte nás navštívit, rádi
vás uvidíme. Více o veletrhu uvnitř novin.
Na závěr bychom rádi zdůraznili naši připravenost k dalšímu zlepšování našich služeb a péče
o vás.
Těšíme se na spolupráci s vámi, našimi věrnými
zákazníky.
Váš Caparol
Noviny
Novi
No
viny
n p
pro
ro
oo
obchodní
bcho
bc
hodn
ho
dn
d
ní pa
part
partnery,
rrttne
eryy, za
zamě
zaměstanance
měst
mě
stan
st
anan
an
ance
an
ce a p
přá
přátele
řáte
řá
tele
te
le
e ffirmy
irirmy Český Caparol
1
■■■■■■
Profil zákazníka
VM-praktik Valečka
v Domažlicích jednička
Firma VM-praktik ing. Vlastimil Valečka, maloobchodní a velkoobchodní firma, specialista v oblasti nátěrových a zateplovacích
systémů, stavební chemie, pracovních a ochranných pomůcek.
Firma vznikla 11. 11. 1996 a z malého obchodníka se rozrostla
v nejvýznamnějšího prodejce v oboru na Domažlicku. Spolupráce
s firmou Český Caparol začala již v roce 1998. Společnost má
dnes sídlo v Domažlicích, Benešova 65.
Rozhovor s ing. Vlastimilem Valečkou, majitelem firmy VM-praktik Domažlice
o kvalitní zahraniční výrobky. Moje volba padla
na firmu Caparol.
Co Vás vedlo k Vašemu rozhodnutí?
Podnikám v oblasti Domažlicka, které těsně
sousedí s bavorskou částí SRN. Spousta
místních řemeslníků, pracujících v Německu,
mně materiály doporučila, protože s nimi měli
výborné zkušenosti. Po komplexním rozboru
trhu jsem dospěl k rozhodnutí, že firma Český
Caparol je správná volba, hlavně s ohledem
na kvalitu a šíři nabízeného sortimentu. Důležitá byla i obchodní jednání se zástupcem
firmy panem Zdeňkem Kurcem, která přispěla
k mé volbě.
Kdy a proč začala spolupráce s firmou
Český Caparol?
Začátek spolupráce se datuje již od roku
1998, kdy jsem si uvědomoval, že kromě
tuzemských výrobků je potřeba rozšířit nabídku
Jak probíhala spolupráce s námi v průběhu let?
Po počátečních slabších létech, jsem dospěl
k rozhodnutí, že vývoj firmy potřebuje nový
impuls. Tyto impulsy byly dva, oba v roce 2001.
Prvním bylo přesunutí provozovny do nových,
daleko větších prostor, které se stále snažíme
v průběhu let zlepšovat a rozšiřovat až do současné podoby. Druhým impulsem byla instalace prvního tónovacího manuálního stroje
od firmy Caparol, která spolu s mravenčí prací
na propagaci a prodeji značky Caparol začala
již v prvním roce nést úspěchy.
Vpředu zleva:
Jana Černá, Mirka Nohavcová,
Jiřina Valečková, Marie Landkammerová,
Zdeňka Michálková
Vzadu:
Vlastimil Valečka a Ondřej Kubal
2
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
■■■■■■
Profil zákazníka
Dlouhodobě spokojený zákazník = úspěšný prodej
Co pro Vás znamená kvalita produktů
Caparol?
O této rovnici nás produkty značky Caparol
denně přesvědčují. Našim zákazníkům doporučujeme, že do kvality se vyplatí investovat.
Zákazníci se již přesvědčili a stále se k nám
pro vaše výrobky vracejí.
Co pro Vás ještě navíc může Caparol udělat? Produktové portfolio, marketing atd.
Rádi bychom rozšířili sortiment o menší
balení, hlavně u interiérových barev, některé
byly staženy z prodeje. Lépe bychom uspokojili poptávku zákazníků na netradiční barevné
řešení interiérů. Každé zviditelnění vašich
produktů a spolupráci vítáme a rádi se na ni
Jak hodnotíte tuto spolupráci?
Důkazem naší úspěšné spolupráce je, že již
v roce 2003 jsme vyměnili manuální tónovací
zařízení za plně automatické. Se zvyšující se
poptávkou po probarvených materiálech jsme
v roce 2010 nainstalovali druhý tónovací automat s rolovací manipulační drahou. Tento krok
zrychlil tónování, a tím vylepšil službu našim
zákazníkům a v neposlední řadě nám usnadnil
manipulaci s materiály. Současné uspořádání
nám umožňuje plně se věnovat zákazníkovi
a současně tónovat větší zakázky.
podílíme. Vždy se dá udělat něco navíc, ale
víme, že i marketing v dnešní době nasycené
reklamou, potřebuje dobrý nápad, který se
nerodí snadno.
Co Vám dává naše spolupráce?
Hlavně bezplatný poradenský servis pro
zákazníka na stavbách, což přispívá k dobrému jménu firmy a nabízených produktů.
Co úspěchy?
Za všemi úspěchy stojí hlavně lidé! Já bych
touto cestou chtěl poděkovat svým zaměstnancům a mé rodině za maximální podporu
v naší společné práci. Jejich ochota a profesionální přístup k zákazníkům dělá dobré jméno
našemu obchodu na Domažlicku.
Dodejte něco na závěr…..
Přál bych firmě Caparol a všem obchodníkům
mnoho spokojených zákazníků, kteří se budou
rádi obracet ke slonovi jako značce kvality.
Roman Bittengl
www.caparol.cz
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
3
■■■■■■
Reportáž
Nová technika
stříkání s minimálním
množstvím aerosolu
Prezentace novinky na českém trhu – NESPRI-TEC v Olomouci.
Dne 15. 3. 2011 proběhla v Olomouci ve spolupráci s naším obchodním partnerem
PROZK s.r.o. prezentace nové techniky NESPRI-TEC.
NESPRI-TEC je novinka, na které se podílel
výrobce stavebních barev Caparol a výrobce
stříkacích přístrojů Wagner. Při stříkání barev
běžným airless zařízením se potýkáme s problematikou aerosolu, která souvisí podle
výsledků výzkumníků s malými a nejmenšími
částečkami barvy. Ty se v důsledku turbulencí
proudění na stěny vychylují značně silněji než
největší částečky a vytvářejí barevný aerosol.
Řešení problému spočívalo v podstatě v předehřátí nátěrového materiálu a použití nově
vyvinuté speciální trysky s dvousměrným
výstupem. Jádrem systému NESPRI-TEC je
4
proto vyhřívaná vysokotlaká hadice a fasádní
barva dimenzovaná zvlášť pro tyto účely.
Pomocí ovládací elektroniky se barva nezávisle na venkovní teplotě udržuje na konstantní teplotě 40 °C a nanáší se pomocí
nové trysky Twin přesně až k okrajům.
Výhody techniky NESPRI spočívají ve vysoké
kvalitě povrchu a v časových úsporách. Nanášení barvy s minimálním množstvím aerosolu
umožňuje rychlou precizní práci až do rohů.
Zakrývání velkých ploch se stává zbytečností
a okraje zpravidla stačí zakrýt malířskou páskou.
V Olomouci našim zákazníkům tuto novinku
představil Christian Marx z Rakouska a zákazníci si mohli také sami vyzkoušet aplikaci technikou NESPRI-TEC s vnitřní barvou Caparol
Extra, fasádní barvou CarboSol a novinkou
na našem trhu Spray-Tec (vodou ředitelný
lak). Všichni jsme se mohli přesvědčit, že
systém NESPRI opravdu usnadní a urychlí
malířům práci a toto přesvědčení bylo po prezentaci u některých vyjádřeno objednávkou
na předváděné zařízení.
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
Roman Fojtík
www.caparol.cz
■■■■■■
Technické informace
Termodifuze a její
projevy na ETICS s vyšší
tloušťkou izolantu
Termodifuze a její projevy na ETICS s vyšší tloušťkou izolantu.
O jevu termodifuze se příliš nemluví ani
v odborné ani v laické veřejnosti. Stal se aktuální
zejména v posledních letech v souvislosti s aplikací ETICS (vnějších kontaktních zateplovacích
systémů) s vyšší tloušťkou izolantu, kde je stále
předmětem reklamací a diskuzí.
Podívejme se podrobněji na podmínky vzniku
termodifuze a její příčiny z čistě praktického
hlediska.
Obecně platí, že povrch s nižší teplotou
se znečisťuje rychleji než povrch teplejší.
Ke vzniku tohoto efektu stačí velmi malý rozdíl
povrchových teplot – pouhých 0,1 – 0,3 K.
Z obr. č. 1. je patrné, že v interieru ze sádrokartonových desek, dochází k termodifuzi
tam, kde jsou tepelné mosty kotevních prvků.
Tmavší místa nejsou vlhká, pouze silněji znečistěná.
Obr. 6. Zapuštění šroubovací hmoždinky
specielním nástavcem pod úroveň izolantu
Obr. 7. Překrytí talíře hmoždinky krytkou
z izolantu
Obr. 3. Termodifuze na povrchu ETICS
Schematicky je vznik termodifuze znázorněn
na obr. č. 4. Princip je velmi jednoduchý –
tam, kde je hmoždinka ukotvena do masivní
stěny s vysokou tepelnou kapacitou (akumulací) může dojít k přenosu tepelné energie
přes rozpěrací trn hmoždinky k povrchu fasády
a ochlazená plocha se projeví výše uvedeným
jevem. Pro objektivitu dodávám, že tento jev je
obvykle častější tam, kde jsou použity hmoždinky s kovovým trnem, jehož tepelná vodivost
je obecně vyšší, než tepelná vodivost trnu plastového.
Zdánlivě se jedná o pracný způsob – časově
je toto usazení hmoždinky srovnatelné s naražením trnu,vyšší jsou pouze náklady na materiál. Tyto jsou ovšem zdůvodnitelné podstatně
kvalitnějším a únosnějším spojem.
Jako preventivní opatření lze doporučit nátěr
fasády kvalitní pravou silikonovou barvou, která
snižuje tendenci k zašpinění (usazení prachu).
Na závěr snad jenom důkaz, že termodifuze
funguje obecně. Na obr. 8 je znázorněna dřevěná příhradová konstrukce, kde je příhradový
nosník umístěn těsně za vnější stěnou – efekt
je patrný.
Obr. 1. Sádrokartonová konstrukce – interiér
Podobně se tento jev projevuje i v dodatečně
zateplené fasádě. Tam, kde dochází ke vzniku
tepelného mostu, např. při použití hmoždinek
s kovovým trnem a jejich nedokonalým překrytím armovací vrstvou, nebo krycí čepičkou
dochází obvykle poměrně rychle ke znečistění ochlazované plochy na povrchu stavby
(je chladnější), což bývá často příčinou reklamací. (Obr. 2 a 3) Ve vzduch obvykle cirkuluje množství prachu s určitým energetickým
potenciálem. Tento prach se potom usazuje
snáze tam, kde může svůj potenciál odevzdat
– logicky na chladnějším povrchu.
Obr. 2. Termodifuze na povrchu ETICS
www.caparol.cz
Obr. 4. Schéma vzniku tepelného mostu
u hmoždinky v ETICS
Při provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů jsou opatření, jak tomuto jevu
zabránit poměrně jednoduchá. Stačí:
1. Armovací vrstvu provést v tloušťce min. 4 mm.
Nižší tloušťka nemusí zaručit rovnoměrnou
povrchovou teplotu. Hmoždinky osadit tak,
aby jejich povrch byl před prováděním armovací vrstvy v úrovni povrchu izolantu.
2. Použít hmoždinky se specielní krytkou trnu,
která omezuje přenos tepla (Obr. 5).
3. Použít šroubovací hmoždinky, zatežené
cca 15 mm pod úroveň povrchu izolantu
a tyto překrýt specielní krytkou z izolantu
o průměru talíře hmoždinky. Tento postup je
preferován i v nových
evropských normách.
(Obr. 6 a 7).
Obr. 5. Hmoždinka s plastovou krytkou trnu.
Obr. 8. Dřevěný příhradový nosník jako
tepelný most
Obr. 9. Vlivem termodifuze došlo k prokreslení nosné konstrukce betonové stavby.
Pro úplnost je třeba dodat, že uvedený
jev nemá prakticky vliv na užitnou hodnotu
objektů, je pouze nepříjemnou estetickou
chybou. Zároveň není třeba hledat pro uvedené skutečnost žádné příliš složité vysvětlení. S trochou pozorovacího talentu a znalostí základních fyzikálních pouček se v každé
fasádě dá číst jako v knize.
Ing. Jan Loukotka
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
5
■■■■■■
Produkt/prodejní akce
Novinka –
Primacryl extra bílá
Malířská vnitřní barva s výjimečnou
bělostí. Pro dobře kryjící a ekonomicky
výhodné nátěry vnitřních stěn a stropů,
které nejsou vystaveny většímu namáhání.
Vodouředitelná, bez organických rozpouštědel, prodyšná pro vodní páry,
šetrná k životnímu prostředí a při aplikaci téměř bez zápachu.
5 a 45 kg
Balení: 7, 15, 2
2
,3 kg/m
Spotřeba: cca 0
du
hladkém podkla
na dva nátěry na
do čod dubn
ervn a
u vš
a2
které ech pro
nalez
dejc 011
ne
ù
C
NOVINKA ROKU 2011
www aparol
.cap
,
arol.
cz
te na
PrimaCryl Extra bílá
Vysoká bělost
•Dobrá
kryvost
•Jednoduché
•zpracování
JEN 399 Kč
za 15 kg
Do 22. 4. navíc
PrimaCryl 15 kg
za 1 Kè
* pøi nákupu min. 3 ks
balení 15 kg a více
6
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
■■■■■■
Ze života Caparolu
Navštivte nás
na veletrhu
Vážení zákazníci,
V letošním roce se zúčastníme Stavebního
veletrhu IBF v Brně, který se koná ve dnech
12.-16. dubna 2011. Našim hlavním cílem je
dát o sobě vědět, získat si pozornost návštěvníků veletrhu nevšedním formátem naší veletržní expozice a zanechat v nich vzpomínku
na firmu, která byla se svým pruhovaným slonem nepřehlédnutelnou součástí letošního
veletrhu IBF. Naši expozici najdete na volné
ploše před vstupem do pavilonu A1. V průběhu celého dne bude probíhat interaktivní
program, ve kterém budou naši technici prezentovat zajímavé dekorativní techniky z řady
Ambiente a rovněž se zaměří na špičkové
vnitřní barvy Caparol s prezentací jejich kryvosti. Na našem stánku bude přítomen i člen
Cechu malířů a lakýrníků České republiky,
který bude vedle prezentací našich materiálů připraven odpovídat odborné dotazy
z řad návštěvníků veletrhu. Každé odpoledne
proběhne soutěž návštěvníků veletrhu, kteří
si sami ověří jak (ne)snadné je namalovat
na slona barevné pruhy. Asi nejživěji pak na
našem stánku bude ve čtvrtek 14. dubna,
kdy se uskuteční soutěž mateřských školek
v malování na makety slonů. Po této soutěži
bude oficiální prezentace společnosti Caparol s tiskovou konferencí a vyhlášením dalšího
ročníků Barevný dům.
Na našem stánku najdete i naše partnery.
Vedle zmiňovaného zástupce Cechu malířů
bude na stánku zástupce společnosti Storch,
který bude prezentovat speciální stroj na vymývání malířského nářadí. Po dobu celé akce se
budete moci občerstvit spolu s Budvarem,
který je partnerem expozice Caparol a postará
se o spokojenost návštěvníků našeho stánku.
O vaše pohodlí se též postarají hostesky, stylizované do role malířských učňů.
Přijměte prosím pozvání k návštěvě naší expozice. K pozvání samozřejmě patří i vstupenka
na IBF, o kterou požádejte svého obchodního
zástupce. Přijďte, rádi vás uvidíme.
A věřte, že toho pro vás máme připraveno
mnohem více. Přijďte se za námi podívat
a najdete určitě něco, co vás překvapí. Třeba
koktejly namíchané našim tónovacím strojem
Caparol…
Ivan Šváb
BAREVNÝ DŮM
Již čtvrtým rokem pořádá společnost Český Caparol s.r.o. soutěž Barevný dům. Letošní ročník
bude zahájen tiskovou konferencí, dne 14. 4. 2011 na brněnském výstavišti v rámci veletrhu,
kterého se letos účastníme. Soutěž bude probíhat opět ve dvou kategoriích: interiér a exteriér, přičemž se bude hodnotit originální ztvárnění realizace exteriérů a interiérů. Navíc bude
udělena cena poroty. Podrobné informace o přihlášce a archiv předešlých ročníku najdete na
www.barevnydum.cz
www.caparol.cz
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
7
Barevná koktejl party s
12. – 16. dubna
2
Caparolem!
011
!
m
e
r
a
v
d
u
B
s
a
m
r
a
Pivo zd
Špičkový evropský výrobce barev Caparol
má pro vás na svém stánku speciální akci:
• přijďte k pavilonu A1 na náš stánek, kupte si dva libovolné
nápoje a dostanete půl litru alko či nealko piva BUDVAR
zdarma! (po předložení letáku)
• každou hodinu praktické ukázky malířských technik
• prezentace unikátního fasádního systému Carbon
a interiérových dekorativních malířských technik Ambiente
• malujte s námi – denně v 15 hod návštěvnická soutěž v malování na slona o 15 kg Primacrylu a 5 litrů piva BUDVAR
• 14. 4. od 10 hod, soutěž Slon školkám, vyhlášení soutěže
Barevný dům
Stavební veletrhy Brno 12. – 16. 4. 2011 • pro vstup zdarma kontaktujte svého obchodního zástupce
Download

Vysoká bělost