Číslo 1/2013
C A P A R O L
NOVINY
Noviny pro obchodní partnery,
zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
■ 1/editorial ■ 2/profil zákazníka – Barvy Laky Bělák ■ 4/reportáž – Finále věrnostního programu CAPAROL
■ 5/rozhovor – Milan Škrobák ■ 6/technické informace NESPRI-Tec ■ 7/ze života Caparolu ■ 8/Caparol Extra
Milí zákazníci,
ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že se mi dostalo té důvěry napsat
úvodník dalšího vydání naších Caparol novin, mne nejprve polil
studený pot. Ač poměrně vášnivý čtenář a přítel psaného slova
rozhodně nemám jakoukoli ambici rozšířit řady píšících maniaků,
kteří cítí nutnost dělit se písmem o své myšlenky s veřejností. Ovšem smysl pro povinnost a především úcta k Vám, našim zákazníkům nebo sympatizantům značky Caparol, mne donutila sednout
k počítači a na chvíli se stát následníkem velikánů psaného slova.
P
o pročtení příspěvků a témat připravovaného vydání našeho občasníku jsem
narazil na prezentaci nové prodejní
akce. V tu chvíli jsem se zastavil a vzpomenul
na těch sedmnáct let co pracuji v obchodním
týmu společnosti Český Caparol a jsem dnes
a denně v přímém kontaktu s produktovým
portfoliem naší společnosti. Nejdříve jako
obchodní zástupce a později jako oblastní
vedoucí jsem výrobky s logem pruhovaného
slona nabízel a prodával. Dnes se také zúčastňuji hledání nových perspektivních a inovativních výrobků, a naopak také vyřazování těch,
o které Vy – naši zákazníci – již nemáte zájem
nebo neodpovídají svými technickými vlastnostmi současným požadavkům moderního
stavebnictví.
Po celou tuto dobu se jako nádherná duhová
stuha prolíná mým profesním životem jeden produkt, který se za celou dobu nezměnil. Byl vždy
po ruce, když bylo potřeba vyřešit problém.
Napadl mne vždy jako první, když jsem připravoval nabídku v oblasti interiérových úprav.
Pokud jsem malíře chtěl přesvědčit o tom, který
výrobek je pro jeho práci to nejlepší, začal jsem
vždy s nabídkou právě tohoto produktu.
Kdokoli se mne zeptal: „Čím si máme vymalovat?“, dostal prakticky jen jednu odpověď. Většina mých osobních přátel si prakticky „nedovolí“ doma malovat něčím jiným. O tom, čím
máme vymalováno doma, Vás už asi vůbec
nemusím přesvědčovat.
Když o tom přemýšlím, proč to tak je a proč
je tento výrobek v nabídce Českého Caparolu
www.caparol.cz
již od jeho založení, pak musím konstatovat
jen jedno: prostě jedná se o něco OPRAVDU
EXTRA. Produkt, který je výjimečný především v celkovém souhrnu svých vlastností
a velmi podařeném vzájemném naladění
všech důležitých prodejních a technických
parametrů. Výrobci – našemu produkčnímu
závodu v rakouském Pergu – se geniálně
podařilo sladit vynikající kvalitu odpovídající
úrovni evropského trhu, velmi dobrou zpracovatelnost, příznivou cenu a především přinést
na trh materiál s vynikající poměrem kritéria
cena x výkon.
A jeho název?
Je to malířská barva CAPAROL EXTRA.
Určitě jste si všimli, že v posledních třech
letech se velmi intenzivně věnujeme v naší
práci právě prodeji malířských barev. V tomto,
pro nás stěžejním projektu, jsme uvedli na trh
nové produkty, které jsou našemu trhu „ušity
na míru“. Hledáme nové cesty na trh a přístupy k našim zákazníkům. A opravdu velikou
radost mi osobně udělalo právě rozhodnutí,
že při tvorbě nového výrobkového portfolia
dostala jednu z hlavních rolí malířská barva
Caparol EXTRA.
Pokud se začtete do dalších stránek Caparol
novin, které máte právě v ruce, tak se dozvíte,
že jsme na měsíc březen připravili prodejní
akci, jejíž hlavní tváří je právě tato moje favoritka. Je fakt, že už je to spíše dáma v letech
a hodně jsme spolu již prožili, ale je to stále
dáma žádoucí a přitažlivá. Tak jako dobré víno
VW Transporter má svého
majitele – čtěte str. 5
Caparol Extra
1
ci 3+
k
a
v
ní
Ny
i ona s věkem získává na zajímavosti. Pojďte
ji s námi zkusit. Jsem přesvědčen, že budete
spokojení a stane se pro vás stálicí, tak jako
pro mne.
Pokud jsem byl ve své zpovědi více osobní,
než by vám mohlo být příjemné, pak prosím
buďte shovívaví. Jsem přesvědčen, že editorial by měl váženému čtenáři sdělovat postoje
a emoce vydavatele. No a my v Caparol barvami prostě žijeme.
Zdeněk Kurc
Vedoucí prodeje
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
1
Profil zákazníka
■■■■■■
Barvy Laky
Bělák
Rozhovor s panem Jiřím Bělákem, majitelem firmy Barvy a Laky Bělák, Uherský Brod.
Dobrý den pane Běláku, můžete nám,
prosím, říci něco o historii Vaší prodejny?
Prodejna „Barvy Laky Bělák“ – byla založena
již v roce 1992 mým tatínkem Vladimírem
Bělákem, její sídlo bylo u náměstí v Uherském
Brodě, Bří Lužů 126. Tato prodejna fungovala
již několik desítek let předtím, jako sloučená
drogerie a prodej barev. Zákazníci tedy pro-
dejnu pravidelně navštěvovali díky výborné
dostupnosti, v blízkosti centra a náměstí
v Uherském Brodu. Od počátku byla prodejna
specializovaná na prodej barev pro vnitřní
a vnější povrchovou úpravu staveb, ve které
bylo možno koupit také příslušenství pro malíře
hobby i profi, pracovní nářadí a drobnou drogerii. Prodejna byla dále rozšířena o zázemí
pro realizace malířství a dekorativních technik
a to v roce 2002 po mém úspěšném dokončení malířského učiliště v Uherském Brodu.
Bohužel tatínek Vladimír Bělák v roce 2011
náhle zemřel a tak jsme s maminkou zavedenou prodejnu převzali. Maminka mi nyní
hodně pomáhá s prodejem na prodejně.
Krédem firmy vždy bylo, je a bude – kvalitní
služba pro zákazníky a spolehlivě odvedená
práce.
Jaké rozhodnutí Vás vedlo ke spolupráci
s Caparolem?
Poprvé jsem se potkal s materiálem společnosti Caparol při zakázce renovace
fasády, kde jsem řešil zvláštní odstín červené barvy a zákazník se nemohl rozhodnout
v nabídce odstínů jiných konkurenčních vzorníků. Dostal se mi však do ruky váš vzorník
Caparol 3D, ze kterého si zákazník překvapivě
vybral odstín Grenadin 125 a Palazzo 240.
Po kontaktování obchodního zástupce jsme
se dohodli na bližší spolupráci, která posléze
pokračovala pronájmem tónovacího stroje
H150 a míchacího stroje SK 450.
Mohl by jste zhodnotit první rok spolupráce s Caparolem?
Začátky byly opravdu těžké, neboť jsem se
sám učil s Caparolem pracovat. Musel jsem
se prokousat programem Largo, systémem
tónování a míchání a k tomu se ještě naučit
základní sortiment malířských produktů, které
jsem do té doby neznal. Dost těžké je pro nás
obchodně argumentovat, nejvíce pro zaryté
malíře i jednotlivé zákazníky malující hlinkou,
proč právě Caparol. Postupně se nám daří
prosazovat kvalitu do regionu, obrat v prvním
roce spolupráce činil přes 400 tis. Kč.
V průběhu prvního roku naší spolupráce
jste se rozhodl přestěhovat prodejnu
Jiří Bělák a Hana Běláková
2
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
■■■■■■
Profil zákazníka
s tradicí několika desítek let na nové
prodejní místo, můžete nám objasnit proč
jste se k tomuto kroku odhodlal?
Je to trochu sázka na divokou kartu, neboť
to může pro nás znamenat úpadek v prodeji.
Přesídlení stabilní prodejny s tradicí na nové
prodejní místo má pouze praktický důvod,
původní prodejna byla zatížena nájmem a pro
zákazníka to znamenalo navýšení prodejní
ceny. Záměrem přestěhování do vlastních prostorů nezatížených nájmem tedy vede ke snížení prodejních cen pro zákazníky. Což věřím,
že zákazníky opět přiláká.
Nová adresa prodejny je Horní Valy 564,
688 01 Uherský Brod.
Jaké jsou Vaše plány, představy
o budoucí spolupráci?
Mojí vizí je doplnit prodejnu kompletním sortimentem malířských barev, fasádních barev
a také laků, lazur a dále zajišťování dodávek
kompletních kontaktních zateplovacích systémů na RD koncovým zákazníkům, živnostníkům a firmám.
Produkty, které se mi hodně osvědčily, jsou
např. Capacryl PU Gloss a PU Satin. Dovolte,
abych tlumočil Vaši první reakci po aplikaci
stříkáním: „Neskutečné“! Ano, ano velice
dobře si to pamatuji i tohle mě utvrdilo v kvalitě
produktů Caparol.
Nicméně mým velkým trápením je finanční
náročnost nájmu tónovacího a míchacího
stroje, který zatěžuje ekonomický provoz
prodejny zejména v zimních měsících, kdy je
obrat mizivý. Myslím si, že vedení vaší firmy by
mělo podpořit Caparol partnery a dát jim jiné,
progresivnější podmínky, tak jak je to u konkurenčních dodavatelů.
Spolupráce u obou obchodních zástupců si
vážím a přeji si, aby pokračovala i v budoucnu.
Co by jste dodal závěrem?
Přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a mnoho
spokojených zákazníků.
P.S.: od obchodních zástupců
Chtěl bych Vám dodatečně poděkovat
za vydatnou spolupráci při přátelském setkání
příznivců Caparolu u příležitosti valašské zabíjačky v obci Držková, i když už teď vím, že
prase nejíte.
Daniel Sláčík
Obchodní zástupce
VĚRNOSTNÍ PROGRAM 2013
pro registrované malíře Caparol
o
H iC
MALUJTE BARVAMI CAPAROL A ZÍSKEJTE
VOLKSWAGEN TRANSPORTER
t ;BSFHJTUSVKUFTFEPWďSOPTUOÓIPQSPHSBNV$BQBSPM
t /BLVQVKUFTOÈNJ4CÓSFKUF[OÈNLZBWZCFSUFTJTWÏPENďOZ
t "OBWÓDQĪJSPčOÓNOÈLVQVOBECF[%1)NÈUFNPäOPTU
[ÓTLBU7PMLTXBHFO5SBOTQPSUFSWFYLMV[JWOÓNEFTJHOV$BQBSPM
Registrujte se u našich obchodních zástupců:
Západočeský kraj +420 606 034 289
Praha a Středočeský kraj +420 606 034 290
Jihočeský kraj +420 606 034 251
Vysočina a Jihomoravský kraj +420 606 034 288
Olomouc, Zlín a Moravskoslezský kraj +420 725 065 026
Královéhradecký, Pardubický, Ústecký, Liberecký kraj +420 725 065 027
www.caparol.cz
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
3
Reportáž
■■■■■■
Finále věrnostního programu
CAPAROL – Dalešický pivovar
V nádherném prostředí Dalešického pivovaru proběhlo první únorový den slavnostní vyhlášení finále věrnostního programu CAPAROL s předáním vozu Volkswagen Transporter.
V roce 2012 připravil CAPAROL věrnostní program pro registrované malíře, novinkou byla
dárková knížka, ze které mohli malíři v průběhu
roku čerpat zajímavé dárky. Největší zájem byl
samozřejmě o pivní dárky – plechovky a sudy
Velkopopovického Kozla, pivní sklenice
a džbány Caparol, výčepní zařízení a mnoho
dalšího. Největším lákadlem se však stala
možnost získat Volkswagen Transporter, který
jste mohli vídat v rámci akce Road Show 2012
u Caparol partnerů po celé České republice.
Malíři, kteří dokázali zaplnit malířskou knížku
známkami za minimálně 77.000 Kč dostali
pozvánku na slavnostní večer a mohli svou
knížku vhodit do slosovacího zařízení.
Pozvaní malíři se od 19,00 hod postupně
scházeli v dalešickém pivovaru. Hned za jeho
bránou byla pod stanem Caparolu připravená
a nasvícená dodávka Caparol, hlavní cena
celoročního věrnostního programu. Všechny
pozvané hosty vítala Tereza Křesťanová z marketingu Českého Caparolu a Radka Čakarská, která se stala tváří Caparol Road Show.
Během chvíle se celý sál zaplnil a všech 120
přítomných si mohlo pochutnat na dalešickém pivu a připravených chlebech se sádlem.
Následovalo přivítání, kterého se, stejně jako
moderování celého večera, ujal Ivan Šváb –
vedoucí obchodu a marketingu Český Caparol.
Všechny přítomné také pozdravila a přivítala
Radka Čakarská, která se už teď těší na další
zážitky z letošní Road Show. Po shlédnutí
krátkého prezentačního videa si všichni mohli
pochutnat na postřižinském rautu – jelítka, jitrnice, ovar, uzené maso a mnoho dalších dobrot zvedlo ze židlí většinu zúčastněných.
Dalším bodem programu byla krátká prezentace, rozhovor s generálním sekretářem cechu
malířů Pavlem Žatečkou a pak už se všichni
nedočkavě těšili na vylosování vítěze. Ve 21,00
hod bylo přineseno osudí – tak pevně zalepený
4
kbelík s malířskými knížkami, že bylo nutné
před losováním trochu fyzické síly. A aby bylo
losování spravedlivé, byl vybrán jeden z malířů,
aby se tohoto důležitého úkolu zhostil. Po chvílích napětí, které by se dalo krájet, byla vylosována malířská knížka Milana Škrobáka. To však
nebyla jediná podmínka výhry dodávky, vylosovaný malíř musel správně odpovědět na otázku:
„Které zvíře má Caparol ve svém znaku?“ Milan
Škrobák nezaváhal a v tuto chvíli mu pan Šváb
předal certifikát. Štěstěnou osudu jsme se vzápětí dozvěděli, že šťastný majitel dodávky měl
v ten den narozeniny. Vše nejlepší!
Lehké zklamání ostatních malířů vystřídal
úsměv na rtech při soutěži v pití tupláků. Přihlášených jedenáct odvážných se rozdělilo
do dvou skupin a vítězové z každé skupiny
postoupili do finálového kola.
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
Ve 22,30 hod začala další soutěž – bodypainting. Kdo jiný, než malíři by mohli udělat z krásných slečen ještě krásnější? Malíři, po dvou
nebo třech v jednom družstvu, si vybrali krásné
slečny oděné jen do spodního prádla a jejich
prvním úkolem bylo zvolit si téma, výsledkem
bylo: avatar, láska, zvířecí motiv a abstraktní
umění. Profesionální bodypainter pan Havránek všem vysvětlil, jak se barvami maluje
a pak už se všichni pustili do díla. V průběhu
malování se konalo finálové kolo v pití tupláků,
tentokrát však pouze s půllitry. Vítěz si odnesl
za velkého aplausu plyšového slona Caparol.
Těsně před půlnocí skončila také soutěž
v malování na těla. Profesionál pan Havránek
namaloval svou hostesku v barvách Caparolu.
O vítězi malířů rozhodoval potlesk diváků.
Vyhrála avatarka, kterou ztvárnili Michal
Macura a majitel nové dodávky Milan Škrobák.
Celý večer se nesl v duchu příjemného prostředí a také obsluhy dalešického pivovaru,
skvělé nálady a pohody. Pro všechny zúčastněné byl po celou dobu připraven odvoz
do nedaleké vesničky, kde byli ubytovaní.
Šťastnému majiteli ještě jednou blahopřejeme
a těšíme se na všechny na Road Show 2013
s novou dodávkou.
Malujte barvami CAPAROL
i v roce 2013
a nová dodávka může být Vaše!
www.caparol.cz
■■■■■■
Rozhovor
Historicky prvním majitelem CAPAROL dodávky – Volkswagen Transporter se stal pan Milan Škrobák. Certifikát dostal již na slavnostním vyhlášení v dalešickém pivovaru, samotnou dodávku si odvezl o pár dní později. Přečtěte si více v rozhovoru, který nám pan Škrobák poskytl těsně předtím,
než s novou dodávkou odjel.
Nejvíce si užívám klasické malování – vnitřní
výmalba. Rád maluji barevně – baví mě vymýšlet barevné kombinace.
Zákazníky mám hlavně v Břeclavi, Brně
a Rakousku.
Jsou produkty, které jste ještě v praxi
nevyzkoušel?
Ano, například barvy CarboSol nebo benátský štuk. Chci se dále zdokonalovat i v nových
technikách, člověk se stále učí.
Jak jste se dozvěděl o věrnostním programu Caparolu?
O věrnostním programu jsem věděl od obchodního zástupce Caparolu, ale známky jsem
poctivě začal sbírat až od poloviny roku.
Kdy jste se poprvé setkal s produkty
Caparolu?
Začal jsem podnikat v roce 2000 a s produkty
Caparolu jsem se poprvé setkal v Rakousku
v roce 2003, konkrétně s Alpinou. Pracoval jsem s ní ve Vídni a jelikož jsem byl velice
spokojený, pokračoval jsem v práci s Alpinou
i v ČR.
V roce 2005 jsem začal jezdit k partnerovi
Caparolu k panu Balákovi do Hodonína míchat
barvy.
Bylo získání dodávky motivem pro sbírání
známek?
Ano, byl to pro mne velký motiv, zvlášť ke konci
roku, abych splnil požadavek 77.000 tis za rok
2012.
Zúčastníte se věrnostního programu
i letos?
Samozřejmě, hned od začátku roku jsem začal
sbírat známky, rozhodně to stojí za to.
Jak se Vám líbilo vyhodnocení soutěže
v Dalešicích?
Nečekal jsem to, dělal jsem si srandu z toho,
že prodám auto a koupím si odstraňovač starých barev, protože to pomůže k prosazení
kvalitních nátěrů. Navíc odstraňovač odsaje
90 % nečistot, takže to bude i čistá a rychlá
práce. A co víc – měl jsem ten den narozeniny. Byly to jedny z nejkrásnějších narozenin vůbec. Že jsem vyhrál mi došlo až asi
za týden, po akci jsem vůbec nespal, dokonce
jsem zhubl asi 5 kg. Je to neuvěřitelné štěstí.
Účastníte se školení, které CAPAROL
nabízí?
Pravidelně jednou za rok jezdím na školení,
na posledním školení 8.2. jsme si prakticky
zkoušeli aplikovat dekorativní techniky Ambiente.
Jak reagují zákazníci na to, že barvy
caparolu jsou cenově dražší?
Vysvětlím jim rozdíly – barva nevybledne, je
omyvatelná (to ocení hlavně zákazníci s dětma
nebo v létě, v době komárů). Interiéry začínají
být také barevnější – sytější barvy v kombinaci
s tapetou, a z Vaší nabídky si vždy vyberou.
Lidé pak s cenou nemají problém, výhody
předčí náklady.
Jak jste spokojený s barvami Caparol?
Barvy jsou výborné, jsem velmi spokojený.
Hlavně jsou pak spokojeni zákazníci, protože
jim můžu vyhovět v barevných kombinacích,
barva nevybledne a je omyvatelná. I díky profesionálním barvám se ke mne zákazníci rádi
vracejí.
Které produkty Caparolu nejvíce používáte?
Z probarvených vnitřních barev používám Malerit a z bílých Primacryl. Dále pak fasádní barvy
Muresko plus a AmphiSilan plus.
Kdo jsou Vaši zákazníci?
Maluji téměř všude: hotely, penziony, vinařské
sklepy (tady využívám výbornou protiplísňovou
barvu Indeko-W), rodinné domy i byty.
www.caparol.cz
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
5
■■■■■■
Technické informace
NESPRI-Tec
Technika stříkání s minimálním množstvím aerosolu funguje tak dobře, že nachází stále více napodobitelů.
Od té doby, co výrobce stavebních barev
Caparol a výrobce stříkacích přístrojů Wagner
představili svou techniku na aplikaci stavebních barev s minimálním množstvím aerosolu
„Nespri-TEC“, došlo k zásadní změně duchu
vynalézavosti na trhu stavebních barev a přístrojů. Každý, kdo nabízí podobné výrobky,
zkouší co nejrychleji napodobit efekt Nespri.
O systém Nespri projevují velký zájem malířští
mistři, protože umožňuje nyní i na venkovních
fasádách časově úsporné použití systému airless.
Zakrývání velkých ploch se stává zbytečností.
Zpravidla postačí zakrytí okrajů malířskou krycí
páskou.
Práci provádějí dva pracovníci. Jedna osoba
nanáší barvu stříkací pistolí, druhá dodatečně
upravuje barvu válečkem. Výsledkem je kvalita
povrchu, která bude v každém případě dosahovat úrovně průmyslových technologií nanášení.
Jádrem systému Nespri-TEC je proto vyhřívaná
vysokotlaká hadice a fasádní barva, dimenzovaná zvlášť pro tyto účely. Pomocí ovládací
elektroniky se barva nezávisle na venkovní teplotě udržuje na konstantní teplotě 40 stupňů
a nanáší se pomocí nové trysky Twin přesně až
k okrajům.
Výhody techniky Nespri spočívají ve vysoké
kvalitě povrchu a v časových úsporách. Nanášení barvy s minimálním množstvím aerosolu
umožňuje rychlou precizní práci až do rohů.
Zařízení na stříkání airless systémem Nespray
lze ostatně používat nejen na tuto techniku,
ale i na veškeré jiné pracovní postupy airless,
a proto je to investice, která rychle navrátí v celkovém hospodaření.
Chcete vidět jak funguje tento přístroj v akci?
Přijďte se podívat na některou z našich plánovaných Road show pro rok 2013. Seznam míst
najdete na www.caparol.cz
Ing. Jan Loukotka
Technický ředitel – prokurista společnosti
Systém Nespri-TEC, vyvíjený během tří let
za vědeckého vedení institutu z Frauenhofu, spočívá ve spolupůsobení dvou složek,
na jedné straně fasádní barvy Primasil (Synthesa), přizpůsobené speciálně pro tuto techniku, na druhé straně přístroje Nespray-Unit
od firmy Wagner s digitální ovládací elektronikou a nově vyvinutou tryskou Twin (dvojče).
Problematika aerosolu při stříkání – podle
výsledků výzkumníků – souvisí s malými a nejmenšími částečkami barvy. Tyto částečky
se v důsledku turbulencí proudění na stěně
vychylují značně silněji než největší částečky
a vycházejí ven ještě před dopadem jako
barevný aerosol. Řešení problému spočívalo
v podstatě v předehřátí nátěrového materiálu.
CAPAROL ROAD SHOW
Špičkové barvy Caparol na cestě k Vám!
Navštivte nás, zaregistrujte se a třeba se právě
Vy stanete šťastným majitelem
vozu Volkswagen Transporter.
Více informací najdete na www.caparol.cz
6
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
■■■■■■
Ze života Caparolu
Vrátná
2013
všichni byli kvalitně vybaveni a tomu odpovídalo např. nouzové řešení proti vnikání sněhu
do bot. Ale krásné snímky z vrcholků stály za tu
námahu a trochu mrazu.
Zájezd se dle hodnocení účastníků mimořádně
vydařil a tak jsme se ještě stihli zeptat, co se
jim na této akci nejvíc líbilo a co je překvapilo?
J. Přichystal (JOK a.s.) :
„…nikdy nepřeji nikomu nic špatného, jen
mě asi nejvíc potěšil nenadálý vznik klubovny
po odjezdu ochořelých účastníků, který byl
určen pro večerní dýchánky spojený s konzumací přivezených nápojů. Někteří jedinci nás
při této příležitosti přesvědčili, že by se možná
lépe uživili v nějakém úplně jiném oboru než je
stavebnictví…“
P. Bajer (Kalaha a.s.) :
„Prodloužený víkend ve středisku Vrátná
hodnotím jen a jen pozitivně. Co se sportovního vyžití týče, tak areál nabídl vyžití lyžařům
i snowboardistům všech kvalit a tím pádem
i mě. Vzhledem k tomu, že jsem se účastnil
s rodinou včetně tříleté dcery, tak jsme ocenili
i doplňkové služby jako je hlídání dětí a dět-
ská školička. Během pobytu došlo k utužení
kolektivu a jsem přesvědčen, že také k utužení „dodavatelsko-odběratelských vztahů“.
Servis ze strany hostitelů byl bezchybný a já
za sebe mohu říct, že i když jsem podobné
nabídky v minulosti odmítal, tak s firmou Caparol se podobných akcí velmi rád zúčastním
i v budoucnu.“
Ing. Michal Macura
Oblastní vedoucí
Zákaznická
linka
Rádi byste si objednali? Potřebujete informaci
zda je Vaše zboží již na cestě?
Právě pro Vás jen tu nyní naše zákaznická
linka, na které Vám rádi zodpovíme veškeré
dotazy spojené s logistikou a fakturací Vašich
objednávek.
www.caparol.cz
Rok 2012 utekl rychle a protože máme kolem
sebe spoustu kvalitních spolupracujících
firem, rozhodli jsme se nový rok začít společně. Volba padla na lyžařské středisko Vrátná
v Malé Fatře. Již na sklonku roku se nám podařilo zajistit ubytování přímo na svahu v tradiční
chatě Na Grúni. Termín 16. – 20. ledna napovídal, že i počasí by mohlo splňovat kritéria
pro lyžování. Na parkovišti pod sjezdovkou
jsme napočítali celkem 30 účastníků zájezdu
včetně několika dětí. Již výjezd nahoru byl zajímavý, lanovkou putovali dospělí, děti i batohy
a lyže, vše pak ještě s přestupem na skútr až
na chatu. Poloha v zasněžené krajině ve výšce
cca 1000 m n.m. a postupné stmívání a příjemná atmosféra útulné horské chaty povzbudily všechny ke zvýšené konzumaci nápojů,
obzvláště se osvědčila místní Dämenovka.
Lyžařské podmínky příjemně překvapily,
poměrně malý počet lidí na svahu, dobrý
podklad i délka sjezdovky vyhovovaly všem.
Někteří si troufli i na ranní rozcvičku, což se
ovšem během dalších dnů ukázalo jako ne
úplně ideální řešení a část cvičících podlehla
silnému nachlazení. Zajímavou variantou se
ukázal pěší výlet kolegy Černého, kdy ne
Vaše dotazy rádi zodpovíme
na naší zákaznické lince:
844 111 840
www.caparol.cz
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
7
Od 1. března do 30. dubna 2013
Caparol
E tra
Caparol Extra za 1 Kč!
Při koupi 3 ks balení, další jen za 1 Kč.
č..
vnitřní omyvatelná
barva k tónování
• výborné krycí
vlastnosti
• velice snadno
zpracovatelná
• omyvatelná
• ekologická
www.caparol.cz
* Akce se vztahuje na transparentní i bílou bázi
* Platí pro všechny obalové varianty
* Příplatek za tónování produktu není součástí akce a bude
účtován dle platných ceníků u Caparol partnerů
Akce platí i na vnitřní barvu Malerit
ve všech obalových variantách.
Download

C A P A R O L