Číslo 2/2012
C A P A R O L
NOVINY
Noviny pro obchodní partnery,
zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
Q 1/editorial Q 2/profil zákazníka – Dřevocentrum Petr Vaněk Q 4/reportáž – Caparol Road show
Q 6/aktuality Q 7/technické informace Q 8/prodejní akce Seiden Latex
Blízká i vzdálená budoucnost v úspoře energií.
Téma úspory energií začalo býti frekventované po tzv. první ropné krizi v počátku 70. let minulého století. Jako první zasáhlo
bezprostředně okruh výrobních technologií, které energie přímo
spotřebovávají, postupně se dostalo ve formě hledání úsporných
technologií pro vytápění a odtud byl již jen malý krůček k hledání
úspor přímo u stavebních objektů.
P
aradoxně první objekty, kde byly aplikovány vnější tepelně izolační systémy
v téměř současných skladbách byly
nadzemní vodojemy (Švýcarsko, Rakousko),
kde účelem bylo zajistit stálou teplotu naakumulované vody.
U nemovitostí se celkem logicky první snahy
o zvýšení energetické úspornosti soustředily
na prostupy (okna, dveře). Postupem doby
se měnilo i vnímání obvodového pláště jako
celku, tedy jako obálky nemovitosti. Současně se zvyšováním cen energií je i tlak
na energeticky úsporné domy výrazně vyšší,
a to nejen v našich zeměpisných šířkách
kvůli vytápění, ale i v zemích jižních (Turecko,
Řecko) kvůli klimatizaci. Z pohledu dnešních
změn klimatu je toto téma stále živé a trendy
vedou jednoznačně směrem k energeticky
co nejúspornějšímu stavění.
Zde je potřeba si uvědomit, že budova není
jenom obvodový plášť a prostupy, ale zahrnuje i široký komplex technického vybavení
jako ohřev vody, větrání, klimatizace atd.
Současně platná harmonizovaná ČSN EN
730540 – Tepelně technické vlastnosti
budov neustále zpřísňuje požadavky. Tato
skutečnost vyplývá z vývoje mezinárodního prostředí, kdy se výrazně mění pohled
na životní prostředí a požadavky na šetrný
přístup k této problematice. S tím se ostatně
ztotožňuje většina vyspělých zemí, včetně
naší republiky, jako člena EU. I proto jsme
se přihlásili k evropské směrnici o úsporách energií EPBD, podle níž se zavazujeme
dosáhnout do roku 2020, ve třech postupných krocích po 20 %, stavu snížení energetické náročnosti budov o 60 % s tím, že nové
nemovitosti, stavěné po tomto datu budou
www.caparol.cz
mít „prakticky nulovou spotřebu energie“.
Cesta bude vyžadovat změnu celkového
přístupu k úsporám energií nejen za strany
nás občanů, ale zejména politiků a všech,
kteří mohou vývoj ovlivnit. Vždyť z pohledu
občana je i tzv. „energetická politika státu“
jenom podle vývoje posledních let, mírně
řečeno nekonzistentní. Připomeňme si
jenom horečnou výměnu zdrojů na pevná
paliva ze přímotopy (se státní dotací), následnou výměnu přímotopů za plynové kotle (se
státní dotací) a nakonec velkorysou podporu
zřizování elektrovoltaických elektráren (se
státní podporou) s významnými negativními
dopady do cen energií. Jestliže k tomu připočteme nepříliš systémovou podporu zateplování budov a nepříliš průhledný systém státních podpor, je současná situace, kdy není
podporováno v oblasti úspor energií (resp.
sanace budov) prakticky nic, pouze logickým
vyústěním dlouhodobě nesystémově řešené
situace.
Ale abychom pouze nenaříkali nad současně
neutěšeným stavem.
Ke změně dochází i na naší scéně. Jedna
důležitá přijde od příštího roku 2013, kdy
vstoupí v platnost povinnost uvádění energetických štítků (vydaných na základě energetického auditu) při pronájmu, koupi a prodeji
nemovitosti. Současně se řeší především
cena posudku a následně přístup k bytům
v nájemních domech. Konkrétně, zda štítek
na celý objekt nebo jednotlivý byt.
Dalšími změnami bude bezesporu plánované oživení státních podpůrných programů
na sanace bytových domů pravděpodobně
formou úrokové dotace, uvažuje se i o znovu
obnovení podpory formou přímé dotace pod
CAPAROL ROAD SHOW
– více na str. 4
záštitou MŽP, kde by zdrojem měly být emisní
povolenky (podobně jako v případě ukončeného programu Zelená úsporám. Tento program byl již avizován na vládní úrovni a k jeho
spuštění může dojít již v průběhu roku 2013.
Kromě toho se ukazují možnosti využití prostředků z evropské unie např. program Jessica, určený pro pilotní realizace v roce 2013
ve městech, jež mají schválený integrovaný
plán rozvoje měst. Počítá se s pilotní částkou
ve výši 600 mil. Kč.
Od příštího roku budou moci žádat vlastníci
bytových domů o podporu i u SFRB (Státní
fond rozvoje bydlení), kde je podle naposled
schváleného návrhu zákona umožněno půjčovat fondu i na modernizace domů.
Samozřejmě, že se v této problematice orientuje i naše společnost. Jednak máme
jako členové CZB ČR (cechu pro zateplování budov) přístup k aktuálním informacím
a navíc se dlouhodobě snažíme systémově
působit na zvyšování kvality energeticky
úsporných opatření. K tomu nás zavazuje
i členství v EAE (evropském cechu pro zateplování budov), kde je hlavním motem „Kvalita
v zateplování“. Právě zveřejněná česká verze
Evropských pokynů pro uplatnění ETICS
a našich Obecných podmínek pro poskytování záruk na ETICS (CZB ČR) dokumentují,
že se snažíme o seriózní a odpovědný přístup
k dané problematice.
Ing. Jan Loukotka
Prokurista a technický marketing
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
1
Q QQQQQ
Profil zákazníka
Dřevocentrum
Petr Vaněk
V tomto čísle Vám představujeme Caparol Partnera z Vysočiny, přímo z krajské města Jihlavy. Zde
sídlí firma Dřevocentrum Petr Vaněk. Rozhovor jsme udělali s paní ing. Magdou Vaňkovou, spolumajitelkou rodinné firmy.
lupráce s Caparolem se o nás stará Josef
Černý – obchodně technický zástupce firmy.
A musím říct, že se o nás stará vzorně. Je
nejen ochotný, ale velmi profesně zdatný a to
je v dnešní době, kdy je zákazník čím dál tím
náročnější, velice potřeba.
Dobrý den paní Vaňková, můžete prosím
představit Vaši firmu. Ta od počátku moc
společného s barvami neměla, že?
Kdy jste začali spolupracovat s Caparolem a co Vás k tomu přivedlo?
Naše rodinná firma má
začátky v garáži v roce
1991, kdy jsme začali
vyrábět bytové doplňky.
Následovala
menší
truhlárnička, větší truhlárnička a s ní potřeba
zajištění více materiálů
na výrobu. V roce 1996
jsme od Jihlavských dřevařských závodu koupili jejich odbytový sklad
a truhlářskou firmu rozšířili o prodej dřevomateriálů. Při rozšiřování sortimentu jsme
přemýšleli o dalších možnostech a na doporučení spřátelené firmy jsme skončili, vlastně
začali u Caparolu.
To bylo v roce 2004. Do naší tehdejší koncepce nám dobře „zapadla“ půjčovna lešení.
A mimo jakoukoli koncepci a hlavně zdravý
rozum je náš „komerční koníček“, provozování
dvou skiareálů a naše nejnovější aktivita - pronájem poutního hotelu Křemešník.
tečně velké. Co do množství i druhů. Jak
jste se od počátku v takové šíři sortimentu orientovali?
V oblasti Caparol sortimentu jsme zpočátku
byli naprostí amatéři. Našim největším odborníkem a hlavně ochotným pomocníkem se stal
švagr Jirka Vaněk, jinak profesí malíř-natěrač
pár exeláns. Prakticky od začátku naší spo-
Dnes všichni mluví o krizi. Máte vysledovány nějaké změny v chování zákazníků?
I u nás na Vysočině cítíme pokles ve výstavbě
nových objektů a rekonstrukcí stávajících.
Firmy, které s námi dlouhodobě spolupracují,
si vše pečlivě od nás nechají nacenit. I oni
jsou velmi opatrní směrem ke svým koncovým zákazníkům, kteří „neskousnou“ jakékoli
i drobné navýšení ceny. Tlak na cenu je samozřejmý, ale kdo je na Caparol zvyklý, už často
neexperimentuje s levnými hobby produkty.
Naši stálí zákazníci oceňují naši rychlost a stoprocentní servis.
S každou akcí je dnes více práce a menší profit. Ale to tak je. Vracejí se nám drobní zákazníci, kteří si Caparol produktem vymalovali
a byli spokojení a už nemění značku, která se
jim osvědčila.
Jak hodnotíte náš již druhým rokem
běžící Bonusový program pro malíře?
Bonusový program pro malíře je skvělý,
v tomto sortimentu máme nárůst a malíři jsou
nadšení. Budeme moc rádi, pokud i příští rok
poběží.
Dovolím si říci, že Vaše skladové zásoby
v oblasti barev a laků, i omítek jsou sku2
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
Q QQQQQ
Profil zákazníka
-LKODYD
Dřevocentrum Petr Vaněk
Polenská 3
586 01 Jihlava
V čem vidíte hlavní výhody spolupráce
s Caparolem?
Český Caparol je za roky své existence zavedená značka s dobrým skladovým sortimentem a velmi slušnou logistikou. Na dobré
úrovni je i technická podpora pro naše zákazníky, a to jak pro zavedené firmy, tak i pro
drobné odběratele. Při problému se nám
technici snaží rychle a profesionálně pomoci.
Nemůžu se též nezeptat (i když s troškou obav), co bychom měli v práci firmy
Caparol zlepšit?
Co zlepšit? Jak už sem se zmiňovala, máme
šikovného caparoláckého obchoďáka Pepu
Černého, který dělá firmě Český Caparol
velmi dobrou práci.
Myslím, že nás má někdy určitě plné zuby, ale
drží se statečně. Ale vlastně už vím, co by měl
zlepšit! Je zapřísáhlý abstinent, moc nelyžuje,
nechytá ryby a nehraje golf. Tak tady má velké
rezervy!!!
Stejně jako se snažíme v Caparolu, tak
i Vaše firma staví prodej na osobním
vztahu se zákazníky. Věříme, že důležitější než jednorázový obchod je spokojený klient, který se vrací. Můžete prosím
říci, jak to tak skvěle děláte, že se Vám
to daří?
Obchod je vždy hodně o dobrém servisu
a ještě lepších vztazích. A při našich firemních
sportovních aktivitách jsme s našimi zákazníky
zdolali nejeden dost významný rekord. Většinou to opravdu nejsou olympijské discipliny,
ale na letošní sportovní akci na Křemešníku
máme medaile připraveny.
A opět musím pochválit Caparol tým z jarní
Road Show. To byla u nás v Jihlavě velice
povedená akce. Malíři i stavaři se mrkli na profíky při malířských technikách, podiskutovalo
se o produktech, něco se popilo a pojedlo
a tak to má být!
Jaké máte plány do budoucna ohledně
prodeje produktů Caparol?
A co dál s Caparolem? Udržet si stávající
zákazníky, nepolevovat v servisu pro ně a pracovat na „ulovení“ dalších. Já osobně mám cíl
odejít na rentu a firmu v plné svěžesti předat
našim dětem. Tak mi, prosím, držte palce, aby
to klaplo!!
Josef Černý
Obchodní zástupce
www.caparol.cz
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
3
Reportáž
Q QQQQQ
Caparol Road Show
V letošním roce jsme se rozhodli o větší podporu prodeje barev a laků u našich Caparol partnerů.
Z tohoto důvodu se po celé České Republice rozjela naše dodávka v barvách Caparol s technikem
Vaškem Pospíšilem a hosteskou Radkou. V rámci této Caparol Road Show, kde předvádíme naše
materiály včetně novinek, se jedno z prvních zastavení konalo 29. 5. 2012 v Jihlavě ve firmě Dřevocetrum Petr Vaněk.
Již od rána nám skvěle přálo počasí. Václav
s Radkou postavili svoje „šapito“ (malý party
stan) u nablýskaného Volkswagen Transporter
a rozložili předváděcí stojan a vzorky hotových
nátěrů.
Kolem se ihned vyrojila skupinka již čekajících
malířů. Možná tím, co i ostatní lákalo, byla vůně
čerstvě grilovaných klobás, které od vyhlášeného uzenáře přivezla Ing. Petra Špejtková,
ekonomka firmy Petr Vaněk. Za Caparol se
též zúčastnili Josef Černý – zástupce pro
Vysočinu, Pavel Hobza – projektový manažer
barev, Tomáš Brož – technický marketing,
ing. Michal Macura – oblastní vedoucí Brno,
Vysočina a Zdeněk Kurc - vedoucí prodeje
ČR. I přes takto silně zastoupenou naší firmu
jsme si moc volných chvil „neužili“. Proud
návštěvníků neustával. Velký zájem u malířů
byl o dekorativní techniky Ambiente, otázky
byly také na úpravu podkladu pod tyto materiály. Mnohé též zaujaly nátěry podlah, které
nemusí být jen stroze šedé, dokonce ani jednobarevné.
Kromě malířů přišlo dost zástupců stavebních firem. Vnější zateplení, řešení popraskaných fasád, či problémy s vlhkým zdivem byly
častým tématem. Neformální prostředí u klobásy a dobrého pití bylo mnohem příjemnější
a konstruktivnější, než mnohdy strohá školení
či přednášky. Řešili se problémy firem a řemeslníků, se kterými se na stavbách setkávají.
Celkový počet návštěvníků odhadujeme (dle
snědených klobás :-) ) na cca 100.
Velkou zásluhu na této úspěšné akci mělo
i prostření firmy Dřevocentrum, celého kolektivu firmy a hlavně ing. Magdy Vaňkové. Její
pomoc na přípravě, pozvánkách a vlastním průběhu byla skvělá. Osobní přístup
k zákazníkům a výborná atmosféra na Caparol Road Show byla hlavním důvodem, že
celá akce dopadla k všeobecné spokojenosti. A můžeme též říci, že má kladný odraz
i na obratech prodaného zboží.
Seznam plánovaných Road show 2012 v dalších městech ČR, najdete na www.caparol.cz.
CAPAROL ROAD SHOW
špičkové barvy
na cestách
4
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
Q QQQQQ
Reportáž
Rozhovor
s Václavem Pospíšilem
a Radkou Cakarskou,
hlavními postavami
ROAD SHOW
Pro koho je Caparol Road Show určena?
R.C.: Caparol Road Show je určena především malířům. Nejenom malířům, kteří Caparol
velmi dobře znají, ale i těm, kteří se chtějí obohatit novými zkušenostmi a trendy v malířském
oboru.
V.P.: Samozřejmě taky pro laickou veřejnost,
které dokážeme odborně poradit jakou barvu
správně zvolit na daný podklad. Pro Caparol
partnera má tahle Show taky nemalý význam,
partner má šanci svůj obchod více zviditelnit
a přilákat k sobě více zákazníků.
Co všechno mohou diváci vidět?
R.C.: Jak si už mnoho našich diváků mohlo
všimnout, uvidí hlavně mě a Vaška -. Spoustu
barev, automobil Volkswagen Transporter,
který na konci roku získá některý z malířů
a všude slony a bohaté občerstvení. Snažíme
se vytvořit příjemnou atmosféru a ukázat vše,
co by řemeslníky mohlo zajímat.
V.P.: Na prezentaci máme nachystané různé
materiály na dekorativní techniky, kvalitní disperzní malířské barvy do interiérů, fasádní
barvy, lazury na dřevo, laky na dřevo a kov
a mnoho dalších materiálů, které lze na místě
předvést. Velmi záleží na seskupení, jestli
malíři chtějí vidět jen konkrétní barvu či dekorativní techniku nebo se nechají inspirovat
našimi výtvory.
O ukázky kterých produktů je největší
zájem?
R.C.: Podle mého názoru, je největší zájem
o benátský štuk, který jsem si také vyzkoušela
a patří mezi mé oblíbené dekorativní techniky.
Velmi oblíbené jsou různé imitace kamenů,
dřeva aj.
V.P.: Region od regionu se to liší, někde si
potrpí na jednodušší dekorace s ArteLasurou, někde na strukturální povrchy AkkordSpachtlem s DecoLasurou, no a někde si
bohatě vystačí s bílou disperzní barvou Primacryl. V daném regionu vždy záleží na tom,
co řemeslníci dokáží zákazníkovi nabídnout,
někdo je hodně šikovný, někdo zase méně.
Samozřejmě se pak ten řemeslný um odrazí
na nadité peněžence malíře.
Jak se společně doplňujete?
R.C.: Myslím, že se doplňujeme výborně -.
Máme za sebou už hodně Road Show a je to
lepší a lepší. Vašek mi všechno vysvětlil a ukázal, takže nebyl žádný problém.
www.caparol.cz
V.P.: Spolupráci s Radkou hodnotím na výbornou, velmi rychle se naučila orientovat
v nemalém množství materiálů a taky vhodným
způsobem vstupuje do mého výkladu a dává
mi různé otázky, které se přihlížející bojí dát,
aby se před druhými náhodou neztrapnili.
Václave, jaké přesně je Vaše pracovní
zařazení v Caparolu?
V.P.: Řadový dělník - ... né, funkce nebo
spíše přesný název je aplikační technik. Má
práce obnáší provádění různých praktických
školení, prezentací, provádění různých zkoušek na stavbách (vlhkost, přilnavost materiálu
k podkladu….), v určitých případech taky kontrola na stavbách, zda jsou prováděné práce
zhotoveny dle technologického postupu,
tvorba různých vzorků, posuzování oprávněnosti reklamací a mnoho dalšího.
Radko, bylo těžké malířské techniky
aspoň teoreticky pochopit?
R.C.: Moc ráda se učím novým věcem, takže
pro mě bylo úžasné dostat se do odvětví, které
mi bylo hodně vzdálené. Moc se mi líbí Vaškova práce, z jeho pohledu mi malířina přijde
jako umění. Řadu technik jsem si vyzkoušela
i prakticky a opravdu to není žádná legrace,
i když to tak může někdy vypadat.
Jak se Vám v dodávce Caparolu cestuje
a jak se líbí návštěvníkům show?
R.C.: Na dodávku jsem si musela zpočátku
zvyknout, nikdy jsem v ničem podobném
necestovala, ale jako spolujezdec jsem se
cítila dobře. Jezdili jsme převážně na dálnicích a provoz jsme určitě nebrzdili.
V.P.: Ve svém životě jsem už řídil mnoho vozů
a pokud bych si měl pořídit pracovní vůz, kterým potřebuji spolehlivě a relativně pohodlně
převážet materiál a nářadí na menší vzdále-
nosti, (u nás se říká „okolo komína“), určitě
bych šáhl po tomhle voze, ale pokud bych měl
jezdit každodenně delší vzdálenosti, poohlédl
bych se po pohodlnějším voze – mé kosti už
jsou přece jenom trošku obnošenější… Co se
týče designu auta, jsem mile překvapen, jak
se po něm lidé otáčí.
Máte připraveny soutěže pro děti nebo
občerstvení?
R.C.: Pro děti máme nachystaných několik
soutěží, hlavní je malovaní na slona Caparol
barvami. Vítěz dostane reklamní předměty se
slonem, ale máme i cenu útěchy, někdy jsou
výtvory hodně vyrovnané, tak je těžké určit
vítěze.
Ve kterém městě se Vám líbilo nejvíce?
R.C:: Máme za sebou několik měst, nedokáži
říct, kde se mi líbilo nejvíc, každé místo mělo
své, ale určitě nezapomenu na Domažlice,
kde bylo tak 9 °C a v Praze jsem si musela
poslechnout 10 vtipů o Brně -.
V.P.: V každém z měst je něco hezkého, když
se na to podívám očima turisty, tak jednoznačně vítězí Mariánské Lázně, kde bych se
určitě chtěl ještě někdy vrátit na trochu déle.
Mile mne překvapil Cheb, kde jsem čekal
nehezké město, ale opak je pravdou. Pokud
se podívám na věc okem malíře – natěrače,
tak opět Mariánské Lázně, jelikož je tam
hodně domů, které jsou velmi vkusně natřeny
a taky je tam hodně domů na kterých bych se
ještě jako řemeslník mohl vyřádit. No a pokud
na města nahlédnu okem technika Caparolu,
tak je pro mne důležité aby příchozí lidé měli
zájem se něco dozvědět a to až na jednu
počáteční výjimku bylo všude. Taky trochu
musím vyzvednout naše obchodní zástupce,
o kterých jsem netušil, že i při kupě pracovních povinností dokážou mít i smysl pro legraci.
A na závěr?
R.C. i V.P.: Show má úspěch, máme samé
pozitivní reakce. Návštěvníci jsou moc příjemní a jsou i rádi, když si u nás v klidu posedí,
dozví se o možnostech našich materiálů a přitom si ještě mohou dát dobré pivo a klobásku.
Vyzkouší si některé z dekorativních technik
a příjemně naladěni můžou jít zase do práce.
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
5
Q QQQQQ
Ze života Caparolu
Závodní Lotus v barvách CAPAROLu
Marek Fried si po posledním závodě na Slovensku zajistil titul mistra ČR a mistra zóny Střední Evropy
v závodech automobilů na okruzích ve třídě do 2000 ccm!
Lotus se slonem na kapotě poutá pozornost diváků a novinářů nejen svým atraktivním vzhledem, ale
také výbornými výsledky. Podívejte se sami, jak se mladému jezdci Marku Friedovi daří.
Hungaroring 28.–29. 4. 2012
Brněnský tým KT MOTORSPORT, jehož jezdec Marek Fried pilotuje Lotus Exige v barvách CAPAROLu, zahájil svou závodní sezónu
poslední dubnový víkend startem v prvním
podniku okruhového šampionátu FIA Zóny
střední Evropy. První závod, který se konal
na známém okruhu Hungaroring v Maďarsku,
vyhrál Marek Fried stylem start cíl. V sobotním závodu seriálu Lotus Cup Eastern Europe
poté mladý jezdec obsadil druhé místo.
Red Bull Ring 19.–20. 5. 2012
Na letmém startu sobotního odpoledního
závodu Marek sice mírně zaváhal, v samotném
závodě ale svedl dech beroucí souboj s Rakušanem Leo Willertem. Oba vozy si mezi sebou
několikrát vyměnily pořadí, aby se v cíli radoval
z vítězství právě brněnský mladík Marek Fried.
Cenného úspěchu dosáhl i přesto, že řídil
objemově i výkonově slabší vůz.
Druhý závod byl pro Marka opět vítězný
a v absolutním pořadí, bez ohledu na objemové
třídy, dokončil závod na skvělém 5. místě.
Pannoniaring 15.–17. 6. 2012
Ve třídě do 2000 ccm se opět ukázalo, že
spojení Lotus – Marek Fried, bylo velice dobrým tahem. Marek zvítězil v sobotním i nedělním sprintu, navíc ve traťovém rekordu ve třídě
do 2000 ccm.
Poznaň 30. 6. – 1. 7. 2012
Na okruhu v Poznani všechny účastníky okruhového klání přivítaly tropické teploty, které
se vyšplhaly i nad 35 °C. Úmorné vedro
navíc bylo několikrát přerušeno silnými bouřkami. V sobotu se jel první sprinterský závod
a Marek Fried v caparoláckém Lotusu vyhrál
s náskokem 24 s nad svým týmovým kolegou. V sobotním vytrvalostním závodě došlo
po startu k hromadné havárii a cílem projel
jezdec Fried s kolegou Mandelíkem na celkovém 12 místě.
Ve druhém závodním sprintu se na špici
závodu střídali Marek Fried se svým týmovým
kolegou Petrem Mandelíkem, nakonec vyhrál
o pouhých 0,67 s mladík pilotující Lotus Exige
s nepřehlédnutelným slonem na kapotě.
Největší překvapení čekalo na soupeře
po závodě, když byl vůz Marka Frieda technickými komisaři převážen. Výsledná váha 931 kg
zbořila jeden mýtus o superlehkých Lotusech
týmu KT Motorsport. S tímto vozem vytvořil
Fried nový traťový rekord třídy do 2000 ccm.
6
Most 3.–5. 8. 2012
Tým KT MOTORSPORT se zúčastnil dalšího
okruhového závodu šampionátu FIA Zóna
střední Evropy a MMČR. Výsledek: 2x double
ve sprintu a vítězství z vytrvalostního závodu.
Slovakiaring 17.–19. 8. 2012
Vítězstvím v obou závodech ve sprintu na Slovakiaringu si Marek Fried zajistil titul mistra
ČR a mistra zóny Střední Evropy v závodech
automobilů na okruzích ve třídě do 2000 ccm.
Po přechodu do týmu Tomáše Kusého se mu
podařilo navázat na loňskou sezónu, kdy stejného úspěchu dosáhl s BMW M3 Roberta
Šenkýře ve třídě do 3500 ccm.
Již první závod v Maďarsku naznačil, že volba
startů s vozem Lotus byla správná. Ani v jednom z odjetých závodů nenašel přemožitele
a před Podzimní cenou Brna tak může slavit
zisk dalšího titulu.
To, že nezapomněl závodit s velkými vozy prokázal v sobotní dvouhodinovce, ve které s Attilem Bártou ve voze BMW Alpina vybojovali třetí
místo v celkové klasifikaci.
Další závody, na které jste srdečně zváni:
21.–23. 9. 2012
12.–13. 10. 2012
27. 10. 2012
Brno
Brno – Epilog
Brno – den otevřených dveří
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
Q QQQQQ
Ze života Caparolu
Relaxační pobyt
v lázeňském městě Hevíz
Ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2012 jsme absolvovali v lázeňském městě Hevíz na jižní straně
Balatonu společný relaxační pobyt pracovníků
prodejní oblasti Sever. Pod velením Luďka
Boudy se akce zúčastnili Honza Babka, Martin Pelinka, Michal Riedel, Míra Piskora a Jan
Trampota. Pobyt byl odměnou za vítězství
v loňském ročníku soutěže společnosti Český
Caparol „Nejlepší prodejní oblast roku“.
výkonu následovala zasloužená odpolední
relaxace v termálních lázních (u některých
jedinců spojená i s potápěním).
Úspěšný den jsme vždy zakončili v některé
z mnoha příjemných hospůdek ochutnávkou
místních specialit a nápojů.
Celá akce se velmi vydařila a doporučujeme
všem tento kout Maďarska s velmi dobrou sítí
cyklostezek navštívit.
Za oblast Sever Martin Pelinka
UKONČENÍ PROVOZU CAPAROL
CENTRUM PRAHA ke dni 31. 8. 2012
Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že
od 1. 9. 2012 budete moci nakoupit produkty Caparol přímo v našem logistickém
centru (vždy po dohodě s Vašim obchodním
zástupcem), popřípadě u našich obchodních partnerů, aktuální seznam najdete na
www.caparol.cz.
SOUTĚŽTE S CAPAROLEM
5. ročník
veřejné zákaznické soutěže
v těchto kategoriích.
1. Fasáda rodinného domu
2. Revitalizace bytového domu
3. Historická fasáda
4. Moderní interiér
5. Cena poroty
Ubytováni jsme byli v příjemném hotelu v centru Hevízu. Odtud jsme každý den vyráželi
na kolech na náročné 60-70 kilometrové
vyjížďky po malebné krajině v okolí jezera
Balaton. Po tomto úctyhodném sportovním
Logistické centrum Kozomín
Kozomín – Park D8
Úžice u Kralup nad Vltavou
Tel.: 844 111 840
www.barevnydum.cz
Technické informace
SEIDEN LATEX
– nyní nově i v 2,5l balení
Odolná, vysoce kvalitní latexová barva s příjemným hedvábným leskem na namáhané
interiérové povrchy.
Pro svou schopnost zachovat strukturu a hedvábný lesk se obzvláště hodí pro natírání strukturovaných podkladů a skelné tapety Capaver.
Vlastnosti: Třída otěru 2. podle ČSN EN
13 300, s hedvábným leskem. Difúzní,
s dobrou kryvostí, sytá, zachovává strukturu,
snadno se čistí, odolává obvyklým domácím
čistícím prostředkům, dezinfekčním prostřed-
www.caparol.cz
kům a čistícím prostředkům na vodní bázi.
Vodou ředitelná, ekologická, bez zápachu.
Do 15. 9. navíc v akci.
Bližší info u Vašeho obchodního
zástupce.
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
7
AKCE 3+1
od 15. září do 15. listopadu 2012
$BQBSPM
&USB
WOJUīOÓPNZWBUFMOÈ
CBSWBLUØOPWÈOÓ
tWâCPSOÏLSZDÓ
WMBTUOPTUJ
tWFMJDFTOBEOP
[QSBDPWBUFMOÈ
tPNZWBUFMOÈ
tFLPMPHJDLÈ
$BQBSPM&YUSB[B,č
1īJLPVQJLTCBMFOÓEBMÝÓKFO[B,č
XXXDBQBSPMD[
* Akce se vztahuje na transparentní i bílou bázi
* Platí pro všechny obalové varianty
* Příplatek za tónovaní produktu není součástí akce a bude
účtován dle platných ceníků u Caparol partnerů
10%;*./¶",$&
4&YUSPVMFUPTKJäOBQPTMFEZ
Download

C A P A R O L