Списак корисника којима су одобрена средства по Јавном огласу за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2014. годину који је објављен у дневном листу „Дневник“, дана 06.04.2014. године и у „Службеном листу АПВ“, број 12/14. БРОЈ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 НОСИЛАЦ РПГ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)
Павле Бркић
Милисав Стојаков
Петар Лацку
Стоја Цигановић
Лазар Димић
Војислав Мишић Даница Мишић
Катарина Мишић Коста Жупунски
Јованка Михајловић
Петар Михајловић
Дивна Илијевић
Десанка Ракић
Олгица Марић
Марија Бабић
Никола Рацков
Милош Петровић
Рајко Купусинац
Гордана Марић
Стеван Будошан
Рада Андрић
Слободан Бугарски
Зорка Бугарски Олгица Радишић Олгица Радишић Антал Сич Амалија-Маргит Сич
Трифу Раша Мирјана Овчаров
Миленко Будимиров
Обрад Ватауљ
Јован Ердељан
Меланија Ердељан Марија Беличка
Јока Стевић
Бошко Јуришић
Милан Божић
Жељко Ковачевић
МЕСТО
Лаћарак Стапар Алибунар Темерин Дероње Нови Бечеј Нови Бечеј Нови Бечеј Меленци Сурдук Сурдук Иланџа Иланџа Дероње Дероње Дероње Дероње Дероње Дероње Сремска Митровица Буђановци Нови Бечеј Нови Бечеј Кумане Кумане Бачка Топола Бачка Топола Владимировац Избиште Избиште Избиште Ковиљ Ковиљ Бачки Петровац Босут Шуљам Буђановци Шид ОДОБРЕН ИЗНОС
80.000,00
71.117,60
53.792,00
18.870,40
79.379,20
80.000,00
95.648,90
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
7.218,40
23.359,20
80.000,00
69.256,00
37.549,60
26.974,40
51.692,00
27.417,60
80.000,00
91.118,00
58.167,20
44.227,20
20.688,00
10.282,40
36.388,80
46.492,80
80.000,00
18.760,80
80.000,00
75.856,80
80.000,00
23.416,00
32.178,40
25.783,20
48.772,00
50.233,60
80.000,00
Страна 1 од 66 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Рада Бабић
Смиља Дамјанов Славољуб Дамјанов
Милан Бошковић
Лазар Добожанов
Радославка Татомиров
Каменко Симић
Јулијана Остронкович
Веронка Комароми
Антал Бодор
Борбала Бодор Владимир Хархаји
Јован Панић
Весела Панић Милена Панић
Стеван Адамов Милена Миланов
Бранка Вујанов
Дара Ћирић
Милорад Тинтар Марија Бугарин
Јованка Милићев Марга Габрић
Милица Радић
Радославка Мијатов
Радован Данилов
Радослав Милутинов
Јован Илић
Лазар Петровић
Ана Вуков
Ирена Тиквицки
Клара Тиквицки
Ђула Катона
Марцела Катона Зоранка Ановић
Жарко Журж
Љубомир Катић
Милован Катић
Паја Флора
Ђурђина Лазић
Марија Илин
Валерија Ковач
Ференц Ковач
Мариа Ковач Дејко Стојковић
Мошорин Српска Црња Српска Црња Шуљам Нови Бечеј Дероње Гардиновци Чантавир Дорослово Бечеј Бечеј Ђурђево Иђош Иђош Иђош Инђија Српска Црња Меленци Ривица Степановићево Гардиновци Долово Суботица Баваниште Дероње Дероње Дероње Бачка Топола Буђановци Стари Жедник Стари Жедник Стари Жедник Чантавир Чантавир Томашевац Ботош Буђановци Буђановци Банатско Ново Село Сомбор Ковиљ Ором Ором Ором Дероње 59.310,40
20.333,60
60.404,00
46.691,20
80.000,00
12.392,80
74.007,20
52.501,60
24.238,40
77.027,20
41.128,80
60.000,00
54.632,80
11.682,40
63.681,60
80.000,00
80.000,00
69.364,80
67.564,80
54.628,80
43.843,20
8.310,40
46.760,00
9.792,80
21.347,20
80.000,00
57.235,20
17.959,20
69.840,80
33.120,00
27.360,80
19.631,20
59.433,60
59.065,60
96.179,60
70.503,20
38.026,40
68.937,60
65.829,60
80.000,00
75.688,00
58.038,40
82.433,80
81.108,20
29.686,40
Страна 2 од 66 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Никола Милосављевић
Лазар Ковачев
Ержебет Банчи
Катарина Арњаш
Мариа Паточ
Андрија Мишколци
Ана Чабради
Иштван Кишимре
Јано Шимак
Јан Котваш
Гиза Брајков
Коста Матић
Јања Рајчић
Розалија Немет
Љубомир Бабић
Јован Живковић
Антал Бајчи
Жужана Диоши
Марија Кишпећо Жива Марков
Дамаскин Мелка Борбала Нађ
Ержебет Балинт
Савка Стојшић Златоје Хаџија
Зуза Бачур
Мара Хеђи Јоса Мунћан
Пало Хеђи
Ирен Јежовић
Лајош Мишински
Марија Мишински Розалија Сабадош
Борбала Озорак
Јанош Тот
Виорика Бољанац
Зуза Влчек
Шандор Пастор
Ержебет Пастор Бранко Тодошковић
Живан Ковачев
Јожеф Фекеч
Карољ Тот Мељкути
Веселин Бешлин
Оливија Родеан
Сремска Митровица Нови Бечеј Руменка Бачки Петровац Бачка Топола Келебија Бачка Топола Бачка Топола Падина Падина Суботица Црепаја Суботица Фекетић Мошорин Дероње Бечеј Дорослово Руски Крстур Самош Николинци Дорослово Банатска Топола Добринци Идвор Падина Падина Локве Падина Бачка Топола Бачка Топола Бачка Топола Победа Бајша Бечеј Банатско Ново Село Панчево Чантавир Чантавир Кузмин Стапар Ново Орахово Гунарош Бочар Јанков Мост 41.465,60
52.073,60
45.924,80
42.258,40
80.000,00
50.043,20
40.309,60
61.055,20
68.791,20
32.267,20
40.844,00
58.992,80
75.688,90
80.000,00
110.000,00
73.214,40
78.464,00
34.791,20
17.459,20
49.497,60
76.987,20
76.076,80
80.000,00
55.780,80
57.063,20
37.728,00
35.693,60
79.851,20
54.812,80
100.469,00
80.000,00
18.948,00
13.940,80
80.000,00
71.904,80
80.000,00
56.752,00
55.859,20
11.124,00
80.000,00
80.289,90
80.000,00
37.382,40
43.429,60
80.000,00
Страна 3 од 66 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Валери Опреан
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 Анђа Зец
Јован Котарлић
Јован Ивков
Деже Банчи
Винка Симић
Вукосава Арбутовић
Рожа Фекеч
Илона Банчик
Ференц Бодор
Верона Бодор
Андраш Шоти
Ева Шоти Милорад Савић
Милка Топалов
Лепојка Радосав
Роко Вукманов Шимоков
Марија Вукманов Шимоков Мирко Радосављевић
Добривој Крстин
Томислав Петровић
Бранислава Черубџић
Марко Димић
Радмила Ристић
Добривој Данилов
Гаврило Вукајловић
Борбала Витез
Миклош Витез
Божица Томић
Драгица Мандић
Ержебет Боршић
Владимир Абрахам
Јоса Лоренц
Зоран Радованчев
Јован Грубанов
Иван Јарамазовић
Аница Вукманов Шимоков
Стеван Миковић
Ана Миковић Мате Шарчевић
Лиза Орчић
Мењхарт Феирер
Иштван Бите
Живан Миленковић
Зрењанин Визић Чуруг Руменка Кузмин Визић Ново Орахово Пачир Бачка Топола Бачка Топола Ново Орахово Ново Орахово Вашица Банатска Дубица Међа Биково Биково Гргуревци Тараш Дероње Дероње Дероње Дероње Дероње Банатско Карађорђево Добринци Суботица Суботица Добринци Његошево Дорослово Бачки Петровац Локве Црепаја Црепаја Ђурђин Суботица Суботица Суботица Стари Жедник Ђурђин Келебија Палић Јасеново 28.203,20
72.154,40
80.000,00
73.572,80
48.388,00
36.410,40
85.000,60
84.084,20
80.000,00
15.404,80
50.452,80
47.890,40
25.356,80
80.000,00
67.184,00
28.322,40
21.468,00
80.000,00
78.670,40
39.946,40
70.424,80
80.000,00
21.910,40
38.604,80
47.876,80
80.000,00
76.211,20
46.463,20
80.000,00
52.904,80
45.916,00
80.000,00
59.441,60
41.505,60
38.346,40
74.533,60
69.494,40
80.000,00
32.574,40
80.821,60
28.047,80
37.061,60
80.000,00
76.205,60
Страна 4 од 66 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 Катарина Мик
Ана Тапалага
Перса Мунћан
Панта Мунћан
Јано Петраш
Стеван Бајић
Јаша Лучар
Васа Павловић
Рожа Тумбас
Милица Рацков
Карољ Јухас
Маргит Јухас
Јолан Макра
Деже Фулеки
Петер Салма
Ласло Кадар
Стеван Бака
Деже Липаи
Емилија Фаркаш
Шандор Нађ Торма
Гиза Чајкаш
Шандор Чира
Јања Шарчевић
Иван Перишић
Станимир Вукадинов
Максим Пејак
Веселинка Пејак
Минерва Богдан
Бранка Панић
Јова Тамаш
Љубомир Томић
Милован Бошковић
Загорка Бошковић Ружица Стричевић
Јован Зечевић
Валериа Моноштори
Живанко Пантелић
Каталин Барати
Гизела Керекеш
Јожеф Бака
Ђорђе Жарковачки
Јожеф Штенбек
Зуза Петрович Душан Станисављев
Мишо Петрович
Банатско Ново Село Локве Локве Локве Падина Дероње Дероње Чента Бачко Петрово Село Стапар Бачка Топола Бачка Топола Бачки Виногради Шупљак Хајдуково Шупљак Шупљак Хајдуково Палић Хајдуково Палић Палић Палић Силбаш Силбаш Силбаш Силбаш Банатско Ново Село Лок Уздин Добринци Добринци Добринци Сомбор Кузмин Горњи Брег Гај Сента Бајша Бајша Сомбор Дорослово Падина Иланџа Падина 74.766,40
75.795,20
12.391,20
80.000,00
40.176,80
80.000,00
79.719,20
38.559,20
47.202,40
63.360,00
66.383,20
27.401,60
18.594,40
11.276,80
13.306,40
79.710,40
58.882,40
25.988,80
32.938,40
27.850,40
80.000,00
26.604,80
20.964,80
56.197,60
54.144,00
57.031,30
67.759,30
78.615,20
78.234,40
20.968,80
53.132,80
79.714,40
39.570,40
77.623,20
80.000,00
26.888,80
31.872,00
80.000,00
43.389,60
23.600,00
80.000,00
56.316,80
44.572,80
58.733,60
46.784,80
Страна 5 од 66 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Јано Ђуриш
239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Миле Бјелобаба
Трајан Лападат
Павле Гајишин
Катица Гајишин Георге Сућ Лукреција Сућ Трајан Микља
Перса Микља Мирјана Гава
Кајица Гава Славко Милинковић
Лајош Нађ
Јанош Салаји
Илона Кочиш
Калман Кочиш
Каталин Хусар
Вилмош Пап
Стеван Милодановић
Марија Жембери
Етелка Капоста
Марцел Нађ
Љубица Миливојевић
Нада Николић
Обрад Бошковић
Јованка Ђурђулена
Јосиф Мундреан
Лина Мундреан
Миленко Симић
Лазар Јовановић
Еде Поша
Денеш Поша
Вероника Поша
Јене Калмар
Јулиана Калмар Гиза Миљачки Матак
Илонка Нађ
Милица Малешевић
Славица Живковић
Јон Тодоран
Гордана Попов
Стојанка Давинић
Катица Ристић
Катица Секицки
Падина Гребенац Ђурђево Ђурђево Гребенац Гребенац Гребенац Гребенац Јасеново Јасеново Буђановци Дорослово Дорослово Дорослово Дорослово Дорослово Торњош Суботица Бајша Суботица Фекетић Банатско Карађорђево Гргуревци Јарак Добринци Сефкерин Локве Локве Визић Мошорин Ором Ором Ором Ором Ором Суботица Хетин Чалма Кузмин Локве Банатска Дубица Јарковац Гргуревци Деспотово 69.166,40
72.695,20
62.091,20
53.272,00
46.480,00
19.076,00
68.050,40
64.980,80
31.416,80
47.630,40
37.795,20
55.968,80
73.042,40
74.335,20
44.110,40
55.636,80
80.000,00
59.503,20
80.000,00
36.604,00
77.364,00
61.221,60
76.936,80
67.064,80
47.971,20
44.060,00
80.000,00
40.928,80
40.157,60
75.104,80
80.000,00
24.640,00
22.687,20
26.063,20
52.078,40
80.000,00
45.320,80
34.810,40
67.674,40
50.456,80
41.620,00
58.204,00
42.351,20
42.642,40
Страна 6 од 66 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 Имре Сабо
Маргит Сабо Љубица Данилов
Катарина Сабо Мартон Сабо
Антун Кујунџић
Лазо Мамужић
Ката Мамужић Марија Хорват Алмашки
Ружа Пољаковић
Јелисавета Рудински
Бартул Скендеровић
Марија Мохан
Стеван Витановић
Љепосава Суботић
Иштван Пеце
Терез Пеце Јанош Варо
Антал Селеш
Ана Фир
Лајош Фир
Андрија Салач
Крста Ерцеговац
Балинт Рапоти
Бранко Цветиновић
Славко Певац
Ђорђе Мелентић
Јелена Мелентић Милорад Симин
Живана Стојанчев
Марија Раду
Тодор Лупу
Јелена Радуловић
Глигорије Алмажан
Душко Пауновић
Стеван Плавшић
Драгиша Станков
Радованка Станков Ирен Њилаш
Ференц Сеги
Вероника Сеги Маргит Бата
Андрија Драганов Мариа Хајагош
Иштван Ковач Кали
Ново Село Ново Село Дероње Лок Лок Стари Жедник Доњи Таванкут Доњи Таванкут Доњи Таванкут Таванкут Доњи Таванкут Таванкут Локве Војка Кукујевци Гунарош Гунарош Бачка Топола Ново Орахово Богојево Суботица Хртковци Добринци Фекетић Манђелос Манђелос Гргуревци Гргуревци Каћ Товаришево Уздин Уздин Уздин Уздин Гргуревци Сакуле Орешац Орешац Ором Ором Ором Тотово Село Конак Ада Ада 90.578,30
36.026,40
32.048,80
61.015,20
72.458,10
78.810,20
30.164,00
59.237,60
31.037,60
60.640,80
43.824,80
16.101,60
24.232,80
17.022,40
21.566,40
54.289,60
31.637,60
44.359,20
80.000,00
51.058,10
79.461,60
47.132,80
78.694,40
63.698,40
80.000,00
80.000,00
42.797,60
16.044,80
74.891,20
36.420,00
59.472,80
37.460,80
60.896,00
79.853,60
80.000,00
49.623,20
78.952,80
33.739,20
71.112,80
28.760,00
42.630,40
80.000,00
68.907,20
72.400,80
67.459,20
Страна 7 од 66 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Шандор Тот
323 324 325 326 327 328 329 330 331 Богдан Војновић
332 333 334 335 336 Слободанка Будимир
Јулијана Шереш
Марија Шурањи
Андраш Пароци
Иштван Кечкеш
Војин Марић
Петер Хајтман
Бранислава Мијатовић Зорка Цуцић
Вероника Барна
Корнел Балош
Миорика Балош Стеван Гајинов
Богдан Николин
Никола Вукомановић
Ђерђ Јухас
Матија Вуковић
Радинка Милин
Драшко Јовелић
Трајан Марила
Јелена Матковић
Ференц Удвари
Миленко Мијатовић
Ирен Терек
Ференц Фекете
Јулијана Црнковић
Марко Тиквицки
Светислав Петровачки
337 Богдан Даутовић
338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 Милка Косановић
Паљо Зелењак
Перса Мундреан
Ацко Павков
Милош Апатовић
Ана Петров Мариа Стефан Јон Стефан
Георге Петров
Панта Јергић
Ранђел Стојичић
Мали Иђош Мали Иђош Торњош Мали Иђош Мали Иђош Кузмин Бачка Топола Привина Глава Ново Милошево Хетин Торак Торак Кулпин Избиште Банатски Соколац Србобран Банатско Карађорђево Суботица Орловат Мартинци Локве Суботица Торда Привина Глава Утрине Банатско Карађорђево Бачка Топола Суботица Суботица Орловат Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево Силбаш Локве Дероње Сремски Карловци Локве Локве Локве Локве Дероње Дероње 63.910,40
56.265,60
67.090,20
72.399,90
80.000,00
80.000,00
60.163,20
11.950,40
80.000,00
13.036,00
80.000,00
36.828,80
79.004,80
80.000,00
51.870,50
48.627,20
41.358,40
72.622,40
63.892,00
54.284,00
44.074,40
41.376,80
68.449,60
79.305,60
62.412,80
37.692,80
64.907,20
52.341,60
49.677,60
42.492,00
75.475,20
78.465,60
48.552,80
60.880,00
51.321,60
67.006,40
9.349,60
19.770,40
28.040,00
49.224,80
36.157,60
33.810,40
Страна 8 од 66 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 Смиља Чолић
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 Драгиња Дроњак
Манда Војнић Зелић
Илона Пап
Антун Дулић
Лајош Каваи
Естер Каваи Радослав Вучковић Јожеф Жембери
Слободан Зечевић
Драшко Релић
Косара Томић
Илона Кути
Жарко Стојков
Даница Белоцић
Борислава Николић
Зорица Лукић
Аурел Фишћа
Ана Томић
Никола Церога
Емилиа Тот
Ђула Ковач
Илона Ковач Антал Ердељи
Гизела Ердељи Матилд Михалец
Златинка Вученић
Савица Паунковић
Јон Станчу
Душан Дражилов
Јулијана Дражилов Радивој Јеловац
Антал Добаи
Танасије Војнов
Деже Часар
Ференц Шандор
Анастазиа Шандор Геза Буш
Гизела Хармат
Етелка Тот
Мариа Ороси
Јанош Ороси
Рудолф Ковач
Естер Ковач
Конак Стари Жедник Суботица Суботица Кањижа Кањижа Његошево Бајша Кузмин Мартинци Алекса Шантић Бачко Петрово Село Радојево Нови Сад Дероње Банатска Дубица Банатско Ново Село Локве Локве Хоргош Мале Пијаце Мале Пијаце Мале Пијаце Мале Пијаце Хајдуково Томашевац Дупљаја Локве Долово Долово Мошорин Торда Банатско Карађорђево Орловат Мартонош Адорјан Адорјан Трешњевац Тотово Село Мали Иђош Тотово Село Тотово Село Кањижа Кањижа 80.000,00
19.664,80
57.771,20
51.589,60
54.480,80
17.381,60
57.243,20
78.693,60
69.608,80
80.000,00
38.375,20
55.993,60
65.992,80
51.720,80
80.000,00
45.922,40
78.738,40
53.525,60
45.501,60
42.172,80
75.912,00
80.000,00
27.251,20
36.913,60
48.852,80
80.748,10
77.085,60
39.940,00
80.000,00
20.060,80
80.000,00
80.000,00
27.968,80
80.000,00
40.054,40
45.645,60
24.969,60
16.010,40
58.768,80
80.000,00
31.041,60
32.993,60
38.596,80
23.775,20
Страна 9 од 66 393 394 395 396 397 398 Карољ Конц
399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 Ержебет Шаш
Ана Конц Ержебет Балинт
Францишка Хармат
Михаљ Такач
Мариа Такач Маргит Вишњеи
Фриђеш Вајда
Денеш Боршош
Вероника Боршош Розалиа Мађари
Рожика Добо
Бела Добо Иштван Парти
Илона Шандоров
Илона Батки
Ирен Боршош
Терезија Дукаи
Пал Дукаи
Мирко Чањи
Естер Чањи Ђула Торнаи
Имре Каваи
Мариа Хегедиш
Михајло Будински
Иштван Тот
Марија Пушић
Ирен Немеш
Петер Нађ
Јелена Живанов
Кристина Живанов
Јулиана Букович
Иштван Ружа
Каталин Рожи
Славко Петриновић
Перса Николица
Љубица Русолој
Макса Петрић
Отилиа Часар
Михаљ Милутиновић
Вероника Милутиновић Карољ Ханђа
Верона Пекла
Трешњевац Трешњевац Трешњевац Велебит Адорјан Адорјан Банатско Аранђелово Мале Пијаце Ором Кањижа Кањижа Мале Пијаце Мале Пијаце Мале Пијаце Мале Пијаце Кањижа Хоргош Кањижа Адорјан Адорјан Мале Пијаце Мале Пијаце Мале Пијаце Адорјан Адорјан Руски Крстур Трешњевац Ново Милошево Тотово Село Кањижа Ковиљ Ковиљ Бечеј Торда Торда Голубинци Алибунар Банатско Ново Село Ботош Мале Пијаце Адорјан Адорјан Кањижа Трешњевац 16.108,00
11.866,40
21.185,60
53.222,40
27.466,40
15.204,00
28.201,60
42.509,60
43.095,20
22.790,40
18.644,80
63.873,60
15.165,60
15.164,80
80.000,00
47.048,80
69.245,60
44.672,00
26.965,60
16.700,80
36.124,80
76.967,20
53.405,60
29.200,80
24.760,80
80.000,00
56.210,40
64.112,80
45.611,20
80.000,00
64.530,40
59.588,80
72.581,60
80.000,00
14.160,60
80.000,00
17.068,80
18.818,40
80.000,00
80.000,00
25.619,20
26.688,00
80.000,00
50.274,40
Страна 10 од 66 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 Еде Пакшански
Естер Пакшански Емилија Молнар
Амалиа Торнаи
Иштван Торнаи Марија Хатала
Тихомир Атанасковић
Иштван Цалберт
Магдолна Телеки
Михаљ Рекецки
Терезија Рекецки Михаљ Бичкеи
Имре Жолдош
Маргит Жолдош Лајчо Ирмеш
Илона Јенеи
Магдолна Угри
Ержебет Ђерђ
Деже Ђерђ Ержебет Рекецки
Антун Азашевац
Катица Ћесаров
Иштван Слацки
Ђуро Селаковић
Марија Сивч
Никола Јеремић Никола Хнатко
Милутин Дугајлић Стеван Давидовић
Никола Малајмаре
Ференц Вереб
Ана Башић
Иштван Фејеш
Маћаш Милутиновић
Милан Трифковић
Лајош Сабо
Отилија Сабо Верона Бичкеи
Вита Хегедиш
Ференц Домонкош
Рожа Домонкош Отилија Шарњаи
Маћаш Шарњаи
Гизела Дукаи
Јелена Хуска
Тотово Село Тотово Село Кањижа Мале Пијаце Мале Пијаце Бачка Топола Каравуково Хајдуково Хајдуково Трешњевац Трешњевац Трешњевац Трешњевац Трешњевац Келебија Хајдуково Бачки Виногради Трешњевац Трешњевац Трешњевац Бач Чуруг Нова Црња Банатски Соколац Бикић До Добринци Бикић До Засавица I Владимировац Банатско Ново Село Бачка Топола Мали Иђош Мали Иђош Трешњевац Ноћај Тотово Село Тотово Село Адорјан Доњи Таванкут Трешњевац Трешњевац Кањижа Кањижа Кањижа Мале Пијаце 13.390,40
13.388,80
43.365,60
6.970,40
52.541,60
56.898,40
80.000,00
21.716,00
73.130,40
41.076,00
32.528,80
25.023,20
58.964,00
35.980,80
80.000,00
64.355,20
26.200,80
33.939,20
32.970,40
80.000,00
72.093,60
51.348,00
79.756,80
55.571,20
41.988,80
61.216,80
33.993,60
37.846,40
80.000,00
66.744,00
58.223,20
22.861,60
66.528,00
20.396,80
80.000,00
16.242,40
26.451,20
26.268,00
23.629,60
23.924,00
19.659,20
18.158,40
10.776,00
64.588,80
45.072,00
Страна 11 од 66 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 Мариа Фаћол
Михаљ Фаћол
Ирен Сабо
Јожеф Калапати
Терезија Калапати Андраш Фаћол
Тибор Ердељи
Марија Шерег
Жужана Селеши
Иштван Боршош
Илона Лошонц
Гизела Милутиновић
Мариа Конц
Гизела Бабински
Шандор Часар
Андраш Ороси
Викториа Ороси Душан Манојловић
Зорка Манојловић Тоде Бијелић
Рожа Тот Баги
Карољ Шишка
Етелка Терезија Хорват
Ференц Хорват Маргит Дер
Зора Живанов
Розика Кујунџић
Марија Кенђур Божидар Терзић
Светислав Петров
Етелка Фараго
Ева Балинт
Радивој Купусинац
Лајош Черник
Марија Габрић
Терез Немеш
Шандор Поша
Ержебет Поша Маргит Нађ
Вендел Бичкеи
Јанош Буза
Анка Буза Ласло Ури
Марија Ури
Ладислав Нађ
Трешњевац Трешњевац Мали Песак Трешњевац Трешњевац Трешњевац Трешњевац Кањижа Мартонош Трешњевац Ором Трешњевац Кањижа Адорјан Мали Песак Мале Пијаце Мале Пијаце Ердевик Ердевик Руменка Мали Београд Бачка Топола Бачка Топола Бачка Топола Бачка Топола Ковиљ Суботица Остојићево Гај Елемир Темерин Кула Дероње Мали Иђош Суботица Чантавир Ором Ором Ором Долине Ором Ором Ором Ором Бајмок 4.604,00
39.804,80
23.651,20
27.832,00
5.836,80
46.818,40
80.000,00
17.390,40
80.000,00
10.359,20
35.880,00
17.176,80
58.220,00
15.864,80
34.175,20
21.758,40
21.755,20
49.288,00
20.383,20
39.961,60
77.396,00
33.248,00
12.577,60
12.578,40
77.574,40
80.000,00
40.338,40
45.848,80
55.592,00
63.702,40
22.020,80
32.249,60
78.893,60
52.193,60
33.634,40
31.740,80
31.449,60
22.566,40
47.120,00
38.471,20
28.496,00
9.101,60
35.865,60
10.917,60
72.084,00
Страна 12 од 66 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 Верона Нађ Габор Циндел
Ана Циндел
Верона Паор
Лазо Бачић
Јан Марко
Зузана Марко
Јожеф Ђуриш
Василије Станивуковић
Верица Аћимовић
Слободан Лукач
Славко Жарков
Вида Гмизић
Радованка Голубов
Смиљана Шуњка Рожа Осачик Имре Гемери
Антун Миљачки-М
Терезија Вујковић Ламић
Томо Ивковић Ивандекић
Јосипа Дулић
Вита Видаковић
Илона Козма
Илија Лемић
Ласло Варга
Клара Мештер
Душан Олајџин
Јанош Диоши
Јелена Бујандрић
Клари Хорват
Каталин Замбо
Лајош Замбо
Јован Нешић
Стеван Бауранов
Етелка Барак
Јанош Шите
Илона Шите Јанош Рице
Радојка Ђурић Дејан Кувину
Димитрије Микља
Коста Лоренц
Ана Лотреан
Гордана Бачкоња
Шандор Шимон
Бајмок Бајмок Бајмок Бајмок Бајмок Гложан Гложан Скореновац Вогањ Мартинци Нови Карловци Идвор Добринци Иланџа Мишићево Богараш Ада Мишићево Стари Жедник Ђурђин Стари Жедник Ђурђин Чантавир Дорослово Темерин Бечеј Бачко Петрово Село Дорослово Нови Сад Кула Дорослово Дорослово Визић Визић Бачка Топола Остојићево Остојићево Торда Александрово Дупљаја Дупљаја Локве Локве Сурдук Нови Итебеј 42.424,80
50.059,20
45.820,80
18.889,60
75.428,80
75.670,40
63.031,20
26.820,80
80.000,00
36.905,60
41.907,20
64.358,40
33.732,80
64.744,80
37.660,00
48.421,80
80.000,00
66.997,60
62.022,40
80.000,00
80.000,00
84.079,50
70.147,20
40.549,60
80.000,00
82.052,90
80.000,00
66.900,00
49.736,80
77.791,20
79.548,80
44.173,60
80.000,00
71.243,20
74.004,80
58.164,00
23.858,40
74.238,40
35.624,80
33.695,20
79.980,80
80.000,00
80.000,00
61.568,00
75.094,40
Страна 13 од 66 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 Марија Таши
Марија Тођераш
Јован Крајњан
Јоца Царан
Стелуца Царан Дамјан Стојановић
Јон Даждеа
Лазар Мали
Даринка Петров
Ержебет Кабок
Виора Паунеску Јон Лелеа
Лија Лелеа Ондреј Петраш
Зузана Петраш Бранислав Глуваков
Даница Глуваков Милош Врговић Шандор Шереги
Гизела Дукаи
Еде Дукаи
Мирко Тонковић
Иштван Детелин
Добрила Јовановић
Томислав Јовановић Радојка Јанковић
Гиза Мачковић
Иван Нимчевић
Мира Нимчевић Јулијана Лазар
Розалија Домонкош
Нандор Варади
Илона Варади Љубица Стантић
Винце Скендеровић
Марија Скендеровић Здравко Мургић
Стана Стантић Катица Гавански
Никола Авакумовић
Миладин Чурић
Јован Ружић
Мирјана Ракин
Бранко Гавриловић
Војислав Црногорац
Хетин Банатско Ново Село Банатско Ново Село Банатско Ново Село Банатско Ново Село Врачев Гај Локве Нови Карловци Чента Сајан Торак Торак Торак Падина Падина Црепаја Црепаја Грабово Хајдуково Палић Палић Суботица Марадик Крушчица Крушчица Бешеново Таванкут Горњи Таванкут Горњи Таванкут Руско Село Чантавир Ново Орахово Ново Орахово Суботица Стари Жедник Стари Жедник Орловат Доњи Таванкут Србобран Дивош Лок Нови Сад Нови Сад Нови Сад Кузмин 60.642,40
70.969,60
79.935,20
43.459,20
35.373,60
63.546,40
59.788,80
73.114,40
72.630,40
80.000,00
31.655,20
59.865,60
78.009,60
40.963,20
36.660,00
79.260,80
56.558,40
37.474,40
51.236,80
20.363,20
78.464,00
75.634,40
80.000,00
10.726,40
70.108,80
27.849,60
35.965,60
44.957,60
12.167,20
49.088,80
110.000,00
27.401,60
27.401,60
36.804,80
30.044,00
42.286,40
80.000,00
33.111,20
80.000,00
93.585,70
80.000,00
80.000,00
80.000,00
52.548,00
47.542,40
Страна 14 од 66 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 Војин Живковић
Титу Лелеа
Драгослав Вученовић
Александар Панин
Марија Мања
Петар Ђерђов
Ангелина Добројевић
Стеван Вукашиновић
Борислава Попадић
Бранислав Теодоровић
Мирјана Теодоровић
Весела Вукмановић
Сима Деменеску
Марко Андрић
Миодраг Тојић
Влајко Проле
Ана Комношан
Султеника Ћиришан
Чедомир Стојановић
Софија Стајчић
Мариора Лелеа
Гена Јованов
Виорика Филип
Сабин Субу
Ангелина Мустец
Живка Праменко
Иван Томас
Ференц Шофхаузер
Јоланка Шофхаузер
Верона Хеђи
Јене Лукач
Каталин Лукач Ана Циндел Јелена Беретић
Ђуро Лулић
Славка Римски
Ђерђ Фаркаш
Златица Шулаја
Љубиша Пувача
Сава Шојић
Лазар Живковић
Михајло Зечевић
Љиљана Богдановић
Босиљка Ђукић Драгиша Јовић
Кузмин Торак Ноћај Деспотово Банатска Дубица Конак Вашица Шашинци Гргуревци Меленци Меленци Добринци Уздин Буђановци Ноћај Банатско Ново Село Банатско Ново Село Торак Санад Војвода Степа Торак Самош Торак Торак Торак Војвода Степа Војвода Степа Бајмок Бајмок Бајмок Бајмок Бајмок Бајмок Бајмок Суботица Ђурђево Бајмок Лаћарак Нови Карловци Кузмин Кузмин Кузмин Војвода Степа Крчедин Нови Карловци 43.980,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
78.893,60
80.000,00
40.133,60
48.836,80
68.344,00
72.166,40
25.754,40
34.951,20
80.000,00
55.296,80
83.538,70
75.408,00
78.827,20
80.000,00
80.000,00
70.807,20
48.748,00
78.015,20
41.430,20
80.000,00
80.000,00
72.828,00
68.802,40
48.104,00
28.856,00
31.821,60
23.323,20
73.854,40
13.839,20
78.997,60
80.000,00
80.000,00
34.292,00
75.373,60
35.993,60
43.241,60
49.200,00
80.000,00
57.148,80
16.112,80
52.268,80
Страна 15 од 66 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 Славица Ракар
Софија Панковић Јован Весковић
Рајко Зечевић
Марија Балинт Марија Томин
Миклош Нађ
Јонел Туркоње
Перса Живку
Љубиша Јосимов
Љубомир Ковачев
Милош Лазић
Марија Шаму
Иштван Штенбек
Катарина Диоши
Ференц Гелер
Ласло Винце
Етелка Мишколци
Живко Панковић
Радован Кесић
Марија Балажић
Јелена Тумбас Локетић
Лајош Салма
Марија Тот Уђонка
Пере Матковић
Јосип Вукманов
Бара Милодановић
Динишко Ромић
Терезија Вуковић Стипан Вуковић
Каролина Матковић
Маргита Перњеш
Агнеза Млинков
Сима Нинков
Димитрије Ковчин
Софија Ковчин
Живан Сремчевић
Видосава Шовљански
Јан Бенда
Розалија Варга Нађ
Грго Скендеровић
Кристина Скендеровић Паулина Жарић Лајош Макаи
Ференц Хегедиш
Нови Карловци Нови Карловци Дивош Кузмин Тоба Српска Црња Долине Николинци Владимировац Иланџа Уљма Дероње Дорослово Дорослово Дорослово Дорослово Свилојево Суботица Нови Карловци Нови Карловци Доњи Таванкут Ђурђин Бачка Топола Бачка Топола Суботица Суботица Стари Жедник Нови Жедник Таванкут Таванкут Ђурђин Мала Босна Биково Дероње Стапар Стапар Буђановци Ђурђево Бачки Петровац Бачко Градиште Доњи Таванкут Доњи Таванкут Бајмок Бајмок Бајмок 24.446,40
23.018,40
56.724,00
34.937,60
27.220,00
43.870,40
52.879,20
80.000,00
66.595,20
76.595,20
68.636,00
80.000,00
13.226,40
56.347,20
20.836,80
73.337,60
67.952,80
56.929,60
80.000,00
71.803,20
46.431,20
43.753,50
80.000,00
60.361,60
72.951,20
67.104,80
45.850,40
43.411,20
56.622,40
79.581,60
62.716,80
80.000,00
10.380,80
80.000,00
83.152,70
71.871,80
52.083,20
36.729,60
80.000,00
39.115,20
26.343,20
27.208,80
65.900,00
25.286,40
30.532,00
Страна 16 од 66 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 Пирошка Хегедиш Надежда Шатрић
Даринка Јевремовић
Верица Степанчевић
Јован Ристић
Анђелка Вучковић
Нада Радосављевић
Милан Стојаковић
Нада Ружић
Милорад Вранковић
Марија Војнић Тунић
Јосо Габрић
Илонка Варга
Вата Попов
Александар Дујин Шашин
Спасенија Шегуљев
Радивој Радосављевић
Живојин Врговић Зузана Грња
Миомира Секицки
Аница Јанкулов
Мирјана Нађалин
Софија Влашкалић
Сима Балан
Виоара Давид
Петру Моторожеску
Миуца Стоја
Виду Стоја
Панћа Дамјан
Мирослава Нинков
Младен Смајић
Стева Радичић
Богдан Крстић
Сава Богић
Миленко Ћулић
Жива Катана
Иванка Катана Слободан Мијатовић
Славинка Малешев
Фрањо Фабијан
Мариа Фабијан Ружица Шуваковић
Маргит Лазар
Славица Хорват
Уљана Самеш
Бајмок Гргуревци Бешеново Лежимир Гргуревци Кузмин Гргуревци Гргуревци Зрењанин Сигет Суботица Суботица Бачка Топола Падеј Нови Бечеј Ђурђево Будисава Грабово Кисач Деспотово Ботош Ново Милошево Сомбор Уздин Уздин Уздин Уздин Уздин Торак Силбаш Дивош Дивош Дивош Дивош Дивош Ботош Ботош Дивош Ботош Биково Биково Бачинци Торда Бач Торак 30.224,00
24.126,40
20.585,60
64.188,00
43.236,80
80.000,00
32.036,80
76.372,00
52.540,80
50.994,40
80.000,00
80.000,00
27.660,00
63.863,20
110.000,00
47.452,00
32.808,80
28.755,20
26.361,60
42.603,20
58.854,40
58.100,80
110.000,00
70.568,00
19.427,20
58.175,20
77.430,40
79.235,20
27.852,00
66.757,60
17.813,60
40.965,60
46.696,80
59.542,40
59.743,20
80.000,00
10.036,00
35.027,20
40.194,40
34.905,60
21.347,20
47.284,80
33.174,40
44.249,60
36.325,60
Страна 17 од 66 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 Жарко Станаћев
Мирјана Стојшин
Марија Чоти
Илона Радич
Никола Драксин
Петар Живку
Петар Барбу
Петар Мунћан
Јања Ђурановић
Жарко Лакић
Бранко Вуковић
Љубица Крстић
Радивој Богић
Смиљана Опачић
Мишо Поволни
Ђорђе Бајић
Константин Прибојчић
Ондреј Котваш
Иштван Беде
Маргит Беде Етелка Нађ
Гизела Лошонц
Ирма Ожвар
Отилија Позојевић Десанка Жебељан
Ђорђе Весеј
Паја Варшиц
Ружица Варшиц Радислав Чавић Стана Чавић
Нада Вуковић
Матилд Бажо Антал Бажо
Роза Миланковић Карољ Апро
Марија Миланковић
Етел Борић Јосип Борић
Илонка Чузди
Цилика Црнковић
Ержебет Јаник
Имре Шинкович
Ержебет Оченаш
Карло Перњеш
Андриа Хоркаи
Ново Милошево Јарковац Нова Црња Нова Црња Владимировац Владимировац Владимировац Локве Дивош Дивош Дивош Дивош Дивош Александрово Падина Лежимир Бингула Падина Долине Долине Ором Ором Ором Радојево Добрица Владимировац Опово Опово Тител Тител Дивош Чантавир Чантавир Мала Босна Мале Пијаце Мала Босна Бајмок Бајмок Гунарош Ђурђин Хетин Чантавир Бајша Келебија Фекетић 80.000,00
80.000,00
15.227,20
29.848,00
51.058,40
80.000,00
64.087,20
56.978,40
42.460,80
36.019,20
80.055,60
47.912,00
47.793,60
43.928,00
54.506,40
80.000,00
25.452,80
41.896,80
47.306,40
25.238,40
55.355,20
20.183,20
10.069,60
80.000,00
35.890,40
77.705,60
36.992,80
21.404,00
80.000,00
80.000,00
66.566,40
35.741,60
20.168,80
29.988,80
68.433,60
33.376,80
39.592,00
78.108,80
23.535,20
32.543,20
63.847,20
80.000,00
47.232,00
80.000,00
75.133,60
Страна 18 од 66 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 Аурика Јон
Ната Чарубџић
Марија Радак
Имре Крижан
Шандор Абрахам
Ирен Абрахам Јован Малајмаре
Нада Којић
Јустин Месарош
Кристина Ивковић Ивандекић
Јолан Беретка
Иштван Салач
Ана Сојак Пало Сојак
Стеван Адамовић
Сава Жеравић
Ирен Дукаи Радич
Маргит Гуљаш
Ирен Бата
Смиљка Мишков
Ирена Пароци
Лајош Шоти
Ана Агоштон
Душанка Ђуран
Милеса Дабин Верица Петришић
Нада Патушка
Љубица Коплић
Меланија Ковач
Живан Вукашиновић
Ева Билек
Илија Томић
Силвија Мик
Виктор Тођераш
Ана Попа
Отилија Бата
Мариора Бољанац Ката Вајханд
Вероника Ердељан
Пал Киш Јово Опарница Каталин Хајнал
Лајчо Стантић
Никола Буљовчић
Ана Буљовчић Банатско Ново Село Манђелос Суботица Ада Суботица Суботица Банатско Ново Село Бачка Паланка Бечеј Биково Хоргош Марадик Падина Падина Кузмин Кузмин Ором Ором Ором Јарковац Мали Иђош Ором Ором Вишњевац Црепаја Идвор Идвор Дероње Руски Крстур Шашинци Падина Омољица Банатско Ново Село Банатско Ново Село Гребенац Палић Банатско Ново Село Горњи Таванкут Банатско Ново Село Кула Чуруг Богојево Доњи Таванкут Горњи Таванкут Горњи Таванкут 37.494,40
110.000,00
38.220,00
56.084,80
36.698,40
15.154,40
80.000,00
38.336,80
46.796,80
17.870,40
49.724,80
80.000,00
72.508,00
58.327,20
80.000,00
80.000,00
11.988,80
58.534,40
32.566,40
50.979,20
64.676,80
23.105,60
24.683,20
44.533,60
42.458,40
28.381,60
22.911,20
34.432,00
58.735,20
74.388,00
68.592,00
71.589,60
60.406,40
69.475,20
36.287,20
80.000,00
38.714,40
41.204,00
80.000,00
70.389,00
80.000,00
98.018,10
72.173,60
80.000,00
35.179,20
Страна 19 од 66 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 Аница Мрвичин
Рудолф Бажо
Виорел Тотан
Ана Тотан Богдан Станковић
Живка Ђурђевић
Јован Мијатов
Драгица Јовановић
Ержебет Хомоља
Ласло Хомоља
Денеш Даку
Жофиа Даку Милева Грковић
Ката Видаковић
Живојин Вребалов Катарина Рохарикова Јан Рохарик
Душан Седмаков
Рафаел Шафрањ
Јулиана Шафрањ Ержебет Магоши Вилмош Магоши
Мариа Шугар
Ференц Шандор
Јустина Шандор
Јожеф Маћаш Салаи
Ласло Берењи
Карољ Кермеци
Ержебет Себењи
Ференц Каваи
Илона Каваи Илона Бичкеи
Ференц Бичкеи
Маргита Францишковић Фрањо Францишковић
Ана Бенковић Карло Лукач
Маргит Лукач Викторија Рока Живан Пиперски
Благоје Натарош
Видосава Бодрошки
Јованка Писаров
Јосиф Петровић
Павел Лападат
Бачки Моноштор Бачко Душаново Клек Клек Нови Бечеј Мошорин Деспотово Дупљаја Ново Орахово Ново Орахово Пачир Пачир Орешковић Суботица Нови Бечеј Падина Падина Ада Мартонош Мартонош Долине Долине Адорјан Адорјан Адорјан Хоргош Хоргош Ором Мале Пијаце Трешњевац Трешњевац Долине Долине Биково Биково Бајмок Бајмок Бајмок Бајмок Ботош Ботош Ботош Ботош Сутјеска Сутјеска 8.419,20
34.410,40
80.000,00
14.800,00
71.755,20
51.011,20
68.660,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
68.777,40
42.267,70
30.579,00
85.028,20
80.000,00
62.965,60
79.397,60
80.000,00
39.833,60
30.728,00
14.712,00
38.439,20
19.064,80
16.292,00
9.932,00
30.296,80
23.733,60
42.599,20
60.932,00
10.952,00
10.951,20
18.771,30
52.035,20
46.897,60
15.651,20
23.276,00
24.108,00
10.116,00
22.737,20
80.000,00
80.000,00
80.000,00
48.564,00
59.411,20
31.724,80
Страна 20 од 66 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 Манда Рица
Ласло Хорват
Димитрије Остојин
Светозар Убавић
Јанош Конц
Пирошка Конц Ференц Хармат
Мартон Молнар
Илона Вереб
Бела Замборски
Борбала Замборски Јосип Пробојчевић
Клара Пробојчевић Марцела Ковач
Геза Добо
Илона Добо Живко Ковач
Ђула Блажев
Јолан Ковач
Ержебет Катона
Вилмош Нађ
Марија Баги
Ержебет Фаркаш
Терезија Балаж
Андраш Рада
Маргит Рада
Иштван Лошонц
Ирена Берењи
Анастазија Рекецки
Јожеф Рекецки
Ирена Дукаи
Ержебет Домонкош
Лукач Ремете
Карољ Молнар
Виорика Пенца Ана Секешан Петру Дамјан
Стипан Мрвичин
Ана Канижаи Јожеф Канижаи
Карољ Добаи
Карољ Вереш
Нандор Олах
Јанош Нађ
Викториа Салма
Бачки Брег Бездан Ботош Ботош Велебит Велебит Ором Мале Пијаце Чантавир Мале Пијаце Мале Пијаце Хоргош Хоргош Мале Пијаце Мале Пијаце Мале Пијаце Бачки Брег Бачки Моноштор Мале Пијаце Мале Пијаце Мали Песак Трешњевац Тотово Село Трешњевац Мали Песак Мали Песак Тотово Село Хоргош Трешњевац Тотово Село Кањижа Мале Пијаце Ором Кањижа Владимировац Владимировац Владимировац Бачки Моноштор Бездан Бездан Ада Бачко Душаново Ново Орахово Мартонош Мартонош 57.181,60
80.000,00
80.000,00
80.000,00
29.303,20
36.942,40
39.204,00
45.633,60
76.268,00
15.008,00
17.300,80
68.611,20
35.592,80
32.944,80
29.521,60
27.316,00
31.298,40
50.548,00
41.610,40
77.779,20
21.591,20
41.331,20
32.340,80
30.581,60
15.167,20
15.167,20
15.658,40
47.912,00
38.266,40
39.502,40
16.236,00
13.982,40
29.308,80
32.473,60
67.002,40
10.237,60
75.782,40
53.308,00
26.935,20
38.204,80
76.763,20
25.669,60
18.576,80
23.499,20
5.098,40
Страна 21 од 66 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 Ференц Моноштори
Јожеф Кермеци
Маргит Кермеци Марија Берчек
Гизела Тот
Гизела Секе
Силвестер Беретић
Ержебет Рожа
Ержебет Вереш
Ержебет Месарош
Јолан Батки
Карољ Ковач
Валерија Ковач Розалија Лајко
Верона Буш
Деже Шереш
Маргит Богнар
Отилија Вајдович
Алберт Јургач
Нести Сабо
Вилмош Ковач
Мариа Ковач Ержебет Ладоцки
Иштван Хорват
Ержебет Себењи
Ерне Себењи Анча Бјелобрк
Ђорђе Рошу
Марија Мунћан
Марија Рошу
Јонел Трајловић
Ана Баба
Славко Купусинац
Маринко Марић
Златоје Јанков
Жива Мећавин
Обрад Јованов
Францишка Салаи
Илона Киш
Ференц Шаркањ
Јанош Крекушка
Марија Вахтлер
Цилика Милодановић
Викторија Пап
Матилд Орачић
Трешњевац Тотово Село Тотово Село Мартонош Кањижа Кањижа Бајмок Кањижа Мале Пијаце Суботица Мартонош Мале Пијаце Мале Пијаце Мале Пијаце Кањижа Мале Пијаце Тотово Село Мале Пијаце Мартонош Адорјан Хоргош Хоргош Адорјан Кањижа Мале Пијаце Мале Пијаце Велика Греда Владимировац Локве Алибунар Владимировац Селеуш Дероње Дероње Црепаја Идвор Фаркаждин Трешњевац Мале Пијаце Мале Пијаце Мали Песак Мала Босна Бајмок Бајмок Бајмок 15.747,20
20.573,60
12.536,00
15.776,00
32.298,40
17.601,60
59.192,80
14.996,00
20.616,00
30.014,40
20.272,00
15.650,40
60.872,80
25.160,00
76.352,00
36.231,20
37.886,40
60.736,80
43.732,80
18.473,60
16.731,20
21.906,40
34.116,00
18.353,60
36.992,00
20.977,60
33.388,00
80.000,00
67.311,20
51.757,60
41.942,40
80.000,00
65.940,00
78.717,60
72.204,00
66.497,60
41.116,80
21.949,60
29.066,40
6.892,80
56.359,20
67.312,80
26.495,20
56.588,80
34.158,60
Страна 22 од 66 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 Верона Добо
Терезија Колар
Каталин Мезеи
Јосип Војнић Пурчар
Геза Хусар
Гашпар Ороси
Викториа Фејеш
Маргит Шаркањ
Јожеф Тури
Ида Тури Ференц Каваи
Маргит Мегађа
Иштван Жолдош
Терезија Жолдош Марија Ана Биро
Матилд Конц
Деже Сич
Силвестер Фадаш
Петер Себењи
Емилиа Рожа
Иван Горјанац
Душан Елемиров
Едит Чикош
Ерне Бата
Маргит Шандор
Ирма Ердељи
Ђула Салма
Хелена Емејди
Иштван Берењи
Марија Берењи
Тодор Коларски
Марија Фекете
Имре Ладањи
Хајналка Њитри Гуци
Ференц Рекецки
Борбала Рекецки Розалиа Ожвар Петер Ожвар
Ержебет Рада
Отилија Тариан
Иштван Тариан Марија Тертељи
Михаљ Пишпек
Јулиана Ковач
Ласло Сабадош
Кањижа Бајмок Мала Босна Мала Босна Мале Пијаце Тотово Село Долине Мартонош Мале Пијаце Мале Пијаце Ором Хоргош Трешњевац Трешњевац Мале Пијаце Адорјан Мале Пијаце Мале Пијаце Мартонош Кањижа Бачки Брег Чуруг Тотово Село Долине Адорјан Трешњевац Трешњевац Руски Крстур Мале Пијаце Мале Пијаце Кулпин Гложан Мале Пијаце Хоргош Адорјан Адорјан Мали Песак Мали Песак Мале Пијаце Мартонош Мартонош Трешњевац Тотово Село Долине Мале Пијаце 22.907,20
39.176,00
90.305,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
30.036,80
9.918,40
23.350,40
21.225,60
80.000,00
23.658,40
18.531,20
80.000,00
14.470,40
16.531,20
36.696,00
13.834,40
9.270,40
26.072,00
25.508,00
35.692,80
9.847,20
80.000,00
15.552,80
10.790,40
33.954,40
25.553,60
41.210,40
28.895,20
60.740,80
48.454,40
25.252,00
18.995,20
23.791,20
8.121,60
16.741,60
16.738,40
19.004,00
35.748,80
22.053,60
22.530,40
29.397,60
36.069,60
37.495,20
Страна 23 од 66 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 Мартон Ердељи
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 Војислав Мандић
Пирошка Фехер
Ана Ердељи Марија Беркеш
Роза Брешћански
Габор Лоди
Естер Лоди Бранислав Јовановић
Олга Јовановић Радивој Дмитров
Миланка Дмитров Ђорђе Јорга
Радислав Катић
Имре Ковач
Мартон-Шандор Јухас
Илонка Фараго
Викторија Церна
Јожеф Шипош
Илона Етер
Ержебет Берец
Елизабета Слобода
Ференц Киш
Маргита Киш
Стипан Штрангар
Бено Мерковић
Габриела Миљачки Матак
Аница Декић
Вилмош Нађ
Илона Абрахам
Иштван Кош
Маргит Кош Ференц Лоци
Верона Лоци Ева Домонкош
Јанош Домонкош Гиза Мештер
Илонка Јерковић
Пирошка Шаму
Пирошка Јухас
Јожеф Берец
Илона Берец Винце Шипош
Иренке Шипош Бајмок Бајмок Бечеј Мала Босна Нови Итебеј Нови Итебеј Ботош Ботош Ботош Ботош Торак Житиште Ново Орахово Бачка Топола Бајмок Ново Орахово Бездан Бачка Топола Бездан Бездан Бездан Бездан Бачки Моноштор Мала Босна Стари Жедник Банатско Карађорђево Нова Црња Бачки Брег Мале Пијаце Хоргош Ада Ада Ада Ада Мале Пијаце Мале Пијаце Келебија Карађорђево Дорослово Торда Мале Пијаце Мале Пијаце Трешњевац Трешњевац 16.088,80
21.184,80
80.000,00
66.560,00
71.377,60
52.425,60
58.292,80
4.651,20
62.333,60
51.077,60
80.000,00
80.000,00
59.897,60
90.000,00
47.877,60
73.092,00
60.259,20
69.982,40
79.875,80
68.096,80
62.122,40
42.471,20
40.623,20
55.466,40
73.928,00
73.837,60
31.972,00
43.639,20
80.000,00
61.896,00
49.062,30
36.793,60
47.112,00
39.296,80
80.000,00
23.945,60
29.491,20
77.560,00
65.076,00
59.198,40
67.309,60
16.800,00
4.604,80
22.694,40
Страна 24 од 66 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Илона Моноштори
Етел Кираљ
Вероника Сабо
Розалиа Месарош
Лајош Сабо
Иштван Шаму
Матија Сереши
Душко Радичић
Геза Молнар
Иштван Бодо
Розалија Бодо
Лајош Бача
Стеван Влатковић
Радојка Влатковић Рожа Шереш
Елвира Векоњ
Верона Конц
Михаљ Капоста
Марија Капоста
Јулијана Пап
Петар Секешан
Илона Фодор
Ласло Киш
Ђорђе Ловчанин
Мирко Дулић
Цилика Дулић Ерне Киш
Милица Весковић
Јонел Кржан
Живко Свирац
Јене Нађ
Елек Катона
Ибоља Катона
Велинка Перичин
Миленко Брезовац
Јулијана Мишковић Живан Шојић
Адам Басараба
Ендре Вуков
Мирко Мишковић
Борка Глигорић
Јанош Пинтер Ана Варњу
Николице Ардељан
Алојзиј Троха
Трешњевац Дорослово Дорослово Дорослово Дорослово Дорослово Станишић Дивош Рабе Суботица Суботица Бајша Орешковић Орешковић Његошево Бајша Адорјан Суботица Суботица Сента Владимировац Торда Хетин Лаћарак Ђурђин Ђурђин Хетин Дивош Куштиљ Јасеново Хајдуково Шупљак Шупљак Идвор Кузмин Гргуревци Кузмин Месић Сента Гргуревци Јарак Бачко Петрово Село Бечеј Банатско Ново Село Велика Греда 17.863,20
50.497,60
80.000,00
60.642,40
79.981,60
5.249,60
80.000,00
37.950,40
67.801,60
28.413,60
29.243,20
80.000,00
50.536,00
39.664,00
80.000,00
67.938,40
50.805,60
80.000,00
67.535,20
16.000,00
80.000,00
76.755,20
32.979,20
22.385,60
80.000,00
31.899,20
51.817,60
80.000,00
71.517,60
61.141,60
80.000,00
66.214,40
10.288,00
19.537,60
61.223,20
29.949,60
25.903,20
59.179,20
99.253,50
24.065,60
80.000,00
51.650,40
63.116,80
80.000,00
41.949,60
Страна 25 од 66 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 Нестор Драпшин
Јеца Драпшин Андрија Краљик
Сима Бабин
Маћаш Микоња
Тодор Попи
Јон Паунеску
Елена Паунеску
Марија Тапалага
Лукач Шаркањ
Мариа Шаркањ Маргит Буш
Францишка Буш
Илона Ковач
Ференц Ковач
Викториа Фаркаш
Ференц Хајнал
Шандор Футо
Јован Ардељан
Перса Ардељан Аница Радованов
Раденко Костић
Василије Фрианц
Аурел Богдан
Јован Павлов
Александра Богдан
Вероника Богдан
Јован Бољанац
Петар Ардељан
Катица Тодоров
Мариа Салма
Марија Берењи
Бела Катона
Ирен Микушка
Ержебет Берењи
Магдолна Ирмеш
Мариа Варга
Видосава Бранков
Терезиа Салаи
Маргита Варга
Адолф Шандор
Иштван Боршош Ержебет Витушка
Ерне Кадар
Пирошка Кадар Турија Турија Силбаш Силбаш Горњи Брег Торак Торак Торак Локве Мале Пијаце Мале Пијаце Адорјан Кањижа Мале Пијаце Мале Пијаце Суботица Богојево Бачко Градиште Владимировац Владимировац Опово Ђурђево Банатско Ново Село Банатско Ново Село Избиште Банатско Ново Село Банатско Ново Село Банатско Ново Село Локве Идвор Шупљак Бачки Виногради Бачки Виногради Хајдуково Палић Бачки Виногради Хајдуково Банатска Паланка Шупљак Шупљак Ором Горњи Брег Чантавир Ором Ором 80.000,00
31.921,60
36.644,00
79.937,30
76.666,70
80.000,00
26.918,40
80.000,00
66.784,80
16.632,80
25.912,80
80.000,00
16.050,40
21.167,20
48.780,00
73.347,20
75.781,60
75.938,00
12.438,40
48.838,40
41.760,00
80.000,00
80.000,00
66.964,80
80.000,00
38.053,60
58.154,40
58.920,80
58.700,00
18.100,00
24.966,40
50.012,00
48.483,20
17.113,60
19.593,60
29.367,20
68.272,00
25.945,60
19.269,60
25.928,00
17.552,80
80.000,00
50.680,80
19.163,20
26.649,60
Страна 26 од 66 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 Сафета Росић
Бајмок
58.088,80
Ана Мељкути
Адорјан Адорјан Мале Пијаце Банатско Ново Село Добринци Банатско Ново Село Суботица Ором Ором Ором Сента Суботица Станишић Владимировац Владимировац Гргуревци Гргуревци Гргуревци Кузмин Баранда Владимировац Дероње Торда Нови Итебеј Лок Ђурђево Свилош Ботош Тител Бачко Петрово Село Бач Дорослово Суботица Шупљак Дорослово Нови Итебеј Нови Итебеј Торак Торак Суботица Суботица Торак Визић Хетин 25.886,40
37.754,40
52.957,60
37.444,80
18.047,20
80.000,00
30.470,40
30.988,00
80.000,00
80.000,00
28.183,20
86.844,20
43.081,50
80.000,00
80.000,00
32.272,80
36.012,80
22.185,60
80.000,00
53.946,40
57.282,40
78.833,60
39.879,20
14.996,00
17.173,60
70.259,20
79.205,60
80.000,00
41.364,80
39.554,40
80.000,00
41.162,40
38.808,00
80.000,00
40.960,00
57.194,40
47.252,80
80.000,00
18.416,00
67.119,20
16.847,20
71.355,20
19.657,60
13.504,80
Пал Каваи
Јолан Берењи
Стеван Петровић
Сава Вукајловић
Јован Паунеску
Вецо Башић
Францишка Мадар
Иштван Шурањи
Етел Шурањи Јулијана Хеђи
Ката Орчић
Миљка Мијић Петар Клебеца
Симеон Рошу
Милош Симин
Светозар Жегарац
Милица Шевић
Милорад Пудар
Мирко Ваић
Лука Калинић
Божидар Даниловац Иштван Њергеш
Рожа Ева Хорецки
Димитрије Отић
Душан Ћурчић
Небојша Вуковић
Даринка Стојанчев
Софија Маринков
Терезија Халапи
Аница Гршић
Рожа Боршић
Мира Францишковић
Јанош Нађ Торма
Лајош Боршић
Михаљ Чапо
Имре Хевизи
Јон Балош
Мариоара Балош Антун Будинчевић
Габриела Будинчевић Павел Мустец
Ђока Бобоцки
Јожеф Нађ
Страна 27 од 66 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 Јожеф Нађ
Лајош Палађи
Јулијана Палађи Стеван Ћурчин
Етел Ђерман
Гаца Олушки
Јожеф Фодор
Пирошка Фодор
Мариа Сабо-Цибоља
Вилмош Сабо Љубица Панчевачки
Цвета Јовичић
Аурел Цера
Младен Јаковљевић
Драгиња Јаковљевић Ружица Микља
Терез Чипа
Јожеф Телеки
Јоланка Ирмеш
Дезидер Салаи
Вилмош Хусак
Матилд Каваи
Марија Нађ
Јоланка Ковач
Јулиана Лајко
Ема Кабаи
Ирен Тертели
Петер Пешти
Ибољка Пешти Косовка Шкрбић
Стеван Комазец Јанош Сарваш
Гиза Месарош
Маћаш Ердељи
Емилија Вереш
Илона Шаркањ
Геза Шаркањ Радован Дивљак
Никола Ракар
Олгица Дивљак Клара Рац
Јанош Типолт
Виора Јанку
Драгиња Савин
Живан Ракић
Хетин Пачир Пачир Чуруг Нова Црња Санад Хетин Хетин Суботица Сента Црепаја Јарак Куштиљ Ада Ада Орловат Торда Шупљак Бачки Виногради Шупљак Шупљак Шупљак Келебија Хајдуково Шупљак Чантавир Чантавир Чантавир Чантавир Липар Липар Бачки Виногради Хајдуково Хајдуково Шупљак Мале Пијаце Мале Пијаце Нови Карловци Нови Карловци Нови Карловци Бачка Топола Тоба Торак Ковиљ Ченеј 15.730,40
57.084,00
36.159,00
72.344,00
44.974,40
16.559,20
49.363,20
36.759,20
78.592,80
44.948,80
25.252,80
14.956,80
80.000,00
36.406,40
38.504,80
80.000,00
50.607,20
28.547,20
31.083,20
65.116,80
51.561,60
64.155,20
68.999,20
58.966,40
73.956,00
74.330,40
75.160,00
30.410,10
9.932,80
27.694,40
59.356,00
49.084,00
36.228,00
18.294,40
40.307,20
30.335,20
39.623,20
60.328,00
80.000,00
4.603,20
14.733,00
41.473,60
80.000,00
45.631,80
69.646,40
Страна 28 од 66 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 Даница Влаовић
Петар Секешан
Софија Секешан
Ева Краскова
Зузана Гуча
Ондреј Балаж
Павел Паленкаш
Јанош Сабо
Марија Стојшин
Михајло Ухлик
Ана Ардељан
Златија Миросављевић Иштван Бенак
Нада Бакал
Имре Вереш
Ержебет Јојарт
Ференц Секереш
Ирен Секереш Бошко Станков
Босиљка Ђуричић
Јожеф Берта
Иштван Габор
Ана Прћић
Матилд Филеп
Илона Триполски
Деже Немет
Имре Пешти
Јено Херњак Матилд Анитич
Марија Фекеч
Иштван Фекеч Габор Шоти
Мариа Шоти Антун Мукић
Антун Башић
Јосо Рапић
Каталин Папилион
Јела Кујунџић
Рудолф Кермеци
Берта Кермеци Георге Гетејанц
Дојна Ваљан
Калман Вен
Миливој Романов
Илона Анђал
Ченеј Владимировац Владимировац Падина Бачки Петровац Бачки Петровац Бачки Петровац Торда Јарковац Бингула Локве Дупљаја Торда Честерег Торда Торда Торда Торда Орловат Александрово Нова Црња Хоргош Суботица Чантавир Чантавир Чантавир Вишњевац Биково Чантавир Ново Орахово Ново Орахово Ново Орахово Ново Орахово Суботица Суботица Доњи Таванкут Ада Суботица Ором Ором Локве Локве Ада Дероње Чантавир 79.926,40
80.000,00
40.118,40
42.892,80
54.391,50
67.878,80
75.084,00
47.000,00
37.999,20
46.468,80
80.000,00
33.451,20
74.920,00
55.184,00
31.004,80
32.007,10
42.091,20
44.432,00
80.000,00
63.215,20
43.657,60
48.220,00
38.237,60
23.820,00
76.331,20
55.836,80
45.595,20
46.560,80
40.609,60
48.404,80
24.000,00
31.585,60
44.863,20
46.268,00
70.097,30
36.596,80
69.887,20
22.926,40
38.984,00
16.747,20
80.000,00
80.000,00
59.301,60
54.820,00
29.872,80
Страна 29 од 66 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 Калман Палић
1331 1332 1333 1334 Стеван Рајачић
Ернестина Јулиана Палић
Марија Конц
Марија Милер
Ана Колар
Шандор Винко
Викторија Винко Јанош Доби
Јулиана Хајнал Антун Хорват
Илона Мојзеш
Врање Ивковић Ивандекић
Ката Ивковић Ивандекић Ружа Нимчевић
Ружа Брајков
Стеван Вуков
Марко Антал
Лајчо Прћић
Јосип Марјанушић
Амалија Јенеи
Манда Црнковић
Славко Славујевић
Марија Фаркаш
Јула Сегеди
Софија Летић
Урош Јуришин
Бранко Јовановић
Живан Милаз
Јован Ивков
Богица Станојев
Јован Кусићки
Аврам Јенча
Јожеф Кучера
Францишка Капоста
Јанош Деак
Теза Острогонац
Карољ Буш
Добривој Новаков
Живана Стојшић
Драгомир Попов
Радивој Косора
Андраш Кекењ
Ђорђе Ристић
Чантавир Чантавир Чантавир Бајмок Бајмок Бајмок Бајмок Бајмок Бајмок Мишићево Бајмок Бајмок Бајмок Мала Босна Мала Босна Доњи Таванкут Таванкут Таванкут Горњи Таванкут Суботица Таванкут Витојевци Телечка Бач Ченеј Мошорин Мошорин Уљма Уљма Уљма Уљма Куштиљ Добричево Ором Ада Мала Босна Ором Добрица Добринци Ново Милошево Банатско Карађорђево Добрица Нови Итебеј Гргуревци 17.595,20
26.620,00
33.664,80
53.654,80
13.403,20
36.640,00
51.035,20
97.991,30
55.896,00
32.202,40
57.900,80
28.381,60
40.727,20
41.826,40
61.062,40
77.721,60
53.803,20
52.177,60
35.463,90
52.999,20
79.850,40
60.655,20
84.437,90
44.612,30
90.000,00
22.864,80
69.163,20
55.793,10
80.000,00
67.211,00
17.760,80
80.000,00
58.584,80
15.660,00
31.790,40
25.188,00
21.421,60
55.700,00
40.475,20
80.000,00
80.000,00
80.000,00
28.206,40
76.987,20
Страна 30 од 66 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 Албе Немет
1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 Боја Матић
Бела Терек
Мартин Бојковски
Ана Бојковски Ђурђица Ловчанин
Шандор Леринц
Маћаш Фодор
Јулиана Стоиц
Меланија Сивч
Јоаким Кочиш
Јован Несторовић
Пајо Скендеровић
Бранислава Брестовачки
Радован Брестовачки
Славица Чакара
Георгица Чинезан
Јулијана Чинезан
Радмила Димитријевић
Радмила Димитријевић
Споменка Вученовић
Аурел Ташка
Ана Мравик
Штефан Мравик
Дејан Рашета
Карољ Кишпал
Карољ Кишпал
Мирко Дулић
Емилија Бошњак Георге Гетејанц
Мирко Сарач
Јелена Острогонац
Клара Грубер
Јања Ромић
Марко Дулић
Ференц Анитич
Јустина Фаркаш
Љубомир Тица
Јелена Гасенбергер
Верона Козма
Илонка Дудаш
Марија Шарчевић
Јулије Јерина
Славко Џинић
Мала Босна Хајдуково Падина Падина Лаћарак Торда Хетин Торак Ђурђево Ђурђево Лок Суботица Пивнице Пивнице Нови Сланкамен Торак Торак Бингула Бингула Ноћај Банатско Ново Село Гложан Гложан Шашинци Јазово Јазово Суботица Банатско Карађорђево Кула Локве Честерег Суботица Утрине Суботица Мала Босна Чантавир Чантавир Лазарево Опово Чантавир Чантавир Суботица Владимировац Идвор 35.459,20
68.091,20
26.054,40
36.995,20
61.117,60
75.507,20
82.974,00
80.000,00
65.461,80
66.896,80
80.000,00
80.000,00
61.232,80
45.285,60
72.540,80
80.000,00
80.000,00
37.066,40
37.058,40
40.097,60
55.572,00
17.532,80
46.844,80
61.613,60
9.610,40
17.015,20
80.000,00
63.614,40
25.176,00
36.734,40
40.883,20
90.000,00
24.114,40
57.157,60
62.323,20
76.400,10
63.582,40
66.407,20
36.795,20
35.467,20
24.022,40
29.170,40
80.000,00
35.252,80
Страна 31 од 66 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 Марија Сабо
Имре Ревид
Магдолна Теречик
Маргит Толди
Јосип Бедић
Мирослав Срећков
Борбала Нача
Ђорђе Пенца
Ана Пенца Фелиција Околишан
Дамјан Стоиц
Ђезе Варади
Радмила Крнајски Беловљев
Ката Котваш Никола Флора
Виорика Флора
Корнелија Кадар
Ђорђе Балош
Ленуца Балош
Ђорђе Рошу
Лидија Рошу
Мирчеа Мендреа
Ирен Киш
Илија Цвејановић
Малвина Корхец Ференц Корхец
Јован Модошки
Домника Модошки Розалиа Паћерек Андраш Хатала
Илонка Берток
Илона Сич
Ирен Ержебет Добо Паулина Бабијановић
Шиме Рафаи
Давид Чинчик
Јанош Пеце
Гизела Черник
Наталија Миндић
Жарко Петровић
Ружица Петровић
Каталин Јухас
Ружица Пивнички
Наталија Попов
Балаж Гелер
Шупљак Мале Пијаце Чантавир Чантавир Љутово Нови Сад Бечеј Владимировац Владимировац Торак Торак Сента Келебија Падина Банатско Ново Село Банатско Ново Село Банатско Ново Село Торак Торак Торак Торак Владимировац Нови Кнежевац Јарак Мол Мол Долово Долово Гунарош Сента Фекетић Бачки Виногради Чантавир Биково Суботица Сента Фекетић Мали Иђош Гардиновци Мошорин Мошорин Нови Итебеј Србобран Госпођинци Дорослово 30.265,60
48.709,60
51.552,00
34.485,70
53.312,00
85.795,10
48.080,00
45.548,40
80.000,00
37.753,60
80.000,00
83.872,40
26.413,60
14.037,60
46.693,60
23.556,00
63.782,40
63.436,00
43.412,80
53.444,00
18.480,00
62.003,20
35.457,60
80.000,00
45.722,40
67.487,20
69.023,20
64.913,60
82.231,40
43.220,80
37.655,20
80.000,00
30.987,20
36.760,00
67.626,40
80.000,00
80.000,00
30.517,60
80.000,00
44.155,20
29.315,20
56.040,80
80.000,00
80.000,00
69.045,60
Страна 32 од 66 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 Тодор Секошан
Јулиана Бекер
Ференц Ловас
Ержебет Херк
Иштван Јанушко
Ондреј Котваш
Ференц Пал
Анђелко Милишин
Јанош Козма
Јулијана Козма Михаљ Детки
Красоја Матић
Виорел Милош
Карољ Шите
Ирен Лазар
Жива Ранисављев
Стеван Траилов
Ката Траилов Марија Прћић
Никола Прћић
Каталин Урбанек
Марцела Вуков
Јоаким Пап
Амалија Пап Надежда Новаков
Душанка Блажин
Марко Лазић
Марија Лазић Цилика Лазић
Петар Нилић
Бранко Црногорац
Данило Новаковић
Јон Станчу
Мирча Цапрђа
Дорика Цапрђа Викторија Бирђан
Сава Балножан
Ана Ардељан
Петар Стефан
Живадин Јовић
Љиљана Војнов
Шандор Пензеш
Каталин Барток
Јанко Хорват
Нада Белић
Торак Дорослово Дорослово Бајша Стари Жедник Падина Фекетић Врачев Гај Чантавир Чантавир Торда Фаркаждин Сутјеска Остојићево Остојићево Уљма Уљма Уљма Ђурђин Ђурђин Остојићево Суботица Ђурђево Ђурђево Црепаја Гргуревци Љутово Љутово Љутово Хртковци Кузмин Банатско Ново Село Локве Банатско Ново Село Банатско Ново Село Банатско Ново Село Банатско Ново Село Локве Локве Ноћај Црепаја Житиште Хетин Ердевик Идвор 69.391,20
57.643,20
68.805,60
73.210,40
80.000,00
17.159,20
58.786,20
51.522,50
41.960,80
38.949,60
49.097,70
25.940,80
80.000,00
51.026,40
35.948,80
80.000,00
80.000,00
28.821,60
40.313,90
67.045,10
24.304,80
24.170,40
48.470,40
52.518,40
78.711,20
45.786,40
28.768,80
24.452,00
17.944,80
65.785,60
55.220,80
74.838,40
66.968,80
80.000,00
15.968,00
80.000,00
54.148,80
16.906,40
42.023,20
48.771,20
43.369,60
71.247,20
45.694,40
49.973,60
67.763,20
Страна 33 од 66 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 Вукадин Соћанин
Јованка Веселиновић Радован Алексић
Јованка Алексић Елена Давидовић
Јован Веселиновић
Јожеф Биачи
Ана Кањо
Фабиан Маћуш
Анка Бошков
Славица Бачкоња
Радојица Недић
Верона Кинка
Ференц Кинка
Ференц Фехер
Марија Боршић
Јага Иванковић
Гизела Гортва
Гизела Иванковић
Балаж Ђурчик
Јулиана Молнар
Доца Ђурковић
Анастазиа Кнези
Јулијана Лацко
Љубица Рудић Ладислав Салаи
Јован Крижан
Марцела Васловић
Етел Литваи
Вита Вуковић
Линка Пробојчевић
Бошко Секендек
1501 Милан Лукић
1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 Јованка Новаковић
Илона Кукли
Јожеф Карвак
Сава Ћосић
Олгица Ћосић Мирослава Ранитовић
Милица Вујовић
Лајош Лакатош
Зорица Фишћан
Францишка Танчик
Кузмин Кузмин Нови Козјак Нови Козјак Владимировац Кузмин Торда Светозар Милетић Светозар Милетић Стапар Сурдук Зрењанин Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Бечеј Дорослово Светозар Милетић Бечеј Светозар Милетић Светозар Милетић Светозар Милетић Светозар Милетић Светозар Милетић Суботица Доњи Таванкут Шупљак Чонопља Светозар Милетић Светозар Милетић Светозар Милетић Чонопља Лаћарак Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево Торда Торда Црепаја Црепаја Гргуревци Војвода Степа Мол Сакуле Дорослово 19.655,20
13.811,20
72.497,60
19.450,40
80.000,00
44.444,80
73.887,20
44.786,40
48.866,40
51.373,40
30.868,00
25.796,80
32.383,20
20.603,20
24.952,00
40.512,00
63.173,60
77.352,00
34.088,00
37.508,00
69.217,60
76.647,20
74.081,60
28.524,80
26.448,80
38.088,80
80.000,00
12.103,20
80.000,00
16.832,00
71.364,00
63.052,80
69.454,40
67.150,40
69.008,00
29.926,40
43.208,00
24.893,60
27.129,60
53.086,40
87.135,10
75.924,80
34.772,80
Страна 34 од 66 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 Ференц Танчик
Марија Ђурак Јелисавета Шарић
Јоца Ђукић
Јожеф Кемивеш
Ержебет Шипош
Илона Кањо
Пал Кањо Јулијана Ердељи Ката Видаковић
Иштван Винко
Матилд Нађ
Елек Кањо
Ђуро Шинковић
Оливера Саулић
Ержебет Петрик
Јулијана Сакач
Геза Шипош
Пирошка-Ева Декањ
Гизела Пап
Мирко Вуков
Рудолф Немет
Витушка Иванковић
Ференц Фејеш
Јустина Фејеш
Видосава Сретић
Розалиа Немода
Манда Видаковић
Лајош Кањо
Вера Косо
Шандор Ђолаи
Лајош Фаркаш
Зорка Дејановић
Деже Триполски
Илона Триполски Каталин Тар
Викториа Штефко
Стеван Кунчак
Отил Јанига
Петар Заклановић
Велика Лупуровић
Ђорђе Цветић Добривој Радиновић
Јулка Биркаш
Роза Вуков
Дорослово Кула Нови Сад Госпођинци Чантавир Мали Иђош Трешњевац Трешњевац Трешњевац Мишићево Бајмок Мали Иђош Светозар Милетић Љутово Горњи Таванкут Хајдуково Шупљак Мали Иђош Суботица Кеви Стари Жедник Чантавир Светозар Милетић Чантавир Чантавир Сомбор Светозар Милетић Светозар Милетић Светозар Милетић Торда Торда Нови Кнежевац Ђурђево Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Светозар Милетић Светозар Милетић Пивнице Бечеј Бешка Бешка Бешка Крчедин Суботица Мала Босна 64.854,40
53.178,40
40.588,80
75.221,60
46.224,80
55.991,20
15.483,20
16.093,60
11.736,00
44.055,20
55.219,20
22.579,20
79.532,80
26.088,00
50.374,40
32.840,80
11.800,00
76.920,80
75.424,80
24.388,80
37.591,20
80.000,00
39.923,20
12.610,40
22.828,80
47.908,80
37.233,60
80.000,00
36.020,00
46.024,80
67.182,40
72.636,00
59.035,20
24.940,80
17.428,00
80.000,00
29.396,80
35.789,60
69.830,40
45.267,20
79.232,00
17.364,80
68.488,00
20.780,80
80.000,00
Страна 35 од 66 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 Марија Конц
Михајло Фаркаш
Лајчо Конц
Јованка Конц Агнеш Звекановић
Наталија Руски
Марија Видаковић
Габриела Сударевић
Лазар Ковачић
Магдолна Биро
Радивој Томић
Данилка Томић Јожеф Кењереш
Верица Грубанов
Илона Берењи
Аранка Шлавик
Јожеф Нађ
Иштван Лабади
Јован Митровић
Јолан Сабо
Јожеф Ури
Јулијана Ури Зуска Пап
Етелка Милински
Радојка Настасић
Настасија Аћимовић
Саво Загорчић
Ђока Загорчић
Ана Варњу
Јанош Варњу
Адам Моторожеску
Виорика Моторожеску
Душан Њагул
Јон Граоре
Панта Мохан
Јоана Мохан Миомир Тома
Милош Јапунџић
Миодраг Мирицки
Јожеф Тот
Марија Бартоловић
Добрила Петровић
Сида Драган
Маргит Тот
Павел Бесу
Мала Босна Чантавир Мала Босна Мала Босна Суботица Биково Ђурђин Суботица Келебија Бачки Виногради Сивац Сивац Хоргош Хајдуково Хоргош Хоргош Бечеј Телечка Доњи Таванкут Мали Иђош Ором Ором Пивнице Бачко Градиште Сомбор Сомбор Бач Бач Бечеј Бечеј Уздин Уздин Добрица Селеуш Локве Локве Нови Козјак Крчедин Мол Неузина Бач Црепаја Зрењанин Михајлово Зрењанин 60.851,20
18.207,90
80.000,00
80.000,00
56.447,20
80.403,80
76.924,80
80.000,00
39.692,00
19.388,00
63.820,80
33.883,20
48.144,00
19.500,80
33.608,00
42.906,40
41.984,80
78.956,80
44.164,80
26.138,40
25.168,00
5.340,00
61.294,40
80.000,00
25.550,40
33.991,20
53.497,60
37.977,60
61.342,40
80.000,00
72.569,60
80.000,00
51.581,60
80.000,00
42.900,80
17.156,80
25.447,20
80.000,00
56.924,00
52.913,60
44.040,00
74.309,60
50.719,20
67.961,60
39.818,40
Страна 36 од 66 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 Александар Ђурђев
Рудолф Антал Фелди
Српска Црња Торда Иланџа Дорослово Мала Босна Чантавир Биково Мали Песак Мала Босна Суботица Мала Босна Стари Жедник Стари Жедник Стари Жедник Бачко Душаново Чантавир Чантавир 72.272,80
45.568,00
42.313,60
50.965,60
71.592,00
79.257,60
28.807,20
62.560,00
78.252,80
30.521,60
40.504,00
50.731,20
24.543,20
45.183,20
59.376,80
45.810,40
48.742,40
Ђорђе Тодоров
Нови Жедник
45.849,60
Велика Тодоров
Нови Жедник
8.408,80
Илона Јухас
Хоргош Кеви Кеви Бачка Топола Палић Пачир Суботица Бајша Палић Пачир Богараш Стеријино Ада Ада Ада Торак Торак Мол Суботиште Конак Торак Суботица Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Ференц Фејеш
Миша Пајић
Имре Туркал
Јелисавета Скендеровић
Вилмош Куцор
Бела Пеић Гавран
Ђула Кењереш
Анастазија Вуковић
Веселин Сударевић
Марија Матковић
Елизабета Острогонац Ана Тумбас Локетић
Стипан Војнић Тунић
Геза Рапчањ
Мариа Шурањи
Јене Шандор
Јулијана Шандор
Мариа Чернаи
Алберт Агоштон
Ленке Орто
Марга Габрић
Верона Винце
Ержебет Агоштон
Будислав Ракић
Ђерђ Бурањ
Терезија Бакош
Борбала Фодор
Ференц Ботош
Естер Ботош Стелуца Молкуц
Марин Молкуц
Розалија Арањош
Богољуб Недић
Бранислав Векецки
Сима Попи
Албе Хегедиш
Деже Тополчањи
Гизела Тополчањи Карољ Мештер
Мариа Хегедиш
50.890,40
80.000,00
72.984,80
80.000,00
65.407,20
80.000,00
17.264,00
85.495,40
34.853,60
110.000,00
41.360,00
31.479,20
36.248,00
41.051,20
39.020,80
80.000,00
79.337,60
67.794,10
51.002,40
45.920,80
80.000,00
49.417,60
90.000,00
41.760,00
28.246,40
68.391,20
Страна 37 од 66 1647 Шандор Хегедиш 1648 Дезидер Јакша
1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 Милош Жарковић Стево Миливојевић
Верица Чукуров
Марица Лалић
Шандор Шомораи
Матилд Сабо Батанч
Јулка Бачлија
Шандор Стефановић Шандор Стефановић Викторија Стефановић Балаж Кираљ
Борбала Ловаш
Аница Горјанац
Манда Горјанац
Живко Балажев
Стана Ђипанов
Јелена Бајић
Марија Даражи
Грго Пећерић
Ана Пећерић Роза Стантић
Ђерђ Балко Мачаи
Амалија Антуновић
Матија Видаковић
Раде Брекић
Ержебет Шарњаи
Ђула Ердељи
Јулија Кујунџић
Даница Цуцић
Станка Јовановић Михаљ Домањ
Ката Миљачки
Марија Перчић
Злата Ковачић
Розалија Роза Дер
Зуза Поволни
Адам Ђанић
Марија Ђанић
Тонка Кризманић
Марта Сримац
Ана Поволни Иван Ђипанов
Бачко Петрово Село Келебија Банатско Карађорђево Кукујевци Нови Кнежевац Нови Козјак Нова Црња Суботица Мала Босна Бајмок Бајмок Бајмок Дорослово Бездан Бачки Брег Бачки Брег Бачки Брег Бачки Моноштор Дероње Бачки Брег Биково Биково Суботица Келебија Суботица Суботица Купиник Чантавир Чантавир Мала Босна Ново Милошево Крушчица Чантавир Ђурђин Суботица Сомбор Чантавир Падина Бачки Моноштор Бачки Моноштор Бачки Брег Бачки Брег Падина Бачки Моноштор 32.788,80
21.718,40
38.201,60
63.242,40
17.223,20
21.581,60
67.244,00
80.000,00
98.992,10
9.309,60
3.103,20
32.331,20
51.061,60
51.562,20
55.578,40
70.960,00
50.441,60
7.398,40
52.354,40
14.207,20
58.224,00
46.004,00
80.505,60
80.000,00
60.943,20
80.000,00
29.201,60
16.552,00
62.297,60
31.215,20
80.000,00
11.874,40
80.000,00
30.898,40
29.199,20
50.059,20
36.969,60
38.252,00
35.176,80
32.711,20
28.823,20
31.989,60
50.380,00
29.261,60
Страна 38 од 66 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 Десимирка Градинац
Момчило Ковачић
Добрила Рацков Јелена Матковић
Ката Колар
Ана Стантић
Јулка Острогонац
Душко Новаковић
Миленко Остојић
Дивна Бокшан
Гаврило Божин
Јожеф Торма
Зорка Гајин
Јелица Дејановић
Стеван Шубља
Мариора Шубља Јулиана Катона
Вероника Пећерић
Матилда Иштванчић
Рудолф Катона Славомир Богданов
Ана Зима Зузана Ковач
Никола Јерина
Ондреј Ковач
Петар Ђан
Драгомир Котрља
Душан Пауљев
Радислава Пауљев Шандор Петеш
Ирен Петеш Сара Милошев
Гизела Тури
Босиљка Живковић
1725 Смиља Медић
1726 Стеван Ћурић
1727 1728 1729 1730 1731 1732 Јелена Јакшић
Марија Станковић
Сава Радосављевић
Видосава Радосављевић Марија Лукач Јудит Балог
Сомбор Сомбор Стапар Алекса Шантић Таванкут Доњи Таванкут Суботица Дивош Дивош Нови Козјак Алибунар Торда Радојево Госпођинци Банатско Ново Село Банатско Ново Село Бачки Виногради Биково Доњи Таванкут Бачки Виногради Опово Кулпин Гложан Владимировац Гложан Алибунар Добрица Добрица Добрица Нови Итебеј Нови Итебеј Јарковац Хетин Ноћај Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево Нови Бечеј Шуљам Шуљам Бајмок Фекетић 24.114,40
65.532,00
35.400,00
69.939,20
54.271,20
26.135,20
80.000,00
48.347,20
27.605,60
65.689,60
80.000,00
61.265,60
46.223,20
71.216,00
4.854,40
23.465,60
11.904,80
50.052,90
38.493,60
43.953,60
30.730,40
68.945,30
31.040,00
61.128,00
62.882,40
78.001,60
38.176,80
38.032,00
23.364,00
70.523,20
32.080,80
70.884,00
49.012,00
39.992,80
32.225,60
32.225,60
52.586,40
46.897,60
54.199,20
21.742,40
80.000,00
57.405,60
Страна 39 од 66 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 Михаљ Шишка
Душан Рацков
Ференц Берењи
Етелка Берењи
Јулијана Мајор
Ева Ђантар
Борбала Хорват
Јован Татаи
Јанко Мађар
Јан Винковић
Исидор Мишковић
Драгиња Мишковић
Магдолна Конц
Розалиа Ботка
Мариа Кормањош
Матија Тумбас
Теза Јозић
Марија Тумбас
Ана Паунеску
Пало Поволни
Сретко Јовановић
Илонка Хорват
Светозар Шинжар
Мирјана Страјнић
Јанко Михајловски
Марија Михајловски Лазар Ђурђевић
Тивадар Тот Тодор Шубоњ
Миливој Видић
Јован Анђелић
Андриј Буте
Виорика Буте
Даница Бечелић
Наталија Шушак
Ђорђе Раша
Михаљ Сарапка
Јања Стипић
Иштван Б. Варга
Петар Туранов
Рајко Васић
Загорка Томин
Гизела Фехер Абел
Мита Лолић
Велимир Лолић
Бачка Топола Стапар Чантавир Чантавир Бездан Бачка Топола Бездан Бездан Пивнице Пивнице Бечеј Бечеј Бечеј Бечеј Телечка Суботица Стари Жедник Таванкут Торак Падина Крушчица Добричево Крушчица Кумане Ђурђево Ђурђево Мошорин Мали Иђош Уздин Опово Црепаја Торак Торак Гардиновци Тител Торак Михајлово Нови Жедник Нови Итебеј Биково Српска Црња Добрица Ада Добрица Добрица 51.740,80
58.792,80
28.309,60
12.978,40
76.271,20
63.032,80
80.000,00
59.327,20
49.336,80
42.126,40
80.000,00
64.270,40
21.427,20
52.843,20
25.711,20
71.701,60
42.300,00
79.712,80
80.000,00
36.517,60
72.213,60
41.167,20
53.900,80
80.000,00
45.997,60
52.496,00
63.528,80
53.162,40
50.149,60
21.392,80
17.560,80
26.727,20
6.072,00
48.626,40
48.141,60
80.000,00
80.000,00
67.613,50
34.414,40
13.851,20
44.493,60
64.360,80
77.176,00
61.640,80
57.293,60
Страна 40 од 66 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 Госпојинка Зечевић
Маћаш Баги
Терезија Вајда
Едит Пакшански
Ласло Богдан
Мариа Богдан Имре Киш
Веселин Бугарски
Данилка Бугарски Михаљ Виг
Имре Веле
Ержебет Веле Јулијана Бечејац
Вукосава Микић
Јанош Беце
Мара Купец
Имре Апро
Смиља Вукмановић
Хранислав Бељин
Илонка Харкаи
Андреи Мохан
Владо Међеши
Марија Међеши Милева Стан
Ана Мунћан
Видор Карачоњи Љубица Тодоров
Јон Ерина
Софија Јерина Илона Фекете
Зуза Шимак
Радивој Туркуљ Јелисавета Рафаи
Драгина Мохан
Јања Новаковић
Васа Маришеску
Милорад Полић
Јозо Иличић
Вукашин Топалски
Љубица Васић
Миливој Сушић
Мишо Сојак
Јолан Мартон
Каталин Дудаш
Ирен Шведић
Кузмин Трешњевац Ором Долине Мале Пијаце Мале Пијаце Мале Пијаце Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Нови Итебеј Бечеј Бечеј Житиште Житиште Нови Итебеј Падина Житиште Добринци Добринци Бусење Локве Руски Крстур Руски Крстур Панчево Локве Бечеј Идвор Владимировац Владимировац Бачко Градиште Падина Јарковац Шупљак Локве Банатско Ново Село Банатско Ново Село Кузмин Вајска Бачко Петрово Село Сремска Рача Кузмин Падина Пачир Пачир Бајмок 75.401,60
26.736,00
44.604,80
56.322,40
5.882,40
16.234,40
16.523,20
80.000,00
17.954,40
78.103,20
80.000,00
11.863,20
80.000,00
52.495,20
80.000,00
23.989,60
26.300,00
27.441,60
49.950,40
44.604,00
84.565,20
41.420,00
28.208,80
69.396,00
80.000,00
42.042,40
35.488,00
61.363,20
38.768,80
32.980,00
73.252,80
80.000,00
34.920,00
69.585,30
45.619,20
32.401,60
59.358,40
77.732,80
80.000,00
35.437,60
68.569,60
62.680,00
80.000,00
60.396,80
54.651,20
Страна 41 од 66 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 Розалија Хомоља
1861 1862 1863 1864 1865 1866 Петар Божић
Иштван Коња
Петер Уташи
Илона Нађ
Јожеф Бенко
Јанош Шимон
Нерка Сударевић
Марко Вуков
Емилија Вуков
Шиме Скендеровић
Јелисавета Бешлић
Имре Ковач
Мариа Ковач
Карољ Шиша
Еде Буш
Етел Фаркаш
Ева Сојак Ана Младен
Иван Сич
Ирен Арва
Михаљ Терек
Тона Прћић
Вита Малагурски
Сока Теодоровић
Ана Мравик
Јон Ардељан
Виорика Околишан
Миливој Перић
Милева Добрић
Јованка Зорић
Ката Осичан Ратко Лупуровић
Радивој Шовљански
Ружа Молкуц
Велемир Станић
Тодор Трипон
Милош Димић
Иванка Прокин
Петар Божић
Ката Халас
Иштван Бакус
Милан Прохаска
Јожеф Ердег
Чантавир Торда Чантавир Чантавир Мали Иђош Келебија Суботица Стари Жедник Стари Жедник Горњи Таванкут Суботица Чантавир Чантавир Мартонош Мали Песак Шупљак Падина Банатско Ново Село Шупљак Ада Ада Суботица Суботица Меленци Гложан Локве Владимировац Опово Шајкаш Александрово Бач Бешка Ђурђево Торак Стајићево Торак Дероње Јарковац Банатско Карађорђево Мол Биково Торда Орловат Нова Црња 76.791,60
80.000,00
46.224,80
50.039,00
83.228,30
73.008,80
83.382,30
77.794,40
46.228,80
37.996,00
47.331,20
48.444,00
48.392,80
80.000,00
51.474,40
15.295,20
18.229,60
18.469,60
8.688,80
75.896,80
58.668,80
48.183,20
9.357,60
29.755,20
37.544,30
24.484,00
70.606,40
57.566,40
39.471,20
80.000,00
43.453,60
79.708,00
54.246,40
23.288,80
38.852,00
62.868,80
80.000,00
28.783,20
80.000,00
63.886,40
23.696,00
80.000,00
54.517,60
37.756,00
Страна 42 од 66 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 Ката Хорњак
Станимир Ђурић
Вујо Вујаковић
Јон Божин
Стојан Јеврић
Пантелејмон Милићев
Јоца Васић
Стеван Малајмаре
Марија Малајмаре
Радислав Лазаров
Сава Кебић
Виорика Малица
Естер Егете
Гелерт Добо
Ирен Добо
Ференц Немет
Викториа Дер
Јулијана Сеги
Цвета Путић
Јон Пенца
Славко Рашић
Гизела Лилиом
Русалина Урсу
Вера Божин
Јожеф Јухас
Розалија Јухас Јелица Јаковетић
Гергељ Јухас
Ана Чабаи
Францишка Нађ
Михајло Балог
Јованка Балог Шандор Абрахам
Љубиша Дрндарски
Надежда Мошоринац
Бранислав Савић
Стадија Марков
Јелена Градински Станимир Градински
Антун Палић
Викторија Гелер
Лајош Гелер Маргит Диоши
Данило Бачић
Имре Петер
Пивнице Јамена Ердевик Алибунар Сакуле Старчево Добрица Банатско Ново Село Банатско Ново Село Добрица Баваниште Банатско Ново Село Сајан Чантавир Чантавир Чантавир Чантавир Ором Идвор Владимировац Идвор Стари Жедник Торак Товаришево Нови Итебеј Нови Итебеј Суботица Хајдуково Хоргош Долине Мала Босна Мала Босна Хајдуково Добрица Самош Бела Црква Самош Сомбор Сомбор Сомбор Дорослово Дорослово Дорослово Госпођинци Бечеј 25.818,10
34.820,80
80.000,00
61.160,00
70.795,20
80.000,00
34.607,20
80.000,00
35.660,80
74.201,60
80.000,00
71.058,40
33.496,00
68.114,40
48.995,20
45.291,20
72.343,30
46.796,80
41.807,80
58.604,00
31.204,10
28.381,60
80.000,00
39.625,60
63.149,60
14.164,80
65.729,60
11.515,20
29.492,80
50.295,20
80.000,00
80.000,00
50.516,00
80.000,00
14.940,00
79.831,20
41.290,40
42.741,60
39.340,80
63.510,30
69.157,60
59.221,60
30.783,20
67.695,20
64.706,40
Страна 43 од 66 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 Светислав Мирић
Иванка Мирић Лозика Муић Владимир Ћирин
Коца Францишковић
Сара Матић
Сава Крњајић
Ђорђе Свитлић
Владимир Вучковић
Милена Мијатов
Софија Пенца
Зуза Павела Ђуро Павела
Александар Бабин
Аурел Паунеску
Францишка Ез
Маргита Мачковић
Ђорђе Пинтер Роза Пинтер
Марија Габрић
Ката Миковић Ана Ромић
Јан Мучаји
Јага Берберовић
Зуска Мађар Владимир Будински
Наталија Будински Бранко Косовић
Будимир Ракић
Василије Радонић
Боривој Смиљанић
Вита Милодановић
Ђенуца Стојни
Веруна Њаради
Антоније Томин
Сава Велимиров
Љубица Дрндарски
Ђуро Чижик
Јарослав Нађ
Еуфемија Нађ
Михајло Имрек
Јула Имрек Цецилиа Буташ Ласло Буташ Марија Карачоњи
Кузмин Кузмин Суботица Ђурђево Мала Босна Кузмин Кузмин Кузмин Шашинци Самош Владимировац Падина Падина Сента Торак Суботица Љутово Суботица Суботица Суботица Суботица Шупљак Бачки Петровац Доњи Таванкут Пивнице Руски Крстур Руски Крстур Кукујевци Српски Итебеј Јазак Шуљам Стари Жедник Торак Руски Крстур Добрица Добрица Зрењанин Падина Руски Крстур Руски Крстур Пивнице Пивнице Бечеј Бечеј Бечеј 60.016,80
31.636,00
47.006,40
53.024,80
32.916,80
36.270,40
34.980,80
35.768,80
54.652,80
44.973,60
45.456,80
66.808,00
54.785,60
30.218,40
80.000,00
27.508,80
74.482,40
33.069,60
32.324,80
23.647,20
25.054,40
80.000,00
57.684,00
40.408,00
30.142,40
13.931,20
31.109,60
65.419,20
23.948,80
20.530,40
80.000,00
79.461,60
80.000,00
55.430,40
40.479,20
92.932,10
74.723,20
54.238,40
31.545,60
30.313,60
29.612,00
17.106,40
80.000,00
80.000,00
17.019,20
Страна 44 од 66 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Милорад Злоколица
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Мирко Васић
Јожеф Бодре
Иштван Месарош
Ана Месарош Пирошка Колингер
Маћаш Решташ
Етелка Ерег
Љубиша Костић
Меланија Сабадош Катица Хусар
Иван Крајнингер
Антун Блесић
Радомирка Топалов
Анђелка Курјачки
Павле Продановић
Ана Пољаковић
Анастазија Ердељи
Стана Бабић
Милан Стојшин
Виктор Русован
Миленко Ивановић
Лазар Јеленић
Максим Живков
Георге Турике
Јован Трифу
Клара Вилов Ремија Вилов
Анђелија Прокин
Љубинко Фишћан
Стеван Шевић
Богдан Прокић
Браниславка Крстић
Стеван Чекеринац
Стеван Еветовић
Мариа Барањаш
Илона Тот
Магдолна Вуковић
Вероника Ковач Вецеи
Лозика Пиуковић
Каталин Миковић
Ирен Вадоц
Ференц Бата
Илонка Рекли
Жабаљ Србобран Торда Торда Нова Црња Михајлово Бачко Петрово Село Ђурђево Руски Крстур Дорослово Сомбор Сомбор Сомбор Србобран Ченеј Банатско Карађорђево Суботица Бајмок Бајмок Добрица Банатско Ново Село Бачко Ново Село Товаришево Дероње Владимировац Селеуш Суботица Суботица Добрица Сакуле Дивош Дивош Дивош Дивош Чантавир Хоргош Мале Пијаце Мала Босна Горњи Брег Суботица Суботица Бачка Топола Палић Чантавир 67.884,00
80.000,00
19.808,80
29.598,40
32.046,40
80.000,00
50.433,60
77.095,50
48.909,60
92.424,20
41.984,80
67.294,40
62.214,40
80.000,00
56.687,20
80.000,00
80.000,00
51.942,40
80.000,00
80.000,00
80.000,00
29.533,60
76.643,20
14.894,40
80.000,00
80.000,00
14.836,80
7.017,60
80.000,00
80.000,00
44.518,40
70.594,40
37.114,40
63.725,60
57.614,40
8.196,00
28.190,40
16.805,60
13.164,80
32.972,80
31.457,80
80.000,00
80.000,00
80.000,00
Страна 45 од 66 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 Ференц Рекли
Магдалена Ивковић
Албе Башић
Тона Башић Палковић Душан Бузарски
Радомир Козић
Младен Суботин
Ђурађ Дероњић
Славица Суботин
Наталија Шовш
Сава Жегарац
Мариа Геђа
Гергељ Милом
Петру Геђа
Живка Мошић
Владимир Лазор
Бошко Рипић
Гизела Сатмари
Марија Звекић Винце Дулић Марија Дулић Јанош Киш
Аурел Бољанац
Виорика Маргита
Етел Скитшак
Живко Димић
Терезиа Хорват
Александар Звекић
Раденко Симић
Катица Кокај
Елена Гланда
Георге Гланда
Томислав Мартинов
Јанош Дудаш
Милева Адамовић
Ката Пекетић
Владимир Руман
Ђерђ Хорват
Ержебет Хорват Никола Скендеровић
Илона Радатовић
Илонка Балзам
Ирен Барна
Розалија Бергел
Илона Борош
Чантавир Суботица Биково Биково Госпођинци Визић Мошорин Мошорин Мошорин Руски Крстур Сефкерин Владимировац Бачко Петрово Село Владимировац Лежимир Беркасово Јарак Бачка Топола Палић Ђурђин Ђурђин Нова Црња Банатско Ново Село Николинци Јерменовци Дероње Горњи Таванкут Палић Кузмин Платичево Владимировац Владимировац Банатска Суботица Палић Вајска Бач Бингула Бачко Градиште Бачко Градиште Суботица Бачко Градиште Бечеј Бечеј Србобран Гунарош 51.139,20
80.000,00
28.164,80
38.744,00
110.000,00
76.207,20
76.404,90
32.832,80
32.057,30
80.000,00
27.972,00
51.488,00
10.842,40
80.000,00
18.051,20
56.142,40
80.000,00
79.280,80
10.043,20
77.277,60
21.187,20
17.213,60
76.166,40
38.383,20
78.518,40
80.000,00
21.547,20
23.294,40
80.000,00
36.472,00
16.644,80
80.000,00
80.000,00
19.705,60
64.074,40
32.738,40
68.236,00
80.000,00
62.920,00
59.757,60
80.000,00
50.097,60
68.970,40
67.376,70
80.000,00
Страна 46 од 66 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 Ференц Ковач
Марцел Ковач Гизела Борош
Фрањо Копуновић-Легетин
Никола Бошњак
Винко Хампелић
Младен Доловац
Јожеф Деги
Вукомир Диклић
Смиља Ибрајтер
Илија Скендеровић
Францишка Новак
Стипан Прћић
Андраш Ердег
Миленко Ановић
Љиљана Пејачки
Виорел Ђирошан
Флорика Ђирошан Стелуца Геца
Петру Геца
Јожеф Лаци
Матија Декић
Јаким Хербут
Мелана Хербут Борбала Хордоши
Матија Горјанац Јоза Лерић
Иштван Киш
Розалија Фридрик
Стеван Хордоши
Миливој Мијић
Пирошка Биачи
Мирослав Торђан
Дејан Станков
Никола Зечевић
Гашпар Бујак
Терезија Бурањ
Јожеф Варга
Евица Ћурчић
Марко Бешлин
Аница Бешлин
Борбала Мајор
Стипан Француз
Анка Декић
Марија Лерић Ада Ада Ада Суботица Мала Босна Суботица Кусић Нова Црња Нови Козјак Мокрин Доњи Таванкут Утрине Таванкут Тоба Томашевац Конак Торак Торак Торак Торак Ада Бачки Брег Руски Крстур Руски Крстур Бездан Бачки Брег Бачки Брег Бездан Купусина Бездан Сомбор Нова Црња Тараш Неузина Кузмин Купусина Ново Орахово Дорослово Ђурђево Бачки Моноштор Бачки Моноштор Бездан Бачки Моноштор Бачки Брег Бачки Брег 51.834,40
55.222,40
28.346,40
58.340,80
47.944,00
80.000,00
33.608,80
66.994,40
76.533,60
73.646,40
34.039,20
39.542,40
65.896,80
79.240,80
66.952,00
79.486,40
30.432,80
28.649,60
26.336,20
68.043,30
41.001,60
64.014,40
14.890,80
33.038,40
32.472,00
80.000,00
72.096,00
36.224,80
21.558,40
15.740,80
54.115,20
76.527,20
29.065,60
80.000,00
80.000,00
75.668,80
80.000,00
67.069,60
80.000,00
35.117,60
14.922,40
67.457,60
64.757,60
15.056,00
24.186,40
Страна 47 од 66 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 Марин Декић
Ержебет Еберлинг
Јанош Хорват
Марта Чаталинац
Марија Француз
Миленко Вукадиновић
Карољ Тукач
Јолан Тукач
Марија Апро
Мирослава Барајевац
Ана Куцор
Антун Стантић
Јага Иванковић Радак
Јанош Салма
2105 Ђуро Новаковић
2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 Душанка Новаковић
Жофија Боднар Перса Царан
Никола Марков
Десанка Тополовачки Ђурица Матић
Фрањо Кадвањ
Сава Јоцков
Антал Ходоницки
Шандор Пинтер
Недељко Јахура
Флорика Ћиришан Русалин Ћиришан Криста Тумбас
Стана Тумбас Локетић
Викторија Вереб
Живан Јеленић
Ружица Филиповић
Жива Лалић
Олга Лалић Стеван Рукавина
Јулија Рукавина Манда Францишковић
Јожеф Руми
Ференц Руми
Јан Карделис
Персида Живановић
Карол Ајхорн
Бачки Брег Бездан Бездан Бачки Моноштор Бачки Моноштор Кузмин Чантавир Чантавир Ором Долово Чантавир Таванкут Биково Торда Банатско Карађорђево Банатско Карађорђево Нови Итебеј Банатско Ново Село Црепаја Црепаја Црепаја Марадик Сефкерин Србобран Ада Војвода Степа Торак Торак Суботица Стари Жедник Чантавир Лежимир Нови Карловци Нови Козјак Нови Козјак Суботица Суботица Мала Босна Богојево Богојево Кисач Перлез Гложан 30.632,80
80.000,00
47.628,80
58.333,60
27.900,80
60.008,00
24.576,00
24.576,00
23.922,40
66.500,80
35.966,40
80.000,00
62.417,60
67.089,60
69.560,00
18.236,80
43.580,20
16.760,00
60.554,40
24.066,40
38.523,20
32.174,40
13.170,40
34.978,40
41.261,60
77.439,20
13.954,40
44.777,60
30.582,40
38.855,20
18.796,50
47.710,40
15.472,80
53.511,20
31.640,80
14.560,00
26.669,60
16.772,80
31.854,40
80.000,00
25.612,80
44.750,40
19.071,20
Страна 48 од 66 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 Ана Муртин
Гизела Кудлик
Антун Сабо Цибоља
Маргарија Преда
Мара Ђукичин Милорад Ђукичин Милка Мирков
Васа Флутуре
Флорика Флутуре
Каталин Шимон
Ласло Галго
Шандор Вари
Стојан Туркуљ
Мирјана Мененћанин
Вукосава Ђукановић
Тибор Ковач
Ирен Ковач
Пирошка Тот
Мате Бедић
Фрањо Стантић
Стипан Хорвацки Паливуков
Марија Анђал
Гиза Кујунџић
Маргит Ердељи
Дворка Јовић
Сава Попов
Захарије Пинку
Никола Живку
Симеон Рађија
Марко Чикош
Радован Прванов
Бисерка Габрић
Трајан Бека
Корнелиа Мара
Василије Мара Тодор Крачун
Димитрије Меља
Дора Смољан
Јован Смољан
Имре Канчар
Марија Секешан
Геза Нађ
Јован Крунић
Етел Патаи
Василије Исаков Гложан Суботица Биково Ритишево Ново Милошево Ново Милошево Ново Милошево Торак Торак Нови Итебеј Банатски Двор Нови Итебеј Јарковац Перлез Војвода Степа Торда Торда Нова Црња Љутово Таванкут Таванкут Бачки Виногради Биково Шупљак Банатска Паланка Баранда Николинци Владимировац Владимировац Долово Иланџа Биково Банатско Ново Село Ритишево Ритишево Владимировац Николинци Банатско Ново Село Банатско Ново Село Јерменовци Владимировац Ором Мошорин Нови Итебеј Каћ 42.860,00
29.886,40
32.340,00
80.000,00
53.658,40
34.908,00
80.000,00
70.108,00
41.178,40
56.274,40
69.708,80
63.864,80
74.856,00
41.824,80
69.141,60
80.000,00
80.000,00
28.784,80
58.987,20
60.607,20
53.563,20
80.000,00
37.756,80
8.618,40
22.651,20
54.776,00
80.000,00
54.277,60
53.356,00
80.000,00
77.784,80
80.000,00
80.000,00
80.000,00
30.522,40
79.697,60
49.323,20
31.598,40
74.456,80
74.256,80
34.010,40
80.000,00
80.000,00
41.985,60
61.204,00
Страна 49 од 66 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 Ержебет Францишка Колић
Жарко Тодоров
Ирена Немет
Средоје Дума
Живодар Васић
Каталин Шили
Ева Толди
Калман Иштван Варга
Отилиа Балаж Пири
Бела Миковић
Андраш Сабо
Ержебет Боднар
Вилмош Молнар Габор
Јаков Имрић
Марија Имрић
Цилика Стантић
Марија Стантић
Драган Бркић
Мариа Ковач
Јожеф Пеце
Магдолна Дудаш
Ондриш Холубек
Ана Холубек Адам Жеберан
Виорел Кузма
Ференц Тот Баги
Стојанка Атанацков Видосава Николин Васа Велисављев
Ружа Маринков
Јонел Ђула
Милица Марчетић
Васа Бољанац
Павел Липтак
Ката Липтак Милорад Бачкалић
Естер Тари
Андрија Крнач
Марија Макаи
Јаким Мученски
Маргита Громиловић Добрен Крунић
Марија Киш
Естер Гор
Јулка Крошлак
Торњош Добрица Мали Београд Добрица Добрица Мали Иђош Мале Пијаце Шупљак Шупљак Бачки Виногради Нови Кнежевац Кањижа Горњи Брег Суботица Суботица Ђурђин Суботица Сомбор Бачко Градиште Бачко Градиште Бечеј Падина Падина Ритишево Вршац Чантавир Црепаја Уљма Чента Уљма Банатско Ново Село Мали Радинци Банатско Ново Село Селенча Селенча Мошорин Зрењанин Силбаш Руски Крстур Руски Крстур Сомбор Мошорин Ђурђево Бачко Петрово Село Пивнице 51.400,00
49.264,00
86.950,10
47.784,00
76.653,60
69.247,20
76.803,20
84.705,90
21.771,20
38.560,00
71.740,80
24.506,40
80.000,00
58.581,60
79.883,20
80.000,00
41.215,20
54.215,20
80.000,00
16.269,60
80.000,00
11.479,20
68.885,60
47.257,60
80.000,00
80.000,00
17.334,40
55.816,00
44.612,80
54.180,20
61.688,00
44.423,20
28.479,20
21.183,20
14.999,20
47.725,70
41.915,20
16.261,60
45.243,20
66.620,00
33.140,80
54.488,80
80.000,00
55.103,20
83.345,30
Страна 50 од 66 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 Ката Белањи Магдолна Варњу
Антун Громиловић
Јулиана Сабо
Гизела Молнар Габор
Имре Молнар Габор Ружица Дулић
Живка Рожа
Петар Тумбас Локетић
Лазар Тумбас Локетић
Јожеф Тот Шош
Магдолна Ваш
Марија Калмар
Рожа Дудаш
Терезија Ђери
Стеван Сабо Цибоја
Гизела Анђал
Илеш Хубер
Јосип Вуковић
Иштван Червенак
Светозар Ђого
Марија Башић Палковић
Лајош Леринц Нађ Абоњи
Манда Кунтић
Пере Тумбас
Јелена Тумбас Имре Галиц
Регина Галиц Јосип Ивковић
Петронела Млинко
Бела Млинко Радослав Путник
Душан Богичевић
Зуза Сладечек
Стеван Татић
Етелка Карачоњи Иштван Карачоњи
Михаљ Ковач
Антал Дробњик
Илона Дробњик Валерија Молнар
Милица Римски
Јован Богичевић
Љубица Бајић
Ђорђе Мартин
Пивнице Бечеј Сомбор Суботица Сента Сента Ђурђин Пачир Ђурђин Ђурђин Фекетић Сента Сента Фекетић Гунарош Чантавир Чантавир Бачка Топола Доњи Таванкут Мали Иђош Његошево Стари Жедник Хајдуково Биково Љутово Љутово Ада Ада Мала Босна Биково Биково Кула Брестач Ковачица Ириг Бечеј Бечеј Ада Будисава Будисава Кула Ђурђево Брестач Крчедин Торак 26.035,20
80.000,00
57.407,60
68.707,20
52.760,00
42.278,40
73.264,80
74.972,00
73.327,20
63.838,40
54.332,00
26.537,60
46.686,40
22.740,80
17.164,00
37.227,20
45.825,60
24.872,80
56.301,60
80.000,00
65.534,40
21.514,40
25.208,00
20.191,20
80.000,00
39.678,40
80.000,00
80.000,00
75.648,80
20.700,80
72.746,40
79.031,20
69.413,60
25.757,60
71.538,40
36.599,20
80.000,00
38.420,00
25.230,70
35.442,40
80.000,00
80.000,00
35.048,00
35.984,00
66.668,00
Страна 51 од 66 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 Анђелка Возаровић
Радмила Плавшић
Марко Ивковић
Марија Ивковић Милутин Њагул
Ана Касап Тибор Касап
Радмила Војновић
Пирошка Дудаш
Јанко Папуга
Карољ Донго
Ирен Донго Ирен Фаркаш
Цилика Касиба Дулић
Јелена Тот
Вилмош Магоши
Естер Боршош
Миленко Вукадиновић Боривоје Калић
Милица Алиђукић
Илеш Фиштеш
Јолан Фиштеш Миланко Чалманац
Габор Бузогањ
Ержебет Пулаи
Марија Тот
Вукица Грубанов
Никола Перић
Петру Гланда
Ана Гланда
Јован Крајњан
Ана Крајњан Дојна Ерина
Ана Њагу
Биљана Вишњички
Бранислав Милошевић
Шандор Фиштеш
Слободан Веселиновић
Радован Зарић
Јулијана Драгој
Перса Данчу
Шандор Бука
Миленко Џинић
Велинка Џинић
Павел Спариосу
Лежимир Нови Сад Суботица Суботица Добрица Бечеј Бечеј Дивош Кула Руски Крстур Мале Пијаце Мале Пијаце Хоргош Суботица Стари Жедник Долине Ором Сомбор Дероње Нештин Србобран Србобран Визић Бачко Градиште Бечеј Бачко Градиште Црепаја Црепаја Владимировац Владимировац Банатско Ново Село Банатско Ново Село Владимировац Владимировац Црепаја Банатска Паланка Кула Кузмин Кикинда Торак Николинци Нови Итебеј Идвор Идвор Торак 61.731,20
61.395,20
50.588,80
19.542,40
80.000,00
80.000,00
86.298,90
80.000,00
63.956,70
80.000,00
39.780,00
19.981,60
70.747,20
21.476,00
23.650,40
41.560,80
14.002,40
79.713,60
80.000,00
42.736,80
80.000,00
57.171,20
80.000,00
42.389,60
80.000,00
38.022,40
26.426,40
59.522,40
67.706,40
80.000,00
48.137,60
18.068,80
32.767,20
48.291,20
73.076,80
79.676,80
101.201,10
55.995,20
80.000,00
80.000,00
12.602,40
80.000,00
25.171,20
19.651,20
61.258,40
Страна 52 од 66 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 Имре Брашњо
2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 Светозар Јаношевић
Карољ Такач
Ана Такач Викториа Хорват
Драгомир Трапарић
Габор Хорват
Марија Буре
Иштван Балаи
Михаљ Косо
Драгица Радукић
Мирослав Шкрбић
Слободанка Плавшић Милена Настасић Томислав Мијић
Софија Коњевић
Душан Жеравић
Славко Раковић
Иштван Петрец
Ана Коркан
Софија Крачун
Катица Васић
Трифу Ерина
Доминика Милодановић
Каталин Сабо Тенки
Јожеф Рац Сабо
Ержебет Рац Сабо Деже Салма
Стеван Томашев
Сава Болорин
Андраш Прец
Миланка Вујадинов
Елемир Међеши
Славка Међеши Зузана Ракић
Стева Бућинац
Златица Лепшановић
Петар Ардељан
Добривој Јованов
Ђорђе Ивашку
Миладија Лалић
Виорика Живку Петру Буна
Јелена Буна
Гунарош Палић Палић Гунарош Његошево Богараш Торак Банатски Двор Нова Црња Дивош Мартинци Кузмин Сомбор Сомбор Инђија Кузмин Дивош Дебељача Гребенац Владимировац Црепаја Владимировац Суботица Сента Ада Ада Банатски Двор Чента Банатско Вишњићево Српски Итебеј Банатски Двор Нови Бечеј Руски Крстур Руски Крстур Кулпин Павлиш Сурдук Локве Иланџа Владимировац Нови Козјак Владимировац Владимировац Владимировац 80.000,00
30.604,00
41.915,20
39.420,80
68.024,00
57.777,60
44.282,40
79.229,60
66.538,40
51.350,40
79.032,80
53.673,60
58.220,80
63.287,20
43.440,00
62.886,40
70.491,20
62.504,80
20.566,40
67.940,00
60.108,80
80.000,00
54.967,20
39.644,80
28.226,40
12.307,20
51.930,40
74.151,20
73.684,00
80.000,00
73.585,60
54.239,20
35.717,60
44.279,20
48.529,60
56.263,20
46.634,40
80.000,00
80.000,00
41.148,80
43.216,80
42.916,00
80.000,00
30.378,40
Страна 53 од 66 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 Геолина Кишереу
Јон Скумпија
Винко Тонковић
Јелена Тонковић Грозда Барајић
Пирошка Деак Јосип Берковић
Милан Чолић
Јовица Дрндарски
Славко Радић
Јожеф Касап
Јулијана Касап
Јелена Дула
Радослав Крстић
Сока Бубало
Војислав Живановић
Стојна Лукић
Вукосава Недељков
Анђелко Гилезан
Жужана Варга
Ержебет Тертеи
Јон Околишан
Тибор Ходи
Живан Веселиновић
Милан Бранков
Славко Девић
Михаљ Франциа
Борбала Франциа
Лајош Витушка
Теза Стантић
Розалија Вида
Станко Милић
Видосав Румун
Јон Скумпија
Смиља Дрндарски
Петар Такач Георге Шорђан
Илеш Бодочи
Гизела Плетикосић
Ана Ковач
Пал Гужвањ
Марија Гужвањ Марија Митер
Станислав Митровић
Параскева Буна
Владимировац Локве Биково Биково Омољица Нова Црња Неузина Неузина Добрица Манђелос Ада Ада Ђурђево Сусек Крчедин Лаћарак Добрица Добрица Добрица Фекетић Горњи Брег Торак Руско Село Кузмин Вршац Станишић Темерин Темерин Чантавир Келебија Суботица Дивош Добрица Локве Добрица Тараш Владимировац Тоба Чантавир Купусина Купусина Купусина Владимировац Калуђерово Владимировац 43.022,40
68.960,00
46.462,40
50.974,40
74.777,60
39.804,00
71.349,60
58.107,20
49.026,40
51.048,80
74.329,60
80.000,00
32.957,60
30.430,40
42.978,40
29.659,20
17.104,00
28.041,60
35.316,80
21.544,80
62.704,80
46.115,20
80.000,00
76.352,00
80.000,00
76.378,40
80.000,00
63.884,80
39.203,20
38.712,80
56.330,40
79.640,80
24.552,00
21.666,40
27.879,20
55.293,60
48.050,40
13.937,60
27.353,60
48.833,60
41.507,20
5.294,40
79.908,80
73.243,20
80.000,00
Страна 54 од 66 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 Јелена Јерина 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 Петар Беслаћ
Аурел Перњак
Стеван Кадар
Розалија Хуска
Јулијана Хорват
Рожи Фехер Абел
Јожеф Вамош
Јосип Филеп
Ержебет Катона
Маћаш Арањош
Розалија Арањош Младен Острогонац
Павле Кујунџић
Антонија Кујунџић Розалиа Фодор
Маргит Цекуш
Аранка Риго
Шандор Хорак
Стеван Илин
Иван Бенчик Етушка Бенчик Софија Живанов
Ангелина Шуваков
Лазар Живанов
Иван Вуков
Јага Вуков
Ката Сударевић
Мариа Кесег
Тодор Јовица
Карољ Киш
Ана Тот
Стеван Бугарски
Каталин Речо Мила Цвејин
Ђерђ Леваи
Габриела Ромић Никола Ромић
Маргит Ваштаг
Лајош Ивковић
Роза Ивковић Марија Стантић
Ласло Нача
Миле Трбојевић
Владимировац Банатско Ново Село Банатско Ново Село Добричево Торњош Мол Ада Чантавир Палић Мол Мол Мала Босна Мишићево Мишићево Мали Иђош Мали Иђош Кула Бајмок Банатско Ново Село Горњи Таванкут Горњи Таванкут Сивац Врбас Сивац Стари Жедник Стари Жедник Нови Жедник Рабе Торак Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Чуруг Бачко Градиште Нови Бечеј Рабе Банатско Карађорђево Суботица Суботица Чантавир Суботица Суботица Ђурђин Бачко Градиште Купиник 39.202,40
48.060,00
43.204,00
72.816,80
57.705,60
52.978,40
46.484,00
11.600,80
13.148,00
47.846,40
34.844,80
58.003,00
17.892,80
10.964,80
41.746,40
37.443,20
80.859,90
72.702,40
80.000,00
68.580,00
11.608,80
52.394,40
74.762,40
31.578,40
80.000,00
80.000,00
28.943,20
45.724,00
61.187,20
80.000,00
22.835,20
70.016,00
13.363,20
54.357,60
27.140,00
59.756,00
7.724,00
30.362,40
63.155,20
51.508,00
19.520,80
28.416,00
31.546,40
25.095,20
Страна 55 од 66 2447 2448 2449 2450 2451 2452 Милан Пантић
2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 Саво Драшковић
Мариуца Чикала
Марија Пољаковић
Гергељ Видаковић
Ружа Видаковић
Каталин Уташи
Терез Киш
Радославка Настасић Ана Терек
Никола Настасић
Звонимир Мишковић
Видосава Мишковић Славко Чонић
Михаљ Печич
Катарина Печич Етел Киш
Розалија Скичак
Мате Скичак
Душко Козловачки
Милан Радосављев
Дамијан Околишан
Пирош Доромбеш
Војислав Илић
Ангица Дежан
Вукосава Добранић
Марија Струхар
Магдолна Франциа
Радојка Бујић
Јожеф Жолдош
Марија Магдолна Жолдош Лазар Исаков
Љубица Маленчић
Викентије Флутуре
Лазар Угринчић
Симеон Ардељан
Ференц Бајус
Марија Дер
Јелена Цвијанов
Јелисавета Чајкаш
Тибор Ленђел
Стеван Милошевић Паљо Поволни
Јано Брахна
Пландиште Торак Суботица Суботица Суботица Чантавир Банатско Вишњићево Бачко Петрово Село Сомбор Лалић Сомбор Станишић Станишић Сомбор Купусина Купусина Јерменовци Јерменовци Јерменовци Зрењанин Орловат Торак Нова Црња Кузмин Торак Руско Село Шид Темерин Вишњевац Сента Сента Жабаљ Мокрин Зрењанин Беркасово Локве Ада Бачка Топола Биково Келебија Мали Иђош Манђелос Падина Падина 37.728,00
67.790,40
38.368,80
57.936,00
47.247,20
22.277,60
80.000,00
34.120,00
10.743,70
17.980,00
54.202,40
48.151,20
41.345,60
84.205,80
25.604,80
16.951,20
18.014,40
77.358,40
67.197,60
67.436,80
80.000,00
80.000,00
80.000,00
65.036,00
80.000,00
80.000,00
52.513,60
74.396,80
24.948,00
38.035,80
23.461,60
46.592,00
28.228,80
80.000,00
78.794,40
72.752,00
36.278,40
56.539,40
42.392,20
39.188,80
77.818,90
80.000,00
76.639,20
30.329,60
Страна 56 од 66 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 Мара Брахна
Виорика Царан Јован Женар
Ливија Женар
Коста Царан
Никола Станојев
Милица Станојев Минерва Пандуров
Милица Стојков
Адам Кокавски
Коста Карастанковић
Шандор Хорват
Марија Хорват Маргит Черник
Францишка Кермеци
Станислав Станков
Бела Шимон
Каталин Шимон Мато Тољ
Терезија Хорак
Војислав Машић
Ана Крижањ
Душанка Варићак
Душанка Деспотов
Андреј Мацко
Јулијана Мацко
Ержебет Варњу Имре Варњу
Миладинка Топалски
Ана Леваи Ференц Леваи
Радослава Кирћански
Маргит Тот
Бела Месарош
Шандор Винце
Душан Рамић
Ержебет Арањош
Лајош Бахорец
Марија Нађ Мељкути
Дане Кларић
Ержебет Милковић
Марија Војнић
Илонка Пап
Лазо Малагурски
Ката Сударевић
Падина Банатско Ново Село Банатско Ново Село Банатско Ново Село Банатско Ново Село Сакуле Сакуле Банатско Ново Село Дупљаја Арадац Кузмин Бајмок Бајмок Мали Иђош Тотово Село Српска Црња Бечеј Бечеј Светозар Милетић Светозар Милетић Станишић Светозар Милетић Бачки Брестовац Бачки Брестовац Пивнице Пивнице Бечеј Бечеј Чуруг Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Перлез Темерин Темерин Нова Црња Товаришево Мол Бачка Топола Кеви Банатски Соколац Хајдуково Суботица Хртковци Нови Жедник Суботица 27.102,40
20.560,80
51.500,00
12.205,60
80.000,00
63.201,60
9.432,80
74.105,60
79.999,20
77.815,20
39.958,40
27.940,00
29.962,40
63.676,80
19.279,20
80.000,00
80.000,00
53.950,40
36.724,80
25.596,80
71.826,40
40.821,60
39.090,40
32.037,60
33.124,80
26.500,80
80.000,00
80.000,00
80.000,00
56.932,80
29.068,00
80.000,00
80.000,00
34.639,20
80.000,00
67.540,80
69.336,20
88.596,70
34.032,00
66.028,00
30.635,20
53.629,60
70.173,60
57.984,80
74.153,60
Страна 57 од 66 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 Јосо Габрић
Јелена Габрић Ержебет Ром
Етелка Лошонц
Калман Фараго
Драгиња Млинар
Јосип Цигањик
Зузана Цигањик Марко Црквењаков
Смиљка Стајшић
Гроздана Субић
Бони Талош
Ференц Фаркаш
Бела Балинт
Лајош Баги
Миросава Томик
Марија Нађ
Марија Маћуш
Гавра Чебац
Ђорђе Велемиров
Радмила Гајић
Драгослав Марков
Ференц Коња
Маргит Коња Вецо Хорват
Миленко Кузминац
Иван Габрић
Ђула Габрић Вероника Кираљ
Етел Немет
Јон Букур
Пирошка Вереш
Илеш Лошонц
Естер Лошонц Марија Шафер
Вукосава Коровљев
Маргит Хиндицки
Цветанка Секулић
Илона Дукаи
Тивадар Кермеци
Магдолна Кермеци Јустина Будемац
Золтан Пеце
Ференц Триполски
Рожа Мартиновић
Суботица Љутово Кула Ором Сента Станишић Пивнице Пивнице Лалић Стапар Моловин Чантавир Ада Богараш Кањижа Бачка Топола Кула Светозар Милетић Ђурђево Ђурђево Јарак Ђала Торда Торда Суботица Лаћарак Суботица Суботица Ором Торда Торак Чантавир Ором Ором Суботица Кумане Ада Кумане Ново Село Трешњевац Трешњевац Чантавир Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Бачко Градиште 70.799,20
36.927,20
80.000,00
53.516,00
60.278,40
40.780,00
34.488,00
31.412,00
68.015,20
37.963,20
55.113,60
30.513,60
36.832,00
48.396,80
45.407,20
36.292,00
80.000,00
35.920,00
23.982,40
56.258,80
58.728,00
45.486,40
19.625,60
13.501,60
56.986,40
38.148,80
22.224,00
46.799,20
11.502,40
21.554,40
80.000,00
80.000,00
44.200,00
34.652,00
24.556,80
68.619,20
29.509,60
72.475,20
34.127,20
34.920,00
29.268,00
37.868,00
58.176,90
56.531,20
77.860,80
Страна 58 од 66 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 Аранка Орос
Томиславка Дубравац
Стеванка Гуцуња Божица Тепшић
Богдан Благојевић
Мита Коканов
Зуска Белањи
Јулка Полак
Андрија Чинчурак
Софија Павков
Вероника Цвијин
Иван Цвијин Рожа Лендваи
Стева Бабић
Живка Павков
Марица Џунић
Бела Кујунџић
Марија Тумбас
Јожеф Будемац
Каталин Пап
Михаљ Филеп
Маргит Фекете
Розалија Франциа
Ференц Тот
Ирина Паплацко
Веселин Попадић
Стеван Јухас
Ирен Донго
Миладин Коканов
Андраш Чикота Сретен Ерић
Лаза Стојковић
Жива Свирчев
Ана Томић
Јанош Леле
Ференц Коршош
Шарика Коршош Маргит Магочи
Марија Ачаи
Тодор Петровић
Мариоара Петровић Цветко Милић
Бранислав Арсин
Војислав Грујић
Миленка Накончић
Бачко Градиште Сомбор Сомбор Кљајићево Сомбор Товаришево Пивнице Пивнице Пивнице Сивац Биково Биково Биково Лежимир Бачка Паланка Товаришево Суботица Суботица Чантавир Чантавир Чантавир Бачка Топола Темерин Торда Руски Крстур Дероње Чонопља Мале Пијаце Товаришево Торда Јарак Идвор Црепаја Нови Сланкамен Нова Црња Нови Итебеј Нови Итебеј Хетин Хетин Торак Торак Војвода Степа Српска Црња Александрово Војвода Степа 80.000,00
25.376,80
54.847,20
34.657,60
23.912,00
67.559,20
40.000,00
29.230,40
72.940,80
47.956,00
80.000,00
59.293,60
19.974,40
28.457,60
66.409,60
17.232,80
23.605,60
18.613,60
43.427,20
20.812,00
26.989,60
36.452,80
69.763,20
80.000,00
51.173,60
33.475,20
68.791,20
18.942,40
26.472,80
50.720,00
39.482,40
67.092,00
80.000,00
80.000,00
31.609,60
79.439,20
73.268,80
24.888,80
17.873,60
55.967,20
32.238,40
61.416,00
26.740,80
80.000,00
66.535,20
Страна 59 од 66 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 Стојан Милиновић
Јованка Илкић
Марица Станков
Иван Иванић
Ђула Орчик
Маргит Лоци
Антун Бајић
Цецилија Бајић Стипан Дулић
Данка Ињац
Радован Мицић
Милка Икраш
Трајан Станчу
Видосава Михајловић
Марта Вуковић
Никола Стипић
Терезија Ромић
Мирко Сударевић
Мариа Сабо Галиба
Цвијетин Босић
Андраш Забош
Антал Калмар
Марија Калмар Андраш Маша
Јон Букур
Шандор Антал
Чеда Сазданић
Ливија Рошу
Живко Секулић
Јован Ранча
Марија Зазуљак
Иштван Сабо Цибоља
Маргита Капоста
Ана Урам
Вилмош Киш
Јулијана Дембицки
Милан Голуб
Андраш Винце
Каталин Винце Иштван Балинт
Милица Јатић
Јордан Шубоњ
Рожа Поздер
Жива Пуретић
Андраш Кергеш
Јарак Шурјан Меленци Огар Ада Ада Таванкут Таванкут Ђурђин Мишићево Пачир Пачир Локве Крушчица Суботица Нови Жедник Биково Стари Жедник Мале Пијаце Пачир Бачка Топола Бачка Топола Бачка Топола Мале Пијаце Торак Нови Итебеј Ђурђево Торак Сомбор Црепаја Руски Крстур Суботица Суботица Гложан Бечеј Бођани Надаљ Бечеј Бечеј Бечеј Обровац Уздин Србобран Српски Итебеј Шурјан 72.867,20
66.164,00
80.000,00
33.960,00
60.590,40
39.333,60
14.486,40
13.772,80
48.322,40
40.772,00
17.967,20
60.092,80
65.936,00
75.087,20
40.211,20
90.000,00
68.756,00
52.238,40
32.196,00
26.130,40
33.887,20
27.945,60
36.529,60
14.739,20
13.023,20
9.472,00
80.000,00
26.172,00
80.000,00
58.814,40
13.760,00
18.060,00
57.703,20
40.131,20
13.410,40
61.137,60
55.595,20
24.501,60
24.500,80
33.364,80
52.030,40
80.000,00
80.000,00
73.984,00
33.319,20
Страна 60 од 66 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 Тодор Аврам
Јоца Мошић
Торак Влајковац Гргуревци Голубинци Сремска Митровица Јон Команеску
Локве
37.280,80
Василије Миљеновић
Адашевци Локве Ором Ором Суботица Биково Товаришево Нова Црња Торак Руски Крстур Банатско Ново Село Банатско Ново Село Суботица Суботица Хоргош Горњи Брег Чантавир Торак Суботица Ором Шупљак Мала Босна Чантавир Чантавир Чантавир Чантавир Ђурђин Чантавир Шид Торак Хетин Торак Торак Сутјеска Бечеј Дероње Владимировац Руски Крстур Бајмок 64.219,20
25.954,40
32.224,80
13.737,60
53.890,40
52.850,40
25.526,40
74.073,60
78.119,20
63.920,00
21.399,20
48.254,40
68.387,20
23.026,40
7.226,40
80.000,00
58.236,80
80.000,00
35.685,60
39.266,40
23.532,80
27.976,00
8.765,60
8.765,60
80.000,00
80.000,00
66.724,80
20.680,80
79.696,80
80.000,00
34.829,60
73.068,00
80.000,00
48.275,20
62.330,40
38.454,40
20.600,80
29.647,20
29.072,00
Андреја Балан
Бошко Јовешковић
Радован Путниковић
Јон Стефан
Роберт Поша
Борбала Поша Марко Медић
Андраш Киш
Милка Петровић
Јанош Чоти
Васа Кечи
Меланија Папуга
Мита Оморјан
Милица Оморјан Иштван Катона
Ержебет Катона Верона Абрахам
Вероника Нађ Абоњи
Лајош Киш Ђерђеи
Виорика Спариосу
Зорка Крнајски Јовић
Клара Конц
Ержебет Арнолд
Марко Дулић Јожеф Штефанига
Јулијана Штефанига Петер Балаша
Јолан Балаша Габриела Милодановић
Розалија Вереб
Славко Славујевић
Тодор Марјан
Зорка Панић
Јон Секошан
Паја Чикала
Бошко Гајић
Гизела Рајшли
Драгослав Глигоријевић
Ева Трифу
Ксенија Будински
Ана Варга
64.424,00
78.983,20
41.039,20
78.316,80
32.487,20
Страна 61 од 66 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 Ева Колар
Стана Тумбас
Вецо Тумбас
Јоса Станчу
Зуза Мелих
Васа Андраш
Ана Андраш Марија Царан Никола Царан
Јован Драгој
Јосиф Мунћан
Георге Мунћан
Јон Тапалага
Петар Тодоран
Ана Тодоран Ђурица Карабаш
Марија Роман Тодор Роман
Ружица Кош
Петар Стантић
Јела Стантић Маргит Шинкович
Марија Фехер
Геза Фаркаш
Миклош Јухас
Јожеф Борош
Катица Тумбас
Нандор Пеце Видосава Ћела
Јан Хлавча
Зуза Хлавча Зузана Холубек Мартин Холубек
Петар Минчев
Душан Мркшић Смиља Маричић
Драгољуб Дањурџић
Лука Матић
Марија Гедељовски
Павел Гедељовски
Сава Крунић
Мирослав Јовановић
Јанко Буила
Серафина Јухас
Славко Гајицки
Бајмок Бајмок Бајмок Вршац Јаношик Локве Локве Алибунар Алибунар Сефкерин Локве Локве Локве Локве Локве Добрица Ритишево Ритишево Мол Ђурђин Ђурђин Чантавир Ада Ада Утрине Ада Суботица Мали Иђош Самош Падина Падина Падина Падина Суботица Лаћарак Сремски Михаљевци
Мартинци Црепаја Кисач Кисач Мошорин Мошорин Куцура Куцура Змајево 27.374,40
20.817,60
32.562,40
80.000,00
11.011,20
25.700,80
51.552,80
41.344,00
80.000,00
50.052,80
32.915,20
48.821,60
41.826,40
34.275,20
19.691,20
67.048,80
37.872,80
71.414,40
35.119,20
54.796,00
58.733,60
37.651,20
75.480,00
80.000,00
68.007,20
80.000,00
26.161,60
40.440,80
23.499,20
28.296,80
15.835,20
13.356,00
28.346,40
74.689,60
47.988,80
20.344,80
20.580,80
70.045,50
68.652,00
52.316,80
79.997,60
59.421,60
77.539,20
79.820,80
80.000,00
Страна 62 од 66 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 Милана Гајицки 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 Никола Јарић
Стојан Тома
Карољ Мраз
Давид Карољ
Софија Барбу
Марија Ракић
Милан Недић
Андраш Лехоцки
Марија Петер
Маргит Ходик
Виора Балош
Јон Ђукић
Јожеф Гал
Павле Барат
Марија Раша Вера Попов
Јожеф Фејеш
Илона Гуљаш
Миливој Давидов
Евица Јовић
Павел Маљах
Мариа Салма
Анђелка Мијалчић
Мариа Томан
Мирослав Хорњак
Јулијана Ковач
Маргит Шишка
Борислав Кирћански
Милорад Вуков
Светозар Малбашки
Зоран Мргић
Стева Дачин
Бранислав Мргић
Катица Мирков
Вељко Момиров
Јелена Дачин
Небојша Станишић
Јосиф Стрејин
Меланија Перепељук
Јожеф Балинт
Владимир Макаји
Добренка Стајић
Зорица Пољаковић
Змајево Нови Козјак Бачко Петрово Село Утрине Владимировац Иланџа Сакуле Мол Утрине Ада Торак Торак Сутјеска Бока Торак Падеј Торда Банатско Карађорђево Суботица Дероње Бачко Градиште Бачки Петровац Торда Лежимир Бингула Ђурђево Хајдуково Бачка Топола Перлез Идвор Чента Орловат Чента Орловат Перлез Чента Чента Лежимир Куштиљ Руски Крстур Телечка Куцура Бачко Петрово Село Стара Бингула 24.012,80
80.000,00
61.406,30
80.000,00
64.368,00
44.036,80
40.158,40
69.804,80
41.635,10
47.106,90
80.000,00
23.508,80
51.822,40
57.689,60
61.739,20
73.945,60
37.244,00
34.901,60
43.439,20
36.136,80
34.864,00
35.142,40
80.000,00
60.598,40
72.636,00
101.646,50
9.389,60
37.642,40
72.192,80
73.812,80
36.290,40
78.937,60
76.861,60
79.791,20
36.192,00
79.089,60
51.621,60
16.101,60
76.177,60
69.807,20
29.375,20
58.640,80
23.627,70
24.350,40
Страна 63 од 66 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 Матилка Цвијанов
2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 Новка Радовић
Стојан Анкић
Мирослав Кнежевић
Францишка Нађ
Ленард Нађ
Клара Ујвароши
Ђула Засћера
Нандор Талош
Ласло Витушка
Ержебет Витушка
Маргит Виг
Јанош Виг Лајош Шили
Илона Шили Марија Фараго
Андраш Капоста
Марија Капоста
Наталија Нађ Михаљ Хегедиш
Ирен Кабок
Јелисавета Вукманов Шимоков
Паја Лелеа
Јожеф Сарка
Милан Малимарков
Ђорђе Вајанц
Елена Петровић
Мартин Захорец
Мишо Валента
Тициана Дамјан Ђорђе Дамјан
Тодор Паунеску
Мариоара Паунеску Вероника Околишан
Милорад Маливук
Виорика Вајанц Јозо Бартоловић
Милорад Угринов
Петер Кош
Иван Вијатов
Миодраг Нешић
Меланија Нешић Вукосава Чолаков
Петар Шара
Суботица Сакуле Купиник Чантавир Чантавир Суботица Пачир Кеви Чантавир Чантавир Суботица Суботица Бачка Топола Бачка Топола Бачка Топола Келебија Келебија Руски Крстур Бачко Петрово Село Банатско Карађорђево Сајан Биково Торак Хетин Конак Торак Торак Бело Блато Бело Блато Торак Торак Торак Торак Торак Лалић Торак Бач Сакуле Мол Нови Бечеј Нови Бечеј Нови Бечеј Нови Бечеј Будисава 12.408,80
79.600,80
65.668,80
49.483,20
61.856,80
32.489,50
61.208,00
27.303,20
31.071,20
8.760,80
21.010,40
43.763,20
71.872,00
80.000,00
23.336,80
47.148,00
33.544,00
35.664,00
47.701,60
52.076,00
50.896,80
60.118,40
80.000,00
59.273,60
66.693,60
80.000,00
80.000,00
75.069,60
58.161,60
80.000,00
80.000,00
31.553,60
47.724,00
53.136,50
68.360,80
80.000,00
80.000,00
63.716,80
54.636,80
73.082,40
80.000,00
43.008,80
80.000,00
41.750,40
Страна 64 од 66 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 Милан Јовин
Линка Олдје
Сава Ивановић Митар Бесеровац
Нада Мишчевић
Десанка Њагул Ђурица Њагул
Милан Пиварски Фелиција Спариосу
Милица Радојчин
Павел Колар
Зузана Колар Стеван Белоцић
Јока Гавриловић
Смиљка Мунишић
Ана Барца Љубиша Заркула
Клара Арок
Ђурђевка Вујчин
Бранислав Маленов
Борислав Думитров
Јелица Думитров
Петар Најцер
Јулијана Најцер Ксенија Рац
Милева Поповић
Нада Грбић
Марија Борош Ђеви Ференц Борош Ђеви
Душан Марчићев
Божидар Ковачев
Милош Сарајлић
Пал Баба
Ратко Голубов
Аурел Лападат
Катица Закић
Љубинка Крстић
Смиљка Војинов
Павел Балош
Флорика Балош Добривој Кукин
Михаљ Хенчар
Јолан Фарбаш
Латинка Душанић
Михајло Бела
Радојево Уздин Шашинци Дивош Дивош Добрица Добрица Неузина Торак Товаришево Бачки Петровац Бачки Петровац Мошорин Српска Црња Војвода Степа Ковачица Банатска Суботица Нови Кнежевац Перлез Нови Козјак Нови Козјак Нови Козјак Бајмок Бајмок Руски Крстур Милетићево Хетин Горњи Брег Горњи Брег Нови Бечеј Нови Козјак Кузмин Торда Иланџа Сутјеска Перлез Перлез Зрењанин Торак Торак Меленци Дорослово Кула Деспотово Пивнице 80.000,00
4.603,20
78.132,00
80.000,00
57.228,00
59.912,00
80.000,00
40.565,60
16.448,00
56.560,80
29.980,00
31.575,20
33.941,60
48.940,80
14.199,20
29.896,80
36.951,20
78.068,00
44.531,20
27.232,80
62.827,20
25.671,20
83.121,00
16.011,00
29.856,80
50.505,60
57.564,10
32.784,80
79.973,60
80.000,00
54.470,40
54.383,20
17.573,60
42.618,40
17.863,20
74.240,00
34.919,20
66.136,80
65.105,60
62.496,80
70.219,20
53.933,60
62.452,00
48.220,00
10.970,40
Страна 65 од 66 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 Миланко Ајдук
2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 Милева Граховац Ана Мизерак
Корнелија Бебеу
Јон Мунћан
Жарко Дрндарски
Верица Милосављев Георге Барбу
Елена Барбу
Петар Мохан
Петар Секешан
Спасоје Сантрач
Јозеф Глозик
Лазар Релић
Верица Марић
Гордана Терзић
Виктор Секошан
Веселинка Радновић Марка Марћиш
Никола Мркшић
Флорика Флутуре
Флорика Околишан
Антон Вихнал
Ђорђе Драгој
Катица Паунковић Тинка Мостарски
Марија Ковач
Ида Илеш
Ержебет Семеши
Милош Остојић
Тодор Проданић
Душан Манојловић
Илонка Месарош Имре Месарош
Деже Хорват
Илона Хорват Андраш Балаша
Терезиа Балаша Богољуб Гајишин
Деспотово Ковачица Банатско Ново Село Локве Добрица Иланџа Владимировац Владимировац Локве Владимировац Банатски Соколац Ковачица Сомбор Кузмин Манђелос Торак Ново Милошево Арадац Српски Итебеј Торак Торак Банатско Карађорђево Арадац Торак Дупљаја Пачир Гунарош Пачир Пачир Банатска Паланка Товаришево Србобран Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Бачко Петрово Село Ђурђево 65.807,20
16.484,80
52.568,80
74.351,20
47.721,60
25.388,80
66.245,60
31.448,80
61.868,80
54.914,40
51.964,80
15.532,00
43.991,20
22.676,80
76.604,00
52.241,60
36.853,60
49.601,60
55.764,80
80.000,00
55.256,00
48.977,60
28.753,60
80.000,00
24.965,60
48.753,60
44.610,40
57.976,80
32.126,40
71.571,20
49.369,60
75.482,40
17.748,00
24.012,80
15.013,60
27.659,20
37.600,00
16.924,80
57.560,00
Страна 66 од 66 
Download

Списак корисника којима су одобрена средства по Јавном огласу