3/2/2012
ENERGETSKA
EFIKASNOST U BiH TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA
REGULATIVA,
REALIZOVANI I
PLANIRANI PROJEKTI
Sanjin Avdić, dipl.ing.mas., MBA
Voditelj odjela energetike / Head of energy department
CETEOR d.o.o. Sarajevo
Sarajevo, 7. mart 2012., Narodno pozorište
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
SADRŽAJ
• POTROŠNJA ENERGIJE U BiH
• STAMBENI SEKTOR U BiH
• ZAKONSKA REGULATIVA & PRAVNI OKVIR
• ULOGA DRŽAVE ‐ BENEFITI I KOBENEFITI
• NEDOSTACI & NEOPHODNI KORACI
• ZAKLJUČAK
1
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
POTROŠNJA ENERGIJE U BiH
• Tri činjenice:
1. Cijene energenata su u konstantnom porastu
2. Najveći potrošać energije u BiH je sektor zgradarstva (najveće moguće uštede)
3. Tehničko riješenje je lako naći. Ipak, uzimajući u obzir ekonomske barijere ovo pitanje postaje složenije.
Q KAKO (NA KOJI NAČIN) POVEĆATI ENERGETSKU EFIKASNOST?
Q: KAKO (NA KOJI NAČIN) POVEĆATI ENERGETSKU EFIKASNOST?
A: TEHNO‐EKONOMSKIM KOMPROMISOM
3/33
“Pouke za prelazak na privredu s manjom emisijom ugljika,, Sarajevo – Hotel Europa
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
POTROŠNJA ENERGIJE U BiH
• 2009. godina
• oko 140 PJ
15%
5%
25%
55%
Industrija
Saobraćaj
“Pouke za prelazak na privredu s manjom emisijom ugljika,, Sarajevo – Hotel Europa
Zgradarstvo
Usluge
4/33
2
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
POTROŠNJA ENERGIJE U BiH
• Učešće sektora i energenata u ukupnoj energiji KS u 2009. godini
0,5%
Stambeni sektor
Industrija
31,5%
44,0%
Uslužni sektor
Transport
Javna rasvjeta
13,4%
10,6%
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
POTROŠNJA ENERGIJE U BiH
• Ukupna potrošnja energije u GWh prema različitim scenarijima potrošnje energije u
Kantonu Sarajevo za period 2003‐2023.
Q: KAKO OPTIMIZIRATI POTROŠNJU ENERGIJE?
A: POVEĆANJEM ENERGETSKE EFIKASNOSTI
3
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
PROCES POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Energetske potrebe
Baseline
• Potrošnja enerije
• Troškovi
• Oprema/Instalacija
• ...
• Stvarne energetske potrebe
• Pregrijan/podgrijan
• Višak/manjak
• ...
Primjenljive mjere
Proračun profitabilnosti
Benefit
• Ušteda
• Efikasnost
• Konkurentnost
• Profit
• Zapošljavanje
• Očekivane uštede (KM i kWh)
• Poredak profitabilnosti
fit bil ti
• Finansiranje
• Mašinske
• Građevinske
• Organizacione
• ...
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
POTROŠNJA ENERGIJE U BiH – STAMBENI SEKTOR
• Stambeni sektor Kantona Sarajevo (2009.godina)
Z9 ‐ Trnovo
77%
Z8 ‐ Hadžići
6%
75%
Z7 ‐ Ilidža
72%
Z6 ‐ Novi Grad
20%
8%
67%
Z5 ‐ Vogošća
17%
5%
20%
10%
75%
23%
6%
19%
Z4 ‐ Novo Sarajevo
67%
11%
23%
Z3 ‐ Centar
66%
11%
23%
Z2 ‐ Stari Grad
71%
Z1 ‐ Ilijaš
9%
20%
84%
0%
20%
Energija za grijanje [MWh]
40%
4% 12%
60%
Energija za PTV [MWh]
80%
100%
Ostalo [MWh]
4
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
• Karakterističnost –
a a te st č ost loša energetska svojstva objekata oša e e gets a s ojst a obje ata
• Visoki koeficijenti prolaza (“U” [W/m2K]) toplote elementa vanjkse ovojnice objekata
• Zgrade građene prije 1970. godine nemaju nikakvu toplotnu izolaciju
• Zgrade građene prije 1980. godine imaju vrlo skromnu toplotnu izolaciju ili je uopće nemaju
• Preko 85 % postojeće gradnje u BiH ima nezadovoljavajuću toplotnu zaštitu
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
Godina gradnje 1999.
Godina gradnje 2009.
* Izvor – Promo d.o.o.
5
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
• Različite epohe gradnje objekata (karakteristični načini gradnje)
TIPSKA
CJELINA
Godina
izgradnje
Uzid
[W/m2K]
Uprozor
[W/m2K]
-
1,40
2,90
do 1945.
1,44
3,10
1946.-1970.
1,47
3,24
1971.-1980.
1,06
2,77
1981.-1991.
0,85
2,38
1996.-2009.
0,69
2,10
OPIS
Individualni
stambeni objekti
Kolektivni
stambeni objekti
Kolektivni
stambeni objekti
Kolekti ni
Kolektivni
stambeni objekti
Kolektivni
stambeni objekti
Kolektivni
stambeni objekti
T1
T2
T3
T4
T5
T6
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
3,24
,
31
3,1
2,9
2,77
2,38
2,1
1,47
1,44
1,4
1,06
0,85
T1
T2
T3
Uzid [W/m2K]
T4
T5
0,69
T6
Uprozor [W/m2K]
• Uočljiv trend opadanja koef. prolaza toplote (toplotnih gubitaka) 6
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH – Razvoj propisa na polju uštede energije u zgradama
1980.
• Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplinsku zaštitu zgrada ‐ prvi propis o toplinskoj zaštiti zgrada, određene su najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta prolaza topline (k) za pojedine građevne elemente za određenu klimatsku zonu
1970. • Norma JUS U.J5.600 toplinska tehnika u građevinarstvu, tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada‐
donosi nove više zahtjeve u pogledu toplinske zaštite zgrada. Ograničeni specifični toplotni gubici u zgradama i bi i
d
i
minimalna toplotna izolacija građevinskih elemenata.
2009
2009.
• Inovirano izdanje norme JUS.U.J5.600 toplinska tehnika u građevinarstvu, tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada
•Pravilnik o tehničkim
zahtjevima za
toplotnu zaštitu
objekata i
racionalnu
upotrebu energije‐
ograničena potrošnja godišnje potrebne topline za grijanje i najveća vrijednost ij d t
koeficijenta U za vanjske građevinske elemente
1987.
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
•
Minimalna referentna energetska karakteristika objekta „Rr” ‐ dopuštena
vrijednosti propisana u tehničkom zahtjevima (Pravilnika o tehničkim zahtjevima za
toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije Federacije Bosne i
Hercegovine) 95 kWh/m2a
•
Prosječna referentna energetska karakteristika objekta „Rs” za stambene objekte u
Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđena je na osnovu analize preko 49.000
stambenih jedinica, a na osnovu koje se došlo do zaključka da je prosječna
energetska
g
karakteristika objekta
j
u Federacijij BiH između 160 kWh/m
/ 2a i 180
kWh/m2a (bazna godina 2007.)
7
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
• Prosječna potrošnja energije u svrhu grijanja objekata u FBiH 180 kWh/m2 a
• Dopuštena vrijednost toplotne energije u svrhu grijanja objekata u FBiH 95 kWh/m2 a
(2009. godina)
200
180
180 kWh/m2 a
160
140
120
95 kWh/m2 a
100
80
60
40
20
0
1945‐2009
2009 ‐
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
• Prosječna potrošnja energije u svrhu grijanja objekata u FBiH 180 kWh/m2 a
• Dopuštena vrijednost toplotne energije u svrhu grijanja objekata u FBiH 95 kWh/m2 a
Klasa
Energijski broj
(kWh/m2 a)
Komentar
A
B
C
D
E
F
G
0 ‐ 30
31 ‐ 50
51 ‐ 70
71 ‐ 120
121 ‐ 160
161 ‐ 200
201 ‐
Najbolja energetska efikasnost
Visoka energetska efikasnost
Energetski efikasnosna zgrada
Prosječna zgrada
Nezadovoljavajuća energetska efik.
Energetski neefikasna zgrada
Potpuno energetski neefikasna zgrada
*Klasifikacija prema evropskoj ekomenadžment i audit šemi - EMAS
8
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA – Ugovor o energetskoj zajednici
• Ugovor o Energetskoj zajednici (prvi Atinski memorandum o razumjevanju, 2002.)
• Jedinstven regulatorni prostor u Jugoistočnoj Evropi
• Implementacija relevantnih propisa EU
• Acquis communautairea o energiji, okolišu, konkurenciji i obnovljivoj energiji/EE
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA – Ugovor o energetskoj zajednici
• Tri ključne direktive iz oblasti energetske efikasnosti
1. Direktiva 2006/32/EC o efikasnosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga
2. Direktiva 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada (EPBD)
3. Direktiva 2010/30/EU o označavanju kućanskih aparata
9
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA – Ugovor o energetskoj zajednici
• Tri ključne direktive iz oblasti energetske efikasnosti
Ugovor o Energetskoj Zajednici
Međunarodni Ugovor
EU Direktive
Direktiva
2006/32/EZ
Direktiva
2010/31/EU
Direktiva
2010/30/EU
Domaće zakonodavstvo
Set podzakonskih akata
Set podzakonskih akata
Set podzakonskih akata
Zakon o EE
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA
Direktiva 2006/32/EC o efikasnosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga
• Dvije osnove:
1. Ciljevi uštede energije
2. Promocija efikasnog korištenja krajnje energije i energetskih usluga
10
3/2/2012
DIREKTIVA 2006/32/EZ O
EFIKASNOSTI KORIŠTENJA KRAJNJE
ENERGIJE I ENERGETSKIH USLUGA
• Obaveze ugovorne strane
Usvaja cilj
uštede energije
od 9%, devetu
godinu primjene
direktive, putem
EE mjera
Izradi Akcioni
plan EE (EEAP),
utvrdi prelazni cilj
uštede za treću
godinu primjene
Promocija efikasnosti korištenja
krajnje energije i energetskih
g
usluga
Ciljevi uštede
energije
Pravi programe i
mjere za
poboljšanje EE
Imenuje
jedno/više
novih/postojećih
“organa” za
nadzor i
izvještavanje
Osigura da je
javni sektor
“primjer”
Smjernice o
primjeni EE kod
javnih nabavki
Imenuje “organ”
za nadzor i
izvještavanje
• Obaveze ugovorne strane
I. DIREKTIVA 2006/32/EZ O / /
EFIKASNOSTI KORIŠTENJA KRAJNJE ENERGIJE I ENERGETSKIH USLUGA
Ciljevi uštede Ciljevi
uštede
energije
Određuje uslove rada i ponašanja distributera energije, sistemskih operatera distribucijske mreže i/ili firmi za maloprodaju energije
Osigurati da za “ostale” postoje dovoljni poticaji, jednaki uslovi konkurencije, da neovisno pružaju energetske usluge energetske preglede
energetske usluge, energetske preglede...
Dostupnost informacija
Promocija efikasnosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga
Dostupnost kvalifikacija, akreditacija i sistema ovjeravanja
Financijski instrumenti za uštedu energije
Tarife i drugi propisi za energiju iz mreža
Fondovi i mehanizmi financiranja
Energetski pregledi
Mjerenje i informativan obračun potrošnje energije
11
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA
Direktiva 2006/32/EC o efikasnosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga
• Bosna i Hercegovina mora usvojiti nacionalni plan sa ciljem uštede energije za 9% u devetoj
godini primjene Direktive, implementirajući mjere povećanja energetske efikasnosti.
Potrebno je:
• Potrebno donošenje Zakona o energetskoj efikasnosti (u izradi)
• Potrebno donošenje sekundarne legislative (podzakonskih akata) iz oblasti EE (tri Direktive)
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA
Parlament
Staretgija EE
FBiH/RS
Nadležna ministarstva
Akcioni plan FBiH/RS
Kantoni/jedinice lokalne samouprave
Plan EE kantona/općina
ciljevi
Zakon o EE FBiH/RS
implementacija
Primarna llegislativa
il i
12
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA – Cilj “9% za 9 godina”
• Cilj od 9% smanjenja potrošnj energije do 2018. godine
•Kratkoročni periodi ostvarivanja devetogodišnjeg cilja – 2012, 2015 i 2018
• Uključena četiri sektora – zgradarstvo, usluge, industrija i transport
• U većini zemalja zgradarstvo i industrija imaju najveći značaj pri ispunjavanju cilja “9%”
• Cilj jedino moguće ostvariti sa definisanim obavezama i tržišnim mehanizmima (legislativa)
• Kreiranje ambijenta povoljnog za povećanje EE
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA – Cilj “9% za 9 godina”
•
Uzimajući u obzir potencijal za povećanje EE u sektoru zgradarstva, udio ovog sektora bi mogao iznosi oko 40% od ukupnog cilja (9%)
•
To bi značilo smanjenje potrošnje energije u stambenom sektoru od 3,6% u odnosu na baznu godinu
•
2012 2015 i 2018
2012, 2015 i 2018...
13
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA – Cilj “9% za 9 godina”
•
Smanjenje potrošnje energije u stambenom sektoru od 3,6% u odnosu na baznu godinu
40%
65 % (2016 ‐ 2018 )
30%
(2013 ‐ 2015) 60%
5%
(2010 ‐ 2012) Ostali sektori
•
Imamo cilj!
•
Kako ga ostvariti?
Sektor zgradarstva
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA
Primarna llegislativa
il i
Zakon o EE FBiH/RS
Parlament
Staretgija EE
FBiH/RS
Nadležna ministarstva
Akcioni plan FBiH/RS
Kantoni/jedinice lokalne samouprave
Plan EE kantona/općina
Sekundarna
legislativa
Pravilnici
14
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
•
Podzakonski akti FBiH koji implementiraju Direktivu 2002/91 , 2010/31/EU (EPBD)
ZAKON O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA FEDERACIJE BOSNE I Š
Š
HERCEGOVINE
Pravilnik o energetskom
certificiranju
objekata (("Sl
Sl. novine
FBiH", br. 50/10
prilozi)
Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata
("Sl. novine FBiH", br. 28/10)
Pravilnik o tehničkim
zahtjevima za
toplotnu zaštitu
objekata i
racionalnu
upotrebu
energije
("Sl. novine
FBiH", br. 49/09) Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične kli
klimatizacije i i ij i
klimatizacije u građevinama (“Službene Novine FBiH”, br. 49/09 )
Pravilnik o tehnički svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina
građevina (“Službene Novine FBiH”, br. 49/09 )
Smjernice za provođenje energetskih pregleda
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
Izdvajamo dva Pravilnika:
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije ("Sl. novine FBiH", br. 49/09)
• Pravilnik o energetskom certificiranju objekata ("Sl. novine FBiH", br. 50/10)
15
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Pravilnik o teh. zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije
Primjenjuje se:
• prilikom projektovanja i građenja novih zgrada
• Prilikom rekonstrukcije postojećih zgrada (veću obim rekonstrukcije)
• objekte koji se griju na unutrašnju temperaturu višu od 12 °C
Propisuje:
1. najveću dopuštenu godišnju potrebnu toplotnu energiju za grijanje po jedinici
korisne površine objekta [kWh/m2 a] (stambeni objekti), odnosno po jedinici
zapremine grijanog dijela objekta [kWh/m3 a] (nestambeni objekti)
2. najveće dopuštene koeficijente transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici
površine omotača zgrade [W/m²K]
3. najvećim dopuštenim koeficijentima prolaska topline pojedinih građevinskih
dijelova omotača zgrade
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Pravilnik o teh. zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije
•
Glavni termički kriteriji / najveće dopuštene vrijednosti
Objekat projektovan na način da godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici korisne površine objekta, Q’’H,nd [kWh/(m²∙a)], zavisno od faktora oblika objekta, f0, nije veća od vrijednosti:
Stambeni objekti:
– za f0 ≤ 0,20
– za 0,20 < f0 < 1,05
– za f0 ≥ 1,05
Nestambeni objekti:
– za f0 ≤ 0,20
– za 0,20 < f0 < 1,05
– za f0 ≥ 1,05
Q’’H,nd = 51,31 kWh/(m²∙a)
Q’’H,nd = (41,03 + 51,41∙f0) kWh/(m²∙a)
Q’’H,nd = 95,01 kW∙h/(m²∙a)
Q’H,nd = 16,42 kWh/(m³∙a)
Q’H,nd = (13,13 + 16,45∙f0) kWh/(m³∙a)
Q’H,nd = 30,40 kWh/(m³∙a)
16
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Pravilnik o teh. zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije
•
Glavni termički kriteriji / najveće dopuštene vrijednosti
Redni
broj
U [W/(m²∙K)]
12°C < Θi < 18 °C
Θi ≥ 18 °C
Građevinski dio
Θe,mj,
min >3 °C
Θe,mj,
min ≤3 °C
Θe,mj,
Θe,mj,
min >3 min ≤3 °C
°C
1.
VANJSKI ZIDOVI, ZIDOVI PREMA GARAŽI, TAVANU
0,60
0,45
0,75
0,75
2.
PROZORI, BALKONSKA VRATA, KROVNI PROZORI, PROZIRNI ELEMENTI FASADE
1,80
1,80
3,00
3,00
3.
RAVNI I KOSI KROVOVI IZNAD GRIJANOG PROSTORA, PLAFONI PREMA TAVANU
0,40
0,30
0,50
0,40
4.
PLAFONI IZNAD VANJSKOG ZRAKA, PLAFONI IZNAD GARAŽE
0,40
0,30
0,50
0,40
5.
ZIDOVI I PLAFONI PREMA NEGRIJANIM PROSTORIJAMA I ZIDOVI
I PLAFONI PREMA NEGRIJANIM PROSTORIJAMA I
NEGRIJANOM STUBIŠTU TEMPERATURE VIŠE OD 0°C 0,65
0,50
2,00
2,00
6.
ZIDOVI PREMA TLU, PODOVI NA TLU
0,50
0,50
0,80
0,65
7.
VANJSKA VRATA, VRATA PREMA NEGRIJANOM STUBIŠTU, S NEPROZIRNIM VRATNIM KRILOM
2,90
2,90
2,90
2,90
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Pravilnik o energetskom certificiranju objekata
•
Energetski certifikat je dokument iz kojeg se vide energetska svojstva objekta a koji
ima p
propisan
p
sadržajj i izgled
g
prema Pravilniku o energetskom
p
g
certificiranju
f
j
objekata (Sl. Novine FBiH 50/10). Izdaje ga ovlašteno lice.
•
Energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji uključuje: 1. energetski
pregled objekta; 2. vrednovanje radnji energetskog pregleda objekta; 3. izdavanje
energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje
energetskih svojstava objekta. Provodi ga ovlašteno lice.
•
Energetski razred objekta je indikator energetskih svojstava objekta,
objekta a izražava se
preko godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske
podatke svedene na jedinicu korisne površine objekta (kWh/m2a).
17
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Pravilnik o energetskom certificiranju objekata
•
Objekat ili njegova samostalna upotrebna cjelina može imati samo jedan važeći
energetski certifikat. Rok važenja energetskog certifikata objekta je 10 godina.
Objekti za koje je potrebno izdati energetski certifikat
•
Novi objekti – energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje upotrebne
dozvole.
•
Postojeći objekti – vlasnik objekta dužan uz dokumentaciju potrebnu za
zaključenje
klj č j ugovora o kupoprodaji
k
d ji ili iznajmljivanjz
i j lji j objekta
bj kt priložiti
il žiti energetski
t ki
certifikat objekta (17/02/2011)
•
Objekti javne namjene ukupne korisne površine veće od 500m2 – moraju imati
energetski certifikat izložen na javnom mjestu (najkasnije do 17/08/2013).
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Pravilnik o energetskom certificiranju objekata
•
Vrste objekata za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežnoj
namjeni korištenja i dijele se na:
1. Stambene zgrade
2. Nestambeni objekti
3. Ostale vrste objekata koji troše energiju
S tim u vezi razlikujemo:
1. Energetski certifikat stambenih zgrada
2. Energetski certifikat nestambenih objekata
3. Energetski certifikat ostalih objekata koji troše energiju
•
Broj stranica energetskog certifikata, kao i sadržaj energetskog certifikata, zavisi od vrste
objekta za koji se izdaje energetski certifikat.
18
3/2/2012
Sadržaj energetskog certifikata
stambenih zgrada
•
Ep = QH,nd,ref
/ AK (kWh/m2 a)
, ,
•
energetske karakteristike objekta Ep
(potrebna godišnja specifična toplotna
energija za grijanje za referentne
klimatske podatke)
•
godišnja potrebna toplotna energija za
grijanje za definisani profil korištenja za
referentne klimatske podatke, QH,nd,ref
•
korisna površina objekta AK
QH,nd,ref ‐ godišnja potrebna toplotna
energija za grijanje za definisani profil
korištenja za referentne klimatske podatke
(Pravilnik o energetskom certificiranju ‐
Prilog 7. ):
• Ukupno: QH,nd,ref [kWh/a] • Specifično: Ep = Q
Specifično Ep QH,nd,ref /AK [kWh/m2a]
QH,nd ‐ godišnja potrebna toplotna
energija za grijanje za definisani profil
korištenja za stvarne klimatske podatke
(Pravilnik o tehničkim zahtjevima za
toplotnu zaštitu objekata – Prilog E):
• Ukupno: QH,nd [kWh/a] • Specifično: QH,nd /AK [kWh/m2a]
19
3/2/2012
Q’’H,nd ‐ najveća dopuštena vrijednost u
zavisnosti od faktora oblika zgrade
(Pravilnik o tehničkim zahtjevima za
toplotnu zaštitu objekata – član 8.):
• Dopušteno: 95,01 [kWh/m2a] za f0≥1,05
• Ispunjeno: DA/NE (Q
/
H,nd)
Unos podataka o koeficijentu prolaska
toplote za određene građevinske
dijelove objekta:
•U [W/m2K] - vrijednosti koeficijenata
prolaska
toplote
za
pojedine
građevinske dijelove objekta
•U
Umax [W/m
[W/ 2K] - vrijednost
ij d
najvećih
j ćih
dopuštenih
koeficijenata
prolaska
toplote za pojedine građevinske
dijelove objekta (prema Pravilnik o
tehničkim zahtjevima za toplotnu
zaštitu objekata -Prilog C, tabela 5.)
•Ispunjeno: DA/NE
20
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Sadržaj energetskog certifikata stambenih zgrada
Treća stranica energetskog certifikata sadrži:
• prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava objekta koje su ekonomski
opravdane.
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Sadržaj energetskog certifikata stambenih zgrada
Četvrta stranica energetskog certifikata objekta sadrži:
• objašnjenje tehničkih pojmova
objašnjenje tehničkih pojmova
21
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Sadržaj energetskog certifikata stambenih zgrada
Peta stranica energetskog certifikata sadrži:
• detaljan opis propisa, normi i obračunskih postupaka za određivanje podataka
navedenih u energetskom certifikatu
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA
Pravilnik o energetskom certificiranju
o energetskom certificiranju objekata
Pravilnik o teh. zahtjevima za toplotnu zaštitu
j
p
objekata i racionalnu upotrebu energije
22
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA
Kako stvari stoje u našem okruženju?
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA ‐ Okruženje
• Pravilnik o EE zgrada (SRB, 05.12.2011.)
• Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (HR, 2008. i 2009.)
• Pravilnik o teh. zahtjevima za top. zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energ. (FBiH, 2009.) 23
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
JUS U.J5.600
[kWh/m2
JUS novelacija
HR
TZ
BIH
TZ
a]
175
160
145
130
115
100
85
70
55
40
25
SRB
PEE
BIH
Zakon o EE
Unapređenje postojećih Pravilnika
Pravilnik o energetskom certificiranju objekata
HR
SRB
BiH
Pravilnik o tehničkim
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ULOGA DRŽAVE
Q K j j l
Q: Koja je uloga države?
dž ?
A: KREIRANJE AMBIJENTA ZA POVEĆANJE EE 48/33
24
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ULOGA DRŽAVE
• Skup kapital u BiH!
• Otežan proces dokazivanja kreditibilnosti preduzeća i fizičkih lica
• Prilikom definisanja profitabilnosti projekata EE moramo jasno definisati:
1. Troškove (Inicijalni troškovi, troškovi održavanja i rukovođenja, troškovi vezani za ispunjavanje pravne legislative, administrativni troškovi)
2. Prihodi/ušteda
• Teško je jasno definisati prihode/uštedu (konzum, otkupna cijena, buduće stanje tržišta)
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ULOGA DRŽAVE
• Rizik je neizbježan!
• Cilj:
Profitabilnost EE projekta (povoljan period povrata investicije)
• Rizik = f (neizvjesnost,sigurnost)
Ublažavanjem rizika možemo uticati jedino povećanjem sigurnost!
Na koji način?
• Mehanizmi ublažavanje rizika:
Mehanizmi ublažavanje rizika:
1. Subvencioni/finansijski mehanizmi
2. Regulacioni mehanizmi
3. Strategija/opredjeljenje države/entiteta
25
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Subvencioni/finansijski mehanizmi
• Međunarodni projekti:
UNECE projekat za 12 zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope
‐ UNECE projekat za 12 zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope
“Finansiranje energijske efikasnosti u cilju smanjenja klimatskih promjena” ‐ IPA 2008 “Energijska efikasnost u zgradarstvu, finansiranje pilot projekata”
‐ OIE i EE pilot projekti u okviru projekta GIZ , USAiD (3E) i UNDP
‐ Kraljevina Norveška (Norsk Energi, ENSI)
• EE i OIE kreditne linije komercijalnih banaka (EBRD, EIB, KfW)
• Uredba o korištenju OIEiK (FBiH) (feed‐in‐tafire od 01.05.2011. godine)
• Pravilnik o podsticaju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (RS)
• Finansijski mehanizmi Kyoto Protokola (CDM – Mehanizam čistog razvoja)
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Regulacioni mehanizmi
• Implementacije EU direktiva u bh. zakonodavstvo
• Set pravilnika koji se odnosi na energetsku efikasnost u stambenom sektoru
‐ direktiva 2002/91/EC (Energy Performance Building Directive)
‐ tehnički zahtjevi za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije
‐ obaveze energetskog certificiranja novih/postojećih objekata (“energetski certifikat” A ‐ G)
• Zakon o EE (u izradi – DELTER projekat)
• Poštivanje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti okoliša (ograničenja emisije)
• Emisije municipalnih obveznica (Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBIH)
26
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
Strategija/opredjeljenje države
?
NEEAP (u izradi)
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ULOGA DRŽAVE – Benefiti & kobenefiti
Seed the money/
posijati novac
p
j
Pogodnosti
Investicije u EE i OIE
Ekonomski multiplikator
Punjenje lokalnog budžeta
Tehnološki i poduzetnički razvoj
ZAPOŠLJAVANJE
27
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ULOGA DRŽAVE – Benefiti & kobenefiti
Građanin / Građanin
/
Preduzeće
• Ulaže u povećanje energetske efikasnosti kada ili ako mu to odgovara
Ulaže u povećanje energetske efikasnosti kada ili ako mu to odgovara
• Mjeri uštedu (BENEFIT) i odlučuje o ulaganjima
Istovremeno izaziva KOBENEFITE:
• Ispunjavanje međunarodnih obaveza
•Država smanjuje uvoz energije i ostvaruje manji odliv deviznih sredstava
• Manja je politička zavisnost prema zemlji koja isporučuje energiju • Povećava se sigurnost u snabdjevanju
• Kroz investiciju se zapošljava domaća radna snaga
K i
ti ij
šlj
d
ć
d
• Razvoj novih i jačanje postojećih privrednih djelatnosti
• Carbon offset
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ULOGA DRŽAVE – Benefiti & kobenefiti
Građanin / Građanin
/
Preduzeće
Država / entiteti
• ne prepozanju KOBENEFIT pri donošenju svojih odluka
• ne vode računa o KOBENEFITU
• niti je to njihov zadatak!!
• država bi trebala da bude zainteresirana za KOBENEFITE
• treba da kreira ambijent povoljan za ulaganje u EE/OIE
• “nagraditi” građane/preduzeća kroz podsticajne mehanizme
28
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
NEDOSTACI & NEOPHODNI KORACI
• Kreiranje ambijenta za povećanje EE (Zakon, podzakonski akti, tržišni mehanizmi...)
• Spuštanje Pravilinka o energetskom certificiranju na Kantonalni/lokalni nivo
• Ispravnija klasifikacija objekata kroz energetske razrede (A‐G)
• Ukidanje politike održavanja socijalnih cijena usluge grijanja (postepeno ravnanje prema tržišnim cijenama – motivacija stanovništva da štedi)
• Pregrijavanje objekata (25‐27°C), problem percepcije stanovništva ŠTA JE KOMFOR (21°C)
• Mnogi projektanti još uvijek ne projektuju prema novim pravilnicima
Mnogi projektanti još uvijek ne projektuju prema novim pravilnicima
• Mehanizmi dokazivanja i utvrđivanja propisanih svojstava proizvoda (primjer EE prozori...)
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKLJUČAK
• Ambijent za povećanje EE se kreira u BiH
• Set postojećih Pravilnika FMPU (EPBD)
• Zakon o EE (sredinom 2012.), FBiH & RS • Sekundarna legislativa (krajem 2012.), FBiH & RS
• Uloga države ‐ konstantno unapređenje mehanizama ubažavanja rizika!!
29
3/2/2012
ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH ‐ TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA REGULATIVA, REALIZOVANI I PLANIRANI PROJEKTI
ZAKLJUČAK
LEGISLATIVA
(ispunjenje obaveza, zakoni, podzakonski akti, tržišni meh.)
MEĐUNARODNI PROJEKTI
(podizanje svijesti)
Ambijent za Povećanje povećanje EE
EE
PODUZETNIŠTVO
(marketiranje, skupovi, pilot projekti, udruženja, zaštita interesa)
STANOVNIŠTVO
(ušteda, smanjenje troškova)
HVALA NA PAŽNJI!
J
Sanjin Avdić, dipl.ing.maš, MBA
Voditelj odjela energetike / Head of energy department
CETEOR d.o.o. Sarajevo
+387 33 563 587
+387 62 558 598
[email protected]
www.ceteor.ba
30
Download

Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini, trenutno stanje