CETEOR d.o.o. Vas poziva na osposobljavanje energetskih certifikatora:
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
ZA ENERGETSKE PREGLEDE I
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA
MODUL 1
Mjesto održavanja: Sarajevo, hotel Hollywood
Termin održavanja: 28.10. - 01.11.2014. godine (cjelodnevna nastava, 12:00 - 19:00h)
CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12.2010.
(Rješenjem br. 02/10), registrovan kao Nosioc Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske
preglede i energetsko cetrificiranje objekata.
Do sada je uspješno realizovano jedanest (11) obuka za MODUL 1, četiri (4) obuke za MODUL 2 i dva termin
dodatnog Programa stručnog usavršavanja. Osposobljeno je 350 energetskih certifikatora mašinke, elektro,
građevinske i arhitektonske struke.
FMPU je prema odredbama člana 81. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo izradu nove generacije pravilnika iz oblasti fizike zgrade, odnosno
energetske efikasnosti. Implementirajući osnovne odredbe Direktive 2002/91 o energetskim svojstvima
zgrada, ovim Pravilnicima uvode se obaveze energetskog pregleda i certificiranja objekata kao i nova
filozofija i pristup proračunima.
Prema novom Zakonu o energijskoj efikasnosti FBiH, definisano kroz sekundarnu legislativu, ovlaštenje za
vršenje energetskog pregleda i certificiranje objekata moći će dobiti i fizička lica, što je novina kojom se
fizičkim licima omogućuje obavljanje energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata.
Sa ciljem osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energetske preglede
i certifikaciju objekata, te daju preporuke za poboljšanje energetskih karakteristika objekata, a prema
Pravilniku o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine FBiH", br. 28/10),
lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).
Uslov za sticanje Ovlaštenja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede
i energetsko cetrificiranje objekata kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane FMPU-a.
Shodno metodologiji i uslovima propisanim Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje
objekata, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene instutucije u trajanju od po 40 sati
po modulu za koji se žele certificirati. Po uspješno obavljenoj obuci, budući energetski certifikatori će biti
ovlašteni od strane FMPU-a za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i
nestambenih objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom (MODUL 1) i/ili sa složenim tehničkim
sistemom (MODUL 2).
Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja za MODUL 1 je završen najmanje VII stepen obrazovanja
(diplomirani inžinjer) arhitektonske, građevinske, elektrotehničke ili mašinske struke. Pored toga, uslov za
pohađanje Programa osposobljavanja za MODUL 2 je uspješno završen Program osposobljavanja za lica koja
provode energetske preglede i energetsko certificiranje objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom
(MODUL 1).
O Programu osposobljavanja
Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedili što adekvatniju edukaciju za uspješno
obavljanje energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata, za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni
radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni
radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Građevinskog i
Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, proizvođači EE i OIE opreme,
stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.
Raspored obuke po tematskim cjelinama definisan je Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje
objekata. Pored pravilnikom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa
osposobljavanja upriličiće se i praktično obavljanje energetskog certificiranja, odnosno predstavljanje primjera iz
prakse, te osigurati kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što
adekvatnije osposobili za rad, tokom obuke imaće priliku i praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste
prilikom provođenja energetskih pregleda i ocjene energetske efikasnosti. Osim toga, tokom Programa
osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i dodjeljen software koji se može koristiti za potrebe
energetskog pregleda i certificiranja objekata. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom
primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.
Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa (CETEOR d.o.o.) izdaje Uvjerenje o
pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja pismenog ispita pred Stručnim
odborom FMPU-a. Ispitni rokovi će se upriličiti u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja, najmanje 15 dana
nakon završetka obuke.
Polaznici koji uspješno polože ispit dobijaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se
kvalifikuju za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata.
Cijena obuke i polaganja ispita
Cijena obuke uključuje:
 kotizaciju za Program osposobljavanja koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u
printanoj i elektronskoj verziji, software kafe pauze i ručkove:
1.100 KM
 naknadu za polaganje ispita, čiju visinu je utvrdilo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, a pokriva
troškove jednog pristupanja ispitu:
600 KM
U cijene nije uključen PDV
Ukupno:
1.700 KM
Posebne povoljnosti
Za polaznike iz iste organizacije odobrava se popust od 10% na kotizaciju za drugog i svakog narednog
učesnika. Iznos kotizacije moguće je uplatiti u dvije ili tri rate, uz napomenu da posljednja uplata mora biti
izvršena prije polaganja ispita, jer u suprotnom ukida se mogućnost pristupanja ispitu.
Za prijave i uplate realizirane do 14.10.2014. godine, odobrava se dodatni popust od 5%.
Više informacija o Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima
održavanja i ostalim uslovima možete dobiti na:
Kontakt osoba: MSc. Nihad Harbaš, dipl.ing.




Tel: (033) 563 587, Fax: (033) 205 725
E-mail: [email protected]
Web: www.ceteor.ba
Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo
Download

program osposobljavanja za energetske preglede i energetsko