o
Što je Providenca Ujka Vanji, i obratn
Što nam je to Čehov uradio da bi smo mu
oteli komad i od njegovog Ujka Vanje
napravili Providencu? Anton Pavlovič
ponudio nam savršenu dramsku matricu da
na njoj ispričamo priču koja se odmakla od
apatije ruskih majura i naslonila na naše,
primorske i mediteranske tuge i melanholije.
Samo smo, eto, oduzeli primat „bolne ruske
duše“ Čehovu i napravili ogled koji dokazuje
da je su čežnje i neostvareni snovi , san o
lijepom ,a nedostižnom, svevremenske i
sveprostorne kategorije. Boka Kotorska
sapeta brdima klaustofobije suprostavljenim
moru otvorenom i širokom , što je samo po
sebi fenomenološki agon, imala je ili ima
ljude sklone hroničnoj fjaci, depresiji,
inertnosti i energijskoj samodestrukciji. Baš
onakvi ljudi koji koračaju Čehovljevim
komadima, ali mentaltiteski drugačiji.
Providencu, suštinski, od Ujka Vanje
razlikuje mentalitet, samim tim i karatkteri
glavnih junaka. Shodno mentaliteskoj
diferenci specifici akteri Providence,
prividenja, slutnje, božasnkog znaka, na
trenutak povjeruju da u njima postoji neke
Reč reditelja
Stevan Koprivica
Režija: Egon Savin
Tekst:
Zar će za večna vremena ostati tajna
šta su uzroci čovekove potrebe da
svakodnevno ponižava, upotrebljava,
potkrada svoje bližnje?
Šta je tek sposobnost pametnih i
osećajnih ljudi da trpe, praštaju,
nadahnjuju svoje tirane?
Zašto je istina neprihvatljiva, a
pobuna toliko retka i slaba?
Zar je ljubav duševni poremećaj?
/
A. P. Čehov
Egon Savin
pokrovitelj sponzor
OPŠTINA TIVAT
HTP MIMOZA TIVAT
generalni pokrovitelj
premijere predstave
Providenca
Providenca
Produkcija: Centar za kulturu Tivat
Direktorica Milena Radojević
Izvršni producent Neven Staničić
Providenca
Stevan Koprivica /
Egon Savin
Premijera: 20.jul 2014.g. - Tivat
A. P. Čehov
Tekst:
e:
Režija, scenografija i izbor muzik
Jelena Stokuća
Neven Staničić ković
Radomir Stamen
Bojana Jelovac
Kostimi:
Lektor:
Dizajn svijetla:
Asistentkinja režije:
forca koja će ih potaći da se otrgnu
letargiji i osjećanju da su promašili sve što
se promašiti može. Naravno, u zabludi su,
hroničnoj i neizlječivoj, da će ljubav
promijeniti svijet i njihove straćene živote
osmisliti i oplemeniti. Ljubav je providenca,
a kad providenca pasa ostaju sa hamartijom
krivih izbora. Ishodi Providence, iako smo
poštovali Čehova, zbog toga nisu kao u Ujka
Vanji, u eliptičnoj putanji ponavljanja
duranja i tavorenja.
ca
Stevan Koprivi
e
l
i
C
ć
i
l
I
a
š
j
o
b
e
N
–
n
i
j
ć
o
i
v
o
k
t
ć
e
Dondo V
i
Ć
v
o
n
k
i
č
j
o
u
V
V
na
ić –
Doktor Apsrt ofesorova žena – A elević
N
n
ć
e
i
Jelena,
d
v
a
o
l
r
t
e
M
P
–
a
a
s
ek
en
Profesor Aflesorova kćerka – Jel
ć
i
k
a
r
D
o
r
p
a
,
k
a
v
a
r
Sonj
b
u
D
–
a
k
v
a
Majda, služ ejan Đonović
Tomažo – D
Lica:
Tehnička ekipa
ković
Tehničko vodstvo: Radomir Stamen
Šef scene: Aleksandar Filipović
Organizator: Dragan Laković
Ispicijentkinja: Slavka Nelević
Ton: Tomislav Elkaz
Šminka: Nada Mijović
ić
Slikarski radovi: Matija Vučićev
Fotografije: Branko Brandajs
erović
Rekviziter: Vojislav Vojo Kaluđ
Garderoberka: Slađana Ilić
ikola Antonić,
Dekorateri: Mirko Pavlović, N
ažić,
Kristijan Rot, Ilija Mandić, Mirko K
Stevan Novosel
Vozač: Zdravko Vasiljević
Evica Mančić, Ratko
Krojački radovi: Tatjana Stajić,
Surutka
Milovanović, Dragan Đinović, Miloš rdžić
Miljko Sama
Bravarski radovi: Samitex doo dra
Stolarski radovi: Franjo Mikulan
Download

Tekst: Stevan Koprivica Režija: Egon Savin