INPUT (TV, AV IN, AVG)
ZOOM (slika 16:9 ili 4:3)
COLOR S(ostavite na Auto)
SOUND S (obavezno izaberite B/G)
SCALER (izbor dimenzija slike na ekranu, 16:9 ili 4:3)
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
4.1.3. CLOCK (SAT)
Na ovom meniju možete da podesite za koliko minuta će se TV isključiti:
4.1.4. PRESET (memorisanje analognih TV kanala)
U okviru podmenija PRESET možete da podesite:
Program number (broj na kojem će se određeni TV kanal memorisati)
Skip …… Off
Auto search (automatsko pretraživanje i memorisanje kanala)
Micro adjust (fino podešavanje)
Manual search (ručno pretraživanje i memorisanje kanala).
KELEC
TV
KL-VC 903
Najjednostavnije je da izaberete Auto search – automatsko pretraživanje i memorisanje TV kanala.
Tasterom CH+ ili CH- dodjite na polje AUTO i pritisnite taster VOL+ ili VOL- na samom aparatu ili
taster ◄ / ► na daljinskom upravljaču kako bi TV aparat pokrenuo potragu za TV kanalima.
4.3. VGA monitor
TV KL-VC903 možete preko VGA kabla da priključite na računar i da ga koristite kao klasičan VGA
monitor.
1.
2.
3.
4.
5.
5. Tehnička specifikacija
Color sistem:PAL, NTSC, SECAM
Audio sistem:B/G, I, D/K, L, M
VHF-L: 48,25 - 161,25 MHz
VHF-H: 160,25 - 464,25 MHz
UHF: 463,25 - 863,25 MHz
Audio izlaz: 1W
Zvučnici: 4.0cm; dva okrugla zvučnika
Displej: TFT – LCD
Veličina ekrana: 9 inča (22,90 cm)
Rezolucija: 800 x 600
Kontrast: 400 : 1
Osvetlenjost: 300 cd/m
Zvučnici: 2 komada, 45 mm, okrugli
Napajanje: 12 VDC, cca 12W
Ekran
Meni taster
Jačina zvuka +
Jačina zvuka –
Kanal +
6.
7.
8.
9.
Kanal –
INPUT - Izbor ulaza
Taster napajanja: uključeno / isključeno
Prijemnik daljinskog upravljača
1. Napomene
1. Čuvajte ovaj proizvod izvan ekstremno hladnih ili toplih mesta. Temperatura skladištenja je -20 do
+60 C, a radna temperature između 0 do + 40 stepeni.
2. Ne koristite ovaj proizvod blizu vode (kupatila, kuhinje, vlažni podrumi, bazeni i sl).
3. Ne izlažite ovaj TV aparat visokoj vlazi, prašini ili dimu od ulja, nafte i sl.
4. Ovo je osetljiv proizvod – nemojte da ga bacate na zemlju.
5. Ne izlažite ovaj proizvod velikim vibracijama.
6. Nemojte dodirivati ovaj proizvod oštrim predmetima.
VAŽNO:
Nemojte uključivati TV aparat za vreme vožnje.
Vožnja sa uključenim TV aparatom može da bude veoma opasna za vas i ostale učesnike u
saobraćaju.
Mere
Dimenzije KL-VC903: 249 x 175 x 36mm
Masa TV-a: oko 596 gr.
Masa pakovanja: 1150 gr.
Radna temperatura okruženja u kojem uređaj funkcioniše: 0 – 40 C
Temperatura skladištenja: -20 do 60C
Proizvodi:
-4-
KindyElectronic, Kina
Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru
Jovanke Radaković 27A, Beograd
+381 11 2991 888
www.symbolin.com
4. Priključivanje napajanja, antenskog kabla, AV kabla i sl.
2. Opis konektora na KL-VC903
Na bočnoj desnoj strani uređaja, pri dnu nalazi se utičnica za napajanje označena kao DC+ 12V.
Priključite konektor AC/DC adaptera ili DC adaptera ako želite da koristite TV u automobilu.
Slušalice
Iznad konektora napajanja nalazi se konektor za stereo slušalice. Kad su slušalice priključene zvuk
ide samo na njih (ne čuje se na zvučnicima aparata).
AV/ IN
U paketu dobijate i AV kabl kojeg koristite za audio video ulaz.
Video kabl sa drugog video izvora priključujete u žutu utičnicu na priloženom AV kablu. Levi audio
kanal priključujete u belu utičnicu, a desni audio kanal u crvenu utičnicu.
Priključite AV kabl u AV IN utičnicu na uređaju.
Antena konektor
Iznad utičnice AV/IN nalazi se utičnica za antenu. Priključite konektor magnetne ili neke druge
antene ili priključite kablovsku TV.
VGA konektor
Na zadnjoj desnoj strani TV-a nalazi se VGA konektor, preko kojeg možete ovaj aparat da priključite
na računar i da ga koristite kao monitor.
4.1. MENU SETUP (podešavanje TV –a )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ekran
Meni taster
Jačina zvuka +
Jačina zvuka –
Kanal +
Kanal –
Izbor ulaza
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Taster napajanja: uključeno /
isključeno
Prijemnik daljinskog upravljača
Kad pomoću tastera INPUT izaberete funkciju TV možete da podesite radne parametre TV
prijemnika.
Parametre podešavate tako da pritisnete taster MENU, jednom ili više puta, pri čemu se na ekranu
smenjuju podmeniji za podešavanje.
Po podmenijima krećete se gore dole pomoću tastera CH+ / CH-, a podešavanje vršite tasterima
VOL+ / VOL- na samom aparatu ili tasterima ◄ ► na daljinskom upravljaču.
Pritisnite MENU taster kad završite podešavanje u okviru ovog podmenija
Konektor antene
Konektor sudio / video ulaz
Konektor za slušalice
Konektor za napajanje
Zvučnici
U okviru menija SETUP postoji 5 podmenija za podešavanje.
PICTURE
SYSTEM
CLOCK
PRESET
3. Daljinski upravljač
POWER (uključivanje / isključivanje TV-a - stanje
mirovanja)
INPUT: pritiskom na ovaj taster prelazite iz režima rada TV u
ostale: AV i VGA
MUTE: Taster za isključenje / uključenje zvuka na zvučnicima
Numerička tastatura: 1,2, ...9,0 Tasteri za direktan izbor
memorisanih kanala. Koristite taster -/-- za izbor kanala s većim
brojem.
MENU: ulazite u meni za podešavanje
CH+ ▲ – pomeranje za jedan kanal na gore
CH- ▼– pomeranje za jedan kanal na dole
VOL+ ► pojačavanje zvuka
VOL - ◄ utišavanje zvuka
AUTO:
-2-
Molimo da najpre podesite sistem zvuka u okviru podmenija System /
Sound System (izaberite BG za sistem zvuka), a zatim da memorišete
kanale!
4.1.1. PICTURE (slika)
U okviru podmenija PICTURE možete da podesite
Brightness 58 (osvetlenje)
Contrast 50 (kontrast)
Color
50 (boja)
Sharpness 50 (oštrina slike)
4.1.2. SYSTEM (sistemski parametri – jezik, zvuk, slika )
U okviru podmenija System možete da podesite
LANGUAGE (izbor jezika)
-3-
Download

Uputstvo za upotrebu