ÜRÜN KATALOĞU
PESA
Nedir ?
Eğitim öğretim yılı içerisinde süreç performansını
ölçen, değerlendiren; anlaşılmayan konu ve kazanımları
belirleyen elde ettiği verileri işleyip yorumlayarak kuruma sunan sınav
sistemimize PESA diyoruz.
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
Değerli Eğitim Yöneticisi
Eğitim öğretim faaliyetlerinde başarıyı yakalamak için
güvenilir, objektif ve uluslararası standartlarda bir ölçme
değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ölçme değerlendirme denildiğinde sadece optik okuma
akla gelmektedir. Ancak ölçeğin doğru hazırlanması ile başlayan
süreç okul bünyesinde çözülemeyecek kadar zor ve karmaşıktır.
Geniş tabanlı yazar kadrosuna sahip, bilgi teknolojilerini üst
düzeyde kullanan Testvakti Ölçme Değerlendirme Merkezi ile
nitelikli bir ölçme değerlendirme sistemine sahip olabilirsiniz.
Uyguladığımız PESA sınavları, rehberlik testleri ve anket
çalışmaları sayesinde kurumunuzda yapılan çalışmalar ve eksikler
hakkında doğru bilgiye sahip olur kurumunuza daha etkin yön
verebilirsiniz.
Ölçme değerlendirme sistemimiz; okul idaresi, öğretmenler,
veli ve öğrencilerin eğitim öğretim süreç yönetimini kolaylaştırır.
Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri belirlenip geri bildirim sağlanır.
Tüm çalışmalarımızı sistemimizde arşivleyip web üzerinde
güvenli bir şekilde erişim hakkı sağlıyoruz.
PESA sınav sistemimiz TEOG sınav yapısına uygun olarak
geliştirilmiştir. Sınavlarımız MEB’in müfredatına uygun olarak
süreç performansını değerlendirmektedir.
Testvakti Ölçme Değerlendirme Merkezi
1
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
PESA SINAVLARI
PESA SINAV ÖZELLİKLERİ
Sınıf
2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf
Sınav Sayıları
6
6
6
6
6
6
6
Soru Sayıları
50
50
60
70
80
90
120
- Sorular sınav tarihine kadar işlenen konuları içermektedir.
- Konu ve kazanımlar www.testvakti.com adresinde yayınlanmaktadır.
PESA SINAV TAKVİMİ
Sınav Adı
Sınav Tarihi
PESA-1
06.11.2014
PESA-2
04.12.2014
PESA-3
08.01.2015
PESA-4
05.03.2015
PESA-5
02.04.2015
PESA-6
07.05.2015
- Sınavlar uygulama tarihinden bir gün öncesine kadar kuruma
teslim edilir.
2
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
OPTİK FORM
OPTİK FORM ÖZELLİKLERİ
1. Hamur 90 / 80 gr/m2
Öğrenci Bilgileri Kodlanmış
Barkod Baskılı (EAN 13)
Sınıf Paket Stili
Optik okuyucularımız barkod okuyuculu ve tükenmez kalem
okuma özelliklerine sahiptir.
GÖZETMEN FORMU
1. Hamur 90 / 80 gr/m2
Sınıf Bilgileri Kodlanmış
Barkod Baskılı (EAN 13)
Sınıf Paket Stili
Gözetmen öğretmenin kullanacağı optik formdur. Üzerinde
sınava giren öğrenci bilgileri basılmıştır. Gözetmen öğretmen
öğrenci cevap kağıtlarını toplarken teslim aldığını bu forma
girmelidir bu sayede cevap kağıdı kayıplarına ve çift kağıt okuma
sorunlarının önüne geçilmektedir.
3
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
SINAV SONUÇ BELGESİ
5
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
BAŞARI BELGESİ
BAŞARI BELGESİ
PESA
Kuşe 90 / 80 gr/m2
Sınıf birincilerinin motivasyonlarını
artırmak amacıyla verilen başarı belgesidir.
Okul müdürü ve sınıf öğretmeni
imzalayarak öğrenciye verilir.
6
sponsor :www.basaribelgeleri.com
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
ÖĞRETMEN RAPORLARI
ÖĞRETMEN BRİFİNG DOSYASI
PESA sınav sisteminde öğretmenlere girdiği sınıflar ile ilgili
raporlar dosya halinde sunulmaktadır.
Bu dosyanın içeriği
1. Sınıf sıralama listesi
2. Sınıf net dağılımı
3. Sınıf ortalaması altında olan takviye ihtiyacı olan öğrenci listesi
4. Sınıf konu analiz ortalaması.
Ayrıca www.testvakti.com adresine erişim hakkı verilir. Bu
sayede geçmiş sınav bilgileri ve birçok farklı rapora kolayca
erişilebilmektedir.
* Bu raporu alabilmek için öğretmenlerin branş ve sınıf
bilgilerinin sisteme girilmiş olması gerekmektedir.
* Öğrenci fotoğraflarını belirlenen standartlarda verildiğinde
öğrenci fotoğraflı sıralama listeleri verilmektedir.
* Şifreli ortamda sunulmaktadır.
7
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
İDARE BRİFİNG DOSYASI
İDARE BRİFİNG DOSYASI
PESA sınav sisteminde kurum idarelerine brifing raporu
verilmektedir.
Tek kurumluk sınavlar için ;
- Okul idaresine
Grup okul sınavları için;
- Okul idaresine
- Genel Müdürlüklere
İl ve ilçe sınavları için;
- Okul idaresine
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
- İl Milli Eğitim Müdürlüklerine
ayrı ayrı brifing dosyaları verilmektedir.
Bu dosyalar ile sınav değerlendirmelerinizi zaman kaybetmeden
kolayca yapabilirsiniz.
8
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
PESAMOBILE
PESAMOBILE
PESAMOBILE ile platformdan bağımsız
olarak cep telefonu veya tabletiniz ile kolayca
sınav sonuçlarına erişebilirsiniz.
Yıl içerisinde uygulanan tüm sınav
sonuçlarını, konu eksiklerini takip
edebileceğiniz bir sistemdir.
9
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
PESA INTERNET
İNTERNET MODÜLÜ
Sisteme kullanıcı ismi ve şifre girilerek giriş
yapılır. İl, bölge, okul seçimine gerek yoktur.
Öğretmen, öğrenci, veli, idare, il veya ilçe milli
eğitim müdürlüğü gibi erişim kademeleri bulunmaktadır. Her kademe kendisi ile ilgili raporları
görebilmektedir.
ÖZELLİKLERİ :
1. Sıralama listeleri
2. Ortalama raporları
3. Gelişim raporları
4. Konu analizleri
5. Kazanım analizleri
6. İstatistiki bilgiler (Standart Sapma, Varyans,
Varyans katsayısı, Madde Analizleri)
7. Soru istatistikleri
8. Sunumlar
9. Kendi siteniz üzerinden yayın yapma
10. Dil desteği
11. Rehberlik test sistemi ile bağlantıl çalışması
10
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
PESA INTERNET
11
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
SINAV SUNUMU
SINAV SUNUMU
Sınav sonuçlarını değerlendirebileceğiniz sunumları hazırlamak için herhangi bir
çalışma yapmanıza gerek kalmadı.
Sunumu sizler için biz hazırlıyoruz. Bu
sayede sınavları öğretmen ve öğrencilerinizin
gündeminde daha uzun süre tutabilirsiniz.
12
PESA
PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ
PESA YENİLİKKERİ
PESA YENİLİKLERİ
1. Optik formlarımız ve gözetmen formlarımızda
barkod kullanılmaktadır. Bu işimizi kolaylaştırdığı gibi tüm
verileri doğru arşivlememizi sağlamaktadır.
2. Okuması kolay raporlar ve karneler.
3. İçerik hazırlama aşamasında sadece bilgi sorusu
değil; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve
değerlendirme gerektiren sorular da hazırlanmaktadır.
4. Yapılan sınav sonrasında kurumunuza ait madde
analizleri şifreli alanda kurumunuza açılacaktır. Sorunun
ayırdediciliği ve güçlüğü hakkında bilgi sahibi
olabileceksiniz.
5. Şifreli alanda özel istatistik bilgileriniz açılacaktır.
Kurumunuzda giren öğrencilerin standart sapması,
varyans, varyans katsayısı gibi tüm verilere sistem
üzerinden ulaşabilirsiniz.
6. Çalışmalarımız arşivlenir, önümüzdeki yıllarda bu
yılın analizlerine ulaşabilirsiniz.
7. Gözetmen formu optik form olarak tasarlanmıştır. Bu sayede kağıt okuma hataları minimize
edilmektedir.
8. Resimli sıralama listeleri ile öğrencinizi yüzünü
görerek raporları inceleyebileceksiniz.
9. Rehberlik testileri ile bağlantılı çalışan bir
sistemdir.
10. Uygulamak istediğiniz özel anketlerde
sistemdeki verileri kullanabilirsiniz.
Test Vakti Ölçme Değerlendirme Merkezi
13
PESA
BURSLULUK VE ÖZEL SINAV ORGANİZASYONU
STANDARTLAR
1. Kendi sitenizden başvuru modülü
2. Öğrenci ismine basılı optik form
3. Kapı öğrenci listeleri
4. Kendi sorularınız veya soru havuzumuzdan sorular ile kitapçık
oluşturma
5. Özel kapak tasarımları
6. Özel karne tasarımları
7. Kendi sitenizden sınav sonuç yayınlama
14
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
REHBERLİK TESTLERİ
Kurumlarımızda uygulanması gerekli bilimsel geçerliliği
kanıtlanmış olan testleri kurum imkanıyla uygulamak oldukça
güçtür. Bu rehberlik testlerini dijital ortamda ve öğrenci ismine
basılı optik formlarla kolayca uygulayarak rehber öğretmenlerimizin üzerindeki ciddi iş yükünü üzerlerinden alıyoruz.
Ugulamalarımızda gizliliğe gereken önemi veriyoruz.
Bu uygulamaları kurum bazlı yaptığımız gibi il, ilçe
düzeyinde referanslarımızda bulunmaktadır.
Test havuzunda bulunmayan özel testler içinde
çalışmalar yapmaktayız.
15
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
PROBLEM TARAMA ENVANTERİ
Kimlere uygulanır
Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
Yok
Çift yönlü optik form
BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
Kimlere uygulanır
Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
16
Yok
Tek yönlü optik form
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
ÇALIŞMA DAVRANIŞLARINI
DEĞERLENDİRME ANKETİ
Kimlere uygulanır
İlkokul 4, Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
Var
Çift yönlü optik form
SINAV KAYGISI
Kimlere uygulanır
Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
17
Var
Tek yönlü optik form
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
ÇOKLU ZEKA TESTİ
Kimlere uygulanır
İlkokul 4, Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
Var
Tek yönlü optik form
ÖĞRENME STİLLERİNİ BELİRLEME
ANKETİ
Kimlere uygulanır
İlkokul 4, Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
18
Var
Tek yönlü optik form
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
ÖĞRENCİ TANITIM FORMU
Kimlere uygulanır
İlkokul, Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Excel Rapor
Optik form
Çift yönlü optik form
SOSYOMETİRİ
Kimlere uygulanır
İlkokul 4, Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
19
Yok
Tek yönlü optik form
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
MESLEKİ EĞİLİMİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ
Kimlere uygulanır
İlkokul, Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
Var
Tek yönlü optik form
AKADEMİK BENLİK KAVRAMI
Kimlere uygulanır
İlkokul 4, Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
20
Var
Tek yönlü optik form
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
KİMDİR BU ?
Kimlere uygulanır
İlkokul 4, Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
Yok
Tek yönlü optik form
KİME GÖRE BEN NEYİM ?
Kimlere uygulanır
Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
21
Yok
Tek yönlü optik form
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
HOLLAND MESLEK TERCİH TESTİ
Kimlere uygulanır
Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
Çift yönlü optik form
HACETTEPE KİŞİLİK ENVANTERİ
Kimlere uygulanır
Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
22
Çift yönlü optik form
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETLERİ
Kimlere uygulanır
Ortaokul , Lise
Cilt Rapor
İnternet Raporlama
Optik form
Çift yönlü optik form
VELİ MEMNUNİYET ANKETLERİ
Kimlere uygulanır
Ortaokul , Lise
Cilt Rapor
İnternet Raporlama
Optik form
23
Çift yönlü optik form
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME ANKETLERİ
Kimlere uygulanır
Ortaokul , Lise
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Optik form
Çift yönlü optik form
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETLERİ
Kimlere uygulanır
Kurum Çalışanlarına
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Optik form
24
Çift yönlü optik form
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
D2 DİKKAT TESTİ
Kimlere uygulanır
İlkokul 4, Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
Tek yönlü optik form
BURDON DİKKAT TESTİ
Kimlere uygulanır
Ortaokul , Lise
Online Uygulama
Internet Raporlama
Cilt Rapor
Öğrenci Karne
Optik form
25
Tek yönlü optik form
REHBERLİK TESTLERİ
REHBERLİK TESTLERİ VE ÖZEL ANKETLER
ÖZEL ANKET İŞLERİNİZ
Kurumunuza yapmak istediğiniz her türlü özel anketlerinizi
optik forma aktarıp kolayca uyguluyoruz.
26
REHBERLİK TESTLERİ
OKUL ÖNCESİ UYGULAMALARI
OKUL ÖNCESİ UYGULAMALARI
Okul öncesi öğrencilerine okul olgunluğu ölçeği ve çoklu
zeka testlerini kolayca uygulayıp rehber öğretmenlerin
öğrencilere daha fazla zaman ayırabilmelerini sağlıyoruz.
Tüm uygulanan testlere şifreli bir şekilde internet
üzerinden sonuçlarına erişim hakkı sunmaktayız.
27
REHBERLİK TESTLERİ
OKUL ÖNCESİ UYGULAMALARI
OKUL OLGUNLUĞU ÖLÇEĞİ
Kimlere uygulanır
5,6 Yaş
Online Uygulama
Internet Raporlama
Öğrenci Karne
Optik form
28
8 sayfa optik form
REHBERLİK TESTLERİ
OKUL ÖNCESİ UYGULAMALARI
ÇOKLU ZEKA ÖLÇEĞİ
Kimlere uygulanır
4, 5, 6 Yaş
Online Uygulama
Internet Raporlama
Öğrenci Karne
Optik form
29
Var
Sekiz sayfa optik form
REHBERLİK TESTLERİ
ONLINE REHBERLİK TESTLERİ
ONLINE REHBERLİK TESTLERİ
Rehberlik testlerini internet ortamında bilgisayar sınıflarında veya rehber öğretmen eşliğinde uygulama imkanı veren modülümüz ile testleri
uygulayabilirsiniz.
Optik form ve modül ile uygulanan testlerin ayrıntılı raporlarına ulaşabilirsiniz. Yıllara göre arşivlenen sistem sayesinde işleriniz oldukça
kolaylaşacak.
30
REHBERLİK TESTLERİ
ONLINE REHBERLİK TESTLERİ
ONLINE REHBERLİK MODÜLÜ ÖZELLİKLERİ
Bu modül ile öğretmen istediği öğrenci rehberlik servisine yönlendirebilir. Yönlendirilen öğrenci ile ilgili çalışma yapan rehber
öğretmen raporunu yazarak işlemi tamamlar. Raporu öğretmen görebilir. Bu sayede süreç daha kolay yönetilebilir.
31
www.testvakti.com
[email protected]
0 212 852 38 11 - 0 212 853 18 32
www.facebook.com/testvakti
www.twitter.com/testvakti
mehterçeşme mh ufuk cd. 1936 sk. No:18/1 esenyurt-istanbul
Download

indirebilirsiniz.