Atık Sahası Sızıntı Suyu
Spacer Tube (ST) Module®
Modül Açıklaması
Spacer Tube (ST) module ® atık sahası sızıntı suyunu etkili bir şekilde arıtarak %99,8 seviyesinde bir rejeksiyon
oranı elde eder. Son derece basit bir kum ön arıtma filtresi ile tasarlanm ış olan sistem fazla bakım gerektirmeden
işler, fazla yatırım maliyeti gerektirmez ve işletimsel güvenliği daha yüksektir.
ST modülü, diğer ters ozmoz modüllerinde yaygın olan kirlenme ve kireçlenme gibi sorunları önemli ölçüde
azaltan üstün akışkan dinam iği ile tasarlanmıştır. Bir açık kanal ve bir spiral modül tasarımı olarak iki özel
avantaja sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. Membran elemanı dar ve açık bir kanal tasarımına sahiptir.
ST modülü membran elemanı
Membran elemanı bir tüp elemanı üzerine sarılmış membran yastıklarından ve aralık parçalarından meydana
gelmektedir. Her bir membran yastığı bir diğerinden aralık parçasıyla ayrılmıştır. Daha sonra, komple membran
elemanı çubuk şekilli süzüntü çıkışına ve toplama cihazına itilir. Membran elema nı eleman yastığı spirallerinden
ve uçlarında flanşlar olantüp elemanından meydana gelirmeydana gelmektedir.
Membran yastığı aralık parçası
ST modülü boyunca sabit doğrusal akış kanalı elde etmek için yastıklar arasındaki aralık parçaları eşit mesafede
olmalıdır. ST modülü aralık parçalarımız diğer membran yastıkları ile yalnızca son derece az temas edecek
şekilde geliştirilmişlerdir. Bu sayede, aralık parçalarının besleme akışında yarattıkları direnç çok küçük olur. Bu
tasarım aynı zamanda kirletici maddelerin birikmesini de azaltır.
Önemli Faydalar
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Entegre temizlik ve bakım
Azaltılmış kirlenme ve kireçlenme
Dar ve açık kanal tasarımı
Düşük enerji maliyetleriyle yüksek geri kazanım oranları
Kimyasal içermeyen filtrasyon işlemi
Uzun membran ömrü
Düşük membran değiştirme maliyetleri
En yeni membran teknolojisi
Arıza emniyetli, gözetimci gerektirmeyen işletim
Kompakt ve esnek modül üniteleri
Kurulumu saatler içinde tamamlanıp işletime sokulabilir
Konvansiyonel Tasarım
ULTURA ST Modülü
%99,8
spiral modül tip A
spiral modül tip B
Yüksek rejeksiyon oranları
Yükse k rejeksiyon düzeyine sahip membran ,şe%99,8 seviyelerinde rejeksiyon oranları.
Markalarımız
Atık Sahası Sızıntı Suyu
Spacer Tube (ST) Module®
Ürün Açıklam ası
Öğe Kimliği
Teknoloji
ST02102 ST
Modülü
RO & NF
Çalışma Tuz giderme deniz Tuz
giderme Besleme akışı
basıncı suyu performans atık
su
sıcaklığı
performans
sıcaklığı
65 bara 25°C
15°C
** 5,5 m³/s – 12
kadar
m³/s ***
**
Tek sırada altı modüle kadar, daha büyük sistemler için tasarlanmıştır
Fiziksel Boyutlar
Modül
Toplam
modül
uzunluğu
“A”
Modül
silindiri
uzunluğu
“B”
ST
1160mm
ST Plus
1160mm
***
Sürekli işletimKısa
süreli
sıcaklığı
işletim s ıcaklığı
40°C
50°C
ST+’nin akışı ST’ye kıyasla %15 daha f azladır
Modül
ağırlığı
(kuru)
Modül
çalışma
ağırlığı
Giriş ve çıkış Süzüntü
bağlantılar ı bağlantılar ı
1000mm
Modül çapı Basınç
Membran
“C”
Tankı ile
alanı
çerçevenin
üst kısmı
“D”
226mm
10mm
27m2
48,5 kilo
60,5 kilo
1 inç
Victaulic
1000mm
226mm
48,5 kilo
60,5 kilo
1 inç
Victaulic
10mm
29m2
9 mm
hortum için
2 x G⅜ 90º dirsek
9 mm
hortum için
2 x G⅜ 90º dirsek
Spacer Tube Modülü
ST modülümüz, daha uzun kullanım ömrü olan düşük maliyetli membranlar kullanılarak daha düşük enerji
maliyetleri ile yüksek geri kazanım elde edilecek şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Ters Ozmoz
Ters
Parça
Ozmoz
numarası
RO3¹
ST02101
RO4²
ST02102
RO6²
ST02106
Açıklama
Genellikle daha düşük rejeksion
oranları kabul edilebilir olduğunda
kullanılan yüksek su üretim
membranı
%99,5 rejeksiyon oranlar ına
kadar 35.000 mg/l’ye kadar
sularda tuz gider me için kullanılan
standart deniz suyu tipi membran
Rejeksiyon oranlar ının %99,8’den
fazla olması gereken yüksek
kaliteli süzüntü elde etmek için
kullanılan yüksek r ejeksiyonlu
membran
1
Membran Test Koşulları: 225 psi/15,5 bar’da NaCl 2.000 mg/l
2
Membran Test Koşulları: 800 psi/55,2 bar’da NaCl 32.000 mg/l
Nanofiltrasyon
Nanofiltrasyon Parça
numarası
NF3
STNF3
Açıklama
Standart nano filtrasyon membranımız sertliğin >%98 oranında giderildiği su yumuşatma
uygulamasında kullanılır
NF Membran Test Koşulları: 150 psi/10,6 bar’da MgSO4 2000mg/l, 150 psi/10,6 bar’da NaCl mg/l
Spacer Tube High Pressure (STHP) Modülü – Ters Ozmoz
Ters
Parça
İşletim
Açıklama
Ozmoz
numarası basıncı
RO42
STHPRO
130 bar
Rejeksiyon oranlarının %99,5 seviyelerinde olduğu yüksek kaliteli süzüntü elde
4
etmek için kullanılan Yüksek Basınçlı standart deniz suyu tipi membran.
RO6²
STHPRO
130 bar
Rejeksiyon oranlarının %99,8’den fazla olması gereken yüksek kaliteli süzüntü elde
6
etmek için kullanılan yüksek basınçlı ve rejeksiyonlu membran
© 2014 ULTURA.
Spacer Tube Modülü Atık Sahası Sızıntı Suyu V1 Nisan 2014
Download

ST Modülü (Landfill) - serin arıtma sistemleri