Atık Sahası Sızıntı Suyu
Disc Tube® (DT) ve Disc Tube®
Grand (DTG) Modülü
Modül Açıklaması
®
Disc Tube (DT) modülümüz atık sahası sızınt ı sularının arıtılmasına yönelik yüksek basınçlı
uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yüksek rejeksiyon düzeyine sahip membran % 99,8
seviyelerinde rejeksiyon oranları sağlamaktadır.
Disc Tube modülümüz sıvıların moleküler ayrıştırması, tuz gidermesi ve saflaştırmas ı için ters ozmoz
kullanır. Deniz suyu, acı su ve şehir suyunun tuz giderme ve saflaştırma işlemleri için tasarlanmıştır.
DTG modülü daha büyük kapasitede daha geniş bir seçenek sunmak için geliştirilmiştir.
Modül, ters ozmoz için yüksek türbiditede ve Silt Yoğunluğu E ndeksi seviyelerinde dahi etkili ve
ekonomik bir şekilde işleyen bir modülde ge rçekleşen eksiksiz bir ters ozmoz sistemi içerir. Patentli
akışkan dinamiklerimiz ve açık kanal, kısıtlamas ız ve tam türbülanslı besleme su akış sistemlerimizin
konstrüksiyonu su beslemesi içinde taş ınan askıdaki kat ı maddelerin membran modülünün dış ında
içinde yakalanmamas ı ya da kolayca çökelmemesi anlamına gelir. Bakımı kolaydır ve sahada onarım
yapılabilir.
Bu diyagram besleme suyunun plakalar üz erinden, plakalardaki yuvaların içinden, membran yastığının
alt kısmı boyunca nasıl akt ığını sergilemektedir. Plakanın iç dudakları besleme suyunu, membran
yastığının üst kısmı boyunca ve bir sonraki plakanın yuvaları içinden yukarı doğru akacak şekilde
döndürür. Membran yastığı üzerinde gösterilen O -ringler aslen plakaya gömülüdür ve besleme
suyunun iç süzüntü kanallarına girmesini engeller.
Önemli Faydalar
✔
Karmaş ık olmayan ön arıtma
✔
Güvenilir ve dayanıklı teknoloji
✔
Kolay bakım
✔
Düşük enerji maliyetleriyle yüksek geri kazanım oranları
✔
Kompakt ve esnek modül üniteleri
✔
Uzun membran ömrü
✔
Düşük membran değiştirme maliyetleri
✔
Çok çeşitli standart sistemler
✔
Kurulumu saatler içinde tamamlanıp işletime sokulabilir
%98,8
Yüksek Rejeksiyon Oranı
yüksek kaliteli süzüntü elde etmek için yüksek rejeksiyonlu membranımızı kullanarak ulaşılan %98,8 rejeks iyon
oranı
Markalarımız
Atık Sahası Sızıntı Suyu
Disc Tube® (DT) ve Disc Tube® Grand (DTG) Modülü
Ürün Açıklaması
Öğe Kimliği
Teknoloji
DT 10994
DT 10994HP
***DTG
Çalışma Tuz giderme deniz Tuz
giderme Besleme akışı
basıncı suyu performans atık
su
sıcaklığı
performans
sıcaklığı
65 bar
25 C
15 C
0.4 – 1.2 m³/s***
130 bar 25 C
15 C
0.4 – 1.2 m³/s***
RO & NF
RO & NF
Sürekli işletimKısa
süreli
sıcaklığı
işletim s ıcaklığı
40 C
40 C
50 C
50 C
DT’ye kıyasla ~%28 daha fazla akış
Fiziksel Boyutlar
Modül
Toplam
modül
uzunluğu
“A”
Modül
silindiri
uzunluğu
“B”
Bağlantı
flanşı çapı
“C”
DT
1000mm
800mm
214mm
Modül
Modül
Membran
merkezinde merkezinde alanı
n giriş
n çıkış
konektörüne konektörüne
olan
olan
uzunluk “D” uzunluk “E”
80mm
56mm
7.5m2
DTG
1400mm
1200mm
214mm
80mm
56mm
9.6m2
Süzüntü
bağlantısı
Yüksek
basınç
bağlantılar ı
9mm hortum 12 mm
Sw agelock
9mm hortum 12 mm
Sw agelock
İşletim
ağırlığı
36kg
60kg
Disc Tube Modülü
DT modülümüzün kurulumu birkaç saat içinde tamamlanarak işletime sokulabilir, temizlenmesi ve bakımı kolaydır
Ters Ozmoz
Ters
Ozmoz
RO3¹
DT
Parça
numarası
DTSRO3
RO4²
DTSRO4
RO6²
DTSRO6
Açıklama
%97 rejeksiy on
oranlarında
genellikle 15.000 mg/l’ye kadar
suda kullanılan acı su membranı
%99,5 rejeksiy on oranlarına kadar
35.000mg/l’ye kadar sularda tuz
giderme için kullanılan standart
deniz suyu tipi membran
Rejeksiyon oranlarının %99,8’den
fazla olması gereken yüksek kaliteli
süzüntü elde etmek için kullanılan
yüksek rejeksiy onlu membran
Ters Ozmoz
Ters
Ozmoz
RO3¹
RO4²
RO6²
DTG (Grand)
Parça
Açıklama
numarası
DTGRO3 %97 rejeksiyon
oranlarında
genellikle 15.000 mg/l’ye kadar
suda kullanılan acı su membranı
DTGRO4 %99,5 rejeksiyon oranlarına kadar
35.000mg/l’ye kadar sularda tuz
giderme için kullanılan standart
deniz suyu tipi membran
DTGRO6 Rejeksiyon oranlarının %99,8’den
fazla olması gereken yüksek kaliteli
süzüntü elde etmek için kullanılan
yüksek rejeksiy onlu membran
¹ Membran Test Koşulları: 225 psi/15,5 bar’da NaCl 2.000mg/l
2
Membran Test Koşulları: 800 psi/55,2 bar’da NaCl 32.000mg/l
¹ Membran Test Koşulları: 225 psi/15,5 bar’da NaCl 2.000mg/l
2
Membran Test Koşulları: 800 psi/55,2 bar’da NaCl 32.000mg/l
Nanofiltrasyon
Nanofiltrasyon DTG (Grand)
DT
Nanofiltrasyo
n
NF33
3
Parça
numaras
ı
DTGNF3
Açıklama
Nanofiltrasyo
n
Standart
nano
filtrasyon
membranımız sertliğin >%98
oranında
giderildiği
su
yumuşatma
uygulamasında
kullanılır
NF33
3
Parça
numaras
ı
DTGNF3
Açıklama
Standart
nano
filtrasyon
membranımız sertliğin >%98
oranında
giderildiği
su
yumuşatma
uygulamasında
kullanılır
Membran Test Koşulları: 150psi/10,6 bar’da MgSO4 2000mg/l,
Membran Test Koşulları: 150psi/10,6 bar’da MgSO4 2000mg/l,
150 psi/10,6 bar’da NaCl 2000mg/l
150 psi/10,6 bar’da NaCl 2000mg/l
© 2014 ULTURA.
Disc Tube & Disc Tube Grand Modülü Atık Sahası Sızıntı Suyu V1 Nisan 2014
Download

DT Modülü (Landfill) - serin arıtma sistemleri