ODRŽAN PRVI VIVALDI – MENADŽERSKI FORUM
Menadžersko znanje ključ za uspon srpske ekonomije
U Drvengradu, na Mokroj Gori, u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta i Ekonomskog
instituta, od 29. do 31. marta, održan je prvi od četiri ovogodišnja Vivaldi foruma - Menadžerski
forum na temu “Profesionalni razvoj menadžera”.
Forum je otvorio počasni gost, dr Mirko Cvetković, predsednik Vlade Republike Srbije, izlaganjem o
ulozi i značaju stručnog usavršavanja kadrova u podizanju kapaciteta srpske privrede. O braćajući
se učesnicima skupa premijer Cvetković je naglasio da su u rešavanju ključnih problema sa kojima
se Srbija suočava - niske konkurentnosti, nedovoljne orijentacije privrede ka izvozu i
nezaposlenosti - posebno važni znanja i sposobnost menadžera, koji mogu da odigraju ključnu
ulogu u usponu domaće ekonomije.
Po mišljenju Srđana Janićijevića, osnivača Mokrogorske škole menadžementa, Srbija ima dobru
bazu menadžera, ali svaki od oko 75.000 rukovodilaca u privatnom i javnom sektoru trebalo bi da
prođe desetak obuka da bi mogao da pomogne izvoznoj orjentaciji domaće privrede.
Sumirajući rezultate dvodnevnog Vivaldi - Menadžerskog foruma, Janićijević je citirao jednog od
učesnika, koji je istakao da je Mokrogorska škola menadžmenta "više od škole i foru ma, jer počinje
da prerasta u pokret".
„ Ako se ima u vidu da u Srbiji postoji oko 75.000 rukovodilaca u privatnom i javnom sektoru i da bi
bilo dovoljno početi sa stručnim usavršavanjem samo deset odsto njih, onda nam predstoji veliki
posao“, rekao je Janićijević.
Forum je, smatra Janićijević, još jedna potvrda da Srbija ima dobru bazu menadžera, pri čemu je
evidentno da privatni sektor obraća više pažnje razvoju ljudskih resursa i da nema ni jednog
razloga da i javni sektor ne uloži više u unapredjenje svog menadžmenta.
Tokom dvodnevnog rada Foruma, učesnici skupa - generalni i menadžeri za ljudske resurse
uspešnih domaćih i međunarodnih kompanija, predstavnici države, asocijacija privrednika,
obrazovnih institucija javnog i privatnog sektora i najuticajnijih srpskih medija, posvetili su se
traženju odgovora na pitanja: kakvo je stanje, koji su problemi i rešenja u oblasti profesionalnog
razvoja menadžera u Srbiji, koji su primeri najbolje prakse, koje su korporativne potrebe za
poslovnim usavršavanjem, kako da sistematski razvijamo ljudske resurse, šta su potrebe iz ugla
profesionalnih udruženja i šta obrazovne institucije nude kompanijama u oblasti profesionalnog
razvoja menadžera.
Na ove teme govorili su: Srđan Janicijević, osnivač Mokrogorske škole menadžmenta, Aleksandar
Vlahović, direktor Ekonomskog instituta, Svetlana Kisić, specijalni savetnik u Ekonomskom
institutu, Sanda Parezanović, regionalni direktor za ljudske resurse Coca Cole HBC, Nataša Bulić,
direktor za ljudske resurse Telekoma Srbija, Slobodan Petrović, generalni direktor, Salford Capital
Partners, Slavko Carić, predsednik IO Erste banke, Christoph Rath, član Izvršnog odbora WIENER
STÄDTISCHE osiguranja, Miloš Mirić, direktor za ljudske resurse Holcim Srbija, Jelena Kralj, direktor
za Srbiju Pedersen & Partners i član UO AmChama, docent dr Marko Mihić, član Katedre za
menadžement i specijalizovane menadžment discipline Fakulteta organizacionih nauka, dr Ana
Langović, vanredni profesor Megatrend univerziteta, Toplica Spasojević, predsednik U druženja
korporativnih direktora Srbije, Saša Vlaisavljević, potpredsednik Privredne komore Srbije, Ana
Miličević, zamenik sekretara Centra za razvoj MSP i preduzetništva Privredne komore Beograda,
Marija Mitić, generalni sekretar Srpskog poslovnog kluba Privrednik i Maja Piščević, izvršni direktor
Srpske asocijacije menadžera.
Specijalni gost Foruma bio je Gyorgy Lajtai, savetnik dekana INSEAD-a za profesionalni razvoj
menadžera, koji je izneo iskustvo jedne od najelitnijih poslovnih škola u Evropi za obra zovanje i
usavršavanje menadžera.
Download

ODRŽAN PRVI VIVALDI – MENADŽERSKI FORUM