SR
Visoko efikasni zidni kondenzacioni gasni kotlovi
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
Postprodajni
servisni vodič
7602229-01
Sadržaj
1
2
Uvod ............................................................................................................4
1.1
Korišćeni simboli ..................................................4
1.2
Skraćenice .............................................................4
Tehnički opis ..............................................................................................5
2.1
Opšti opis ..............................................................5
2.2
Osnovne šeme ......................................................5
2.3
Princip rada ...........................................................6
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
3
Instalacija ....................................................................................................9
3.1
Alternative za hidrauličke priključke ...................9
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
Upravljačka jedinica ..............................................11
Preporuke ..............................................................12
PC/Laptop veza .....................................................12
Povezivanje servisne alatke ..................................13
Pristup bloku sa konektorima ................................13
Opcije za povezivanje ...........................................14
Puštanje u rad ...........................................................................................18
4.1
Očitavanje izmerenih vrednosti .........................18
4.1.1
4.2
Status i podstatus ..................................................18
Promena podešavanja ........................................19
4.2.1
4.2.2
1
Priključivanje podnog grejanja ................................9
Priključivanje solarnog rezervoara s toplom
vodom .....................................................................9
Priključivanje nezavisnog rezervoara tople potrošne
vode ......................................................................10
Korišćenje kotla kao izvora tople vode ..................10
Jednonamensko korišćenje ...................................11
Priključivanje na električnu mrežu ....................11
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
4
Postavka gas/vazduh ..............................................6
Sagorevanje ............................................................6
Grejanje i proizvodnja tople potrošne vode .............6
Upravljački sistem ...................................................6
Podešavanje ...........................................................7
Regulacija temperature vode ..................................7
Zaštita od nedostatka vode .....................................7
Zaštita od maksimalne temperature ........................7
Opisi parametara ...................................................20
Podešavanje maksimalne ulazne toplote za rad u
režimu centralnog grejanja ....................................21
011112 - 7602229-01
Sadržaj
5
6
Isključivanje kotla .....................................................................................23
5.1
Isključivanje instalacija ......................................23
5.2
Zaštita od smrzavanja ........................................23
Provera i održavanje ................................................................................24
6.1
Preventivno održavanje pomoću automatizovane
servisne poruke ..................................................24
6.1.1
6.1.2
6.2
Specifične operacije održavanja .......................25
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
7
7.1
Kodovi grešaka ...................................................30
7.2
Isključivanja i blokade ........................................30
Uvod .....................................................................37
Dodatak .....................................................................................................38
9.1
2
Blokada .................................................................30
Isključivanja ...........................................................32
Rezervni delovi .........................................................................................37
8.1
9
Zamena elektrode za jonizaciju/paljenje ...............26
Zamena trokrakog ventila ......................................26
Čišćenje pločastog izmenjivača ............................27
Čišćenje uloška za kućnu vodu .............................27
Zamena suda za proširenje ...................................27
Ponovno sklapanje bojlera ....................................29
Otkrivanje kvarova ...................................................................................30
7.2.1
7.2.2
8
Resetovanje automatske poruke za
održavanje .............................................................24
Obrada sledeće poruke za održavanje i započinjanje
novog perioda održavanja .....................................25
Kartica sa korisničkim uputstvima ...................38
011112 - 7602229-01
3
011112 - 7602229-01
1. Uvod
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
1
Uvod
1.1
Korišćeni simboli
U ovom uputstvu, razni nivoi opasnosti su uvedeni kako bi skrenuli
pažnju korisnika na pojedine informacije. Na ovaj način, želimo da
zaštitimo bezbednost korisnika, sprečimo opasnosti i garantujemo
ispravan rad uređaja.
OPASNOST
Rizik od opasnih situacija koje mogu dovesti do ozbiljnih
fizičkih povreda.
UPOZORENJE
Rizik od opasne situacije koja može dovesti do manjih
fizičkih povreda.
OPREZ
Rizik od materijalne štete.
Signalizira važne informacije.
¼ Signalizira upućivanje na druge instrukcije ili druge stranice u
uputstvima.
1.2
Skraćenice
4 CLV: Kombinacija dovoda vazduha i odvoda gorivnog gasa
4 Centralno grejanje: Centralno grejanje
4 LTH: Grejanje niske temperature
4 TPV: Sanitarna topla voda
4 HRU: Jedinica za rekuperaciju toplote
4 PCU: Primary Control Unit - Elektronski sistem za upravljanje
funkcijom gorionika
4 SCU: Secondary Control Unit - Dodatni elektronski sistem
011112 - 7602229-01
4
2. Tehnički opis
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
2
Tehnički opis
2.1
Opšti opis
Visoko efikasni zidni kondenzacioni gasni kotlovi
4 Grejanje visoke efikasnosti.
4 Niske emisije zagađivača.
Tip kotla:
4 Tzerra M 24S: Grejanje (Mogućnost proizvodnje kućne tople vode
korišćenjem nezavisnog rezervoara koji se zasebno montira).
4 Tzerra M 24C - 28C - 35C: Grejanje i proizvodnja tople potrošne
vode.
2.2
Osnovne šeme
Tzerra M 24S
1
1
Izmenjivač toplote (Centralno grejanje)
2
Ventil sigurnosti
3
Tok zagrevanja
4
Povratni vod grejanja
5
Pumpa (Centralno grejanje)
5
2
3
4
T003807-A
Tzerra M 24C - 28C - 35C
1
Izmenjivač toplote (Centralno grejanje)
2
Vodeni blok
3
Pločasti izmenjivač (TPV)
4
Ventil sigurnosti
5
Tok zagrevanja
9
6
Potis TPV (TPV)
10
7
Povrat TPV
8
Povratni vod grejanja
9
Pumpa (Centralno grejanje)
10
Trokraki ventil
1
2
3
4
5
6
7
8
T003393-D
5
011112 - 7602229-01
2. Tehnički opis
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
2.3
Princip rada
2.3.1.
Postavka gas/vazduh
Kućište kotla istovremeno predstavlja i vazdušnu kutiju. Ventilator
usisava vazduh i putem usisavanja ubrizgava gas u Venturijevu
cev. Brzina rotacije ventilatora se određuje u skladu sa parametrima
za podešavanje, potrebama za toplotnom energijom i temperaturama
izmerenim pomoću senzora. U Venturijevoj cevi se mešaju gas i
vazduh. Odnos gas/vazduh osigurava međusobno prilagođavanje
količina gasa i vazduha. Na ovaj način se osigurava optimalno
sagorevanje u čitavom izlaznom opsegu. Mešavina gas/vazduh se
prosleđuje u gorionik na vrhu izmenjivača.
2.3.2.
Sagorevanje
Gorionik greje vodu za grejanje koja cirkuliše u izmenjivaču toplote.
Na temperaturi povratnog toka nižoj od oko 55°C, otpadni gasovi se
hlade na temperaturu nižu od tačke orošavanja i izazivaju
kondenzaciju vodene pare koja se u njima nalazi u donjem delu
izmenjivača toplote. Toplota koja se oslobađa tokom ovog procesa
kondenzacije (latentna toplota ili kondenzaciona toplota) prenosi se i
na vodu za grejanje. Ohlađeni dimni gasovi se uklanjaju kroz izlazni
odvod za gorivne gasove. Kondenzovana voda se odvodi sifonom.
2.3.3.
Grejanje i proizvodnja tople potrošne vode
Kod bojlera predviđenih za grejanje i proizvodnju kućne tople vode,
ugrađeni pločasti izmenjivač toplote zagreva kućnu vodu. 3-smerni
ventil određuje da li će zagrejana voda ići u sistem za grejanje ili u
pločasti izmenjivač. Senzor podizanja ukazuje na otvaranje slavine
za vruću vodu. Signal se prenosi na kontrolnu tablu koja zatim
prebacuje 3-smerni ventil u položaj za vruću vodu i aktivira pumpu za
grejanje. 3-smerni ventil opremljen je oprugom, ali troši električnu
energiju samo kada se prebaci u drugi položaj.
Voda za grejanje ponovo zagreva kućnu vodu u pločastom
izmenjivaču. Ako postoji izlazni protok vruće vode u komfornom
režimu, bojler je zadužen za povremeno dogrevanje pločastog
izmenjivača. Sve čestice kamenca ostaju izvan pločastog
izmenjivača zahvaljujući samo-čistećem filteru vode (samostalno se
čisti na svakih 76 h).
2.3.4.
Upravljački sistem
Kontrolom bojlera se obezbeđuje pouzdana isporuka toplote. To
znači da kotao na praktičan način reaguje na spoljne negativne
uticaja, kotao neće (pre svega kada je protok vode nedovoljan ili
postoje problemi sa dopremanjem vazduha). Ukoliko dođe do takvih
uticaja, kotao neće preći u režim blokade, već će najpre smanjiti
snagu i, u zavisnosti od prirode okolnosti, privremeno prestati s radom
011112 - 7602229-01
6
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
2. Tehnički opis
(blokada ili zaustavljanje). Kotao će nastaviti da isporučuje toplotnu
energiju sve dok situacija ne postane opasna.
2.3.5.
Podešavanje
Snagu kotla možete da podesite na sledeće načine:
4 Podešavanjem uključivanja/isključivanja
Izlazna snaga se kreće između minimalne i maksimalne vrednosti
na osnovu podešene tačke za temperaturu zagrevanja.
4 Kontrolom za podešavanje
Izlazna snaga se kreće između minimalne i maksimalne vrednosti
na osnovu temperature toka zagrevanja koju je odredio
modulacioni upravljački sistem.
1
2
1
qSense
2
iSense
Na bojler je moguće povezati 2-žični termostat za uključivanje/
isključivanje ili termostat bez zasebnog napajanja. Izlaz kotla je
moguće modulisati primenom OpenTherm sistema s odgovarajućim
termostatom za modulaciju, kao što su qSense ili iSense.
T003788-A
2.3.6.
Regulacija temperature vode
Ukoliko je bojler opremljen elektronskim regulatorom temperature koji
ima sonde za izlaznu temperaturu i temperaturu povratnog toka.
Temperatura na polaznom vodu grejanja se može podesiti između
20 i 90 °C. Snaga kotla se smanjuje kada se dostigne podešena
izlazna temperatura. Temperatura deaktiviranja je podešena izlazna
temperatura grejanja + 5 °C.
2.3.7.
Zaštita od nedostatka vode
Kotao je opremljen bezbednosnim sklopom za sprečavanje
nedostatka vode zasnovanim na merenju temperature.
Smanjivanjem izlaza kada postoji opasnost da brzina protoka vode
postane nedovoljna, kotao nastavlja da radi sve dok je to moguće. U
slučaju nedovoljnog ΔT ≥ 50°C protoka ili prekomernog povećanja
temperature protoka, bojler će preći u režim isključivanja na 10
minuta. Sistem se zaključava (kvar) kada u bojleru nema vode ili u
slučaju da pumpa nije aktivna
U slučaju greške, statusni signal dugmeta ' na razvodnoj
kutiji treperi crveno.
¼ Detaljnije informacije potražite u poglavlju: "Isključivanja i
blokade", strana 30.
2.3.8.
Zaštita od maksimalne temperature
Zaštita od maksimalne temperature zaključava bojler ako
temperatura vode postane previsoka (110°C).
7
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
2. Tehnički opis
U slučaju greške, statusni signal dugmeta ' na razvodnoj
kutiji treperi crveno.
¼ Detaljnije informacije potražite u poglavlju: "Isključivanja i
blokade", strana 30.
011112 - 7602229-01
8
3. Instalacija
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
3
Instalacija
3.1
Alternative za hidrauličke priključke
3.1.1.
1
2
6
4
3
5
T003752-B
1
Kotao
2
Izolacioni ventil
3
Izolacioni ventil
4
Ventil za punjenje/pražnjenje
5
Podno grejanje
6
Grejanje radijatorima
Kotao se može direktno priključiti na krug za podno grejanje. Po
potrebi podesite postavke bojlera prilikom povezivanja na LTH
instalaciju.
Ukoliko se koriste plastične cevi (npr. za podno grejanje), one moraju
biti potpuno nepropusne za kiseonik prema standardu DIN
4726/4729. Ukoliko se u instalaciji koriste sintetičke cevi koje nisu
usklađene s ovim standardima, preporučuje se hidrauličko
razdvajanje kruga kotla od kruga za centralno grejanje montiranjem
pločastog izmenjivača toplote.
3.1.2.
3
2
1
4
8
5
7
6
T002242-C
Priključivanje podnog grejanja
Priključivanje solarnog rezervoara s
toplom vodom
1
Kotao
2
Rezervoar
3
Solarni kolektor
4
Pumpa
5
Ograničavač protoka
6
Sigurnosna grupa
7
Mešaoni ventil
8
Senzor temperature
Kotlovi predviđeni za zagrevanje i proizvodnju tople potrošne vode
pogodni su za dodatno zagrevanje silaznog toka iz solarni rezervoara
tople potrošne vode. Za povezivanje je potreban komplet za
povezivanje (dodatna oprema).
Dodatne informacije o hidrauličkom povezivanju potražite
u tehničkim napomenama solarnog rezervoara kućne tople
vode.
9
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
3. Instalacija
3.1.3.
Priključivanje nezavisnog rezervoara tople
potrošne vode
Samostalni bojler je standardno opremljen upravljačkom jedinicom
bojlera koja je u stanju da upravlja spoljnim trosmernim ventilom.
Komanda je prilagođena tako da prebacuje na kolo rezervoara s
toplom vodom, ukoliko je to moguće. Zahvaljujući tome, rezervoar s
toplom vodom ima prioritet ukoliko dođe do istovremenih zahteva za
toplotnom energijom iz rezervoara s toplom vodom i centralnog
grejanja.
4 Radi sprečavanja nekontrolisanog protoka u kolo zagrevanja,
povratni kanal ka rezervoaru s toplom vodom uvek mora biti
direktno spojen sa povratnim vodom kotla, što znači da nikada ne
sme biti direktno spojen na instalaciju za grejanje.
4 Obavezna sigurnosna dodatna oprema mora da bude postavljena
u skladu sa lokalnim propisima.
Priključivanje rezervoara uz korišćenje trokrakog ventila:
2
3
1
4
5
M
1
Kotao
2
Nezavisni rezervoar s toplom vodom
3
Senzor TPV
4
Komplet za vazdušni odušak rezervoara s toplom vodom
5
Trokraki ventil
6
Grejanje-Instalacija
4 Na upravljačku štampanu ploču moguće je priključiti termostat /
senzor rezervoara.
¼ Vidite poglavlje: "Opcije za povezivanje", strana 14
4 Za priključivanje trokrakog ventila neophodna je upravljačka
štampana плоча.
6
T005098-A
3.1.4.
Korišćenje kotla kao izvora tople vode
1
Kotao
2
Ventil za punjenje/pražnjenje
1
Kombinovani kotao se može koristiti i isključivo kao izvor tople
potrošne vode. Kotao u tom slučaju može da funkcioniše kao izvor
tople vode. U ovu svrhu neophodno je isključiti funkciju centralnog
grejanja pomoću parametra p3. Neophodno je priključiti priključke
za potisni i povratni vod uređaja.
2
T003751-A
011112 - 7602229-01
Parametre je moguće promeniti pomoću servisnog
softvera Recom, odgovarajućeg regulatora ili servisne
alatke.
10
3. Instalacija
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
3.1.5.
Jednonamensko korišćenje
Kombinovani kotao se može koristiti i isključivo za centralno
grejanje. U ovu svrhu neophodno je isključiti funkciju proizvodnje
tople vode pomoću parametra p3. Sanitarne cevi ne moraju biti
priključene, a mogu da budu i zatvorene.
Parametre je moguće promeniti pomoću servisnog
softvera Recom, odgovarajućeg regulatora ili servisne
alatke
3.2
Priključivanje na električnu mrežu
3.2.1.
Upravljačka jedinica
Bojler nije osetljiv na zamenu faze i nule. Upravljačka jedinica je
potpuno integrisana sa ventilatorom, Venturijevom cevi i gasnim
blokom. Kotao je potpuno pripremljen za priključivanje. Štampana
ploča ima vezu sa razvodnom kutijom sa instrument tablom preko
konektora HMI. Štampana ploča ima RS232 vezu za stoni/prenosni
računar preko konektora RS232. Glavne karakteristike upravljačke
jedinice date su u sledećoj tabeli.
Napon napajanja
230 VAC/50Hz
Klasa osigurača F1 (230 VAC) 1,6 AT
OPREZ
Sledeći delovi kotla su pod naponom od 230V:
4 Priključivanje grejne pumpe na električnu mrežu.
4
Priključivanje jedinice kombinovanog ventila za gas
na električnu mrežu (230 VAC ili 230 RAC).
Električna veza 3-smernog ventila.
4
Većina komponenti unutar kontrolne table.
4
Priključivanje kabla za napajanje.
4
Bojler poseduje uzemljen glavni utikač (dužina kabla je 1,5 m) i
pogodan je za 230VAC/50Hz napajanje sa sistemom jedna faza/
neutralno/uzemljenje. Kabl za napajanje je priključen na konektor
MAINS. Rezervni osigurač nalazi se u kućištu upravljačkog sistema.
UPOZORENJE
Koristite izolacioni transformator za vrednosti povezivanja
koje nisu navedene iznad.
11
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
3. Instalacija
OPREZ
4
4
3.2.2.
U slučaju da je potrebno zameniti kabl za napajanje,
neophodno je da ga naručite od Remeha. Zamenu
kabla za napajanje trebalo bi da obavi isključivo
Remeha ili instalater koji je sertifikovan od strane
kompanije Remeha.
Utikač bojlera uvek mora biti dostupan.
Preporuke
UPOZORENJE
4
4
4
Električne popravke smeju obavljati stručna lica električari i to samo dok je struja isključena.
Kotao je potpuno ožičen. Nemojte da vršite izmene
priključaka unutar kontrolne table.
Uzemljite uređaj pre bilo kakvog priključivanja na
električnu mrežu.
Obavite priključivanje kotla na električnu mrežu poštujući:
4 Uputstva na osnovu važećih standarda.
4 Uputstva na šemama električnih instalacija priloženim uz kotao.
4 Preporuke u uputstvu.
OPREZ
Odvojite kablove senzora od 230 V kablova.
3.2.3.
PC/Laptop veza
Štampana ploča za automatsku upravljačku jedinicu ima RS232 vezu
za stoni/prenosni računar preko konektora RS232 (Ova veza se stoga
ne nalazi u razvodnoj kutiji). Korišćenjem servisnog softvera
Recom možete da unesete, izmenite i očitate različite postavke
kotla.
T005415-A
011112 - 7602229-01
12
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
3. Instalacija
3.2.4.
Povezivanje servisne alatke
Štampana ploča za automatsku upravljačku jedinicu poseduje HMI
vezu. Ta veza služi za povezivanje kontrolne table za bojler. Konektor
HMI se takođe koristi za povezivanje servisne alatke (Dodatna
oprema). Na taj način je omogućen uvoz različitih postavki, njihovo
menjanje i izvoz. na primer: Prikaz temperature; Broj sati rada; Stanje
bojlera; Podešavanje. Za postavljanje ili montažu bilo koje dodatne
opreme, pogledajte uputstva za monatažu dotične dodatne opreme.
T005416-A
3.2.5.
Pristup bloku sa konektorima
Razvodna kutija sa instrument tablom isporučuje se odvojeno sa
ovom jedinicom kao deo standardne opreme. Razvodna kutija mora
da bude povezana sa automatskom upravljačkom jedinicom pomoću
priloženog kabla. Da biste ovo postigli, postupite na sledeći način:
Kabl sa utikačem iz automatske upravljačke jedinice
dostupan je ispod bojlera.
1
2
3
5
BUS
SCU
BUS On/of
OT
HMI
4
6
7
8
9
R000411-B
13
1. Pažljivo otvorite rezu sa zadnje strane razvodne kutije pomoću
odvijača.
2. Otvorite poklopac razvodne kutije.
3. Odvojite štipaljku za oslobađanje. Okrenite štipaljku za
oslobađanje.
4. Utikač kabla umetnite u konektor HMI na štampanoj ploči za
razvodnu kutiju.
5. Čvrsto pritisnite štipaljku za oslobađanje tako da legne na mesto.
6. Sada povežite potrebne spoljne regulatore na preostale
konektore. Da biste ovo postigli, postupite na sledeći način:
- Odvojite štipaljku za oslobađanje.
- Okrenite štipaljku za oslobađanje.
- Postavite kabl ispod štipaljke za oslobađanje.
- Čvrsto pritisnite štipaljku za oslobađanje tako da legne na mesto.
- Povežite razvodnu kutiju i proverite da li je pravilno zatvorena.
7. Uvucite karticu sa korisničkim uputstvima u vođice ispod razvodne
kutije.
8. Uvucite razvodnu kutiju u vođice ispod bojlera nakon što završite
povezivanje.
9. Obezbedite razvodnu kutiju pomoću vijaka koji se nalaze u
vođicama.
Razvodnu kutiju je moguće postaviti i na zid pomoću otvora
za vijke na njenoj poleđini. Razvodnu kutiju bi trebalo
pričvrstiti na zid pomoću vijka na mestu koje je označeno
unutar kutije.
Opcije povezivanja za štampanu ploču objašnjene su u narednim
pasusima.
011112 - 7602229-01
3. Instalacija
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
3.2.6.
Opcije za povezivanje
Na upravljačku štampanu ploču moguće je priključiti različite
termostate i regulatore:
n Priključivanje regulatora modulacije
Kotao je standardno opremljen priključkom OpenTherm.
4
+
3
2
Enable
- +
1
-
CH DHW
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Status
Nc C No
2
BUS
Tout Tdhw BL
SCU
1
BUS On/off
HMI
OT
R000450-A
Kao rezultat, regulatore modulacije OpenTherm moguće je povezati
bez dodatnih modifikacija. Bojler je takođe pogodan za OpenTherm
Smart Power.
4 U slučaju regulatora sobne temperature ili regulatora sa
kompenzacijom sobne temperature, regulator postavite u
referentnoj oblasti (obično u dnevnoj sobi).
4 Priključite dvožilni kabl na stezaljke konektora On/off-OT.
n Priključivanje termostata za uključivanje/isključivanje
Bojler je pogodan za priključivanje 2-žičnog sobnog termostata za
uključivanje/isključivanje ili sistema za kompenzaciju vremenskih
uslova.
4
+
3
2
Enable
- +
1
-
CH DHW
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Status
Nc C No
2
BUS
Tout Tdhw BL
SCU
1
BUS On/off
HMI
OT
R000450-A
4 U slučaju regulatora sobne temperature ili regulatora sa
kompenzacijom sobne temperature, regulator postavite u
referentnoj oblasti (obično u dnevnoj sobi).
4 Priključite 2-žični 24V sobni termostat na stezaljke On/off-OT
konektora.
4 Priključite power stealing termostat na On/off-OT stezaljke
konektora.
n Priključivanje senzora spoljne temperature
4
+
3
2
Enable
- +
1
-
CH DHW
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Status
Nc C No
2
BUS
Tout Tdhw BL
SCU
1
BUS On/off
HMI
4 Spoljni senzor temperature možete da priključite na stezaljke
Tout konektora. U slučaju termostata za uključivanje/isključivanje,
bojler će regulisati temperaturu korišćenjem podešene tačke na
internoj krivoj zagrevanja.
OT
R000451-A
011112 - 7602229-01
14
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
3. Instalacija
OPREZ
Proverite da li je spoljni senzor odgovarajući za ovaj
bojler. Odgovarajući spoljni senzor je moguće nabaviti
kao dodatnu opremu.
Regulator OpenTherm takođe može da koristi ovaj spoljni
senzor. Željenu krivu zagrevanja morate da podesite na
regulatoru.
90
70
Podešavanje krive zagrevanja
F
50
Ukoliko je priključen senzor spoljne temperature, moguće je
prilagoditi krivu grejanja. Ovu postavku je moguće izmeniti pomoću
parametara p1, p"5, p"6 i p"7.
30
10
-10
-20
0
10
20
R000038-A
n Priključivanje zaštite od smrzavanja
Zaštita od smrzavanja u kombinaciji sa termostatom za
uključivanje/isključivanje
4
+
3
2
Enable
- +
1
-
CH DHW
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Status
Nc C No
2
BUS
Tout Tdhw BL
SCU
1
BUS On/off
HMI
OT
R000450-A
Ukoliko se koristi termostat za uključivanje/isključivanje,
preporučujemo da termostatom protiv smrzavanja zaštitite sve
prostorije u kojima postoji opasnost od smrzavanja. Međutim, ventil
radijatora u prostoriji u kojoj postoji rizik od smrzavanja mora biti
otvoren.
4 Savetujemo da u prostorije u kojima postoji rizik od smrzavanja
montirate termostat protiv smrzavanja (Tv).
4 Priključite termostat protiv smrzavanja paralelno sa termostatom
za uključivanje/isključivanje (Tk) na stezaljke On/off-OT
konektora.
Ukoliko koristite termostat OpenTherm, termostat protiv
smrzavanja nećete moći da priključite paralelno na
stezaljke On/off - OT. Primenite zaštitu od smrzavanja za
sistem za centralno grejanje u kombinaciji sa spoljnim
senzorom.
Zaštita od smrzavanja u kombinaciji sa spoljnim senzorom
Sistem za centralno grejanje takođe se može zaštititi od smrzavanja
u kombinaciji sa spoljnim senzorom. Međutim, ventil radijatora u
prostoriji u kojoj postoji rizik od smrzavanja mora biti otvoren.
Priključite spoljni senzor na stezaljke Tout konektora.
Zaštita od smrzavanja funkcioniše na sledeći način kada se koristi
spoljni senzor:
4 Na spoljnoj temperaturi nižoj od -10°C (može se podesiti pomoću
parametra p30): pumpa za cirkulaciju se uključuje.
4 Na spoljnoj temperaturi višoj od -10°C (može se podesiti pomoću
parametra p30): pumpa za cirkulaciju nastavlja s radom, a
zatim se isključuje.
15
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
3. Instalacija
n Priključivanje senzora kalorifera / termostata
Priključite senzor kalorifera ili termostat na stezaljke Tdhw
konektora.
4
+
3
2
Enable
- +
1
-
CH DHW
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Status
Nc C No
2
BUS
Tout Tdhw BL
SCU
1
BUS On/off
HMI
OT
R000452-A
n Signali rada i kvara (Status)
Alarm ili signal rada se bira pomoću parametra p40.
4
+
3
2
Enable
- +
1
-
CH DHW
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Status
Nc C No
2
BUS
Tout Tdhw BL
SCU
1
BUS On/off
HMI
OT
R000453-A
4 Ukoliko kotao radi, signal rada se može prekidati pomoću
bespotencijalnog kontakta (maksimalno 230 VAC, 1 A) na
stezaljkama No i C konektora.
4 Ukoliko se kotao blokira, alarmni signal se može preneti pomoću
bespotencijalnog kontakta (maksimalno 230 VAC, 1 A) na
stezaljkama Nc i C konektora.
4 Spoljni 3-smerni ventil (230 VAC, 1 A) može da se koristi prilikom
povezivanja posredno grejanog kalorifera pomoću kontakta bez
napona. Neutralni položaj trosmernog ventila moguće je podesiti
pomoću parametra p34.
Trokraki ventil se priključuje na sledeći način:
- Nc = Centralno grejanje
- No = Sanitarna topla voda
- C = Faza je uključena
n Ulaz za isključivanje
Na primer, na konektor BL je moguće povezati spoljni prekidač
pritiska gasa ili sigurnosni termostat za jedinicu podnog grejanja. Ova
veza zamenjuje vezu sa konektorom BL.
4
+
3
2
Enable
- +
1
-
CH DHW
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Status
Nc C No
2
BUS
Tout Tdhw BL
SCU
1
BUS On/off
HMI
OPREZ
OT
Veza mora da bude bez potencijala.
R000455-A
n Priključite kontakt za uključivanje/isključivanje (Enable)
Signal 10-230 V je moguće povezati sa konektorima CH i DHW radi
uključivanja/isključivanja proizvodnje vode za grejanje ili sanitarne
tople vode.
4
+
3
2
Enable
- +
1
-
CH DHW
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Status
Nc C No
2
BUS
Tout Tdhw BL
SCU
1
BUS On/off
HMI
OT
R000454-A
011112 - 7602229-01
Proizvodnja vode za grejanje ili kućne tople vode
standardno je uključena. Automatska upravljačka jedinica
će reagovati na prekidač i upravljati funkcijom vode za
grejanje/kućne tople vode tek nakon povezivanja signala
10-230 V sa konektorima.
16
3. Instalacija
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
n Povezivanje kontrolne table
Kontrolna tabla za bojler je povezana na konektor BUS HMI.
¼ Vidite poglavlje: "Pristup bloku sa konektorima", strana 13
4
+
3
2
Enable
- +
1
-
CH DHW
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Status
Nc C No
2
BUS
Tout Tdhw BL
SCU
1
BUS On/off
HMI
OT
R000448-A
n Veze za opcione štampane ploče za upravljanje
4
+
3
2
Enable
- +
1
-
CH DHW
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Status
Nc C No
2
BUS
Tout Tdhw BL
SCU
1
BUS On/off
HMI
Konektor BUS SCU služi za komunikaciju sa opcionim štampanim
pločama za upravljanje. Te štampane ploče za upravljanje koriste se
za raznu dodatnu opremu. Za postavljanje ili montažu bilo koje
dodatne opreme, pogledajte uputstva za monatažu dotične dodatne
opreme.
OT
R000449-A
17
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
4. Puštanje u rad
4
Puštanje u rad
4.1
Očitavanje izmerenih vrednosti
4.1.1.
Status i podstatus
Informacije o statusu bojlera moguće je očitati pomoću softvera
Recom, odgovarajućeg upravljača ili servisne alatke. Meni s
informacijama Q prikazuje sledeće brojeve statusa i podstatusa:
Stanje ili status 5t
0
Pasivno stanje
1
Pokretanje kotla (Toplotni zahtevi)
Podstatus 5v
0 Pasivno stanje
1 Zaštita od kratkog spoja
2 Upravljanje trokrakim ventilom
3 Pokretanje pumpe
4 Čekanje odgovarajućih temperatura za pokretanje gorionika
2
Pokretanje gorionika
10
Otvaranje prigušivača otpadnog gasa / spoljnog ventila za
gas
11 Povećajte brzinu ventilatora
13 Predventilacija
14 Čekanje na signal deblokade
15 Uključen gorionik
17 Pretpaljenje
18 Glavno paljenje
19 Detekcija plamena
"0 Međuventilacija
3 / 4 Rad gorionika za centralno grejanje / Sistem TPV 30 Upravljanje temperaturom
31 Ograničeno upravljanje temperaturom (Bezbednost ΔT)
32 Kontrola izlaza
33 Povećanje nivoa zaštite 1 (Smanjenje modulacije)
34 Povećanje nivoa zaštite 2 (Delimično opterećenje)
35 Povećanje nivoa zaštite 3 (Blokada)
36 Povećanje modulacije za upravljanje plamenom
37 Vreme stabilizacije temperature
5
Zaustavljanje gorionika
38 Hladni start
40 Gorionik isključen
41 Naknadna ventilacija
42
Zatvaranje prigušivača otpadnog gasa / spoljnog ventila za
gas
43 Zaštita recirkulacije
44 Zaustavljanje ventilatora
6
Zaustavljanje kotla (Kraj toplotnih zahteva)
60 Naknadna cirkulacija pumpe
61 Isključena pumpa
62 Upravljanje trokrakim ventilom
63 Pokretanje zaštite od kratkog spoja
011112 - 7602229-01
18
4. Puštanje u rad
Stanje ili status 5t
8
Kontrola zaustavljanja
9
Blokada
17
Odzračivanje
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
Podstatus 5v
0 Čekanje na pokretanje gorionika
1 Zaštita od kratkog spoja
xx Kôd isključivanja xx
0 Pasivno stanje
2 Upravljanje trokrakim ventilom
3 Pokretanje pumpe
61 Isključena pumpa
62 Upravljanje trokrakim ventilom
4.2
Promena podešavanja
Kontrolna tabla kotla je podešena za rad s najčešće korišćenim
sistemima za grejanje. Uz korišćenje ovih postavki, praktično svi
sistemi za grejanje rade pravilno. Korisnik ili instalater može da
optimizuje parametre prema sopstvenoj želji.
Parametre je moguće promeniti pomoću servisnog
softvera Recom, odgovarajućeg regulatora ili servisne
alatke.
Parametre p"7 i p30 takođe je moguće podesiti na negativnu
vrednost. Ovu negativnu vrednost moguće je direktno pročitati ili
promeniti pomoću Recom. Ako koristite servisnu alatku ili regulator
pogodan za servisnu alatku, ova negativna vrednost se ne
prikazuje. Pomoću sledeće formule pročitajte ili promenite zahtevanu
negativnu vrednost: Podešavanje vrednosti - 256 = Željena
vrednost
Podešavanje vrednosti 0 = Željena vrednost 0
Željena vrednost
0
-1
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Podešavanje vrednosti 0 255 251 246 241 236 231 226
19
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
4. Puštanje u rad
4.2.1.
Opisi parametara
Fabrički podešeno
Parametar Opis
Opseg podešavanja
Tzerra M
24S 24C 28C 35C
p1
Temperatura na polaznom vodu
grejanja: TSET
20 do 90 °C
p2
Temperatura sanitarne tople vode:
TSET
40 do 65 °C
75
55
Režim grejanja / tople potrošne vode
0 = Grejanje deaktivirano / Tople potrošne vode
deaktivirana
1 = Grejanje aktivirano / Tople potrošne vode
aktivirana
2 = Grejanje aktivirano / Tople potrošne vode
deaktivirana
3 = Grejanje deaktivirano / Tople potrošne vode
aktivirana
1
p4
Režim ECO
0 = Komforni
1 = Režim uštede energije
2 = Upravljanje pomoću programabilnog
termostata
2
p5
Naknadna cirkulacija pumpe
1 do 98 minuta
99 minuta = neprekidno
2
p3
p17
p18
p19
Maksimalna zapremina protoka
ventilatora (Grejanje)
Maksimalna zapremina protoka
ventilatora (TPV)
Minimalna zapremina protoka
ventilatora (Grejanje+TPV)
G20 (Gas H)(1) (x100)
47
39
39
60
G25.1 (Gas S) (x100)
47
39
39
60
G30/G31 (Butan/Propan) (x100)
46
39
39
60
(x100)
47
47
56
70
G25.1 (Gas S) (x100)
47
47
56
70
G30/G31 (Butan/Propan) (x100)
46
46
50
69
G20 (Gas H)(1) (x100)
11
11
11
15
G25.1 (Gas S) (x100)
11
11
11
15
G30/G31 (Butan/Propan) (x100)
14
14
14
20
H)(1)
80
80
80
60
G25.1 (Gas S)
80
80
80
60
G20 (Gas
G20 (Gas
H)(1)
p20
Minimalna zapremina protoka
ventilatora (odstupanje)
G30/G31 (Butan/Propan)
20
20
20
0
p21
Početna zapremina protoka
Ne podešava se (x100)
23
23
23
30
p23
Maksimalna temperatura toka sistema
20 do 90 °C
90
p24
Vremenski faktor za izračunavanje
prosečnog protoka
Ne podešava se
(x10 s)
35
p25
Podešena kriva grejanja (Maksimalna
spoljna temperatura)
0 do 30 °C
(Samo sa senzorom spoljne temperature)
20
p26
Podešena kriva grejanja (Temperatura 0 do 90 °C
na polaznom vodu grejanja)
(Samo sa senzorom spoljne temperature)
20
p27
Podešena kriva grejanja (Minimalna
spoljna temperatura)
-30 do 0 °C
(Samo sa senzorom spoljne temperature)
-15
p28
Minimalna brzina pumpe za rad u
režimu centralnog grejanja
(Podešavanje brzine pumpe)
2 - 10 (x 10 %)
p29
Maksimalna brzina pumpe za rad u
režimu centralnog grejanja
(Podešavanje brzine pumpe)
2 - 10 (x 10 %)
7
10
3
10
7
(1) Ne menjajte ova fabrička podešavanja ukoliko nije apsolutno neophodno.
(2) Posle puštanja u rad, kotao će jednom nedeljno zagrejati santarnu toplu vodu na 65°C
011112 - 7602229-01
20
4. Puštanje u rad
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
Fabrički podešeno
Parametar Opis
Opseg podešavanja
Tzerra M
24S 24C 28C 35C
p30
Temperatura antifriza
od - 30 do 0°C
-10
0 = Zaustavljanje
1 = Start(2)
2 = Upravljanje pomoću programabilnog
termostata
p31
Zaštita od legionele
1
p32
Povećavanje podešene tačke za
kalorifer
0 do 25 °C
20
p33
Temperatura aktiviranja režima kućne
tople vode Senzor TPV
od 2 do 15°C
4
p34
Upravljanje spoljnim 3-smernim
ventilom
0 = Normalno
1 = Obrnuto
0
p35
Tip kotla
0 = Grejanje i trenutna proizvodnja tople potrošne
vode
1 = Samo grejanje
p36
Funkcija ulaza za isključivanje
1 = Isključivanje bez zaštite od smrzavanja
2 = Uključivanje sa zaštitom od smrzavanja
3 = Blokada sa zaštitom od smrzavanja (Samo
pumpa)
1
p37
Prekidač minimalnog pritiska gasa
(GpS)
0 = Nije povezan
1 = Priključen
0
p38
Jedinica za rekuperaciju toplote (HRU)
0 = Nije povezan
1 = Priključen
0
p39
Vreme rada prigušivača otpadnog gasa 0 do 255 sekundi
0
1
0
0
p40
Funkcija releja kvara
0 = Signal rada
1 = Signal alarma
2 = Spoljni trokraki ventil
p41
Poruka održavanja
Ne podešava se
1
p42
Broj radnih sati
Ne podešava se
175
p43
Broj sati rada gorionika
Ne podešava se
30
Ciklus odzračivanja
0 = Zaustavljanje
1 = Pumpa sa više brzina
2 = Modulis. pumpa
1
p44
2
0
(1) Ne menjajte ova fabrička podešavanja ukoliko nije apsolutno neophodno.
(2) Posle puštanja u rad, kotao će jednom nedeljno zagrejati santarnu toplu vodu na 65°C
4.2.2.
25
24
Tzerra M 24S
M
F
20
Podešavanje maksimalne ulazne toplote za
rad u režimu centralnog grejanja
Q
15
M
Maksimalna ulazna toplota
F
Fabrički podešeno
Q
Ulazna snaga (kW)
R
Zapremina protoka ventilatora
10
5
0
1000
2000
3000
4000
R
5000
4700
6000
7000
8000
R000399-A
21
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
25
24
4. Puštanje u rad
Tzerra M 24C
M
F
Q 20
15
M
Maksimalna ulazna toplota
F
Fabrički podešeno
Q
Ulazna snaga (kW)
R
Zapremina protoka ventilatora
10
5
0
1000
2000
3000
4000
3900
R
5000
4700
6000
7000
8000
R000417-A
30
28.2
Tzerra M 28C
M
25
F
Q 20
M
Maksimalna ulazna toplota
F
Fabrički podešeno
Q
Ulazna snaga (kW)
R
Zapremina protoka ventilatora
15
10
5
0
1000
2000
3000
4000
3900
5000
R
6000
5600
7000
8000
R000398-A
Tzerra M 35C
40
M
35
30
F
M
Maksimalna ulazna toplota
F
Fabrički podešeno
Q
Ulazna snaga (kW)
R
Zapremina protoka ventilatora
25
Q 20
15
10
5
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
R
R000412-A
011112 - 7602229-01
Pogledajte grafikone za odnos ulaza/zapremine protoka za prirodni
gas. Zapreminu protoka je moguće promeniti pomoću parametra
p17.
22
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
5. Isključivanje kotla
5
Isključivanje kotla
5.1
Isključivanje instalacija
Kada duže vreme nećete koristiti sistem za centralno grejanje,
preporučujemo da isključite kotao.
4 Prekinite snabdevanje gasom.
4 Pobrinite se da kotao i sistem budu zaštićeni od oštećenja usled
mraza.
5.2
Zaštita od smrzavanja
OPREZ
Ispraznite kotao i sistem centralnog grejanja ako duže
vreme nećete koristiti svoju kuću ili zgradu, a postoji
mogućnost zamrzavanja.
4 Podesite nisku regulaciju temperature, na primer na 10°C.
Kako bi se sprečilo smrzavanje radijatora i sistema u prostorijama gde
postoji rizik od smrzavanja (npr. garaža ili ostava), na bojler je
moguće povezati termostat protiv smrzavanja ili spoljni senzor.
¼ Takođe pogledajte: "Opcije za povezivanje", strana 14.
OPREZ
4
4
4
4
Zaštita protiv smrzavanja ne funkcioniše ako je kotao
isključen.
Ugrađeni sistem zaštite štiti samo kotao, ne i
instalaciju.
Otvoriti ventile na svim radijatorima povezanim na
sistem grejanja
Ako se bojler nalazi u prostoriji u kojoj postoji rizik od
smrzavanja, ispust kondenzata i sifon bi trebalo da
budu zaštićeni od smrzavanja pomoću kabla za
zaštitu od smrzavanja.
Kada temperatura vode za grejanje u bojleru previše opadne,
pokrenuće se ugrađeni sistem zaštite. Ta zaštita funkcioniše na
sledeći način:
4 Ako je temperatura vode niža od 7°C, pokrenuće se pumpa za
grejanje.
4 Ako je temperatura vode niža od 4°C, pokrenuće se bojler.
4 Ako je temperatura vode viša od 10°C, bojler će se isključiti, a
pumpa za cirkulaciju će nastaviti još kratko da radi.
23
011112 - 7602229-01
6. Provera i održavanje
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
6
Provera i održavanje
6.1
Preventivno održavanje pomoću automatizovane servisne poruke
Ako je potrebno obaviti servisiranje, bojler to pokazuje na sledeći
način: Statusni signal dugmeta ' treperi narandžasto. Informacije o
značenju tih signala potražite na kartici sa korisničkim uputstvima
koju ste dobili sa bojlerom.
¼ Takođe pogledajte: "Kartica sa korisničkim uputstvima", strana
38.
Zahvaljujući poruci za održavanje koja se automatski emituje,
moguće je obaviti preventivno održavanje i koristiti komplete za
održavanje koje definiše Remeha, čime se broj kvarova svodi na
minimum. Statusni signal ukazuje na to koji je komplet neophodno
upotrebiti. Ti kompleti za održavanje (A, B ili C) dostupni su kod
dobavljača rezervnih delova. Ako tokom provere započete nakon
prikazivanja poruke za održavanje ne budu otkrivene druge greške,
ti kompleti za održavanje sadrže sve delove potrebne za održavanje
(na primer, zaptivke).
4
4
Kada se prikaže poruka za održavanje, neophodno je
reagovati na nju u roku 2 meseca(i).
Ako je regulator modulacije iSense povezan na
uređaj, ova servisna poruka takođe će biti prosleđena
na iSense. Na taj način se od krajnjeg korisnika traži
da kontaktira preduzeće koje je obavilo instalaciju.
Takođe pogledajte priručnik za kontroler iSense.
OPREZ
Resetujte poruku za održavanje na nulu nakon svake
provere.
6.1.1.
Resetovanje automatske poruke za
održavanje
Neophodno je da servisnu poruku na ekranu bojlera resetuje
kvalifikovani instalater nakon završenog servisnog održavanja
pomoću odgovarajućeg servisnog kompleta. Da biste ovo postigli,
postupite na sledeći način:
1. Prekinuti napajanje kotla električnom strujom.
2. Sačekajte 20 s.
3. Pritisnite taster J i zadržite tokom sledećih koraka:
4. Ponovo priključite utikač.
5. Statusni signal dugmeta ' će brzo treperiti narandžasto.
011112 - 7602229-01
24
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
6. Provera i održavanje
6. Kada statusni signal dugmeta ' počne da svetli zeleno ili crveno,
možete da otpustite dugme J. Zelena boja ukazuje na to da je
resetovanje prihvaćeno. Crvena boja ukazuje na to da servisna
poruka nije resetovana. U tom slučaju, neophodno je ponoviti
korake od 1 do 6.
6.1.2.
Obrada sledeće poruke za održavanje i
započinjanje novog perioda održavanja
Ako u međuvremenu bude potrebno servisiranje, preporučuje se
upotreba odgovarajućeg upravljača ili servisnog softvera Recom PC/
laptop za očitavanje podataka o tome koja vrsta servisiranja je na
redu iz servisnog menija na bojleru. Koristite navedene servisne
komplete Remeha (A, B ili C). Neophodno je sprečiti ovu servisnu
poruku resetovanjem. Započinjanje sledećeg servisnog intervala. Da
biste ovo postigli, postupite na sledeći način:
1. Prekinuti napajanje kotla električnom strujom.
2. Sačekajte 20 s.
3. Pritisnite taster J i zadržite tokom sledećih koraka:
4. Ponovo priključite utikač.
5. Statusni signal dugmeta ' će brzo treperiti narandžasto.
6. Kada statusni signal dugmeta ' počne da svetli zeleno ili crveno,
možete da otpustite dugme J. Zelena boja ukazuje na to da je
resetovanje prihvaćeno. Crvena boja ukazuje na to da servisna
poruka nije resetovana. U tom slučaju, neophodno je ponoviti
korake od 1 do 6.
6.2
Specifične operacije održavanja
UPOZORENJE
Vodite računa da kotao bude isključen.
OPREZ
4
4
Pri pregledu i održavanju, uvek zamenite sve
zaptivke na delovima koje uklanjate.
Koristite isključivo originalne rezervne delove koji su
namenjeni za ovaj tip bojlera.
Ukoliko standardnim operacijama provere i održavanja utvrdite da je
neophodno da obavite dodatne radove na održavanju, postupite na
sledeći način u zavisnosti od prirode radova:
25
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
6. Provera i održavanje
6.2.1.
Zamena elektrode za jonizaciju/paljenje
Zamenite elektrodu za paljenje/jonizaciju u sledećim slučajevima:
4 Struja jonizacije <3 µA.
4 Potrošena elektroda.
2
4 Elektroda dostupna u kompletu za održavanje.
1.
2.
3.
4.
5.
3
2
Otvorite zaštitni poklopac za ventilator sa gornje strane.
Uklonite utikače elektrode za paljenje sa štampane ploče.
Odvijte vijke (2) na elektrodi za paljenje. Uklonite jedinicu.
Postavite novu elektrodu za jonizaciju/paljenje.
Da biste ponovo sastavili, izvršite sve navedene korake obrnutim
redosledom.
1
R000433-A
6.2.2.
1
2
Ukoliko bude neophodno da zamenite trokraki ventil, postupite na
sledeći način:
1.
2.
3.
4.
4
5.
6.
7.
8.
3
Zamena trokrakog ventila
Zatvorite glavni ventil za vodu.
Ispraznite kotao.
Otvorite zaštitni poklopac za ventilator sa gornje strane.
Isključite kabl 3-smernog ventila sa automatske upravljačke
jedinice.
Otvorite kopču za zaključavanje koja drži 3-smerni ventil.
Demontirajte 3-smerni ventil okretanjem odvijača.
Uklonite trokraki ventil.
Da biste ponovo sastavili, izvršite sve navedene korake obrnutim
redosledom.
OPREZ
Pazite na položaj ekscentara na trokrakom ventilu.
7
6
5
R000400-A
011112 - 7602229-01
26
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
6. Provera i održavanje
6.2.3.
Čišćenje pločastog izmenjivača
U zavisnosti od kvaliteta vode i režima rada, mogu nastati naslage
kamenca na pločastom izmenjivaču. Kao opšte pravilo, dovoljan je
periodičan pregled uz čišćenje po potrebi. Sledeći faktori mogu da
utiču na trajanje perioda:
4 Tvrdoća vode.
4 Sastav kamenca.
4 Broj sati rada bojlera.
4 Izlazni protok iz bojlera.
4 Podešena tačka temperature TPV.
Ukoliko je neophodno uklanjanje kamenca sa pločastog izmenjivača,
postupite na sledeći način:
4
1.
2.
3.
4.
5.
5
R000403-A
Vodite računa da kotao bude isključen.
Zatvorite ventil za gas na bojleru.
Zatvorite glavni ventil za vodu. Ispraznite kotao.
Odvijte vijak sa leve strane izmenjivača toplote.
Uklonite pločasti izmenjivač toplote tako što ćete levu stranu
pomeriti ka napred, a desnu stranu nagnuti i izvaditi iz nosača.
6. Očistite pločasti izmenjivač toplote sredstvom za uklanjanje
kamenca (limunska kiselina pH 3). Da biste ovo učinili, možete da
nabavite odgovarajući uređaj za čišćenje koji je dostupan kao
dodatna oprema. Nakon čišćenja dobro isperite pod mlazom vode.
6.2.4.
Trebalo bi ukloniti pločasti izmenjivač toplote pre čišćenja uloška za
vodu iz vodovoda. Zatim postupite na sledeći način:
1
a
Čišćenje uloška za kućnu vodu
1.
2.
3.
4.
b
Demontirajte uložak za kućnu vodu okretanjem odvijača.
Uklonite uložak za kućnu vodu.
Po potrebi očistite ili zamenite uložak za kućnu vodu.
Ponovo sastavite sve komponente.
2
3
R000401-A
6.2.5.
Zamena suda za proširenje
Sledeće procedure je neophodno obaviti pre zamene suda za
proširenje:
4 Zatvorite ventil za gas na bojleru.
4 Zatvorite glavni ventil za vodu.
27
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
6. Provera i održavanje
4 Zatvorite cev za protok za centralno grejanje i povratnu cev za
centralno grejanje.
4 Ispraznite bojler.
Sud za proširenje nalazi se u unutrašnjosti bojlera sa zadnje strane.
Da biste zamenili sud za proširenje, prvo bi trebalo ukloniti prednju
stranu bojlera.
n Uklanjanje prednje strane bojlera
1. Odvojite izlaznu cev za otpadni gas i cev za protok vazduha od
bojlera.
2. Uklonite razvodnu kutiju.
3. Odvojite sve ulazne i izlazne cevi sa donje strane bojlera.
4. Odvojite cev za dovod gasa GAS / GAZ od bojlera.
5. Uklonite sifon i crevo ispusta kondenzata.
6. Odvojite crevo suda za proširenje od donje strane bojlera.
7. Pritisnite štipaljku za montiranje sa gornje strane bojlera i uklonite
prednju stranu bojlera.
2
1
T005059-A
n Uklonite sud za proširenje
1. Pomerite jezičak iznad suda za proširenje ka napred i držite ga
dok odvajate sud za proširenje.
2. Pomerite sud za proširenje malo nagore i podignite ga iz nosača
za montažu.
3. Nagnite sud za proširenje ka napred i dopustite da se malo spusti.
4. Pažljivo izvadite sud za proširenje iz bojlera.
5. Zamenite oštećeni sud za proširenje.
6. Da biste ponovo sastavili, izvršite sve navedene korake obrnutim
redosledom.
2
3
1
OPREZ
4
4
Zamenite sve uklonjene zaptivke.
4
Sistem napunite čistom vodom iz vodovoda
(preporučeni pritisak vode je između 1,5 i 2 bara).
R000351-A
011112 - 7602229-01
28
6. Provera i održavanje
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
6.2.6.
Ponovno sklapanje bojlera
1. Postupite obrnutim redosledom da biste sastavili sve
komponente.
OPREZ
Pri pregledu i održavanju, uvek zamenite sve zaptivke na
delovima koje uklanjate
T002415-B
29
2. Napunite sifon vodom do oznake.
3. Vratite sifon na mesto.
4. Pažljivo otvorite glavni ventil za vodu, napunite instalaciju, po
potrebi je odzračite i dopunite vodom. Hidraulički pritisak mora da
bude najmanje 0,8 bara. Proverite da negde ne curi voda.
5. Proveriti zaptivenost priključaka na gasnoj i vodenoj strani.
6. Ponovo uključite kotao.
7. Proverite podešavanje za odnos gasa i vazduha i, ako bude
potrebno, ispravite ga.
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
7. Otkrivanje kvarova
7
Otkrivanje kvarova
7.1
Kodovi grešaka
1
2
3
4
1
Rotirajuće dugme za temperaturu sanitarne tople vode
2
Rotirajuće dugme za temperaturu vode za grejanje
3
Dugme Odžačar ' i Statusni signali
4
Dugme RESET i signal uklj./isklj.
T002247-D
Statusni signal za dugme ' može da treperi u nekoliko boja i
različitim učestalostima. Informacije o značenju tih signala potražite
na kartici sa korisničkim uputstvima koju ste dobili sa bojlerom.
¼ Takođe pogledajte: "Kartica sa korisničkim uputstvima", strana
38.
OPREZ
Karticu sa uputstvima neophodno je ubaciti ispod
razvodne kutije nakon instalacije bojlera ili upotrebe
kartice.
7.2
Isključivanja i blokade
7.2.1.
Blokada
(Privremeni) režim blokade predstavlja funkciju rada kotla koja
nastaje kao posledica neobične situacije. Kontrola kotla će nekoliko
puta pokušati da ga ponovo pokrene. Kotao će se ponovo pokrenuti
nakon otklanjanja razloga blokade.
U slučaju isključivanja, statusni signal dugmeta ' treperi zeleno.
Značenja kodova za isključivanje dostupna su u tabeli za
isključivanje.
Statusni signali
Opis
Kôd
Kôd isključivanja 1
Temperaturna zaštita
(1 puta zeleni signal)
5v[1 / 5v[2 / 5v[7
Kôd isključivanja 2
Ulaz za isključivanje
(2 puta zeleni signal)
5v[10 / 5v[11
Kôd isključivanja 3
Gubitak plamena
(3 puta zeleni signal)
5v[22
011112 - 7602229-01
30
7. Otkrivanje kvarova
Statusni signali
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
Opis
Kôd
Kôd isključivanja 4
Komunikacijska greška
(4 puta zeleni signal)
5v[12 / 5v[13 / 5v[21
Kôd isključivanja 5
Greška parametra ili identifikacije 5v[0 / 5v[16 / 5v[17 / 5v[18 / 5v[19
(5 puta zeleni signal)
Kôd isključivanja 6
Razno
(6 puta zeleni signal)
5v[15 / 5v[25
Kotao će se automatski ponovo pokrenuti nakon
otklanjanja razloga blokade.
Kodovi za isključivanje iz statusnih signala povezani su sa kodovima
za isključivanje koje je moguće očitati pomoću softvera Recom ili
odgovarajućeg regulatora. Značenja kodova za isključivanje
dostupna su u tabeli za isključivanje:
Kôd
isključivanja
Opis
5v[0
Greška parametra
4
Neispravni parametri
5v[1
Prekoračena maksimalna
temperatura toka
4
Nema cirkulacije ili je ona
nedovoljna
Prekoračen je maksimalni
rast temperature toka
4
5v[2
Verovatni uzroci
4
Provera / rešenje
4
Resetovanje df i dV
4
4
Vraćanje parametara sa Recom
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu,
ventile)
Razlozi za toplotne zahteve
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu,
ventile)
Proverite pritisak vode
4
4
Nema cirkulacije ili je ona 4
nedovoljna
4
Greška senzora
4
4
4
5v[7
5v[10
5v[11
5v[12
5v[13
Prekoračena maksimalna
4
razlika između temperature
toka i temperature povratnog
4
toka
Ulaz za isključivanje je
otvoren
Prenizak pritisak gasa
(1) Ove blokade se ne beleže u memoriji grešaka
31
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Spoljni uzrok
4
4
4
Greška parametra
4
Proverite parametre
4
4
Loša veza
Spoljni uzrok
4
4
Proverite instalacije
Otklonite spoljni uzrok
Greška parametra
4
Proverite parametre
Loša veza
4
Proverite instalacije
4
Proverite instalacije
4
Nedostaju štampane ploče
4
(SCU) u razvodnoj kutiji
4
Nema cirkulacije ili je ona
nedovoljna
4
Pogrešno podešavanje
4
prekidača za gas Gps (veza
sa štampanom pločom
4
SCU)
Proverite instalacije
4
4
4
5v[15
Proverite da li je senzor pravilno
montiran
Proverite čistoću izmenjivača toplote
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu,
ventile)
Proverite pritisak vode
Proverite da li je senzor pravilno
montiran
Proverite čistoću izmenjivača toplote
Otklonite spoljni uzrok
Aktivan ulaz za isključivanje
4
ili zaštita od smrzavanja
4
Greška komunikacije sa
4
štampanom pločom HMI
Greška komunikacije sa
štampanom pločom SCU
Nema cirkulacije ili je ona 4
nedovoljna
4
Greška senzora
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Razvodna kutija nije
povezana
Loša veza sa BUS
Obavite automatsku detekciju
Proverite da li je ventil za gas potpuno
otvoren
Proverite dovodni pritisak
Proverite da li je sistem za upravljanje
pritiskom gasa Gps pravilno montiran
Po potrebi zamenite sistem za
upravljanje pritiskom gasa Gps
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
7. Otkrivanje kvarova
Kôd
isključivanja
Opis
Verovatni uzroci
Provera / rešenje
5v[16 (1)
Greška konfiguracije
4
4
Zamenite gasnu/vazdušnu jedinicu
5v[17 (1)
Greška u konfiguraciji ili je
podrazumevana tabela
parametra netačna
Interna greška u gasnoj/
vazdušnoj jedinici
4
Greška parametra u
gasnoj/vazdušnoj jedinici
4
Zamenite gasnu/vazdušnu jedinicu
5v[18 (1)
Greška konfiguracije (Bojler/ 4
PSU nije prepoznat)
Neispravno PSU za ovaj
bojler
4
Zamenite PSU
5v[19 (1)
Greška u konfiguraciji ili
parametri df-dV nisu
poznati
4
Resetovanje df i dV
4
Resetovanje df i dV
5v[20 (1)
Procedura konfiguracije je
aktivna
4
4
Nije potrebno ništa preduzimati
(Normalno ponašanje)
5v[21
Komunikacijska greška
4
Aktivno nakratko nakon
prebacivanja na kotla
Interna greška u gasnoj/
vazdušnoj jedinici
4
Zamenite gasnu/vazdušnu jedinicu
4
Očistite dovodni vod gasa da biste
ispustili vazduh
Proverite da li je ventil za gas potpuno
otvoren
Proverite dovodni pritisak
4
5v[22
Nema plamena tokom rada
4
4
Nema struje jonizacije
4
4
4
5v[25
Interna greška u gasnoj/
vazdušnoj jedinici
4
Proverite rad i podešavanje jedinice
ventila za gas
Proverite da ulazi za vazduh i odvodi za
pražnjenje gasova nisu blokirani
Proverite da ne dolazi do recirkulacije
otpadnih gasova
Zamenite gasnu/vazdušnu jedinicu
(1) Ove blokade se ne beleže u memoriji grešaka
7.2.2.
Isključivanja
Ukoliko razlozi blokade i dalje postoje nakon nekoliko pokušaja
pokretanja, kotao će preći u režim blokade (greške). Kotao može da
počne s ponovnim radom tek nakon što otklonite uzroke blokade i
pritisnete taster J.
U slučaju greške, statusni signal dugmeta ' treperi crveno.
Značenje kodova greške dato je u tabeli grešaka:
Statusni signali
Opis
Kôd
Šifra kvarova 1
Greška senzora
(1 puta crveni signal)
e[02 / e[03 / e[04 / e[05 / e[06 / e[07 /
e[08 / e[09 / e[10 / e[11 / e[35
Šifra kvarova 2
Zaštita od maksimalne
(2 puta crveni signal) temperature
e[12 / e[41
Šifra kvarova 3
Greška paljenja
(3 puta crveni signal)
e[14 / e[16 / e[36
Šifra kvarova 4
Greška ventilatora
(4 puta crveni signal)
e[34
Šifra kvarova 5
Greška parametra
(5 puta crveni signal)
e[00 / e[01
Šifra kvarova 6
Razno
(6 puta crveni signal)
Kodove grešaka je moguće očitati pomoću servisnog softvera Recom,
odgovarajućeg regulatora ili servisne alatke.
011112 - 7602229-01
32
7. Otkrivanje kvarova
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
Dugme J držati pritisnuto 5 sekunde: Statusni signali
će brzo treperiti crveno, a bojler će započeti proceduru
resetovanja. Bojler će takođe pokrenuti automatski ciklus
odzračivanja koji traje približno 4 minuta. Ukoliko se kôd
greške i dalje prikazuje, potražite uzrok u tabeli grešaka i
primenite rešenje.
Kodovi grešaka iz statusnih signala povezani su sa kodovima
grešaka koje je moguće očitati pomoću softvera Recom ili
odgovarajućeg regulatora. Značenje kodova greške dato je u tabeli
grešaka:
Isključivanja (Statusni signali)
Statusni
signali
Opis
Verovatni uzroci
4
Šifra kvarova 1
(1 puta crveni
signal)
4
Greška senzora,
4
temperature ili protoka
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
4
Proverite pritisak vode
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
4
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
4
Proverite instalacije
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Po potrebi zamenite senzor
4
Proverite dovod vazduha
4
Proverite protok otpadnog gasa
4
4
Zamenite zaptivke
Proverite instalacije
4
Proverite postojanje prekida prema zemlji
4
Proverite stanje kompleta gorionika
4
Proverite uzemljenje
4
Proverite da li je ventil za gas potpuno
otvoren
Proverite dovodni pritisak
4
Nema cirkulacije ili je ona
nedovoljna
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Loša veza
4
Greška senzora
4
Nema dovoda vazduha ili
nedovoljan dovod vazduha
Nema protoka otpadnog
gasa ili nedovoljan protok
otpadnog gasa
Cirkulacija
4
Nema paljenja
4
Luk za paljenje postoji, ali
4
nema plamena
4
Postoji plamen, ali je
jonizacija nedovoljna (<1 µA)
4
4
4
4
33
Odzračite sistem grejanja
Po potrebi zamenite senzor
Odzračite sistem grejanja
4
Šifra kvarova 3
(3 puta crveni
signal)
4
4
4
4
Greška paljenja:
4
5 neuspešnih
pokretanja
gorionika
4
Lažni signal
plamena
4
Gubitak plamena
5x
Proverite instalacije
4
4
Šifra kvarova 2
(2 puta crveni
signal)
4
4
Nema cirkulacije ili je ona
4
nedovoljna
Obrnut smer cirkulacije vode 4
4
Greška senzora
4
Prekoračena je
maksimalna
temperatura
izmenjivača toplote ili
upravljačke jedinice
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Loša veza
Provera / rešenje
Proverite pritisak vode
Proverite čistoću izmenjivača toplote
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
Očistite dovodni vod gasa da biste ispustili
vazduh
Proverite rad i podešavanje jedinice ventila
za gas
Proverite da ulazi za vazduh i odvodi za
pražnjenje gasova nisu blokirani
Zamenite elektrodu za paljenje/jonizaciju
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
7. Otkrivanje kvarova
Isključivanja (Statusni signali)
Statusni
signali
Opis
Verovatni uzroci
4
Šifra kvarova 4
(4 puta crveni
signal)
Greška ventilatora
Šifra kvarova 5
(5 puta crveni
signal)
Greška parametra
Šifra kvarova 6
(6 puta crveni
signal)
Razno
4
4
4
4
Provera / rešenje
Spoljna promaja preko
4
bojlera
Oštećena gasna/vazdušna
4
jedinica
4
Loša veza
Bezbednosni parametri nisu 4
pronađeni
4
Nekoliko mogućih uzroka
Proverite da li postoji odgovarajuća vuča na
priključku dimnjaka
Zamenite gasnu/vazdušnu jedinicu
Proverite instalacije
Resetujte kôd dF/dU pomoću softvera
Recom, upravljača ili servisne alatke
Kodove grešaka je moguće očitati pomoću
servisnog softvera Recom, odgovarajućeg
regulatora ili servisne alatke
Isključivanja (e – kodovi)
Kod
greške
Opis
e[00
Parametar jedinice za
skladištenje PSU nije
pronađen
e[01
Bezbednosni parametri
su netačni
e[02
Verovatni uzroci
4
Loša veza
4
Proverite instalacije
4
Loša veza
4
Proverite instalacije
4
PSU oštećen
4
4
Zamenite PSU
Proverite instalacije
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
4
Po potrebi zamenite senzor
Proverite instalacije
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
4
Po potrebi zamenite senzor
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite pritisak vode
4
Proverite instalacije
4
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Po potrebi zamenite senzor
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Proverite instalacije
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Proverite instalacije
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite pritisak vode
4
Proverite instalacije
4
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Po potrebi zamenite senzor
4
Senzor temperature toka
je u kratkom spoju
4
4
e[03
e[04
e[05
4
Senzor temperature toka
je u otvorenom kolu
4
Temperatura toka je
preniska
Temperatura toka je
previsoka
e[06
e[07
e[08
e[09
Senzor temperature
povratnog toka je u
otvorenom kolu
Temperatura povratnog
toka je preniska
Temperatura povratnog
toka je previsoka
Greška senzora
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Loša veza
Greška senzora
4
Nema cirkulacije
4
Loša veza
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Greška senzora
4
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Loša veza
4
Greška senzora
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Loša veza
4
Greška senzora
4
4
4
Nema cirkulacije
4
Loša veza
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Greška senzora
4
011112 - 7602229-01
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Loša veza
4
4
Senzor temperature
povratnog toka je u
kratkom spoju
Provera / rešenje
34
7. Otkrivanje kvarova
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
Isključivanja (e – kodovi)
Kod
greške
e[10
e[11
Opis
Razlika između
temperature toka i
temperature povratnog
toka je prevelika
Verovatni uzroci
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite pritisak vode
Nema cirkulacije
4
Proverite instalacije
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Greška senzora
4
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
4
Po potrebi zamenite senzor
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite pritisak vode
4
Proverite instalacije
4
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
4
Po potrebi zamenite senzor
Proverite kablove transformatora za paljenje
4
Zamenite elektrodu za paljenje/jonizaciju
4
Proverite postojanje prekida prema zemlji
4
Proverite stanje kompleta gorionika
4
Proverite uzemljenje
4
4
Oštećena gasna/vazdušna jedinica
Proverite da li je ventil za gas potpuno otvoren
4
Proverite dovodni pritisak
4
4
Očistite dovodni vod gasa da biste ispustili
vazduh
Proverite rad i podešavanje jedinice ventila za
gas
Proverite da ulazi za vazduh i odvodi za
pražnjenje gasova nisu blokirani
Proverite instalacije jedinice ventila za gas
4
4
Oštećena gasna/vazdušna jedinica
Proverite da li je ventil za gas potpuno otvoren
4
Proverite dovodni pritisak
4
Temperatura izmenjivača
4
toplote iznad normalnog
4
opsega (gornja granica
termostata STB)
4
4
e[14
4
4
4
e[12
Provera / rešenje
5 neuspešnih pokretanja 4
gorionika
Nema cirkulacije
Loša veza
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Greška senzora
Nema paljenja
Luk za paljenje postoji, ali
nema plamena
4
4
4
4
Postoji plamen, ali je
jonizacija nedovoljna (<1 µA) 4
4
4
e[16
Lažni signal plamena
4
4
e[17
Problem na ventilu za gas 4
4
e[34
35
Greška ventilatora
4
Struja jonizacije prisutna i
kada plamena ne bi trebalo
4
da bude
4
Oštećena gasna/vazdušna
jedinica
4
Gorionik ostaje veoma vruć:
CO2 previsok
Oštećena gasna/vazdušna
4
jedinica
4
Spoljna promaja preko
bojlera
Oštećena gasna/vazdušna 4
jedinica
Zamenite elektrodu za paljenje/jonizaciju
Proverite uzemljenje
Proverite instalacije elektrode za paljenje/
jonizaciju
Zamenite elektrodu za paljenje/jonizaciju
Proverite gasnu/vazdušnu jedinicu i po potrebi je
zamenite
Podesite CO2
Zamenite gasnu/vazdušnu jedinicu
Proverite da li postoji odgovarajuća vuča na
priključku dimnjaka
Proverite gasnu/vazdušnu jedinicu i po potrebi je
zamenite
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
7. Otkrivanje kvarova
Isključivanja (e – kodovi)
Kod
greške
e[35
Opis
Zamenjene su glavna
grana toka i grana
povratnog toka
Verovatni uzroci
4
Loša veza
4
Greška senzora
4
4
e[36
Gubitak plamena 5x
4
Provera / rešenje
4
4
Senzor nije priključen ili je
4
nepravilno priključen
4
Obrnut smer cirkulacije vode
4
Nema struje jonizacije
4
e[38
4
Greška komunikacije sa
štampanom pločom SCU 4
e[39
Ulaz za isključivanje u
blokiranom režimu
e[40
4
Proverite dovodni pritisak
4
Proverite rad i podešavanje jedinice ventila za
gas
Proverite da ulazi za vazduh i odvodi za
pražnjenje gasova nisu blokirani
Proverite da ne dolazi do recirkulacije otpadnih
gasova
Zamenite gasnu/vazdušnu jedinicu
4
Proverite instalacije
4
Zamenite štampanu ploču SCU
4
Otklonite spoljni uzrok
4
Proverite instalacije
4
Loša veza
4
4
Pogrešno podešen
4
parametar
Greška pri testiranju jedinice
4
HRU/URC
Spoljni uzrok
4
4
Loša veza
4
Proverite instalacije
4
Pogrešno podešen
parametar
Nema dovoda vazduha ili
nedovoljan dovod vazduha
Nema protoka otpadnog
gasa ili nedovoljan protok
otpadnog gasa
Recirkulacija
4
Proverite parametre
4
Proverite dovod vazduha
4
Proverite protok otpadnog gasa
4
Zamenite zaptivke
Prekoračena je
4
maksimalna temperatura
upravljačke jedinice
4
011112 - 7602229-01
4
4
4
e[41
Proverite da li je senzor pravilno montiran
Oštećena štampana ploča
SCU
Spoljni uzrok
4
Greška pri testiranju
jedinice HRU/URC
Interna greška u gasnoj/
vazdušnoj jedinici
Loša veza
Proverite da li senzori pravilno rade
4
4
Komunikacijska greška
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
Očistite dovodni vod gasa da biste ispustili
vazduh
Proverite da li je ventil za gas potpuno otvoren
4
e[37
Po potrebi zamenite senzor
Proverite parametre
Proverite HRU/WTW jedinicu
Otklonite spoljni uzrok
36
8. Rezervni delovi
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
8
Rezervni delovi
8.1
Uvod
Kada se tokom pregleda ili održavanja odredi da neka komponenta
kotla treba da se zameni, koristiti samo originalne rezervne delove ili
preporučene rezervne delove i opremu.
Pošaljite komponentu koja treba da se zameni odeljenju za vraćenu
robu vašeg dobavljača ako je data komponenta pod garancijom
(pogledajte opšte odredbe i uslove prodaje i isporuke).
Uvek vodite računa da povratni paket prati ispravno
popunjen povratni obrazac, pogledajte priloženi primer. Na
ovaj način vaš dobavljač može lakše i efikasnije da ispuni
svoje garantovane obaveze.
Klijent
Referenca
Datum
Ime
Adresa
Grad/poštanski broj
Telefon
Osoba za kontakt
Broj porudžbine
Šifra artikla
Opis Serijski broj(1) Tip Datum instalacije Razlog zamene Referenca
(1) Ove informacije mogu da se pronađu na natpisnoj pločici.
37
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
9. Dodatak
9
Dodatak
9.1
Kartica sa korisničkim uputstvima
R000392-A
Grupa
Signal
Značenje
Operativan kotao
(Naizmeničan zeleni signal)
Centralno grejanje
Poruka održavanja(1)
(Trepereći narandžasti signal)
Kôd A
Topla voda iz vodovoda
Kôd B
Kôd C
Blokada
(Trepereći zeleni signal)
Temperaturna zaštita
Ulaz za isključivanje
Gubitak plamena
Komunikacijska greška
Greška parametra
Razno
Popravka
(Trepereći crveni signal)
Greška senzora
Zaštita od maksimalne temperature
Greška paljenja
Greška ventilatora
Greška parametra
Razno
Ponovna instalacija
Resetovanje...
Pozicija čišćenja dimovoda
(Naizmeničan narandžasti signal)
Delimično opterećenje
Puno opterećenje Centralno grejanje
Puno opterećenje Topla voda iz
vodovoda
Režim za programiranje pomoću
računara
_________________________________
_________________________________
(1) Ova funkcija nije primenljiva na sve tipove
011112 - 7602229-01
38
9. Dodatak
39
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
011112 - 7602229-01
Tzerra M 24S - 24C - 28C - 35C
011112 - 7602229-01
9. Dodatak
40
NL
Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
Tel: +31 55 5496969
Fax: +31 55 5496496
Internet: http://nl.remeha.com
E-mail: [email protected]
© Autorsko pravo
Sve tehničke i tehnološke informacije koje se nalaze u ovom tehničkom uputstvu,
kao i svi crteži i tehnički opisi, ostaju naša svojina i ne smeju se umnožavati bez
naše prethodne saglasnosti u pismenoj formi.
011112
7602229
Download

Tzerra - Postprodajni servisni vodič