Produktový list
Recom
Remeha Recom software
Jednoduchá instalace a diagnostika kotle.
Změna parametrů
Recom
Aktuální hodnoty
Remeha Recom software
Pro jednoduchou a rychlou instalaci kotlů a jejich diagnostiku je připraven
servisní software pro počítače.
Software Recom nabízí možnost přímo komunikovat s elektronikou kotlů. Program
je schopný odečítat teploty, otáčky ventilátoru a stav komponentů zap./vyp. (např.
čerpadlo, plynový ventil…) v přehledném multijazyčném menu. V programu Recom
jsou všechny parametry odečtené z elektroniky kotle zobrazovány v tabulkové
formě.
Současně můžete ukládat okamžité nastavení všech parametrů kotle na pevný disk
počítače tak, aby bylo snadné potřebná nastavení např. u větších projektů s více
Recom podporují následující typy kotlů:
kotli zadávat do dalších kotlů najednou. Seznam parametrů s nastavením lze také
• série Bergen Calenta
• série Gas ECO
vytisknout a uložit pro kontrolu v projektové dokumentaci, aby bylo počáteční
• série Bergen Silver
• série Gas ECO PRO
nastavení kotlů naprosto jasné.
• Bergen Aqua Gold
Také je možné sledovat funkci kotle delší dobu. Pomocí programu Recom a funkce
• série Bergen Master Line
on-line přenosu informací lze zapisovat a ukládat stavy a hodnoty všech údajů
• série Bergen Master Line Plus
elektroniky kotle. Z uloženého log souboru lze následně zjistit mnoho informací a
okamžitě vyhodnotit případné problémové stavy.
Přehled výhod
Systémové požadavky
• Změna parametrů kotle v uživatelském i servisním Menu
Pro správnou funkci programu RECOM můžete použít
jakýkoliv počítač vyhovující následujícím požadavkům:
• Odečet/Vymazání poruchových a blokovacích hlášení kotle.
• Odečet aktuálních hodnot a stavů: natápěcí a vratné teploty, otáček
• PC s Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1
• USB port.
ventilátoru, stav čerpadla a plynového ventilu a další.
• Aktuální nastavení parametrů lze uložit a vytisknout v grafické formě.
• Kabel s převodníkem (lze objednat u dodavatele kotlů).
• Ukládání a znovunačtení nastavovacích parametrů kotle z a do PC.
• Vyhodnocení při změně sledované hodnoty v daném časovém intervalu.
• Vícejazyčné prostředí včetně CZ.
• Automatický download aktualizací přes internet.
Váš dodavatel kotlů Bergen:
Změny vyhrazeny.
H+I Trading Company s.r.o.
Karlická 37/9
153 00 Praha 5
T +420 603 499 773
E [email protected]
I www.bergen.cz
120524 - 161113
Sledování změn a problémových stavů.
• Potřebný kabel s převodníkem je k dispozici na objednávku.
Download

Remeha Recom software