MG-111-3 PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL
SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 40
PLASMA PFC
1.
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ – Pouze osoba splňující
kvalifikaci danou zákonem je oprávněna
opravovat stroj.
PŘED OTEVŘENÍM KRYTU STROJE JEJ
ODPOJTE VYTAŽENÍM SÍŤOVÉ VIDLICE ZE
SÍTĚ.
Každé 4 měsíce otevřete stroj a jemně ho
vyfoukejte stlačeným suchým vzduchem
POZOR, NEPOUŽÍVEJTE STLAČENÝ
VZDUCH O PŘÍLIŠ VYSOKÉM TLAKU, ABY
NEDOŠLO K MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
ELEKTROSOUČÁSTEK.
Každé 4 měsíce zkontrolujte řádný stav
svařovacích kabelů a síťových kabelů.
Není povolena žádná modifikace
svařovacího stroje.
page 1
SERVICE MANUAL PEGAS 40
PLASMA PFC
WARNING
NOTE Only trained personnel are
permitted to work inside the machine.
BEFORE OPENING THE MACHINE, CUT
OFF ITS ELECTRICAL POWER BY
REMOVING THE PLUG FROM THE MAINS
SUPPLY SOCKET.
Every six months, open the machine and
clean it inside, using compressed
dehumidified air.
CAUTION. DO NOT USE COMPRESSED
AIR AT TOO HIGH A PRESSURE. YOU
COULD DAMAGE THE ELECTRONIC
COMPONENTS.
With the same frequency, check the
welding cables and the supply cables.
No modification, of any type, may be
made to the welding machine.
Pro Vaši bezpečnost je nutné posečkat se
sundáním krytu ze stroje po odpojení ze sítě
po dobu minimálně 5 minut, kdy klesne
napětí na kondenzátorech na hodnotu pod
36 V.
For safety while maintaining the machine,
please shut off the supply power and wait
for 5 minutes, until capacity voltage
already drops to safe voltage 36V.
2.
ELECTRICAL PRINCIPLE DRAWING
BLOKOVÉ SCHÉMA
ALFA IN a. s. © 2010
SERVISNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
D-
1
2 DC-
D+
R154
C 141
QD6
C 122
QD6
R 23
C 103
R1
SYNC
R 176
R 152
C 142
R 151
R 150
R 184
PUVLO
QD6
R 155
16
15
R 153
+UB
2
C U2
VRMS
1 D+
2
IPK
C U1
R 177
C 121
R 180
MULT
8
AC1
C 143
ZD2
R 200 -2
C 144
C 108
C 120
R 175
R 181
C 110
R 183
QD6
C 106
+UB
5
7
D14
VP
QD6
GDR V
3
R 179
20
RX
C 124
V8
V8-1
V9-1
R 173
R 169
R 168
R 167
AC3
AC4
V12
C 123
QD6
C 107
QD6
V7
V7-1
2
AC3 1
AC4 2
1
J1
R 02
R 00
1 15 V
2
R 179 -1
V9
CX
QD6
+0 V
Dnd
F1 515 S-1W
0V
Vin
F1 515 S-3
-24V
T6
GDN
C U3
C U4
R 172
C 105 -3
L4
C 109
C Y1
R 185
R 200 -1
+UB
49 81
R 156
R 157
IAC
4
ISENSE
9
VCC
1
2
COS Z
18
AC1
VA-OUT
13
SS
12
TR 1
VREF
11
VFEED
7
CAOUT
5
R178
PGND
1
19
ROS Z
17
R 182
LFF
6
14
SGND
10
1
2 AC2
R186
1
2
AC2
R 174
QD6
R 158
R 171
R 170
C 00
IFOUT
IFIN
1
2
3
4
1
2
3
4
C 12
DC+
1
2
R 51
R 50
4
3
2
1
4
3
2
1
OUT
OUT
VCC
OUT
VCC
OUT
GND GND
NC
IN
VCC
U5
GND GND
NC
IN
VCC
U4
QD6
DC+
C 17
C 19
C 16
C 18
C 24
R 130
R 127
OC1
3
1
C 48
1 OC
2
C4
U1
4
R 84-4
ZD6
R 133
D53
D52
D51
C 57
R 134
R 84 R 84-1R 84-2
C5
D50
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
5
6
7
8
C3
D21
D13
C2
C1
C 21
ZB YQ
C 20
XFIF/IN/OUT
OC2
OC1
R 62 R 61 R 60 R 59 R 58 R 188R 187R 57 R 56 R 63 R 55 R 54 R 39 R 39-1
R 64
C 54
C 23 C 22
R 128
R 129
OC2
R 52
R 48 R 38 R 38-1
R 189R 190R 46 R 45 R 44 R 43 R 42 R 41 R 40 R 53 R 49 R 47
5
2
D5-1
QD6
QD5
QD2
QD1
R 11
D20
R 10
D11
D5
R 29
R 28
R 33
R 32
R 37
T5
R 36
T4
T2
T1
C0
R203
R200
R 25
R 24
B2
B4
C6
R204
R201
R 89
R 94
R 88
DYJC
OC1
T1 5
T1 3
R 22
R 20
D6
TVS1
R206
C
OC2
TR 8
R 92
1
U7A
B3
C 50
ZB YQ
C 40
2
C 41
R 93
D18
D28
D17
D16
D9
D7
12 v
+1 2v 1
F1 515 S
GDN
C OUT2
R 101
T1 6-1
T1 4-1
ZD5-1
ZD3-1
R 100
QD
C 43
2
1
D27 C 42
D15 C 11
C7
OUT+1
D8
QD6
ZD5
QD5
QD2
ZD3
QD1
PF C1 0T(3X3.2)/1 4T(1.8X2.6)
ZB YQ
R2085
R202
R 18
D12
R 16
D10
2
1
C8
U9
C 53
L5
L3
L2
C 49
C 27
C 45
C 13
C9
C 51
C 126
R 125
4
3
2
1
R 90
12 v
2
+1 2v
1
-24V
R 87
R 86
OUT
OUT
VCC
+0 1
GND GND
NC
IN
VCC
U6
T1 0-1
C 52
+2 4V1
R 85
ZD9
C 28 R 30
C 46
C 14
C 10
R 91
ZD8
OR2
U8
0UT-
R 34
OR1
R 31
L1
C 25
C 15
D19
7
5
WVOUT
C OUT1
3
2
1
GDN
C 101
C 100
V13
ZYOUT
6
6
2
1
5
5
1
IN
IN
GND
2
OUT
OUT
+
3
1 15 V
2
3
4
5
6
7
2
L
6
D
S
4
X
3
F
5
5
6
7
8
ZD4
DY2
F1 515 S-2
1
HF2
3
4
5
1
2
R 04
C 47
7
5
C 44
R 132
OUT+1
DY1
R 01
XHIF
HL
OUT+
OUT
4
ALFA IN a. s. © 2010
1
2
3
4
NÁHRADNÍ DÍLY
+0V
Dnd
F1515S-1W
0V
Vin
3.
+0V
Dnd
F1515S -1W
0V
Vin
IN
MG-111-3 PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL
page 2
SPARE PARTS
SERVISNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
MG-111-3 PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL
Po
s.
page 3
Quantit
y
Item No
Popis
Description
1
8.253.020
8.301.620
3
8.068.620
Handle P250
Cover upper P40
Back Panel P40
1
2
Držák - madlo P250
Kryt horní P40
Panel zadní P40
4
7.154.402
7.232.730
6
8.462.116
Mains Cable Pegas
Switch ON/OFF P40
Air Connector P40
1
5
Kabel přívodní Pegas
Vypínač hlavní P40
Konektor vzduch P40
7
8.831.001
Box P40
Fan P40
1
Rezistor 4ohm P40
Discrete1 IGBT P40
1
8
Box P40
7.720.005-B Ventilátor P40
9
7.445.312
10
7.425.631
Rezistor 4ohm P40
Tranzistor IGBT Discrete1 P40
ALFA IN a. s. © 2010
1
1
1
1
1
2
SERVISNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
MG-111-3 PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL
11
7.411.010
12
5.496.359-E
13
8.713.638
14
8.425.640
15
8.425.641
16
7.425.632
17
5.496.110-P
Usměrňovač PEGAS 160 E
Rectifier Bridge
PCB řídící P40
PCB Control P40
Folie P40
Chladič 2 P40
Chladič 3 P40
Tranzistor IGBT Discrete
PEGAS 160 E
PCB hlavní 160T (11+43)
FILM P40
Heat sink 2 P40
Heat sink 3 P40
1
Discrete IGBT
4
PCB silová CUT 40P kompl.
5.AAA.40P (Obsahuje položky 9-11+1417
17+24+26-30+39-46)
Main board Pegas 160T
(11+43)
PCB Power CUT compl.
(Containsitems9-11+1417+24+26-30+39-46)
PCB silová CUT 40P kompl.
Repas (Obsahuje položky 917 5.AAR.40P
11+14-17+24+26-30+39-46)
PCB Power CUT compl.
Repair (Containsitems911+14-17+24+26-30+39-46)
18
5.496.803-E
19
8.069.620
19
8.713.638
20
7.667.001
21
7.155.140
22
8.123.632
23
8.123.630
24
6.271.639
25
8.055.620
26
page 4
PCB přední P40
Panel přední P40
Folie P40
Centrální koncovka hořáku CUT
P40
Rychlosp. 10-25 panel samice
2
1
1
1
1
1
1
PCB Front P40
Front plastic panel P40
FILM P40
1
CENTRAL OUTLET CUT P40
1
Quick Connector 10-25 Panel
Socket
1
1
1
Output panel P40
1
Holder for PCB P40
Inductance P40
Ground P40
Hall CUT P40
1
7.321.106
Výstupní panel CUT PEGAS
P40
Držák PCB P40
Tlumivka P40
Kryt spodní P40
Sonda Hall CUT P40
27
7.425.634
Tranzistor IGBT Discrete2 P40
IGBT Discrete2 P40
1
28
7.401.081
8.425.643
Diode P40
Heat sink 5 P40
4
29
Dioda PEGAS P40
Chladič 5 P40
30
7.231.275
8.124.620
Thermo switch
Midle front1 P40
PREESSURE SWITCH P40
Solenoid valve P40
Metal panel P40
Midle front2 P40
CROSSES TEE BARBED "T"
P40
Reduction air P40
2
31
Termostat PEGAS
Panel střední1 P40
Tlakový spínač P40
33 7.253.009-B Ventil P40
34 8.124.640
Železný panel P40
Panel střední2 P40
35 8.124.621
32
7.232.637
36
7.624.270
Šroubení "T" P40
37
7.253.400
Redukce vzduchu P40
ALFA IN a. s. © 2010
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SERVISNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
MG-111-3 PEGAS 40 PLASMA PFC SERVICE MANUAL
38
8.124.622
39
8.123.620
40
7.445.319
41
7.421.541
42
6.185.639
43
7.460.790
44
8.425.642
45
6.190.639
46
8.425.639
page 5
Panel střední3 P40
Držák panelu P40
Midle front3 P40
Holder front P40
1
Rezistor 6,8ohm P40
Dioda PEGAS 160 E
Trafo hlavní P40
Kondenzátor kapacitní P40
Chladič 4 P40
Rezistor 6,8ohm P40
Diode
Main transformer P40
Capacitor P40
Heat sink 4 P40
2
PFC P40
Chladič 1 P40
PFC P40
Heat sink 1 P40
1
4.
DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY NA
SKLAD NA 100 KS ZAKOUPENÝCH PEGAS
40 PLASMA PFC
Název
Dioda PEGAS 160 E
Description
Diode
7.253.009-B
7.232.637
Ventil P40
Tlakový spínač P40
Solenoid valve P40
PREESSURE SWITCH P40
7.425.634
Tranzistor IGBT Discrete2 P40
IGBT Discrete2 P40
7.321.106
Sonda Hall CUT P40
PCB přední P40
Tranzistor IGBT Discrete
PEGAS 160 E
PCB řídící P40
Usměrňovač PEGAS 160 E
Tranzistor IGBT Discrete1
P40
Ventilátor P40
Dioda PEGAS P40
Vypínač hlavní P40
Hall CUT P40
PCB Front P40
7.425.632
5.496.359-E
7.411.010
7.425.631
7.720.005-B
7.401.081
7.232.730
Worked out:
DJ 21/3/2011
ALFA IN a. s. © 2010
Inspected:
2
1
4
1
1
RECOMEDED QUANTITY OF SPARE
PARTS FOR 100 PCS OF PURCHASED
PEGAS 40 PLASMA PFC
Kod
7.421.541
5.496.803-E
2
Discrete IGBT
PCB Control P40
Rectifier Bridge
Discrete1 IGBT P40
Fan P40
Diode P40
Switch ON/OFF P40
DJ 7/11/2011
Approved:
Quantity
10
4
2
4
3
3
12
2
4
6
3
8
3
DJ 7/11/2011
SERVISNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Download

servisní manuál pegas 40 plasma pfc service manual