Online monitor částic OPM II
R-CZ 51460 Vydání: 2013-11
Typ OPM II
▶ Jmenovitý tlak max. 420 bar dynamický / 600 bar
statický
▶ Jmenovitý průtok 50 až 400 ml/min
▶ Provozní teplota ‒20 až +80 °C
45197
Charakteristické znaky
Obsah
OPM II je optický online monitor částic, který pracuje na
principu světelné extinkce.
Umožňuje přesně monitorovat a dokumentovat úroveň
znečištění a trend čistoty tekutin. Alarmové hlášení při
překročení limitních hodnot umožňuje rychlou reakci.
Charakteristické znaky
Údaje pro objednávku
Popis funkce, řez
Příslušenství
Technické údaje
Rozměry
Komponenty
Instalace
▶ Indikace třídy čistoty podle normy ISO4406:99
nebo SAE AS4059E
▶ Vhodný pro pro minerální oleje, biooleje a motorovou naftu
▶ Možnost jednoduché konfigurace pomocí displeje;
k dispozici integrovaná datová paměť
1
2
3
3
4
4
5
5
R-CZ 51460, vydání: 2013-11, Bosch Rexroth AG
2/6
OPM II | R-CZ 51460
Údaje pro objednávku
Základní přístroj
Obj. číslo
Objednací klíč
Základní přístroj
R928052298
OPM II – 1X – M
Online monitor částic OPM II (základní přístroj s těsněním z NBR)
R928052660
8874-19-01.03-BR
Software pro vyhodnocení na PC
Příslušenství, hydraulické přípoje
Obj. číslo
Objednací klíč
Příslušenství, hydraulické přípoje
R928052661
2103-A0-02.00
Regulátor průtoku se sítkem 125 μm (tlakové okno při 30 cSt: 2 … 300 bar)
R900025012
ANSCHLUSSSTUECK
AB20-11/C G1/4"
Přímý přípoj 1620 ISO228-G1/4 vnitřní
R900981026
SCHLAUCH
AB20-11/630-630BAR
Hadice DN2, 2x závitová přípojka m16x2, délka 630 mm
R900083425
SCHLAUCH
AB20-11/1000-630BAR
Hadice DN2, 2x závitová přípojka m16x2, délka 1000 mm
R900054614
SCHLAUCH
AB20-11/2000-630BAR
Hadice DN2, 2x závitová přípojka m16x2, délka 2000 mm
R900033690
SCHLAUCH
AB20-11/630-G1/4
Hadice DN2, s hadicovou přípojkou M16x2 a přípojkou manometru G1/4, délka 630 mm
R900033691
SCHLAUCH
AB20-11/1000-G1/4
Hadice DN2, s hadicovou přípojkou M16x2 a přípojkou manometru G1/4, délka 1000 mm
R900033693
SCHLAUCH
AB20-11/2000-G1/4
Hadice DN2, s hadicovou přípojkou M16x2 a přípojkou manometru G1/4, délka 2000 mm
Příslušenství, elektrické přípojky
Obj. číslo
Objednací klíč
Příslušenství, elektrické přípojky
R928052662
8812-00-00.38
Síťový zdroj M12x1; zdířka 8pólová BU, s 4x adaptérem pro různé země
R913023441
VERTEILERSTUECK
8808-50-01.03
Y-rozvaděč, M12x1, 8pólový, zdířka na zástrčku/zdířku
R928052663
8824-T4-02.00-BR
Adaptér USB-CAN s kabelem pro připojení k PC
(zástrčka M12x1, 8pólová - zástrčka USB - délka kabelu 2 m)
R913002642
LEITUNGSDOSE
8P 7000-17121-2911000
Připojení (CAN) ke stávajícímu systémovému prostředí
(měřicí kabel M12x1; zdířka rovná 8pólová / otevřený konec - délka kabelu 10 m)
R901351431
LEITUNGSDOSE
7000-17141-2911000
Připojení (CAN) ke stávajícímu systémovému prostředí
(měřicí kabel M12x1; zdířka zalomená 8pólová / otevřený konec - délka kabelu 10 m)
Bosch Rexroth AG, R-CZ 51460, vydání: 2013-11
R-CZ 51460 | OPM II
3/6
Popis funkce, řez
OPM II je optický monitor částic, který pracuje na principu
světelné extinkce.
Skládá se z průtokového měřicího článku (A), laseru (B)
a fotodiody (C). Laser prozařuje měřicí článek a dopadá na
fotodiodu. Pokud laserovému paprsku vstoupí do cesty
částice, sníží se intenzita světla odraženého fotodiodou.
Čím větší je částice, tím méně odraženého světla.
S použitím OPM II lze sledovat úroveň znečištění a také
trend čistoty neagresivních tekutin. Možné odchylky absolutní přesnosti od počitadel částic kalibrovaných podle
normy ISO 11171:99 se pohybují pod řádovým číslem.
Díky průběžnému monitorování čistoty jsou rychle
detekovány změny v systému, čímž lze předejít následným škodám.
Indikace třídy čistoty probíhá volitelně podle normy
ISO 4406:99 nebo SAE AS4059E.
Přístroj měří teplotu na elektronické desce a je vybaven
počitadlem provozních hodin. Po přerušení elektrického
napájení začne počitadlo znovu počítat od poslední časové
hodnoty uložené před přerušením.
A
B
U
C
t
Příslušenství
Přístroj OPM II může být integrován do externích systémů
nebo používán samostatně. Existuje možnost přenášet
data na PC a zde je analyzovat.
Integrace přístroje OPM II do externího systému:
▶ OPM II (základní přístroj)
▶ Připojení (CAN) k externímu řízení
▶ Hydraulické přípoje
OPM II a příslušenství
1
2
4
Provoz přístroje OPM II jako samostatné varianty:
▶ OPM II (základní přístroj)
▶ Zástrčný síťový zdroj s adaptéry pro různé země
▶ Hydraulické přípoje
3
5
OPM II s PC pro čtení dat:
▶ Y-rozvaděč (pro současné připojení zástrčného síťového
zdroje a adaptéru USB-CAN)
▶ Adaptér USB-CAN s kabelem pro připojení k PC
▶ PC software pro vyhodnocení
1 OPM II (základní přístroj)
4 Y-adaptér
2 Zástrčný síťový zdroj
5 USB-adaptér
3 Regulátor průtoku
R-CZ 51460, vydání: 2013-11, Bosch Rexroth AG
4/6
OPM II | R-CZ 51460
Technické údaje
(Při použití přístroje mimo uvedené hodnoty nebo při silných vibracích se nejdříve poraďte!)
Osazení kontaktů
Označení
Č.
Popis funkce
Zástrčka
+ UB (24 VDC)
1
Napájení
GND
2
Hmotnost
CANL; TxD
3
CAN-BUS; odesílání
CANH; RxD
4
CAN-BUS; čtení
NC; digitální vstup
5
–
IOUT1
6
4 … 20 mA
5
6
4
8
7
3
1
2
Otevřený kolektor, alarm OUT
7
Výstup pro alarm
8pólový
SGND
8
Ukostření signálu
Provozní podmínky
‒ Přípustný provozní tlak
M12x1
‒ Okolní teplota
‒ Vlhkost
Tekutiny
bar [psi] 420 [6091] (dynamický)/600 [8702] (statický)
°C [°F] ‒20 ... 80 [–4 ... 176]
% 0 … 95
‒ Přípustné tekutiny
‒ Teplota tekutiny
‒ Přípoje tekutiny
‒ Přípustný průtok
Smáčené materiály
Minerální a esterové kapaliny, polyalfaolefiny
°C [°F] ‒20 ... 80 [–4 ... 176]
2x měřící přípojka AB20-11/K1 G1/4
ml/min 50 … 400
Nerezová ocel, safír, NBR
Materiál těsnění
NBR
Elektrické napájení
V DC 9 … 36
Příkon
mA Max. 300
Proudové výstupy
mA 4 … 20
Rozhraní
RS 232, CANopen
Alarmový kontakt
Výstup s otevřeným kolektorem (Open-Collector)
Elektrická přípojka
8pól. zástrčka M12 x 1
Rozsah měření dle normy ISO 4406:99
0 … 24 (řádové číslo)
Kalibrovaný rozsah měření
10 … 22 (řádové číslo)
Přesnost měření
±1,0 (řádové číslo)
Rozměry
(rozměrové údaje v mm)
B: Odvzdušňovací otvor s tlakovým vyrovnávacím prvkem
(upevněným zevnitř)
A: Čtyři upevňovací body
M5 x 5.5
68,5
31,5
¯84
C: 2x měřící přípojka
pro závitovou přípojku
M16x2
1
¯6
88
141
Bosch Rexroth AG, R-CZ 51460, vydání: 2013-11
M12x1
R-CZ 51460 | OPM II
5/6
Komponenty
Přítok a odtok tekutiny (1) (6)
Přístroj je vybaven dvěma měřicími přípojkami pro závitovou přípojku M16x2. Obvykle se zde připojují hadice
s měřicími přípojkami, které spojují počitadlo částic se
systémem vedení tekutiny. Adaptéry zde umožňují použít
také G1/4 vnitřní.
1
2
3
8
7
4
5
6
Displej (2) (5)
Přední stranu přístroje lze otočit cca o 190°, takže displej
může být nezávisle na montáži vždy orientován vodorovně.
Na SW displeji se zobrazují poslední stanovené třídy čistoty spolu s časem do příštího měření, resp. zbývající
dobou měření.
10
9
Kontrolka "Power" (3)
Tato kontrolka svítí zeleně, když je připojeno provozní napětí.
Kontrolka "Alarm" (4)
Tato kontrolka signalizuje červeně existenci alarmu. V přístroji mohou být naprogramovány dva alarmy.
1 Přívod tekutiny
6 Odtok tekutiny
2 Otočná přední strana zařízení
7 Tlačítko "Nahoru"
3 Kontrolka "Power"
8 Tlačítko "Escape"
4 Kontrolka "Alarm"
5 Displej
9 Tlačítko "Enter"
10 Tlačítko "Dolů"
Montáž, uvedení do provozu, údržba
Při stanovení místa montáže dodržujte tyto pokyny:
▶ Připojte OPM II pomocí odbočnice T v obtoku k tlakovému potrubí.
▶ Směr průtoku je libovolný.
▶ Na místě připojení musí být pokud možno konstantní
tlakové podmínky. Tlak může kolísat, ale nesmí se
vyskytovat žádné špičky nebo silné výkyvy tlaku.
▶ Doporučuje se připojení k vedení řídícího oleje, alternativně se nabízí filtrační nebo chladicí okruh.
▶ Průtok musí být konstantní a dosahovat 50 … 400 ml/min.
▶ Regulace průtoku nebo redukce tlaku musí být vždy
nainstalována až za počitadlem částic, protože takové
zařízení může vytvářet částice nebo vzduchové bubliny, které způsobují chyby měření.
▶ Je-li k vytvoření požadovaného průtoku zapotřebí
čerpadlo, musí být bylo provedeno s minimálními
pulzacemi a nainstalováno před počitadlem částic.
Jinak mohou při umístění na sací straně vznikat bubliny, které způsobí chyby měření.
Před instalací dodržujte tyto doplňující pokyny:
▶ Při instalaci dávejte pozor na to, aby byl displej
následně dobře čitelný. Pro zjednodušení se displej
může otáčet cca o 190°.
▶ Pro připojovací vedení platí: Čím kratší, tím lepší.
S délkou vedení roste nebezpečí usazování větších částic.
▶ Především při vyšších viskozitách a při použití vedení
dávejte pozor, aby byl tlak dostatečně vysoký pro
zajištění průtoku mezi 50 … 400 ml/min.
▶ Dávejte pozor, aby měřená tekutina neobsahovala
bubliny a kapky. Bubliny a kapky v oleji se poznají
většinou podle velmi vysokých řádových čísel,
resp. podle stejných řádových čísel v různě velkých
kanálech. Pouhým okem tyto bubliny a kapky rozeznat nelze.
▶ Pokud objednatel nebo třetí osoba změní předmět
dodávky, nesprávně ho smontuje, nainstaluje, opraví,
použije, provede neodbornou údržbu nebo vystaví
předmět dodávky podmínkám okolního prostředí,
které neodpovídají našim montážním podmínkám,
zaniká záruka.
R-CZ 51460, vydání: 2013-11, Bosch Rexroth AG
6/6
OPM II | R-CZ 51460
Poznámky
Bosch Rexroth AG
Werk Ketsch
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Německo
Telefon +49 (0) 62 02 / 603-0
fi[email protected]
www.boschrexroth.de
Bosch Rexroth AG, R-CZ 51460, vydání: 2013-11
© Vlastníkem všech práv je společnost Bosch Rexroth AG, a to i v případě přihlašování ochranných práv. Vlastníme veškerá dispoziční oprávnění, jako právo
kopírovat a předávat dále.
Uvedená data slouží výlučně k popisu produktu. Z těchto údajů nelze odvodit
žádné informace o vlastnostech nebo vhodnosti pro určitý účel používání. Údaje
nezbavují uživatele povinnosti provádět vlastní hodnocení a zkoušky. Přitom je
třeba zohlednit skutečnost, že naše produkty podléhají přirozenému procesu
opotřebení a stárnutí.
R-CZ 51460 | OPM II
7/6
Poznámky
Bosch Rexroth AG
Werk Ketsch
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Německo
Telefon +49 (0) 62 02 / 603-0
fi[email protected]
www.boschrexroth.de
© Vlastníkem všech práv je společnost Bosch Rexroth AG, a to i v případě přihlašování ochranných práv. Vlastníme veškerá dispoziční oprávnění, jako právo
kopírovat a předávat dále.
Uvedená data slouží výlučně k popisu produktu. Z těchto údajů nelze odvodit
žádné informace o vlastnostech nebo vhodnosti pro určitý účel používání. Údaje
nezbavují uživatele povinnosti provádět vlastní hodnocení a zkoušky. Přitom je
třeba zohlednit skutečnost, že naše produkty podléhají přirozenému procesu
opotřebení a stárnutí.
R-CZ 51460, vydání: 2013-11, Bosch Rexroth AG
8/6
OPM II | R-CZ 51460
Poznámky
Bosch Rexroth AG
Werk Ketsch
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Německo
Telefon +49 (0) 62 02 / 603-0
fi[email protected]
www.boschrexroth.de
Bosch Rexroth AG, R-CZ 51460, vydání: 2013-11
© Vlastníkem všech práv je společnost Bosch Rexroth AG, a to i v případě přihlašování ochranných práv. Vlastníme veškerá dispoziční oprávnění, jako právo
kopírovat a předávat dále.
Uvedená data slouží výlučně k popisu produktu. Z těchto údajů nelze odvodit
žádné informace o vlastnostech nebo vhodnosti pro určitý účel používání. Údaje
nezbavují uživatele povinnosti provádět vlastní hodnocení a zkoušky. Přitom je
třeba zohlednit skutečnost, že naše produkty podléhají přirozenému procesu
opotřebení a stárnutí.
Download

Online monitor částic OPM II Typ OPM II