21
ETŠ "Dositej Obradović" Alibunar
Prva i druga smena
1
7:45 - 8:30
Pon
2
4
B: Savremena poslovna
korespodencija
Fizičko
Purkar... vaspitanje
Kempjan
Laura
Sekeš...
Komercijalno
Osnovi
Ekonomska
Računovod... poznavanje
ekonomije
geografija
robe
Stanču
Josif
Matematika
Istorija
Marina
Euđen
Sfera
Jon
Sre
Kesić
Vesna
Trifu
Mariora
Matematika
Pet
Marina
Euđen
Prihotko
Maša
Getejanc
Jonel
B: Računovodstvo
Stanču
Josif
Stanču...
7:45 - 8:30
Poslovna
ekonomija
Getejanc
Jonel
Uto
Getejanc
Jonel
Ver: Verska
nastava
Malaj...
Kesić
Vesna
Čet
Komercijalno
poznavanje
robe
Kesić
Vesna
8
9
10
11
12
13
Purkar
Marian
Krdu
Laza
Marina
Euđen
Krdu
Laza
3
Sekeš...
Engleski Osnovi Rumunski
jezik i
jezik ekonomije književnost
Kempjan
Laura
Kempjan
Laura
Stanču
Josif
Krdu
Laza
Istorija
Sfera
Jon
22
RASPORED ČASOVA
Važi od 29.09.2014.
Razredni starešina: Getejanc Jonel
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8:35 - 9:20 9:25 - 10:10 10:30 - 11:15 11:20 - 12:05 12:10 - 12:55 13:00 - 13:45 13:50 - 14:35 14:40 - 15:25 15:45 - 16:30 16:35 - 17:20 17:25 - 18:10 18:15 - 19:00
Srpski jezik
Čas
Ekonomska Fizičko
odeljenskog
i
geografija vaspitanje
književnost starešine
Prihotko
Maša
Kesić
Vesna
Purkar
Marian
Engleski Srpski jezik
i
jezik književnost
Martin...
Pet
2
Getejanc
Jonel
Pribić ...
Osnovi
Savremena... Istorija
ekonomije
Pribić ...
7
Rumunski
Matematika
jezik i
književnost
Zdravk...
Sekeš...
Komercijalno
Osnovi Ekonomska
Računovod... poznavanje
Matematika
ekonomije geografija
robe
Lalić
Verka
Sre
Prihotko
Maša
Gra: Građa...
Engleski
Poslovna Komercijalno
poznavanje
Đula A...
ekonomija
jezik
robe
ETŠ "Dositej Obradović" Alibunar
Prva i druga smena
1
6
Srpski jezik
Rumunski
Poslovna
Fizičko
kao
jezik i
ekonomija
vaspitanje
nematernji
književnost
A: Savremena poslovna
Čas
korespodencija
Ekonomska
odeljenskog
Purkar...
geografija
starešine
Trifu
Mariora
Pon
5
Engleski Srpski jezik Savremena...
kao
jezik nematernji
A: Računovodstvo
Stanču
Josif
Čet
Razredni starešina: Stanču Josif
8:35 - 9:20 9:25 - 10:10 10:30 - 11:15 11:20 - 12:05 12:10 - 12:55 13:00 - 13:45 13:50 - 14:35 14:40 - 15:25 15:45 - 16:30 16:35 - 17:20 17:25 - 18:10 18:15 - 19:00
Stanču...
Uto
3
RASPORED ČASOVA
Važi od 29.09.2014.
Sfera
Jon
Prihotko
Maša
Lalić
Verka
Poslovna
Istorija ekonomija
Getejanc
Jonel
Petuhov
Igor
Martin...
Srpski jezik Ceo: Savremena
i
poslovna
književnost korespodencija
Ceo:
Računovodstvo
Prihotko
Maša
Sfera
Jon
Zdravk...
Engleski
jezik
Matematika
Petuhov
Igor
Purkar
Marian
Fizičko
Matematika
vaspitanje
Sekeš...
Engleski
jezik
Petuhov
Igor
Gra: Građa...
Đula A...
Ver: Verska
nastava
Martin...
Benin ...
Download

ETŠ "Dositej Obradović" Alibunar Prva i druga