MOTIVACE BEZ “MOTIVACE”
aneb zamyšlení nad výkonovou motivací člověka 21. století
STRES
PhDr. Marian Jelínek
PARALELY MEZI SPOTREM A BYZNYSEM
EMOČNÍ VAZBA MEZI OSOBNOSTÍ A ROLÍ
ZÓNA, FLOW, PEAK PERFORMANCE...
CHARAKTERISTIKA STAVU ZÓNY A UKÁZKA MENTÁLNÍHO KOUČINKU ZAMĚŘENÉHO
NA TENTO STAV.
Záměr
strategie k dosažení
EMOČNÍ VAZBA MEZI OSOBNOSTÍ A ROLÍ
Proč jsou někteří úspěšnější, než jiní
?
Co je příčinou úspěchu?
Co je největší
“aktivací”člověka k dané
činnosti?
Jaký je rozdíl mezi
úspěšnými a
neúspěšnými lidmi v
daných rolích?
OSOBNOST
ROLE
ROLE
ZÓNA, FLOW, PEAK
PERFORMANCE...
CHARAKTERISTIKA STAVU ZÓNY A
UKÁZKA MENTÁLNÍHO KOUČINKU
ZAMĚŘENÉHO NA TENTO STAV.
Je úspěch (úspěšnost v dané roli) otázkou
motivace
?
“Motivace neexistuje. Existuje pouze špatný nebo dobrý cíl.”
Soustředit se
na to CO
CHCI
namísto obav
a přemýšlení
o tom, co
nechci
Download

MOTIVACE BEZ “MOTIVACE”