SERVISNÍ OBĚŽNÍK č. 17810
CHYBA F8
Dotčené výrobky:
Indukční desky vybavené výkonovou kartou IX7 vyrobené do 36 týdne roku 2008. Výrobní
čísla nižší než 0836……..
Popis problému:
V průběhu vaření se zobrazí chyba F8.
Důvod problému:
Chyby softwaru výkonové karty.
Opatření ve výrobě:
Modifikace bezpečnostního softwaru se změnou reference výkonové karty. Aktualizace
dosavadních výkonových karet.
Opatření servisu:
Výměna výkonové karty za novou s novou referencí viz tabulka.
Výkon
3 100 W
3 600 W
4 600 W
4 600 W „continuum“
Původní reference
72X6813
72X6009
72X6813
72X6813
Nová reference
C42P043A4
C42P044A2
C42P044A2
C42P044A2
Download

SERVISNÍ OBĚŽNÍK č 17810