1
ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA 1006
ŠKOLÁČEK
BŘEZEN 2015
4.ČÍSLO
Jak bohatý podnikatel potkal rybáře
Nejdůležitější body:
 Jaká nebezpečí na vás
číhají, když si neumyjete ruce?
 Předškoláci rádi poslouchají četbu
 Cesta do pravěku
 Naše školní knihovna
 Recitační soutěž
 Ekotýmek
 Městská knihovna Praha
Černý Most
Uvnitř tohoto vydání:
Předškoláci
2
Obrázky z knih
6
Encyklopedické znalosti
12
Školní knihovna
14
Soutěž
17
Prvňáci
18
Ekokotýmek
20
Když jeden bohatý
podnikatel narazil
na rybáře,
který poklidně seděl
opřený o loď a hrál
si s dětmi,
zděšeně se ho zeptal:
„Proč nerybaříš?“
telova odpověď.
„Mohl bys k lodi připevnit motor,
vydat se do hlubších
vod a ulovit více ryb.
Pak bys získal peníze
na dvě lodi…, a snad
i na celou flotilu.
A stal by se z tebe
boháč jako ze mne.“
„Protože pro dnešek
„A co bych dělal pojsem už ulovil dostatom?“ zeptal se rytečné množství ryb,“
bář.
odpověděl rybář.
„Mohl by sis pořád„Proč neulovíš ještě
ně užívat života.“
nějaké další?“
„A co myslíš, že
„A co bych s nimi
právě dělám?“ oddělal?“
pověděl rybář.
„Vydělal bys více peDafne Ariasová
něz,“ zněla podnika-
2
Směšné bacily
Paní učitelka nás poučila z knih o různých nebezpečích,
která na nás číhají, když si neumyjeme ruce. Bacily vypadají pěkně, ale určitě by nám taky pěkně uškodily.
Ať si raději zůstanou za dveřmi!
3
Ahoj, já jsem Daniel Kostiha.Velice rád maluji, kreslím a poslouchám pohádky,
které nám čte paní učitelka. 0.B
Dobrý den, ahoj děti,
jmenuji se Martin
Dudek, rád stavím
ze stavebnice domy
a dálnice. 0.B
Pavel Moták 0.B
Pavel Xia 0.B
Markéta Pešková 0.B
4
2.A
2.C
2.B
Individuální přístup je přínosem pro jednotlivé žáky a
zároveň neruší výuku
ostatních spolužáků.
5
Čtení nás baví
I předškoláci poslouchají rádi četbu
Nezapomínejme jim i doma číst!
( foto na pozadí)
2.B
6
Jak to bylo
v pravěku?
I to se dá
najít v
knihách .
Nebo i nakreslit z
knih .
Radka Beránková 3.C
Taťána Martynková 4.C
Školní
družina
je
také
aktivní
ve své
tvorbě
7
Matěj Brož 0.A
Julie Podlahová 2.C
8
Tereza Vališová 4.C
Pohádky na
papíře
Šárka Makovcová 5.A
Monika Tökölyová 4.B
9
Ivan Dvořák 1.A
Kristýna Skoumalová 5.A
10
Ivan Didov
Míša Franková
Michal Grim
3.C
Aneta Fialová
Jindřich Slavík
11
Ivana Svobodová
Lukáš Urválek
12
Co najde v encyklopedii
4.C
Zmije obecná
13
14
Ze čtenářského deníku Šárky Makovcové z 5.A
A Kristýny Skoumalové z 5.A
15
Milé děti,
V naší školní knihovně
máme spoustu nových
knížek. Přijďte se podívat a začtěte se do
světa fantazie.
Co si
můžeme
půjčit u
paní
Marešové
v naší
školní
knihovně?
Josef
Kašpar 5.A
16
Tobiáš
Petrásek 5.A
17
Výherci recitační soutěže:
I.kategorie: Ivan Didov—3.C
Nela Revajová—2.C
Natálie Sochnová—3.C
II.kategorie: Andrea Prelová a
Nikola Hotová—4.B
Bedřich Horčík—4.B
Nikoleta Mikšovská 4.B a
Jáchym Boček –4.A
18
Pohádky kocoura Mikeše
Kocour Mikeš má pro strach uděláno. Vždyť
umí mluvit, tak to by bylo, aby se na svých
toulkách po okolí i v nejvzdálenějších končinách s lidmi a ostatními zvířátky nějak nedomluvil. A když si na něj začne nějaký vykuk
dovolovat, vymyslí si na něj náš malý chlupatý
dobrodruh nějakou vychytralou piškuntálii, aby každý zlý dareba dostal pěkně za
vyučenou.
19
Prvňáci v divadle „Gong“
20
21
22
EKOTÝMEK KRMÍ PTÁČKY
V letošním roce 2015 máme v atriu naší školy jednu novinku. Je jí krmítko
pro ptáčky. Žáci
z Ekotýmku jsou sice ještě malí ( do krmítka zatím
nevidí), ale sypání semínek do krmítka se zhostili
s přehledem. Ptáčci u nás
letos strádat nebudou.
23
Snad se nám poštěstí a některé budeme moci na krmítku
pozorovat.
24
Na naší škole se děti učí
udržovat pořádek i v jejím okolí. Kdo má pejska
tak ví, co je třeba udělat,
aby se nám tady chodilo
hezky a nemuseli jsme
se doma zabývat tím, co
to zapáchá a kdo si co
přinesl na své obuvi.
Karolína Procházková 3.A
Sabina Bížová 3.A
25
Natálie Sochnová 3.A
Uklízíme po
svých pejscích
Saša Lakatoš 3.A
26
Kdo to byla ta
Šárka?
Zapamatuji si
tu pověst?
Čtvrťáci poznávali pověsti
Znáte nějaké pověsti?
27
Pověsti jsou psány
i zábavnou komiksovou formou.
Přečtete si pověst a
zkuste ji převyprávět
dalším ve skupině.
Markéta Spitzerová
28
Zdroj: http://www.divadlogong.cz/gong-detem/repertoar/pohadky-kocoura-mikese
http://m.taggmanager.cz/667
Redaktor:
Š. Vondrášková
V. Borovanová
Mail: [email protected]
Vydala ZŠ Generála Janouška
Březen 2015
Download

Ke stažení - ZŠ Generála Janouška