Z ÁKLADNÍ ŠKOLA CHRASTAVA
náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace
INFORMACE PRO RODIČE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy pro výchovu a vzdělávání:
Zástupce ředitele školy pro ekonomiku a provoz:
Výchovný poradce:
Koordinátor prevence rizikového chování:
Koordinátor environmentální výchovy a vzdělávání:
Vedoucí vychovatelka ve školní družině:
Sekretářka školy:
Mgr. Bc. Aleš Trpišovský
RNDr. Irena Lejsková
Bc. Renata Hradcová
Mgr. Iveta Steidlová
Ing. Jiřina Suchá
Mgr. Veronika Povýšilová
Marie Hájková
Eva Brožková
Základní škola je umístěna v budovách: náměstí 1. máje 228, Školní ul. 381, Revoluční ul. 442.
Ředitelství školy je v budově na náměstí 1.máje 228
Organizace školního roku 2014/2015
Zahájení školního roku:
Ukončení 1. pololetí:
Ukončení školního roku :
Termíny třídních schůzek:
Zápis dětí do 1. tříd:
Prázdniny:
Podzimní:
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní:
Státní svátky:
Kontakty
ředitel školy
sekretariát
výchovný poradce, preventista
náměstí 1. máje (sborovna)
Školní ul. (sborovna)
Revoluční ul. (sborovna)
Školní družina
e-mail:
webové stránky školy:
01.09. 2014 (pondělí)
29.01. 2015 (čtvrtek)
30.06. 2015 (úterý)
16.09. 2014 (úterý)
přelom listopadu, prosince 2014 (tripartita)
21.04. 2015 (úterý)
23.01. 2015 (pátek, budova v Revoluční ulici)
27.10. a 29.10. 2014 (pondělí, středa)
22.12. 2014 – 02.01. 2015
vyučování končí v pátek 19.12. 2014
a začíná v pondělí 5.1.2015
30.01. 2015 (pátek)
02.02. – 08.02. 2015
02.04. – 03.04. 2015 (čtvrtek, pátek)
01.07. – 31.08. 2015
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016
začne v úterý 1.9. 2015
28.09. 2014 (neděle)
28.10. 2014 (úterý)
17.11. 2014 (pondělí)
01.01. 2015 (čtvrtek)
01.05. 2015 (pátek)
08.05. 2015 (pátek)
488 880 711
488 880 712-3
488 880 714
488 880 710
488 880 720
488 880 730
485 143 044
[email protected]
www.zschrastava.cz
1
mobil: 731 449 125
mobil: 736 754 948
mobil: 737 211 936
mobil: 736 481 618
mobil: 739 096 669
Rozmístění tříd a učitelů v budovách školy:
náměstí 1.máje
2.C
Mgr. Zuzana Živnůstková
3.A
Mgr. Eva Smrčková
4.A
Mgr. Vladislava Kollmannová
5.A
Mgr. Iveta Steidlová
5.B
Mgr. Veronika Povýšilová
6.A
Mgr. Marie Podrábská
7.A
Mgr. Václav Severa
8.A
Mgr. Kateřina Kašková
8.B
Ing. Jiřina Suchá
9.A
Mgr. Jana Kopalová
Školní ulice
Mgr. Lucie Dundová
Mgr. Radka Jerjová
Mgr. Markéta Mézlová
Mgr. Hana Šnýdlová
Mgr. Tomáš Jerje
Ing. Jana Petržílková
3.C
4.B
6.B
7.B
8.C
9.B
Revoluční ulice
1.A
Mgr. Jana Řeháková
1.B
Mgr. Ingeborg Henzlová
2.A
Mgr. Ivana Řehořková
2.B
Mgr. Ivana Bláhová
3.B
Mgr. Eva Vodičková
1.S
Mgr. Blanka Borovanová
2.S
Mgr. Dagmar Nováková
3.S
Mgr. Karel Řehák
Školní družina:
1. oddělení: Marie Hájková
2. oddělení: Ivana Motejlková
3. oddělení: Ilona Kohlíková
4. oddělení: Helena Šťastná
Netřídní učitelé:
Mgr. Petra Burešová, Mgr. Jana Havlová, Mgr. Jana Chrásková, Mgr. Marta Langerová,
Mgr. Daniela Pustková, Dušan Ramírez, Bc. Lenka Řeháková, Mgr. Vlastimil Řehořek,
Mgr. Monika Šulcová, Mgr. Renata Zatočilová
Asistent pedagoga:
Helena Šťastná
Zájmové kroužky:
Dramatický kroužek
Florbal
Florbal
Hra na flétnu
Jóga pro děti
Pohybové hry
Sborový zpěv
Sportovní hry
Výtvarný kroužek
I. Bláhová
M. Podrábská, D. Ramírez
V. Řehořek
V. Kollmannová
I. Řehořková
I. Řehořková, E. Vodičková
V. Kollmannová, I. Henzlová
J. Řeháková, K. Řehák
Z. Živnůstková
3.- 5. ročník
3.- 6. ročník
7.- 9. ročník
1.- 6. r., z min. roku
2. ročník
2.- 4.ročník
2.- 9. ročník
3.- 5. ročník
2.- 3. ročník
úterý
středa
pátek
středa
čtvrtek
pondělí
pondělí
úterý
čtvrtek
Další zájmová činnost, která bude organizována v prostorách školy jinými subjekty (placená):
Bojové sporty
Rytmik dětem o.p.s.
5.-9. ročník
úterý
Taneční kroužek
Rytmik dětem o.p.s.
1.-2. ročník
pondělí
Kroužek angličtiny
lektor Krňanský (info a ukázková hodina 4.9.,18.00 budova ZŠ na náměstí)
2
Download

org. škol. r. 14-15