LIST AKCE
Název registrovaného střediska OPV:
GASCONTROL, společnost s r.o.
Bodové hodnocení OPV:
Číslo akce: 6
Název akce:
Kurz pro revizní techniky VPZ - příprava ke
zkouškám TIČR
Rozsah akce (délka trvání):
2-4 dny – dle požadovaného
rozsahu zkoušky
Hlavní odborné téma (anotace akce):
Revize vyhrazených plynových zařízení
Školená témata - obsah:
vyhlášky, zákony vztahujících se k VPZ
- základní rozdělení plynových zařízení
dle jednotlivých skupin dle Vyhl. č.
Speciální požadavky na účastníky
21/1979 Sb.
(vědomostní, kvalifikační):
- výklad dle vyhl. č. 85/1978 Sb. o revizích
SŠ vzdělání + 3 roky praxe, VŠ vzdělání + 1 rok
a zkouškách
praxe, zdravotní způsobilost
- rozdělení rozvodů plynů a spotřebičů
dle výkonů a druhů
Zaměřeno na cílovou skupinu:
- tvorba místních provozních řádů
Revizní technici VPZ, projektanti VPZ
- technologické postupy oprav
- rozbory a příčiny nehod a havárií
Termín konání:
- kvalifikace pracovníků obsluh a
opravářů
- zásady zkoušek u TIČR
- ověřovací test - příklad
Lektoři:
Ing. Radomír Koukal, Ing. Kaňoková Zdeňka, PhD., Ing. Martina Povýšilová
Místo konání:
GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Pořadatel: GASCONTROL, společnost s r.o.
Druh akce:
* průřezová
* odborný seminář, školení
Doplňující informace:
Informace a přihlášky zašlete na:
GASCONTROL, společnost s r.o.
Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov-Prostřední
Suchá
E-mail: [email protected]
Odpovědná osoba:
Iveta Alešová, tel. 775 643 151
Download

Odborná příprava ke zkoušce TIČR - revize, zkoušky PZ