Osobnostní profily naruby
.. Svlékněte každou osobnost do naha
.. Zjistěte jak profily využít v běžném životě
I pro úspěšnější obchodování!
Sdílejte na Facebooku
Osobnostní profily naruby
Ve škole Vám neřekli všechno
Možná už jste to také pochopili. Základní a střední školy páchají na osobnostních profilech nenávratné škody každý den. Vnucují studentům zprofanovaný názor, díky kterému jsou profily osobnosti považovány za něco
zcela podřadného, často skoro za nadávku. Díky tomu, že se psychologie
vyučuje velmi povrchně, žije veřejnost v omylech, polopravdách a mýtech
o tom, co který profil do společnosti přináší. Co přinese do vašeho života,
když se začnete více zajímat o pozitivní vlastnosti jednotlivých profilů. Protože známé jsou bohužel především ty negativní vlastnosti.
Typickým příkladem cholerika však na druhou stranu může být například Steve Jobs! Jasně, občas běhal po místnosti a křičel na lidi. Možná se choval jako
blázen, ale o co všechno by společnost přišla, kdyby nebylo Steva Jobse…
Když o někom řeknete, že je flegmatik, může ho to v očích kolegů a spolužáků postavit do role líného povaleče a flákače. Přitom profil flegmatika je
jedním z klíčových elementů pro každou prosperující firmu a přináší do kolektivu klid a rovnováhu.
Využijte získané informace k užitku a prospěchu vás i celé společnosti!
Tento krátký e-book vám pomůže využít plný potenciál svého vnitřního nastavení. Díky přehledné charakteristice se naučíte profily identifikovat
a komunikovat s nimi tak, aby se vám dobře pracovalo. Můžete pak snadněji navazovat kontakty, seznamovat se, nebo oslnit obchodní partnery.
Představte si cholerika…
Vidíte zřejmě nevrlého chlapíka, který nervózně pobíhá po místnosti a s naběhlou žílou na čele řve na své kolegy, když neodevzdají svou práci včas.
Máte na mysli něco podobného?
*Dílo je chráněno autorským právem. Bez souhlasu autora, není možné texty kopírovat, nahrávat na veřejná úložiště ani jinak duplikovat bez souhlasu. Sdílet ebook je možné přes speciální
tlačítko, umístěné přímo v ebooku. Tímto způsobem lze dílo volně šířit přátelům.
Sdílejte na Facebooku
2
Osobnostní profily naruby
Co jsme v minulosti věděli a co bylo potlačeno
Římané, Číňané, Keltové i Indiáni…
Všichni znali tajemství lidských profilů a jejich energií, které brali za naprosto přirozené. Naslouchali každému z jednotlivých typů, zachovávali jej
v úctě, a také podle nich určovali mnoho věcí v každodenním životě. Doba
se však změnila a nastala éra středověku. Trefně nazývána jako doba temna.
Po Evropě se začaly šířit nemoci a církev se chtěla za každou cenu dostat
k absolutní „vládě“. Proto začala velmi chytře označovat všechny, kteří se
nějak odlišovali, jako např. léčitele či vyznavače jiné víry, za kacíře. Lidé, sužováni chudobou, nemocemi a strachem, se začali obracet k jedinému „správnému“ bohu. Nastalo temné období. Církvi se podařilo popřít veškeré
dosavadní vědění o fungování světa. Místo osobnostních profilů a dávné
moudrosti nastoupil trest boží, bič boží, kostel a pokání, v neposlední řadě
také tzv. čarodějnické procesy.
nad sebou nemají pevnou ruku, jsou zlí. Ten, kdo jakýmkoliv způsobem vyčníval z davu, byl prověřován či politicky likvidován. Práci sice měli všichni, ale také většina populace nevěděla, co je to mít práci, která by je
opravdu bavila a naplňovala.
Dnes se naštěstí situace obrátila, a tak s klidem můžeme mluvit o individuálních osobnostech v každém z nás a postupovat v mozaice sebenalézání
dál a dál. Každý z nás je totiž osobností, která by se neměla bát ukázat svou
individualitu. Jedině projevem vlastních kvalit a individuálních vlastností totiž můžeme zjistit, jak zrealizovat své životní cíle a rozvinout své možnosti.
Dnes tedy můžeme pojmenovat 4 osobnostní profily podle odvěkého názvosloví. Oheň, země, voda, vzduch.
Nebo moderněji – jak jste již jistě slyšeli – osobnostní profily podle temperamentu: cholerik, flegmatik, sangvinik a melancholik.
Zdálo se, že nejhorší máme za sebou, avšak Českou Republiku ve 20. století
neminulo ani období komunismu. Více než 40 let nám bylo pod tlakem
vnucováno, že je špatné být odlišný. Nastala éra myšlení, kdy nám bylo
vštěpováno, že je špatné být bohatý, a je úplně nemyslitelné mít například
vlastní soukromý podnik nebo volnost. Pěstovalo se dogma, že lidé, když
Sdílejte na Facebooku
3
Osobnostní profily naruby
Jste opravdu jen jedním ze čtyř typů osobnosti?
Osobnosti můžeme dělit nejen na choleriky, flegmatiky, sangviniky a melancholiky. Důležitý je i způsob vnímání, jak nejlépe vnímáme či zprostředkováváme informace, které jsou potřebné. Jak jednoduše zjistíte, kterým
typem jste právě Vy? Nebo jak nejlépe odhadnete své spolupracovníky či
rodinu? Zjistěte podle jejich chování, jak nejlépe vnímají informace, které
jim sdělujete.
Existují lidé, kteří si nejlépe zapamatují text vizuálním vnímáním, to znamená, že jejich silným spojencem jsou oči. Dále známe lidi, kteří nejlépe
vnímají informace svým sluchem. Rádi vnímají různé zvuky, hluk či tón
hlasu. Kinestetici zase rádi vnímají pocity. Informace nejlépe vstřebávají
pocitem, který mohou nějak vyhodnotit či k něčemu přirovnat. Jiní zase vnímají všechno přes chutě – těchto lidí je asi nejméně. Jejich dovedností je
všechno přetvořit na chuť, na chuťové smysly.
všechno vyřešit hned a rychle. Ženská stránka zase řeší problémy podrobněji, hlouběji a může mít tendenci se k problémům vracet.
Není tak jednoduché zjistit, kdo doopravdy jsme. Díky kombinaci ženských
či mužských stránek, našeho vnímání a osobnostních profilů můžeme
na první pohled vypadat např. jako sangvinik. Když ale celou osobnost rozebereme opravdu do hloubky, můžeme být najednou překvapeni, že
je všechno úplně jinak. Např. že jsme cholerikem a máme tedy úplně jiné
talenty. Pouze naše ženská stránka, která se v určitém momentu či situaci
objeví, udává zdání, že to tak není.
Jak tedy zjistíte, co ve Vás opravdu je? Čtěte dál!
Samozřejmě musíme brát ohled také na mužskou a ženskou stránku v každém z nás. Ženy jsou přirozeně ženštější, muži mužnější, ale i tento trend se
dnes míchá. Každý v sobě nese prvky ženské i mužské. Jde o to, která stránka v nás převažuje. Pokud v nás převažuje mužská stránka, můžeme např.
problémy řešit dynamičtěji, dravěji, neohlížet se zpátky do minulosti, ale
Sdílejte na Facebooku
4
Osobnostní profily naruby
Základní rozdělení osobností
Nyní se podíváme na jednotlivé osobnostní profily tak, jak je obecně rozeznáváme a jak jsou známy i se svými zápornými vlastnostmi. Můžete
tak zjistit, do jaké skupiny patříte a jaké rysy jsou pro Vás charakteristické.
Melancholik
Je tiché povahy, velmi citlivý a někdy až přecitlivělý. Nevyhledává společnost,
je často pesimistický, vážný a špatně se přizpůsobuje. Hluk a velké skupiny
lidí ho deprimují. Se svými problémy se nerad svěřuje a raději si je nechává pro sebe. Jeho prožitky jsou hluboké a dlouho trvající. Má tendenci
se vracet do minulosti či vytahovat staré křivdy. Všechno uvnitř hluboce prožívá, i když to nemusí být navenek viditelné. Melancholik může trpět
velkou vnitřní nejistotou. Je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou
úplně perfektní a pokud problém v plánu opravdu není, mnohdy si nějaký
vymyslí, ale nedá ho najevo. Klade na sebe nerealistické nároky. Většinou
musí mít všechno perfektní a podle svých představ. Na mnohé může působit dojmem podivína, protože melancholik má často názor velmi odlišný
od ostatních, což může být způsobeno právě díky jeho času vše důkladně
promyslet a vytvořit si tak mnohem objektivnější názor.
Sdílejte na Facebooku
Cholerik
Je neklidný, vznětlivý, impulzivní, a když se mu něco nelíbí, umí být útočný.
Cholerik v životě podle zkušeností přejme nějaká hesla a názory za své. Těmi
se později ve svém životě řídí a snaží se je dodržovat. Pokud je nedodržuje,
je sám sobě tvrdým soudcem a na okolí i sebe je nevrlý a nepříjemný.
Nemění své postoje a životní hodnoty. K věcem, které jednou vyřeší,
se již více nevrací. Nesnese pomyšlení, že nemá vždy pravdu. Prožívá
všechno hluboce, intenzivně a rychle. Když udělá něco špatně, nepřipouští,
že se zmýlil, ale hledá vinu všude okolo. Jakoukoliv společnost rád vede
a cítí se dobře v nadřazených pozicích. Rád nutí okolí k lepším výsledkům
a k velkému pracovnímu tempu. Sám však pracuje velmi tvrdě a často
je označován za workoholika. Musí vždy zvítězit a pak hledat způsob, jak
si zachovat vítěznou tvář. Netoleruje jedince, kteří nevyužívají naplno své
schopnosti. Je netrpělivý a netolerantní ke slabostem. Díky tomu nevychází
se všemi. Bývá často netrpělivý a jeho chování může někdy vyústit v agresi.
Jeho reakce se okolí mohou zdát přehnané, ale cholerik se rozčílí a za pár
okamžiků je ochoten se normálně bavit a znovu o problému jednat. Má
problémy být v tichu a vydržet sám se sebou.
5
Osobnostní profily naruby
Sangvinik
Je společenský, přístupný, činorodý a veselý. Bývá bezstarostný, živě reaguje,
je nenucený, hovorný a optimista. Někdy však až příliš mluví, je „rozlétaný“
a často a rád přehání. Je povrchní a to se pojí také s jeho názory, ve kterých
je nestálý. Emoce prožívá povrchně a krátce. Neumí se soustředit a nevydrží v klidu. Je prohnaně soutěživý. Vždy musí vyhrát. Neumí pochopit
jiný pohled na věci, kromě toho svého. Těžce mu docházejí souvislosti. Sangvinik má rád společnost a velké skupiny lidí. Je citový a okázalý, dokáže
vše přeměnit v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě vyprávět. Je vždy vstřícný a optimistický. Již od dětství bývá
zvědavý a veselý, dokáže si hrát se vším, co je při ruce, miluje přítomnost
ostatních. Je rád středem pozornosti. Má naivní povahu a i v dospělosti si
zachovává dětskou prostotu. Je tvůrčí.
Flegmatik
Je obezřetný, spolehlivý, mírumilovný, vyrovnaný, klidný, lhostejný a umí se
ovládat. Prožívá emoce povrchně a pomalu. To znamená, že nepříjemné
věci a krize ho příliš nezasáhnou a příjemné ho naopak nijak zvlášť nevzruší
či nepotěší. Přijímá život takový, jaký je, a jeho reakce na podměty nejsou nijak hluboké. Neumí se pro cokoliv nadchnout. Flegmatikovi však nezpůsobujte křivdu. Ačkoliv nevypadá naštvaně, nezapomíná na své prožitky
Sdílejte na Facebooku
a uměl by se ke křivdě vrátit právě v dobu, kdy to nejméně čekáte. S většinou věcí se ale bez problémů vyrovná a situace řeší s chladnou hlavou. Brání
se jakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci. Má rád to,
co důvěrně zná. Působí jako lenoch, rád odkládá práci nebo se jí úplně vyhýbá. Nerad nese zodpovědnost za svůj život a nerad o čemkoliv rozhoduje.
Nedává najevo své city.
6
Osobnostní profily naruby
Co nám rodiče dali … nebo nedali
Proč tak často nevíme, kým vlastně jsme a kam se zařadit? A proč nás
může překvapit, že i člověk, který se nám povahově nepodobá, je osobností
stejného typu? Na naši povahu má vliv nejen okolí, ve kterém se pohybujeme, ale zejména dětství – potažmo rodiče a jejich výchova.
Rodiče nás vychovávali a formovali podle vzoru, který se jim zdál jako nejideálnější. Domnívali se, že když budou zasahovat do naší povahy, zmírní
naši nejistou (a pro ně často obávanou) budoucnost. Mysleli si, že nám tak
nastaví lepší cestu životem. Avšak tato výchova často nevede k dobrému
nastavení a k přirozenému využití našich talentů. Většinou popírá naši skutečnou osobnost, a tak se může stát, že flegmatik, který je silně poznamenán
výchovou je úplně jiný, než flegmatik, který je flegmatikem brán s láskou už
od dětství. Velký vliv na nás mají také typy osobnosti, které mají naši rodičové, protože od nich odkoukáváme jejich reakce, mluvu i zvyky.
Může se také stát, že rodiče zásadně poznamenali výchovou naši osobnost, protože se jim zdála v něčem „špatná“. A tak pokud jsme byli například
příliš flegmatičtí, mohli se snažit nás popohánět k bystřejším reakcím a rychlejším akcím. Vypadá to jako maličkost, viďte, ale může to mít za následek,
že se flegmatik rychlejší akce naučí, ale zároveň bude celý život neustále
ve stresu. U sangvinika mohli mít zase pocit, že se třeba moc předvádí, a tak
Sdílejte na Facebooku
ho odmalička uzemňovali, až ho přiměli k tomu, aby se skoro vůbec neprojevoval. Takový člověk vůbec nebude moct projevit svůj talent a osobnost.
U cholerika zase mohli rodiče tlumit jeho ctižádost a za jeho snahu něčeho
dosáhnout (co oni nepovažovali za dobré) ho trestat. A tak cholerik mohl
celý život potlačovat svou přirozenou dynamiku a vytvářet si v sobě potlačovanou agresi. U melancholika mohli rodiče chtít, aby se více bavil ve společnosti lidí, a tak ho nutili chodit do různých skupinových kroužků nebo
sportů, ve kterých si akorát snižoval sebevědomí, a byl tak stále uzavřenější
a podivínský.
Rodič by si tedy měl uvědomit, že dítě, ačkoliv je maličké a zranitelné,
ví instinktivně nejlépe, co ho baví a kam a jakým způsobem má směřovat. Zajímají ho přesně ty věci, které potřebuje k vývoji osobnosti. A tak
nemusíme na sílu měnit jeho povahu, ale raději vypozorovat, které vlastnosti od přírody dostalo, a ty silné začít podporovat.
7
Osobnostní profily naruby
K čemu je to všechno dobré?
Už jste zjistili, jakou osobností jste Vy sami? Podívejte se na své rysy a zaměřte se na klady, které v sobě každá jednotlivá povaha ukrývá. Své znalosti můžete využít jak v osobním životě, tak v rodině, práci či podnikání. Až budete mít jasno, k čemu máte předpoklady, můžete také zjistit, jak
nejlépe komunikovat s lidmi v okolí. Využijte své poznatky v rodině a lépe
pochopte každého člena rodiny, na kterém Vás třeba dříve mohlo něco
štvát. Pracujete či podnikáte? I v tomto odvětví života Vám mohou osobnostní profily pomoct! Zjistěte, koho bude nejlepší zaměstnat anebo jak
ze svých kolegů vytáhnout to nejlepší, co v sobě mají. Nebojte se, nepůjde
jen o jednostrannou radost! Váš kolega či podřízený bude také nadšený
z toho, co dělá, protože objevíte jeho silnou stránku a pomůžete mu zjistit,
co ho doopravdy baví.
Melancholik
Už od dětství se okolí jevíte jako hlubocí myslitelé a intelektuálové. Umíte
ocenit krásu, vědomosti, kvalitu a inteligenci. Rádi posloucháte kvalitní hudbu, a tak byste v oboru hudby mohli začít nějaký svůj projekt. Jste mlčenliví a přemýšliví. Ve svém okolí působíte jako samotáři, ale nemusí tomu tak
být. Často se snažíte vypadat sebevědomě a důstojně, ale uvnitř můžete mít
nízké sebehodnocení. Zapracujte na své sebelásce a dostatečně se doceňujte. Vaší silnou stránkou by mohl být duchovní růst. Ve Vašem případě
je dobré si stanovovat dlouhodobé cíle a jít příkladem svou vytrvalostí.
Pečlivě si vybírejte své přátele, se kterými budete schopni navázat opravdu
pevné přátelství. Nejlépe si budete rozumět s filozofy a podobně smýšlejícími a inteligentními lidmi.
Práce na sobě samém
Nyní můžete postoupit o krok dál a odhalit, které své vlastnosti máte
nechat vyniknout. Pokud jste o nich nevěděli, je na čase na nich začít
intenzivně pracovat a začít si stát za jejich jedinečností. Nevidíte na své
povaze žádné plus? To určitě není pravda. Čtěte dál a prozkoumejte, jak
jste na tom.
Sdílejte na Facebooku
Cholerik
Jako jedněm z mála Vám nedělá problém hlučné prostředí – využijte to
ve svůj prospěch. Půjde Vám dobře práce v kolektivu či velké společnosti.
Vaší předností je stoprocentní pracovní nasazení. Neradi ztrácíte čas zbytečným přemýšlením, a tak ho předejte někomu jinému a Vy si jděte za svým
8
Osobnostní profily naruby
cílem. Umíte být optimističtí a příjemní, a tak své sympatické části využívejte
tak často, jak to jen jde. Umíte dobře vést kolektiv a činíte rádi rozhodnutí.
Nebojte se řešit a vyřešit jakýkoliv problém. Svou přirozenou povahou
každý problém nějak zvládnete. Nové věci a prostředí Vám nedělá žádné
potíže a všude se rychle zorientujete. Nemusíte se každému zalíbit. Buďte
sví, buďte akční!
situací, které by Vás mohly nějakým způsobem opravdu rozladit. Jakémukoliv tlaku velmi dobře odoláváte. Nebojte se přátelství a známých. Umíte se
krásně přizpůsobit každému prostředí i novému kolektivu. Přestože tak nepůsobíte, můžete překvapit okolí svou cílevědomostí. Naučte se všechno řešit postupně a v klidu. Vaší silnou stránkou je soustředěnost. Naučte se
poslouchat okolí a poradit mu, jak dál. Všechno dělejte podle svého tempa
a sobě vlastní volností.
Sangvinik
Naučte se spoléhat pouze na sebe a buďte samostatní. Najděte si něco,
v čem jste výjimeční pouze Vy a na tom postavte svou jedinečnou
osobnost. Lidé si Vás tak velmi dobře zapamatují. Kolektiv, ve kterém se pohybujete, však berte plnohodnotně a nepodceňujte ho. Nikdy nevíte, kdo
Vám může pomoct. Ke svým cílům využívejte svou schopnost komunikovat
se všemi o všem. Umíte v lidech objevit něco, co je zaujme, a tak se můžete stát velmi žádaní. Jste schopní dělat projekty pouze podle Vaší vlastní
představy a na vlastní pěst. Nebojte se přijímat výzvy.
Flegmatik
S Vámi chce pracovat a trávit čas opravdu každý. Každý je s Vámi za dobře,
každý z Vás cítí pohodu a klid. Býváte spokojení téměř všude a je jen málo
Sdílejte na Facebooku
9
Osobnostní profily naruby
Jaký partner Vás čeká podle profilových rysů
Melancholik – stabilní i citlivý
Když už si začnete něco s melancholikem, nemusí ze začátku vypadat Váš
vztah nějak vášnivě, ale věřte, že vztahy, které melancholik začne, jsou velmi
citově založené a mívají také dlouhodobé trvání. Nejsou sice doprovázeny velkými výkyvy (takže italskou domácnost s ním nezažijete), ale za to je
velká pravděpodobnost, že s Vámi zůstane až do konce života.
Cholerik – opravdový milenec
Miluje hluboce, intenzívně a rychle. Partnera či partnerku si rád vyhledá a také
doslova vybojuje, ať to stojí, co to stojí. Pokud chcete zažít vztah se všemi
zvraty a emocemi, co k němu patří, najděte si cholerika. Je to typ partnera,
kterého byste mohli hledat na jižní polokouli. Může se Vám však stát, že partner bude tvrdohlavý, žárlivý nebo Vám může vyčítat malichernosti.
Sdílejte na Facebooku
10
Osobnostní profily naruby
Sangvinik – společně ale s lehkostí
Společenský, veselý a akční partner. Nikdy se s ním nebudete nudit. Nechce
řešit starosti, raději má bezstarostný život. Partnerka či partner, kteří by
chtěli narušit jeho lehkost a volnost, mu nevyhovují. Nemá problém se zbavovat nefunkčních vztahů a naivně navazovat další s vidinou okamžitého
posunu. Ve všech životních situacích najde něco dobrého a přínosného. Pozor, abyste na sangvinika nežárlili, fyzický kontakt s ostatními lidmi, doteky
a objetí, jsou pro něj totiž naprosto přirozené.
Flegmatik – věčný pohodář
Nenechá se ničím vyvést z míry. Nepotřebuje ve vztahu dominovat a řešit
jakýkoliv problém. Je stále v klidu a někdy může působit lenošně. Partnerku
či partnera rád nechá jednat za sebe. Všechny okolnosti přijímá takové,
jaké jsou, a dobře se vyrovnává s různými situacemi. Ačkoliv není vášnivým
protějškem, můžete si být jisti, že od Vás jen tak neodejde. V lásce je stálý
a vyrovnaný. Můžete ho brát do společnosti, ve které bude vždy mile vítán.
Sdílejte na Facebooku
11
Osobnostní profily naruby
Pro co se hodíte v byznyse (nejen) Vy?
Dalším Vaším krokem bude zjistit, jaké pracovní vlastnosti máte. Můžete
se tak dozvědět více o tom, co by Vám v pracovní sféře šlo, anebo zjistit
pár dobrých tipů pro své podřízené či kolegy.
Melancholik
V práci bude stabilním pracovníkem a nevyvede ho nic moc z míry. Nejlépe Vás bude vnímat, když na něj budete mluvit v číslech, grafech, mapách
či seznamech. Je velmi inteligentní. Má ve všem jasno a jakýsi pořádek.
Všímá si detailů, které ostatní ani nestačí zaregistrovat. To by mu mohlo
velice pomoct v podnikání. Je to člověk šetřivý, nemá rád plýtvání a miluje výhodné koupě. Hodil by se pro místo nákupčího či správce. Umí být
starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o pomoc lidem. I to by mohl
využít ve svém podnikatelském záměru. Bude velmi dobrým pracovníkem
v sociální sféře či dobročinné organizaci. Šla by mu také činnost spojená
s duchovnem a s hudbou.
Sdílejte na Facebooku
Cholerik
Rychle se umí nadchnout pro novou věc. Dá se dobře motivovat a využít
jeho rychlého nasazení. Pokud je o něčem přesvědčen, jde rychle za svým
cílem. Je „splachovací“, neohlíží se do minulosti, což může být v zaměstnaneckém poměru velmi výhodné. Hodí se pro pozici obchodníka, vyjednavače, vedoucího. Je velmi aktivní, neustále pracuje a umí k tomu donutit i své
okolí. Chce být na vyšší pozici a vést lidi. Rád vyhrává spory. Spory a vyjednávání mu nevadí, naopak je používá jako „zbraň“ k výhře. Miluje obchodní
a konkurenční boje. Netoleruje lidi, kteří nedělají věci na sto procent.
Sangvinik
V práci se velmi dobře motivuje, ale motivaci potřebuje téměř pro každou
novou činnost. Je velmi dobrý jako podřízený. Rád a rychle se pro něco nadchne, ale má tendenci také zase rychle vychladnout. Proto je u něj potřeba
pochvaly či odměny. Rád dostává výzvy a úkoly, ale také pořadí, ve kterém se mají plnit. Sám by se totiž mohl pustit až do příliš mnoha věcí a ty
potom nedotáhnout do konce. Byl by dobrým řečníkem, školitelem nebo
učitelem. Může se stát také vynikajícím hercem. Byl by také dobrý motivátor.
12
Osobnostní profily naruby
Flegmatik
Může být skvělým nadřízeným. Je smířený s překážkami či obtížemi v práci
už dopředu. Pro nic se rychle nenadchne a do ničeho nevkládá velké naděje. Snad i proto působí, že má ve všem nadhled a rychle se vyrovnává
se vzniklými situacemi. Zdánlivě vypadá, jako výborný řešitel problémů,
avšak flegmatik je umí spíš rozumně zpracovat a ví přesně, komu je předat k úspěšnému vyřešení. Snaží se, aby všichni kolem něho pociťovali klid
a pohodu. V práci a podnikání je spolehlivý a vytrvalý. Může z něj být také
dobrý úředník či administrativní pracovník.
Sdílejte na Facebooku
13
Osobnostní profily naruby
Teď už to víte, ale co dál?
V tomto e-booku jste o sobě i ostatních zjistili spoustu zajímavých a přínosných informací. Zdaleka to není všechno. Myslíte si, že neumíte svou osobnost
projevit naplno? Naštěstí není všem dnům konec a mnohé se dá buď napravit anebo upravit tak, abyste našli svůj střed, své talenty a sami sebe.
Chcete zjistit ještě víc a naučit se perfektně pochopit a zvládat svou osobnost? Zajímá Vás, které povahy se k sobě hodí a které si mají něco předat?
Pokud Vás zaujalo toto téma, udělejte další krok a běžte v tomto tématu
ještě hlouběji!
Můžete prosperovat a mít dostatek všeho, na co si vzpomenete. Můžete
mít povolání, které milujete, rodinu, kterou si přejete, spokojené zaměstnance i běžící podnik!
Naučte se cítit za každých okolností dobře! Nalaďte se na správnou
vlnu a vyrazte mezi lidi, kteří smýšlejí podobně jako Vy. Ať už jste o sobě
zjistili cokoliv, neváhejte, a přijďte na jednu z největších a nejlepších akcí,
která vám mnoho přinese. Zjistíte, jaký poklad v sobě můžete objevit.
Společně naleznete klíč k vyrovnání všech energií, které jsou uvnitř Vás. Najdete harmonii jak ve vztazích, tak v obchodu. Navíc se budete moct tváří
v tvář setkat s Markem Dzirasou – jedním z nejlepších mentorů, obchodníků
Sdílejte na Facebooku
a motivátorů u nás. Zúčastněte se nejvyhledávanějšího semináře Marka
Dzirasy – ČTYŘI ENERGIE.
Více o semináři naleznete zde:
http://www.jatodokazu.cz/vstupenka/ctyri-energie-mark-dzirasa-ostrava/
Není to jen běžný seminář!
Nečekejte dvouhodinovou odbornou přednášku, ale strhující celodenní zážitek, na který budete s velkou radostí a příjemným pocitem
vzpomínat ještě dlouhou dobu!
Sdílejte tento e-book zdarma dalším lidem!
Sdílejte na Facebooku
14
www.jatodokazu.cz
Sdílejte na Facebooku
Sdílejte na Facebooku
Download

Osobnostní profily naruby