BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
JANA PAVLA II. HRADEC KRÁLOVÉ
Na Hradě 90
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 515 823
IČ: 71 341 072
www.czshk.cz
[email protected]
Na slovíčko….
Milí rodiče,
přeji Vám vše dobré v novém roce, hodně spokojenosti a pohody. Velice
Vám děkuji za spolupráci v minulém roce a těším se na setkávání i letos.
Děkuji Vám za důvěru, s jakou se na mě nebo mé kolegy obracíte. Mám
pocit, že atmosféra v naší škole je zdravá a převážně pozitivní a chci Vám
poděkovat, že se na ní také podílíte.
Od počátku letošního roku platí v naší škole nový Vnitřní řád školy,
který nahradil dosavadní školní řád. Jsou v něm uskutečněny drobné
změny, zejména v oblasti omlouvání absence a doplňující klasifikace.
Dokument je uveřejněn na našich webových stránkách a Vaše děti s ním
byly na začátku roku seznámeny. Byl schválen Školskou radou, ve které
jsou zastoupeni učitelé i rodiče. Důvodem k tomuto kroku je snaha
zpřehlednit pravidla a přesněji definovat nejen povinnosti, ale i práva
žáků a zákonných zástupců, sjednotit pravidla v našich jednotlivých
částech školy a v neposlední řadě také reagovat na změny a nástrahy,
které přinášejí možnosti elektronické komunikace.
Přeji vše dobré!
Mgr. Jiří Vojáček, ředitel
Biskupského gymnázia B. Balbína
a Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II.
HARMONOGRAM
pá
st
po
st
pá
út
st
st
po
st
pá
út
st
út
st
po
st
čt
so
st
pá
31. 01.
05. 02.
07.00
10. 02.
16.00
12. 02.
07.00
14. 02. 07.15 – 08.00
18. 02.
19. 02.
07.00
26. 02.
07.00
03. 03. – 09. 03.
10. 03.
16.00
12. 03.
07.00
14. 03. 07.15 – 08.00
18. 03. 15.00 – 18.00
19. 03.
07.00
25. 03.
14.00
02. 04.
7.00
07. 04.
16.00
09. 04.
7.00
10. 04.
12. 04.
16. 04.
08.15
17. 04. – 21. 04.
25. 04. 07.15 – 08.00
Pololetní prázdniny
Mše svatá ve školní kapli
Příprava na první sv. přijímání
Růženec ve školní kapli
Sběr papíru
Recitační soutěž
Adorace ve školní kapli
Ranní chvály ve školní kapli
Jarní prázdniny
Příprava na první sv. přijímání
Třídní bohoslužba 9.A ve školní kapli
Sběr papíru
Zápis do mateřské školy
Třídní bohoslužba 9.B ve školní kapli
Pouť ve školní kapli Zvěstování Páně
Třídní bohoslužba 8.A ve školní kapli
Příprava na první sv. přijímání
Třídní bohoslužba 7.B ve školní kapli
Velikonoční tvoření
Diecézní setkání mládeže
Mše svatá v katedrále
Velikonoční prázdniny
Sběr papíru
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Ve dnech 15. až 18. 1. 2014 proběhl zápis dětí do prvních tříd i na naší
škole. Celkem k zápisu přišlo 37 dětí v doprovodu svých rodičů, babiček a
dědečků a někdy i ostatních příbuzných. Všechny děti splnily požadavky
školní zralosti a mohou se těšit na vstup do školy. Opět budeme otevírat
dvě malé první třídy.
Na 28. 5. 2014 plánujeme schůzku rodičů budoucích prvňáčků, kde se
budou řešit již konkrétní věci ohledně nástupu do školy.
Všichni zaměstnanci školy se těší na nové tváře a již se připravují na
první dny jejich školního života.
Ing. Jan Trdlička
SETKÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Jako každý rok po zápisu mohou budoucí prvňáčci docházet na
pravidelná setkávání pod názvem „Hrátky se zvířátky“. První setkání je
ve středu 29. 1. 2014 od 15.00 do 15.45 hod. a pak každou druhou středu
až do 26. 3. Scházet se budeme ve třídě 1.A. S sebou přezůvky.
Mgr. Kateřina Stejskalová
ŠKOLNÍ KLUB – PLATBA ZA KROUŽKY
Na druhé pololetí budeme vybírat 200 Kč za kroužky. Poplatek můžete
zaplatit do 28. 2. 2014 p. uč. Janě Pastuchové (kabinet ve 2. poschodí
naproti schodišti; školní družina).
Mgr. Jana Pastuchová
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Co nového ve školní družině? V prvním oddělení probíhá soutěž
v postřehové karetní hře Dobble. Během měsíce února se uskuteční
v jednotlivých odděleních maškarní rej, zaměřený buď na barvy, nebo na
říši zvířat. Podrobnosti se děti včas dozvědí.
Žádáme o zaplacení příspěvku na ŠD – 250 Kč na II. pololetí.
Nejpozději do 14. 2. 2014.
Mgr. Zuzana Duffková
KŘEST, PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V druhé polovině ledna proběhlo setkání s rodiči, jejichž děti se chtějí
připravovat na křest či svaté přijímání. Jedná se o čtyři setkání, na kterých
počítáme s účastí dětí i rodičů. Letos se budeme scházet v pondělí
v 16.00, začínáme 10. 2. 2014 v učebně náboženství. Pokud se někdo
chce ještě přidat, ať dá vědět mně nebo třídnímu učiteli.
P. Jan Šlégr, 604 911 341
SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ
Naprogramuj vlastní hru nebo aplikaci a pošli ji do 1. 2. 2013 na
adresu [email protected] Hra (aplikace) může být v jakémkoli
programovacím jazyce (VBA, Scratch,…) a může být na libovolné téma.
Na vítěze čeká odměna. Více informací na nástěnce před učebnou
informatiky.
Milan Boháček
SBĚR PAPÍRU - přehled k 30. lednu 2014
Soutěž tříd:
1. místo: 4.A 2130 kg průměr na žáka: 177,50 kg
2. místo: 5.A 1631 kg průměr na žáka: 81,55 kg
3. místo: 2.A 1261 kg průměr na žáka: 48,50 kg
Soutěž jednotlivců:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
908 kg
555 kg
551 kg
489 kg
435 kg
435 kg
M. Sýkora 4.A
M. Ridl 5.A
E. Nixová 4.A
E. Voláková 5.A
M. Meclová 2.A
E. Meclová 4.A
Všem sběračům srdečně děkujeme.
Mgr. Helena Baigerová
ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
V listopadu loňského roku se již tradičně uskutečnilo školní kolo
dějepisné olympiády určené pro žáky 8. a 9. tříd. Téma letošního ročníku
bylo "Město v proměnách času". Žáci odpovídali na otázky týkající se
vzniku a vývoje měst, života ve městech jako střediscích obchodu,
řemesla a vzdělanosti. Zúčastnilo se 9 žáků 8. třídy a 6 žáků 9. tříd. Na
prvním místě se umístil Jan Malý z 9. B., který s Evou Drobnou
postoupili do okresního kola, kde byli oba velmi úspěšnými řešiteli.
Oběma blahopřejme a všem zúčastněním děkujeme za jejich účast.
Mgr. Jana Pastuchová
VÝSLEDKY SOUTĚŽE VE SPELLINGU V ANGLICKÉM JAZYCE
V předvánočním týdnu se na naší škole konala soutěž ve spellingu v
anglickém jazyce. Do finále z jednotlivých ročníků postoupili:
3. třída: Klára Kerhartová, Jiří Holubář, Natálie Feuchter
4. třída: Eliška Meclová, Lukáš Novotný, Vojtěch Máša
5. třída: Monika Středová, Daniela Teplá
6. třída: Eva Šafránková, Marie M. Landsmannová, Lucie Banszelová
7. třídy: Anežka Podhorná, Eliška Stříteská, Jan Holas, Vanda Chlumská,
Klára Štefániková, Barbora Zámišová
8. třída: Jan Horák, Jana Kudláčková
9. třídy: Lenka Pilařová, Viktor Kuskov, Vendula Matoušová,
Jitka Petrásková
Vítězové 1. stupeň:
Vítězové 2. stupeň:
1. místo: Eliška Meclová 4.A
2. místo: Klárka Kerhartová 3.A
3. místo: Jiří Holubář 3.A
1. místo: Lenka Pilařová 9.A
2. místo: Jan Holas 7.B
3. místo: Jana Kudláčková 8.A
Mgr. Helena Baigerová, Mgr. Romana Vinšová
PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJE
Ve čtvrtek 19. prosince 2013 se uskutečnil tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Za každou třídu soutěžily dvě smíšené dvojice chlapců a
dívek. Souběžně se hrály šachy, piškvorky, sudoku a stolní fotbálek.
Výsledky turnaje ve stolním tenise:
1. místo: Pavel Karnet a Natali Stehlíková ze 7.B
2. místo: Ben Drahoš a Bára Kubečková z 9.B
3. místo: Jakub Chudý a Anna Koubová ze 6.A
Blahopřejeme!
Mgr. Helena Baigerová
JAK JSME ŠLI ZDOBIT STROMEČKY DO ZOO
Ve čtvrtek 19. prosince jsme jeli do ZOO Dvůr Králové. Jeli jsme
autobusy a cestou jsme zpívali. Za necelou hodinu jsme byli na místě.
Všude to vonělo čerstvým vzduchem. U kasy jsme zaplatili a vešli jsme
dál. Všude bylo plno potůčků. Byla tam paní, která měla u úst mikrofon a
říkala nám, že si máme vybrat stromeček, který ozdobíme pro zvířátka.
Na ten strom jsme pověsili ozdoby z těstovin. Bylo to super. Jenom tam
byla děsná zima, a když někdo neměl rukavice ani čepici, tak tam
umrznul. Když jsme ozdobili stromek, tak jsme měli hodinový rozchod.
Některé třídy chodily se svou paní učitelkou.
Třída 5.A si mohla projít celou ZOO. Měli tam hezká zvířata, šli jsme
se podívat na tygry, opice, slony, ptáčky, rybičky a tak dál. Mně se nejvíc
líbily barevné rosničky. Myslím si, že kluci byli trochu naštvaní, protože
neviděli největšího krokodýla v ČR.
Výlet v ZOO byl moc krásný. Kdy pojedeme znovu?
Adéla Trojanová, Lucie Švecová (5.A)
NÁŠ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Na začátku letošního roku jsme se se třídami 7.A, 7.B a 8.A rozjeli do
hor hledat sníh. Na sluncem zalitém a jarně vypadajícím hradeckém
nábřeží jsme možná vypadali nepatřičně s lyžemi a snowboardy a mnozí
předpovídali, že je ani z vaků nevyndáme, ale opak byl pravdou. Na
krkonošských vršcích trocha sněhové pokrývky přeci jen zůstala, takže
jsme lyže nejen zbavili obalů, ale dokonce je i několikrát použili na
sjezdovce i ve stopě. Největší radost všem působily výlety na běžkách,
opravdu, zeptejte se! Neustálé mazání, padání, křížení holí i lyží vedlo
k tomu, že jsme si všichni, téměř bez výjimky, tento krásný sport
zamilovali. Vždyť na trase ti nejzdatnější dokonce pěli oslavné písně a
těšili se na sjezdy, hlavně na ten k naší přechodné domovině, k Husově
boudě. Myslím, že prodloužení vánočních prázdnin se povedlo a že bude
na co vzpomínat. Všem děkuji za trpělivost a péči.
Mgr. Romana Vinšová
PARDUBICKÝ ZÁMEK
Třída 1.A v prosinci navštívila zámek v Pardubicích, kde zhlédla
výstavy Příroda Polabí a Hračky. Kdo chtěl jet s paní učitelkou na výlet,
musel nasbírat během měsíce září až prosince určitý počet skřítků, které
získával během vyučování za aktivitu a práci při hodině. Zadaný úkol
splnili všichni prvňáčci a je jim ještě jednou udělena pochvala. Výlet se
moc povedl a děti se už těší na další úkoly od skřítků. Příště budeme
poznávat krásy města Hradce Králové s velkou hrou k tomu.
Mgr. Květoslava Hožová
CO VŠE SE DÁ VYROBIT Z OBYČEJNÝCH ČAJOVÝCH SÁČKŮ?
Tak tuto otázku si asi kladli rodiče prvňáčků, když jim děti oznámily,
že sbíráme sáčky od čajů. A výsledek vidíte na webových stránkách.
Sáčky sbíráme, protože se blíží Velikonoce a my tento materiál budeme
dále využívat. Sbírejte, prosím, i staré ponožky a rukavice (nemusí být
v páru), staré silonky a vyfouklá vejce, neboť jarní svátky se nám blíží.
Mgr. Květoslava Hožová
ANDĚLSKÁ ŠKOLA
Doba vánoční je nejen čas čekání oslav
narození Ježíše Krista, ale také čas tvoření,
zábavy a legrace. Proto jsme se v 1.A změnili
z obyčejných žáčků na andílky, posly Vánoc.
Tvořili jsme přání pro pana biskupa, andělské
zvonky, přenášeli po obláčcích zprávu, vyprávěli
si o andělech a spoustu další zábavy. Den se nám
moc vydařil. Příští rok se změníme na školu
čertovskou.
Mgr. Květoslava Hožová
VÝDĚLEK Z ADVENTNÍHO TVOŘENÍ
Při adventním tvoření se na občerstvení a příspěvcích vybralo 1 000 Kč,
které poputují na projekt ,,Adopce na dálku“. Děkuji všem, kteří se
občerstvovali a tak přispěli na dobrou věc. Vypilo se okolo 15 litrů
nealkopunče.
Ing. Jan Mádlík
SPOLEČENSKÝ VEČER NA POUCHOVĚ
Dne 17. ledna večer se za podpory všech příznivců uskutečnil, dalo by
se říci, již tradiční Společenský večer rodičů a přátel ZŠ a MŠ Jana Pavla
II. Opět jsme se sešli k tanci a popovídání v domácím, neformálním
prostředí pouchovského Katolického domu.
Večer plný muziky proložený vystoupeními žáků odstartovali s
Králem džungle žákyně ze ZUŠ Střezina HK, následované v neobyčejně
rychlém tempu stepařskými kolegyněmi se svižnými nožkami Fidgety
Feet.
K tanci nám tentokrát hrál skvostně s tanečníky souznějící dvojčlenný
ansámbl pana Plašila a jeho kolegy Karla, který byl doprovázen vlastní
akustickou produkcí na saxofonovou či klarinetní flétnu.
Tanec ve chvílích oddechu střídala vystoupení a produkce umných to
studentů stávajících či minulých Biskupského g ymnázia, a to zejména
mladý muž a písničkář Horák Michal, k tanci hrající bigbít s houslistou
Petrem Čelakovským nebo saxofonní flétnu ovládající Jiří Rychtár.
Na dary bohatá tombola potěšila dámy i pány poukázkami na ošetření
vlasů, určení výživových programů, výhrami pochutin či hodnotných
umělecký děl, květin nebo knih. Všem dárcům velice děkujeme za
podporu a výtěžek z prodeje tomboly ve výši 6 tis. Kč poputuje na adopci
na dálku.
Poděkování patří také obsluze občerstvovacího úseku, která
nedopustila hlad a žízeň za podpory domácí zabíjačky.
Taneční maraton zakončily skladby na přání po druhé hodině.
Velký dík patří všem za fyzickou či duchovní podporu a účastníkům
Společenského večera za kultivovanou zábavu.
Těším se, že se společně sejdeme příští rok již na 7. ročníku této
tradiční akce.
Ing. Jan Mádlík
Vydáno k 30.1. 2014
Download

leden - Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II, Hradec Králové