Soutěže žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2014/2015
Hra smyčcových souborů
a orchestrů
Krajské kolo - Královéhradecký kraj
18. 3. 2015 | Vrchlabí
HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ
kat.
škola
ZUŠ Červený Kostelec
1.
ZUŠ Náchod
2.
ZUŠ Police nad Metují
ZUŠ Habrmanova HK
3.
ZUŠ Rychnov nad
Kněžnou
název
umělecký vedoucí
repertoár
Michael Praetorius: The Duke
William Brade: Alman
Smyčcový soubor
Mgr. Jiří Kábrt
Ludwig van Beethoven: Óda na radost
Georg Fridrich Händel: Menuet
Smyčcový soubor Cvrčci Michaela Michalová Henry Purcell: Suite Miniature I. Trumpet Tune, II. Minuet, IV. Skotská, V. Irská, VI. Rigaudon
Georg A. Speckert: Cowboy Songs pro smyčce I. Doma na ranči
G.F.Händel: (arr. Watson Forbes): Suite Miniature I. Aire, II. March, IV. Menuet, V. Gavotte I, II
Orchestra Piccola ma
Michaela Michalová Grant Hull: Španělský tanec
Giocosa
Soon Hee Newbold: Tanec Samodivů
Sheila M.Nelson: Italská suite , III.věta Andante, IV.věta Rondo Spiritoso
Smyčcový soubor
Dagmar Besuchová Ladislav Kajstura: Malá suita 1.Taneček
Juventistrings
Ronan Hardiman: The Lord of the Dance
Georg Friedrich Händel, Menuet ( Music for the Royal Fireworks)
Smyčcový soubor Orecchie
Hana Sedláková Johann Strauss, Pizzicato polka
piccole
Arcangelo Corelli, Sarabanda
Anglická lidová, Scarborough Fair
HRA ORCHESTRŮ
kat.
škola
ZUŠ Červený Kostelec
1.a
ZUŠ Náchod
ZUŠ Střezina HK
1.b
ZUŠ Náchod
2.a
ZUŠ Police nad Metují
2.b
ZUŠ Habrmanova HK
2.c
ZUŠ B.Smetany
Nové Město nad Metují
název
Červenokostelecký komorní
orchestr
Smyčcový orchestr ZUŠ
Náchod
umělecký vedoucí
Mgr. Jiří Kábrt
repertoár
Henry Purcell: Suita G dur (Allegro gioccoso, Bourée, Menuet, Aire)
Horváth Mihály - Melodies of Ancient Centuries , I. Allegretto, III. Pavane
Georg Freidrich Händel - Bourrée
Mgr. Eduard Paseka Wolfgang Amadeus Mozart - Menuet
Dietrich Buxtehude - Kánon
Johann Sigismund Kusser - Marche
G.F.Händel: Largo
A.Vivaldi: Koncert pro smyčce D dur RV 121 - 1.věta
A.Glazunov: Téma
G.Holst: Jig ze suity Sv. Pavla
Percy Fletcher: Suita pro smyčce I. Folk song
Komorní orchestr Penquin Michaela Michalová Antonio Vivaldi: Concerto Alla Rustica RV 151 III. Allegro
Antonio Vivaldi: L'Estro Armonico Concerto op. 3, č. 8 pro 2 housle I. Allegro
Archi Piccoli
Michaela Michalová Gustav Holst: St. Paul’s Suite, I. Jig, IV. Finale (The Dargasson)
Leoš Janáček: Suita pro smyčce, III. Andante con moto, VI. Andante
Carl Stamitz: Orchestral Quartet Op.14 No.4 - III. věta Presto
Lars-Erik Larson: Concertino pro trombon a orchestr - Finale: Allegro giocoso (sólo Lukáš
JUVENTUS GRADECENSIS Vladimíra Holubová Besuch)
Leoš Janáček: Suite for string orchestra - VI. Andante
Karel Schejbal: Staronové divertimento, Staročeská polka - Moderato
Johannes Brahms - Uherský tanec č. 5 - Allegro
Irena Rybáčková Jacques Offenbach - Kankán
Nofi Junior
Jaroslav Rybáček Johann Strauss - Tritsch - Tratsch polka
Ronan - Hardiman - The Lord of the Dance - Aggressively
Smiling String Orchestra
Mikuláš Ježek
HARMONOGRAM SOUTĚŽE
9:00 - 9:45
9:30
10:00
10:15
11:15
12:00
Prezence
Porada poroty
Slavnostní zahájení soutěže
1. kategorie - Smyčcové soubory
2. kategorie - Smyčcové soubory
Porada poroty
3. kategorie - Smyčcové soubory
Porada poroty
Vyhlášení výsledků - Smyčcové soubory
13:00
14:00
15:00
16:00
1.a kategorie - Hra orchestrů
1.b kategorie - Hra orchestrů
2.a kategorie - Hra orchestrů
Porada poroty
2.b kategorie - Hra orchestrů
2.c kategorie - Hra orchestrů
Porada poroty
Vyhlášení výsledků - Hra orchestrů
Ukončení soutěže
Předsálí
Velký sál
Velký sál
Složení soutěžní poroty:
Mgr. Eduardo García Salas - předseda poroty | Mgr. art. František Machač | MgA. Tomáš Židek, Ph.D. | Mgr. Petr Lichý | Pavel Kováříček
BcA. Radek Hanuš, DiS - tajemník poroty
Kontakt na pořadatele soutěže:
BcA. Radek Hanuš, DiS, ředitel ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí | Tel. 499 421 937, GSM 734 674 397 | e-mail: [email protected]
Adresa KD Střelnice Vrchlabí:
KD Střelnice Vrchlabí | Vančurova 378, 543 01 Vrchlabí
Příjezd ke KD Střelnice
• Pojedete městem směr Špindlerův Mlýn
• Projedete náměstí TGM
• Na Náměstí Míru za kostelem doprava
• Stále rovně, jste u KD Střelnice
• Parkoviště pro autobusy je vlevo od KD
Informace k vybavení, které bude k dispozici
• Klavír PETROF
• Jednomanuálové vlámské cembalo podle Joannes Ruckers, Antverpy 1627, tónový rozsah FF – f3, transpozice 415/440 Hz, 61+1 znělých tónů, rejstříky 2x8“, loutna
• Tympány ADAMS
• Marimba ADAMS
• Xylofon ADAMS
• Bicí souprava MAPEX
• Notové pulty a stojánky
Těším se na shledání u nás ve Vrchlabí!!
BcA. Radek Hanuš, DiS.
ředitel ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí
Download

ZDE - ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí