Reference
MUZEJ AKROPOLA – ATINA (GRČKA)
CENTRALNA EUROPSKA BANKA – G-D LUKSEMBURG
UNIVERZITETNI KLINIČKI CENTAR – LIEGE (BELGIJA)
EKONOMSKA KOMORA LUKSEMBURG
• Europski parlament Briselj – Belgija (cca 2000 m2)
• Kraljeva vojna akademija Briselj – Belgija (drvena tarasa – 1500 m2)
• Nacionalni muzej Tokijo – Japan (300 m2)
• Hôpital universitaire de Kansas City – Etats-Unis (1000 m²)
• Univerzitetni klinički centar Kansas City – SAD (1000 m2)
• Univerzitet u Denveru, Kolorado - SAD
• Zgrada europskog parlamenta u Strasburu - Francuska
• Sedež Societe Generale, Brisel - Belgija
• Banka Credit Communal, Brisel - Belgija
• Disneyland, Paris – Francuska (500 m2)
• Zgrada metroja, Lisabon – Portugal (1000 m2)
• Industrijski laboratorij filma FUJY - Francuska
• Centar za istraživanje i lečenje diabetisa – Kuvajt (1500 m2)
• Novi Nacionalni teatar – Singapur (1500 m2)
• City Bank – Bahrain (875 m2)
• Park zabave, Plopsaland, La Panne - Belgija
DPH-Serije
Visoko kvalitetna prilagodljiva podnožja
za sve vrste terasa
NACIONALNA BIBLIOTEKA - PRETORIA
(JUŽNA AFRICA)
POSLOVNA ZGRADA – ATINA (GRCKA)
Terase na podnožju sa velikim mermernim pločama
Terasa sa vodoskokom u Dubaiu, UE
AMBASADA - PARIZ - FRANCUSKA
VOJNA KRALJEVA AKADEMIJA – BRISEL (BELGIJA)
HRAM TOKYO - JAPAN - ARHIT. SHINKENCHIKU-SHA
UNIVERZITET – DENVER (SAD)
Javna terasa u drvetu
BUZON Pedestal International s.a.
Z. I. des Hauts-Sarts, Zone 1
Prolongement de la rue de l'Abbaye
B-4040 Herstal (Belgique – Europe)
Tél. : +32 (0)4 248 39 83 – Fax : +32 (0)4 264 82 38
[email protected] – www.buzon.eu
Buzon© - DPH Série 9688 - Sr - 10/09
TERASE SA VODOSKOKOM
Restoranske terase
www.buzon.eu
Visina podnožja Buzon DPH- Serije
Prilagodljiv od 17 do 850 mm
Visoko kvalitetna prilagodljiva podnožja
za sve vrste terasa
Osnovan 1987, Buzon Pedestal
2
Internationa (B.P.I) je prvi evropski
proizvođač podnožja “Buzon” (sa
3
standardnim ulazom), u milimemm, napravljenih od polipropilena,
koja mogu izdržati podloge i preko
1000 kg/podnožje. Predviđeni su
5
kao podloga kamenim terasama za
krovove, terasne vrtove, drvene terase
4
ili terase usastavljene od drvenih delova, podijume, stubove i za tehničke
podizne podove u industriji
3
(hemijskoj, mehaničkoj, naftnoj
metalurškoj, za dezinfekciju i drugo)
6
3
Nadogradnja od 170 do 850 mm (sa spojnicom C3)
x2
T2
B3
T3
B4
T4/PH5
B5
T5/PH5
B5
C2
T5/PH5
B5
C2
x3
T5/PH5
B5
x4
C2
T5/PH5
B5
C2
x5
T5/PH5
B5
C2
x6
T5/PH5
B5
C2
Nameštanje
T5/PH5
800 mm
Korektor nagiba PH5 (1) može kompenzovati
horizontalni nagib 0-5% (nagib od 0-5 cm na metar).
Nagib se prilagođava na glavi podnožja DPH00 - DPH1 DPH2 - DPH3. Korektor nagiba PH5 je integrisan u glavu
podnožja od DPH4 - DPH5 do DPH11.
tarskom hodu prilagodljivih do 850
Standardno podnožje od 17 do 170 mm
B2
Osnovni elementi :
• Korektor nagiba (0 do 5%)
• Glava podloge (površine 175 cm2)
• Spojnica
• Osnova za podlogu (površina 320 cm2)
1
*
*Po potrebi vam dostavimo sve testove i certifikate
DPH-Serije
*
Glava podloge (2) je privijena direktno na bazu ili na
spojnicu. Glava, prečnika 150 mm može biti dopremljena
sa krilcem za odvajanje, koje služi povezivanju ploča ili
kao podloga za letve.
700 mm
600 mm
Spojnica (4) se upotrebljava kada visina podnožja prelazi
170 mm. Dve bočne zakačaljke (5) omogućavaju da
se podnožje namesti i obezbeđuju veću stabilnost kada
visina prelazi 600 mm.
500 mm
Prsten za prilagođavanje (6) više-niže. Ima prečnik 115
mm, njegov navrtanj je obrnut.
400 mm
Podloga (7), koja se oslanja na bazu, prečnika 205 mm
i debljine 5 mm, može biti jednostavno postavljena
ili pričvršćena na zemlju. Podloga ima 8 rupa, koje
omogućavaju pričvršćivanje sa navrtnjima i zavrtnjima.
300 mm
Glava, spojnica, prsten i baza su opremljeni sa
sigurnostnim sistemom, koja omogućava (3) blokadu pri
maksimalnom odvijanju.
200 mm
DPH2
+
DPH3
PH5
=
PH5
45 do 63 mm
60 do 88 mm
+
=
(8) Rupa za oticanje.
100 mm
7
8
DPH-0
DPH-1
17 mm
Korektor nagiba (od DPH4 do DPH11)
DPH-2
28 mm
35 do 53 mm
Glava može može biti dopremljena sa umecima, koji služe pravljenju
fuga između ploča.
0%
DPH-4
74 do 110 mm
Dodatni materijal
za podložne letve
Umeci
Proizveden od polipropilena, korektor nagiba PH5 može kompenzovati
horizontalni nagib 0-5% (nagib od 0-5 cm na metar). Za dobro oticanje vode,
nagib mora biti najmanje 2%.
DPH-3
50 do 78 mm
Podloga za sve vrste podnih letvi, kao što su :
• Drvene podložne letve.
• Letve iz kompozitnih materiala.
• Aluminijumska struktura.
Širina podloge: 65 mm, bočne rupe omogućavaju
mehaničko pričvršćivanje.
DPH-5
100 do 170 mm
DPH-6
170 do 290 mm
Regulator visine
Napravljen iz EPDM debljine od 1 do 2mm, ojačan da
se upotrebljava sa mermerom, kamenim pločama,
granitom:
• Protiv proklizavanja.
• Ublažavanje udara.
Omogućava prilagođavanje razlike u debljini
upotrebljenog kamena.prilikom instalacije.
DPH-7
240 do 400 mm
DPH-8
DPH-9
320 do 520 mm
390 do 620 mm
PH5
Korektor nagiba
Ako nameštanje zahteva veću površinu kao podlogu.
4,5 mm
Buzon Pedestal International i partneri nude
arhitektima pomoć pri crtanju projekata u 3D
PH5
formatu.
Ti projekti su kompatibilni sa svim osnovnim
0 – 5% (0 – 5cm/m)
2 mm
DPH-11
530 do 850 mm
Okrenuti DPH5
(od DPH0-DPH3)
Da bi se kompenzovao
nagib od 0-5% (nagib
od 0-5cm na metar). Za
dobro oticanje vode,
minimalni nagib mora
biti 2%.
DPH-10
460 do 750 mm
190cm 2
315cm 2
arhitektonskim programskim aplikacijama na
tržištu, tako da omogućavaju integraciju Buzon
podloga u planove.
6 mm
5%
315cm 2
0%
8 mm
10 mm
rf-2 mm
190cm 2
* Rado ćemo vam ponuditi inforamcije i savjete.
Download

kliknite za katalog