Streamline Mini Stepper
VAŽNO UPOZORENJE: Pažljivo pročitajte sva uputstva pre korištenja
ovog proizvoda. Zadržite ovo korisničko uputstvo za buduću upotrebu...
SADRŽAJ
Garancija
Važne mere predostrožnosti
Crtež (Grafički prikaz)
Lista delova & Podešavanje otpora
Funkcije pedometra
Zagrevanje i istezanje
1
2
3
4
5
6
GARANCIJA SA ROKOM OD JEDNE GODINE
Studio Moderna pruža garanciju svakom kupcu da su materijali od kojih je
proizvod napravljen kao i sam proces izrade zaštićen od defekata ukoliko se
sprava koristi u namenjenu svrhu i pod uslovima koji su opisani i funkcionišu
u skladu sa korisničkim uputstvom Studio Moderne. Obaveze Studio Moderne
u okviru ove garancije su ograničene na besplatnu zamenu ili popravku svih
delova koji se pokažu neispravnim tokom kućne upotrebe. Ova garancija ne
pokriva štetu prouzrokovanu nepravilnom upotrebom, pogrešnom namenom
ili upotrebom u komercijalne svrhe. Od datuma kupovine, proizvod se nalazi
pod garancijom u trajanju od jedne godine.
1
BITNE MERE PREDOSTROŽNOSTI
UPOZORENJE: Da bi umanjili rizik od povreda, pročitajte bitne mere
predostrožnosti pre korišćenja ovog mini stepera.
1. Držite spravu uvek van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Ne dozvoljavajte
deci da koriste ili da se igraju sa mini steperom.
2. Tokom vežbanja samo jedna osoba može koristiti mini steper.
3. Preporučuje se da mini steper postavite na podlogu za vežbanje.
4. Otporni cilindri na mini steperu se prilikom vežbanja zagrevaju.
Da bi izbegli opekotine ne dirajte ih dok se u potpunosti ne ohlade.
5. Svaki put pre korišćenja mini stepera proverite da li je kaiš pravilno
postavljen u žljeb kaišnika.
6. Pri svakom korišćenju, sklapanju i rasklapanju mini stepera vodite računa
o ravnoteži, jer gubitak ravnoteže može dovesti do pada i ozbiljnih telesnih
povreda.
7. Ukoliko osetite bol ili vrtoglavicu tokom vežbanja, prestanite sa radom i
odmah konsultujte lekara.
8. Mini steper treba postavljati na čistu i ravnu površinu tokom korišćenja.
Nemojte koristiti mini steper u blizini vode ili na otvorenom.
9. Držite ruke dalje od svih pokretnih delova.
10. Nemojte nikada vežbati bosonogi ili u čarapama; uvek nosite odgovarajuću
odeću i patike za vežbanje. Nemojte vežbati u ogrtačima ili drugoj sličnoj
odeći koja se može uplesti u mini steper.
11. Mini steper koristite samo u propisane svrhe i na način opisan u ovom
korisničkom uputstvu.
12. Ne postavljajte oštre predmete u blizini mini stepera.
13. Osobe sa invaliditetom ne bi trebalo da koriste mini steper bez nadzora
kvalifikovane osobe ili fizioterapeuta.
14. Pre početka korišćenja ovog mini stepera obavezno uradite vežbe istezanja
kako bi ste se pravilno zagrejali.
15. Nemojte nikada koristiti mini steper ukoliko nije ispravan.
16. Pre same upotrebe pregledajte mini steper da ne postoje izlizani ili
olabavljeni delovi.
17. Ovaj mini steper je isključivo namenjen kućnoj upotrebi.
18. Maksimalni kapacitet opterećenja ovog proizvoda je 113kg.
19. Sistem kočenja ne zavisi od brzine, dok akcija koračanja zavisi.
UPOZORENJE: Pre početka ovog ili bilo kog drugog programa vežbi
konsultujte lekara. Ovo je posebno bitno za ljude iznad 35 godina starosti ili sa
već postojećim zdravstvenim problemima.
2
GRAFIČKI PRIKAZ - CRTEŽ
3
LISTA DELOVA
Br
Opis
01 Pedometar
Kol
1
Br
18
02 Glavni ram
03 Izolator osovine točka
1
2
19
20
Završni zaptivač zadnje
baze 50
Najlonski navrtanj M10
Zaptivač 10
04
2
21
Kabel 6x380
1
2
1
4
22
23
24
Kotur 100x16
U-kopča
Ručica
1
1
1
2
4
1
1
4
4
2
6
6
2
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Zaptivač 28x10.5x2
Zavrtanj M10x45
Izolator 22x15
Zaptivač 5
Izolator
Poklopac za žice 12.1
Senzor
Šraf ST2.9x10
Zaptivač 38x26x0.8
Zaptivač 38x8.5x1.5
1
1
1
4
2
1
1
2
2
2
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
38x26x8,5
Završni zaptivač prednje
baze 50
Pedala
Prečka za levu nogu
Izolator osovine točka
38x19.5
Zaptivač zavrtnja 38x14.5
Zaptivač M8x25
Magnet
Prečka za desnu nogu
Šraf ST4.8x20
Zavrtanj M8x38
Branik
Zaptivač 8
Najlonski navrtanj M8
Otporni cilindar
Opis
PODEŠAVANJE OTPORA
Okrenite ručicu u smeru kazaljki na satu da biste podesili pedale za stopala u viši
položaj.
Okrenite ručicu u suprotnom smeru od kazaljki na satu kako biste podesili pedale u
niži položaj.
Adjustment Knob
ručica
4
Kol
2
1
1
KORIŠĆENJE PEDOMETRA
Da bi uključili pedometar, pritisnite crveni taster na pedometru ili krenite sa vežbanjem.
FUNKCIJE:
REPS/MIN: Pritisnite crveni taster dok strelica ne pokaže REPS/MIN, na
pedometru će se prikazati broj koraka u minuti.
SCAN: Pritisnite crveni taster dok strelica ne pokaže SCAN, pedometar će
skenirati funkcije REPS/MIN, TIME, i CALORIE. Displej će se automatski
menjati svakih 6 sekundi.
COUNT: Prikazuje broj koraka.
TIME: Pritisnite crveni taster dok strelica ne pokaže TIME, na displeju će se
prikazati vreme koje je proteklo.
CALORIE: Pritisnite crveni taster dok strelica ne pokaže CALORIE, pedometer
će prikazati potrošnju kalorija
Napomena: Pritiskom crvenog tastera u trajanju od tri sekunde vrednost svih
funkcija će se resetovati.
ZAMENA BATERIJE:
1. Skinite poklopac pedometra.
2. Zamenite jednu 1.5V (AAA) bateriju.
3. Pobrinite se da je baterija postavljena pravilno i da je odgovarajuće polarnosti.
4. Ukoliko displej pokazuje samo segmente izvadite bateriju i sačekajte
15 sekundi pre nego je ponovo stavite.
5.
Kada se baterija izvadi sve vrednosti funkcija se resetuju na nulu.
5
RUTINA ZAGREVANJA I ISTEZANJA
Dobar program vežbi se sastoji od zagrevanja, aerobnog treninga i istezanja. Ove vežbe
treba raditi tri puta nedeljno sa danom odmora između treninga. Nakon nekoliko meseci
možete povećati učestalost vežbanja na četiri do pet puta nedeljno.
AEROBNI TRENING je bilo koja trajna fizička aktivnost koja kiseonik šalje do
vaših mišića putem srca i pluća. Aerobik unapređuje zdravlje vaših pluća i
vašeg srca. Aerobnim vežbanjem se smatra svaka aktivnost za koju je
potreban rad jakih mišićnih grupa npr. nogu, ruku, zadnjice. Vaše srce ubrzano
kuca i vi dišete dublje. Aerobna vežba treba da bude obavezan deo celokupnog
procesa vežbanja.
ZAGREVANJE je bitan deo svakog treninga. To je početak svake veće fizičke
aktivnosti kojom zagrevamo i istežemo mišiće, čime pospešujemo cirkulaciju,
ubrzavamo puls, dostavljajući mišićima veću količinu kiseonika.
ISTEZANJE ide na kraju treninga, ponavljaju se vežbe zagrevanja da bi se
sprečio bol u zamorenim mišićima.
OKRETANJE GLAVE
Podignite desno rame ka uvetu jednom. Zatim
dok spuštate desno rame podignite levo ka
levom uvetu jednom.
PODIZANJE RAMENA
Podignite desno rame ka uvetu jednom. Zatim
dok spuštate desno rame podignite levo ka
levom uvetu jednom.
6
BOČNO ISTEZANJE
Raširite ruke u stranu i podignite ih tek
iznad glave. Desnom rukom se istežite prema
plafonu što više možete, jedanput. Ponovite
isto sa levom rukom.
ISTEZANJE KVADRICEPSA
Sa jednom rukom naslonjenom na zid zbog
ravnoteže posegnite nazad i vucite desno
stopalo unazad.Približite petu zadnjici što
više možete. Zadržati 15 brojanja i ponoviti
sa levim stopalom.
ISTEZANJE PREPONA
Sedite u položaj sa spojenim stopalima i
raširenim kolenima. Vucite stopala ka preponama
što više možete.Polako gurajte kolena ka podu.
Zadržite 15 brojanja.
7
DODIRIVANJE PRSTIJU
Polako se savijte napred iz struka i opustite
mišićeleđa i ramena dok se istežete i posežete
ka prstima na nogama. Posegnite najviše što
možete i zadržite 15 brojanja u tom položaju.
ISTEZANJE KOLENA
Ispružite desnu nogu. Oslonite đon
vašeg levog stopala na unutrašnju
stranu butine desne noge.Istežite
se ka prstima što više možete.
Zadržite 15 brojanja. Opustite se i
ponovite sa levom nogom.
ISTEZANJE LISTOVA/AHILOVE TETIVE
Naslonite se na zid sa levom nogom ispred
desne i rukama pruženim napred.
Ispružite desnu nogu, a stopalo leve noge ne
odižite od poda. Zatim savijte levu nogu i
nagnite se napred pomerajući kukove ka zidu.
Zadržite se u tom položaju i ponovite sa drugom
nogom 15 brojanja.
Za više informacija o proizvodu posetite našu internet stranicu
www.e-topshop.tv
Pogledajte posebne ponude, iskoristite pogodnosti
koje Vam nudimo i ukoliko želite upišite se za naše e-novosti.
Samo jedan klik deli vas od uštede na pojedinim našim proizvodima.
Kliknite odmah!
Studio Moderna d.o.o.
Bul. vojvode Stepe 30
21000 Novi Sad
021/4892619 (9-15h)
Download

Streamline Mini Stepper