Lista 10 najvećih vlasnika po simbolu HOV
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: ABAN
Ukupan broj akcija: 60,600
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Broj akcija
%
60,600 100.0000%
Naziv emitenta: AD "ABSOLUTE" BAR
Simbol HOV: ABSO
Ukupan broj akcija: 44,000,010
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Balkan Investment Management Limited
Cayman Islands
2
HA - Zbirni kastodi račun 4
3
PUDAR RAJKA
ROTIMLJA
4
BLEKIĆ ZIJAD
SKENDERIJA
5
APRCOVIĆ VLATKO
SLOBODE 37
6
PERAZIĆ BEĆIR
DOBRE VODE - PEČURICE Bar
7
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
8
KODŽULOVIĆ RADOSAV
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
Broj akcija
%
INOSTRANSTVO
12,437,000
28.2659%
PODGORICA
10,015,000
22.7614%
GORNJI VAKUF
6,493,080
14.7570%
SARAJEVO
6,493,080
14.7570%
PODGORICA
6,493,080
14.7570%
1,068,675
2.4288%
1,000,000
2.2727%
95
0.0002%
Naziv emitenta: MESOPROMET A.D PODGORICA
Simbol HOV: AGME
Ukupan broj akcija: 50,370
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
MONTE MITROS DOO
DOSITEJA OBRADOVIĆA
PODGORICA
45,704
90.7365%
2
HADŽIKADRIĆ RUŽDIJA
DOSITEJA OBRADOVIĆA 1
PODGORICA
4,360
8.6559%
3
ANDRIĆ MILAN
PETRA PRLJE BR. 15
Podgorica
306
0.6075%
Naziv emitenta: AGROTRANSPORT D.D PODGORICA
Simbol HOV: AGPG
Ukupan broj akcija: 36,519
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
16,406
44.9246%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
8,203
22.4623%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
2,735
7.4893%
4
VUKČEVIĆ MILENKO
ŠPIRA MUGOŠE BR. 37
Podgorica
80
0.2191%
5
VUJOŠEVIĆ RADIVOJE
GAVRILA PRINCIPA 5
PODGORICA
80
0.2191%
6
VUČKOVIĆ ČEDOMIR
BRACANA BRACANOVIĆA
74
PODGORICA
79
0.2163%
7
BOLJEVIĆ MIODRAG
VOJVOČANSKA BR. 41
Podgorica
78
0.2136%
8
DRAGOVIĆ DUŠAN
SAVE KOVAČEVIĆA 7
PODGORICA
78
0.2136%
Na dan: 07/03/2011 14:34:18
Strana 1 od 143
9
BRAJOVIĆ VELIMIR
NOVO SELO
DANILOVGRAD
78
0.2136%
10
DAMJANOVIĆ MILORAD
KRUŠEVAC 23
PODGORICA
78
0.2136%
Naziv emitenta: AKTIVA INTEGRA A.D, za menadzment poslove I upravl
Simbol HOV: AKIN
Ukupan broj akcija: 53,359
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
ZETAGRADNJA
UL: V PROLETERSKE BB.
2
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
3
4
Broj akcija
%
PODGORICA
20,000
37.4820%
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
3,000
5.6223%
Bulaić Branko
PERAST BR.161
Kotor
1,600
2.9986%
BOJANIĆ MILAN
IPROLETERSKA
BUDVA
1,500
2.8111%
5
Prelević Branislav
SVETOZARA MARKOVIĆA
12
Podgorica
1,377
2.5806%
6
SAVELJIĆ SAŠA
BEOGRADSKA 1
PODGORICA
1,025
1.9210%
7
BLUE BAY GROUP LTD
Road town 146
INOSTRANSTVO
1,000
1.8741%
8
PAVLIČEVIĆ MARKO
DOBROTA BB
KOTOR
1,000
1.8741%
9
Vujović Maja
Momišići S1/1
Podgorica
1,000
1.8741%
10
USKOKOVIĆ DARKO
BUL. REVOLUCIJE 82
Podgorica
1,000
1.8741%
Naziv emitenta: HTP ALBATROS A.D ULCINJ
Simbol HOV: ALBA
Ukupan broj akcija: 491,956
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
INTERNATIONAL BUSINESS GROUP
JOVANA TOMAŠEVIĆA 29
PODGORICA
277,657
56.4394%
2
MIKROKOZMA DOO
Dobrota Vila Panonija bb
Kotor
146,992
29.8791%
3
TEMNIAKOV ANDREY
USSR
INOSTRANSTVO
41,514
8.4386%
4
ČEPIĆ TANJA
BALŠIĆA 34
PODGORICA
1,184
0.2407%
5
MOLABEĆIROVIĆ REFIK
UL.17 BB
Ulcinj
958
0.1947%
6
JANKOVIĆ ROZA
N.DJAKONOVIĆA 430
ULCINJ
772
0.1569%
7
MIRKOVIĆ DANILO
STEVA BOLJEVIĆA 64
PODGORICA
713
0.1449%
8
KURTOVIĆ RUŽDI
SUKOBIN
Ulcinj
711
0.1445%
9
GUČIĆ SAFER
D.VUJANOVIĆA 33
Ulcinj
705
0.1433%
10
UJKASHEVIQ FLAMUR
SUKOBIN
ULCINJ
700
0.1423%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: OPŠTINA ANDRIJEVICA
Simbol HOV: AN11
Ukupan broj akcija: 62,201
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
62,201 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ANDRIJEVICA
Simbol HOV: AN12
Ukupan broj akcija: 62,201
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Broj akcija
%
62,201 100.0000%
Strana 2 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA ANDRIJEVICA
Simbol HOV: AN13
Ukupan broj akcija: 62,201
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
62,201 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ANDRIJEVICA
Simbol HOV: AN14
Ukupan broj akcija: 62,201
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
62,201 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ANDRIJEVICA
Simbol HOV: AN15
Ukupan broj akcija: 62,201
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
62,201 100.0000%
Naziv emitenta: ANGLO BROKER AD
Simbol HOV: ANBR
R.Br. Naziv
1
2
Ukupan broj akcija: 250
Adresa
Grad
NIKOLIĆ MILAN
BJELIŠI
BAR
NIKOLIĆ MILOSAVA
BJELIŠI
Bar
Broj akcija
%
245
98.0000%
5
2.0000%
Naziv emitenta: ANDRIMER HELLAS AD
Simbol HOV: ANHE
Ukupan broj akcija: 110,894
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
MIHALLARI NESTI
ATHENS,LEOFOROS
ALEKSANDRAS 445
INOSTRANSTVO
55,397
49.9549%
2
ARGYRIOS KASTRINOS
BRANKA DELETIĆA 11
ANDRIJEVICA
55,357
49.9188%
3
STEFANOS KOILAKOS
140
0.1262%
Broj akcija
%
INOSTRANSTVO
Naziv emitenta: KOMPAS-ARMING A.D BIJELO POLJE
Simbol HOV: ARMG
Ukupan broj akcija: 9,995
R.Br. Naziv
Adresa
1
DOO "KOMP-AS"
N.MERDOVIĆA BB
BIJELO POLJE
3,185
31.8659%
2
AD "LOVĆENINVEST"
JOVANA TOMAŠEVIĆA 9
Podgorica
1,981
19.8199%
3
HADŽAJLIĆ ESAD
LOZNICE
4
GUREŠIĆ VUJADIN
5
EĆO ESAD
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
TREĆE SANDZAČKE
Grad
Bijelo Polje
229
2.2911%
BIJELO POLJE
227
2.2711%
Bijelo Polje
226
2.2611%
Strana 3 od 143
6
ĆETKOVIĆ DUŠANKA
OBROV
BIJELO POLJE
220
2.2011%
7
MARKOVIĆ NADA
ZABJELO LAMELA-19
PODGORICA
220
2.2011%
8
RADOVIĆ IVAN
ULICA SLOBODANA
PENEZIĆA BR 54
BIJELO POLJE
220
2.2011%
9
KLJAJEVIĆ NEBOJŠA
UJNIČE
BIJELO POLJE
220
2.2011%
10
MARKOVIĆ MILAN
MEDANOVIĆI
BIJELO POLJE
220
2.2011%
Naziv emitenta: ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
Simbol HOV: ATBA
Ukupan broj akcija: 36,518
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"FIN INVEST" DOO
Stanka Dragojevića 4
Podgorica
6,632
18.1609%
2
BUCOM INVEST LIMITED
229 MELIZA COURT,
LIMASSOL
INOSTRANSTVO
6,057
16.5863%
3
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
3,376
9.2448%
4
CERERE S.R.L
VIA TORRE BIANKA 43
INOSTRANSTVO
3,374
9.2393%
5
KONČAR MONT DOO PODGORICA
CRNOGORSKIH SERDARA
BB
PODGORICA
3,105
8.5027%
6
EKSPRES GRADINA
BEOGRAD
2,265
6.2024%
7
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
2,228
6.1011%
8
AVARON HOLDINGS LLC
NEW YORK
INOSTRANSTVO
1,636
4.4800%
9
PARMEX MANAGEMENT LTD BVI
ROAD TOWN
INOSTRANSTVO
1,531
4.1925%
10
Babić Aca
Nehruova br.186/11
Beograd
1,284
3.5161%
Naziv emitenta: ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
Simbol HOV: ATBN
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 10,000
Broj akcija
%
1
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Adresa
Grad
PODGORICA
3,475
34.7500%
2
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
569
5.6900%
3
CERERE S.R.L
VIA TORRE BIANKA 43
INOSTRANSTVO
369
3.6900%
4
AVARON HOLDINGS LLC
NEW YORK
INOSTRANSTVO
300
3.0000%
5
RADONJIĆ DRAGAN
BRACANA BRACANOVIĆA
41
PODGORICA
300
3.0000%
6
PARMEX MANAGEMENT LTD BVI
ROAD TOWN
INOSTRANSTVO
300
3.0000%
7
VUJOVIĆ ARSENIJE
BEOGRADSKA 9
PODGORICA
280
2.8000%
8
HB - Zbirni Kastodi račun 1
josipa broza tita 67
PODGORICA
200
2.0000%
9
ZETAGRADNJA
UL: V PROLETERSKE BB.
PODGORICA
195
1.9500%
10
SVETI VRACI APOTEKA
VEKTRA, CETINJSKI PUT
BB.
Podgorica
189
1.8900%
Naziv emitenta: "ATLAS HOTELS GROUP"AD
Simbol HOV: ATHO
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 3,961,642
Adresa
Grad
1
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
2
"FIN INVEST" DOO
Stanka Dragojevića 4
Podgorica
3
Babić Aca
Nehruova br.186/11
Beograd
4
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Broj akcija
%
2,972,940
75.0431%
856,726
21.6255%
13,125
0.3313%
9,765
0.2465%
Strana 4 od 143
5
BANOVIĆ VOJO
POLJE
Bar
1,591
0.0402%
6
LEKOVIĆ D. VERA
24 NOVEMBAR H 26
Bar
1,338
0.0338%
7
DIVANOVIĆ RAGIB
PODGRAD
Bar
1,136
0.0287%
8
COSMOS LTD
ICAZA,GONZALEZRUIZ,ALEMAN
INOSTRANSTVO
1,095
0.0276%
9
SAMAC SNEŽANA
POPA DUKLJANINA
Bar
1,057
0.0267%
10
JUNKOVIĆ PAULINA
POLJE
Bar
1,041
0.0263%
Naziv emitenta: ATLAS LIFE A.D Podgorica
Simbol HOV: ATLF
Ukupan broj akcija: 235,015
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Društvo za upravljanje priv. Fondom Atlas
Mont ad
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
2
ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
3
"FIN INVEST" DOO
4
Đurišić Žarko
Broj akcija
%
104,200
44.3376%
Podgorica
65,400
27.8280%
Stanka Dragojevića 4
Podgorica
65,400
27.8280%
OBALA 13 JULA
Bar
15
0.0064%
4
Naziv emitenta: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE PRIV INV FONDOM ATLAS MONT
Simbol HOV: ATLM
Ukupan broj akcija: 449,579
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
"FIN INVEST" DOO
Stanka Dragojevića 4
Podgorica
2
DIVAC VLADO
Ilije Garašanina 9
3
DANILOVIĆ PREDRAG
Radovana Simića Cige 34
Broj akcija
%
386,448
85.9578%
Beograd
18,650
4.1483%
Beograd
18,650
4.1483%
PODGORICA
4
MIJATOVIĆ SVETLANA
16,500
3.6701%
5
ANDRIĆ DRAGOSLAV
VRANJSKA 21
BEOGRAD
5,585
1.2423%
6
POPOVIĆ SAŠA
Malo brdo,S III/30
Podgorica
3,746
0.8332%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ATLAS MONT
Simbol HOV: ATMO
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 209,509,650
Adresa
Grad
PODGORICA
17,000,000
8.1142%
HEMPTON CORP.LTD
TORTOLA
INOSTRANSTVO
15,831,030
7.5562%
3
IK - Zbirni Kastodi račun 1
Stanka Dragojevića 4
PODGORICA
12,400,000
5.9186%
4
"ATLAS GRUPA" D.O.O.
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
9,019,078
4.3049%
5
ZETAGRADNJA
UL: V PROLETERSKE BB.
PODGORICA
8,860,798
4.2293%
6
Društvo za upravljanje priv. Fondom Atlas
Mont ad
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
6,627,881
3.1635%
7
ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
6,000,000
2.8638%
8
COSMOS LTD
ICAZA,GONZALEZRUIZ,ALEMAN
INOSTRANSTVO
5,062,500
2.4164%
9
Babić Aca
Nehruova br.186/11
Beograd
3,804,500
1.8159%
10
FUTURA EXPORT IMPORT LTD
TORTOLA BVI. VIA ALA
CAMPAGNA 10
INOSTRANSTVO
3,647,650
1.7410%
1
HA - Zbirni kastodi račun 4
2
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Strana 5 od 143
Naziv emitenta: AD za upravljanje penzionim fondom "Atlas Penzija"
Simbol HOV: ATPE
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 130,000
Adresa
Broj akcija
%
PODGORICA
82,387
63.3746%
PODGORICA
27,233
20.9485%
Stanka Dragojevića 4
Podgorica
17,247
13.2669%
NOVAKA MILOŠEVA 29/1
PODGORICA
1,500
1.1538%
"UNIJA POSLODAVACA"PODGORICA
PODGORICA
PODGORICA
1,500
1.1538%
TODOROVIĆ BRANISLAV
BUL. LENJINA 29
Podgorica
133
0.1023%
1
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
2
Društvo za upravljanje priv. Fondom Atlas
Mont ad
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
3
"FIN INVEST" DOO
4
SAVEZ SAMOS.SINDIKATA CG
5
6
Grad
Naziv emitenta: "TEHNO BAZA" NIKŠIĆ
Simbol HOV: AUPR
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 564,142
Broj akcija
%
NIKŠIĆ
311,907
55.2887%
ULICA 26 NOVEMBAR BB
ULCINJ
6,763
1.1988%
GORNJE POLJE
NIKŠIĆ
5,600
0.9927%
S.STANOJEVIĆA
NIKŠIĆ
4,316
0.7651%
RASTOVAC
NIKŠIĆ
4,046
0.7172%
BULEVAR 13 JUL 95
NIKŠIĆ
4,046
0.7172%
KOČANI
NIKŠIĆ
4,045
0.7170%
ŠĆEPANOVIĆ DUŠAN
TREBJEŠKA II/13
NIKŠIĆ
3,046
0.5399%
STANIŠIĆ MILO
STRAŠEVINA
NIKŠIĆ
2,915
0.5167%
PEROVIĆ LJUBOMIR
Đ. ROGANOVIĆA 2
NIKŠIĆ
2,900
0.5141%
1
SKUPŠTINA OPŠTINE NIKŠIĆ
2
VASOVIĆ ILIJA
3
DRAŠKOVIĆ BOŽO
4
BURIĆ DRAGAN
5
DRAŠKOVIĆ DRAGAN
6
ĐIKANOVIĆ DARINKA
7
MILJANIĆ MIHAILO
8
9
10
Adresa
Grad
Naziv emitenta: AUTOBOKA A.D KOTOR
Simbol HOV: AUTB
Ukupan broj akcija: 264,554
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
EXPO COMMERCE - KOTOR
RAKITE BR. 4 - ŠKALJARI
Kotor
2
DELIBAŠIĆ ANDRIJA
V.MIĆUNOVIĆA 61
3
MILATOVIC DJORDJIJE
4
MILACIC SLAVICA
5
VRAČKO GREGOR
ZGORNJA KUNGOLA 024
6
PEJOVIĆ DEJAN
B.JOVANOVIĆA 19
7
STAMENKOVIĆ ALEKSANDAR
dobrota
8
VUJOVIĆ P. BRANKO
9
ZVICER PETAR
10
VULAŠ DANICA
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Broj akcija
%
177,042
66.9209%
NIKŠIĆ
23,643
8.9369%
STRAŠEVSKA 38
NIKŠIĆ
1,463
0.5530%
IV JULA 27
PODGORICA
1,000
0.3780%
PESNICA
850
0.3213%
PODGORICA
847
0.3202%
KOTOR
700
0.2646%
-
Budva
690
0.2608%
ŠKALJARI
Kotor
673
0.2544%
-
Kotor
656
0.2480%
Strana 6 od 143
Naziv emitenta: AUTOREMONT AD Kotor Pred. Za opr.i održ drum mot v
Simbol HOV: AUTK
Ukupan broj akcija: 187,122
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DYRODAM CORP.
CALLE AQUILINO DE LA
GUARDIA 8
INOSTRANSTVO
2
ODŽA MIRKO
PRČANJ
3
SAMARDŽIĆ BORISLAV
4
MILAS JOVO
5
6
Broj akcija
%
169,929
90.8119%
Kotor
670
0.3581%
MAŽINA BB
TIVAT
660
0.3527%
TROJICA
Kotor
619
0.3308%
MAČIĆ BOŠKO
DUB
Kotor
594
0.3174%
BULAJIĆ LUKA
STOLIV
Kotor
556
0.2971%
7
BULAJIĆ MIODRAG
STOLIV
Kotor
529
0.2827%
8
MILAS DRAGAN
TROJICA
Kotor
523
0.2795%
9
KOVAČEVIĆ SRĐA
STARI GRAD
Kotor
477
0.2549%
10
SAMARDŽIĆ JELENA
MAŽINA
TIVAT
440
0.2351%
Naziv emitenta: "AUTOREMONT OSMANAGIĆ" A.D U STEČAJU PODGORICA
Simbol HOV: AUTM
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 382,900
Adresa
Broj akcija
%
259,388
67.7430%
PODGORICA
26,460
6.9104%
Varaždin
13,920
3.6354%
NIKŠIĆ
2,415
0.6307%
PODGORICA
1,385
0.3617%
Podgorica
980
0.2559%
B. RAIČEVIĆA BB.
Podgorica
970
0.2533%
RADOSAVA BURIĆA 191
PODGORICA
939
0.2452%
VIJENCI DANILA KIŠA 73
Podgorica
780
0.2037%
ILIJE MILAČIĆA 29
PODGORICA
720
0.1880%
Broj akcija
%
1
OSMANAGIĆ CO
2
"OZZIRIS TRADE" DOO
4.JUL BB-"MAGACIN"
3
LABAŠ DANIJEL
Vladimira Deduša 19
4
MILATOVIC DJORDJIJE
STRAŠEVSKA 38
5
BULATOVIĆ MILIVOJE
DANILOVGRADSKA 3
6
VUKČEVIĆ RADMILA
G. DOŽIĆA 1
7
BRACANOVIĆ ALEKSANDAR
8
BOŽOVIĆ SRETEN
9
BRAJOVIĆ PREDRAG
10
STRINIĆ MAJDA
Grad
NIKŠIĆ
Naziv emitenta: OPŠTINA BERANE
Simbol HOV: BA09
Ukupan broj akcija: 88,875
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
88,875 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BERANE
Simbol HOV: BA10
Ukupan broj akcija: 88,875
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Broj akcija
%
88,875 100.0000%
Strana 7 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA BERANE
Simbol HOV: BA11
Ukupan broj akcija: 88,875
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
88,875 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BERANE
Simbol HOV: BA12
Ukupan broj akcija: 88,875
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
88,875 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BERANE
Simbol HOV: BA13
Ukupan broj akcija: 88,875
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
88,875 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BERANE
Simbol HOV: BA14
Ukupan broj akcija: 88,875
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
88,875 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BERANE
Simbol HOV: BA15
Ukupan broj akcija: 88,875
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
88,875 100.0000%
Naziv emitenta: MARKETIVA BROKER DILER A.D.
Simbol HOV: BABR
Ukupan broj akcija: 525,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
BJELIĆ MILONJA
BULEVAR OSLOBOĐENJA
38
NOVI SAD
375,846
71.5897%
2
Bjelić Vladislav
Kisačka 025
NOVI SAD
69,458
13.2301%
3
Bjelić Obrad
Bul.Oslobođenja 038
NOVI SAD
64,050
12.2000%
4
Vukasović Srđan
Boška Buhe
NOVI SAD
8,348
1.5901%
5
Guo Feng
Room 101, Shanghai
INOSTRANSTVO
4,358
0.8301%
6
ZHU SONGNAN
NEPOZNATA
INOSTRANSTVO
1,890
0.3600%
7
Leong Cheang Weng
Blok; Penang
INOSTRANSTVO
1,050
0.2000%
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Strana 8 od 143
Naziv emitenta: BAJO PIVLJANIN POLJOPRIVREDA DD PLUŽINE
Simbol HOV: BAPO
Ukupan broj akcija: 197,542
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
CARINE - PODGORICA
SKORSKA BB.
Podgorica
2
ZEČEVIĆ VLADIMIR
MILJANA VUKOVA 2
BERANE
3
MILATOVIC DJORDJIJE
STRAŠEVSKA 38
NIKŠIĆ
4
BAKRAČ RADOVAN
NASELJE MAČŽAREVIĆA
KRAJ
PLUŽINE
5
JOVOVIĆ RADONJA
BAJA PIVLJANINA
6
DELIĆ DJORDJIJE
LAZAR SOČICA
7
DAMJANOVIĆ ĐORĐIJE
8
GRGUR RADMILA
9
10
Broj akcija
%
136,313
69.0046%
2,484
1.2575%
1,044
0.5285%
481
0.2435%
PLUŽINE
462
0.2339%
PLUŽINE
451
0.2283%
-
PLUŽINE
424
0.2146%
GAVRA VUKOVIĆA BB
PODGORICA
402
0.2035%
JOVOVIĆ RUŽICA
NASELJE ROSULJE
PLUŽINE
396
0.2005%
KOPRIVICA VIDOSAVA
LAZAR SOČICA
PLUŽINE
390
0.1974%
Naziv emitenta: "BALCAN TELECOM-MNE"
Simbol HOV: BATE
Ukupan broj akcija: 2,500
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Balkan Telecom Holding AG
BAARERSTRASE 53,CH6304 Zug
INOSTRANSTVO
2
"IDT MONT"
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC"BB
PODGORICA
Broj akcija
%
1,875
75.0000%
625
25.0000%
Naziv emitenta: AD "BROADBAND MONTENEGRO" Podgorica
Simbol HOV: BBMP
Ukupan broj akcija: 49,949,770
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
COMERSA doo
Stari aerodrom bb
Podgorica
24,974,885
50.0000%
2
GORDIJAN JOVAN
BEOGRADSKA 61
PODGORICA
14,984,931
30.0000%
3
Čerpnjak Bela
Poznanovci 004
MURSKA SOBOTA
9,989,954
20.0000%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: OPŠTINA BUDVA
Simbol HOV: BD11
Ukupan broj akcija: 107,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
107,143 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BUDVA
Simbol HOV: BD12
Ukupan broj akcija: 107,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Broj akcija
%
107,143 100.0000%
Strana 9 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA BUDVA
Simbol HOV: BD13
Ukupan broj akcija: 107,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
107,143 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BUDVA
Simbol HOV: BD14
Ukupan broj akcija: 107,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
107,143 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BUDVA
Simbol HOV: BD15
Ukupan broj akcija: 107,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
107,143 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BUDVA
Simbol HOV: BD16
Ukupan broj akcija: 107,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
107,143 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BUDVA
Simbol HOV: BD17
Ukupan broj akcija: 107,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
107,143 100.0000%
Naziv emitenta: BERANE A. D BERANE
Simbol HOV: BERA
Ukupan broj akcija: 267,800
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
EURO TURIST GMBH d.o.o.
Cijevna bb
Podgorica
134,287
50.1445%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
48,200
17.9985%
3
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
41,119
15.3544%
4
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
15,000
5.6012%
5
LJUBIĆ VUKMAN
BUČE
Berane
352
0.1314%
6
ČUKIĆ MILUTIN
N. NASELJE
Berane
325
0.1214%
7
KALIĆ FARUK
V. MASLOVARIĆA
Berane
322
0.1202%
8
DROBNJAK ZAGORKA
ŠTITARI
Berane
322
0.1202%
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Strana 10 od 143
9
KASTRATOVIĆ VUKAŠIN
M. TOMIČIĆA
Berane
317
0.1184%
10
KNEŽEVIĆ MIRKO
BUDIMLJA
Berane
313
0.1169%
Naziv emitenta: BISERNICA AD Rožaje
Simbol HOV: BISE
Ukupan broj akcija: 13,233
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DIK doo
nikole tesle 5
rožaje
10,061
76.0296%
2
DACIĆ ARIJETA
ROŽAJE
200
1.5114%
3
DACIĆ NEDŽAD
IBARSKA 2
ROŽAJE
180
1.3602%
4
KALAČ VEHBO
ROŽAJE
ROŽAJE
178
1.3451%
5
FETAHOVIĆ KIMETA
MUSTAFE PEĆANINA BB
ROŽAJE
164
1.2393%
6
ASANAGIĆ ISMETA
MARŠALA TITA 38
ROŽAJE
158
1.1940%
7
SUTOVIĆ IBRAHIM
OSLOBODJENJA 35
ROŽAJE
156
1.1789%
8
CIKOTIĆ MEVLJUDA
-
Rožaje
156
1.1789%
9
DACIĆ RAMIZ
RIFATA BURDŽOVIĆA 57
ROŽAJE
154
1.1638%
10
BRALIĆ MUHAREM
MARŠALA TITA BB
ROŽAJE
154
1.1638%
Naziv emitenta: BJELASICA RADA A.D U STEČAJU
Simbol HOV: BJER
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 1,121,665
Adresa
Broj akcija
%
PODGORICA
865,999
77.2066%
PODGORICA
107,019
9.5411%
Svetog Petra Cetinjskog 78
PODGORICA
18,120
1.6155%
NEDAKUSI
BIJELO POLJE
15,081
1.3445%
PODGORICA
8,975
0.8001%
INOSTRANSTVO
2,816
0.2511%
INOSTRANSTVO
1,500
0.1337%
PODGORICA
1,370
0.1221%
LOZNICE
Bijelo Polje
1,040
0.0927%
M. VUJOVIĆA
NIKŠIĆ
1,010
0.0900%
1
HA - Zbirni kastodi račun 4
2
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
3
Fond zaj.ulaganja "EUROFOND"
4
BEKTEŠEVIĆ ELMIR
5
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
6
UTSEY KENT BREON
OREGON
7
WELLS STEPHEN
DENEHURST
8
HA - Zbirni Kastodi račun 3
Bul.Svetog Petra Cetinjskog
143
9
NEDOVIĆ MILIJANA
10
BLAGOJEVIĆ SLADJAN
Grad
Naziv emitenta: BOKSITI A.D CETINJE
Simbol HOV: BOKC
Ukupan broj akcija: 4,090
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
RADONJIĆ DRAGOLJUB
V. MIĆUNOVIĆA
NIKŠIĆ
2
NIKČEVIĆ RADOSLAV
STUBIČKA 42
3
KAPISODA BLAŽO
NEPOZNATA
4
MARKOVIĆ MIRKO
NEPOZNATA
5
KAŠĆELAN DJORDJE
BAJOVA 137
6
VUJOVIĆ VUKICA
L. IVANIŠEVIĆA
7
ĆOSOVIĆ RADOMIR
ŠKOLSKA 2
8
STOJANOVIĆ LJUBICA
NEPOZ.
9
BIGOVIĆ ĐURO
10
BIGOVIĆ BRANKO
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Broj akcija
%
3,084
75.4034%
Nikšić
742
18.1418%
Cetinje
25
0.6112%
Cetinje
23
0.5623%
CETINJE
23
0.5623%
CETINJE
22
0.5379%
NIKŠIĆ
22
0.5379%
Cetinje
20
0.4890%
TREŠNJEVO
Cetinje
20
0.4890%
ROKOČE
CETINJE
20
0.4890%
Strana 11 od 143
Naziv emitenta: Bokakomerc A.D KOTOR
Simbol HOV: BOKR
Ukupan broj akcija: 61,980
R.Br. Naziv
Adresa
1
PAMEX d.o.o.
stari grad 262
2
ŠTILET DRAGAN
LJEŠEVIĆI
3
BEGOVIĆ PERICA
RADANOVIĆI
KOTOR
4
BOŽOVIĆ BOŽANA
Kotor
5
PEROVIĆ DANICA
6
KNEŽEVIĆ VELJKO
7
BOGDANOVIĆ NEMANJA
8
RADOVIĆ NIKOLA
9
10
Grad
Broj akcija
%
Kotor
34,567
55.7712%
KOTOR
13,201
21.2988%
1,185
1.9119%
304
0.4905%
Kotor
302
0.4873%
Kotor
265
0.4276%
LENJINOV BULEVAR 45-A
PODGORICA
239
0.3856%
DOBROTA KAMP
KOTOR
238
0.3840%
ALEKSIĆ MARIJA
CARADUŠANA5
BUDVA
238
0.3840%
BERGAM MIRJANA
ZELENIKA
HERCEG NOVI
238
0.3840%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: OPŠTINA BIJELO POLJE
Simbol HOV: BP10
Ukupan broj akcija: 178,465
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
178,465 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BIJELO POLJE
Simbol HOV: BP11
Ukupan broj akcija: 178,465
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
178,465 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BIJELO POLJE
Simbol HOV: BP12
Ukupan broj akcija: 178,465
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
178,465 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BIJELO POLJE
Simbol HOV: BP13
Ukupan broj akcija: 178,465
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Broj akcija
%
178,465 100.0000%
Strana 12 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA BIJELO POLJE
Simbol HOV: BP14
Ukupan broj akcija: 178,465
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
178,465 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BIJELO POLJE
Simbol HOV: BP15
Ukupan broj akcija: 178,465
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
178,465 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BAR
Simbol HOV: BR10
Ukupan broj akcija: 85,714
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
85,714 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BAR
Simbol HOV: BR11
Ukupan broj akcija: 85,714
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
85,714 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BAR
Simbol HOV: BR12
Ukupan broj akcija: 85,714
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
85,714 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BAR
Simbol HOV: BR13
Ukupan broj akcija: 85,714
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
85,714 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BAR
Simbol HOV: BR14
Ukupan broj akcija: 85,714
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Broj akcija
%
85,714 100.0000%
Strana 13 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA BAR
Simbol HOV: BR15
Ukupan broj akcija: 85,714
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
85,714 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA BAR
Simbol HOV: BR16
Ukupan broj akcija: 85,714
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
85,714 100.0000%
Naziv emitenta: HTP VELIKA PLAŽA A.D ULCINJ
Simbol HOV: BRJE
Ukupan broj akcija: 58,761
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MATOVIĆ BOGIĆ
NASELJE LIMAN
Ulcinj
2
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
3
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
4
ČELEBIĆ RAJKO
5
MATOVIĆ MILAN
6
7
Broj akcija
%
30,020
51.0883%
5,769
9.8177%
PODGORICA
757
1.2883%
Obala N.KovaČeviĆa 21
HERCEG NOVI
438
0.7454%
BUL. OKT REVOLUCIJE 3
Podgorica
420
0.7148%
ĐAKONOVIĆ ĐURO
BOŽA MATANOVIĆA 34
ULCINJ
399
0.6790%
DELEVIĆ MILIJA
PEŠCA BB.
Berane
368
0.6263%
8
FILIPOVIĆ VUKOSAVA
4 JULA 30
Podgorica
366
0.6229%
9
KOJIČIĆ RADOMIR
BRACANA BRACANOVIĆA
88
Podgorica
341
0.5803%
10
BOLJEVIĆ BUDISLAVKA
Podgorica
341
0.5803%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: TUP BRSKOVO U STEČAJU BJELO POLJE
Simbol HOV: BRSK
Ukupan broj akcija: 820,532
R.Br. Naziv
Adresa
1
KOMPAS AD
N.Merdovića 15
2
KORAĆ SAMIR
3
ZEJNILOVIĆ AMELA
4
DOO "KOMP-AS"
5
BULATOVIĆ ZARIJA
LJEŠNICA
6
ŠEKULARAC MILORAD
7
POPOVIĆ RANISLAV
8
FEMIĆ MOMČILO
9
10
Grad
Bijelo Polje
292,680
35.6695%
NEPOZNAT
265,608
32.3702%
LOZNICE
BIJELO POLJE
138,700
16.9037%
N.MERDOVIĆA BB
BIJELO POLJE
63,772
7.7720%
BIJELO POLJE
5,720
0.6971%
Bijelo Polje
3,714
0.4526%
LOZNICE
BIJELO POLJE
2,166
0.2640%
FEMIĆA KRŠ
BIJELO POLJE
1,438
0.1753%
ĆORIĆ KATA
Bijelo Polje
1,318
0.1606%
ĐALOVIĆ SAVO
Bijelo Polje
1,304
0.1589%
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Strana 14 od 143
Naziv emitenta: HOTELSKA GRUPA " BUDVANSKA RIVIJERA" a.d. Budva
Simbol HOV: BUDR
Ukupan broj akcija: 3,489,968
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
3
Fond zajedničkog ulaganja"HLT-FOND"
4
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
5
6
Broj akcija
%
Podgorica
1,453,058
41.6353%
Podgorica
447,540
12.8236%
Trg Nikole Kovačevića 8
PODGORICA
342,101
9.8024%
Bulevar revolucije 3
Podgorica
149,180
4.2745%
Fond zaj.ulaganja "EUROFOND"
Svetog Petra Cetinjskog 78
PODGORICA
128,561
3.6837%
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
118,242
3.3881%
7
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
103,228
2.9578%
8
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
102,571
2.9390%
9
NFD Aureus PRIVATE otvoreni investicijski ILICA 1A
fond
ZAGREB
62,777
1.7988%
10
SALINK LIMITED
INOSTRANSTVO
27,027
0.7744%
JULIA HOUSE 3,THEM
DERVIS STREET
Naziv emitenta: "BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK"
Simbol HOV: BULL
Ukupan broj akcija: 25,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
''CIJEVNA KOMERC'' DOO
4, JULA 64
PODGORICA
24,500
98.0000%
2
PETROVIĆ RANKO
Crnogorskih serdara bb
PODGORICA
250
1.0000%
3
PAJOVIĆ VALENTINA
DUŠANA MILUTINOVIĆA 30 PODGORICA
125
0.5000%
4
GEGAJ PAVLE
NJEGOŠEVA 16
125
0.5000%
PODGORICA
Naziv emitenta: BUSINESSMONTENEGRO A.D. Podgorica
Simbol HOV: BUMN
Ukupan broj akcija: 480
R.Br. Naziv
Adresa
1
APOTEKARSKA USTANOVA CG.
MONTEFARM
RADOMIRA IVANOVIĆA BB. Podgorica
2
"INTERCONT"
HUMCI BB
3
ŠĆEPOVIĆ ČEDOMIR
BUL. LENJINA 33
4
BLEČIĆ MIRO
5
VLADA CRNE GORE
Grad
Broj akcija
%
336
70.0000%
CETINJE
48
10.0000%
Podgorica
48
10.0000%
BUL. BLAŽA JOVANOVIĆA
27
PODGORICA
24
5.0000%
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
24
5.0000%
Naziv emitenta: CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA CRNE GORE A.D
Simbol HOV: CDAP
Ukupan broj akcija: 100
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Novaka Miloševa bb
Podgorica
35
35.0000%
2
NFD Aureus PRIVATE otvoreni investicijski ILICA 1A
fond
ZAGREB
25
25.0000%
3
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
A.D.
15
15.0000%
Na dan: 07/03/2011 14:34:20
Poslovni centar Kruševac A1- Podgorica
IV
Strana 15 od 143
4
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
5
"FIN INVEST" DOO
Stanka Dragojevića 4
6
PODGORIČKA BANKA SOCIETE
GENERALE GROUP AD
7
10
10.0000%
Podgorica
7
7.0000%
Novaka Miloševa 8a
Podgorica
2
2.0000%
"NLB MONTENEGROBANKA" AD
PODGORICA
Bul. Stanka Dragojevića 46
Podgorica
2
2.0000%
8
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
2
2.0000%
9
JUGOBANKA A.D. Glavna filijala Kotor
Tabačina bb
Kotor
2
2.0000%
Naziv emitenta: CENTROJADRAN A.D BAR
Simbol HOV: CENB
Ukupan broj akcija: 254,098
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
YU LOVĆEN
POBRĐE-SUTOMORE
BAR
78,393
30.8515%
2
FADIS D.O.O. BAR
-
Bar
77,011
30.3076%
3
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
40,832
16.0694%
4
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
16,528
6.5046%
5
ORLANDIĆ ŽARKO
POŽAREVAČKA 1
Bar
5,448
2.1441%
6
RADINIĆ BRANKO
BREZOVIČKA CESTA 72
ZAGREB
2,087
0.8213%
7
MARSTJEPOVIĆ LEKA
UL. BORSKA BR.26
Bar
947
0.3727%
8
VUJAČIĆ DRAGAN
ŽUKOTRLICA
BAR
847
0.3333%
9
TAPUŠKOVIĆ GAVRO
M. BOŠKOVIĆA 18/4
Bar
765
0.3011%
10
ĐOKMARKOVIĆ MARKO
ŠUŠANJ
Bar
748
0.2944%
Naziv emitenta: HIDROTERM A.D. Podgorica
Simbol HOV: CEPR
Ukupan broj akcija: 13,587
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
ETG Grupa
8 MARTA 36
PODGORICA
12,083
88.9306%
2
LAKIĆEVIĆ NOVAK
V. RAIČKOVIĆA 18 A
PODGORICA
126
0.9274%
3
MUGOŠA MIŠKO
DAHNA BB
Podgorica
43
0.3165%
4
VUJOŠEVIĆ VOJISLAV
ZAGREBAČKA 91
Podgorica
41
0.3018%
5
PAVIĆEVIĆ SENKA
AERODROMSKA 10
Podgorica
41
0.3018%
6
ĐUROVIĆ MILAN
MEŠE SELIMOVIĆA 20
Podgorica
40
0.2944%
7
JOVANOVIĆ MILORAD
PETRA MATOVIĆA 208
Podgorica
37
0.2723%
8
RADUNOVIĆ VERA
18 JUL 78
Podgorica
34
0.2502%
9
PAJOVIĆ VLADAN
DONJA GORICA BB
PODGORICA
32
0.2355%
10
TODOROVIĆ JOVAN
4 JULA 58/A
PODGORICA
32
0.2355%
Naziv emitenta: CG BROKER - DILER A.D
Simbol HOV: CGBR
Ukupan broj akcija: 13,995
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"ATLAS GRUPA" D.O.O.
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
7,281
52.0257%
2
COSMOS LTD
ICAZA,GONZALEZRUIZ,ALEMAN
INOSTRANSTVO
2,625
18.7567%
3
PODGORIČKA BANKA SOCIETE
GENERALE GROUP AD
Novaka Miloševa 8a
Podgorica
1,619
11.5684%
4
ALEKSIĆ ACO
BUDA TOMOVIĆA F7
PODGORICA
1,425
10.1822%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 16 od 143
5
Prva banka Crne Gore ad
CETINJSKI PUT BB
PODGORICA
567
4.0514%
6
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
290
2.0722%
7
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
188
1.3433%
Naziv emitenta: CRNAGORACOOP U STEČAJU A.D DANILOVGRAD
Simbol HOV: CGCP
Ukupan broj akcija: 514,150
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
CRNAGORACOOP NB
LANDŽA BB
DANILOVGRAD
2
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
3
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
4
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
5
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
6
LUKIĆ DEJAN
7
TP. "PKB HERCEG NOVI" A.D. ZELENIKA ZELENIKA B.B.
Herceg Novi
8
MILIĆ JELENA
DALMATINSKA 146
9
TOSKIĆ JASMINA
KADINJAČA 28
10
RAKIĆ DRAŠKO
MILADINA POPOVIĆA BB
Broj akcija
%
262,720
51.0979%
Podgorica
54,651
10.6294%
Podgorica
12,233
2.3793%
Podgorica
4,082
0.7939%
PODGORICA
2,501
0.4864%
BUL.SAVE KOVAČEVIĆA 52 PODGORICA
1,993
0.3876%
1,716
0.3338%
PODGORICA
1,626
0.3163%
PODGORICA
1,561
0.3036%
PODGORICA
1,516
0.2949%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: CRNAGORADRVO ISTR. RAZV.CENTAR U PRERADI I DR. A.D
Simbol HOV: CGDR
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 4,950
Adresa
Grad
1
Vučeljić Mojsije
DALMATINSKA BB
Podgorica
3,129
63.2121%
2
Vučeljić Nikola
Dalmatinska bb
Podgorica
439
8.8687%
3
Vučeljić Borjanka
DALMATINSKA BB
Podgorica
300
6.0606%
4
VUKOVIĆ BOŽIDARA RANKO
SLOBODE 72
Podgorica
273
5.5152%
5
RADEVIĆ MARINA
Nikole Đurkovića 41
Podgorica
218
4.4040%
6
JESTROVIĆ MILUTIN
PROLAZ JOVANA CVIJIĆA
BR: 2
PODGORICA
199
4.0202%
7
BAJIĆ TAMARA
BRATSTVA I JEDINSTVA 76 PODGORICA
168
3.3939%
8
Barjaktarović Vladimir
BUL. REVOLUCIJE 42
Podgorica
166
3.3535%
9
DD "DONJA BREZNA" Plužine
Plužine
Plužine
29
0.5859%
10
DD DIP " ŽABLJAK" Žabljak
Narodnih heroja
Žabljak
29
0.5859%
Naziv emitenta: INŽINJERING CRNA GORA A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: CGIN
Ukupan broj akcija: 13,916
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
NIKČEVIĆ GAVRILA LUKA
KRSTA KOSTIĆA BB.
Nikšić
9,484
68.1518%
2
RADULOVIĆ MITRA DESIMIR
VI. CRNOGORSKE T-32
Podgorica
287
2.0624%
3
BULAJIĆ MARINA
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
190
1.3653%
4
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
190
1.3653%
5
BANIĆEVIĆ VELJKO
D.LUKA 108
NIKŠIĆ
95
0.6827%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 17 od 143
6
ANIČIĆ DUŠANA PERIŠA
UL. 143 BB. NIKŠIĆ
Nikšić
58
0.4168%
7
NIKČEVIĆ MIRJANA
K.KOSTIĆA 11
NIKŠIĆ
57
0.4096%
8
ADŽIĆ - KASALICA MIROSLAVA SLAVKA VI. CRNOGORSK
BRIGADE C-1/1
Nikšić
44
0.3162%
9
VUČETIĆ SAVA MARKO
VI. CRNOGORSKE
BRIGADE P+4-6
Podgorica
40
0.2874%
10
JAUKOVIĆ DOBROSLAV
A.BACKOVIĆ 16
NIKŠIĆ
38
0.2731%
Naziv emitenta: C.G. PRODUKT
Simbol HOV: CGPR
Ukupan broj akcija: 5,206
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
RAKČEVIĆ ŽARKO
18 JULA 33
PODGORICA
3,474
66.7307%
2
ŠAJO - PODGORICA
UL. 18. JULA BR. 33
Podgorica
1,097
21.0718%
3
LAKIĆEVIĆ NOVAK
V. RAIČKOVIĆA 18 A
PODGORICA
49
0.9412%
4
GARDAŠEVIĆ JOVO
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
24
0.4610%
5
LAKIĆEVIĆ DUBRAVKA
IV. PROLETERSKE BR. 6/4 Podgorica
24
0.4610%
6
ŠUŠKAVČEVIĆ DEJANA
4 JULA 3
PODGORICA
24
0.4610%
7
MUGOŠA MIŠKO
DAHNA BB
Podgorica
17
0.3265%
8
VUJOŠEVIĆ VOJISLAV
ZAGREBAČKA 91
Podgorica
16
0.3073%
9
PAVIĆEVIĆ SENKA
AERODROMSKA 10
Podgorica
16
0.3073%
10
ĐUROVIĆ MILAN
MEŠE SELIMOVIĆA 20
Podgorica
16
0.3073%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D
Simbol HOV: CKBP
Ukupan broj akcija: 189,474
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
1051 Budapest, Nador u.16.
INOSTRANSTVO
OTP Bank Nyrt.
189,474 100.0000%
Naziv emitenta: CENTAR ZA ODMOR REKREACIJU I LIJEČENJE IGALO A.D
Simbol HOV: COIG
Ukupan broj akcija: 709,626
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
HTP PRIMORJE
21. NOVEMBAR BB
TIVAT
574,543
80.9642%
2
ČELEBIĆ RAJKO
Obala N.KovaČeviĆa 21
HERCEG NOVI
5,331
0.7512%
3
ČOLAKOVIĆ NIKOLA
ORJENSKOG BATALJONA
27
HERCEG NOVI
1,602
0.2258%
4
HARCA MILJENKO
1120 WIEN
INOSTRANSTVO
1,270
0.1790%
5
ZEČEVIĆ VLADIMIR
MILJANA VUKOVA 2
BERANE
1,137
0.1602%
6
MILATOVIC DJORDJIJE
STRAŠEVSKA 38
NIKŠIĆ
969
0.1366%
7
ZEČEVIĆ ILIJA
VINICKA
BERANE
942
0.1327%
8
LEPETIĆ RANKO
-
Herceg Novi
853
0.1202%
9
KOKOTOVIĆ RADOICA
ORIJENSKI BATALJON
BR.2
HERCEG NOVI
844
0.1189%
10
ADROVIĆ SAFIJA
PRIZRENSKA BR. 6
Herceg Novi
834
0.1175%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 18 od 143
Naziv emitenta: CENTAR ZA ODMOR REKREACIJU I LIJEČENJE IGALO A.D
Simbol HOV: COIL
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 101,837
Adresa
Grad
Broj akcija
%
101,205
99.3794%
142
0.1394%
HERCEG NOVI
130
0.1277%
HERCEG NOVI
127
0.1247%
Herceg Novi
119
0.1169%
HERCEG NOVI
114
0.1119%
1
Fond zajedničkog ulaganja"HLT-FOND"
Trg Nikole Kovačevića 8
PODGORICA
2
CVJETKOVIĆ GLIGO
-
Herceg Novi
3
ĆUKILO JOVO
TOPLA 2
4
KONJEVIĆ DJORDJE
S.KOVAČEVIĆA 34
5
ŠĆEKIĆ STEVO
V. CRNOGORSKE
BRIGADE BR. 7
6
KONJEVIĆ JULIJA
S. KOVAČEVIĆA 34
Naziv emitenta: C PROMET
Simbol HOV: CPRO
Ukupan broj akcija: 59,612
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VUJOVIĆ RADOVAN
-
CETINJE
2
RADUNOVIĆ SLAVKO
BEČIĆI
Budva
3
VUJANOVIĆ MILAN
IVANBEGOVA 81
4
VUJOVIĆ MIODRAG
5
MRVALJEVIĆ MILAN
6
VUJANOVIĆ SNEŽANA
7
VUJANOVIĆ LJILJANA
8
VUJOVIĆ ŽELJKA
9
RADUNOVIĆ VJERA
10
VUJOVIĆ JOVANKA
GRUDA 54.
Broj akcija
%
45,976
77.1254%
1,550
2.6001%
CETINJE
620
1.0401%
13JULBB
BUDVA
310
0.5200%
13JULI14
BUDVA
310
0.5200%
IVANBEGOVA 81
CETINJE
310
0.5200%
IVANBEGOVA 81
CETINJE
310
0.5200%
13.JUL B.B.
BUDVA
310
0.5200%
BEČIĆI
BUDVA
310
0.5200%
CETINJE
310
0.5200%
Naziv emitenta: CRNAGORAPUT A.D
Simbol HOV: CPUT
Ukupan broj akcija: 4,889,196
R.Br. Naziv
Adresa
1
STRABAG AG
Ortenburgerstrasse27,Spittal INOSTRANSTVO
an der Drau
2
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
3
4
Broj akcija
%
2,492,862
50.9872%
PODGORICA
704,714
14.4137%
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
450,625
9.2168%
FUTURA EXPORT IMPORT LTD
TORTOLA BVI. VIA ALA
CAMPAGNA 10
INOSTRANSTVO
353,757
7.2355%
5
HEMPTON CORP.LTD
TORTOLA
INOSTRANSTVO
96,000
1.9635%
6
MONTE ADRIA BROKER-DILER
Ul Slobode 78
Podgorica
73,104
1.4952%
7
COSMOS LTD
ICAZA,GONZALEZRUIZ,ALEMAN
INOSTRANSTVO
68,561
1.4023%
8
Prva banka Crne Gore ad
CETINJSKI PUT BB
PODGORICA
62,500
1.2783%
9
SINDIK GORAN
TRIPOVIĆI
TIVAT
14,000
0.2863%
10
Andrijašević Dragan
Lazarevački drum 6/b
Beograd
13,839
0.2831%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Grad
Strana 19 od 143
Naziv emitenta: CRNAGORACOOP U STEČAJU A.D DANILOVGRAD
Simbol HOV: CRGO
Ukupan broj akcija: 582,626
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
CRNAGORACOOP NB
LANDŽA BB
2
MP "ALPEX" - PODGORICA
-
3
MONT KARTON
NEPOZNATA
4
"LOVĆEN OSIGURANJE" AD
Ulica Slobode 13A
5
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ
6
Broj akcija
%
DANILOVGRAD
353,226
60.6265%
Podgorica
151,260
25.9618%
PODGORICA
19,171
3.2904%
Podgorica
12,902
2.2145%
VUKA KARADŽIĆA BR.2
NIKŠIĆ
11,032
1.8935%
GRAFOPRINT
NEPOZNATA
GORNJI
MILANOVAC
4,856
0.8335%
7
OPŠTINA DANILOVGRAD
NEPOZNATA
DANILOVGRAD
3,979
0.6829%
8
TELEKOM Crne Gore
Braće Zlatičanin 2
Podgorica
1,912
0.3282%
9
AUDITOR DOO
AERODROMSKA 25
PODGORICA
1,463
0.2511%
10
SAVIĆEVIĆ MILIJANA
N ŠKEROVIĆ BB
Danilovgrad
1,342
0.2303%
Naziv emitenta: UTIP CRNA GORA A.D PODGORICA
Simbol HOV: CRNA
Ukupan broj akcija: 14,866,970
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
NORMAL TOURS
PC KRUŠEVAC CETINJSKI
PUT BB
PODGORICA
2
CEED Consulting DOO
KRALJA NIKOLE 27/4
Podgorica
3
IVANOVIĆ PETAR
-
4
Prva banka Crne Gore ad
5
INVESTMENT&CONSALTING
6
MONTE ADRIA BROKER-DILER
7
RADEVIĆ MARINA
8
JOVOVIĆ ALEKSANDAR
9
KOVAČEVIĆ ZDRAVKO
10
LJUMOVIĆ JELENA
ČOKA MIRAŠEVIĆA 43
Broj akcija
%
11,954,941
80.4128%
1,120,542
7.5371%
PODGORICA
154,872
1.0417%
CETINJSKI PUT BB
PODGORICA
71,500
0.4809%
Omladinskih brigada 1
Podgorica
61,020
0.4104%
Ul Slobode 78
Podgorica
47,588
0.3201%
Nikole Đurkovića 41
Podgorica
36,302
0.2442%
SPUŽ
DANILOVGRAD
32,507
0.2187%
BULEVAR LENJINA 36/94
Podgorica
21,333
0.1435%
PODGORICA
20,000
0.1345%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: CRNOGORSKA PLOVIDBA
Simbol HOV: CRPL
Ukupan broj akcija: 3,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
2,685
89.5000%
2
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
315
10.5000%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: PRIJESTONICA CETINJE
Simbol HOV: CT10
Ukupan broj akcija: 132,933
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
132,933 100.0000%
Strana 20 od 143
Naziv emitenta: PRIJESTONICA CETINJE
Simbol HOV: CT11
Ukupan broj akcija: 137,933
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
137,933 100.0000%
Naziv emitenta: PRIJESTONICA CETINJE
Simbol HOV: CT12
Ukupan broj akcija: 137,933
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
137,933 100.0000%
Naziv emitenta: PRIJESTONICA CETINJE
Simbol HOV: CT13
Ukupan broj akcija: 137,933
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
137,933 100.0000%
Naziv emitenta: PRIJESTONICA CETINJE
Simbol HOV: CT14
Ukupan broj akcija: 137,933
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
137,933 100.0000%
Naziv emitenta: PRIJESTONICA CETINJE
Simbol HOV: CT15
Ukupan broj akcija: 137,933
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
137,933 100.0000%
Naziv emitenta: C VRAČAR A.D HERCEG NOVI
Simbol HOV: CVHN
Ukupan broj akcija: 222,170
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
PANTO MARKET - IGALO
NORVEŠKA BR. 4
Herceg Novi
168,833
75.9927%
2
ILIĆ SPASOJE
BRASTVA JEDINSTVA BR. 2 Herceg Novi
2,170
0.9767%
3
STRAHINJIĆ BOGOSLAV
MAKEDONSKA 13
Bar
2,120
0.9542%
4
VUČUROVIĆ SLOBODAN
USTANICKA BR. 3
Herceg Novi
2,030
0.9137%
5
KRIVOKAPIĆ VASO
Mokrine
Herceg Novi
1,785
0.8034%
6
ŠTILET BRANKO
ŽUPA BB
TIVAT
1,235
0.5559%
7
SERATLIĆ KATA
RAKITE BR. 3/27
Kotor
1,185
0.5334%
8
MATKOVIĆ OLIMPIJA
ŠKALJARI
KOTOR
1,025
0.4614%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
00
105
Strana 21 od 143
9
MARKOVIĆ MIROSLAV
TREBINJSKA BR. 36
Herceg Novi
10
NENEZIĆ KOSTA
VELJI VINOGRADI BB.
Budva
1,005
0.4524%
965
0.4344%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: D160
Ukupan broj akcija: 70,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA
MILJANA VUKOVA BB
2
"NLB MONTENEGROBANKA" AD
PODGORICA
Broj akcija
%
PODGORICA
23,680
33.8286%
Bul. Stanka Dragojevića 46
Podgorica
20,000
28.5714%
PODGORICA
3
ERSTE BANK AD
MARKA MILJANOVA 46
19,920
28.4571%
4
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
A.D.
Poslovni centar Kruševac A1- Podgorica
IV
5,000
7.1429%
5
INVEST BANKA MONTENEGRO
Stanka Dragojevića 4
1,400
2.0000%
PODGORICA
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: D161
Ukupan broj akcija: 35,920
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"NLB MONTENEGROBANKA" AD
PODGORICA
Bul. Stanka Dragojevića 46
Podgorica
30,000
83.5189%
2
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
A.D.
Poslovni centar Kruševac A1- Podgorica
IV
5,920
16.4811%
Broj akcija
%
173,000
39.3182%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: D162
Ukupan broj akcija: 440,000
R.Br. Naziv
Adresa
1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
A.D.
Poslovni centar Kruševac A1- Podgorica
IV
2
"NLB MONTENEGROBANKA" AD
PODGORICA
Bul. Stanka Dragojevića 46
Podgorica
80,000
18.1818%
3
Prva banka Crne Gore ad
CETINJSKI PUT BB
PODGORICA
73,475
16.6989%
4
PODGORIČKA BANKA SOCIETE
GENERALE GROUP AD
Novaka Miloševa 8a
Podgorica
30,000
6.8182%
5
ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
27,605
6.2739%
6
ERSTE BANK AD
MARKA MILJANOVA 46
PODGORICA
23,920
5.4364%
7
KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA
Poslovni centar Podkošljun
Budva
16,000
3.6364%
8
HIPOTEKARNA BANKA AD
Cetinjski put bb
Podgorica
11,000
2.5000%
9
FIRST FINANCIAL BANK
19 DECEMBAR BB
PODGORICA
5,000
1.1364%
Grad
Naziv emitenta: DALMACIJACEMENT MONTENEGRO A.D
Simbol HOV: DACE
Ukupan broj akcija: 55,000,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DALMACIJACEMENT-d.d.
Cesta Franje Tuđmana bb,
Kaštel Sućurac
Split
2
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
3
ABRAMOVIĆ MILICA
A.BACKOVIĆA 105
NIKŠIĆ
4
BRALETIĆ BUDIMIR
NIKOLE TESLE 23
Podgorica
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Broj akcija
%
54,624,391
99.3171%
60,040
0.1092%
3,596
0.0065%
2,000
0.0036%
Strana 22 od 143
5
ILIĆ ROSA
BUL. REVOLUCIJE 86
Podgorica
1,962
0.0036%
6
RADIČKOVIĆ DRAGO
MOJANOVIĆI
Podgorica
1,962
0.0036%
7
ILIĆ MIODRAG
27. MARTA BR. 46
Podgorica
1,856
0.0034%
8
MARKOVIĆ TATJANA
PUT JNA 22
PODGORICA
1,556
0.0028%
9
VUKČEVIČ PETAR
B. JEDINSTVA 7
Podgorica
1,546
0.0028%
10
PELIČIĆ MARINA
GOLUBOVCI BB
Podgorica
1,546
0.0028%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: DAIDO METAL KOTOR A.D.
Simbol HOV: DADO
Ukupan broj akcija: 2,448,662
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
13F Nagoya Hirokoji BLDG
INOSTRANSTVO
DAIDO METAL COMPANY Ltd.
2,448,662 100.0000%
Naziv emitenta: DAIDO METAL KOTOR A.D.
Simbol HOV: DAID
Ukupan broj akcija: 5,051,200
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
13F Nagoya Hirokoji BLDG
INOSTRANSTVO
DAIDO METAL COMPANY Ltd.
Broj akcija
%
5,051,200 100.0000%
Naziv emitenta: 19 DECEMBAR ZA PROA I HEMIKALIJA A.D U STEČAJU
Simbol HOV: DECE
Ukupan broj akcija: 67,804
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"VATROSTALNA"
Svetozara Markovića 28
Podgorica
45,551
67.1804%
2
LOPUŠINA JOVAN
ČOKA MIRAŠEVIĆA 29
Podgorica
2,257
3.3287%
3
VUJOŠEVIĆ DANILO
VIJENAC DANILA KIŠA 4
PODGORICA
971
1.4321%
4
NOVAKOVIĆ LJUBICA
SAVE KOVAČEVIĆA 62
PODGORICA
969
1.4291%
5
DJUROVIĆ DJORDJIJE
MEŠE SELIMOVIĆA 18
Podgorica
588
0.8672%
6
KILIBARDA RADOSAV
MITRA BAKIĆA 4
Podgorica
360
0.5309%
7
BOJOVIĆ BOGDAN
SKOPSKA 68
PODGORICA
280
0.4130%
8
RADIČEVIĆ DARKO
V. RAIČKOVIĆA 18
Podgorica
234
0.3451%
9
ĆETKOVIĆ KOSARA
BERI
Podgorica
181
0.2669%
10
MARETIĆ DEJAN
BALŠIĆA 54
PODGORICA
160
0.2360%
Naziv emitenta: DEKOR A.D ROŽAJE
Simbol HOV: DEKO
Ukupan broj akcija: 681,781
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
146,957
21.5549%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
115,535
16.9461%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
38,512
5.6487%
4
JELIĆ DRAGAN
SELA
KOLAŠIN
15,465
2.2683%
5
BEĆIRAGIĆ ENEZ
BARMAHALA 16
ROŽAJE
7,715
1.1316%
6
RAKOČEVIĆ IVAN
VI CRNOGORSKE T32
NIKŠIĆ
7,403
1.0858%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 23 od 143
7
AVDIĆ SUAD
CARINE 18
ROŽAJE
7,377
1.0820%
8
ACK GLOBAL LTD
DALY BUILDING, PRINCE
WILLIAM STREET,
INOSTRANSTVO
7,001
1.0269%
9
PROROČIĆ DUŠAN
P. PAVLOVIĆA S-14
CETINJE
6,465
0.9483%
10
FRANC KEMAL
ŽIVKA LJUIĆA
Bijelo Polje
6,036
0.8853%
Naziv emitenta: "DELTA GENERALI ŽIVOTNA OSIGURANJA" AD Podgorica
Simbol HOV: DELI
Ukupan broj akcija: 1,350
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DELTA GENERALI HOLDING DOO
UL KRALJA NIKOLE BR.27
PODGORICA
1,349
99.9259%
2
DARMANOVIĆ GORAN
BLAŽA JOVANOVIĆA 5
PODGORICA
1
0.0741%
Naziv emitenta: "Delta Generali osiguranje" AD Podgorica
Simbol HOV: DEOS
Ukupan broj akcija: 3,050
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DELTA GENERALI HOLDING DOO
UL KRALJA NIKOLE BR.27
PODGORICA
3,049
99.9672%
2
DARMANOVIĆ GORAN
BLAŽA JOVANOVIĆA 5
PODGORICA
1
0.0328%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: OPŠTINA DANILOVGRAD
Simbol HOV: DG10
Ukupan broj akcija: 116,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
116,000 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA DANILOVGRAD
Simbol HOV: DG11
Ukupan broj akcija: 116,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
116,000 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA DANILOVGRAD
Simbol HOV: DG12
Ukupan broj akcija: 116,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
116,000 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA DANILOVGRAD
Simbol HOV: DG13
Ukupan broj akcija: 116,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Broj akcija
%
116,000 100.0000%
Strana 24 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA DANILOVGRAD
Simbol HOV: DG14
Ukupan broj akcija: 116,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
116,000 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA DANILOVGRAD
Simbol HOV: DG15
Ukupan broj akcija: 116,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
116,000 100.0000%
Naziv emitenta: DINAMIK TRADE A.D PODGORICA
Simbol HOV: DINT
Ukupan broj akcija: 28,367
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
MARKOVIĆ DRAGAN
SITNIČKA 10
Podgorica
16,102
56.7631%
2
SALOPEK DRAŽEN
IVANA VITEZA 015
VUKOVAR
1,200
4.2303%
3
HARCA MILJENKO
1120 WIEN
INOSTRANSTVO
600
2.1151%
4
MARKOVIĆ BRANISLAVKA
SITNIČKA 10
Podgorica
420
1.4806%
5
MILIĆ VERA
DONJA GORICA
Podgorica
348
1.2268%
6
MILONJIĆ DRAGICA
Podgorica
339
1.1951%
7
LEOVAC PERSA
II DALMATINSKE BRIGADE
15
Podgorica
339
1.1951%
8
VUKČEVIĆ DJORDJINA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 21
Podgorica
290
1.0223%
9
MARKUŠ KSENIJA
BAJA PIVLJANINA 10
Podgorica
290
1.0223%
10
RADONJIĆ MILKA
AERODROMSKA 11
Podgorica
290
1.0223%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: DIP ŽABLJAK A.D U STEČAJU
Simbol HOV: DIPZ
Ukupan broj akcija: 138,956
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
31,816
22.8965%
2
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
10,604
7.6312%
3
ČELANOVIĆ DEJAN
RAKITE
KOTOR
1,860
1.3386%
4
POPOVIĆ GOJKO
ŽABLJAK
Žabljak
1,580
1.1371%
5
KRSTAJIĆ BATRIĆ
VUKA KARADŽIĆA 9
ŽABLJAK
1,240
0.8924%
6
BOŽOVIĆ DIMITRIJE
SVETOG SAVE BB
ŽABLJAK
930
0.6693%
7
SIMIĆEVIĆ SENKA
ŽABLJAK
ŽABLJAK
930
0.6693%
8
KNEŽEVIĆ VESELIN
ŽABLJAK
ŽABLJAK
930
0.6693%
9
ROGANOVIĆ MARKO
BRAJKOVAČA
ŽABLJAK
930
0.6693%
10
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
915
0.6585%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 25 od 143
Naziv emitenta: DUVANSKI KOMBINAT - stečaju A.D Podgorica
Simbol HOV: DKPG
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 14,957,700
Adresa
Grad
Broj akcija
%
Podgorica
4,239,878
28.3458%
Podgorica
2,754,900
18.4179%
649,300
4.3409%
HERCEG NOVI
74,367
0.4972%
ZALJEVO
BAR
74,328
0.4969%
ĆEMENCA
NIKŠIĆ
53,565
0.3581%
OMERA ABDOVIĆA 23
PODGORICA
53,074
0.3548%
LJEŠEVIĆI BB
KOTOR
50,115
0.3350%
moskovska bb
PODGORICA
48,867
0.3267%
VELIMIRA TERZIĆA 3
PODGORICA
46,836
0.3131%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
4
ČELEBIĆ RAJKO
Obala N.KovaČeviĆa 21
5
MARKOLOVIĆ FILIP
6
MILOVIĆ DALIBOR
7
DJEČEVIĆ MIRSAD
8
GILJAČA MAŠAN
9
CK - Zbirni kastodi račun 5
10
PAJKOVIĆ MATIJA
Naziv emitenta: DRVOIMPEX MOBILE ZA TRG. A.D
Simbol HOV: DMOB
Ukupan broj akcija: 25,026
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
ŽIVKOVIĆ ĐORĐIJE
IV PROLETERSKE BR.16
PODGORICA
2
Drašković Milutin
ŠKALJARI-RAKITE BB.
3
LANCER - KOLAŠIN
4. PROLETERSKE BR. 15
4
OBRENOVIĆ MIODRAG
BLATINA
5
RMUŠ RADE
6
MIRKOVIĆ Radojka
7
ČAGOROVIĆ LJUBINKA
8
VUJISIĆ ANĐELKA
9
STANIŠIĆ TOMISLAV
10
FILIPOVIĆ DUŠICA
Broj akcija
%
10,006
39.9824%
Kotor
5,316
21.2419%
KOLAŠIN
3,096
12.3711%
KOLAŠIN
1,417
5.6621%
Podgorica
472
1.8860%
Podgorica
423
1.6902%
Podgorica
400
1.5983%
Podgorica
387
1.5464%
SPUŽ
Danilovgrad
285
1.1388%
SAVE KOVAČEVIĆA 56
PODGORICA
255
1.0189%
Broj akcija
%
DONJA GORICA BB
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: DO09
Ukupan broj akcija: 1,073
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
1,073 100.0000%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: DO10
Ukupan broj akcija: 1,180
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Broj akcija
%
1,180 100.0000%
Strana 26 od 143
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: DO11
Ukupan broj akcija: 2,962,324
R.Br. Naziv
Adresa
1
specijalna bolnica "Jovan Bulajić"
BREZOVIK
2
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
NIKCA OD ROVINA
3
JZU ''DOM ZDRAVLJA'' NIKŠIĆ
RADOJA DAKIĆA BB
4
VUČELJIĆ RADOSLAV
ULOTINA
5
GOSPIĆ RADOVAN
20.NOVEMBAR 30
6
MURATOVIC HAJDAR
GORNJI MURIĆI
7
BULL AND BEAR BROKER,DILER I
INV.SAVJETNIK
8
ĐURIŠIĆ MOMČILO
9
KOMARICA BOSA
10
VUJADINOVIĆ GOJKO
Grad
Broj akcija
%
NIKŠIĆ
75,204
2.5387%
NIKŠIĆ
75,204
2.5387%
NIKŠIĆ
75,204
2.5387%
ANDRIJEVICA
58,635
1.9794%
PLJEVLJA
29,081
0.9817%
BAR
24,412
0.8241%
Bul. Sv.Petra Cetinjskog 149 PODGORICA
24,389
0.8233%
LUKE VUKALOVIĆA BB
HERCEG NOVI
23,003
0.7765%
DARZA
ULCINJ
22,797
0.7696%
VRANIĆI BB
PODGORICA
22,417
0.7567%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: DO12
Ukupan broj akcija: 3,085,621
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
JZU ''DOM ZDRAVLJA'' NIKŠIĆ
RADOJA DAKIĆA BB
NIKŠIĆ
82,724
2.6810%
2
specijalna bolnica "Jovan Bulajić"
BREZOVIK
NIKŠIĆ
82,724
2.6810%
3
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
NIKCA OD ROVINA
NIKŠIĆ
82,724
2.6810%
4
VUČELJIĆ RADOSLAV
ULOTINA
ANDRIJEVICA
64,449
2.0887%
5
GOSPIĆ RADOVAN
20.NOVEMBAR 30
PLJEVLJA
31,989
1.0367%
6
MURATOVIC HAJDAR
GORNJI MURIĆI
BAR
26,853
0.8703%
7
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
HERCEGOVAČKA 12
PODGORICA
26,750
0.8669%
8
ĐURIŠIĆ MOMČILO
LUKE VUKALOVIĆA BB
HERCEG NOVI
25,304
0.8201%
9
HB - Zbirni kastodi račun 2
PODGORICA
25,161
0.8154%
10
KOMARICA BOSA
DARZA
ULCINJ
25,076
0.8127%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: DO13
Ukupan broj akcija: 3,261,183
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
JZU ''DOM ZDRAVLJA'' NIKŠIĆ
RADOJA DAKIĆA BB
NIKŠIĆ
90,997
2.7903%
2
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
NIKCA OD ROVINA
NIKŠIĆ
90,997
2.7903%
3
specijalna bolnica "Jovan Bulajić"
BREZOVIK
NIKŠIĆ
90,997
2.7903%
4
"GRAWE OSIGURANJE"A.D.
BUL.SV.PETRA
CETINJSKOG ULAZ IIA/I
PODGORICA
71,725
2.1994%
5
VUČELJIĆ RADOSLAV
ULOTINA
ANDRIJEVICA
70,843
2.1723%
6
GOSPIĆ RADOVAN
20.NOVEMBAR 30
PLJEVLJA
35,188
1.0790%
7
MURATOVIC HAJDAR
GORNJI MURIĆI
BAR
29,539
0.9058%
8
ĐURIŠIĆ MOMČILO
LUKE VUKALOVIĆA BB
HERCEG NOVI
27,834
0.8535%
9
KOMARICA BOSA
DARZA
ULCINJ
27,584
0.8458%
10
VUJADINOVIĆ GOJKO
VRANIĆI BB
PODGORICA
27,125
0.8318%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 27 od 143
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: DO14
Ukupan broj akcija: 3,471,663
R.Br. Naziv
Adresa
1
JZU ''DOM ZDRAVLJA'' NIKŠIĆ
RADOJA DAKIĆA BB
2
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
NIKCA OD ROVINA
3
specijalna bolnica "Jovan Bulajić"
BREZOVIK
NIKŠIĆ
4
"GRAWE OSIGURANJE"A.D.
BUL.SV.PETRA
CETINJSKOG ULAZ IIA/I
PODGORICA
5
VUČELJIĆ RADOSLAV
ULOTINA
6
GOSPIĆ RADOVAN
20.NOVEMBAR 30
7
MURATOVIC HAJDAR
8
ĐURIŠIĆ MOMČILO
9
KOMARICA BOSA
10
VUJADINOVIĆ GOJKO
Grad
Broj akcija
%
NIKŠIĆ
100,096
2.8832%
NIKŠIĆ
100,096
2.8832%
100,096
2.8832%
86,533
2.4926%
ANDRIJEVICA
77,878
2.2432%
PLJEVLJA
38,707
1.1149%
GORNJI MURIĆI
BAR
32,493
0.9359%
LUKE VUKALOVIĆA BB
HERCEG NOVI
30,618
0.8819%
DARZA
ULCINJ
30,342
0.8740%
VRANIĆI BB
PODGORICA
29,837
0.8594%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: DO15
Ukupan broj akcija: 3,720,044
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"GRAWE OSIGURANJE"A.D.
BUL.SV.PETRA
CETINJSKOG ULAZ IIA/I
PODGORICA
141,725
3.8098%
2
JZU ''DOM ZDRAVLJA'' NIKŠIĆ
RADOJA DAKIĆA BB
NIKŠIĆ
110,106
2.9598%
3
specijalna bolnica "Jovan Bulajić"
BREZOVIK
NIKŠIĆ
110,106
2.9598%
4
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
NIKCA OD ROVINA
NIKŠIĆ
110,106
2.9598%
5
VUČELJIĆ RADOSLAV
ULOTINA
ANDRIJEVICA
85,616
2.3015%
6
GOSPIĆ RADOVAN
20.NOVEMBAR 30
PLJEVLJA
42,577
1.1445%
7
MURATOVIC HAJDAR
GORNJI MURIĆI
BAR
35,742
0.9608%
8
ĐURIŠIĆ MOMČILO
LUKE VUKALOVIĆA BB
HERCEG NOVI
33,679
0.9053%
9
KOMARICA BOSA
DARZA
ULCINJ
33,377
0.8972%
10
VUJADINOVIĆ GOJKO
VRANIĆI BB
PODGORICA
32,821
0.8823%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: DO16
Ukupan broj akcija: 4,031,429
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
279,250
6.9268%
2
specijalna bolnica "Jovan Bulajić"
BREZOVIK
NIKŠIĆ
121,117
3.0043%
3
JZU ''DOM ZDRAVLJA'' NIKŠIĆ
RADOJA DAKIĆA BB
NIKŠIĆ
121,117
3.0043%
4
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
NIKCA OD ROVINA
NIKŠIĆ
121,117
3.0043%
5
VUČELJIĆ RADOSLAV
ULOTINA
ANDRIJEVICA
94,127
2.3348%
6
GOSPIĆ RADOVAN
20.NOVEMBAR 30
PLJEVLJA
46,835
1.1617%
7
MURATOVIC HAJDAR
GORNJI MURIĆI
BAR
39,316
0.9752%
8
ĐURIŠIĆ MOMČILO
LUKE VUKALOVIĆA BB
HERCEG NOVI
37,047
0.9190%
9
KOMARICA BOSA
DARZA
ULCINJ
36,714
0.9107%
10
VUJADINOVIĆ GOJKO
VRANIĆI BB
PODGORICA
36,103
0.8955%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 28 od 143
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: DO17
Ukupan broj akcija: 4,381,989
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
2
JZU ''DOM ZDRAVLJA'' NIKŠIĆ
RADOJA DAKIĆA BB
3
specijalna bolnica "Jovan Bulajić"
4
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
5
6
Broj akcija
%
Podgorica
334,645
7.6368%
NIKŠIĆ
133,228
3.0404%
BREZOVIK
NIKŠIĆ
133,228
3.0404%
NIKCA OD ROVINA
NIKŠIĆ
133,228
3.0404%
VUČELJIĆ RADOSLAV
ULOTINA
ANDRIJEVICA
103,431
2.3604%
GOSPIĆ RADOVAN
20.NOVEMBAR 30
PLJEVLJA
51,519
1.1757%
7
MURATOVIC HAJDAR
GORNJI MURIĆI
BAR
43,248
0.9869%
8
ĐURIŠIĆ MOMČILO
LUKE VUKALOVIĆA BB
HERCEG NOVI
40,752
0.9300%
9
KOMARICA BOSA
DARZA
ULCINJ
40,386
0.9216%
10
VUJADINOVIĆ GOJKO
VRANIĆI BB
PODGORICA
39,713
0.9063%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: DOCLEA CAPITAL MONTENEGRO
Simbol HOV: DOCL
Ukupan broj akcija: 29,550
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar Stanka Dragojevića
46
PODGORICA
NM - Zbirni Kastodi račun 1
29,550 100.0000%
Naziv emitenta: REPUBLIKA CRNA GORA
Simbol HOV: DP10
Ukupan broj akcija: 213,261
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
213,261 100.0000%
Naziv emitenta: REPUBLIKA CRNA GORA
Simbol HOV: DP11
Ukupan broj akcija: 213,261
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
213,261 100.0000%
Naziv emitenta: REPUBLIKA CRNA GORA
Simbol HOV: DP12
Ukupan broj akcija: 213,261
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Broj akcija
%
213,261 100.0000%
Strana 29 od 143
Naziv emitenta: REPUBLIKA CRNA GORA
Simbol HOV: DP13
Ukupan broj akcija: 213,261
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
213,261 100.0000%
Naziv emitenta: REPUBLIKA CRNA GORA
Simbol HOV: DP14
Ukupan broj akcija: 213,261
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
213,261 100.0000%
Naziv emitenta: REPUBLIKA CRNA GORA
Simbol HOV: DP15
Ukupan broj akcija: 213,261
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
213,261 100.0000%
Naziv emitenta: DRVOIMPEX - BEOGRAD A.D. Podgorica
Simbol HOV: DRBE
Ukupan broj akcija: 11,440
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
BABIĆ MIRKO
IVANA RIBARA 144
2
MAKSIMOVIĆ MARINKO
ORAHOVAČKA BR 21
3
ŽIVANOVIĆ VLADA
4
Vujačić Milenko
5
MATKOVIĆ MILORAD
6
BABIĆ ANĐELKO
7
JACIĆ SLOBODAN
8
Broj akcija
%
BEOGRAD
4,999
43.6976%
BEOGRAD
1,911
16.7045%
VLADETE POPOVIĆA P. 6
BEOGRAD
1,676
14.6503%
SAVE KOVAČEVIĆA 11
Podgorica
556
4.8601%
DALMATINSKA 182
PODGORICA
174
1.5210%
TEPLIČKA BR.1
ZRENJANIN
158
1.3811%
BORIVOJA STEVANOVIĆA
12
BEOGRAD
148
1.2937%
JEFTIĆ RADOJE
MIRIJEVSKI VENAC BR .4
BEOGRAD
108
0.9441%
9
ČOKANOVIĆ LJUBIŠA
DŽ.VAŠINGTONA 13
BEOGRAD
108
0.9441%
10
ZEČEVIĆ BORISLAV
UL.PLATANA BR.7
BEOGRAD
101
0.8829%
Naziv emitenta: DRVOIMPEX ČELUGE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO A.D
Simbol HOV: DRCB
Ukupan broj akcija: 8,107
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
RAPEX D.O.O. PODGORICA
-
Podgorica
2
VUJISIĆ DOBRIVOJE
ČELUGE
3
STIJEPOVIĆ SAVO
LJAJKOVIĆI, ZETA
4
KOVAČEVIĆ RIFAT
5
RAKOČEVIĆ RAJKO
6
IGUMANOVIĆ BRANKA
ČELUGE
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Broj akcija
%
2,021
24.9291%
Bar
633
7.8081%
Podgorica
484
5.9701%
OSTROS
Bar
484
5.9701%
ČELUGE BB
Bar
484
5.9701%
Bar
473
5.8345%
Strana 30 od 143
7
MEDENICA BOGOLJUB
ČELUGA
Bar
418
5.1560%
8
ĐURIČKOVIĆ VERICA
ČELUGE BB
Bar
374
4.6133%
9
PEKIĆ VELIMIR
ZALJEVO
BAR
160
1.9736%
10
PERIŠIĆ ZAGORKA
-
Bar
160
1.9736%
Naziv emitenta: DRVOIMPEX FINCOM TRGOVINA A.D
Simbol HOV: DRFI
Ukupan broj akcija: 5,928
R.Br. Naziv
Adresa
1
PEJOVIĆ GOJKO
DUŠANA MILUTINOVIĆA 20 PODGORICA
2
SAVELJIĆ NEBOJSA
ĐOKA MIRAŠEVICA 61
3
RADULOVIĆ RAJKA
4
NIKČEVIĆ SLAVICA
5
ARHITEKTONSKI ATELJE
Bulevar revolucije 7
6
TOMAŠEVIĆ RADOMIR
S.STANOJEVIĆA
7
ČUPIĆ GRUJICA
SITNIČKA 35
8
LEKIĆ ENIS
MILA RADUNOVIĆA UL.27
9
DJUROVIĆ MIRKA
VASA RAIČKOVIĆA 32
10
DRAGOJLOVIĆ DARINKA
PARISKE KOMUNE A/3
PODGORICA
Grad
Broj akcija
%
3,393
57.2368%
Podgorica
495
8.3502%
MILA RADUNOVIĆA 6-59
Podgorica
428
7.2200%
VASA RAIČKOVIĆA 42
Podgorica
282
4.7571%
Podgorica
280
4.7233%
NIKŠIĆ
96
1.6194%
PODGORICA
48
0.8097%
PODGORICA
48
0.8097%
PODGORICA
40
0.6748%
40
0.6748%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: DRVOIMPEX G. M. A.D
Simbol HOV: DRGM
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 14,661
Adresa
Grad
NIKOČEVIĆ ALIJA
ZALJEVO
BAR
3,640
24.8278%
PEROVIĆ ĐOKO
MOŠE PIJADE 27
Podgorica
874
5.9614%
ZALJEVO
BAR
675
4.6041%
S. KOVAČEVIĆA 6
Podgorica
610
4.1607%
-
Danilovgrad
442
3.0148%
STARI AERODROM 46
Podgorica
397
2.7079%
OKT. REVOLUCIJE BB
Podgorica
360
2.4555%
O. ABDOVIĆA BB
Podgorica
327
2.2304%
PEJOVIĆ ZORICA
OKTOBARSKE
REVOLUCIJE BB
Podgorica
309
2.1076%
PAJKOVIĆ RADISAV
HOTSKA 3
BEOGRADVOŽDOVAC
309
2.1076%
1
2
3
MARKOLOVIĆ FILIP
4
BOŠKOVIĆ MOMIR
5
MILIČIĆ NIKODIN
6
BOŠKOVIĆ RADMILA
7
KALEZIĆ ŽELJKO
8
ČELEBIĆ SVETOZAR
9
10
Naziv emitenta: DRVOIMPEX MERVEL ZA SPOLJAŠNJU I UNUTR.TRG. A.D
Simbol HOV: DRME
Ukupan broj akcija: 9,325
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Asanović Dragiša
DONJI KOKOTI
Podgorica
5,860
62.8418%
2
Ivanović Slavka
NIKOLE LOPIČIĆA 8
Podgorica
800
8.5791%
3
Vukčević Verica
LJUBOVIĆ 15
Podgorica
625
6.7024%
4
VUJOTIĆ ŽELJKO
DONJA GORICA
PODGORICA
550
5.8981%
5
Rakočević Nadica
BRATSTVA I JEDINSTVA 7
Podgorica
470
5.0402%
6
KAŽIĆ STEVAN
AERODROMSKA 11
PODGORICA
440
4.7185%
7
FILIPOVIĆ DUŠICA
SAVE KOVAČEVIĆA 56
PODGORICA
415
4.4504%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 31 od 143
8
VOJVODIĆ LELA
ČOKA MIRAŠEVIĆA 13/2
PODGORICA
110
1.1796%
9
PAVIĆEVIĆ LUKA
VASA RAIČKOVIĆA 32
PODGORICA
33
0.3539%
10
TODOROVIĆ MILAN
BUL. OKTOBARSKE
REVOLUCIJ 50
PODGORICA
22
0.2359%
Naziv emitenta: DRVOIMPEX SPOLJOPRED ZA TRGOVINU NA V. I M. A.D
Simbol HOV: DRSP
Ukupan broj akcija: 11,572
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
BERNJAK JOŽE
SAVE KOVAČEVIĆA 64
PODGORICA
6,473
55.9367%
2
PEROVIĆ MIRJANA
OKTOBARSKE
REVOLUCIJE 6
PODGORICA
1,982
17.1275%
3
Pavićević Ranko
ILIJE MILAČIĆA 79
Podgorica
630
5.4442%
4
Jočić Milenko
5
ĐUROVIĆ DUŠANKA
6
7
Podgorica
396
3.4221%
VISIBABA
POŽEGA
396
3.4221%
DAMJANOVIĆ VIKTOR
RADOSAVA BURIĆA 171
PODGORICA
200
1.7283%
TOMAŠEVIĆ RADOMIR
S.STANOJEVIĆA
NIKŠIĆ
120
1.0370%
8
DAMJANOVIĆ IGOR
RADOSAVA BURIĆA 171
PODGORICA
100
0.8642%
9
LEKIĆ ENIS
MILA RADUNOVIĆA UL.27
PODGORICA
60
0.5185%
10
ČUPIĆ GRUJICA
SITNIČKA 35
PODGORICA
60
0.5185%
Naziv emitenta: DRUŠTVENI STANDARD I UGOSTITELJSTVO A.D Nikšić
Simbol HOV: DRUS
Ukupan broj akcija: 74,227
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DOO "KNJAZ" ZA PROIZ.
ALKOHOL.PIĆA, PROMET I USL.
NJEGOŠEVA BR.6
NIKŠIĆ
2
BOŽOVIĆ VUKOTA
MARIĆI
3
PEJOVIĆ JULKA
4
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
5
ŠKULETIĆ MILIJANA
TREBJEŠKA 64
6
VUJAČIĆ RANKO
7
BOŽOVIĆ MILUN
8
DRAŠKOVIĆ SVETLANA
9
SIMOVIĆ BORISLAV
10
JANIČIĆ ANDJELIJA
BROĆANAC
NIKŠIĆ
Broj akcija
%
65,606
88.3856%
Tivat
507
0.6830%
V.MIĆUNOVIĆA
NIKŠIĆ
457
0.6157%
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
457
0.6157%
NIKŠIĆ
457
0.6157%
B. TOMOVIĆA 5/A
NIKŠIĆ
457
0.6157%
VI CRNOGORSKE S16
NIKŠIĆ
183
0.2465%
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
137
0.1846%
M.BILJURIĆA
Nikšić
125
0.1684%
91
0.1226%
000
Naziv emitenta: DRVOIMPEX MIBEX TRADE ZA TRG. NA VEL. I MALO A.D
Simbol HOV: DRVM
Ukupan broj akcija: 2,032
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VULEVIĆ MILAN
LJAJKOVIĆI
PODGORICA
2
Vukčević Draga
SLOBODANA ŠKEROVIĆA
26
3
Maraš Branislav
BIJELO POLJE
4
Vulević Milan
5
Bukilić Radovan
6
VULEVIĆ NEVENKA
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Broj akcija
%
1,512
74.4094%
Podgorica
131
6.4469%
Podgorica
109
5.3642%
Podgorica
105
5.1673%
13 JULA 45
Podgorica
49
2.4114%
Ljajkovići bb
PODGORICA
40
1.9685%
Strana 32 od 143
7
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
20
0.9843%
8
VOJVODIĆ LELA
ČOKA MIRAŠEVIĆA 13/2
PODGORICA
20
0.9843%
9
ALAGIĆ DALIBOR
JOVANA CVIJIĆA 2
PODGORICA
20
0.9843%
10
VULETIĆ MILENKO
GOLUBOVCI
PODGORICA
20
0.9843%
Naziv emitenta: DRVOIMPEX ZA IZVOZ, UVOZ I UNUTRAŠNJI PROMET
Simbol HOV: DRVO
Ukupan broj akcija: 938,416
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
BERNJAK JOŽE
SAVE KOVAČEVIĆA 64
PODGORICA
727,992
77.5767%
2
VLAHOVIĆ SVETLANA
IVANA VUJOŠEVIĆA 29
PODGORICA
8,626
0.9192%
3
VUJOŠEVIĆ ŽIVKO
IX CRNOGORSKE
BRIGADE 45
PODGORICA
5,751
0.6128%
4
VLAHOVIĆ VOJIN
IVANA VUJOŠEVIĆA 29
PODGORICA
5,751
0.6128%
5
GLIGOROVIĆ RAJKO
BUL. SAVE KOVAČEVIĆA
52/63
Podgorica
5,275
0.5621%
6
ŽUGIĆ BOSILJKA
Đoka Miraševića br.57
Podgorica
4,624
0.4927%
7
PAVLIČIĆ ANJA
MEŠE SELIMOVIĆA 10
PODGORICA
4,530
0.4827%
8
RAIČKOVIĆ MIRJANA
-
Podgorica
4,481
0.4775%
9
SAVIĆ ALEKSANDAR
-
Podgorica
3,995
0.4257%
10
JAUKOVIĆ MILIKA
-
Podgorica
3,825
0.4076%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: DRVOIMPEX PREHRANA ZA TRGOVINU NA V. I MALO A.D
Simbol HOV: DRVP
Ukupan broj akcija: 5,250
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
BOŠKOVIĆ ALEKSANDAR
JEREVANSKA 38
PODGORICA
2,690
51.2381%
2
Vujošević Rada
BUL. OKTOBARSKE
REVOLUCIJ 90
Podgorica
1,046
19.9238%
3
JOVANOVIĆ ŽELJKO
OK.REVOLUCIJE 76
PODGORICA
971
18.4952%
4
Mihailović Milijana
SPASA NIKOLIĆA 90
Podgorica
118
2.2476%
5
Žižić Vojislav
Podgorica
80
1.5238%
6
BRAJKOVIĆ MILETA
PODGORICA
50
0.9524%
7
ZEKOVIĆ BILJANA
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
50
0.9524%
8
IVANOVIC SLAVKO
ORJA LUKA
DANILOVGRAD
50
0.9524%
9
STOJANOVIĆ PETAR
MILOJA PAVLOVIĆA 25
PODGORICA
50
0.9524%
10
VUJOVIĆ ALEKSANDAR
HERCEGOVAČKA 88/3
PODGORICA
20
0.3810%
ULICA MIRA
Naziv emitenta: DOCLEA EKSPRES A.D
Simbol HOV: DUER
Ukupan broj akcija: 213,417
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
PEROVIĆ MILO
MOMIŠIĆI S-2/5
PODGORICA
74,313
34.8206%
2
Gazivoda Momo
Oktobarske Revolucije 7/3
Podgorica
67,983
31.8545%
3
KIM SEO-JIN
KOREA
INOSTRANSTVO
61,654
28.8890%
4
PEROVIĆ MIRJANA
MOMIŠIĆI S-2/5
PODGORICA
1,574
0.7375%
5
VUKSANOVIĆ DARKO
BIOČE BB
PODGORICA
296
0.1387%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 33 od 143
6
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
260
0.1218%
7
MEDOJEVIĆ ŽELJKO
GORANSKA 19
PODGORICA
257
0.1204%
8
VUKIĆEVIĆ VLADIMIR
13 JULA 49
PODGORICA
197
0.0923%
9
ORAHOVAC MIZANA
MITRA BAKIĆA 50
PODGORICA
197
0.0923%
10
KARADŽIĆ RADOJE
DALMATINSKA BB
PODGORICA
197
0.0923%
Naziv emitenta: DUKLJA A.D PODGORICA
Simbol HOV: DUKL
Ukupan broj akcija: 2,361
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VUJISIĆ SLAVKO
D TOMOVIĆA
MOJKOVAC
2
LOPIČIĆ MILENKA
PETRA MATOVIĆA 207
3
JOVANOVIĆ NADA
RSOJEVIĆI
4
VUKIĆEVIĆ NADA
UL. SLOBODE BR. 37
5
DRAKIĆ MILIJANA
GOLUBOVCI BB.
6
LOPIČIĆ VUKICA
7
DOBRKOVIĆ DARINKA
NEPOZNATA
8
KRUŠČIĆ MLADENKA
SARAJEVSKA BR. 28
9
RACKOVIĆ DARINKA
BERI BB.
10
PEJOVIĆ MARIJA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 17
Broj akcija
%
2,138
90.5548%
Podgorica
24
1.0165%
Danilovgrad
24
1.0165%
Podgorica
24
1.0165%
Podgorica
14
0.5930%
GOJKA RADONJIĆA BR. 37 Podgorica
14
0.5930%
Podgorica
14
0.5930%
Podgorica
14
0.5930%
Podgorica
10
0.4235%
Podgorica
10
0.4235%
Naziv emitenta: DUKLJA PEKARA A.D
Simbol HOV: DUKP
Ukupan broj akcija: 80,590
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DOCLEA EXPRESS AD
NOVAKA MILOŠEVA 6
PODGORICA
2
STRUGAR RADMILA
ĐURA SALAJA BR. 17
3
DEDIĆ VESNA
VUKICE MITROVIĆ
4
ČOLAKOVIĆ STANA
NIKCA OD ROVINA BR. 12
5
SEKULIĆ MIRJANA
PETRA MATOVIĆA 35
6
VUKČEVIĆ NEVENKA
7
BORIČIĆ BOŽANA
8
JOVANOVIĆ RADMILA
9
10
Broj akcija
%
73,758
91.5225%
Podgorica
286
0.3549%
Podgorica
202
0.2507%
Podgorica
194
0.2407%
Podgorica
192
0.2382%
VRANIĆI BB
Podgorica
189
0.2345%
SLOBODE BR. 5
Podgorica
186
0.2308%
VRANIĆI BB.
Podgorica
186
0.2308%
Aksentijević Miroslav
SLOBODE 72
Podgorica
182
0.2258%
GAČEVIĆ DRAGICA
HUSINJSKIH RUDARA
Podgorica
180
0.2234%
Naziv emitenta: DUKLJA RIBNICA A.D
Simbol HOV: DUKR
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 183,165
Broj akcija
%
PODGORICA
152,723
83.3800%
DOLJANI
PODGORICA
1,345
0.7343%
PETRA KOČIĆA 1
Podgorica
1,245
0.6797%
KALUDJEROVIĆ VLATKO
ŠUŠUNJA
Podgorica
886
0.4837%
BOGOJEVIĆ MILAN
NIKŠIĆKA 91
Podgorica
761
0.4155%
MAHALA
Podgorica
716
0.3909%
MIRKA VEŠOVIĆA 18
PODGORICA
648
0.3538%
1
JASTREB
2
DRAGOJEVIĆ RADOMIR
3
DABETIĆ RADOMIRKA
4
5
6
MARAŠ ŽELJKO
7
DŽOGAZ RAJKA
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Adresa
Grad
Strana 34 od 143
8
RUBEŽIĆ VIDOSAVA
9
SIMONOVIĆ DRAGICA
10
VOJVODIĆ MIODRAG
IGMANSKA 8
VUKA KARADŽIĆA 7
Podgorica
568
0.3101%
PODGORICA
568
0.3101%
Podgorica
566
0.3090%
Naziv emitenta: 2M A. D. ROŽAJE
Simbol HOV: DVAM
R.Br. Naziv
1
KUČ MEHMED
2
ALOMEROVIĆ MURIZ
3
KUČ MUZAFER
4
HADŽIBEĆIRI MEDIHA
5
TMAVA MUHAREM
6
RISTOVIĆ DANICA
7
ČOLAKOVIĆ DŽAFER
8
IBUŠI ALIJA
9
KUČ KAMBER
10
HASANI SOKOLJ
Ukupan broj akcija: 35,008
Adresa
LUČICE
Grad
Broj akcija
%
KOSOVSKA
MITROVICA
ROŽAJE
9,534
27.2338%
9,430
26.9367%
ROŽAJE
3,044
8.6952%
KOSOVSKA
MITROVICA
KOSOVSKA
MITROVICA
KOSOVSKA
MITROVICA
590
1.6853%
578
1.6511%
564
1.6111%
KOSOVSKA
MITROVICA
KOSOVSKA
MITROVICA
KOSOVSKA
MITROVICA
KOSOVSKA
MITROVICA
564
1.6111%
562
1.6053%
550
1.5711%
538
1.5368%
Naziv emitenta: DX AORTA A. ZA PROJEKTOVANJE OBJEKATA I IZVOĐ. A.D
Simbol HOV: DXAO
Ukupan broj akcija: 14,203
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
PEJOVIĆ OLGA
D.MILUTINOVIĆA 20
PODGORICA
2
MARKOLOVIĆ FILIP
ZALJEVO
BAR
3
VUJAČIĆ IGOR
VASA RAIČKOVIĆA 32
4
RADONJIĆ RADISLAV
ČURA SALAJA 9
5
PAVIĆEVIĆ MARIJA
PETRA PRLJE 1
PODGORICA
Broj akcija
%
12,346
86.9253%
1,236
8.7024%
PODGORICA
270
1.9010%
PODGORICA
270
1.9010%
81
0.5703%
Naziv emitenta: EKOS BANKA A.D PODGORICA
Simbol HOV: EKBA
Ukupan broj akcija: 9,601
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
"EKOS" korporacija AD
Nemanjina br. 99
Peć
2
Labović Ranko
Kolarčeva 3
3
"EKOS OSIGURANJE" AD Beograd
4
SAVA MONTENEGRO AD
5
6
7
8
Broj akcija
%
5,298
55.1818%
793
8.2596%
Terazije 23
BEOGRADČUKARICA
BEOGRAD
732
7.6242%
Rimski trg br70
PODGORICA
510
5.3119%
"IZGRADNJA" AD
Nemanjina 43
Peć
326
3.3955%
EMI - Podgorica
Prve proleterske brigade 78
PODGORICA
250
2.6039%
MOBTEL - SRBIJA BKPTT, Beograd
Bulevar Nikole Tesle 42a
BEOGRAD
233
2.4268%
"CENTROMOBIL"AD
Industrijska bb
Bijelo Polje
191
1.9894%
9
AGREVO, Beograd
Dragoslava Popovića 15
BEOGRAD
139
1.4478%
10
DOO ISF "PROGRES" sa p.o. Prizren
Prizren
Prizren
123
1.2811%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 35 od 143
Naziv emitenta: EKO LINA DD BIJELO POLJE
Simbol HOV: EKLI
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 1,824,795
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1,718,474
94.1735%
6,864
0.3762%
BIJELO POLJE
2,381
0.1305%
Bijelo Polje
2,381
0.1305%
Bijelo Polje
2,355
0.1291%
BIJELO POLJE
2,355
0.1291%
-
Bijelo Polje
2,250
0.1233%
DOLAC
BIJELO POLJE
2,224
0.1219%
ŠĆEPANOVIĆ ĐORĐIJE
-
Bijelo Polje
2,224
0.1219%
ŠĆEPANOVIĆ SONJA
-
Bijelo Polje
2,224
0.1219%
1
PUT GROSS doo
NOVI TRŽNI CENTAR
Bijelo Polje
2
DODEROVIĆ MILIJA
BAJA PIVLJANINA
PLUŽINE
3
NIŠIĆ AMER
N.MERDOVIĆA BB.
4
DROBNJAK SVETOZAR
-
5
RUDIĆ MILIKA
-
6
PUĆURICA REFIJA
M KUČEVIĆA
7
DROBNJAK LJUBICA
8
HASKOVIĆ ŠUĆRO
9
10
038
Naziv emitenta: KRISMA MILK U STEČAJU AD
Simbol HOV: EKML
Ukupan broj akcija: 21,622
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
KRISMA BJELASICA D.O.O.
INDUSTRIJSKA BB
BIJELO POLJE
19,278
89.1592%
2
BOŠKOVIĆ STOJANA
N. MERDOVIĆA
BIJELO POLJE
155
0.7169%
3
RAKONJAC SVETLANA
SUTIVAN
Bijelo Polje
135
0.6244%
4
ČABARKAPA VOJISLAV
BIJELO POLJE
133
0.6151%
5
RAIČEVIĆ LJUBINKA
SUTIVAN
Bijelo Polje
133
0.6151%
6
GUTIĆ RANKA
NEDAKUSI
Bijelo Polje
131
0.6059%
7
NOVOVIĆ DUŠANKA
BISTRICA
Bijelo Polje
129
0.5966%
8
KONATAR SLAVOJKA
MIOČE
BIJELO POLJE
129
0.5966%
9
RAHOVIĆ VOJKA
BIJELO POLJE
129
0.5966%
10
KNEŽEVIĆ VERA
Bijelo Polje
129
0.5966%
KNEŽEVIĆI
Naziv emitenta: ELMOS A.D. BUDVA
Simbol HOV: ELMO
Ukupan broj akcija: 2,020
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VAVIĆ BOŽO
DUBOVICA
BUDVA
497
24.6040%
2
ORLIĆ GORAN
IPROLETERSKA
BUDVA
365
18.0693%
3
MAROVIĆ DRAGAN
DUBOVICA BB.
Budva
364
18.0198%
4
ŽINIĆ DRAGAN
DUBOVICA BR. 2 A/II - 9
Budva
364
18.0198%
5
RADULOVIĆ RANKA
IPROLETERSKES-45
BUDVA
41
2.0297%
6
KUSTUDIĆ MLADEN
IPROLETERSKAS-45
BUDVA
41
2.0297%
7
MLADENOVIĆ BILJANA
MAINSKI PUT BB.
Budva
41
2.0297%
8
DELIĆ MILENA
NASELJE GOLUBOVINA
S43/2 ST.7
BUDVA
41
2.0297%
9
ĐORĐEVIĆ KSENIJA
GOLUBOVINA BR. S / 44
Budva
40
1.9802%
10
VUČKOVIĆ DRAGAN
MUO
KOTOR
40
1.9802%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 36 od 143
Naziv emitenta: ELEKTROTEHNA
Simbol HOV: ELTE
Ukupan broj akcija: 11,251
R.Br. Naziv
Adresa
1
VUKČEVIĆ DRAGAN
MATAGUŽI BB
2
NOVAKOVIĆ MOMIR
GORNJE MRKE
3
KRDŽIĆ MILOVAN
B.BRACANOVIĆA 34
4
VUKSANOVIĆ RADOSAV
VIJENAC DANILA KIŠA 3
5
BULATOVIĆ MARINA
FRANCA ROZMANA 5
6
LADJIĆ RADOMIR
GORIČKA 4
7
NIKOLIĆ MIRKO
FRUŠKOGORSKA 53
8
KAŽIĆ DRAGOLJUB
NASELJE ZELENIKA 2
9
TOŠKOVIĆ SAVETA
MARKSA I ENGELSA 30
10
VUJOVIĆ RADOSAVA
M.VUKOVA 23
Grad
Broj akcija
%
PODGORICA
9,001
80.0018%
PODGORICA
190
1.6887%
PODGORICA
190
1.6887%
PODGORICA
190
1.6887%
PODGORICA
190
1.6887%
PODGORICA
190
1.6887%
PODGORICA
190
1.6887%
PODGORICA
190
1.6887%
PODGORICA
190
1.6887%
PODGORICA
190
1.6887%
Naziv emitenta: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: EPCG
Ukupan broj akcija: 125,345,318
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DRŽAVA
-
Podgorica
2
A2A S.P.A.
BRESCIA (BS) VIA
INOSTRANSTVO
LAMARMORA 230 cap 25124
3
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
4
KOVAČEVIĆ-PAJKANOVIĆ JADRANKA
5
BULAJIĆ PREDRAG
6
Broj akcija
%
68,939,925
55.0000%
54,785,075
43.7073%
PODGORICA
65,816
0.0525%
GORANSKA 7
PODGORICA
13,750
0.0110%
NOVAKA MILOŠEVA 39
PODGORICA
11,716
0.0093%
ZVEZA BANK
Paulitschgasse 5-7 9010
Klagenfurt
INOSTRANSTVO
10,180
0.0081%
7
Ćirić Ranko
A.BACKOVIĆA 115
Nikšić
9,678
0.0077%
8
KULIĆ ALEKSA
selo Prisojni Orah
PLUŽINE
8,750
0.0070%
9
ZORONJIĆ SADET
ŽILJAKE
BIJELO POLJE
8,750
0.0070%
10
MIJOVIĆ VUKSAN
M.ZEČEVIĆA BR3/17
BERANE
8,750
0.0070%
Naziv emitenta: EURO BROKER
Simbol HOV: EUBD
Ukupan broj akcija: 120,100
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
STRMEČKI DAMIR
POLJANA D.KALEA 012
ZAGREB
60,000
49.9584%
2
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
59,956
49.9217%
3
DRAŠKOVIĆ LJILJANA
GIPOS
CETINJE
100
0.0833%
4
PRODANOVIĆ GORAN
PAPUK GORE 13
Osijek
26
0.0216%
5
DUŠEVIĆ NUO
VELIMIRA TERZIĆA BR. 7
Podgorica
18
0.0150%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 37 od 143
Naziv emitenta: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE PRIV. INV FONDOM EUROINVEST
Simbol HOV: EUIN
Ukupan broj akcija: 100
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Šotra Boiša
Gomila BB
2
FLASH
BUL.SV.PETRA
CETINJSKOG 80
3
Ćosibegović Fadil
4
"ILIRIKA"-BROZNO POSREDNISKA HISA
DD
BREG 22 LJUBLJANA
5
HB - Zbirni Kastodi račun 1
josipa broza tita 67
6
TIMINVEST DOO
Balšića 36
7
AKCIJA DOO
Balšića 36
8
DJURIŠIĆ MAJA
BUL. SAVE KOVAČEVIĆA
97
Broj akcija
%
Herceg Novi
45
45.0000%
PODGORICA
20
20.0000%
SARAJEVO-CENTAR
10
10.0000%
LJUBLJANA
10
10.0000%
PODGORICA
5
5.0000%
Podgorica
5
5.0000%
Podgorica
3
3.0000%
PODGORICA
2
2.0000%
Naziv emitenta: FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA EURO FOND
Simbol HOV: EURF
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 272,158,950
Broj akcija
%
PODGORICA
27,215,895
10.0000%
Mitra Bakića 128
Podgorica
15,392,646
5.6558%
Maroltova ulica 008
Ljubljana
11,800,000
4.3357%
Podmilščahova 044A
Ljubljana
8,793,000
3.2308%
BOŠKA BUHE 20
PODGORICA
8,211,363
3.0171%
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
8,082,785
2.9699%
SALINK LIMITED
JULIA HOUSE 3,THEM
DERVIS STREET
INOSTRANSTVO
7,654,113
2.8124%
8
BAROVIĆ VESELIN
TRG BOŽANE VUČINIĆ 6/25 PODGORICA
7,077,479
2.6005%
9
HB - Zbirni Kastodi račun 1
josipa broza tita 67
PODGORICA
5,285,800
1.9422%
10
COMERSA doo
Stari aerodrom bb
Podgorica
4,290,777
1.5766%
1
HA - Zbirni kastodi račun 4
2
Menadžment preduzeće "Euroinvest"
3
Čampa Rok
4
Drašler Roman
5
RADONJIĆ BRANISLAV
6
HA - Zbirni Kastodi račun 1
7
Adresa
Grad
Naziv emitenta: FABRIKA ELEKTRODA PIVA A.D PLUŽINE
Simbol HOV: FABE
Ukupan broj akcija: 308,489
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
2
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
3
HEMPTON CORP.LTD
4
COSMOS LTD
5
MONTE INVEST
STEVA BOLJEVIĆA 29
6
LAZAREVIĆ SINIŠA
JADRANSKABR6
7
UTSEY KENT BREON
OREGON
8
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
9
ČELEBIĆ RAJKO
10
RADINIĆ BRANKO
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Broj akcija
%
106,908
34.6554%
PODGORICA
36,460
11.8189%
TORTOLA
INOSTRANSTVO
16,060
5.2060%
ICAZA,GONZALEZRUIZ,ALEMAN
INOSTRANSTVO
13,341
4.3246%
PODGORICA
5,313
1.7223%
BUDVA
3,653
1.1842%
INOSTRANSTVO
3,450
1.1184%
KOPRIVNICA
2,967
0.9618%
Obala N.KovaČeviĆa 21
HERCEG NOVI
2,816
0.9128%
BREZOVIČKA CESTA 72
ZAGREB
2,603
0.8438%
Strana 38 od 143
Naziv emitenta: FAMOD MONTEBUS U STEČAJU A.D
Simbol HOV: FAMO
Ukupan broj akcija: 149,660
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
BALATA MUHARREM
Zeleni bb
INOSTRANSTVO
2
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
3
DACIĆ IZET
PLUNCE
4
MUJEVIĆ RIFAT
30 SEPTEMBRA bb
5
HADŽIĆ UMER
6
FAZLIĆ NAZIM
7
KALAČ RIFAT
8
MANDŽUKIĆ OMER
9
MUJEVIĆ ESAD
10
HADŽIĆ IBRAHIM
Broj akcija
%
76,328
51.0009%
8,400
5.6127%
ROŽAJE
2,556
1.7079%
ROŽAJE
1,260
0.8419%
OMLADINSKA
ROŽAJE
1,128
0.7537%
FAMOD
ROŽAJE
988
0.6602%
KARAVANSKI PUT
ROŽAJE
948
0.6334%
M. TITA 32
ROŽAJE
932
0.6227%
MUSTAFE PEćANINA bb
ROŽAJE
880
0.5880%
BALOTIĆE
ROŽAJE
824
0.5506%
Naziv emitenta: "TARA -Precision Works" A.D. Mojkovac
Simbol HOV: FAMP
Ukupan broj akcija: 1,544,044
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
538,275
34.8614%
2
BT International LTD
Bern
INOSTRANSTVO
492,170
31.8754%
3
KRUŠIK VALJEVO
VALJEVO
VALJEVO
302,889
19.6166%
4
DELIĆ RADONJA
STEVANOVAC
MOJKOVAC
8,910
0.5771%
5
POTPARA ZDRAVKO
S. MARKOVIĆA 15
PODGORICA
6,708
0.4344%
6
OSANA
SV. PETRA CETINJSKOG 24 PODGORICA
5,548
0.3593%
7
MERDOVIĆ BOJAN
MOJKOVAC
MOJKOVAC
4,898
0.3172%
8
KUZMAN MLADEN
MARKA MILJANOVA 13
PODGORICA
4,280
0.2772%
9
RAKETIĆ BORIS
BULAVAR LENJINA 46
PODGORICA
3,920
0.2539%
10
VIKČEVIĆ SLAVOLJUB
MAHALA BB
PODGORICA
3,396
0.2199%
000
Naziv emitenta: "TARA AEROSPACE AND DEFENCE PRODUCTS " AD Mojkovac
Simbol HOV: FANP
Ukupan broj akcija: 145,696
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
50,795
34.8637%
2
BT International LTD
Bern
INOSTRANSTVO
46,440
31.8746%
3
KRUŠIK VALJEVO
VALJEVO
VALJEVO
28,581
19.6169%
4
DELIĆ RADONJA
STEVANOVAC
MOJKOVAC
906
0.6218%
5
KOVAČEVIĆ NADA
LUŽANI BB
PODGORICA
595
0.4084%
6
MERDOVIĆ BOJAN
MOJKOVAC
MOJKOVAC
462
0.3171%
7
KALEZIĆ LAZARELA
ZABJELO BB
PODGORICA
431
0.2958%
8
RAKETIĆ BORIS
BULAVAR LENJINA 46
PODGORICA
370
0.2540%
9
MARKOVIĆ JELENA
BRAĆE VUJISIĆ BB
KOLAŠIN
328
0.2251%
10
STANIŠIĆ MIODRAG
D. TOMOVIĆA
Mojkovac
305
0.2093%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
000
Strana 39 od 143
Naziv emitenta: FABRIKA BETONSKIH ELEMENATA ZATON A.D u stečaju
Simbol HOV: FBEZ
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 110,708
Adresa
Grad
Broj akcija
%
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
AD "LOVĆENINVEST"
JOVANA TOMAŠEVIĆA 9
PODGORICA
33,222
30.0087%
Podgorica
24,335
3
21.9812%
ART BETON CO
4
ŠAHMAN HAZBIJA
PARTIZANSKI PUT BB
Podgorica
23,248
20.9994%
JAGOČE
Bijelo Polje
870
0.7859%
5
6
MUŠOVIĆ SUAD
3 SANDŽAČKE
BIJELO POLJE
758
0.6847%
VEMIĆ SVETLISAV
NIKOLJAC
Bijelo Polje
750
0.6775%
7
DOO "KOMP-AS"
N.MERDOVIĆA BB
BIJELO POLJE
481
0.4345%
8
BOŽOVIĆ BLAGOJE
ZATON
Bijelo Polje
265
0.2394%
9
PAVLOVIĆ MILADIN
LOZNICE
Bijelo Polje
263
0.2376%
10
FEMIĆ BOŠKO
FEMIĆA KRŠ
Bijelo Polje
257
0.2321%
1
2
Naziv emitenta: FIRST FINANCIAL BANK AD
Simbol HOV: FFBN
Ukupan broj akcija: 12,213,800
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
RESTIS VIKTOR
ATINA
INOSTRANSTVO
11,400,000
93.3370%
2
PAIRAKTARIDIS EMMANOUIL
NIKAJA
INOSTRANSTVO
455,080
3.7259%
3
STATHIS PETROS
PERISTERI
INOSTRANSTVO
278,416
2.2795%
4
KOTSIKOPOULOS IOANNIS
SOFOCLEUS, 40 POLITIA,
ATHENS
INOSTRANSTVO
20,000
0.1637%
5
SERIATOS GERASIMOS
INOSTRANSTVO
20,000
0.1637%
6
SAVELJIĆ TIJANA
VUKICE MITROVIĆ 40
PODGORICA
15,000
0.1228%
7
ALEKSIĆ MILUTIN
SAVSKI VIJENAC
GANDIJEVA 76/20
BEOGRAD
8,000
0.0655%
8
DJAČIĆ BILJANA
VOLODJINA P3
PLJEVLJA
4,000
0.0327%
9
REDŽEPAGIĆ MIRZA
GAVRILA DOŽIĆA 1
PODGORICA
2,400
0.0196%
10
MEDOJEVIĆ MILINKO
SVETOZARA MARKOVIĆA
12
PODGORICA
2,370
0.0194%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: FIRST FINANCIAL SECURITIES BROKER - DILER
Simbol HOV: FFSB
Ukupan broj akcija: 2,922
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
19 DECEMBAR BB
PODGORICA
FIRST FINANCIAL BANK
2,922 100.0000%
Naziv emitenta: HP " FJORD" A.D KOTOR
Simbol HOV: FJOK
Ukupan broj akcija: 498,306
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
ALPHA INVEST
BULEVAR REVOLUCIJE 66
PODGORICA
471,485
94.6176%
2
BRAJOVIĆ IVANKA
DALMATINSKA 33
PODGORICA
1,733
0.3478%
3
STOPAR JOŽE
-
BREŽICE
450
0.0903%
Na dan: 07/03/2011 14:34:21
Strana 40 od 143
4
VUKŠIĆ BRANKA
PIONIR II
Kotor
325
0.0652%
5
GILJAČA GOLUB
LJEŠEVIĆI
Kotor
325
0.0652%
6
BADŽA MIRJANA
DOBROTA
Kotor
322
0.0646%
7
GILJAČA BRUNA
LJEŠEVIĆI
Kotor
322
0.0646%
8
PARAPID NIKOLA
ŠKALJARI-RAKITE
Kotor
315
0.0632%
9
MAROVIĆ KATICA
DOBROTA
Kotor
314
0.0630%
10
BUĆIN MARKO
ŠKALJARI
Kotor
303
0.0608%
Naziv emitenta: "FUDBALSKI KLUB "BUDUĆNOST" A.D. Podgorica
Simbol HOV: FKBU
Ukupan broj akcija: 51,850,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
GLAVNI GRAD PODGORICA
NJEGOŠEVA 13
Podgorica
2
VUKČEVIĆ ŽARKO
VIJENAC KOSOVSKIH
JUNAKA 4
PODGORICA
Broj akcija
%
51,848,963
99.9980%
1,037
0.0020%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: AD FLASH PODGORICA
Simbol HOV: FLAS
Ukupan broj akcija: 10,260,100
R.Br. Naziv
Adresa
1
BAROVIĆ VESELIN
TRG BOŽANE VUČINIĆ 6/25 PODGORICA
4,749,050
46.2866%
2
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
2,433,020
23.7134%
3
BLEKIĆ ZIJAD
SKENDERIJA
SARAJEVO
2,052,020
20.0000%
4
ABSOLUTE
VLADIMIRA ROLOVIĆA 22
BAR
1,025,410
9.9942%
5
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
500
0.0049%
6
KODŽULOVIĆ RADOSAV
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
100
0.0010%
Grad
Naziv emitenta: REPUBLIKA CRNA GORA
Simbol HOV: FO02
Ukupan broj akcija: 81,935,667
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
55,914,989
68.2426%
2
FOND ZA OBEŠTEĆENJE
PODGORICA
PODGORICA
19,108,812
23.3217%
3
ŠOFRANAC PERSIDA
MIKE ALASA 36
BEOGRAD
501,676
0.6123%
4
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
podgorica
478,471
0.5840%
5
MARTINOVIĆ ZAGORKA
BELVEDERSKA C/2
PODGORICA
321,300
0.3921%
6
PAVIĆEVIĆ MARIJA
-
PODGORICA
239,509
0.2923%
7
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
192,739
0.2352%
8
RADOVIĆ BRANKA
MOMIŠIĆI 58
PODGORICA
188,856
0.2305%
9
UPRAVA CARINA
OKTOBARSKE
REVOLUCIJE 128
PODGORICA
156,082
0.1905%
10
KOSTIĆ VITOMIR
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
154,422
0.1885%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 41 od 143
Naziv emitenta: "FABRIKA STOČNE HRANE" A.D. SPUŽ
Simbol HOV: FSHS
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 220,908
Adresa
Grad
PANTO MARKET - IGALO
NORVEŠKA BR. 4
Herceg Novi
SIMIĆ DRAGOMIR
PODKRAJ
DANILOVGRAD
KALUĐEROVIĆ VASO
LAZINE
ŠUKOVIĆ VOJKA
4 JULA 1/2
PODGORICA
1
2
3
Zeković Novak
4
5
Broj akcija
%
217,570
98.4890%
2,120
0.9597%
Podgorica
406
0.1838%
DANILOVGRAD
406
0.1838%
406
0.1838%
Naziv emitenta: GLOBAL BROKER DILER A.D
Simbol HOV: GBDP
Ukupan broj akcija: 10,000,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
SAJKO SAŠO
LJUBLJANA
LJUBLJANA
2
ŠTIBILJ NENAD
MITRA BAKIĆA
Podgorica
Broj akcija
%
9,900,000
99.0000%
100,000
1.0000%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: "GINTASMONT INVESTMENT CONSTRUCTION AND TRADE"
Simbol HOV: GICA
Ukupan broj akcija: 19,722
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
ATATURK CAD 47/24
INOSTRANSTVO
GINTAS CONSTRUCTION
CONTRACTING AND TRADE INC
19,722 100.0000%
Naziv emitenta: GORNJI IBAR A.D U STEČAJU ROŽAJE
Simbol HOV: GOIB
Ukupan broj akcija: 1,410,428
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
578,487
41.0150%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
246,541
17.4799%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
82,086
5.8199%
4
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
41,612
2.9503%
5
VUKOVIĆ BUDIMIR
DREZGA BB
PODGORICA
13,029
0.9238%
6
KASALICA JOVAN
VICRNOGORSKA S+1
NIKŠIĆ
10,658
0.7557%
7
RAKOČEVIĆ IVAN
VI CRNOGORSKE T32
NIKŠIĆ
9,135
0.6477%
8
PETROVIĆ RANKO
NEUMUNSTER
INOSTRANSTVO
8,294
0.5880%
9
MUGOŠA VANJA
SAVE KOVAČEVIĆA 68
PODGORICA
5,694
0.4037%
10
MURIĆ ABAZ
D.LOVNICA
ROŽAJE
3,422
0.2426%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: GORNJI IBAR A.D PODGORICA
Simbol HOV: GOIP
R.Br. Naziv
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Ukupan broj akcija: 38,251
Adresa
Grad
Strana 42 od 143
1
KURPEJOVIĆ IRFAN
OKTOB.REVOLUCIJE
Podgorica
28,270
73.9066%
2
KOLIĆ ISMET
NOVAKA RAMOVA 3
Podgorica
2,482
6.4887%
3
KALEZIĆ LAZARELA
ZABJELO BB
PODGORICA
800
2.0914%
4
KURPEJOVIĆ RIFAT
MARšALA TITA bb
ROŽAJE
574
1.5006%
5
BRDJANIN REŠAT
4 JULA BB
Podgorica
563
1.4719%
6
AGOVIĆ NURADIJA
B.REVOLUCIJE 278
212
0.5542%
7
ĐUROVIĆ JABLAN
-
BEOGRADVOŽDOVAC
Podgorica
195
0.5098%
8
KOŽAR SABAHUDIN
4. JULI
Podgorica
187
0.4889%
9
VIDAKOVIĆ MARINA
STARI AERODROM
Podgorica
187
0.4889%
10
TUZOVIĆ REFIKA
-
Podgorica
184
0.4810%
Naziv emitenta: GORICAPROMET D.D PODGORICA
Simbol HOV: GOPR
Ukupan broj akcija: 3,442
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
SEDMICA TRADE
Marksa i Engelsa 68
Podgorica
2
JOVANOVIĆ ZORAN
NIKOLE TESLE 24 A
3
RADUSINOVIĆ PETAR
4
5
Broj akcija
%
2,065
59.9942%
PODGORICA
34
0.9878%
PETRA MATOVIĆA 207
Podgorica
22
0.6392%
JELUŠIĆ ANDJELIJA
KOSIĆ
DANILOVGRAD
22
0.6392%
NIKIĆ SENKA
ČULJE JOVANOVA 67
Podgorica
22
0.6392%
6
DRAGOVIĆ JULKA
ZAGREBAČKA 75
PODGORICA
22
0.6392%
7
OLEVIĆ NEVENA
ROGAME
PODGORICA
22
0.6392%
8
VUKČEVIĆ RADMILA
BIGOR
PODGORICA
22
0.6392%
9
OTAŠEVIĆ MIRKO
KRUŠEVAC BB
PODGORICA
22
0.6392%
10
VUJOŠEVIĆ SENKA
OBALA RIBNICE BB
PODGORICA
22
0.6392%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: GP PRIMORJE U STEČAJU A.D ULCINJ
Simbol HOV: GPPR
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 23,929
Adresa
Grad
DJOKIĆ OSMAN
ČELUGA 20
BAR
10,231
42.7557%
ILIĆ SUSANNE
ČELUGA 20
BAR
3,938
16.4570%
3
PULTI GAZMIR
UL.24 BB
ULCINJ
600
2.5074%
4
NIKČEVIĆ NIKO
BUL. REVOLUCIJE 26
PODGORICA
600
2.5074%
5
CUNGU GAZMIRA
Ć.RESULBEGOVIĆA
Ulcinj
314
1.3122%
6
MIČETIĆ DRAGAN
26.NOVEMBAR
Ulcinj
308
1.2871%
7
PEJOVIĆ STANIJA
UL.TRŠOVA BR.1/4
PLJEVLJA
300
1.2537%
8
PEJOVIĆ MIODRAG
UL.7 BR.16.
ULCINJ
300
1.2537%
9
MIČETIĆ TATJANA
26 NOVEMBAR
ULCINJ
300
1.2537%
10
PEKAJ ANTON
B.GORA
ULCINJ
300
1.2537%
1
2
67
67
Naziv emitenta: GRADINA KVARTA A.D
Simbol HOV: GRAD
Ukupan broj akcija: 25,736
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
KAČAR NEDŽIB
MARŠALA TITA BB
ROŽAJE
2
KALIĆ MURIZ
UL.9 BR.8
BIJELO POLJE
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Broj akcija
%
15,161
58.9097%
2,250
8.7426%
Strana 43 od 143
3
DIZDAREVIĆ MENSUR
-
Bijelo Polje
464
1.8029%
4
MEDJEDOVIĆ MERSID
TRŠOVA
Bijelo Polje
450
1.7485%
5
NEŠEVIĆ ĐORĐO
-
Bijelo Polje
390
1.5154%
6
DIZDAREVIĆ MEHMED
N.MERDOVIĆA BB.
BIJELO POLJE
360
1.3988%
7
PETRIĆ MIODRAG
-
Bijelo Polje
216
0.8393%
8
MADŽGALJ RADOJKA
-
Bijelo Polje
216
0.8393%
9
HADŽIMUHOVIĆ HILMO
-
Bijelo Polje
152
0.5906%
10
RONDOVIĆ MILOJKA
-
Bijelo Polje
152
0.5906%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: GRAWE OSIGURANJE A.D. Podgorica
Simbol HOV: GRAW
Ukupan broj akcija: 58,096
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Herrengasse 18-20
INOSTRANSTVO
Grazer Wechselseitige Versicherung AG
58,096 100.0000%
Naziv emitenta: GROSS MARKET
Simbol HOV: GROS
Ukupan broj akcija: 18,843
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
RADUNOVIĆ MILIVOJE
BUL. REVOLUCIJE 82
PODGORICA
14,895
79.0479%
2
RADUNOVIĆ SLAVICA
BUL. REVOLUCIJE 82
PODGORICA
789
4.1872%
3
PEROVIĆ BOSILJKA
RUDINE
NIKŠIĆ
69
0.3662%
4
Šuškavčević Filip
Podgorica
PODGORICA
67
0.3556%
5
BRKOVIĆ ČEDOMIRKA
BRATSTVA I JEDINSTVA 41 PODGORICA
29
0.1539%
6
BOGETIĆ MIRJANA
PETRA MATOVIĆA 3
PODGORICA
29
0.1539%
7
MARKOVIĆ VASILJKA
N.HEROJA 18
NIKŠIĆ
28
0.1486%
8
MARKOVIĆ DRAGAN
MAHALA
PODGORICA
28
0.1486%
9
DRAGIĆ IVANKA
IVANA VUJOŠEVIĆA 42
PODGORICA
28
0.1486%
10
MILOJEVIĆ DRAGICA
LJAJKOVIĆI
PODGORICA
28
0.1486%
Naziv emitenta: GRAĐEVINAR A.D PLJEVLJA
Simbol HOV: GRPV
Ukupan broj akcija: 228,972
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
90,283
39.4297%
2
ŠARANČIĆ DARKO
VIJENAC
PLJEVLJA
60,189
26.2866%
3
INVEST BANKA MONTENEGRO
Stanka Dragojevića 4
PODGORICA
26,037
11.3713%
4
ČAVIĆ RADOJICA
DOGANJE
Pljevlja
165
0.0721%
5
BRAŠNJO MILOJE
BOROVICA
PLJEVLJA
165
0.0721%
6
GOGIĆ RAJKO
NEPOZNATA
Pljevlja
165
0.0721%
7
ČUTURIĆ HAMDIJA
S. KOVAČEVIĆA BB.
Pljevlja
165
0.0721%
8
DŽANKOVIĆ BEĆIR
O. ĐIKIĆA BR. 2
Pljevlja
165
0.0721%
9
VUKOVIĆ DRAGAN
UL.20 NOVEMBRA VAROŠ
I/24
PLJEVLJA
165
0.0721%
10
GAZDIĆ MILORAD
ZORLOVIĆI
Pljevlja
165
0.0721%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 44 od 143
Naziv emitenta: GUMIG A.D BERANE
Simbol HOV: GUMI
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 10,118
Adresa
1
ĐUKIĆ NEKO
DUŠANA VUJOŠEVIĆA BB
2
DJUKIĆ VESNA
MARŠALA TITA BB
3
ŠABOTIĆ RASMIN
TUCANJE
4
RAIČEVIĆ BORO
Grad
Broj akcija
%
BERANE
4,035
39.8794%
ROŽAJE
2,585
25.5485%
BERANE
490
4.8429%
Berane
305
3.0144%
Berane
5
JAŠAROVIĆ REUF
128
1.2651%
6
VUKELJ KSENIJA
8 CRNOGORSKE
BERANE
70
0.6918%
7
POPOVIĆ RANKA
GORAŽDE
BERANE
70
0.6918%
8
STIJOVIĆ ZLATANA
MAŠTE
BERANE
70
0.6918%
9
MIKOVIĆ TOMISLAV
BUČE
BERANE
70
0.6918%
10
OBRADOVIĆ NADA
OBALSKO NASELJE
BERANE
70
0.6918%
Naziv emitenta: GVD MONT
Simbol HOV: GVMO
Ukupan broj akcija: 21,137
R.Br. Naziv
Adresa
1
Jovanović Miodrag
BUL. BLAŽA JOVANOVIĆA 7 Podgorica
2
VLAHOVIĆ SVETLANA
IVANA VUJOŠEVIĆA 29
3
PAVLIČIĆ ANJA
MEŠE SELIMOVIĆA 10
4
VUJOŠEVIĆ ŽIVKO
5
6
Grad
Broj akcija
%
16,303
77.1302%
PODGORICA
195
0.9226%
PODGORICA
133
0.6292%
IX CRNOGORSKE
BRIGADE 45
PODGORICA
130
0.6150%
VLAHOVIĆ VOJIN
IVANA VUJOŠEVIĆA 29
PODGORICA
130
0.6150%
ŽUGIĆ BOSILJKA
Đoka Miraševića br.57
Podgorica
104
0.4920%
7
RAIČKOVIĆ MIRJANA
-
Podgorica
101
0.4778%
8
SAVIĆ ALEKSANDAR
-
Podgorica
90
0.4258%
9
JAUKOVIĆ MILIKA
-
Podgorica
86
0.4069%
10
PAVIĆEVIĆ BOŽIDARKA
-
Podgorica
75
0.3548%
Naziv emitenta: HABITPHARM A.D PODGORICA
Simbol HOV: HABP
Ukupan broj akcija: 4,331
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
HEMOFARM KONCERN- VRŠAC
BEOGRADSKI PUT BB.
VRŠAC
2,150
49.6421%
2
VLADA CRNE GORE - MINISTARSTVO
ZDRAVLJA
Trg Vektre bb
PODGORICA
1,670
38.5592%
3
HIPOTEKARNA BANKA AD
Cetinjski put bb
Podgorica
511
11.7987%
Naziv emitenta: ELEKTROINDUSTRIIJA"OBOD" A.D CETINJE
Simbol HOV: HEIO
Ukupan broj akcija: 31,723,596
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
7,228,847
22.7870%
2
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
5,443,721
17.1598%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 45 od 143
3
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
4
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
5
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
6
GOSPIĆ DANKO
MOŠE PIJADE 11
7
DERVANOVIĆ ESAD
BRACANA BRACANOVIĆA
38
8
HA - Zbirni Kastodi račun 1
9
10
Podgorica
4,795,644
15.1170%
Bulevar revolucije 9
Podgorica
2,810,168
8.8583%
Bulevar revolucije 3
Podgorica
1,598,549
5.0390%
TIVAT
64,595
0.2036%
Podgorica
58,606
0.1847%
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
57,980
0.1828%
TURUSKOVIĆ EDIN
TUZI
PODGORICA
56,386
0.1777%
NOVAKOVIĆ GORAN
BUDA TOMOVIĆA
F7/4
NEPOZNAT
54,850
0.1729%
Broj akcija
%
Jola Piletića 2
Naziv emitenta: HIPOTEKARNA BANKA A.D Podgorica
Simbol HOV: HIBP
Ukupan broj akcija: 31,305
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
FLANDRIA PARTICIPATIONS
FINANCIERES
AVENUE
LOUISE/LOUIZALAN 149
INOSTRANSTVO
5,000
15.9719%
2
CERERE S.R.L
VIA TORRE BIANKA 43
INOSTRANSTVO
4,360
13.9275%
3
GORGONI ANTONIA
CUTROFIANO
INOSTRANSTVO
3,131
10.0016%
4
GORGONI LORENZO
CUTROFIANO, VIA
UMBEROL
INOSTRANSTVO
2,591
8.2766%
5
TODOROVIĆ MILJAN
MILANO
INOSTRANSTVO
2,316
7.3982%
6
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
2,088
6.6699%
7
NEREO FINANCE S.A.
L-1510 Luxembourg
INOSTRANSTVO
1,524
4.8682%
8
A.D. JUGOPETROL Kotor
Trg Mata Petrovića 2
Kotor
1,472
4.7021%
9
MONTINARI DARIO
PIAZZA LIBERTINI 10
INOSTRANSTVO
1,445
4.6159%
10
MONTINARI SIGILFREDO
VIA CECERE 6
INOSTRANSTVO
1,445
4.6159%
Naziv emitenta: "HIGIJENA "A.D. U STEČAJU PODGORICA
Simbol HOV: HIGP
Ukupan broj akcija: 123,600
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
POPOVIĆI 10
BAR
83,643
67.6723%
BRACOVIĆ PREDRAG
2
BRACOVIĆ NENAD
POPOVIĆI 10.
BAR
10,840
8.7702%
3
AD " HIGIJENA " - PODGORICA
VAKA ĐUROVIĆA 112
Podgorica
6,763
5.4717%
4
PAVIĆEVIĆ ŽARKO
AERODROMSKA 29
Podgorica
675
0.5461%
5
BURZANOVIĆ NEVENKA
BALŠIĆA 75
Podgorica
645
0.5218%
6
PEJOVIĆ DESANKA
BRANKA DELETIĆA 33
Podgorica
620
0.5016%
7
TENJOVIĆ JELICA
OKT. REVOLUCIJE 103
Podgorica
595
0.4814%
8
LAKOVIĆ NEVENKA
AERODROMSKA 7
Podgorica
590
0.4773%
9
PAVIĆEVIĆ DESA
SAVA LUBARDE 30
PODGORICA
560
0.4531%
10
DJUROVIĆ MILIVOJE
ĆURILAC
Danilovgrad
560
0.4531%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: HLADNJAČA A.D BERANE
Simbol HOV: HLAD
R.Br. Naziv
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Ukupan broj akcija: 10,500
Adresa
Grad
Strana 46 od 143
1
DRLJEVIĆ PREDRAG
29 NOVEMBRA
BERANE
4,190
39.9048%
2
BARJAKTAROVIĆ ŽARKO
PETNJIK
BERANE
3,671
34.9619%
3
ORTAČKO DRUŠTVO TEHNOSTAR
PETNJIK
Berane
1,304
12.4190%
4
AD ''BEPEK''
ul. Dušana Vujoševića 14-16
Berane
533
5.0762%
5
ŠEKULARAC DRAGOJE
LUŽAC
Berane
90
0.8571%
6
ĆERANIĆ BOGIĆ
VINICKA
Berane
80
0.7619%
7
RADOJEVIĆ DJORDJIJE
DONJE LUGE
Berane
78
0.7429%
8
ŠĆEKIĆ DRAGAN
CRVLJWEVINE
Berane
74
0.7048%
9
VUČELJIĆ RADOVAN
BUČE
Berane
73
0.6952%
10
MIJOVIĆ ZORICA
B. DELETIĆA 8
Berane
72
0.6857%
Naziv emitenta: FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA HLT FOND
Simbol HOV: HLTA
Ukupan broj akcija: 487,979,200
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MONTENEGRO S.P.A.
GUBBIO (PG) VIA CINQUE
COLLI 74
INOSTRANSTVO
2
PRO VLADEX - PODGORICA
3
DUDIĆ DAMJAN
4
Broj akcija
%
89,264,100
18.2926%
TRG KRALJA NIKOLE BR. 8 Podgorica
24,374,555
4.9950%
DOBROTA BB
KOTOR
17,453,537
3.5767%
VB FOND
KRALJA PETRA I
KARAĐORĐEVIĆA 139
BANJA LUKA
11,351,815
2.3263%
5
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
9,788,479
2.0059%
6
DAFIN SA
RUE GUILLAUME
SCHNEIDER 6
INOSTRANSTVO
8,036,322
1.6469%
7
CATTARO INVESTMENTS S.A.
ALLEE SCHEFFER 1
INOSTRANSTVO
6,947,674
1.4238%
8
MILATOVIĆ MOMIR
Trg Nikole Kovačevića 10
PODGORICA
3,443,593
0.7057%
9
Oprašić Samir
Paromlinska 33, Sarajevo
SARAJEVO
3,270,000
0.6701%
10
PRIMA DOO
TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA PODGORICA
8
3,200,000
0.6558%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE PRIV. INV. FONDOM HLT
Simbol HOV: HLTF
Ukupan broj akcija: 10,170
R.Br. Naziv
Adresa
1
Družba za upravljanje "Triglav" doo
Slovenska 54
Ljubljana
4,068
40.0000%
2
HIPOTEKARNA BANKA AD
Cetinjski put bb
Podgorica
3,051
30.0000%
3
"LOVĆEN OSIGURANJE" AD
Ulica Slobode 13A
Podgorica
3,051
30.0000%
Grad
Naziv emitenta: HOLDER BROKER-DILER A.D
Simbol HOV: HOBR
Ukupan broj akcija: 4,851
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Vasović Dejan
Bulevar Lenjina 46
Podgorica
2
Vasović Biljana
Podkošljun b.b.
3
Vasović Mojsije
Ivana Vujoševića 29
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Broj akcija
%
3,265
67.3057%
Budva
793
16.3471%
Podgorica
793
16.3471%
Strana 47 od 143
Naziv emitenta: HOLDING AK 13 JUL KOOPERACIJA A.D PODGORICA
Simbol HOV: HOKO
Ukupan broj akcija: 14,989
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
CARINE - PODGORICA
SKORSKA BB.
Podgorica
2
TOPALOVIĆ MILANKO
PLUŽINSKA 7
PODGORICA
Broj akcija
%
14,986
99.9800%
3
0.0200%
Naziv emitenta: HOTEL MOJKOVAC A.D MOJKOVAC
Simbol HOV: HOMO
Ukupan broj akcija: 113,696
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MORENKO VLADIMIR
MOSKVA
INOSTRANSTVO
2
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
3
DJUROVIĆ VESELIN
N. MILJANIŠA 26
4
RADOVIĆ PAVIĆ
PODBIŠĆE
5
RABRENOVIĆ IVANA
6
7
Broj akcija
%
82,557
72.6121%
2,000
1.7591%
NIKŠIĆ
715
0.6289%
MOJKOVAC
597
0.5251%
LJ.BAKOČA
Mojkovac
460
0.4046%
FUŠTIĆ MILUN
TUTIĆE
Mojkovac
434
0.3817%
VIDAKOVIĆ MILAN
MOJKOVAC
MOJKOVAC
420
0.3694%
8
VUČINIĆ LJILJANA
DUŠANA TOMOVIĆA BB
Mojkovac
400
0.3518%
9
MRDOVIĆ MILICA
TRG LJ.BAKOČA
Mojkovac
391
0.3439%
10
ĆIROVIĆ RADMILA
PODBIŠĆE
Mojkovac
383
0.3369%
Grad
Broj akcija
%
Naziv emitenta: UTP "TARA" AD
Simbol HOV: HOTA
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 45,390
Adresa
1
ODOVIĆ SNEŽANA
Mila Peruničića bb
Pljevlja
43,117
94.9923%
2
MINIĆ TIHOMIR
M.SRZENTIĆA
ULCINJ
260
0.5728%
3
VUJOŠEVIĆ ZORICA
MOŠE PIJADE 37
PODGORICA
240
0.5288%
4
ŽURIĆ TANJA
HERCEGOVAČKA 94
PODGORICA
240
0.5288%
5
CEROVIĆ MITRA
PREDGRAD BR.15
PODGORICA
205
0.4516%
6
RAKOČEVIĆ ZDENKA
MALO BRDO 4/8
PODGORICA
120
0.2644%
7
PEROVIĆ MIRJANA
PUT JNA 24
PODGORICA
120
0.2644%
8
LUČIĆ BRANKO
-
Pljevlja
120
0.2644%
9
JELOVAC VUČIĆ
VIŠNJICA
PLJEVLJA
120
0.2644%
10
PETROVIĆ MILUN
ZENICA
PLJEVLJA
120
0.2644%
Naziv emitenta: AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA -BOKA"H.NOVI
Simbol HOV: HTBO
Ukupan broj akcija: 26,266,177
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VEKTRA MONTENEGRO DOO
PODGORICA
Podgorica
2
"VEKTRA INVESTMENTS" DOO
VUKA KARADŽIĆA 10
3
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
4
UTSEY KENT BREON
OREGON
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Broj akcija
%
15,615,663
59.4516%
PODGORICA
8,757,878
33.3428%
PODGORICA
63,277
0.2409%
INOSTRANSTVO
23,000
0.0876%
Strana 48 od 143
5
KOLINOVIĆ RATOMIR
DJ.MIRAŠEVIĆA 18
PODGORICA
20,333
0.0774%
6
DJEČEVIĆ MIRSAD
OMERA ABDOVIĆA 23
PODGORICA
19,265
0.0733%
7
DJAKONOVIĆ MILKA
PALIH BORACA
TIVAT
15,000
0.0571%
8
PETROVIĆ RANKO
NEUMUNSTER
INOSTRANSTVO
13,548
0.0516%
9
PEJOVIĆ DRAGAN
FARMACI
PODGORICA
13,351
0.0508%
10
LEKOVIĆ ALEKSANDAR
8 MARTA BB
PODGORICA
11,646
0.0443%
Naziv emitenta: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D
Simbol HOV: HYPO
Ukupan broj akcija: 117,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
Alpen Adria Platza
INOSTRANSTVO
2
HYPO ALPE-ADRIA LEASING
BULEVAR SVETOG PETRA PODGORICA
CETINJSKOG 143
Broj akcija
%
116,860
99.8803%
140
0.1197%
Naziv emitenta: IBARMOND A.D ROŽAJE
Simbol HOV: IBMR
Ukupan broj akcija: 162,935
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
NOKIĆ COMPANY
SUHO POLJE
ROŽAJE
80,442
49.3706%
2
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
8,255
5.0664%
3
DACIĆ ABDURAHMAN
M. PEĆANINA 117
ROŽAJE
2,640
1.6203%
4
IBRAHIMOVIĆ RAMIZ
BUKOVICA
ROŽAJE
2,640
1.6203%
5
KURTAGIĆ HASAN
BAR MAHAL 15
ROŽAJE
2,530
1.5528%
6
KURBARDOVIĆ SULJO
BAĆ
ROŽAJE
2,420
1.4853%
7
HODŽIĆ MUZAFER
IBARAC
ROŽAJE
2,420
1.4853%
8
KUČ HAJRO
BAČEVAC
ROŽAJE
2,420
1.4853%
9
DACIĆ NAZIM
BESNIK
ROŽAJE
2,420
1.4853%
10
MUKOVIĆ MERIMA
ROŽAJE
ROŽAJE
2,420
1.4853%
Naziv emitenta: IMAKO A.D BIJELO POLJE
Simbol HOV: IMAK
Ukupan broj akcija: 787,850
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
INCOM-Šehović
Tršova 17
Bijelo Polje
193,439
24.5528%
2
DIZDAREVIĆ TARIK
TRŠOVA
BIJELO POLJE
100,000
12.6928%
3
ŠEHOVIĆ MAHMUT
TOMAŠA ŽIŽIĆA BB
BIJELO POLJE
80,000
10.1542%
4
NOKIĆ ADNAN
30 SEPTEMBRA bb
ROŽAJE
53,300
6.7652%
5
ŠEHOVIĆ HITKO
T.ŽIŽIĆA
BIJELO POLJE
40,000
5.0771%
6
IDRIZOVIĆ FAHRUDIN
L. JURIŠEVIĆA
BIJELO POLJE
33,300
4.2267%
7
LAMEŽEVIĆ ERVIN
Z.LIVADE
BIJELO POLJE
25,964
3.2956%
8
UNIPRED - BIJELO POLJE
T. ŽIŽIĆA BR. 8
Bijelo Polje
19,468
2.4710%
9
DIZDAREVIĆ HARIS
UL.M.DIZDAREVIĆA BR.3
BIJELO POLJE
17,369
2.2046%
10
JOVOVIĆ GOLUB
BIJELO POLJE
2,006
0.2546%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
026
Strana 49 od 143
Naziv emitenta: IMPREGNACIJA DRVETA U STEČAJU
Simbol HOV: IMDR
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 24,220
Adresa
Grad
Broj akcija
%
ZAGREB
8,657
35.7432%
BAR
4,360
18.0017%
1,453
5.9992%
125
0.5161%
1
ILIĆ SLAVKO
PAĐENE
2
MIHAJLOVIĆ MLADEN
SUTOMORE
3
RAKOČEVIĆ SNEŽANA
NIKOLE TESLE 2
PODGORICA
4
MILOŠEVIĆ MILINKO
BABLJAK
KOLAŠIN
5
ŽIVKOVIĆ JOSIPA
VOJVODE MINE
6
RAKOČEVIĆ MILOJICA
LIPOVO
7
RAKOČEVIĆ VELJKO
8
BULATOVIĆ BRANISLAV
9
10
KOLAŠIN
84
0.3468%
KOLAŠIN
63
0.2601%
NEPOZNATA
KOLAŠIN
63
0.2601%
BAŠANJE BRDO
KOLAŠIN
63
0.2601%
RAKOČEVIĆ MILINKO
DRIJENAK
KOLAŠIN
63
0.2601%
DRLJEVIĆ LJUBOMIR
GANĐELIĆ BR. 8
KOLAŠIN
63
0.2601%
2
Naziv emitenta: "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgorica
Simbol HOV: INBA
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 95,792
Broj akcija
%
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
75,176
78.4784%
2
KUZMAN MLADEN
MARKA MILJANOVA 13
PODGORICA
10,000
10.4393%
3
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
5,788
6.0423%
4
POPOVIĆ IVAN
ŠETALIŠTE 98
HERCEG NOVI
500
0.5220%
5
VUJADINOVIĆ RADOJE
OZRINIĆI
NIKŠIĆ
500
0.5220%
6
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
300
0.3132%
7
INSTITUT ZA TRANSPORT
MEŠE SELIMOVIĆA 4
PODGORICA
300
0.3132%
8
SOFICO DOO
MARŠALA TITA BB
ROŽAJE
293
0.3059%
9
RAGUŽ MARIO
KNEZA BRANIMIRA 4
DUBROVNIK
290
0.3027%
10
Obradović Veselin
Mila Peruničića 4/8
Pljevlja
240
0.2505%
1
Adresa
Grad
Naziv emitenta: DAIDO METAL KOTOR A.D.
Simbol HOV: INLE
Ukupan broj akcija: 651,699
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DAIDO METAL COMPANY Ltd.
13F Nagoya Hirokoji BLDG
INOSTRANSTVO
2
LABAŠ DANIJEL
Vladimira Deduša 19
Varaždin
3
JELIČIĆ-PURKO MIROSLAV
DON F.BULIĆA 44
4
CK - Zbirni kastodi račun 5
5
ZEČEVIĆ ILIJA
6
7
Broj akcija
%
557,942
85.6135%
15,250
2.3400%
SOLIN
8,067
1.2378%
moskovska bb
PODGORICA
5,763
0.8843%
VINICKA
BERANE
4,080
0.6261%
BJELETIĆ PAVLE
OBJEKAT GORICA C
PODGORICA
2,499
0.3835%
"IMR"
-
Kotor
1,946
0.2986%
8
DZU WESTERN BALKAN CAPITAL
SERDARA JOLA PILETIĆA
TC PALADA BB
PODGORICA
1,897
0.2911%
9
NIKOLIĆ RATKO
P.PAVLOVIĆA SOLITER B-1. NIKŠIĆ
1,000
0.1534%
10
CEROVIĆ SLOBODAN
V. KARADŽIĆA
884
0.1356%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
NIKŠIĆ
Strana 50 od 143
Naziv emitenta: "CMC" A.D PODGORICA
Simbol HOV: INMR
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 11,619,556
Adresa
Broj akcija
%
Podgorica
7,193,096
61.9051%
FARMACI
PODGORICA
3,379,355
29.0833%
"CMC"AD PODGORICA
Cetinjski put b.b.
Podgorica
62,095
0.5344%
DOO"TRULANE HOLDINGS LIMITED"
BUL.SV. PETRA
CETINJSKOG BR.83
PODGORICA
52,366
0.4507%
5
POTENS
-
NOVI PAZAR
32,331
0.2782%
6
A.D. JUGOPETROL Kotor
Trg Mata Petrovića 2
Kotor
25,481
0.2193%
7
"VOJIN POPOVIĆ"
NOVI PAZAR
20,703
0.1782%
8
Beogradsko mašinsko-grafičko preduzeće
BEOGRAD
16,556
0.1425%
9
DARMANOVIĆ GORAN
BLAŽA JOVANOVIĆA 5
PODGORICA
16,402
0.1412%
10
ZVEZDA
-
GORNJI
MILANOVAC
12,695
0.1093%
1
"ČELEBIĆ" D.O.O., Promet i usluge, export- Novo naselje "Kruševac"
import
2
ČELEBIĆ TOMISLAV
3
4
Grad
Naziv emitenta: PREDUZEĆE ZA PROIZV. I PROM .PREHR. PROIZ. INPEK
Simbol HOV: INPG
Ukupan broj akcija: 2,675
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
BAKIĆ RADIVOJE
ILIJE MILAČIĆA 86
PODGORICA
2
BELJKAŠ MILKO
BRACANA BRACANOVIĆA
72
3
REDŽEPAGIĆ ZORKA
4
BOLJEVIĆ VESNA
5
VUKČEVIĆ VESELIN
GOLUBOVCI
6
ROGANOVIĆ SLOBODAN
7
BULATOVIĆ LAKIĆ
8
9
10
Broj akcija
%
2,394
89.4953%
Podgorica
42
1.5701%
ČOKA MIRAŠEVIĆA
PODGORICA
27
1.0093%
VOJVOČANSKA 53
PODGORICA
14
0.5234%
PODGORICA
10
0.3738%
KOZARAČKA 27
PODGORICA
7
0.2617%
TRIGLAVSKA 2
PODGORICA
6
0.2243%
BOBIČIĆ MIROSLAV
VASA RAIČKOVIĆA 33
PODGORICA
6
0.2243%
BEĆOVIĆ FADILJ
DONJI MILJEŠ
PODGORICA
5
0.1869%
DAJKOVIĆ MOMČILO
RADOSAVA BURIĆA 171
PODGORICA
5
0.1869%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: INDUSTRIAIMPORT - INDUSTRIAIMPEX A.D
Simbol HOV: INPX
Ukupan broj akcija: 138,887
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
RADUNOVIĆ JANKO
M. ZEČEVIĆA 29
BERANE
46,715
33.6353%
2
DJIKANOVIĆ SRETEN
GIPOS III/1-9
CETINJE
46,695
33.6209%
3
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
5,161
3.7160%
4
DRAGUTINOVIĆ ZDRAVKO
AERODROMSKA 17
Podgorica
1,798
1.2946%
5
Đurović Stanka
Dubovica
Budva
1,424
1.0253%
6
KAŠĆELAN VLADIMIR
DŽORDŽA VAŠINGTONA
ZGR UN ST 421
PODGORICA
840
0.6048%
7
NOVOVIĆ RANKO
MILA PERUNIČIĆA
PODGORICA
555
0.3996%
8
PERAZIĆ KRISTINA
DALMATINSKA 98
PODGORICA
535
0.3852%
9
GAŽEVIĆ TAMARA
LUKE BOLJEVIĆA 3
PODGORICA
480
0.3456%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 51 od 143
10
VUKADINOVIĆ ŽELJKA
NOVAKA MILOŠEVA 16
Podgorica
479
0.3449%
Naziv emitenta: INSTITUT ZA FIZ. MED. REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ
Simbol HOV: INSM
Ukupan broj akcija: 382,351
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
REPUBLIKA SRBIJA
KNEZA MILOŠA 10
BEOGRAD
99,187
25.9413%
2
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
90,411
23.6461%
3
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
73,387
19.1936%
4
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVO
Podgorica
Podgorica
39,117
10.2307%
5
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
13,039
3.4102%
6
VALEANT PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL
ALISO VIEJO,CA 92656 ,
CALIFORNIA
INOSTRANSTVO
4,944
1.2931%
7
LABAŠ DANIJEL
Vladimira Deduša 19
Varaždin
2,000
0.5231%
8
NOVAK ALEŠ
SLATINA V ROŽNI DOLINI
16F
CELJE
1,598
0.4179%
9
KAVARIĆ ALEKSANDAR
PONARI BB
PODGORICA
1,334
0.3489%
10
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
1,164
0.3044%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: INSTITUT ZA ŠUMARSTVO A.D PODGORICA
Simbol HOV: INST
Ukupan broj akcija: 54,128
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MAGNAT OSIGURANJE
BUL.SV.PETRA
CETINJSKOG 40
PODGORICA
15,822
29.2307%
2
ALEKSIĆ ACO
BUDA TOMOVIĆA F7
PODGORICA
9,681
17.8854%
3
FETIĆ ADEM
NEZNANIH JUNAKA 8
Podgorica
2,015
3.7227%
4
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
1,170
2.1615%
5
POPOVIĆ VUKO
MITRA BAKIĆA 12/3
PODGORICA
980
1.8105%
6
KALEZIĆ VASILJKA
BEGOVINA
Danilovgrad
868
1.6036%
7
BUBANJA MILOVAN
BALKANSKA 8
Podgorica
847
1.5648%
8
TERZIĆ VUKOMIR
VELJKA JANKOVIĆA 4
Podgorica
831
1.5352%
9
MARKOVIĆ VESELIN
SPUŽ
Danilovgrad
644
1.1898%
10
POPOVIĆ DRAGUTIN
MITRA BAKIĆA 12/30
Podgorica
640
1.1824%
Naziv emitenta: "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgorica
Simbol HOV: INVE
Ukupan broj akcija: 16,221
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
6,217
38.3269%
2
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
5,241
32.3100%
3
"FIN INVEST" DOO
Stanka Dragojevića 4
Podgorica
4,735
29.1906%
4
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
21
0.1295%
5
DJINOVIĆ ZORAN
GEORGI DIMITROVA 40
PODGORICA
7
0.0432%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 52 od 143
Naziv emitenta: INVESTICIONO- RAZVOJNI FOND A.D.
Simbol HOV: IRCG
Ukupan broj akcija: 97,240,507
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
VLADA CRNE GORE
Broj akcija
%
97,240,507 100.0000%
Naziv emitenta: TP IZBOR U STEČAJU A.D. BAR
Simbol HOV: IZBR
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 1,135,789,161
Adresa
1
HA - Zbirni kastodi račun 4
2
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
3
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
Grad
Broj akcija
%
862,403,342
75.9299%
Podgorica
34,793,165
3.0633%
PODGORICA
33,135,215
2.9174%
PODGORICA
4
TIMINVEST DOO
Balšića 36
Podgorica
17,771,620
1.5647%
5
DOO "COMUNITY" PODGORICA
BUL.SV. PETRA
CETINJSKOG 115
PODGORICA
4,000,000
0.3522%
6
ČELEBIĆ RAJKO
Obala N.KovaČeviĆa 21
HERCEG NOVI
3,064,493
0.2698%
7
HAUS INTER TOURS
P.C. ČELEBIĆ BB
PODGORICA
2,371,706
0.2088%
8
KAŽIĆ GORAN
BUL.AVNOJ-A 74
PODGORICA
1,648,684
0.1452%
9
Fond zaj.ulaganja "EUROFOND"
Svetog Petra Cetinjskog 78
PODGORICA
1,277,582
0.1125%
10
MIRKOVIĆ BOŠKO
BUL.13 186
NIKŠIĆ
1,100,213
0.0969%
Naziv emitenta: PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU PODGORICE A.D PODGORICA
Simbol HOV: IZGR
Ukupan broj akcija: 19,774
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
5,693
28.7903%
2
Grujičić Miloš
UL.N.REVOLUCIJE BR.66
Pljevlja
2,248
11.3685%
3
JOVANIĆ BORO
AERODROMSKA 31
PODGORICA
879
4.4452%
4
MILATOVIC DJORDJIJE
STRAŠEVSKA 38
NIKŠIĆ
500
2.5286%
5
ŽDRALJEVIĆ VESELIN
TREBJEŠKA4/3
NIKŠIĆ
500
2.5286%
6
KOVAČEVIĆ MILUNKA
DOBROTA
Kotor
350
1.7700%
7
ANDRIĆ BRANKA
CRNIJEVIĆA 41
Podgorica
278
1.4059%
8
PEJOVIĆ SAVO
TREBJEŠKA 2/9
NIKŠIĆ
232
1.1733%
9
VUKČEVIĆ ŽARKO
18 JULA 69
PODGORICA
200
1.0114%
10
VUKOTIĆ RADMILA
P.KOMUNE 9
Podgorica
188
0.9507%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D BIJELA
Simbol HOV: JABD
Ukupan broj akcija: 1,607,529
R.Br. Naziv
Adresa
1
FOND ZA OBEŠTEĆENJE
PODGORICA
PODGORICA
509,053
31.6668%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
360,587
22.4311%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
120,195
7.4770%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Grad
Strana 53 od 143
4
AMILIA LIMITED
5
6
NICOSIA,THEMISTOCLES
DERVIS STREET
INOSTRANSTVO
33,898
2.1087%
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
15,984
0.9943%
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
12,059
0.7502%
7
ANISKIN MIKHAIL
KAZAXSTAN
INOSTRANSTVO
6,290
0.3913%
8
MATOVIĆ ŽELJKO
M. ZEČEVIĆA
BERANE
4,621
0.2875%
9
TATIĆ MILOŠ
JOVANA TOMAŠEVIĆA 27
PODGORICA
3,700
0.2302%
10
VUJOŠEVIĆ BRANKO
VUKICE MITROVIĆ 1
PODGORICA
3,678
0.2288%
Naziv emitenta: "JADRAN" A.D. PRED. ZA INST. I ZAVR. RAD. UNUT.
Simbol HOV: JADB
Ukupan broj akcija: 2,130
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
NIKOČEVIĆ MILORAD
TOMBA
Bar
2
PAVLOVIĆ MARKO
MIROVICA BAR
3
NIKOČEVIĆ KRISTINA
TOMBA
4
AĆIMOVIĆ RODOLJUB
5
NEDELJKOVIĆ MILIVOJE
24 NOVEMBRA 4/3
6
SIMONOVIĆ STOJAN
SUTOMORE
7
ANDROVIĆ VLADIMIR
KURILO 64
8
MILIĆ LJUBO
UL.J.TOMASEVICA 28/82
9
LEKAVSKI LJILJANA
10
MUJIĆ FAHRUDIN
Broj akcija
%
1,245
58.4507%
BAR
255
11.9718%
BAR
166
7.7934%
BEOGRADVOŽDOVAC
Bar
133
6.2441%
62
2.9108%
Bar
47
2.2066%
Bar
35
1.6432%
BAR
30
1.4085%
OMLADINSKA 7A
Bar
27
1.2676%
MAROVIĆI
Bar
23
1.0798%
Naziv emitenta: SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE JADRAN PREVOZ A.D ULCINJ
Simbol HOV: JADR
Ukupan broj akcija: 74,608
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
KOVAČEVIĆ SLAVKA
IVANA MILUTINOVIĆA
Ulcinj
18,455
24.7360%
2
DERVIŠI BASRIJA
Ć RESULBEGOVIĆA
Ulcinj
17,047
22.8488%
3
Derviši Haris
Ćazima Resulbegovića
ULCINJ
15,933
21.3556%
4
DJEKOVIĆ DŽEMAL
SELITA
Ulcinj
2,100
2.8147%
5
ĆETKOVIĆ MIODRAG
ZOGANJE
Ulcinj
1,864
2.4984%
6
MUSLIJEVIĆ ENVER
VLADIMIR
ULCINJ
1,750
2.3456%
7
ELEZOVIĆ REDŽEP
VOJA LAKČEVIĆA BB
Ulcinj
528
0.7077%
8
ĐONOVIĆ ELEZ
SELITA
Ulcinj
516
0.6916%
9
ĐONOVIĆ SKENDER
SELITA
Ulcinj
516
0.6916%
10
KURTOVIĆ FATMIR
SUKOBIN
Ulcinj
508
0.6809%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: JADRAN PERAST A.D
Simbol HOV: JAPE
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 1,490,194
Adresa
Grad
1
IMOBILIA DOO
CITADELA, STARI GRAD
BUDVA
1,117,271
74.9749%
2
Andrijašević Dragan
Lazarevački drum 6/b
Beograd
14,244
0.9558%
3
JANINOVIĆ LAZAR
BUL.M.TITA
ULCINJ
10,775
0.7231%
4
GLOBAL DEAL
NJEGOŠEVA 23
PODGORICA
10,000
0.6711%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 54 od 143
5
HOLDER BROKER DILER-prinudna prodaja
6
ČELEBIĆ RAJKO
Obala N.KovaČeviĆa 21
7
MARINOVIĆ DEJAN
8
AGROBAČKA
9
10
PODGORICA
8,379
0.5623%
HERCEG NOVI
7,855
0.5271%
VASA RAIČKOVIĆA 33
PODGORICA
6,973
0.4679%
DAHNA BB
PODGORICA
6,823
0.4579%
IVANOVIĆ DANIJELA
M.PIJADE 41
PODGORICA
6,424
0.4311%
DJAČIĆ BILJANA
VOLODJINA P3
PLJEVLJA
5,016
0.3366%
Naziv emitenta: JADRAN RIBA DD.
Simbol HOV: JARI
Ukupan broj akcija: 44,300
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
''CIJEVNA KOMERC'' DOO
4, JULA 64
PODGORICA
23,723
53.5508%
2
KOVINIĆ SNEŽAN
RADOVIĆI BB
TIVAT
11,141
25.1490%
3
PETROVIĆ RANKO
NEUMUNSTER
INOSTRANSTVO
568
1.2822%
4
ČOLAN VLADO
LASTVA
KOTOR
346
0.7810%
5
PARAPID BOŠKO
GLAVATIČIĆI
KOTOR
346
0.7810%
6
ŠTILET OLGA
LJEŠEVIĆI
KOTOR
336
0.7585%
7
JOKANOVIĆ MARIJA
KALIMANJ BB
TIVAT
316
0.7133%
8
PALJUŠIĆ ERMINIJA
TABAČINA 560
KOTOR
306
0.6907%
9
SUBOTIĆ JOKE
-
KOTOR
306
0.6907%
10
ŠTILET DESANKA
LJEŠEVIĆI
KOTOR
296
0.6682%
Naziv emitenta: JADRANSKI SAJAM A.D. Budva
Simbol HOV: JASA
Ukupan broj akcija: 29,033
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
"ATLAS GRUPA" D.O.O.
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
2
Broj akcija
%
Podgorica
13,745
47.3427%
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
10,336
35.6009%
3
COSMOS LTD
ICAZA,GONZALEZRUIZ,ALEMAN
INOSTRANSTVO
1,000
3.4444%
4
HEMPTON CORP.LTD
TORTOLA
INOSTRANSTVO
887
3.0551%
5
BUCOM KFT
BIMBO UT17
INOSTRANSTVO
88
0.3031%
6
ZEC SONJA
JADRANSKIPUT
Budva
77
0.2652%
7
RAŽNATOVIĆ JANKO
DOSITEJEVA 38
Budva
77
0.2652%
8
BRAJAK BRANKO
MEDITERANSKA
Budva
77
0.2652%
9
PAVIĆEVIĆ MILICA
TABAČINA 553
Kotor
77
0.2652%
10
VUGDELIĆ MIODRAG
DISITEJEVA BR.4.
Budva
77
0.2652%
Naziv emitenta: BEAMAX A.D - BERANE
Simbol HOV: JASI
Ukupan broj akcija: 762,872
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
BARJAKTAROVIĆ ŽARKO
PETNJIK
BERANE
355,850
46.6461%
2
ORTAČKO DRUŠTVO TEHNOSTAR
PETNJIK
Berane
109,273
14.3239%
3
BARJAKTAROVIĆ RADENKO
PETNJIK
BERANE
25,775
3.3787%
4
DELEVIĆ ALEKSANDAR
DONJE LUGE
BERANE
13,939
1.8272%
5
ADROVIĆ ŠEFKET
8 CRNOGORSKE
BERANE
2,340
0.3067%
6
RAMDEDOVIĆ SADRIJA
B. MILAČIĆA
BERANE
2,085
0.2733%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 55 od 143
7
Fond zajedničkog ulaganja"HLT-FOND"
8
RAMDEDOVIĆ HAKIJA
9
ARSOVIĆ SAVA
10
BILETIĆ MILOSAVA
Trg Nikole Kovačevića 8
MILJANA VUKOVA 2/5
PODGORICA
2,000
0.2622%
Berane
1,620
0.2124%
BERANE
1,560
0.2045%
Berane
1,393
0.1826%
Naziv emitenta: AD JEKON
Simbol HOV: JEKO
Ukupan broj akcija: 7,716
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
"Mesopromet" d.o.o. B.Polje
Rasovo bb
Bijelo Polje
2
IDRIZOVIĆ JASMINKA
V LJEŠNJAKA
3
ŠEHOVIĆ SAMKA
4
LUKOVIĆ DIJANA
5
Bučan Ismeta
6
BAHOVIĆ KARENFILA
7
ZULOVIĆ SELIMA
8
Šljivančanin Milica
9
TRUBLJANIN MEHDIJA
LOZNICE
10
MULIĆ ZINETA
Z.LIVADE
BIJELO POLJE
Broj akcija
%
6,819
88.3748%
BIJELO POLJE
10
0.1296%
UL.13 JULI
BIJELO POLJE
8
0.1037%
UL.ŽIVKA ŽIŽIĆA
BIJELO POLJE
8
0.1037%
Bijelo Polje
7
0.0907%
LJEŠNJAKA 4
BIJELO POLJE
7
0.0907%
Z.LIVADE
BIJELO POLJE
7
0.0907%
Bijelo Polje
7
0.0907%
BIJELO POLJE
7
0.0907%
7
0.0907%
Broj akcija
%
2,529,489
54.3512%
Naziv emitenta: JUGOPETROL A.D
Simbol HOV: JGPK
Ukupan broj akcija: 4,653,971
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
HELLENIC PETROLEUM INERNATIONAL
A.G.
FRANZ JOSEFS - KAI 3
INOSTRANSTVO
2
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
307,912
6.6161%
3
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
277,711
5.9672%
4
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
201,506
4.3298%
5
KD KAPITAL DOO
6
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
7
CK - Zbirni kastodi račun 5
8
HA - Zbirni Kastodi račun 1
9
10
LJUBLJANA
110,351
2.3711%
PODGORICA
87,298
1.8758%
moskovska bb
PODGORICA
73,074
1.5701%
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
60,362
1.2970%
NFD Aureus PRIVATE otvoreni investicijski ILICA 1A
fond
ZAGREB
59,239
1.2729%
CK - Zbirni kastodi račun 1
PODGORICA
45,499
0.9776%
Celovška cesta 206
Moskovska bb
Naziv emitenta: JUGOBANKA A.D PODGORICA
Simbol HOV: JUGB
Ukupan broj akcija: 100,783
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Kralja Petra 19
BEOGRAD
56,458
56.0194%
JUGOBANKA AD Beograd
2
DUVANSKI KOMBINAT AD
Naselje Kruševac bb
Podgorica
11,279
11.1914%
3
AD RUDNICI BOKSITA Nikšić
13 Jula 30
Nikšić
7,743
7.6828%
4
CRNAGORACOOP
Danilovgrad
Danilovgrad
4,737
4.7002%
5
D.P. "ŠTAMPA"
27 marta 34
Podgorica
1,998
1.9825%
6
TELEKOM Crne Gore
Braće Zlatičanin 2
Podgorica
1,639
1.6263%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 56 od 143
7
RO INDUSTRIJAIMPORT OOUR
MAŠINOPROMET
Bulevar Lenjina
Podgorica
1,546
1.5340%
8
"CMC"AD PODGORICA
Cetinjski put b.b.
Podgorica
1,542
1.5300%
9
TRGOPRESS
Vaka Đurovića bb
Podgorica
899
0.8920%
10
Osiguravajuće društvo "SWISS
OSIGURANJE" AD
ul. II crnogorskog bataljaona
bb
Podgorica
795
0.7888%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: TUP "JUŽNI JADRAN" A.D.
Simbol HOV: JUJA
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 964,165
Adresa
Grad
1
CARINE - PODGORICA
SKORSKA BB.
Podgorica
914,480
94.8468%
2
MILANOVIĆ LJUBICA
BRAĆE GRBIĆA BR.44
Herceg Novi
1,336
0.1386%
3
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
1,200
0.1245%
4
SIMOVIĆ RAJKA
BIJELA 2
Herceg Novi
1,126
0.1168%
5
ŠKOBALJ MIŠO
SUTORINA BB. - IGALO
Herceg Novi
997
0.1034%
6
ŠKOBALJ LJILJANA
SUTORINA BB. - IGALO
Herceg Novi
899
0.0932%
7
MILOVIĆ DOSTINJA
ZELENIKA BB.
Herceg Novi
882
0.0915%
8
NOVAK MIRJANA
KUMBOR 8
Herceg Novi
865
0.0897%
9
MILOVIĆ STANKO
NOVO MESTO BR. 41 IGALO
Herceg Novi
861
0.0893%
10
ŠKOBALJ DRAGICA
BANIČEVINA - ĐENOVIĆI
Herceg Novi
808
0.0838%
Naziv emitenta: JUGOOCEANIJA A.D. KOTOR
Simbol HOV: JUOC
Ukupan broj akcija: 2,277,318
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DRŽAVA
-
Podgorica
598,902
26.2986%
2
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
326,048
14.3172%
3
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
177,675
7.8019%
4
SOFICO DOO
MARŠALA TITA BB
ROŽAJE
6,860
0.3012%
5
PAJOVIĆ ŽARKO
SPUŽ
DANILOVGRAD
5,140
0.2257%
6
BUBANJA VUKAN
ŠKALJARI
KOTOR
5,000
0.2196%
7
ŠPADIJER ALEKSANDAR
PODLIČAKBB
BUDVA
4,865
0.2136%
8
JOVETIĆ MILAN
IV PROLETERSKE 9
CETINJE
4,822
0.2117%
9
BURZANOVIĆ ŽELJKO
DRAŽEVINA BB
PODGORICA
4,620
0.2029%
10
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
4,500
0.1976%
Naziv emitenta: KOMBINAT ALUMINIJUMA A.D. PODGORICA
Simbol HOV: KAPG
Ukupan broj akcija: 10,616,905
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
CEAC HOLDINGS LIMITED
DIMOSTHENOUS 4
INOSTRANSTVO
3,117,536
29.3639%
2
DRŽAVA
-
Podgorica
3,117,536
29.3639%
3
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
454,660
4.2824%
4
FJORD
NJEGOŠEVA 209
KOTOR
387,845
3.6531%
5
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
335,468
3.1598%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 57 od 143
6
JELIČIĆ-PURKO MIROSLAV
DON F.BULIĆA 44
SOLIN
331,177
3.1193%
7
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
162,591
1.5314%
8
ZETAGRADNJA
UL: V PROLETERSKE BB.
PODGORICA
87,278
0.8221%
9
LADERNA INTERNATIONAL B.V.
Weteringschans 26, 1017SG INOSTRANSTVO
Amsterdam
75,000
0.7064%
10
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
53,795
0.5067%
PODGORICA
Naziv emitenta: "KARTONAŽA" A.D CETINJE
Simbol HOV: KART
Ukupan broj akcija: 20,044
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MAGROM D.D. CETINJE
-
Podgorica
2
POPOVIĆ VUKOSAVA
SAVA BURIĆA 17
3
TODOROVIĆ ZORICA
4
SJEKLOĆA BILJANA
5
JABUČANIN NEVENKA
6
MRVALJEVIĆ GOJKO
7
8
Broj akcija
%
15,206
75.8631%
Cetinje
49
0.2445%
P PAVLOVIĆA 52
Cetinje
44
0.2195%
X CRNOGORSKE S-65
Cetinje
40
0.1996%
BAJOVA BB.
Cetinje
38
0.1896%
ŠVECKO NASELJE
Cetinje
38
0.1896%
VUKIĆEVIĆ VJERA
PODGRANICA BR. 10
Cetinje
38
0.1896%
JABUČANIN NIKOLA
BAJOVA BB.
Cetinje
38
0.1896%
9
MARKOVIĆ BLAŽO
BULEVAR LENJINA BR. 161 Cetinje
38
0.1896%
10
IVANIŠEVIĆ BRANKA
DONJI KRAJ 58
38
0.1896%
Cetinje
Naziv emitenta: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INV. FONDOM " KD MONT"
Simbol HOV: KDMO
Ukupan broj akcija: 200
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
ZVEZA BANK
Paulitschgasse 5-7 9010
Klagenfurt
INOSTRANSTVO
91
45.5000%
2
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
79
39.5000%
3
Immobilia Investment Co Limited
Bellinzona
INOSTRANSTVO
27
13.5000%
4
Društvo za upravljanje investicionim fond.
KD MONT
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
3
1.5000%
Naziv emitenta: KNJIGOPROMET A.D BIJELO POLJE
Simbol HOV: KNIG
Ukupan broj akcija: 91,593
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
OJDANIĆ DEJAN
KOZARAČKA 101
PODGORICA
32,160
35.1119%
2
JOKSIMOVIĆ VESKO
N. MERDOVIĆA
BIJELO POLJE
22,443
24.5030%
3
MARTINOVIĆ MENSUR
13 JULI
Bijelo Polje
1,015
1.1082%
4
SADIKOVIĆ REFIK
L.JURIŠEVIĆ
Bijelo Polje
824
0.8996%
5
SOFTIĆ RAGIP
Loznice
Bijelo Polje
824
0.8996%
6
DJOGOVIĆ ANDRIJA
Bijelo Polje
815
0.8898%
7
HADŽIAHMETOVIĆ ALTA
UL. DJ.STANIĆA br.12
Bijelo Polje
774
0.8450%
8
DRAŠKOVIĆ DONKA
RASTOKA
Bijelo Polje
774
0.8450%
9
GOLUBOVIĆ VERA
TRŠOVA
Bijelo Polje
774
0.8450%
10
FRANCA MIRSADA
Bijelo Polje
774
0.8450%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
43
000
Strana 58 od 143
Naziv emitenta: Opština Kolašin
Simbol HOV: KO10
Ukupan broj akcija: 142,200
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
142,200 100.0000%
Naziv emitenta: Opština Kolašin
Simbol HOV: KO11
Ukupan broj akcija: 142,200
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
142,200 100.0000%
Naziv emitenta: Opština Kolašin
Simbol HOV: KO12
Ukupan broj akcija: 142,200
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
142,200 100.0000%
Naziv emitenta: Opština Kolašin
Simbol HOV: KO13
Ukupan broj akcija: 142,200
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
142,200 100.0000%
Naziv emitenta: Opština Kolašin
Simbol HOV: KO14
Ukupan broj akcija: 142,200
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
142,200 100.0000%
Naziv emitenta: Opština Kolašin
Simbol HOV: KO15
Ukupan broj akcija: 142,200
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
142,200 100.0000%
Naziv emitenta: Opština Kolašin
Simbol HOV: KO16
Ukupan broj akcija: 142,200
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Broj akcija
%
142,200 100.0000%
Strana 59 od 143
Naziv emitenta: KOMERCIJALNA BANKA A.D. BUDVA
Simbol HOV: KOBD
Ukupan broj akcija: 2,737
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
SV.SAVE 14
BEOGRAD
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Broj akcija
%
2,737 100.0000%
Naziv emitenta: JASTREB - KODRE A.D ULCINJ
Simbol HOV: KODR
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 170,072
Adresa
Grad
1
JASTREB
2
DURAKOVIĆ ĆAZIM
UL.23. BR.11
3
CUNGIĆ IDRIZ
NOVA MAHALA
4
CUKOVIĆ MUSA
KODRE
5
NASRADINOVIĆ JANUZ
KOSIĆI
6
DOŽIĆ NEBOJŠA
SKOPSKA 30
7
RESULBEGOVIĆ AFRODITA
V MATANOVIĆA
8
TOMČIĆ DANILO
ČOKA MIRAŠEVIĆA 37
9
AVDIU NEXHMEDIN
SUKOBIN
10
SPUŽA MUHAMED
DJ.DJAKONOVIĆA
Broj akcija
%
163,994
96.4262%
Ulcinj
760
0.4469%
Ulcinj
728
0.4281%
Ulcinj
676
0.3975%
Ulcinj
628
0.3693%
PODGORICA
620
0.3646%
PODGORICA
2
000
ULCINJ
310
0.1823%
PODGORICA
310
0.1823%
ULCINJ
310
0.1823%
ULCINJ
310
0.1823%
Naziv emitenta: "KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI"A.D.
Simbol HOV: KOGE
Ukupan broj akcija: 56,766,736
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DRŽAVA
-
Podgorica
2
HA - Zbirni kastodi račun 4
3
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
4
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
5
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
6
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
7
NOVAK ALEŠ
SLATINA V ROŽNI DOLINI
16F
8
Fond zaj.ulaganja "EUROFOND"
Svetog Petra Cetinjskog 78
9
STATHIS PETROS
PERISTERI
10
TABACCO SHOP
VLADIKE DANILA 44
Broj akcija
%
30,683,933
54.0527%
PODGORICA
1,559,005
2.7463%
PODGORICA
1,411,927
2.4872%
PODGORICA
877,383
1.5456%
PODGORICA
672,514
1.1847%
PODGORICA
668,731
1.1780%
CELJE
290,033
0.5109%
PODGORICA
212,132
0.3737%
INOSTRANSTVO
136,336
0.2402%
PODGORICA
120,473
0.2122%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: KONI- KONFEKCIJA A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: KONI
Ukupan broj akcija: 90,501
R.Br. Naziv
Adresa
1
KLIKOVAC D.O.O
MAHALA BB
2
PLUS COMMERCE
Grad
PODGORICA
31,873
35.2184%
NIKŠIĆ
19,168
21.1799%
16,264
17.9711%
1,980
2.1878%
3
PANTO MARKET - IGALO
NORVEŠKA BR. 4
Herceg Novi
4
PEROVIĆ MILJANA
OZRINIĆI
NIKŠIĆ
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 60 od 143
5
ĆUZOVIĆ MIRKO
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
1,980
2.1878%
6
USKOKOVIĆ MILUTIN
DJ.ROGANOVIĆA 2
NIKŠIĆ
1,980
2.1878%
7
MIJUŠKOVIĆ RADUŠA
STRAŠEVINA
NIKŠIĆ
660
0.7293%
8
JELIĆ MILICA
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
660
0.7293%
9
SVORCAN RADMILA
D. CRKVICE
NIKŠIĆ
660
0.7293%
10
SREDANOVIĆ VESELIN
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
660
0.7293%
Naziv emitenta: "KOTOR- PROJEKT" A.D.
Simbol HOV: KOPR
Ukupan broj akcija: 4,492
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
ŠEVALJEVIĆ VUKO
TABAČINA BB
Kotor
2
SAULAČIĆ MARIJA
PARTIZANSKA
572
3
MILOŠEVIĆ VASKA
4
5
Broj akcija
%
2,473
55.0534%
KOTOR
80
1.7809%
STARI GRAD BR.366/II
KOTOR
80
1.7809%
VELIČKOV ANDREJ
STARI GRAD BR.366
KOTOR
80
1.7809%
Klikovac Žarko
KOTOR
Kotor
57
1.2689%
6
MUK BORISLAV
-
Kotor
57
1.2689%
7
ANDRIĆ MILANA
MARKOV RT
Kotor
57
1.2689%
8
POPOVIĆ SVETOZAR
DOBROTA BB.
Kotor
57
1.2689%
9
MANDIĆ VLASTA
NJEGOŠEVA BR. 243
Kotor
57
1.2689%
10
VUKASOVIĆ OLGA
DRAŽIN VRT
Kotor
57
1.2689%
Naziv emitenta: KRISTAL A.D ROŽAJE
Simbol HOV: KRAL
Ukupan broj akcija: 465,621
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DAUT & DAUT DOO ROŽAJE
ŽUTE LITICE BB
2
RADINIĆ BRANKO
3
4
Broj akcija
%
ROŽAJE
391,930
84.1736%
BREZOVIČKA CESTA 72
ZAGREB
4,983
1.0702%
KUČ HAJRO
LUČICE
ROŽAJE
3,480
0.7474%
ZEJNELOVIĆ ISLJAM
SARAJEVSKA 19
ROŽAJE
3,080
0.6615%
5
MUJEVIĆ RAFET
KOLJENO
ROŽAJE
2,640
0.5670%
6
MUJEVIĆ RIFAT
KOLJENO
ROŽAJE
2,200
0.4725%
7
BULATOVIĆ ZORICA
MARšALA TITA 14
ROŽAJE
1,720
0.3694%
8
MILATOVIC DJORDJIJE
STRAŠEVSKA 38
NIKŠIĆ
1,680
0.3608%
9
M-PETROL DOO
Žute Litiće bb
Rožaje
1,604
0.3445%
10
KALAČ RAMIZ
KALAČE
ROŽAJE
1,280
0.2749%
000
Naziv emitenta: KULTURA ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA A.D
Simbol HOV: KULT
Ukupan broj akcija: 20,273
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
GLAVNI GRAD PODGORICA
NJEGOŠEVA 13
Podgorica
2
POPOVIĆ RADOSAV
TRG BOŽANE VUČINIĆ
3
SERHATLIĆ MESUDIN
4
BERIŠIĆ STEVAN
5
IVEZIĆ ROKSANDA
6
LJALJEVIĆ ALIJA
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Broj akcija
%
17,516
86.4006%
PODGORICA
190
0.9372%
-
PODGORICA
190
0.9372%
-
PODGORICA
190
0.9372%
BRAĆE RIBARA BR: 98
PODGORICA
181
0.8928%
27 MARTA 58
PODGORICA
175
0.8632%
Strana 61 od 143
7
LAZOVIĆ VUKO
-
PODGORICA
172
0.8484%
8
RADUNOVIĆ ALEKSANDAR
-
PODGORICA
172
0.8484%
9
PERKOVIĆ LJUBOMIR
-
PODGORICA
164
0.8090%
10
LUČIĆ BORO
-
PODGORICA
162
0.7991%
Naziv emitenta: LENKA A.D DD BIJELO POLJE
Simbol HOV: LEBP
Ukupan broj akcija: 93,800
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
MIKRO
INDUSRTRISKA BB
BIJELO POLJE
76,343
81.3891%
2
KONATAR VESELIN
KONATARI
BIJELO POLJE
1,032
1.1002%
3
KOSTIĆ MIRA
PETRA MATOVIĆA BR 37
PODGORICA
440
0.4691%
4
CAMIĆ LUTVO
VOLJAVAC
BIJELO POLJE
440
0.4691%
5
CAMIĆ SAFET
BIJELO POLJE
440
0.4691%
6
KAJABEGOVIĆ IZET
3 SANDŽAČKE
BIJELO POLJE
440
0.4691%
7
PEROVIĆ ZAGORKA
N.MESTO 13
HERCEG NOVI
440
0.4691%
8
ALILOVIĆ AMELA
NEDAKUSI
BIJELO POLJE
440
0.4691%
9
DJUROVIĆ VESELIN
N. MILJANIŠA 26
NIKŠIĆ
440
0.4691%
10
A.D. "LENKA" BIJELO POLJE
INDUSRIJSKA B.B.
BIJELO POLJE
303
0.3230%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: "LOVĆENINVEST "A.D. Podgorica
Simbol HOV: LOIN
Ukupan broj akcija: 82,280
R.Br. Naziv
Adresa
1
RADMILOVIĆ MILENKO
B. JOVANOVIĆA BR. 13
Podgorica
30,792
37.4234%
2
RADMILOVIĆ VELIMIR
TRG KRALJA NIKOLE BR.
322
BEOGRADVOŽDOVAC
28,869
35.0863%
3
GP " PRIMORJE " DD ULCINJ
BIJELA GORA, ULCINJ
Ulcinj
7,211
8.7640%
4
" RINEX " BEOGRAD
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. Podgorica
9
4,096
4.9781%
5
REPUBLIČKI ZAVOD ZA URB. I
PROJEKTOVANJE PODG
BULEVAR REVOLUCIJE
BR. 2
Podgorica
3,769
4.5807%
6
ILIĆ RAJKO
NEPOZNATA
NEPOZNAT
776
0.9431%
7
TOMAŠEVIĆ ELBL VERA
MALO BRDO VILA BR. 1
Podgorica
623
0.7572%
8
ĐURAŠEVIĆ SNEŽANA
OKTOMBARSKE
REVOLUCIJE
Podgorica
324
0.3938%
9
AD "LOVĆENINVEST"
JOVANA TOMAŠEVIĆA 9
Podgorica
311
0.3780%
10
TOMIĆ DANILO
ZAGORIČ
Podgorica
270
0.3281%
Grad
Naziv emitenta: LOVĆEN OSIGURANJE PODGORICA
Simbol HOV: LOVO
Ukupan broj akcija: 327,553
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
O.D.ZAVAROVALNICA TRIGLAV
LJUBLJANA
LJUBLJANA
2
Fond zajedničkog ulaganja"HLT-FOND"
Trg Nikole Kovačevića 8
3
HA - Zbirni kastodi račun 4
4
A.D. JUGOPETROL Kotor
Trg Mata Petrovića 2
5
PRO VLADEX - PODGORICA
TRG KRALJA NIKOLE BR. 8 Podgorica
6
Prva banka Crne Gore ad
CETINJSKI PUT BB
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Broj akcija
%
311,016
94.9514%
PODGORICA
4,888
1.4923%
PODGORICA
4,000
1.2212%
Kotor
1,953
0.5962%
1,579
0.4821%
1,179
0.3599%
PODGORICA
Strana 62 od 143
7
VB FOND
KRALJA PETRA I
KARAĐORĐEVIĆA 139
BANJA LUKA
761
0.2323%
8
"PLANTAŽE 13 JUL"
PUT RADOMIRA
IVANOVIĆA BR 2
Podgorica
391
0.1194%
9
PA - Zbirni kastodi račun 1
bul svetog Petra Cetinjskog
141
PODGORICA
250
0.0763%
10
PODGORIČKA BANKA SOCIETE
GENERALE GROUP AD
Novaka Miloševa 8a
Podgorica
234
0.0714%
Naziv emitenta: LOVĆEN A.D PODGORICA
Simbol HOV: LOVP
Ukupan broj akcija: 40,571
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
21,280
52.4513%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
7,303
18.0005%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
2,434
5.9994%
4
PEJOVIĆ SAVO
TREBJEŠKA 2/9
NIKŠIĆ
215
0.5299%
5
KNEŽEVIĆ DRAGIŠA
DAJBABE BB.
Podgorica
33
0.0813%
6
PUROVIĆ SLOBODAN
13 JULA 21
PODGORICA
33
0.0813%
7
RADUNOVIĆ MIODRAG
BUDA TOMOVIĆA 1
PODGORICA
33
0.0813%
8
GOJČAJ KOLJA
SKORAĆ
PODGORICA
33
0.0813%
9
NOVOVIĆ MILIVOJE
PIPERI - CRNCI
Podgorica
33
0.0813%
10
BOLJEVIĆ SLOBODAN
AERODROMSKA
Podgorica
33
0.0813%
Broj akcija
%
BB.
BR. 19
Naziv emitenta: LOVĆEN-ŽIVOTNA OSIGURANJA
Simbol HOV: LOZO
Ukupan broj akcija: 128,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Ulica Slobode 13A
Podgorica
"LOVĆEN OSIGURANJE" AD
128,000 100.0000%
Naziv emitenta: LUKA BAR A.D BAR
Simbol HOV: LUBA
Ukupan broj akcija: 56,766,736
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DRŽAVA
-
Podgorica
2
HA - Zbirni kastodi račun 4
3
4
5
6
Broj akcija
%
30,683,933
54.0527%
PODGORICA
2,030,726
3.5773%
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
1,411,927
2.4872%
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
882,339
1.5543%
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
672,514
1.1847%
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
669,001
1.1785%
7
NOVAK ALEŠ
SLATINA V ROŽNI DOLINI
16F
CELJE
295,104
0.5199%
8
Fond zaj.ulaganja "EUROFOND"
Svetog Petra Cetinjskog 78
PODGORICA
212,132
0.3737%
9
STATHIS PETROS
PERISTERI
INOSTRANSTVO
136,336
0.2402%
10
ZVEZA BANK
Paulitschgasse 5-7 9010
Klagenfurt
INOSTRANSTVO
128,553
0.2265%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 63 od 143
Naziv emitenta: LUTRIJA CRNE GORE A.D
Simbol HOV: LUCG
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 2,761,769
Adresa
Grad
GRBOVIĆ SAVA
CEROVINA
NIKŠIĆ
CK - Zbirni kastodi račun 4
moskovska bb
PODGORICA
3
MILIĆ DIMITRIJA RADMILA
ORJENSKA 90
4
RADOMAN SLAVKA
NIKCA OD ROVINA BR: 15
5
MILIĆ VIDAKA ZDRAVKO
ORJENSKA II 90
6
VOJINOVIĆ IGOR
A. BACKOVIĆA
7
BOJOVIĆ ILIJE ZORKA
8
PEROVIĆ BORIŠE MILENA
9
KRSTOVIĆ GAVRA MIRJANA
10
PAVLOVIĆ DRAGUTINA LJILJANA
1
2
Broj akcija
%
2,546,785
92.2157%
13,131
0.4755%
Podgorica
6,263
0.2268%
Podgorica
5,876
0.2128%
Podgorica
4,513
0.1634%
NIKŠIĆ
4,000
0.1448%
A.BACKOVIĆA NK96
NIKŠIĆ
3,940
0.1427%
NIKCA OD ROVINA
NIKŠIĆ
3,829
0.1386%
GOLUBOVCI
Podgorica
3,612
0.1308%
AERODROMSKA 19
Podgorica
3,597
0.1302%
Naziv emitenta: LUŠTICA DEVELOPMENT AD
Simbol HOV: LUDE
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 25,000
Broj akcija
%
1
ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG GOTTHARDSTRASSE
12,ALTDORF,UR
Adresa
Grad
INOSTRANSTVO
12,750
51.0000%
2
ONSA HOLDING LTD
WOODBOURNE HALL, PO
BOX 3162,ROAD TOWN
INOSTRANSTVO
9,748
38.9920%
3
DRŽAVA
-
Podgorica
2,500
10.0000%
4
ORASCOM HOTELS HOLDING SAE
NILE CITY TOWERS,
CORNICHE EL NIL, CAIRO
INOSTRANSTVO
1
0.0040%
5
ORASCOM HOTELS AND
DEVELOPMENT SAE
26th OF JULY STREET,
AGOUZA, CAIRO
INOSTRANSTVO
1
0.0040%
Naziv emitenta: LUKA KOTOR A.D.
Simbol HOV: LUKO
Ukupan broj akcija: 91,972
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
OPŠTINA KOTOR
-
Kotor
52,400
56.9739%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
16,100
17.5053%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
5,400
5.8714%
4
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
4,100
4.4579%
5
KONJEVIĆ NIKOLA
SV VRAČA S-3/A
Kotor
3,040
3.3054%
6
RAKOVIĆ NADA
ŠKALJARI
KOTOR
1,865
2.0278%
7
KRIVOKAPIĆ RANKO
MUO BR.20
KOTOR
1,827
1.9865%
8
BEĆIR JOVO
PLAGENTI BLOK-C
KOTOR
500
0.5436%
9
LAZAREVIĆ VOJIN
TRG OSLOBODJENJA 326
KOTOR
500
0.5436%
10
KAŠĆELAN BORISLAV
ŠKALJARI-RAKITE 5
KOTOR
200
0.2175%
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
Strana 64 od 143
Naziv emitenta: MARKET BROKER A.D
Simbol HOV: MABO
Ukupan broj akcija: 4,960
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
2
"MEDVEŠEK PUŠNIK" DD
3
4
Broj akcija
%
997
20.1008%
GRADNIKOVE BRIGADE 11 LJUBLJANA
943
19.0121%
HADŽAJLIĆ DŽEVAD
SLOBODANA PENEZIĆA BB BIJELO POLJE
743
14.9798%
HADŽAJLIĆ REŠAD
S PENEZIĆA 4
BIJELO POLJE
645
13.0040%
5
KVANTUM GROUP DOO
Zagrebačka 50
SARAJEVO
392
7.9032%
6
ŠEĆEROVIĆ KERIM
LENKE JURIŠEVIĆ 25
BIJELO POLJE
248
5.0000%
7
BAHOVIĆ ENAD
LOZNICE
BIJELO POLJE
248
5.0000%
8
JOVANOVSKI IRENA
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-5
BAR
248
5.0000%
9
IGNJIĆ MARKO
BRATOV UČAKAR
LJUBLJANA
248
5.0000%
10
ABDIĆ REFADIJA
SLOBODANA ŠKEROVIĆA 8 PODGORICA
248
5.0000%
Naziv emitenta: MONTE ADRIA BROKER-DILER
Simbol HOV: MABR
Ukupan broj akcija: 1,514
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
743
49.0753%
2
Merkator CO DOO
Radoja Domanvića 34
Podgorica
572
37.7807%
3
"MEGATREND CO" sa p.o. Preduz. za
intel. Usluge
Jovana Tomaševića 37
Podgorica
199
13.1440%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: MAD AMON EXPRESS
Simbol HOV: MAEX
R.Br. Naziv
1
Ukupan broj akcija: 50,000
Adresa
Grad
Kosović Dušan
INOSTRANSTVO
50,000 100.0000%
Naziv emitenta: USU MAGISTRALA A.D. Mojkovac
Simbol HOV: MAGM
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 15,204
Adresa
Grad
Broj akcija
%
ROTAROV IVAN
MAINSKI PUT BB
POPOVIĆ ĐOKO
Obilićev venac 9
BUDVA
7,761
51.0458%
Beograd
5,919
38.9305%
MOJKOVAC
200
1.3154%
Mojkovac
120
0.7893%
MOJKOVAC
80
0.5262%
MOJKOVAC
80
0.5262%
MOJKOVAC
40
0.2631%
POLJA
MOJKOVAC
40
0.2631%
PISANA JELA
BIJELO POLJE
40
0.2631%
MOJKOVAC
40
0.2631%
1
2
3
JOVANOVIĆ DUŠKA
V.ŠĆEPANOVIĆA
4
STANIĆ DEJAN
UL. VALJEVSKA
5
DROBNJAK RADIVOJE
D. TOMOVIĆA
6
MEDOJEVIĆ BOŽIDAR
D.TOMOVIĆA
7
RADOVIĆ DESA
RUDNICA
8
PETRUŠIĆ MOMČILO
9
DAMJANOVIĆ MIJOLJKA
10
ŽURIĆ MIODRAG
BJELOJEVIĆI
Na dan: 07/03/2011 14:34:22
000
Strana 65 od 143
Naziv emitenta: "MASTER HOLDINGS"AD
Simbol HOV: MAHO
Ukupan broj akcija: 2,500,000
R.Br. Naziv
Adresa
1
FILIPPIDIS ANGELOS
ATINA
2
STATHIS PETROS
PERISTERI
3
VAROTSIS MARIOS
ATINA
4
KOTSIKOPOULOS IOANNIS
SOFOCLEUS, 40 POLITIA,
ATHENS
5
VUKČEVIĆ KRISTINA
OKTOBARSKE
REVOLUCIJE 118/69
PODGORICA
Grad
Broj akcija
%
INOSTRANSTVO
900,000
36.0000%
INOSTRANSTVO
700,000
28.0000%
INOSTRANSTVO
490,000
19.6000%
INOSTRANSTVO
409,000
16.3600%
1,000
0.0400%
Naziv emitenta: AD za upravljanje penzionim fondom "MARKET INVEST"
Simbol HOV: MAIN
Ukupan broj akcija: 30,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Market broker-diler a.d.
Rifata Burdžovića Trša bb
Bijelo Polje
10,500
35.0000%
2
"Mesopromet" d.o.o. B.Polje
Rasovo bb
Bijelo Polje
3,000
10.0000%
3
FRANC KEMAL
ŽIVKA LJUIĆA
Bijelo Polje
3,000
10.0000%
4
HADŽAJLIĆ DŽEVAD
SLOBODANA PENEZIĆA BB BIJELO POLJE
2,700
9.0000%
5
SOFICO DOO
MARŠALA TITA BB
ROŽAJE
2,100
7.0000%
6
HADŽAJLIĆ REŠAD
S PENEZIĆA 4
BIJELO POLJE
1,810
6.0333%
7
DRAŠKOVIĆ VESELIN
J.TOMAŠEVIĆA B2 - I/1
BAR
1,800
6.0000%
8
INCOM-Šehović
Tršova 17
Bijelo Polje
1,500
5.0000%
9
GUTIĆ DAMIR
METEH
PLAV
1,200
4.0000%
10
AKOVIĆ SVETOMIR
DONJE LUGE
BERANE
1,090
3.6333%
Naziv emitenta: MADŽGALJ KOMPANI A.D
Simbol HOV: MAKO
Ukupan broj akcija: 1,343
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
MADŽGALJ MILORAD
MEDANOVIĆI
BIJELO POLJE
1,224
91.1392%
2
DLAKIĆ HIDAJET
TRŠOVA 48
BIJELO POLJE
27
2.0104%
3
GRBOVIĆ ZAIM
Z.LIVADE
BIJELO POLJE
27
2.0104%
4
Šutović Ljubinka
Trg LJ. Bakoča bb
Mojkovac
18
1.3403%
5
Vojinović Milan
Lješnica
Bijelo Polje
17
1.2658%
6
KLJAJEVIĆ VUKANA
BIJELO POLJE
16
1.1914%
7
Bajčeta Miruna
Bijelo Polje
14
1.0424%
000
Lješnica bb
Naziv emitenta: MAKSIM A.D MURINO
Simbol HOV: MAKS
Ukupan broj akcija: 131,069
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
24,851
18.9602%
2
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
9,675
7.3816%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 66 od 143
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
8,283
6.3196%
4
PODGORIČKA BANKA SOCIETE
GENERALE GROUP AD
Novaka Miloševa 8a
Podgorica
6,855
5.2301%
5
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
3,893
2.9702%
6
ŠABOVIĆ HALIL
Plav
PLAV
2,170
1.6556%
7
ŠABOVIĆ RAFET
PLAV
PLAV
1,860
1.4191%
8
JOKIĆ MIRKO
PLAV
PLAV
1,860
1.4191%
9
ŽIVALJEVIĆ SLAVOJKA
BOŠKA BUHE 66
PODGORICA
1,860
1.4191%
10
OBLIK SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO-CENTAR
1,821
1.3893%
000
Naziv emitenta: MALOPRODAJA A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: MALN
Ukupan broj akcija: 119,491
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
COMP-COMERC DOO
Veselina Masleše 13
Nikšić
85,294
71.3811%
2
RADULOVIĆ IVAN
V. MIĆUNOVIĆA
NIKŠIĆ
14,075
11.7791%
3
DJUKANOVIĆ NEBOJŠA
NARODNIH HEROJA 19
NIKŠIĆ
12,823
10.7314%
4
TERZIĆ IVAN
NIKOLE ČURKOVIĆA 45
PODGORICA
4,094
3.4262%
5
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
469
0.3925%
6
BALETIĆ NEBOJŠA
BISTRIČKA
NIKŠIĆ
346
0.2896%
7
SLIJEPČEVIĆ BORIS
V.MIĆUNOVIĆA 49
NIKŠIĆ
336
0.2812%
8
ĆUKOVIĆ MILICA
STRAŠEVINA
NIKŠIĆ
247
0.2067%
9
DJONOVIĆ MARA
P.PAVLOVIĆA P+10
Nikšić
228
0.1908%
10
TRAPANOVSKI SUZANA
ŠIROKA ULICA 10
Nikšić
225
0.1883%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: MALOPRODAJA A.D BERANE
Simbol HOV: MALP
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 315,146
Adresa
Grad
1
BARJAKTAROVIĆ ŽARKO
PETNJIK
BERANE
158,903
50.4220%
2
VULIĆ STANICA
29 NOVEMBRA 39
BERANE
20,686
6.5639%
3
ORTAČKO DRUŠTVO TEHNOSTAR
PETNJIK
Berane
13,067
4.1463%
4
T-MAX
JASIKOVAČKO NASELJE
BB
BERANE
8,025
2.5464%
5
PEŠIĆ VESELIN
-
Berane
1,585
0.5029%
6
STAMATOVIĆ BOŽIDAR
-
Berane
1,504
0.4772%
7
MARKOVIĆ DANOJLA
-
Berane
1,500
0.4760%
8
MIRKOVIĆ DRAGICA
-
Berane
1,432
0.4544%
9
ANĐIĆ MILJAN
-
Berane
1,432
0.4544%
10
BUBANJA SLAVKA
BUBANJE
Berane
1,428
0.4531%
Naziv emitenta: "MAGNAT OSIGURANJE" A.D. Podgorica
Simbol HOV: MAOS
Ukupan broj akcija: 1,250,093
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
KAČAR NEDŽIB
MARŠALA TITA BB
ROŽAJE
1,056,788
84.5368%
2
FETAHOVIĆ DAMIR
M.PEĆANINA 97
ROŽAJE
41,500
3.3198%
3
RAJOVIĆ MILORAD
UL NJEGOŠEVA BR.6
VELIKA PLANA
30,000
2.3998%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 67 od 143
4
NURKOVIĆ MIRSAD
PEšTERSKA bb
ROŽAJE
20,900
1.6719%
5
HUSOVIĆ RAFET
RIFATA BURDŽOVIĆA BB
ROŽAJE
14,400
1.1519%
6
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
11,300
0.9039%
7
DOO MAGNAT GROUP- PODGORICA
ROŽAJE
PODGORICA
10,105
0.8083%
8
KAČAR MUKELEFA
NIKOLA MALEŠEVSKI 41318
SKOPJE
10,000
0.7999%
9
ŠPADIJER ALEKSANDAR
PODLIČAKBB
BUDVA
8,300
0.6640%
10
KAČAR ERKIN
ĆIRA RATKOVIĆA 13
NOVI PAZAR
6,800
0.5440%
Naziv emitenta: MARINA A.D. BAR
Simbol HOV: MARB
Ukupan broj akcija: 1,519,379
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
MULTIKAPITALS
RIGA, ELIZABETES IELA
57, LV-1772
INOSTRANSTVO
412,864
27.1732%
2
LATVIJAS KRAJBANKA
RIGA, 15 JANA DALINA
STREET, LV-1013
INOSTRANSTVO
412,863
27.1731%
3
ĆETKOVIĆ MILAN
ILINO BB
BAR
28,114
1.8504%
4
KNEŽEVIĆ DEJAN
DALMATINSKA 25
PODGORICA
25,308
1.6657%
5
RAJKOVIĆ NIKOLA
Kampolin 50
PIRAN
14,951
0.9840%
6
KUZMAN MLADEN
MARKA MILJANOVA 13
PODGORICA
8,878
0.5843%
7
MITROVIĆ ALEKSANDRA
OBALA RIBNICE 1
PODGORICA
7,144
0.4702%
8
MATOVIĆ RAJKO
SUTOMORE - MIROŠICA II Bar
BR. 40
6,096
0.4012%
9
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
5,217
0.3434%
10
ĐONDOVIĆ DOBRILO
PLJEVLJA
4,798
0.3158%
Naziv emitenta: MARGOMARKET A.D PODGORICA
Simbol HOV: MARG
Ukupan broj akcija: 2,358
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VULETIĆ DRAGAN
10 CRNOGORSKE 32
PODGORICA
1,428
60.5598%
2
TOPALOVIĆ MILOŠ
BRATSTVA I JEDINSTVA
44/8
PODGORICA
21
0.8906%
3
SMOLOVIĆ DRAGAN
MOŠE PIJADE 28
Podgorica
15
0.6361%
4
VIDAKOVIĆ DRAGAN
PARTIZANSKI PUT 21
Podgorica
15
0.6361%
5
OBRADOVIĆ MILICA
DŽAN 2
Podgorica
14
0.5937%
6
RADULOVIĆ MILANKA
ĆAFA
Podgorica
14
0.5937%
7
LUČIĆ BOSILJKA
BRATSTVA I JEDINSTVA 59 Podgorica
14
0.5937%
8
LUČIĆ MILOMIRKA
1 MAJA 22
Podgorica
14
0.5937%
9
VUKSANOVIĆ ANKA
TRIPE KOKOLJA 9
Podgorica
14
0.5937%
10
MARKOVIĆ DRAGICA
MILOJA PAVLOVIĆA 155
Podgorica
14
0.5937%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: MARKET A.D
Simbol HOV: MART
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 17,749
Adresa
Grad
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
7,113
40.0755%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
3,554
20.0237%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 68 od 143
3
ĐUROVIĆ DRAGAN
NJEGOŠEVA 12
PODGORICA
3,101
17.4714%
4
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
1,046
5.8933%
5
RADIĆEVIĆ BAJO
PODGORICA
916
5.1609%
6
ANDJUŠIĆ STOJANKA
GOLUBOVCI
PODGORICA
261
1.4705%
7
ŠANOVIĆ RADOJKA
GOSTILJ
PODGORICA
256
1.4423%
8
MAJIĆ DRAGICA
VRANJ
PODGORICA
246
1.3860%
9
ŠKATARIĆ SLAVKA
MATAGUŽI
PODGORICA
246
1.3860%
10
ĐORĐIJE MARAŠ
PODGORICA
236
1.3297%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: MBAN
Ukupan broj akcija: 2,334,433
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
NIKOČEVIĆ ALIJA
ZALJEVO
3
Đurović Stanka
4
5
Broj akcija
%
2,334,415
99.9992%
BAR
7
0.0003%
Dubovica
Budva
6
0.0003%
VUJADINOVIĆ RADOMIR
IV CRNOGORSKE 1
NIKŠIĆ
3
0.0001%
LUČ d.o.o.
Dragiše Radevića 6
BERANE
2
0.0001%
Naziv emitenta: MERMER A.D DANILOVGRAD
Simbol HOV: MEDA
Ukupan broj akcija: 44,051
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DRUŠTVO ZA SPOLJ. I UNUTR.
TRGOVINU " GETRA" DOO
ĐOKA MIRAŠEVIĆA 33
Podgorica
2
RADONJIĆ ĐORĐE
ĐOKA MIRAŠEVIĆA 35
3
DJURIŠIĆ PETAR
4
HA - Zbirni Kastodi račun 1
Broj akcija
%
32,166
73.0199%
PODGORICA
1,626
3.6912%
KAKARIČKA GORA BB
PODGORICA
315
0.7151%
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
130
0.2951%
5
KATEL DOO
M. Obilića bb
Podgorica
102
0.2315%
6
LJUMOVIĆ VOJISLAV
STANJEVIĆA RUPA
Podgorica
72
0.1634%
7
PERUNOVIĆ SLOBODANKA
VI CRNOGORSKA
NIKŠIĆ
70
0.1589%
8
STANIŠIĆ RADOSAV
DANILOVGRAD
70
0.1589%
9
JANKOVIĆ MITAR
DANILOVGRAD-GORICA
Danilovgrad
70
0.1589%
10
Rašović Marija
Podgorica
PODGORICA
70
0.1589%
Naziv emitenta: "INTOURS" ZA TURIZAM, UGOST, SAOB. I TRG. A.D PG.
Simbol HOV: MEIN
Ukupan broj akcija: 96,291
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VUJOVIĆ UGLJEŠA
13 JUL BB
BUDVA
38,506
39.9892%
2
DAMJANOVIĆ VESELIN
GRUDA 27.
CETINJE
38,412
39.8916%
3
ŠĆEPOVIĆ ŽARKO
ILIJE MILAČIĆA 35
Podgorica
7,893
8.1970%
4
PEROVIĆ RAJKO
HERCEGOVAČKA 94/61
Podgorica
375
0.3894%
5
TOMIĆ PRAVDOLJUB
IVANA VUJOŠEVIĆA 56/3
Podgorica
369
0.3832%
6
KIRIAKOS ADAMOU
BUL. OKTOBARSKE
REVOLUCIJ 102
PODGORICA
272
0.2825%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 69 od 143
7
NIKOLIĆ LJUBICA
ĐURE SALAJA 5
Podgorica
218
0.2264%
8
RADUNOVIĆ FILIP
ZAGORIČ BB
PODGORICA
204
0.2119%
9
DARMANOVIĆ MILENKO
SAVE KOVAČEVIĆA 6
PODGORICA
199
0.2067%
10
STAJOVIĆ MILOJKA
BIJELO POLJE BB GOLUBOVCI
Podgorica
165
0.1714%
Naziv emitenta: IMO METALAC
Simbol HOV: MENK
Ukupan broj akcija: 682,690
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
245,446
35.9528%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
122,722
17.9762%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
40,907
5.9920%
4
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
PODGORICA
25,876
3.7903%
5
Prva banka Crne Gore ad
CETINJSKI PUT BB
PODGORICA
18,119
2.6541%
6
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
16,655
2.4396%
7
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ
VUKA KARADŽIĆA BR.2
NIKŠIĆ
11,981
1.7550%
8
NENEZIĆ RATKO
RELEJSKA 2/29
NIKŠIĆ
432
0.0633%
9
DELIĆ KRSTO
VIDROVAN
NIKŠIĆ
421
0.0617%
10
SAMARDŽIĆ VESELIN
M.PEKOVIĆA 5+5
NIKŠIĆ
413
0.0605%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: AD ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE "MERKUR OSIGURANJE"
Simbol HOV: MEOS
Ukupan broj akcija: 8,000
R.Br. Naziv
Adresa
1
Neutogasse 57, A-8010 Graz INOSTRANSTVO
Merkur Versicherung Aktiengesellschaft
Grad
8,000 100.0000%
Naziv emitenta: MERCUR SYSTEM
Simbol HOV: MESY
Ukupan broj akcija: 350
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
13JULI14
BUDVA
MRVALJEVIĆ MILAN
Broj akcija
%
350 100.0000%
Naziv emitenta: METALPRODUKT A.D
Simbol HOV: METP
Ukupan broj akcija: 20,175
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
4,080
20.2230%
2
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
1,335
6.6171%
3
JOKSIMOVIĆ DRAGOLJUB
M. POPOVIĆA BR. 189
Podgorica
515
2.5527%
4
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
444
2.2007%
5
TODOROVIĆ TATJANA
ZAGORIČ, ZGRADA BR.
A/6
Podgorica
435
2.1561%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 70 od 143
6
ADŽIĆ LJUBICA
7
VUKIĆ NEBOJŠA
8
GARIĆ PERSIDA
9
BULATOVIĆ RADOMIR
10
RADEVIĆ MILAN
Podgorica
430
2.1314%
MILANA RAIČKOVIĆA BB
PODGORICA
400
1.9827%
PLJEVALJSKA 28
Podgorica
355
1.7596%
PLUŽINSKA BR. 19
Podgorica
355
1.7596%
N. TESLE BB
Podgorica
355
1.7596%
JOVANA ĆETKOVIĆA BR.
1
Naziv emitenta: FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MIG"
Simbol HOV: MIGF
Ukupan broj akcija: 109,685,100
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
ZVEZA BANK
Paulitschgasse 5-7 9010
Klagenfurt
INOSTRANSTVO
2
Društvo za upravljanje investicionim fond.
KD MONT
Ul. Slobode 60/2
3
ALTA MEDIA DOO
CELOVŠKA 206
4
KD KAPITAL DOO
5
CEED Consulting DOO
6
IVANOVIĆ PETAR
7
ZETAGRADNJA
8
ZIF VIB Fond a.d. Banja Luka
9
KARADŽIĆ VELJKO
10
INVESTMENT&CONSALTING
Broj akcija
%
29,036,800
26.4729%
PODGORICA
9,387,459
8.5586%
LJUBLJANA
5,489,255
5.0046%
Celovška cesta 206
LJUBLJANA
4,089,315
3.7282%
KRALJA NIKOLE 27/4
Podgorica
2,063,576
1.8814%
-
PODGORICA
2,014,030
1.8362%
UL: V PROLETERSKE BB.
PODGORICA
1,981,225
1.8063%
ul. Miše Stupara br.4
BANJA LUKA
1,802,539
1.6434%
J. ANDRIJAŠEVIĆA
NIKŠIĆ
1,351,000
1.2317%
Omladinskih brigada 1
Podgorica
985,000
0.8980%
Naziv emitenta: HTP " MIMOZA" A.D. TIVAT
Simbol HOV: MIMO
Ukupan broj akcija: 3,436,509
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"GORSKA" DOO-PREDUZEĆE ZA
PROIZV. I DISTRIB. VODE
Smailagića polje bb
KOLAŠIN
1,372,668
39.9437%
2
AD IRVA IZGRADNJA INVESTICIJE
INŽINJERING
TRG REPUBLIKE 3/IV
BEOGRAD
1,055,470
30.7134%
3
PA - Zbirni kastodi račun 1
bul svetog Petra Cetinjskog
141
PODGORICA
378,360
11.0100%
4
FJORD
NJEGOŠEVA 209
KOTOR
49,581
1.4428%
5
DORĆOL INŽENJERING
STARI GRAD, DOSITEJEVA BEOGRAD
21
48,731
1.4180%
6
Fond zaj.ulaganja "EUROFOND"
Svetog Petra Cetinjskog 78
PODGORICA
20,923
0.6088%
7
BAROVIĆ OLIVERA
MARKSA I ENGELSA
VEKTRA I/1A
PODGORICA
10,412
0.3030%
8
KAŽIĆ GORAN
BUL.AVNOJ-A 74
PODGORICA
9,423
0.2742%
9
ČELEBIĆ RAJKO
Obala N.KovaČeviĆa 21
HERCEG NOVI
6,636
0.1931%
10
MUGOŠA VANJA
SAVE KOVAČEVIĆA 68
PODGORICA
6,179
0.1798%
Naziv emitenta: MEHANIZACIJA I PROGRAMAT A.D
Simbol HOV: MIPR
Ukupan broj akcija: 708,005
R.Br. Naziv
Adresa
1
URENDE LIMITED
SUITE 2 PORTLAND HOUSE INOSTRANSTVO
2
ĐUROVIĆ DUŠAN
STRAŠEVINA
NIKŠIĆ
3
ZEČEVIĆ ROSA
VINICKA
BERANE
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Grad
Broj akcija
%
469,524
66.3165%
55,893
7.8944%
3,972
0.5610%
Strana 71 od 143
4
HA - Zbirni Kastodi račun 1
5
6
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
3,918
0.5534%
DJUROVIĆ IGOR
B.BRACANOVIĆA 50
PODGORICA
2,880
0.4068%
ZEČEVIĆ ILIJA
VINICKA
BERANE
2,622
0.3703%
7
ŽDRALJEVIĆ ANA
TREBJEŠKA 4/3
NIKŠIĆ
2,600
0.3672%
8
JANJUŠEVIĆ MIODRAG
OZRINIĆI
NIKŠIĆ
2,015
0.2846%
9
VUKOTIĆ VESELIN
OZRINIĆI ŽIROVNICA
NIKŠIĆ
1,853
0.2617%
10
BOGETIĆ JELENA
PETRA MATOVIĆA 3
PODGORICA
1,704
0.2407%
Naziv emitenta: MJEŠOVITO A.D HERCEG NOVI
Simbol HOV: MJES
Ukupan broj akcija: 4,238,195
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
MONTENEGRO S.P.A.
GUBBIO (PG) VIA CINQUE
COLLI 74
INOSTRANSTVO
1,604,170
37.8503%
2
Fond zajedničkog ulaganja"HLT-FOND"
Trg Nikole Kovačevića 8
PODGORICA
1,291,400
30.4705%
3
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
358,600
8.4611%
4
Briziarelll Maria Francesca
INOSTRANSTVO
211,910
5.0000%
5
Tomassoli Beatrice
Italija
INOSTRANSTVO
211,910
5.0000%
6
Battelli Chiara
Italija
INOSTRANSTVO
211,910
5.0000%
7
PRO VLADEX - PODGORICA
TRG KRALJA NIKOLE BR. 8 Podgorica
14,000
0.3303%
8
ČEMPRESI
MAINSKI PUT BB
10,069
0.2376%
9
ČEPRNIĆ DUŠAN
ORJENSKI BATALJON BR.6 Herceg Novi
3,877
0.0915%
10
JELIĆ DJORDJIJE
MiĆa VaviĆa 14
3,140
0.0741%
Italija
BUDVA
Herceg Novi
Naziv emitenta: MLJEKARA A.D PODGORICA
Simbol HOV: MLEK
Ukupan broj akcija: 477,505
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VULETIĆ DRAGAN
10 CRNOGORSKE 32
PODGORICA
2
MONTE ADRIA BROKER-DILER
Ul Slobode 78
3
ADŽIĆ ZORAN
VIJENAC DANILA KIŠA 1
4
5
Broj akcija
%
252,994
52.9825%
Podgorica
3,637
0.7617%
Podgorica
2,815
0.5895%
PENAVA RUDOLF
ALEKSANDRA PUŠKINA BB Podgorica
2,738
0.5734%
DRAGIČEVIĆ ŽARKO
BUL.SAVE KOVAČEVIĆA 50 PODGORICA
2,718
0.5692%
6
BULATOVIĆ BOŽIDAR
ZAGORIČ 41
Podgorica
1,802
0.3774%
7
VELJOVIĆ MILIVOJE
AERODROMSKA L-10
Podgorica
1,802
0.3774%
8
RADOVANOVIĆ PREDRAG
KOZARAČKA 89
PODGORICA
1,629
0.3411%
9
KRSTAJIĆ MILIJANA
BUDA TOMOVIĆA 8
Podgorica
1,562
0.3271%
10
LAKOVIĆ MATO
KOTORSKA 8
Podgorica
1,562
0.3271%
Naziv emitenta: "NIKŠIĆKI MLIN" A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: MLIN
Ukupan broj akcija: 365,053
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
AGROGLOBE
HAJDUK VELJKOVA 11
NOVI SAD
2
PEROVIĆ PREDRAG
P. PUT
NIKŠIĆ
3
MIĆANOVIĆ VESELIN
selo Boričje
4
RAKOČEVIĆ IVAN
VI CRNOGORSKE T32
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Broj akcija
%
255,202
69.9082%
15,357
4.2068%
PLUŽINE
3,117
0.8538%
NIKŠIĆ
1,965
0.5383%
Strana 72 od 143
5
STADION - PODGORICA
6
BAJOVIĆ LAZAR
7
NIKČEVIĆ MILANKA
8
MALOVIĆ VOJIN
V. KARADŽIĆA
9
VUKOVIĆ SLOBODAN
10
ŽUGIĆ VOJIN
Podgorica
1,952
0.5347%
VIDROVAN
Nikšić
1,576
0.4317%
HERCEGOVAČKI PUT 28
NIKŠIĆ
1,557
0.4265%
Nikšić
1,523
0.4172%
VI CRNOGORSKE
Nikšić
1,476
0.4043%
ZABJELO F-7/II
PODGORICA
1,460
0.3999%
PUT RADOMIRA
IVANOVIĆA BB
Naziv emitenta: LUČ-BIRO A.D BERANE
Simbol HOV: MLJB
Ukupan broj akcija: 117,782
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
LUČ d.o.o.
Dragiše Radevića 6
BERANE
47,072
39.9654%
2
BABIĆ MOMIR
KALUDERA BB
BERANE
35,550
30.1829%
3
MARINKOVIĆ VESELIN
M. VUKOVA
BERANE
6,517
5.5331%
4
MARSENIĆ ŽIVKO
DONJA RŽANICA
BERANE
2,870
2.4367%
5
VUJOVIĆ RANKO
ZAGRAČE
BERANE
2,050
1.7405%
6
VEŠOVIĆ VIDOSAVA
D. VUJOŠEVIĆA
BERANE
1,640
1.3924%
7
RAIČKOVIĆ SRĐAN
BIJELA BB.
Herceg Novi
1,008
0.8558%
8
OBRADOVIĆ MILKA
BUČE
Berane
994
0.8439%
9
RALEVIĆ RADOMIR
D.LUGE
Berane
924
0.7845%
10
ČINDRAK ASMIR
KARAVANSKI PUT 16
ROŽAJE
918
0.7794%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: MONTENEGRO MODERN SHOES
Simbol HOV: MMSH
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 6,837
Adresa
Grad
1
BRAJKOVIĆ MILETA
ULICA MIRA
PODGORICA
5,230
76.4955%
2
A.D. "JUGOBANKA"-PODGORICA
SLOBODE
Podgorica
592
8.6588%
3
GOCE DELČEV
SKOPJE
384
5.6165%
4
OSTALI AKCIONARI ZA MMS
CETINJE
256
3.7443%
PODGORICA
233
3.4079%
PODGORICA
94
1.3749%
BEOGRAD
38
0.5558%
Broj akcija
%
5
DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA
6
SAVEZ SAMOS.SINDIKATA CG
7
MONTEKS BANKA
NOVAKA MILOŠEVA 29/1
Naziv emitenta: MONTENEGRO ECONOMIST AD
Simbol HOV: MNEC
Ukupan broj akcija: 255,000
R.Br. Naziv
Adresa
1
VUKOVIĆ DEJAN
J. TOMAŠEVIĆA 3
Bar
67,000
26.2745%
2
ANĐIĆ MILUN
NIKŠIĆKA 81
PODGORICA
64,600
25.3333%
3
PEJOVIĆ DEJAN
B.JOVANOVIĆA 19
PODGORICA
47,000
18.4314%
4
JANKOVIĆ ANTO
DOBROTA II
KOTOR
43,800
17.1765%
Grad
5
BOŠKOVIĆ MLADEN
ČURA SALAJA 3
PODGORICA
20,000
7.8431%
6
MONDO-MARKET
G-7 LAMELA II,ZABJELO BB PODGORICA
7,500
2.9412%
7
DEVITO ENRICO
TRG REPUBLIKE 13
5,100
2.0000%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
PODGORICA
Strana 73 od 143
Naziv emitenta: Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro
Simbol HOV: MNOS
Ukupan broj akcija: 29,621
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DUNAJSKA C. 56
LJUBLJANA
POZAVAROVALNICA SAVA
Broj akcija
%
29,621 100.0000%
Naziv emitenta: "MONTENEGRO AIRLINES"
Simbol HOV: MOAR
Ukupan broj akcija: 2,900,613
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
2
"ELMAG"
MARKA MILJANOVA
3
INSTITUT "SIMO MILOŠEVIĆ" - IGALO
SAVA ILIĆA BB.
4
VEKTRA MONTENEGRO DOO
PODGORICA
5
HK ŽELJEZARA NIKŠIĆ AD
VUKA KARDZIĆA BB
6
CRNAGORACOOP
7
Broj akcija
%
2,897,408
99.8895%
PODGORICA
205
0.0071%
Herceg Novi
193
0.0067%
Podgorica
170
0.0059%
NIKŠIĆ
155
0.0053%
IV CRNOGORSKE
PROLETERSKE BRIGADE
Danilovgrad
135
0.0047%
HTP "ONOGOŠT" AD Nikšić
NJEGOŠEVA BR.24
NIKŠIĆ
134
0.0046%
8
AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM
"VEKTRA -BOKA"H.NOVI
MANASTIRSKA BB
HERCEG NOVI
134
0.0046%
9
INDUSTRIJA PIVA I SOKOVA TREBJESA
AD NIKŠIĆ
NJEGOŠEVA BR.18
NIKŠIĆ
132
0.0046%
10
HTP "MIMOZA"
OBALA BB
TIVAT
121
0.0042%
Naziv emitenta: MONETA BROKER DILER A.D
Simbol HOV: MOBD
Ukupan broj akcija: 250
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
165
66.0000%
2
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
30
12.0000%
3
PEROVIĆ MIRO
MOMIŠIĆI S-2/5
PODGORICA
25
10.0000%
4
SOFICO DOO
MARŠALA TITA BB
ROŽAJE
15
6.0000%
5
Gazivoda Momo
Oktobarske Revolucije 7/3
Podgorica
15
6.0000%
Naziv emitenta: MONTENEGROBERZA A.D.
Simbol HOV: MOBE
Ukupan broj akcija: 3,141
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"CG BROKER-DILER" AD
Novaka Miloševa 6/IV
Podgorica
587
18.6883%
2
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
470
14.9634%
3
IK - Zbirni Kastodi račun 1
Stanka Dragojevića 4
PODGORICA
465
14.8042%
4
MONTE ADRIA BROKER-DILER
Ul Slobode 78
Podgorica
428
13.6262%
5
INVEST BANKA MONTENEGRO
Stanka Dragojevića 4
PODGORICA
210
6.6858%
6
ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
181
5.7625%
7
Društvo za upravljanje priv. Fondom Atlas
Mont ad
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
166
5.2849%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 74 od 143
8
Društvo za upravljanje investicionim fond.
KD MONT
Ul. Slobode 60/2
9
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
A.D.
10
Prva banka Crne Gore ad
166
5.2849%
Poslovni centar Kruševac A1- Podgorica
IV
166
5.2849%
CETINJSKI PUT BB
117
3.7249%
PODGORICA
PODGORICA
Naziv emitenta: MONTEPRANZO- BOKAPRODUKT A.D.
Simbol HOV: MOBK
Ukupan broj akcija: 112,274
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
57,710
51.4010%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
19,924
17.7459%
3
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
16,447
14.6490%
4
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
6,634
5.9088%
5
MRVALJEVIĆ MILAN
13JULI14
BUDVA
3,499
3.1165%
6
JOVOVIĆ NOVICA
HERCEGOVAČKA 33
PODGORICA
1,216
1.0831%
7
UTIP "CRNA GORA" AD - PODGORICA
BULEVAR LENJINA 1
Podgorica
420
0.3741%
8
KLJAJIĆ DANIJELA
BUL. SAVE KOVAČEVIĆA
14/11
PODGORICA
402
0.3581%
9
STANKOVIĆ ZORICA
BUL. LENJINA 97
PODGORICA
338
0.3010%
10
PAVLIČEVIĆ MARKO
DOBROTA BB
KOTOR
258
0.2298%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: MONTE BROKER
Simbol HOV: MOBR
R.Br. Naziv
1
2
Ukupan broj akcija: 400
Adresa
Grad
DELEVIĆ DJORDJIJE
DONJE LUGE
BERANE
380
95.0000%
MALIŠIĆ IVANA
M. JOVANČEVIĆA
BERANE
20
5.0000%
Naziv emitenta: MORAČA A.D
Simbol HOV: MOCA
Ukupan broj akcija: 31
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
MAKSIMOVIĆ RATOMIR
DALMATINSKA 66
PODGORICA
1
3.2258%
2
JOVANOVIĆ DANILO
BALOČI BB
PODGORICA
1
3.2258%
3
POPOVIĆ NIKOLA
PODGORICA
1
3.2258%
4
MILANOVIĆ TATJANA
PODGORICA
1
3.2258%
5
SAVOVIĆ NIKOLA
PODGORICA
1
3.2258%
6
RADUSINOVIĆ DARINKA
TRG KRALJA NIKOLE C1
PODGORICA
1
3.2258%
7
RAŠOVIĆ BRANKO
CIJEVNA
PODGORICA
1
3.2258%
8
NIKIĆ RADENKO
ORJENSKA 40
PODGORICA
1
3.2258%
9
STIJEPOVIĆ DRAGAN
LJAJKOVIĆI
PODGORICA
1
3.2258%
10
KNEŽEVIĆ SLAVKA
27 MARTA 22
PODGORICA
1
3.2258%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
RUSA RADULOVIĆA 83
Strana 75 od 143
Naziv emitenta: MORAČA A.D
Simbol HOV: MOCB
Ukupan broj akcija: 4,195
R.Br. Naziv
Adresa
1
''CIJEVNA KOMERC'' DOO
4, JULA 64
2
VLAHOVIĆ ZORKA
TRMANJE
3
DJOKOVIĆ OSMAN
DINOŠA
4
KNEŽEVIĆ SLAVKA
27 MARTA 22
5
JANKOVIĆ MILUTIN
ORJENSKA I 50
6
RADUSINOVIĆ DARINKA
TRG KRALJA NIKOLE C1
7
MITROVIC NIKOLA
8
OBRADOVIĆ-FILIPOVIĆ RADMILA
9
10
Grad
Broj akcija
%
PODGORICA
3,780
90.1073%
PODGORICA
18
0.4291%
PODGORICA
18
0.4291%
PODGORICA
18
0.4291%
PODGORICA
18
0.4291%
PODGORICA
18
0.4291%
GLAVICA BB
DANILOVGRAD
18
0.4291%
TOMAŠKA 12,SREMČICA
BEOGRAD
18
0.4291%
VUKČEVIĆ MOMČILO
BEOGRADSKA 32
PODGORICA
18
0.4291%
MAKSIMOVIĆ RATOMIR
DALMATINSKA 66
PODGORICA
18
0.4291%
Naziv emitenta: MONTENEGRO DM A.D
Simbol HOV: MODM
Ukupan broj akcija: 1,332
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MRDAK DEJAN
POLJA
MOJKOVAC
2
HADŽAJLIĆ REŠAD
S PENEZIĆA 4
3
VOJINOVIĆ VESELIN
LJEŠNICA
Broj akcija
%
1,280
96.0961%
BIJELO POLJE
35
2.6276%
BIJELO POLJE
17
1.2763%
Naziv emitenta: "MONTENEGRO EXPRESS" A.D. BUDVA
Simbol HOV: MOEK
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 20,023,692
Broj akcija
%
BEOGRAD
7,345,032
36.6817%
Stanka Dragojevića 4
Podgorica
3,272,252
16.3419%
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
2,086,960
10.4225%
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
1,484,180
7.4121%
ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
821,063
4.1005%
6
AD JADRANSKI SAJAM
TRG SLOBODE 5
Budva
800,000
3.9953%
7
BUCOM KFT
BIMBO UT17
INOSTRANSTVO
600,000
2.9965%
8
FIESTA INVESTMENTS Ltd
Australia street no.6
INOSTRANSTVO
570,500
2.8491%
9
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
334,921
1.6726%
10
ĐUROVIĆ DRAGAN
NIKA MILJANIŠA 26/1
NIKŠIĆ
102,112
0.5100%
1
EKSPRES GRADINA
2
"FIN INVEST" DOO
3
"ATLAS GRUPA" D.O.O.
4
5
Adresa
Grad
Naziv emitenta: NLB MONTENEGROBANKA A.D.
Simbol HOV: MONB
Ukupan broj akcija: 2,322,939
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
TRG REPUBLIKE 2
LJUBLJANA
2
EUROPEAN BANK FOR
UNIT B22, GBC,
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT VLADIMIRA POPOVIĆA 6
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
BEOGRAD
Broj akcija
%
2,089,493
89.9504%
158,790
6.8357%
Strana 76 od 143
3
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
4
HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD
TRG SUNCA 2
5
KOMBINAT ALUMINIJUMA PODGORICA
6
OBOD EI - CETINJE
7
AKCIONARSKO DRUŠTVO "GORNJI
IBAR"-ROŽAJE
8
20,738
0.8927%
BUDVA
9,204
0.3962%
DAJBABE BB.
Podgorica
3,894
0.1676%
NJEGOŠEVA BR. 43
Cetinje
3,490
0.1502%
MARŠALA TITA 96
ROŽAJE
3,122
0.1344%
MONTE ADRIA BROKER-DILER
Ul Slobode 78
Podgorica
2,465
0.1061%
9
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ
VUKA KARADŽIĆA BR.2
NIKŠIĆ
2,178
0.0938%
10
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
1,976
0.0851%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: MONTECOM A.D PODGORICA
Simbol HOV: MONC
Ukupan broj akcija: 451
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
NIKOLE ČURKOVIĆA
Podgorica
Kovačević Momčilo
451 100.0000%
Naziv emitenta: FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA " MONETA" A.D.
Simbol HOV: MONF
Ukupan broj akcija: 152,857,950
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Društvo za upravljanje inv. fondom
MONETA
PC "Kruševac",zgrada
Aragana A-I-IV
2
M.M. ALPHA INVESTMENT
3
Broj akcija
%
Podgorica
28,819,712
18.8539%
MOSKOVSKA 93
PODGORICA
19,969,998
13.0644%
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
13,003,135
8.5067%
4
ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA
Gavrila Principa 11
BIJELJINA
8,400,000
5.4953%
5
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
8,257,746
5.4022%
6
VINKOVIĆ BOJANA
VOJKOVA CESTA 052
LJUBLJANA
6,417,500
4.1983%
7
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
1,343,451
0.8789%
8
KOBAV GAJA
ULICA K STUDENCU 004
LJUBLJANA
809,020
0.5293%
9
ZIF PRIVREDNIK INVEST AD
Kralja Petra I Karađorđevića
97
BANJA LUKA
593,370
0.3882%
10
LIMŠPED
TRŠOVA
BIJELO POLJE
500,000
0.3271%
Naziv emitenta: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE PRIV. INV. FONDOM "MONETA"
Simbol HOV: MONP
Ukupan broj akcija: 2,106
R.Br. Naziv
Adresa
Broj akcija
%
1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
A.D.
Poslovni centar Kruševac A1- Podgorica
IV
719
34.1406%
2
SIVENT DD
ŠTEFANOVA ULICA 13 A
LJUBLJANA
716
33.9981%
3
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
549
26.0684%
4
Društvo za upravljanje inv. fondom
MONETA
Podgorica
122
5.7930%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
PC "Kruševac",zgrada
Aragana A-I-IV
Grad
Strana 77 od 143
Naziv emitenta: MONTENEGROSPORT DD. BIJELO POLJE
Simbol HOV: MONS
Ukupan broj akcija: 32,042
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
2
MARKOVIĆ MARKO
Andrijevica
3
BATILOVIĆ HAJRO
4
MEDJEDOVIĆ REFIK
5
HOT REFIJA
6
DROBNJAK NATAŠA
7
8
Broj akcija
%
1,923
6.0015%
ANDRIJEVICA
640
1.9974%
CRNIŠ
Bijelo Polje
373
1.1641%
RESNIK
Bijelo Polje
320
0.9987%
LJEŠNIČKA BB
BIJELO POLJE
320
0.9987%
N MERDOVIĆA
BIJELO POLJE
320
0.9987%
EĆO REFKA
LOZNICE
BIJELO POLJE
320
0.9987%
SIJARIĆ TUFIK
LOZNA
BIJELO POLJE
320
0.9987%
9
BATILOVIĆ BAJRA
CRNIŠ
BIJELO POLJE
320
0.9987%
10
EĆO FETIJA
LOZNICE
BIJELO POLJE
320
0.9987%
Naziv emitenta: MONTEX
Simbol HOV: MONT
Ukupan broj akcija: 76,127
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MANDIĆ ALEKSANDAR
DJENOVIĆI BR.84
HERCEG NOVI
2
DELIĆ MIHAILO
N. OD ROVINA
3
ADŽIĆ BRANKO
V.MIĆUNOVIĆAA
4
DJURDJEVAC MILODARKA
5
KOPRIVICA RATKO
6
ORBOVIĆ BRANISLAV
7
8
9
10
Broj akcija
%
27,469
36.0831%
NIKŠIĆ
1,650
2.1674%
NIKŠIĆ
1,320
1.7339%
Ž. ZRENJANINA
NIKŠIĆ
990
1.3005%
KOPRIVICE
NIKŠIĆ
990
1.3005%
P.PAVLOVIĆA SOL. B
NIKŠIĆ
990
1.3005%
BURIĆ VLADISLAV
KEŠE DJUROVIĆA 43
DANILOVGRAD
990
1.3005%
JAUKOVIĆ JADRANKA
BISTRIČKA 83
Nikšić
688
0.9038%
VUKOVIĆ VESELIN
ĆEMENCA BB
NIKŠIĆ
660
0.8670%
DJINOVIĆ UROŠ
NIKOLE TESLE BB
PODGORICA
660
0.8670%
Naziv emitenta: "MONTENEGROPROMET" ZA PROIZV. I PROMET ROBE A.D.
Simbol HOV: MOPB
Ukupan broj akcija: 1,515,375
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Fond zajedničkog ulaganja"HLT-FOND"
Trg Nikole Kovačevića 8
PODGORICA
851,338
56.1800%
2
MEGA PROMET D.O.O. BUDVA
Tržni centa
Budva
401,511
26.4958%
3
HA - Zbirni kastodi račun 4
90,000
5.9391%
4
PRO VLADEX - PODGORICA
TRG KRALJA NIKOLE BR. 8 Podgorica
30,881
2.0378%
5
VB FOND
KRALJA PETRA I
KARAĐORĐEVIĆA 139
BANJA LUKA
28,918
1.9083%
6
AKTIVA INVEST FOND
VIDOVDANSKA
21,975
1.4501%
7
BABOVIĆ VELIMIR
1.PROLETERSKA S-48
BOSANSKA
GRADIŠKA
Budva
9,700
0.6401%
8
MARKOVIĆ DANIJELA
JOŠEVA
VALJEVO
1,682
0.1110%
9
ALEKSIĆ RASKO
LAZI
BUDVA
1,582
0.1044%
10
PODOLNJAK SOFIJA
LAZI
Budva
1,560
0.1029%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
PODGORICA
Strana 78 od 143
Naziv emitenta: FARMA MORAVAC A.D BIJELO POLJE
Simbol HOV: MORA
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 392,000
Adresa
Grad
DIZDAREVIĆ ADNAN
M. Dizdarevića 3
ZEJNILOVIĆ KERIM
M KUČEVIĆA
1
2
3
ŠABANOVIĆ KADRIJA
-
4
LIČINA HILMO
-
5
ĐALOVIĆ BUDIMIR
-
6
LIČINA SELMA
-
7
ČAMPAR VUKOMAN
-
8
MILATOVIC DJORDJIJE
STRAŠEVSKA 38
9
PAVLOVIĆ BRANKO
10
ĐALOVIĆ NIKOLA
-
Broj akcija
%
Bijelo Polje
153,738
39.2189%
BIJELO POLJE
113,373
28.9217%
Bijelo Polje
6,330
1.6148%
Bijelo Polje
4,530
1.1556%
Bijelo Polje
4,050
1.0332%
Bijelo Polje
3,690
0.9413%
Bijelo Polje
3,048
0.7776%
NIKŠIĆ
2,840
0.7245%
Bijelo Polje
2,840
0.7245%
Bijelo Polje
2,682
0.6842%
Naziv emitenta: "MONTECARGO"
Simbol HOV: MORG
Ukupan broj akcija: 3,340,114
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DRŽAVA
-
Podgorica
2
HA - Zbirni kastodi račun 4
3
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
4
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
5
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
6
Broj akcija
%
2,853,947
85.4446%
PODGORICA
127,695
3.8231%
PODGORICA
80,503
2.4102%
Podgorica
51,442
1.5401%
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
35,715
1.0693%
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
28,388
0.8499%
7
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
20,512
0.6141%
8
OBRADOVIĆ MILISAV
MARKSA I ENGELSA 28
PODGORICA
2,964
0.0887%
9
UNIPRED - BIJELO POLJE
T. ŽIŽIĆA BR. 8
Bijelo Polje
2,867
0.0858%
10
CEROVIĆ SLOBODAN
V. KARADŽIĆA
NIKŠIĆ
2,742
0.0821%
Naziv emitenta: MV BROKER
Simbol HOV: MVBR
Ukupan broj akcija: 25,280
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
RUDOVIĆ MILOVAN
P.PAVLOVIĆA SOL. B1
NIKŠIĆ
6,250
24.7231%
2
VRAČAR MIRO
BISTRIČKA
NIKŠIĆ
6,250
24.7231%
3
BRATIĆ MILIVOJE
DJ.ROGANOVIĆA 8
Nikšić
6,250
24.7231%
4
DJUROVIĆ VESELIN
N. MILJANIŠA 26
NIKŠIĆ
6,250
24.7231%
5
BRATIĆ RADOSAV
DJ.ROGANOVIĆA 8
NIKŠIĆ
70
0.2769%
6
BOJOVIĆ SLAVKO
B.TOMOVIĆA 36
NIKŠIĆ
70
0.2769%
7
DJUROVIĆ MILANKA
NIKA MILJANIŠA 35
NIKŠIĆ
70
0.2769%
8
RUDOVIĆ VERA
P.PAVLOV.B/1 25
NIKŠIĆ
70
0.2769%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 79 od 143
Naziv emitenta: "NAPREDAK" A.D KOTOR
Simbol HOV: NAKO
Ukupan broj akcija: 100,027,600
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
"EXPONAT"
ŠKALJARI
Kotor
2
Konverzija duga
KOTOR
KOTOR
3
PAVLIČEVIĆ MARKO
DOBROTA BB
4
IVANOVIĆ TAMARA
PODGORICA
5
ČELEBIĆ RAJKO
6
LJUBATOVIĆ DRAŽEN
7
8
9
10
Broj akcija
%
69,245,288
69.2262%
3,402,000
3.4011%
KOTOR
964,646
0.9644%
PODGORICA
250,000
0.2499%
Obala N.KovaČeviĆa 21
HERCEG NOVI
236,234
0.2362%
BIJELIDO
BUDVA
224,545
0.2245%
BOJOVIĆ DRAGOLJUB
DRAGOVOLJIŠI BB
NIKŠIĆ
198,150
0.1981%
BOLJEVIĆ LJUBOMIRA DRAGAN
IX CRNOGORSKE
BRIGADE 40
Podgorica
181,105
0.1811%
ZEČEVIĆ ROSA
VINICKA
BERANE
172,306
0.1723%
DJUROVIĆ VESELIN
ZAGAD NIKŠIĆ
NIKŠIĆ
105,937
0.1059%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: NBAN
Ukupan broj akcija: 99,380
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
GRUBAČ DRAGICA
J.CVIJIĆA 1-13
NIKŠIĆ
Broj akcija
%
99,379
99.9990%
1
0.0010%
Naziv emitenta: NIK OIL U STEČAJU A.D
Simbol HOV: NIKO
Ukupan broj akcija: 10,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2,661
26.6100%
2
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
1,979
19.7900%
3
SONEX INVESTMENTS S.A.
MAJURO DELAP WING
suite 20
INOSTRANSTVO
1,779
17.7900%
4
HIPOTEKARNA BANKA AD
Cetinjski put bb
Podgorica
1,443
14.4300%
5
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ
VUKA KARADŽIĆA BR.2
NIKŠIĆ
1,069
10.6900%
6
"VELTING" DOO
NJEGOŠEVA BB
NIKŠIĆ
1,069
10.6900%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: N.I.G." POBJEDA" A.D. Podgorica
Simbol HOV: NIPO
Ukupan broj akcija: 3,655,045
R.Br. Naziv
Adresa
1
DRŽAVA
-
Podgorica
3,142,950
85.9894%
2
MAT SHOP
VUKA KNEŽEVIĆA BB
PLJEVLJA
29,424
0.8050%
3
ĐONDOVIĆ DOBRILO
PLJEVLJA
28,420
0.7776%
4
MRDAK MIRO
UL.V.KNEŽEVIĆA BR.51
PLJEVLJA
22,715
0.6215%
5
ŠLJUKIĆ SREĆKO
UL.BOBOVSKA BR.12
PLJEVLJA
22,185
0.6070%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Grad
Strana 80 od 143
6
DRAGAŠ MIROSLAV
7
8
UL.VUKA KARADŽIĆA
BR.1/5
PLJEVLJA
18,515
0.5066%
ĐURĐEVIĆ SAFET
DUŠANA OBRADOVIĆA 2
PLJEVLJA
18,165
0.4970%
VRANEŠ LJUBIŠA
UL.DRVARSKA BR.4
PLJEVLJA
17,615
0.4819%
9
VUJANOVIĆ MIOMIR
UL.SAVE KOVAČEVIĆA BB
Pljevlja
17,585
0.4811%
10
BOROVIĆ DEJAN
UL. S. KOVAČEVIĆA BB.
PLJEVLJA
15,815
0.4327%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: OPŠTINA NIKŠIĆ
Simbol HOV: NK09
Ukupan broj akcija: 102,635
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
102,635 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA NIKŠIĆ
Simbol HOV: NK10
Ukupan broj akcija: 186,635
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
186,635 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA NIKŠIĆ
Simbol HOV: NK11
Ukupan broj akcija: 186,635
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
186,635 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA NIKŠIĆ
Simbol HOV: NK12
Ukupan broj akcija: 186,635
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
186,635 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA NIKŠIĆ
Simbol HOV: NK13
Ukupan broj akcija: 186,635
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
186,635 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA NIKŠIĆ
Simbol HOV: NK14
Ukupan broj akcija: 186,635
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Broj akcija
%
186,635 100.0000%
Strana 81 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA NIKŠIĆ
Simbol HOV: NK15
Ukupan broj akcija: 186,635
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
186,635 100.0000%
Naziv emitenta: PRVA BANKA CRNE GORE AD. PODGORICA
Simbol HOV: NKBA
Ukupan broj akcija: 365,839
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DJUKANOVIĆ ACO
PARTIZANSKI PUT 10
NIKŠIĆ
170,073
46.4885%
2
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ
VUKA KARADŽIĆA BR.2
NIKŠIĆ
66,758
18.2479%
3
"LOVĆEN OSIGURANJE" AD
Ulica Slobode 13A
Podgorica
10,918
2.9844%
4
CAPITAL INVEST doo
19 Decembra
PODGORICA
10,466
2.8608%
5
P & G AGENCY
MITRA BAKIĆA 128
PODGORICA
8,164
2.2316%
6
MAPRENAT DOO-TIVAT
NIKOLE ĐURKOVIĆ 5
TIVAT
6,895
1.8847%
7
PA - Zbirni kastodi račun 1
bul svetog Petra Cetinjskog
141
PODGORICA
6,878
1.8801%
8
MONTE ADRIA BROKER-DILER
Ul Slobode 78
Podgorica
6,083
1.6628%
9
ĆUPIĆ BRANKO
BLIZIKUĆE BB
BUDVA
5,042
1.3782%
10
IZOMONT DV
BOKEŠKA 20
PODGORICA
4,809
1.3145%
Naziv emitenta: NK BROKER
Simbol HOV: NKBR
Ukupan broj akcija: 130,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
ŽDRALJEVIĆ VESELIN
TREBJEŠKA4/3
NIKŠIĆ
65,001
50.0008%
2
BRKOVIĆ ŽELJKO
Poslovni centar Kruševac,
zona B 3/10
PODGORICA
64,999
49.9992%
Naziv emitenta: A D za upravljanje penzionim fondom "NLB" penzija
Simbol HOV: NLBP
Ukupan broj akcija: 2,500
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"NLB MONTENEGROBANKA" AD
PODGORICA
Bul. Stanka Dragojevića 46
Podgorica
1,275
51.0000%
2
PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA
ŽELEZNA CESTA 18
LJUBLJANA
1,225
49.0000%
Naziv emitenta: NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.
Simbol HOV: NOBH
Ukupan broj akcija: 2,201
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
MONTE ADRIA BROKER-DILER
Ul Slobode 78
Podgorica
473
21.4902%
2
"CG BROKER-DILER" AD
Novaka Miloševa 6/IV
Podgorica
473
21.4902%
3
IK - Zbirni Kastodi račun 1
Stanka Dragojevića 4
PODGORICA
471
21.3994%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 82 od 143
4
ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
195
8.8596%
5
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
A.D.
Poslovni centar Kruševac A1- Podgorica
IV
195
8.8596%
6
Društvo za upravljanje priv. Fondom Atlas
Mont ad
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
195
8.8596%
7
Društvo za upravljanje investicionim fond.
KD MONT
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
195
8.8596%
8
POSLOVNO UDRUŽENJE BROKERA
CRNE GORE
NOVAKA MILOŠEVA BB
PODGORICA
2
0.0909%
9
GLOBAL DEAL
NJEGOŠEVA 23
PODGORICA
2
0.0909%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: NOVE BROKER AD
Simbol HOV: NOBR
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 2,558
Adresa
Grad
1
Brzaković Kračković Suzana
Karađorđeva 15
Nova Varoš
1,249
48.8272%
2
Klikovac Milijana
Bistrice 38
Podgorica
1,249
48.8272%
3
VUKČEVIĆ MARIJA
MITRA BAKIĆA 16/33
PODGORICA
30
1.1728%
4
VIKČEVIĆ SLAVOLJUB
MAHALA BB
PODGORICA
30
1.1728%
Naziv emitenta: "NOVI PRVOBORAC" A.D.
Simbol HOV: NOPR
Ukupan broj akcija: 801,275
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
PIT INVESTMENTS INC
ROAD TOWN
TORTOLA,P.O.BOX3085
INOSTRANSTVO
318,840
39.7916%
2
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
171,677
21.4255%
3
MELLIE INVESTMENT CORP
P,O,BOX 3085 ROAD TOWN INOSTRANSTVO
69,171
8.6326%
4
LOKALNA SAMOUPRAVA, SO HERCEG
NOVI
MARŠALA TITA 1
HERCEG NOVI
23,270
2.9041%
5
PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU
PODGORICE
19 DECEMBAR 3
PODGORICA
21,731
2.7121%
6
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ
VUKA KARADŽIĆA BR.2
NIKŠIĆ
14,406
1.7979%
7
JUGOBANKA AD Beograd
Kralja Petra 19
BEOGRAD
12,811
1.5988%
8
ACCORD
ROZINO BB
BUDVA
12,671
1.5814%
9
MERCUR SYSTEM AD
Trg sunca br.1
Budva
11,053
1.3794%
10
WESTERN BALKAN INVESTMENT FUND TC PALADA, SERDARA
JOLA PILETIĆA BB
PODGORICA
11,026
1.3761%
Naziv emitenta: NOVOGRADNJA A.D. Budva
Simbol HOV: NOVB
Ukupan broj akcija: 139,675
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Sekulović Ranko
Momišići
Podgorica
29,235
20.9307%
2
VLAHOVIĆ VLATKO
ORJENSKA 144
PODGORICA
28,130
20.1396%
3
VELIMIROVIĆ BRANISLAV
LAZARV KRST
DANILOVGRAD
25,430
18.2066%
4
PODGORICA
12,593
9.0159%
BORIČIĆ NENAD
N. DJURKOVIĆA 28
5
Bogdanović Vesna
RAKITE IV
Kotor
12,537
8.9758%
6
MILAČIĆ MLADEN
PRVAPROLETERSKABR.1
BUDVA
3,161
2.2631%
7
MILAČIĆ MILENKO
DUBOVICABR.2.
Budva
3,161
2.2631%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 83 od 143
8
VUJOVIĆ ARSENIJE
9
BORIČIĆ MARKO
NIKOLE ČURKOVIĆA 28
10
BORIČIĆ TOMISLAV
Budva
1,120
0.8019%
PODGORICA
1,000
0.7159%
NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.28 PODGORICA
1,000
0.7159%
Naziv emitenta: SKI RESORT - KOLAŠIN 1450 A. D.
Simbol HOV: NSCB
Ukupan broj akcija: 13,239,588
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
PC.3105, LIMASSOL
INOSTRANSTVO
10,167,432
76.7957%
"Caldero Trading Limited"
2
BEPPLER & JACOBSON LIMITED
FORTUNA COURT BLOCK B INOSTRANSTVO
3
Šuškavčević Filip
Podgorica
4
5
2,915,249
22.0192%
PODGORICA
2,109
0.0159%
VUJOŠEVIĆ OLIVERA
X CRNOGORSKE BRIGADE PODGORICA
1,461
0.0110%
MULEVIĆ MILENA
KOLAŠIN
KOLAŠIN
1,070
0.0081%
6
PEROVIĆ MIHAILO
NEPOZNATA
KOLAŠIN
980
0.0074%
7
RADOVIĆ TATJANA
BRAĆE VUJISIĆ 27
KOLAŠIN
717
0.0054%
8
STOJANOVIĆ OLIVERA
LUŽAC
BERANE
649
0.0049%
9
ILIĆ MIROSAVA
KOLAŠIN
KOLAŠIN
643
0.0049%
10
VLAHOVIĆ RAJKO
KOLAŠIN
KOLAŠIN
633
0.0048%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB05
Ukupan broj akcija: 103,003
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
9,010
8.7473%
2
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
podgorica
3,437
3.3368%
3
VUČKOVIĆ BRANISLAV
POD GRANICOM 44.
Cetinje
1,590
1.5436%
4
RADUSINOVIĆ KOVILJKA
BRATSTVA JEDINSTVA
BR.111
PODGORICA
1,590
1.5436%
5
Fatić Nikola
I BBOKELJSKE BRIGADE
34/3
HERCEG NOVI
1,060
1.0291%
6
MILATOVIĆ GOJKO
EDVARDA KARDELJA 11
NIKŠIĆ
1,060
1.0291%
7
RADUNOVIĆ MILIJANA
SVETI STEFAN
Budva
1,060
1.0291%
8
JANKOVIĆ OLGA
KIELERSTR 624B 22527HH
EIDE
INOSTRANSTVO
1,060
1.0291%
9
SKRIJELJ NASUF
AVNOJA 46
PODGORICA
1,060
1.0291%
10
VUKČEVIĆ DRAGUTIN
PODSTRANA
PODGORICA
984
0.9553%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB06
Ukupan broj akcija: 249,712
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
62,943
25.2062%
2
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
podgorica
16,705
6.6897%
3
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
PODGORICA
13,427
5.3770%
4
Djulbić Esad
OSLOBODILAČKA
DOBOJ
8,248
3.3030%
5
MURATOVIC MUJO
206 VERNON AVE
YONKERS NY
INOSTRANSTVO
5,683
2.2758%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 84 od 143
6
JANKOVIĆ OLGA
KIELERSTR 624B 22527HH
EIDE
INOSTRANSTVO
4,326
1.7324%
7
AJDARPASIC AVDULAH
DUNAVSKA BB
PODGORICA
3,736
1.4961%
8
Hasković Ajrusa
jablanovo bb
BIJELO POLJE
3,504
1.4032%
9
Đeković Daut
SELITA
ULCINJ
2,930
1.1734%
10
RADONČIĆ HAMO
Dosudje
PLAV
2,726
1.0917%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB07
Ukupan broj akcija: 483,822
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
3
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
4
Djulbić Esad
OSLOBODILAČKA
5
ŠABOVIĆ HUSEIN
BRESTOVIK
6
DAUT ĐEKOVIĆ
7
Broj akcija
%
182,178
37.6539%
PODGORICA
44,917
9.2838%
podgorica
41,258
8.5275%
DOBOJ
9,073
1.8753%
BIJELO POLJE
7,805
1.6132%
SELETA ULCINJ
ULCINJ
6,943
1.4350%
MURATOVIC MUJO
206 VERNON AVE
YONKERS NY
INOSTRANSTVO
6,252
1.2922%
8
JANKOVIĆ OLGA
KIELERSTR 624B 22527HH
EIDE
INOSTRANSTVO
4,758
0.9834%
9
Hasković Ajrusa
jablanovo bb
BIJELO POLJE
3,854
0.7966%
10
AJDARPASIC AVDULAH
DUNAVSKA BB
PODGORICA
3,617
0.7476%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB08
Ukupan broj akcija: 902,720
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
465,418
51.5573%
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
PODGORICA
103,652
11.4822%
3
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
podgorica
44,404
4.9189%
4
DRŽAVA
-
Podgorica
31,541
3.4940%
5
Djulbić Esad
OSLOBODILAČKA
DOBOJ
9,980
1.1055%
6
DAUT ĐEKOVIĆ
SELETA ULCINJ
ULCINJ
7,637
0.8460%
7
MURATOVIC MUJO
206 VERNON AVE
YONKERS NY
INOSTRANSTVO
6,877
0.7618%
8
JANKOVIĆ OLGA
KIELERSTR 624B 22527HH
EIDE
INOSTRANSTVO
5,235
0.5799%
9
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
4,325
0.4791%
10
Hasković Ajrusa
jablanovo bb
BIJELO POLJE
4,239
0.4696%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB09
Ukupan broj akcija: 1,327,161
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
672,900
50.7022%
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
PODGORICA
137,280
10.3439%
3
DRŽAVA
-
Podgorica
63,509
4.7853%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 85 od 143
4
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
podgorica
54,331
4.0938%
5
Djulbić Esad
OSLOBODILAČKA
DOBOJ
10,978
0.8272%
6
BOJOVIĆ RADOSAVA
ŠTITARI
BERANE
9,980
0.7520%
7
RESULBEGOVIĆ ĆEMAL
STARI GRAD BR. 74
ULCINJ
9,590
0.7226%
8
DELJANIN ATVIJA
INOSTRANSTVO
9,537
0.7186%
9
DAUT ĐEKOVIĆ
SELETA ULCINJ
ULCINJ
8,401
0.6330%
10
MURATOVIC MUJO
206 VERNON AVE
YONKERS NY
INOSTRANSTVO
7,565
0.5700%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB10
Ukupan broj akcija: 1,981,216
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
865,505
43.6855%
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
PODGORICA
158,484
7.9993%
3
DRŽAVA
-
Podgorica
65,790
3.3207%
4
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
podgorica
28,011
1.4138%
5
Djulbić Esad
OSLOBODILAČKA
DOBOJ
12,076
0.6095%
6
DESPOTOVIĆ GAVRILO
UL.TR(OVA BR 6
PLJEVLJA
11,163
0.5634%
7
BOJOVIĆ RADOSAVA
ŠTITARI
BERANE
10,927
0.5515%
8
RESULBEGOVIĆ ĆEMAL
STARI GRAD BR. 74
ULCINJ
10,549
0.5325%
9
DELJANIN ATVIJA
INOSTRANSTVO
10,441
0.5270%
10
MARTINOVIC SCEPAN
SCHUTZENWEG 10 A
INOSTRANSTVO
10,358
0.5228%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB11
Ukupan broj akcija: 8,670,735
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
3
VENEK MILAN
KOPRIVNICA 032
4
Fond zajedničkog ulaganja"HLT-FOND"
Trg Nikole Kovačevića 8
5
NADBISKUPSKI ORDINIJAT
6
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
7
DRŽAVA
8
SMAJLAJ PJETER
9
10
Broj akcija
%
1,008,270
11.6284%
PODGORICA
173,638
2.0026%
CELJE
102,599
1.1833%
PODGORICA
93,072
1.0734%
BAR
85,507
0.9862%
Bulevar revolucije 9
Podgorica
77,169
0.8900%
-
Podgorica
65,928
0.7604%
29 - 40 GRAND
CONCOURSE BRONX
INOSTRANSTVO
44,502
0.5132%
RUDINAC PREDRAG
X.HERCEGOVACKE 9
HERCEG NOVI
44,289
0.5108%
VUKOVIĆ NIKOLA
KOVREN
BIJELO POLJE
36,944
0.4261%
Broj akcija
%
1,082,425
11.7080%
191,718
2.0737%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB12
Ukupan broj akcija: 9,245,137
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
PODGORICA
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 86 od 143
3
NADBISKUPSKI ORDINIJAT
4
VENEK MILAN
5
DRŽAVA
6
INVEST BANKA MONTENEGRO
7
VLADA CRNE GORE
8
RUDINAC PREDRAG
9
10
BAR
94,059
1.0174%
CELJE
93,934
1.0160%
-
Podgorica
67,907
0.7345%
Stanka Dragojevića 4
PODGORICA
62,009
0.6707%
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
57,959
0.6269%
X.HERCEGOVACKE 9
HERCEG NOVI
48,719
0.5270%
SMAJLAJ PJETER
29 - 40 GRAND
CONCOURSE BRONX
INOSTRANSTVO
48,527
0.5249%
UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE
HERCEGOVAČKA 12
Podgorica
46,039
0.4980%
KOPRIVNICA 032
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB13
Ukupan broj akcija: 9,951,884
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
3
"GRAWE OSIGURANJE"A.D.
BUL.SV.PETRA
CETINJSKOG ULAZ IIA/I
4
NADBISKUPSKI ORDINIJAT
5
DRŽAVA
-
6
HYPO ALPE ADRIA BANKA AD
PODGORICA
7
8
Broj akcija
%
1,298,132
13.0441%
PODGORICA
208,814
2.0982%
PODGORICA
194,029
1.9497%
BAR
103,464
1.0396%
Podgorica
75,735
0.7610%
BULEVAR DŽORDŽA
VAŠINGTONA BR 49
PODGORICA
73,089
0.7344%
RUDINAC PREDRAG
X.HERCEGOVACKE 9
HERCEG NOVI
53,591
0.5385%
SMAJLAJ PJETER
29 - 40 GRAND
CONCOURSE BRONX
INOSTRANSTVO
53,242
0.5350%
9
VUKOVIĆ NIKOLA
KOVREN
BIJELO POLJE
44,703
0.4492%
10
MURATOVIĆ BEKA
TRPEZI
BERANE
42,903
0.4311%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB14
Ukupan broj akcija: 10,774,798
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
3
"GRAWE OSIGURANJE"A.D.
BUL.SV.PETRA
CETINJSKOG ULAZ IIA/I
4
DRŽAVA
-
5
NADBISKUPSKI ORDINIJAT
6
RUDINAC PREDRAG
X.HERCEGOVACKE 9
7
SMAJLAJ PJETER
8
VUKOVIĆ NIKOLA
9
10
Broj akcija
%
1,563,720
14.5128%
PODGORICA
210,543
1.9540%
PODGORICA
154,863
1.4373%
Podgorica
140,806
1.3068%
BAR
113,810
1.0563%
HERCEG NOVI
58,949
0.5471%
29 - 40 GRAND
CONCOURSE BRONX
INOSTRANSTVO
58,566
0.5435%
KOVREN
BIJELO POLJE
49,172
0.4564%
MURATOVIĆ BEKA
TRPEZI
BERANE
47,195
0.4380%
JANKETIĆ GORAN
BORSKA 32 A
BEOGRADRAKOVICA
46,276
0.4295%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 87 od 143
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB15
Ukupan broj akcija: 11,714,019
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
3
NADBISKUPSKI ORDINIJAT
4
"GRAWE OSIGURANJE"A.D.
5
RUDINAC PREDRAG
X.HERCEGOVACKE 9
6
SMAJLAJ PJETER
29 - 40 GRAND
CONCOURSE BRONX
7
DRŽAVA
-
8
VUKOVIĆ NIKOLA
KOVREN
9
MURATOVIĆ BEKA
TRPEZI
10
JANKETIĆ GORAN
BORSKA 32 A
BUL.SV.PETRA
CETINJSKOG ULAZ IIA/I
Broj akcija
%
1,803,084
15.3925%
PODGORICA
234,695
2.0035%
BAR
125,193
1.0687%
PODGORICA
117,570
1.0037%
HERCEG NOVI
64,845
0.5536%
INOSTRANSTVO
64,423
0.5500%
Podgorica
63,003
0.5378%
BIJELO POLJE
54,090
0.4618%
BERANE
51,914
0.4432%
BEOGRADRAKOVICA
50,903
0.4345%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB16
Ukupan broj akcija: 12,668,014
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
3
NADBISKUPSKI ORDINIJAT
4
DRŽAVA
5
RUDINAC PREDRAG
6
SMAJLAJ PJETER
7
VUKOVIĆ NIKOLA
8
MURATOVIĆ BEKA
9
10
Broj akcija
%
2,357,920
18.6132%
PODGORICA
263,278
2.0783%
BAR
137,711
1.0871%
Podgorica
88,763
0.7007%
X.HERCEGOVACKE 9
HERCEG NOVI
71,329
0.5631%
29 - 40 GRAND
CONCOURSE BRONX
INOSTRANSTVO
70,865
0.5594%
KOVREN
BIJELO POLJE
59,499
0.4697%
TRPEZI
BERANE
57,105
0.4508%
JANKETIĆ GORAN
BORSKA 32 A
55,994
0.4420%
Danilović Branka
13.JUL B-S-P
BEOGRADRAKOVICA
BUDVA
47,533
0.3752%
-
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: OB17
Ukupan broj akcija: 13,380,707
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
3
DRŽAVA
-
4
NADBISKUPSKI ORDINIJAT
5
RUDINAC PREDRAG
X.HERCEGOVACKE 9
HERCEG NOVI
6
SMAJLAJ PJETER
29 - 40 GRAND
CONCOURSE BRONX
7
VUKOVIĆ NIKOLA
KOVREN
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Broj akcija
%
2,363,602
17.6643%
PODGORICA
276,954
2.0698%
Podgorica
234,308
1.7511%
BAR
151,476
1.1320%
78,463
0.5864%
INOSTRANSTVO
77,950
0.5826%
BIJELO POLJE
65,451
0.4891%
Strana 88 od 143
8
MURATOVIĆ BEKA
TRPEZI
BERANE
62,817
0.4695%
9
JANKETIĆ GORAN
BORSKA 32 A
61,591
0.4603%
10
Danilović Branka
13.JUL B-S-P
BEOGRADRAKOVICA
BUDVA
52,284
0.3907%
Naziv emitenta: OBOD GENEX A.D U STEČAJU CETINJE
Simbol HOV: OBGE
Ukupan broj akcija: 111,853
R.Br. Naziv
Adresa
Broj akcija
%
1
STRATUS - PODGORICA
TRG KRALJA NIKOLE BR. 8 Podgorica
35,385
31.6353%
2
PRIVATNI INVESTITORI
NJEGOŠEVA
Cetinje
25,992
23.2376%
3
ĆOSOVIĆ SLAVKO
ZAGORIČ A-6
Podgorica
14,568
13.0242%
4
KUSOVAC GORAN
X CRNOGOR S-70
Cetinje
811
0.7251%
5
MRVALJEVIĆ MATO
P.ROVINSKOG 31
Cetinje
740
0.6616%
6
ŠPADIJER STANKA
D.KRAJ 22
Cetinje
584
0.5221%
7
KUSOVAC IVAN
13 NOVEMBAR BB
Cetinje
569
0.5087%
8
PEROVIĆ VOJIN
GRUDA 35
Cetinje
565
0.5051%
9
JOVIĆ GRUBAN
L. IVANIŠEVIĆA 31
Cetinje
551
0.4926%
10
MILIĆEVIĆ VOJISLAV
BULEVAR CRNOGORSKIH
JUNAKA 106
Cetinje
551
0.4926%
Broj akcija
%
Grad
Naziv emitenta: NLB MONTENEGROBANKA A.D.
Simbol HOV: OBNL
Ukupan broj akcija: 4,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
"LOVĆEN OSIGURANJE" AD
Ulica Slobode 13A
Podgorica
2,000
50.0000%
2
NLB Razvojna banka a.d.
Milana Tepića br 4.
BANJA LUKA
1,000
25.0000%
3
SAVA MONTENEGRO AD
Rimski trg br70
PODGORICA
500
12.5000%
4
NLB Prishtina sh.a
Rr.Rrexhep Luci no.5
PRIŠTINA
500
12.5000%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: ERSTE BANK A.D
Simbol HOV: OBPG
R.Br. Naziv
1
Ukupan broj akcija: 5,339
Adresa
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. JADRANSKI TRG 3/a
Grad
RIJEKA
5,339 100.0000%
Naziv emitenta: OBNOVA PREMIS TD HERCEG NOVI
Simbol HOV: OBPR
Ukupan broj akcija: 32,039
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MARINOVIĆ BRANKO
ZELENIKA BR.36
HERCEG NOVI
2
DAMJANOVIĆ STEVAN
UL. PET DANICA BR. 75
3
ŠKORPION
4
MATIJAŠEVIĆ MILORAD
5
KEKOVIĆ DARKO
6
KOVAČEVIĆ SINIŠA
7
GARDAŠEVIĆ MILISAV
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Broj akcija
%
20,433
63.7754%
Herceg Novi
3,524
10.9991%
ZELENIKA BB
HERCEG NOVI
2,448
7.6407%
V.CRNOGORSKE BRIG.2
HERCEG NOVI
240
0.7491%
I BOKEŠKE 19
HERCEG NOVI
120
0.3745%
SpasiĆa i MaŠere 100
HERCEG NOVI
120
0.3745%
IVANBEGOVA 47
CETINJE
61
0.1904%
Strana 89 od 143
8
GOJKOVIĆ TODOR
Mokrine
HERCEG NOVI
60
0.1873%
9
KONJEVIĆ BORIS
29.DECEMBAR 26
HERCEG NOVI
60
0.1873%
10
JOVANOVIĆ JASMINA
29.decembra 26
HERCEG NOVI
60
0.1873%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: ONYX BROKER A.D
Simbol HOV: ONBR
Ukupan broj akcija: 353
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
OBALA BB
PETROVAC
"SILVER HOLIDAY"
353 100.0000%
Naziv emitenta: HTP "ONOGOŠT" u stečaju A.D.
Simbol HOV: ONOG
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 4,805,784
Broj akcija
%
PODGORICA
1,093,014
22.7437%
Trg Nikole Kovačevića 8
PODGORICA
998,573
20.7786%
MONTENEGRO S.P.A.
GUBBIO (PG) VIA CINQUE
COLLI 74
INOSTRANSTVO
865,146
18.0022%
4
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
262,478
5.4617%
5
PROMOCIJA PLUS
SLOBODE 17
PODGORICA
70,019
1.4570%
6
GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT
16192 COASTAL
HIGHWAY, LEWES
INOSTRANSTVO
48,305
1.0051%
7
GORIŠEK TONI
Pavšećeva ulica 006
Ljubljana
23,377
0.4864%
8
UTSEY KENT BREON
OREGON
INOSTRANSTVO
20,302
0.4224%
9
ZARUBICA MILOŠ
BEGRADSKA AB 1/2
NIKŠIĆ
15,969
0.3323%
10
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
13,137
0.2734%
Broj akcija
%
1
HA - Zbirni kastodi račun 4
2
Fond zajedničkog ulaganja"HLT-FOND"
3
Adresa
Grad
Naziv emitenta: HTP "ONOGOŠT" u stečaju A.D.
Simbol HOV: ONOT
Ukupan broj akcija: 400,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
SAVA ILIĆA BR. 7
Herceg Novi
IGALO - CENTAR ZA OD. REKREACIJU I
LIJEČENJE
400,000 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTE GRAĐEVINSKO GORICA A.D PODGORICA
Simbol HOV: OPGO
Ukupan broj akcija: 30,651,424
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
6,998,675
22.8331%
2
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
2,908,891
9.4902%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
2,332,564
7.6100%
4
PAVLIČEVIĆ MARKO
DOBROTA BB
KOTOR
425,877
1.3894%
5
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
394,841
1.2882%
6
ČELEBIĆ RAJKO
Obala N.KovaČeviĆa 21
HERCEG NOVI
202,228
0.6598%
7
DERVANOVIĆ ESAD
BRACANA BRACANOVIĆA
38
Podgorica
182,783
0.5963%
8
MILATOVIC DJORDJIJE
STRAŠEVSKA 38
NIKŠIĆ
164,370
0.5363%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 90 od 143
9
VUKČEVIĆ SAVO
CIJEVNA
PODGORICA
157,283
0.5131%
10
LJEŠKOVIĆ ĐOKO
LOVĆENSKA
CETINJE
116,500
0.3801%
Naziv emitenta: "OTRANTKOMERC" A.D ULCINJ
Simbol HOV: OTRU
Ukupan broj akcija: 1,196,487
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
2
A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ
26. NOVEMBAR BB
3
PEROVIĆ MIRO
MOMIŠIĆI S-2/5
4
ČOBOVIĆ ALIJA
5
NIKOLAIDIS JADRANKA
6
ĐINOVIĆ SULEJMAN
M STOJANOVIĆA
7
DODA MILIHA
ŠAS
8
PEREZIĆ SELATIN
KODRE
9
BERJAŠEVIĆ DUŠE
10
LIKA BARHAN
D ZBAZOVIĆA
5
000
Broj akcija
%
1,180,723
98.6825%
Podgorica
5,860
0.4898%
PODGORICA
3,466
0.2897%
Ulcinj
666
0.0557%
ALEKSANDROVAC
630
0.0527%
Ulcinj
630
0.0527%
Ulcinj
612
0.0511%
Ulcinj
594
0.0496%
Ulcinj
576
0.0481%
Ulcinj
140
0.0117%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.
Simbol HOV: OZVS
Ukupan broj akcija: 4,500,012
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DRŽAVA
-
Podgorica
2
HA - Zbirni kastodi račun 4
3
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
4
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
5
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
6
7
3,845,017
85.4446%
PODGORICA
172,039
3.8231%
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
108,459
2.4102%
Jola Piletića 2
Podgorica
69,306
1.5401%
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
48,117
1.0693%
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
38,246
0.8499%
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
27,635
0.6141%
8
MATIĆ JOVAN
J TOMAŠEVIĆA 25
Bar
4,311
0.0958%
9
ZVEZA BANK
Paulitschgasse 5-7 9010
Klagenfurt
INOSTRANSTVO
4,075
0.0906%
10
POPOVIĆ ZORAN
BAJOVA 35
CETINJE
4,027
0.0895%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: P08P
Ukupan broj akcija: 95,584
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
94,382
98.7425%
2
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
podgorica
1,202
1.2575%
Na dan: 07/03/2011 14:34:23
Strana 91 od 143
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: P09D
Ukupan broj akcija: 1,189,760
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
2
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
Broj akcija
%
Podgorica
1,183,448
99.4695%
podgorica
6,312
0.5305%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: P09P
Ukupan broj akcija: 577,406
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
572,037
99.0702%
2
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
podgorica
5,369
0.9298%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: P10D
Ukupan broj akcija: 2,128,218
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2,115,209
99.3887%
2
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
podgorica
12,538
0.5891%
3
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ
VUKA KARADŽIĆA BR.2
NIKŠIĆ
471
0.0221%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: P10P
Ukupan broj akcija: 1,768,452
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
1,759,089
99.4706%
2
PORESKA UPRAVA
Put Radomira Ivanovića 2
podgorica
9,363
0.5294%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: P11P
Ukupan broj akcija: 17,685,419
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
2
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
3
SAVA MONTENEGRO AD
4
RAŽNATOVIĆ MILAN
5
KRGOVIĆ ŽELJKO
MAROVIĆI
6
PAVLIČIĆ VJERA
DOBROTA
7
MAGNAT OSIGURANJE
BUL.SV.PETRA
CETINJSKOG 40
PODGORICA
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Broj akcija
%
2,383,223
13.4756%
PODGORICA
681,671
3.8544%
Rimski trg br70
PODGORICA
217,318
1.2288%
Danilovgrad
DANILOVGRAD
206,204
1.1660%
BAR
83,196
0.4704%
KOTOR
61,742
0.3491%
53,725
0.3038%
Strana 92 od 143
8
MARKET INVEST AD
MUNIBA KUČEVIĆA BB
BIJELO POLJE
50,000
0.2827%
9
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
HERCEGOVAČKA 12
PODGORICA
46,241
0.2615%
10
KUJOVIĆ ARIF
NEDAKUSI
Bijelo Polje
43,631
0.2467%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: PARTNER BROKER AD
Simbol HOV: PABR
Ukupan broj akcija: 110,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADIKE DANILA I 44
PODGORICA
MRVALJEVIĆ MIOMIR
110,000 100.0000%
Naziv emitenta: GRAFIČKO PROIZVODNO PREDUZEĆE PAKO A.D ANDRIJEVICA
Simbol HOV: PAKO
Ukupan broj akcija: 365,526
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
LUČ d.o.o.
Dragiše Radevića 6
BERANE
2
Đurović Stanka
Dubovica
3
A.D."VELEPRODAJA" BERANE
4
5
6
7
8
TUROVIĆ MILORAD
9
NENADOVIĆ SLAVKO
10
RUŽIČIĆ MILOMIR
IV CRNOGORSKE 18
Broj akcija
%
157,551
43.1025%
Budva
74,593
20.4070%
D.VUJOŠEVIĆA 14-16
Berane
50,551
13.8297%
VASOVIĆ STOJANKA
TREPČA
Andrijevica
4,005
1.0957%
VASOVIĆ DRAGIĆ
TREPČA
Berane
3,615
0.9890%
ROVČANIN NOVICA
29 NOVEMBRA 36
Berane
3,125
0.8549%
PEŠIĆ RADMILA
M.ZEČEV.
Berane
2,878
0.7874%
BOJOVIĆE
Andrijevica
1,955
0.5348%
DONJE LUGE
Berane
1,915
0.5239%
Berane
1,904
0.5209%
Naziv emitenta: PAPIR D.D
Simbol HOV: PAPI
Ukupan broj akcija: 14,800
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
PAVIĆEVIĆ DRAGAN
V PROLETERSKE
BRIGADE 129
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
3
Broj akcija
%
Podgorica
4,254
28.7432%
Jola Piletića 2
Podgorica
2,660
17.9730%
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
890
6.0135%
4
MANDIĆ MARTA
RUSA RADULOVIĆA 23
Podgorica
230
1.5541%
5
ČOLAKOVIĆ IVAN
VI CRNOGORSKA A/B V19
NIKŠIĆ
210
1.4189%
6
VUKANOVIĆ ALBINA
PETRA MATOVIĆA 1
Podgorica
180
1.2162%
7
VIDAKOVIĆ ŽARKO
PARTIZANSKI PUT BB
Podgorica
170
1.1486%
8
POPOVIĆ DEJAN
SAVE KOVAČEVIĆA 5
Podgorica
170
1.1486%
9
BOŠKOVIĆ IRENA
VUKA KARADŽIĆA 7
Podgorica
170
1.1486%
10
PEJOVIĆ SVETLANA
TOLOŠI BB
Podgorica
170
1.1486%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: PBAN
R.Br. Naziv
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Ukupan broj akcija: 1,051,538
Adresa
Grad
Strana 93 od 143
1
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
2
JUNČAJ ROKO
PODHUM
PODGORICA
3
MILAŠINOVIĆ SPASA
RINGSTRASSE 55
INOSTRANSTVO
4
IVANIŠEVIĆ SPASENIJA
SAVE KOVAČEVIĆA 25
5
VUJAČIĆ ANKA
6
ŠEVALJEVIĆ VUKO
7
KONATAR ZORAN
M.ŠĆEPANOVIĆA BB
1,046,715
99.5413%
3,070
0.2920%
875
0.0832%
PODGORICA
874
0.0831%
BULEVAR REVOLUCIJE 32
PODGORICA
2
0.0002%
TABAČINA BB
Kotor
1
0.0001%
BIJELO POLJE
1
0.0001%
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
Naziv emitenta: PEKARA A.D BERANE
Simbol HOV: PEKA
Ukupan broj akcija: 185,402
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
BARJAKTAROVIĆ ŽARKO
PETNJIK
BERANE
73,756
39.7817%
2
ORTAČKO DRUŠTVO TEHNOSTAR
PETNJIK
Berane
54,937
29.6313%
3
BUTRIĆ MILOSAV
PEŠCA
Berane
1,390
0.7497%
4
BOJOVIĆ VOJISLAV
M. ARSENIJEVIĆA 8
Berane
684
0.3689%
5
CIMBALJEVIĆ MILOŠ
DAPSIĆE
Berane
642
0.3463%
6
SERTIĆ DUŠANKA
29 NVEMBRA BB
Berane
630
0.3398%
7
ŠEKULARAC MILIJANA
29 NOVEMBAR 5
Berane
628
0.3387%
8
JOKIĆ NOVICA
ULOTINA
Berane
595
0.3209%
9
BABOVIĆ VUKA
Berane
574
0.3096%
10
VUŠUROVIĆ DESANKA
Berane
553
0.2983%
N.JASIKOVAC
Naziv emitenta: PEKARA A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: PENI
Ukupan broj akcija: 10,969
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
2,170
19.7830%
2
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
728
6.6369%
3
LONČAREVIĆ MILENA
T.SOFTIĆ 6
Berane
360
3.2820%
4
BULAJIĆ LUKA
ZAGORA
NIKŠIĆ
260
2.3703%
5
MIJUŠKOVIĆ NATALIJA
STRAŠEVINA BR.14
NIKŠIĆ
260
2.3703%
6
ALEKSIĆ DRAGAN
A.BACKOVIĆA 115
NIKŠIĆ
260
2.3703%
7
PEROVIĆ DJORDJIJE
DUKLO
NIKŠIĆ
212
1.9327%
8
TIJANIĆ BRANKA
STRAŠEVINA
NIKŠIĆ
140
1.2763%
9
PUSTATIČNIK STANISLAVKA
NIKŠIĆ
NIKŠIĆ
140
1.2763%
10
MIJAČ ZORKA
J.PILETIĆA 14
NIKŠIĆ
140
1.2763%
Naziv emitenta: "NIKPEK" Gradska pekara a.d.
Simbol HOV: PEVM
Ukupan broj akcija: 64,385
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
PREDUZEĆE "MEHANIK TRADE" ZA
TRG., ŠPED. I PROIZV.
VRTAČKA 78
NIKŠIĆ
2
KUSTUDIĆ ILIJA
-
3
NENEZIĆ MILOVAN
BULEVAR 13.JULA 6
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Broj akcija
%
54,216
84.2059%
NEPOZNAT
869
1.3497%
NIKŠIĆ
553
0.8589%
Strana 94 od 143
4
NIKČEVIĆ SANDRA
STUBIČKA
NIKŠIĆ
553
0.8589%
5
BOŽOVIĆ MILAN
MILOČANI
Nikšić
484
0.7517%
6
PEDOVIĆ ANDRIJA
ĆEMENCA
Nikšić
474
0.7362%
7
NENEZIĆ BOŽO
Ž.KOLONIJA
NEPOZNAT
395
0.6135%
8
KUSTUDIĆ MILICA
GLIBAVAC
Nikšić
395
0.6135%
9
MILJANIĆ GOJKO
BULEVAR 13.JULA 84
Nikšić
395
0.6135%
10
KRIVOKAPIĆ DJORDJIJE
GLIBAVAC 64
Nikšić
395
0.6135%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: GLAVNI GRAD PODGORICA
Simbol HOV: PG11
Ukupan broj akcija: 177,749
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
177,749 100.0000%
Naziv emitenta: GLAVNI GRAD PODGORICA
Simbol HOV: PG12
Ukupan broj akcija: 330,836
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
330,836 100.0000%
Naziv emitenta: GLAVNI GRAD PODGORICA
Simbol HOV: PG13
Ukupan broj akcija: 330,836
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
330,836 100.0000%
Naziv emitenta: GLAVNI GRAD PODGORICA
Simbol HOV: PG14
Ukupan broj akcija: 330,836
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
330,836 100.0000%
Naziv emitenta: GLAVNI GRAD PODGORICA
Simbol HOV: PG15
Ukupan broj akcija: 330,836
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
330,836 100.0000%
Naziv emitenta: GLAVNI GRAD PODGORICA
Simbol HOV: PG16
Ukupan broj akcija: 330,836
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Broj akcija
%
330,836 100.0000%
Strana 95 od 143
Naziv emitenta: GLAVNI GRAD PODGORICA
Simbol HOV: PG17
Ukupan broj akcija: 153,087
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
153,087 100.0000%
Naziv emitenta: GLAVNI GRAD PODGORICA
Simbol HOV: PG18
Ukupan broj akcija: 153,087
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
153,087 100.0000%
Naziv emitenta: PODGORICAEKSPRES
Simbol HOV: PGES
Ukupan broj akcija: 35,599
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
MIJANOVIĆ MILADIJA
NIKOLE ČURKOVIĆA
PODGORICA
30,383
85.3479%
2
ASANOVIĆ BAJO
DONJI KOKOTI
PODGORICA
71
0.1994%
3
MILOVIĆ ABDULAH
KOŠTANJICA
BAR
71
0.1994%
4
PAVIĆEVIĆ JOVAN
-
Podgorica
71
0.1994%
5
JOVANOVIĆ MIODRAG
-
Podgorica
71
0.1994%
6
PERUNOVIĆ VESKO
PRŽINE
DANILOVGRAD
71
0.1994%
7
ŠUNDIĆ SAŠA
POHORSKA 7
Podgorica
71
0.1994%
8
GOJČEVIĆ VASELJ
VUKSANLEKIĆI
PODGORICA
71
0.1994%
9
PEŠIĆ BORISLAV
POVRHPOLJINE
DANILOVGRAD
71
0.1994%
10
TOMOVIĆ VESELIN
AVNOJ-A 10
Podgorica
71
0.1994%
Naziv emitenta: UTP PIVA U STEČAJU AD PLUŽINE
Simbol HOV: PIVA
Ukupan broj akcija: 44,931
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
CARINE - PODGORICA
SKORSKA BB.
2
VUKOVIĆ RADENKO
3
4
5
6
7
Broj akcija
%
Podgorica
42,022
93.5256%
NASELJE OBARAK
PLUŽINE
157
0.3494%
PEJOVIĆ ANGELINA
NASELJE ROSULJE
PLUŽINE
151
0.3361%
PJEŠČIĆ RAJKO
LAZAR SOČICA
PLUŽINE
137
0.3049%
VUKOTIĆ STANICA
naselje Donja Brezna
PLUŽINE
130
0.2893%
DONDIĆ GROZDANA
selo Dondići
NIKŠIĆ
116
0.2582%
DOBRILOVIĆ MIRUNA
NASELJE OBARAK
PLUŽINE
110
0.2448%
8
JOJIĆ ŽELJKO
selo Brijeg
PLUŽINE
109
0.2426%
9
VAREZIĆ MILICA
ŠĆEPAN POLJE
PLUŽINE
99
0.2203%
10
TIJANIĆ DANICA
BAJA PIVLJANINA
PLUŽINE
96
0.2137%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Strana 96 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA PLAV
Simbol HOV: PL11
Ukupan broj akcija: 44,437
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
44,437 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLAV
Simbol HOV: PL12
Ukupan broj akcija: 44,437
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
44,437 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLAV
Simbol HOV: PL13
Ukupan broj akcija: 44,437
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
44,437 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLAV
Simbol HOV: PL14
Ukupan broj akcija: 44,437
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
44,437 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLAV
Simbol HOV: PL15
Ukupan broj akcija: 44,437
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
44,437 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLAV
Simbol HOV: PL16
Ukupan broj akcija: 44,437
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
44,437 100.0000%
Naziv emitenta: PLAVSKO JEZERO DD. PLAV
Simbol HOV: PLAJ
R.Br. Naziv
1
JASTREB
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Ukupan broj akcija: 689,724
Adresa
Grad
PODGORICA
Broj akcija
%
604,629
87.6625%
Strana 97 od 143
2
RADINIĆ BRANKO
BREZOVIČKA CESTA 72
ZAGREB
6,704
0.9720%
3
DJUROVIĆ VESELIN
N. MILJANIŠA 26
NIKŠIĆ
3,291
0.4771%
4
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
5
BAJREKTAREVIĆ ESAD
ZAVRŠ
6
FERATOVIĆ KUPO
7
NIKOLIĆ BOSILJKA
8
9
10
PODGORICA
2,000
0.2900%
Plav
1,538
0.2230%
Plav
Plav
1,509
0.2188%
-
Plav
1,326
0.1923%
REDŽEMATOVIĆ EMIL
Prnjavor
Plav
1,275
0.1849%
BEKTEŠEVIĆ RAGIP
GUSINJE
Plav
1,271
0.1843%
MARTIĆ VOJISLAV
Rudo Polje
Plav
1,258
0.1824%
Broj akcija
%
000
Naziv emitenta: 13 JUL- PLANTAŽE A.D
Simbol HOV: PLAP
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 169,439,740
Adresa
Grad
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
37,662,656
22.2278%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
36,421,214
21.4951%
3
PODGORIČKA BANKA SOCIETE
GENERALE GROUP AD
Novaka Miloševa 8a
Podgorica
15,637,335
9.2288%
4
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
14,452,422
8.5295%
5
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
6,213,745
3.6672%
6
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
3,026,502
1.7862%
7
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
2,292,367
1.3529%
8
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
1,993,478
1.1765%
9
Fond zajedničkog ulaganja"HLT-FOND"
Trg Nikole Kovačevića 8
PODGORICA
1,921,433
1.1340%
10
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
1,364,124
0.8051%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: MINISTARSTVO FINANSIJA
Simbol HOV: PLBA
Ukupan broj akcija: 322,966
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
322,966 100.0000%
Naziv emitenta: PLODOVI CRNE GORE
Simbol HOV: PLCG
Ukupan broj akcija: 6,979,300
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
GLAVNI GRAD PODGORICA
NJEGOŠEVA 13
Podgorica
3,496,962
50.1048%
2
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
1,707,826
24.4699%
3
UDRUŽ. POLJO.PROIZ. VOĆA I POVRĆA Mojanovići bb
CG RATAR
Podgorica
887,256
12.7127%
4
UDRUŽENJE POLJO. PROIZV. MALESIJA Tuzi bb
Podgorica
887,256
12.7127%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Strana 98 od 143
Naziv emitenta: PLUS COMMERCE
Simbol HOV: PLCO
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 604,191
Adresa
Grad
PANTO MARKET - IGALO
NORVEŠKA BR. 4
UNIPROM PEKARA
PODGORIČKI PUT BB
3
KRUNIĆ RADIVOJE
4
KOMNENIĆ JULKA
5
NIKITOVIĆ VIDOSAVA
6
KRUNIĆ SONJA
7
ŠARAC RADMILA
8
MIJAJLOVIĆ LJILJANA
9
CVIJOVIĆ MILAN
10
LUČIĆ RADENKO
1
2
Broj akcija
%
Herceg Novi
322,378
53.3570%
NIKŠIĆ
231,595
38.3314%
VI CRNOGORSKE S4
NIKŠIĆ
1,805
0.2987%
V. KARADŽIĆA
NIKŠIĆ
1,543
0.2554%
HUMCI BB
NIKŠIĆ
1,405
0.2325%
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
1,400
0.2317%
VI.CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
1,200
0.1986%
ŠKOLSKA 6/4
NIKŠIĆ
1,200
0.1986%
PLJEVLJA
1,000
0.1655%
831
0.1375%
N.TESLE 115
NIKŠIĆ
Naziv emitenta: "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgorica
Simbol HOV: PLJB
Ukupan broj akcija: 121,602
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
32,392
26.6377%
2
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
32,288
26.5522%
3
"FIN INVEST" DOO
Stanka Dragojevića 4
Podgorica
29,166
23.9848%
4
IK - Zbirni Kastodi račun 1
Stanka Dragojevića 4
PODGORICA
6,000
4.9341%
5
PRENOS AD
BUL.SVETOG PETRA
CETINJSKOG
PODGORICA
4,140
3.4045%
6
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ
VUKA KARADŽIĆA BR.2
NIKŠIĆ
4,140
3.4045%
7
Direkcija šuma Pljevlja
Miloša Tošića bb
Pljevlja
3,138
2.5805%
8
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
2,269
1.8659%
9
"LOVĆEN OSIGURANJE" AD
Ulica Slobode 13A
Podgorica
2,200
1.8092%
10
Sekretarijat za urb., građ. i stamb. kom.
poslove
Kralja Petra 1
Pljevlja
848
0.6974%
Naziv emitenta: PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP A.D
Simbol HOV: POBA
Ukupan broj akcija: 96,736
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
SOCIETE GENERALE
29 Boulevard Haussmann
75009
INOSTRANSTVO
2
"PLANTAŽE 13 JUL"
PUT RADOMIRA
IVANOVIĆA BR 2
3
NFD Aureus Global Developed o.i.f.
4
EAST CAPITAL HOLDING AKTIEBOLAG
5
NFD Aureus PRIVATE otvoreni investicijski ILICA 1A
fond
6
Privatizacioni fond "MIG"
7
8
Broj akcija
%
87,602
90.5578%
Podgorica
2,824
2.9193%
ILICA 1A
ZAGREB
1,834
1.8959%
BOX 1364
INOSTRANSTVO
1,116
1.1537%
ZAGREB
886
0.9159%
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
261
0.2698%
"LOVĆEN OSIGURANJE" AD
Ulica Slobode 13A
Podgorica
252
0.2605%
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
223
0.2305%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Strana 99 od 143
9
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ
10
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE Trg golootočkih žrtava br.13
GORE
VUKA KARADŽIĆA BR.2
NIKŠIĆ
192
0.1985%
PODGORICA
174
0.1799%
Naziv emitenta: POLIPAK BIJELO POLJE
Simbol HOV: POBP
Ukupan broj akcija: 78,572
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"ISON"
MIHAILA PUPINA 10E
BEOGRAD
51,185
65.1441%
2
ALILOVIĆ EŠEF
SUTIVAN
Bijelo Polje
1,244
1.5833%
3
VUKIĆEVIĆ UROŠ
K.MIROSLAVA
BIJELO POLJE
680
0.8654%
4
ŠEKULARAC SAŠA
RASOVO
BIJELO POLJE
680
0.8654%
5
OMERHODŽIĆ MEVLUDIN
13. JULI
Bijelo Polje
588
0.7484%
6
PAVIĆEVIĆ SLAVKA
RESNIK
Bijelo Polje
564
0.7178%
7
PAVIĆEVIĆ RADOŠ
RASOVO
Bijelo Polje
564
0.7178%
8
NIKIĆ MILENA
PARTIZANSKA BR. 10
Bijelo Polje
470
0.5982%
9
ŠUŠIĆ MIJAT
RAKONJE
BIJELO POLJE
340
0.4327%
10
VUKIĆEVIĆ GORAN
K.MIROSLAVA
BIJELO POLJE
340
0.4327%
BR. 12
009
Naziv emitenta: PODGORIČKI BROKER-DILER
Simbol HOV: POBR
Ukupan broj akcija: 504
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
APRCOVIĆ VLATKO
SLOBODE 37
PODGORICA
252
50.0000%
2
KERKEZ GORAN
KOTORSKA 18
PODGORICA
106
21.0317%
3
IZBOR BAR - BAR
STARI BAR BB
Bar
92
18.2540%
4
PEJOVIĆ DJORDJIJE
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
54
10.7143%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: "PODGORICAPROMET" A.D. Podgorica
Simbol HOV: PODP
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 4,124
Adresa
Grad
LUČIĆ DRAGOMIR
ILIJE MILAČIĆA 17
PODGORICA
3,398
82.3957%
RAČIĆ STANOJKA
BRANKA DELETIĆA 25
PODGORICA
26
0.6305%
NIKOLE TESLE 23
PODGORICA
25
0.6062%
M. MILJANIĆA BR. 20
Podgorica
25
0.6062%
PARISKE KOMUNE 9
PODGORICA
25
0.6062%
DAHNA
PODGORICA
25
0.6062%
NASELJE KRUŠEVAC
PODGORICA
24
0.5820%
TABAŠ VUKOMAN
KRUŠEVAC BB
PODGORICA
24
0.5820%
ĆULAFIĆ MILENKA
IVANGRADSKA 13
PODGORICA
24
0.5820%
ANDJELIĆ NADA
MILOJA PAVLOVIĆA 110
PODGORICA
24
0.5820%
1
2
3
GOLUBOVIĆ DRAGICA
4
KAVEDŽIĆ ANĐELKA
5
ŠILJAK RADA
6
AVRAMOVIĆ PETAR
7
MILATOVIĆ STOJKA
8
9
10
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Strana 100 od 143
Naziv emitenta: "POLIEX" HEMIJSKA INDUSTRIJA A.D BERANE
Simbol HOV: POEX
Ukupan broj akcija: 389,751
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
2
VUJISIĆ SLAVKO
D TOMOVIĆA
MOJKOVAC
3
DRŽAVA
-
4
FOND ZA OBEŠTEĆENJE
PODGORICA
5
NIKČEVIĆ RADOSLAV
STUBIČKA 42
Nikšić
6
SLOMONT TURIST DOO
CIJEVNA BB
PODGORICA
7
BUKUMIRA DANILO
ZVEZDARA
8
DJUKANOVIĆ VLADAN
A. BACKOVIĆA 6
9
PAVLIĆEVIĆ DRAGAN
L.IVANIŠEVIĆA 32
10
KUČ RADOMAN
BABINO
Broj akcija
%
103,878
26.6524%
96,418
24.7384%
Podgorica
76,987
19.7529%
PODGORICA
16,946
4.3479%
10,262
2.6330%
9,171
2.3530%
BEOGRAD
5,622
1.4425%
NIKŠIĆ
3,563
0.9142%
CETINJE
2,591
0.6648%
Berane
2,351
0.6032%
Naziv emitenta: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO A.D BERANE
Simbol HOV: POIS
Ukupan broj akcija: 33,329
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
LUTOVAC MILOSAV
DAPSIĆE
BERANE
2
VINDUŠKA MIROSLAV
Bokeljskih mornara 8
3
VEŠOVIĆ ŽELJKO
Đ.VUJOŠEVIĆA 13
4
KIKOVIĆ ČASLAV
5
6
7
STAMATOVIĆ BOŽIDAR
8
MILAČIĆ VESELIN
9
DJEDOVIĆ BUDISLAV
10
JOKANOVIĆ RADE
Broj akcija
%
26,694
80.0924%
HERCEG NOVI
637
1.9112%
Berane
419
1.2572%
G.Štoj
ULCINJ
390
1.1702%
UGLIK ANTUN
BUL. LENJINA 13
PODGORICA
390
1.1702%
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
390
1.1702%
-
Berane
328
0.9841%
VASA RAIČKOVIĆA 18
PODGORICA
195
0.5851%
ĆURILAC
DANILOVGRAD
195
0.5851%
ZRTAVA FASIZMA 69
PODGORICA
156
0.4681%
Naziv emitenta: TP" PKB HERCEG NOVI " A.D ZELENIKA
Simbol HOV: POKO
Ukupan broj akcija: 730,458
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
PANTO MARKET - IGALO
NORVEŠKA BR. 4
Herceg Novi
577,485
79.0579%
2
ČVORO ŽELJKO
ZELENIKA BB.
Herceg Novi
12,990
1.7783%
3
ZGRADIĆ ŽELJKO
TOPLA 1,ORJ.BAT.17
Herceg Novi
12,902
1.7663%
4
PALAJSA JOSIP
SpasiĆa i MaŠere 84
Herceg Novi
7,434
1.0177%
5
POPOVIĆ RADIVOJE
HERCEG-NOVI
Herceg Novi
6,765
0.9261%
6
VAVIĆ DJORDJE
Kumbor BB
Herceg Novi
3,710
0.5079%
7
KRIVOKAPIĆ VASO
Mokrine
Herceg Novi
1,890
0.2587%
8
MANDIĆ VLADIMIR
DJENOVIĆI
Herceg Novi
890
0.1218%
9
BARJAKTAREVIĆ BRANKA
NIKOLE LJUBIBRATIĆA BR. Herceg Novi
46/ C
811
0.1110%
10
SAVIĆ RADOMIR
ZELENIKA KUTI 39
750
0.1027%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Herceg Novi
Strana 101 od 143
Naziv emitenta: INDUSTRIJA KOŽE A.D POLIMKA - BERANE
Simbol HOV: POLI
Ukupan broj akcija: 1,987,470
R.Br. Naziv
Adresa
1
KIPS DOO
Neznanih junaka 143
2
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
3
ATLAS BANKA A.D. - PODGORICA
STANKA DRAGOJEVIĆA 4
Podgorica
4
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
5
RADOVIC MIRKO
VASA RAIČKOVIĆA 31
PODGORICA
6
DJUROVIĆ VESELIN
N. MILJANIŠA 26
NIKŠIĆ
7
KASALICA JOVAN
VICRNOGORSKA S+1
8
MILATOVIC DJORDJIJE
STRAŠEVSKA 38
9
RALEVIĆ RATKO
DONJE LUGE
10
POPOVIĆ MITAR
BRANKA RADIČEVIĆA 67
Grad
Broj akcija
%
PODGORICA
1,325,141
66.6748%
PODGORICA
266,380
13.4030%
115,533
5.8131%
20,674
1.0402%
10,080
0.5072%
5,244
0.2639%
NIKŠIĆ
2,792
0.1405%
NIKŠIĆ
2,100
0.1057%
BERANE
2,000
0.1006%
Podgorica
2,000
0.1006%
Naziv emitenta: "POMORSKI SAOBRAĆAJ" ZA PREVOZ VOZILA I TERETA A.D
Simbol HOV: POSA
Ukupan broj akcija: 61,370
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
PRO HOUSE
SERDARA JOLA PILETIĆA
PODGORICA
40,860
66.5798%
2
BAN DEJAN
BUL. SV.PETRA
CETINJSKOG 48
PODGORICA
20,510
33.4202%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLUŽINE
Simbol HOV: PR11
Ukupan broj akcija: 88,859
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
88,859 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLUŽINE
Simbol HOV: PR12
Ukupan broj akcija: 88,859
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
88,859 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLUŽINE
Simbol HOV: PR13
Ukupan broj akcija: 88,859
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Broj akcija
%
88,859 100.0000%
Strana 102 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA PLUŽINE
Simbol HOV: PR14
Ukupan broj akcija: 88,859
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
88,859 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLUŽINE
Simbol HOV: PR15
Ukupan broj akcija: 88,859
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
88,859 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLUŽINE
Simbol HOV: PR16
Ukupan broj akcija: 88,859
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
88,859 100.0000%
Naziv emitenta: PREHRANA A.D
Simbol HOV: PREH
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 400,570
Adresa
Broj akcija
%
Bijelo Polje
390,831
97.5687%
PLJEVLJA
653
0.1630%
Pljevlja
629
0.1570%
PLJEVLJA
622
0.1553%
PLJEVLJA
592
0.1478%
Pljevlja
562
0.1403%
PLJEVLJA
538
0.1343%
ŽIDOVIĆI
PLJEVLJA
501
0.1251%
UL.M.PEJATOVIĆA BR.33
PLJEVLJA
423
0.1056%
Pljevlja
423
0.1056%
1
"Mesopromet" d.o.o. B.Polje
Rasovo bb
2
DJUKOVIĆ MILISAV
UL.B.BUHE BR.2-A
3
Šarić Miro
4
BOŠKOVIĆ ŠEMSO
-
5
JEČMENICA RADE
S.KOVAČEVIĆA BB
6
Palamar Rešid
7
DROBNJAK DANICA
BOŠČINOVIĆI
8
ŠARANČIĆ MILKO
9
DJAČIĆ RADE
10
Ostojić Milivoje
Grad
Naziv emitenta: "CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM"A.D.
Simbol HOV: PREN
Ukupan broj akcija: 146,176,876
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DRŽAVA
-
Podgorica
80,397,282
55.0000%
2
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE
S.p.A.
Viale Egidio Galbani 70,
00156 Rome
INOSTRANSTVO
32,288,915
22.0889%
3
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
5,714,672
3.9094%
4
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
PODGORICA
4,119,385
2.8181%
5
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
3,879,618
2.6541%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
VAKA ĐUROVIĆA BB
Strana 103 od 143
6
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
3,308,324
2.2632%
7
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
2,266,576
1.5506%
8
Fond zaj.ulaganja "EUROFOND"
Svetog Petra Cetinjskog 78
PODGORICA
565,838
0.3871%
9
MILIČKOVIĆ TAMARA
I PROLETERSKE 68
PODGORICA
369,792
0.2530%
10
JEVRIĆ DEJAN
BEOGRAD
BEOGRAD
221,571
0.1516%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: PRIMORKA ZA PROIZVODNJU I PROMET USLUGA u stečaju A.D BAR
Simbol HOV: PRIB
Ukupan broj akcija: 396,214
R.Br. Naziv
Adresa
1
MARKOVIĆ MILENKO
VLADA MARTINOVIĆA 2F
PODGORICA
107,017
27.0099%
2
KRISMA TRADE DOO
PODGORICA
PODGORICA
66,720
16.8394%
3
KRISMA MOTORS
STARI AERODROM 88
PODGORICA
59,615
15.0462%
4
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
16,298
4.1134%
5
ALIVODIĆ ARNAD
KUČKA 11
PODGORICA
13,107
3.3081%
6
DJEČEVIĆ MIRSAD
OMERA ABDOVIĆA 23
PODGORICA
11,227
2.8336%
7
PEROVIĆ SAŠA
OKTOBARSKE
REVOLUCIJE 12
PODGORICA
8,315
2.0986%
8
ALIVODIĆ HARIS
VAKA ĐUROVIĆA(ZGRADA PODGORICA
DISKONTA EXPO)
5,660
1.4285%
9
ALIVODIĆ VINETA
KUČKA 11
PODGORICA
3,419
0.8629%
10
NIKČEVIĆ DEJAN
BULEVAR 13.JULA 170
NIKŠIĆ
3,301
0.8331%
Grad
Naziv emitenta: HTP PRIMORJE
Simbol HOV: PRIT
Ukupan broj akcija: 2,712,280
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
HA - Zbirni Kastodi račun 3
Bul.Svetog Petra Cetinjskog
143
PODGORICA
2
Eurocem trade
Trg Kralja Nikole 8
3
CARDIFF GLOBAL CORP
Calle Aquilino de La Guardia
8
4
O.D.ZAVAROVALNICA TRIGLAV
5
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
6
7
8
NIKOLIĆ SAŠA
SELJANOVO
9
TURK ZORKA
TRIPOVIĆI BB
10
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
Broj akcija
%
1,073,810
39.5907%
Podgorica
578,223
21.3187%
INOSTRANSTVO
489,646
18.0529%
LJUBLJANA
LJUBLJANA
235,976
8.7003%
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
154,788
5.7069%
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
104,258
3.8439%
PRO VLADEX - PODGORICA
TRG KRALJA NIKOLE BR. 8 Podgorica
14,776
0.5448%
TIVAT
2,388
0.0880%
Tivat
2,132
0.0786%
PODGORICA
2,042
0.0753%
Naziv emitenta: PROLJEĆE KOMERC A.D U STEČAJU PLJEVLJA
Simbol HOV: PROK
Ukupan broj akcija: 69,520
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DELIĆ ŠEVAD
VOLODJINA 30
PLJEVLJA
2
Grujičić Miloš
UL.N.REVOLUCIJE BR.66
3
KLJAJEVIĆ NOVKA
4
ĆALOV PREDRAG
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Broj akcija
%
61,774
88.8579%
Pljevlja
1,119
1.6096%
AVALSKA BR. 50
Pljevlja
370
0.5322%
R. V. I. BB
PLJEVLJA
360
0.5178%
Strana 104 od 143
5
GRUJIČIĆ MIROSLAVA
I. DECEMBRA BR. 6
Pljevlja
340
0.4891%
6
ČABARKAPA MLADJEN
UL.SKERLIĆEVA BR.14
Pljevlja
270
0.3884%
7
JEČMENICA SLOBODANKA
S. KOVAČEVIĆA
Pljevlja
230
0.3308%
8
LONČAR ZAGORKA
PODGORIČKA
Pljevlja
175
0.2517%
9
ĐONDOVIĆ JOVAN
V. JAKIĆA BR. 34
Pljevlja
170
0.2445%
10
MARKOVIĆ ZORICA
OMLADINSKA
Pljevlja
160
0.2301%
BR. 23
Naziv emitenta: PREKOOKEANSKA PLOVIDBA BAR
Simbol HOV: PRPL
Ukupan broj akcija: 470,742
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DRŽAVA
-
Podgorica
95,097
20.2015%
2
NIX-INTERNACIONAL
BUL. OSLOBOĐENJA 215
BEOGRAD
20,013
4.2514%
3
PEROVIĆ BLAŽO
BULEVAR 13.JULA 7
NIKŠIĆ
12,505
2.6564%
4
LAKETIĆ LJUBIŠA
SKOPLJANSKA
Pljevlja
5,133
1.0904%
5
KRIVOKAPIĆ RADIVOJE
STUDENCA 34
NIKŠIĆ
5,000
1.0622%
6
KOLIĆ REFIK
Z. LIVADE
Bijelo Polje
4,559
0.9685%
7
KASALICA RADIVOJE
P.PAVLOVIĆA
NIKŠIĆ
4,235
0.8996%
8
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
4,098
0.8705%
9
OMERZO FRANCI
Brežice
Brežice
4,001
0.8499%
10
KOVAČEVIĆ MILAN
B MATANOVIĆA
ULCINJ
4,000
0.8497%
29
108
Naziv emitenta: PUT A.D. BAR
Simbol HOV: PUTB
Ukupan broj akcija: 46,381
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
LALEVIĆ PAVLE
POPOVIĆI
2
NIKČEVIĆ VESELIN
3
4
5
NOVAKOVIĆ DOBRINA
6
NIKOVIĆ OMER
7
IVANOVIĆ GOJKO
ŠUŠANJ
8
POPOVIĆ BUDIMIR
9
MARKOLOVIĆ LUKA
10
KALOPER SIFET
ZALJEVO BB
Broj akcija
%
Bar
924
1.9922%
GOLUBOVINA
BUDVA
882
1.9016%
MARKOVIĆ NIKOLA
KRUTA
ULCINJ
595
1.2829%
MILIć IVO
BJELIšI
BAR
561
1.2095%
POLJE
Bar
550
1.1858%
MIDE
Ulcinj
546
1.1772%
Bar
538
1.1600%
STIJENA BB
PODGORICA
538
1.1600%
BARTULA 22
Bar
530
1.1427%
Bar
530
1.1427%
Naziv emitenta: "BARSKA PLOVIDBA" A.D. BAR
Simbol HOV: PUTE
Ukupan broj akcija: 2,299,213
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DRŽAVA
-
Podgorica
428,454
18.6348%
2
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
371,465
16.1562%
3
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
295,021
12.8314%
4
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
98,340
4.2771%
5
JEVRIĆ DEJAN
BEOGRAD
BEOGRAD
78,976
3.4349%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Strana 105 od 143
6
N&B PLAST DOO
PAŽIĆI BB
DANILOVGRAD
37,480
1.6301%
7
BURIĆ JELENA
BLAŽA MRAKOVIĆA
DANILOVGRAD
33,113
1.4402%
8
IK - Zbirni Kastodi račun 1
Stanka Dragojevića 4
PODGORICA
30,000
1.3048%
9
NORMAL TOURS
PC KRUŠEVAC CETINJSKI
PUT BB
PODGORICA
17,768
0.7728%
10
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
15,868
0.6901%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLJEVLJA
Simbol HOV: PV10
Ukupan broj akcija: 172,749
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
172,749 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLJEVLJA
Simbol HOV: PV11
Ukupan broj akcija: 177,749
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
177,749 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLJEVLJA
Simbol HOV: PV12
Ukupan broj akcija: 177,749
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
177,749 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLJEVLJA
Simbol HOV: PV13
Ukupan broj akcija: 177,749
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
177,749 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLJEVLJA
Simbol HOV: PV14
Ukupan broj akcija: 177,749
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
177,749 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA PLJEVLJA
Simbol HOV: PV15
Ukupan broj akcija: 177,749
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Broj akcija
%
177,749 100.0000%
Strana 106 od 143
Naziv emitenta: PREDUZEĆE ZA GRAĐ. NADZOR I LAB. ISPITIVANJA
Simbol HOV: PZGN
Ukupan broj akcija: 17,235
R.Br. Naziv
Adresa
1
VUKSANOVIĆ RAJKO
PETRA LUBARDE 106
2
PAJKOVIĆ MATIJA
VELIMIRA TERZIĆA 3
3
VUKČEVIĆ VIDAK
BUL. LENJINA 87
4
PEROVIĆ STEVO
BOBULJA
5
MATOVIĆ NEBOJŠA
BUL. REVOLUCIJE 84
6
VUJISIĆ BOŽIDAR
7
SPASOV ALEKSANDAR
8
HA - Zbirni Kastodi račun 1
9
BULATOVIĆ PETAR
10
JOVANOVIĆ SAVA
Grad
Broj akcija
%
Podgorica
3,351
19.4430%
PODGORICA
1,212
7.0322%
Podgorica
740
4.2936%
Danilovgrad
717
4.1601%
Podgorica
575
3.3362%
SVETOZARA MARKOVIĆA 8 Podgorica
470
2.7270%
BRATSTVA I JEDINSTVA 19 PODGORICA
470
2.7270%
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
456
2.6458%
BRATSTVA I JEDINSTVA 8
Podgorica
380
2.2048%
ZMAJ JOVINA 125
Podgorica
380
2.2048%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: QUERCUS INVEST AD
Simbol HOV: QUER
Ukupan broj akcija: 1,250,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
1,250,000 100.0000%
Naziv emitenta: IGM "RAČICA" A.D TIVAT
Simbol HOV: RACT
Ukupan broj akcija: 517,213
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MRVALJEVIĆ VESELIN
NJEGOŠEVA 97
CETINJE
2
MRVALJEVIĆ SLAVICA
BUDVA
3
MRVALJEVIĆ BOJANA
TOPLIŠKI PUT 15
4
Mihaljević Ivana
PODGORICA
5
RADOVIĆ DEJAN
BULEVAR LENJINA 20
6
MRVALJEVIĆ DANIJELA
MAINSKIPUTB.B.
7
SAMARDŽIĆ LJUBOMIR
TRIPOVICI
8
ERCEGOVIĆ SPASOJE
9
MIRČIĆ BRANISLAV
10
DRAKULOVIĆ BRANKO
Broj akcija
%
361,004
69.7979%
BUDVA
31,320
6.0555%
BUDVA
31,081
6.0093%
PODGORICA
9,415
1.8203%
PODGORICA
7,855
1.5187%
BUDVA
4,267
0.8250%
Tivat
1,467
0.2836%
MAZINA
Tivat
1,435
0.2774%
ČEŠLJAR
Tivat
1,260
0.2436%
GRBALJ
Kotor
1,260
0.2436%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: RADNIK INVEST A.D U STEČAJU
Simbol HOV: RAIN
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 52,372
Adresa
Grad
1
KOMPAS AD
N.Merdovića 15
Bijelo Polje
22,144
42.2821%
2
DOO "KOMP-AS"
N.MERDOVIĆA BB
BIJELO POLJE
13,625
26.0158%
3
RAIČEVIĆ MILAN
SUTIVAN
Bijelo Polje
1,802
3.4408%
4
ŠĆEKIĆ MIRKO
KRUŠEVO
BIJELO POLJE
1,050
2.0049%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Strana 107 od 143
5
ALIBAŠIĆ FEHO
UL.M.ŠĆEPANOVIĆA 00
BIJELO POLJE
490
0.9356%
6
RABRENOVIĆ MILANKA
RASADNIK
Bijelo Polje
394
0.7523%
7
KONATAR RADOŠ
SUTIVAN
Bijelo Polje
392
0.7485%
8
SIMONOVIĆ DANICA
BERANSELO
BERANE
350
0.6683%
9
SOŠIĆ GRUBAN
RAKITA
BIJELO POLJE
350
0.6683%
10
VOJINOVIĆ VESELIN
V LJEŠNJAKA
BIJELO POLJE
350
0.6683%
010
Naziv emitenta: RADNIK KOMERC A.D
Simbol HOV: RAKO
Ukupan broj akcija: 9,804
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
KOMPAS AD
N.Merdovića 15
Bijelo Polje
4,150
42.3297%
2
ČINDRAK SABRO
RASADNIK
Bijelo Polje
529
5.3958%
3
VOJINOVIĆ MILOŠ
BRAĆE VUJISIĆ BB
KOLAŠIN
520
5.3040%
4
ERAKOVIĆ VELIBOR
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
260
2.6520%
5
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
260
2.6520%
6
MIJIĆ DRAGAN
GRADIOŠNICA
Tivat
260
2.6520%
7
ANDJELIĆ RADA
MOJKOVAČKA BB
KOLAŠIN
260
2.6520%
8
PEROVIĆ NENAD
P.PAVLOVIĆA P+4
NIKŠIĆ
260
2.6520%
9
VUJISIĆ RADOJICA
SELIŠTA
KOLAŠIN
260
2.6520%
10
SOŠIĆ ŽELJKO
UL.M.ŠĆEPANOVIĆA BB
BIJELO POLJE
260
2.6520%
Naziv emitenta: KOMPAS- SERVIS A.D
Simbol HOV: RASE
Ukupan broj akcija: 16,096
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DOO "KOMP-AS"
N.MERDOVIĆA BB
BIJELO POLJE
4,845
30.1006%
2
AD "LOVĆENINVEST"
JOVANA TOMAŠEVIĆA 9
Podgorica
3,191
19.8248%
3
MARKOVIĆ MIODRAG
STARI AERODROM II FAZA PODGORICA
560
3.4791%
4
ČOKRLIJA ŠABAN
KULINA
Bijelo Polje
288
1.7893%
5
PERIŠIĆ SUNČICA
KOZARAČKA BB
PODGORICA
280
1.7396%
6
NIŠAVIĆ GOJKO
OSTRELJ
BIJELO POLJE
280
1.7396%
7
KORAĆ BRANKO
VOLODJINA br.9
BIJELO POLJE
280
1.7396%
8
GAČEVIĆ NIKOLA
ZATON
BIJELO POLJE
280
1.7396%
9
LUTOVAC MIODRAG
Obalskih radnika br.9
BEOGRADČUKARICA
280
1.7396%
10
REBRONJA SEMKO
N.MERDOVIĆA BB.
BIJELO POLJE
280
1.7396%
Naziv emitenta: "RIBARSTVO" A.D.
Simbol HOV: RBRS
Ukupan broj akcija: 273,653
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DOO "PAPE"
CETINJE
CETINJE
133,811
48.8981%
2
RAŽNATOVIĆ PETAR
POD GRANICOM 21
CETINJE
122,186
44.6500%
3
MILIČIĆ RADOMIR
RIJEKA CRNOJEVIĆA
CETINJE
101
0.0369%
4
MILIČIĆ STANKA
RIJEKA CRNOJEVIĆA
CETINJE
101
0.0369%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Strana 108 od 143
5
ĐURAŠKOVIĆ ZLATANA
RIJEKA CRNOJEVIĆA
CETINJE
99
0.0362%
6
RADOMAN MILEVA
RIJEKA CRNOJEVIĆA
CETINJE
99
0.0362%
7
LALIČIĆ STANKA
RIJEKA CRNOJEVIĆA
CETINJE
99
0.0362%
8
MAŠANOVIĆ IVAN
-
CETINJE
96
0.0351%
9
RADOVIĆ KOVILJKA
RIJEKA CRNOJEVIĆA
CETINJE
96
0.0351%
10
PRLJA DJORDJE
RIJEKA CRNOJEVIĆA
CETINJE
96
0.0351%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: HI RADOJE DAKIĆ FAKOP DD.
Simbol HOV: RDFA
Ukupan broj akcija: 293,360
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
CETINJSKI PUT BB
Podgorica
HI RADOJE DAKIĆ
293,360 100.0000%
Naziv emitenta: HI RADOJE DAKIĆ FABRIKA MAŠINA DD.
Simbol HOV: RDFM
Ukupan broj akcija: 252,144
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
CETINJSKI PUT BB
Podgorica
HI RADOJE DAKIĆ
Broj akcija
%
252,144 100.0000%
Naziv emitenta: RADOJE DAKIĆ A.D
Simbol HOV: RDHK
Ukupan broj akcija: 1,829,977
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
342,102
18.6943%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
273,360
14.9379%
3
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
272,768
14.9055%
4
DRŽAVA
-
Podgorica
219,011
11.9680%
5
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
91,120
4.9793%
6
BULATOVIĆ MARKO
VASA RAIČKOVIĆA 8
PODGORICA
5,005
0.2735%
7
BULAJIĆ PREDRAG
NOVAKA MILOŠEVA 39
PODGORICA
4,633
0.2532%
8
MUGOŠA BUDIMIR
DAHNA-KOLOVRAT
PODGORICA
2,450
0.1339%
9
VUŠUROVIĆ SAŠA
DONJI KRAJ 44
CETINJE
1,743
0.0952%
10
RADULOVIC GORAN
SAVNICKA 1
PODGORICA
1,409
0.0770%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: HI RADOJE DAKIĆ TRANSPORT DD.
Simbol HOV: RDTP
Ukupan broj akcija: 5,157
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
CETINJSKI PUT BB
Podgorica
HI RADOJE DAKIĆ
5,157 100.0000%
Naziv emitenta: HI RADOJE DAKIĆ TRANSMISIJE DD.
Simbol HOV: RDTR
R.Br. Naziv
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Ukupan broj akcija: 461,860
Adresa
Grad
Broj akcija
%
Strana 109 od 143
1
HI RADOJE DAKIĆ
CETINJSKI PUT BB
Podgorica
461,860 100.0000%
Naziv emitenta: REKREATURS A.D BUDVA
Simbol HOV: REBD
Ukupan broj akcija: 4,941
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
"FIN INVEST" DOO
Stanka Dragojevića 4
Podgorica
2
V.B.HOLDING (CYPRUS) LIMITED
INOSTRANSTVO
MELIZA
COURT,P.C.3105,LIMASSOL
,CYPRUS
3
JOVIĆEVIĆ DEJAN
CRNOGORSKIH JUNAKA
162
Cetinje
Broj akcija
%
3,903
78.9921%
1,007
20.3805%
31
0.6274%
Naziv emitenta: RIBNJAK A.D BERANE
Simbol HOV: RIBN
Ukupan broj akcija: 59,860
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
RALEVIĆ SVETISLAV
D.LUGE
BERANE
44,152
73.7588%
2
PEŠIĆ MILIJANA
JOVANA CVIJIĆA 8
BERANE
420
0.7016%
3
MARTIĆ LJILJANA
D RŽENICA
Berane
390
0.6515%
4
ĐURIŠIĆ GORAN
N.NASELJE
Berane
310
0.5179%
5
KENJIĆ MILUTIN
29 NOVEMBRA 26B
Berane
305
0.5095%
6
CIKOTIĆ MIRSAT
DONJE LUGE
BERANE
280
0.4678%
7
MILAČIĆ MIODRAG
PETRA MATOVIĆA 62
PODGORICA
280
0.4678%
8
PETKOVIĆ LJERKA
BUČE
BERANE
280
0.4678%
9
BOŽOVIĆ KRSTO
BERANSELO
BERANE
280
0.4678%
10
DELEVIĆ DRAGI
BUČE
BERANE
210
0.3508%
Naziv emitenta: GRAĐEVINSKO CRNA GORA A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: RIIN
Ukupan broj akcija: 57,432
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
ŠIPOVAC MIODRAG
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
5,629
9.8012%
2
NENEZIĆ LJILJANA
S.KOVAČEVIĆA 12C
NIKŠIĆ
5,547
9.6584%
3
PERŠ BRANISLAVA
N. PARTIZ. ODREDA 8A
NIKŠIĆ
5,547
9.6584%
4
LUČIĆ BOŠKO
V PROLETERSKE 7
NIKŠIĆ
5,547
9.6584%
5
TODOROVIĆ RADE
IV CRNOGORSKE 9
NIKŠIĆ
5,547
9.6584%
6
DUBLJEVIĆ VESNA
J.OSTOJIĆA 12
NIKŠIĆ
5,547
9.6584%
7
BOJOVIĆ DANILO
ZMINICA
Žabljak
5,545
9.6549%
8
DODEROVIĆ RADOŠ
LJUBA ČUPIĆA
NIKŠIĆ
483
0.8410%
9
KASALICA MIJODRAG
H. PUT 73
NIKŠIĆ
483
0.8410%
10
ČIZMOVIĆ ANGELINA
TREBJEŠKA 2/5
NIKŠIĆ
479
0.8340%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: RIBNJAK A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: RINI
R.Br. Naziv
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Ukupan broj akcija: 14,994
Adresa
Grad
Strana 110 od 143
1
MIJANOVIĆ RADOJE
VIDROVAN
NIKŠIĆ
5,088
33.9336%
2
KRSMANOVIĆ BOŽIDAR
ŠIROKA ULICA
NIKŠIĆ
2,298
15.3261%
3
RADULOVIĆ MARINKO
H.PUT 19A
NIKŠIĆ
578
3.8549%
4
VASOVIĆ ILIJA
ULICA 26 NOVEMBAR BB
ULCINJ
433
2.8878%
5
LONČAR MOMIR
TOVIĆKA 47
NIKŠIĆ
182
1.2138%
6
KOSTIĆ VITOMIR
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
182
1.2138%
7
MUSIĆ STEVAN
D.CRKVICE
NIKŠIĆ
169
1.1271%
8
DJOKOVIĆ MILUTIN
VIDROVAN
NIKŠIĆ
163
1.0871%
9
SAMARDŽIĆ RADE
RASTOVAC
NIKŠIĆ
163
1.0871%
10
DAMJANOVIĆ RADIVOJE
RELEJSKA 2/17
NIKŠIĆ
163
1.0871%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: "RITAMTRADE"
Simbol HOV: RITA
Ukupan broj akcija: 1,705
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
SKORSKA BB.
Podgorica
CARINE - PODGORICA
1,705 100.0000%
Naziv emitenta: "RIVIERA" ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU A.D. KOTOR
Simbol HOV: RIVK
Ukupan broj akcija: 79,944
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
INTERDEPO
DOBROTA BB
KOTOR
2
KOVAČ M. DRAŠKO
DOBROTA D - 1
3
SAMARDŽIĆ NENAD
DOBROTA SP-90
4
KLIMOVIĆ J. MARIJA
5
ŠABAN J. DANILO
6
MILJENOVIĆ NIKO
7
IVANOVIĆ LJUBICA
8
JOKIĆ V. BORISLAV
9
MILAŠ K. PETAR
10
KAŠĆELAN LUKA
Broj akcija
%
61,416
76.8238%
Kotor
2,491
3.1159%
Kotor
81
0.1013%
ŠKALJARI RAKITE III-L
Kotor
76
0.0951%
DOBROTA BR. 61
Kotor
75
0.0938%
KOTOR
KOTOR
75
0.0938%
KOTOR
KOTOR
75
0.0938%
DOBROTA BB.
Kotor
75
0.0938%
ŠKALJARI BB.
Kotor
74
0.0926%
KOTOR
KOTOR
73
0.0913%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: ROBNA KUĆA "NIKŠIĆANKA" A.D.
Simbol HOV: RKNK
Ukupan broj akcija: 498,388
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
ŽUGIĆ MILOSAVA
UL.36,BR.33
NIKŠIĆ
155,739
31.2485%
2
PANTO MARKET - IGALO
NORVEŠKA BR. 4
Herceg Novi
141,699
28.4315%
3
MIL-POP D.O.O
Bracana Bracanovica 74
Podgorica
123,282
24.7361%
4
COMP-COMERC DOO
Veselina Masleše 13
Nikšić
50,989
10.2308%
5
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
2,209
0.4432%
6
DOO "ITA" ARILJE
ARILJE
ARILJE
2,034
0.4081%
7
GOLOVIĆ VIDOSAVA
MUŠOVINA
NIKŠIĆ
883
0.1772%
8
BLEŠIĆ NIKOLA
KRUŠEVAC BB
PODGORICA
883
0.1772%
9
PEROŠEVIĆ RAJKO
ČADJALICA
NIKŠIĆ
709
0.1423%
10
PEROVIĆ OLGA
BUL. OKTOBARSKE
REVOLUCIJ 12
Podgorica
699
0.1403%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Strana 111 od 143
Naziv emitenta: ROPLET A.D ROŽAJE
Simbol HOV: ROPL
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 100,218
Adresa
Grad
ŠKRIJELJ AVDULAH
SANDŽAČKA 39
ŠKRIJELJ DŽEMAL
30 SEPTEMBRA 56.
3
FETAHOVIĆ JASMINA
4
MURIĆ MAJDA
5
JAKOVLJEVIĆ BOŽIDAR
6
HOT MUJO
7
KUČ SMAIL
8
HALILOVIĆ ARMIN
9
HOT IZET
10
ZEJNELAGIĆ HAJRULAH
1
2
Broj akcija
%
ROŽAJE
40,333
40.2453%
ROŽAJE
31,005
30.9376%
13 JULI 8
ROŽAJE
10,395
10.3724%
VOJVOĐANSKA 21 A
BEOGRAD
2,914
2.9077%
13 JULI 1
ROŽAJE
2,754
2.7480%
SANDŽAČKA 10
ROŽAJE
930
0.9280%
OMLADINSKA bb
ROŽAJE
930
0.9280%
IBARAC
ROŽAJE
620
0.6187%
BUKOVICA
ROŽAJE
620
0.6187%
OSLOBODJENJA 75
ROŽAJE
620
0.6187%
Naziv emitenta: RUDNICI BOKSITA A.D. Nikšić
Simbol HOV: RUBN
Ukupan broj akcija: 3,208,734
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
CEAC HOLDINGS LIMITED
DIMOSTHENOUS 4
INOSTRANSTVO
1,020,844
31.8145%
2
DRŽAVA
-
Podgorica
1,020,843
31.8145%
3
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
164,882
5.1385%
4
SHASTA UNIVERZAL INVC
VANTERPOOL
PLAZA,WICKHAMS CAY I
INOSTRANSTVO
106,353
3.3145%
5
VUJIČIĆ ZARIJA
PEKA PAVLOVIĆA P+7/2
NIKŠIĆ
78,118
2.4345%
6
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
30,804
0.9600%
7
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
17,692
0.5514%
8
JELIČIĆ-PURKO MIROSLAV
DON F.BULIĆA 44
SOLIN
17,453
0.5439%
9
TABACCO SHOP
VLADIKE DANILA 44
PODGORICA
16,316
0.5085%
10
DOO "DEUS-KOM" PRED ZA
PROIZV.,PROMET I USLUGE
BULEVAR 13 JUL III/7
NIKŠIĆ
12,000
0.3740%
Naziv emitenta: RUDNIK UGLJA A.D
Simbol HOV: RUPV
Ukupan broj akcija: 5,064,443
R.Br. Naziv
Adresa
Broj akcija
%
1
A2A S.P.A.
BRESCIA (BS) VIA
INOSTRANSTVO
LAMARMORA 230 cap 25124
2,000,000
39.4910%
2
DRŽAVA
-
1,575,632
31.1117%
3
DJUKANOVIĆ ACO
PARTIZANSKI PUT 10
NIKŠIĆ
532,770
10.5198%
4
RADOSLAV TOMIĆ
SIME LUKINA LAZIĆA 12
BEOGRAD
53,645
1.0592%
5
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
40,347
0.7967%
6
ERCEGOVIĆ PREDRAG
BUL. REVOLUCIJE 86
PODGORICA
30,404
0.6003%
7
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
18,883
0.3729%
8
BUBANJA VUKAN
ŠKALJARI
KOTOR
10,188
0.2012%
9
PAVLIĆEVIĆ DRAGAN
L.IVANIŠEVIĆA 32
CETINJE
10,185
0.2011%
10
CARINE - PODGORICA
SKORSKA BB.
Podgorica
10,000
0.1975%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Grad
Podgorica
Strana 112 od 143
Naziv emitenta: HORIZON LOGISTICS A.D BAR
Simbol HOV: RUTB
Ukupan broj akcija: 1,402,624
R.Br. Naziv
Adresa
1
VEKTRA MONTENEGRO DOO
PODGORICA
Podgorica
2
LUKOLIĆ DJURO
BARTULA
Bar
3
MAŠOVIĆ BRANISLAV
V ROLOVIĆA 4
4
MARKOVIĆ BOŽIDAR
B REVOLUCIJE
5
NUCULOVIĆ PETAR
6
JAHAJ ADŽIJA
7
8
Grad
Broj akcija
%
1,398,499
99.7059%
732
0.0522%
Bar
696
0.0496%
Bar
658
0.0469%
TUZI
Podgorica
593
0.0423%
POŽAREVAČKA
Bar
223
0.0159%
VUJAČIĆ RANKO
A. DJEDOVIĆA 15
Bar
223
0.0159%
OBRADOVIĆ GORAN
SUTOMORE
BAR
223
0.0159%
9
JOVALEKIĆ ŽELJKO
J. TOMAŠEVIĆA BR. 31
Bar
223
0.0159%
10
MILIĆ MILUTIN
LIMLJANI
Bar
223
0.0159%
Broj akcija
%
6
Naziv emitenta: OPŠTINA ROŽAJE
Simbol HOV: RZ09
Ukupan broj akcija: 106,630
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
106,630 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ROŽAJE
Simbol HOV: RZ10
Ukupan broj akcija: 106,630
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
106,630 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ROŽAJE
Simbol HOV: RZ11
Ukupan broj akcija: 106,630
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
106,630 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ROŽAJE
Simbol HOV: RZ12
Ukupan broj akcija: 106,630
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Broj akcija
%
106,630 100.0000%
Strana 113 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA ROŽAJE
Simbol HOV: RZ13
Ukupan broj akcija: 106,630
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
106,630 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ROŽAJE
Simbol HOV: RZ14
Ukupan broj akcija: 106,630
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
106,630 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ROŽAJE
Simbol HOV: RZ15
Ukupan broj akcija: 106,630
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
106,630 100.0000%
Naziv emitenta: REPUBLIČKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE A.D.
Simbol HOV: RZUP
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 2,178,421
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1,653,154
75.8877%
21,920
1.0062%
PODGORICA
15,566
0.7146%
RUSA RADULOVIĆA 111ČA PODGORICA
13,845
0.6356%
PODGORICA
4,857
0.2230%
BUL. LENJINA 45B
PODGORICA
4,617
0.2119%
MARTINOVIĆ ARSENIJE
BELVEDERSKA
Podgorica
4,617
0.2119%
ĐORĐEVIĆ SAVO
OKTOBARSKE
REVOLUCIJ BR. 120
Podgorica
4,569
0.2097%
9
Ratković Milenka
PODGORICA
PODGORICA
4,569
0.2097%
10
RADOVIĆ RADOVAN
PROLAZ GAVRILA DOŽIĆA
3
PODGORICA
4,521
0.2075%
Broj akcija
%
1
DJUKANOVIĆ ACO
PARTIZANSKI PUT 10
NIKŠIĆ
2
WINSOFT
KRALJA NIKOLE 101
PODGORICA
3
BULAJIĆ PREDRAG
NOVAKA MILOŠEVA 39
4
RADULOVIĆ ANA
5
DJUROVIĆ VASILIJE
BUL. BLAŽA JOVANOVIĆA
31
6
REDŽEPAGIĆ ZAHID
7
8
BR. 105
Naziv emitenta: OPŠTINA ŠAVNIK
Simbol HOV: SA10
Ukupan broj akcija: 57,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
57,143 100.0000%
Strana 114 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA ŠAVNIK
Simbol HOV: SA11
Ukupan broj akcija: 57,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
57,143 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ŠAVNIK
Simbol HOV: SA12
Ukupan broj akcija: 57,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
57,143 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ŠAVNIK
Simbol HOV: SA13
Ukupan broj akcija: 57,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
57,143 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ŠAVNIK
Simbol HOV: SA14
Ukupan broj akcija: 57,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
57,143 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ŠAVNIK
Simbol HOV: SA15
Ukupan broj akcija: 57,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
57,143 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ŠAVNIK
Simbol HOV: SA16
Ukupan broj akcija: 57,143
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
57,143 100.0000%
Naziv emitenta: ŠAVNIK A.D ŠAVNIK
Simbol HOV: SAIK
Ukupan broj akcija: 15,718
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Broj akcija
%
2,697
17.1587%
Strana 115 od 143
2
Rukovoidni tim A.D Šavnik
Šavnik
Šavnik
2,261
14.3848%
3
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
2,139
13.6086%
4
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
943
5.9995%
5
VUJAČIĆ MIJOMIR
ŠAVNIK
ŠAVNIK
189
1.2024%
6
KOVAČEVIĆ MILIJA
ŠAVNIK
ŠAVNIK
131
0.8334%
7
RADONJIĆ MILUTIN
ŠAVNIK
ŠAVNIK
123
0.7825%
8
JAUKOVIĆ PETKO
ŠAVNIK
ŠAVNIK
120
0.7635%
9
ŠUŠIĆ RADOMIR
Mljetičak
ŠAVNIK
120
0.7635%
10
DJURDJIĆ MOMČILO
ŠAVNIK
ŠAVNIK
120
0.7635%
Naziv emitenta: SANITAS A.D BIJELO POLJE
Simbol HOV: SANC
Ukupan broj akcija: 57,295
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
ŠĆEPANOVIĆ MILO
UL. INDUSTRIJSKA 3
BIJELO POLJE
2
LIPOVINA NIKOLA
DONJI KRAJ 66
3
CIJANOVIĆ ZORICA
4
ŠPADIJER NEVENKA
5
ILIČKOVIĆ VLADISLAV
6
JABLAN NIKOLA
7
MARKOVIĆ VESELIN
8
KAPIČIĆ VERA
9
IVANČEVIĆ JOVANKA
A. NETA
10
JOVANOVIĆ NIKO
BORE STANKOVIĆA 1
Broj akcija
%
37,870
66.0965%
CETINJE
626
1.0926%
X. CRNOGORSKE
Cetinje
528
0.9215%
BAJOVA 3
CETINJE
489
0.8535%
TRG MARKSA I ENGELSA
14
PODGORICA
489
0.8535%
IVANBEGOVA
Cetinje
431
0.7522%
OBILIĆA POLJANA BB
CETINJE
392
0.6842%
NJEGOŠEVA 55
CETINJE
294
0.5131%
BEOGRADVOŽDOVAC
CETINJE
274
0.4782%
254
0.4433%
BR. 80
Naziv emitenta: SERVISAGRO ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IM. A.D
Simbol HOV: SEAG
Ukupan broj akcija: 17,561
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
KLIKOVAC ZORICA
SELO BIJELO POLJE
Podgorica
9,284
52.8671%
2
KOJIČIĆ SLAVKO
GOLUBOVCI
PODGORICA
5,112
29.1100%
3
" SIMFAKTOR " D.O.O. ZA
PROIZVODNJU TRGOVINU
POSLOVNI CENTAR "
KRUŠEVAC " BB.
Podgorica
2,181
12.4196%
4
DRAGIČEVIĆ ŽARKO
BUL.SAVE KOVAČEVIĆA 50 PODGORICA
26
0.1481%
5
ILIĆ ROSA
BUL. REVOLUCIJE 86
Podgorica
18
0.1025%
6
MILOŠEVIĆ SLOBODANKA
I. VUJOŠEVIĆA 31
Podgorica
9
0.0512%
7
RADIČKOVIĆ DRAGO
MOJANOVIĆI
Podgorica
9
0.0512%
8
Petrović Miodrag
S.Kovačevića 137
Podgorica
9
0.0512%
9
VUJAČIĆ SLOBODAN
V. RAIČKOVIĆA 49
Podgorica
9
0.0512%
10
DRAGOVIĆ MILORAD
ĆURILAC
Danilovgrad
9
0.0512%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: SERVISTRANS A.D ROŽAJE
Simbol HOV: SETR
R.Br. Naziv
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Ukupan broj akcija: 309,104
Adresa
Grad
Strana 116 od 143
1
NOKIĆ COMPANY
SUHO POLJE
ROŽAJE
189,381
61.2677%
2
KUČ SAFETA
LUČICE
ROŽAJE
3,690
1.1938%
3
MUJEVIĆ MERSAD
KOLJENO
ROŽAJE
3,320
1.0741%
4
KALAČ MERSUDIN
KALAČE
ROŽAJE
2,870
0.9285%
5
MONIĆ IBRAHIM
KARAVANSKI PUT 18
ROŽAJE
2,624
0.8489%
6
KUČ DŽEMA
LUČICE
ROŽAJE
2,513
0.8130%
7
KUČ REFIK
LUČICE
ROŽAJE
2,460
0.7958%
8
KALAČ ARSLAN
IBARSKA IV bb
ROŽAJE
2,260
0.7311%
9
HODŽIĆ BAJRAM
RIFATA BURDŽOVIćA 80
ROŽAJE
2,189
0.7082%
10
KOŽAR RAŠO
RIFATA BURDŽOVIćA bb
ROŽAJE
1,480
0.4788%
Naziv emitenta: SIGNAL
Simbol HOV: SGPG
Ukupan broj akcija: 1,487
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VUČELIĆ RANKO
IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB
PODGORICA
1,004
67.5185%
2
PERIĆ DRAŠKO
NIKOLE TESLE 39
PODGORICA
35
2.3537%
3
RAONIĆ VESELINKA
OKTOBARSKE
REVOLUCIJE 83
PODGORICA
35
2.3537%
4
PRELEVIĆ LJUBINKA
AERODROMSKA ŽTO-Z.
PODGORICA
35
2.3537%
5
KRKANOVIĆ ŠEMSUDIN
GORNJI TUZI
PODGORICA
34
2.2865%
6
AĆIMIĆ BRANISLAV
PODGORICA
PODGORICA
34
2.2865%
7
VUKOVIĆ PAVIĆ
ČURKOVIĆI BB
PODGORICA
34
2.2865%
8
BORICIC BORISLAV
M. KUCA 27
PODGORICA
34
2.2865%
9
BRAJOVIĆ MIODRAG
V PROLETERSKE
BRIGADE 34
PODGORICA
34
2.2865%
10
KRKANOVIĆ FUAD
TUZI
PODGORICA
34
2.2865%
Broj akcija
%
20,800
80.0000%
5,200
20.0000%
Naziv emitenta: SOCIETA ITALO MONENEGRINA INVESTIMENTI A.D
Simbol HOV: SIMI
Ukupan broj akcija: 26,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
BOLICI INVEST S.R.L.
ANZIO RM VIA C.GOLDONI
66
INOSTRANSTVO
2
GLAVNI GRAD PODGORICA
NJEGOŠEVA 13
Podgorica
Naziv emitenta: SI MONETA
Simbol HOV: SIMO
Ukupan broj akcija: 13,011,100
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Nall Internacional
podgorica
Podgorica
2
LEKIĆ VUKAŠIN
ORJENSKA 4
3
NIKOLIĆ LJUBIŠA
4
Broj akcija
%
11,245,699
86.4316%
PODGORICA
34,928
0.2684%
BRATSTVA I JEDINSTVA
BL.7
PODGORICA
21,000
0.1614%
NIKOLIĆ MILOŠ
BRATSTVA I JEDINSTVA
BL.7
PODGORICA
21,000
0.1614%
5
KLIKOVAC DJORDJIJE
BIJELO POLJE
PODGORICA
21,000
0.1614%
6
SENIĆ ZORAN
BRANKA ČALOVIĆA 1/3
BAR
18,200
0.1399%
7
ASANOVIĆ BOSILJKA
DONJI KOKOTI BB.
Podgorica
15,910
0.1223%
Na dan: 07/03/2011 14:34:24
Strana 117 od 143
8
KLIKOVAC ZORICA
SELO BIJELO POLJE
Podgorica
15,910
0.1223%
9
PETRIČEVIĆ NADA
IX CRNOGORSKE BRIG. 52 Podgorica
13,543
0.1041%
10
STEVOVIĆ MILE
ŠAVNIČKA 1/5
10,920
0.0839%
PODGORICA
Naziv emitenta: U.T.P." SINJAVINA" A.D. Mojkovac
Simbol HOV: SINJ
Ukupan broj akcija: 3,168
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DULOVIĆ ZORAN
F.ŽURIĆA 11
MOJKOVAC
1,674
52.8409%
2
DULOVIĆ GORDAN
F.ŽURIĆA MOJKOVAC
MOJKOVAC
1,143
36.0795%
3
LJUJIĆ BUDIMIR
D. TOMOVIĆA
Mojkovac
102
3.2197%
4
VUČINIĆ VESELIN
GOJAKOVIĆI
MOJKOVAC
30
0.9470%
5
MITROVIĆ NINA
Mojkovac
MOJKOVAC
30
0.9470%
6
VUČINIĆ DRAGICA
GOJAKOVIĆE
MOJKOVAC
30
0.9470%
7
VUČINIĆ MILIJANA
GOJAKOVIĆE
MOJKOVAC
30
0.9470%
8
MINIĆ ZORAN
TUTIĆI
MOJKOVAC
30
0.9470%
9
JOKSOVIĆ MIOLJKA
OTILOVIĆI
PLJEVLJA
30
0.9470%
10
ZINDOVIĆ VLAJKO
POLJA
MOJKOVAC
30
0.9470%
Naziv emitenta: SI PROMET L A.D
Simbol HOV: SIPL
Ukupan broj akcija: 4,450,629
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
IZBOR BAR - BAR
STARI BAR BB
Bar
897,770
20.1718%
2
CIF-R
BUDA TOMOVIĆA BB
KOLAŠIN
431,738
9.7006%
3
PUPAVAC ZORAN
PIPERSKA 48
PODGORICA
156,120
3.5078%
4
ŠARANOVIĆ SLOBODAN
KRUŠEVAC BB
PODGORICA
72,827
1.6363%
5
ŠUKOVIĆ VESELIN
AERODROMSKA 9
Podgorica
48,008
1.0787%
6
GRBOVIĆ JELICA
Đ. MIRAŠEVIĆA 27
Podgorica
39,860
0.8956%
7
HA - Zbirni Kastodi račun 3
Bul.Svetog Petra Cetinjskog
143
PODGORICA
39,498
0.8875%
8
BLEČIĆ MIRO
BUL. BLAŽA JOVANOVIĆA
27
PODGORICA
34,990
0.7862%
9
RAKOČEVIĆ MILANKA
VOJISLAVA GRUJIĆA 21
Podgorica
33,265
0.7474%
10
TURUSKOVIĆ EDIN
TUZI
PODGORICA
32,909
0.7394%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: SKI CENTAR BJELASICA DD. U STEČAJU
Simbol HOV: SKIC
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 218,371
Adresa
Grad
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
113,168
51.8237%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
56,585
25.9123%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
18,862
8.6376%
4
Šuškavčević Filip
Podgorica
PODGORICA
400
0.1832%
5
VUJOŠEVIĆ OLIVERA
X CRNOGORSKE BRIGADE PODGORICA
277
0.1268%
6
MULEVIĆ MILENA
KOLAŠIN
KOLAŠIN
203
0.0930%
7
PEROVIĆ MIHAILO
NEPOZNATA
KOLAŠIN
186
0.0852%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 118 od 143
8
RADOVIĆ TATJANA
BRAĆE VUJISIĆ 27
KOLAŠIN
136
0.0623%
9
STOJANOVIĆ OLIVERA
LUŽAC
BERANE
123
0.0563%
10
ILIĆ MIROSAVA
KOLAŠIN
KOLAŠIN
122
0.0559%
Naziv emitenta: SOLANA" BAJO SEKULIĆ" A.D. ULCINJ U STEČAJU
Simbol HOV: SOBS
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 4,062,745
Broj akcija
%
PODGORICA
2,776,200
68.3331%
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
239,111
5.8855%
BUL.SV.PETRA
CETINJSKOG 80
PODGORICA
218,324
5.3738%
Svetog Petra Cetinjskog 78
PODGORICA
190,029
4.6774%
Stanka Dragojevića 4
PODGORICA
25,000
0.6153%
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
22,397
0.5513%
7
PA - Zbirni kastodi račun 1
bul svetog Petra Cetinjskog
141
PODGORICA
21,753
0.5354%
8
ALIVODIĆ ARNAD
KUČKA 11
PODGORICA
19,760
0.4864%
9
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
18,573
0.4572%
10
JEVRIĆ DEJAN
BEOGRAD
BEOGRAD
11,012
0.2710%
1
HA - Zbirni kastodi račun 4
2
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
3
FLASH
4
Fond zaj.ulaganja "EUROFOND"
5
IK - Zbirni Kastodi račun 1
6
Adresa
Grad
Naziv emitenta: SOKARA A.D
Simbol HOV: SONI
Ukupan broj akcija: 3,078
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
606
19.6881%
2
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
204
6.6277%
3
ČIZMOVIĆ STOJANKA
OZRINIĆI
Nikšić
140
4.5484%
4
MARKOVIĆ RADOJKA
DRAGOVA LUKA BB
Nikšić
120
3.8986%
5
RADOJIČIĆ MILEVA
VI CRNOGORSKA S3/1
Nikšić
120
3.8986%
6
VUJOVIĆ DRAGICA
ULICA 143
Nikšić
120
3.8986%
7
JOKANOVIĆ MILOJKA
BULEVAR 13. JULA
Nikšić
120
3.8986%
8
LAČLATOVIĆ ZORKA
NIKŠIĆ
Nikšić
120
3.8986%
9
BULAJIĆ MILOŠ
I.MILOVIĆA 21
Nikšić
120
3.8986%
10
JOVOVIĆ STANA
ŠKOLSKA 7/3
Nikšić
120
3.8986%
Naziv emitenta: ŠUMARSKO PREDUZEĆE KOLAŠIN u stečaju
Simbol HOV: SPKO
Ukupan broj akcija: 725,670
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
296,549
40.8655%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
148,274
20.4327%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
49,425
6.8109%
4
ŠĆEPANOVIĆ TOMAN
B.RAŠOVIĆA BB
KOLAŠIN
2,670
0.3679%
5
ŠĆEPANOVIĆ VOJISLAV
SMAILAGIĆA POLJE
KOLAŠIN
2,670
0.3679%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 119 od 143
6
ŠĆEPANOVIĆ GORAN
B RAŠOVIĆA BB
KOLAŠIN
2,525
0.3480%
7
RAKETIĆ MIHAILO
-
KOLAŠIN
2,497
0.3441%
8
DOŽIĆ ANDRIJA
VRUJCA
KOLAŠIN
2,464
0.3395%
9
BOJOVIĆ TOMISLAV
-
KOLAŠIN
2,440
0.3362%
10
VUJISIĆ SOFIJA
LIPOVSKA BISTRICA
KOLAŠIN
2,439
0.3361%
Naziv emitenta: ŠUMARSKO PREDUZEĆE A.D. PODGORICA
Simbol HOV: SPPG
Ukupan broj akcija: 695,107
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
313,174
45.0541%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
156,587
22.5270%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
52,195
7.5089%
4
ŠOĆ BRANKO
PODGORICA
4,016
0.5778%
5
RADEVIĆ SAVO
PODGORICA
3,891
0.5598%
6
GOJČEVIĆ ĐEKA
PODGORICA
3,845
0.5532%
7
LAKOVIĆ NADEŽDA
ZABJELO
PODGORICA
3,845
0.5532%
8
PAJOVIĆ SLOBODAN
ORAHOVO
PODGORICA
3,766
0.5418%
9
VUKAŠINOVIĆ BILJANA
PLJEVALJSKA BR.46
Podgorica
3,766
0.5418%
10
RADOVIĆ BOSA
TOLOŠI
PODGORICA
3,683
0.5298%
Naziv emitenta: ŠUMARSKO PREDUZEĆE A.D PLJEVLJA-U STEČAJU
Simbol HOV: SPPV
Ukupan broj akcija: 4,250,245
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
2,086,530
49.0920%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
1,043,265
24.5460%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
347,755
8.1820%
4
LEKIĆ VUKAŠIN
ORJENSKA 4
PODGORICA
33,484
0.7878%
5
PAJKOVIĆ DRAGAN
VELIMIRA TERZIĆA 3
Podgorica
31,025
0.7300%
6
ČOPIĆ GORICA
RIBNIK
BIJELO POLJE
6,761
0.1591%
7
DJOKOVIĆ FAHRUDIN
DONJI MILJEŠ
PODGORICA
6,000
0.1412%
8
DEDAJIĆ DOBRINKA
UL.SKERLIĆEVA BR.27
PLJEVLJA
5,793
0.1363%
9
BOROVIĆ TOMISLAV
SKERLIĆEVA
Pljevlja
3,384
0.0796%
10
DESPOTOVIĆ RADOŠ
I. DECEMBAR
Pljevlja
3,350
0.0788%
Broj akcija
%
BR. 23
BR. 29
Naziv emitenta: ŠUMARSKO PREDUZEĆE A.D ROŽAJE U STEČAJU
Simbol HOV: SPRO
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 1,594,250
Adresa
Grad
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
669,600
42.0009%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
334,800
21.0005%
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
111,600
7.0002%
4
KALAČ RUSO
2,999
0.1881%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
ROŽAJE
Strana 120 od 143
5
KALAČ FAIK
ROŽAJE
2,866
0.1798%
6
TAHIROVIĆ HAJRAN
ROŽAJE
2,733
0.1714%
7
KUČ RAMIZ
LUČICE
ROŽAJE
2,733
0.1714%
8
ADŽIĆ ROŽIKA
MARšALA TITA 38
ROŽAJE
2,700
0.1694%
9
KURPEJOVIĆ BAJRAM
SREDJANI
ROŽAJE
2,700
0.1694%
10
IVANOVIĆ TOMISLAV
BUKOVICA
ROŽAJE
2,700
0.1694%
Naziv emitenta: UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE STADION DD. BERANE
Simbol HOV: STAD
Ukupan broj akcija: 17,842
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DELEVIĆ ALEKSANDAR
DONJE LUGE
BERANE
6,654
37.2940%
2
BARJAKTAROVIĆ MIROSLAV
8 CRNOGORSKE
BERANE
3,519
19.7231%
3
ZONJIĆ SINIŠA
JASIKOVAČKA 5
Berane
1,008
5.6496%
4
RMUŠ RADOVAN
TREPČA
Berane
1,005
5.6328%
5
RADIČEVIĆ RAJKO
DONJE ZAOSTRO
BERANE
580
3.2508%
6
PEŠIĆ MOMO
POLIMSKA
Berane
431
2.4156%
7
SENIĆ RADOJE
PEŠCA
Berane
416
2.3316%
8
BOLJEVIĆ MAJA
NASELJE KRUŠEVAC 26
PODGORICA
400
2.2419%
9
KORAĆ VESELINKA
JASIKOVAČKA
BERANE
290
1.6254%
10
KORAĆ ALEN
Jasikovačka 30
BERANE
290
1.6254%
Naziv emitenta: HOLDING AK.13 JUL STAKLENICI A.D
Simbol HOV: STAK
Ukupan broj akcija: 924,296
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
HEMPTON CORP.LTD
TORTOLA
2
H.K AGROKOMBINAT 13 JUL
Put Radomira Ivanovića br.2
3
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
4
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
5
ŠUŠKAVČEVIĆ RADOMIR
GOLUBOVCI
6
DRAKIĆ OLGA
MOJANOVIĆI
7
BOŽOVIĆ MILOVAN
8
9
10
Broj akcija
%
INOSTRANSTVO
351,094
37.9850%
Podgorica
321,127
34.7429%
PODGORICA
91,445
9.8935%
Podgorica
46,146
4.9926%
PODGORICA
3,487
0.3773%
PODGORICA
2,163
0.2340%
Aerodromska 2
Podgorica
1,516
0.1640%
VUČINIĆ VOJIN
BALABANI
PODGORICA
1,060
0.1147%
VUKIĆ VINKA
MAHALA BB
Podgorica
1,010
0.1093%
MILIĆ SLAVKA
DONJA GORICA
Podgorica
1,010
0.1093%
Naziv emitenta: PREDUZEĆE ZA SP. I UNUTRAŠNJU TRGOVINU ŠTAMPA
Simbol HOV: STAM
Ukupan broj akcija: 32,151
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Rokšped doo
Josipa Broza Tita 67
PODGORICA
30,013
93.3501%
2
NIKITOVIĆ BOJAN
TRG BOŽANE VUČINIĆ 7
PODGORICA
78
0.2426%
3
MARIĆ VJERA
NERINBB
BUDVA
52
0.1617%
4
PEROVIĆ SAVO
ORAHOVAC
Kotor
45
0.1400%
5
VITOMIR LJUBICA
BJELIŠI
Bar
42
0.1306%
6
KALUĐEROVIĆ MILOVAN
VINOGRADI
Budva
39
0.1213%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 121 od 143
7
DJURAŠKOVIĆ RADOJKA
8
LAKOVIĆ IMRAM
9
PAVIĆEVIĆ VUKOSAVA
10
ČUKVAS IVANKA
SPASIĆA I MAŠERE BR.58 HERCEG NOVI
PODGORICA
36
0.1120%
STUPOVI-PETROVAC
Budva
32
0.0995%
JADRANSI PUT B.B.
Budva
32
0.0995%
31
0.0964%
BRATSTVA I JEDINSTVA
BLOK VII
Naziv emitenta: DRVOIMPEX STANDARD A.D PODGORICA
Simbol HOV: STAN
Ukupan broj akcija: 29,955
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
BOŽOVIĆ GOJKO
Bjelopoljska br.28
Podgorica
2
NIKOČEVIĆ ALIJA
ZALJEVO
3
PELIČIĆ STANKA
4
ĆUPIĆ RADMILA
5
ULIĆEVIĆ SLAVICA
6
VOJINOVIĆ OLIVERA
7
8
9
10
Broj akcija
%
15,139
50.5391%
BAR
5,450
18.1940%
DAJBABE
Podgorica
1,620
5.4081%
ZAGORIČ BB
Podgorica
660
2.2033%
GORIČANI
Podgorica
490
1.6358%
ILIJE MILAČIĆA 35/4
PODGORICA
460
1.5356%
CEROVIĆ MILOSAVA
IVANA VUJOŠEVIĆA 42
Podgorica
445
1.4856%
DJURAŠKOVIĆ TATJANA
MILOJA PAVLOVIĆA 101
Podgorica
420
1.4021%
GRAMEC TATJANA
IVANA VUJOŠEVIĆA 32
Podgorica
405
1.3520%
VUJADINOVIĆ BRANISLAV
KOTORSKA BB
Podgorica
400
1.3353%
Naziv emitenta: HTPP "STARA TARA"
Simbol HOV: STAR
Ukupan broj akcija: 45,390
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VELJKOVIĆ BRANISLAV
UL. I. DECEMBAR BR.18
PLJEVLJA
2
MINIĆ TIHOMIR
M.SRZENTIĆA
3
VUJOŠEVIĆ ZORICA
4
ŽURIĆ TANJA
5
CEROVIĆ MITRA
6
PETROVIĆ MILUN
7
PEROVIĆ MIRJANA
8
LUČIĆ BRANKO
9
DRAGAŠ ZAGORKA
10
RAKOČEVIĆ ZDENKA
Broj akcija
%
43,117
94.9923%
ULCINJ
260
0.5728%
MOŠE PIJADE 37
PODGORICA
240
0.5288%
HERCEGOVAČKA 94
PODGORICA
240
0.5288%
PREDGRAD BR.15
PODGORICA
205
0.4516%
ZENICA
PLJEVLJA
120
0.2644%
PUT JNA 24
PODGORICA
120
0.2644%
-
Pljevlja
120
0.2644%
KRUŠEVO
PLJEVLJA
120
0.2644%
MALO BRDO 4/8
PODGORICA
120
0.2644%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: STEVANOVIĆ TRGOVINA A.D KRUŠEVAC
Simbol HOV: STET
Ukupan broj akcija: 34,430
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Karadžićeva br.7
Kruševac
"STEVANOVIĆ INVEST" D.O.O.
KRUŠEVAC
34,430 100.0000%
Naziv emitenta: ŠTAMPARIJA "OBOD" A.D. Cetinje
Simbol HOV: STOB
R.Br. Naziv
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Ukupan broj akcija: 573,925
Adresa
Grad
Broj akcija
%
Strana 122 od 143
1
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
211,351
36.8255%
2
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
137,756
24.0024%
3
SAVEZ SAMOS.SINDIKATA CG
NOVAKA MILOŠEVA 29/1
PODGORICA
128,597
22.4066%
4
BAKOČ SAŠA
BAJOVA 137
CETINJE
6,384
1.1123%
5
MILATOVIC DJORDJIJE
STRAŠEVSKA 38
NIKŠIĆ
1,740
0.3032%
6
KRIVOKAPIĆ MILOŠ
ZMAJEVA 2
Cetinje
1,554
0.2708%
7
MARKOVIĆ DANICA
"4 JUL" LAM C
Cetinje
1,500
0.2614%
8
MARKOVIĆ IVAN
DONJI KRAJ 6
CETINJE
1,440
0.2509%
9
JOVETIĆ GORAN
ŽARKA ZRENJANINA
PODGORICA
1,440
0.2509%
10
SALAGIĆ SUAD
ZMAJEVA 5
Cetinje
1,398
0.2436%
Naziv emitenta: "SVJETLOST"
Simbol HOV: SVTL
Ukupan broj akcija: 3,128
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
RAROVAC COMMERCE doo
Bracana Bracanovića 6
Podgorica
2
MALTEZ LAZAR
STOJANA KOVAČEVIĆA
BR: 7
3
KORAĆ MILOSAV
N.MILJANIĆA 33
4
5
6
JANIČIĆ NADA
7
ĆOROVIĆ RADULE
8
JOKOVIĆ RATKO
9
10
Broj akcija
%
2,029
64.8657%
NIKŠIĆ
93
2.9731%
NIKŠIĆ
84
2.6854%
KOSTIĆ ZDRAVKO
NIKŠIĆ
68
2.1739%
POPOVIĆ BOŽIDAR
NIKŠIĆ
66
2.1100%
BROĆANAC
NIKŠIĆ
60
1.9182%
POŠĆENJE
ŠAVNIK
59
1.8862%
BISTRIČKA
NIKŠIĆ
48
1.5345%
DAMJANOVIĆ RADOMIR
RELEJSKA 16
NIKŠIĆ
47
1.5026%
TOMAŠEVIĆ RADOMIR
S.STANOJEVIĆA
NIKŠIĆ
47
1.5026%
Naziv emitenta: "SWISS OSIGURANJE" A.D.
Simbol HOV: SWIO
Ukupan broj akcija: 54,985
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
FJORD
NJEGOŠEVA 209
KOTOR
2
LABOVIĆ VUKAŠIN
PEĆ
3
Fond zaj.ulaganja "EUROFOND"
4
VINEKS KO DOO
5
Broj akcija
%
32,236
58.6269%
PEĆ
8,698
15.8189%
Svetog Petra Cetinjskog 78
PODGORICA
7,562
13.7528%
-
INOSTRANSTVO
4,016
7.3038%
DUVANSKI KOMBINAT A.D. PODGORICA
NASELJE KRUŠEVAC B.B.
Podgorica
868
1.5786%
6
MONTE ADRIA BROKER-DILER
Ul Slobode 78
Podgorica
275
0.5001%
7
SOFICO DOO
MARŠALA TITA BB
ROŽAJE
208
0.3783%
8
JOVOVIĆ ALEKSANDAR
SPUŽ
DANILOVGRAD
159
0.2892%
9
HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD
TRG SUNCA 2
BUDVA
146
0.2655%
10
EXPORT-IMPORT VST TREND doo
hotel montenegro a bb
Budva
132
0.2401%
Naziv emitenta: "CASTELLO MONTENEGRO" A.D. Pljevlja
Simbol HOV: TARA
Ukupan broj akcija: 320,505
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Ul. Stanka Dragojevića br.2
Podgorica
VLADA CRNE GORE-MINISTARSTVO
FINANSIJA
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Broj akcija
%
278,002
86.7387%
Strana 123 od 143
2
Holding "PROMET" Pljevlja
Omladinska 2
Pljevlja
7,402
2.3095%
3
D.D. " SLOBODA " NOVI PAZAR
NOVI PAZAR
NOVI PAZAR
7,028
2.1928%
4
DRUŠTVENO PREDUZEĆE ,,TEKSTIL
PROMET ,, LESKO
LESKOVAC
LESKOVAC
5,401
1.6852%
5
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ
VUKA KARADŽIĆA BR.2
NIKŠIĆ
4,826
1.5057%
6
" INEX STJENIK " ČAČAK
CACAK
ČAČAK
4,293
1.3394%
7
REPUBLIČKI FOND ZAJEDNIČKIH
REZERVI
-
Podgorica
4,232
1.3204%
8
" STOTEKS " KRALJEVO
KRALJEVO
ALEKSINAC
3,015
0.9407%
9
JKP "BREZNICA"
Kralja Petra 27
Pljevlja
1,118
0.3488%
10
" PARTIZAN " ČAČAK
BULEVAR OSLOBOĐENJA
BR. 17
ČAČAK
656
0.2047%
Naziv emitenta: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
Simbol HOV: TECG
Ukupan broj akcija: 47,273,940
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MAĐARSKI TELEKOM
Krisztina krt.55
INOSTRANSTVO
2
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
3
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
4
Raffles Associateslt
5
Broj akcija
%
36,177,950
76.5283%
KOPRIVNICA
949,160
2.0078%
PODGORICA
890,548
1.8838%
450 SEVENTH AVE, SUITE
509
INOSTRANSTVO
653,094
1.3815%
NM - Zbirni kastodi račun 6
stanka dragovjevića 46
PODGORICA
593,994
1.2565%
6
HB - Zbirni Kastodi račun 1
josipa broza tita 67
PODGORICA
410,978
0.8694%
7
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
281,715
0.5959%
8
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
281,676
0.5958%
9
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
250,077
0.5290%
10
FRONTAURA GLOBAL FRONTIER FUND
LLC
500 North Deaborn
Street,Chicago
INOSTRANSTVO
147,847
0.3127%
Naziv emitenta: "TREND KORALI" AD
Simbol HOV: TEKR
Ukupan broj akcija: 4,669,351
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
2
Babić Aca
Nehruova br.186/11
Beograd
3
BANOVIĆ VOJO
POLJE
4
DIVANOVIĆ RAGIB
PODGRAD
5
JUNKOVIĆ PAULINA
6
7
Broj akcija
%
4,558,130
97.6181%
13,125
0.2811%
Bar
1,591
0.0341%
Bar
1,136
0.0243%
POLJE
Bar
1,041
0.0223%
LEKOVIĆ NEVEN
OBALA 13 JULA 6
BAR
1,035
0.0222%
BURIĆ SLOBODAN
Dalmatinska bb
Podgorica
1,030
0.0221%
8
IVKOVIĆ RADMILA
RUSKO NASELJE 14/2
Bar
1,012
0.0217%
9
PAVIĆEVIĆ MIHAILO
BJELIŠI
Bar
969
0.0208%
10
ČOBIĆ KAJA
TOMBA
Bar
969
0.0208%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 124 od 143
Naziv emitenta: "TERMOPLAST U STEČAJU". GUSINJE
Simbol HOV: TEPL
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 95,346
Adresa
Grad
Broj akcija
%
66,141
69.3695%
800
0.8390%
Plav
769
0.8065%
PLAV
560
0.5873%
PLAV
480
0.5034%
BERANE
480
0.5034%
PLAV
400
0.4195%
PLAV
320
0.3356%
PLAV
PLAV
320
0.3356%
PLAV
PLAV
240
0.2517%
1
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
2
OMERAGIĆ RAFET
GUSINJE
PLAV
3
ĐONBALAJ MEHMET
HOTI - VUSANJE
4
DJONBALJAJ HADŽA
VUSANJE
5
DJONBALJAJ TAHIR
VUSANJE
6
HADŽIALJEVIĆ HARIS
VIII CRNOGORSKE
BRIGADE 3
7
BAŠIĆ ORHAN
PLAV
8
LJECAJ AHMET
MARTINOVIĆI
9
LJEŠNJANIN SAFET
10
KOLAŠINAC SENAD
000
Naziv emitenta: TI TITEX A.D
Simbol HOV: TITI
Ukupan broj akcija: 2,559,945
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
NOVUS naložbeno podictje dd
Cankarjeva ulica 6
Maribor
2
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
3
PODGORIČKA BANKA SOCIETE
GENERALE GROUP AD
Novaka Miloševa 8a
4
"PINUS INVEST" DOO
5
PROTIĆ NENAD
6
OSTALI POVJERIOCI
7
ŠUŠIĆ RADOVAN
8
SENICA JANEZ
-
9
MARKIŠIĆ RAMIJA
10
VUJIČIĆ VLADAN
Broj akcija
%
1,015,093
39.6529%
PODGORICA
666,240
26.0256%
Podgorica
148,848
5.8145%
MILA RADUNOVIĆA 4C
PODGORICA
130,904
5.1135%
MARIBOR
MARIBOR
72,582
2.8353%
-
Podgorica
39,560
1.5453%
TREBJEŠKA 82
NIKŠIĆ
12,730
0.4973%
Maribor
7,440
0.2906%
13 JULA 17
PODGORICA
5,862
0.2290%
BUL. REVOLUCIJE 84
PODGORICA
5,182
0.2024%
Naziv emitenta: TP "CENTAR RAŽNATOVIĆ "ZA PROMET A.D
Simbol HOV: TPCR
Ukupan broj akcija: 198,374
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
" RAŽNATOVIĆ " DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVOR
DONJA GORICA BB.
Podgorica
2
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
3
KUMBUROVIĆ ŽELJKA
4
VUKČEVIĆ PERSA
5
VUKČEVIĆ ŽARKO
6
7
8
DAMJANOVIĆ MIRJANA
9
IVANOVIĆ RUŽICA
10
BEGOVIĆ BOJANA
Broj akcija
%
101,172
51.0006%
PODGORICA
37,794
19.0519%
CIJEVNA BB
PODGORICA
4,236
2.1354%
SELO BOTUN
Podgorica
516
0.2601%
UL. IVANGRADSKA 26
Podgorica
494
0.2490%
RAŽNATOVIĆ STANKA
ČURA SALAJA 11
PODGORICA
450
0.2268%
LAKIĆ MILICA
UL. MITRA BAKIĆA 74
Podgorica
430
0.2168%
UL. 8 MARTA BR. 50
Podgorica
424
0.2137%
UL. NIKOLE ĐURKOVIĆA
BB.
Podgorica
368
0.1855%
Podgorica
368
0.1855%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 125 od 143
Naziv emitenta: TP CENTAR KOŽA
Simbol HOV: TPCT
Ukupan broj akcija: 7,018
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
MUGOŠA SLAVKO
RADOSAVA BURIĆA 254
2
VELIMIROVIĆ DOBROSLAV
KOSMAJSKA 17
3
LAKIĆEVIĆ NOVAK
4
ŠAJO - PODGORICA
5
RADEVIĆ MIRJANA
6
ŠĆEKIĆ MILIJANKA
7
ŽUGIĆ BOSILJKA
8
MUGOŠA MIŠKO
9
PAVIĆEVIĆ SENKA
10
ĐUROVIĆ MILAN
Broj akcija
%
Podgorica
6,074
86.5489%
Podgorica
98
1.3964%
V. RAIČKOVIĆA 18 A
PODGORICA
65
0.9262%
UL. 18. JULA BR. 33
Podgorica
33
0.4702%
BIOČE BB
Podgorica
27
0.3847%
ŠTITARI
Berane
24
0.3420%
Đoka Miraševića br.57
Podgorica
24
0.3420%
DAHNA BB
Podgorica
23
0.3277%
AERODROMSKA 10
Podgorica
22
0.3135%
MEŠE SELIMOVIĆA 20
Podgorica
21
0.2992%
Naziv emitenta: TRGOVINA CG A.D
Simbol HOV: TRCG
Ukupan broj akcija: 27,820
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
KALAČ SAFET
MARŠALA TITA 4/1
ROŽAJE
5,448
19.5830%
2
FETAHOVIĆ EROL
ROŽAJE
5,015
18.0266%
3
AGOVIĆ AVDO
JAHA KURTAGIćA 14
ROŽAJE
4,729
16.9986%
4
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
807
2.9008%
5
BOŠKOVIĆ SRDJAN
SPASA NIKOLIĆA 30
PODGORICA
470
1.6894%
6
DULOVIĆ DAVOR
DRIJENAK
KOLAŠIN
470
1.6894%
7
LEKIĆ NEBOJŠA
DJULIĆE
ANDRIJEVICA
470
1.6894%
8
DJORDAN DAMJAN
JEREVANSKA 46
PODGORICA
470
1.6894%
9
VASOVIĆ DEJAN
TREPČA
ANDRIJEVICA
470
1.6894%
10
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
470
1.6894%
Naziv emitenta: TRŽNI CENTAR A.D MOJKOVAC
Simbol HOV: TRCM
Ukupan broj akcija: 397
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC
Mojkovac
mojkovac
307
77.3300%
2
Smolović Stana
MOJKOVAC
3
Vlaović Sonja
4
Ćetković Sanja
5
6
Mojkovac
18
4.5340%
Mojkovac
17
4.2821%
D.TOMOVIĆA 10
Mojkovac
9
2.2670%
Vlahović Milosav
MOJKOVAC
Mojkovac
7
1.7632%
RISTIĆ RADA
MOJKOVAC
Mojkovac
7
1.7632%
7
Vidojević Milivoje
RUDNICA
Mojkovac
7
1.7632%
8
Krgović Mijomir
POLJA,MOJKOVAC
Mojkovac
7
1.7632%
9
Bošković Vojo
BB
Mojkovac
7
1.7632%
10
Bukelić Ranka
D TOMOVIĆA BB
Mojkovac
7
1.7632%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 126 od 143
Naziv emitenta: TRGOKOOP DD. PODGORICA
Simbol HOV: TRCO
Ukupan broj akcija: 20,976
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
2
TOMKIĆ IGOR
3
4
5
6
Broj akcija
%
Podgorica
1,260
6.0069%
K. BAJIĆA
BERANE
1,250
5.9592%
LEKOVIĆ VJERA
BOKEŠKIH BRIGADA 10
Podgorica
826
3.9378%
RACKOVIĆ DJORDJIJE
BERI
Podgorica
826
3.9378%
LALEVIĆ RADOVAN
MILADINA POPOVIĆA 193
PODGORICA
750
3.5755%
STANIŠIĆ BISERKA
PELEV BRIJEG
Podgorica
670
3.1941%
7
NELEVIĆ LAZAR
CRNOJEVIĆA 21
Podgorica
588
2.8032%
8
GOŠOVIĆ SVETOZAR
SKOPSKA 52
Podgorica
588
2.8032%
9
VEŠKOVIĆ MILOŠ
KISJELICA
Podgorica
588
2.8032%
10
MILIĆ MILANKA
PODGORICA
Podgorica
588
2.8032%
Naziv emitenta: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INV. FONDOM TREND
Simbol HOV: TRED
Ukupan broj akcija: 8,021
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
BERMONT
BERISLAVCI BB
PODGORICA
6,239
77.7833%
2
ZETMONT
BERISLAVCI BB
PODGORICA
1,782
22.2167%
Naziv emitenta: FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA TREND
Simbol HOV: TREN
Ukupan broj akcija: 191,007,075
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE PIF
"TREND" PODGORICA
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
57,761,039
30.2403%
2
ZETMONT
BERISLAVCI BB
PODGORICA
9,930,033
5.1988%
3
Prva banka Crne Gore ad
CETINJSKI PUT BB
PODGORICA
4,003,432
2.0960%
4
HAWLING LIMITED
GIBRALTAR
INOSTRANSTVO
3,912,500
2.0484%
5
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
3,552,847
1.8601%
6
ZETAGRADNJA
UL: V PROLETERSKE BB.
PODGORICA
3,503,801
1.8344%
7
MONTE ADRIA BROKER-DILER
Ul Slobode 78
Podgorica
2,934,583
1.5364%
8
European Funds Inc
Suite 606,1220 N. Market
Street
INOSTRANSTVO
1,995,000
1.0445%
9
Raffles Associateslt
450 SEVENTH AVE, SUITE
509
INOSTRANSTVO
1,972,500
1.0327%
10
NOVAK ALEŠ
SLATINA V ROŽNI DOLINI
16F
CELJE
1,527,354
0.7996%
Naziv emitenta: TRGOCET A.D CETINJE
Simbol HOV: TRGO
Ukupan broj akcija: 60,109
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Jabučka bb
Cetinje
42,159
70.1376%
"MARTEX" DOO
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 127 od 143
2
RADIŠIĆ MIRJANA
GIPOS
Cetinje
263
0.4375%
3
RADIŠIĆ BOŽIDAR
GIPOS 2/3
Cetinje
263
0.4375%
4
MARKOVIĆ STANKA
B.LENJINA 2
Cetinje
263
0.4375%
5
MITROVIĆ SENKA
NJEGOŠEVA 31
Cetinje
258
0.4292%
6
IVANIŠEVIĆ DUBRAVKA
BAJOVA 3
Cetinje
245
0.4076%
7
DJURKOVIĆ STANKA
X CRNOGORSKE S-65
CETINJE
238
0.3959%
8
VUKIĆ DANICA
DOBRSKO SELO
CETINJE
237
0.3943%
9
PEROVIĆ IVO
BAJICE 5
CETINJE
237
0.3943%
10
IVANIŠEVIĆ JELENA
MARKSA I ENGELSA BB
PODGORICA
237
0.3943%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: 3M BROKER
Simbol HOV: TRIM
Ukupan broj akcija: 1,397
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
PAJKOVIĆ DOBRILA
VELIMIRA TERZIĆA 3
PODGORICA
701
50.1790%
2
PAJKOVIĆ MATIJA
VELIMIRA TERZIĆA 3
PODGORICA
466
33.3572%
3
PAJKOVIĆ MILENA
VELIMIRA TERZIĆA 3
Podgorica
230
16.4639%
Naziv emitenta: TRGOTEKSTIL A.D
Simbol HOV: TRNI
Ukupan broj akcija: 73,655
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
ĐURKOVIĆ COMPANY - NIKŠIĆ
ŠKOLSKA BB.
NIKŠIĆ
58,540
79.4787%
2
ROSANDIĆ IGOR
S.STANOJEVIĆA
NIKŠIĆ
360
0.4888%
3
ŠOLOVIĆ DRAGICA
BULEVAR 13. JULA
Nikšić
316
0.4290%
4
ĆIROVIĆ STANOJKA
GLIBAVAC
Nikšić
303
0.4114%
5
DP "KONFEKCIJA KOLOR"
SVETOZARA LAZAREVIĆA
26
ARILJE
302
0.4100%
6
VUČINIĆ VUKOTA
KARADJORDJEVA 18
NIKŠIĆ
270
0.3666%
7
PETROVIĆ IVAN
GRAČANIČKA
NIKŠIĆ
270
0.3666%
8
GARČEVIĆ RATKO
B.PIVLJANINA S84
Nikšić
257
0.3489%
9
NIKČEVIĆ DRAGAN
STUBIČKA 10/13
Nikšić
255
0.3462%
10
LJEŠKOVIĆ ŠĆEPAN
NJEGOŠEVA
Nikšić
249
0.3381%
Naziv emitenta: INDUSTRIJA PIVA I SOKOVA TREBJESA
Simbol HOV: TRNK
Ukupan broj akcija: 713,237
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
BLACK SEA MONTENEGRO DOO
Vuka Karadžića 13/1
PODGORICA
532,536
74.6647%
2
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
26,635
3.7344%
3
RADOSLAV TOMIĆ
SIME LUKINA LAZIĆA 12
BEOGRAD
9,370
1.3137%
4
JELIČIĆ-PURKO MIROSLAV
DON F.BULIĆA 44
SOLIN
9,156
1.2837%
5
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
3,911
0.5483%
6
CK - Zbirni kastodi račun 1
Moskovska bb
PODGORICA
3,690
0.5174%
7
HAROVIĆ SNEŽANA
B.PIVLJANINA 1
NIKŠIĆ
3,438
0.4820%
8
BOJANIĆ MILAN
STRAŠEVINA
NIKŠIĆ
3,303
0.4631%
9
HAROVIĆ EMIL
-
NIKŠIĆ
2,655
0.3722%
10
MARTINOVIC DUSKO
S. KOVAČEVIĆA
NIKŠIĆ
2,161
0.3030%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 128 od 143
Naziv emitenta: TRGOPRESS
Simbol HOV: TRPR
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 34,327
Adresa
Grad
Broj akcija
%
34,077
99.2717%
122
0.3554%
PODGORICA
40
0.1165%
PODGORICA
25
0.0728%
-
PODGORICA
17
0.0495%
VLADIKE PETRA I BB
PODGORICA
12
0.0350%
PREDGRADJE 8
CETINJE
10
0.0291%
-
PODGORICA
7
0.0204%
B.C.J. BB
CETINJE
6
0.0175%
BUL. OKTOBARSKE
REVOLUCIJ 101
PODGORICA
6
0.0175%
1
D.P. "ŠTAMPA"
27 marta 34
Podgorica
2
VUJOVIĆ BRANISLAV
GIPOS I/3-10
CETINJE
3
NIKITOVIĆ OLGA
Sitnička ulica bb, Gornja
Gorica
4
HOT KADRIJA
-
5
PEJUŠKOVIĆ MARIJA
6
POPOVIĆ DREKALE
7
PETRIČEVIĆ VJERA
8
KNEŽEVIĆ MILANKA
9
KALUDJEROVIĆ MARKO
10
CUCOVIĆ ENVERA
Naziv emitenta: TURIST BIRO A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: TUBI
Ukupan broj akcija: 8,449
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
JOVANOVIĆ BRANISLAV
P.PUT 3
NIKŠIĆ
4,896
57.9477%
2
MIJUŠKOVIĆ ANA
DANILA BOJOVIĆA BB
NIKŠIĆ
595
7.0423%
3
BURIĆ ŽANA
MANASTIRSKA
NIKŠIĆ
595
7.0423%
4
PADALICA BLAŽO
MANASTIRSKA
NIKŠIĆ
595
7.0423%
5
DAMJANOVIĆ SLOBODAN
S.ŠĆEPANA 4
NIKŠIĆ
595
7.0423%
6
TADIĆ ZORAN
A.BACKOVIĆA 14
NIKŠIĆ
120
1.4203%
7
ANDRIJAŠEVIĆ RADOJKA
ŠKOLSKA 14
NIKŠIĆ
85
1.0060%
8
MIJUŠKOVIĆ MILKA
NJEGOŠEVA 10 B
NIKŠIĆ
85
1.0060%
9
ĐUKANOVIĆ JEVROSIMA
S. ŠOBAJIĆA 7
NIKŠIĆ
85
1.0060%
10
BURIĆ MILUTIN
MANASTIRSKA 15
NIKŠIĆ
85
1.0060%
Naziv emitenta: TURJAK D.D ROŽAJE
Simbol HOV: TURJ
Ukupan broj akcija: 338,077
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
M-PETROL DOO
Žute Litiće bb
Rožaje
319,780
94.5879%
2
ADEMAGIĆ BEĆIR
MARšALA TITA 29
ROŽAJE
1,179
0.3487%
3
SLOMONT TURIST DOO
CIJEVNA BB
PODGORICA
1,106
0.3271%
4
PEROVIĆ DUŠAN
SAVSKA III 2
PODGORICA
1,060
0.3135%
5
IBRAHIMOVIĆ ERVIN
MARšALA TITA bb
ROŽAJE
1,059
0.3132%
6
KALAČ HAMO
MARšALA TITA bb
ROŽAJE
621
0.1837%
7
LEDINIĆ NAZIM
30 SEPTEMBRA bb
ROŽAJE
610
0.1804%
8
ĆOROVIĆ ŠEFIK
M PEĆANINA BR59
ROŽAJE
585
0.1730%
9
VAŠALIĆ MILOSAVA
S.KOVAČEVIĆA
NIKŠIĆ
552
0.1633%
10
NOVALIĆ SUKO
LAGATORI
Berane
535
0.1582%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 129 od 143
Naziv emitenta: TURIST BIJELO POLJE
Simbol HOV: TURS
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 8,310
Adresa
Grad
Broj akcija
%
Podgorica
3,806
45.8002%
Podgorica
1,904
22.9122%
635
7.6414%
BIJELO POLJE
71
0.8544%
LJEŠNIČKA
BIJELO POLJE
71
0.8544%
RAKONJE
BIJELO POLJE
67
0.8063%
BIJELO POLJE
BIJELO POLJE
67
0.8063%
SUTIVAN
BIJELO POLJE
65
0.7822%
BIJELO POLJE
BIJELO POLJE
65
0.7822%
RAKONJE
BIJELO POLJE
63
0.7581%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
3
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
4
ĐUROVIĆ VLADIMIR
BIJELO POLJE
5
KRIVOŠIĆ ĆAZIM
6
OBRADOVIĆ TOMISLAV
7
AKOVIĆ MILUTIN
8
ČUBROVIĆ RADOVAN
9
ŠĆEKIĆ VELJKO
10
MINIĆ VOJISLAV
Naziv emitenta: UGOSTITELJSTVO U STEČAJU
Simbol HOV: UGBA
Ukupan broj akcija: 667
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
BARJAKTAROVIĆ ŽARKO
PETNJIK
BERANE
300
44.9775%
2
T-MAX
JASIKOVAČKO NASELJE
BB
BERANE
200
29.9850%
3
MARSENIĆ VUKMIR
M.RIJEKA
ANDRIJEVICA
80
11.9940%
4
Mustajbašić Vehbija
Mojsije Zečavića 12
berane
65
9.7451%
5
ANĐIĆ MILETA
NEMANJIN TRG
Berane
22
3.2984%
Naziv emitenta: H.T.P ULCINJSKA RIVIJERA ULCINJ
Simbol HOV: ULRI
Ukupan broj akcija: 1,524,389
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
385,612
25.2962%
2
FOND ZA OBEŠTEĆENJE
PODGORICA
PODGORICA
183,085
12.0104%
3
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
154,600
10.1418%
4
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
128,538
8.4321%
5
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
116,567
7.6468%
6
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
55,860
3.6644%
7
Fond zajedničkog ulaganja "ATLAS MONT" STANKA DRAGOJEVIĆA 4
PODGORICA
42,561
2.7920%
8
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
28,509
1.8702%
9
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
15,677
1.0284%
10
NM - Zbirni kastodi račun 6
stanka dragovjevića 46
PODGORICA
13,000
0.8528%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 130 od 143
Naziv emitenta: ULTEP A.D ULCINJ
Simbol HOV: ULTE
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 13,630
Adresa
Grad
STOJANOVIĆ RADOVAN
IV CRNOGORSKE 4
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
3
MONTSILVER CO
4
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
5
ROVČANIN GORDANA
6
CUCA GAZMEND
7
HAJDAROVIĆ AVDULAH
1
2
Broj akcija
%
NIKŠIĆ
4,276
31.3720%
PODGORICA
3,000
22.0103%
ŠKOLSKA BB
NIKŠIĆ
1,030
7.5569%
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
900
6.6031%
RUBEŽA 77
NIKŠIĆ
572
4.1966%
SUKOBIN
Ulcinj
144
1.0565%
KOSIĆI
Ulcinj
143
1.0492%
8
TAIPOVIĆ DULJO
VLADIMIR
Ulcinj
113
0.8291%
9
STOJANOVIĆ BRANKO
PUT PORED BISTRICE 5
NIKŠIĆ
65
0.4769%
10
STOJANOVIĆ ŽARKO
PUT PORED BISTRICE
NIKŠIĆ
65
0.4769%
Broj akcija
%
48,725
99.5403%
225
0.4597%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: "UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE"
Simbol HOV: UNIQ
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 48,950
Adresa
Grad
1
UNIQA INTERNATIONAL BETEILIGUNGS BEČ,UNTERE
INOSTRANSTVO
DONAUSTRASSE 21,A-1029
2
UNIQA International Versicherungs-Holding UNTERE DONAUSTRASSE
GmbH
21 BEČ
INOSTRANSTVO
Naziv emitenta: USLUŽNI SERVIS A.D BERANE
Simbol HOV: USLS
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 45,108
Adresa
Grad
1
BARJAKTAROVIĆ ŽARKO
PETNJIK
BERANE
16,832
37.3149%
2
ORTAČKO DRUŠTVO TEHNOSTAR
PETNJIK
Berane
5,348
11.8560%
3
MALEVIĆ MILISAV
Berane
810
1.7957%
4
ĐURIŠIĆ MILJAN
BABINO
Berane
786
1.7425%
5
RAKETIĆ MILIJA
RIJEKA MARSENICA
Andrijevica
700
1.5518%
6
MARTIĆ DRAGAN
DONJE LUGE
Berane
675
1.4964%
7
BARJAKTAROVIĆ SLAVOLJUB
PETNJIK
Berane
655
1.4521%
8
BARJAKTAROVIĆ ŽELJKO
29 NOVEMBAR 12 B
Berane
646
1.4321%
9
GOLUBOVIĆ MILENKO
DRAGOSAVA POLICA
Berane
639
1.4166%
10
ISLAMOVIĆ BEDRIJA
HAREME
Berane
639
1.4166%
Naziv emitenta: VATROSTALNA A.D
Simbol HOV: VATR
Ukupan broj akcija: 1,209,729
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
LOPUŠINA JOVAN
ČOKA MIRAŠEVIĆA 29
Podgorica
449,993
37.1978%
2
VUJOŠEVIĆ DANILO
VIJENAC DANILA KIŠA 4
PODGORICA
449,489
37.1562%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 131 od 143
3
DJUROVIĆ DJORDJIJE
MEŠE SELIMOVIĆA 18
Podgorica
85,861
7.0975%
4
KILIBARDA RADOSAV
MITRA BAKIĆA 4
Podgorica
45,571
3.7670%
5
LOPUŠINA ANGELINA
ĐOKA MIRAŠEVIĆA M-1
PODGORICA
39,618
3.2749%
6
VUJOŠEVIĆ PERIŠA
VIJENCI DANILA KIŠA 4
PODGORICA
38,464
3.1796%
7
PAVLOVIĆ RADOSAV
TRG Š. PETROVIĆA
NIKŠIĆ
5,253
0.4342%
8
RONDIĆ MALIĆ
ZLATICA BB
Podgorica
4,279
0.3537%
9
DŽUVER DRAGAN
NEZNANIH JUNAKA 18
Podgorica
4,279
0.3537%
10
TADIĆ MOMČILO
IX CRNOGORKSE BB
Podgorica
4,279
0.3537%
Naziv emitenta: "LUČ-PLUS" A.D BERANE
Simbol HOV: VEBA
Ukupan broj akcija: 72,865
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
BABIĆ MOMIR
KALUDERA BB
BERANE
47,832
65.6447%
2
LUČ d.o.o.
Dragiše Radevića 6
BERANE
19,648
26.9649%
3
NEDIĆ GORDANA
PEŠCA
Berane
345
0.4735%
4
BARJAKTAROVIĆ BRANKA
PETNJIK
BERANE
240
0.3294%
5
BABOVIĆ VUKOTA
PETNJIK
BERANE
240
0.3294%
6
ĆEMAN ŠADIJA
Gornja Vrbica
BERANE
240
0.3294%
7
ALIBAŠIĆ ZUVDIJA
GORNJA VRBICA
BERANE
240
0.3294%
8
SKENDEROVIĆ (S)MEVLIDA
TRPEZI
BERANE
240
0.3294%
9
ĆEMAN IZETA
G.Vrbica
BERANE
240
0.3294%
10
BARJAKTAROVIĆ MIRUNA
PETNJIK
BERANE
240
0.3294%
Naziv emitenta: VELEPRODAJA A.D
Simbol HOV: VELE
Ukupan broj akcija: 32,909
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
PANTO MARKET - IGALO
NORVEŠKA BR. 4
Herceg Novi
13,097
39.7976%
2
KRIVOKAPIĆ VASO
Mokrine
Herceg Novi
10,562
32.0946%
3
ŠAPURIĆ DRAGICA
VI CRNOGORSKE
NIKŠIĆ
64
0.1945%
4
JOKIĆ MILIJANA
KUTA
NIKŠIĆ
47
0.1428%
5
TODOROVIĆ SLAVKA
BISTRIČKA 11 BR.17.
NIKŠIĆ
47
0.1428%
6
ŠĆEPANOVIĆ STANISLAVA
PLANA
BILEĆA
47
0.1428%
7
TADIĆ DESANKA
VIR
Bar
47
0.1428%
8
VUKIĆEVIĆ VOJISLAVKA
BREZOVIK
NIKŠIĆ
47
0.1428%
9
TODOROVIĆ DESA
A. POPOVIĆA
NIKŠIĆ
47
0.1428%
10
ŠPADIJER MILICA
BOLJEVIĆI
Bar
47
0.1428%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: VELIMPORT A.D
Simbol HOV: VELI
Ukupan broj akcija: 16,304
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
LEKOVIĆ LJILJANA
BRACANA BRACANOVIĆA
80
Podgorica
6,519
39.9841%
2
EFOVIĆ SABAHETA
VASA RAIČKOVIĆA 30
PODGORICA
1,606
9.8503%
3
KOLINOVIĆ BORIVOJE
PRVAPROLETERSKA3/2
BUDVA
350
2.1467%
4
ČOVIĆ SRDJAN
BUL. REVOLUCIJE 68
PODGORICA
300
1.8400%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 132 od 143
5
PETROVIĆ MARA
V. RAICKOVIĆA 38
PODGORICA
230
1.4107%
6
TOMAŠEVIĆ RADOMIR
S.STANOJEVIĆA
NIKŠIĆ
224
1.3739%
7
LEKOVIĆ MILENA
BRACANA BRACANOVIĆA
80
PODGORICA
213
1.3064%
8
VUJOŠEVIĆ RADMILA
ZAGORIČ 53
PODGORICA
200
1.2267%
9
ŠOĆ VASILIJE
MOŠE PIJADE
Podgorica
143
0.8771%
10
BARJAKTAROVIĆ DUBRAVKA
OKTOBARSKE
REVOLUCIJE 122
PODGORICA
140
0.8587%
Naziv emitenta: VELEPROMET A.D. Podgorica
Simbol HOV: VELP
Ukupan broj akcija: 854,370
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VUJOVIĆ UGLJEŠA
13 JUL BB
BUDVA
2
MARIĆ FATIMA
3
4
5
6
Broj akcija
%
835,560
97.7984%
OKTOBARSKE REVOLUCIJ PODGORICA
72/III
1,560
0.1826%
IVANOVIĆ RANKO
MOSORSKA 1
Podgorica
1,171
0.1371%
TOMAŠEVIĆ DRAGOLJUB
LAZINE
DANILOVGRAD
910
0.1065%
ČARAPIĆ JOVAN
-
Podgorica
910
0.1065%
DJURIČKOVIĆ NADA
IVANA VUJOŠEVIĆA 56
Podgorica
835
0.0977%
7
RACKOVIĆ LUKA
VIJENAC KOSOVSKIH
JUNAKA BR. 3
Podgorica
815
0.0954%
8
BRNOVIĆ PETAR
DONJI KRAJ
CETINJE
815
0.0954%
9
RAKOČEVIĆ VUKAŠIN
NEZNANIH JUNAKA 65
PODGORICA
815
0.0954%
10
RACKOVIĆ ZARIJA
ORJENSKA I
Podgorica
815
0.0954%
Naziv emitenta: VELETEX A.D
Simbol HOV: VELT
Ukupan broj akcija: 37,673
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
GOLUBOVIĆ VLASTIMIR
NIKOLE TESLE 23
PODGORICA
35,064
93.0746%
2
GOLUBOVIĆ MILOŠ
BJELASIČKA 1
PODGORICA
855
2.2695%
3
GOLUBOVIĆ MILAN
M.LALIĆA 1
PODGORICA
145
0.3849%
4
CK - Zbirni kastodi račun 5
moskovska bb
PODGORICA
93
0.2469%
5
JEVTOVIĆ JOVAN
24 NOVEMBAR
20
Bar
63
0.1672%
6
MARIĆ BUDIMIRKA
B REVOLUCIJE
12
Bar
55
0.1460%
7
TOMOVIĆ STEVO
SUTOMORE
Bar
53
0.1407%
8
MEHOVIĆ SAFET
24.NOVEMBAR 16/A
Bar
53
0.1407%
9
MILOVIĆ SLAVICA
ŠUŠANJ
Bar
53
0.1407%
10
BULATOVIĆ LJILJANA
POPOVIĆI
Bar
51
0.1354%
000
Naziv emitenta: T. P. "VINOPROMET" A.D. Herceg Novi
Simbol HOV: VINO
Ukupan broj akcija: 65,658
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
"POMORSKI SAOBRAĆAJ" AD ZA
PREVOZ VOZILA TERE
KAMENARI
Herceg Novi
2
VEŠOVIĆ MARINKO
29 NOVEMBRA
3
BRAJIĆ BOŽIDAR
RADANOVIĆI
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Broj akcija
%
57,836
88.0868%
BERANE
137
0.2087%
KOTOR
121
0.1843%
Strana 133 od 143
4
LAZOVIĆ MARKO
--
HERCEG NOVI
85
0.1295%
5
KRIVOKAPIĆ SLOBODAN
ILINO
BAR
83
0.1264%
6
MURŠIĆ GOJKO
BRACE GRBICA 53D
HERCEG NOVI
83
0.1264%
7
ČOLOVIĆ DANICA
--
HERCEG NOVI
83
0.1264%
8
RADANOVIĆ SLOBODAN
S.ŠARENCA 36
HERCEG NOVI
83
0.1264%
9
VUKOVIĆ MARKO
Bijela 258
HERCEG NOVI
82
0.1249%
10
MATKOVIĆ VUKOSAVA
SAVA ILICA 1
HERCEG NOVI
82
0.1249%
Naziv emitenta: VIP BROKER-DILER
Simbol HOV: VIPB
Ukupan broj akcija: 225,700
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"PERLA"DOO
ŠETALIŠTE PET DANICA
HERCEG NOVI
90,280
40.0000%
2
POPOVIĆ IVAN
ŠETALIŠTE 98
HERCEG NOVI
45,140
20.0000%
3
POPOVIĆ IGOR
ŠETALIŠTE PET DANICA
98
HERCEG NOVI
45,140
20.0000%
4
DANILOVGRAD
18,056
8.0000%
18,056
8.0000%
9,028
4.0000%
JOVOVIĆ ALEKSANDAR
SPUŽ
5
ŠĆEPANOVIĆ IVAN
BRATSTVA I JEDINSTVA 75 PODGORICA
6
JOKSIMOVIĆ IVAN
KEŠE DJUROVIĆA BB
DANILOVGRAD
Naziv emitenta: VUNARSKI KOMBINAT VUNKO A.D BIJELO POLJE
Simbol HOV: VUNK
Ukupan broj akcija: 1,333,291
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Bulevar revolucije 9
Podgorica
190,641
14.2985%
2
DOO "KOMP-AS"
N.MERDOVIĆA BB
BIJELO POLJE
141,641
10.6234%
3
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
102,250
7.6690%
4
KOMPAS AD
N.Merdovića 15
Bijelo Polje
71,014
5.3262%
5
"Mesopromet" d.o.o. B.Polje
Rasovo bb
Bijelo Polje
66,034
4.9527%
6
INCOM-Šehović
Tršova 17
Bijelo Polje
65,442
4.9083%
7
HA - Zbirni kastodi račun 4
PODGORICA
62,782
4.7088%
8
HADŽAJLIĆ BEHIJA
S.PENEZIĆA
BIJELO POLJE
22,162
1.6622%
9
HADŽAJLIĆ REŠAD
S PENEZIĆA 4
BIJELO POLJE
16,290
1.2218%
10
SOFTIĆ MIRZA
S.PENEZIĆA 5/14
BIJELO POLJE
13,920
1.0440%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: VUP A.D
Simbol HOV: VUPD
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 32,287
Adresa
Grad
PAVIĆEVIĆ MINOX D.O.O.
Pažići bb
Danilovgrad
16,189
50.1409%
SEKULIĆ DAVOR
SEKULIĆI BB
DANILOVGRAD
12,877
39.8829%
ORIJA LUKA
DANILOVGRAD
664
2.0566%
ĆURILAC
DANILOVGRAD
70
0.2168%
Grlić
DANILOVGRAD
50
0.1549%
DANILOVGRAD
Danilovgrad
41
0.1270%
PAVIĆEVIĆ VOJISLAVKA
GORICA
Danilovgrad
40
0.1239%
KALUDJEROVIĆ MARKO
GRUDA
DANILOVGRAD
40
0.1239%
STANIŠIĆ RADOJKA
Danilovgrad
Danilovgrad
39
0.1208%
1
2
3
PAVIĆEVIĆ SONJA
4
VUČINIĆ ZORAN
5
ĆIPOVIĆ NIKOLA
6
MARKOVIĆ STANKA
7
8
9
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 134 od 143
10
JOVANOVIĆ DRAGICA
GRLIĆI
Danilovgrad
36
0.1115%
Naziv emitenta: WESTERN BALKAN INVESTMEN FOND
Simbol HOV: WEBA
Ukupan broj akcija: 1,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DZU WESTERN BALKAN CAPITAL
SERDARA JOLA PILETIĆA
TC PALADA BB
PODGORICA
2
STOCKTON
3
NEREO FINANCE S.A.
4
ZETAGRADNJA
UL: V PROLETERSKE BB.
5
Fond zajedničkog ulaganja"HLT-FOND"
Trg Nikole Kovačevića 8
6
TODOROVIĆ MILJAN
MILANO
7
ĆURČIĆ RADIMIR
-
8
ANSLEY INVESTMENTS AND FINANCE
S.A.BLST ZUERICH
9
10
Broj akcija
%
104
10.4000%
16192 COASTAL HIGHWAY INOSTRANSTVO
100
10.0000%
L-1510 Luxembourg
100
10.0000%
PODGORICA
99
9.9000%
PODGORICA
74
7.4000%
INOSTRANSTVO
50
5.0000%
Kotor
50
5.0000%
TRIDENT CHAMBERS,po
box 146
INOSTRANSTVO
50
5.0000%
KOPROM HANDELS GESMBH
WIEN, FALKENSTRABE
1/12A
INOSTRANSTVO
50
5.0000%
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
50
5.0000%
Broj akcija
%
INOSTRANSTVO
Naziv emitenta: WIENER STAEDTISCHE životno osiguranje Podgorica ad
Simbol HOV: WIST
Ukupan broj akcija: 8,000
R.Br. Naziv
Adresa
1
Schottenring 30, A-1010 BEČ INOSTRANSTVO
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener
Staedtische Versich
Grad
8,000 100.0000%
Naziv emitenta: MONTENEGRO BROKER DILER
Simbol HOV: WOBD
Ukupan broj akcija: 1,520,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
INDUSTRIAIMPORT-INDUSTRIAIMPEKS
Marka Miljanova 17
Podgorica
2
VUKOVIĆ DEJAN
J. TOMAŠEVIĆA 3
3
JOVANOVIĆ ZORAN
NIKOLE TESLE 24 A
4
MARKOVIĆ BOGIĆ
5
ČAUŠEVIĆ ELVISA
6
7
8
9
Hajdarević Rafeta
10
SOFTIĆ MIRZA
Broj akcija
%
1,364,000
89.7368%
Bar
83,000
5.4605%
PODGORICA
71,373
4.6956%
MOJANOVIĆI
PODGORICA
665
0.0438%
STUP
BRČKO
155
0.0102%
RADONJIĆ BLAŽO
Sebenje 21
RADOVLJICA
150
0.0099%
HADŽAJLIĆ BEHIJA
S.PENEZIĆA
BIJELO POLJE
150
0.0099%
BAHOVIĆ ENAD
LOZNICE
BIJELO POLJE
105
0.0069%
S. HAŠIMBEGOVIĆA
BIJELO POLJE
100
0.0066%
S.PENEZIĆA 5/14
BIJELO POLJE
100
0.0066%
Naziv emitenta: WALL STREET BROKER
Simbol HOV: WSBR
Ukupan broj akcija: 25,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
DOKIĆ DAVOR
BRATSTVA JEDINSTVA
PODGORICA
14,000
56.0000%
2
DOKIĆ JASNA
DUBOVICA LUX
BUDVA
11,000
44.0000%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 135 od 143
Naziv emitenta: JUGOINSPEKT A.D PODGORICA
Simbol HOV: YUIN
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 1,117
Adresa
Grad
Broj akcija
%
PODGORICA
73
6.5354%
Bar
72
6.4458%
Bar
64
5.7296%
PODGORICA
64
5.7296%
Bar
63
5.6401%
Bar
59
5.2820%
PERAST BR.80
Kotor
59
5.2820%
NASELJE BJELIŠI
Bar
57
5.1030%
KNEŽEVIĆ VOJISLAV
UL. BORSKA
Bar
54
4.8344%
STANOVIĆ OLIVER
M.BOŠKOVIĆA 8.
Bar
51
4.5658%
1
JOVANOVIĆ ZORAN
NIKOLE TESLE 24 A
2
BUJKOVIĆ BRANKO
J TOMAŠEVIĆA
3
ĆETKOVIĆ PETAR
NASELJE ILINE
4
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
5
KRIVOKAPIĆ RADOSAV
ŠUŠANJ
6
KAPLANOVIĆ MELEĆA
MARŠALA TITA BR. 15/22
7
Lazarević Đorđe
8
MEĆIKUKIĆ SAVO
9
10
22
Naziv emitenta: "RAŽNATOVIĆ CETINJE"
Simbol HOV: ZACO
Ukupan broj akcija: 160,914
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
" RAŽNATOVIĆ " DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVOR
DONJA GORICA BB.
Podgorica
2
VLAHOVIĆ SVETLANA
IVANA VUJOŠEVIĆA 29
3
VLAHOVIĆ VOJIN
IVANA VUJOŠEVIĆA 29
4
VUJOŠEVIĆ ŽIVKO
5
Broj akcija
%
124,701
77.4954%
PODGORICA
1,474
0.9160%
PODGORICA
989
0.6146%
IX CRNOGORSKE
BRIGADE 45
PODGORICA
989
0.6146%
BERNJAK JOŽE
SAVE KOVAČEVIĆA 64
PODGORICA
846
0.5257%
6
ŽUGIĆ BOSILJKA
Đoka Miraševića br.57
Podgorica
796
0.4947%
7
RAIČKOVIĆ MIRJANA
-
Podgorica
769
0.4779%
8
SAVIĆ ALEKSANDAR
-
Podgorica
685
0.4257%
9
JAUKOVIĆ MILIKA
-
Podgorica
655
0.4070%
10
PAVIĆEVIĆ BOŽIDARKA
-
Podgorica
566
0.3517%
Naziv emitenta: ZAVOD ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE I GEOTEHNIKU A.D
Simbol HOV: ZAGN
Ukupan broj akcija: 20,471
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
BAKRAČ MILIJANA
Dragovolučka br.8
NIKŠIĆ
17,404
85.0178%
2
BULAJIĆ MIODRAG
ZAGORA
NIKŠIĆ
119
0.5813%
3
VUČETIĆ MOMIR
M. MILJANOVA BR. 1/A
NIKŠIĆ
119
0.5813%
4
DAKOVIĆ ANTONIJA
A. BACKOVIĆA
NIKŠIĆ
119
0.5813%
5
KEKIĆ SLAVKO
VI. CRNOGORSKE T-10
NIKŠIĆ
119
0.5813%
6
RAIČEVIĆ BRANKO
STUBIČKA BR. 83 KLIČEVO
NIKŠIĆ
119
0.5813%
7
MILJANIĆ ZDENKA
KOČANI
NIKŠIĆ
119
0.5813%
8
GRUJIČIĆ DRAGO
P. PAVLOVIĆA P+4
NIKŠIĆ
119
0.5813%
9
TOMAŠEVIĆ PETAR
BUL. BLAŽA JOVANOVIĆA
BR. 1
NIKŠIĆ
119
0.5813%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 136 od 143
10
MARKOVIĆ SVETOZAR
SVETOZARA MARKOVIĆA
BR. 6
NIKŠIĆ
119
0.5813%
Naziv emitenta: SUP ZAŠTITA A.D PODGORICA
Simbol HOV: ZAST
Ukupan broj akcija: 6,234
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
VUJOVIĆ DJURO
ULICA 27.MART BR.24
PODGORICA
2,212
35.4828%
2
"GUARD POPOVIĆ SECURITY" DOO
OKTOBARSKE
REVOLUCIJE 1-3
PODGORICA
707
11.3410%
3
JOKSIMOVIĆ MILOŠ
IVANGRADSKA 3
Podgorica
150
2.4062%
4
STAMATOVIĆ RATOMIR
BRAĆE ZLATIČANINA 9
Podgorica
121
1.9410%
5
SAVIĆ BORKO
TITOVOG VELESA III 5
PODGORICA
120
1.9249%
6
JANJIĆ MILIVOJE
ILIJE MILAČIĆA 60
PODGORICA
120
1.9249%
7
JANKOVIĆ UROŠ
Radosava Burića 286/2
Podgorica
61
0.9785%
8
KLIKOVAC JASNA
MAHALA
Podgorica
60
0.9625%
9
MANDIĆ DEJAN
T. VRBASA 74
Podgorica
59
0.9464%
10
SIMIĆEVIĆ ŽIVKO
S. AERODROM
Podgorica
59
0.9464%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: OPŠTINA ŽABLJAK
Simbol HOV: ZB11
Ukupan broj akcija: 56,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
56,000 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ŽABLJAK
Simbol HOV: ZB12
Ukupan broj akcija: 56,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
56,000 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ŽABLJAK
Simbol HOV: ZB13
Ukupan broj akcija: 56,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
56,000 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ŽABLJAK
Simbol HOV: ZB14
Ukupan broj akcija: 56,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Broj akcija
%
56,000 100.0000%
Strana 137 od 143
Naziv emitenta: OPŠTINA ŽABLJAK
Simbol HOV: ZB15
Ukupan broj akcija: 56,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
56,000 100.0000%
Naziv emitenta: OPŠTINA ŽABLJAK
Simbol HOV: ZB16
Ukupan broj akcija: 56,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Bulevar revolucije 9
Podgorica
Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
Broj akcija
%
56,000 100.0000%
Naziv emitenta: MMK STANDARD A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: ZEDS
Ukupan broj akcija: 333,570
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
COMP-COMERC DOO
Veselina Masleše 13
Nikšić
166,174
49.8168%
2
MATICA GROUP
LASLA GALA 7
NOVI SAD
54,041
16.2008%
3
ILICH SERBA
INOSTRANSTVO
INOSTRANSTVO
3,305
0.9908%
4
LAZAREVIĆ ŽELJKO
PETRA MATOVIĆA 28
PODGORICA
1,178
0.3531%
5
ĆOSOVIĆ MIROSLAV
MITRA BAKIĆA 124
PODGORICA
1,146
0.3436%
6
PAJOVIĆ ŽARKO
SPUŽ
DANILOVGRAD
1,000
0.2998%
7
KALOCI KRISTIJAN
SJENJAK
OSIJEK
1,000
0.2998%
8
PRODANOVIĆ GORAN
PAPUK GORE 13
Osijek
718
0.2152%
9
KALOCI ERVIN
Bele Bartoka 26
OSIJEK
500
0.1499%
10
BULAJIĆ RADMILA
18 SEPTEMBAR
NIKŠIĆ
428
0.1283%
Naziv emitenta: ŽELJEZARA NIKŠIĆ HOLDING KOMPANIJA A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: ZEHK
Ukupan broj akcija: 2,834,607
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
"MNSS B.V."
Koningslaan 17,1075 AA,
Amsterdam
INOSTRANSTVO
2
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
3
Šuškavčević Filip
Podgorica
4
UNIPRED - BIJELO POLJE
T. ŽIŽIĆA BR. 8
5
BOLJEVIĆ RADOMIR
6
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
7
8
Broj akcija
%
1,260,344
44.4627%
620,010
21.8729%
PODGORICA
24,031
0.8478%
Bijelo Polje
19,413
0.6849%
CETINJSKA
PODGORICA
18,886
0.6663%
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
18,767
0.6621%
PODRAVSKA BANKA DD
OPATIČKA 3
KOPRIVNICA
17,769
0.6269%
ČELEBIĆ RAJKO
Obala N.KovaČeviĆa 21
HERCEG NOVI
12,471
0.4400%
9
CARINE - PODGORICA
SKORSKA BB.
Podgorica
11,635
0.4105%
10
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
10,907
0.3848%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 138 od 143
Naziv emitenta: TECHNOSTEEL HVT A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: ZEHV
Ukupan broj akcija: 3,039,014
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Technosteel holding SA
Avenue de Beauregard 1
INOSTRANSTVO
2
JAREDIĆ RADOMIR
VI CRN.LB2 13/3
NIKŠIĆ
3
SELETIĆ NIKOLA
KLIČEVO BB
4
DRAGOVIĆ VOJISLAV
N.TESLE 115
5
FILIPOVIĆ MARIKA
N. HEROJA 11
6
MRVOŠEVIĆ NIKOLA
RUBEŽA 31
7
VUKOTIĆ RADIVOJE
8
STANKOVIĆ DRAGIŠA
9
BAJOVIĆ DUŠAN
10
PAPOVIĆ DUŠAN
Broj akcija
%
3,021,658
99.4289%
263
0.0087%
NIKŠIĆ
247
0.0081%
NIKŠIĆ
215
0.0071%
NIKŠIĆ
205
0.0067%
NIKŠIĆ
179
0.0059%
OZRINIĆI 239
NIKŠIĆ
173
0.0057%
V. MASLEŠE 3
NIKŠIĆ
168
0.0055%
RUBEŽA BR.13
NIKŠIĆ
168
0.0055%
N. HEROJA 11B
NIKŠIĆ
168
0.0055%
Naziv emitenta: INSTITUT CRNE METALURGIJE A. D
Simbol HOV: ZEIN
Ukupan broj akcija: 639,708
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
REPUBLIKA CRNA GORA
J.TOMAŠEVIĆ 1
PODGORICA
122,268
19.1131%
2
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
121,780
19.0368%
3
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
65,827
10.2902%
4
HK ŽELJEZARA NIKŠIĆ AD
VUKA KARDZIĆA BB
NIKŠIĆ
44,888
7.0170%
5
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
40,593
6.3456%
6
FOND ZA OBEŠTEĆENJE
PODGORICA
PODGORICA
33,946
5.3065%
7
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
28,323
4.4275%
8
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
8,405
1.3139%
9
HA - Zbirni Kastodi račun 1
bul svetog petra cetinjskog
143
PODGORICA
2,913
0.4554%
10
LISIČIĆ VASILJKA
HERCEGOVAČKA 63
Podgorica
1,984
0.3101%
Naziv emitenta: LIVNICA A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: ZELI
Ukupan broj akcija: 115,007
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Gatti S.P.A.
Piazza XXY Aprile 12,
Cassono Magnago
INOSTRANSTVO
2
LUKAČEVIĆ UROŠ
BALŠIĆA 4
3
NIKOLIĆ ŽARKO
4
KOĆALO NENAD
5
MARKOVIĆ MILAN
6
7
Broj akcija
%
112,466
97.7906%
PODGORICA
28
0.0243%
LIVEROVIĆI
NIKŠIĆ
25
0.0217%
J.BALETIĆ 16
NIKŠIĆ
24
0.0209%
KOČANI 55
NIKŠIĆ
23
0.0200%
ABRAMOVIĆ MOMČILO
VI CRNOGOR.BR.3
NIKŠIĆ
22
0.0191%
DAKIĆ MARINKO
J.OSTOJIĆA 18/2
NIKŠIĆ
22
0.0191%
8
JOVOVIĆ BORIVOJE
TREBJEŠKA 56
NIKŠIĆ
21
0.0183%
9
KANDIĆ DRAGOMIR
B. TOMOVIĆA 4
NIKŠIĆ
21
0.0183%
10
BABIĆ VOJISLAV
OZRINIĆI BB
NIKŠIĆ
21
0.0183%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 139 od 143
Naziv emitenta: UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE
Simbol HOV: ZEOS
R.Br. Naziv
Ukupan broj akcija: 114,329
Adresa
Grad
1
UNIQA INTERNATIONAL BETEILIGUNGS BEČ,UNTERE
INOSTRANSTVO
DONAUSTRASSE 21,A-1029
2
UNIQA "AD ZA OSIGURANJE BEOGRAD
Knez Mihailova 42
BEOGRAD
Broj akcija
%
100,200
87.6418%
14,129
12.3582%
Naziv emitenta: RADVENT A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: ZERA
Ukupan broj akcija: 295,680
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
"MNSS B.V."
Koningslaan 17,1075 AA,
Amsterdam
INOSTRANSTVO
2
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
VAKA ĐUROVIĆA BB
Broj akcija
%
155,475
52.5822%
PODGORICA
29,477
9.9692%
3
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
12,451
4.2110%
4
GLOMAZIĆ JOVAN
D. PRAVICE BR.5
NIKŠIĆ
1,230
0.4160%
5
LAZAREVIĆ ŽELJKO
PETRA MATOVIĆA 28
PODGORICA
1,222
0.4133%
6
ĐURĐEVAC BRANKO
B.TOMOV.42
NIKŠIĆ
550
0.1860%
7
MILJANIĆ TOMISLAV
N. OD ROVINA 7
NIKŠIĆ
530
0.1792%
8
BULAJIĆ VESNA
ŠKOLSKA 10
NIKŠIĆ
500
0.1691%
9
KRIVOKAPIĆ MILORAD
29 NOVEMBAR 12
NIKŠIĆ
458
0.1549%
10
PRIJOVIĆ DUŠAN
VI CRNOG.V/A
NIKŠIĆ
452
0.1529%
Naziv emitenta: FILMSKO PREDUZEĆE "ZETA FILM" A.D. Budva
Simbol HOV: ZETF
Ukupan broj akcija: 376,588
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
Kolokotroni street, Avgi
Court, Limassol
INOSTRANSTVO
195,449
51.9000%
ANAGUSTA ENTERPRISES LIMITED
2
MIĆUNOVIĆ PREDRAG
BUL. LENJINA 56
PODGORICA
100,527
26.6942%
3
MARDJONOVIĆ ALEKSANDAR
ORAHOVAČKA 32
PODGORICA
3,124
0.8296%
4
JELUŠIĆ-BOJBAŠA BOŽENA
Babin do bb
Budva
2,687
0.7135%
5
MILATOVIC MIOMIR
STRAŠEVSKA 38
NIKŠIĆ
2,558
0.6793%
6
RAĐENOVIĆ LEPOSAVA
STARIGRAD
Budva
2,487
0.6604%
7
RAŽNATOVIĆ RADOJKA
DOSITEJEVA4/2
Budva
2,487
0.6604%
8
ZENOVIĆ MARICA
NIKA ANDJUSA BB
Budva
2,487
0.6604%
9
IVANČEVIĆ DANICA
MEDITERANSKA23
BUDVA
2,437
0.6471%
10
VUKOVIĆ DANICA
Budva
2,387
0.6338%
Naziv emitenta: "ZETATRANS" Logističke usluge A.D. Podgorica
Simbol HOV: ZETP
Ukupan broj akcija: 8,220,912
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
INTEREUROPA
VOJKOVO NABREŽJE 32
KOPER
2
ZETAGRADNJA
UL: V PROLETERSKE BB.
PODGORICA
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Broj akcija
%
5,694,425
69.2676%
183,207
2.2285%
Strana 140 od 143
3
ZVEZA BANK
4
RACKOVIĆ DRAGAN
5
UTSEY KENT BREON
6
ODLAZEK ANTON
OBRTNIŠKA CESTA 011
7
CK - Zbirni kastodi račun 5
8
M.K.INVEST
INOSTRANSTVO
67,481
0.8208%
KARAĐORĐEVA BR. 16
Podgorica
45,772
0.5568%
OREGON
INOSTRANSTVO
16,381
0.1993%
TRBOVLJE
16,296
0.1982%
moskovska bb
PODGORICA
16,070
0.1955%
MOSKOVSKA BB
PODGORICA
14,000
0.1703%
10,000
0.1216%
9,390
0.1142%
Paulitschgasse 5-7 9010
Klagenfurt
9
PEROVIĆ BLAŽO
BULEVAR 13.JULA 7
NIKŠIĆ
10
JANKOVIĆ BRANKO
-
Podgorica
Naziv emitenta: ŽELJEZARA NIKŠIĆ HOLDING KOMPANIJA A.D NIKŠIĆ
Simbol HOV: ZHKB
Ukupan broj akcija: 631,712
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
"MNSS B.V."
Koningslaan 17,1075 AA,
Amsterdam
INOSTRANSTVO
473,784
75.0000%
2
VLADA CRNE GORE
JOVANA TOMAŠEVIĆA
Podgorica
157,928
25.0000%
Naziv emitenta: ZAVOD ZA IZGRADNJU BUDVE A.D
Simbol HOV: ZIBD
Ukupan broj akcija: 72,884
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DOO "MEDITERAN PROJEKT" BUDVA
TRG SUNCA BB
BUDVA
2
RADJENOVIĆ MIRJANA
PREŠERNOVA4
3
ATANACKOVIĆ DANICA
PRIMORSKIBATALJON9
4
PEJOVIĆ NATAŠA
BEČIĆIBB
5
SIJERKOVIĆ LAZAR
DOSITEJEVAS-55.
6
JOVANOVIĆ IVAN-VANJA
7
DUDIĆ OLGA
8
VUKOVIĆ MILANKA
9
10
Broj akcija
%
40,929
56.1564%
Budva
740
1.0153%
Budva
650
0.8918%
Budva
650
0.8918%
Budva
650
0.8918%
13.JULBB
Budva
650
0.8918%
STARIGRADBB
Budva
650
0.8918%
DOSITEJEVA 55
Budva
650
0.8918%
KUZNJECOV IVAN
TRG SLOBODE BR.6.
Budva
650
0.8918%
ORLANDIĆ MIROSLAVA
PODKOŠLJUNBB
Budva
650
0.8918%
Naziv emitenta: ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D. Podgoric
Simbol HOV: ZICG
Ukupan broj akcija: 151,390,436
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
DRŽAVA
-
Podgorica
2
HA - Zbirni kastodi račun 4
3
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
4
Broj akcija
%
109,528,679
72.3485%
PODGORICA
10,995,263
7.2629%
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
6,932,783
4.5794%
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
4,429,416
2.9258%
5
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
3,075,287
2.0314%
6
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
2,444,400
1.6146%
7
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
1,766,242
1.1667%
8
UNIPRED - BIJELO POLJE
T. ŽIŽIĆA BR. 8
Bijelo Polje
243,855
0.1611%
Na dan: 07/03/2011 14:34:25
Strana 141 od 143
9
ZVEZA BANK
Paulitschgasse 5-7 9010
Klagenfurt
INOSTRANSTVO
226,824
0.1498%
10
MATIĆ JOVAN
J TOMAŠEVIĆA 25
Bar
181,379
0.1198%
Broj akcija
%
Naziv emitenta: ZINIK A.D.
Simbol HOV: ZINB
Ukupan broj akcija: 1,789
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
Dubovica
Budva
Zvicer Nikola
1,789 100.0000%
Naziv emitenta: ŽITOPRODUKT A.D PLJEVLJA
Simbol HOV: ZIPV
Ukupan broj akcija: 148,743
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
Broj akcija
%
1
ŠARAC MILOJE
UL.37.DIVIZIJE BR.42
PLJEVLJA
75,109
50.4958%
2
ČOLOVIĆ ALEKSANDAR
UL.37.DIVIZIJE BR.5
PLJEVLJA
35,836
24.0926%
3
STUDOVIĆ ŽIVOJIN
KONAREVO 670
KRALJEVO
20,000
13.4460%
4
VUKOJIČIĆ RADMILA
UL.V.DJENISIJEVIĆA BR.19 PLJEVLJA
600
0.4034%
5
GOSPIĆ BOŽO
UL.M.PERUNIČIĆA BR.23
Pljevlja
500
0.3362%
6
ĆIROVIĆ DARINKA
UL.37.DIVIZIJE BR.64
Pljevlja
370
0.2488%
7
MILIČIĆ ZORAN
NJEGOŠEVA
8
VUKOVIĆ GORDANA
RADOSAVAC 16
9
LUČIĆ GORDANA
10
PALIBRK JELA
Pljevlja
361
0.2427%
Pljevlja
343
0.2306%
V.JAKIĆA BB
PLUŽINE
334
0.2245%
TRŠOVA
Pljevlja
334
0.2245%
39
7
Naziv emitenta: AD za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda "ZORA"
Simbol HOV: ZOBA
Ukupan broj akcija: 585,111
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
VLADA RCG-MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, ŠUM. I VODOP
POSLOVNI CENTAR
''VEKTRA'' BB
PODGORICA
2
UDRUŽENJE POLJ. PROIZVOĐAČA
ZDRAVE HRANE
KOLAŠIN
3
UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH
PROIZVOĐAČA ROŽAJE
4
UDRUŽENJE STOČARA BIHORA
5
6
7
UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH
PROIZVOĐAČA VRANEŠ
8
9
Broj akcija
%
582,559
99.5638%
KOLAŠIN
319
0.0545%
ROŽAJE
ROŽAJE
319
0.0545%
BERANE
BERANE
319
0.0545%
UDRUŽENJE STOČARA PLAVA
PLAV
319
0.0545%
AGROEKOLOŠKA KOOPERATIVA
ŠTITARI
BIJELO POLJE
319
0.0545%
BIJELO POLJE
319
0.0545%
UDRUŽENJE STOČARA MOJKOVAC
MOJKOVAC
319
0.0545%
UDRUŽENJE STOČARA ANDRIJEVICA
ANDRIJEVICA
319
0.0545%
BIJELO POLJE
Naziv emitenta: "ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE" A.D.
Simbol HOV: ZPCG
Ukupan broj akcija: 4,500,012
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
-
Podgorica
DRŽAVA
Na dan: 07/03/2011 14:34:26
Broj akcija
%
3,845,017
85.4446%
Strana 142 od 143
2
HA - Zbirni kastodi račun 4
3
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
4
PODGORICA
172,039
3.8231%
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
108,459
2.4102%
Republički fond penzijskog i invalid.
Osiguranja
Jola Piletića 2
Podgorica
69,306
1.5401%
5
Fond zajedničkog ulaganja "MONETA" ad
POSLOVNI CENTAR
"KRUŠEVAC". CETINJSKI
PU
PODGORICA
48,117
1.0693%
6
Privatizacioni fond "MIG"
Ul. Slobode 60/2
PODGORICA
38,246
0.8499%
7
Zavod za zapošljavanje Republike Crne
Gore
Bulevar revolucije 3
Podgorica
27,635
0.6141%
8
MATIĆ JOVAN
J TOMAŠEVIĆA 25
Bar
4,311
0.0958%
9
POPOVIĆ ZORAN
BAJOVA 35
CETINJE
4,027
0.0895%
10
UNIPRED - BIJELO POLJE
T. ŽIŽIĆA BR. 8
Bijelo Polje
3,863
0.0858%
Naziv emitenta: "ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA" A.D. Bar
Simbol HOV: ZZIB
Ukupan broj akcija: 3,401,000
R.Br. Naziv
Adresa
Grad
1
PAVIĆEVIĆ ŽARKO
J TOMAŠEVIĆA 19
Bar
2
SAMBA
3
KATEL DOO
4
CK - Zbirni kastodi račun 5
5
Fond zajedničkog ulaganja "TREND"
6
DJURBUZOVIĆ MINO
7
VUJOVIĆ NINA
TRG BOŽANE VUČINIĆ 9
8
Obradović Veselin
9
PAOVIĆ TOMICA
10
MIRKOVIĆ DANILO
Na dan: 07/03/2011 14:34:26
Broj akcija
%
1,036,236
30.4686%
BAR
774,663
22.7775%
M. Obilića bb
Podgorica
140,520
4.1317%
moskovska bb
PODGORICA
35,621
1.0474%
VAKA ĐUROVIĆA BB
PODGORICA
16,718
0.4916%
DAOŠINE BB
KOTOR
14,844
0.4365%
PODGORICA
12,390
0.3643%
Mila Peruničića 4/8
Pljevlja
11,931
0.3508%
BUL. OKTOBARSKE
REVOLUCIJ BB
PODGORICA
11,333
0.3332%
STEVA BOLJEVIĆA 64
PODGORICA
11,159
0.3281%
Strana 143 od 143
Download

Lista 10 najvećih vlasnika po simbolu HOV