Rešenja za gradnju tunela
THINK CONNECTED.
Rešenja za tunel.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Prilikom rada tunela od velike važnosti je besprekorno funkcionisanje i
maksimalna sigurnost brojnih ljudi u slučaju smetnje. Naši sistemi će vam
pomoći da ispunite visoke kriterijume u pogledu elektrotehničke infrastrukture i da napravite još sigurniji tunel - svejedno da li se radi o tunelu za
vozila, železničkom tunelu, tunelu za snabdevanje ili pasažu za pešake.
2
OBO
LTB
Sadržaj
Kompletna rešenja
OBO sistemi za izgradnju tunela
• stvaraju pasivnu sigurnost,
• pouzdano funkcionišu u slučaju smetnji,
• obezbeđuju pouzdano snabdevanje strujom,
• obezbeđuju prenos podataka
bez greške i
• ispunjavaju sve zahteve moderne protivpožarne zaštite.
Naš izbor za Vaš projekat
Ovaj katalog rešenja sadrži izbor
naših proizvoda za projekte izgradnje tunela. Prilikom izbora proizvoda prioritet smo dali artiklima od
nerđajućeg čelika. U naših sedam
glavnih kataloga pronaći ćete više
od 30.000 proizvoda iz svih
oblasti električnih instalacija.
Kablovski
kanali
i
parapetni
Razdeliti i spojiti
Građevinska
požara
zaštita
od
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Vatrootporni kanali
Gromobranska
i
naponska zaštita
pre-
Registri
LTB
OBO
3
Know-how i iskustvo.
Kompetentni saveti
Biramo kraće puteve - u svakoj
fazi projekta. Zato OBO nudi sve
na jednom mestu: lično savetovanje na licu mesta, planiranje i visoko
modernu proizvodnju, kao i garanciju kvaliteta i logistiku. Zahvaljujući
velikim
kapacitetima
skladištenja i izuzetno visokoj
raspoloživosti u veleprodaji, OBO
proizvodi su uvek brzo na raspolaganju širom sveta. A za specijalne
zahteve OBO servis za potrošače
je savetom i akcijom uvek na
raspolaganju svojim klijentima.
Sopstveni centar za ispitivanje
U tu svrhu imamo izuzetno dobro
opremljen centar za ispitivanje u
kom se ne testiraju samo naši
proizvodi već i specijalna rešenja
specifičnih projekata. Veoma moderna,
fleksibilna
proizvodnja
omogućava
konstantnu
raspoloživost OBO proizvoda.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Rešenja po meri
Kod pratećeg planiranja tunelskih
sistema naše iskustvo je pokazalo
da: Svaki projekat postavlja individualne uslove i kriterijume u
odnosu na tehničku opremu. OBO
savetnici i konstruktori tačno znaju
šta je bitno i prilikom planiranja i
konstruisanja od početka vode
računa o svim važnim potrebama
u pogledu okruženja, zaštite od korozije i sigurnosti.
4
OBO
LTB
LTB
OBO
5
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Građevinska protivpožarna zaštita za tunele
U inženjerske građevine ubrajaju
se tuneli i mostovi za puteve ili
železničke pruge. Da bi se ispunili
zahtevi postavljeni pred ove
građevine, potrebna je posebna
posvećenost i pažnja prilikom
statičke i konstrukcione obrade.
Nakon požara u Gotard i Mon Blan
tunelu, dosadašnje sigurnosne
mere i standardi podrvgnuti su
ispitivanjima.
Rezultati
analize
obuhvaćeni
su
smernicom
2004/54/EU Evropskog Parlamenta i Saveta za minimalne zahteve u
pogledu bezbednosti u tunelima u
transevropskoj mreži (Smernica o
tunelima EU), koja je uvedena kao
osnova za pojedinačno nacionalno
sprovođenje ove smernice.
6
OBO
LTB
U Nemačkoj su ovi zahtevi ostvareni preko 2006. godine donete
„Smernice za opremanje i rad saobraćajnih tunela“ (RABT) čime je
ona postala obavezna za sve nove
i postojeće tunele. Oznaka smernice za železničke tunele je EBA.
Postoje i drugi internacionalni
pravilnici koji regulišu izgradnju
tunela, SIA (Švajcarska) i RWS
pravilnik (Holandija). Više informacija o izboru materijala za izgradnju i delove sistema, u Nemačkoj
se nalaze u ZTV-Ing. pravilniku,
deo 5. Prema ovom pravilniku
pričvrsni delovi i viseće konstrukcije za konstrukcione građevine raspoređeni su u II klasu izloženosti
opasnosti. Primena čelika sa zaštitom površine je isključena kako bi
se postigao duži životni vek.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Propisi i standardi
Numerička šifra
DIN EN 61386 klasifikuje instalacione cevi preko 11-cifrene numeričke šifre u kojoj se nalaze informacije o, na primer, postojanosti
na pritisak ili udarce ili o upotrebnoj temperaturi. Prvih pet brojeva
nalaze se u opisu proizvoda sistema cevi. U dole navedenoj tabeli
nalazi se pregled različitih značenja brojeva.
Klasifikacija sistema cevi prema
DIN EN 61386
OBO Bettermann sistemi cevi
proizvode se i testiraju prema
sledećim regulativama:
• DIN EN 60423 "Spoljni prečnik
elektroinstalacionih cevi i navoja za elektroinstalacione cevi i
njihov pribor"
• DIN EN 61386 "Sistemi elektroinstalacionih cevi za električnu energiju i prenos podataka"
Klasifikaciona šifra prema DIN EN 61386 sa primerom primene (narandžasto)
Prva cifra
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Otpornost na pritisak
Druga cifra
Treća cifra
Četvrta cifra
Peta cifra
Otpornost na udarce
minimalna
upotrebna
temperatura
maksimalna
upotrebna
temperatura
Ponašanje kod
savijanja
1
veoma mala opterećenja
(125 N)
1
veoma mala opterećenja
(0,5 kg/ 100 mm)
1
+ 5 °C
1
+ 60 °C
1
krut
2
mala opterećenja
(320 N)
2
mala opterećanja
(1,0 kg/ 100 mm)
2
- 5 °C
2
+ 90 °C
2
savitljivo
3
srednje opterećenje
(750 N)
3
srednje opterećenje
(2,0 kg/ 100 mm)
3
- 15 °C
3
+105 °C
3
savitljivo,
samooblikovanje
4
velika opterećenja
(1250 N)
4
velika opterećenja
(2,0 kg/ 300 mm)
4
- 25 °C
4
+ 120 °C
4
fleksibilno
5
veoma velika opterećenja
(4000 N)
5
veoma velika opterećenja
(6,8 kg/ 300 mm)
5
- 45 °C
5
+ 150 °C
6
+ 250 °C
7
+ 400 °C
LTB
OBO
7
Materijali u izgradnji tunela
Materijali bez halogena
• OBO oznaka: PC/ABS
• kratkovremeno do oko 105°
C, tačka topljenja na oko 200°
C,
• termičko razlaganje na oko
300° C.
• Debljina materijala od 1 mm
dostiže temperaturu sijaličnog
vlakna od 960° C prema IEC
60695-2-12.
• od 1,5 mm debljine materijala
postiže se UL94 V-0.
• postojan na mineralne kiseline,
organske kiseline i vodene
rastvore soli
8
OBO
LTB
FT, toplo cinkovanje potapanjem
• OBO oznaka: FT
• Toplo cinkovanje potapanjem
prema DIN EN ISO 1461
• Debljina sloja prema DIN EN
ISO 1461 oko 40 - 60 μm
• naknadno napravljeni rezovi
moraju da se podvrgnu zaštiti
od korozije galvanizacijom.
FS, hladno cinkovanje
• OBO oznaka: FS
Cinkovanje prema DIN EN 10327
(bivši DIN EN 10147 i DIN EN
10142)
• Srednja vrednost debljine sloja
oko 20 μm
• Mesta preseka limova zaštićena su katodnom zaštitom od
korozije do debljine materijala
od 2,0 mm.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
OBO sistemi se proizvode od najrazličitijih materijala: Naša paleta
obuhvata skoro jedinstven program od nerđajućeg čelika za
ulične tunele, kao i komponente
bez halogena za komandne centrale. Katalog rešenja koji je pred
vama sadrži samo izbor proizvoda
sa težištem na proizvodima od
nerđajućeg čelika, a kompletan
spektar proizvoda možete pronaći
u naših sedam glavnih kataloga.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
V4A oplemenjeni čelik
V2A oplemenjeni čelik
• OBO oznaka: V4A
• OBO oznaka: V2A
• evropski broj materijala
• evropski broj materijala
1.4571
1.4301
• američka oznaka materijala: • američka oznaka materijala:
316 / 316 T
304
• Hrom-nikl-čelik nerđajući
• Hrom-nikl-čelik nerđajući
• postojan na spoljašnje atmos- • povišena postojanost na koroziju zahvaljujući stabilizaciji tiferske uticaja
• visoka postojanost na stvarantanijumom
je rupa i pukotina od korozije, • visoka postojanost na stvaranje rupa i pukotina od korozije,
kao i na naponsku koroziju
• Zavareni delovi se dodatno pakao i na naponsku koroziju
• zavareni delovi se dodatno pasivizuju.
• Nezavareni delovi se ispiraju i
sivizuju
• Nezavareni delovi se ispiraju i
čiste od masnoća.
čiste od masnoća.
V5A oplemenjeni čelik
• OBO oznaka: V5A
• evropski brojevi materijala:
1.4404, 1.4529 i 1.4547
• Hrom-nikl-čelik nerđajući
• povišena zaštita od korozije
zahvaljujući molibdenu
• visoka postojanost na stvaranje rupa i pukotina od korozije,
kao i na naponsku koroziju
• podoban za spoljašnju primenu u ekstremnim okruženjima u pogledu temperature i
vlage, kao i agresivnih izduvnih
gasova.
• zavareni delovi se obrađuju nagrizanjem
• nezavareni delovi se ispiraju i
čiste od masnoća.
LTB
OBO
9
Rešenja za tunel
Sistemi nosača
funkcionalnosti
kablova
sa
održavanjem
Sistemi nosača kablova za velike raspone
Sistemi mrežastih nosača kablova
Razvodne kutije za kablove
Sistemi tiplova
10
OBO
LTB
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Vatrootporni sistemi
Montažni sistemi
Sistemi cevi i pričvrsnih obujmica
Montažne šine i pribor
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Sistemi zaštite od prenapona
Sistemi za izjednačavanje potencijala, gromobransku zaštitu i uzemljenje
Sistemi kablovskih kanala
LTB
OBO
11
Rešenja za železničke tunele i podzemne železnice
12
OBO
LTB
Pouzdani sistemi
Naši sistemi ispunjavaju sve međunarodne standarde i standarde
građevinske industrije i nude vam
trajna sigurna rešenja visokog
kvaliteta.
Iz naše referentne liste
• Gradski tunel Vajdhofen / Ibs,
Austrija
• Lancer tunel / Beč, Austrija
• Brener - prilazni put, Tirol, Austrija
• Severno-južna saobraćajnica,
Antverpen
• Metro Beč
• Metro Oullier • Podzemna železnica Milano
• Podzemna železnica Breša
• Podzemna železnica Budimpešta
• Metro Prag 12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Najveća opterećenja
Kriterijumi koji se postavljaju pred
sisteme u podzemnim železnicama
i tunelima su izuzetno visoki. Kompresija koja nastaje prolaskom vozova, vlaga i prljavština, izlažu
celokupnu elektrotehničku infrastrukturu
izuzetno
visokim
opterećenjima.
LTB
OBO
13
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Rešenja za tunele za pešake
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Izuzetna izdržljivost
Instalacije u podzemnim prolazima
za pešake i tunelima za snabdevanje moraju da budu izuzetno izdržljive. Moraju da izdrže nasrtaje
vandala, ali i vlagu pa čak i
povremene poplave. Naš širok
program cevi, razvodnih kutija otpornih na udarce i navojnice,
obezbeđuju
trajnu
i
sigurnu
funkcionalnost električnih postrojenja.
14
OBO
LTB
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Aquasit – hladna masa za zalivanje razvodnih kutija za kablove, vrsta zaštite IP68
LTB
OBO
15
Garantovana funkcionalnost i rad
bez smetnji
Za korisnike tunelskog sistema
glavni prioritet je normalan rad bez
smetnji. Da bi se to obezbedilo
potrebno je da sve primenjene
komponente ispunjavaju visoke zahteve u pogledu materijala. OBO
nudi odgovarajuća rešenja za instalaciju kablova i provodnika u različitim kvalitetima nerđajućeg čelika i sveobuhvatan instalacioni materijal koji zadovoljavaju najviše kriterijume. Naši proizvodi su podobni za spoljašnju primenu u ekstremnim okruženjima u pogledu
temperature i vlage, kao i agresivnih izduvnih gasova.
16
OBO
LTB
Brza montaža sa OBO Magicrešenjima
Montažno vreme je odlučujući faktor prilikom odlučivanja za jedan
proizvod u izgradnji tunela. OBO je
ovde postavio nove kriterijume.
Zahvaljujući Magic-brzom pričvrćivanju sistema nosača i mrežastih
nosača kablova vreme potrebno
za montažu može znatno da se
smanji. Upravo kod projekata
tunela sa uskim vremenskim
ograničenjima, OBO sistemi za
brzu montažu, GR-Magic® i RKSMagic®
predstavljaju
idealno
rešenje. Oni minimizuju vreme zatvaranja tunela i obezbeđuju
pridržavanje vremenskih rokova
tokom izgradnje - čak i kod tesno
postavljenih planova.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Rešenje sa tunele za vozila
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Iz naše referentne liste
• Tunel Birt, autoput A44, Nemačka
• Tunel Vimpasing (u izgradnji), autoput A94, Nemačka
• Harter Plateau Linc, Leonding, Austrija
• Zapadna obilaznica Cirih, Švajcarska
• Obilaznica Flielen, Švajcarska
• Severna tangenta 1-4 Bazel, Švajcarska
• Zelisberg-tunel, Švajcarska
• Rigamonti SA, Kontone, Švajcarska
• Kirhenvald-tunel, Švajcarska
• Galerija za zaštitu od buke Hergisvil, Švajcarska
• Galerija za zaštitu od buke Štansštad, Švajcarska
• Autoput A14 - obilaznica Forli, Italija
• Koen tunel , Holandija
• Roer tunel, Holandija
• Tunel Kril Lisabon, Portugalija
• Tunel Sitina, Bratislava, Slovačka
• Tunel Borik, Mengusovce, Slovačka
• Tunel Strahovski, Prag, Češka
• Tunnel Tešnovski, Prag, Češka
• Tunel Mrazovka, Prag, Češka
• Tunel Zlihovski, Prag, Češka
• Tunel Dobrovskeho, Brin, Češka
• Tunel Klimkovice, Nordmeren, Češka
LTB
OBO
17
Sistemi od nerđajućeg čelika
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Jedinstven asortiman
Zahvaljujući velikom broju delova
od nerđajućeg čelika od V2A, V4A
i V5A, kao vodeći proizvođač na
tržištu sistema nosača kablova,
OBO raspolaže asortimanom koji
omogućava suvereno rešavanje
svih Cable-Management zadataka.
18
OBO
LTB
Lučni tunelski nosači za sve slučajeve primene
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Rešenja za sve vrste tunela
Okrugli ili ugaoni prečnik, sa ili bez
šahta za snabdevanje, prolazi za
spasavanje, sistemi za dovođenje
ili odvođenje vazduha ili direktna
ventilacija - svejedno koji parametri
su postavljeni u vašem projektu za
tunel: OBO ima odgovarajuće
rešenje za instalaciju kablova i
provodnika.
Održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102, deo 12
Kablovski sistem za održavanje
funkcionalnosti
obrazuju
lučni
nosači za tunele, nosači kablova i
odgovarajući kablovi za održavanje funkcionalnosti.
Osnovu instalacije obrazuju naše
lučne obujmice za tunele. Ispitane
su prema DIN 4102, deo 12 i
garantuju održavanje funkcionalnosti u definisanom vremenskom
periodu. Njihovi višestrani osnovni
oblici mogu da se prilagode skoro
svakom obliku tunela.
Izvod iz palete naših lučnih nosača za tunele
LTB
OBO
19
Sistemi za održavanje funkcionalnosti
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Održavanje funkcionalnosti
OBO
sistemi
za
održavanje
funkcionalnosti ispitani su prema
DIN 4102-12 i dozvoljeni za
upotrebu . Sistemi nosača kablova
razvijeni su specijalno za održavanje funkcionalnosti u klasama
E30 i E90. Posebno se ističu potpornim rastojanjima koja iznose i
do 1,5 m, kao i visokom nosivošću
i do 20 kg/m. Pri tom montaža
nosača kablova može da se
izvede jednoslojno ili dvoslojno.
Pojedinačni delovi mogu da se realizuju pomoću pojedinačnih ili
lučnih obujmica.
20
OBO
LTB
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Održavanje funkcionalnosti
moću Fireboksa
po-
LTB
OBO
21
Prodori
Prodori
Tunelske građevine su prožete
gustom
mrežom
energetskih
kablova i kablova za prenos podataka koji prolaze i kroz plafone i
zidove.
Ova
građevinska
ograničenja požara moraju posebno da se zaštite kako se požar ne
bi proširio kroz prodore u zidu - to
garantuju OBO sistemi prodora.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Hitan slučaj: Sada je važna svaka
sekunda.
Svejedno šta je prouzrokovalo
smetnju u tunelu: Sigurnost osoba
koje se nalaze u njemu uvek ima
prednost u odnosu na sve ostalo.
Tako, na primer, u sučaju požara,
sistemi za pomoćno osvetljenje,
prijave hitnih slučajeva, izbacivanje
dimnih gasova, nadzor i razglas,
moraju da funkcionišu besprekorno. OBO sistemi daju važan doprinos zaštiti ljudi i sprečavanju širenja požara.
22
OBO
LTB
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
2-komponentna vatrootporna pena
LTB
OBO
23
Sigurno.
Rešenja za spoljašnju
gromobransku i prenaponsku zaštitu
Prenaponska zaštita sa kombinovanim odvodnikom MCD
24
OBO
LTB
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Kompletan OBO gromobranski
sistem
OBO gromobranski sistemi pouzdano štite ljude i materijalna dobra. Za spoljašnju gromobransku
zaštitu zaduženi su sistemi gromobrana, odvodnici i sistemi uzemljenja. Od dejstva struje groma štite
sistemi za izjednačavanje potencijala i prenaponsku zaštitu. Prava
zaštita je obezbeđena samo kada
su instalirane sve komponente.
OBO isporučuje sve potrebne elemente koji su savršeno međusobno usklađeni.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Milisekunda
sa
dugotrajnim
posledicama
Udari groma u zgrade izlažu opasnosti ljude i materijalna dobra.
Osim toga, često dolazi i do
oštećenja na električnim uređajima
usled prenapona. To se dešava
usled atmosferskih pražnjenja u
okruženju ili sklopnih operacija u
srednjenaponskim i niskonaponskim mrežama. Posledica su
uništeni električni uređaji i sistemi
za komunikaciju sa sve gubitkom
podataka. A to može da ugozi
egzistenciju.
LTB
OBO
25
26
OBO
LTB
Instalacija sigurnosno relevantnih
sistema
za
održavanje
funkcionalnosti
Radi bolje orijentacije, na kraju
ovog dela pronaći ćete sisteme za
održavanje funkcionalnosti i protivpožarne kanale koji su specijalno razvijeni i ispitani za ovu oblast.
Nosači kablova ispitani za održavanje funkcionalnosti posebno se
ističu različitim kvalitetima materijala i velikim udelom perforacija.
Na taj način je omogućeno da se
nosači kablova tipa DKS sa udelom perforacija od preko 30%
postavljaju i ispod sistema za
raspršivanje jer skoro neometano
mogu da ispuštaju sakupljenu vodu.
Razlika je u kvalitetu
Na stranicama koje slede dobićete
mali pregled našeg proizvodnog
spektra za instalaciju kablova i
provodnika koji je prilagođen
potrebama u izgradnji tunela. Prilikom izbora proizvoda prioritet
smo dali proizvodima od nerđajućeg čelika jer je ovaj materijal,
zahvaljujući njegovoj visokoj otpornosti na koroziju i druga svojstva materijala, naročito pogodan za
primenu u tunelima.
Naravno, sve ovde navedene
proizvode, kao i sve ostale sisteme, možete dobiti i od drugih materijala, odnosno s drugim površinama. U glavnim katalozima pojedinačnih proizvodnih grupa možete
da dobijete detaljan pregled našeg
kompletnog proizvodnog programa.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Instalacija za osnovnu instalaciju
Na stranama koje slede predstavićemo vam naš program praktičnih i za montažu lakih sistema
za instalaciju kablova i provodnikaNaši
instalacioni
sistemi
su
raspoloživi u različitim kvalitetima
materijala i pogodni za veliki broj
primena. Tu spada i instalacija velikih količina kablova i provodnika
u nosače ili mrežaste nosače
kablova, kao i otvorena, odnosno
zatvorena instalacija pomoću cevi i
pojedinačnih obujmica.
Kablovski i parapetni kanali
Sistemi za održavanje funkcionalnos- Nosač kablova RKS-Magic®
Plafonski nosač
ti
Fazonski komadi
Mrežasti nosač kablova GR-Magic®
Plafonski nosač
Fazonski komadi
Sistemi nosača kablova
RKS-Magic®, DKS i SKS
Priključni elementi
Fazonski komadi
AZ-mali kanal
Pribor
Sistemi mrežastih nosača kablova
GR-Magic®
Priključni elementi
Pribor
Sistemi lestvičastih i vertikalnih
lestvičastih nosača kablova
Lestvičasi nosač kablova LG 60
Lestvičasti nosač kablova za velike raspone
WKLG 110
Lestvičasti nosač kablova za velike raspone
WKLG 160
Lučna obujmica
Montažni sistemi
Plafonski nosač
Plafonski nosači
Zidne i konzole nosača
Tiplovi, udarni ankeri i anker vijci
Sistemi šina
Profilne i montažne šine
Sistemi pribora za šine
Lučne obujmice
Sistemi cevi
Elektroinstalacione cevi
Krivine i mufovi
Pribor
kanala
kanala
kanala
kanala
kanala
30
40
60
60
60
mm,
mm,
mm,
mm,
mm,
visina
visina
visina
visina
visina
kanala
kanala
kanala
kanala
kanala
45 mm
60 mm
90 mm
110 mm
150 mm
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Zidni i plafonski kanal, bez halogena Dubina
Dubina
Dubina
Dubina
Dubina
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
27
Održavanje funkcionalnosti
Kablovski i parapetni kanali
Nosač kablova RKS-Magic®
Tip
Širina Deblj. Dužina
lima
Težina
Kori- Dim. Dim. Dim.
sni
x
y
t
presek
mm mm mm cm²
RKSM 610 VA4301 100 0,75 3050 58
RKSM 620 VA4301 200 0,75 3050 118
RKSM 630 VA4301 300 0,75 3050 178
mm
—
100
200
mm
50
150
250
Art.-Br.
kg/100 m
134,300 6047 61 3
183,000 6047 64 0
239,000 6047 65 6
mm
—
—
100
—
50 —
RKSM 610 VA4571 100 0,75 3050 58
134,300 6047 61 4
RKSM 620 VA4571 200 0,75 3050 118 100 150 —
183,000 6047 64 1
239,000 6047 65 7
RKSM 630 VA4571 300 0,75 3050 178 200 250 100
nagriženo
RSD/m
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
RKSM 60 = racionalan sistem nosača kablova Magic bočne visine 60 mm.
Plafonski nosač za tunele V4A 1.4571
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim.
B
L
b
l
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
AHB-T1712 VA4571 120 220 — 180
11
67,000 6363 99 9
14
78,000 6364 00 9
AHB-T1722 VA4571 220 320 125 280
AHB-T1732 VA4571 320 420 225 380
14
91,000 6364 01 9
RSD/kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Specijalan plafonski lučni nosač za sisteme nosača kablova u tunelima. Ostale varijante, kao
pregradni ili priključni lučni nosač, kao i različiti oblici glave na zahtev.
Plafonski nosač za tunele V5A 1.4529 i 1.4547
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim.
B
L
b
l
mm mm mm
AHB-T1712 VA4529 120 220 —
AHB-T1722 VA4529 220 320 125
AHB-T1732 VA4529 320 420 225
mm
180
280
380
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
11
67,000 6363 99 5
14
78,000 6364 00 5
14
91,000 6364 01 5
11
67,000 6363 99 7
AHB-T1712 VA4547 120 220 — 180
AHB-T1722 VA4547 220 320 125 280
14
78,000 6364 00 7
AHB-T1732 VA4547 320 420 225 380
14
91,000 6364 01 7
RSD/kom.
V5A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4547
nerđajući 1.4529
Specijalan plafonski lučni nosač za sisteme nosača kablova u tunelima. Ostale varijante, kao
pregradni ili priključni lučni nosač, kao i različiti oblici glave na zahtev.
Plafonski nosač za tunele V5A 1.4529
Dim. Dim. Dim. Dim.
B
L
b
l
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
1
94,000 6363 88 8
AHB-T 200 280 380 150 330
AHB-T 300 380 480 250 430
1 103,000 6363 89 2
AHB-T 400 480 580 350 530
1 113,000 6363 89 6
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V5A
nerđajući 1.4529
Specijalan plafonski lučni nosač za sisteme nosača kablova u tunelima. Ostale varijante, kao
pregradni ili priključni lučni nosač, kao i različiti oblici glave na zahtev.
Krivina 45°
Pakov.
Težina
Art.-Br.
90
Tip
B
Širina
mm
RBM 45 610VA4301 100
RBM 45 620VA4301 200
RBM 45 630VA4301 300
Komad kg/100 kom.
1
50,400 6041 08 0
1
86,000 6041 08 4
1 128,300 6041 08 6
RBM 45 610VA4571 100
1
1
RBM 45 620VA4571 200
1
RBM 45 630VA4571 300
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Krivina 45° sa sistemom za brzo spajanje. Za sve tipove nosača kablova sa
visine 60 mm.
28
OBO
LTB
0
R5
45°
50,400 6041 10 0
86,000 6041 10 4
128,300 6041 10 6
RSD/kom.
bočnim stranicama
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Održavanje funkcionalnosti
Tip
0
100
R5
B
Pakov.
Širina
mm
RBM 90 610VA4301 100
RBM 90 620VA4301 200
RBM 90 630VA4301 300
RBM 90 610VA4571 100
1
RBM 90 620VA4571 200
1
1
RBM 90 630VA4571 300
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Krivina 90° sa sistemom za brzo spajanje. Za sve tipove nosača kablova sa
visine 60 mm.
65,700 6041 20 0
122,100 6041 20 4
192,800 6041 20 6
RSD/kom.
bočnim stranicama
Ugradna račva
Tip
B
Pakov.
Širina
mm
RAAM 610 VA4301 100
RAAM 620 VA4301 200
RAAM 630 VA4301 300
Težina
37,900 6041 29 0
50,600 6041 29 4
63,500 6041 29 6
RSD/kom.
sa bočnim
Spojnica
B
Tip
200
108
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
37,900 6041 27 0
1
50,600 6041 27 5
1
63,500 6041 27 7
RAAM 610 VA4571 100
1
RAAM 620 VA4571 200
1
RAAM 630 VA4571 300
1
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Ugradna račva sa sistemom za brzo spajanje. Za sve tipove nosača kablova
stranicama visine 60 mm.
7
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
65,700 6041 18 0
1 122,100 6041 18 4
1 192,800 6041 18 6
B+80
133,50
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Krivina 90°
90°
Pakov.
Visina Širina
strane
mm mm
100
KTSMV 610 VA4301 60
200
KTSMV 620 VA4301 60
300
KTSMV 630 VA4301 60
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
30,500 6068 95 8
1
37,200 6068 96 2
1
44,000 6068 96 4
100
KTSMV 610 VA4571 60
200
KTSMV 620 VA4571 60
300
KTSMV 630 VA4571 60
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Spojnica nosača kablova sa brzim pričvršćivanjem za spajanje nosača
komada bočne visine 60 mm bez upotrebe vijaka.
1
1
1
30,500 6068 98 0
37,200 6068 98 4
44,000 6068 98 6
RSD/kom.
kablova i fazonskih
Poklopac sa obrtnom bravom
Težina
Art.-Br.
mm mm mm
3000
DRL 100 VA4301 100 1
3000
DRL 200 VA4301 200 1
3000
DRL 300 VA4301 300 1
kg/100 m
105,000 6052 87 8
185,000 6052 89 4
264,000 6052 90 8
3000
DRL 100 VA4571 100 —
3000
DRL 200 VA4571 200 —
3000
DRL 300 VA4571 300 —
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za lestvičasti nosač kablova sa 3 para obrtnih brava.
105,000 6052 98 0
185,000 6052 98 1
275,000 6052 98 3
RSD/m
Poklopac pun
15
B+4
Tip
3000
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Širina Deblj. Dužina
lima
Širina Deblj. Dužina
lima
Težina
Art.-Br.
mm mm mm
3000
DRLU 100 VA4301 100 1
3000
DRLU 200 VA4301 200 1
3000
DRLU 300 VA4301 300 1
kg/100 m
104,000 6052 82 4
178,000 6052 83 1
256,000 6052 83 4
3000
DRLU 100 VA4571 100 1
3000
DRLU 200 VA4571 200 1
3000
DRLU 300 VA4571 300 1
Oplemenjeni
čelik,
V2A
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Pun poklopac za kablovske i mrežaste nosače kablova.
99,000 6052 99 1
178,000 6052 99 3
256,000 6052 99 4
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
RSD/m
LTB
OBO
29
Održavanje funkcionalnosti
Pakov.
Težina
Art.-Br.
33
Komad kg/100 kom.
DKU 60 VA4310
60
0,800 6065 60 0
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
nerđajući 1.4310
Stezaljka za poklopac za univerazlno pričvršćivanje punih poklopaca na mrežaste nosače
kablova i AZ-male kanale.
47
Tip
4
14.5
Kablovski i parapetni kanali
Stezaljka poklopca
10
20
Poklopac za krivinu 45°
Tip
Širina Deblj.
lima
mm
DFBM 45 100 V2A 100
DFBM 45 200 V2A 200
DFBM 45 300 V2A 300
mm
1,25
1,25
1,25
DFBM 45 100 V4A 100 1,25
DFBM 45 200 V4A 200 1,25
DFBM 45 300 V4A 300 1,25
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za krivinu od 45° sa montiranim bravicama.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
45°
Komad kg/100 kom.
1
13,100 7138 43 0
1
28,100 7138 43 4
1
49,300 7138 43 6
1
1
1
B
13,100 7138 45 0
28,100 7138 45 4
49,300 7138 45 6
RSD/kom.
Poklopac za krivinu 90°
Tip
Širina Deblj.
lima
mm mm
DFBM 90 100 V2A 100 1,25
DFBM 90 200 V2A 200 1,25
DFBM 90 300 V2A 300 1,25
DFBM 90 100 V4A 100 1,25
DFBM 90 200 V4A 200 1,25
DFBM 90 300 V4A 300 1,25
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za 90° krivinu sa montiranim obrtnim bravama.
Pakov.
Težina
90°
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
18,500 7138 57 0
1
44,400 7138 57 4
1
83,000 7138 57 6
1
1
1
B
18,500 7138 59 0
44,400 7138 59 4
83,000 7138 59 6
RSD/kom.
mm mm
DFAAM 100 V2A 100 1,25
DFAAM 200 V2A 200 1,25
DFAAM 300 V2A 300 1,25
DFAAM 100 V4A 100 1,25
DFAAM 200 V4A 200 1,25
DFAAM 300 V4A 300 1,25
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za ugradnu račvu sa montiranim bravicama.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
B
Komad kg/100 kom.
1
11,100 7138 72 0
1
14,500 7138 72 4
1
20,900 7138 72 6
1
1
1
11,100 7138 74 0
14,500 7138 74 4
20,900 7138 74 6
RSD/kom.
Podni završni lim
Širina
mm
BEB 100 VA4301 100
BEB 200 VA4301 200
BEB 300 VA4301 300
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
5,500 7084 01 3
100
11,400 7084 04 8
100
17,200 7084 06 4
100
BEB 100 VA4571 100
BEB 200 VA4571 200
100
100
BEB 300 VA4571 300
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Za povećanu stabilnost poda na krajevima nosača i za zaštitu kablova.
KS-E DE
KS-E EN
KS-E HU
PVC polivinil-hlorid
L --7
5,500 7084 14 1
11,400 7084 14 3
17,200 7084 14 5
RSD/kom.
Pločica za označavanje dužine kabla
Tip
63
Tip
7 x 45
250
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
10
0,600 7205 43 2
10
0,600 7205 43 4
RSD/kom.
Samolepljiva pločica za obeležavanje, za ispravno obeležavanje dužine kabla za održavanje
funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
30
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Širina Deblj.
lima
43
Tip
63
Poklopac za ugradnu račvu
Održavanje funkcionalnosti
Širina Žica- Dužina
Ø
Težina
Korisni
presek
Kablovski i parapetni kanali
Mrežasti nosač kablova GR-Magic®
Tip
Art.-Br.
mm mm mm cm²
GRM 55 300VA4301 300 4,8 3000 129
kg/100 m
191,100 6001 07 8
GRM 55 300VA4401 300 4,8 3000 129
nagriženo
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 55 mm.
191,100 6001 09 3
RSD/m
Plafonski nosač za tunele V4A 1.4571
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim.
B
L
b
l
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
11
67,000 6363 99 9
AHB-T1712 VA4571 120 220 — 180
AHB-T1722 VA4571 220 320 125 280
14
78,000 6364 00 9
AHB-T1732 VA4571 320 420 225 380
14
91,000 6364 01 9
RSD/kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Specijalan plafonski lučni nosač za sisteme nosača kablova u tunelima. Ostale varijante, kao
pregradni ili priključni lučni nosač, kao i različiti oblici glave na zahtev.
Plafonski nosač za tunele V5A 1.4529 i 1.4547
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim.
B
L
b
l
mm mm mm
AHB-T1712 VA4529 120 220 —
AHB-T1722 VA4529 220 320 125
AHB-T1732 VA4529 320 420 225
mm
180
280
380
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
11
67,000 6363 99 5
14
78,000 6364 00 5
14
91,000 6364 01 5
AHB-T1712 VA4547 120 220 — 180
11
67,000 6363 99 7
14
78,000 6364 00 7
AHB-T1722 VA4547 220 320 125 280
AHB-T1732 VA4547 320 420 225 380
14
91,000 6364 01 7
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V5A
V5A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4547
nerđajući 1.4529
Specijalan plafonski lučni nosač za sisteme nosača kablova u tunelima. Ostale varijante, kao
pregradni ili priključni lučni nosač, kao i različiti oblici glave na zahtev.
Plafonski nosač za tunele V5A 1.4529
Dim. Dim. Dim. Dim.
B
L
b
l
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
AHB-T 200 280 380 150 330
1
94,000 6363 88 8
AHB-T 300 380 480 250 430
1 103,000 6363 89 2
1 113,000 6363 89 6
AHB-T 400 480 580 350 530
RSD/kom.
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Specijalan plafonski lučni nosač za sisteme nosača kablova u tunelima. Ostale varijante, kao
pregradni ili priključni lučni nosač, kao i različiti oblici glave na zahtev.
Stezni komad
34
Tip
22
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
GKS 34 VA4301
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
2,000 6016 83 9
GKS 34 VA4401 SP
10
2,000 6016 85 9
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Stezni komad za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova na zidne konzole i konzole nosača.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
31
Održavanje funkcionalnosti
34
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
GSV 34 VA4401
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Spojnica za mrežaste nosače kablova sa vijcima.
10
3,000 6016 64 8
RSD/kom.
Poklopac pun
15
B+4
Težina
Širina Deblj. Dužina
lima
Art.-Br.
mm mm mm
3000
DRLU 300 VA4301 300 1
kg/100 m
256,000 6052 83 4
3000
DRLU 300 VA4571 300 1
Oplemenjeni
čelik,
V2A
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Pun poklopac za kablovske i mrežaste nosače kablova.
256,000 6052 99 4
RSD/m
Stezaljka poklopca
4
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
DKU 60 VA4310
60
0,800 6065 60 0
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4310
Stezaljka za poklopac za univerazlno pričvršćivanje punih poklopaca na mrežaste nosače
kablova i AZ-male kanale.
47
Pakov.
33
Tip
14.5
Tip
28
Komad kg/100 kom.
25
3,000 6016 64 2
GSV 34 VA4301
3000
Kablovski i parapetni kanali
Spojnica
10
20
Završni lim za kablove
Tip
Pakov.
KAB GR VA 1.4301
nepokriveno
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Kabl. završni lim za mrežaste nosače kablova.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
14,100 6220 14 5
RSD/kom.
Zaštitna kapa za mrežaste nosače kablova
Tip
Pakov.
Boja
Težina
Art.-Br.
15
Komad kg/100 kom.
500
0,030 6003 75 4
GR KS 4.8 OR narandžasta
RSD/100 kom.
Zaštitna kapa za postavljanje na isečene ivice žice mrežastog nosača kabla.
Pločica za označavanje dužine kabla
Pakov.
Težina
Art.-Br.
43
Tip
250
Komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
10
0,600 7205 43 2
10
0,600 7205 43 4
KS-E DE
KS-E EN
KS-E HU
PVC polivinil-hlorid
RSD/kom.
Samolepljiva pločica za obeležavanje, za ispravno obeležavanje dužine kabla za održavanje
funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Profilna šina, prorez 18 mm
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
mm
mm
CPS 4L 2M V4A perforiran 40 x 22,5 2
CPS 4L 6M V4A perforiran 40 x 22,5 2
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
32
OBO
LTB
mm
2000
6000
Pakov.
Težina
Art.-Br.
m
kg/100 m
10 147,600 1121 96 3
1 147,600 1121 90 3
RSD/100 m
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
PE Polietilen
Održavanje funkcionalnosti
Varijanta
Pakov.
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
mm
mm
mm
2000
2068 L 2M VA perforiran 35 x 18 1,5
6000
2068 L 6M VA perforiran 35 x 18 1,5
Oplemenjeni
čelik,
V2A
nerđajući 1.4301
Profilne šine, perforirane, sa širinom proreza 16,5 mm.
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Profilna šina, prorez 16,5 mm
Tip
Art.-Br.
m kg/100 m
20 80,000 1119 70 2
6 80,000 1119 72 9
RSD/100 m
Profilna šina, prorez 17 mm
Tip
Varijanta
Težina
Dimenzije Debljina Dužina Svežanj
ŠxV
materijala
mm
mm
mm
m
1000 10
1268 L 1M VA perforirano 35 x 18 1,25
2000 20
1268 L 2M VA perforirano 35 x 18 1,25
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilna šina, perforirana, za mala opterećenja, širine proreza 17 mm.
23
t
7
Tip
L
x
H
D
SW 10
G
A
C
A
Zatezna Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
oblast D A
B
C
G
t
H
L
9.5
Tip
L
x
H
3,5
G
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
SW 10
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Lučna obujmica, 1struko metalno potisno korito V4A
t
4
C
RSD/100 m
mm mm mm mm
mm mm mm
Komad kg/100 kom.
2056 M 12 VA 8-12 23 16 30 M6 1,5 44 32,5
50
3,200 1159 71 2
50
3,500 1159 71 6
2056 M 16 VA 12-16 23 20 30 M6 1,5 44 32,5
2056 M 22 VA 16-22 23 27 30 M6 1,5 60 32,5
50
4,400 1159 72 2
2056 M 28 VA 22-28 23 33 30 M6 2 58 44
50
6,100 1159 72 8
50
7,700 1159 73 4
2056 M 34 VA 28-34 23 39 35 M8 2 66 44
25
8,600 1159 74 0
2056 M 40 VA 34-40 23 45 35 M8 2 72 44
2056 M 46 VA 40-46 23 51 35 M8 2 79 44
25
9,600 1159 74 6
2056 M 52 VA 46-52 23 57 35 M8 2 86 44
25
10,400 1159 75 2
15
13,100 1159 75 8
2056 M 58 VA 52-58 23 64 35 M8 2 93 44
2056 M 64 VA 58-64 23 70 35 M8 2,5 99 56
15
14,500 1159 76 4
2056 M 70 VA 64-70 25 76 35 M8 2,5 106 56
15
16,100 1159 77 0
2056 M 76 VA 70-76 25 82 40 M8 2,5 114 56
10
18,300 1159 77 6
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Odgovara za sve C-profilne šine širine proreza 16 - 17 mm.
Obujmica, vijak i potisna kadica od nerđajućeg oplemenjenog čelika.
B
7,5
kg/100 m
71,000 1104 49 8
71,000 1104 50 1
Lučna obujmica, 1struko metalno potisno korito V2A
B
10
Art.-Br.
Zatezna Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
oblast D A
B
C
G
t
H
L
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
mm mm mm
Komad kg/100 kom.
2056U M 12 V4A 8-12 — 16 34 — 1,5 — —
100
3,300 1158 20 7
2056U M 16 V4A 12-16 — 20 34 — 1,5 — —
100
3,520 1158 21 1
100
3,960 1158 21 5
2056U M 22 V4A 16-22 — 27 34 — 1,5 — —
2056U M 28 V4A 22-28 — 33 34 — 2 — —
100
5,890 1158 21 9
2056U M 34 V4A 28-34 — 39 34 — 2 — —
100
7,650 1158 22 3
100
8,360 1158 22 7
2056U M 40 V4A 34-40 — 45 — — 2 — —
2056U M 46 V4A 40-46 — 51 40 — 2 — —
100
10,890 1158 23 1
100
11,660 1158 23 5
2056U M 52 V4A 46-52 — 57 40 — 2 — —
2056U M 58 V4A 52-58 — 64 40 — 2,5 — —
100
14,740 1158 23 9
2056U M 64 V4A 58-64 — 70 40 — 2,5 — —
100
15,730 1158 24 3
50
18,200 1158 24 7
2056U M 70 V4A 64-70 — 76 40 — 2,5 — —
2056U M 76 V4A 70-76 — 82 40 — 2,5 — —
25
20,600 1158 25 1
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Odgovara za sve C-profilne šine sa širinom proreza 18 - 22 mm. Odgovara i za ravne, ugaone i
U-profile debljine materijala od 4 - 12 mm.
Obujmica, vijak i potisno korito od nerđajućeg, oplemenjenog čelika.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
33
Održavanje funkcionalnosti
Kablovski i parapetni kanali
Odstojne obujmice za kablove i cevi V2A
Tip
Zatezna Veličina rupe Debljina Veličina
oblast D
materijala
Vijak
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
Komad
Komad kg/100 kom.
1,5
M16 M5 x 12 500
733 16 VA 14-16 6,5 x 10
50
2,430 1362 01 1
1,5
Pg11 M5 x 16 500
733 19 VA 17-19 6,5 x 10
50
2,800 1362 03 8
1,5
M20 M5 x 16 500
733 21 VA 19-21 6,5 x 10
50
2,740 1362 04 6
1,5
Pg16 M5 x 16 500
733 23 VA 21-23 6,5 x 10
50
2,800 1362 05 4
1,5
M25 M5 x 16 450
733 29 VA 24-29 6,5 x 10
50
3,475 1362 06 2
1,5
M32 M5 x 18 250
733 38 VA 30-38 6,5 x 10
25
4,500 1362 07 0
1,5
M40 M5 x 18 300
733 48 VA 39-48 6,5 x 10
25
5,200 1362 08 9
1,5
M50 M5 x 18 300
733 54 VA 48-54 6,5 x 14
25
5,800 1362 09 7
1,5
Pg48 M5 x 18 240
20
6,800 1362 10 0
733 61 VA 53-61 6,5 x 14
8 x 18
2
M63 M5 x 18 160
733 63 VA 63
20
6,940 1362 12 7
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
nerđajući 1.4301
Pričvrsni materijal VA.
*Veličina M16 ne može da se koristi u plinskom uređaju.
*Veličine M16 - PG16 ne mogu da se koriste sa uređajem za postavljanje tiplova.
Odstojne obujmice za kablove i cevi V4A
Tip
Zatezna Veličina rupe Debljina Veličina
oblast D
materijala
Vijak
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
Komad
Komad kg/100 kom.
1,5
M 12 M5 x 12 600
733 13 V4A 11-13 6,5 x 10
50
2,310 1361 64 3
1,5
M 16 M5 x 14 500
733 16 V4A 14-16 6,5 x 10
50
2,430 1361 64 7
1,5
Pg 11 M5 x 14 500
733 19 V4A 17-19 6,5 x 10
50
2,500 1361 65 1
1,5
M 20 M5 x 14 500
733 21 V4A 19-21 6,5 x 10
50
2,730 1361 65 5
1,5
Pg 16 M5 x 14 500
733 23 V4A 21-23 6,5 x 10
50
2,710 1361 65 9
1,5
M 25 M5 x 18 450
50
3,420 1361 66 3
733 29 V4A 24-29 6,5 x 10
1,5
M 32 M5 x 18 250
733 38 V4A 30-38 6,5 x 10
25
4,040 1361 66 7
1,5
M 40 M5 x 18 300
25
4,810 1361 67 1
733 48 V4A 39-48 6,5 x 10
1,5
M 50 M5 x 18 300
733 54 V4A 48-54 6,5 x 10
25
5,800 1361 67 5
1,5
Pg48 M5 x 18 239
733 61 V4A 53-61 6,5 x 10
20
6,370 1361 67 9
6,5 x 10
2
M 63 M5 x 18 160
733 63 V4A 63
20
6,940 1361 68 3
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Pričvrsni materijal od čelika.
*Veličina M16 ne može da se koristi u plinskom uređaju.
*Veličine M16 - PG16 ne mogu da se koriste sa uređajem za postavljanje tiplova.
Torban vijak
Tip
Kvalitet Dimenzije Dim. Dim. Dim.
L
d
D
mm mm mm mm
FRSB 6X12 VA4301 1.4301 M6 x12 12 6 13,5
FRSB 6X16 VA4301 1.4301 M6 x16 16 6 13,5
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,830 6406 13 8
100
0,800 6406 18 9
FRSB 6X12 VA4401 1.4401 M6 x12 12 6 13,5
100
0,796 6406 14 2
FRSB 6X16 VA4401 1.4401 M6 x16 16 6 13,5
100
0,800 6406 19 3
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Torban vijak sa četvorouglim nastavkom, zajedno sa kombinovanom navrtkom.
Tip
Navoj Dim. Dim. Stezna Doz. obl.L
d oblast optereć.
vuč. zona
mm mm mm
kN
2,4
FAZ II 830VA4401 M8 95 8 30
4,3
FAZ II 10/10GS V M 10 95 10 10
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
3,800 3498 48 7
50
7,680 3498 82 4
2,4
1
4,180 3498 49 0
FAZ II 8 30CV5A M8 95 8 30
4,3
10
6,909 3498 55 4
FAZ II 10 10CV5A M10 95 10 10
nagriženo
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4401
nerđajući 1.4529
Anker vijak za pričvršćivanje velikih tereta. Prilagođen za OBO montažne sisteme, kao i zidne
konzole, konzole nosača i plafonske nosače.
34
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Anker vijak
Sistemi nosača kablova
Širina Deblj. Dužina
lima
RKSM 610 VA4301
RKSM 615 VA4301
RKSM 620 VA4301
RKSM 630 VA4301
RKSM 640 VA4301
RKSM 650 VA4301
RKSM 660 VA4301
mm
100
150
200
300
400
500
600
mm
0,75
0,75
0,75
0,75
0,9
0,9
0,9
mm
3050
3050
3050
3050
3050
3050
3050
Kori- Dim. Dim. Dim.
sni
x
y
t
presek
cm²
58
88
118
178
238
298
358
mm
—
50
100
200
300
400
450
mm
50
100
150
250
350
450
550
mm
—
—
—
100
200
300
400
— 50 —
RKSM 610 VA4571 100 0,75 3050 58
50 100 —
RKSM 615 VA4571 150 0,75 3050 88
RKSM 620 VA4571 200 0,75 3050 118 100 150 —
RKSM 630 VA4571 300 0,75 3050 178 200 250 100
RKSM 640 VA4571 400 0,9 3050 238 300 350 200
RKSM 650 VA4571 500 0,9 3050 298 400 450 300
RKSM 660 VA4571 600 0,9 3050 358 450 550 400
nagriženo
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
RKSM 60 = racionalan sistem nosača kablova Magic bočne visine 60 mm.
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
134,300
157,700
183,000
239,000
331,300
392,300
453,330
6047 61 3
6047 63 2
6047 64 0
6047 65 6
6047 69 1
6047 72 1
6047 73 7
134,300
157,700
183,000
239,000
331,300
392,300
453,330
6047 61 4
6047 63 3
6047 64 1
6047 65 7
6047 69 2
6047 72 2
6047 73 8
Kablovski i parapetni kanali
Nosač kablova RKSM
Tip
RSD/m
Nosač kablova DKS
Tip
Širina Deblj. Dužina
lima
DKS 610 VA4301
DKS 620 VA4301
DKS 630 VA4301
DKS 640 VA4301
DKS 650 VA4301
DKS 660 VA4301
mm
100
200
300
400
500
600
mm
0,8
0,8
0,8
1
1
1
mm
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Korisni
presek
cm²
58
118
178
238
298
358
DKS 610 VA4571 100 0,8 3000 58
DKS 620 VA4571 200 0,8 3000 118
3000 178
DKS 630 VA4571 300 1
3000 238
DKS 640 VA4571 400 1
3000 298
DKS 650 VA4571 500 1
3000 358
DKS 660 VA4571 600 1
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
DKS 60 = Propusni sistem nosača kablova bočne visine 60 mm.
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
157,000
213,000
214,000
294,000
350,000
437,000
6085 60 1
6085 62 8
6085 63 6
6085 64 4
6085 65 2
6085 66 0
157,000
213,000
264,000
294,000
350,000
437,000
6085 66 8
6085 67 2
6085 67 3
6085 67 5
6085 67 7
6085 67 9
RSD/m
Nosač kablova SKS
Tip
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
SKS 610 VA4301
SKS 620 VA4301
SKS 630 VA4301
SKS 640 VA4301
SKS 650 VA4301
SKS 660 VA4301
Širina Deblj. Dužina
lima
mm
100
200
300
400
500
600
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
mm
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Korisni
presek
cm²
58
118
178
238
298
358
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
263,300
356,700
466,700
566,700
666,700
766,700
6056 73 5
6056 73 7
6056 73 9
6056 74 2
6056 74 4
6056 74 6
SKS 610 VA4571 100 1,5 3000 58
263,300
356,700
SKS 620 VA4571 200 1,5 3000 118
SKS 630 VA4571 300 1,5 3000 178
466,700
SKS 640 VA4571 400 1,5 3000 238
566,700
666,700
SKS 650 VA4571 500 1,5 3000 298
766,700
SKS 660 VA4571 600 1,5 3000 358
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
SKS 60 = Sistem nosača kablova za velika opterećenja bočne visine 60 mm.
6056 75 0
6056 75 5
6056 75 7
6056 75 9
6056 76 1
6056 76 3
RSD/m
Pregrada
Tip
Dim. Dim.
H
L
mm mm
TSG 60 VA4301 60 3000
TSG 60 VA4571 60 3000
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Pakov.
Težina
Art.-Br.
m kg/100 m
45 55,700 6062 08 4
45 55,700 6062 08 6
RSD/m
LTB
OBO
35
Sistemi nosača kablova
Kablovski i parapetni kanali
Pregrada
Tip
Pakov.
Dim. Dim.
H
L
mm mm
TSG 45 VA4301 45 3000
Težina
Art.-Br.
m kg/100 m
45 46,700 6062 02 5
TSG 45 VA4571 45 3000
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
45 46,700 6062 02 8
RSD/m
Spojnica pregrade
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
TSGV VA4310
10
1,000 6067 97 0
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
nerđajući 1.4310
Spojnica pregrade za montažu bez upotrebe vijaka TSG pregrade u sve bočne visine.
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
KS KR VA4310
30
0,580 6062 28 0
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
nerđajući 1.4310
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada u RKSM nosače kablova bez upotrebe vijaka.
Brza spojnica-set Magic
Pakov.
mm
60
60
60
60
60
60
60
Komad kg/100 kom.
1
30,500
1
34,900
1
37,200
1
44,000
1
50,700
1
57,400
1
64,200
mm
100
150
200
300
400
500
600
100
KTSMV 610 VA4571 60
150
KTSMV 615 VA4571 60
200
KTSMV 620 VA4571 60
300
KTSMV 630 VA4571 60
400
KTSMV 640 VA4571 60
500
KTSMV 650 VA4571 60
600
KTSMV 660 VA4571 60
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Spojnica nosača kablova sa brzim pričvršćivanjem za spajanje nosača
komada bočne visine 60 mm bez upotrebe vijaka.
1
1
1
1
1
1
1
Težina
30,500
34,900
37,200
44,000
50,700
57,400
64,200
Art.-Br.
7
6068 95 8
6068 96 0
6068 96 2
6068 96 4
6068 96 6
6068 96 8
6068 97 0
6068 98 0
6068 98 2
6068 98 4
6068 98 6
6068 98 8
6068 99 0
6068 99 2
RSD/kom.
kablova i fazonskih
100
Prava spojnica
Visina
strane
mm
RLVK 60 VA4301 60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
8,800 6067 65 4
10
9,000 6067 67 5
RLVK 60 VA4571 60
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Prave spojnice za dužno spajanje nosača kablova i fazonskih komada bočne visine 60 mm.
56
Tip
7 x 18
Ugaona spojnica
Tip
Visina
strane
mm
RWVL 60 VA4301 60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
17,500 6067 66 2
10
17,500 6067 66 4
RWVL 60 VA4571 60
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Prava i ugaona spojnica za nosače kablova i fazonske komade bočne visine 60 mm.
36
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
KTSMV 610 VA4301
KTSMV 615 VA4301
KTSMV 620 VA4301
KTSMV 630 VA4301
KTSMV 640 VA4301
KTSMV 650 VA4301
KTSMV 660 VA4301
Visina Širina
strane
200
108
Tip
B
Sistemi nosača kablova
Visina
strane
mm
RGV 60 VA4301 60
Tip
200
Visina
strane
130
mm
REV 60 VA4301 60
60
25,000 7082 26 5
RSD/kom.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
5
33,400 6068 05 4
RSD/kom.
Reducir i završni lim
12.5
Tip
Širina
Pakov.
Težina
Art.-Br.
B
40
B + 100
7 x 32
mm
Komad kg/100 kom.
RWEB 610 VA4301 100
1
9,000
RWEB 620 VA4301 200
1
18,000
RWEB 630 VA4301 300
1
26,000
1
34,000
RWEB 640 VA4301 400
RWEB 650 VA4301 500
1
42,000
1
49,000
RWEB 660 VA4301 600
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Redukcioni ugaonik i završni lim za nosače kablova bočne visine 60 mm.
90
7109 81 4
7109 83 0
7109 85 7
7109 87 3
7109 90 3
7109 93 8
RSD/kom.
Krivina 45° Magic
B
0
R5
45°
Tip
Širina
Pakov.
RBM 45 610VA4301
RBM 45 615VA4301
RBM 45 620VA4301
RBM 45 630VA4301
RBM 45 640VA4301
RBM 45 650VA4301
RBM 45 660VA4301
mm
100
150
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
50,400
1
67,300
1
86,000
1 128,300
1 174,800
1 232,700
1 298,300
1
RBM 45 610VA4571 100
RBM 45 615VA4571 150
1
1
RBM 45 620VA4571 200
RBM 45 630VA4571 300
1
RBM 45 640VA4571 400
1
1
RBM 45 650VA4571 500
RBM 45 660VA4571 600
1
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Krivina 45° sa sistemom za brzo spajanje. Za sve tipove nosača kablova sa
visine 60 mm.
Težina
50,400
67,300
86,000
128,300
174,800
232,700
298,300
Art.-Br.
6041 08 0
6041 08 2
6041 08 4
6041 08 6
6041 08 8
6041 09 0
6041 09 2
6041 10 0
6041 10 2
6041 10 4
6041 10 6
6041 10 8
6041 11 0
6041 11 2
RSD/kom.
bočnim stranicama
Krivina 90° Magic
90°
R5
100
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
10
Komad kg/100 kom.
5
33,400 6068 02 2
REV 60 VA4571 60
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Ugaona spojnica za nosače kablova bočne visine 60 mm.
7 x 14
Art.-Br.
Ugaona spojnica
7 x 15
240
Težina
Komad kg/100 kom.
10
24,000 7082 25 8
RGV 60 VA4571 60
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Zglobna spojnica za nosače kablova sa 60 mm bočne visine.
7x30
Pakov.
Kablovski i parapetni kanali
Zglobna spojnica
Tip
B
0
Tip
Širina
Pakov.
RBM 90 610VA4301
RBM 90 615VA4301
RBM 90 620VA4301
RBM 90 630VA4301
RBM 90 640VA4301
RBM 90 650VA4301
RBM 90 660VA4301
mm
100
150
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
65,700
1
92,000
1 122,100
1 192,800
1 275,400
1 377,200
1 494,300
1
RBM 90 610VA4571 100
1
RBM 90 620VA4571 200
RBM 90 630VA4571 300
1
1
RBM 90 640VA4571 400
1
RBM 90 650VA4571 500
RBM 90 660VA4571 600
1
1
RBM 90 615VA4571 150
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Krivina 90° sa sistemom za brzo spajanje. Za sve tipove nosača kablova sa
visine 60 mm.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Težina
65,700
122,100
192,800
275,400
377,200
494,300
92,000
Art.-Br.
6041 18 0
6041 18 2
6041 18 4
6041 18 6
6041 18 8
6041 19 0
6041 19 2
6041 20 0
6041 20 4
6041 20 6
6041 20 8
6041 21 0
6041 21 2
6041 20 2
RSD/kom.
bočnim stranicama
LTB
OBO
37
Sistemi nosača kablova
B+80
Tip
Širina
Pakov.
Težina
RAAM 610 VA4301
RAAM 615 VA4301
RAAM 620 VA4301
RAAM 630 VA4301
RAAM 640 VA4301
RAAM 650 VA4301
RAAM 660 VA4301
mm
100
150
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
37,900
1
44,300
1
50,600
1
63,500
1
76,500
1
89,300
1 102,700
Art.-Br.
6041 27 0
6041 27 1
6041 27 5
6041 27 7
6041 27 9
6041 28 2
6041 28 4
133,50
Kablovski i parapetni kanali
Ugradna račva Magic
B
RAAM 610 VA4571 100
1
37,900 6041 29 0
1
44,300 6041 29 2
RAAM 615 VA4571 150
RAAM 620 VA4571 200
1
50,600 6041 29 4
RAAM 630 VA4571 300
1
63,500 6041 29 6
1
76,500 6041 29 8
RAAM 640 VA4571 400
RAAM 650 VA4571 500
1
89,300 6041 30 0
RAAM 660 VA4571 600
1 102,700 6041 30 3
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Ugradna račva sa sistemom za brzo spajanje. Za sve tipove nosača kablova sa bočnim
stranicama visine 60 mm.
T-račva Magic
B+200
Širina
Pakov.
Težina
RTM 610 VA4301
RTM 615 VA4301
RTM 620 VA4301
RTM 630 VA4301
RTM 640 VA4301
RTM 650 VA4301
RTM 660 VA4301
mm
100
150
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
83,600
1 114,700
1 150,600
1 235,700
1 335,600
1 460,500
1 605,000
Art.-Br.
6041 36 0
6041 36 3
6041 36 5
6041 36 7
6041 36 9
6041 37 1
6041 37 3
B+100
B
Tip
R5
0
RTM 610 VA4571 100
1
83,600 6041 38 0
RTM 615 VA4571 150
1 114,700 6041 38 2
RTM 620 VA4571 200
1 150,600 6041 38 4
1 235,700 6041 38 6
RTM 630 VA4571 300
RTM 640 VA4571 400
1 335,600 6041 38 8
RTM 650 VA4571 500
1 460,500 6041 39 0
1 605,000 6041 39 2
RTM 660 VA4571 600
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
T-račva sa sistemom za brzo spajanje. Za sve tipove nosača kablova sa bočnim stranicama
visine 60 mm.
Račva Magic
Širina
Pakov.
RKM 610 VA4301
RKM 615 VA4301
RKM 620 VA4301
RKM 630 VA4301
RKM 640 VA4301
RKM 650 VA4301
RKM 660 VA4301
mm
100
150
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
93,200
1 124,600
1 168,000
1 246,100
1 343,400
1 468,300
1 612,800
RKM 610 VA4571 100
RKM 615 VA4571 150
RKM 620 VA4571 200
RKM 630 VA4571 300
RKM 640 VA4571 400
RKM 650 VA4571 500
RKM 660 VA4571 600
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Račva sa sistemom za brzo spajanje. Za sve tipove nosača kablova sa
visine 60 mm.
38
OBO
LTB
1
1
1
1
1
1
1
Težina
93,200
124,600
168,000
246,100
343,400
468,300
612,800
Art.-Br.
R5
7027 04 1
7027 04 3
7027 04 5
7027 04 7
7027 04 9
7027 05 1
7027 05 3
0
B
B+200
7027 06 1
7027 06 3
7027 06 5
7027 06 7
7027 06 9
7027 07 1
7027 07 3
RSD/kom.
bočnim stranicama
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Sistemi nosača kablova
Širina
Pakov.
Težina
RBV 610 S VA4301
RBV 620 S VA4301
RBV 630 S VA4301
RBV 640 S VA4301
RBV 650 S VA4301
RBV 660 S VA4301
mm
100
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
66,000
1 109,000
1 145,000
1 181,000
1 216,000
1 252,000
Kablovski i parapetni kanali
Vertikalna krivina 90° uzlazna
Tip
Art.-Br.
7007 10 5
7007 10 9
7007 11 3
7007 11 7
7007 11 9
7007 12 1
RBV 610 S VA4571 100
1
73,000 7006 72 0
RBV 620 S VA4571 200
1 105,000 7006 72 4
1 145,000 7006 72 8
RBV 630 S VA4571 300
RBV 640 S VA4571 400
1 181,000 7006 73 2
RBV 650 S VA4571 500
1 216,000 7006 73 6
1 252,000 7006 74 0
RBV 660 S VA4571 600
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Vertikalna krivina 90° u usponskoj varijanti za sve tipove nosača kablova bočne visine 60 mm.
Vertikalna krivina 90° silazna
Tip
Širina
Pakov.
RBV 610 F VA4301
RBV 620 F VA4301
RBV 630 F VA4301
RBV 640 F VA4301
RBV 650 F VA4301
RBV 660 F VA4301
mm
100
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
73,000
1
95,000
1 124,000
1 153,000
1 181,000
1 210,000
RBV 610 F VA4571 100
RBV 620 F VA4571 200
RBV 630 F VA4571 300
RBV 640 F VA4571 400
RBV 650 F VA4571 500
RBV 660 F VA4571 600
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Vertikalna krivina 90° u silaznoj varijanti za sve tipove nosača kablova
1
1
1
1
1
1
Težina
66,000
95,000
124,000
153,000
181,000
210,000
Art.-Br.
7007 15 5
7007 15 7
7007 15 9
7007 16 1
7007 16 3
7007 16 5
7006 75 0
7006 75 4
7006 75 8
7006 76 2
7006 76 6
7006 77 0
RSD/kom.
bočne visine 60 mm.
Zglobna krivina 90°, vertikalna
Tip
Pakov.
Širina
Težina
Art.-Br.
ca. R400
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
ca. R400
mm
Komad kg/100 kom.
RGBV 610 VA4301 100
1 172,000 7138 11 3
RGBV 620 VA4301 200
1 218,000 7138 12 1
1 265,000 7138 14 8
RGBV 630 VA4301 300
RGBV 640 VA4301 400
1 311,000 7138 15 6
RGBV 650 VA4301 500
1 394,500 7138 16 4
1 486,000 7138 17 2
RGBV 660 VA4301 600
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Zglobna krivina 90°, vertikalna, za sve tipove nosača kablova sa bočnom visinom 60 mm.
Prag
Tip
Širina
SSLB 100 VA4301
SSLB 200 VA4301
SSLB 300 VA4301
SSLB 400 VA4301
SSLB 500 VA4301
SSLB 600 VA4301
mm
85
185
285
385
485
585
Broj
vijaka
2
2
3
4
5
6
St.
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
20
7,700
20
16,700
20
25,700
20
34,700
20
43,700
20
52,700
Art.-Br.
7070 35 3
7070 36 1
7070 36 5
7070 36 9
7070 37 3
7070 38 1
SSLB 100 VA4571 85 2
20
7,700 7070 39 0
20
16,700 7070 39 2
SSLB 200 VA4571 185 2
20
25,700 7070 39 4
SSLB 300 VA4571 285 3
20
34,700 7070 39 6
SSLB 400 VA4571 385 4
SSLB 500 VA4571 485 5
20
43,700 7070 39 8
20
52,700 7070 40 0
SSLB 600 VA4571 585 6
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Širok prag za primenu u svim nosačima kablova i nosačima kablova za velike raspone.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
39
Sistemi nosača kablova
7 x 45
Tip
Širina
Pakov.
BEB 100 VA4301
BEB 200 VA4301
BEB 300 VA4301
BEB 400 VA4301
BEB 500 VA4301
BEB 600 VA4301
mm
100
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
100
5,500
100
11,400
100
17,200
100
23,100
50
29,000
50
35,000
BEB 100 VA4571 100
100
BEB 200 VA4571 200
100
100
BEB 300 VA4571 300
BEB 400 VA4571 400
100
BEB 500 VA4571 500
50
50
BEB 600 VA4571 600
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Za povećanu stabilnost poda na krajevima nosača i za zaštitu kablova.
Težina
5,500
11,400
17,200
23,100
29,000
35,000
Art.-Br.
L --7
7084 01 3
7084 04 8
7084 06 4
7084 08 0
7084 10 2
7084 12 9
7084 14 1
7084 14 3
7084 14 5
7084 14 7
7084 14 9
7084 15 1
RSD/kom.
Poklopac, pun
15
B+4
Širina Deblj. Dužina
lima
mm
1
1
1
1
1
1,25
1,25
mm
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
DRLU 100 VA4571 100 1
3000
DRLU 150 VA4571 150 —
3000
DRLU 200 VA4571 200 1
3000
DRLU 300 VA4571 300 1
3000
DRLU 400 VA4571 400 1
DRLU 500 VA4571 500 1,25 3000
DRLU 600 VA4571 600 1,25 3000
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Pun poklopac za kablovske i mrežaste nosače kablova.
kg/100 m
104,000
138,200
178,000
256,000
334,300
516,100
614,300
6052 82 4
6052 82 8
6052 83 1
6052 83 4
6052 83 7
6052 84 1
6052 84 4
99,000
138,200
178,000
256,000
334,400
516,100
614,300
6052 99 1
6052 99 2
6052 99 3
6052 99 4
6052 99 5
6052 99 6
6052 99 8
RSD/m
Stezaljka poklopca, univerzalna
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
60
0,800 6065 60 0
DKU 60 VA4310
DKU 120 VA4310
120
0,800 6065 61 0
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
nerđajući 1.4310
Stezaljka za poklopac za univerazlno pričvršćivanje punih poklopaca na mrežaste nosače
kablova i AZ-male kanale.
33
Tip
4
47
mm
100
150
200
300
400
500
600
Art.-Br.
14.5
DRLU 100 VA4301
DRLU 150 VA4301
DRLU 200 VA4301
DRLU 300 VA4301
DRLU 400 VA4301
DRLU 500 VA4301
DRLU 600 VA4301
Težina
3000
Tip
63
Kablovski i parapetni kanali
Podni završni lim
10
20
Tip
DRL 100 VA4301
DRL 200 VA4301
DRL 300 VA4301
DRL 400 VA4301
DRL 500 VA4301
DRL 600 VA4301
Širina Deblj. Dužina
lima
mm
100
200
300
400
500
600
mm
1
1
1
1
1,25
1,25
mm
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
DRL 100 VA4571 100 —
3000
DRL 200 VA4571 200 —
3000
DRL 300 VA4571 300 —
3000
DRL 400 VA4571 400 —
3000
DRL 500 VA4571 500 —
3000
DRL 600 VA4571 600 —
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za lestvičasti nosač kablova sa 3 para obrtnih brava.
40
OBO
LTB
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
105,000
185,000
264,000
340,000
625,000
745,000
6052 87 8
6052 89 4
6052 90 8
6052 93 2
6052 95 9
6052 97 5
105,000
185,000
275,000
361,670
625,000
745,000
6052 98 0
6052 98 1
6052 98 3
6052 98 4
6052 98 5
6052 98 6
RSD/m
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Poklopac sa obrtnom bravom
Sistemi nosača kablova
Pakov.
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Obrtna brava
Tip
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
2,800 6222 35 8
DRLM 316 VA4301
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Obrtna brava za naknadnu i li dodatnu montažu.
RSD/kom.
Poklopac za krivinu 45° Magic
Tip
45°
B
DFBM 45 100 V2A
DFBM 45 150 V2A
DFBM 45 200 V2A
DFBM 45 300 V2A
DFBM 45 400 V2A
DFBM 45 500 V2A
DFBM 45 600 V2A
Širina Deblj.
lima
Pakov.
mm
100
150
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
13,100
1
19,800
1
28,100
1
49,300
1
95,100
1 137,600
1 187,200
mm
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
DFBM 45 100 V4A 100 1,25
DFBM 45 150 V4A 150 1,25
DFBM 45 200 V4A 200 1,25
DFBM 45 300 V4A 300 1,25
DFBM 45 400 V4A 400 1,25
DFBM 45 500 V4A 500 1,25
DFBM 45 600 V4A 600 1,25
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za krivinu od 45° sa montiranim bravicama.
1
1
1
1
1
1
1
Težina
13,100
19,800
28,100
49,300
95,100
137,600
187,200
Art.-Br.
7138 43 0
7138 43 2
7138 43 4
7138 43 6
7138 43 8
7138 44 0
7138 44 2
7138 45 0
7138 45 2
7138 45 4
7138 45 6
7138 45 8
7138 46 0
7138 46 2
RSD/kom.
Poklopac za krivinu 90° Magic
90°
Tip
DFBM 90 100 V2A
DFBM 90 150 V2A
DFBM 90 200 V2A
DFBM 90 300 V2A
DFBM 90 400 V2A
DFBM 90 500 V2A
DFBM 90 600 V2A
B
Širina Deblj.
lima
Pakov.
mm
100
150
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
18,500
1
29,900
1
44,400
1
83,000
1 166,400
1 245,500
1 339,500
mm
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
DFBM 90 100 V4A 100 1,25
DFBM 90 150 V4A 150 1,25
DFBM 90 200 V4A 200 1,25
DFBM 90 300 V4A 300 1,25
DFBM 90 400 V4A 400 1,25
DFBM 90 500 V4A 500 1,25
DFBM 90 600 V4A 600 1,25
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za 90° krivinu sa montiranim obrtnim bravama.
1
1
1
1
1
1
1
Težina
18,500
29,900
44,400
83,000
166,400
245,500
339,500
Art.-Br.
7138 57 0
7138 57 2
7138 57 4
7138 57 6
7138 57 8
7138 58 0
7138 58 2
7138 59 0
7138 59 2
7138 59 4
7138 59 6
7138 59 8
7138 60 0
7138 60 2
RSD/kom.
63
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Poklopac za ugradnu račvu Magic
Tip
B
DFAAM 100 V2A
DFAAM 150 V2A
DFAAM 200 V2A
DFAAM 300 V2A
DFAAM 400 V2A
DFAAM 500 V2A
DFAAM 600 V2A
Širina Deblj.
lima
Pakov.
mm
100
150
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
11,100
1
13,500
1
14,500
1
20,900
1
31,700
1
37,900
1
44,100
mm
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
DFAAM 100 V4A 100 1,25
DFAAM 150 V4A 150 1,25
DFAAM 200 V4A 200 1,25
DFAAM 300 V4A 300 1,25
DFAAM 400 V4A 400 1,25
DFAAM 500 V4A 500 1,25
DFAAM 600 V4A 600 1,25
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za ugradnu račvu sa montiranim bravicama.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
1
1
1
1
1
1
1
Težina
11,100
13,500
14,500
20,900
31,700
37,900
44,100
Art.-Br.
7138 72 0
7138 72 2
7138 72 4
7138 72 6
7138 72 8
7138 73 0
7138 73 2
7138 74 0
7138 74 2
7138 74 4
7138 74 6
7138 74 8
7138 75 0
7138 75 2
RSD/kom.
LTB
OBO
41
Sistemi nosača kablova
Tip
DFTM 100 V2A
DFTM 150 V2A
DFTM 200 V2A
DFTM 300 V2A
DFTM 400 V2A
DFTM 500 V2A
DFTM 600 V2A
B+100
Širina Deblj.
lima
Pakov.
mm
100
150
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
31,000
1
40,300
1
59,700
1 110,600
1 220,300
1 322,700
1 444,600
mm
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
DFTM 100 V4A 100 1,25
DFTM 150 V4A 150 1,25
DFTM 200 V4A 200 1,25
DFTM 300 V4A 300 1,25
DFTM 400 V4A 400 1,25
DFTM 500 V4A 500 1,25
DFTM 600 V4A 600 1,25
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za T-račvu sa montiranim bravicama.
1
1
1
1
1
1
1
Težina
31,000
40,300
59,700
110,600
220,300
322,700
444,600
Art.-Br.
B
Kablovski i parapetni kanali
Poklopac za T-komad Magic
7138 86 0
7138 86 2
7138 86 4
7138 86 6
7138 86 8
7138 87 0
7138 87 2
B
7138 88 0
7138 88 2
7138 88 4
7138 88 6
7138 88 8
7138 89 0
7138 89 2
RSD/kom.
Poklopac za račvu Magic
DFKM 100 V2A
DFKM 150 V2A
DFKM 200 V2A
DFKM 300 V2A
DFKM 400 V2A
DFKM 500 V2A
DFKM 600 V2A
Širina Deblj.
lima
Pakov.
mm
100
150
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
31,000
1
48,500
1
69,900
1 124,500
1 242,900
1 350,500
1 477,600
mm
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
DFKM 100 V4A 100 1,25
DFKM 150 V4A 150 1,25
DFKM 200 V4A 200 1,25
DFKM 300 V4A 300 1,25
DFKM 400 V4A 400 1,25
DFKM 500 V4A 500 1,25
DFKM 600 V4A 600 1,25
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za račvu sa montiranim bravicama.
1
1
1
1
1
1
1
Težina
31,000
48,500
69,900
124,500
242,900
350,500
477,600
Art.-Br.
7139 02 0
7139 02 2
7139 02 4
7139 02 6
7139 02 8
7139 03 0
7139 03 2
B+100
Tip
B
7139 04 0
7139 04 2
7139 04 4
7139 04 6
7139 04 8
7139 05 0
7139 05 2
RSD/kom.
Poklopac za vertikalnu krivinu 90° uzlaznu
DBV 100 S VA4301
DBV 200 S VA4301
DBV 300 S VA4301
DBV 400 S VA4301
DBV 500 S VA4301
DBV 600 S VA4301
Širina Deblj.
lima
Pakov.
mm
100
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
25,000
1
50,000
1
72,000
1
94,000
1 115,000
1 137,000
mm
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
DBV 100 S VA4571 100 0,75
DBV 200 S VA4571 200 0,75
DBV 300 S VA4571 300 0,75
DBV 400 S VA4571 400 0,75
DBV 500 S VA4571 500 0,75
DBV 600 S VA4571 600 0,75
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za sve uzlazne vertikalne krivine.
42
OBO
LTB
1
1
1
1
1
1
Težina
29,000
50,000
72,000
94,000
115,000
137,000
Art.-Br.
7130 90 5
7130 90 7
7130 90 9
7130 91 1
7130 91 3
7130 91 5
7130 92 0
7130 92 2
7130 92 4
7130 92 6
7130 92 8
7130 93 0
RSD/kom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Sistemi nosača kablova
DBV60100F VA4301
DBV60200F VA4301
DBV60300F VA4301
DBV60400F VA4301
DBV60500F VA4301
DBV60600F VA4301
Širina Deblj.
lima
Pakov.
mm
100
200
300
400
500
600
Komad kg/100 kom.
1
25,000
1
62,000
1
89,000
1 117,000
1 145,000
1 173,000
mm
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
DBV60100F VA4571 100 0,75
DBV60200F VA4571 200 0,75
DBV60300F VA4571 300 0,75
DBV60400F VA4571 400 0,75
DBV60500F VA4571 500 0,75
DBV60600F VA4571 600 0,75
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Poklopac za silazne vertikalne krivine bočne visine 60.
Težina
1
1
1
1
1
1
35,000
62,000
89,000
117,000
145,000
173,000
Kablovski i parapetni kanali
Poklopac za vertikalnu krivinu 90° silaznu, bočna visina 60
Tip
Art.-Br.
7130 95 2
7130 95 4
7130 95 6
7130 95 8
7130 96 0
7130 96 2
7130 97 2
7130 97 4
7130 97 6
7130 97 8
7130 98 0
7130 98 2
RSD/kom.
Montažna ploča
Tip
Visina Širina
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm
Komad kg/100 kom.
MP UNI VA4301 115 170
40
13,300 7085 13 3
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Montažna ploča za pričvršćivanje na bočnu stranicu sistema nosača kablova.
Zaštitni prsten za kablove
Tip
Boja
za perforacije
xx
B
mm
KSR-910 PE svetlosiva 20 x 58
PE Polietilen
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
0,500 6066 71 2
RSD/kom.
Zaštitni prsten za podne uvode u nosače kablova tipa IKS i za bočne uvode u AZ-mini kanale i
noseće šine za rasvetu.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
L
Pakov.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
43
Sistemi nosača kablova
Art.-Br.
50
30 x 7
kg/100 m
137,000 6075 15 0
137,000 6075 15 2
125
62,50
58 x 28
RSD/m
AZ-mini kanal 100
14 x 7
Art.-Br.
125
mm mm mm
AZK 100 VA4301 100 1,5 3000
AZK 100 VA4571 100 1,5 3000
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
AZ-mali kanal sa bočnom visinom 50 mm.
30 x 7
50
Težina
Širina Deblj. Dužina
lima
80
58 x 20
kg/100 m
180,000 6075 30 4
180,000 6075 30 6
62,5
100
ø 8,5
20
Tip
58 x 20
28
mm mm mm
AZK 050 VA4301 50 1,5 3000
AZK 050 VA4571 50 1,5 3000
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
AZ-mali kanal sa bočnom visinom 50 mm.
1,50
Težina
Širina Deblj. Dužina
lima
100
Tip
30
50
Kablovski i parapetni kanali
AZ-mini kanal 050
RSD/m
125
58 x 28
AZ-mini kanal 150
Tip
Težina
Širina Deblj. Dužina
lima
mm mm mm
AZK 150 VA4301 150 1,5 3000
AZK 150 VA4571 150 1,5 3000
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
AZ-mali kanal sa bočnom visinom 50 mm.
Art.-Br.
kg/100 m
231,700 6075 33 0
231,700 6075 33 2
nepokriveno
RSD/m
AZ-mini kanal 200
Tip
Težina
Širina Deblj. Dužina
lima
mm mm mm
AZK 200 VA4301 200 1,5 3000
AZK 200 VA4571 200 1,5 3000
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
AZ-mali kanal sa bočnom visinom 50 mm.
Art.-Br.
kg/100 m
280,300 6075 35 5
280,300 6075 35 7
nepokriveno
RSD/m
AZ-mini kanal 300
Tip
Težina
Širina Deblj. Dužina
lima
mm mm mm
AZK 300 VA4301 300 1,5 3000
AZK 300 VA4571 300 1,5 3000
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
AZ-mali kanal sa bočnom visinom 50 mm.
Art.-Br.
kg/100 m
359,300 6075 38 0
359,300 6075 38 2
nepokriveno
RSD/m
Brza spojnica
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
VF AZK 50 VA4301
25
27,200 6066 62 9
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
nerđajući 1.4301
Prave spojnice za povezivanje nosača kablova za rasvetu i AZ-mini kanala.
Prava i ugaona spojnica
VF AZK VA4301
VF AZK VA4571
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Spojnica i ugaona spojnica za spajanje AZ-mini kanala.
44
OBO
LTB
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
7,000 6066 56 9
10
7,000 6066 57 1
45
Pakov.
24
Tip
7 x 14
7 x 20
13
49
25.5
100
RSD/kom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Sistemi nosača kablova
Boja
za perforacije
xx
B
mm
KSR-910 PE svetlosiva 20 x 58
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
0,500 6066 71 2
PE Polietilen
L
Kablovski i parapetni kanali
Zaštitni prsten za kablove
Tip
RSD/kom.
Zaštitni prsten za podne uvode u nosače kablova tipa IKS i za bočne uvode u AZ-mini kanale i
noseće šine za rasvetu.
Boja
za perforacije
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
KSR-915 PE svetlosiva 28 x 58
Komad kg/100 kom.
25
0,500 6066 70 4
PE Polietilen
RSD/kom.
Zaštitni prsten za podne otvore kod AZ-mini kanala i nosećih šina za rasvetu.
Tip
Boja
za podne perforacije
mm
KSR-920 PE svetlosiva 64 x 64
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
25
0,680 6066 69 6
B
PE Polietilen
xx
Art.-Br.
RSD/kom.
Zaštitni prsten za podne uvode u AZ-mini kanale i noseće šine za rasvetu.
L
Tip
Boja
za podne perforacije
mm
KSR-925 PE svetlosiva 101 x 58
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
25
0,920 6066 68 8
B
PE Polietilen
xx
Art.-Br.
RSD/kom.
Zaštitni prsten za podne uvode u AZ-mini kanale i noseće šine za rasvetu.
10
L
Poklopac sa obrtnom bravom
103
Tip
Širina Dim. Dužina
H
3000
mm mm mm
AZDMD 50 VA4301 53 10 3000
AZDMD 100 VA4301 103 10 3000
AZDMD 150 VA4301 153 10 3000
AZDMD 200 VA4301 203 10 3000
AZDMD 300 VA4301 303 10 3000
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Poklopac sa obrtnom bravom za AZ-mali kanal.
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
57,300
93,330
132,700
172,000
258,000
6080 19 7
6080 29 4
6080 87 0
6080 89 5
6080 92 0
RSD/m
Obrtna brava
za
širinu
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
Komad kg/100 kom.
AZDR 50 VA4301 50
10
2,800 6065 30 9
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Obrtna brava za naknadnu ugradnju na poklopac za AZ-mini kanal u širini od 50 mm.
Tip
9
26
1300
12
12
26
200
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
za
širinu
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
Komad kg/100 kom.
10
2,600 6065 31 7
AZDR 100 VA4301 100
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Obrtna brava za naknadnu ugradnju na poklopac za AZ-mini kanal i BKK-sistem.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
45
Mrežasti nosač kablova GR-Magic®
Kablovski i parapetni kanali
Mrežasti nosač kablova GR-Magic®, bočna visina 35
Tip
Širina Žica- Dužina
Ø
GRM 35 50VA4301
GRM 35 100VA4301
GRM 35 150VA4301
GRM 35 200VA4301
GRM 35 300VA4301
mm
50
100
150
200
300
mm
3,9
3,9
3,9
3,9
4,8
mm
3000
3000
3000
3000
3000
Korisni
presek
cm²
17,5
35
52,5
70
105
GRM 35 100VA4401 100 3,9 3000 35
GRM 35 150VA4401 150 3,9 3000 52,5
GRM 35 200VA4401 200 3,9 3000 70
GRM 35 300VA4401 300 4,8 3000 105
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom u bočnoj visini 35 mm.
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
45,000
49,000
62,600
76,300
157,900
6000 05 4
6000 05 5
6000 05 6
6000 05 7
6000 05 9
49,000
62,600
76,300
157,900
6000 08 7
6000 08 9
6000 09 0
6000 09 1
RSD/m
Mrežasti nosač kablova GR-Magic®, bočna visina 55
Tip
Širina Žica- Dužina
Ø
GRM 55 50VA4301
GRM 55 100VA4301
GRM 55 150VA4301
GRM 55 200VA4301
GRM 55 300VA4301
GRM 55 400VA4301
GRM 55 500VA4301
GRM 55 600VA4301
mm
50
100
150
200
300
400
500
600
mm
3,9
3,9
3,9
3,9
4,8
4,8
4,8
4,8
mm
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Korisni
presek
cm²
16
40
63
87
129
175
220
265
GRM 55 50VA4401 50 3,9 3000 16
GRM 55 100VA4401 100 3,9 3000 40
GRM 55 150VA4401 150 3,9 3000 63
GRM 55 200VA4401 200 3,9 3000 87
GRM 55 300VA4401 300 4,8 3000 129
GRM 55 400VA4401 400 4,8 3000 175
GRM 55 500VA4401 500 4,8 3000 220
GRM 55 600VA4401 600 4,8 3000 265
nagriženo
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 55 mm.
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
67,000
72,700
88,000
97,000
191,100
243,000
287,000
331,000
6001 07 0
6001 07 2
6001 07 4
6001 07 6
6001 07 8
6001 08 0
6001 08 2
6001 08 5
67,000
72,700
88,000
97,000
191,100
243,000
287,000
331,000
6001 08 7
6001 08 8
6001 09 0
6001 09 1
6001 09 3
6001 09 5
6001 09 7
6001 09 9
RSD/m
Tip
Širina Žica- Dužina
Ø
GRM105 100VA4301
GRM105 150VA4301
GRM105 200VA4301
GRM105 300VA4301
GRM105 400VA4301
GRM105 500VA4301
GRM105 600VA4301
mm
100
150
200
300
400
500
600
mm
3,9
3,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
mm
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Korisni
presek
cm²
82
130
175
268
363
459
554
GRM105 100VA4401 100 3,9 3000 82
GRM105 150VA4401 150 3,9 3000 130
GRM105 200VA4401 200 4,8 3000 175
GRM105 300VA4401 300 4,8 3000 268
GRM105 400VA4401 400 4,8 3000 363
GRM105 450VA4401 450 4,8 3000 411
GRM105 500VA4401 500 4,8 3000 459
GRM105 600VA4401 600 4,8 3000 554
nagriženo
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 105 mm.
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
99,000
110,000
193,000
235,000
277,000
319,000
361,100
6002 45 1
6002 45 5
6002 45 7
6002 46 0
6002 46 3
6002 46 6
6002 46 9
99,000
110,000
193,000
235,000
277,000
282,900
319,000
361,100
6002 47 5
6002 47 6
6002 47 7
6002 47 9
6002 48 1
6002 48 2
6002 48 3
6002 48 5
RSD/m
Pregrada
Tip
Dim. Dim.
H
L
mm mm
TSG 30 VA4301 30 3000
TSG 30 VA4571 30 3000
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
46
OBO
LTB
Pakov.
Težina
Art.-Br.
m kg/100 m
45 38,000 6062 05 2
45 38,000 6062 05 4
RSD/m
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Mrežasti nosač kablova GR-Magic®, bočna visina 105
Mrežasti nosač kablova GR-Magic®
Pakov.
Dim. Dim.
H
L
mm mm
TSG 45 VA4301 45 3000
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Pregrada
Tip
Art.-Br.
m kg/100 m
45 46,700 6062 02 5
TSG 45 VA4571 45 3000
45 46,700 6062 02 8
RSD/m
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Dim. Dim.
Tip
Pakov. Težina
Art.-Br.
H
L
mm mm
TSG 85 VA4301 85 3000
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
m kg/100 m
45 70,300 6062 17 3
RSD/m
Spojnica pregrade
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
TSGV VA4310
10
1,000 6067 97 0
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4310
Spojnica pregrade za montažu bez upotrebe vijaka TSG pregrade u sve bočne visine.
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
KS GR VA4310
30
0,830 6062 28 2
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4310
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada u mrežaste nosače kablova bez vijaka.
34
Spojnica kanala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
3,000 6016 64 2
GSV 34 VA4301
GSV 34 VA4401
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Spojnica za mrežaste nosače kablova sa vijcima.
10
3,000 6016 64 8
RSD/kom.
Brza spojnica
Tip
Širina
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
Komad kg/100 kom.
50
13,500 6016 68 8
GRV 245 VA4404 245
RSD/kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4404
Spojnice mrežastih nosača kablova u dužoj varijanti za pravo spajanje mrežastih nosača
kablova bez vijaka.
Stezni komad
34
Tip
22
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
28
Tip
GKS 34 VA4301
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
2,000 6016 83 9
GKS 34 VA4401 SP
10
2,000 6016 85 9
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Stezni komad za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova na zidne konzole i konzole nosača.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
47
Mrežasti nosač kablova GR-Magic®
Kablovski i parapetni kanali
Stezni komad
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
GKB 34 VA
50
1,000 6016 67 6
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
nerđajući 1.4301
Stezni komad za pričvrćivanje mrežastih nosača kablova širine 50 mm na pod.
Težina
Art.-Br.
7
Pakov.
Komad kg/100 kom.
100
2,200 6017 04 5
GKT 38 VA4301
GKT 38 VA4401 SP
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada na mrežastim regalima.
10
38
2,200 6017 09 2
RSD/kom.
Ugaona spojnica
42--54
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
3,000 6016 73 1
GEV 36 VA4301
GEV 36 VA4401 SP
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Ugaona spojnica za izradu lučnih elemenata mrežastih regala.
10
23
Tip
3,000 6016 76 4
RSD/kom.
Zidni i podni pričvrsni element
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
7,600 6016 42 1
50
K12 1818 VA4301
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Zidni i podni pričvrsni element za mrežaste nosače kablova.
Težina
26
Tip
RSD/kom.
50
5
Zidni držač za GRM 35 50
Visina Širina
strane
30
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm
Komad kg/100 kom.
50
10
1,950 6016 44 5
WH GRM35 VA4401 35
RSD/kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4401
Zidni držač za zidno pričvršćivanje mrežastih nosača kablova GRM 35 50
8,5
Tip
15
11 x 16
16
39
Tip
24
Stezni komad
20
Bočni držač
za
navojnu
šipku
SH M10 VA4401 M10
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4401
Bočni držač za bočno kačenje mrežastih nosača kablova.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
5,500 6015 34 0
RSD/kom.
Navojna šipka
Tip
Navoj Dim. Dim. Prelom.
d
L
opter.
mm mm kN
2078 M8 1M V2A M8 8 1000 18,3
2078 M10 1M V2A M10 10 1000 29
2078 M12 1M V2A M12 12 1000 42,2
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Navojna šipka prema DIN 976.
48
OBO
LTB
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
30,000 3141 31 0
25
49,000 3141 31 2
20
70,000 3141 31 4
RSD/100 kom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Mrežasti nosač kablova GR-Magic®
Pakov.
Dim.
B
Težina
mm
Komad kg/100 kom.
GMS 170 VA4404 170
25
20,000
GMS 270 VA4404 270
25
32,000
GMS 370 VA4404 370
25
43,000
GMS 470 VA4404 470
10
55,000
GMS 570 VA4404 570
10
67,000
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4404
Središnji nosač zajedno sa steznim komadom za kačenje mrežastih nosača kablova.
Kablovski i parapetni kanali
Središnji nosač
Tip
Art.-Br.
6015 41 8
6015 41 9
6015 42 0
6015 42 1
6015 42 2
RSD/kom.
Poklopac pun
15
B+4
3000
Tip
DRLU 050 VA4301
DRLU 100 VA4301
DRLU 150 VA4301
DRLU 200 VA4301
DRLU 300 VA4301
DRLU 400 VA4301
DRLU 500 VA4301
DRLU 600 VA4301
Širina Deblj. Dužina
lima
mm
50
100
150
200
300
400
500
600
mm
1
1
1
1
1
1
1,25
1,25
mm
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
DRLU 100 VA4571 100 1
3000
DRLU 200 VA4571 200 1
3000
DRLU 300 VA4571 300 1
3000
DRLU 400 VA4571 400 1
DRLU 500 VA4571 500 1,25 3000
DRLU 600 VA4571 600 1,25 3000
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Pun poklopac za kablovske i mrežaste nosače kablova.
47
14.5
Tip
33
Art.-Br.
kg/100 m
60,000
104,000
138,200
178,000
256,000
334,300
516,100
614,300
6052 82 1
6052 82 4
6052 82 8
6052 83 1
6052 83 4
6052 83 7
6052 84 1
6052 84 4
99,000
178,000
256,000
334,400
516,100
614,300
6052 99 1
6052 99 3
6052 99 4
6052 99 5
6052 99 6
6052 99 8
RSD/m
Stezaljka poklopca
4
10
20
Težina
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
DKU 60 VA4310
60
0,800 6065 60 0
120
0,800 6065 61 0
DKU 120 VA4310
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4310
Stezaljka za poklopac za univerazlno pričvršćivanje punih poklopaca na mrežaste nosače
kablova i AZ-male kanale.
Završni lim za kablove
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
KAB GR VA 1.4301
nepokriveno
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Kabl. završni lim za mrežaste nosače kablova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
14,100 6220 14 5
RSD/kom.
LTB
OBO
49
G-mrežasti nosač kablova Magic®
Kablovski i parapetni kanali
G-mrežasti nosač kablova Magic, bočna visina 50
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim. Dužina
B
H
C
A
mm mm mm mm mm
G-GRM 50 50V2A 55 55 33 40 3000
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
67,100 6005 55 0
G-GRM 50 50V4A 55 55 33 40 3000
67,100 6005 56 5
RSD/m
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Mrežasti nosač kablova G-oblika od punktirano zavarenih čeličnih žica sa različitim bočnim
visinama i širinama.
G-mrežasti nosač kablova Magic, bočna visina 75
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim. Dužina
B
H
C
A
mm mm mm mm mm
G-GRM 75 50V2A 53 73 40 53 3000
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
79,900 6005 55 3
G-GRM 75 50V4A 53 73 40 53 3000
79,900 6005 56 8
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/m
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Mrežasti nosač kablova G-oblika od punktirano zavarenih čeličnih žica sa različitim bočnim
visinama i širinama.
G-mrežasti nosač kablova Magic, bočna visina 125
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim. Dužina
B
H
C
A
mm mm mm mm mm
G-GRM 125 75V2A 75 125 40 96 3000
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
108,200 6005 55 6
108,200 6005 57 1
G-GRM 125 75V4A 75 125 40 96 3000
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/m
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Mrežasti nosač kablova G-oblika od punktirano zavarenih čeličnih žica sa različitim bočnim
visinama i širinama.
G-mrežasti nosač kablova Magic, bočna visina 150
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim. Dužina
B
H
C
A
mm mm mm mm mm
G-GRM 150 100V2A 100 155 70 120 3000
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
128,000 6005 55 9
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
G-GRM 150 100V4A 100 155 70 120 3000
128,000 6005 57 4
RSD/m
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Mrežasti nosač kablova G-oblika od punktirano zavarenih čeličnih žica sa različitim bočnim
visinama i širinama.
50
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Pribor za mrežaste nosače kablova
Boja
Pakov.
KS GR LGR
KS GR VKG
KS GR OR
KS GR ZGB
KS GR LBL
KS GR SGN
svetlosiva
siva B
narandžasta
cink žuta
čisto plava
signalno zelena
Težina
Komad kg/100 kom.
10
0,920
10
0,920
10
0,920
10
0,920
10
0,920
10
0,920
PA poliamid
Kablovski i parapetni kanali
Pločica za označavanje
Tip
Art.-Br.
6017 71 0
6017 71 1
6017 71 2
6017 71 3
6017 71 4
6017 71 5
RSD/kom.
Pločica za obeležavanje za mrežaste nosače kablova za pričvršćivanje bez vijaka.
Varijante u svetlo sivoj i kamen sivoj boji sa poljem za obeležavanje VA 1.4301 i VA 1.4571 ili u
cink žutoj, pastelno narandžastoj, svetlo sivoj ili signalno zelenoj boji sa blanko poljima za
obeležavanje.
Montažna ploča V2A
Tip
Visina Širina
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm
Komad kg/100 kom.
MP UNI VA4301 115 170
40
13,300 7085 13 3
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
nerđajući 1.4301
Montažna ploča za pričvršćivanje na bočnu stranicu sistema nosača kablova.
Montažna ploča V4A
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim.
A
B
x
y
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
MPG 65 VA4404 81 65 45 15
30
8,800 6006 48 8
MPG 90 VA4404 111 95 45 38
30
16,100 6006 48 9
RSD/kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4404
Montažna ploča za pričvršćivanje na mrežaste nosače kablova, bez upotrebe vijaka.
Zaštitne kape
Tip
Pakov.
Boja
Težina
Art.-Br.
15
GR KS 3.9 OR narandžasta
GR KS 4.8 OR narandžasta
GR KS 6.0 OR narandžasta
Komad kg/100 kom.
500
0,025 6003 75 0
500
0,030 6003 75 4
500
0,036 6003 75 8
PE Polietilen
RSD/100 kom.
Zaštitna kapa za postavljanje na isečene ivice žice mrežastog nosača kabla.
Obujmica za uzemljenje
Tip
Pakov.
Pakov.karton
Komad
939 150
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
5,932 5043 10 7
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
• za provodnike do 16 mm² i ravne provodnike
• zazor: provodnik do 16 mm² x maks. FL 30
• s priključnom klemom, zanitovanom, od mesinga i 1 vijkom s cilindričnom glavom M5 x 12, s
2 vijka s cilndričnom glavom M6 x 16
Zavrtanj za uzemljenje
Tip
Dim. Dim. PreL
l
čnik
SW Navoj
mm mm mm² mm
B 33020 22 8 25 18 M6
B 33021 26 10 35 21 M6
CuZn mesing
nepokriveno
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
3,100 6404 00 6
50
4,800 6404 01 4
RSD/100 kom.
Vijak za uzemljenje, za pričvršćivanje provodnika za izjednačavanje potencijala na sistemu
nosača kablova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
51
Sistemi nosača kablova za velike raspone
mm
6000
6000
6000
6000
6000
cm²
186
281
376
471
566
6311 20 2
6311 20 6
6311 21 0
6311 21 4
6311 21 8
6000 186
567,000
WKLG 1120 VA4571 200 2
6000 281
WKLG 1130 VA4571 300 2
593,000
6000 376
WKLG 1140 VA4571 400 2
620,000
6000 471
630,000
WKLG 1150 VA4571 500 2
6000 566
WKLG 1160 VA4571 600 2
674,000
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
WKLG 110 = Lestvičasti nosač kablova za velike raspone sa perforiranim stranicama,
visine 110 mm.
110
10
kg/100 m
567,000
593,000
620,000
630,000
674,000
B
16.5
9 x 15
50
mm
2
2
2
2
2
Art.-Br.
30
25
mm
200
300
400
500
600
Težina
1.5
WKLG 1120 VA4301
WKLG 1130 VA4301
WKLG 1140 VA4301
WKLG 1150 VA4301
WKLG 1160 VA4301
Korisni
presek
300
Širina Deblj. Dužina
lima
15
Tip
20
150
Kablovski i parapetni kanali
Lestvičasti nosač kablova za velike raspone WKLG 110
22.5
65
6311 22 5
6311 22 7
6311 22 9
6311 23 1
6311 23 3
RSD/m
bočne
Zaštitna kapa
Tip
Pakov.
Boja
Težina
Art.-Br.
Par kg/100 pari
20
4,400 6310 39 8
SKHW 110 OR narandžasta
PE Polietilen
RSD/par
Zaštitna kapa za pokrivanje krajeva nosača kablova za velike raspone.
Uložni lim
Tip
Širina Dužina
mm mm
ELB-L20 VA4301 200 3000
ELB-L30 VA4301 300 3000
ELB-L40 VA4301 400 3000
ELB-L50 VA4301 500 3000
ELB-L60 VA4301 600 3000
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Uložni lim za postavljanje u lestvičaste nosače kablova.
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
132,000
199,000
264,000
330,000
395,000
6103 61 4
6103 61 8
6103 62 2
6103 62 6
6103 63 0
RSD/m
Prava spojnica
Tip
Visina
strane
mm
WRVL 110 VA4301 110
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2 143,000 6091 22 9
Ugaona spojnica
Tip
Visina
strane
mm
WRWVK 110 VA4301 110
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
69,000 6091 39 3
2
69,000 6091 39 7
WRWVK 110 VA4571 110
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Ugaona spojnica za lestvičaste nosače kablova za velike raspone sa bočnom visinom 110 mm.
Zglobna spojnica
Tip
Visina
strane
mm
WRGV 110 VA4301 110
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2 120,000 6091 33 8
2 125,000 6091 34 3
WRGV 110 VA4571 110
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Zglobna spojnica za lestvičaste i nosače kablova za velike raspone bočne visine 110 mm.
52
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
2 143,000 6091 23 4
WRVL 110 VA4571 110
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Spojnica za prave spojeve fazonskih komada i lestvičastih nosača za velike raspone bočne
visine 110 mm.
Sistemi nosača kablova za velike raspone
Pakov.
Dim. Dim.
H
L
mm mm
TSG 85 VA4301 85 3000
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Tip
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Pregrada
Tip
Art.-Br.
m kg/100 m
45 70,300 6062 17 3
RSD/m
Pakov.
Dim. Dim.
H
L
mm mm
TSG 110 VA4301 110 3000
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Težina
Art.-Br.
m kg/100 m
30 85,000 6062 25 5
RSD/m
Spojnica pregrade
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
TSGV VA4310
10
1,000 6067 97 0
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
nerđajući 1.4310
Spojnica pregrade za montažu bez upotrebe vijaka TSG pregrade u sve bočne visine.
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
KS KL VA4310
30
0,512 6062 28 4
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
nerđajući 1.4310
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada u lestvičaste nosače kablova bez vijaka.
Ugaoni dogradni element
Tip
Visina
strane
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
Komad kg/100 kom.
WEAS 110 VA4301 110
6 504,000 6098 48 3
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Ugaona spojnica za lestvičaste i nosače kablova za velike raspone bočne visine 110 mm.
Krivina 90°
300
Tip
Širina
Pakov.
Težina
Art.-Br.
WLB 90 112VA4301
WLB 90 113VA4301
WLB 90 114VA4301
WLB 90 115VA4301
WLB 90 116VA4301
mm
200
300
400
500
600
Komad
1
1
1
1
1
kg/100 kom.
900,000
1.030,000
1.105,000
1.230,000
1.330,000
6312 53 9
6312 54 1
6312 54 3
6312 54 5
6312 54 7
900,000
1.030,000
1.105,000
1.230,000
1.330,000
6312 55 0
6312 55 2
6312 55 4
6312 55 6
6312 55 8
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
300
R 500
B
WLB 90 112VA4571 200
WLB 90 113VA4571 300
WLB 90 114VA4571 400
WLB 90 115VA4571 500
WLB 90 116VA4571 600
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Krivina 90°, horizontalna, za sve tipove lestvičastih nosača kablova za
bočnom visinom 110 mm.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
1
1
1
1
1
RSD/kom.
velike raspone sa
LTB
OBO
53
Sistemi nosača kablova za velike raspone
Kablovski i parapetni kanali
T-račva
Tip
Širina
Pakov.
Težina
Art.-Br.
WLT 1120 VA4301
WLT 1130 VA4301
WLT 1140 VA4301
WLT 1160 VA4301
mm
—
—
—
—
Komad
1
1
1
1
kg/100 kom.
1.750,000
1.870,000
1.990,000
2.340,000
6312 80 2
6312 80 4
6312 80 6
6312 81 0
WLT 1120 VA4571 200
1
1
WLT 1130 VA4571 300
WLT 1140 VA4571 400
1
WLT 1150 VA4571 500
1
1
WLT 1160 VA4571 600
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
T-komad, horizontalan, za sve tipove lestvičastih nosača kablova za velike
visinom 110 mm.
1.750,000
1.870,000
1.990,000
2.147,000
2.340,000
6312 81 5
6312 81 7
6312 81 9
6312 82 1
6312 82 3
RSD/kom.
raspone sa bočnom
Stezni komad
60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
30
Tip
LKS60 4 VA4571
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Stezni komad za pričvršćivanje lestvičastih nosača kablova.
50
7,000 6221 15 7
6.5
Komad kg/100 kom.
50
8,000 6221 13 0
LKS 60 4 VA4301
7x7
RSD/kom.
Poklopac
Tip
Širina Deblj. Dužina
lima
Težina
Art.-Br.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
mm mm mm
kg/100 m
WDRL 1116 20 V2A 200 1,5 3000
184,000 6227 36 0
WDRL 1116 30 V2A 300 1,5 3000
260,000 6227 36 2
WDRL 1116 40 V2A 400 1,5 3000
425,000 6227 36 4
WDRL 1116 50 V2A 500 1,5 3000
625,000 6227 36 6
745,000 6227 36 8
WDRL 1116 60 V2A 600 1,5 3000
nepokriveno
RSD/m
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Poklopac za lestvičaste nosače kablova za velike raspone bočnih visina 110 i 160 mm.
54
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Sistemi nosača kablova za velike raspone
Širina Deblj. Dužina
lima
Težina
Korisni
presek
Kablovski i parapetni kanali
Lestvičasti nosač kablova za velike raspone WKLG 160
Tip
Art.-Br.
kg/100 m
mm mm mm cm²
6000 282
WKLG 1620 VA4571 200 2
737,300 6227 17 0
6000 427
WKLG 1630 VA4571 300 2
767,300 6227 17 2
6000 572
WKLG 1640 VA4571 400 2
797,300 6227 17 4
6000 717
WKLG 1650 VA4571 500 2
828,500 6227 17 6
6000 857
WKLG 1660 VA4571 600 2
859,300 6227 17 8
RSD/m
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
WKLG 160 = Nosači kablova za velike raspone sa perforacijama na stranice na, visine 160
mm.
T-račva
Tip
Širina
Pakov.
mm
Komad
WLT 1620 VA4571 200
1
WLT 1630 VA4571 300
1
WLT 1640 VA4571 400
1
WLT 1650 VA4571 500
1
WLT 1660 VA4571 600
1
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
T-komad, horizontalan, za sve tipove lestvičastih nosača kablova za velike
visinom 160 mm.
Težina
Art.-Br.
kg/100 kom.
2.249,000
2.452,000
2.604,000
2.756,000
2.907,000
6229 82 0
6229 82 2
6229 82 4
6229 82 6
6229 82 8
RSD/kom.
raspone sa bočnom
Poklopac
Tip
Težina
Širina Deblj. Dužina
lima
Art.-Br.
mm mm mm
kg/100 m
WDRL 1116 20 V2A 200 1,5 3000
184,000 6227 36 0
260,000 6227 36 2
WDRL 1116 30 V2A 300 1,5 3000
WDRL 1116 40 V2A 400 1,5 3000
425,000 6227 36 4
WDRL 1116 50 V2A 500 1,5 3000
625,000 6227 36 6
WDRL 1116 60 V2A 600 1,5 3000
745,000 6227 36 8
nepokriveno
RSD/m
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Poklopac za lestvičaste nosače kablova za velike raspone bočnih visina 110 i 160 mm.
Uložni lim
Tip
Širina Dužina
Art.-Br.
kg/100 m
132,000
199,000
264,000
330,000
395,000
6103 61 4
6103 61 8
6103 62 2
6103 62 6
6103 63 0
RSD/m
Brza spojnica
Tip
Visina
strane
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
Komad kg/100 kom.
2 186,000 6227 73 0
WRVL 160 VA4571 160
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V4A
nerđajući 1.4571
Spojnice za prave spopjeve fazonskih komada, nosača kablova za velike raspone i lestvičastih
nosača bočne visine 160 mm.
Krivina 90°
300
R 500
300
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
mm mm
ELB-L20 VA4301 200 3000
ELB-L30 VA4301 300 3000
ELB-L40 VA4301 400 3000
ELB-L50 VA4301 500 3000
ELB-L60 VA4301 600 3000
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Uložni lim za postavljanje u lestvičaste nosače kablova.
Težina
B
Tip
Širina
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
Komad kg/100 kom.
WLB 90 162VA4571 200
1 1.145,000 6229 50 0
1 1.250,000 6229 50 2
WLB 90 163VA4571 300
WLB 90 164VA4571 400
1 1.356,000 6229 50 4
WLB 90 165VA4571 500
1 1.504,000 6229 50 6
1 1.618,000 6229 50 8
WLB 90 166VA4571 600
RSD/kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Krivina 90°, horizontalna, za sve tipove lestvičastih nosača kablova za velike raspone sa
bočnom visinom 160 mm.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
55
Sistemi nosača kablova za velike raspone
Kablovski i parapetni kanali
Pregrada
Tip
Pakov.
Dim. Dim.
H
L
mm mm
TSG 85 VA4301 85 3000
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Tip
mm mm
TSG 110 VA4301 110 3000
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Art.-Br.
m kg/100 m
45 70,300 6062 17 3
RSD/m
Pakov.
Dim. Dim.
H
L
Težina
Težina
Art.-Br.
m kg/100 m
30 85,000 6062 25 5
RSD/m
Spojnica pregrade
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
TSGV VA4310
10
1,000 6067 97 0
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
nerđajući 1.4310
Spojnica pregrade za montažu bez upotrebe vijaka TSG pregrade u sve bočne visine.
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
KS KL VA4310
30
0,512 6062 28 4
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
nerđajući 1.4310
Stezni komad za pričvršćivanje pregrada u lestvičaste nosače kablova bez vijaka.
Stezni komad
60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
30
Tip
LKS60 4 VA4571
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Stezni komad za pričvršćivanje lestvičastih nosača kablova.
50
7,000 6221 15 7
6.5
Komad kg/100 kom.
50
8,000 6221 13 0
LKS 60 4 VA4301
7x7
RSD/kom.
Poklopac
Širina Deblj. Dužina
lima
Težina
Art.-Br.
mm mm mm
kg/100 m
WDRL 1116 20 V2A 200 1,5 3000
184,000 6227 36 0
260,000 6227 36 2
WDRL 1116 30 V2A 300 1,5 3000
WDRL 1116 40 V2A 400 1,5 3000
425,000 6227 36 4
WDRL 1116 50 V2A 500 1,5 3000
625,000 6227 36 6
745,000 6227 36 8
WDRL 1116 60 V2A 600 1,5 3000
nepokriveno
RSD/m
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Poklopac za lestvičaste nosače kablova za velike raspone bočnih visina 110 i 160 mm.
56
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Sistemi lestvičastih i vertikalnih lestvičastih nosača kablova
Širina Deblj. Dužina
strane
LG 620 VS VA4301
LG 630 VS VA4301
LG 640 VS VA4301
LG 650 VS VA4301
LG 660 VS VA4301
mm
200
300
400
500
600
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
mm
6000
6000
6000
6000
6000
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
273,800
298,000
322,200
346,300
378,300
6208 70 0
6208 70 3
6208 70 6
6208 70 9
6208 71 2
Kablovski i parapetni kanali
Lestvičasi nosač kablova LG 60
Tip
273,800 6101 20 0
LG 620 VS VA4571 200 1,5 6000
LG 630 VS VA4571 300 1,5 6000
298,000 6101 20 8
LG 640 VS VA4571 400 1,5 6000
322,200 6101 21 6
346,300 6101 22 3
LG 650 VS VA4571 500 1,5 6000
LG 660 VS VA4571 600 1,5 6000
378,300 6101 23 2
RSD/m
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Lestvičasti nosač kablova bočne visine 60 mm sa perforiranom bočnom stranom i zanitovanim,
ka gore otvorenim C-profil-prečkama (varijanta VS).
Zaštitna kapa
63
Tip
30
Pakov.
Boja
SKH 60 OR narandžasta
Težina
Art.-Br.
Par kg/100 pari
40
1,100 6222 53 7
PE Polietilen
RSD/par
Zaštitna kapa za pokrivanje krajeva nosača kablova bočne visine 60 mm.
Prava spojnica
Tip
Visina
strane
mm
LVG 60 VA4301 60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
22,000 6208 84 6
LVG 60 VA4571 60
20
22,000 6208 83 5
nepokriveno
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Prave spojnice kao spoljne spojnice za povezivanje lestvičastih nosača kablova i fazonskih
komada bočne visine 60 mm i stalnim perforacijama stranice.
Ugaona spojnica
Tip
Visina
strane
mm
LWVG 60 VA4301 60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
24,000 6208 89 8
20
22,000 6208 89 1
LWVG 60 VA4571 60
nepokriveno
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Ugaona spojnica kao spoljna spojnica za povezivanje lestvičastih nosača kablova i fazonskih
komada bočne visine 60 mm i stalnim perforacijama stranice.
Zglobna spojnica
Visina
strane
mm
LGVG 60 VA4301 60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
29,000 6208 94 7
19
LGVG 60 VA4571 60
10
29,000 6208 93 2
nepokriveno
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Zglobna spojnica kao spoljna spojnica za povezivanje lestvičastistih nosača kablova i fazonskih
komada bočne visine 60 mm i stalnim perforacijama stranice. Ugao vertikalno podesiv.
Zidni lučni nosač
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
75
30
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
25 x 13
Komad kg/100 kom.
WB 30 75 VA4301
10
20,000 6019 66 8
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
nerđajući 1.4301
Zidni lučni nosač za pričvršćivanje usponskih lestvič. nosača tipa LG 60 na betonske zidove i
zidane površine.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
57
Sistemi lestvičastih i vertikalnih lestvičastih nosača kablova
Tip
30
Pakov.
Težina
Art.-Br.
13
Kablovski i parapetni kanali
Pričvrsni ugaonik
35
RSD/kom.
13
40
Lučna obujmica 2056
Težina
L
x
mm mm mm mm
mm mm mm
Komad kg/100 kom.
2056 12 VA 8-12 23 16 34 M6 1,5 40 34
100
3,300 1159 51 8
100
3,600 1159 52 6
2056 16 VA 12-16 23 20 34 M6 1,5 44 34
2056 22 VA 16-22 23 27 34 M6 1,5 50 34
100
4,200 1159 53 4
2056 28 VA 22-28 23 33 34 M6 2 58 34
100
6,500 1159 54 2
100
7,400 1159 55 0
2056 34 VA 28-34 23 39 34 M8 2 66 37,5
2056 40 VA 34-40 23 45 34 M8 2 72 37,5
100
8,000 1159 56 9
2056 46 VA 40-46 23 51 34 M8 2 79 44,5
100
10,900 1159 57 7
100
11,400 1159 58 5
2056 52 VA 46-52 23 57 40 M8 2 86 45,5
2056 58 VA 52-58 23 64 40 M8 2,5 93 45,5
100
14,500 1159 59 3
2056 64 VA 58-64 23 70 40 M8 2,5 99 45,5
100
15,600 1159 60 7
2056 70 VA 64-70 25 76 40 M8 2,5 106 45,5
50
18,200 1159 61 5
2056 76 VA 70-76 25 82 40 M8 2,5 114 45,5
25
20,800 1159 62 3
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
nerđajući 1.4301
Odgovara za sve C-profilne šine širine proreza 16 - 17 mm.
Obujmica i vijak od nerđajućeg čelika.
Potisno korito od propilena, bez halogena, boja svetlo siva RAL 7035.
C
23
Pakov.
Težina
x
L
SW 10
G
A
C
23
OBO
LTB
t
Art.-Br.
H
x
D
SW 10
G
A
C
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
7
Težina
mm
Komad kg/100 kom.
50
3,980 1161 91 2
2056 M2 12 VA 8-12
50
4,750 1161 91 6
2056 M2 16 VA 12-16
50
6,900 1161 92 2
2056 M2 22 VA 16-22
2056 M2 28 VA 22-28
50
7,800 1161 92 8
2056 M2 34 VA 28-34
50
10,030 1161 93 4
25
11,205 1161 94 0
2056 M2 40 VA 34-40
25
13,300 1161 94 6
2056 M2 46 VA 40-46
2056 M2 52 VA 46-52
25
14,400 1161 95 2
25
18,550 1161 95 8
2056 M2 58 VA 52-58
15
20,010 1161 96 4
2056 M2 64 VA 58-64
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
nerđajući 1.4301
Odgovara za sve C-profilne šine širine proreza 16 - 17 mm.
Obujmica, vijak i potisna kadica od nerđajućeg oplemenjenog čelika.
58
B
10
Pakov.
H
D
Lučna obujmica 2056 M2
Zatezna
oblast D
t
Art.-Br.
mm mm mm mm
mm mm mm
Komad kg/100 kom.
50
3,200 1159 71 2
2056 M 12 VA 8-12 23 16 30 M6 1,5 44 32,5
2056 M 16 VA 12-16 23 20 30 M6 1,5 44 32,5
50
3,500 1159 71 6
2056 M 22 VA 16-22 23 27 30 M6 1,5 60 32,5
50
4,400 1159 72 2
50
6,100 1159 72 8
2056 M 28 VA 22-28 23 33 30 M6 2 58 44
2056 M 34 VA 28-34 23 39 35 M8 2 66 44
50
7,700 1159 73 4
2056 M 40 VA 34-40 23 45 35 M8 2 72 44
25
8,600 1159 74 0
25
9,600 1159 74 6
2056 M 46 VA 40-46 23 51 35 M8 2 79 44
2056 M 52 VA 46-52 23 57 35 M8 2 86 44
25
10,400 1159 75 2
2056 M 58 VA 52-58 23 64 35 M8 2 93 44
15
13,100 1159 75 8
15
14,500 1159 76 4
2056 M 64 VA 58-64 23 70 35 M8 2,5 99 56
2056 M 70 VA 64-70 25 76 35 M8 2,5 106 56
15
16,100 1159 77 0
2056 M 76 VA 70-76 25 82 40 M8 2,5 114 56
10
18,300 1159 77 6
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Odgovara za sve C-profilne šine širine proreza 16 - 17 mm.
Obujmica, vijak i potisna kadica od nerđajućeg oplemenjenog čelika.
Tip
B
10
7
Zatezna Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
oblast D A
B
C
G
t
H
L
SW 10
G
A
Lučna obujmica 2056 M
Tip
B
t
Art.-Br.
H
Pakov.
L
Zatezna Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
oblast D A
B
C
G
t
H
L
23
10
7
Tip
25
30
BW 60 40 VA4301
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Pričvrsni ugaonik sa dimenzijama kraka 60 x 60 mm.
60
60
Komad kg/100 kom.
10
22,000 6019 58 7
Sistemi lestvičastih i vertikalnih lestvičastih nosača kablova
4
B
t
Tip
L
x
H
3.5
9.5
7,5
SW 10
G
C
A
Zatezna Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
oblast D A
B
C
G
t
H
L
9.5
Tip
L
x
H
3,5
G
Zatezna Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
oblast D A
B
C
G
t
H
L
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
mm mm mm
Komad kg/100 kom.
2056U M 12 V4A 8-12 — 16 34 — 1,5 — —
100
3,300 1158 20 7
2056U M 16 V4A 12-16 — 20 34 — 1,5 — —
100
3,520 1158 21 1
100
3,960 1158 21 5
2056U M 22 V4A 16-22 — 27 34 — 1,5 — —
2056U M 28 V4A 22-28 — 33 34 — 2 — —
100
5,890 1158 21 9
100
7,650 1158 22 3
2056U M 34 V4A 28-34 — 39 34 — 2 — —
2056U M 40 V4A 34-40 — 45 — — 2 — —
100
8,360 1158 22 7
100
10,890 1158 23 1
2056U M 46 V4A 40-46 — 51 40 — 2 — —
2056U M 52 V4A 46-52 — 57 40 — 2 — —
100
11,660 1158 23 5
2056U M 58 V4A 52-58 — 64 40 — 2,5 — —
100
14,740 1158 23 9
100
15,730 1158 24 3
2056U M 64 V4A 58-64 — 70 40 — 2,5 — —
2056U M 70 V4A 64-70 — 76 40 — 2,5 — —
50
18,200 1158 24 7
2056U M 76 V4A 70-76 — 82 40 — 2,5 — —
25
20,600 1158 25 1
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V4A
nerđajući 1.4571
Odgovara za sve C-profilne šine sa širinom proreza 18 - 22 mm. Odgovara i za ravne, ugaone i
U-profile debljine materijala od 4 - 12 mm.
Obujmica, vijak i potisno korito od nerđajućeg, oplemenjenog čelika.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
SW 10
Art.-Br.
Lučna obujmica 2056U M
t
4
C
Težina
mm mm mm mm
mm mm mm
Komad kg/100 kom.
2056U 12 VA 8-12 20 16 34 M6 1,5 42 34
100
3,000 1178 50 4
2056U 16 VA 12-16 20 20 34 M6 1,5 46 34
100
3,200 1178 51 2
2056U 22 VA 16-22 20 27 34 M6 1,5 53 34
100
3,800 1178 52 0
2056U 28 VA 22-28 20 33 34 M6 2 59 34
100
5,350 1178 53 9
2056U 34 VA 28-34 20 39 34 M8 2 67 37,5
100
7,200 1178 54 7
2056U 40 VA 34-40 20 45 34 M8 2 73 37,5
100
8,100 1178 55 5
2056U 46 VA 40-46 20 51 40 M8 2 79 37,5
100
9,900 1178 56 3
2056U 52 VA 46-52 20 57 40 M8 2 85 38,5
100
11,200 1178 57 1
100
13,400 1178 59 8
2056U 58 VA 52-58 23 64 40 M8 2,5 91 38,5
2056U 64 VA 58-64 23 70 40 M8 2,5 97 38,5
100
14,300 1178 60 1
2056U 70 VA 64-70 23 76 40 M8 2,5 103 38,5
50
20,500 1178 62 8
25
19,100 1178 63 6
2056U 76 VA 70-76 25 82 40 M8 2,5 110 45,5
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Odgovara za sve C-profilne šine sa širinom proreza 18 - 22 mm. Odgovara i za ravne, ugaone i
U-profile debljine materijala od 4 - 12 mm.
Obujmica i vijak od nerđajućeg čelika.
Potisno korito od propilena, bez halogena, boja svetlo siva RAL 7035.
B
7,5
Pakov.
Kablovski i parapetni kanali
Lučna obujmica 2056U
A
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
59
Montažni sistemi
Kablovski i parapetni kanali
Plafonski nosač za tunele V4A 1.4571
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim.
B
L
b
l
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
AHB-T1712 VA4571 120 220 — 180
11
67,000 6363 99 9
AHB-T1722 VA4571 220 320 125 280
14
78,000 6364 00 9
AHB-T1732 VA4571 320 420 225 380
14
91,000 6364 01 9
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V4A
nerđajući 1.4571
Specijalan plafonski lučni nosač za sisteme nosača kablova u tunelima. Ostale varijante, kao
pregradni ili priključni lučni nosač, kao i različiti oblici glave na zahtev.
Plafonski nosač za tunele V5A 1.4529 i 1.4547
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim.
B
L
b
l
mm mm mm
AHB-T1712 VA4529 120 220 —
AHB-T1722 VA4529 220 320 125
AHB-T1732 VA4529 320 420 225
mm
180
280
380
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
11
67,000 6363 99 5
14
78,000 6364 00 5
14
91,000 6364 01 5
AHB-T1712 VA4547 120 220 — 180
11
67,000 6363 99 7
AHB-T1722 VA4547 220 320 125 280
14
78,000 6364 00 7
AHB-T1732 VA4547 320 420 225 380
14
91,000 6364 01 7
RSD/kom.
V5A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4547
nerđajući 1.4529
Specijalan plafonski lučni nosač za sisteme nosača kablova u tunelima. Ostale varijante, kao
pregradni ili priključni lučni nosač, kao i različiti oblici glave na zahtev.
Plafonski nosač za tunele V5A 1.4529
Tip
Pakov.
Dim. Dim. Dim. Dim.
B
L
b
l
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
AHB-T 200 280 380 150 330
1
94,000 6363 88 8
AHB-T 300 380 480 250 430
1 103,000 6363 89 2
1 113,000 6363 89 6
AHB-T 400 480 580 350 530
RSD/kom.
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Specijalan plafonski lučni nosač za sisteme nosača kablova u tunelima. Ostale varijante, kao
pregradni ili priključni lučni nosač, kao i različiti oblici glave na zahtev.
Plafonski nosač
AHB 100 VA4571
AHB 150 VA4571
AHB 200 VA4571
AHB 300 VA4571
AHB 400 VA4571
Širina Dim. Rupa-Ø
Fu
s
plafonu
Pakov.
mm
100
150
200
300
400
Komad kg/100 kom.
1
53,000
1
86,000
1 100,000
1 128,000
1 155,000
mm
6
8
8
8
8
mm
11
11
11
11
11
kN
0,6
0,6
0,6
0,35
0,3
0,6
AHB 100 VA4529 100 6 11
0,6
AHB 150 VA4529 150 8 11
0,6
AHB 200 VA4529 200 8 11
0,35
AHB 300 VA4529 300 8 11
0,2
AHB 400 VA4529 400 8 11
V4A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
nerđajući 1.4529
Plafonski nosač za sisteme nosača kablova.
60
OBO
LTB
1
1
1
1
1
Težina
53,000
86,000
100,000
128,000
155,000
Art.-Br.
6363 90 5
6363 90 9
6363 91 3
6363 94 0
6363 94 8
6363 90 6
6363 91 0
6363 91 4
6363 94 1
6363 94 9
RSD/kom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Montažni sistemi
Dužina
US 3 K 20VA4301
US 3 K 30VA4301
US 3 K 40VA4301
US 3 K 50VA4301
US 3 K 60VA4301
US 3 K 70VA4301
US 3 K 80VA4301
US 3 K 90VA4301
US 3 K 100VA4301
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Pakov.
Debljina
Vučno
materijala opterećenje
2
2
2
2
2
2
2
2
2
mm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
kN
Težina
Komad kg/100 kom.
4
44,000
4
58,000
4
71,000
4
84,000
4
97,000
4 110,000
4 123,000
4 137,000
4 150,000
5
US 3 K 20VA4571 200 2
4
44,000
5
US 3 K 30VA4571 300 2
4
58,000
5
4
71,000
US 3 K 40VA4571 400 2
5
US 3 K 50VA4571 500 2
4
84,000
5
US 3 K 60VA4571 600 2
4
97,000
5
4 110,000
US 3 K 70VA4571 700 2
5
US 3 K 80VA4571 800 2
4 123,000
5
US 3 K 90VA4571 900 2
4 137,000
5
US 3 K 100VA4571 1000 2
4 150,000
—
US 3 K110 VA4571 1100 2
1 166,000
2
—
US 3 K120 VA4571 —
1 110,000
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
nagriženo
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Plafonski nosač (U-profil) dimenzija 50 x 30 mm sa zavarenom čeonom pločom.
Kablovski i parapetni kanali
US 3-plafonski nosač
Tip
Art.-Br.
6342 40 1
6342 40 3
6342 40 5
6342 40 7
6342 40 9
6342 41 1
6342 41 3
6342 41 5
6342 41 7
6342 37 5
6342 53 0
6342 37 9
6342 38 1
6342 38 9
6342 39 1
6342 39 3
6342 39 5
6342 39 7
6342 39 6
6342 39 8
RSD/kom.
US 3-plafonski nosač V5A
Tip
Dužina
mm
US 3 K 20 VA4529 200
US 3 K 30 VA4529 300
US 3 K 40 VA4529 400
US 3 K 50 VA4529 500
US 3 K 60 VA4529 600
US 3 K 70 VA4529 700
US 3 K 80 VA4529 800
US 3 K 90 VA4529 900
US 3 K100 VA4529 1000
US 3 K110 VA4529 1100
US 3 K120 VA4529 1200
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Plafonski nosač (U-profil)
Pakov.
Debljina
materijala
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
mm
Težina
Komad kg/100 kom.
1
44,000
1
58,000
1
71,000
1
84,000
1
97,000
1 110,000
1 123,000
1 137,000
1 150,000
1 179,000
1 179,000
Art.-Br.
6342 42 2
6342 42 4
6342 42 6
6342 42 8
6342 43 1
6342 43 3
6342 43 5
6342 43 7
6342 43 9
6342 44 1
6342 44 3
RSD/kom.
dimenzija 50 x 30 mm sa zavarenom čeonom pločom.
US 3-nosač
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Dužina
US 3 30 VA4301
US 3 50 VA4301
US 3 100 VA4301
US 3 150 VA4301
US 3 200 VA4301
US 3 600 VA4301
mm
300
500
1000
1500
2000
6000
Pakov.
Debljina
materijala
2
2
2
2
2
2
mm
US 3 100 VA4571 1000 2
US 3 150 VA4571 1500 2
US 3 200 VA4571 2000 2
US 3 30 VA4571 300 2
US 3 50 VA4571 500 2
US 3 600 VA4571 6000 2
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 30 x 50 mm.
Težina
Komad kg/100 kom.
4
40,000
4
66,000
4 132,000
1 198,000
1 263,000
1 790,000
4
1
1
4
4
1
132,000
198,000
263,000
40,000
66,000
790,000
nagriženo
Art.-Br.
6342 45 5
6342 45 7
6342 46 0
6342 46 3
6342 46 6
6342 46 8
6342 49 1
6342 49 4
6342 49 7
6342 48 5
6342 48 8
6342 50 5
RSD/kom.
Zaštitna kapa
Tip
Boja
US 3 KS OR narandžasta
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
1,070 6338 45 8
RSD/kom.
Zaštitna kapa za pokrivanje krajeva US 3-nosača.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
61
Montažni sistemi
Kablovski i parapetni kanali
Spojnica U-profila
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
25,600 6018 51 7
VUS 3 VA4301
VUS 3 VA4571
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Spojnica U-profila za spajanje US 3 -nosača.
10
48,000 6018 52 0
nagriženo
RSD/kom.
Odstojnik
Tip
Pakov.
DSK 25 VA4301
nagriženo
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Odstojnik za primenu u US 3-nosačima.
Tip
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
7,500 6416 44 8
RSD/kom.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
7,500 6416 45 0
DSK 25 VA4571
DSK 25 VA4529
V4A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
nerđajući 1.4529
Odstojnik za primenu u U-nosačima
1
7,500 6416 45 4
RSD/kom.
Čeona ploča,varijabilna
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
26,700 6348 88 4
KU 3 V VA4301
KU 3 V VA4571
nagriženo
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Čeona ploča za montažu na US 3-nosače i profilne šine tipa 2068.
20
26,700 6348 88 5
RSD/kom.
Torban vijak
Tip
Dimenzije Dim. Dim. Dim.
L
d
D
mm mm mm mm
FRS 10X25 VA4301 M10 x25 25 10 24
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
4,500 6406 71 8
FRS 10x25 VA4401 M10 x25 25 10 24
50
4,500 6407 52 4
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Torban vijak sa četvorouglim nastavkom, zajedno sa podloškom i šestouglom navrtkom.
Vijak sa šestouglom glavom
Dimenzije Dim. Dim. SW
L
d
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
20
10,038 6418 25 5
SKS 10x90 VA4301 M10 x 90 90 10 17
20
7,800 6418 24 8
SKS 10X80 VA4401 M10 x80 80 10 17
20
7,800 6418 25 6
SKS 10x90 VA4401 M10 x 90 90 10 17
20
7,520 6418 24 7
SKS 10X80 VA4529 M10 x 90 90 10 17
SKS 10x90 VA4529 M10 x 90 90 10 17
20
10,040 6418 25 7
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
nerđajući 1.4529
Vijak sa šestouglom glavom za univerzalno pričvršćivanje delova konstrukcije.
62
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Montažni sistemi
US 5 K 20 VA4301
US 5 K 30 VA4301
US 5 K 40 VA4301
US 5 K 50 VA4301
US 5 K 60 VA4301
US 5 K 70 VA4301
US 5 K 80 VA4301
US 5 K 90 VA4301
US 5 K 100VA4301
US 5 K 110VA4301
US 5 K 120VA4301
Dužina
Debljina
materijala
Pakov.
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Komad kg/100 kom.
2 100,000
2 125,000
2 150,000
2 175,000
2 200,000
2 225,000
2 255,000
2 280,000
2 300,000
2 330,000
2 360,000
US 5 K 20 VA4571 200 2,5
US 5 K 30 VA4571 300 2,5
US 5 K 40 VA4571 400 2,5
US 5 K 50 VA4571 500 2,5
US 5 K 60 VA4571 600 2,5
US 5 K 70 VA4571 700 2,5
US 5 K 80 VA4571 800 2,5
US 5 K 90 VA4571 900 2,5
US 5 K 100VA4571 1000 2,5
US 5 K 110VA4571 1100 2,5
US 5 K 120VA4571 1200 2,5
nagriženo
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Plafonski nosač (U-profil) sa zavarenom čeonom pločom.
Za pričvršćivanje na horizontalne betonske plafone i čelične nosače.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Težina
100,000
125,000
150,000
175,000
200,000
225,000
255,000
280,000
300,000
360,000
360,000
Kablovski i parapetni kanali
US 5-plafonski nosač
Tip
Art.-Br.
6341 35 8
6341 36 2
6341 36 6
6341 37 0
6341 37 4
6341 37 8
6341 38 2
6341 38 6
6341 39 0
6341 39 4
6341 39 8
6341 20 9
6341 21 3
6341 21 7
6341 22 1
6341 22 5
6341 22 8
6341 23 3
6341 23 7
6341 24 1
6341 24 5
6341 24 9
RSD/kom.
US 5-plafonski nosač V5A
Tip
Dužina
Debljina
materijala
Pakov.
Težina
mm
mm
Komad kg/100 kom.
US 5 K 20 VA4529 200 2,5
1 100,000
US 5 K 30 VA4529 300 2,5
1 125,000
1 150,000
US 5 K 40 VA4529 400 2,5
US 5 K 50 VA4529 500 2,5
1 175,000
US 5 K 60 VA4529 600 2,5
1 200,000
1 225,000
US 5 K 70 VA4529 700 2,5
US 5 K 80 VA4529 800 2,5
1 255,000
US 5 K 90 VA4529 900 2,5
1 280,000
1 300,000
US 5 K100 VA4529 1000 2,5
US 5 K110 VA4529 1100 2,5
1 360,000
US 5 K120 VA4529 1200 2,5
1 360,000
Oplemenjeni
čelik,
V5A
nerđajući 1.4529
Plafonski nosač (U-profil) sa zavarenom čeonom pločom.
Za pričvršćivanje na horizontalne betonske plafone i čelične nosače.
Art.-Br.
6341 31 0
6341 31 2
6341 31 4
6341 31 6
6341 31 8
6341 32 0
6341 32 3
6341 32 5
6341 32 7
6341 32 9
6341 33 1
RSD/kom.
US 5-nosač
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
US 5 20 VA4301
US 5 30 VA4301
US 5 40 VA4301
US 5 50 VA4301
US 5 70 VA4301
US 5 80 VA4301
US 5 90 VA4301
US 5 100 VA4301
US 5 110 VA4301
US 5 120 VA4301
US 5 300 VA4301
Dužina
Debljina
materijala
Pakov.
mm
200
300
400
500
700
800
900
1000
1100
1200
3000
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Komad kg/100 kom.
4
48,000
4
72,000
4
97,000
4 121,000
4 169,000
4 193,000
4 217,000
4 242,000
4 266,000
4 290,000
1 726,000
US 5 30 VA4571 300 2,5
US 5 40 VA4571 400 2,5
US 5 50 VA4571 500 2,5
US 5 60 VA4571 600 2,5
US 5 80 VA4571 800 2,5
US 5 90 VA4571 900 2,5
US 5 300 VA4571 3000 2,5
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 50 x 50 mm.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
4
4
4
4
4
4
1
Težina
73,000
97,000
121,000
145,000
193,000
217,000
726,000
Art.-Br.
6341 10 1
6341 10 5
6341 10 9
6341 11 3
6341 12 1
6341 12 5
6341 12 9
6341 13 3
6341 13 7
6341 14 1
6341 15 2
6341 05 3
6341 05 5
6341 05 7
6341 05 9
6341 06 3
6341 06 5
6341 07 3
RSD/kom.
LTB
OBO
63
Montažni sistemi
Kablovski i parapetni kanali
Zaštitna kapa
Tip
Pakov.
Boja
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
1,300 6338 46 2
US 5 KS OR narandžasta
PE Polietilen
RSD/kom.
Zaštitna kapa za pokrivanje krajeva US 5-nosača.
Pakov.
Pakov.karton
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
15,000 6416 48 9
DSK 45 VA4571 25
25
15,000 6416 46 2
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
nerđajući 1.4529
Odstojnik za primenu u US 5-nosačima.
RSD/kom.
45
Komad
DSK 45 VA4301 25
Težina
80
Čeona ploča
180
Težina
Art.-Br.
130
KU 5 V VA4571
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Varijabilna čeona ploča za montažu na US 5-nosač.
4
81,000 6348 92 7
nagriženo
RSD/kom.
11
KU 5 V VA4301
50
Komad kg/100 kom.
4
81,000 6348 92 5
40
55
Komad
DSK 47 VA4301 25
DSK 47 VA4571 25
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Odstojnik za primenu u čeonoj ploči tipa KU 5 V.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
16,000 6416 50 7
25
47
Pakov.karton
40
Odstojnik
Tip
16,000 6416 51 1
RSD/kom.
109
Pakov.
13
30
Tip
20
Tip
40
Odstojnik
80
Torban vijak
Tip
Dimenzije Dim. Dim. Dim.
L
d
D
mm mm mm mm
FRS 10X25 VA4301 M10 x25 25 10 24
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
4,500 6406 71 8
Vijak sa šestouglom glavom
Tip
Dimenzije Dim. Dim. SW
L
d
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
SKS 10x90 VA4301 M10 x 90 90 10 17
20
10,038 6418 25 5
20
7,800 6418 24 8
SKS 10X80 VA4401 M10 x80 80 10 17
20
7,800 6418 25 6
SKS 10x90 VA4401 M10 x 90 90 10 17
20
7,520 6418 24 7
SKS 10X80 VA4529 M10 x 90 90 10 17
SKS 10x90 VA4529 M10 x 90 90 10 17
20
10,040 6418 25 7
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
nerđajući 1.4529
Vijak sa šestouglom glavom za univerzalno pričvršćivanje delova konstrukcije.
64
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
FRS 10x25 VA4401 M10 x25 25 10 24
50
4,500 6407 52 4
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Torban vijak sa četvorouglim nastavkom, zajedno sa podloškom i šestouglom navrtkom.
Montažni sistemi
AW 15 11 VA4301
AW 15 21 VA4301
AW 15 31 VA4301
AW 15 41 VA4301
AW 15 51 VA4301
AW 15 61 VA4301
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø F u kN
H
A
Pakov.
mm
110
210
310
410
510
610
Komad kg/100 kom.
30
14,100
30
25,600
30
32,500
30
55,000
20
68,000
20
85,000
mm
50
60
65
70
75
80
mm
40
40
40
40
40
40
mm
11
11
11
11
11
11
kN
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
AW 15 11 VA4571 110 50 40 11
30
1,5
AW 15 21 VA4571 210 60 40 11
30
1,5
30
AW 15 31 VA4571 310 65 40 11
1,5
AW 15 41 VA4571 410 70 40 11
30
1,5
AW 15 61 VA4571 610 80 40 11
20
nagriženo
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom
Težina
14,100
25,600
35,200
55,000
85,000
Kablovski i parapetni kanali
Zidna konzola i konzola nosača AW 15
Tip
Art.-Br.
6421 00 8
6421 02 4
6421 03 2
6421 03 6
6421 04 0
6421 04 4
6392 00 8
6392 01 6
6392 02 4
6392 03 2
6392 05 9
RSD/kom.
pločom.
Zidna i konzola nosača AWG 15
Tip
AWG 15 11VA4301
AWG 15 21VA4301
AWG 15 31VA4301
AWG 15 41VA4301
AWG 15 51VA4301
AWG 15 61VA4301
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø F u kN
H
A
Pakov.
mm
110
210
310
410
510
610
Komad kg/100 kom.
30
13,000
30
25,000
30
33,000
30
53,000
20
65,000
20
80,000
mm
50
60
65
70
75
80
mm
40
40
40
40
40
40
mm
11
11
11
11
11
11
kN
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
AWG 15 11 VA4571 110 50 40 11
30
1,5
30
AWG 15 21 VA4571 210 60 40 11
1,5
AWG 15 31VA4571 310 65 40 11
30
1,5
AWG 15 41 VA4571 410 70 40 11
30
1,5
AWG 15 51 VA4571 510 75 40 11
20
1,5
AWG 15 61 VA4571 610 80 40 11
20
nagriženo
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Zidne i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom
mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka.
Težina
13,000
25,000
33,000
53,000
65,000
80,000
Art.-Br.
6420 62 5
6420 62 8
6420 63 1
6420 63 4
6420 63 7
6420 64 0
6420 64 2
6420 64 4
6420 64 6
6420 64 8
6420 65 0
6420 65 2
RSD/kom.
za pričvršćivanje
Zidna konzola i konzola nosača AW 30
Tip
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
AW 30 11 VA4301
AW 30 21 VA4301
AW 30 31 VA4301
AW 30 41 VA4301
AW 30 51 VA4301
AW 30 61 VA4301
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø F u kN
H
A
Pakov.
mm
110
210
310
410
510
610
Komad kg/100 kom.
30
21,200
25
38,200
25
61,000
20
86,000
10 126,000
10 154,000
mm
60
70
80
80
90
100
mm
50
50
50
50
50
50
mm
11
13
13
13
13
13
3
3
3
3
3
3
kN
3
AW 30 11 VA4571 110 60 50 11
3
AW 30 21 VA4571 210 70 50 13
3
AW 30 31 VA4571 310 80 50 13
3
AW 30 41 VA4571 410 80 50 13
3
AW 30 51 VA4571 510 90 50 13
3
AW 30 61 VA4571 610 100 50 13
nagriženo
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Zidna konzola i konzola nosača za srednja opterećenja sa zavarenom
30
25
25
20
10
10
Težina
21,200
38,000
61,000
86,000
126,000
154,000
Art.-Br.
6442 80 3
6442 83 8
6442 85 4
6442 87 0
6442 89 7
6442 91 9
6443 61 5
6443 31 1
6443 62 1
6443 34 6
6443 62 5
6443 62 7
RSD/kom.
čeonom pločom.
Zidna konzola i konzola nosača AW 30 V5A
Tip
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø F u kN
H
A
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm kN
Komad kg/100 kom.
3
1
21,000 6443 63 0
AW 30 11 VA4529 110 60 50 11
3
1
38,000 6443 63 2
AW 30 21 VA4529 210 70 50 13
3
1
61,000 6443 63 4
AW 30 31 VA4529 310 80 50 13
3
AW 30 41 VA4529 410 80 50 13
1
86,000 6443 63 6
3
1 126,000 6443 63 8
AW 30 51 VA4529 510 90 50 13
3
1 154,000 6443 64 0
AW 30 61 VA4529 610 100 50 13
RSD/kom.
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Zidna konzola i konzola nosača za srednja opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
65
Montažni sistemi
Kablovski i parapetni kanali
Zidna i konzola nosača AW 55
Tip
AW 55 21 VA4301
AW 55 31 VA4301
AW 55 41 VA4301
AW 55 51 VA4301
AW 55 61 VA4301
AW 55 71 VA4301
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø F u kN
H
A
Pakov.
mm
210
310
410
510
610
710
Komad kg/100 kom.
1
77,000
1 123,000
1 167,000
1 249,000
1 305,000
1 415,000
mm
90
110
130
145
165
195
mm
50
50
50
60
60
60
mm
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
kN
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
Težina
Art.-Br.
6443 06 3
6443 06 7
6443 07 1
6443 07 5
6443 07 9
6443 08 3
AW 55 21 VA4571 210 90 50 13,5 5,5
1
77,000 6418 55 7
AW 55 31 VA4571 310 110 50 13,5 5,5
1 123,000 6418 57 3
1 167,000 6418 60 1
AW 55 41 VA4571 410 130 50 13,5 5,5
AW 55 51 VA4571 510 145 60 13,5 5,5
1 249,000 6418 62 2
AW 55 61 VA4571 610 165 60 13,5 5,5
1 305,000 6418 63 8
nagriženo
RSD/kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Zidna konzola i konzola nosača za velika opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Zidna konzola i konzola nosača AW 55 V5A
Tip
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø F u kN
H
A
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm mm kN
Komad kg/100 kom.
AW 55 21 VA4529 210 90 50 13,5 5,5
1
77,000 6443 09 0
AW 55 31 VA4529 310 110 50 13,5 5,5
1 123,000 6443 09 2
AW 55 41 VA4529 410 130 50 13,5 5,5
1 167,000 6443 09 4
AW 55 51 VA4529 510 145 60 13,5 5,5
1 249,000 6443 09 6
AW 55 61 VA4529 610 165 60 13,5 5,5
1 305,000 6443 09 8
RSD/kom.
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Zidna konzola i konzola nosača za velika opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Zidna konzola, varijabilna AWVL
Tip
AWVL 11 VA4571
AWVL 16 VA4571
AWVL 21 VA4571
AWVL 31 VA4571
AWVL 41 VA4571
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø F u kN
H
A
Pakov.
mm
170
220
270
370
470
Komad kg/100 kom.
1
43,900
1
50,300
1
51,700
1
62,000
1
67,500
mm
60
60
60
60
60
mm
64
64
64
64
64
—
—
—
—
—
mm
kN
0,75
0,65
0,55
0,4
0,25
0,75
AWVL 11 VA4529 170 60 64 —
1
0,65
AWVL 16 VA4529 220 60 64 —
1
0,55
1
AWVL 21 VA4529 270 60 64 —
0,4
AWVL 31 VA4529 370 60 64 —
1
0,25
AWVL 41 VA4529 470 60 64 —
1
V4A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
nerđajući 1.4529
Varijabilna zidna konzola za pričvršćivanje na kose ili zasvođene zidove.
Težina
43,900
50,030
51,700
62,000
67,500
Art.-Br.
6419 51 9
6419 52 0
6419 52 1
6419 52 2
6419 52 3
6419 52 4
6419 52 5
6419 52 6
6419 52 7
6419 52 8
RSD/kom.
Zidna konzola, varijabilna AWV
AWV 21 VA4571
AWV 31 VA4571
AWV 41 VA4571
AWV 51 VA4571
AWV 61 VA4571
Širina Dim. Dim. F u kN
H
A
Pakov.
mm
210
310
410
510
610
Komad kg/100 kom.
1 152,400
1 143,000
1 193,700
1 244,200
1 231,000
mm
130
130
130
130
130
mm
60
60
60
60
60
kN
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1
AWV 21 VA4529 210 130 60 0,9
AWV 31 VA4529 310 130 60 0,9
1
AWV 41 VA4529 410 130 60 0,9
1
1
AWV 51 VA4529 510 130 60 0,9
1
AWV 61 VA4529 610 130 60 0,9
V4A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
nerđajući 1.4529
Varijabilna zidna konzola za pričvršćivanje na kose ili zasvođene zidove.
66
OBO
LTB
Težina
152,400
143,000
193,700
244,200
231,000
Art.-Br.
6419 64 0
6419 64 2
6419 64 4
6419 64 6
6419 64 8
6419 65 0
6419 65 2
6419 65 4
6419 65 6
6419 65 9
RSD/kom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Montažni sistemi
FRS 6X12 VA4301
FRS 6X16 VA4301
FRS 6X20 VA4301
FRS 8X16 VA4301
FRS 8X20 VA4301
FRS 8X25 VA4301
FRS 8X35 VA4301
FRS 10X20 VA4301
FRS 10X25 VA4301
FRS 10X30 VA4301
FRS 12X25 VA4301
FRS 12X30 VA4301
Dimenzije Dim. Dim. Dim.
L
d
D
Pakov.
mm
M6 x12
M6 x16
M6 x20
M8 x16
M8 x20
M8 x25
M8 x35
M10 x20
M10 x25
M10 x30
M12 x25
M12 x30
Komad kg/100 kom.
100
0,760
100
0,900
100
1,000
50
2,200
50
2,100
50
2,300
50
2,700
50
3,900
50
4,500
50
4,500
25
6,400
25
6,800
mm
12
15
20
16
20
25
35
20
25
30
25
30
mm
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
12
12
mm
13,5
13,5
13,5
20
20
20
20
24
24
24
30
30
Težina
FRS 6X12 VA4401 M6 x12 12 6 13,5
100
FRS 6X16 VA4401 M6 x16 16 6 13,5
100
100
FRS 6X20 VA4401 M6 x20 20 6 13,5
FRS 10X20 VA4401 M10 x20 20 10 24
50
FRS 10X20SVA4401 M10 x20 20 10 24
50
FRS 10x25 VA4401 M10 x25 25 10 24
50
FRS 12X25 VA4401 M12 x25 25 12 30
25
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Torban vijak sa četvorouglim nastavkom, zajedno sa podloškom i šestouglom
0,820
0,900
1,000
4,000
4,100
4,500
6,400
Kablovski i parapetni kanali
Torban vijak
Tip
Art.-Br.
6406 52 1
6406 55 6
6406 60 2
6406 69 6
6406 80 7
6406 81 5
6406 82 3
6406 86 6
6406 71 8
6406 72 6
6406 75 0
6406 76 9
6406 56 4
6406 58 0
6406 61 0
6406 87 0
6406 87 2
6407 52 4
6406 78 5
RSD/100 kom.
navrtkom.
Vijak sa šestouglom glavom
Tip
Dimenzije Dim. Dim. SW
L
d
Pakov.
Težina
Art.-Br.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
SKS 10X80 VA4401 M10 x80 80 10 17
20
7,800 6418 24 8
SKS 10X60 VA4301 M10 x60 60 10 17
20
6,000 6408 51 7
20
10,038 6418 25 5
SKS 10x90 VA4301 M10 x 90 90 10 17
M10 x30 30 10 17
SKS 10X30 VA
50
3,000 3160 75 2
20
7,800 6418 25 6
SKS 10x90 VA4401 M10 x 90 90 10 17
SKS 10X80 VA4529 M10 x 90 90 10 17
20
7,520 6418 24 7
SKS 10x90 VA4529 M10 x 90 90 10 17
20
10,040 6418 25 7
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
nerđajući 1.4529
Vijak sa šestouglom glavom za univerzalno pričvršćivanje delova konstrukcije.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
67
Tiplovi, udarni ankeri i anker vijci
Kablovski i parapetni kanali
Anker vijak V4A
Tip
Navoj Dim. Dim. Stezna Doz. obl.L
d oblast optereć.
vuč. zona
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
mm mm mm
kN
2,4
FAZ II 810VA4401 M8 75 8 10
50
3,720 3498 50 9
2,4
FAZ II 830VA4401 M8 95 8 30
50
3,800 3498 48 7
4,3
FAZ II 10/10GS V M 10 95 10 10
50
7,680 3498 82 4
4,3
FAZ II 10/50 V4A M10 135 10 50
20
8,280 3498 83 5
4,76
FAZ II 12/10 VA M12 110 12 10
20
10,400 3498 85 9
1
10,500 3498 60 1
FAZ II 10100 V4A M10 185 10 100 4,3
Oplemenjeni
čelik,
nagriženo
RSD/100 kom.
V4A
nerđajući 1.4401
Anker vijak za pričvršćivanje velikih tereta. Prilagođen za OBO montažne sisteme, kao i zidne
konzole, konzole nosača i plafonske nosače.
Anker vijak V5A
Tip
Navoj Dim. Dim. Stezna Doz. obl.L
d oblast optereć.
vuč. zona
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
mm mm mm
kN
2,4
FAZ II 8 10CV5A M8 75 8 10
1
3,460 3498 51 2
2,4
FAZ II 8 30CV5A M8 95 8 30
1
4,180 3498 49 0
4,3
FAZ II 10 10CV5A M10 95 10 10
10
6,909 3498 55 4
4,3
FAZ II 10 30CV5A M10 115 10 30
1
7,999 3498 58 6
4,3
FAZ II 10 50 V5A M10 135 10 50
1
7,000 3498 83 7
1
9,000 3498 60 3
FAZ II 10100 V5A M10 185 10 100 4,3
7,6
FAZ II 12 10CV5A M12 110 12 10
1
11,303 3498 65 9
RSD/100 kom.
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Anker vijak za pričvršćivanje velikih tereta. Prilagođen za OBO montažne sisteme, kao i zidne
konzole, konzole nosača i plafonske nosače.
Udarni tipl V4A
Tip
Navoj Dim. Dim.
D
L
Navojna Doz. obl.dubina optereć.
min-maks vuč. zona
mm mm mm
kN
FZEA II 10X40 VA M8 10 40 11-17 1,6
FZEA II 12X40 VA M10 12 40 13-19 3
FZEA II 14X40V4A M12 14 40 15-21 3,6
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4401
Udarni tipl sa unutrašnjim navojem, čelična varijanta.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
1,550 3492 14 5
100
2,075 3492 15 0
50
2,750 3492 09 7
RSD/100 kom.
Udarni tipl V5A
Navoj Dim. Dim.
D
L
Navojna Doz. obl.dubina optereć.
min-maks vuč. zona
mm mm mm
kN
FZEA II10x40CV5A M8 10 40 10-17 1,6
FZEA II12x40CV5A M10 12 40 13-19 3
FZEA II 14X40V5A M12 14 40 15-21 3,6
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Udarni tipl sa unutrašnjim navojem, čelična varijanta.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
1,545 3492 16 7
1
2,028 3492 17 2
50
3,200 3492 09 9
RSD/100 kom.
Anker vijak
Tip
Navoj Dim. Dim. Dubi- Dim.
na
d
l
L
rupe
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
mm mm mm mm
53
100
1,400 3498 42 6
FNA II 6x30 M6/5 M6 6 13 —
RSD/100 kom.
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Anker vijak sa M6 navojem. Evropska tehnička dozvola za beton. Klasa vatrootpornosti do F120
prema izveštaju testa vatrootpornosti.
Anker vijak
Tip
Navoj Dim. Dim. Dubi- Dim.
na
d
l
L
rupe
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
mm mm mm mm
6
40 —
40
100
1,120 3498 46 9
FNA II 6x30/5 —
RSD/100 kom.
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Anker vijak sa udarnom glavom. Evropska tehnička dozvola za beton. Klasa vatrootpornosti do
F120 prema izveštaju testa vatrootpornosti.
68
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Tiplovi, udarni ankeri i anker vijci
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
5
10,500 3492 62 1
5
17,800 3492 66 4
5
25,000 3492 69 9
FZED 10X40 G
FZED 12X40 G
FZED 14X40 G
St čelik
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Udarni trn
Tip
G galvanski pocinkovano
RSD/kom.
Udarni trn obezbeđuje korektnu i po pravilnicima dozvoljenu montažu FZEA-anker vijka.
Univerzalna burgija
Tip
Preč. Pakov.rupe Ø karton
mm
FZUB 10X40 10
FZUB 12X40 12
FZUB 14X40 14
Komad
10
10
10
St čelik
nepokriveno
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
11,800 3492 33 8
1
12,200 3492 36 2
1
12,500 3492 39 7
RSD/kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Univerzalna burgija za SDS obezbeđuje korektnu i sa pravilnicima usaglašenu montažu FZEAanker vijka
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
69
Sistemi šina
Kablovski i parapetni kanali
Profilna šina, prorez 11 mm, V2A, perforirana
Tip
Varijanta
Težina
Dimenzije Debljina Dužina Svežanj
ŠxV
materijala
mm
mm
mm
m
2000 20
2060 L 2M VA perforirano 20 x 8 0,75
nepokriveno
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilna šina sa širinom proreza 11 mm.
Art.-Br.
kg/100 m
21,400 1106 62 8
RSD/100 m
Profilna šina, prorez 11 mm, V2A, puna
Tip
Težina
Va- Dimenzije Debljina Dužina Svežanj
rijanta
ŠxV
materijala
mm
mm
mm
m
2000 20
2060 2M VA pun 20 x 8 0,75
nepokriveno
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilna šina sa širinom proreza 11 mm.
Art.-Br.
kg/100 m
23,550 1105 12 5
RSD/100 m
Profilna šina, prorez 16,5 mm, V2A, puna
Tip
Težina
Va- Dimenzije Debljina Dužina Svežanj
rijanta
ŠxV
materijala
mm
mm
mm
m
2000 20
2063 2M VA pun 35 x 18 2
nepokriveno
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilne šine sa 16,5 mm širine proreza.
Art.-Br.
kg/100 m
116,000 1110 00 5
RSD/100 m
Profilna šina, prorez 16,5 mm, V2A, perforirana
Tip
Varijanta
Težina
Dimenzije Debljina Dužina Svežanj
ŠxV
materijala
mm
mm
mm
m
2000 20
2063 L 2M VA perforirano 35 x 18 2
nepokriveno
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilne šine sa 16,5 mm širine proreza.
Art.-Br.
kg/100 m
108,000 1112 70 9
RSD/100 m
Profilna šina, prorez 22 mm, V2A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
mm
mm
mm
m
2000
2
CPS 5 L 2M VA perforiran 50 x 30 3
6000
CPS 5 L 6M VA perforiran 50 x 30 3
6
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilna šina za velika opterećenja, sa kontinuiranim perforacijama po dužini
22 mm.
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
282,500 1121 48 0
282,500 1121 49 9
RSD/100 m
i širinom proreza
Profilna šina, prorez 22 mm, V4A
CPS 5 L 200 V4A
CPS 5 L 300 V4A
CPS 5 L 400 V4A
CPS 5 L 500 V4A
CPS 5 L 600 V4A
CPS 5 L 700 V4A
CPS 5 L 800 V4A
CPS 5 L 900 V4A
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
mm
perforiran 50 x 30
perforiran 50 x 30
perforiran 50 x 30
perforiran 50 x 30
perforiran 50 x 30
perforiran 50 x 30
perforiran 50 x 30
perforiran 50 x 30
3
3
3
3
3
3
3
3
mm
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
5
57,000
5
85,500
5 114,000
5 142,500
5 171,000
5 199,500
5 228,000
5 256,500
Art.-Br.
1121 39 3
1121 24 5
1121 28 0
1121 40 7
1121 29 6
1121 33 4
1121 31 0
1121 33 8
1500
CPS 5 L 1.5M V4A perforiran 50 x 30 3
5 427,500 1121 36 5
2000
10 285,000 1121 46 5
CPS 5 L 2M V4A perforiran 50 x 30 3
3000
1 285,000 1121 46 9
CPS 5 L 3M V4A perforiran 50 x 30 3
6000
CPS 5 L 6M V4A perforiran 50 x 30 3
1 285,000 1121 47 3
RSD/100 m RSD/kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Profilna šina za velika opterećenja, sa kontinuiranim perforacijama po dužini i širinom proreza
22 mm.
70
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Sistemi šina
Varijanta
Pakov.
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
mm
CPS 5 L 200 V5A perforiran 50 x 30
CPS 5 L 300 V5A perforiran 50 x 30
CPS 5 L 400 V5A perforiran 50 x 30
CPS 5 L 500 V5A perforiran 50 x 30
CPS 5 L 600 V5A perforiran 50 x 30
CPS 5 L 700 V5A perforiran 50 x 30
CPS 5 L 800 V5A perforiran 50 x 30
CPS 5 L 900 V5A perforiran 50 x 30
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
3
3
3
3
3
3
3
3
mm
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
Težina
Komad kg/100 kom.
5
57,000
5
85,000
5 113,000
5 142,000
5 169,000
5 198,000
5 226,000
5 255,000
Kablovski i parapetni kanali
Profilna šina, prorez 22 mm, V5A
Tip
Art.-Br.
1123 33 0
1123 33 2
1123 33 4
1123 33 6
1123 33 8
1123 34 0
1123 34 2
1123 34 4
RSD/kom.
Profilna šina, prorez 22 mm, V5A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
mm
mm
CPS 5 L 1.5M V5A perforiran 50 x 30 3
CPS 5 L 2M V5A perforiran 50 x 30 3
CPS 5 L 3M V5A perforiran 50 x 30 3
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
mm
—
2000
3000
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10 424,000 1123 34 8
10 282,500 1123 35 0
1 282,660 1123 35 2
RSD/100 m RSD/kom.
Zaštitna kapa CPS 5
Tip
Boja
Pakov.karton
Komad
CPS 5 SK OR SP narandžasta 300
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
1,260 1124 56 3
PE Polietilen
RSD/100 kom.
Zaštitne kape za profilne šine tipa CPS 5 i CPS 5G.
Montažna šina, MS 21 V2A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
m
kg/100 m
3000
1 141,900 1122 92 8
MS 21 L 3M V2A perforirano 41x21 2
6000
MS 21 L 6M V2A perforirano 41x21 2
1 141,900 1122 92 9
RSD/100 m
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilne/montažne šine sa perforacijom na podnom delu, u varijanti za velika opterećenja i
22 mm širinom proreza.
Montažna šina, MS 21, dvostruka varijanta, V2A
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
m kg/100 m
3000
MS 21 D L3M 2V2A perforirano 41x21 2
1
1122 95 2
6000
1
MS 21 D L6M 2V2A perforirano 41x21 2
1122 95 4
RSD/100 m
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilna/montažna šina sa perforacijama u podnom delu, varijanta za velika opterećenja i širine
proreza 22 mm. U duploj varijanti, što znači da su dve profilne šine na podnom delu
međusobno povezane (zavarene).
Montažna šina, MS 21 V4A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
Komad kg/100 kom.
200
30
28,380 1122 46 8
MS 21 L 200 V4A perforirano 41x21 2
300
25
42,570 1122 46 9
MS 21 L 300 V4A perforirano 41x21 2
400
MS 21 L 400 V4A perforirano 41x21 2
10
56,760 1122 47 0
500
1
70,950 1122 47 1
MS 21 L 500 V4A perforirano 41x21 2
600
1
85,140 1122 47 2
MS 21 L 600 V4A perforirano 41x21 2
700
1
99,330 1122 47 3
MS 21 L 700 V4A perforirano 41x21 2
800
MS 21 L 800 V4A perforirano 41x21 2
1 113,520 1122 47 4
900
1 127,710 1122 47 5
MS 21 L 900 V4A perforirano 41x21 2
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Profilne/montažne šine sa perforacijom na podnom delu, u varijanti za velika opterećenja i
22 mm širinom proreza.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
71
Sistemi šina
Kablovski i parapetni kanali
Montažna šina, MS 21 V4A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
m
kg/100 m
2000
MS 21 L 2M V4A perforirano 41x21 2
10 141,900 1122 47 6
3000
MS 21 L 3M V4A perforirano 41x21 2
1 141,900 1122 93 1
6000
MS 21 L 6M V4A perforirano 41x21 2
1 141,900 1122 93 2
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 m
V4A
nerđajući 1.4571
Profilne/montažne šine sa perforacijom na podnom delu, u varijanti za velika opterećenja i
22 mm širinom proreza.
Montažna šina, MS 21 V5A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
Komad kg/100 kom.
200
MS 21 L 200 V5A perforirano 41x21 2
30
28,380 1123 36 0
300
MS 21 L 300 V5A perforirano 41x21 2
25
42,570 1123 36 2
400
MS 21 L 400 V5A perforirano 41x21 2
10
56,760 1123 36 4
500
MS 21 L 500 V5A perforirano 41x21 2
1
70,950 1123 36 6
600
MS 21 L 600 V5A perforirano 41x21 2
1
85,140 1123 36 8
700
MS 21 L 700 V5A perforirano 41x21 2
1
99,330 1123 37 0
800
MS 21 L 800 V5A perforirano 41x21 2
1 113,520 1123 37 2
900
MS 21 L 900 V5A perforirano 41x21 2
1 127,710 1123 37 4
RSD/100 kom.
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Profilne/montažne šine sa perforacijom na podnom delu, u varijanti za velika opterećenja i
22 mm širinom proreza.
Montažna šina, MS 21 V5A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
m
kg/100 m
2000
10 141,900 1123 37 8
MS 21 L 2M V5A perforirano 41x21 2
3000
MS 21 L 3M V5A perforirano 41x21 2
1 141,900 1123 38 0
RSD/100 m
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Profilne/montažne šine sa perforacijom na podnom delu, u varijanti za velika opterećenja i
22 mm širinom proreza.
Zaštitna kapa MS 21
Tip
Boja
Pakov.
Pakov.karton
Komad
MS 21 SK OR SP narandžasta 300
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
0,650 1122 90 2
PE Polietilen
RSD/100 kom.
Zaštitne kape za profilne šine tipa MS 21.
Montažna šina, MS 41 V2A
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
m
kg/100 m
1000
MS 41 L 1M 2 V2A perforirano 41x41 2
5 201,100 1122 97 8
3000
MS 41 L 3M 2 V2A perforirano 41x41 2
1 201,100 1122 98 0
6000
1 201,100 1122 98 2
MS 41 L 6M 2 V2A perforirano 41x41 2
RSD/100 m
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilne šine sa perforacijama u podnom delu, u varijanti za velika opterećenja i širinom proreza
od 22 mm.
Montažna šina, MS 41 V4A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
mm
mm
MS 41 L 200 V4A perforiran 41x41 2,5
MS 41 L 300 V4A perforiran 41x41 2,5
MS 41 L 400 V4A perforiran 41x41 2,5
MS 41 L 500 V4A perforiran 41x41 2,5
MS 41 L 600 V4A perforiran 41x41 2,5
MS 41 L 700 V4A perforiran 41x41 2,5
MS 41 L 800 V4A perforiran 41x41 2,5
MS 41 L 900 V4A perforiran 41x41 2,5
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Profilna/montažna šina sa perforacijama
proreza 22 mm.
72
OBO
LTB
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
6
49,500
6
74,300
6
99,000
6 123,800
6 148,500
6 173,300
6 198,000
6 222,800
Art.-Br.
1123 03 1
1123 03 3
1123 03 5
1123 03 7
1123 03 9
1123 04 1
1123 04 3
1123 04 5
RSD/100 kom.
u podnom delu, varijanta za velika opterećenja i širine
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Sistemi šina
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Montažna šina, MS 41 V4A
Tip
Art.-Br.
mm
mm
mm
m
kg/100 m
1000
MS 41 L 1M V4A perforiran 41x41 2,5
6 247,500 1123 04 7
3000
MS 41 L 3M V4A perforiran 41x41 2,5
1 247,500 1123 04 9
6000
MS 41 L 6M V4A perforiran 41x41 2,5
1
2,475 1123 05 1
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 m
V4A
nerđajući 1.4571
Profilna šina za velika opterećenja, sa kontinuiranim perforacijama na podnom delu i širinom
proreza 22 mm.
Montažna šina, MS 41 V2A
Tip
Varijanta
Debljina Dužina
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
m
kg/100 m
1000
MS 41 LS1M 2 V2A perforirano 2
5 179,400 1123 01 4
3000
MS 41 LS3M 2 V2A perforirano 2
1 179,400 1123 01 6
6000
MS 41 LS6M 2 V2A perforirano 2
1 179,400 1123 01 8
RSD/100 m
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilne šine sa 3-stranim perforacijama, u varijanti za velika opterećenja i širinom proreza od 22
mm.
Montažna šina, MS 41 V4A
Tip
Varijanta
Povr- šina Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
m
kg/100 m
41x41 2
1000
MS 41 LS1M 2 V4A perforirano —
5 179,400 1123 02 1
41x41 2
3000
MS 41 LS3M 2 V4A perforirano —
1 179,400 1123 02 3
41x41 2
6000
1 179,400 1123 02 5
MS 41 LS6M 2 V4A perforirano —
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 m
V4A
nerđajući 1.4571
Profilne šine sa 3-stranim perforacijama, u varijanti za velika opterećenja i širinom proreza od 22
mm.
Montažna šina, MS 41 V4A
Tip
Varijanta
Debljina Dužina
materijala
Pakov.
mm
mm
m
1000
6
MS 41 LS 1M V4A perforiran 2,5
6000
MS 41 LS 6M V4A perforiran 2,5
1
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Profilna šina za velika opterećenja, sa kontinuiranim 3-stranim perforacijama
22 mm.
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
225,500 1123 07 7
225,500 1123 07 9
RSD/100 m
i širinom proreza
Montažna šina, MS 41 V4A
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
m
kg/100 m
1000
MS 41 L 1M 2 V4A perforirano 41x41 2
5 201,100 1122 98 8
3000
1 201,100 1122 99 0
MS 41 L 3M 2 V4A perforirano 41x41 2
6000
MS 41 L 6M 2 V4A perforirano 41x41 2
1 201,100 1122 99 2
RSD/100 m
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Profilne šine sa perforacijama u podnom delu, u varijanti za velika opterećenja i širinom proreza
od 22 mm.
Montažna šina, MS41, dvostruka varijanta, V2A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
m kg/100 m
2000
1
MS 41 D L3M 2V2A perforiran 41x82 2
1122 68 2
6000
MS 41 D L6M 2V2A perforiran 41x82 2
1
1122 68 4
RSD/100 m
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Profilna/montažna šina sa perforacijama u podnom delu, varijanta za velika opterećenja i širine
proreza 22 mm. U duploj varijanti, što znači da su dve profilne šine na podnom delu
međusobno povezane (zavarene).
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
73
Sistemi šina
Kablovski i parapetni kanali
Montažna šina, MS 41, 2 mm V5A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
mm
MS 41 L 1M 2 V5A perforirano 41x41
MS 41 L 3M 2 V5A perforirano 41x41
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
2
2
mm
mm
1000
3000
Pakov.
m
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
6 201,100 1123 39 4
1 201,100 1123 39 6
RSD/100 m
Montažna šina, MS 41, 2,5 mm V5A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
Komad kg/100 kom.
200
MS 41 L 200 V5A perforiran 41x41 2,5
6
49,500 1123 40 2
300
6
74,300 1123 40 4
MS 41 L 300 V5A perforiran 41x41 2,5
400
MS 41 L 400 V5A perforiran 41x41 2,5
6
99,000 1123 40 6
500
MS 41 L 500 V5A perforiran 41x41 2,5
6 123,800 1123 40 7
600
6 148,500 1123 41 0
MS 41 L 600 V5A perforiran 41x41 2,5
700
MS 41 L 700 V5A perforiran 41x41 2,5
6 173,300 1123 41 2
800
MS 41 L 800 V5A perforiran 41x41 2,5
6 198,000 1123 41 4
900
6 222,800 1123 41 5
MS 41 L 900 V5A perforiran 41x41 2,5
RSD/100 kom.
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Profilne/montažne šine sa perforacijom na podnom delu, u varijanti za velika opterećenja i
22 mm širinom proreza.
Montažna šina, MS 41, 2,5 mm V5A
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
mm
MS 41 L 1M V5A perforirano 41x41
MS 41 L 3M V5A perforirano 41x41
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
mm
2,5
2,5
mm
1000
3000
Pakov.
m
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
6 247,500 1123 41 8
1 247,500 1123 42 0
RSD/100 m
Zaštitna kapa MS 41
Tip
Boja
Pakov.karton
Komad
MS 41 SK OR SP narandžasta 300
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
1,320 1122 90 0
PE Polietilen
RSD/100 kom.
Zaštitne kape za profilne šine tipa MS 41.
Završna kapa MS 41
Tip
Boja
Pakov.karton
Komad
MS 41 EDK OR narandžasta 50
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
0,645 1122 90 6
RSD/100 kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Zaštitna kapa za profilne šine tipa MS 41.
74
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Profilne šine, sistemski pribor
Navoj
Varijanta
Pakov.
Pakov.karton
Komad
5015 M6 OS VA M6 bez vijka 2600
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Klizna navrtka za profilne šine širine proreza od 11 - 12 mm.
Za NS prečke, moguća montaža odozgo.
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Klizna navrtka 11 mm širine proreza, VA
Tip
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,440 1141 10 4
RSD/100 kom.
Klizna navrtka 16 mm širine proreza, V4A
Tip
Navoj
Varijanta
Pakov.
Pakov.karton
Komad
5017 M6 OS VA M6 bez vijka 1000
5017 M8 OS VA M8 bez vijka 600
5017 M10 OS VA M10 bez vijka 600
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Klizna navrtka za profilne šine širine proreza od 16 - 17 mm.
Za VS prečke, moguća montaža odozgo.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,985 1143 12 3
100
1,432 1143 12 5
100
1,310 1143 12 7
RSD/100 kom.
Klizna navrtka 22 mm širine proreza, V4A
Tip
Navoj Dim. Preporu- Pakov.D čena no- karton
sivost
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
mm kN Komad
300
50
4,500 1146 64 6
GMH22 M6 VA M6 6 1,94
300
GMH22 M8 VA M8 8 3,57
50
4,300 1146 64 8
300
GMH22 M10 VA M10 10 5,7
50
4,300 1146 65 0
300
GMH22 M12 VA M12 12 8,32
50
4,200 1146 65 2
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4401
Klizna navrtka za profilne šine širine proreza 22 mm. Ne može da se primenjuje sa montažnim
šinama MS 21 i MS 41.
Klizna navrtka 22 mm širine proreza, za MS 21 / 41, V5A
Tip
Navoj Dim. Preporu- Pakov.D čena no- karton
sivost
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
mm kN Komad
300
GMH22 M6 V5A M6 6 1,94
50
4,500 1146 66 6
300
GMH22 M8 V5A M8 8 3,57
50
4,300 1146 66 8
300
GMH22 M10 V5A M10 10 5,7
50
4,300 1146 67 0
300
50
4,200 1146 67 2
GMH22 M12 V5A M12 12 8,32
RSD/100 kom.
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Klizna navrtka za profilne šine širine proreza 22 mm. Ne može da se primenjuje sa montažnim
šinama MS 21 i MS 41.
Klizna navrtka 22 mm širine proreza, za MS 21 / 41 V4A
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Navoj Dim. Pakov.H
karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm Komad
Komad kg/100 kom.
G22 M6 V4A M6 6 300
50
2,700 1146 40 1
G22 M8 V4A M8 6 300
50
2,470 1146 40 3
50
3,200 1146 40 6
G22 M10 V4A M10 8 300
50
3,700 1146 40 8
G22 M12 V4A M12 9,5 300
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V4A
nerđajući 1.4401
Klizna navrtka za profilnu šinu MS 21 / 41, bez stezne opruge, sa nazubljenjem, fiksiranje
okretanjem za 90°.
Klizna navrtka 22 mm širine proreza, za MS 21 / 41 V4A
Tip
Navoj Dim. Pakov.H
karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm Komad
Komad kg/100 kom.
GMF22 M6 V4A M6 6 300
50
2,926 1146 43 0
50
2,867 1146 43 4
GMF22 M8 V4A M8 6 300
50
3,470 1146 43 8
GMF22 M10 V4A M10 8 200
50
4,110 1146 44 2
GMF22 M12 V4A M12 9,5 200
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4401
Klizna navrtka za profilnu šinu MS 21 / 41, sa steznom oprugom i nazubljenjem, fiksiranje
okretanjem za 90°.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
75
Profilne šine, sistemski pribor
Kablovski i parapetni kanali
Vijak sa čekićastom glavom, za MS 21 / 41
Tip
Navoj Dim. Dim. Podloš- Kvalitet Pakov.L
H
ka Ø
karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm
Komad
Komad kg/100 kom.
1.4401 100
HKF22 M8x30 V4A M8 30 6 40
25
7,288 1148 99 0
1.4401 100
HKF22 M8x50 V4A M8 50 6 40
25
8,134 1148 99 2
1.4401 100
HKF22 M10x30 V4A M10 30 8 40
25
9,191 1148 99 6
1.4401 100
HKF22 M10x50 V4A M10 50 8 40
25
10,187 1148 99 8
1.4401 100
HKF22 M12x30 V4A M12 30 9,5 40
25
10,567 1149 00 2
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4401
Vijak sa čekićastom glavom od V4A za profilnu šinu MS 21 / 41, sa steznom oprugom i
nazubljenjem, fiksiranje okretanjem za 90°
Vijak s kukastom glavom, 22 mm širina proreza V4A
Navoj Dim. Dim. Podloš- Kvalitet Pakov.L
D
ka Ø
karton
Pakov.
Težina
11
D
17
Art.-Br.
L
Tip
38
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
mm mm mm
Komad
Komad kg/100 kom.
1.4571 500
5024 M6x30 V4A M6 30 6 16
50
2,450 1154 40 9
1.4571 200
5024 M10x30 V4A M10 30 10 20
50
5,540 1154 50 7
1.4571 250
5024 M10x40 V4A M10 40 10 20
25
7,980 1154 52 3
1.4571 150
5024 M12x30 V4A M12 30 12 24
25
7,610 1154 70 1
1.4571 150
5024 M12x35 V4A M12 35 12 24
25
7,944 1154 71 5
1.4571 150
5024 M12x40 V4A M12 40 12 24
25
8,160 1154 72 8
1.4571 150
5024 M12x50 V4A M12 50 12 24
25
8,336 1154 73 6
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Vijak sa kukastom glavom, sa podloškom i navrtkom za profilne šine širine proreza 22 mm. Ne
može da se primenjuje sa montažnim šinama MS 21 i MS 41.
76
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Šinski montažni sistem MS 41
Varijanta
Dimenzije
ŠxV
Debljina Dužina
materijala
Pakov.
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Zidni, podni i plafonski držač s 3 rupe, nerđajući čelik
Tip
Art.-Br.
mm
mm
mm
Komad kg/100 kom.
102
WBDHE 41 V2A perforiran 134,35x110 5
10
73,000 1123 19 5
102
WBDHE 41 V4A perforiran 134,35x110 5
10
73,000 1123 19 7
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Idelano je i to što zidni, podni i plafonski držači mogu da se koriste i kao konzole za zidnu,
podnu i plafonsku montažu.
Pogodno i za noseće i okvirne konstrukcije u spoju sa montažnim šinama MS 41.
Spojnica za šine SV s 3 rupe, od nerđajućeg čelika
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina Povr- šina
ŠxV
materijala
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
Komad kg/100 kom.
100 —
10
37,870 1123 12 6
SVE 41 V2A perforiran 47x39,4 4
100 —
SVE 41 V4A perforiran 47x39,4 4
10
37,870 1123 12 8
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Spojnica za šine služi kao produžetak montažne šine MS 41. Ovo spajanje može da se izvede
jednostavno i sigurno na građevini ili unapred u radionici.
Obezbeđeno je da ne dođe do stvaranja slabe tačke u oblasti spajanja šina. Ovde važe statičke
vrednosti montažnih šina.
Obim isporuke:
Držači od lima tipa 41 i odgovarajući vijci sa šestouglom glavom.
Priključna ploča s 5 rupa nerđajući čelik
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
10
28,900 1124 69 1
GMS 5 VP V2A sa prečnikom rupa 13 mm 10
GMS 5 VP V4A sa prečnikom rupa 13 mm 10
10
28,900 1124 73 1
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Priključna ploča sa 5 rupe za pravo spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm.
Priključna ploča s 4 rupe nerđajući čelik
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
10
23,300 1124 68 9
GMS 4 VP V2A sa prečnikom rupa 13 mm 40
GMS 4 VP V4A sa prečnikom rupa 13 mm 40
10
23,300 1124 72 9
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Priključna ploča sa 4 rupe za pravo spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm.
Priključna ploča s 3 rupe nerđajući čelik
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
20
17,200 1124 68 7
GMS 3 VP V2A sa prečnikom rupa 13 mm 80
GMS 3 VP V4A sa prečnikom rupa 13 mm 80
20
17,200 1124 72 7
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Priključna ploča sa 3 rupe za pravo spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm.
Priključna ploča s 2 rupe nerđajući čelik
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
GMS 2 VP V2A sa prečnikom rupa 13 mm 40
10
11,500 1124 68 5
10
11,500 1124 72 5
GMS 2 VP V4A sa prečnikom rupa 13 mm 40
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Priključna ploča sa 2 rupe za pravo spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm.
Priključna ploča s 1 rupom nerđajući čelik
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
10
4,450 1124 68 3
GMS 1 VP V2A sa prečnikom rupa 13 mm 150
GMS 1 VP V4A sa prečnikom rupa 13 mm 150
10
4,450 1124 72 3
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Priključna ploča s ovalnom rupom za montažu, npr. navojnih šipki na profilne šine 41 x 41 mm i
41 x 21 mm.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
77
Šinski montažni sistem MS 41
Kablovski i parapetni kanali
Priključna ploča X-oblika nerđajući čelik
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
GMS 5 VP X V2A sa prečnikom rupe 13 mm 10
10
29,600 1124 69 7
GMS 5 VP X V4A sa prečnikom rupe 13 mm 10
10
29,600 1124 73 7
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Priključna ploča s 5 rupa za unakrsno spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm.
Priključna ploča L-oblika nerđajući čelik
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
GMS 3 VP L V2A sa prečnikom rupe 13 mm 40
10
15,900 1124 69 3
GMS 3 VP L V4A sa otvorenom rupom 13 mm 40
10
15,900 1124 73 3
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Priključna ploča s 3 rupe za ugaono spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm.
Priključna ploča T-oblika nerđajući čelik
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
GMS 4 VP T V2A sa prečnikom rupe 13 mm 10
10
30,200 1124 69 5
10
30,200 1124 73 5
GMS 4 VP T V4A sa prečnikom rupe 13 mm 10
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Priključna ploča s 4 rupe za T spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm.
Spojnica U-oblika nerđajući čelik
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
GVMS 4 ASV V2A sa prečnikom rupa 13 mm 60
10
24,900 1124 68 1
GVMS 4 ASV V4A sa prečnikom rupa 13 mm 60
10
24,900 1124 71 5
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Spolja nadsvođena spojnica s 4 rupe za pravo pričvršćivanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x
21 mm
Montažni ugaonik, 45° s 3 rupe od nerđajućeg čelika
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Montažni ugaonik, 45° s 4 rupe od nerđajućeg čelika
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
10
23,300 1124 70 9
GMS 4 VW 45 V2A 45°-ugao 40
10
23,300 1124 74 9
GMS 4 VW 45 V4A 45°-ugao 40
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Montažni ugaonik s 4 rupe za spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm pod uglom od
45°.
Montažni ugaonik, 90° s 2 rupe od nerđajućeg čelika
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
10
11,500 1124 69 9
GMS 2 VW 90 V2A 90°-ugao 60
GMS 2 VW 90 V4A 90°-ugao 60
10
11,500 1124 73 9
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Montažni ugaonik sa 2 rupe za povezivanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm pod uglom
od 90°.
78
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Komad
Komad kg/100 kom.
GMS 3 VW 45 V2A 45°-ugao 40
10
17,200 1124 70 7
10
17,200 1124 74 7
GMS 3 VW 45 V4A 45°-ugao 40
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Montažni ugaonik s 3 rupe za spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm pod uglom od
45°.
Šinski montažni sistem MS 41
Varijanta
Pakov.
Pakov.karton
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Montažni ugaonik, 90° s 3 rupe od nerđajućeg čelika
Tip
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
GMS 3 VW 90 V2A 90°-ugao 40
10
17,200 1124 70 1
GMS 3 VW 90 V4A 90°-ugao 40
10
17,200 1124 74 1
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Montažni ugaonik s 3 rupe za spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm pod uglom od
90°.
Montažni ugaonik, 90° s 4 rupe od nerđajućeg čelika
Tip
Varijanta
Pakov.
Pakov.karton
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
GMS 4 VW 90 V2A 90°-ugao 30
10
23,300 1124 70 3
GMS 4 VW 90 V4A 90°-ugao 30
10
23,300 1124 74 3
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Montažni ugaonik s 2 rupe za spajanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm pod uglom od
90°.
Trougao od čelika
Tip
Varijanta
Pakov.
Pakov.karton
Težina
Art.-Br.
Komad
Komad kg/100 kom.
10
35,000 1124 70 5
GMS 4 KD 90 V2A 90°-ugao 10
GMS 4 KD 90 V4A 90°-ugao 10
10
35,000 1124 74 5
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Pojačan montažni ugaonik sa 4 rupe za povezivanje profilnih šina 41 x 41 mm i 41 x 21 mm
pod uglom od 90°.
Omega-držač 41 21 od nerđajućeg čelika
Tip
Varijanta
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Komad
Komad kg/100 kom.
10
25,400 1124 71 3
GMS 3 O 4141 V2A sa prečnikom rupa 13 mm 10
GMS 3 O 4141 V4A sa prečnikom rupa 13 mm 10
10
25,400 1124 75 3
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Pričvrsni lučni nosač sa 3 rupe za krstasto spajanje profilnih šina 41 x 41 mm.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
79
Vijci od nerđajućeg čelika
Kablovski i parapetni kanali
Vijci sa šestouglom glavom DIN 933 od nerđajućeg čelika
Tip
Pakov.
Dim. Dim. SW
L
D
mm mm
DIN 933 M10x45VA 45 10
DIN 933 M12x45VA 45 10
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Vijak sa šestouglom glavom
mm
17
19
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
3,370 3156 04 0
50
4,850 3156 04 2
RSD/100 kom.
prema DIN 933 sa metričkim navojem.
Vijci sa šestouglom glavom DIN 933 od nerđajućeg čelika
Tip
Pakov.
Dimenzije Dim. Dim. SW
L
d
mm mm mm mm
933 M6x16 V4A M6 x16 16 6 10
933 M6x20 V4A M6 x20 20 6 10
933 M6x25 V4A M6 x25 25 6 10
933 M8x20 V4A M8 x20 20 8 13
933 M8x25 V4A M8 x25 25 8 13
933 M8x30 V4A M8 x30 30 8 13
933 M10x20 V4A M10 x20 20 10 17
933 M10x30 V4A M10 x30 30 10 17
933 M10x40 V4A M10 x40 40 10 17
933 M12x30 V4A M12 x30 30 12 19
933 M12x40 V4A M12 x 40 40 — 19
933 M12x50 V4A M12 x50 50 — 19
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Vijak sa šestouglom glavom M6 x 16 mm
Težina
Komad kg/100 kom.
100
0,511
100
0,580
100
0,665
100
1,230
100
1,390
100
1,550
100
2,320
100
2,620
50
3,120
50
3,770
50
4,740
50
5,200
Art.-Br.
3156 01 6
3156 01 8
3156 01 9
3156 02 4
3156 02 5
3156 02 6
3156 03 1
3156 03 2
3156 03 3
3156 03 6
3156 02 9
3156 03 7
RSD/100 kom.
Vijci sa šestouglom glavom DIN 933 od nerđajućeg čelika V5A
Tip
Pakov.
Dimenzije Dim. Dim. SW
L
d
mm
933 M6x16 V5A M6 x16
933 M6x20 V5A M6 x20
933 M6x25 V5A M6 x20
933 M8x20 V5A M8 x20
933 M8x25 V5A M8 x25
933 M8x30 V5A M8 x30
933 M10x20 V5A M10 x20
933 M10x30 V5A M10 x30
933 M10x40 V5A M10 x40
933 M12x30 V5A M12 x30
933 M12x40 V5A M12 x40
933 M12x50 V5A M12 x50
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
mm
16
20
25
20
25
30
20
30
40
30
40
50
mm
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
12
mm
10
10
10
13
13
13
17
17
17
19
19
—
Težina
Komad kg/100 kom.
100
0,511
100
0,580
100
0,665
100
1,230
100
1,390
100
1,550
100
2,120
100
2,620
50
3,120
50
3,770
50
4,490
50
5,200
Art.-Br.
3156 04 6
3156 04 8
3156 04 9
3156 05 4
3156 05 5
3156 05 6
3156 06 1
3156 06 2
3156 06 3
3156 06 6
3156 06 7
3156 06 8
RSD/100 kom.
Šestougla navrtka DIN 934 od nerđajućeg čelika
Navoj SW Dim. Dim. Pakov.h
d
karton
OBO
LTB
Težina
mm mm mm Komad
DIN 934 M6 VA M6 10 5,2 6 4000
DIN 934 M8 VA M8 13 6,8 8 2400
DIN 934 M10 VA M10 17 8,4 10 1000
DIN 934 M12 VA M12 19 10,8 12 600
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Šestougla navrtka prema DIN 934 sa metričkim navojem.
Navoj SW Dim. Dim. Pakov.Tip
Komad kg/100 kom.
100
0,250
100
0,520
100
1,160
100
1,730
mm mm mm Komad
DIN 934 M6 V4A M6 10 5,2 6 4000
DIN 934 M8 V4A M8 13 6,8 8 2400
DIN 934 M10 V4A M10 17 8,4 10 1000
DIN 934 M12 V4A M12 19 10,8 12 600
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Šestougla navrtka prema DIN 934 sa metričkim navojem.
Komad kg/100 kom.
100
0,250
100
0,520
100
1,084
100
1,730
h
80
Pakov.
d
karton
Art.-Br.
3397 06 8
3397 08 4
3397 10 6
3397 11 4
RSD/100 kom.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
3400 17 3
3400 17 5
3400 17 7
3397 14 5
RSD/100 kom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Vijci od nerđajućeg čelika
Pakov.
Navoj SW Dim. Dim. Pakov.h
d
karton
mm mm mm Komad
DIN 934 M6 V5A M6 10 5,2 6 4000
DIN 934 M8 V5A M8 13 6,8 8 2400
DIN 934 M10 V5A M10 17 8,4 10 1000
DIN 934 M12 V5A M12 19 10,8 12 600
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Šestougla navrtka prema DIN 934 sa metričkim navojem.
Težina
Komad kg/100 kom.
100
0,250
100
0,520
100
1,160
100
1,730
Kablovski i parapetni kanali
Šestougla navrtka DIN 934 od nerđajućeg čelika V5A
Tip
Art.-Br.
3400 18 3
3400 18 5
3400 18 7
3400 18 9
RSD/100 kom.
Kombinovana navrtka DIN 6923
Tip
Pakov.
Dim. Dim. SW
d
h
Težina
Art.-Br.
mm mm mm
KM M6 VA4301 6 6 10
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Kombinovana navrtka sa utisnutom U-podloškom.
Dim. Dim. SW
Tip
Komad kg/100 kom.
100
0,315 6408 96 6
mm mm mm
KM M6 VA4401 6 6 10
KM M8 VA4401 8 — 13
KM M10 VA4401 10 — 17
KM M12 VA4401 12 — 19
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4401
Kombinovana navrtka sa utisnutom podloškom.
Komad kg/100 kom.
100
0,315
100
0,800
100
1,320
100
2,260
d
h
RSD/100 kom.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
6408 97 0
6408 92 0
6408 93 0
6408 94 0
RSD/100 kom.
Kombinovana navrtka DIN 6923 V5A
Tip
Navoj
KM M6 VA4529 —
KM M8 VA4529 —
KM M10 VA4529 —
KM M12 VA4529 —
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Kombinovana navrtka sa utisnutom podloškom.
Pakov.
Art.-Br.
Komad
100
100
100
100
6408 97 2
6408 92 2
6408 93 2
6408 94 2
RSD/100 kom.
Podloška DIN 125 od nerđajućeg čelika
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Navoj Dim. Dim. Dim. Pakov.d
D
h
karton
Pakov.
Težina
mm mm mm Komad
966 M6 VA M6 6,4 12 1,6 10000
966 M8 VA M8 8,4 16 1,6 5000
966 M10 VA M10 10,5 20 2 3000
966 M12 VA M12 13 24 2,5 2400
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Podloška po DIN 125, oblik A, za univerzalnu primenu.
Navoj Dim. Dim. Dim. Pakov.Tip
Komad kg/100 kom.
100
0,114
100
0,214
100
0,408
100
0,627
mm mm mm Komad
966 M6 V4A M6 6,4 12 1,6 10000
966 M8 V4A M8 8,4 16 1,6 5000
966 M10 V4A M10 10,5 20 2 3000
966 M12 V4A M12 13 24 2,5 2400
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Podloška po DIN 125, oblik A, za univerzalnu primenu.
Komad kg/100 kom.
100
0,114
100
0,214
100
0,408
100
0,627
d
D
h
karton
Art.-Br.
3402 30 4
3402 31 2
3402 32 0
3402 33 9
RSD/100 kom.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
3402 30 6
3402 31 4
3402 32 2
3402 34 5
RSD/100 kom.
Podloška DIN 125 od nerđajućeg čelika V5A
Tip
Navoj Dim. Dim. Dim. Pakov.d
D
h
karton
mm mm mm Komad
966 M6 V5A M6 6,4 12 1,6 10000
966 M8 V5A M8 8,4 16 1,6 5000
966 M10 V5A M10 10,5 20 2 3000
966 M12 V5A M12 13 24 2,5 2400
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Podloška po DIN 125, oblik A, za univerzalnu primenu.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
100
0,114
100
0,214
100
0,408
100
0,627
Art.-Br.
3402 30 8
3402 31 6
3402 32 4
3402 34 7
RSD/100 kom.
LTB
OBO
81
Vijci od nerđajućeg čelika
Kablovski i parapetni kanali
Velika podloška DIN 964 od nerđajućeg čelika
Tip
Navoj Dim. Dim. Dim.
d
D
h
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm mm mm
Komad kg/100 kom.
964 M8 G20 V2A M8 8,4 20 1,5
100
0,240 3403 12 5
964 M8 G25 V2A M8 8,4 25 1,2
100
0,370 3403 13 5
964 M8 G40 V2A M8 8,5 40 1,5
100
0,370 3403 14 5
964 M10 G30 V2A M10 10,5 30 1,5
100
0,592 3403 15 5
964 M10 G40 V2A M10 10,5 40 1,5
100
0,592 3403 17 5
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
Podloška posebno velikog prečnika
Kod priključka na montažnu šinu MS 41, preporučujemo spoljašnji prečnik 40 mm.
Navoj Dim. Dim. Dim.
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
d
D
h
mm mm mm
Komad kg/100 kom.
964 M8 G20 V4A M8 8,4 20 1,5
100
0,240 3403 12 7
964 M8 G25 V4A M8 8,4 25 1,2
100
0,370 3403 13 7
964 M8 G40 V4A M8 8,4 40 1,5
100
0,370 3403 14 7
964 M10 G30 V4A M10 10,5 30 1,5
100
0,592 3403 16 3
964 M10 G40 V4A M10 10,5 40 1,5
100
0,592 3403 17 7
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
nerđajući 1.4401
Podloška posebno velikog prečnika Kod priključka na montažnu šinu MS 41, preporučujemo
spoljašnji prečnik 40 mm.
Opružni prsten DIN 128 nerđajući čelik
Tip
Navoj Dim. Dim. Dim.
d
D
h
Pakov.
Težina
mm mm mm
DIN 128 A M6 V4A M6 6,3 11,8 2,1
DIN 128 A M8 V4A M8 8,3 14,8 2,6
DIN 128 A M10V4A M10 10,5 18,1 3
DIN 128 A M12V4A M12 12,5 21,1 3,5
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Opružni prsten prema DIN 128 oblik A.
Navoj Dim. Dim. Dim.
Tip
Komad kg/100 kom.
100
0,070
100
0,130
100
0,210
100
0,320
mm mm mm
DIN 128 A M6 V5A M6 6,3 11,8 2,1
DIN 128 A M8 V5A M8 8,3 14,8 2,6
DIN 128 A M10V5A M10 10,5 18,1 3
DIN 128 A M12V5A M12 12,5 21,1 3,5
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Opružni prsten prema DIN 128 oblik A.
Komad kg/100 kom.
100
0,070
100
0,130
100
0,210
100
0,320
d
D
h
Art.-Br.
3405 06 2
3405 08 9
3405 11 1
3405 12 7
RSD/100 kom.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
3405 06 4
3405 09 1
3405 11 3
3405 12 9
RSD/100 kom.
Lepezasta podloška DIN 6798 nerđajući čelik
Pakov.
Dim. Dim. Dim.
d
D
h
Težina
Art.-Br.
mm mm mm
DIN 6798 M6 VA 6,4 11 2,1
DIN 6798 M8 VA 8,4 15 2,4
V2A Oplemenjeni čelik, V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4310
Lepezasta podloška prema DIN 6798, oblik A.
Dim. Dim. Dim.
Tip
Komad kg/100 kom.
100
0,040 3404 33 1
100
0,080 3404 35 8
mm mm mm
DIN 6798 M6 V4A 6,4 11 2,1
DIN 6798 M8 V4A 8,4 15 2,4
DIN 6798 M10 V4A 10,5 18 2,7
DIN 6798 M12 V4A 13 20,5 3
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Lepezasta podloška prema DIN 6798, oblik A.
Komad kg/100 kom.
100
0,036
100
0,080
100
0,125
100
0,170
d
D
h
RSD/100 kom.
Pakov.
Težina
Art.-Br.
3404 37 3
3404 37 8
3404 38 2
3404 38 6
RSD/100 kom.
Lepezasta podloška DIN 6798 nerđajući čelik V5A
Tip
Dim. Dim. Dim.
d
D
h
mm mm mm
DIN 6798 M6 V5A 6,4 11 2,1
DIN 6798 M8 V5A 8,4 15 2,4
DIN 6798 M10 V5A 10,5 18 2,7
DIN 6798 M12 V5A 13 20,5 3
V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4529
Lepezasta podloška prema DIN 6798, oblik A.
82
OBO
LTB
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
100
0,036
100
0,080
100
0,125
100
0,160
Art.-Br.
3404 37 6
3404 38 0
3403 38 4
3404 38 8
RSD/100 kom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Vijci od nerđajućeg čelika
FRS 6X12 VA4301
FRS 6X16 VA4301
FRS 6X20 VA4301
FRS 8X16 VA4301
FRS 8X20 VA4301
FRS 8X25 VA4301
FRS 8X35 VA4301
FRS 10X20 VA4301
FRS 10X25 VA4301
FRS 10X30 VA4301
FRS 12X25 VA4301
FRS 12X30 VA4301
Dimenzije Dim. Dim. Dim.
L
d
D
Pakov.
mm
M6 x12
M6 x16
M6 x20
M8 x16
M8 x20
M8 x25
M8 x35
M10 x20
M10 x25
M10 x30
M12 x25
M12 x30
Komad kg/100 kom.
100
0,760
100
0,900
100
1,000
50
2,200
50
2,100
50
2,300
50
2,700
50
3,900
50
4,500
50
4,500
25
6,400
25
6,800
mm
12
15
20
16
20
25
35
20
25
30
25
30
mm
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
12
12
mm
13,5
13,5
13,5
20
20
20
20
24
24
24
30
30
Težina
FRS 6X12 VA4401 M6 x12 12 6 13,5
100
FRS 6X16 VA4401 M6 x16 16 6 13,5
100
100
FRS 6X20 VA4401 M6 x20 20 6 13,5
FRS 10X20 VA4401 M10 x20 20 10 24
50
FRS 10X20SVA4401 M10 x20 20 10 24
50
FRS 12X25 VA4401 M12 x25 25 12 30
25
FRS 10x25 VA4401 M10 x25 25 10 24
50
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
Torban vijak sa četvorouglim nastavkom, zajedno sa podloškom i šestouglom
0,820
0,900
1,000
4,000
4,100
6,400
4,500
Kablovski i parapetni kanali
Torban vijak
Tip
Art.-Br.
6406 52 1
6406 55 6
6406 60 2
6406 69 6
6406 80 7
6406 81 5
6406 82 3
6406 86 6
6406 71 8
6406 72 6
6406 75 0
6406 76 9
6406 56 4
6406 58 0
6406 61 0
6406 87 0
6406 87 2
6406 78 5
6407 52 4
RSD/100 kom.
navrtkom.
Vijak sa šestouglom glavom, s podloškom i šestouglom navrtkom
Tip
Dimenzije Dim. Dim. SW
L
d
Pakov.
Težina
Art.-Br.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
mm mm mm mm
Komad kg/100 kom.
SKS 10x90 VA4401 M10 x 90 90 10 17
20
7,800 6418 25 6
SKS 10x90 VA4301 M10 x 90 90 10 17
20
10,038 6418 25 5
20
10,040 6418 25 7
SKS 10x90 VA4529 M10 x 90 90 10 17
SKS 10X80 VA4529 M10 x 90 90 10 17
20
7,520 6418 24 7
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik, V5A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4401
nerđajući 1.4529
Vijak sa šestouglom glavom za univerzalno pričvršćivanje delova konstrukcije.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
83
Sistemi cevi
Kablovski i parapetni kanali
Elektroinstalacione cevi
Tip
5 5 5 7 1
S16 W V2A
S20 W V2A
S25 W V2A
S32 W V2A
S40 W V2A
S50 W V2A
S63 W V2A
Dim. Dim. Dim.
M
L
t
Pakov.
mm mm
3000 1
3000 1
3000 1
3000 1,2
3000 1,2
3000 1,5
3000 1,5
m
30
30
30
21
15
15
9
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
36,700
46,700
60,000
93,400
116,700
180,000
230,000
2046 72 0
2046 72 1
2046 72 2
2046 72 3
2046 72 4
2046 72 5
2046 72 6
V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4307
RSD/100 m
Elektroinstalacione cevi bez navojnih krajeva prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i
provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom.
Dim. Dim. Dim.
Tip
Pakov. Težina
Art.-Br.
M
5 5 5 7 1
L
t
mm mm
m
kg/100 m
S16 W V4A M16 3000 1
15 36,700 2046 75 0
S20 W V4A M20 3000 1
15 46,700 2046 75 1
S25 W V4A M25 3000 1
15 60,000 2046 75 2
S32 W V4A M32 3000 1,2
15 93,400 2046 75 3
9 116,700 2046 75 4
S40 W V4A M40 3000 1,2
S50 W V4A M50 3000 1,5
9 180,000 2046 75 5
S63 W V4A M63 3000 1,5
9 230,000 2046 75 6
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 m
V4A
nerđajući 1.4571
Elektroinstalacione cevi bez navojnih krajeva prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i
provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom.
90° krivina
Tip
5 5 5 7 1
SB16 W V2A
SB20 W V2A
SB25 W V2A
SB32 W V2A
SB40 W V2A
SB50 W V2A
SB63 W V2A
Dim. Dim. Dim. Dim.
M
L
t
R
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
mm
153
183
208
258
276
317
376
mm
1
1
1
1,2
1,2
1,5
1,5
mm
46
67
82
120
130
150
191
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
15
10,000
25
10,000
25
20,000
20
30,000
15
50,000
5
90,000
3 120,000
V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4307
Art.-Br.
2046 73 0
2046 73 1
2046 73 2
2046 73 3
2046 73 4
2046 73 5
2046 73 6
RSD/100 kom.
M
5 5 5 7 1
L
t
R
mm
153
183
208
258
276
317
376
mm
1
1
1
1,2
1,2
1,5
1,5
mm
46
67
82
120
130
150
191
Komad kg/100 kom.
5
10,000 2046 76 0
SB16 W V4A M16
SB20 W V4A M20
10
10,000 2046 76 1
SB25 W V4A M25
10
20,000 2046 76 2
10
30,000 2046 76 3
SB32 W V4A M32
SB40 W V4A M40
5
50,000 2046 76 4
SB50 W V4A M50
5
90,000 2046 76 5
3 120,000 2046 76 6
SB63 W V4A M63
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Deo pribora: 90°-krivina sa oblikovan naglavkom, za elektroinstalacione cevi prema EN 613861. Sa ravnom unutrašnjom stranom.
Spojnice cevi
Tip
5 5 5 7 1
SV16 W V2A
SV20 W V2A
SV25 W V2A
SV32 W V2A
SV40 W V2A
SV50 W V2A
SV63 W V2A
Dim. Dim. Dim. Dim.
M
L
D
t
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
mm
45
50
60
70
80
100
110
mm
18,2
22,2
27,2
34,6
42,6
53,2
66,3
mm
1,6
1,6
1,6
1,8
1,8
2,1
2,15
V2A Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4307
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
25
2,000
50
2,000
50
4,000
50
10,000
25
10,000
10
20,000
5
30,000
Art.-Br.
2046 74 0
2046 74 1
2046 74 2
2046 74 3
2046 74 4
2046 74 5
2046 74 6
RSD/100 kom.
Deo pribora: Muf, za spajanje elektroinstalacionih cevi. Sa ravnom unutrašnjom stranom.
84
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Deo pribora: 90°-krivina sa oblikovan naglavkom, za elektroinstalacione cevi prema EN 613861. Sa ravnom unutrašnjom stranom.
Dim. Dim. Dim. Dim.
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Sistemi cevi
Pakov.
Dim. Dim. Dim. Dim.
M
L
D
t
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Spojnice cevi
Tip
Art.-Br.
mm mm mm
Komad kg/100 kom.
SV16 W V4A M16 45 18,2 1,6
10
2,000 2046 77 0
SV20 W V4A M20 50 22,2 1,6
15
2,000 2046 77 1
SV25 W V4A M25 60 27,2 1,6
15
4,000 2046 77 2
SV32 W V4A M32 70 34,6 1,8
15
10,000 2046 77 3
SV40 W V4A M40 80 42,6 1,8
10
10,000 2046 77 4
SV50 W V4A M50 100 53,2 2,1
5
20,000 2046 77 5
SV63 W V4A M63 110 66,3 2,15
3
30,000 2046 77 6
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Deo pribora: Muf, za spajanje elektroinstalacionih cevi. Sa ravnom unutrašnjom stranom.
5 5 5 7 1
Stapa-cev, uvodnica
Tip
Veličina
Boja
Dim. Dim. Dim. Dim. Pakov.D1 D2 L1 L2 karton
129 M16
129 M20
129 M25
129 M32
129 M40
129 M50
129 M63
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
mm
svetlosiva 19,4
svetlosiva 23,4
svetlosiva 28,4
svetlosiva 35,4
svetlosiva 43,4
svetlosiva 53,4
svetlosiva 66,4
mm
12,5
16
21
27,5
35
44,5
55
mm
18
22,5
27,5
34
41
48
59
mm
2
2,5
2,5
3
3
3
4
Komad
1000
1200
600
600
50
25
25
129 M16 SW
129 M20 SW
129 M25 SW
129 M32 SW
129 M40 SW
129 M50 SW
129 M63 SW
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
crna
crna
crna
crna
crna
crna
crna
12,5
16
21
27,5
35
44,5
55
18
22,5
27,5
34
41
48
59
2
2,5
2,5
3
3
3
4
1000
1200
600
600
50
25
25
19,4
23,4
28,4
35,4
43,4
53,4
66,4
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
100
0,235
100
0,326
50
0,614
50
1,070
50
1,444
25
2,176
25
2,808
100
100
50
50
50
25
25
0,235
0,326
0,614
1,070
1,444
2,176
2,808
Art.-Br.
2047 81 0
2047 82 9
2047 83 7
2047 85 3
2047 86 1
2047 88 8
2047 89 6
2047 93 4
2047 94 2
2047 95 0
2047 96 9
2047 97 7
2047 98 5
2047 99 3
RSD/100 kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Zaštitne kape za kablove za montažu na elektroinstalacione cevi.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
85
Pričvrsne obujmice VA
Pakov.
Komad kg/100 kom.
100
0,885
100
1,075
100
1,450
100
1,600
100
1,733
100
1,946
100
2,125
50
2,338
50
2,400
50
4,420
100
5,490
100
7,100
100
6,590
100
8,500
100
7,690
100
9,260
Art.-Br.
1013 86 1
1013 86 5
1013 86 9
1013 87 3
1013 87 7
1013 88 1
1013 88 5
1013 88 9
1013 89 3
1013 89 7
1013 90 3
1013 90 7
1013 91 1
1013 91 7
1013 92 1
1013 92 5
RSD/100 kom.
Pričvrsna obujmica, za srednja opterećenja, od nerđajućeg čelika
za Ø Veličina rupe
Debljina Pakov.materijala karton
mm
mm
mm
1
605 7 V4A 7 4,5 x 6
1
605 8 V4A 8 4,5 x 6
1
605 9 V4A 9 4,5 x 6
1
605 10 V4A 10 4,5 x 6
1
605 11 V4A 11 4,5 x 6
1
605 12 V4A 12 4,5 x 6
1
605 13 V4A 13 4,5 x 6
1
605 14 V4A 14 4,5 x 6
1
605 15 V4A 15 4,5 x 6
1
605 16 V4A 16 4,5 x 6
1
605 17 V4A 17 4,5 x 6
1
605 18 V4A 18 4,5 x 6
1
605 19 V4A 19 4,5 x 6
1
605 20 V4A 20 4,5 x 6
1
605 21 V4A 21 4,5 x 6
1
605 23 V4A 23 4,5 x 6
1
605 25 V4A 25 4,5 x 6
1
605 26 V4A 26 4,5 x 6
1
605 28 V4A 28 4,5 x 6
1
605 30 V4A 30 4,5 x 6
1
605 32 V4A 32 4,5 x 6
1
605 35 V4A 35 5,5 x 7
1
605 37 V4A 37 5,5 x 7
1,5
605 40 V4A 40 5,5 x 7
1,5
605 43 V4A 43 5,5 x 7
1,5
605 47 V4A 47 5,5 x 7
1,5
605 50 V4A 50 5,5 x 7
1,5
605 55 V4A 55 5,5 x 7
1,5
605 60 V4A 60 5,5 x 7
1,5
605 63 V4A 63 5,5 x 7
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Dvoslojna pričvrsna obujmica za
86
OBO
LTB
Komad
4800
5000
5000
1800
1800
2000
2400
2400
2000
1200
1500
1200
1200
1000
1000
1000
1200
1000
1200
1200
1200
1200
1200
600
600
600
300
300
300
300
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
100
0,183
100
0,203
100
0,246
100
0,432
100
0,462
100
0,485
100
0,532
100
0,560
100
0,584
100
0,585
100
0,604
100
0,640
100
0,671
100
0,664
100
0,678
100
0,826
100
0,992
100
0,975
100
1,067
100
1,150
100
1,260
100
1,921
100
2,007
50
1,900
50
2,324
50
2,366
25
2,770
25
3,840
25
3,800
25
3,670
Art.-Br.
D
d
Tip
1018 64 3
1018 64 5
1018 64 7
1018 64 9
1018 65 1
1018 65 3
1018 65 5
1018 65 7
1018 65 9
1018 66 1
1018 66 3
1018 66 5
1018 66 7
1018 66 9
1018 67 1
1018 67 5
1018 67 9
1018 68 1
1018 68 5
1018 68 9
1018 69 3
1018 69 7
1018 70 1
1018 70 5
1018 70 9
1018 71 3
1018 71 7
1018 72 1
1018 72 5
1018 72 9
e
B
A
RSD/100 kom.
kablove i cevi
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
mm
Komad
6
—
1000
822 6 V4A
1200
822 10 V4A 10 —
822 12 V4A 12 M12 400
400
822 14 V4A 14 —
822 16 V4A 15,2 M16 400
822 18 V4A 18.6 PG11 400
822 20 V4A 20 M20 600
822 22.5 V4A 22.5 PG16 500
822 25 V4A 25 M25 500
822 28.3 V4A 28.3 PG21 200
822 32 V4A 32 M32 100
822 37 V4A 37 PG29 100
822 40 V4A 40 M40 100
822 47 V4A 47 PG36 100
822 50 V4A 50 M50 100
822 63 V4A 63 M63 100
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Jednoslojna pričvrsna obujmica za kablove i cevi
Težina
H
za Ø Veličina Pakov.karton
t
Tip
b
Kablovski i parapetni kanali
Pričvrsna obujmica, za velika opterećenja, od nerđajućeg čelika
Pričvrsne obujmice VA
B
Zatezna Veličina rupe Debljina Veličina
oblast D
materijala
Vijak
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
t1
Tip
Kablovski i parapetni kanali
Odstojne obujmice od nerđajućeg čelika za kablove i cevi
A
b1
t2
x
D
M6
mm
mm
M6
732 6 V4A 5-6
M6
732 8 V4A 7-8
732 10 V4A 9-10 M6
732 12 V4A 10,5-12 M6
732 14 V4A 12,5-14 M6
732 15 V4A 13,5-15 M6
732 16 V4A 14,5-16 M6
732 18 V4A 16,5-18 M6
732 20 V4A 18,5-20 M6
732 22 V4A 20-22 M6
732 24 V4A 22-24 M6
732 26 V4A 24-26 M6
732 28 V4A 26-28 M6
732 30 V4A 28-30 M6
732 33 V4A 31-33 M6
732 35 V4A 33-35 M6
732 38 V4A 36-38 M6
732 40 V4A 38-40 M6
732 42 V4A 40-42 M6
732 45 V4A 43-45 M6
732 48 V4A 46-48 M6
732 50 V4A 48-50 M6
732 60 V4A 58-60 M6
732 63 V4A 61-63 M6
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Sa M6 navojem.
mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M12
PG7
PG9
M16
PG11
M20
PG13,5
PG16
M25
PG21
PG21
M32
PG29
M40
M40
PG36
M50
PG48
M63
Komad
M5 x 10 —
M5 x 10 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 12 —
M5 x 14 —
M5 x 14 —
M5 x 14 —
Komad kg/100 kom.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1360 64 4
1360 64 6
1360 64 8
1360 65 0
1360 65 2
1360 65 4
1360 65 6
1360 65 8
1360 66 0
1360 66 2
1360 66 4
1360 66 6
1360 66 8
1360 67 0
1360 67 2
1360 67 4
1360 67 6
1360 67 8
1360 68 0
1360 68 2
1360 68 4
1360 68 6
1360 68 8
1360 69 0
RSD/100 kom.
Odstojne obujmice od nerđajućeg čelika za kablove i cevi
Tip
Zatezna Veličina rupe Debljina Veličina
oblast D
materijala
Vijak
Pakov.karton
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
mm
mm
Komad
Komad kg/100 kom.
1,5
M16 M5 x 12 500
50
2,430 1362 01 1
733 16 VA 14-16 6,5 x 10
1,5
Pg11 M5 x 16 500
733 19 VA 17-19 6,5 x 10
50
2,800 1362 03 8
1,5
M20 M5 x 16 500
733 21 VA 19-21 6,5 x 10
50
2,740 1362 04 6
1,5
Pg16 M5 x 16 500
50
2,800 1362 05 4
733 23 VA 21-23 6,5 x 10
1,5
M25 M5 x 16 450
733 29 VA 24-29 6,5 x 10
50
3,475 1362 06 2
1,5
M32 M5 x 18 250
25
4,500 1362 07 0
733 38 VA 30-38 6,5 x 10
1,5
M40 M5 x 18 300
733 48 VA 39-48 6,5 x 10
25
5,200 1362 08 9
1,5
M50 M5 x 18 300
733 54 VA 48-54 6,5 x 14
25
5,800 1362 09 7
1,5
Pg48 M5 x 18 240
20
6,800 1362 10 0
733 61 VA 53-61 6,5 x 14
8 x 18
2
M63 M5 x 18 160
733 63 VA 63
20
6,940 1362 12 7
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
nerđajući 1.4301
Pričvrsni materijal VA.
*Veličina M16 ne može da se koristi u plinskom uređaju.
*Veličine M16 - PG16 ne mogu da se koriste sa uređajem za postavljanje tiplova.
Zatezna Veličina rupe Debljina Veličina Vijak
Pakov.Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
oblast D
mm
11-13
14-16
17-19
19-21
21-23
24-29
30-38
39-48
48-54
53-61
63
materijala
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
karton
Komad kg/100 kom.
733 13 V4A
50
2,310 1361 64 3
733 16 V4A
50
2,430 1361 64 7
733 19 V4A
50
2,500 1361 65 1
733 21 V4A
50
2,730 1361 65 5
50
2,710 1361 65 9
733 23 V4A
50
3,420 1361 66 3
733 29 V4A
25
4,040 1361 66 7
733 38 V4A
733 48 V4A
25
4,810 1361 67 1
25
5,800 1361 67 5
733 54 V4A
20
6,370 1361 67 9
733 61 V4A
20
6,940 1361 68 3
733 63 V4A
RSD/100 kom.
V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4571
Pričvrsni materijal od čelika.
*Veličina M16 ne može da se koristi u plinskom uređaju.
*Veličine M16 - PG16 ne mogu da se koriste sa uređajem za postavljanje tiplova.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
mm
6,5 x 10
6,5 x 10
6,5 x 10
6,5 x 10
6,5 x 10
6,5 x 10
6,5 x 10
6,5 x 10
6,5 x 10
6,5 x 10
6,5 x 10
Komad
M 12 M5 x 12 600
M 16 M5 x 14 500
Pg 11 M5 x 14 500
M 20 M5 x 14 500
Pg 16 M5 x 14 500
M 25 M5 x 18 450
M 32 M5 x 18 250
M 40 M5 x 18 300
M 50 M5 x 18 300
Pg48 M5 x 18 239
M 63 M5 x 18 160
LTB
OBO
87
Sabirni držač
Komad
50
50
Art.-Br.
10
Težina
20
Pakov.
Komad kg/100 kom.
50
3,000 2207 08 0
50
3,000 2207 13 2
2031 M 15 VA 15
2031 M 15 V4A 15
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Sabirni držač od metala za visoku mehaničku stabilnost, i u slučaju požara. Bez halogena, bez
toplotnog potencijala. Za sigurnu montažu iznad protivpožarnih plafona. Dozvoljeno i korišćenje
kao varijanta za specifične kablove za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12. Za
zidnu i plafonsku montažu. Otvara se bez upotrebe alata. Tip 2031 M 70 FS sa vatrootpornim
anker vijcima MMS 6x50.
Detaljne informacije o dozvoljenima varijantama instalacije mogu se pronaći u odgovarajućoj
ispitnoj dokumentaciji.
35
10
6.2
47
Art.-Br.
26
Težina
11
50
1
6.2
Komad kg/100 kom.
Komad
25
2031 M 30 VA 30
25
6,500 2207 08 8
25
2031 M 30 V4A 30
25
6,500 2207 14 0
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Sabirni držač od metala za visoku mehaničku stabilnost, i u slučaju požara. Bez halogena, bez
toplotnog potencijala. Za sigurnu montažu iznad protivpožarnih plafona. Dozvoljeno i korišćenje
kao varijanta za specifične kablove za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12. Za
zidnu i plafonsku montažu. Otvara se bez upotrebe alata. Tip 2031 M 70 FS sa vatrootpornim
anker vijcima MMS 6x50.
Detaljne informacije o dozvoljenima varijantama instalacije mogu se pronaći u odgovarajućoj
ispitnoj dokumentaciji.
10
85
Pakov.
11
Broj
Pakov.provodnika karton
NYM 3 x 1,5
30
9.2
GRIP "M" 30 nerđajući čelik
Tip
11
0.7
6.2
Broj
Pakov.provodnika karton
NYM 3 x 1,5
60
Tip
6.2
33
11
Kablovski i parapetni kanali
GRIP "M" 15 nerđajući čelik
33
16
GRIP "M" 70 nerđajući čelik
Tip
Broj
Pakov.provodnika karton
NYM 3 x 1,5
Pakov.
Težina
Art.-Br.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Komad kg/100 kom.
Komad
10
10
37,000 2207 11 2
2031 M 70 VA 70
10
2031 M 70 V4A 70
10
37,000 2207 16 4
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 kom.
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
Sabirni držač od metala za visoku mehaničku stabilnost, i u slučaju požara. Bez halogena, bez
toplotnog potencijala. Za sigurnu montažu iznad protivpožarnih plafona. Dozvoljeno i korišćenje
kao varijanta za specifične kablove za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12. Za
zidnu i plafonsku montažu. Otvara se bez upotrebe alata. Tip 2031 M 70 FS sa vatrootpornim
anker vijcima MMS 6x50.
Detaljne informacije o dozvoljenima varijantama instalacije mogu se pronaći u odgovarajućoj
ispitnoj dokumentaciji.
88
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Zidni i plafonski kanal, bez halogena
Boja
Pakov.
Dužina
mm
WDKH-20020RW čistobela 2000
2000
WDKH-20020CW belo
WDKH-20020LGR svetlosiva 2000
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Kanal, tip WDKH-20020
Tip
Art.-Br.
m kg/100 m
48
8,800 6175 40 0
48
8,800 6175 43 5
48
8,800 6175 46 0
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena.
Poklopac unutrašnjeg ugla
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-I20020RW čistobela 38,5
38,5
WDKH-I20020CW belo
WDKH-I20020LGR svetlosiva 38,5
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
4
0,450 6175 58 1
4
0,450 6175 78 0
4
0,450 6175 96 4
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac spoljašnjeg ugla
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-A20020RW čistobela 38,5
38,5
WDKH-A20020CW belo
WDKH-A20020LGR svetlosiva 38,5
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
4
0,520 6175 62 4
4
0,520 6175 81 6
4
0,520 6176 00 0
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac spoljnog ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac za ravan ugao
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-F20020RW čistobela 38
38
WDKH-F20020CW belo
WDKH-F20020LGR svetlosiva 38
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
4
0,440 6175 65 8
4
0,440 6175 85 2
4
0,440 6176 03 6
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Poklopac za T-komad
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-T20020RW čistobela 57
57
WDKH-T20020CW belo
WDKH-T20020LGR svetlosiva 57
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
4
0,520 6175 69 4
4
0,520 6175 88 8
4
0,520 6176 07 2
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
mm mm
WDKH-E20020RW čistobela 19 18
19 18
WDKH-E20020CW belo
WDKH-E20020LGR svetlosiva 19 18
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
0,130 6175 55 0
20
0,130 6175 74 4
20
0,130 6175 92 8
RSD/kom.
Završni komad za zatvaranje WDKH-kanala bez halogena.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
89
Zidni i plafonski kanal, bez halogena
Tip
Boja
Dužina
Pakov.
mm
WDKH-30045RW čistobela 2000
2000
WDKH-30045CW belo
WDKH-30045LGR svetlosiva 2000
m
48
48
48
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
24,900 6175 40 5
24,900 6175 43 8
24,900 6175 46 3
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/m
45
Kablovski i parapetni kanali
Kanal, tip WDKH-30045
30
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena.
Poklopac unutrašnjeg ugla
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-I30045RW čistobela 60
60
WDKH-I30045CW belo
WDKH-I30045LGR svetlosiva 60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
4
1,600 6175 59 0
4
1,600 6175 78 4
4
1,600 6175 96 8
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac spoljašnjeg ugla
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-A30045RW čistobela 57
57
WDKH-A30045CW belo
WDKH-A30045LGR svetlosiva 57
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
4
2,000 6175 62 6
4
2,000 6175 82 0
4
2,000 6176 00 4
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac spoljnog ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac za ravan ugao
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-F30045RW čistobela 60
85
WDKH-F30045CW belo
WDKH-F30045LGR svetlosiva 60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
4
2,000 6175 66 2
4
2,000 6175 85 6
4
2,000 6176 04 0
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Poklopac za T-komad
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-T30045RW čistobela 130
130
WDKH-T30045CW belo
WDKH-T30045LGR svetlosiva 130
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
4
2,400 6175 69 8
4
2,400 6175 89 2
4
2,400 6176 07 6
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
mm mm
WDKH-E30045RW čistobela 45 30
45 30
WDKH-E30045CW belo
WDKH-E30045LGR svetlosiva 45 30
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
0,500 6175 55 4
20
0,500 6175 74 8
20
0,500 6175 93 2
RSD/kom.
Završni komad za zatvaranje WDKH-kanala bez halogena.
90
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Zidni i plafonski kanal, bez halogena
Boja
Pakov.
Dužina
mm
WDKH-40060RW čistobela 2000
2000
WDKH-40060CW belo
WDKH-40060LGR svetlosiva 2000
m
24
24
24
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Kanal, tip WDKH 40060
Tip
Art.-Br.
kg/100 m
44,000 6175 41 0
44,000 6175 44 1
44,000 6175 46 6
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4
stezaljke za poklopac.
Poklopac unutrašnjeg ugla
Tip
Boja
Pakov.
Dim.
a
mm
WDKH-I40060RW čistobela 85
85
WDKH-I40060CW belo
WDKH-I40060LGR svetlosiva 85
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
6,200 6175 59 4
2
6,200 6175 78 8
2
6,200 6175 97 2
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac spoljašnjeg ugla
Tip
Boja
Pakov.
Dim.
a
mm
WDKH-A40060RW čistobela 45
45
WDKH-A40060CW belo
WDKH-A40060LGR svetlosiva 45
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
7,000 6175 63 0
2
7,000 6175 82 4
2
7,000 6176 00 8
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac spoljnog ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac za ravan ugao
Tip
Boja
Pakov.
Dim.
a
mm
WDKH-F40060RW čistobela 85
85
WDKH-F40060CW belo
WDKH-F40060LGR svetlosiva 85
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
5,100 6175 66 6
2
5,100 6175 86 0
2
5,100 6176 04 4
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Poklopac za T-komad i račvu
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-T40060RW čistobela 170
170
WDKH-T40060CW belo
WDKH-T40060LGR svetlosiva 170
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
2
7,600 6175 70 2
2
7,600 6175 89 6
2
7,600 6176 08 0
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Art.-Br.
RSD/kom.
Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
mm mm
WDKH-E40060RW čistobela 40 60
40 60
WDKH-E40060CW belo
WDKH-E40060LGR svetlosiva 40 60
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
1,000 6175 55 8
20
1,000 6175 75 2
20
1,000 6175 93 6
RSD/kom.
Završni komad za zatvaranje WDK-H-kanala bez halogena.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
91
Zidni i plafonski kanal, bez halogena
Tip
Boja
Dužina
Pakov.
mm
WDKH-60090RW čistobela 2000
2000
WDKH-60090CW belo
WDKH-60090LGR svetlosiva 2000
m
24
24
24
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
81,500 6175 41 5
81,500 6175 44 4
81,500 6175 46 9
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/m
88.5
Kablovski i parapetni kanali
Kanal, tip WDKH-60090
60
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4
stezaljke za poklopac.
Poklopac unutrašnjeg ugla
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-I60090RW čistobela 130
130
WDKH-I60090CW belo
WDKH-I60090LGR svetlosiva 130
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
10,700 6175 59 8
2
10,700 6175 79 2
2
10,700 6175 97 6
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac spoljašnjeg ugla
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-A60090RW čistobela 69
69
WDKH-A60090CW belo
WDKH-A60090LGR svetlosiva 69
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
10,700 6175 63 4
2
10,700 6175 82 8
2
10,700 6176 01 2
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac spoljnog ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac za ravan ugao
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-F60090RW čistobela 129
129
WDKH-F60090CW belo
WDKH-F60090LGR svetlosiva 129
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
17,100 6175 67 0
2
17,100 6175 86 4
2
17,100 6176 04 8
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Poklopac za T-komad i račvu
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-T60090RW čistobela 230
230
WDKH-T60090CW belo
WDKH-T60090LGR svetlosiva 230
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
21,500 6175 70 6
2
21,500 6175 90 0
2
21,500 6176 08 4
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
mm mm
WDKH-E60090RW čistobela 90 60
90 60
WDKH-E60090CW belo
WDKH-E60090LGR svetlosiva 90 60
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
1,240 6175 56 2
20
1,240 6175 75 6
20
1,240 6175 94 0
RSD/kom.
Završni komad za zatvaranje WDK-H-kanala bez halogena.
92
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Zidni i plafonski kanal, bez halogena
108.5
60
Boja
Pakov.
Dužina
mm
WDKH-60110RW čistobela 2000
2000
WDKH-60110CW belo
WDKH-60110LGR svetlosiva 2000
m
16
16
16
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Kanal, tip WDKH-60110
Tip
Art.-Br.
kg/100 m
95,900 6175 42 0
95,900 6175 44 7
95,900 6175 47 2
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4
stezaljke za poklopac.
Poklopac unutrašnjeg ugla
Tip
Boja
Pakov.
Dim.
a
mm
WDKH-I60110RW čistobela 130
130
WDKH-I60110CW belo
WDKH-I60110LGR svetlosiva 130
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
11,000 6175 60 2
2
11,000 6175 79 6
2
11,000 6175 98 0
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac spoljašnjeg ugla
Tip
Boja
Pakov.
Dim.
a
mm
WDKH-A60110RW čistobela 100
100
WDKH-A60110CW belo
WDKH-A60110LGR svetlosiva 100
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
11,200 6175 63 8
2
11,200 6175 83 2
2
11,200 6176 01 6
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac spoljnog ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac za ravan ugao
Tip
Boja
Pakov.
Dim.
a
mm
WDKH-F60110RW čistobela 149
149
WDKH-F60110CW belo
WDKH-F60110LGR svetlosiva 149
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
11,400 6175 67 4
2
11,400 6175 86 8
2
11,400 6176 05 2
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Poklopac za T-komad i račvu
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-T60110RW čistobela 272
272
WDKH-T60110CW belo
WDKH-T60110LGR svetlosiva 272
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
2
21,000 6175 71 0
2
21,000 6175 90 4
2
21,000 6176 08 8
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Art.-Br.
RSD/kom.
Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
mm mm
WDKH-E60110RW čistobela 110 60
110 60
WDKH-E60110CW belo
WDKH-E60110LGR svetlosiva 110 60
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
2,420 6175 56 6
20
2,420 6175 76 0
20
2,420 6175 94 4
RSD/kom.
Završni komad za zatvaranje WDK-H-kanala bez halogena.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
93
Zidni i plafonski kanal, bez halogena
Tip
Boja
Dužina
Pakov.
mm
WDKH-60150RW čistobela 2000
2000
WDKH-60150CW belo
WDKH-60150LGR svetlosiva 2000
m
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
8 146,650 6175 42 5
8 146,650 6175 45 0
8 146,650 6175 47 5
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/m
150
Kablovski i parapetni kanali
Kanal, tip WDKH-60150
60,5
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom od plastike, bez halogena, zajedno sa 4
stezaljke za poklopac.
Poklopac unutrašnjeg ugla
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-I60150RW čistobela 130
130
WDKH-I60150CW belo
WDKH-I60150LGR svetlosiva 130
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
12,300 6175 60 6
2
12,300 6175 80 0
2
12,300 6175 98 4
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac unutrašnjeg ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac spoljašnjeg ugla
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-A60150RW čistobela 100
100
WDKH-A60150CW belo
WDKH-A60150LGR svetlosiva 100
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
12,400 6175 64 2
2
12,400 6175 83 6
2
12,400 6176 02 0
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac spoljnog ugla za promenu pravca WDKH-kanala bez halogena.
Poklopac za ravan ugao
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-F60150RW čistobela 190
190
WDKH-F60150CW belo
WDKH-F60150LGR svetlosiva 190
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
19,000 6175 67 8
2
19,000 6175 87 2
2
19,000 6176 05 6
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac ravnog ugla za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Poklopac za T-komad i račvu
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-T60150RW čistobela 291
291
WDKH-T60150CW belo
WDKH-T60150LGR svetlosiva 291
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
21,800 6175 71 4
2
21,800 6175 90 8
2
21,800 6176 09 2
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/kom.
Poklopac T-komada i račve za promenu pravca WDK-H kanala bez halogena.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
mm mm
WDKH-E60150RW čistobela 150 60
150 60
WDKH-E60150CW belo
WDKH-E60150LGR svetlosiva 150 60
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
3,500 6175 57 0
10
3,500 6175 76 4
10
3,500 6175 94 8
RSD/kom.
Završni komad za zatvaranje WDK-H-kanala bez halogena.
94
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Pribor za zidni i plafonski kanal, bez halogena
Boja
Pakov.
Širina poklopca
OTK H60 čistobela 60
mm
Težina
Kablovski i parapetni kanali
Stezaljka poklopca bez halogena 60
Tip
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,400 6176 12 2
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/100 kom.
Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.
Stezaljka poklopca bez halogena 90
Tip
Boja
Pakov.
Širina poklopca
OTK H90 čistobela 90
mm
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,900 6176 12 5
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/100 kom.
Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.
Stezaljka poklopca bez halogena 110
Tip
Boja
Pakov.
Širina poklopca
OTK H110 čistobela 110
mm
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
1,200 6176 12 8
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/100 kom.
Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.
Stezaljka poklopca bez halogena 150
Tip
Boja
Širina poklopca
OTK H150 čistobela 150
mm
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
2,500 6176 13 1
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/100 kom.
Stezaljke poklopca za bolje i jednostavnije postavljanje kablova u WDK-kanal.
Pregrada bez halogena 40
Tip
Boja
Dim.
a
mm
WDKH-TW40GR svetlosiva 2000
Pakov.
Težina
Art.-Br.
m kg/100 m
60 13,350 6175 50 0
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
RSD/m
Pregrada bez halogena 60
Tip
Boja
Dim.
a
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
mm
WDKH-TW60GR svetlosiva 2000
PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Pakov.
Težina
Art.-Br.
m kg/100 m
40 20,650 6175 50 4
RSD/m
LTB
OBO
95
96
OBO
LTB
Značajna višestranost
Na stranicama koje slede dobićete
mali pregled našeg proizvodnog
spektra za raspodelu i priključak
kablova i provodnika koji je prilagođen potrebama u izgradnju
tunela. Kod ovog izbora radi se
samo o izvodu iz našeg glavnog
VBS kataloga za priključne i
pričvsrne
sisteme.
U
njemu
možete pronaći detaljan pregled
našeg kompletnog proizvodnog
programa za priključne i pričvrsne
sisteme.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Važan je ispravan priključak
Razvodne kutije za kablove za
klasične nazidne instalacije služe
za
priključak
provodnika
i
raspodelu
električne
energije.
Međusobno perfektno usklađeni
sistemi
razvodnih
kutija
za
kablove, navojnica i klema, nude
maksimalnu IP-zaštitu od kontakta,
kao i sigurnu zaštitu od prodiranja
vode.
Razdeliti i spojiti
FireBox
Razvodne kutije za kablove
T-serija
Pribor za T-seriju
Masa za izlivanje AQUASIT
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Razvodne kutije za kablove
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
97
FireBox
FireBox T100E
Tip
Boja
Pakov.karton
Komad
T 100 E 4-5 narandžasta 17
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
27,400 7205 51 0
PP polipropilen
RSD/kom.
Razvodna kutija za kablove bez halogena, dozvoljena za električno održavanje funkcionalnosti
prema DIN 4102 deo 12. Klasa održavanja funkcionalnosti E30 do E90
Sa već montiranom priključnom jedinicom od specijalne keramike otporne na visoke
temperature i obeleženom zaštitnom klemom. Isporuka sa vatrootpornim anker vijcima za
pričvršćivanje bez tiplova.
Nominalni prečnici kablova: 1,5 do 4 mm², kabl za prenos podataka sa žilom Ø 0,8 mm.
Maksimalno 2 kruta bakarna provodnika 1,5 mm² po mestu za kleme (skinuti zaštitu za žice).
Visoka vrsta zaštite IP65, klasa otpornosti na udare IK07. VDE-ispitano.
Razdeliti i spojiti
Detalji o tipovima i proizvođačima kablova mogu se pronaći u opštem građevinskom ispitnom
sertifikatu Instituta za ispitivanje materijala MPA NRW, Erwitte.
Broj mesta za kleme sa zaštitnom klemom
Unutrašnje dimenzije: 136 x 102 x 57 mm
FireBox T160E
Tip
Boja
Pakov.karton
Komad
T 160 E 10-5 narandžasta 5
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
48,700 7205 52 4
PP polipropilen
RSD/kom.
Razvodna kutija za kablove bez halogena, dozvoljena za električno održavanje funkcionalnosti
prema DIN 4102 deo 12. Klasa održavanja funkcionalnosti E30 do E90
Sa već montiranom priključnom jedinicom od specijalne keramike otporne na visoke
temperature i obeleženom zaštitnom klemom. Isporuka sa vatrootpornim anker vijcima za
pričvršćivanje bez tiplova.
Nominalni prečnici kablova: 10 mm², kabl za prenos podataka sa žilom Ø 0,8 mm. Maksimalno
2 kruta bakarna provodnika 4 mm² po mestu za kleme (skinuti zaštitu za žice).
Visoka vrsta zaštite IP65, klasa otpornosti na udare IK07. VDE-ispitano.
Detalji o tipovima i proizvođačima kablova mogu se pronaći u opštem građevinskom ispitnom
sertifikatu Instituta za ispitivanje materijala MPA NRW, Erwitte.
Broj mesta za kleme sa zaštitnom klemom
Unutrašnje dimenzije: 176 x 135 x 67 mm
Boja
Pakov.Tip
Pakov.
Komad
T 160 E 16-5 narandžasta 5
Komad kg/100 kom.
1
53,800 7205 52 8
karton
PP polipropilen
Težina
Art.-Br.
RSD/kom.
Sa već montiranom priključnom jedinicom od specijalne keramike otporne na visoke
temperature i obeleženom zaštitnom klemom. Isporuka sa vatrootpornim anker vijcima za
pričvršćivanje bez tiplova.
Nominalni prečnici kablova: 16 mm², kabl za prenos podataka sa žilom Ø 0,8 mm. Maksimalno
2 kruta bakarna provodnika 6 mm² po mestu za kleme (skinuti zaštitu za žice).
Visoka vrsta zaštite IP65, klasa otpornosti na udare IK07. VDE-ispitano.
Detalji o tipovima i proizvođačima kablova mogu se pronaći u opštem građevinskom ispitnom
sertifikatu Instituta za ispitivanje materijala MPA NRW, Erwitte.
Broj mesta za kleme sa zaštitnom klemom
Unutrašnje dimenzije: 176 x 135 x 67 mm
98
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Razvodna kutija za kablove bez halogena, dozvoljena za električno održavanje funkcionalnosti
prema DIN 4102 deo 12. Klasa održavanja funkcionalnosti E30 do E90
FireBox
FireBox T160E za provodnik za prenos podataka
Tip
Boja
Pakov.
Pakov.karton
Komad
T 160 E 4-8D narandžasta 5
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
46,500 7205 52 0
PP polipropilen
RSD/kom.
Razvodna kutija za kablove bez halogena, dozvoljena za električno održavanje funkcionalnosti
prema DIN 4102 deo 12. Klasa održavanja funkcionalnosti E30 do E90
Sa već montiranom priključnom jedinicom od specijalne keramike otporne na visoke
temperature sa vatrootpornim navojnim ankerima za pričvršćivanje bez tiplova.
Nominalni prečnik: Kabl za prenos podataka sa žilom Ø 0,8 mm.
Visoka vrsta zaštite IP65, klasa otpornosti na udare IK06. VDE-ispitano.
Detalji o tipovima i proizvođačima kablova mogu se pronaći u opštem građevinskom ispitnom
sertifikatu Instituta za ispitivanje materijala MPA NRW, Erwitte.
Razdeliti i spojiti
Broj mesta za kleme bez zaštitne kleme
Unutrašnje dimenzije: 176 x 135 x 67 mm
Slepa navrtka-kablovska uvodnica
D
Navoj
Pakov.
Boja
Težina
Art.-Br.
L2
L
Tip
Komad kg/100 kom.
50
0,856
25
1,360
20
2,235
10
3,496
L1
V-TEC VM20 OR
V-TEC VM25 OR
V-TEC VM32 OR
V-TEC VM40 OR
SW
G
E
M20 x 1,5 narandžasta
M25 x 1,5 narandžasta
M32 x 1,5 narandžasta
M40 x 1,5 narandžasta
PA poliamid
7205 59 4
7205 59 7
7205 60 0
7205 60 3
RSD/100 kom.
Izdržljiva kablovska navojnica u obliku torban navrtke, sa metričkim priključnim navojem prema
IEC 423. Za visoke zaptivne zahteve. Vučno rasterećenje, zaštita od uvrtanja i zaptivenost u
celom rasponu. Zaptivni prsten od polihlorpropilena/akrilnitril-butadien-kaučuka. Naprskana
zaptivna guma na pregradnim potpornicima, priključni navoj- zaptivni prsten nije potreban.
VDE-ispitano prema DIN EN 50262, vrsta zaštite IP 68 kod 5 bara 1 h.
Za električno održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12 u spoju sa razvodnim
kutijama za kablove FireBox T-serije.
Kontranavrtka
Tip
116 M20 OR PA
116 M25 OR PA
116 M32 OR PA
116 M40 OR PA
Navoj
SW Dim. Dim.
E
L
mm
M20 x 1,5 26
M25 x 1,5 32
M32 x 1,5 41
M40 x 1,5 50
mm
29
36
46
56
mm
6
6,5
7
7,5
Boja
narandžasta
narandžasta
narandžasta
narandžasta
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
100
0,250
100
0,350
50
0,570
25
0,466
PA poliamid
Art.-Br.
7205 64 4
7205 64 7
7205 65 0
7205 65 3
RSD/100 kom.
Kontranavrtka prema DIN 46319, sa metričkim navojem prema IEC 423.
Za električno održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12 u spoju sa razvodnim
kutijama za kablove FireBox T-serije.
Pločica za označavanje dužine kabla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
43
250
Tip
KS-E DE
KS-E EN
PVC polivinil-hlorid
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
10
0,600 7205 43 2
RSD/kom.
Samolepljiva pločica za obeležavanje, za ispravno obeležavanje dužine kabla za održavanje
funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
99
Razvodna kutija za kablove, T-serija
Razvodna kutija za kablove, T-serija T60
Tip
Varijanta
Uvodnice
Boja
Pakov.karton
Komad
960 °C vatrootporno 7 x M25 svetlosiva 60
T 60 F
T 60 RO-LGR sa crvenim poklopcem 7 x M25 crveno-sivo 60
sa blokom za kleme 7 x M25 svetlosiva 60
T 60 KL
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
5
12,300 2007 33 9
5
12,300 2007 63 8
5
16,700 2007 43 4
PP polipropilen
RSD/100 kom.
Razdeliti i spojiti
Razvodne kutije za kablove T-serije su postojane na UL-zrake. Napravljene su od
termoplastičnog materijala polipropilena sa utičnim zaptivkama od etilenvinilacetata EVA. Ovaj
materijal je mekan, što znači da može lako da se prilagođava. Na taj način je omogućena
instalacija provodnika kroz 7 x M25 zaptivke ili se zaptivke iseku nožem na predviđenom mestu
da bi se napravio otvor za uvođenje provodnika ili cevi. Alternativno kroz otvore mogu da se
provuku i kablovske uvodnice umesto zaptivki i da se osiguraju iznutra kontranavrtkom.
Razvodne kutije za kablove mogu da se montiraju u otvore na podu na montažne limove
pomoću vijaka za lim 3,5 x 9,5.
Unutrašnje dimenzije: 100 x 100 x 48 mm
Poklopac sa poljem za obeležavanje i plombom.
Razvodna kutija za kablove, T-serija T100
Tip
Varijanta
Uvodnice
Boja
Pakov.karton
Komad
960 °C vatrootporno 10 x M25 svetlosiva 40
T 100 F
sa blokom za kleme 10 x M25 svetlosiva 40
T 100 KL
T 100 RO-LGR sa crvenim poklopcem 10 x M25 crveno-sivo 40
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
16,270 2007 34 7
1
40,000 2007 43 6
1
16,270 2007 64 4
PP polipropilen
RSD/100 kom.
Razvodne kutije za kablove T-serije su postojane na UL-zrake. Napravljene su od
termoplastičnog materijala polipropilena sa utičnim zaptivkama od etilenvinilacetata EVA. Ovaj
materijal je mekan, što znači da može lako da se prilagođava. Na taj način je omogućena
instalacija provodnika kroz 10 x M25 zaptivke ili se zaptivke iseku nožem na predviđenom
mestu da bi se napravio otvor za uvođenje provodnika ili cevi. Alternativno kroz otvore mogu da
se provuku i kablovske uvodnice umesto zaptivki i da se osiguraju iznutra kontranavrtkom.
Razvodne kutije za kablove mogu da se montiraju u otvore na podu na montažne limove
pomoću vijaka za lim 3,5 x 9,5.
Unutrašnje dimenzije: 136 x 102 x 57 mm
Poklopac sa poljem za obeležavanje i plombom.
Razvodna kutija za kablove, T-serija T160
Varijanta
Uvodnice
Boja
Pakov.karton
Komad
7 x M25
svetlosiva 20
5 x M32
T 160 RO-LGR sa crvenim poklopcem 7 x M25 crveno-sivo 20
5 x M32
7 x M25
T 160 KL
sa blokom sa klemama
svetlosiva 20
5 x M32
T 160 F
960 °C vatrootporno
PP/GF Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
30,000 2007 35 5
1
30,000 2007 64 9
1
64,200 2007 44 0
RSD/100 kom.
Razvodne kutije za kablove T-serije su postojane na UL-zrake. Napravljene su od
termoplastičnog materijala polipropilena sa utičnim zaptivkama od etilenvinilacetata EVA. Ovaj
materijal je mekan, što znači da može lako da se prilagođava. Na taj način je omogućena
instalacija provodnika kroz 7 x M25 + 5 x M32 zaptivke ili se zaptivke iseku nožem na
predviđenom mestu da bi se napravio otvor za uvođenje provodnika ili cevi. Alternativno kroz
otvore mogu da se provuku i kablovske uvodnice umesto zaptivki i da se osiguraju iznutra
kontranavrtkom.
Razvodne kutije za kablove mogu da se montiraju u otvore na podu na montažne limove
pomoću vijaka za lim 3,5 x 9,5.
Unutrašnje dimenzije: 176 x 135 x 67 mm
Poklopac sa poljem za obeležavanje i plombom.
100
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Razvodna kutija za kablove, T-serija, zatvorena
Razvodna kutija za kablove, T-serija T60 zatvorena
Tip
Varijanta
Uvodnice
Boja
Pakov.karton
Komad
T 60 OE zatvoreno nema svetlosiva 60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
5
12,000 2007 23 9
PP polipropilen
RSD/100 kom.
Sve razvodne kutije za kablove T-serije su postojane na UL-zrake. Napravljene su od
polipropilena (termoplastičnog materijala) i imaju zatvorene bočne stranice. Potrebni otvori
mogu da se naprave na svakom mestu. U ove otvore mogu da se smeste utične zaptivke EDK
ili kablovske uvodnice sa kontranavrtkama za uvođenje provodnika.
Razvodne kutije za kablove mogu da se montiraju u otvore na podu na montažne limove
pomoću vijaka za lim 3,5 x 9,5.
Unutrašnje dimenzije: 100 x 100 x 46 mm
Poklopac sa poljem za obeležavanje i plombom.
Razvodna kutija za kablove, T-serija T100 zatvorena
Varijanta
Uvodnice
Boja
Pakov.karton
Komad
T 100 OE zatvoreno nema svetlosiva 40
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Razdeliti i spojiti
Tip
Komad kg/100 kom.
1
16,200 2007 25 5
PP polipropilen
RSD/100 kom.
Sve razvodne kutije za kablove T-serije su postojane na UL-zrake. Napravljene su od
polipropilena (termoplastičnog materijala) i imaju zatvorene bočne stranice. Potrebni otvori
mogu da se naprave na svakom mestu. U ove otvore mogu da se smeste utične zaptivke EDK
ili kablovske uvodnice sa kontranavrtkama za uvođenje provodnika.
Razvodne kutije za kablove mogu da se montiraju u otvore na podu na montažne limove
pomoću vijaka za lim 3,5 x 9,5.
Unutrašnje dimenzije: 136 x 102 x 57 mm
Poklopac sa poljem za obeležavanje i plombom.
Razvodna kutija za kablove, T-serija T160 zatvorena
Tip
Varijanta
Uvodnice
Boja
Pakov.karton
Komad
T 160 OE zatvoreno nema svetlosiva 20
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
30,000 2007 27 1
PP/GF Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima
RSD/100 kom.
Sve razvodne kutije za kablove T-serije su postojane na UL-zrake. Napravljene su od
polipropilena (termoplastičnog materijala) i imaju zatvorene bočne stranice. Potrebni otvori
mogu da se naprave na svakom mestu. U ove otvore mogu da se smeste utične zaptivke EDK
ili kablovske uvodnice sa kontranavrtkama za uvođenje provodnika.
Razvodne kutije za kablove mogu da se montiraju u otvore na podu na montažne limove
pomoću vijaka za lim 3,5 x 9,5.
Unutrašnje dimenzije: 176 x 135 x 67 mm
Poklopac sa poljem za obeležavanje i plombom.
Razvodna kutija za kablove, T-serija T250 zatvorena
Tip
Varijanta
Uvodnice
Boja
Pakov.karton
Komad
T 250 OE zatvoreno nema svetlosiva 8
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
PP/GF Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
48,300 2007 28 7
RSD/100 kom.
Sve razvodne kutije za kablove T-serije su postojane na UL-zrake. Napravljene su od
polipropilena (termoplastičnog materijala) i imaju zatvorene bočne stranice. Potrebni otvori
mogu da se naprave na svakom mestu. U ove otvore mogu da se smeste utične zaptivke EDK
ili kablovske uvodnice sa kontranavrtkama za uvođenje provodnika.
Razvodne kutije za kablove mogu da se montiraju u otvore na podu na montažne limove
pomoću vijaka za lim 3,5 x 9,5.
Unutrašnje dimenzije: 225 x 173 x 86 mm
Poklopac sa poljem za obeležavanje i plombom.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
101
Pribor za razvodne kutije za kablove, T-serija
Pričvrsni element za nosač kablova
Tip
Pakov.
Pakov.karton
Težina
Art.-Br.
Komad
BE TS KR 10
Komad kg/100 kom.
10
2,800 2007 83 5
PC polikarbonat
RSD/100 kom.
Pomoću pričvrsnog elemente BE TS KR, OBO razvodne kutije za kablove tipa T60 i T100 mogu
da se montiraju brzo i jednostavno bez upotrebe alata na sve uobičajene nosače kablova.
Pri tom je razvodna kutija za kablove bezbedno učvršćena na svojoj poziciji. Međutim, ukoliko je
potrebno, može brzo da se demontira. I sve to bez upotrebe alata.
Pričvrsni element za mrežasti nosač kablova
Tip
Pakov.
Pakov.karton
Razdeliti i spojiti
Komad
BE TS GR 10
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
2,300 2007 83 3
PC polikarbonat
RSD/100 kom.
Pomoću pričvrsnog elemente BE TS GR, OBO razvodne kutije za kablove tipa T60 i T100 mogu
da se montiraju brzo i jednostavno bez upotrebe alata na sve uobičajene mrežaste nosače
kablova. I sve to bez upotrebe alata.
Pri tom je razvodna kutija za kablove bezbedno učvršćena na svojoj poziciji. Međutim, ukoliko je
potrebno, može brzo da se demontira.
Klema, razvodna kutija T-serija
KL-T 02-06 svetlosiva 5
mm²
V
1,5-6 400
Težina
Art.-Br.
35
Pakov.
Broj
Nazivni Nominalni Pakov.steznih mesta presek napon
karton
Komad
120
Komad kg/100 kom.
10
4,380 2016 18 5
RSD/100 kom.
Kleme i vijci od čelika, galvanski pocinkovani i transparentno pasivirani, nominalni prečnik 1,5 6 mm², nominalni napon400 V, 5-polni, sa klemama maks. mogućnost priključka prečnika po
mestu za klemu: 3x6mm², 4x4mm² ili 6x2,5mm².
25
PA poliamid
ø23.7
4
Boja
11.5
Tip
5.4
62
Klema, razvodna kutija T-serija
Tip
Boja
Pakov.
Broj
Nazivni Nominalni Pakov.steznih mesta presek napon
karton
KL-T 06-16 svetlosiva 4
mm²
V
6-16 400
Komad
120
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
2016 19 0
PA poliamid
RSD/100 kom.
Kleme od mesinga, vijci od čelika, galvanski pocinkovani i transparentno pasivirani, nominalni
prečnik 6 - 16 mm², nominalni napon400 V, 1-polni, sa klemama maks. broj provodnika za
priključak po mestu za klemu maks. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² ili 12x4mm².
Tip
Varijanta
Težina
Art.-Br.
kg/100 kom.
9,641
13,520
17,900
15,670
1115 27 0
1115 27 4
1115 27 8
1115 28 2
Debljina Dužina
materijala
mm
mm
99
139
189
161
46277 T160 Q GTP
46277 T250 Q GTP
46277 T250 L GTP
46277 T350 Q GTP
za T160 popreko i T100 uzduž 1
za T250 popreko i T160 uzduž 1
za T250 uzduž
1
za T350 popreko
1
St čelik
GTP galvanski pocinkovano, transparentno pasivirano
RSD/100 kom.
Torban profilne šine 15 x 5 mm prema DIN EN 60715 (stari DIN EN 50045).
Torban šina, razvodna kutija za kablove T-serije
Tip
2069 T60 GTP
2069 T100 GTP
2069 T160 GTP
2069 T250 GTP
St čelik
Varijanta
Debljina Dužina
materijala
za T 60 uzduž i T 00 popreko
1
za T 100 uzduž i T 160 popreko
1
za T160 uzduž i T250, T350 popreko 1
za T250 uzduž
1
mm
mm
89
118
157
206
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
10
3,070
10
4,070
10
5,520
10
7,110
GTP galvanski pocinkovano, transparentno pasivirano
Art.-Br.
1115 38 0
1115 38 2
1115 38 4
1115 38 6
RSD/100 kom.
Torban-profilna šina 35 x 7,5 mm prema DIN EN 60715 (ranije DIN EN 50022).
102
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Torban profilna šina, razvodne kutije za kablove T-serije
Pribor za razvodne kutije za kablove, T-serija
Masa za izlivanje AQUASIT
Tip
Sadržaj
ml
KVM 250
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
42,000 2363 01 0
RSD/kom.
Razdeliti i spojiti
Aquasit je dvokomponentna masa napunjena u patronu za istiskivanje, namenjena za primenu u
oblastima sa ekstremno visokom i dugotrajnom vlagom. Može da se primenjuje i kod
mehaničkih šokova i vibracija.
Patrona može da se koristi sa uobičajenim pištoljima za patrone. Neotvoreno aluminijumsko
pakovanje može da se skladišti na sobnoj temperaturi i do 18 meseci. Posle otvaranja patrone,
materijal treba da se iskoristi u roku od 24 sata.
Aquasit karakteristike:
Vrsta zaštite:
IP68 kod 1,8 bara/1000 h
Nominalni napon:
400 V
Otpornost na probijanje: > 20 kV/mm prema VDE 0291 deo 2
Izolacioni otpor:
> 50 MΩ
Radna temperatura:
-40 do +90 °C
Temperatura obrade:
0 do +40 °C
bez halogena, silikona i izocijanata
ne šteti životnoj sredini i ne podleže obavezi obeležavanja
Cev za mešanje
Tip
KVM-M
Pakov.
Težina
Art.-Br.
VPE kg/100 jed.pak.
1
17,000 2363 01 5
RSD/VPE
10 cevi za mešanje u setu.
Jednostavno samostalno mešanje OBO AQUASIT mase za izlivanje prilikom istiskanja iz
patrone.
Pištolj za patrone
Tip
KVM-P
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2 100,000 2363 01 9
RSD/kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Kvalitetan jednokomponentni pištolj za patrone, za primenu sa AQUASIT masom. Pištolj za
patrone može da se koristi i za obradu normalnih patrona od 300 ml.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
103
104
OBO
LTB
I još mnogo više....
Na stranama koje slede možete
pronaći izvod iz našeg glavnog
kataloga koji će vam pružiti uvid u
različite sisteme prodora. Dodatna
detaljna obajšnjenja i pomoć u
planiranju možete pronaći u
našem glavnom BSS katalogu (vatrootporni sistemi).
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Savršena protivpožarna zaštita za
sve oblasti
OBO nudi kompletan program profesionalnih proizvoda za sve
oblasti primene u protivpožarnoj
tehnici za instalacije u objektima.
Ispitani sistemi prodora kablova
dokazali su da poseduju zahtevano dejstvo u slučaju požara.
Upotrebne dozvole zasnovane su
na ispitivanjima u slučaju požara
koja su sprovedena od strane
državnih instituta za ispitivanje materijala prema DIN 4102 deo 9.
Uz to nudimo utemeljeno savetovanje iskusnog i kompetentnog
proizvođača sistema.
Građevinska zaštita od požara
Suvi malter
Vatrootporni git
Pribor
Meki prodor PYROPLATE® Fibre
Ploča od mineralnih vlakana
Ablacioni sloj
Pribor
Vatrootporna pena PYROSIT® NG
Vatrootporna pena
Vatrootporni kofer
Pribor
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Malter za prodore PYROMIX®
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
105
Malter PYROMIX®
Suvi malter u paprinom džaku
Tip
Pakov.
Sadržaj
kg
MSX-S1 20
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 2.000,000 7206 10 4
Specijalni malter
RSD/kom.
Malter za izradu kablovskih i kombinovanih prodora u masivnim zidovima i plafonima. Pogodno
za pumpanje, istiskivanje i ručnu ugradnju. Od 20 kg suvog maltera dobija se, kod dodavanja 6
l vode, oko 20 litara mase sposobne za obradu.
U suvim, hladnim prostorijama, ali bez izlaganja mrazu, suvi malter može da se skladišti
najmanje 12 meseci u zatvorenom originalnom pakovanju.
Suvi malter u kanti
Tip
Pakov.
Sadržaj
kg
MSX-E1 10
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 1.000,000 7206 05 8
Specijalni malter
RSD/kom.
Malter za izradu kablovskih i kombinovanih prodora u masivnim zidovima i plafonima. Pogodno
za pumpanje, istiskivanje i ručnu ugradnju. Od 10 kg suvog maltera dobija se, kod dodavanja 3
l vode, oko 10 litara mase sposobne za obradu.
U suvim, hladnim prostorijama, ali bez izlaganja mrazu, suvi malter može da se skladišti
najmanje 12 meseci u zatvorenom originalnom pakovanju.
Protivpožarni git u patroni
Tip
Pakov.
Sadržaj
Zaštita od požara
ml
DSX-K 300
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
50,000 7202 30 0
Građevinski materijal za ubrizgavanje
RSD/kom.
Vatrootporna masa na disperzionoj bazi za unutrašnje oblasti, za punjenje zaostalih fuga i
zatvaranje otvora. Dozvoljeni materijal za zatvaranje rupa kroz jezgro kod sprovođenja
pojedinačnih kablova.
Klasa građevinskog materijala DIN 4102 - B2 normalna zapaljivost.
U suvim prostorijama bez mraza masa može da se skladišti uspravno, u zatvorenim originalnim
pakovanjima na temperaturama od +5 °C do +25 °C i do 12 meseci.
Protivpožarni git u kofi
Tip
Pakov.
Sadržaj
DSX-E 5
kg
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 500,000 7202 30 2
Građevinski materijal za ubrizgavanje
RSD/kom.
Vatrootporna masa na disperzionoj bazi za unutrašnje oblasti, za punjenje zaostalih fuga i
zatvaranje otvora. Dozvoljeni materijal za zatvaranje rupa kroz jezgro kod sprovođenja
pojedinačnih kablova.
Klasa građevinskog materijala DIN 4102 - B2 normalna zapaljivost.
U suvim prostorijama bez mraza masa može da se skladišti uspravno, u zatvorenim originalnim
pakovanjima na temperaturama od +5 °C do +25 °C i do 12 meseci.
Tip
Cev Dim. Dim. Dim.
Ø
h
D
d
mm mm mm
TCX-032 32 26 50
TCX-040 40 26 58
TCX-050 50 26 68
mm
36
44
54
Građevinski materijal za ubrizgavanje
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
6,500 7202 20 0
1
7,000 7202 20 1
1
8,000 7202 20 3
RSD/kom.
Šelna za zapaljive cevi.
Vatrootporni ulošci zatvoreni u kućištu od čeličnog lima pritiskaju u slučaju požara zapaljive
termoplastične cevi veoma visokim pritiskom nadimanja.
Pričvršćivanje tiplovima ili navojnim šipkama M6
106
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Šelna za cev s 2 pričvrsne vezice
Malter PYROMIX®
Šelna za cev s 4 pričvrsne vezice
Tip
Pakov.
Cev Dim. Dim. Dim.
Ø
h
D
d
TCX-063
TCX-075
TCX-090
TCX-110
TCX-125
mm
63
75
90
110
125
mm
26
26
26,6
26,6
40
mm
94
106
132
155
172
mm
67
79
94
114
129
Težina
Komad kg/100 kom.
1
15,500
1
19,000
1
37,000
1
46,000
1
70,000
Građevinski materijal za ubrizgavanje
Art.-Br.
7202 20 4
7202 20 5
7202 20 6
7202 20 7
7202 20 8
RSD/kom.
Šelna za zapaljive cevi Vatrootporni ulošci zatvoreni u kućištu od čeličnog lima pritiskaju u
slučaju požara zapaljive termoplastične cevi veoma visokim pritiskom nadimanja. Pričvršćivanje
tiplovima ili navojnim šipkama M6 do veličine 75, zatim M8
Šelna za cev s 6 pričvrsne vezice
Tip
Cev Dim. Dim. Dim.
Ø
h
D
d
mm mm mm mm
TCX-140 140 40 200 144
TCX-160 160 40 220 164
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 106,000 7202 20 9
1 107,000 7202 21 0
Građevinski materijal za ubrizgavanje
RSD/kom.
Šelna za zapaljive cevi
Vatrootporni ulošci zatvoreni u kućištu od čeličnog lima pritiskaju u slučaju požara zapaljive
termoplastične cevi veoma visokim pritiskom nadimanja.
Pričvršćivanje tiplovima ili navojnim šipkama M8
Navojna šipka
Navoj Dim. Dim. Prelom.
d
L
opter.
2078 M6 1M G M6
2078 M8 1M G M8
mm mm kN
6
1000 8,04
8
1000 14,6
St čelik
G galvanski pocinkovano
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Zaštita od požara
Tip
Komad kg/100 kom.
100
18,300 3141 04 7
50
30,000 3141 12 8
RSD/100 kom.
Navojna šipka po DIN 976.
Šestougla navrtka
Tip
Navoj SW Dim. Dim. Pakov.h
d
karton
DIN 934 M6 G M6
DIN 934 M8 G M8
mm mm mm Komad
10 5,2 6
2600
13 6,8 8
2400
St čelik
G galvanski pocinkovano
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,225 3400 06 9
100
0,474 3400 08 5
RSD/100 kom.
Šestougla navrtka prema DIN 934 sa metričkim navojem. Klasa čvrstoće 8.
Podloška
Tip
Navoj Dim. Dim. Dim. Pakov.d
D
h
karton
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
967 M6 G M6
967 M8 G M8
mm mm mm Komad
6,5 28 2,5 1000
8,5 28 2,5 1400
St čelik
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
1,150 3402 20 7
100
1,100 3402 21 5
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Podloška sa velikim spoljnim prečnikom za univerzalnu primenu.
Anker vijak
Tip
Pakov.
Dimenzije
mm
MMS6X50 6 x 50
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,960 3498 10 7
GC galvanski pocinkovano, žuto hromatizovano
RSD/100 kom.
Vatrootporni anker vijak sa pan-glavom za direktnu montažu bez dodatnih tiplova. Pogon T30,
rupa 5 mm. Protivpožarno tehnički ispitano prema DIN 4102 za beton i zidane površine.
Dimenzije
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
mm
MMS-MS7,5x50 7,5x50
St čelik
G galvanski pocinkovano
Komad kg/100 kom.
100
1,522 3498 26 0
RSD/100 kom.
Vatrootporni anker vijak sa velikom pan-glavom za direktnu montažu bez dodatnih tiplova.
Pogon T30, rupa 6 mm. Protivpožarno tehnički ispitano prema DIN 4102 za beton i zidane
površine.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
107
Malter PYROMIX®
Mineralna vuna
Tip
Pakov.
Dimenzija
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 250,000 7202 30 6
MIW-S 25 litre
Mineralna vlakna
RSD/kom.
Univerzalna vuna za različite primene u protivpožarnoj zaštiti, komprimovano pakovanje.
Klasa građevinskog materijala EN 13 501 - A1 nezapaljiv; tačka topljenje ≥ 1000 °C
Ploča od kalcijum-silikata
mm mm mm
KSI-P1 500 150 20
KSI-P2 500 250 30
KSI-P3 1000 250 30
Pakov.
Težina
Art.-Br.
B
Dim. Dim. Dim.
L
B
D
Komad kg/100 kom.
1
42,000 7202 28 3
1 111,000 7202 90 4
1 222,000 7202 91 2
Kalcijum-silikat
D
Tip
L
RSD/kom.
Tip
Dimenzije
Dim. Dim.
H
h
mm
mm mm
NIK-G 25 x 30 x 240 30 30
Pakov.
Težina
240
Komad kg/100 kom.
1
67,000 7206 20 8
Kalcijum-silikat
Zaštita od požara
Art.-Br.
25
Klin za naknadne instalacije
30
Ploča od kalcijum silikata, kao podloga, za pravljenje okvira u prodorima i za pojačanje kod
manjih debljina zidova.
Klasa građevinskog materijala EN 13501 - A1 nezapaljiv.
RSD/kom.
Set za naknadnu instalalaciju za prodor od maltera, za ugradnju u svežu masu za prodore. 1
set se sastoji od 4 prava klina od kalcijum silikata.
Klasa građevinskog materijala EN 13 501 A1nezapaljiv.
Pločica za označavanje
Tip
KS-S DE
KS-S EN
KS-S ES
100
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 5
1
2,400 7205 42 9
1
2,400 7205 42 7
85
25
Ø7
70
RSD/kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Univerzalna pločica za obeležavanje, za naknadno obeležavanje po potrebi sa vodootpornim i
na svetlost postojanim markerom za sve OBO prodore. Za propisano obeležavanje, sa 2 utična
tipla.
108
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Meki prodor PYROPLATE® Fibre
Ploča od mineralnih vlakana, oslojena
50
1000
600
Tip
Dužina Širina Visina
mm mm mm
PSX-P 1000 600 50
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
4 625,000 7202 29 5
Mineralna vlakna
RSD/kom.
Ploča od mineralnih vlakana oslojena ablacionim slojem ASX kao baza za meki prodor.
Ablaciona masa u patroni
Tip
Pakov.
Sadržaj
ml
ASX-K 300
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
50,000 7202 31 0
Građevinski materijal za ubrizgavanje
RSD/kom.
Kombinovana, endotermna i na vremenske prilike postojana masa za oslojavanje za unutrašnje i
spoljašnje oblasti. Univerzalni zaštitni premaz za kablovske konstrukcije i nosače kablova. Kao
špahtel masa koristi se direktno, a kao boja mešanjem.
Klasa građevinskog materijala DIN 4102 - B2 normalna zapaljivost.
U suvim prostorijama bez mraza masa može da se skladišti uspravno, u zatvorenim originalnim
pakovanjima na temperaturama od +5 °C do +25 °C i do 18 meseci.
Ablaciona masa u kofi
Pakov.
Sadržaj
ASX-E 5
kg
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 500,000 7202 31 2
Građevinski materijal za ubrizgavanje
RSD/kom.
Zaštita od požara
Tip
Kombinovana, endotermna i na vremenske prilike postojana masa za oslojavanje za unutrašnje i
spoljašnje oblasti. Univerzalni zaštitni premaz za kablovske konstrukcije i nosače kablova. Kao
špahtel masa koristi se direktno, a kao boja mešanjem.
Klasa građevinskog materijala DIN 4102 - B2 normalna zapaljivost.
U suvim prostorijama bez mraza masa može da se skladišti uspravno, u zatvorenim originalnim
pakovanjima na temperaturama od +5 °C do +25 °C i do 18 meseci.
Šelna za cev s 2 pričvrsne vezice
Tip
Cev Dim. Dim. Dim.
Ø
h
D
d
mm mm mm
TCX-032 32 26 50
TCX-040 40 26 58
TCX-050 50 26 68
mm
36
44
54
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
6,500 7202 20 0
1
7,000 7202 20 1
1
8,000 7202 20 3
Građevinski materijal za ubrizgavanje
RSD/kom.
Šelna za zapaljive cevi.
Vatrootporni ulošci zatvoreni u kućištu od čeličnog lima pritiskaju u slučaju požara zapaljive
termoplastične cevi veoma visokim pritiskom nadimanja.
Pričvršćivanje tiplovima ili navojnim šipkama M6
Šelna za cev s 4 pričvrsne vezice
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
TCX-063
TCX-075
TCX-090
TCX-110
TCX-125
Cev Dim. Dim. Dim.
Ø
h
D
d
mm
63
75
90
110
125
mm
26
26
26,6
26,6
40
mm
94
106
132
155
172
mm
67
79
94
114
129
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
1
15,500
1
19,000
1
37,000
1
46,000
1
70,000
Građevinski materijal za ubrizgavanje
Art.-Br.
7202 20 4
7202 20 5
7202 20 6
7202 20 7
7202 20 8
RSD/kom.
Šelna za zapaljive cevi Vatrootporni ulošci zatvoreni u kućištu od čeličnog lima pritiskaju u
slučaju požara zapaljive termoplastične cevi veoma visokim pritiskom nadimanja. Pričvršćivanje
tiplovima ili navojnim šipkama M6 do veličine 75, zatim M8
Kragna za cev s 6 pričvrsnih vezica
Tip
Cev Dim. Dim. Dim.
Ø
h
D
d
mm mm mm mm
TCX-140 140 40 200 144
TCX-160 160 40 220 164
Građevinski materijal za ubrizgavanje
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 106,000 7202 20 9
1 107,000 7202 21 0
RSD/kom.
Šelna za zapaljive cevi
Vatrootporni ulošci zatvoreni u kućištu od čeličnog lima pritiskaju u slučaju požara zapaljive
termoplastične cevi veoma visokim pritiskom nadimanja.
Pričvršćivanje tiplovima ili navojnim šipkama M8
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
109
Meki prodor PYROPLATE® Fibre
Navojna šipka
Tip
Navoj Dim. Dim. Prelom.
d
L
opter.
2078 M6 1M G M6
2078 M8 1M G M8
mm mm kN
6
1000 8,04
8
1000 14,6
St čelik
G galvanski pocinkovano
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
18,300 3141 04 7
50
30,000 3141 12 8
RSD/100 kom.
Navojna šipka po DIN 976.
Šestougla navrtka
Tip
Navoj SW Dim. Dim. Pakov.h
d
karton
DIN 934 M6 G M6
DIN 934 M8 G M8
mm mm mm Komad
10 5,2 6
2600
13 6,8 8
2400
St čelik
G galvanski pocinkovano
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,225 3400 06 9
100
0,474 3400 08 5
RSD/100 kom.
Šestougla navrtka prema DIN 934 sa metričkim navojem. Klasa čvrstoće 8.
Podloška
Tip
Navoj Dim. Dim. Dim. Pakov.d
D
h
karton
967 M6 G M6
967 M8 G M8
mm mm mm Komad
6,5 28 2,5 1000
8,5 28 2,5 1400
St čelik
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
1,150 3402 20 7
100
1,100 3402 21 5
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Zaštita od požara
Podloška sa velikim spoljnim prečnikom za univerzalnu primenu.
Mineralna vuna
Tip
Dimenzija
MIW-S 25 litre
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 250,000 7202 30 6
Mineralna vlakna
RSD/kom.
Univerzalna vuna za različite primene u protivpožarnoj zaštiti, komprimovano pakovanje.
Klasa građevinskog materijala EN 13 501 - A1 nezapaljiv; tačka topljenje ≥ 1000 °C
Ploča od kalcijum-silikata
mm mm mm
KSI-P1 500 150 20
KSI-P2 500 250 30
KSI-P3 1000 250 30
Pakov.
Težina
Art.-Br.
B
Dim. Dim. Dim.
L
B
D
Komad kg/100 kom.
1
42,000 7202 28 3
1 111,000 7202 90 4
1 222,000 7202 91 2
Kalcijum-silikat
D
Tip
L
RSD/kom.
Ploča od kalcijum silikata, kao podloga, za pravljenje okvira u prodorima i za pojačanje kod
manjih debljina zidova.
Klasa građevinskog materijala EN 13501 - A1 nezapaljiv.
Pločica za označavanje
KS-S DE
KS-S EN
KS-S ES
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 5
1
2,400 7205 42 9
1
2,400 7205 42 7
85
25
Ø7
70
RSD/kom.
Univerzalna pločica za obeležavanje, za naknadno obeležavanje po potrebi sa vodootpornim i
na svetlost postojanim markerom za sve OBO prodore. Za propisano obeležavanje, sa 2 utična
tipla.
110
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
100
Vatrootporna pena PYROSIT® NG
2-komponentna vatrootporna pena
Tip
Pakov.
Sadržaj
ml
FBS-S 380
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
64,600 7203 80 0
RSD/kom.
PYROSIT® NG 2-komponentna vatrootporna pena u patronama, sa 2 cevi za mešanje.
Za izradu kablovskih i kombinovanih prodora; obrada obavezno sa pištoljem za patrone FBS-PH
ili FBS-PA.
U suvim prostorijama bez mraza masa može da se skladišti uspravno, u zatvorenim originalnim
pakovanjima na temperaturama od +5 °C do +30 °C i do 12 meseci.
Cev za mešanje-set
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
VPE kg/100 jed.pak.
1
10,000 7203 80 3
FBS-M
RSD/VPE
10 cevi za mešanje i 5 produžnih cevi u setu za PYROSIT® NG protivpožarnu penu.
Vatrootporni kofer
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 420,000 7203 80 9
FBS-K
RSD/kom.
Zaštita od požara
PYROSIT® NG protivpožarni kofer sadrži sve potrebne proizvode za montažu prodora od pene.
Kompletan set se sastoji od: 3 x FBS-S, 1 x FBS-PH, 6 cevi za mešanje i 5 produžnih cevi.
Profesionalni pištolj za patrone
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2 120,000 7203 80 6
FBS-PH
RSD/kom.
Kvalitetan 2-komponentni pištolj za patrone, za primenu sa PYROSIT® NG vatrootpornom
penom. Paralelno kretanje aktivatora u odnosu na ručku obezbeđuje rad bez umaranja.
Aku-pištolj za patrone
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 630,000 7203 81 2
FBS-PA
RSD/kom.
Kvalitetan 2-komponentni pištolj za patrone s motorom, za primenu sa PYROSIT® NG
vatrootpornom penom.
Kofer od čvrstog materijala sadrži FBS-PA pištolj , punjač i bateriju.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Rezervna baterija
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
33,400 7203 81 5
FBS-EA
RSD/kom.
Rezervna baterija za pištolje za patrone s motorom FBS-PA
Obloga za kablove
Tip
Dimenzije
mm
FBA-WI 5000x150
Građevinski materijal za ubrizgavanje
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
2
83,000 7202 51 0
RSD/kom.
Samolepljiva, intumenscirajuća obloga za kablove, za primenu kod manjih prečnika kabla i za
primenu na sprovedenim sistemima nosača kablova: primenljiva u PYROPLUG®-sistemima i
PYROSIT® NG.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
111
Vatrootporna pena PYROSIT® NG
Lepljiva traka
Tip
Širina
mm
SHT 50
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
5
12,000 7202 52 1
PE Polietilen
RSD/kom.
Vlaknima pojačana, transparentna lepljiva traka kao izolaciona pomoć kod primene PYROSIT®
NG vatrootporne pene i za univerzalno fiksiranje. Jedna rolna sadrži 25 m.
Ploča od kalcijum-silikata
mm mm mm
KSI-P1 500 150 20
KSI-P2 500 250 30
KSI-P3 1000 250 30
Pakov.
Težina
Art.-Br.
B
Dim. Dim. Dim.
L
B
D
Komad kg/100 kom.
1
42,000 7202 28 3
1 111,000 7202 90 4
1 222,000 7202 91 2
Kalcijum-silikat
D
Tip
L
RSD/kom.
Ploča od kalcijum silikata, kao podloga, za pravljenje okvira u prodorima i za pojačanje kod
manjih debljina zidova.
Klasa građevinskog materijala EN 13501 - A1 nezapaljiv.
Pločica za označavanje
Tip
Zaštita od požara
KS-S DE
KS-S EN
KS-S ES
100
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 5
1
2,400 7205 42 9
1
2,400 7205 42 7
85
25
Ø7
70
RSD/kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Univerzalna pločica za obeležavanje, za naknadno obeležavanje po potrebi sa vodootpornim i
na svetlost postojanim markerom za sve OBO prodore. Za propisano obeležavanje, sa 2 utična
tipla.
112
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
113
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
114
OBO
LTB
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Sadržaj vatrootporni kanali
PYROLINE® Rapid - vatrootporni
kanal, metal, za direktnu i viseću
montažu
BSKM 07 vatrootporni kanal I30 - I120
BSKM 1025 vatrootporni kanal I30 - I120
BSKM pribor
PYROLINE® Con D - vatrootporni
kanal, beton, za direktnu zidnu i plafonsku montažu
BSK 09 vatrootporni kanal I90/E30
BSK 12 vatrootporni kanal I120/E90
BSK pribor
PYROLINE® Con S - vatrootporni
kanal, beton, za viseću montažu
BSKH 09 vatrootporni kanal I90/E30
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
BSKH 09 montažni sistemi
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
115
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
Vatrootporni kanal od metala, I30 do I120
mm mm mm
BSKM 0711 70 110 2000
St čelik
Pakov.
m
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
2 387,000 7216 30 0
FS pocinkovani lim
76
Visina Širina Dužina
110
Tip
70
RSD/m
Kanal od čeličnog lima sa unutrašnjom oblogom
U slučaju požara aktivno sprečava širenje požara u kanalu i štiti prolaze za spasavanje i hitnu
pomoć od uticaja požara kablova. Gornji i donji delovi se međusobno bezbedno spajaju
pomoću samokontaktne, licencirane uklopne stezaljke. Na taj način se uspostavlja i
izjednačavanje potencijala.
Klase vatrootpornosti I30 do I120 prema DIN 4102 deo 11.
Montažne mogućnosti: direktno na zid ili ispod plafona, ispod sistemskih podova na ili viseći na
noseće sisteme, odnosno pomoću elemenata spojnice (potporno rastojanje maks. 1 m).
Obim isporuke: Gornji i donji deo kao kompletna jedinica
Varijante u boji u raličitim RAL-tonovima na zahtev.
Spojnica
174
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
37,600 7216 31 0
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
62
BSKM-VD 0711
St čelik
Težina
75
Tip
Lučni nosač sa integrisanom zaptivkom za BSKM 0711,
za spajanje i nepropusno zatvaranje pragova kanala.
Primenljivo kod min. 30 mm bočnog odstojanja kanala od plafona ili zida.
Spojnica za ugaonu montažu
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
5
25,600 7216 31 2
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
62
BSKM-VE 0711
St čelik
Težina
122
Tip
142
Lučni nosač sa integrisanom zaptivkom za BSKM 0711,
za nepropusno zatvaranje pragova kanala kod ugaone montaže bez odstojanja kanala do zida ili
plafona.
24
Tip
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
45,000 7216 31 5
BSKM-AD 0711
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
220
RSD/kom.
67
Vatrootporni kanali
Potpornik
Ležaj za plafonsku montažu za BSKM 0711,
pogodan kao tačka kačenja za prihvatanje dve navojne šipke M10 i kao kontraležaj za
zaptivanje praga, sa navrtkama.
Priključni vijak
Dimenzija
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,180 3498 09 4
BSKM-S4010 M4x10
St čelik
Pakov.
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Samourezni vijak za fiksiranje vatrootpornih kanala BSKM na držače BSKM-SD i za
obezbeđivanje podrške poklopcima kod BSKM 1025.
Tip
Pakov.
Art.-Br.
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
170
Komad kg/100 kom.
1 124,200 7216 32 0
BSKM-AE 0711
St čelik
Težina
174
Spoljašnji ugao
Poklopac za poklapanje dva kraja kanala BSKM 0711 kao spoljni ugao kod direktne zidne i
plafonske montaže, sa zaptivkama.
116
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
95
Kontraploča za spoljašnji ugao
Tip
Pakov.
220
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
99,600 7216 32 5
BSKM-GA 0711
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Ploča adaptera za viseću montažu poklopca spoljnog ugla BSKM-AE 0711, sa mogućnošću
montaže navojnih šipki M10, sa navrtkama.
Unutrašnji ugao
Tip
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
94,000 7216 34 0
BSKM-IE 0711
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Poklopac za poklapanje dva kraja kanala BSKM 0711 kao unutrašnji ugao kod direktne zidne i
plafonske montaže, sa zaptivkama.
Kontraploča za unutrašnji ugao
220
Tip
Pakov.
135
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 145,800 7216 34 5
BSKM-GI 0711
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Ploča adaptera za viseću montažu poklopca unutrašnjeg ugla BSKM-IE 0711, sa mogućnošću
montaže navojnih šipki M10, sa navrtkama.
Ravan ugao
209
Tip
Pakov.
78
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 116,300 7216 33 0
BSKM-FW 0711
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Poklopac za poklapanje dva kraja kanala BSKM 0711 kao ravan ugao kod direktne zidne i
plafonske montaže, sa zaptivkama.
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 122,400 7216 33 5
BSKM-GF 0711
St čelik
Težina
Vatrootporni kanali
Kontra ploča za ravan ugao
Tip
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Ploča adaptera za viseću montažu ravnog poklopca BSKM-FW 0711, sa mogućnošću montaže
navojnih šipki M10, sa navrtkama.
159
Vertikalna krivina 45° uzlazna
220
Pakov.
117
92
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 181,000 7216 35 0
BSKM-ES 0711
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
za izradu vertikalnih stepenastih oblasti kod viseće montaže BSKM 0711, sa mogućnošću
montaže navojnih šipki M10, sa zaptivkama i navrtkama.
Vertikalna krivina 45° silazna
117
89
Tip
Pakov.
154
St čelik
220
Art.-Br.
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
za izradu vertikalnih stepenastih oblasti kod viseće montaže BSKM 0711, sa mogućnošću
montaže navojnih šipki M10, sa zaptivkama i navrtkama.
Završni komad
75
120
Tip
Pakov.
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
51,300 7216 36 0
BSKM-VK 0711
174
Težina
Komad kg/100 kom.
1 139,400 7216 35 5
BSKM-EF 0711
65
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
za nepropusno zatvaranje BSKM 0711 kod direktne zidne i plafonske montaže, u spoju sa
konzolom BSKM-AD 0711 i kod viseće montaže; sa zaptivkama.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
117
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
Lučni držač kablova za zidnu montažu
Tip
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
7,400 7216 37 0
BSKM-BW 0711
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Pomoć za instalaciju koja sprečava ispadanje kablova kod zidne montaže poklopca BSKM
0711
Tip
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
9,200 7216 37 2
FS pocinkovani lim
Zidni priključak I120
320
Težina
Art.-Br.
183
Pakov.
Komad kg/100 kom.
1 252,000 7216 38 0
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
150
BSKM-WA 0711
St čelik
40
RSD/kom.
Pomoć za instalaciju koja sprečava ispadanje kablova kod montaže poklopca BSKM 0711
Tip
54
9
BSKM-BD 0711
St čelik
Težina
54
Držač za kabl za plafonsku montažu
Ramovi kao dodatna izolacija u zidnim prelaznim oblastima kod direktne zidne i plafonske
montaže BSKM 0711, sa zaptivkama i maskom.
Potrebno samo kod kriterijuma I120!
Kontraploča za zidni priključak I120
Pakov.
Art.-Br.
FS pocinkovani lim
150
Komad kg/100 kom.
1 299,200 7216 38 5
BSKM-GW 0711
St čelik
Težina
96
Tip
320
RSD/kom.
270
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Vatrootporni kanali
Ploča adaptera za viseću montažu zidnog priključka BSKM-WA 0711, sa mogućnošću montaže
navojnih šipki M10, sa navrtkama.
118
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
Vatrootporni kanal od metala, I30 do I120
100
Pakov.
Visina Širina Dužina
mm mm mm
BSKM 1025 100 250 2000
217
250
Tip
St čelik
m
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
2 710,600 7216 40 0
FS pocinkovani lim
RSD/m
Kanal od čeličnog lima sa unutrašnjom oblogom
U slučaju požara aktivno sprečava širenje požara u kanalu i štiti prolaze za spasavanje i hitnu
pomoć od uticaja požara kablova. Gornji i donji delovi se međusobno bezbedno spajaju
pomoću samokontaktne, licencirane uklopne stezaljke. Na taj način se uspostavlja i
izjednačavanje potencijala.
Klase vatrootpornosti I30 do I120 prema DIN 4102 deo 11.
Montažne mogućnosti: direktno na zid ili ispod plafona, ispod sistemskih podova na ili viseći na
noseće sisteme, odnosno pomoću elemenata spojnice (potporno rastojanje maks. 1 m).
Obim isporuke: Gornji i donji deo kao kompletna jedinica
Varijante u boji u raličitim RAL-tonovima na zahtev.
Spojnica
105
314
Tip
Pakov.
62
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
67,200 7216 41 0
BSKM-VD 1025
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Lučni nosač sa integrisanom zaptivkom za BSKM 1025,
za spajanje i nepropusno zatvaranje pragova kanala.
Primenljivo kod min. 30 mm bočnog odstojanja kanala od plafona ili zida.
Spojnica za ugaonu montažu
282
Pakov.
152
Tip
62
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
5
45,200 7216 41 2
BSKM-VE 1025
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Lučni nosač sa integrisanom zaptivkom za BSKM 1025,
za nepropusno zatvaranje pragova kanala kod ugaone montaže bez odstojanja kanala od zida ili
plafona.
Tip
Pakov.
360
67
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
5
70,100 7216 41 5
BSKM-AD 1025
St čelik
Težina
Vatrootporni kanali
24
Potpornik
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Ležaj za plafonsku montažu za BSKM 1025,
pogodan kao tačka kačenja za prihvatanje dve navojne šipke M10 i kao kontraležaj za
zaptivanje praga, sa navrtkama.
Priključni vijak
Dimenzija
St čelik
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,180 3498 09 4
BSKM-S4010 M4x10
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Samourezni vijak za fiksiranje vatrootpornih kanala BSKM na držače BSKM-SD i za
obezbeđivanje podrške poklopcima kod BSKM 1025.
200
Spoljašnji ugao
Tip
Pakov.
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 245,300 7216 42 0
BSKM-AE 1025
314
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Poklopac za poklapanje dva kraja kanala BSKM 1025 kao spoljni ugao kod direktne zidne i
plafonske montaže, sa zaptivkama.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
119
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim
360
Komad kg/100 kom.
1 160,800 7216 42 5
BSKM-GA 1025
St čelik
95
Kontraploča za spoljašnji ugao
RSD/kom.
Ploča adaptera za viseću montažu poklopca spoljnog ugla BSKM-AE 1025, sa mogućnošću
montaže navojnih šipki M10, sa navrtkama.
Unutrašnji ugao
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 157,600 7216 44 0
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
165
BSKM-IE 1025
St čelik
Težina
314
Tip
Poklopac za poklapanje dva kraja kanala BSKM 1025 kao unutrašnji ugao kod direktne zidne i
plafonske montaže, sa zaptivkama.
Kontraploča za unutrašnji ugao
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 275,800 7216 44 5
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
165
BSKM-GI 1025
St čelik
Težina
360
Tip
Ploča adaptera za viseću montažu poklopca unutrašnjeg ugla BSKM-IE 1025, sa mogućnošću
montaže navojnih šipki M10, sa navrtkama.
Ravan ugao
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 289,800 7216 43 0
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
108
Poklopac za poklapanje dva kraja kanala BSKM 1025 kao ravan ugao kod direktne zidne i
plafonske montaže, sa zaptivkama.
Tip
Pakov.
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 295,600 7216 43 5
BSKM-GF 1025
15
350
FS pocinkovani lim
350
Vatrootporni kanali
Kontra ploča za ravan ugao
RSD/kom.
Ploča adaptera za viseću montažu ravnog poklopca BSKM-FW 1025, sa mogućnošću montaže
navojnih šipki M10, sa navrtkama.
Vertikalna krivina 45° uzlazna
Tip
176
Pakov.
Težina
360
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 282,900 7216 45 0
BSKM-ES 1025
St čelik
3
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
102
257
99
257
za izradu vertikalnih stepenastih oblasti kod viseće montaže BSKM 1025, sa mogućnošću
montaže navojnih šipki M10, sa zaptivkama i navrtkama.
Vertikalna krivina 45° silazna
Tip
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 235,000 7216 45 5
BSKM-EF 1025
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
171
360
za izradu vertikalnih stepenastih oblasti kod viseće montaže BSKM 1025, sa mogućnošću
montaže navojnih šipki M10, sa zaptivkama i navrtkama.
Završni komad
Pakov.
Art.-Br.
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
za nepropusno zatvaranje BSKM 1025 kod direktne zidne i plafonske montaže, u spoju sa
konzolom BSKM-AD 1025 i kod viseće montaže; sa zaptivkama.
120
OBO
LTB
67
Komad kg/100 kom.
1 106,900 7216 46 0
BSKM-VK 1025
St čelik
Težina
105
Tip
260
314
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
BSKM-FW 1025
St čelik
Težina
349
Tip
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
Lučni držač kablova za zidnu montažu
95
30
243
Tip
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
16,500 7216 47 0
BSKM-BW 1025
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Pomoć za instalaciju koja sprečava ispadanje kablova kod zidne montaže poklopca BSKM
1025
Držač za kabl za plafonsku montažu
84
Tip
124
40
Art.-Br.
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Pomoć za instalaciju koja sprečava ispadanje kablova kod montaže poklopca BSKM 1025
Potpornik za poklopac
20
237
Težina
Komad kg/100 kom.
10
19,200 7216 47 2
BSKM-BD 1025
St čelik
9
Pakov.
Tip
Pakov.
70
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
13,500 7216 47 4
BSKM-DS 1025
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Pojačanje sa intumesciranim slojem (jednostrano) za podršku poklopca u oblasti praga BSKM
1025
Raspored: u zidnom prodoru 2 komada na svakoj strani nominalnog mesta prodora, kod
spajanja kanala 1 komad u sredini preko praga
Zidni priključak I120
213
460
Tip
Pakov.
150
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 408,500 7216 48 0
BSKM-WA 1025
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Ramovi kao dodatna izolacija u zidnim prelaznim oblastima kod direktne zidne i plafonske
montaže BSKM 1025, sa zaptivkama i maskom.
Kontraploča za zidni priključak I120
96
460
Tip
Pakov.
150
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 125,000 7216 48 5
BSKM-GW 1025
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Ploča adaptera za viseću montažu zidnog priključka BSKM-WA 1025, sa mogućnošću montaže
navojnih šipki M10, sa navrtkama.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
406
Vatrootporni kanali
Potrebno samo kod kriterijuma I120!
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
121
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM-pribor
Izlaz za kabl V-Tec mesing
Tip
Navoj
V-TEC VM12 MS
V-TEC VM16 MS
V-TEC VM20 MS
V-TEC VM25 MS
V-TEC VM32 MS
V-TEC VM40 MS
V-TEC VM50 MS
Površina
Pakov.
Pakov.karton
Komad
M12 x 1,5 niklovano 500
M16 x 1,5 niklovano 600
M20 x 1,5 niklovano 250
M25 x 1,5 niklovano 250
M32 x 1,5 niklovano 160
M40 x 1,5 niklovano 60
M50 x 1,5 niklovano 45
CuZn mesing
Težina
Komad kg/100 kom.
50
1,200
50
1,640
25
3,140
25
4,260
20
7,160
5
12,240
5
22,700
N niklovano
Art.-Br.
2086 01 8
2086 02 4
2086 03 0
2086 03 6
2086 04 2
2086 04 8
2086 05 4
RSD/100 kom.
Jaka kablovska uvodnica sa metričkim priključnim navojem prema IEC 423 u obliku torban
navrtke, za visoke zahteve zaptivanja. Vučno rasterećenje, zaštita od uvrtanja i zaptivenost preko
celokupne zatezne oblasti. Zaptivni prsten od neoprena. Umetak za kleme od poliamida. Sa već
montiranim zaptivnim prstenom na priključni navoj, VDE-ispitano prema DIN EN 50262, vrsta
zaštite IP68 kod 5 bara/1 h.
* Cene shodno DEL-predračunu.
Izlaz za kabl, kontranavrtka, mesing
Tip
169 MS M12
169 MS M16
169 MS M20
169 MS M25
169 MS M32
169 MS M40
169 MS M50
Navoj
Pakov.
Pakov.karton
Komad
M12 x 1,5 2600
M16 x 1,5 4800
M20 x 1,5 3200
M25 x 1,5 1800
M32 x 1,5 1200
M40 x 1,5 600
M50 x 1,5 500
CuZn mesing
Težina
Komad kg/100 kom.
100
0,220
100
0,310
100
0,580
100
0,880
100
1,120
50
1,920
50
3,070
N niklovano
Art.-Br.
2091 60 7
2091 61 5
2091 62 3
2091 63 1
2091 65 8
2091 66 6
2091 67 4
RSD/100 kom.
Kontranavrtka prema DIN 46319 sa metričkim navojem prema IEC 423.
* Cene shodno DEL-predračunu.
Izlaz za kabl, višestruka zaptivka, za V-Tec
Tip
Vatrootporni kanali
107 C VM 20 2x4
107 C VM 20 4x5
107 C VM 20 2x6
107 C VM 25 5x4
107 C VM 25 3x6
107 C VM 25 2x6
107 C VM 25 3x7
107 C VM 25 2x8
107 C VM 32 2x8
107 C VM 32 4x8
Veličina Dim. Dim. Dim. Broj rupa Pakov.D
H
D1 za bušenje karton
Pakov.
mm
M20
M20
M20
M25
M25
M25
M25
M25
M32
M32
Komad kg/100 kom.
50
0,130
50
0,080
50
0,100
50
0,180
50
0,210
50
0,260
50
0,180
50
0,200
25
0,530
25
0,400
mm
4
5
6
4
6
6
7
8
8
8
mm
8,1
8,1
8,1
10
10
10
10
10
13,4
13,4
mm
15,1
15,1
15,1
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
25,1
25,1
Komad
750
750
750
500
500
500
500
500
500
500
2
4
2
5
3
2
3
2
2
4
NBR-SBR Mešavina kaučuka
Težina
Art.-Br.
2029 67 2
2029 67 5
2029 67 7
2029 67 9
2029 68 2
2029 68 5
2029 68 8
2029 69 0
2029 69 3
2029 69 6
RSD/100 kom.
Primena za uvođenje više tankih provodnika u V-TEC VM-kablovske uvodnice, zamenjuje se
jednostruki zaptivni prsten kablovske uvodnice.
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
0,120 6288 70 0
RKV3V
RSD/kom.
Uklopne stezaljke za mehaničko i električno spajanje poklopaca i donjih delova kanala.
Odgovara za poklopce sistema Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Profilna šina fiksne dužine
Tip
Varijanta
Dimenzije Debljina Dužina
ŠxV
materijala
mm
MS 21 L 200 FT perforirano 41x21
MS 21 L 400 FT perforirano 41x21
St čelik
2
2
mm
mm
200
400
FT toplo pocinkovano potapanjem
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
30
30,300 1122 93 3
10
60,600 1122 93 5
RSD/100 kom.
Profilne/montažne šine sa perforacijom na podnom delu, u varijanti za velika opterećenja i
22 mm širinom proreza.
122
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Montažna stezaljka
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM-pribor
Zaštitna kapa za profilne šine
Tip
Boja
Pakov.
Pakov.karton
Komad
MS 21 SK OR SP narandžasta 300
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
0,650 1122 90 2
PE Polietilen
RSD/100 kom.
Zaštitne kape za profilne šine tipa MS 21.
Navojna šipka
Tip
Pakov.
Navoj Dim. Dim. Prelom.
d
L
opter.
mm mm kN
2078 M10 1M G M10 10 1000 23,2
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
49,000 3141 20 9
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Navojna šipka po DIN 976.
Šestougla navrtka
Tip
Pakov.
Navoj SW Dim. Dim. Pakov.h
d
karton
mm mm mm Komad
DIN 934 M10 G M10 17 8,4 10 1000
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
1,084 3400 10 7
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Šestougla navrtka prema DIN 934 sa metričkim navojem. Klasa čvrstoće 8.
Velika podloška
Tip
Pakov.
Navoj Dim. Dim. Dim. Pakov.d
D
h
karton
mm mm mm Komad
967 M10 G M10 11 28 2,5 1400
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
1,020 3402 22 3
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Podloška sa velikim spoljnim prečnikom za univerzalnu primenu.
Vatroorporni anker vijak
Dimenzije
mm
MMS-MS7,5x50 7,5x50
St čelik
G galvanski pocinkovano
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
1,522 3498 26 0
Vatrootporni kanali
Tip
RSD/100 kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Vatrootporni anker vijak sa velikom pan-glavom za direktnu montažu bez dodatnih tiplova.
Pogon T30, rupa 6 mm. Protivpožarno tehnički ispitano prema DIN 4102 za beton i zidane
površine.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
123
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK 09
Vatrootporni kanal I90/E30, unutrašnja visina 50 mm
Tip
Težina
Dim. Dim. Dim. Dim. Dužina
B
H
h
b
mm mm mm
BSK 090506 120 95 50
BSK 090511 170 95 50
BSK 090521 270 95 50
mm
60
110
210
mm
1000
1000
1000
Art.-Br.
kg/100 m
730,000 7215 15 0
940,000 7215 15 4
1.350,000 7215 15 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/m
Vatrootporni kanal I90/E30, prema DIN 4102 deo 11 i deo 12, zajedno sa 12 potisnih vijaka i 3
x 1 m zaptivnom trakom
Završni komad I90/E30 za unutrašnju visinu 50 mm
Tip
Dim. Dim.
B
H
mm mm
BSK-E090506 120 95
BSK-E090511 170 95
BSK-E090521 270 95
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
38,000 7215 25 0
1
51,000 7215 25 2
1
78,000 7215 25 4
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Završni komad za vatrootporni kanal BSK I90/E30
Sa vijcima i zaptivnim trakama.
Zidna priključna kragna I90 za unutrašnju visinu 50 mm
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
40,000 7215 53 3
1
45,000 7215 53 7
1
55,000 7215 54 1
BSK-K0506
BSK-K0511
BSK-K0521
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Zidna priključna kragna za BSK, sastoji se od 3 pojedinačne ploče, za pojačavanje izolacije kod
sprovođenja kroz zidove. Sa pričvrsnim materijalom. Samo kod I90 klasifikacije!
Vatrootporni kanal I90/E30, unutrašnja visina 105 mm
Tip
Težina
Dim. Dim. Dim. Dim. Dužina
B
H
h
b
Vatrootporni kanali
mm mm mm mm mm
BSK 091016 220 150 105 160 1000
BSK 091026 320 150 105 260 1000
Art.-Br.
kg/100 m
1.430,000 7215 16 2
1.830,000 7215 16 6
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/m
Vatrootporni kanal I90/E30, prema DIN 4102 deo 11 i deo 12, zajedno sa 12 potisnih vijaka i 3
x 1 m zaptivnom trakom
Završni komad I90/E30 za unutrašnju visinu 105 mm
Dim. Dim.
B
H
mm mm
BSK-E091016 220 150
BSK-E091026 320 150
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
93,000 7215 25 6
1 131,000 7215 25 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Završni komad za vatrootporni kanal BSK I90/E30
Sa vijcima i zaptivnim trakama.
Zidna priključna kragna I90 za unutrašnju visinu 105 mm
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
65,000 7215 54 5
1
75,000 7215 54 9
BSK-K1016
BSK-K1026
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Zidna priključna kragna za BSK, sastoji se od 3 pojedinačne ploče, za pojačavanje izolacije kod
sprovođenja kroz zidove. Sa pričvrsnim materijalom. Samo kod I90 klasifikacije!
Komad za pojačanje I90
Tip
Dim. Dim.
A
D
mm mm
BSK-A0908 80 40
BSK-A0910 100 60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
10,000 7215 45 2
1
14,000 7215 45 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Komad za pojačavanje za instalaciju kablova za BSK I90 i BSKH I90
BSK-A0908 za visinu kanala do 95 mm, BSK-A0910 za visinu kanala od 110 mm.
Sa pričvrsnim vijcima.
124
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK 09
Zaptivna traka I90/E30
Tip
Težina
Dimenzije Dužina
mm
BSK-D0930 5x30
m
15
Art.-Br.
kg/100 kom.
37,500 7215 42 3
Penasta masa
RSD/kom.
Samolepljiva zaptivna traka za BSK I90/E30 i BSKH I90/E30.
Vijci sa upuštenom glavom I90/E30
Tip
Pakov.
Dimenzije
mm
BSK-S0955 4.0x55
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
0,340 7215 40 0
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Vatrootporni kanali
Vijak sa upuštenom glavom za vatrootporni kanal I90/E30, za pričvršćivanje poklopaca i
elemenata za pojačanje.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
125
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK 12
Vatrootporni kanal I120/E90, unutrašnja visina 50 mm
Tip
Težina
Dim. Dim. Dim. Dim. Dužina
B
H
b
h
mm mm mm
BSK 120506 180 130 60
BSK 120511 230 130 110
BSK 120521 330 130 210
mm
50
50
50
mm
1000
1000
1000
Art.-Br.
kg/100 m
1.490,000 7215 21 0
1.800,000 7215 21 6
2.420,000 7215 22 2
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/m
Vatrootporni kanal I120/E90, prema DIN 4102 deo 11 i deo 12, sa 12 vijaka sa upuštenom
glavom i 3 x 1 m zaptivnom trakom.
Završni komad I120/E90 za unutrašnju visinu 50 mm
Tip
Pakov.
Dim. Dim.
B
H
mm mm
BSK-E120506 180 130
BSK-E120511 230 130
BSK-E120521 330 130
Art.-Br.
Komad
1 7215 27 0
1 7215 27 2
1 7215 27 4
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Završni komad za vatrootporni kanal BSK I120/E90
Sa vijcima i zaptivnim trakama.
Vatrootporni kanal I120/E90, unutrašnja visina 105 mm
Tip
Težina
Dim. Dim. Dim. Dim. Dužina
B
H
h
b
mm mm mm mm mm
BSK 121016 280 185 105 160 1000
BSK 121026 380 185 105 260 1000
Art.-Br.
kg/100 m
2.570,000 7215 22 8
3.190,000 7215 23 4
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/m
Vatrootporni kanal I120/E90, prema DIN 4102 deo 11 i deo 12, sa 12 vijaka sa upuštenom
glavom i 3 x 1 m zaptivnom trakom.
Završni komad I120/E90 za unutrašnju visinu 105 mm
Tip
Pakov.
Dim. Dim.
B
H
mm mm
BSK-E121016 280 185
BSK-E121026 380 185
Komad
1 7215 27 6
1 7215 27 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
Vatrootporni kanali
Art.-Br.
RSD/kom.
Završni komad za vatrootporni kanal BSK I120/E90
Sa vijcima i zaptivnim trakama.
Zaptivna traka I120/E90
Tip
Težina
Dimenzije Dužina
mm
BSK-D1260 5x60
m
15
Art.-Br.
kg/100 kom.
74,200 7215 43 2
Penasta masa
RSD/kom.
Vijci sa upuštenom glavom I120/E90
Tip
Pakov.
Dimenzije
mm
BSK-S1280 4.5x80
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
0,500 7215 41 2
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Vijak sa upuštenom glavom za BSK I120/E90, za pričvršćivanje poklopca.
126
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Samolepljiva zaptivna traka za BSK I120/E90.
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK-pribor
Pregradni držač za plafonsku montažu
Tip
BSK-B0511
BSK-B0521
BSK-B1016
BSK-B1026
Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
H
h
B
b
A
Pakov.
mm
46
46
101
101
Komad kg/100 kom.
25
7,500
25
14,500
25
19,000
25
29,000
mm
18
18
69
69
St čelik
mm
55
105
80
130
mm
37,5
62,5
50
75
mm
36,5
52,5
40
65
Težina
FS pocinkovani lim
Art.-Br.
7215 35 6
7215 36 2
7215 36 8
7215 37 4
RSD/100 kom.
Pregradni držač za vatrootporni kanal BSK, kao instalaciona pomoć kod plafonske montaže.
Pričvršćivanje stezaljkama ispod vatrootpornog anker vijka.
Pregradni ugao za zidnu montažu
Tip
BSK-W0511
BSK-W0521
BSK-W1016
BSK-W1026
Dim. Dim. Dim. Dim.
B
H
h
A
Pakov.
mm
46
46
101
101
Komad kg/100 kom.
25
5,000
25
9,000
25
12,500
25
17,500
mm
37,5
62,5
50
75
St čelik
mm
22,5
52,5
40
97,5
mm
37,5
52,5
40
65
Težina
FS pocinkovani lim
Art.-Br.
7215 31 2
7215 31 8
7215 32 4
7215 33 0
RSD/100 kom.
Pregradni ugaonik za vatrootporni kanal BSK, kao instalaciona pomoć kod zidne montaže.
Pričvršćivanje stezaljkama ispod vatrootpornog anker vijka.
Pričvrsne obujmice
604 3 G
604 4 G
604 5 G
604 6 G
604 7 G
604 8 G
604 9 G
604 10 G
604 11 G
604 12 G
604 13 G
604 16 G
604 19 G
604 20 G
604 21 G
604 23 G
604 25 G
604 28 G
604 32 G
604 35 G
604 37 G
604 40 G
604 47 G
za Ø Pakov.karton
Pakov.
mm
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
19
20
21
23
25
28
32
35
37
40
47
Komad kg/100 kom.
100
0,052
100
0,067
100
0,084
100
0,099
100
0,120
100
0,123
100
0,139
100
0,150
100
0,270
100
0,240
100
0,280
100
0,348
100
0,411
100
0,431
100
0,447
100
0,490
100
0,560
100
0,874
100
1,420
100
1,355
100
1,567
100
1,860
50
2,484
Komad
12000
12000
5000
5000
5000
5000
5000
4800
4800
5000
5000
3900
1800
1800
3000
2400
1000
1000
800
800
800
1200
500
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
St čelik
Težina
G galvanski pocinkovano
Art.-Br.
1003 03 8
1003 04 6
1003 05 4
1003 06 2
1003 07 0
1003 08 9
1003 09 7
1003 10 0
1003 11 9
1003 12 7
1003 13 5
1003 17 8
1003 19 4
1003 20 8
1003 21 6
1003 23 2
1003 25 9
1003 28 3
1003 32 1
1003 35 6
1003 37 2
1003 40 2
1003 46 1
Vatrootporni kanali
Tip
RSD/100 kom.
Jednoslojna pričvrsna obujmica za kablove i cevi
*Veličine 3 i 4 nisu pogodne za primenu sa plinskim aparatom za eksere.
*Veličine 3 do 21 nisu pogodne za primenu sa uređajem za postavljanje tiplova.
Vijak za pričvršćivanje kabla
Tip
Dimenzija
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,240 3498 09 6
100
0,260 3498 09 8
BSKP-S5016 5x16
BSKP-S5020 5x20
St čelik
Pakov.
GTP galvanski pocinkovano, transparentno pasivirano
RSD/100 kom.
Vijak sa specijalnim navojima za univerzalni pričvršćivanje kablovskih obujmica, spojnih
elemenata i pregrada u laki beton sa staklenim vlaknima vatrootpornih kanala BSK...
Anker vijak
Tip
Pakov.
Dimenzije
mm
MMS7.5X80 7.5x80
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
2,174 3498 27 1
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Vatrootporni anker vijak sa pan-glavom za direktnu montažu bez dodatnih tiplova. Pogon T40,
rupa 6 mm. Protivpožarno tehnički ispitano prema DIN 4102 za beton i zidane površine. Klasa
vatrootpornosti do F90.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
127
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK-pribor
Malter
Tip
BSK-M
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 350,000 7215 50 0
Specijalni malter
RSD/kom.
Zaptivna masa za vatrootporne kanale, suva gotova masa u kanti za punjenje fuga i manjih
pukotina kod montaže vatrootpornih kanala BSK i BSKH.
Pločica za označavanje za održavanje funkcionalnosti
KS-E DE
KS-E EN
PVC polivinil-hlorid
Pakov.
Težina
Art.-Br.
43
Tip
250
Komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
10
0,600 7205 43 2
RSD/kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Vatrootporni kanali
Samolepljiva pločica za obeležavanje, za ispravno obeležavanje dužine kabla za održavanje
funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
128
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con S - BSKH 09
Vatrootporni kanal, unutrašnja visina 50 mm
Tip
Težina
Dim. Dim. Dim. Dim. Dužina
B
H
b
h
mm mm mm
BSKH 090506 120 110 60
BSKH 090511 170 110 110
BSKH 090521 270 110 210
mm
50
50
50
mm
1000
1000
1000
Art.-Br.
kg/100 m
915,000 7215 17 3
1.195,000 7215 17 7
1.640,000 7215 18 1
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/m
Varootporni kanal BSKH I90/E30, viseći, mogućnost 4-stranog izlaganja plamenu, prema DIN
4102 deo 11 i deo 12, za instalaciju na OBO montažne sisteme. Zajedno sa gotovo
montiranom spojnicom na oba kraja kanala, 3 x 1 m samolepljivom zaptivnom trakom i vijcima
za povezivanje.
90°-krivina, unutrašnja visina 50 mm
Tip
Težina
Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
B
H
b
h
L
mm mm mm
BSKH-FB090506 120 110 60
BSKH-FB090511 170 110 110
BSKH-FB090521 270 110 210
mm
50
50
50
mm
270
320
420
Art.-Br.
kg/100 kom.
430,000 7215 60 2
595,000 7215 60 6
1.005,000 7215 61 0
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Krivina 90° za BSKH I90/E30, prema DIN 4102 deo 11 i deo 12, za instalaciju na OBOmontažne sisteme. Fazonski komadi moraju da se obezbede dodatnim konzolama. Zajedno sa
gotovo montiranom spojnicom na oba kraja kanala, 3 x 1 m samolepljivom zaptivnom trakom i
vijcima za povezivanje.
T-komad, unutrašnja visina 50 mm
Tip
Težina
Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
B
H
b
h
L
l
mm mm mm
BSKH-FT090506 120 110 60
BSKH-FT090511 170 110 110
BSKH-FT090521 270 110 210
mm
50
50
50
mm
420
470
570
mm
270
320
420
Art.-Br.
kg/100 kom.
565,000 7215 63 1
747,000 7215 63 5
1.225,000 7215 63 9
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
T-komad za BSKH I90/E30, prema DIN 4102 deo 11 i deo 12, za instalaciju na OBO montažne
sisteme. Fazonski komadi moraju da se obezbede dodatnim konzolama. Zajedno sa gotovo
montiranom spojnicom na svim krajevima kanala, 3 x 1 m samolepljivom zaptivnom trakom i
vijcima za povezivanje.
Pakov.
Dim. Dim.
B
H
mm mm
BSKH-E090506 120 110
BSKH-E090511 170 110
BSKH-E090521 270 110
Težina
Vatrootporni kanali
Završni komad za unutrašnju visinu 50 mm
Tip
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
42,000 7215 59 0
1
57,000 7215 59 2
1
87,000 7215 59 4
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Endstück für Brandschutzkanal BSKH I90/E30
Inkl. Schrauben und Dichtungsstreifen.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Zidna priključna kragna I90 za unutrašnju visinu 50 mm
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
53,000 7215 57 0
1
64,000 7215 57 4
1
83,000 7215 57 8
BSKH-K0506
BSKH-K0511
BSKH-K0521
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Wandanschlusskragen für BSKH, bestehend aus 4 Einzelplatten, zur Aufdoppelung der Isolation
bei Wanddurchführungen. Inkl. Befestigungsmaterial. Nur bei I90-Klassifizierung!
Vatrootporni kanal, unutrašnja visina 105 mm
Tip
Dim. Dim. Dim. Dim. Dužina
B
H
b
h
mm mm mm mm mm
BSKH 091016 220 165 160 105 1000
BSKH 091026 320 165 260 105 1000
Laki beton sa staklenim vlaknima
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
1.705,000 7215 18 5
2.245,000 7215 18 9
RSD/m
Varootporni kanal BSKH I90/E30, viseći, mogućnost 4-stranog izlaganja plamenu, prema DIN
4102 deo 11 i deo 12, za instalaciju na OBO montažne sisteme. Zajedno sa gotovo
montiranom spojnicom na oba kraja kanala, 3 x 1 m samolepljivom zaptivnom trakom i vijcima
za povezivanje.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
129
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con S - BSKH 09
90°-krivina, unutrašnja visina 105 mm
Tip
Težina
Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
B
H
b
h
L
mm mm mm mm mm
BSKH-FB091016 220 165 160 105 370
BSKH-FB091026 320 165 260 105 470
Art.-Br.
kg/100 kom.
920,000 7215 61 4
1.405,000 7215 61 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Krivina 90° za BSKH I90/E30, prema DIN 4102 deo 11 i deo 12, za instalaciju na OBOmontažne sisteme. Fazonski komadi moraju da se obezbede dodatnim konzolama. Zajedno sa
gotovo montiranom spojnicom na oba kraja kanala, 3 x 1 m samolepljivom zaptivnom trakom i
vijcima za povezivanje.
T-komad, unutrašnja visina 105 mm
Tip
Težina
Dim. Dim. Dim. Dim. Dim. Dim.
B
H
b
h
L
l
mm mm mm mm mm mm
BSKH-FT091016 220 165 160 105 520 370
BSKH-FT091026 320 165 260 105 620 470
Art.-Br.
kg/100 kom.
1.180,000 7215 64 3
1.715,000 7215 64 7
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
T-komad za BSKH I90/E30, prema DIN 4102 deo 11 i deo 12, za instalaciju na OBO montažne
sisteme. Fazonski komadi moraju da se obezbede dodatnim konzolama. Zajedno sa gotovo
montiranom spojnicom na svim krajevima kanala, 3 x 1 m samolepljivom zaptivnom trakom i
vijcima za povezivanje.
Završni komad za unutrašnju visinu 105 mm
Tip
Dim. Dim.
B
H
mm mm
BSKH-E091016 220 165
BSKH-E091026 320 165
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 101,000 7215 59 6
1 142,000 7215 59 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Endstück für Brandschutzkanal BSKH I90/E30
Inkl. Schrauben und Dichtungsstreifen.
Zidna priključna kragna I90 za unutrašnju visinu 105 mm
Tip
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
87,000 7215 58 2
1 105,000 7215 58 6
BSKH-K1016
BSKH-K1026
Vatrootporni kanali
Težina
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Wandanschlusskragen für BSKH, bestehend aus 4 Einzelplatten, zur Aufdoppelung der Isolation
bei Wanddurchführungen. Inkl. Befestigungsmaterial. Nur bei I90-Klassifizierung!
Zaptivna traka I90/E30
Težina
Dimenzije Dužina
mm
BSK-D0930 5x30
m
15
Art.-Br.
kg/100 kom.
37,500 7215 42 3
Penasta masa
RSD/kom.
Samolepljiva zaptivna traka za BSK I90/E30 i BSKH I90/E30.
Komad za pojačanje I90
Tip
Dim. Dim.
A
D
mm mm
BSK-A0908 80 40
BSK-A0910 100 60
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
10,000 7215 45 2
1
14,000 7215 45 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
RSD/kom.
Komad za pojačavanje za instalaciju kablova za BSK I90 i BSKH I90
BSK-A0908 za visinu kanala do 95 mm, BSK-A0910 za visinu kanala od 110 mm.
Sa pričvrsnim vijcima.
130
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con S - BSKH 09
Set spojnica
Tip
Dim. Dim.
B
H
mm mm
BSKH-V050 58 55
BSKH-V052 90 55
BSKH-V101 90 112
St čelik
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
22,000 7215 38 1
1
26,000 7215 38 5
1
40,000 7215 38 9
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Priključni set kao zamena; sastoji se od jednog para priključnih limova levo/desno, vijaka za
pričvršćivanje spojnica na kanal i vijaka sa navrtkom za spajanje pojedinačnih dužina kanala.
BSKH-V050 za ...090506 i ...090511
BSKH-V052 za ...090521
BSKH-V101 za ...091016 i ...091026
Malter
Tip
BSK-M
Specijalni malter
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 350,000 7215 50 0
RSD/kom.
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Vatrootporni kanali
Zaptivna masa za vatrootporne kanale, suva gotova masa u kanti za punjenje fuga i manjih
pukotina kod montaže vatrootpornih kanala BSK i BSKH.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
131
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con S - BSKH-montažni sistemi
US 3-plafonski nosač
Tip
Dužina
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 70 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 90 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 120 FT
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
St čelik
Debljina
Vučno
materijala opterećenje
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
mm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
kN
Pakov.
Težina
Komad kg/100 kom.
4
50,500
4
64,400
4
78,300
4
92,300
4 106,200
4 120,200
4 134,100
4 147,800
4 162,000
4 175,900
4 189,900
FT toplo pocinkovano potapanjem
Art.-Br.
6342 35 1
6342 35 3
6342 35 5
6342 35 7
6342 35 9
6342 36 2
6342 36 4
6342 36 6
6342 36 8
6342 37 0
6342 37 2
RSD/kom.
Plafonski nosač (U-profil) dimenzija 50 x 30 mm sa zavarenom čeonom pločom.
US 3-nosač
Tip
Dužina
Pakov.
Debljina
materijala
mm
mm
US 3 20 FS 200 2
US 3 30 FS 300 2
US 3 40 FS 400 2
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
4
27,000 6342 30 2
4
40,000 6342 30 4
4
53,000 6342 30 6
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 30 x 50 mm.
Zaštitna kapa za US 3-nosač
Tip
Pakov.
Boja
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
1,070 6338 45 8
US 3 KS OR narandžasta
Vatrootporni kanali
Težina
PE Polietilen
RSD/kom.
Zaštitna kapa za pokrivanje krajeva US 3-nosača.
Zidna i konzola nosača AW 15
AW 15 16 FT
AW 15 21 FT
AW 15 31 FT
AW 15 41 FT
St čelik
Širina Dim. Dim. Rupa-Ø F u kN
H
A
Pakov.
mm
160
210
310
410
Komad kg/100 kom.
30
21,000
30
26,000
30
32,500
30
55,000
mm
55
60
65
70
mm
40
40
40
40
mm
11
11
11
11
kN
1,5
1,5
1,5
1,5
Težina
FT toplo pocinkovano potapanjem
Art.-Br.
6420 66 4
6420 68 0
6420 71 0
6420 74 5
RSD/kom.
Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Odstojnik DSK 25
Tip
Pakov.
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
7,500 6416 44 6
DSK 25 FT
St čelik
Težina
FT toplo pocinkovano potapanjem
RSD/kom.
Odstojnik za primenu u US 3-nosačima.
Vijak sa šestouglom glavom
Tip
Dimenzije Dim. Dim. SW
L
d
mm mm mm mm
SKS 10X80 F M10 x80 80 10 17
St čelik
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
20
7,700 6418 25 0
F toplo pocinkovano
RSD/100 kom.
Vijak sa šestouglom glavom za univerzalno pričvršćivanje delova konstrukcije.
132
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con S - BSKH-montažni sistemi
Adapter za navojnu šipku E30
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
5,700 7215 39 5
BSKH-G
St čelik
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Adapter za montažu navojne šipke kod primene kao E-kanala u održavanju funkcionalnosti.
Adapter se zaglavi između spojnica.
Navojna šipka
Tip
Pakov.
Navoj Dim. Dim. Prelom.
d
L
opter.
mm mm kN
2078 M10 1M G M10 10 1000 23,2
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
49,000 3141 20 9
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Navojna šipka po DIN 976.
Šestougla navrtka
Tip
Pakov.
Navoj SW Dim. Dim. Pakov.h
d
karton
mm mm mm Komad
DIN 934 M10 G M10 17 8,4 10 1000
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
1,084 3400 10 7
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Šestougla navrtka prema DIN 934 sa metričkim navojem. Klasa čvrstoće 8.
Podloška
Tip
Pakov.
Navoj Dim. Dim. Dim. Pakov.d
D
h
karton
mm mm mm Komad
966 M10 G M10 10,5 20 2 3000
St čelik
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
100
0,408 3402 09 6
G galvanski pocinkovano
RSD/100 kom.
Podloška po DIN 125, oblik A, za univerzalnu primenu.
Pregrada za unutrašnju visinu 50 mm
Pakov.
Dim. Dim.
H
L
mm mm
TSG 45 FS 45 3000
St čelik
Težina
Art.-Br.
Vatrootporni kanali
Tip
m kg/100 m
45 46,700 6062 03 3
FS pocinkovani lim
RSD/m
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Pregrada za unutrašnju visinu 105 mm
Tip
Pakov.
Dim. Dim.
H
L
St čelik
Art.-Br.
m kg/100 m
45 70,300 6062 11 4
FS pocinkovani lim
RSD/m
Pregrada za razdvajanje kablova i vodova različitih napona ili funkcija.
Vijak za pregrade i fazonske komade
Tip
Dimenzija
BSKH-S6030 6x30
St čelik
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
200
0,276 3498 10 0
GTP galvanski pocinkovano, transparentno pasivirano
RSD/100 kom.
Vijak sa specijalnim navojima za univerzalni pričvršćivanje kablovskih obujmica, spojnih
elemenata i pregrada u laki beton sa staklenim vlaknima vatrootpornih kanala BSK...
Pločica za označavanje za održavanje funkcionalnosti
250
43
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
mm mm
TSG 85 FS 85 3000
Težina
Tip
KS-E DE
KS-E EN
PVC polivinil-hlorid
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
10
0,600 7205 43 2
RSD/kom.
Samolepljiva pločica za obeležavanje, za ispravno obeležavanje dužine kabla za održavanje
funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
133
134
OBO
LTB
I još mnogo više....
Na stranama koje slede možete
pronaći izvod iz našeg glavnog
kataloga koji će vam pružiti uvid u
različite sisteme unutrašnje i spoljašnje
gromobranske
i
prenaponske zaštite. Dodatna detaljna
obajšnjenja i pomoć u planiranju
možete pronaći u našem glavnom
TBS katalogu (tranzijentni i gromobranski sistemi).
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Za sigurno izbegavanje greške
Za obezbeđivanje funkcionalnosti
tunelskih građevina kod direktnih
udara groma, odnosno bezbedno
sprovođenje prenapona koji često
nastaju tom prilikom i time
neometanog nastavka toka saobraćaja, OBO sistemi za zaštitu od
požara i groma pomažu u osiguravanju električnog napajanja.
Spoljašnja i unutrašnja gromobranska i prenaponska zaštita
Spoljašnja gromobranska zaštita
Kružni provodnik, aluminijum
Gromobran jednostrano zasvođen
Baza - FangFix sistem 16 kg
Uzemljenje i izjednačavanje potencijala
Ravan kabl, nerđajući čelik
Šina za izjednačavanje potencijala
Obujmica za uzemljenje
Zaštita od prenapona u energetskoj
tehnici
Kombinovani odvodnik
Odvodnik prenapona
Odvodnik prenapona
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Zaštita od prenapona u video tehnici Zaštita od prenapona
MSR-zaštita
i tehnici prenosa podataka i MSRKombinovana zaštita
sistemima
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
135
Spoljašnja gromobranska zaštita
Kružni provodnik, nerđajući čelik
Tip
Težina
Nominal. Pre- Normalni Normalni
veličina Ø čnik prsten
prsten
Art.-Br.
mm mm² ca. m ca. kg
kg/100 m
50 125
50
RD 8-V2A 8
40,000 5021 23 5
78 80
50
RD 10-V2A 10
63,000 5021 23 9
50 125
50
RD 8-V4A 8
40,000 5021 64 4
78 80
50
RD 10-V4A 10
63,000 5021 64 7
RSD/100 m
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
• prema DIN EN 50164-2 (VDE 0185 deo 202)
• odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10-V4A za primenu u zemlji
• prema standardu za uzemljenje temelja DIN 18014 u zemlji se zahteva V4A
D
Kružni provodnik, aluminijum
Tip
Težina
Nominal. Pre- Normalni Normalni
veličina Ø čnik prsten
prsten
RD 8-ALU-T 8
RD 8-ALU 8
RD 10-ALU 10
mm
mm² ca. m ca. kg
50 150
20
50 150
20
78 95
20
Art.-Br.
kg/100 m
13,500 5021 29 4
13,500 5021 28 6
21,000 5021 30 8
alu Aluminijum
D
RSD/100 m
• prema DIN EN 50164-2 (VDE 0185 deo 202)
• odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 8 ALU: polučvrsto (E-AlMgSi0.5 odgovara DIN 48801)
• RD 8 ALU-T: torziona (E-AlMgSi0.5 odgovara DIN 48801)
• RD 10 ALU: čist aluminijum (E-Al odgovara DIN 48801)
• AL i ALMgSi ne smeju da se postavljaju neposredno na, u ili ispod maltera, kreča ili betona,
kao ni u zemlju
Kružni provodnik, čelik, pocinkovan
Tip
RD 8-FT 8
RD 10 10
mm
mm² ca. m ca. kg
50 125
50
78 80
50
St čelik
•
•
•
•
Težina
Nominal. Pre- Normalni Normalni
veličina Ø čnik prsten
prsten
Art.-Br.
kg/100 m
40,000 5021 08 1
63,000 5021 10 3
FT toplo pocinkovano potapanjem
RSD/100 m
D
prema DIN EN 50164-2 (VDE 0185 deo 202)
odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
RD 10 može da se koristi i u zemlji
sloj od cinka: 350 g/m² (oko 50 µm)
Baza - FangFix sistem 16 kg
Tip
Dosed Nominal.
veličina Ø
Gromobranska i prenaponska zaštita
mm
mm
F-FIX-16 Rd 8 373
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 1.732,500 5403 20 0
Sistem se sastoji od FangFix-bloka sa zaštitom na ivicama i klemom
FangFix-klema od VA, odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
16-kg-blok Ø 365 mm, visoka stabilnost
brza i jednostavna montaža gromobrana tehnikom tiplova
beton, otporan na mraz
FangFix-blok može da se postavlja jedan na drugi.
Gromobran sa suženim vrhom
Tip
101 VL1500
101 VL2000
101 VL2500
101 VL3000
101 VL3500
101 VL4000
Dužina Nominal.
veličina Ø
Pakov.
mm
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Komad kg/100 kom.
10
38,000
10
55,000
10
72,000
10
88,000
10 105,000
10 120,000
mm
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
alu Aluminijum
Težina
Art.-Br.
5401 98 0
5401 98 3
5401 98 6
5401 98 9
5401 99 3
5401 99 5
RSD/100 kom.
• podobno za velika opterećenja vetrom
• poslednji metar regenerisan sa Ø 16 mm na Ø 10 mm
• odgovara za FangFix sistem sa stopom
136
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
RSD/100 kom.
•
•
•
•
•
•
Spoljašnja gromobranska zaštita
Držač provodnika, bez vijaka
Tip
Pakov.
Dosed Montažna
visina
mm
mm
177 20 VA M6 Rd 8 20
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
• sa unutrašnjim navojem M6 odn. otvorenom rupom Ø 5 mm
• od nerđajućeg čelika (V2A)
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
2,500 5207 33 9
RSD/100 kom.
Nosač provodnika za ravne krovove
Tip
Pakov.
Dosed
mm
165 MBG-10 Rd 10
165 MBG-8 Rd 8
Težina
Komad kg/100 kom.
12 106,000 5218 67 5
12 106,000 5218 69 1
PA/PE Poliamid/polietilen
•
•
•
•
•
•
Art.-Br.
RSD/100 kom.
zatvorena forma s podom
sa duplim držačima provodnika
težina punjenja 1 kg (beton otporan na mraz)
uvodnica od polietilena, crna, UL-stabilizovana i postojana na vremenske prilike
pod od poliamida PA 6, crne boje, UL-stabilizovan i postojan na vremenske prilike
pod može da se koristi na skoro svim krovnim sistemima (bitumen, PVC)
Boja Dosed
Tip
Pakov.
Težina
mm
165 MBG UH crna Rd 8
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
0,280 5218 88 2
PP polipropilen
RSD/kom.
• Univerzalni adapter sa rupom Ø 2,5 mm
• npr. za OBO Golden-Sprint-vijak tipa 4758 4 x Š (Š = u zavisnosti od primene)
• za pričvršćivanje na tip 165 MBG-8
Vario-brza spojnica aluminijum/nerđajući čelik
Tip
Dosed Dim. MateA
rijal
mm mm
249 8-10 ALU Rd 8-10 44 —
249 8-10 VA Rd 8-10 40 V2A
V2A Oplemenjeni čelik, alu Aluminijum
nerđajući 1.4301
• za T i krstaste račve i paralelno spajanje
• brza montaža pomoću vijka M10 x 30 od nerđajućeg čelika
• odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
30
6,600 5311 51 9
50
10,700 5311 55 1
RSD/100 kom.
Dosed Dim.
A
mm mm
249 8-10 ST Rd 8-10 40
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
St čelik
FT toplo pocinkovano potapanjem
Pakov.
Težina
Gromobranska i prenaponska zaštita
Vario-brza spojnica
Tip
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
50
10,800 5311 50 0
RSD/100 kom.
• za T i krstaste račve i paralelno spajanje
• brza montaža pomoću vijka M10 x 30 od nerđajućeg čelika
• odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
137
Uzemljenje i izjednačavanje potencijala
Ravan provodnik, nerđajući čelik
Težina
Dimenzije Pre- Normalni Normalni
ŠxV
čnik prsten
prsten
Art.-Br.
mm mm² ca. m ca. kg
kg/100 m
42
5052 V2A 30X3.5 30 x 3,5 105 50
82,500 5018 50 1
42
5052 V4A 30X3.5 30 x 3,5 105 50
82,425 5018 70 6
21
5052 V4A 30X3.5 30 x 3,5 105 25
82,425 5018 73 0
Oplemenjeni
čelik,
Oplemenjeni
čelik,
RSD/100 m
V2A
V4A
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
• prema DIN EN 50164-2 (VDE 0185 deo 202)
• odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
• prema standardu za uzemljenje temelja DIN 18014 za montažu u zemlju potreban je V4A
• za primenu u oblastima izloženim koroziji
• za gromobransku zaštitu, sisteme za uzemljenje i prstenasto izjednačavanje potencijala
B
H
Tip
Ravan provodnik, pocinkovani čelik
Dimenzije Pre- Normalni Normalni
ŠxV
čnik prsten
prsten
5052 DIN 20X2.5
5052 DIN 25X3
5052 DIN 30X3
5052 DIN 30X3.5
5052 DIN 30X3.5
5052 DIN 30X4
5052 DIN 40X4
5052 DIN 40X5
mm
20 x 2,5
25 x 3
30 x 3
30 x 3,5
30 x 3,5
30 x 4
40 x 4
40 x 5
St čelik
•
•
•
•
mm²
50
75
90
105
105
120
160
200
ca. m
122
84
71
60
30
52
40
30
ca. kg
50
50
50
50
25
50
50
50
Težina
Art.-Br.
kg/100 m
41,000
59,700
70,650
84,000
84,000
97,000
128,000
162,000
5019 34 0
5019 34 2
5019 34 4
5019 34 7
5019 34 5
5019 35 0
5019 35 5
5019 36 0
FT toplo pocinkovano potapanjem
B
H
Tip
RSD/100 m
prema DIN EN 50164-2 (VDE 0185 deo 202)
odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
sloj od cinka: 500 g/m² (oko 70 µm)
za gromobransku zaštitu, sisteme za uzemljenje i prstenasto izjednačavanje potencijala
Zidni držač za ravne provodnike
Pakov.
Težina
Art.-Br.
20
Komad kg/100 kom.
100
6,280 5230 44 6
100
7,000 5230 46 2
Zn cink liven pod pritiskom
G galvanski pocinkovano
ø 27
RSD/100 kom.
20
113 BZ-FL
113 B-Z-HD-FL
• sa unutrašnjim navojem M8 odn. otvorenom rupom za vijke za drvo
• za ravan provodnik FL 30
• klizni element za brzu montažu
Pakov.
Dim.
B
St čelik
•
•
•
•
Art.-Br.
60
Komad kg/100 kom.
25
4,228 5033 03 9
FT toplo pocinkovano potapanjem
RSD/100 kom.
Zazor: FL 30
sa pričvrsnom rupom 6,2 x 22 mm
sa 2 vijka sa cilindričnom glavom M6 x 16 i poklopcem od čelika, toplo pocinkovan
donji deo od poliamida, crne boje
18
Gromobranska i prenaponska zaštita
mm
mm
833 35 max. FL30 60
Težina
12.5
Dosed
20
Tip
58
Šina za izjednačavanje potencijala za spoljne oblasti
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1809 A crna
1
23,000 5015 11 1
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
nerđajući 1.4301
Šina za izjednačavanje potencijala za izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0100-410/540 kao i izjednačavanje potencijala u gromobranskoj zaštiti prema VDE 0185-305
•
•
•
•
44.5
Boja
188
52
Tip
Donja ploča i poklopac od polistirola
Boja: crna, UL-postojana
Vijci i poklopci od VA
Prenos struje groma 100 kA (10/350)
Priključne mogućnosti:
• 7 jednožilnih ili višežilnih provodnika do 25 mm² ili finožilnih provodnika do 16 mm²
• 1 Kružni provodnik Rd 8-10
• 1 Ravan provodnik do FL 30 ili kružni provodnik Rd 8-10
138
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Uzemljenje i izjednačavanje potencijala
Šina za izjednačavanje potencijala BigBar
Tip
Pakov.
Širina Dužina Visina
Broj
priključaka
Težina
Art.-Br.
mm mm mm
Komad kg/100 kom.
40 408,5 6
1802 10 VA 10
1 190,000 5015 86 6
40 246 6
1802 5 VA 5
1
90,000 5015 85 4
Oplemenjeni
čelik,
RSD/kom.
V2A
nerđajući 1.4301
Glavna šina za izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0100-410/-540 kao i gromobransko
izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
• stope izolatora
• brza i jednostavna montaža priključnih provodnika pomoću vijaka s bravicom M10
• varijante od nerđajućeg, oplemenjenog čelika (V2A) za primenu u spoljnoj oblasti
• kompletno sa tiplovima i vijcima za zidnu montažu
• sa opružnom podloškom (DIN 137) za osiguranje vijaka od odvijanja (potrebno npr. u
industriji i eksplozivnim oblastima)
Broj
Tip
Pakov.
Težina
Art.-Br.
priključaka
Komad kg/100 kom.
1
25,800 5015 88 0
1
36,300 5015 88 4
1802 AH 5 5
1802 AH 10 10
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
• kompletno sa svim komponentama za montažu
Tip
RSD/kom.
Pakov.
Priključne
mogućnosti
1802 KL FL20-FL40
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
• za priključak ravnih provodnika od 20 x 2,5 do 40 x 5
• odgovara za šinu za izjednačavanje potencijala BigBar tip 1802
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
7,000 5015 89 0
RSD/kom.
Spojnica - račva od nerđajućeg čelika
Tip
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
25
10,260 5312 92 2
25
10,260 5312 92 5
RSD/100 kom.
15.5
Obujmica za uzemljenje
Tip
Pakov.
za Ø-cevi Za cev-Ø
Težina
Art.-Br.
23
36.5
Težina
Gromobranska i prenaponska zaštita
58.55
mm
250 VA Rd 8-10/FL30
250 V4A Rd 8-10/FL30
V2A Oplemenjeni čelik, V4A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
nerđajući 1.4571
• Zazor: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Zazor: Rd 8-10 x FL 30
• Zazor: FL 30 x FL 30
• montiran s 2 vijka sa šestouglom glavom M8 x 20
58.55
30
Pakov.
Dosed
col
mm
Komad kg/100 kom.
927 2 3/8-4 17,2-114
10
8,550 5057 52 3
927 1 3/8-11/2 17,2-48
10
7,780 5057 51 5
10
8,900 5057 55 8
927 4 3/8-6 17,2-185
RSD/100 kom.
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
• za cevi Ø 3/8 - 6 cola
• priključne mogućnosti: maks. 2 provodnika 2,5-25 mm²
• kružni provodnik Rd 8
• telo obujmice, vijci i zatezna traka od nerđajućeg oplemenjenog čelika (VA)
L
Plastični ulošci za zaštitu od korozije
Tip
B
H
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
14
Širina Dužina
mm m
356 50 50 10
356 100 100 10
Petrolatum
•
•
•
•
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
71,500 2360 05 5
1 122,200 2360 10 1
RSD/kom.
za oblaganje nadzemnih i podzemnih različitih priključaka
širina: 50 mm odn. 100 mm, debljina: oko 1,1 mm
od flisa od hemijskih vlakana obloženih petrolatom
hladna obrada
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
139
Zaštita od prenapona u energetskoj tehnici
Kombinovani odvodnik/ MCD, 255 V za TN-S i TT-mreže
Art.-Br.
100
3+NPE
Težina
44.8
V
MCD 50-B 3+1 255
Pakov.
100
Najveći Vatrajni rijanta
napon
49.5
44.8
Tip
140
Komad kg/100 kom.
1 168,000 5096 87 9
RSD/kom.
Kombinovani odvodnik 1 prema DIN EN 61643-11 (B prema VDE 0675 deo 6).
Kompletno opremljen i spreman za priključak, sastoji se od:
MCD 50-B: koordinisani odvodnik struje groma tipa 1 (klase B) prema EN 61643-11 i MCD
125-B/NPE: koordinisanog N-PE-iskrišta tipa 1 (klasa B) prema EN 61643-11 za primenu u TN
i TT sistemima. Interfejs 0 na 1 prema konceptu zona gromobranske zaštite prema IEC 61312-1
odn. VDE 0185-305 (IEC62305).
• Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350 µs) po polu (L-N)
• Kapacitet odvođenja 125 kA (10/350 µs) po polu (N-PE)
• Univerzalno pogodan za TN i TT sisteme
• Odgovara VDN-smernici 2. izdanje 2004
• Nivo zaštite < 1,3 kV
• Sa gašenjem sekvencione struje 25 kA Ipeak
• Sa utičnim preklopom za obeležavanje priključaka
• Zatvoreno, nepropusno iskrište
Primena: Izjednačavanje potencijala u gromobranskoj zaštiti kod zgrada sa spoljnom
gromobranskom zaštitom klase I do IV i u uobičajenim kućištima razdelnika.
Kombinovani odvodnik/ MCD, 255 V za TN-C-mreže
Tip
Najveći Vatrajni rijanta
napon
V
MCD 50-B 3 255
3-polno
Pakov.
10 5
Težina
49.5
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1 117,000 5096 87 7
RSD/kom.
Kombinovani odvodnik, 3-polni, za primenu u TN-C-mrežama.
Kompletno opremljen i spreman za priključak, sastoji se od:
MCD 50-B: koordinisanog odvodnika struje groma tipa 1 (klasa B) EN 61643-11. Za interfejs 0
na 2 (LPZ) prema konceptu zona gromobranske zaštite prema IEC 61312-1 odn. DIN VDE
0185-305.
Gromobranska i prenaponska zaštita
• Kapacitet odvođenja 50 kA 10/350 µs po polu
• Odgovara VDN-smernici 2. izdanje 2004
• Nivo zaštite < 1,3 kV
• Sa gašenjem sekvencijalne struje 25 kA Ipeak
• Sa utičnim preklopom za obeležavanje priključaka
• Zatvoreno, nepropusno iskrište
• Primena moguća u uobičajenim kučištima razdelnika.
Primer primene: Kompaktni koncepti zaštite od prenapona i instalacije odvodnika klase B+C u
razdelnik bez razdvajanja induktivnosti, odnosno dužina provodnika, npr. direktno na sistemsku
tehniku mobilnog daljinskog upravljanja.
Odvodnik struje groma i prenapona / V50, 280V, 3+NPE
Najveći Vatrajni rijanta
napon
V
V50-B+C 3+NPE 280
3+NPE
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
55,000 5093 65 4
RSD/kom.
Kombinovani odvodnik, odvodnik prenapona i struje groma tipa 1+2 prema DIN EN 61643-11
(B+C prema VDE 0675 deo 6).
• Za izjednačavanje potencijala gromobranske zaštite prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kapacitet odvođenja struje groma12,5 kA (10/350) po polu i 50 kA (10/350) ukupno
• Univerzalna primena za TN i TT sisteme
• Sa novim Multibase donjim delom sa Multi-priključnim klemama
• Kompletna jedinica, sastoji se od gornjeg i donjeg dela, montirana i spremna za priključak
• Odvodnik, utična montaža sa dinamičkim mehanizmom za odvajanje
• Sa optičkim prikazom funkcije
• Zaštitni nivo < 1,3 kV
• Zatvoreni nepropusni cinkosid-varistor-odvodnik za primenu u kućištima razdelnika
• Obeleženi priključci
Primena: Izjednačavanje potencijala kod zgrada sa spoljašnjom gromobranskom zaštitom klase
III i IV i u uobičajenim kućištima razdelnika.
140
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
Zaštita od prenapona u energetskoj tehnici
Odvodnik struje groma i prenapona / V50, 280V, 1+NPE
Tip
Pakov.
Najveći Vatrajni rijanta
napon
V
V50-B+C 1+NPE 280
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
31,300 5093 65 3
1+NPE
RSD/kom.
Kombinovani odvodnik, odvodnik prenapona i struje groma tipa 1+2 prema DIN EN 61643-11
(B+C prema VDE 0675 deo 6).
• Za izjednačavanje potencijala gromobranske zaštite prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kapacitet odvođenja struje groma12,5 kA (10/350) po polu i 50 kA (10/350) ukupno
• Univerzalna primena za TN i TT sisteme
• Sa novim Multibase donjim delom sa Multi-priključnim klemama
• Kompletna jedinica, sastoji se od gornjeg i donjeg dela, montirana i spremna za priključak
• Odvodnik, utična montaža sa dinamičkim mehanizmom za odvajanje
• Sa optičkim prikazom funkcije
• Zaštitni nivo < 1,3 kV
• Zatvoreni nepropusni cinkosid-varistor-odvodnik za primenu u kućištima razdelnika
• Obeleženi priključci
Primena: Izjednačavanje potencijala kod zgrada sa spoljašnjom gromobranskom zaštitom klase
III i IV i u uobičajenim kućištima razdelnika.
Odvodnik struje groma i prenapona / V50, 280V, 3+NPE sa
daljinskom signalizacijom
Tip
Najveći
trajni
napon
V
V50-B+C 3+NPE+FS 280
Varijanta
3+NPE sa FS
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
55,000 5093 66 2
RSD/kom.
V 50-B+C/3+NPE+FS: Kombinovani odvodnik, odvodnik struje groma i prenapona tipa 1+2
prema DIN EN 61643-11 (B+C prema VDE 0675 deo 6).
• Za izjednačavanje potencijala gromobranske zaštite prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kapacitet odvođenja struje groma 12,5 kA (10/350)
• Univerzalna primena za TN i TT sisteme
• Sa novim Multibase donjim delom sa Multi-priključnim klemama
• Kompletna jedinica, sastoji se od gornjeg i donjeg dela, montirana i spremna za priključak
• Odvodnik, utična montaža sa dinamičkim mehanizmom za odvajanje
• Sa optičkim prikazom funkcije
• Zaštitni nivo < 1,3 kV
• Zatvoreni nepropusni cinkosid-varistor-odvodnik za primenu u kućištima razdelnika
• Obeleženi priključci
• -FS varijanta sa daljinskim kontaktom (zatvarač bez potencijala)
Primena: Izjednačavanje potencijala kod zgrada sa spoljašnjom gromobranskom zaštitom klase
III i IV i u uobičajenim kućištima razdelnika.
Tip
Najveći
trajni
napon
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
V
V50-B+C 1+NPE+FS 280
Varijanta
1+NPE sa FS
Pakov.
Težina
Gromobranska i prenaponska zaštita
Odvodnik struje groma i prenapona / V50, 280V, 1+NPE sa
daljinskom signalizacijom
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
26,100 5093 66 1
RSD/kom.
V 50-B+C/3+NPE+FS: Kombinovani odvodnik, odvodnik struje groma i prenapona tipa 1+2
prema DIN EN 61643-11 (B+C prema VDE 0675 deo 6).
• Za izjednačavanje potencijala gromobranske zaštite prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kapacitet odvođenja struje groma 12,5 kA (10/350)
• Univerzalna primena za TN i TT sisteme
• Sa novim Multibase donjim delom sa Multi-priključnim klemama
• Kompletna jedinica, sastoji se od gornjeg i donjeg dela, montirana i spremna za priključak
• Odvodnik, utična montaža sa dinamičkim mehanizmom za odvajanje
• Sa optičkim prikazom funkcije
• Zaštitni nivo < 1,3 kV
• Zatvoreni nepropusni cinkosid-varistor-odvodnik za primenu u kućištima razdelnika
• Obeleženi priključci
• -FS varijanta sa daljinskim kontaktom (zatvarač bez potencijala)
Primena: Izjednačavanje potencijala kod zgrada sa spoljašnjom gromobranskom zaštitom klase
III i IV i u uobičajenim kućištima razdelnika.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
141
Zaštita od prenapona u energetskoj tehnici
Odvodnik prenapona / V20, 280V, 3+NPE
Tip
Najveći Vatrajni rijanta
napon
V
V20-C 3+NPE-280 280
3+NPE
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
41,700 5094 65 6
RSD/kom.
V 20-C/...: Odvodnik prenapona tipa 2 (klasa C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 deo 6-11).
• Sa novim Multibase donjim delom sa multi-priključnim klemama
• Kompletna jedinica, sastoji se od donjeg i donjeg dela, montirana i spremna za priključak
• VDE-ispitana
• Primenjivo u TN i TT mrežnim sistemima
• Utični gornji deo, gornji deo može da se rastavi od donjeg bez upotrebe alata
• Sa termičkim i dinamičkim rastavnim sistemom
• Sa optičkim indikatorom kvara
• Visoka provodljivost struje uz dug vek trajanja
• Obeleženi priključci
Primeri primene: Stambene zgrade, porodične kuće i industrija
Odvodnik prenapona / V20, 280V, 1+NPE
Tip
Najveći Vatrajni rijanta
napon
V
V20-C 1+NPE-280 280
1+NPE
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
22,300 5094 65 0
RSD/kom.
V 20-C/...: Odvodnik prenapona tipa 2 (klasa C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 deo 6-11).
• Sa novim Multibase donjim delom sa multi-priključnim klemama
• Kompletna jedinica, sastoji se od donjeg i donjeg dela, montirana i spremna za priključak
• VDE-ispitana
• Primenjivo u TN i TT mrežnim sistemima
• Utični gornji deo, gornji deo može da se rastavi od donjeg bez upotrebe alata
• Sa termičkim i dinamičkim rastavnim sistemom
• Sa optičkim indikatorom kvara
• Visoka provodljivost struje uz dug vek trajanja
• Obeleženi priključci
Primeri primene: Stambene zgrade, porodične kuće i industrija
Odvodnik prenapona / V20, 280V, 3+NPE sa daljinskom
signalizacijom
Tip
Najveći Vatrajni rijanta
napon
V
V20-C 3+NPE+FS 280
3+NPE
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
43,300 5094 76 5
142
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Gromobranska i prenaponska zaštita
RSD/kom.
V 20-C/...: Odvodnik prenapona tipa 2 (klasa C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 deo 6-11).
• Sa novim Multibase donjim delom sa multi-priključnim klemama
• Kompletna jedinica, sastoji se od gornjeg i donjeg dela, montirana i spremna za priključak
• VDE-ispitana
• Primenjiva u TN i TT mrežnim sistemima
• Utični gornji deo, gornji deo rastaviti od donjeg bez upotrebe alata
• Sa daljinskom signalizacijom, kontaktom zatvarača bez potencijala, za kontrolu funkcije
• Sa termičkim i dinamičkim rastavnim sistemom
• Sa optičkim indikatorom kvara
• Visoka provodljivost struje uz dug vek trajanja
• Obeleženi priključci
Primeri primene: stambene zgrade, porodične kuće i industrija
Zaštita od prenapona u energetskoj tehnici
Odvodnik prenapona / V20, 280V, 1+NPE sa daljinskom
signalizacijom
Tip
Pakov.
Najveći Vatrajni rijanta
napon
V
V20-C 1+NPE+FS 280
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
22,500 5094 76 0
1+NPE
RSD/kom.
V 20-C/...: Odvodnik prenapona tipa 2 (klasa C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 deo 6-11).
• Sa novim Multibase donjim delom sa multi-priključnim klemama
• Kompletna jedinica, sastoji se od gornjeg i donjeg dela, montirana i spremna za priključak
• VDE-ispitana
• Primenjiva u TN i TT mrežnim sistemima
• Utični gornji deo, gornji deo rastaviti od donjeg bez upotrebe alata
• Sa daljinskom signalizacijom, kontaktom zatvarača bez potencijala, za kontrolu funkcije
• Sa termičkim i dinamičkim rastavnim sistemom
• Sa optičkim indikatorom kvara
• Visoka provodljivost struje uz dug vek trajanja
• Obeleženi priključci
Primeri primene: stambene zgrade, porodične kuće i industrija
Odvodnik prenapona / V10 Compact, 255V
Tip
Najveći Vatrajni rijanta
napon
V
V10 COMPACT 255 255
3+NPE
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
15,800 5093 38 0
RSD/kom.
Odvodnik prenapona tipa 2+3 prema EN 61643-11 (klasa C+D prema VDE 0675 deo 6-11)
• pogodan za TN i TT mrežne sisteme
• integrisano 3+1 rešenje
• sa termičkim i dinamičkim rastavnim sistemom
• sa optičkim indikatorom funkcije
• visoka provodljivost struje uz visok vek trajanja
• obeleženi priključci
• podeok jedinice samo 45mm
Primena: Industrija, stambene zgrade i zaštita sistema naizmenične struje
Odvodnik prenapona / VF, 255V
Tip
Varijanta
U max U max
AC
DC
V
VF230-AC/DC 230V verzija 255
V
350
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
8,000 5097 65 0
Gromobranska i prenaponska zaštita
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
RSD/kom.
Zaštita od prenapona, fina mrežna zaštita tip 3 prema EN 61643-11(D prema VDE 0675 deo 611)
• pogodna za sisteme sa jednosmernim i naizmeničnim naponima
• sa optičkim indikatorom funkcije
• sa priključnim klemama bez vijaka, lakim za montažu
• sa dimenzijama rastera 17,5 mm koji štede na prostoru
• Y-uklop
Primena: Univerzalna primena na 35 mm-profilnim šinama u svim uobičajenim kućištima
razdelnika.
Odvodnik prenapona / VF, 255V sa daljinskom signalizacijom
Tip
U max U max
AC
DC
V
VF230-AC-FS 255
—
V
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
6,910 5097 85 8
RSD/kom.
Zaštita od prenapona, fina mrežna zaštita tip 3 za ugradnju razdelnika
• podobno za sisteme jednosmerne i naizmenične struje
• sa optičkim prikazom funkcija
• sa priključnim klemama bez vijaka, lakim za montažu
• sa dimenzijama rastera 17,5 mm koji štede na prostoru
• Y-uklop
Primena: Univerzalna primena na 35-mm-torban profilnim šinama.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
143
Zaštita od prenapona u video tehnici i tehnici prenosa podataka i MSRsistemima
Varijanta
Utični
sistem
SC-TELE 4-C-G Kombinovana zaštita Klema
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
30,000 5081 68 8
94
Tip
19.3
Zaštita od prenapona za telekomunikacione sisteme
RSD/kom.
Zaštitni uređaj provodnika za prenos podataka za telekomunikacione sisteme u kućištu od
izolacionog materijala
• univerzalna primena za analogne, ISDN ili DSL-sisteme
• podržava ADSL 2
• sa dvostepenim zaštitnim uklopom
• izolovano kućište IP54
• sa brzu montažu pomoću stezaljki bez vijaka
• za 2 DA-sisteme (4 zaštićene žile)
Primena: Direktno na mestu napajanja dovoda, ispred NT-S0, odnosno splitera.
94
Zaštita od prenapona za LSA-Plus-sisteme
Pakov.
Težina
Art.-Br.
40
Najveći
trajni
napon
Komad kg/100 kom.
1
8,600 5084 02 0
V
LSA-B-MAG 180
22
Tip
112
RSD/kom.
LSA-B-MAG: LSA-magacin bazne zaštite za primenu u višežilnim sistemima za prenos podataka,
MSR-sistemima kao i telefonskim centralama.
• Bazična zaštita
• Opremljen sa 20 gasnih odvodnika
• Maks. napon: 180 V
Primena: Direktno na LSA-Plus rastavne i priključne blokove
MSR-zaštita za dvožične sisteme
Tip
Najveći
Najveći
Nominalni
napon trajni napon trajni napon
Uc / AC
Uc / DC
MDP-4 D-24-T 24
V
20
V
28
V
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
5,800 5098 43 1
RSD/kom.
Zaštita od prenapona za koaksijalne sisteme
Varijanta
Utični
sistem
KOAX B-E2 MF-F Fina zaštita Koaksijalni utikač
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
9,800 5082 42 0
38
RSD/kom.
Zaštitni uređaj za provodnik za prenos podataka za koaksijalne Ethernet-mrežne sisteme
• u aluminijumskom kućištu
• BNC-konektor za Cheapernet, 10BASE2
• jednostavna montaža sa pregradnim utikačima
• dvostepeni zaštitni uklop
• za zaštitu video signala; kamera u TV-aparata
144
OBO
LTB
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Tip
101.7
53
28
Gromobranska i prenaponska zaštita
MDP.../D...T: Gromobranska barijera sa test-funkcijom
• Zaštitni uređaj za višestruke sisteme žila
• Direktno uzemljenja šilda
• Sa priključnim klemama lakim za montažu, bez vijaka
• Širina koja štedi na mestu od samo 8,1mm
• Zaštitni uklop može da se ispita sa Life Control
• Visoki opseg do 100 MHz
Primena: Na 35-mm-profilnim šinama u svakom uobičajenom kućištu razdelnika.
Zaštita od prenapona u video tehnici i tehnici prenosa podataka i MSRsistemima
Zaštita od prenapona za mrežnu tehniku
Tip
Pakov.
Va- Utični
rijanta sistem
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
16,600 5081 80 0
ND-CAT6A/EA 8-polni RJ45
RSD/kom.
Zaštitni uređaj za provodnike za prenos podataka za brze mreže
•
•
•
•
•
kvalitetne RJ-45-utičnice
neznatan nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
podržava Power over Ethernet + do 1A
ispitan kvalitet prenosa u mrežama do 10 GBit (klasa EA) odn. CAT6A
brza instalacija pomoću utične varijante
Primeri primene:10GBit-Ethernet, 10/100MBit-Ethernet, PoE-primena
Koaksijalni zaštitni uređaj za F-priključak
Tip
Pakov.
Utični
sistem
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
9,000 5093 27 2
1
9,000 5093 27 5
DS-F W/W SAT-F
DS-F M/W SAT-F
RSD/kom.
Koaksijalni uređaji za provodnike za prenos podataka
• Zaštita baze
• Visoko opterećenje impulsnom strujom 2 x 2,5 kA (10/350)
• Jednostavna montaža (pregradni utikač), m = utikač, ž = utičnica
• Različite kombinacije utikača
• Sa F-konektorom
• Optimalno ponašanje tokom prenosa
• Sa OBO Quick-obujmicom M25 za jednostavnu instalaciju
Koaksijalni zaštitni uređaj za SMA-priključak
Tip
Utični
sistem
DS-SMA W/W —
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
7,500 5093 27 7
RSD/kom.
Uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka za tehniku prijema i odašiljanja
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Gromobranska i prenaponska zaštita
• na raspolaganju je različita priključna tehnika
• manji nivo zaštite kod visokog opterećenja strujom
• neznatno refleksiono ponašanje
• optimizovani za propusni opseg za siguran prenos
• raspoloživi u 50-Ω- odn.75-Ω-tehnici
Primena: BOS-Funk, SAT- i TV-uređaji, mobilna telefonija
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
145
146
OBO
LTB
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Registri
Abecedni sadržaj
Sadržaj po stranicama
Lista tipova
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Uslovi prodaje i isporuke
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LTB
OBO
147
1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Dazu
gehören auch unsere Zusatzbedingungen für Kabelträgergeschäfte. Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des
Auftraggebers sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich anerkennen. Unsere Angebote sind freibleibend, es handelt
sich lediglich um Aufforderungen zur Abgabe von Offerten. Sämtliche Abschlüsse und Vereinbarungen sind für uns
erst mit unserer schriftlichen Bestätigung oder Rechnungserteilung verbindlich, und zwar auch solche mit unseren
Angestellten und Vertretern. Das gilt auch für Abänderungen des vereinbarten Formzwanges.
2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Prospekte, Zeichnungen, Maße, Belastbarkeitswerte
und Gewichtsangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
sind. Muster sind unverbindliche Ansichtsmuster. Bei einem Kauf nach Muster sind Abweichungen vorbehalten, die
branchenüblich sind oder im Rahmen der normalen Fertigung liegen. Die Eigenschaften des Musters werden nicht
als Beschaffenheit der Sache garantiert, es sei denn, dass anderes in der Auftragsbestätigung ausdrücklich
bestimmt ist. Muster sind spätestens innerhalb von vier Wochen in einwandfreiem Zustand an uns zurückzugeben.
Erfolgt die Rückgabe nicht innerhalb dieser Zeit oder nicht ordnungsgemäß, sind wir berechtigt, für das Muster den
Kaufpreis gemäß aktueller Preisliste zu berechnen. Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in
unseren Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß- und
Leistungsangaben, sind als annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte anzusehen und stellen keine
Beschaffenheitsgarantie dar.
Bei Fertigung nach Kundenzeichnungen, Mustern und sonstigen Anweisungen des Kunden übernehmen wir für die
Funktionstauglichkeit des Produktes und für sonstige Mängel, soweit diese Umstände auf Kundenanweisungen
beruhen, keine Gewähr und keine Haftung. Der Kunde stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter, auch aus
Produkthaftung gegen uns wegen durch die Ware verursachten Schäden, frei, es sei denn, dass wir den Schaden
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Der Kunde übernimmt uns gegenüber die Gewähr, dass die
Herstellung und Lieferung der nach seinen Anweisungen gefertigten Ware keine Schutzrechte Dritter verletzt. Im
Fall der Geltendmachung von Schutzrechten uns gegenüber sind wir ohne rechtliche Prüfung der etwaigen
Ansprüche Dritter berechtigt, nach Anhörung des Kunden vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass der Dritte
die Geltendmachung der Schutzrechte innerhalb von acht Tagen durch schriftliche Erklärung uns gegenüber
zurückzieht. Der Kunde hat uns durch die Geltendmachung der Schutzrechte etwa entstandene Schäden zu
ersetzen. Im Fall des Rücktritts sind die von uns bisher geleisteten Arbeiten zu vergüten. Weitergehende Rechte
nach den gesetzlichen Bestimmungen bleiben unberührt.
Die für die Durchführung des Auftrages von uns gefertigten Formen, Werkzeuge und Konstruktionsunterlagen sind
ausschließlich unser Eigentum. Ansprüche hierauf stehen dem Kunden nicht zu, auch wenn er sich an den Kosten
der Herstellung von Formen, Werkzeugen und Konstruktionsunterlagen beteiligt hat, es sei denn, dass ausdrücklich
anderes vereinbart worden ist.
3. Verpackung, Versandweg und auch Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarungen unserer Wahl
überlassen. Sie werden jeweils zum Selbstkostenpreis berechnet, Kisten nehmen wir bei frachtfreier Rücksendung,
wenn solche unbeschädigt sind, zu 2/3 des berechneten Betrages zurück. Die zum Transport verwendeten Einwegoder Poolpaletten sind bei Übernahme auszutauschen oder zurückzusenden. Lagermäßig geführte und in der Liste
ausgewiesene kleinste Verpackungseinheiten können aus Rationalisierungsgründen nicht angebrochen werden. Bei
Bestellung abweichender Stückzahlen wird die nächstliegende Verpackungseinheit geliefert.
Über- und Unterlieferungen, insbesondere bei auftragsbezogener Fertigung, behalten wir uns im marktüblichen
Rahmen bzw. dem nationalen oder internationalen Standard entsprechend vor. Bei der Forderung nach exakter
Mengeneinhaltung ist ein ausdrücklicher Hinweis erforderlich, der bestätigt werden muss.
Rahmen- und Abrufaufträge verpflichten den Kunden zur Abnahme der dem Rahmen-/Abrufauftrag zu Grunde
liegenden Gesamtmenge. Soweit sich aus dem Vertrag keine bestimmten Abrufaufträge ergeben, ist die gesamte
Menge des Rahmen-/Abrufauftrages innerhalb von zwölf Monaten abzurufen. Werden vom Kunden Abruftermine
nicht eingehalten, so sind wir berechtigt, vier Wochen nach schriftlicher Ankündigung unter Hinweis auf die Folgen
des unterbliebenen Abrufes die Gesamtmenge vollständig zu liefern und zu berechnen. Unsere Rechte aus einem
Verzug des Kunden bleiben unberührt.
4. Unsere Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart ist, ab Werk und schließen Verpackung und
Versicherung nicht ein. Zu unseren Preisen kommt die am Tage der Auslieferung gültige Mehrwertsteuer hinzu. Der
Abnehmer versichert die Richtigkeit seiner UST-Ident.-Nr., die er uns unverzüglich ohne Aufforderung mitteilt. Er
verpflichtet sich, jede Änderung seines Namens, seiner Anschrift und seiner UST-Ident.-Nr. sowohl uns als auch der
für ihn zuständigen Inlands-Finanzbehörde unverzüglich mitzuteilen.
Eine Frankolieferung, d.h. fracht- und verpackungsfreie Lieferung innerhalb Deutschlands, erfolgt ab einem
Nettoauftragswert von € 1.200,- frei Haus. Für Kleinbestellungen unter € 100,- (netto ohne Mehrwertsteuer)
berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,- (netto) per Auftrag. Mit der Übergabe der Lieferungen und
Leistungen an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem Verlassen unseres Lagers oder des
Lieferwerkes geht die Gefahr, auch bei Lieferungen frei Bestimmungsort, auf den Empfänger über.
5. Lieferfristen und Liefertermine gelten nur annähernd, es sei denn, dass wir diese schriftlich und ausdrücklich als
verbindlich bezeichnet haben. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor
Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten, und verstehen sich ab Lieferort. Ein Rücktritt des Kunden ist nur nach
Setzung einer angemessenen Nachfrist möglich. Teillieferungen bleiben vorbehalten. Schadens- und
Aufwendungsersatzansprüche - gleich aus welchem Grund - bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. 10.
Ereignisse, die wir im Rahmen eines üblichen Betriebsrisikos nicht zu vertreten haben und die uns die Lieferung
wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag
zurückzutreten.
Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir innerhalb einer angemessenen Frist liefern oder ob wir
zurücktreten wollen. Erklären wir uns nicht, so kann der Käufer zurücktreten. Die von uns gegenüber dem Käufer
abgegebene Erklärung gilt als ausreichender Beweis, dass wir an der Belieferung behindert sind.
Die Lieferfrist verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, Streik und Aussperrung, behördlichen Anordnungen, Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Ausschuss oder Nachbearbeitung, Betriebsstörungen
und Personalmangel und Mangel an Transportmitteln sowie insgesamt beim Eintritt von unvorhergesehenen
Ereignissen, auf welche wir keinen Einfluss haben, entsprechend der Dauer dieser Ereignisse.
6. Zahlungen sind bei Rechnungserhalt mit 3 % Skonto innerhalb von 10 Tagen, nach 30 Tagen ab
Rechnungsdatum netto zu leisten. Montageleistungen bzw. sämtliche Lohnarbeiten sind ohne Skontoabzug
innerhalb von 10 Tagen zu zahlen. Bei unbaren Zahlungen gilt der Tag der Gutschriftsanzeige als Zahlungseingang.
Eingehende Zahlungen sind stets zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und sodann auf die älteste Schuld
anzurechnen. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Die Zahlung durch Wechsel
unterliegt vorheriger gesonderter und schriftlicher Vereinbarung, wobei alle Wechsel-Kosten zu Lasten des Kunden
gehen und kein Skonto gewährt werden kann. Dem Kunden steht - gleich aus welchem Rechtsgrund - ein
Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht nicht zu, sofern wir seinen Anspruch nicht zuvor schriftlich
anerkannt haben oder dieser Anspruch rechtskräftig festgestellt ist.
Eine Aufrechnung seitens des Kunden ist nur dann möglich, wenn seine Forderung rechtskräftig festgestellt oder
unstreitig ist bzw. wenn sie von uns schriftlich anerkannt ist.
7. Die von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis unsere sämtlichen Forderungen aus allen Geschäften
mit dem Kunden befriedigt sind - Kontokorrentklausel - und in Zahlung gegebene Wechsel oder Schecks vom
Kunden eingelöst sind.
Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu
verpflichten. Wenn unsere Vorbehaltsware als Hauptsache anzusehen ist oder die Hauptsache im Eigentum des
Kunden steht, geht das an der neuen Sache entstehende Eigentum mit seiner Entstehung in vollem Umfang auf uns
über. In sonstigen Fällen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache, und zwar nach dem Verhältnis des
Verkaufswertes unserer Vorbehaltsware zu den anderen für die neue Sache verwandten Waren im Zeitpunkt der
Verarbeitung, Vermischung, Verbindung oder Vermengung. Der Kunde nimmt unser Eigentum oder Miteigentum für
uns unentgeltlich in Verwahrung, es wird wie Vorbehaltsware behandelt.
Vor Eigentumsübergang darf unsere Ware ohne vorherige Zustimmung weder verpfändet noch zur Sicherheit
übereignet werden. Ferner sind die Geltendmachung von Rechten Dritter an der Ware oder Pfändungen uns sofort
mitzuteilen und uns alle für eine Intervention notwendigen Angaben zu machen und Urkunden auszuhändigen,
andernfalls hat der Kunde unseren Schaden zu tragen. Im letzteren Fall werden außerdem unsere gesamten
Forderungen gegen den Kunden sofort fällig.
Der Kunde ist berechtigt, unsere Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu
veräußern bzw. zu verwenden unter der Voraussetzung, dass tatsächlich ein Forderungsübergang nach Ziff. 8
stattfindet. Die Berechtigung erlischt, sofern der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht
pünktlich nachkommt oder bei ihm Scheck- oder Wechselproteste vorkommen oder er seine Zahlungen einstellt. In
diesem Fall sind wir berechtigt, die Waren vorläufig auf Kosten des Kunden wieder an uns zu nehmen und außerdem
nach erfolgter Mahnung die Ware nach unserem pflichtgemäßen Ermessen zu verwerten. Wir werden dem Kunden
alsdann eine entsprechende Gutschrift erteilen.
8. Werden unsere Waren vor Bezahlung unserer Forderung veräußert, ist der Kunde verpflichtet, unsere
Eigentumsrechte bis zur vollständigen Bezahlung der Waren durch seinen Abnehmer diesem gegenüber
vorzubehalten. Die durch den Weiterverkauf entstehende Forderung gegen den Abnehmer wird hiermit ebenso wie
sonstige Neben- oder Sicherungsrechte des Kunden aus dem Verkauf sowie etwaige Ersatzansprüche bei
Beschädigung oder Zerstörung unseres Vorbehaltseigentums, worunter auch die an seine Stelle tretende
Versicherungssumme fällt, an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Soweit unser Miteigentum
veräußert wird, erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der unserem Anteilswert entspricht.
Auf Verlangen hat uns der Kunde seine Abnehmer mitzuteilen und diesen die Abtretung anzuzeigen sowie uns alle
zur Geltendmachung der Rechte erforderlichen Urkunden auszuhändigen.
Solange der Kunde uns gegenüber seine vertraglichen Verpflichtungen pünktlich erfüllt, ist er ermächtigt, die
abgetretenen Forderungen einzuziehen. Er hat die für uns eingezogenen Beträge gesondert zu verwahren und sofort
an uns abzuführen, sobald und soweit unsere Forderungen fällig werden. Die Ermächtigung erlischt bei einem
Scheck- oder Wechselprotest des Kunden oder endgültiger Zahlungseinstellung des Kunden. Der Kunde hat die
Kosten einer etwaigen Intervention gegen Dritte zu tragen und sie auf Verlangen vorzuschießen.
Wenn unsere Sicherung durch den Eigentumsvorbehalt und die Vorausabtretung die zu sichernden Forderungen um
mehr als 20 % übersteigt, sind wir verpflichtet, auf Verlangen des Kunden bezahlte Lieferungen nach unserer Wahl
freizugeben. Mit Tilgung aller unserer Forderungen gegen den Kunden gehen abgetretene Forderungen auf den
Kunden über.
9. Beanstandungen, die sich auf offensichtliche und bei sorgfältiger Prüfung erkennbare Mängel über Umfang oder
Qualität unserer Lieferungen und Leistungen beziehen, müssen unverzüglich, spätestens innerhalb einer
Ausschlussfrist von acht Tagen nach Eintreffen der Ware beim Kunden oder bei dem von ihm Benannten, schriftlich
bei uns, nicht bei unseren Vertretern, eingegangen sein. Geringe Abweichungen in den Dimensionen und
Ausführungen im Rahmen der technisch vorgegebenen Toleranzen berechtigen nicht zu Reklamationen. Die
Rücksendung etwa beanstandeter Ware hat nur nach unserer vorherigen schriftlichen Einwilligung zu erfolgen.
Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge beheben wir den Mangel im Wege der Nacherfüllung nach unserer
Wahl durch die Beseitigung des Mangels, die Lieferung einer mangelfreien Sache oder gewähren eine Gutschrift
über den berechneten Minderwert.
Wir sind berechtigt, nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Nacherfüllung zu verweigern. Im Fall der
Verweigerung der Nacherfüllung, des Fehlschlagens oder ihrer Unzumutbarkeit für den Kunden, ist dieser zum
Rücktritt gemäß den Bestimmungen der folgenden Sätze berechtigt. Zum Rücktritt vom Vertrag - soweit ein Rücktritt
nicht gesetzlich ausgeschlossen ist - ist der Kunde erst nach erfolglosem Ablauf einer von ihm gesetzten
angemessenen Frist zur Nacherfüllung berechtigt, es sei denn, die Frist wäre nach den gesetzlichen Bestimmungen
entbehrlich (§§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2, 440, 441 Abs. 1 BGB).
Im Fall des Rücktritts haftet der Kunde für Verschlechterung, Untergang und nicht gezogene Nutzungen für jedes
fahrlässige und vorsätzliche Verschulden. Für etwaige Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des
Kunden gelten die Bestimmungen in Ziffer 10.
Im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Fall der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie der
Sache zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der
Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer
verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will), richten sich die Rechte des Kunden
ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Wir sind - neben den gesetzlichen Verweigerungsgründen - zur Verweigerung der Nacherfüllung auch dann und
solange berechtigt, wie uns der Kunde nicht auf unsere Aufforderung hin die beanstandete Ware oder ein Muster
zugesandt hat; ein Rücktrittsrecht steht dem Kunden wegen einer solchen Verweigerung nicht zu. Wir sind nicht zur
Nacherfüllung verpflichtet, wenn ohne unsere Zustimmung Eingriffe oder Änderungen an der Ware vorgenommen
wurden, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der Mangel nicht durch diese Eingriffe oder Änderungen
verursacht wurde.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr; bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, zwei Jahre.
Die Regeln der §§ 478, 479 BGB zum Rückgriff in der Lieferantenkette bleiben unberührt.
10. Im Fall einer vorvertraglichen, vertraglichen oder außervertraglichen Pflichtverletzung, auch bei einer
mangelhaften Lieferung, unerlaubten Handlung und Produzentenhaftung, haften wir auf Schadens- und
Aufwendungsersatz - vorbehaltlich weiterer vertraglicher oder gesetzlicher Haftungsvoraussetzungen - nur im Fall
des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit sowie im Fall der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht (Vertragspflicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet). Jedoch ist unsere
Haftung - ausgenommen der Fall des Vorsatzes - auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen
Schaden beschränkt. Die Geltendmachung nutzloser Aufwendungen durch den Käufer ist unzulässig.
Außerhalb der Verletzung wesentlicher Pflichten ist unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen, in
jedem Fall aber auf die Höhe des Kaufpreises beschränkt.
Ein Anspruch des Kunden oder eines Dritten auf Zahlung einer Vertragsstrafe ist ausgeschlossen.
Für Verzögerungsschäden haften wir bei leichter Fahrlässigkeit nur in Höhe von bis zu 5 % des mit uns vereinbarten
Kaufpreises.
Die genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht bei Übernahme einer Garantie für die
Beschaffenheit der Sache im Sinne des § 444 BGB im Fall des arglistigen Verschweigens des Mangels, im Fall von
Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall einer zwingenden
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens nach
einem Jahr seit Ablieferung der Sache an den Kunden, im Fall der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob
fahrlässiger Unkenntnis der den Anspruch begründenden Umstände und der Person des Ersatzpflichtigen. Diese
Regelung gilt nicht im Fall einer Haftung für Vorsatz sowie im Fall der Übernahme einer Garantie für Beschaffenheit
einer Sache, im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels sowie im Fall von Schäden der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und im Fall einer zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Etwaige kürzere Verjährungsfristen haben Vorrang.
11. Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten
über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten und zu speichern.
12. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Menden/Sauerland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch bei
Wechseln und Schecks, ist das Amtsgericht Menden oder nach unserer Wahl das Landgericht Arnsberg, ohne
Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes. Wir sind aber auch berechtigt, den Auftraggeber an seinem Sitz zu
verklagen.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der internationalen Kaufgesetze ist ausgeschlossen.
Sollten aus irgendeinem Grunde einzelne Bestimmungen unserer Bedingungen unwirksam sein, so wird die
Wirksamkeit und Verbindlichkeit der anderen Bestimmungen nicht davon berührt. Der Kunde ist vielmehr damit
einverstanden, dass die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzt wird, die der unwirksamen
Bestimmung von ihrem wirtschaftlichen Sinn her nahe kommt.
13. Die Preise der Produkte aus Messing und Kupfer unterliegen gewissen Schwankungen, die sich an den
jeweiligen DEL-Notierungen orientieren. Die Preise unserer Messingartikel basieren auf einer DEL-Notierung von
€ 150,- für Ms 58, die unserer Kupferprodukte auf einem DEL-Wert für Elektrolytkupfer von € 200,-.
Bei einer Veränderung dieser Kurse um mehr als € 15,- nach oben oder unten wird pro 15 Punkte ein
fünfprozentiger Zu- oder Abschlag angerechnet. Für die Kalkulation der Zu- oder Abschläge wird jeweils die DELNotiz des Datums zu Grunde gelegt, an dem der Auftrag bei uns eingegangen ist.
Stand: Januar 2010
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
Uslovi prodaje i isporuke
preduzeća OBO Bettermann GmbH & Co. KG i OBO Bettermann Projekt i Systemtechnik GmbH
i OBO Befestigungselemente GmbH, Menden
OBO BETTERMANN d.o.o.
Srbija
Sentandrejski put 184 Novi Sad
Servis za potrošače
Tel.: 021/ 6410 - 535
Fax: 021/ 6410 - 390
e-mail: [email protected]
www.obo.rs
THINK CONNECTED.
© OBO BETTERMANN br. art. 9196400 03/2012 DE
QR-šifra
Sa QR-šifrom imate direktan pristup našim proizvodima na internetu.
Više informacija o QR-šifri možete pronaći na našim
internet stranicama na adresi www.obo.de.
LTB
OBO
151
12 LTB Lösungskatalog Tunnelbau 2012 / sr / 30/07/2012 (LLExport_04018) / 30/07/2012
3mm neben dem schwarzen Balken
befindet sich die rechte Kante des
Bundes!
12 LTB Katalog rešenja za izgradnju tunela 2012
sr
Bund
Svežanj
Stand: 30/7/2012
LLExport_04018
Wenn LAGERLISTE:
Dann in Leaflet die Variabel "Lagerliste_JaNein"
auf Ja
und
Alle Variablen:
5_Lagerliste_JaNein...................................................................................................................................................... Nein
Belastungsdiagramm_JaNein ....................................................................................................................................... Nein
Foto_MaxHoehe ..................................................................................................................................................................0
MassBild_2_Ja_Nein..................................................................................................................................................... Nein
MassBilder_JaNein ........................................................................................................................................................... Ja
Massbilder_MaxHoehe......................................................................................................................................................30
MasstabelleBestellteil_Ja=0_Nein=100000 ..............................................................................................................100000
Masstabelle_Excel_JaNein ........................................................................................................................................... Nein
Prodbilder_Strich_Grafik ............................................................................................................................................. Grafik
Produktbilder_MaxHoehe ..................................................................................................................................................28
Rabattgruppen_JaNein ................................................................................................................................................. Nein
StandardVPE.......................................................................................................................................................................1
SystemLogo ..........................................................................................................................................................................
ThinkConnBack_schwarz_weiss ..............................................................................................................................schwarz
ThinkConnTitel_schwarz_weiss ...................................................................................................................................weiss
ZeileWerkstoffRabattJaNein.............................................................................................................................................. Ja
ZusAttrib_ProdText_U_Einsatzgeb_L6_Vorbelegung_721.................................................................................................0
ZusText_Grau_L7_ArtNr_Ausnahmeliste_Vorbelg_0 .........................................................................................................0
ZusText_GrauerHintergrund_ProdBeschrGes_Vorbelg_37..............................................................................................37
ZusText_ProdukZusatzTextHinweis_L6_Vorbelegung_222 ...............................................................................................0
ZusatzAttribut_L6_Wahlfrei_Vorbelegung_0.......................................................................................................................0
ZusatzAttribut_L7_Wahlfrei_Vorbelegung_0.......................................................................................................................0
ZusatzText_FussNote_L6_Vorbelegung_86 .......................................................................................................................0
_PrüfzeichenJaNein ...................................................................................................................................................... Nein
_QualitätszeichenJaNein............................................................................................................................................... Nein
_SchnittmarkenJaNein ...................................................................................................................................................... Ja
_SpezifischeProduktsymboleJaNein ............................................................................................................................. Nein
Katalogdatei:
L:\Projekte\Projekte_aktuell\120316_Loesungskatalog_Tunnelbau_2012_SR\04_Temp_Arbeitsordner\__Katalog
2012 2012 05 07.tsl
Download

Rešenja za gradnju tunela