LFS | Katalog 2010/2011
Sistemi kablovskih kanala
Dobrodošli u potrošački servis
Uslužni telefon: 011 / 2397-394, -395, -396
Faks za ponude: 011 / 2397-394
Faks za poručivanje: 011 / 2397-394
e-mail: [email protected]
Iskoristite direktnu liniju do OBO
servisa za potrošače! Preko naše
servisne stalne podrške potrošača
02373/89-1500 stojimo vam svakodnevno od 7.30 do 17.00 casova na raspolaganju za sva pitanja
u vezi sa OBO-kompletnim programom za električne instalacije. Novo strukturisani OBO servis za
potrošače nudi vam kompletan
2
OBO
LFS
program:
• Kompetentnog partnera iz
vaše regije
• Sve informacije vezane za paletu OBO proizvoda
• Stručno savetovanje u pogledu
specijalnih primena
•
Brz i direktan pristup svim
OBO tehničkim podacima - i
po pitanju blizine našim klijentima želimo da budemo najbolji!
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 05/10/2010 (LLExport_01115)
Internet: www.obo.rs
Sadržaj
Pomoć za planiranje
5
83
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
WDK sistemi kablovskih kanala
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
137
SKL sistemi podnih kablovskih kanala
157
VK sistem kanala za ožičenje, Dahl sistem
163
Rapid 45 sistemi parapetnih kanala od plastike
187
Rapid 45 sistem parapetnih kanala od aluminijuma
199
Rapid 80 GK sistemi parapetnih kanala od plastike
209
Rapid 80 GS sistem parapetnih kanala od čeličnog lima
221
GEK-A sistemi parapetnih kanala, aluminijum
267
Pribor za parapetne kanale
305
ISS sistemi instalacionih stubova
317
Ugradnja uređaja
339
Registri
361
LFS
OBO
3
4
OBO
LFS
Tekst tendera, informacije o proizvodima i tehnički listovi
Učinićemo Vam život lakšim. Sa
velikim izborom praktičnih pripremljenih materijala, koje vas već tokom priprema maksimalno podrzavaju, na primer u planiranju i kalkulacijama za projekat. U to spadaju:
• Tekst tendera
• Inforamcije o proizvodu
• Informativni listovi
• Tehnički listovi
Ove informacije stalno dopunjavamo i možete ih besplatno preuzeti
sa naše internet prezentacije na
adresi www.obo.de, u svako doba,
u sekciji za preuzimanje.
Tenderi na internetu, na adresi
www.ausschreiben.de
Više od 10.000 unosa iz oblasti
KTS, BSS, TBS, LFS, EGS i
UFS mogu besplatno da se pogledaju ili skinu. Zahvaljujući redovnim dopunama, uvek imate sveobuhvatan pregled svih OBO proizvoda. Pri tom su na raspolaganju
svi uobičajeni formati (PDF, DOC,
GAEB,
HTML,
TEXT,
XML,
ÖNORM).
www.ausschreiben.de
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Opšta pomoć pri
planiranju
OBO LFS-seminari: Znanje iz
prve ruke
Kompletnim programom obuke i
seminara na temu sistema kablovskih kanala, OBO podržava korisnike stručnim znanjem iz prve ruke. Pored teoretskih osnova, ukljucena je i praktična primena znanja.
Konkretni primeri primene i izracunavanja zaokružuju ovu ponudu
znanja.
Sadržaj Pomoć za planiranje i montažu
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Opšta pomoć pri planiranju
6
WDK sistemi kablovskih kanala
13
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
19
SKL sistemi podnih kablovskih kanala
23
VK sistem kanala za ožičenje Dahl, sistem Dahl
27
Rapid 45 parapetni kanal, sistemski otvor 45 mm
35
Rapid 80 parapetni kanal, sistemski otvor 80 mm
41
Pribor za parapetne kanale
53
Sistemi instalacionih stubova
59
Ugradnja uređaja
65
Ostale informacije
75
LFS
OBO
5
Određivanje zaštitnih mera
Metalni delovi čije je povrsine moguce dodirnuti ne smeju da budu
pod naponom ni u slučaju greške.
Iz tog razloga je neophodno da se
preduzmu odgovarajuće zastitne mere. One su utvrđene u aktuelno važećim standardima. Za proizvodnju sistema kablovskih kanala važeći standard je EN 50085-1
kao i EN 50085-2-1, a za samu instalaciju odredbe o sprovođenju
DIN VDE 0100 deo 410 i 540 (Zastitne mere protiv opasnih protoka
struje kroz tela).
Različiti načini instalacije u evropskom standardu
Evropski standard EN 50085-1
obuhvata različite načine instalacija koje se primenjuju u raznim zemljama u okviru EU. Dok su ranije
za sisteme parapetnih kanala bila
predviđena samo ispitivanja izjednacavanja potencijala, sada se u
citiranim standardima za gradevinske delove zahtevaju zaštitne i
funkcije provodnika. Ovo je povezano sa činjenicom da se u pojedinim državama u kanale mogu
postavljati
bazično
izolovani
provodnici.
Sve metalne komponente moraju
da budu obuhvaćene
EN 50085-1 zahteva: Sve metalne
komponente moraju da se uključe
u zaštitne mere. Odgovarajuća ispitivanja mora da sprovede i dokumentuje proizvođač. OBO parapetni kanali su, osim toga, i eksterno
testirani i sertifikovani - od strane
VDE.
Ispitivanje dejstva od strane instalatera
Instalater mora da izvrši proveru
zaštitnih mera prema DIN VDE
0100 deo 610 nakon završetka
radova. Neophodno je obezbediti
6
OBO
LFS
zatezni momenat kontaktnog vijka
na klemama za uzemljenje i propisanu montazu spojnica.
Kontinuirane zaštitne mere
Kod prekida kanala u prodorima
na zidovima propisana je obavezna zaštitna mera, jer kanal u tom
slučaju predstavlja strani elektroprovodni element koji se prostire
kroz različite oblasti jednog objekta.
Kod parapetnih kanala od aluminijuma zaštitne mere se obezbeduju spojem između donjih delova
pomoću spojnice. Povezivanje gornjih delova sa parapetnim kanalima izvodi se pomoću samokontaktnog poklopca. Na taj način se
obezbeđuje zaštitna mera bez dodatnog truda oko ožičenja.
U oblasti LKM kablovskih kanala
od čelika spoj između poklopca i
donjeg dela se dobija bez upotrebe dodatnog provodnika za uzemljenje. Povezivanje između donjih
delova izvodi se pomoću spojnica
kanala. Važno: Metalni poklopci
oslojeni prahom se ne ubrajaju
u mešovit način izgradnje i zbog
toga se ne smatraju izolovanim!
Usled toga, i oni moraju da se
uključe u zaštitne mere. Pregrade
od čeličnog lima su samokontaktne. I sa aspekta kapacitivnog spoja i mogućih statičkih punjenja
potrebno je predvideti ukljucivanje metalnih poklopaca parapetnih
kanala u funkciju zaštitnog provodnika. Kroz ovu meru se redukuje
električni smog i generalno dobija
poboljšana zaštita od elektromagnetnih talasa. Spojeve zaštitnih
provodnika potrebno je uspostaviti
trajno. Kod promene sistema, npr.
kod naknadnih instalacija, važno je
obezbeđivanje održavanja zaštitne
funkcije.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Opšta pomoć pri
planiranju
Uključivanje sistema kablovskih kanala i instalacionih stubova od metala u zaštitne mere
Opšta pomoć pri
planiranju
Ko mora da vodi računa o kojim standardima
OBO kao proizvođač
Standard
Naslov
OBO-sistem
DIN EN 50085-1
odredbe za ispitivanje uređaja
Elektro-instalacioni sistemi za električne instalacije, deo 1: opšti zahtevi
Svi sistemi
DIN EN 50085-2-1
Posebni zahtevi za sisteme elektro-instalacionih kanala na zid i plafon.
WDK, LKM, SKL, GEKK, GEK-S, GEK-A
prEN 50085-2-2
Posebni zahtevi za elektroinstalacione sisteme za montažu ispod poda, u ravni
sa podom ili na podu.
UFS
DIN EN 50085-2-3
Posebni zahtevi za sisteme elektro-instalacionih kanala u razvodnim ormarima.
VK
DIN 50085-2-4
Specijalni zahtevi za zasebne instalacione jedinice.
ISS
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Instalater kao izvođač radova
Standard
Naslov
OBO-sistem
VDE 0100 deo 410
Priprema električnih postrojenja sa nominalnim naponom do 1000V. Zaštita od strujnog
udara.
Svi sistemi
VDE 0100 deo 520
Priprema električnih postrojenja sa nominalnim naponom do 1000V. Kablovi i provodnici.
Svi sistemi
VDE 0100 deo 540
Priprema električnih postrojenja sa nominalnim naponom do 1000V. Izjednačavanje potencijala.
Svi sistemi
VDE 0100 deo 610
Priprema električnih postrojenja sa nominalnim naponom do 1000V. Prvo testiranje elektricnog postrojenja pre predaje korisniku.
Svi sistemi
VDE 0298
Priprema električnih postrojenja sa nominalnim naponom do 1000V. Izolovani kablovi i
provodnici u visokonaponskim postrojenjima.
Svi sistemi
DIN EN 50310
Primena mera za uzemljenje i izjednačavanje potencijala u zgradama sa uređajima informacione tehnike.
Svi sistemi
LFS
OBO
7
Prečnik kabla i potreban prostor; 1 = prečnik u mm, 2 = potreban prostor u cm²
Važan kriterijum za izbor potrebne
veličine kanala je zapremina kablova. Pošto se kablovi nikada ne
postavljaju usko jedan uz drugi i
nikada ne stoje apsolutno paralelno, nije dovoljno da se prilikom izracunavanja volumena u obzir uzme samo prečnik kabla. Realnu
osnovu predstavlja formula (2r)².
Da bismo Vam olakšali posao,
napravili smo na ovoj duploj strani
listu prečnika i potrebnog prostora
najvažnijih tipova kablova. Važno:
kod ovih vrednosti se radi o
prosečnim vrednostima koje mogu
da variraju od proizvođača do proizvodaca. Precizne vrednosti mozete pronaći u specifikaciji odgovarajuceg proizvođača.
Pravi izbor
Prilikom izbora prave veličine kabla pomoći će Vam tabela na ovoj
strani. Pored korisnog preseka kanala, obratite pažnju i na važeće
DIN / VDE-standarde za faktor ispunjenosti i dozvoljeno zagrevanje
kablova.
Izračunavanje po formuli (2r)²
Prečnik ne govori mnogo o stvarnim potrebama prostora za neki
kabal. Izračunajte: (2r)². Ova vrednost predstavlja realnu prostornu
potrebu uzimajući u obzir i meduprostor.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Opšta pomoć pri
planiranju
Kako utvrditi zapreminu kablova
8
OBO
LFS
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Izolovani provodnici sektorskog
poprečnog preseka
Izolovani kablovi sektorskog
poprečnog preseka
Opšta pomoć pri
planiranju
Opšta pomoć za planiranje zapremine kablova, tabela
Telekomunikacioni provodnici
Korisni
prečnik
cm²
Tip
Tip
Prečnik
mm
Prečnik
mm
Korisni
prečnik
cm²
2 x 2 x 0,6
5
0,25
0,42
1 x 10
10,5
1,1
4 x 2 x 0,6
5,5
0,3
7
0,49
1 x 16
11,5
1,32
6 x 2 x 0,6
6,5
0,42
1 x 10
8
0,64
1 x 25
12,5
1,56
10 x 2 x 0,6
7,5
0,56
1 x 16
9,5
0,9
1 x 35
13,5
1,82
20 x 2 x 0,6
9
0,81
1 x 25
12,5
1,56
1 x 50
15,5
2,4
40 x 2 x 0,6
11
1,12
3 x 1,5
8,5
0,72
1 x 70
16,5
2,72
60 x 2 x 0,6
13
1,69
3 x 2,5
9,5
0,9
1 x 95
18,5
3,42
100 x 2 x 0,6
17
2,89
3x4
11
1,21
1 x 120
20,5
4,2
200 x 2 x 0,6
23
5,29
4 x 1,5
9
0,81
1 x 150
22,5
5,06
2 x 2 x 0,8
6
0,36
4 x 2,5
10,5
1,1
1 x 185
25
6,25
4 x 2 x 0,8
7
0,49
4x4
12,5
1,56
1 x 240
28
7,84
6 x 2 x 0,8
8,5
0,72
4x6
13,5
1,82
1 x 300
30
9
10 x 2 x 0,8
9,5
0,9
4 x 10
16,5
2,72
3 x 1,5
11,5
1,32
20 x 2 x 0,8
13
1,69
4 x 16
19
3,61
3 x 2,5
12,5
1,56
40 x 2 x 0,8
16,5
2,72
4 x 25
23,5
5,52
3 x 10
17,5
3,06
60 x 2 x 0,8
20
4
4 x 35
26
6,76
3 x 16
19,5
3,8
100 x 2 x 0,8
25,5
6,5
5 x 1,5
9,5
0,9
3 x 50
26
6,76
200 x 2 x 0,8
32
10,24
5 x 2,5
11
1,21
3 x 70
30
9
5x4
13,5
1,82
3 x 120
36
12,96
5x6
14,5
2,1
4 x 1,5
12,5
1,56
5 x 10
18
3,24
4 x 2,5
13,5
1,82
5 x 16
21,5
4,62
4x6
16,5
2,72
5 x 25
26
6,76
4 x 10
18,5
3,42
7 x 1,5
10,5
1,1
4 x 16
21,5
4,62
7 x 2,5
13
1,69
4 x 25
25,5
6,5
4 x 35
28
4 x 50
30
4 x 70
34
11,56
4 x 95
39
15,21
4 x 120
42
17,64
4 x 150
47
22
4 x 185
52
27
4 x 240
58
33,6
5 x 1,5
13,5
1,82
5 x 2,5
14,5
2,1
5x6
18,5
3,42
5 x 10
20,5
4,2
5 x 16
22,5
5,06
5 x 25
27,5
7,56
5 x 35
34
11,56
5 x 50
40
16
Tip
Prečnik
mm
Korisni
prečnik
cm²
1x4
6,5
1x6
EOP-vodovi tipa Cat...
Tip
Prečnik
mm
Korisni
prečnik
cm²
7,84
Cat. 5
8
0,64
9
Cat. 6
8
0,64
Koaksijalni provodnik (standard)
Tip
Prečnik
mm
Korisni
prečnik
cm²
SAT/BK
provodnik
6,8
0,48
LFS
OBO
9
Različiti materijali moraju da se obraduju na različite načine. Za
postavljanje parapetnih kanala od
velike pomoći su specijalne testere. Pomoću njih moguće je napraviti precizan rez.
Kanali od PVCa i PC/ABS:
• Ručna testera sa finim zupcima (testera za čelik)
• Ubodna testera sa čeličnim ili
plastičnim listom, sa finim zupcima
• Kružna testera sa listom od
plastike, 350 mm prečnik, 80 108 nazubljenje i 2.800 o/min
Kanali od čeličnog lima i aluminijuma:
• Tračna testera sa listom za rezanje čvrstog metala
• Kružna testera sa listom za rezanje čvrstog metala, 350 mm
prečnik, 80 - 108 nazubljenje i
2.800 o/min
• Ugaona brusilica sa diskom
za metal
Uzeti u obzir istezanje materijala
po dužini
Različiti materijali imaju različitu
osobinu istezanja po dužini, koju
takođe treba uzeti u obzir. Na
osnovu dole navedene formule moze da se utvrdi istezanje materijala PVC-a, čelika i aluminijuma.
ΔL = L · α · ΔT
L = dužina m
α = koeficijent istezanja na toploti
ΔT = promena temperature
Koeficijent toplotne deformacije:
• Čelik: 14 x 10-6/1 K
• Aluminijum: 23,1 x 10-6/1 K
• Čvrsta PVC: 71 x 10-6/1 K
Primeri
Kod razlike u temperaturi ∆t, od
20°
standardna
dužina
od
2000 mm menja se na sledeći
način:
• kod čvrstog PVC za 2,84 mm
• kod čelika za 0,56 mm
• kod aluminijuma za 0,924mm
Perfektna interakcija za efikasan
rad
Obezbediti brže i bolje montažne
tokove - na tome radimo s podjednakim naporom kao i proizvođači
električnih uređaja. Ranije primenjivani uređaji za postavljanje tiplova
postali su na ovaj način moderni
automati za zakivanje. Sa svojim
Pulsa 700E, Spit nudi na ovom
polju perfektno koncipirane uredaje visokog kvaliteta za elektroindustriju. Mnogi OBO proizvodi mogu
sa ovim uređajima posebno efikasno da se obrađuju. To dokazuju
ispitivanja montaže kablovskih i
parapetnih kanala koja smo sproveli sa Spit-uređajima.
Osobine čvrste PVC mase
Karakteristika
Vrednost
DIN
Oznaka materijala
PVC-U-E-D-08-04-28
prema DIN 7748
Longitudinalna čvrstina
min. 40 N/mm²
prema DIN 53 455
Elastičnost
min 85 %
prema DIN 53 455
Otpornost na probijanje
min. 20 KV/mm
prema DIN 53 481
Otpor površina
min. 1010 oma
prema DIN 53 455
Postojanost oblika na toplotu
min. 75 °C
prema DIN 53 400/B
Postojanost na temperaturu u primeni
maks. 65 °C
Zapaljivost
Stepen V-0
prema UL 94
Ispitivanje užarenim vlaknom
960 °C
prema DIN IEC 695
Detaljni podaci nalaze se u poglavlju "Postojanost čvrstog PVC-a na hemikalije" u delu "Ostale informacije".
10
OBO
LFS
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Opšta pomoć pri
planiranju
Materijale obrađivati sa odgovarajućim alatima
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Opšta pomoć pri
planiranju
Boje
RAL, NCS, DB
Široka paleta standardnih boja
i mogućnost realizacije specijalnih
boja, omogućava da se sistemi kablovskih kanala integrišu u svako
kancelarijsko okruženje. Kablovski
i parapetni kanali od plastike u
standardnom programu isporuke
nude se u RAL-bojama čisto bela
(RAL 9010), svetlo siva (RAL
7035), siva (RAL 7030) i krembela (RAL 9001). Kod sistema parapetnih kanala i instalacionih stubova od čeličnog lima ili aluminijuma, u ponudi su standardne boje
čisto bela, svetlo siva i krem bela.
Zahvaljujući oslojenosti prahom moguce su i druge RAL-boje u
oblasti čeličnog lima i aluminijuma.
Odstupajući od RAL-standarda moze po želji da se sprovede i
oslojavanje NCS- i DB-bojama.
LFS
OBO
11
18
OBO
LFS
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
20
Pomoć za montažu LKM kablovskog kanala, metal
LFS
OBO
19
Oblast primene Mašine
U oblasti mašinskih soba, LKM-kablovski kanal
od čeličnog lima, primenjuje se kao dodatna
zaštita za kablove.
Oblast primene Hodnik, stepenište
Svuda gde je potrebno kablove mehanički
zaštititi, može da se primeni kablovski kanal
LKM od metala.
Montaža kanala Mašinski prostor
LKM kablovski kanal od čeličnog lima se pricvrscuje npr. vijcima sa cilindričnom glavom tipa 341 na mašinu.
Montaža kanala Zid
Pomoću tiplova za ukucavanje tipa 910/SD,
LKM-kanal može direktno da se pričvrsti na zid.
Montaža Unutrašnji ugao
Fazonski komadi se, kao i LKM-kanal, montiraju na odgovarajućim mestima.
Montaža Spojnica kanala
Spojnica kanala se nakon motaže LKM-kanala
spaja sa unutrašnje strane veznim delovima.
Na ovaj način se istovremeno obezbeđuje i
izjednačavanje potencijala ova dva dela.
Montaža Pregradni zid
Pregrada se montira u profile koje se nalaze na
podu kanala. Tom prilikom se obezbeđuje
izjednačavanje potencijala bez potrebe koriscenja dodatnih pomoćnih elemenata.
Montaža Držač kablova
Držač provodnika se montira pomoću vijaka za
pričvršćivanje kanala. Kablovi mogu da se
obuhvate vezicama za kablove tipa 555.
Montaža Spojnica kanala
Spojnica kanala se postavlja u perforacije u
podu kanala a zatim uglavljuje u konturu na
poklopcu. Mogu da se postavljaju i međusobno
pomereno. Ugradnja pregrade je moguća i
naknadno.
Izjednačavanje potencijala
Izjednačavanje potencijala između poklopca i
donjeg dela obezbeđeno je kroz specijalne
konture poklopca. Uzemljenje LKM-kanala sledi
preko priključnih vezica u podu.
Montaža Zaštitni prsten
Zaštitni prsten za ivice navlači se na otvorene
krajeve LKM-kanala. On sprečava oštećenje
provedenih kablova.
Gotova montaža
Zahvaljujući velikom broju fazonskih komada i
dodatnih delova, svaka instalacija može da se
izvrši individualno.
20
OBO
LFS
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Pomoć za planiranje LKM
Pomoć za montažu LKM kablovskog kanala, metal
LFS
OBO
21
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Materijali od plastike
ABS/ASA — Akrilnitril-Butadien-Stirol
Termička postojanost:
stalna do 70°C, kratkoročna do 85°C
kao i do oko minus 40°C*.
Postojano na
Mravlja kiselina, limunska kiselina, mlečna kiselina.
Uslovno postojano na
Sona kiselina, sumporna kiselina.
Nepostojano na
Aceton, benzin, benzol, rastvarači boja i lakova, butanska kiselina, hlor,
sirćetna kiselina, azotna kiselina.
Opasnost od pucanja usled napona
Relativno visoko, slično kao kod polistirola.
GUM — guma
HP — Čvrst karton
MGUM — Celularna guma
POM — poliacetal
Termička postojanost:
stalna do oko 100°C, kratkoročna do oko 130°C
kao i do minus 40°C.
Postojano na
Aceton, etar, benzin, slaba sirćetna kiselina, benzol, lož-ulje, ulja i masti,
toluen.
Nepostojano na
Metilenhlorid, trihloretilen, sona kiselina, azotna kiselina, sumporna
kiselina.
Opasnost od pucanja usled napona
Nisko
PA — poliamid
Termička postojanost:
stalna do oko 90°C, kratkoročna do oko 130°C
kao i do oko minus 40°C*.
Hemijska postojanost uopšte kao i kod polietilena.
Postojano na
benzin, benzol, dizel-ulje, aceton, rastvarači boja i lakova, ulja i masti.
Nepostojano na
Natrijumhipohlorit, većina kiselina, hlor.
Opasnost od pucanja usled napona
Pri vlažnosti kao što je vazdušna nisko, samo kod nekih vodenijih
rastvora soli.
Kod veoma isušenih delova (visoka temperatura i ekstremno niska
vlažnost vazduha) jaka osetljivost na goriva i različite rastvarače.
Termička postojanost:
stalna do oko 100-110°C, kratkoročna do 160°C
kao i do oko minus 40°C*.
Postojano na
benzin, benzol, dizel-ulje, aceton, rastvarači za boje i lakove, ulja i masti.
Naprsline usled napona izazvanih kombinacijom uticaja.
Nepostojano na
Natrijumhipohlorit, većina kiselina, hlor.
Opasnost od pucanja usled napona
Pri vlažnosti kao što je vazdušna nisko, samo kod nekih vodenijih
rastvora soli. Kod veoma isušenih delova (visoka temperatura i ekstremno
niska vlažnost vazduha) jaka osetljivost na goriva i različite rastvarače.
Termička postojanost:
tvrde vrste trajno do oko 90°C, kratkoročno do oko 105°C,
meke vrste trajno do oko 80°C, kratkoročno do oko 100°C kao i do oko
minus 40°C*.
Postojano na
Alkalije i neorganske kiseline.
Uslovno postojano na
Aceton, organske kiseline, benzin, benzol, dizel-ulje, većina ulja.
Nepostojano na
Hlor, ugljovodonici, oksidirajuće kiseline.
Opasnost od pucanja usled napona
Relativno visok.
Naprsline usled napona izazvanih kombinacijom uticaja mogu između
ostalog biti izazvane acetonom, različitim alkoholima, mravljom kiselinom,
etanolom, benzinom, benzolom, butanskom kiselinom, sirćetnom
kiselinom, formaldehidom, različitim uljima, peroleumom, propanolom,
azotnom kiselinom, sonom kiselinom, sumpornom kiselinom, rastvorima
sapuna, terpentinom, trihloretilenom, limunskom kiselinom.
PP — polipropilen
Termička postojanost:
stalna do oko 90°C, kratkoročna do oko 110°C
kao i do oko minus 30°C*.
Hemijska postojanost uopšte kao i kod polietilena.
Postojano na
Alkalije i neorganske kiseline
Uslovno postojano na
Aceton, organske kiseline, benzin, benzol, dizel-ulje, većina ulja
Nepostojano na
Hlor, ugljovodonici, oksidirajuće kiseline
Opasnost od pucanja usled napona
Nisko, samo kod nekih kiselina kao što su hromna kiselina,
fluorovodonična i sona kiselina, kao i azotni oksid.
PVC — polivinil-hlorid
Termička postojanost:
stalna do oko 65°C, kratkoročna do 75°C kao i do oko minus 30°C*.
Postojano na
Slabe kiseline, alkalije, ulja i masti, benzin.
Nepostojano na
Jake kiseline, benzol, aceton, jod, toluen, trihloretilen.
Opasnost od pucanja usled napona
Nisko, samo kod nekih rastvarača kao što su benzol i aceton.
PPO — polifenilenoksid
Termička postojanost:
-30°C do + 85°C
Nepostojano na
Masti, maziva i goriva
PC — polikarbonat
Termička postojanost:
stalna do oko 110°C (u vodi 60°C), kratkoročna do 125°C
kao i do ispod minus 35°C.
Postojano na
benzin, terpentin, većina slabih kiselina.
Nepostojano na
Aceton, benzol, hlor, metilen-hlorid, većina koncentrovanih kiselina.
Opasnost od pucanja usled napona
Relativno nisko,
mediji koji izazivaju naprsline usled napona izazvanih kombinacijom
uticaja su, između ostalih, benzin, aromatični ugljovodonici, metanol,
butanol, aceton, terpentin.
Ostale informacije
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
PA/GF — poliamid, ojačan staklenim vlaknima
PE — Polietilen
PC/ABS — Polikarbonat/Akrilnitril-ButadienStirol
LFS
OBO
75
Evropska klasifikacija
WDK
kablovski kanal
LKM
kablovski kanal
SKL
podni kanal
VK
kanal za ožičenje
GEK-K
Rapid 45 parapetni kanal
GEK-A
Rapid 45 parapetni kanal
GK
parapetni kanal
GS
parapetni kanal
GEK-A
parapetni kanal
ISS
instalacioni stub
6,1
Prema materijalu
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
6,2
Prema otpornosti na udarce za instalaciju i primenu
*1
6.2.1
Elektroinstalacioni sistemi kanala za udarnu energiju 0,5
J.
x
*1
6.2.2
Elektroinstalacioni sistemi kanala za udarnu energiju 1 J.
*1
6.2.3
Elektroinstalacioni sistemi kanala za udarnu energiju 2 J.
*1
x
6.2.4
Elektroinstalacioni sistemi kanala za udarnu energiju 5 J.
*1
x
x
6.2.5
Elektroinstalacioni sistemi kanala za udarnu energiju 20
J.
*1
x
x
x
x
6,3
Prema temperaturi, kao što je navedeno u tabelama 1, 2
i3
Tabela 1: Minimalne temperature skladištenja i transporta ± 2 °C
-45
-25
x
x
x
x
x
-15
x
x
x
-5
x
x
x
Tabela 2: Minimalne temperature instalacije i primene ±
2 °C
-25
x
x
x
x
x
-15
x
x
-5
x
x
+5
+15
x
Tabela 3: Maksimalne temperature primene ± 2 °C
+60
x
x
x
x
x
x
x
x
x
+90
+105
+120
6,4
Prema zaštiti od širenja vatre
6.4.1
Elektroinstalacioni sistemi kroz koje se širi požar
x
x
x
x
6.4.2
Elektroinstalacioni sistemi kroz koje se ne širi požar
x
x
x
x
x
x
x odgovarajuća klasifikacija, *1 u fazi ispitivanja, *2 u fazi savetovanja
76
OBO
LFS
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Ostale informacije
Klasifikacija prema EN 50085-1
Evropska klasifikacija
LKM
kablovski kanal
SKL
podni kanal
GEK-K
Rapid 45 parapetni kanal
GEK-A
Rapid 45 parapetni kanal
GK
parapetni kanal
GS
parapetni kanal
GEK-A
parapetni kanal
ISS
instalacioni stub
6,5
Prema električnoj provodljivosti
6.5.1
Elektroinstalacioni sistem kanala sa elektricnom provodljivošću
x
x
x
x
x
6.5.2
Elektroinstalacioni sistem kanala bez elektricne provodljivosti
x
x
x
x
x
6,6
Prema električnim izolacionim karakteristikama
6.6.1
Elektroinstalacioni sistem kanala bez elektroizolacione karakteristike
x
x
x
x
x
6.6.2
Elektroinstalacioni sistem kanala sa elektroizolacionom karakteristikom
x
x
x
x
x
6,7
Prema ponuđenim vrstama zaštite kroz kuciste, odnosno omotač po EN 60529:1991
6.7.1
Prema zaštiti od čvrstih stranih tela
IP20
IP30
IP41
IP40
IP40
IP30
IP30
IP30
IP30
6.7.2
Prema zaštiti od prodiranja vode
6.7.3
Prema zaštiti od kontakta opasnih delova
6,8
Prema zaštiti od korozivnih ili prljajućih
supstanci
*2
6,9
Prema načinu pričvršćivanja poklopca sistema kanala
6.9.1
Poklopac sistema elektroinstalacionih kanala otvoriti bez alata
x
x
x
6.9.2
Poklopac sistema elektroinstalacionih kanala otvarati samo sa alatom
x
x
x
x
x
6,10
Prema električnom zaštitnom razdvajanju
6.10.1
Elektroinstalacioni sistemi kanala bez internog zaštitnog rastavnog elementa
x
x
x
x
x
6.10.2
Elektroinstalacioni sistemi kanala sa internim zaštitnim rastavnim elementom
x
x
x
x
VK
kanal za ožičenje
WDK
kablovski kanal
x odgovarajuća klasifikacija, *2 u fazi savetovanja
Ostale informacije
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Klasifikacija prema EN 50085-1
LFS
OBO
77
Evropska klasifikacija
6.101.3
Uzidni/nazidni elektroinstalacioni kanal na zidu ili
plafonu
6.101.3.1
Uzidni/nazidni elektroinstalacioni kanal na zidu.
x
x
x
x
x
x
x
6.101.3.2
Uzidni/nazidni elektroinstalacioni kanal na plafonu.
x
x
x
x
x
x
x
6.101.3.3
Elektroinstalacioni kanal na zidu i podržan podom.
x
6.101.3.4
Elektroinstalacioni kanal na zidu i podržan nekom
drugom horizontalnom površinom, a ne podom.
6.101.4
Elektroinstalacioni sistem kanala, montira sa rastojanjem od zida ili plafona sa pričvrsnim nosacima
x
x
x
x
x
6,102
Prema zaštiti od kontakta između tečnosti i izolovanih provodnika i delova pod naponom u slučaju
podnih kanala i mokrog čišćenja podova
6.102.1
Nema podataka
6.102.2
Voditi se potpuno uputsvima proizvođača koja
ograničavaju ugradnu poziciju sistema elektroinstalacionih kanala.
x
x
6.102.3
Voditi se potpuno uputstvima proizvođača koje dozvoljavaju sve instalacije sistema elektroinstalacionih kanala, ali ograničavaju položaj izolovanih
provodnika i delova pod naponom u sistemu elektroinstalacionih kanala.
6.102.4
Voditi se potpuno uputstvima proizvođača koje dozvoljavaju sve instalacije sistema elektroinstalacionih kanala, ali dozvoljavaju i položaj izolovanih
provodnika i delova pod naponom u sistemu elektroinstalacionih kanala.
6,103
Prema tipu
6.103.1
Tip-1 sistem elektroinstalacionih kanala
x
6.103.2
Tip-2 elektroinstalacionih kanala (razdelni sistem
elektroinstalacionih kanala)
x
x
6.103.3
Tip-3 elektroinstalacionih kanala (instalacioni sistem elektroinstalacionih kanala)
x
x
x
x
x
x
Ostale informacije
x odgovarajuća klasifikacija
78
OBO
LFS
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
ISS
instalacioni stub
GEK-A
parapetni kanal
GS
parapetni kanal
GK
parapetni kanal
GEK-A
Rapid 45 parapetni kanal
GEK-K
Rapid 45 parapetni kanal
VK
kanal za ožičenje
SKL
podni kanal
LKM
kablovski kanal
WDK
kablovski kanal
Klasifikacija prema EN 50085-2-1
Otpornost čvrste PVC na hemikalije
Medijum
Temp.
°C
Postojanost
1.3-benzol-disulfonska kiselina
1.3-butadien
20
20
A
A
2.4-hlorobenzoil hlorid
2-amino-2.2-difenilsirćetna kiselina
20
20
A
A
4-hlor benzaldehid-2-sulfonska kiselina
4-hlor-2-nitranilin
20
20
A
C
5-amino-2-hidroksi benzoeva kiselina
20
A
20
20
20
40
20
20
50
20
20
20
20
20
20
60
20
50
< 40
20
20
20
40
60
< 60
60
30
20
20
20
20
20
20
A
C
A
B
B
A
A
C
B
A
C
C
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
C
A
C
A
A
C
Benzilhlorid
Benzin, bez aromata
Benzin, sa benzolom
Benzoefenon 100%
Benzoeva kiselina
Benzol
Benzol-benzoeva kiselina
Benzol-sulfonska kiselina
Benzotrifluorid
Benzotrihlorid
Betene
Bezbojni lak
Biljna ulja
Boraks
Borati (NA-)
Borna fluorovodonična kiselina
Borna kiselina
Brom, gas, suv
Brom, tečan
Bromati (K-, Na-)
Brom-benzol
Bromhlormetan
Bromhlorpropan
Bromidi (K-, Na- u. a.)
Bromna kiselina
Bromna voda
Bromna vodonična kiselina do 40%
Bromni vodonik 100%
Bromni vodonik 100%
Bromoform 100%
Butan, gas, 30%
Butandioli do 10%
Butandioli preko 60%
Butandioli preko 60%
Butanol
Buter-mleko
Butilacetat
Butilbutirat
Butilfenoli
Butilglikolat
Butilhlorid
20
60
20
20
40
20
20
60
20
20
20
60
40
40
20
20
20
20
20
40
20
20
20
60
20
20
60
20
60
20
20
20
40
20
60
20
20
20
20
20
20
C
A
C
C
A
C
A
A
C
C
A
C
A
A
A
A
A
A
C
A
C
C
C
A
A
A
A
A
B
C
A
A
B
C
A
A
C
C
C
C
C
Cijanidi (K-, Na- do 50%)
Cijanoamid
Cijanovodonična kiselina
Cijan-sirćetna kiselina
Cikloheksanol
Cikloheksanon
Citrati (amonijum-, Na)
60
20
40
20
20
20
20
A
A
A
C
C
C
A
Abietinska kiselina
Acetaldehid 100%
Acetaldehid 40%
Acetaldehid 40%
Acetaldehid, sadržaj sirćetne kiseline 90:10
Acetanilid 100%
Acetati (amonijum, natrijum i drugi)
Acetilaceton (2.4-pentadion)
Acetilen 100%
Acetil-salicijumska kiselina
Acetofenon (metilfenil keton)
Aceton
Adipinska kiselina
Adipinska kiselina
Alizarin 100%
Alkalne sulfonske kiseline
Alkoholni napici
Aminobenzol (anilin) (p-)
Aminobenzol (anilin) sulfonska kiselina (m-, o-, p-)
Aminosalicilna kiselina (p-)
Amonijak (isparenja svih koncentracija)
Amonijak (isparenja svih koncentracija)
Amonijak, bez vode, tečan
Amonijumhidroksid
Anhidrid benzoeve kiseline
Anhidrid sirćetne kiseline
Anilin 100%
Anilinhlorid, zasićeni rastvori
Askorbinska kiselina
Asparaginska kiselina
Azotni oksidi
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
A = veoma dobra postojanost
B = prosečna postojanost
C = nije postojano
Medijum
Temp.
°C
Postojanost
Debljina
Dibrometilen
Dibutilftalat
Dibutiloksalat
Dietilamin 100%
Dietilenglikol
Dietileter
Difenil
Difenilamin
Dihloroetilen
Dihloropropilen
Dihromati (K-, Na-)
Dimetileter
Di-n-butileter
Dioksan
Diotilftalat
60
20
20
20
20
60
20
20
20
20
20
50
20
20
20
20
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Etan
Etanol
Etanolamin
Etilacetat
Etilakrilat
Etilbenzol
Etilenglikol
Etilhlorid
20
40
20
20
20
20
20
20
A
A
B
C
C
C
A
C
Fenilhidracin
Fenilhidracinhlorid
Fenilhidracinhlorid
Fenol 1%
Fenol 90%
Fiksir
Fluor
Fluor
Fluoridi (amonijum-, K-, Na- u. a.)
Formaldehid
Formamid 100%
Formiati (amonijum- i dr.)
Fosfati (amonijum-, Na- i dr.)
Fosforna kiselina
Fosforna kiselina
Fosforpentoksid
Fozgen, gas
Fozgen, gas
Fozgen, tečan
Furfuril-alkohol
Furfurol
20
20
60
20
45
60
20
60
60
60
20
20
60
40
60
20
20
60
20
20
20
C
B
C
A
B
A
B
C
A
A
C
A
A
A
B
A
A
B
C
C
C
Glicerin
Glicin
Glikol
Glukonska kiselina
Glukoza
Glukoza
Glutaminska kiselina
60
40
60
20
60
50
20
A
A
A
A
A
A
A
Heksacianoferati-II (Na-)
Heksacianoferati-III (K-)
Heksafluorosilikati (amonijum-, K- i dr.)
Heksafluorosilikati 32%
Heksahloretan
Heksametilentetramin (urotropin) 40% vodeni rastvor
Heptan
Hidracin razređeni rastvor 100%
Hidracin razređeni rastvor 30%
Hidrofluorična kiselina do 40%
Hidrofluorična kiselina do 40%
Hidroksidi (alkalni metal-)
Hidroksidi (K-, Na-)
Hipohloriti (K-, Na-, i dr)
Hlor, gas, suv 0.5%
Hlor, gas, suv 100%
Hlor, gas, vlažan 5%
Hlor, tečan
Hloracetaldehid
Hloracetilhlorid
Hloracetoni
Hloranilini
Hlorati (K-, Na- i dr.)
Hlorati (K-, Na- i dr.)
Hlorati (K-, Na- i dr.)
Hlorbenzaldehid
Hlorbenzoilhlorid
Hlorbenzol
Hlorbenzoltrifluorid
Hlorcijan
Hloridi (amonijum, Na-, i dr.)
Hlorna kiselina do 20%
Hlorna kiselina do 20%
Hlorna sirćetna kiselina
Hlorna voda (zasićeni rastvori)
Hloroetilbenzol
40
40
60
60
20
60
20
20
20
40
60
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
20
60
60
20
20
20
20
20
20
40
60
20
20
20
A
A
A
A
C
A
A
C
A
A
B
A
A
A
A
B
B
C
C
C
C
C
A
B
A
C
C
C
C
A
A
A
B
A
B
C
LFS
OBO
Ostale informacije
A = veoma dobra postojanost
B = prosečna postojanost
C = nije postojano
79
Otpornost čvrste PVC na hemikalije
Temp.
Medijum
Ostale informacije
A = veoma dobra postojanost
B = prosečna postojanost
C = nije postojano
°C
Postojanost
Hloroform
Hlorokresoli
Hloronaftalini
Hloronitrobenzo-kiselina
Hlorovodonik (gas, suv i vlažan)
Hrom kiselina do 50%
Hrom sumporna kiselina
Hrom-alaun
Hromati (K-, Na- do 50%)
Huminska kiselina
20
20
20
20
40
40
30
60
50
20
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
Izbeljivač, 12% aktivni hlor
Izbeljivač, 12% aktivni hlor
Izobutilfosfat
40
60
20
A
B
C
Jabučna kiselina
Jedinjenja alkohola 100%
Jedinjenja alkohola 100%
Jedinjenja hlorida
Jod
Jodati (K-, Na- i dr.)
Jodidi (K-, Na-)
20
20
60
20
20
60
60
A
B
C
C
C
A
A
Karakteristike materijala
Katran, bez aromata
Kiseonik
Krezoli
Krv
Ksiloli
Kumol
20
60
20
40
20
20
A
A
C
A
C
C
Laneno ulje
Limunska kiselina
Limunska kiselina
Linolenska kiselina
60
20
60
60
A
A
B
A
Mazivo
Metanol 100%
Metanol 100%
Metilamin
Metilbromid
Metilenhlorid
Metilhlorid
Metilmetakrilat
Mineralna ulja
Mlečna kiselina 10%
Mlečna kiselina 10%
Mlečna kiselina 100%
Mleko
Mravlja kiselina 100%
Mravlja kiselina 100%
Mravlja kiselina 50%
20
40
60
20
20
20
20
20
60
20
60
20
20
20
60
40
A
A
B
B
C
C
C
C
C
A
C
C
A
B
C
A
N, N-dietilanilin
Naftalin
nisko hlorna kiselina
Nitrati (amonijum-, K- i dr.)
Nitriti (K-, Na- i dr.)
Nitrobenzol
Nitroglicerin
20
20
60
60
60
20
20
C
C
A
A
A
C
B
Oksalati (amonijum-, Na- i dr.)
Oksalna kiselina
Ozon 10%
Ozon 10%
60
40
30
60
A
A
A
B
Palmitinska kiselina
Pantotenska (buter) kiselina 100%
Pantotenska (buter) kiselina 20%
Pantotenska (buter) kiselina 20%
Parafin
Pentihlorid
Pentilacetat
Pentilalkohol
Pentillaurat
Perbonat (K-)
Perhlorat
Perhlorinska kiselina 70%
Permanganat (K-) 6 do 15%
Permanganat (K-) 6 do 15%
Permanganat (K-) do 6%
Peroksi mono sumporna kiselina (Karo kiselina)
Peroksid vodonika do 30%
Peroksid vodonika do 90%
Persulfat (amonijum-, K- i dr.)
Petrolej
Piridin
Pivarska komina
Pivo
Propan
Propanol
20
20
20
60
40
20
20
60
20
60
40
20
40
60
60
20
60
20
40
60
20
20
60
20
60
A
C
A
C
A
C
C
A
C
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Razvijač
40
A
80
OBO
LFS
Medijum
Temp.
°C
Postojanost
Ricinusovo ulje
Rodanidi (amonijum- i dr.)
60
60
A
A
Salicilna kiselina
20
A
Šalitra (kalijum nitrat) 25%
Šalitra (kalijum nitrat) 25%
Šalitra (kalijum nitrat) 50%
Šalitra (kalijum nitrat) 50%
Šalitra (kalijum nitrat) 95%
Šalitra (kalijum nitrat) kiselina do 50%
Šalitra (kalijum nitrat) kiselina do 98%
20
60
20
50
20
50
20
A
B
A
B
C
A
C
Sapunica
Silikati (K-)
Sirćetna kiselina 10%
Sirćetna kiselina 100%
Sirćetna kiselina 100%
Sirćetna kiselina 25%
Sirćetna kiselina 25-70%
Slana voda
Smola
Sok od jabuke
Sona kiselina do 30%
Sona kiselina do 30%
Sona kiselina do 37%
Sona kiselina do 37%
Sredstvo za štavljenje kože
Stearinska kiselina
Sulfati (amonijum-, Na i dr.)
sulfatna kiselina
Sulfiti (amonijum-, Na- i dr.)
Sumporna kiselina 40%
Sumporna kiselina do 50%
Sumporna kiselina do 50%
Sumporna kiselina do 80%
Sumporna kiselina do 80%
Sumporna kiselina do 96%
Sumporna kiselina do 96%
Sumporna kiselina, isparenja (10%-ni oleum)
Sumporni dioksid, gas, suv i vlažan 100%
Sumporni ugljenik 100%
Sumporni vodonik
Svetlosni gas
Svinjska mast
40
20
60
20
60
40
40
60
20
60
20
60
20
40
20
60
60
60
60
20
50
60
40
60
20
60
20
60
20
60
20
20
A
A
A
A
B
A
A
A
C
A
A
B
A
B
A
A
A
A
A
C
A
A
C
B
A
B
C
A
B
A
A
A
Talk
Terpentin
Tetraetil olovo
Tetrahidrofuran
Toluol
Trihloretilen
60
20
60
20
20
20
A
A
A
C
A
C
Ugljendioksid
Ugljenmonoksid
Ulje za transformatore
Uljna kiselina
Urin
60
60
60
60
60
A
A
A
A
C
Vinilacetat
Vino
Vinska kiselina
Vinsko sirće
Viskoza - rastvori
Voda
Voda
20
40
60
50
60
40
60
C
A
A
A
A
A
B
Želatin
60
A
Karakteristike primenjenog materijala, čvrsta-PVC plastika
Oznaka materijala po DIN 7748
PVC-U-E-D-08004-28
Longitudinalna čvrstoća
po DIN 53 455
min. 40 N/mm²
Elastičnost
po DIN 53 455 min. 65%
Dielektrična otpornost
po DIN 53 481
min. 20/KVmm
Površinski otpor
po DIN 53 482
min. 10 10
Postojanost oblika na toplotu
po DIN 53 460/B
min. 75 °C
Postojanost na temperaturu u primeni maks. 65 °C
Zapaljivost
prema UL 94 stepen V-0
Ispitivanje užarenim vlaknom
prema DIN IEC
695 960 °C
Klasifikacija materijala
prema DIN EN 4102, klase B1 i B2 ispitane
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
A = veoma dobra postojanost
B = prosečna postojanost
C = nije postojano
LFS
OBO
81
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
136
OBO
LFS
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Visina kanala 20 mm
Visina kanala 30 mm
95
139
Dubina kanala 30 mm
Visina kanala 30 mm
140
Dubina kanala 40 mm
Visina kanala 40 mm
Visina kanala 60 mm
141
143
Dubina kanala 60 mm
Visina kanala 60 mm
Visina kanala 100 mm
Visina kanala150 mm
145
147
149
Visina kanala 200 mm
151
Dubina kanala 80 mm
Visina kanala 80 mm
153
Pribor
Pregrada
Držač kablova
Spojnica kanala
155
155
155
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Dubina kanala 24 mm
LFS
OBO
137
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 20 mm, visina kanala 20 mm
Kanal, tip LKM 20020
Boja
Dužina
Pakov.
Težina
mm
m
kg/100 m
LKM20020FS
2000
—
LKM20020RW čistobela 2000
32
32
46,000 6246 96 6
46,000 6248 46 2
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
St čelik
Art.-Br.
RSD/m
20
Tip
24
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih
elemanata.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM SV20 45 19,7
10
Težina
0,160 6247 43 1
G galvanski pocinkovano
St čelik
Art.-Br.
RSD/kom.
Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.
Zaštitna guma
Tip
Boja Dim. Dim.
a
b
mm mm
KSR20020 siva 28
24
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
0,900 6249 84 2
RSD/kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.
138
OBO
LFS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 20 mm, visina kanala 30 mm
Kanal, tip LKM 20030
30
Tip
24
Boja
Dužina
Pakov.
Težina
mm
m
kg/100 m
LKM20030FS
2000
—
LKM20030RW čistobela 2000
58,000 6246 97 4
58,000 6248 47 0
24
24
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
St čelik
Art.-Br.
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih
elemanata.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
mm
LKM SV30 53,8 29,5
Težina
0,400 6247 43 4
10
G galvanski pocinkovano
St čelik
Art.-Br.
RSD/kom.
Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.
Zaštitna guma
Tip
Boja Dim. Dim.
a
b
mm mm
KSR20030 siva 34
28
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
1,100 6249 84 4
RSD/kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
139
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 30 mm, visina kanala 30 mm
Kanal, tip LKM 30030
Tip
Boja
Dužina
Pakov.
Težina
mm
m
kg/100 m
LKM30030FS
2000
—
LKM30030RW čistobela 2000
1
1
51,500 6246 98 2
51,500 6248 48 2
FS pocinkovani lim
St čelik
Art.-Br.
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih
elemanata.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
mm
LKM SV30 53,8 29,5
10
Težina
0,400 6247 43 4
G galvanski pocinkovano
St čelik
Art.-Br.
RSD/kom.
Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.
Zaštitna guma
Tip
Boja Dim. Dim.
a
b
mm mm
KSR30030 siva 34
34
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
1,300 6249 84 5
RSD/kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.
140
OBO
LFS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 40 mm, visina kanala 40 mm
Kanal, tip LKM 40040
40
Tip
40
Boja
Dužina
Pakov.
Težina
mm
m
kg/100 m
LKM40040FS
2000
—
LKM40040RW čistobela 2000
Art.-Br.
127,600 6246 99 0
127,600 6248 49 7
16
16
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
St čelik
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih
elemanata.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM SV40 76 29,6
Težina
Art.-Br.
1,000 6247 45 8
10
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
RSD/kom.
Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.
Unutrašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
28,000 6247 65 2
4
28,000 6249 16 7
LKM I40040FS
160
—
LKM I40040RW čistobela 160
St čelik
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Spoljašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
38,600 6247 56 3
4
38,600 6249 08 6
LKM A40040FS
160
—
LKM A40040RW čistobela 160
St čelik
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
T-komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
4
39,700 6247 72 5
4
39,700 6249 25 6
LKM T40040FS
280 140
—
LKM T40040RW čistobela 280 140
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Ravan ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
37,100 6247 49 0
4
37,100 6248 99 3
LKM F40040FS
160
—
LKM F40040RW čistobela 160
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM E40040FS
40
—
LKM E40040RW čistobela 40
St čelik
38
38
10
10
Težina
Art.-Br.
2,500 6247 88 1
2,500 6249 41 8
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
141
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 40 mm, visina kanala 40 mm
Zaštitna guma
Tip
Boja Dim. Dim.
a
b
mm mm
KSR40040 siva 47,7 44
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
1,800 6249 84 6
RSD/kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.
142
OBO
LFS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 40 mm, visina kanala 60 mm
Kanal, tip LKM 40060
Boja
60
Tip
Dužina
Pakov.
Težina
mm
m
kg/100 m
LKM40060FS
2000
—
LKM40060RW čistobela 2000
40
Art.-Br.
151,200 6247 01 6
151,200 6248 51 9
8
8
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
St čelik
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih
elemanata.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM SV40 76 29,6
Težina
Art.-Br.
1,000 6247 45 8
10
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4301
RSD/kom.
Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.
Držač kablova
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM Z60 46
30
St čelik
Težina
10
Art.-Br.
1,100 6249 90 6
FS pocinkovani lim
RSD/kom.
Držač kablova za fiksiranje provodnika kod vertikalnih instalacija.
Unutrašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
31,400 6247 66 0
4
31,400 6249 17 5
LKM I40060FS
160
—
LKM I40060RW čistobela 160
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Spoljašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
46,300 6247 57 1
4
46,300 6249 09 4
LKM A40060FS
160
—
LKM A40060RW čistobela 160
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
T-komad
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
4
46,800 6247 73 3
4
46,800 6249 26 4
LKM T40060FS
300 180
—
LKM T40060RW čistobela 300 180
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Ravan ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
47,400 6247 50 4
4
47,400 6249 00 0
LKM F40060FS
180
—
LKM F40060RW čistobela 180
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
143
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 40 mm, visina kanala 60 mm
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM E40060FS
60
—
LKM E40060RW čistobela 60
38
38
10
10
Težina
3,000 6247 90 3
3,000 6249 42 6
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
St čelik
Art.-Br.
RSD/kom.
Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava
Zaštitna guma
Tip
Boja Dim. Dim.
a
b
mm mm
KSR40060 siva 47
64
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
2,300 6249 84 8
RSD/kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.
144
OBO
LFS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 60 mm, visina kanala 60 mm
Kanal, tip LKM 60060
Boja
60
Tip
Dužina
Pakov.
Težina
mm
m
kg/100 m
LKM60060FS
2000
—
LKM60060RW čistobela 2000
60
Art.-Br.
174,700 6247 09 1
174,700 6248 60 8
8
8
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
St čelik
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih
elemanata.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM SV60 75
50
Težina
Art.-Br.
1,600 6247 46 6
10
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4310
RSD/kom.
Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.
Unutrašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
31,900 6248 12 8
4
31,900 6249 61 2
LKM I60060FS
180
—
LKM I60060RW čistobela 180
St čelik
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Spoljašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
55,800 6248 04 7
4
55,800 6249 55 8
LKM A60060FS
180
—
LKM A60060RW čistobela 180
St čelik
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
T-komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
4
54,200 6248 18 7
4
54,200 6249 67 1
LKM T60060FS
300 180
—
LKM T60060RW čistobela 300 180
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Ravan ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
54,700 6247 98 9
4
54,700 6249 48 5
LKM F60060FS
180
—
LKM F60060RW čistobela 180
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM E60060FS
63
—
LKM E60060RW čistobela 63
St čelik
60
60
10
10
Težina
Art.-Br.
4,500 6248 28 4
4,500 6249 79 5
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
145
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 60 mm, visina kanala 60 mm
Zaštitna guma
Tip
Boja Dim. Dim.
a
b
mm mm
KSR60060 siva 67,7 64
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
10
2,400 6249 85 0
RSD/kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.
146
OBO
LFS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 60 mm, visina kanala 100 mm
Kanal, tip LKM 60100
Boja
100
Tip
Dužina
Pakov.
Težina
mm
m
kg/100 m
LKM60100FS
2000
—
LKM60100RW čistobela 2000
60
Art.-Br.
221,700 6247 11 3
221,700 6248 62 4
8
8
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
St čelik
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih
elemanata.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM SV60 75
50
Težina
Art.-Br.
1,600 6247 46 6
10
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4310
RSD/kom.
Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.
Unutrašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
39,400 6248 14 4
4
39,400 6249 63 9
LKM I60100FS
180
—
LKM I60100RW čistobela 180
St čelik
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Spoljašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
73,100 6248 06 3
4
73,100 6249 57 4
LKM A60100FS
180
—
LKM A60100RW čistobela 180
St čelik
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
T-komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
4
69,200 6248 20 9
4
69,200 6249 70 1
LKM T60100FS
340 220
—
LKM T60100RW čistobela 340 220
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Ravan ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
63,400 6248 00 4
4
63,400 6249 50 7
LKM F60100FS
220
—
LKM F60100RW čistobela 220
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM E60100FS
100 63
—
LKM E60100RW čistobela 100 63
St čelik
10
10
Težina
Art.-Br.
6,200 6248 30 6
6,500 6249 81 7
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
147
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 60 mm, visina kanala 100 mm
Zaštitna guma
Tip
Boja Dim. Dim.
a
b
mm
mm
KSR60100 siva 104 67,7
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
5
3,400 6249 85 2
PE Polietilen
RSD/kom.
Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.
Spojnica kanala za održavanje funkcionalnosti E30 - E90
Pakov.
Tip
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
LKM KF 60100
St čelik
10
FS pocinkovani lim
9,800 6249 88 1
RSD/kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stezaljke kanala za kablovski kanal od metala tipa LKM 60100. Stezaljka kanala je neophodna
kada se kanal primenjuje u postrojenjima sa kablovima i provodnicima sa integrisanim odrzavanjem funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12. Bliže informacije mogu se pronaći u BSS katalogu i aktuelnim serifikatima na internetu.
148
OBO
LFS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 60 mm, visina kanala 150 mm
Kanal, tip LKM 60150
Boja
150
Tip
Dužina
Pakov.
Težina
mm
m
kg/100 m
LKM60150FS
2000
—
LKM60150CRW čistobela 2000
280,100 6247 14 8
280,100 6248 64 0
8
8
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
St čelik
60
Art.-Br.
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih
elemanata.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM SV60 75
50
Težina
Art.-Br.
1,600 6247 46 6
10
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4310
RSD/kom.
Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.
Unutrašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
48,400 6248 15 2
4
48,400 6249 64 7
LKM I60150FS
180
—
LKM I60150RW čistobela 180
St čelik
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Spoljašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
91,300 6248 07 1
4
91,300 6249 58 2
LKM A60150FS
180
—
LKM A60150RW čistobela 180
St čelik
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
T-komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
4
87,600 6248 21 7
4
87,600 6249 72 8
LKM T60150FS
390 270
—
LKM T60150RW čistobela 390 270
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Ravan ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
113,500 6248 01 2
4
113,500 6249 51 5
LKM F60150FS
270
—
LKM F60150RW čistobela 270
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM E60150FS
150 63
—
LKM E60150RW čistobela 150 63
St čelik
10
10
Težina
Art.-Br.
8,600 6248 31 4
9,000 6249 82 5
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
149
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 60 mm, visina kanala 150 mm
Zaštitna guma
Tip
Boja Dim. Dim.
a
b
mm
mm
KSR60150 siva 154 67,7
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
5
4,400 6249 85 4
RSD/kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.
150
OBO
LFS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 60 mm, visina kanala 200 mm
Kanal, tip LKM 60200
Boja
200
Tip
Dužina
Pakov.
Težina
mm
m
kg/100 m
LKM60200FS
2000
—
LKM60200RW čistobela 2000
338,700 6247 16 4
338,700 6248 66 7
8
8
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
St čelik
60
Art.-Br.
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih
elemanata.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM SV60 75
50
Težina
Art.-Br.
1,600 6247 46 6
10
V2A Oplemenjeni čelik,
nerđajući 1.4310
RSD/kom.
Poklopac spoja kanala za spajanje donjih delova.
Izjednačavanje potencijala između donjih delova je na taj način obezbeđeno.
Unutrašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
57,500 6248 16 0
4
57,500 6249 65 5
LKM I60200FS
180
—
LKM I60200RW čistobela 180
St čelik
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Spoljašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
114,000 6248 09 8
4
114,000 6249 59 0
LKM A60200FS
180
—
LKM A60200RW čistobela 180
St čelik
Težina
Art.-Br.
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
T-komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
4
106,000 6248 22 5
4
106,000 6249 73 6
LKM T60200FS
440 320
—
LKM T60200RW čistobela 440 320
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Ravan ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
4
154,400 6248 02 0
4
154,400 6249 52 3
LKM F60200FS
320
—
LKM F60200RW čistobela 320
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala bez drugih pomoćnih sredstava između donjeg dela i poklopca.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM E60200FS
200 63
—
LKM E60200RW čistobela 200 63
St čelik
10
10
Težina
Art.-Br.
11,000 6248 32 2
11,500 6249 83 3
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
RSD/kom.
Završni komad levi za zatvaranje LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
151
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 60 mm, visina kanala 200 mm
Zaštitna guma
Tip
Boja Dim. Dim.
a
b
mm
mm
KSR60200 siva 204 67,7
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
5
4,700 6249 85 6
RSD/kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.
152
OBO
LFS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 80 mm, visina kanala 80 mm
LKM kanal, tip LKM 80080
Tip
Boja
Dužina
Pakov.
Težina
mm
m
kg/100 m
LKM80080FS
2000
—
LKM80080RW čistobela 2000
1
1
Art.-Br.
183,500 6247 19 4
183,500 6248 69 4
FS pocinkovani lim
St čelik
RSD/m
Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih
elemanata.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
1
0,000 6247 47 2
LKM SV80 75 65,6
Težina
Art.-Br.
RSD/kom.
St čelik
Spojnica kanala za spajanje donjih delova.
Na ovaj način se obezbeđuje izjednačavanje potencijala između donjih delova kanala.
Unutrašnji ugao
a
a
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
1
0,000 6248 33 6
1
0,000 6248 43 6
LKM I80080FS
160
—
LKM I80080RW čistobela 160
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Unutrašnji ugao za promenu pravca LKM kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava.
Spoljašnji ugao
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
1
0,000 6248 33 2
1
0,000 6248 43 2
LKM A80080FS
200
—
LKM A80080RW čistobela 200
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Spoljašnji ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava.
T-komad
a
b
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
1
0,000 6248 34 0
1
0,000 6248 45 0
LKM T80080FS
300
—
LKM T80080RW čistobela 300
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava.
Ravan ugao
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Tip
Boja
Dim.
a
Pakov.
mm
Komad kg/100 kom.
1
0,000 6248 32 8
1
0,000 6248 42 8
LKM F80080FS
240
—
LKM F80080RW čistobela 240
St čelik
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Ravan ugao zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava.
Završni komad
Tip
Boja
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
1
0,000 6248 34 4
1
0,000 6248 45 4
LKM E80080FS
80
—
LKM E80080RW čistobela 80
St čelik
80
80
Težina
FS pocinkovani lim FSK pocinkovani lim/presvučeno veštačkim materijalima
Art.-Br.
RSD/kom.
Završni komad za zatvaranje LKM kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
153
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Dubina kanala 80 mm, visina kanala 80 mm
Zaštitna guma
Tip
Boja Dim. Dim.
a
b
mm mm
KSR80080 siva 84
84
PE Polietilen
Pakov.
Težina
Art.-Br.
Komad kg/100 kom.
1
3,800 6249 86 5
RSD/kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Zaštitni prsten za krajeve LKM kablovskih kanala.
154
OBO
LFS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LKM sistemi kablovskih kanala od metala
Pribor za kablovski kanal od metala
Pregradni element
Dužina Dim.
a
Tip
mm
Pakov.
Težina
m
kg/100 m
mm
LKM TWS55 2000 55
32
53,000 6249 87 6
FS pocinkovani lim
St čelik
Art.-Br.
RSD/m
Pregradni zid za podelu kanala kod različitih naponskih nivoa.
Pomoću otvora u podu, izjednačavanje potencijala se prenosi na pregradni zid.
Držač kablova
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM Z60 46
30
10
Težina
1,100 6249 90 6
FS pocinkovani lim
St čelik
Art.-Br.
RSD/kom.
Držač kablova za fiksiranje provodnika kod vertikalnih instalacija.
Držač kablova
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM Z100 96
30
10
Težina
2,100 6249 92 2
FS pocinkovani lim
St čelik
Art.-Br.
RSD/kom.
Držač kablova za fiksiranje provodnika kod vertikalnih instalacija.
Držač kablova
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM Z150 146 30
10
Težina
3,000 6249 96 5
FS pocinkovani lim
St čelik
Art.-Br.
RSD/kom.
Držač kablova za fiksiranje provodnika kod vertikalnih instalacija.
Držač kablova
Tip
Dim. Dim.
a
b
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM Z200 166 30
10
Težina
3,600 6249 98 1
FS pocinkovani lim
St čelik
Art.-Br.
RSD/kom.
Držač kablova za fiksiranje provodnika kod vertikalnih instalacija.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim. Dim.
a
b
c
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM K80 25
mm
80 48,5
20
Težina
2,700 6249 88 4
FS pocinkovani lim
St čelik
Art.-Br.
€/100 kom.
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stezaljka kanala za bolje postavljanje povodnika u kanalu.
Stezaljke kanala se navuku na otvore creva i uklope u bočnu stranu.
Spojnica kanala
Tip
Dim. Dim. Dim.
a
b
c
Pakov.
mm mm
Komad kg/100 kom.
LKM K140 25
St čelik
mm
140 48,5
FS pocinkovani lim
20
Težina
Art.-Br.
3,600 6249 88 8
€/100 kom.
Stezaljka kanala za bolje postavljanje povodnika u kanalu.
Stezaljke kanala se navuku na otvore creva i uklope u bočnu stranu.
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
155
360
OBO
LFS
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Registri
Abecedni sadržaj
362
Numerički registar
366
Registar tipova
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
374
LFS
OBO
361
Abecedni sadržaj
Adapter za 90° okrenutu ugradnju prekidača, 348
Adapter zidne konzole za GK, visina kanala 110 mm, 306
Adapter zidne konzole za GK, visina kanala 130 mm, 306
Adapter zidne konzole za GK, visina kanala 170 mm, 306
Alat za uvlačenje, 333
B
Bend-radius, ravan ugao, 189, 192, 194, 201, 205
Bend-Radius, spoljašnji ugao, 189, 192, 195, 202, 206
Bend-Radius, unutrašnji ugao, 189, 192, 195, 201, 205
Blokada zvučne izolacije, 315
C
CEE-kutija za uređaje, 124
CEE-priključna prirubnica 16 A, 124
CEE-priključna prirubnica 32 A, 125
Centralna ploča za Aura-program, pravougani standardni prodor za, 357
kablove
CP-ranžirni kabal, varijanta utikač - utičnica, 353
D
Desni završni komad, 158, 160, 190, 193, 203, 207
Držač kablova, 143, 155
F
Frontalni poklopac, 126
G
Gumena podloga za ISS 140110, 326
Gumena podloga za ISS70110, 324
Gumena podloga za ISS90110, 325
Gumena podloga za ISSO70140, 322
Gumena podloga za ISSRM45, 328
Gumena podloga za ISST70140, 321
Gumena podloga za ISST70140B, 323
I
Instalacioni stub, čelični lim sa poklopcem PVC, 318
Instalacioni stub, čelični lim sa poklopcem, čelični lim, 318
Instalacioni stub, tip ISS110100F, 330
Instalacioni stub, tip ISS110100R, 329
Instalacioni stub, tip ISS120, 320
Instalacioni stub, tip ISS140100F, 331
Instalacioni stub, tip ISS140100R, 331
Instalacioni stub, tip ISS140110, 326
Instalacioni stub, tip ISS140220, 327
Instalacioni stub, tip ISS70110, 324
Instalacioni stub, tip ISS90110, 325
Instalacioni stub, tip ISSHS140250, 335
Instalacioni stub, tip ISSHS140500, 335
Instalacioni stub, tip ISSHS140700, 335
Instalacioni stub, tip ISSHS2D120, 336
Instalacioni stub, tip ISSHS4, 334
Instalacioni stub, tip ISSHS6, 336
Instalacioni stub, tip ISSHSO270140, 335
Instalacioni stub, tip ISSHSO70140, 335
Instalacioni stub, tip ISSO70140, 322
Instalacioni stub, tip ISSRHSM45, 336
Instalacioni stub, tip ISSRM45, 327
Instalacioni stub, tip ISSRM45F, 328
Instalacioni stub, tip ISST70140, 321
Instalacioni stub, tip ISST70140B, 323
Isključni prekidač 1/1 širina modula, 347
Isključni prekidač 1/2 širina modula, 346
Ispust kabla 1/1 širina modula, 349
J
Jedinica utičnice sa poljem za natpise, 1-struka, 358
Jedinica utičnice sa poljem za natpise, 2-struka, 358
362
OBO
LFS
J
Jedinica utičnice sa poljem za natpise, 3-struka, 358
Jedinica utičnice, 1-struka, 357
Jedinica utičnice, 2-struka, 357
Jedinica utičnice, 3-struka, 358
K
Kanal napajanja, 315
Kanal za ožičenje, tip 100100, 178, 181
Kanal za ožičenje, tip 10037, 177, 180
Kanal za ožičenje, tip 10050, 177, 180
Kanal za ožičenje, tip 10075, 177, 181
Kanal za ožičenje, tip 25025, 174
Kanal za ožičenje, tip 37025, 174
Kanal za ožičenje, tip 37037, 174
Kanal za ožičenje, tip 50025, 174
Kanal za ožičenje, tip 50037, 175, 182
Kanal za ožičenje, tip 50050, 175, 182
Kanal za ožičenje, tip 50075, 175, 182
Kanal za ožičenje, tip 75025, 175, 179
Kanal za ožičenje, tip 75037, 176, 179, 182
Kanal za ožičenje, tip 75050, 176, 179, 182
Kanal za ožičenje, tip 75075, 176, 179, 182
Kanal za ožičenje, tip 75100, 176, 180, 182
Kanal za ožičenje, tip 75125, 177, 180, 183
Kanal za ožičenje, tip LK4 15015, 164
Kanal za ožičenje, tip LK4 30015, 164
Kanal za ožičenje, tip LK4 30025, 164
Kanal za ožičenje, tip LK4 40025, 164
Kanal za ožičenje, tip LK4 40040, 165
Kanal za ožičenje, tip LK4 40060, 165
Kanal za ožičenje, tip LK4 40080, 165
Kanal za ožičenje, tip LK4 40100, 165
Kanal za ožičenje, tip LK4 60015, 166
Kanal za ožičenje, tip LK4 60025, 166
Kanal za ožičenje, tip LK4 60040, 166
Kanal za ožičenje, tip LK4 60060, 166
Kanal za ožičenje, tip LK4 60080, 167
Kanal za ožičenje, tip LK4 60100, 167
Kanal za ožičenje, tip LK4 60120, 167
Kanal za ožičenje, tip LK4 80025, 167
Kanal za ožičenje, tip LK4 80040, 168
Kanal za ožičenje, tip LK4 80060, 168
Kanal za ožičenje, tip LK4 80080, 168
Kanal za ožičenje, tip LK4 80100, 168
Kanal za ožičenje, tip LK4 80120, 169
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60015, 170
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60025, 170
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60040, 170
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60060, 170
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60080, 171
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60100, 171
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 60120, 171
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80025, 171
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80040, 172
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80060, 172
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80080, 172
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80100, 172
Kanal za ožičenje, tip LK4/N 80120, 173
Kanal, tip LKM 20020, 138
Kanal, tip LKM 20030, 139
Kanal, tip LKM 30030, 140
Kanal, tip LKM 40040, 141
Kanal, tip LKM 40060, 143
Kanal, tip LKM 60060, 145
Kanal, tip LKM 60100, 147
Kanal, tip LKM 60150, 149
Kanal, tip LKM 60200, 151
Kanal, tip WDK 100130, 118
Kanal, tip WDK 10020, 86
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
A
Abecedni sadržaj
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
K
Kanal, tip WDK 100230, 120
Kanal, tip WDK 10030, 88
Kanal, tip WDK 15015, 90
Kanal, tip WDK 15030, 91
Kanal, tip WDK 15040, 93
Kanal, tip WDK 20020, 95
Kanal, tip WDK 20035, 96
Kanal, tip WDK 20050, 97
Kanal, tip WDK 25025, 99
Kanal, tip WDK 25040, 100
Kanal, tip WDK 30030, 102
Kanal, tip WDK 30045, 103
Kanal, tip WDK 40040, 104
Kanal, tip WDK 40060, 105
Kanal, tip WDK 40090, 106
Kanal, tip WDK 40110, 107
Kanal, tip WDK 60060, 108
Kanal, tip WDK 60090, 109
Kanal, tip WDK 60110, 111
Kanal, tip WDK 60130, 112
Kanal, tip WDK 60150, 113
Kanal, tip WDK 60170, 114
Kanal, tip WDK 60210, 115
Kanal, tip WDK 60230, 110
Kanal, tip WDK 80170, 119
Kanal, tip WDK 80210, 117
Kanal, tip WDK-H 20020, 128
Kanal, tip WDK-H 30045, 129
Kanal, tip WDK-H 40060, 130
Kanal, tip WDK-H 40061, 131
Kanal, tip WDK-H 60090, 132
Kanal, tip WDK-H 60110, 133
Kanal, tip WDK-H 60150, 134
Kanal, tip WDK-N 10020, 86
Kanal, tip WDK-N 10030, 88
Kanal, tip WDK-N 15030, 91
Kanal, tip WDK-N 15040, 93
Kanal, tip WDK-N 20050, 97
Kanal, tip WDK-N 25040, 100
Klema za uzemljenje, 200, 204
Klešta za rupe, 196
Ključ za zaštitu priključaka i spojeva, 352
Krstasti prekidač 1/1 širina modula, 347
Kukasta klešta, 184
Kutija za rasterećenje vučne sile, 210, 213, 216, 223, 228, 233, 239, 244, 250,
255, 261, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286,
289, 292, 295, 298, 301, 340, 344, 346
Kutija za telefon 1/1 širina modula, 349
Kutija za ugradnju uređaja CEE, 16 A, 358
Kutija za ugradnju uređaja CEE, 32 A, 359
Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243,
249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280,
283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333,
337
Kutija za ugradnju uređaja, 1-struka, Modul 45, 333, 337, 340
Kutija za ugradnju uređaja, 2/3-struka Modul 45, 340
Kutija za ugradnju uređaja, 2-struka, 210, 213, 216, 222, 227, 232, 238, 243,
249, 254, 260, 268, 271, 274, 277, 280,
283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 333,
337
Kutija za ugradnju uređaja, 3-struka, Modul 45, 333, 337
Kutija za uređaje, 122
L
Levi završni komad, 158, 160, 190, 193, 202, 206
LKM kanal, tip LKM 80080, 153
LWL-spojnica sa pločom nosača, 351
M
Makaze za WDK-kanale, za gerovanje, 85
M
Makaze za WDK-kanale, za prave rezove, 85
Maska, 318
Maska konvektora, 309
Maska za plafon, 324
Maska za plafon za ISS 120, 320
Maska za plafon za ISS 140110, 326
Maska za plafon za ISS 140220, 327
Maska za plafon za ISS110100F, 330
Maska za plafon za ISS110100R, 329
Maska za plafon za ISS140100F, 332
Maska za plafon za ISS140100R, 331
Maska za plafon za ISS90110, 325
Maska za plafon za ISSO70140, 322
Maska za plafon za ISSRM45, 328
Maska za plafon za ISSRM45F, 329
Maska za plafon za ISST70140, 322
Maska za plafon za ISST70140B, 324
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 1-struki, 356
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 1-struki, ugaoni, 356
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 2-struki, 356
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 2-struki, ugaoni, 356
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 3-struki, 356
Maskirni ram S990 sa poljem za natpise, 3-struki, ugaoni, 357
Maskirni ram S990, 1-struki, 355
Maskirni ram S990, 2-struki, 356
Maskirni ram S990, 3-struki, 356
Maskirni ram za Aura program, 357
Maskirni ram za Aura program, ugaoni, 357
Mehanička i vizuelna zaštita od povezivanja, 352
Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD12, 84
Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD17, 85
Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD4, 84
Mini kanal sa samolepljivom folijom i zglobnim poklopcem MD7, 84
Mini kanal sa samolepljivom folijom M11, 84
Mini kanal sa samolepljivom folijom M7, 84
Mini kanal sa samolepljivom folijom M9, 84
Modul 45connect-utičnica sa uzemljenjem 33°, 2struka, 345
Modul 45connect-utičnica sa uzemljenjem 33°, 3struka, 345
Modul 45connect-utičnice 33°, 2struke, 345
Modul 45connect-utičnice 33°, 3struke, 345
Modul zaštite od prenapona, akustična signalizacija, 348
Montažna stezaljka, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261
Montažni i priključni profil za konvekcionu rešetku, dubina kanala, 307
70 mm
Montažni i priključni profil za konvekcionu rešetku, dubina kanala, 307
90 mm
Montažni i priključni profil za masku konvektora, dubina kanala 70, 308
mm
Montažni i priključni profil za masku konvektora, dubina kanala 90, 309
mm
Montažni nosač za tehniku prenosa podataka i Modul 45- connect, 340
N
Naizmenični prekidač 1/1 širina modula, 346-347
Naizmenični prekidač 1/2 širina modula, 346-347
Nosač tehnike prenosa podaka 1/1 širina modula, 351
Nosač tehnike prenosa podaka 1/2 širina modula, 351
Nosač tehnike prenosa podaka tip A, 1/1 širina modula, 353
Nosač tehnike prenosa podaka tip B, 1/1 širina modula, 354
Nosač tehnike prenosa podaka tip C, 1/1 širina modula, 354
Nosač tehnike prenosa podaka tip EP, 1/1 širina modula, 354-355
Nosač tehnike prenosa podaka tip F, 1/1 širina modula, 355
Nosač tehnike prenosa podaka tip PA, 1/1 širina modula, 355
Nosač uređaja, 159, 161
Noseća šina, perforirana, 185
Noseća šina, puna, 185
O
Odstojnik, 185
Odstojnik za podni lim, 333
LFS
OBO
363
Abecedni sadržaj
O
Ograničavanje prenosa zvuka, roba na metar, 315
P
Poklopac spoljašnjeg ugla, čelični lim, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
Poklopac spoljašnjeg ugla, glatka, 211, 214, 217
Poklopac spoljašnjeg ugla, izbrazdan, 211, 214, 217
Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-A 53100, 200
Poklopac T-komada, 86, 88, 92, 94-95, 97, 99, 101-103
Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-A 53160, 204
Poklopac unutrašnjeg ugla, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120,
129-134, 158, 160, 189, 192, 194, 201, 205
Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-K 53100, 188
Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 110 mm, 122
Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-K 53160, 191
Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 130 mm, 123
Parapetni kanal Rapid 45, tip GEK-K 53160-3, 194
Parapetni kanal, dubina kanala 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260 Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 150 mm, 123
Parapetni kanal, dubina kanala 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260 Poklopac za 1-struku kutiju za uređaje, visina kanala 170 mm, 124
Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 110 mm, 123
Parapetni kanal, tip GEK-A 100213, 301
Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 130 mm, 123
Parapetni kanal, tip GEK-A 70110, 268
Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 150 mm, 123
Parapetni kanal, tip GEK-A 70133, 274
Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 170 mm, 124
Parapetni kanal, tip GEK-A 70213, 298
Poklopac za 2-struku kutiju za uređaje, visina kanala 210 mm, 124
Parapetni kanal, tip GEK-A 90110, 271
Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 110 mm, 123
Parapetni kanal, tip GEK-A 90133, 277
Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 130 mm, 123
Parapetni kanal, tip GEK-AA 70173, 280
Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 150 mm, 124
Parapetni kanal, tip GEK-AA 70173D, 292
Poklopac za 3-struku kutiju za uređaje, visina kanala 170 mm, 124
Parapetni kanal, tip GEK-AA 70213, 286
Poklopac za CEE-kutiju za uređaje, 125
Parapetni kanal, tip GEK-AA 90173, 283
Poklopac za ravan ugao, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, 129Parapetni kanal, tip GEK-AA 90173D, 295
134
Parapetni kanal, tip GEK-AA 90213, 289
Poklopac za T-komad i račvu, 104-115, 117-120, 129-134
Parapetni kanal, tip GK70110, 210
Poklopac, aluminijum, 50-ica, 293, 296
Parapetni kanal, tip GK70130, 213
Poklopac, aluminijum, 80-ica, 292, 295
Parapetni kanal, tip GK70170, 216
Postolje klasik za podni lim, 333
Plastični alat za montažu, 184
Pregrada, 212, 215, 218
Podloška, 185
Pregradni element, 155, 188, 191, 194, 200, 204
Podna konzola, 309
Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 70 mm, 226, 231, 236, 242,
Podna ploča za ISS110100F, 330
247, 253, 258, 264
Podna ploča za ISS140100F, 332
Pregradni element od čeličnog lima, dubina kanala 90 mm, 226, 231, 236, 242,
Podna ploča za ISS140110, 326
247, 253, 258, 264
Pregradni element za ISS 120, 320
Podna ploča za ISS70110, 324
Pregradni element za visinu kanala 100 mm, 122
Podna ploča za ISS90110, 325
Pregradni element za visinu kanala 40 mm, 122
Podna ploča za ISSO70140, 322
Pregradni element za visinu kanala 60 mm, 122
Podna ploča za ISSRM45F, 328
Pregradni element za visinu kanala 80 mm, 122
Podna ploča za ISST70140, 321
Prekidač za roletne 1/1 širina modula, 347
Podna ploča za ISST70140B, 323
Pričvrsne konzole, 306
Podni držač, 308
Pričvrsni ugaonik za ISST70140, 321
Podni kanal, tip 2650, 161
Pričvrsni ugaonik za ISST70140B, 323
Poklopac, 126, 164-181, 188, 191, 194, 200, 204
Priključak za crevo za ISS110100F, 330
Poklopac aluminijum, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 298, 301
Priključak za crevo za ISS140100F, 332
Poklopac kanala, čelični lim, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
Priključak za crevo za ISSRM45F, 328
Poklopac kanala, čelični lim, 50-ica, 250
Priključni adapter, 346
Poklopac kanala, čelični lim, 80-ica, 250
Priključni adapter, prav, utični deo, 345
Poklopac kanala, gladak, 210, 213, 216
Priključni adapter, prav, utičnica, 346
Poklopac kanala, izbrazdan, 211, 214, 217
Priključni adapter, U-oblika, utični deo, 346
Poklopac kanala, plastika, glatka, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 5e, 350
Poklopac kanala, plastika, izbrazdana, 223, 228, 233, 239, 244, 255, 261
Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 5e, 350
Poklopac ravnog ugla, aluminujum, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290,
zaštićen
299, 302
Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 6, 350
Poklopac ravnog ugla, aluminujum, 50-ica, 294, 297
Priključni modul za prenos podataka sa pločom nosača, kat. 6, 350
Poklopac ravnog ugla, aluminujum, 80-ica, 294, 297
zaštićen za 10GbE
Poklopac ravnog ugla, čelični lim, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
Priključni profil za visinu kanala 170 mm, 306
Poklopac ravnog ugla, čelični lim, 50-ica, 252
Priključni
profil za visinu kanala 210 mm, 306
Poklopac ravnog ugla, čelični lim, 80-ica, 252
Priključni stabilizator za ISST70140, 321
Poklopac ravnog ugla, gladak, 211, 214, 217
Priključni stabilizator za ISST70140B, 323
Poklopac ravnog ugla, izbrazdan, 212, 215, 218
Priključni ugao zaštitnog voda, 226, 231, 237, 242, 248, 253, 259, 265
Poklopac ravnog ugla, plastika, glatka, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263
Poklopac ravnog ugla, plastika, izbrazdana, 225, 230, 235, 241, 246, 257, 263 Profil konvekcione rešetke, 309
Poklopac spoljašnjeg ugla, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99-100, 102-115, 117-120, Profil za ISS 120, 320
Provodnik za uzemljenje, 200, 204
129-134, 158, 160, 189, 192, 195, 202, 206
Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, glatka, 224, 229, 234, 240, 245, 256, 262
Poklopac spoljašnjeg ugla plastika, izbrazdana, 224, 229, 234, 240, 245, 256,
262
Račva, 190, 193, 202, 206
Poklopac spoljašnjeg ugla, 50-ica, 251
Ranžirni kabal, varijanta utikač - utikač, 352-353
Poklopac spoljašnjeg ugla, 80-ica, 251
Ravan ugao, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 194, 211, 214, 217
Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290,
Ravan ugao silazni, dubina kanala 70 mm, 235, 246, 251, 257, 263
299, 302
Ravan ugao silazni, dubina kanala 90 mm, 235, 246, 251, 257, 263
Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum, 50-ica, 293, 296
Ravan ugao usponski, dubina kanala 70 mm, 234, 245, 251, 256, 262
Poklopac spoljašnjeg ugla, aluminijum, 80-ica, 293, 296
Ravan ugao usponski, dubina kanala 90 mm, 234, 245, 251, 256, 262
R
364
OBO
LFS
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
P
Abecedni sadržaj
R
Ravan ugao, dubina kanala 70 mm, 224, 229, 240
Ravan ugao, dubina kanala 90 mm, 224, 229, 240
Ravan ugao, silazni, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287,
290, 293, 296, 299, 302
Ravan ugao, usponski, 188, 191, 201, 205, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287,
290, 293, 296, 299, 302
Redukcioni ram RJ45 na RJ11/RJ12, 351
S
U
Utičnica sa uzemljenjem 33° – kodirana varijanta, 343-344
Utičnica sa zaštitnim kontaktom 0°, 340-341
Utičnica sa zaštitnim kontaktom 33°, 341
Utičnica švajcarski standard 0°, 344
Utičnica za antenu 1/1 širina modula, 349
Utičnica za antenu-SAT 1/2 širina modula, 348
Utičnica za izjednačavanje potencijala 1/1 širina modula, 349
Utičnica, danski standard 0°, 344
Z
Serijski prekidač 1/1 širina modula, 347
Sigurnosni clip, 351
Zakivak, KSN 1, 184
SKL podni kanal, tip SKL 50 D, 158
Zakivak, KSN 2, 184
SKL podni kanal, tip SKL 70 D, 160
Zaštita od povezivanja za RJ45, 352
Slepi poklopac 1/1 širina modula, 350
Zaštita od prašine, 352
Slepi poklopac 1/2 širina modula, 350
Zaštita od prenapona 1/2 širina modula, akustična signalizacija, 348
Spojni klinovi, 309
Zaštita od prenapona 1/2 širina modula, optička signalizacija, 348
Spojnica, 210, 213, 216, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295,
Zaštita priključaka i spojeva, 352
298, 301
Spojnica kanala, 86, 88, 91, 93, 97, 100, 138-141, 143, 145, 147, 149, 151, Zaštitna guma, 138-140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154
153, 155, 158, 160, 188, 191, 194, 200-201, 204-205, 212, Zaštitni ram za ISSHS4, 334
215, 218, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
Zatezni lučni nosač, 307
Spojnica kanala za održavanje funkcionalnosti E30 - E90, 148
Zaustavna pregrada žice za tip LK4 i LK4/N, 184
Spojnica kanala, dubina kanala 70 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261 Zaustavna pregrada žice za tip LKV i LKV/N, 184
Spojnica kanala, dubina kanala 90 mm, 223, 228, 233, 239, 244, 250, 255, 261 Zaustavna pregrada žice za tip LKV/H, 184
Spojnica profila, horizontalna, 307
Završni komad, 87, 89-90, 92, 94-96, 98-99, 101-114, 116-120, 126, 128-134,
Spojnica profila, vertikalna, 308
141, 144-145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270,
Spojnica, dubina kanala 70 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
Završni komad, dubina kanala 70 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 252, 258, 264
Spojnica, dubina kanala 90 mm, 222, 227, 232, 238, 243, 249, 254, 260
Spoljašnji ugao, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 189, 192, 195, 202, 206, Završni komad, dubina kanala 90 mm, 226, 231, 236, 242, 247, 253, 258, 264
211, 214, 217, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70110, 312
296, 299, 302
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70130, 312
Spoljašnji ugao, dubina kanala 70 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 250, 256, 262 Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70170, 313
Spoljašnji ugao, dubina kanala 90 mm, 224, 229, 234, 240, 245, 251, 256, 262 Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 70210, 313
Stezaljka poklopca, 126, 188, 191
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90110, 312
Stezaljka poklopca za širinu kanala 110 mm, 121
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90130, 313
Stezaljka poklopca za širinu kanala 130 mm, 121
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90170, 313
Stezaljka poklopca za širinu kanala 150 mm, 121
Zidna završna maska od aluminijuma, otvorena 90210, 313
Stezaljka poklopca za širinu kanala 170 mm, 121
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70110, 313
Stezaljka poklopca za širinu kanala 210 mm, 121
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70130, 314
Stezaljka poklopca za širinu kanala 230 mm, 122
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70170, 314
Stezaljka poklopca za širinu kanala 60 mm, 121
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 70210, 314
Stezaljka poklopca za širinu kanala 90 mm, 121
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90110, 314
Stezno pričvršćivanje, 319
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90130, 314
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90170, 314
Zidna završna maska od aluminijuma, zatvorena 90210, 315
Štift za kodiranje, 344
Zidna završna maska, PVC, otvorena 70110, 309
Zidna završna maska, PVC, otvorena 70130, 310
Zidna završna maska, PVC, otvorena 70170, 310
Taster za roletne 1/1 širina modula, 347
Zidna završna maska, PVC, otvorena 70210, 310
T-komad, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 195, 212, 215, 218, 270, 273, Zidna završna maska, PVC, otvorena 90110, 310
276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303
Zidna završna maska, PVC, otvorena 90130, 310
T-komad silazni, 190, 193, 202, 206
Zidna završna maska, PVC, otvorena 90170, 310
T-komad usponski, 190, 193, 202, 206
Zidna završna maska, PVC, otvorena 90210, 311
T-komad, dubina kanala 70 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70110, 311
T-komad, dubina kanala 90 mm, 225, 230, 236, 241, 247, 252, 258, 264
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70130, 311
Torban profilna šina, perforirana, 185
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70170, 311
Torban profilna šina, puna, 185
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 70210, 312
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90110, 311
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90130, 311
Udarni tipl, 125
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90170, 312
Ugradna jedinica, 359
Zidna završna maska, PVC, zatvorena 90210, 312
Unutrašnji ugao, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 189, 192, 195, 201, 205,
212, 215, 218, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 294,
297, 299, 302
Unutrašnji ugao, dubina kanala 70 mm, 225, 230, 235, 241
Unutrašnji ugao, dubina kanala 90 mm, 225, 230, 235, 241
Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 70 mm, 246, 252, 257, 263
Unutrašnji ugao, pojednostavljen, dubina kanala 90 mm, 246, 252, 257, 263
Utičnica sa uzemljenjem 0°, 341-342
Utičnica sa uzemljenjem 0° – kodirana varijanta, 343
Utičnica sa uzemljenjem 33°, 342
Š
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
T
U
LFS
OBO
365
Numerički popis
Cena
Greške i
5044291
5044352
5045434
5045496
1115 05 7
1115 06 5
1115 65 0
1115 66 9
5669197 2351 05 6
5080886 5092 45 1
6362530 6020 80 1
6016273 6020 88 7
6016334 6020 89 5
6016396 6020 90 9
6016877 6021 01 8
6016990 6021 03 4
6017171
6017652
6018253
6018857
6018918
6018970
6019212
6019274
6019335
6019397
6019458
6019519
6021 09 3
6021 19 0
6021 33 6
6021 49 2
6021 50 6
6021 51 4
6021 69 7
6021 70 0
6021 71 9
6021 72 7
6021 73 5
6021 74 3
6019816
6019878
6019939
6019991
6637577
6638956
6020119
6020171
6021 84 0
6021 85 9
6021 86 7
6021 87 5
6021 88 3
6021 89 1
6021 91 3
6021 94 8
6020232
6020294
6020355
6637515
6020416
6638895
6020478
6022 00 6
6022 01 4
6022 02 2
6022 03 0
6022 04 9
6022 05 7
6022 06 5
6020539
6020713
6020836
6020959
6021079
6021130
6021253
6021376
6021499
6021611
6021673
6021796
6021918
6022038
6022151
6022212
6022274
6022519
6022694
6022755
6022816
6022878
6022939
6022991
6022 07 3
6022 11 1
6022 14 6
6022 16 2
6022 18 9
6022 19 7
6022 21 9
6022 23 5
6022 25 1
6022 28 6
6022 29 4
6022 31 6
6022 33 2
6022 35 9
6022 37 5
6022 38 3
6022 39 1
6022 44 8
6022 49 9
6022 50 2
6022 52 9
6022 54 5
6022 56 1
6022 58 8
6023295 6022 71 5
6023417 6022 75 8
6023776 6022 99 5
6023837 6023 00 2
6023950 6023 02 9
366
OBO
LFS
Stari tip Tehni
E
€/100 m
€/100
G
RSD/kom.
J
RSD/m
I
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
€/100
RSD/kom.
185
185
185
185
Tip
6024070
6024193
6192618
6192670
6192731
Greške i
6023 04 5
6023 06 1
6023 08 1
6023 08 5
6023 08 9
125 6024315 6023 09 6
6024377 6023 11 8
6024438
348 6024551
6024919
6025039
6025459
161 6025572
6023 12 6
6023 14 2
6023 20 7
6023 22 3
6023 31 2
6023 33 9
Stari tip Tehni
I
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
€/100
105 6026111 6023 50 9
106 6026173 6023 51 7
107 6026234 6023 52 5
6637874 6023 53 3
106 6026296 6023 54 1
107 6026357 6023 57 6
6639250 6023 58 4
106
106
RSD/kom.
106 6027132 6024 00 9
105 6027255 6024 02 5
106 6027316 6024 03 3
107 6638116 6024 43 2
105 6639496 6024 44 0
107 6027491 6024 46 7
105 6027552 6024 47 5
107 6027613 6024 48 3
105 6502097 6024 50 5
107 6638291 6024 52 1
6639670 6024 54 8
111 6027675 6024 56 4
112 6027736 6024 57 2
114 6027798 6024 58 0
115 6638475 6024 59 9
113 6639854 6024 60 2
110 6027859 6024 61 0
109 6027910 6024 62 9
108 6027972 6024 63 7
6501311 6024 65 3
109 6501915 6024 68 8
111 6501670 6024 71 8
112 6638659 6024 76 9
113 6640034 6024 77 7
114 6028030 6024 79 3
110 6028092 6024 80 7
115 6028153 6024 81 5
6637935 6024 82 3
108 6639311 6024 83 1
109 6028214 6024 85 8
111 6028276 6024 87 4
112 6028337 6024 88 2
114 6651375 6024 90 4
115
RSD/m
109 6667338 6024 94 7
111 6642250 6024 95 5
112 6642311 6024 96 3
114
115 6332779 6025 00 5
109 6332830 6025 01 3
111 6667390 6025 10 2
112 6028399 6025 11 0
114 6028511 6025 13 7
108 6028573 6025 15 3
115 6028634 6025 16 1
108 6028870 6025 41 2
108 6028993 6025 44 7
109 6029112 6025 63 3
112 6029174 6025 66 8
114
116 6029778 6026 17 6
111 6029839 6026 18 4
6029891 6026 19 2
126 6029952 6026 20 6
126 6030132 6026 27 3
6030194 6026 28 1
121 6642076 6026 31 1
6642137 6026 33 8
6667451 6026 35 4
109 6642793 6026 36 2
111 6642854 6026 37 0
112
114
189
189
189
122
122
Tip
6667512
6030255
6030316
6030439
6030491
6667574
6332953
6333011
6667635
6640874
6640935
6030675
6030736
115
106
122
108
105
107 6667697
6667758
121 6667819
121 6667871
121 6667994
121 6668052
121 6668113
121 6668175
122 6668236
6668298
6668359
124 6668410
124 6668472
125 6668533
113 6668595
110 6668656
119
117 6669257
118 6773893
120
113 6628216
110 6628278
119
117
118 5364139
113 5364146
110 5364177
119 5364184
117 5364191
118 5364207
120 5364238
120 5364245
120 5364252
113 5364269
110 5364306
119 5364313
117 5364320
118 5364368
113 5364375
110 5364382
119 5364412
117 5364429
118 5364436
120 5364443
5364474
90 5364481
90 5364498
90 5364504
5364535
91 5364542
91 5364559
95 5364566
95 5364597
93 5364603
95 5364610
93
104
104 5120957
105
108 5405726
119
119
117
117
118
118
120
120
96
96
96
Greške i
6026 40 0
6026 41 9
6026 42 7
6026 44 3
6026 45 1
6026 79 6
6026 81 8
6026 82 6
6026 84 2
6026 85 0
6026 86 9
6026 98 2
6026 99 0
Stari tip Tehni
I
RSD/m
6027 01 6
6027 02 4
6027 03 2
6027 04 0
6027 10 5
6027 11 3
6027 12 1
6027 14 8
6027 15 6
6027 16 4
6027 17 2
6027 18 0
6027 22 9
6027 23 7
6027 24 5
6027 25 3
6028 15 2
6028 18 7
6028 40 3
6028 41 1
6106 67 1
6106 67 3
6106 67 5
6106 67 7
6106 67 9
6106 68 1
6106 68 3
6106 68 5
6106 68 7
6106 68 9
6106 69 1
6106 69 3
6106 69 5
6106 69 7
6106 69 9
6106 70 1
6106 70 3
6106 70 5
6106 70 7
6106 70 9
6106 71 1
6106 71 3
6106 71 5
6106 71 7
6106 71 9
6106 72 1
6106 72 3
6106 72 5
6106 72 7
6106 72 9
6106 73 5
6107 00 2
6107 00 8
5121022 6107 05 2
5405733 6107 05 8
5273240 6107 07 2
5273288 6107 07 8
5121084 6107 10 2
5405740 6107 10 8
5121183 6107 15 2
RSD/kom.
D
L
D
L
D
L
D
L
99
99
99
100
100
102
102
102
103
103
103
122
122
Tip
Greške i
5405757 6107 15 8
5273349 6107 17 2
5273356 6107 17 8
5121244 6107 20 2
5405764 6107 20 8
5121305 6107 25 2
5405771 6107 25 8
5273417
5273424
104 5273462
105 5273479
106
107
108 6292578
109 6292516
111 5391630
112 6708970
113
114 6176236
115 6441259
110 6183739
119 5391647
117 5391913
118 5391920
120 5391968
5391975
126 5391982
126 5392026
5392033
85 5392040
85 5391654
5428688
5391661
343 6709038
343 6183678
343 6192793
343 6440955
343 6184699
343 6192977
343 5428695
343 5391678
343 6441013
343 6184033
343 6192915
343 6616879
343 6184811
343 6193158
343 6441075
343 6184095
343 6441136
343 6184873
343 6616930
343 6184217
343 6441198
343 6184934
343 5391685
343 6184330
343 6184996
344 6184514
344 6191239
344 5391692
344 5391883
344 5391890
344 5392088
5392095
6107 27 2
6107 27 8
6107 37 2
6107 37 8
6116 02 7
6116 05 1
6116 07 3
6116 10 8
6116 11 6
6116 15 0
6116 15 4
6116 16 3
6116 16 7
6116 16 9
6116 17 2
6116 17 4
6116 18 0
6116 18 1
6116 18 4
6116 18 5
6116 19 3
6116 20 1
6116 20 3
6116 20 5
6116 21 0
6116 21 3
6116 22 1
6116 22 6
6116 24 8
6116 26 1
6116 26 3
6116 26 4
6116 26 9
6116 27 2
6116 28 0
6116 28 5
6116 29 4
6116 30 2
6116 30 7
6116 32 9
6116 33 4
6116 35 3
6116 35 8
6116 38 8
6116 39 3
6116 40 3
6116 41 8
6116 43 4
6116 46 4
6116 48 0
6116 49 3
6116 49 5
6116 49 6
6116 49 8
6116 49 9
355 6198252 6116 51 5
6204199 6116 53 6
355 6202034 6116 55 8
356 6210015
6210138
356 6210251
6210558
356 6210671
356 6210978
356 6211272
6211395
356 6211456
6116 57 9
6116 59 5
6116 61 7
6116 64 7
6116 66 8
6116 68 5
6116 70 9
6116 73 6
6116 75 2
356 6458295 6117 00 1
Stari tip Tehni
D
RSD/kom.
L
D
L
D
L
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
356
356
356
356
356
356
356
357
357
357
357
188
191
194
188
188
188
201
194
190
202
193
206
190
202
193
206
195
194
195
189
201
189
192
205
192
195
195
189
202
189
192
206
192
190
202
193
206
190
203
193
207
195
188
191
188
191
194
190
202
193
206
200
204
200
201
205
202
206
201
205
201
205
200
340
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 / LLExport_01115
Tip
Numerički popis
Tip
Greške i
6458356 6117 00 3
6458530 6117 00 5
6458592 6117 00 7
5700883 6117 00 8
6212774
6518531
6458653
6458837
6471072
6117 00 9
6117 01 2
6117 01 4
6117 01 6
6117 01 8
5648956 6117 01 9
6212835
6458899
6645077
6458950
6597376
6117 02 0
6117 02 3
6117 02 5
6117 02 7
6117 02 9
5700890 6117 03 0
6213078
6459018
6459070
6459131
6459377
6117 03 1
6117 04 1
6117 04 3
6117 04 5
6117 04 7
5700906 6117 04 8
6213139
6459551
6459612
6459674
6459735
6117 04 9
6117 05 2
6117 05 4
6117 05 6
6117 05 8
5700913 6117 05 9
6213191
6459797
6459858
6459971
6460038
6117 06 0
6117 06 3
6117 06 5
6117 06 7
6117 06 9
5700920 6117 07 0
6213436 6117 07 1
5437925
5437932
5437949
5437970
5700937
5437987
6117 07 4
6117 07 6
6117 07 8
6117 08 0
6117 08 1
6117 08 2
6460090
6460151
6460212
6460274
6117 10 2
6117 10 4
6117 10 6
6117 10 8
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 / LLExport_01115
5700944 6117 10 9
6213498
6460335
6460458
6188956
6189014
5433552
6213559
6189076
6189311
6189373
6189618
6117 11 0
6117 11 1
6117 11 3
6117 11 5
6117 11 7
6117 11 8
6117 11 9
6117 12 3
6117 12 5
6117 12 7
6117 12 9
5433569 6117 13 0
6213795
6189793
6189854
6287291
6287536
6117 13 1
6117 14 0
6117 14 2
6117 14 4
6117 14 6
5700968 6117 14 7
6213856 6117 14 8
6460632 6117 15 1
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
Tip
Greške i
340 6538690 6117 15 3
340 6637218 6117 15 5
340 6461059 6117 15 7
340 5700975 6117 15 8
340
340
340
340
340
6213917
6461110
6461233
6461356
6461530
6117 15 9
6117 16 2
6117 16 4
6117 16 6
6117 16 8
340 5700982 6117 16 9
340
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
6213979 6117 17 0
5438069
5483540
5438090
5483571
5670933
5670940
5438113
5008866
5462231
5616016
6117 19 0
6117 19 1
6117 19 2
6117 19 3
6117 19 6
6117 19 7
6117 19 8
6117 20 0
6117 20 2
6117 20 3
6180196 6117 20 5
341 5701163 6117 29 1
341 6233410 6117 29 2
341 5006725 6117 29 3
341
341 5701194 6117 31 4
341
5006848 6117 31 5
341 5006886 6117 31 6
341
341
341
341
341
341
341
345
345
345
345
345
345
5701200 6117 31 8
5006947
5006961
6235155
6235216
6235278
6235339
5675112
5675129
5675150
5675167
5675174
5675181
5675211
5675228
5675235
6117 31 9
6117 32 0
6117 32 5
6117 32 9
6117 33 7
6117 34 1
6117 38 1
6117 38 3
6117 38 5
6117 38 7
6117 38 9
6117 39 1
6117 39 3
6117 39 5
6117 39 7
341
341 6117499 6117 40 6
341
341 5701279 6117 40 7
341 6214037
6117550
341
342 5701286
342
342 6215652
342 6215713
342 6215959
342 6117611
342 5006220
342 6117673
342 5006213
342 5406204
5406235
342 5701316
5700999
342 5405887
342 5405894
342 5275640
342 5275688
342
5701019
342 5701033
6117 40 8
6117 41 4
6117 41 5
6117 41 6
6117 42 8
6117 43 0
6117 46 5
6117 46 7
6117 47 3
6117 47 5
6117 60 6
6117 60 7
6117 61 0
6117 61 4
6117 61 5
6117 61 6
6117 62 0
6117 62 1
6117 62 2
6117 62 6
342 5275749 6117 62 7
342 5275756 6117 62 8
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
D
L
Tip
Greške i
342 5405924 6117 63 7
342 5405931 6117 63 8
342 5701064 6117 63 9
5275824 6117 64 0
342 5275862 6117 64 1
342
342
342
342
342
5701071 6117 64 2
5701088 6117 64 3
5275879 6117 64 4
5275886 6117 64 5
342 5701132 6117 65 3
342 5275992
5276005
346 5701149
346 5405948
345 5405955
345
346 5701156
346
346 5701323
344 5276043
344 5276050
344 5623809
5623816
344
351 6237913
6239054
351 6239351
351 6239474
6239535
351 6239597
5007562
351 5007609
351 6237319
6239658
351 5081005
5008521
351 5008569
351 5008620
350 5081401
350 5008644
350 5008682
350 5008743
349 5008767
349 5008804
349 5402466
349 5402473
349 5402480
349 5402527
349 5402534
349 5402541
349 5677819
5677864
350 5677871
5677888
350
5696896
350 5696902
350 5696940
5696957
350 5696964
5696971
350 5696988
349 5696995
349 5697008
348 5697015
348 5697022
348 5697039
348 5697046
348 5697053
348 5697060
348 5697077
347 5697084
347 5697121
347 5697138
346 5697145
346 5697183
5697190
346 5697206
347 5697244
5697251
347 5697268
347 5697305
6117 65 4
6117 65 5
6117 65 6
6117 65 7
6117 65 8
6117 66 8
6117 66 9
6117 67 0
6117 67 1
6117 67 3
6117 67 4
6117 70 8
6117 72 4
6117 72 6
6117 72 8
6117 73 2
6117 73 6
6117 73 7
6117 73 8
6117 74 0
6117 74 5
6117 93 8
6117 94 0
6117 94 2
6117 94 4
6117 94 6
6117 94 8
6117 95 0
6117 95 2
6117 95 7
6117 95 8
6117 96 0
6117 96 2
6117 96 4
6117 96 6
6117 96 8
6117 97 0
6117 97 2
6117 98 5
6117 98 6
6117 98 7
6119 20 2
6119 20 4
6119 20 6
6119 20 8
6119 21 0
6119 21 2
6119 21 4
6119 21 6
6119 21 8
6119 22 0
6119 22 2
6119 22 4
6119 22 6
6119 22 8
6119 23 0
6119 23 2
6119 23 4
6119 23 6
6119 23 8
6119 24 0
6119 24 2
6119 24 4
6119 24 6
6119 24 8
6119 25 0
6119 25 2
6119 25 4
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
D
L
D
L
D
L
D
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
346
Tip
5697381
5697428
5697435
5697442
5697480
5697497
5670865
5670872
5670889
5670896
5670902
5670919
5670926
5670957
5670964
5670971
5670988
5670995
5671008
5671015
5671022
5671039
5671046
5671084
Greške i
6119 26 2
6119 26 4
6119 26 6
6119 26 8
6119 27 0
6119 27 2
6119 85 0
6119 85 2
6119 85 4
6119 85 6
6119 85 8
6119 86 0
6119 86 8
6119 87 0
6119 87 2
6119 87 4
6119 87 6
6119 87 8
6119 88 0
6119 88 2
6119 88 4
6119 88 6
6119 88 8
6119 89 0
Stari tip Tehni
D
RSD/kom.
346
346
346
L
346 5701507 6119 99 7
346 5406532 6119 99 8
5406549 6119 99 9
352
352
I
352
RSD/m
352 6798070 6150 07 1
352 6798131 6150 09 8
352 6798193 6150 10 1
352 6097579 6150 15 2
352 6097630 6150 16 0
351 6097692 6150 17 9
352 6097753 6150 18 7
353 6493159 6150 26 8
353 6493098 6150 27 6
353 6493036 6150 28 4
353 6492978 6150 29 2
353 6097814 6150 40 3
353 6492190 6150 41 1
353 6097876 6150 44 6
353 6491711 6150 45 4
351 6507979 6150 51 9
351 6493456 6150 52 7
352 6097999 6150 53 5
352 6494477 6150 54 3
352 6507191 6150 63 2
353 6975686 6150 64 0
353 6098170 6150 75 6
353 6492251 6150 76 4
351 6508037 6150 77 2
349 6491773 6150 78 0
349
349
RSD/kom.
6098293 6152 00 7
353 6098354 6152 01 5
353 6507610 6152 03 1
353 6098477 6152 05 8
354 6507375 6152 08 2
354 6507252 6152 10 4
354 6098712 6152 30 9
354 6098774 6152 31 7
354 6507795 6152 38 4
354 6099139 6152 60 0
355 6099191 6152 61 9
355 6507733 6152 68 6
355
355 6099559 6153 00 3
355 6099610 6153 01 1
355 6507917 6153 08 9
354 6099979 6153 29 1
354 6804498 6153 30 5
354 6507856 6153 37 2
353 6100392 6153 59 3
353 6100453 6153 60 7
353 6507672 6153 67 4
354
354 6492138 6154 02 6
354 6491650 6154 03 4
354 6974481 6154 06 9
354 6491957 6154 11 5
354 6491476 6154 12 3
LFS
OBO
355
355
355
355
355
355
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
349
349
349
84
84
84
84
84
84
85
84
84
84
85
86
86
88
88
91
91
93
93
100
100
86
86
88
88
86
88
91
93
100
97
86
88
97
86
88
97
86
88
97
86
88
97
87
89
98
86
88
97
86
88
367
Numerički popis
Cena
Greške i
6493272
6491896
6491414
6493333
6492077
6491599
6974542
6492015
6491537
6493210
6491834
6491353
6493395
6154 16 6
6154 21 2
6154 22 0
6154 25 5
6154 32 8
6154 33 6
6154 36 0
6154 41 7
6154 42 5
6154 46 8
6154 51 4
6154 52 2
6154 55 7
Stari tip Tehni
I
RSD/kom.
97
86
88
97
86
88
97
86
88
97
87
89
98
6543199 6156 20 7
6543137 6156 22 3
6543076 6156 23 1
126
126
126
6158 22 6
6158 23 4
6158 24 2
6158 25 0
6158 26 9
6158 28 5
6158 29 3
6158 30 7
6158 33 1
6158 35 8
6158 36 6
6158 37 4
6158 38 2
6158 40 4
6158 41 2
6158 42 0
6158 45 5
6158 46 3
6158 47 1
6158 49 8
6158 50 1
6158 53 6
6158 54 4
6158 55 2
6158 58 7
6158 59 5
6158 60 9
6158 61 7
6158 62 5
6158 64 1
6158 66 8
6158 67 6
6158 69 2
6158 70 6
6158 71 4
6158 72 2
6158 73 0
6158 74 9
6158 76 5
6158 77 3
6158 78 1
6158 80 3
6158 83 8
6158 84 6
6158 88 9
95
91
93
99
100
102
104
103
95
91
93
99
100
102
104
103
95
92
94
99
101
102
104
103
95
91
93
99
100
102
104
103
90
95
92
94
99
101
102
104
96
103
91
93
100
6103997 6159 37 0
123
6160 01 8
6160 02 6
6160 03 4
6160 04 2
6160 05 0
6160 07 7
6160 08 5
6160 09 3
6160 10 7
6160 11 5
6160 12 3
6160 30 1
6160 32 8
6160 33 6
6160 34 4
6160 35 2
6160 36 0
6160 37 9
6160 39 5
6160 48 4
95
91
93
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
114
115
113
110
119
6577576
6577750
6577934
6578115
6578290
6578658
6578832
6641352
6578955
6579136
6579310
6579495
6579679
6580033
6580217
6641536
6580392
6580576
6580750
6580934
6581115
6581474
6581658
6641895
6581832
6582013
6582198
6582372
6582556
6582914
6583096
6641710
6642618
6434473
6434534
6434596
6434657
6434718
6584178
6583270
6643158
6434831
6507559
6507498
6507436
6577637
6577811
6577996
6578177
6578351
6578719
6641413
6584598
6105915
6105977
6106035
6106271
6106332
6106394
6106455
6106516
6106578
6638178
6639557
6106639
368
OBO
LFS
Tip
Greške i
6106691
6106752
6502035
6579013
6579198
6579372
6579556
6579730
6580095
6641598
6580279
6106813
6106875
6106936
6107179
6107230
6107292
6107353
6107414
6107476
6638352
6639731
6160 49 2
6160 52 2
6160 54 9
6160 60 3
6160 61 1
6160 63 8
6160 64 6
6160 65 4
6160 67 0
6160 68 9
6160 69 7
6160 70 0
6160 71 9
6160 72 7
6160 90 5
6160 91 3
6160 92 1
6160 94 8
6160 95 6
6160 96 4
6160 97 2
6160 98 0
6107537
6107599
6107650
6501854
6581894
6582075
6582259
6582433
6582617
6582976
6641772
6583157
6107711
6107773
6107834
6108077
6108138
6108190
6108251
6108312
6108374
6638536
6639915
6108435
6108497
6108558
6501250
6580453
6580637
6580811
6580996
6581177
6581535
6641956
6581719
6108619
6108671
6108732
6108978
6109036
6109098
6109159
6109210
6109272
6638710
6640096
6109333
6109395
6109456
6501618
6643219
6642670
6583454
6583577
6583690
6583812
6583935
6584239
6641239
6583331
6109517
6109579
Stari tip Tehni
I
RSD/kom.
Tip
Greške i
117
118
120
95
91
93
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
114
115
113
110
6109630
6109876
6109937
6109999
6110056
6110117
6110179
6637997
6639373
6162 62 2
6162 80 0
6162 81 9
6162 82 7
6162 83 5
6162 84 3
6162 85 1
6162 87 8
6162 88 6
6110230
6110292
6110353
6651436
6163 00 9
6163 01 7
6163 04 1
6163 07 6
6438433
6438495
6801671
6802159
6168 70 1
6168 72 8
6168 73 6
6168 74 4
6161 10 3
6161 11 1
6161 15 4
6161 17 0
6161 20 0
6161 21 9
6161 22 7
6161 23 5
6161 24 3
6161 27 8
6161 28 6
6161 29 4
6161 30 8
6161 31 6
6161 32 4
6161 50 2
6161 51 0
6161 52 9
6161 53 7
6161 54 5
6161 55 3
6161 56 1
6161 59 6
6161 70 7
6161 71 5
6161 75 8
6161 77 4
6161 90 1
6161 92 8
6161 93 6
6161 94 4
6161 95 2
6161 97 9
6161 98 7
6161 99 5
119
117
118
120
95
91
93
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
114
115
113
110
119
117
118
120
95
92
94
99
101
102
103
104
6781393
6111619
6111671
6111732
6782291
6111855
6111916
6111978
6112036
6782475
6112098
6112159
6112210
6169 29 5
6169 30 9
6169 31 7
6169 32 5
6169 36 8
6169 37 6
6169 38 4
6169 39 2
6169 40 6
6169 42 2
6169 43 0
6169 44 9
6169 45 7
5237396
5237402
5237419
5237426
5237457
5237464
5237471
6175 00 2
6175 00 8
6175 01 4
6175 02 0
6175 02 6
6175 03 2
6175 03 8
6162 00 2
6162 01 0
6162 02 9
6162 20 7
6162 21 5
6162 22 3
6162 23 1
6162 25 8
6162 26 6
6162 27 4
6162 29 0
6162 40 1
6162 42 8
6162 45 2
6162 47 9
6162 48 7
6162 49 5
6162 50 9
6162 51 7
6162 52 5
6162 53 3
6162 54 1
6162 57 6
6162 58 4
6162 59 2
6162 60 6
6162 61 4
105
106
107
108
109
111
112
114
115
113
110
119
117
118
120
96
90
95
92
94
99
101
102
103
104
105
106
5237488
5237495
5237501
5237518
5237525
5237532
5237549
5237556
5237563
5237570
5237587
5237594
5237600
5237631
5237648
5237655
5237662
5237693
5237709
5237716
5237723
5237730
5237747
5237754
5237778
5237785
5237815
5237822
5237839
5237846
5237877
6175 05 1
6175 05 7
6175 06 3
6175 06 9
6175 07 5
6175 08 1
6175 10 3
6175 10 9
6175 11 5
6175 12 1
6175 12 7
6175 13 3
6175 15 0
6175 15 6
6175 16 2
6175 16 8
6175 17 4
6175 18 0
6175 18 6
6175 20 4
6175 21 0
6175 21 6
6175 22 2
6175 22 8
6175 23 4
6175 25 5
6175 26 1
6175 26 7
6175 27 3
6175 27 9
6175 28 5
6782659 6168 52 3
6000050
6000173
6000296
6000418
6000531
6000654
6000777
6178 00 1
6178 00 3
6178 00 5
6178 01 0
6178 01 2
6178 01 4
6178 01 6
Stari tip Tehni
I
RSD/kom.
107
108
109
111
112
114
116
113
110
119
117
118
120
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
Tip
6000890
6001132
6001255
6001378
6001491
6001613
6001736
6001859
6002214
6002337
6002450
6002573
6002696
6002818
Greške i
6178 01 8
6178 02 6
6178 02 8
6178 03 1
6178 03 3
6178 03 5
6178 03 7
6178 03 9
6178 05 0
6178 05 2
6178 05 4
6178 05 6
6178 05 9
6178 06 1
125 6008339 6178 09 2
97
97
97
97
123
122
123
124
123
123
123
124
124
124
123
123
124
128
129
130
131
132
133
134
129
130
131
132
133
134
129
130
131
132
133
134
128
129
130
131
132
133
134
129
130
131
132
133
134
129
130
131
132
133
134
6004850
6004973
6005093
6005215
6005307
6005406
6005505
6005802
6005932
6006052
6006175
6006298
6006410
6009411
6009534
6009657
6009732
6009831
6009930
6010073
6010196
6010318
6010400
6010509
6010608
6010707
6010806
6010929
6011049
6011162
6178 20 1
6178 20 3
6178 20 5
6178 20 7
6178 20 9
6178 21 1
6178 21 3
6178 22 5
6178 22 7
6178 22 9
6178 23 1
6178 23 3
6178 23 6
6178 30 2
6178 30 5
6178 30 7
6178 31 0
6178 31 2
6178 31 4
6178 31 6
6178 32 0
6178 32 2
6178 32 4
6178 32 6
6178 32 8
6178 33 0
6178 33 4
6178 33 6
6178 33 8
6178 34 1
6011285 6178 34 9
6013197
6013319
6013432
6013555
6013678
6013791
6013913
6014033
6014156
6015184
5049531
6040209
6040322
6040445
6040568
6040681
6040803
6040926
6041282
6041404
6041527
6041640
6041763
6041886
6178 42 0
6178 42 2
6178 42 4
6178 42 6
6178 42 8
6178 43 0
6178 43 5
6178 43 7
6178 43 9
6178 44 1
6178 47 9
6178 48 0
6178 48 2
6178 48 4
6178 48 6
6178 48 8
6178 49 0
6178 49 2
6178 50 4
6178 50 6
6178 50 8
6178 51 0
6178 51 2
6178 51 4
6014279 6178 52 0
6014392 6178 52 2
6014514 6178 52 7
164 6014637 6178 52 9
164 6014750 6178 53 5
164
164 6014873 6178 54 0
165 6014996 6178 54 2
165 6015061 6178 54 8
165
Stari tip Tehni
I
RSD/m
€/100
RSD/m
€/100
RSD/m
€/100
RSD/kom.
€/100
165
166
166
166
166
167
167
167
167
168
168
168
168
169
184
170
170
170
170
171
171
171
171
172
172
172
172
173
174
174
174
174
175
175
175
175
176
176
176
176
177
177
177
177
178
184
179
179
179
179
180
180
180
180
181
181
164
164
164
165
165
165
165
167
174
174
175
175
176
177
184
184
184
184
184
185
185
185
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 / LLExport_01115
Tip
Numerički popis
Tip
6016266
6016389
6016501
6016747
6016860
6016983
6017102
6017225
Greške i
6178 61 2
6178 61 4
6178 61 6
6178 62 2
6178 62 4
6178 62 6
6178 62 8
6178 63 0
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 / LLExport_01115
6017829 6178 65 0
6674657
6674718
6674770
6674831
6674893
6674954
6675012
6675074
6675739
6675791
6675852
6675913
6675975
6676033
6676095
6676156
6676217
6676279
6676330
6501977
6675197
6675258
6675319
6675371
6675432
6675494
6675555
6675616
6676392
6676453
6676514
6676576
6676637
6676699
6676750
6676811
6676873
6676934
6676996
6501793
6672851
6672912
6672974
6673032
6673094
6673155
6673216
6673278
6182 01 1
6182 06 2
6182 09 7
6182 10 0
6182 11 9
6182 12 7
6182 13 5
6182 14 3
6182 19 4
6182 20 8
6182 21 6
6182 22 4
6182 23 2
6182 24 0
6182 25 9
6182 26 7
6182 30 5
6182 31 3
6182 34 8
6182 36 4
6182 40 2
6182 44 5
6182 48 8
6182 49 6
6182 52 6
6182 53 4
6182 54 2
6182 55 0
6182 59 3
6182 60 7
6182 61 5
6182 62 3
6182 63 1
6182 65 8
6182 66 6
6182 67 4
6182 71 2
6182 72 0
6182 74 7
6182 76 3
6182 80 1
6182 85 2
6182 88 7
6182 89 5
6182 91 7
6182 92 5
6182 93 3
6182 94 1
6677054
6677115
6677177
6677238
6677290
6677351
6677412
6677474
6677535
6677597
6677658
6501373
6673391
6673452
6673513
6673575
6673636
6673698
6673759
6673810
6677719
6677771
6677832
6677894
6677955
6183 01 8
6183 02 6
6183 03 4
6183 04 2
6183 05 0
6183 06 9
6183 07 7
6183 08 5
6183 12 3
6183 13 1
6183 16 6
6183 18 2
6183 21 2
6183 25 5
6183 29 8
6183 30 1
6183 33 6
6183 34 4
6183 35 2
6183 36 0
6183 40 9
6183 41 7
6183 42 5
6183 43 3
6183 44 1
Stari tip Tehni
I
RSD/m
€/100
RSD/kom.
182
182
182
182
182
182
182
183
184
95
99
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
110
119
117
118
120
95
99
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
110
119
117
118
120
95
99
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
110
119
117
118
120
95
99
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
Tip
Greške i
6678013
6678075
6678136
6678198
6678259
6678310
6222131
6673933
6673995
6674053
6674114
6674176
6674237
6674299
6674350
6674411
6674473
6678372
6678433
6678495
6678556
6678617
6678679
6678730
6678792
6678853
6678914
6678976
6679034
6183 46 8
6183 47 6
6183 48 4
6183 52 2
6183 53 0
6183 55 7
6183 57 3
6183 60 3
6183 61 1
6183 65 4
6183 66 2
6183 69 7
6183 70 0
6183 72 7
6183 73 5
6183 74 3
6183 75 1
6183 80 8
6183 81 6
6183 82 4
6183 83 2
6183 84 0
6183 85 9
6183 86 7
6183 87 5
6183 91 3
6183 92 1
6183 95 6
6183 98 0
6794058
6794119
6494590
6794171
6496938
6505036
6794232
6794294
6497058
6363490
6794355
6794416
6501199
6363018
6491292
6363438
6363377
6491230
6363193
6794478
6799459
5042273
5042280
5042297
5042303
6191 00 2
6191 01 0
6191 02 9
6191 03 7
6191 04 5
6191 05 3
6191 06 1
6191 09 6
6191 11 8
6191 12 6
6191 13 4
6191 14 2
6191 15 0
6191 19 3
6191 20 7
6191 21 5
6191 22 3
6191 23 1
6191 25 8
6191 26 6
6191 27 4
6191 30 4
6191 31 2
6191 34 7
6191 35 5
6794652
6494651
6794713
6502219
6794775
6794836
6976829
6794898
6794959
6795017
6221110
6191 84 3
6191 85 1
6191 87 8
6191 88 6
6191 89 4
6191 92 4
6191 93 2
6191 94 0
6191 95 9
6191 96 7
6191 97 5
6362950
6799879
6362776
6362479
6800056
6362233
6795079
6800896
5042457
5042525
5042594
5042662
6795253
6494712
6795314
6504855
6795376
6192 01 7
6192 02 5
6192 03 3
6192 04 1
6192 06 8
6192 07 6
6192 08 4
6192 09 2
6192 10 6
6192 11 0
6192 11 4
6192 11 8
6192 14 9
6192 15 7
6192 16 5
6192 17 3
6192 18 1
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Stari tip Tehni
I
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
114
115
110
119
117
118
120
90
95
96
99
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
116
110
119
117
118
120
90
91
93
95
96
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
110
119
117
118
120
91
93
95
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
110
119
117
118
120
91
93
95
99
100
Tip
Greške i
6795437
6497171
6795499
6795550
6795611
6220878
6360970
6801558
6354559
6353057
6492312
6351855
6795673
6492374
5042464
5042532
5042600
5042693
6796212
6494774
6796274
6504978
6796335
6796397
6497232
6796458
6796519
6796571
6500833
6351794
6492435
6712519
6712571
6492497
6712632
6796632
6492558
5042471
5042549
5042631
5042709
6796694
6494835
6796755
6504916
6796816
6796878
6497294
6796939
6796991
6797059
6496990
6712694
6492619
6712755
6712816
6492671
6712878
6797110
6492732
6192 21 1
6192 23 8
6192 24 6
6192 25 4
6192 26 2
6192 27 0
6192 31 9
6192 32 7
6192 33 5
6192 34 3
6192 35 1
6192 37 8
6192 38 6
6192 39 4
6192 41 6
6192 42 0
6192 42 4
6192 42 8
6192 45 9
6192 46 7
6192 47 5
6192 48 3
6192 49 1
6192 51 3
6192 52 1
6192 54 8
6192 55 6
6192 56 4
6192 57 2
6192 61 0
6192 62 9
6192 63 7
6192 64 5
6192 65 3
6192 66 1
6192 68 8
6192 69 6
6192 71 8
6192 72 2
6192 72 6
6192 73 0
6192 75 0
6192 76 9
6192 77 7
6192 78 5
6192 79 3
6192 81 5
6192 82 3
6192 83 1
6192 85 8
6192 86 6
6192 87 4
6192 91 2
6192 92 0
6192 93 9
6192 94 7
6192 95 5
6192 96 3
6192 97 1
6192 99 8
5042488
5042570
5042648
5042716
6797172
6797233
6975624
6797295
6976768
6504794
6797356
6797417
6497355
6712939
6797479
6797530
6974788
6712991
6492794
6713059
6713110
6492855
6193 02 1
6193 02 5
6193 02 9
6193 03 3
6193 09 9
6193 10 2
6193 11 0
6193 12 9
6193 13 7
6193 14 5
6193 15 3
6193 18 8
6193 19 6
6193 21 8
6193 22 6
6193 23 4
6193 24 2
6193 28 5
6193 29 3
6193 30 7
6193 31 5
6193 32 3
Stari tip Tehni
I
RSD/kom.
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
110
119
117
118
120
92
94
95
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
110
119
117
118
120
91
93
95
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
110
119
117
118
120
90
92
94
95
96
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
Tip
Greške i
6713172
6797592
6492916
5042518
5042587
5042655
5042723
6223695
6975266
6507313
6193 33 1
6193 35 8
6193 36 6
6193 38 7
6193 39 1
6193 39 5
6193 39 9
6193 50 1
6193 52 8
6193 56 0
6448272
6448098
6447978
6447497
6628636
6628575
6628513
6628452
6628391
6628339
6618910
6618859
6349814
6629350
6194 03 6
6194 04 4
6194 05 2
6194 06 0
6194 10 9
6194 11 7
6194 12 5
6194 13 3
6194 14 1
6194 18 4
6194 19 2
6194 20 6
6194 21 4
6194 72 9
6096329
6096206
6096381
6096442
6199 10 3
6199 10 5
6199 10 7
6199 10 9
6096503
6096268
6099993
6100057
6119615
6153190
6153251
6153312
6153497
6153374
6153435
6153558
6153619
6153671
6153732
6153794
6153855
6153916
6153978
6154036
6199 12 2
6199 12 4
6199 12 6
6199 12 8
6199 13 3
6199 13 5
6199 13 7
6199 13 9
6199 15 0
6199 15 2
6199 15 4
6199 15 6
6199 16 3
6199 16 5
6199 16 7
6199 16 9
6199 18 0
6199 18 2
6199 18 4
6199 18 6
6154098
6154159
6154210
6154272
6199 20 2
6199 20 4
6199 20 6
6199 20 8
6154333
6154395
6154456
6154517
6154579
6154630
6154692
6155774
6155835
6155897
6155958
6156016
6156078
6156139
6156313
6156375
6156559
6156498
6156610
6156672
6156795
6156733
6156856
6156979
6157037
6157099
6157211
6199 22 3
6199 22 5
6199 22 7
6199 22 9
6199 23 2
6199 23 4
6199 23 6
6199 23 8
6199 25 1
6199 25 3
6199 25 5
6199 25 7
6199 26 2
6199 26 4
6199 26 6
6199 26 8
6199 28 1
6199 28 3
6199 28 5
6199 28 7
6199 40 2
6199 40 4
6199 40 6
6199 40 8
6199 42 1
6199 42 3
6199 42 5
LFS
Stari tip Tehni
I
RSD/kom.
114
116
110
119
117
118
120
91
93
100
122
123
123
124
123
123
123
124
124
123
123
124
124
125
J
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
OBO
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
159
159
159
159
159
159
159
369
Numerički popis
Cena
Greške i
6157570
6157938
6158294
6158652
6158713
6158775
6158836
6158898
6158959
6199 42 7
6199 44 2
6199 44 4
6199 44 6
6199 44 8
6199 46 1
6199 46 3
6199 46 5
6199 46 7
5126522 6246 05 2
5126539 6246 08 7
6651672
6118878
5690955
6651733
6246 96 6
6246 97 4
6246 98 2
6246 99 0
6311897
6977369
6312139
6312191
6312252
5691006
6247 01 6
6247 09 1
6247 11 3
6247 14 8
6247 16 4
6247 19 4
6652754
6118991
6315253
6315314
5699019
6652518
6312313
6652273
6312733
6652150
6313150
6652396
6317592
6652631
6575114
6503476
6247 43 1
6247 43 4
6247 45 8
6247 46 6
6247 47 2
6247 49 0
6247 50 4
6247 56 3
6247 57 1
6247 65 2
6247 66 0
6247 72 5
6247 73 3
6247 88 1
6247 90 3
6247 98 9
6312559
6312610
6312672
6977062
6312979
6313037
6313099
6977185
6313396
6313457
6313518
6503599
6317837
6317899
6317950
6503353
6575596
6575657
6575718
5699026
5699033
5699040
5699057
5699064
5699095
5699101
5699118
5699125
5699156
6248 00 4
6248 01 2
6248 02 0
6248 04 7
6248 06 3
6248 07 1
6248 09 8
6248 12 8
6248 14 4
6248 15 2
6248 16 0
6248 18 7
6248 20 9
6248 21 7
6248 22 5
6248 28 4
6248 30 6
6248 31 4
6248 32 2
6248 32 8
6248 33 2
6248 33 6
6248 34 0
6248 34 4
6248 42 8
6248 43 2
6248 43 6
6248 45 0
6248 45 4
6651795
6119059
5690962
6651856
6313570
6977307
6313815
6313877
6313938
5691013
6248 46 2
6248 47 0
6248 48 2
6248 49 7
6248 51 9
6248 60 8
6248 62 4
6248 64 0
6248 66 7
6248 69 4
6652570 6248 99 3
370
OBO
LFS
Stari tip Tehni
J
RSD/kom.
L
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
159
159
159
159
159
159
159
159
159
315
315
138
139
140
141
143
145
147
149
151
153
Tip
6313990
6652334
6314232
6652211
6314478
6652457
6318018
6652693
6575350
6503414
6314713
6314775
6314836
6503650
6314898
6314959
6315017
6977123
6315079
6315130
6315192
6503537
6318254
6318315
6318377
6503292
6575770
6575831
6575893
6018598
6018710
5691020
6018833
6018956
6019076
5020325
5020387
5020394
5691037
138
139
141
145
153
141
143
141
143
141
143
141
143
141
144 6644896
145
5685081
147
149 6119233
151 6119295
145
147 6315376
149 6315499
151 6315611
145 6315673
147
149 5030898
151 6800711
145
147 6043156
149 6279739
151 5406006
145 5406013
147
149 5469148
151
153
153 5427650
153
153
153 5655473
153 5656333
153 5656340
153 5656371
153
153 5656401
5656432
138 5656449
139 5656456
140 5655664
141 5656463
143 5656494
145 5656500
147 5656517
149 5656524
151 5656555
153 5656562
5656579
141 5656586
5656616
Greške i
6249 00 0
6249 08 6
6249 09 4
6249 16 7
6249 17 5
6249 25 6
6249 26 4
6249 41 8
6249 42 6
6249 48 5
6249 50 7
6249 51 5
6249 52 3
6249 55 8
6249 57 4
6249 58 2
6249 59 0
6249 61 2
6249 63 9
6249 64 7
6249 65 5
6249 67 1
6249 70 1
6249 72 8
6249 73 6
6249 79 5
6249 81 7
6249 82 5
6249 83 3
6249 84 2
6249 84 4
6249 84 5
6249 84 6
6249 84 8
6249 85 0
6249 85 2
6249 85 4
6249 85 6
6249 86 5
6249 87 6
6249 88 1
6249 88 4
6249 88 8
6249 90 6
6249 92 2
6249 96 5
6249 98 1
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
€/100
RSD/kom.
6257 59 8
6257 60 3
6258 06 9
6258 07 1
6258 07 3
6258 07 4
6258 14 1
6270 67 0
6274 30 0
6274 30 1
6274 30 2
6274 30 6
6274 31 0
6274 31 1
6274 31 2
6274 31 6
6274 32 0
6274 32 1
6274 32 2
6274 32 6
6274 34 0
6274 34 1
6274 34 2
6274 34 6
6274 36 0
6274 36 1
6274 36 2
D
L
RSD/m
RSD/kom.
Tip
Greške i
5656623
5656630
5656647
5656678
5656685
5656692
5656708
5656715
5656722
6274 36 6
6274 37 0
6274 37 1
6274 37 2
6274 37 6
6274 49 0
6274 49 1
6274 49 2
6274 49 6
5656739
5656746
5656753
5656760
6274 50 0
6274 50 1
6274 50 2
6274 50 6
5656791
5656807
5656814
5656821
5656838
5656845
5656852
5656869
5656876
5656883
5656890
5656906
5656913
5656920
5656937
5656944
5656951
5656968
5656975
5656982
5656999
5657002
5657019
5657026
5657033
6274 51 0
6274 51 1
6274 51 2
6274 51 6
6274 52 0
6274 52 1
6274 52 2
6274 52 6
6274 54 0
6274 54 1
6274 54 2
6274 54 6
6274 56 0
6274 56 1
6274 56 2
6274 56 6
6274 57 0
6274 57 1
6274 57 2
6274 57 6
6274 59 0
6274 59 1
6274 59 2
6274 59 6
6274 65 0
5657040
148 5657057
5657064
155 5657071
155
5657101
143 5657118
155 5657125
155 5657132
155 5657149
5657156
200 5657163
200 5657170
5657187
357 5657194
357 5657200
357 5657217
357 5657224
5657231
348 5657248
5657255
5657262
196 5657279
5657286
5657293
210 5657309
210 5657347
210 5657354
210 5657361
5657408
211 5657415
211 5657422
211 5657460
211 5657477
211 5657484
211 5657521
211 5657538
211 5657545
212 5657583
212 5657590
212 5657606
212 5657644
212 5657651
212 5657668
212 5657712
6274 70 0
6274 70 1
6274 70 2
6274 70 6
143
141
143
141
143
141
143
141
144
145
147
149
151
145
147
149
151
145
147
149
151
145
147
149
151
145
147
149
151
138
139
140
142
144
146
148
150
152
154
155
6274 71 0
6274 71 1
6274 71 2
6274 71 6
6274 72 0
6274 72 1
6274 72 2
6274 72 6
6274 74 0
6274 74 1
6274 74 2
6274 74 6
6274 76 0
6274 76 1
6274 76 2
6274 76 6
6274 77 0
6274 77 1
6274 77 2
6274 77 6
6274 79 0
6274 79 1
6274 79 2
6274 79 6
6274 81 0
6274 81 1
6274 81 2
6274 81 6
6274 82 0
6274 82 1
6274 82 2
6274 82 6
6274 83 0
6274 83 1
6274 83 2
6274 83 6
6274 84 0
6274 84 1
6274 84 2
6274 85 0
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
212
212
212
212
212
211
211
211
211
213
213
213
213
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
212
212
212
212
210
216
216
216
216
217
217
217
217
217
217
217
217
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
211
211
211
211
309
309
309
309
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
311
Tip
5657729
5657767
5657774
5657781
5657828
5657835
5657842
5657880
5657897
5657903
5657941
5657958
5657965
5658009
5658023
5658061
5658078
5658085
Greške i
6274 85 1
6274 85 2
6274 85 6
6274 86 0
6274 86 1
6274 86 2
6274 86 6
6274 87 0
6274 87 1
6274 87 2
6274 87 6
6274 88 0
6274 88 1
6274 88 2
6274 89 0
6274 89 1
6274 89 2
6274 89 6
5658122 6274 90 0
5658139
5658146
5658184
5658207
5658245
5658252
5658306
5658313
5658320
5658375
5658382
5658429
5658443
5658481
5658498
5658542
5658559
5658566
5658580
5658597
5658603
5658627
5658665
5658672
6274 91 0
6274 91 1
6274 91 2
6274 92 0
6274 92 1
6274 92 2
6274 93 0
6274 93 1
6274 93 2
6274 94 0
6274 94 1
6274 94 2
6274 95 0
6274 95 1
6274 95 2
6274 96 0
6274 96 1
6274 96 2
6274 97 0
6274 97 1
6274 97 2
6274 98 0
6274 98 1
6274 98 2
5658726 6277 00 0
5658733 6277 00 1
5658740 6277 00 2
5658856
5658863
5658900
5658962
5658979
5658986
5659044
5659082
5659099
5659150
5659167
5659204
5659228
5659266
5659273
6277 01 0
6277 01 1
6277 01 2
6277 02 0
6277 02 1
6277 02 2
6277 04 0
6277 04 1
6277 04 2
6277 06 0
6277 06 1
6277 06 2
6277 07 0
6277 07 1
6277 07 2
5659334
5659341
5659389
5659396
5659402
6277 09 0
6277 09 5
6277 10 0
6277 10 1
6277 10 2
5659518
5659525
5659563
5659624
5659631
5659648
5659709
5659747
5659754
5659815
5659822
5659860
5659921
6277 11 0
6277 11 1
6277 11 2
6277 12 0
6277 12 1
6277 12 2
6277 14 0
6277 14 1
6277 14 2
6277 16 0
6277 16 1
6277 16 2
6277 17 0
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
312
312
312
211
211
211
211
212
310
310
310
310
310
310
310
310
310
311
311
311
311
311
311
311
311
311
312
312
312
312
312
312
222
222
222
224
224
224
224
224
224
225
225
225
225
225
225
226
226
226
226
226
222
222
222
224
224
224
224
224
224
225
225
225
225
225
225
226
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 / LLExport_01115
Tip
Numerički popis
Tip
Greške i
5659938 6277 17 1
5659945 6277 17 2
5660002 6277 20 0
5660040 6277 20 1
5660057 6277 20 2
5660163
5660170
5660187
5660248
5660286
5660293
5660323
5660330
5660347
5660408
5660415
5660422
5660484
5660521
5660538
5660590
5700852
6277 21 0
6277 21 1
6277 21 2
6277 22 0
6277 22 1
6277 22 2
6277 24 0
6277 24 1
6277 24 2
6277 26 0
6277 26 1
6277 26 2
6277 27 0
6277 27 1
6277 27 2
6277 29 0
6277 29 4
5660606 6277 30 0
5660644 6277 30 1
5660651 6277 30 2
5660767
5660774
5660781
5660811
5660828
5660835
5660866
5660873
5660880
5660941
5660958
5660965
5661023
5661061
5661078
6277 31 0
6277 31 1
6277 31 2
6277 32 0
6277 32 1
6277 32 2
6277 34 0
6277 34 1
6277 34 2
6277 36 0
6277 36 1
6277 36 2
6277 37 0
6277 37 1
6277 37 2
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 / LLExport_01115
5661139 6277 40 0
5661146 6277 40 1
5661184 6277 40 2
5661269
5661306
5661313
5661375
5661382
5661429
5661443
5661481
5661498
5661559
5661566
5661603
5661665
5661672
5661689
6277 41 0
6277 41 1
6277 41 2
6277 42 0
6277 42 1
6277 42 2
6277 43 0
6277 43 1
6277 43 2
6277 44 0
6277 44 1
6277 44 2
6277 46 0
6277 46 1
6277 46 2
5661740 6277 50 0
5661788 6277 50 1
5661795 6277 50 2
5661900
5661917
5661924
5661986
5661993
5662006
5662020
5662037
5662044
5662075
5662082
5662099
5662129
5662136
5662143
6277 51 0
6277 51 1
6277 51 2
6277 52 0
6277 52 1
6277 52 2
6277 53 0
6277 53 1
6277 53 2
6277 54 0
6277 54 1
6277 54 2
6277 56 0
6277 56 1
6277 56 2
5662174 6277 60 0
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
Tip
Greške i
226 5662181 6277 60 1
226 5662198 6277 60 2
227 5662242 6277 61 0
227 5662259 6277 61 1
227 5662266 6277 61 2
5662310 6277 62 0
229 5662327 6277 62 1
229 5662334 6277 62 2
229 5662365 6277 64 0
229 5662372 6277 64 1
229 5662389 6277 64 2
229 5662419 6277 66 0
230 5662426 6277 66 1
230 5662433 6277 66 2
230 5662464 6277 67 0
230 5662471 6277 67 1
230 5662488 6277 67 2
230
231 5662518 6277 70 0
231 5662525 6277 70 1
231 5662532 6277 70 2
222
222 5662587 6277 71 0
5662594 6277 71 1
227 5662600 6277 71 2
227 5662631 6277 72 0
227 5662648 6277 72 1
5662679 6277 72 2
229 5662709 6277 74 0
229 5662716 6277 74 1
229 5662723 6277 74 2
229 5662754 6277 76 0
229 5662761 6277 76 1
229 5662815 6277 76 2
230 5662877 6277 77 0
230 5662884 6277 77 1
230 5662914 6277 77 2
230
230 5662945 6277 80 0
230 5662976 6277 80 1
231 5662983 6277 80 2
231
231 5663034 6277 81 0
5663041 6277 81 1
232 5663058 6277 81 2
232 5663102 6277 82 0
232 5663119 6277 82 1
5663126 6277 82 2
234 5663140 6277 83 0
234 5663157 6277 83 1
234 5663164 6277 83 2
234 5663195 6277 84 0
234 5663201 6277 84 1
234 5663218 6277 84 2
235 5663249 6277 86 0
235 5663270 6277 86 1
235 5663287 6277 86 2
235
235 5663317 6277 90 0
235 5663324 6277 90 1
236 5663331 6277 90 2
236
236 5663409 6277 91 0
5663416 6277 91 1
232 5663423 6277 91 2
232 5663478 6277 92 0
232 5663485 6277 92 1
5663515 6277 92 2
234 5663539 6277 93 0
234 5663546 6277 93 1
234 5663577 6277 93 2
234 5663607 6277 94 0
234 5663638 6277 94 1
234 5663645 6277 94 2
235 5663690 6277 96 0
235 5663706 6277 96 1
235 5663713 6277 96 2
235
235
235 5663744 6278 00 0
236 5663751 6278 00 1
236 5663768 6278 00 2
236
5663812 6278 01 0
238 5663829 6278 01 1
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Stari tip Tehni
L
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
Tip
Greške i
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
238 5663836 6278 01 2
238 5663867 6278 02 0
5663874 6278 02 1
240 5663881 6278 02 2
240 5663904 6278 03 0
240 5663911 6278 03 1
240 5663928 6278 03 2
240 5663959 6278 05 0
240 5663966 6278 05 1
241 5663973 6278 05 2
241 5664000 6278 06 0
241 5664017 6278 06 1
241 5664024 6278 06 2
241 5664055 6278 07 0
241 5664062 6278 07 1
242 5664079 6278 07 2
242
RSD/m
242 5664109 6278 10 0
5664116 6278 10 1
238 5664123 6278 10 2
238
RSD/kom.
238 5664178 6278 11 0
5664185 6278 11 1
240 5664192 6278 11 2
240 5664222 6278 12 0
240 5664239 6278 12 1
240 5664246 6278 12 2
240 5664260 6278 13 0
240 5664307 6278 13 1
241 5664314 6278 13 2
241 5664376 6278 14 0
241 5664383 6278 14 1
241 5664420 6278 14 2
241 5664482 6278 16 0
241 5664499 6278 16 1
242 5664505 6278 16 2
242 5664567 6278 17 0
242 5664604 6278 17 1
5664611 6278 17 2
243
RSD/m
243 5664666 6278 20 0
243 5664673 6278 20 1
5664680 6278 20 2
245
RSD/kom.
245 5664789 6278 21 0
245 5664796 6278 21 1
245 5664802 6278 21 2
245 5664833 6278 22 0
245 5664840 6278 22 1
246 5664857 6278 22 2
246 5664901 6278 23 0
246 5664918 6278 23 1
246 5664925 6278 23 2
246 5664987 6278 24 0
246 5665021 6278 24 1
247 5665038 6278 24 2
247 5665083 6278 26 0
247 5665090 6278 26 1
5665106 6278 26 2
243
RSD/m
243 5665137 6278 30 0
243 5665144 6278 30 1
5665151 6278 30 2
245
RSD/kom.
245 5665205 6278 31 0
245 5665212 6278 31 1
245 5665229 6278 31 2
245 5665250 6278 32 0
245 5665267 6278 32 1
246 5665274 6278 32 2
246 5665335 6278 33 0
246 5665342 6278 33 1
246 5665380 6278 33 2
246 5665458 6278 34 0
246 5665465 6278 34 1
247 5665472 6278 34 2
247 5665502 6278 36 0
247 5665519 6278 36 1
5665526 6278 36 2
RSD/m
254 5665557 6278 40 0
254 5665564 6278 40 1
254 5665571 6278 40 2
RSD/kom.
256 5665625 6278 41 0
256 5665632 6278 41 1
256
256
256
256
257
257
257
257
257
257
258
258
258
258
258
258
Tip
5665649
5665700
5665755
5665762
5665816
5665823
5665878
5665939
5665946
5665984
5666042
5666059
5666066
Greške i
6278 41 2
6278 42 0
6278 42 1
6278 42 2
6278 43 0
6278 43 1
6278 43 2
6278 44 0
6278 44 1
6278 44 2
6278 46 0
6278 46 1
6278 46 2
5666097 6278 50 0
5666103 6278 50 1
5666110 6278 50 2
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
RSD/m
254
RSD/kom.
254 5666165 6278 51 0
254 5666172 6278 51 1
5666189 6278 51 2
256 5666219 6278 52 0
256 5666226 6278 52 1
256 5666233 6278 52 2
256 5666257 6278 53 0
256 5666264 6278 53 1
256 5666271 6278 53 2
257 5666301 6278 54 0
257 5666318 6278 54 1
257 5666325 6278 54 2
257 5666356 6278 56 0
257 5666363 6278 56 1
257 5666370 6278 56 2
258
RSD/m
258 5666400 6278 68 0
258 5666417 6278 68 1
258 5666424 6278 68 2
258 5666486 6278 68 6
258 5666530 6278 78 0
5666547 6278 78 1
249 5666554 6278 78 2
249 5666578 6278 78 6
249
RSD/kom.
5666585 6278 80 0
250 5666592 6278 80 1
250 5666608 6278 80 2
250 5666660 6278 81 0
251 5666707 6278 81 1
251 5666714 6278 81 2
251 5666776 6278 82 0
251 5666783 6278 82 1
251 5666820 6278 82 2
251 5666875 6278 83 0
252 5666882 6278 83 1
252 5666899 6278 83 2
252 5666929 6278 84 0
252 5666936 6278 84 1
252 5666943 6278 84 2
252 5666974 6278 85 0
5666981 6278 85 1
249 5666998 6278 85 2
249 5667025 6278 86 0
249 5667056 6278 86 1
5667063 6278 86 2
251 5667094 6278 87 0
251 5667100 6278 87 1
251 5667117 6278 87 2
251 5667148 6278 88 0
251 5667179 6278 88 1
251 5667186 6278 88 2
251 5667216 6278 89 0
251 5667223 6278 89 1
251 5667230 6278 89 2
252
252 5667261 6279 00 0
252 5667278 6279 00 1
252 5667285 6279 00 2
252 5667315 6279 01 0
252 5667322 6279 01 1
5667353 6279 01 2
260 5667384 6279 02 0
260 5667414 6279 02 1
260 5667421 6279 02 2
5667476 6279 03 0
262 5667483 6279 03 1
262 5667490 6279 03 2
LFS
OBO
262
262
262
262
263
263
263
263
263
263
264
264
264
260
260
260
262
262
262
262
262
262
263
263
263
263
263
263
264
264
264
210
210
210
210
211
211
211
211
312
312
312
312
312
312
313
313
313
313
313
313
313
313
313
314
314
314
314
314
314
314
314
314
312
312
312
313
313
313
313
313
313
313
313
313
314
314
314
314
314
314
371
Numerički popis
Cena
Greške i
5667520
5667537
5667544
5667599
5667605
5667612
5667667
5667674
5667681
5667704
5667711
5667728
5667742
5667759
5667766
5667780
5667797
5667803
5667827
5667834
5667841
5667865
5667872
5667889
5667902
5667919
5667926
5667940
5667957
5667964
5680680
5680697
5680703
5680734
5680741
5680758
5680765
5680796
5680802
5680819
5680826
5680857
5680864
5680871
5680888
5680895
5680901
5680918
6279 04 0
6279 04 1
6279 04 2
6279 05 0
6279 05 1
6279 05 2
6279 76 0
6279 76 1
6279 76 2
6279 76 4
6279 76 5
6279 76 6
6279 76 8
6279 76 9
6279 77 0
6279 77 2
6279 77 3
6279 77 4
6279 77 6
6279 77 7
6279 77 8
6279 78 0
6279 78 1
6279 78 2
6279 78 4
6279 78 5
6279 78 6
6279 78 8
6279 78 9
6279 79 0
6279 80 0
6279 80 2
6279 80 4
6279 80 6
6279 81 0
6279 81 2
6279 82 0
6279 82 2
6279 82 4
6279 82 6
6279 82 8
6279 83 0
6279 83 2
6279 83 4
6279 83 6
6279 83 8
6279 84 0
6279 84 2
5695813 6279 85 0
5695820 6279 85 1
5695868 6279 85 2
5695936
5695943
5695981
5696056
5696063
5696100
6279 86 0
6279 86 1
6279 86 2
6279 87 0
6279 87 1
6279 87 2
5680925 6279 88 0
5680932 6279 88 1
5680949 6279 88 2
5681090 6279 99 0
5681106 6279 99 1
5681113 6279 99 2
5140870 6284 40 0
5140887 6284 40 3
5140917
5140924
5140931
5140948
5140979
5140986
5140993
5141006
5141044
5141051
5141068
5141099
6284 41 0
6284 41 3
6284 42 0
6284 42 3
6284 43 0
6284 43 3
6284 44 0
6284 44 3
6284 46 0
6284 46 3
6284 47 0
6284 47 3
5141105 6284 50 0
372
OBO
LFS
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
314
314
314
315
315
315
223
223
223
228
228
228
239
239
239
255
255
255
223
223
223
228
228
228
239
239
239
255
255
255
307
306
306
306
306
306
307
307
307
307
307
307
308
308
308
309
309
309
Tip
Greške i
5141112 6284 50 3
5141129
5141150
5141167
5141174
5141181
5141211
5141228
5141235
5141242
5141273
5141280
5141297
6284 51 0
6284 51 3
6284 52 0
6284 52 3
6284 53 0
6284 53 3
6284 54 0
6284 54 3
6284 56 0
6284 56 3
6284 57 0
6284 57 3
5141303 6284 60 0
5141334 6284 60 3
5141341
5141358
5141365
5141396
5141402
5141419
5141426
5141457
5141464
5141471
5141488
5141518
6284 61 0
6284 61 3
6284 62 0
6284 62 3
6284 63 0
6284 63 3
6284 64 0
6284 64 3
6284 66 0
6284 66 3
6284 67 0
6284 67 3
5141525 6284 70 0
5141532 6284 70 3
5141549
5141570
5141587
5141594
5141600
5141631
5141648
5141655
5141662
5141693
5141709
5141716
6284 71 0
6284 71 3
6284 72 0
6284 72 3
6284 73 0
6284 73 3
6284 74 0
6284 74 3
6284 76 0
6284 76 3
6284 77 0
6284 77 3
5141723 6284 80 0
5141754 6284 80 3
Stari tip Tehni
L
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
223
RSD/kom.
223 5141761 6284 81 0
223 5141778 6284 81 3
5141785 6284 82 0
225 5141815 6284 82 3
225 5141822 6284 83 0
225 5141839 6284 83 3
224 5141846 6284 84 0
224 5141877 6284 84 3
224 5141884 6284 86 0
5141891 6284 86 3
250 5141907 6284 87 0
250 5141938 6284 87 3
250
RSD/m
5141945 6284 90 0
252 5141952 6284 90 3
252
RSD/kom.
252 5141969 6284 91 0
5141990 6284 91 3
5142003 6284 92 0
274 5142010 6284 92 3
274 5142027 6284 93 0
5142058 6284 93 3
275 5142065 6284 94 0
275 5142072 6284 94 3
275 5142089 6284 96 0
275 5142119 6284 96 3
275 5142126 6284 97 0
275 5142133 6284 97 3
275
275
RSD/m
276 5156581 6285 00 0
276 5156598 6285 00 3
276
RSD/kom.
276 5156604 6285 01 0
5156642 6285 01 3
277 5156659 6285 02 0
Tip
277 5156666
5156703
278 5156710
278 5156727
278 5156765
278 5156772
278 5156789
278
278 5156826
278 5156833
279
279 5156840
279 5156888
279 5156895
5156901
280 5156949
280 5156956
5156963
281 5157007
281 5157014
281 5157021
281
281 5142140
281 5142171
281
281 5142188
282 5142195
282 5142201
282 5142232
282 5142249
5142256
283 5142263
283 5142294
5142300
284 5142317
284 5142324
284 5142355
284
284 5142362
284 5142379
284
284 5142386
285 5142416
285 5142423
285 5142430
285 5142447
5142478
286 5142485
286 5142492
5142508
287 5142539
287 5142546
287 5142553
287
287 5157069
287 5157076
287
287 5157083
288 5157120
288 5157137
288 5157144
288 5157182
5157199
289 5157205
289 5157243
5157250
290 5157267
290 5157304
290 5157311
290
290 5157328
290 5157366
290
290 5157373
291 5157380
291 5157427
291 5157434
291 5157441
5157489
5157496
292 5157502
292 5157540
5157557
293 5157564
293 5157601
293
Greške i
6285 02 3
6285 03 0
6285 03 3
6285 04 0
6285 04 3
6285 06 0
6285 06 3
6285 10 0
6285 10 3
6285 11 0
6285 11 3
6285 12 0
6285 12 3
6285 13 0
6285 13 3
6285 14 0
6285 14 3
6285 16 0
6285 16 3
6285 20 0
6285 20 3
6285 21 0
6285 21 3
6285 22 0
6285 22 3
6285 23 0
6285 23 3
6285 24 0
6285 24 3
6285 26 0
6285 26 3
6285 27 0
6285 27 3
6285 30 0
6285 30 3
6285 31 0
6285 31 3
6285 32 0
6285 32 3
6285 33 0
6285 33 3
6285 34 0
6285 34 3
6285 36 0
6285 36 3
6285 37 0
6285 37 3
6285 40 0
6285 40 3
6285 41 0
6285 41 3
6285 42 0
6285 42 3
6285 43 0
6285 43 3
6285 44 0
6285 44 3
6285 46 0
6285 46 3
6285 47 0
6285 47 3
6285 50 0
6285 50 3
6285 51 0
6285 51 3
6285 52 0
6285 52 3
6285 53 0
6285 53 3
6285 54 0
6285 54 3
6285 56 0
6285 56 3
6285 57 0
6285 57 3
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
Tip
Greške i
5142560
5142607
5142980
5143017
5143079
5143086
5143161
5143192
5143208
5143222
5143284
5143314
5143321
5143338
5143383
5143406
5143451
5143499
5143567
5143574
5143734
5143741
5143758
5143765
5143819
5143888
5143918
6286 00 0
6286 00 3
6286 11 0
6286 11 3
6286 13 0
6286 13 3
6286 16 0
6286 16 3
6286 17 0
6286 17 3
6286 19 0
6286 19 3
6286 20 0
6286 20 3
6286 22 0
6286 22 3
6286 25 0
6286 25 3
6286 29 0
6286 29 3
6286 50 0
6286 50 2
6286 50 3
6286 55 0
6286 56 0
6286 70 0
6286 70 2
5143925
5143932
5143949
5143970
5143987
6286 75 0
6286 75 2
6286 75 4
6286 75 6
6286 75 8
5143994
5144007
5144038
5144045
301 5144052
301 5144090
6286 77 0
6286 77 2
6286 77 5
6286 80 0
6286 80 2
6286 81 0
293
293
293
294
294
294
294
295
295
296
296
296
296
296
296
297
297
297
297
298
298
299
299
299
299
299
299
299
299
300
300
300
300
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
303
5157618
5157625
5145189
5145196
6287 16 0
6287 16 3
6287 17 0
6287 17 3
5145240
5145257
5145264
5145295
5157663
5157670
5157687
268 5157724
268
5146575
269 5146582
269 5146612
269 5146643
269 5146674
269 5146681
269 5146704
269 5146742
269
270 5146766
270 5146797
270
270 5676140
5676188
271 5676195
271 5676201
5146865
272 5146872
272 5146889
272 5146919
272 5146926
272 5146933
272 5146940
272 5146971
272 5146988
273 5146995
273 5147008
273 5147039
273 5147046
5147053
6287 20 0
6287 20 3
6287 21 0
6287 21 3
6287 22 0
6287 22 3
6287 23 0
6287 23 3
6287 70 0
6287 70 1
6287 70 2
6287 71 0
6287 71 1
6287 71 2
6287 72 3
6287 73 3
6287 80 0
6287 81 0
6288 00 1
6288 00 3
6288 00 5
6288 00 7
6288 03 0
6288 03 2
6288 03 4
6288 03 6
6288 03 8
6288 04 0
6288 04 2
6288 04 4
6288 04 6
6288 04 8
6288 05 0
6288 05 2
6288 05 4
6288 05 6
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
336
336
336
318
318
334
334
320
320
320
320
320
320
320
320
318
319
334
293
293
268
268
269
269
269
269
294
294
293
293
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
306
306
306
306
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 / LLExport_01115
Tip
Numerički popis
Tip
5147060
5147091
5147107
5147114
5147121
5297185
5297192
5297208
5297215
5297222
5297239
5297246
5297253
5297260
5297277
5297284
5297291
5147152
5147169
5147176
5147183
5147213
5147220
5147237
5147244
5147275
5147282
5147299
5147404
5616559
5694915
5148562
5148579
5480969
5148586
5148593
5148678
5148685
5148715
5148739
5148746
5404385
5404392
5404408
5404415
5404422
5404439
5404446
5404453
5404460
5404477
5404484
5404491
5404507
5404514
5404521
5404538
5404545
5404552
5148777
5148791
Greške i
6288 05 8
6288 06 0
6288 06 2
6288 06 4
6288 06 6
6288 07 0
6288 07 2
6288 07 4
6288 07 6
6288 07 8
6288 08 0
6288 08 2
6288 08 4
6288 08 6
6288 08 8
6288 09 0
6288 09 2
6288 10 0
6288 10 2
6288 10 4
6288 10 6
6288 10 8
6288 11 0
6288 11 2
6288 11 4
6288 11 6
6288 11 8
6288 12 0
6288 18 0
6288 36 5
6288 36 9
6288 57 0
6288 57 1
6288 57 5
6288 58 0
6288 58 1
6288 61 0
6288 61 1
6288 61 2
6288 61 4
6288 61 5
6288 61 6
6288 61 7
6288 61 8
6288 61 9
6288 62 0
6288 62 1
6288 62 2
6288 62 3
6288 62 4
6288 62 5
6288 62 6
6288 62 7
6288 62 8
6288 62 9
6288 63 0
6288 63 1
6288 63 2
6288 63 3
6288 64 0
6288 65 0
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 / LLExport_01115
5685760 6288 65 1
5148913
5149088
5149101
5149460
6288 66 7
6288 70 0
6288 70 4
6288 79 0
5149521 6288 83 0
5160564
5160601
5160663
5160670
5160731
5160748
5160809
5160847
5160861
5160908
5160960
5160977
6288 92 0
6288 92 3
6288 93 0
6288 93 3
6288 94 0
6288 94 3
6288 95 0
6288 95 3
6288 96 0
6288 96 3
6288 97 0
6288 97 3
5477013 6289 04 0
5477402 6289 04 3
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
308
359
359
333
333
340
333
333
210
210
358
359
210
357
357
357
357
357
357
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
358
212
315
Tip
Greške i
Stari tip Tehni
L
RSD/kom.
5477419
5477020
5477037
5477426
5477433
5477044
6289 05 0
6289 05 3
6289 06 0
6289 06 3
6289 07 0
6289 07 3
5161202
5161219
5161226
5161264
5161288
5161325
5161349
5161387
5161448
5161455
5161509
5161516
5161561
5428077
5428084
5428091
5428107
5428138
5428145
5161578
5161585
5161639
5161646
5161691
5161707
5161752
5161769
5161813
5161868
5161882
5161929
5161936
5161943
5428152
5161981
5162001
5459231
5459248
5459279
5162063
5465249
5162117
5162162
5162179
5418566
5428169
5448792
5648963
6290 01 0
6290 01 3
6290 02 0
6290 02 3
6290 03 0
6290 03 3
6290 04 0
6290 04 3
6290 05 0
6290 05 3
6290 06 0
6290 06 3
6290 07 3
6290 08 2
6290 08 3
6290 08 6
6290 08 7
6290 09 0
6290 09 1
6290 10 0
6290 10 4
6290 11 0
6290 11 4
6290 12 0
6290 12 4
6290 13 0
6290 13 4
6290 15 0
6290 16 0
6290 17 0
6290 17 2
6290 17 4
6290 17 6
6290 17 8
6290 18 0
6290 18 4
6290 19 6
6290 19 7
6290 19 8
6290 20 0
6290 20 1
6290 22 0
6290 24 0
6290 25 0
6290 26 0
6290 26 4
6290 26 9
6290 29 0
323
323
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
336
328
328
327
327
336
336
324
324
325
325
321
321
326
326
321
321
324
325
321
326
328
333
333
328
328
328
322
333
325
324
327
322
328
329
329
5733195 9002 09 7
309
331
331
329
329
331
331
315
268
223
226
210
320
322
322
321
321
324
324
325
325
326
326
327
327
330
330
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
373
Registar tipova
Cena
Tip
Strana
300 5148791
7LSB
6288 65 0
5685760 6288 65 1
7LSB M
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
7ZE
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8AWR
8AWR
8AWR
8AWR
8AWR
8AWR
8AWR
8AWR
/
/
/
/
/
/
/
/
St
St
St
St
St
St
St
St
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
OBO
Stari tip
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
315 71GD6
315
210
213
216
223
228
233
239
244
250
255
261
268
271
274
277
280
283
286
289
292
295
298
301
340
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
5149460
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
6288 79 0
/
/
/
/
/
/
/
/
5149101
5149101
5149101
5149101
5149101
5149101
5149101
5149101
6288 70 4
6288 70 4
6288 70 4
6288 70 4
6288 70 4
6288 70 4
6288 70 4
6288 70 4
226
231
237
242
248
253
259
265
5146797 6287 81 0
309
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148678
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
210
213
216
222
227
232
238
243
249
254
260
268
271
274
277
280
283
286
289
292
295
298
301
333
337
210
213
216
222
227
232
238
243
249
254
260
268
271
274
277
280
283
286
289
292
G
G
G
G
G
G
G
G
8VS4
374 LFS
Greške i
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 0
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
Tip
Strana
71GD6
71GD6
71GD6
71GD6
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD7
71GD8
71GD8
71GD8
71GD8
71GD8
71GD8
71GD9
71GD9
71GD9
71GD9
71GD9
71GD9
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
siva /
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
71MT3 45
siva / PA
5148746
5148746
5148746
5148746
5148746
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148685
5148562
5148562
5148562
5148579
5148579
5148579
5148586
5148586
5148586
5148593
5148593
5148593
Greške i
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 5
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 61 1
6288 57 0
6288 57 0
6288 57 0
6288 57 1
6288 57 1
6288 57 1
6288 58 0
6288 58 0
6288 58 0
6288 58 1
6288 58 1
6288 58 1
L
RSD/kom.
5480969 6288 57 5
6 35 / PA
5669197 2351 05 6
2064 GTP 2M
2064 GTPL 2M
1,5 / St / GTP
1,5 / St / GTP
5044291 1115 05 7
5044352 1115 06 5
2069 2M GTP
2069 2M GTPL
1 / St / GTP
1 / St / GTP
5045434 1115 65 0
5045496 1115 66 9
910 SD 6X35
Stari tip
2370 110
2370 130
2370 150
2370 170
2370 210
2370 230
2370 60
2370 90
kamen siva 95,7 /
kamen siva 116,2 /
kamen siva 136,2 /
kamen siva 156,7 /
kamen siva 197,2 /
kamen siva 216,2 /
kamen siva 48,8 /
kamen siva 75,7 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6026173
6026234
6637874
6026296
6026357
6639250
6023776
6026111
6023 51 7
6023 52 5
6023 53 3
6023 54 1
6023 57 6
6023 58 4
6022 99 5
6023 50 9
2371 100
2371 40
2371 40
2371 40
2371 40
2371 40
2371 40
2371 60
2371 80
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6030736
6024315
6024315
6024315
6024315
6024315
6024315
6024377
6030675
6026 99 0
6023 09 6
6023 09 6
6023 09 6
6023 09 6
6023 09 6
6023 09 6
6023 11 8
6026 98 2
Tehnič
295
298
301
333
337
210
213
216
222
227
232
238
243
249
254
260
268
271
274
277
280
283
286
289
292
295
298
301
333
337
333
337
340
333
337
340
333
337
340
333
337
340
340
E
€/100 kom.
€/100 m
125
185
185
185
185
I
€/100 kom.
RSD/m
RSD/kom.
121
121
121
121
121
122
121
121
122
122
188
191
194
200
204
122
122
2390
svetlosiva / PVC
6024919 6023 20 7
2392
svetlosiva / PA/GF
6027132 6024 00 9
124
kamen siva 110 / PVC
kamen siva 110 / PVC
6027255 6024 02 5
6027316 6024 03 3
124
125
2393 16
2393 32
122
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Registar tipova
Stari tip
2410 110GR
2410 110LGR
2410 170GR
2410 170LGR
2425 150CW
2425 150RW
2650
AD-90G M45
ADP-B AL0.5
ADP-B AL1
ADP-B RW0.5
ADP-B RW1
ADP-B SWGR0.5
ADP-B SWGR1
ADR-80 1 AL
ADR-80 1 RW
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
belo 300 / PVC
čistobela 300 / PVC
kamen siva 2000 / PVC
/ kom
6023295
6669257
6023417
6773893
Greške i
6022 71 5
6028 15 2
6022 75 8
6028 18 7
6782659 6168 52 3
6629350 6194 72 9
6362530 6020 80 1
5469148 6258 14 1
6215652
6214037
6117550
6117499
6117 41 6
6117 40 8
6117 41 4
6117 40 6
crno siva 5701286
crno siva 5701279
6117 41 5
6117 40 7
aluminijum-lakirana
aluminijum-lakirana
čistobela
čistobela
aluminijum-lakirana / PC
čistobela / PC
6279739 6258 07 1
6043156 6258 06 9
AH1
siva 12 / PVC
6014873 6178 54 0
AH2
siva 20 / PVC
6014996 6178 54 2
AKZ
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Tip
Strana
/ St
6014750 6178 53 5
ANT-1S AL0.5
ANT-1S RW0.5
ANT-1S SWGR0.5
aluminijum-lakirana 5406235
čistobela 5406204
crno siva 5701316
6117 60 7
6117 60 6
6117 61 0
ANT-2D AL1
ANT-2D RW1
ANT-2D SWGR1
ANT-2E AL1
ANT-2E RW1
ANT-2E SWGR1
ANT-3E AL1
ANT-3E RW1
ANT-3E SWGR1
aluminijum-lakirana
čistobela
crno siva
aluminijum-lakirana
čistobela
crno siva
aluminijum-lakirana
čistobela
crno siva
5675181
5675167
5675174
5675150
5675112
5675129
5675235
5675211
5675228
6117 39 1
6117 38 7
6117 38 9
6117 38 5
6117 38 1
6117 38 3
6117 39 7
6117 39 3
6117 39 5
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
5157724
5157724
5157687
5157687
5145257
5145257
5145257
5145257
5145257
5145257
5145257
5145257
5145257
5145257
5145257
5145257
5145240
5145240
5145240
5145240
5145240
5145240
5145240
5145240
5145240
5145240
5145240
5145240
6287 23 3
6287 23 3
6287 23 0
6287 23 0
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 3
6287 20 0
6287 20 0
6287 20 0
6287 20 0
6287 20 0
6287 20 0
6287 20 0
6287 20 0
6287 20 0
6287 20 0
6287 20 0
6287 20 0
aluminijum-lakirana 5275688
čistobela 5275640
6117 62 1
6117 62 0
AO3VA50EL
AO3VA50EL
AO3VA50RW
AO3VA50RW
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80EL
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AO3VA80RW
AS-B AL0.5
AS-B RW0.5
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Stari tip
I
RSD/m
RSD/kom.
J
RSD/m
D
RSD/kom.
L
D
L
Tehnič Stari tip
126 AS-B SWGR0.5
126
126 AS-B2P AL1
126 AS-B2P RW1
AS-B2P SWGR1
125
125 ASM-C5
Tip
Strana
crno siva 5701019
6117 62 2
aluminijum-lakirana 5275886
čistobela 5275879
6117 64 5
6117 64 4
crno siva 5701088
6117 64 3
6235278
6235155
6235339
6235216
6237319
6117 33 7
6117 32 5
6117 34 1
6117 32 9
6117 74 0
ASM-C5 G
ASM-C6
ASM-C6 G
161 ASM-LWL K
348
RSD/kom.
L
D
L
347
350
350
350
350
351
L
5676201 6288 00 7
306
/ kom / FS
5676140 6288 00 1
306
/ kom / FS
5676188 6288 00 3
306
/ St
349
349
349
349
349
349
349
349
349
347
347
/ kom / FS
357 BVB125
357
348
348
348
D
346
BKN200 350
crna 5438069
bela 5483540
184
L
Tehnič
5676195 6288 00 5
350 BTA-SKS S1 SW
350 BTA-SKS S1 W
185
D
RSD/kom.
/ kom / FS
350 BKN50 80
350
350 BKN75 125
350
185
Stari tip
BKN120 205
BVL
I
€/100 kom.
Greške i
D
6117 19 0
6117 19 1
L
5146766 6287 80 0
306
346
346
309
5147404 6288 18 0
308
CEE16E2
siva / PA
5148715 6288 61 2
358
CEE32E2
siva / PA
5148739 6288 61 4
359
CPK-C5SF UTP10
CPK-C5SF UTP15
CPK-C5SF UTP2
CPK-C5SF UTP7.5
CPK-C6S FTP10
CPK-C6S FTP15
CPK-C6S FTP2
CPK-C6S FTP7.5
CST-SKS
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
crna / PC
5008569
5008620
5081005
5008521
5008682
5008743
5081401
5008644
D
6117 94 2
6117 94 4
6117 93 8
6117 94 0
6117 95 0
6117 95 2
6117 94 6
6117 94 8
5364610 6106 73 5
353
353
353
353
353
353
353
353
344
I
D2-1 110CW
D2-1 110RW
D2-1 130CW
D2-1 130RW
D2-1 150CW
D2-1 150RW
D2-1 170CW
293 D2-1 170RW
belo 300 /
čistobela 300 /
belo 300 /
čistobela 300 /
belo 300 /
čistobela 300 /
belo 300 /
čistobela 300 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6111619
6448272
6111671
6448098
6781393
6447978
6111732
6447497
6169 30 9
6194 03 6
6169 31 7
6194 04 4
6169 29 5
6194 05 2
6169 32 5
6194 06 0
D2-2 110CW
D2-2 110GR
D2-2 110RW
D2-2 130CW
D2-2 130RW
D2-2 150CW
D2-2 150RW
D2-2 170CW
D2-2 170RW
D2-2 210CW
D2-2 210RW
belo 300 /
kamen siva 300 /
čistobela 300 /
belo 300 /
čistobela 300 /
belo 300 /
čistobela 300 /
belo 300 /
čistobela 300 /
belo 300 /
čistobela 300 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6111855
6103997
6628636
6111916
6628575
6782291
6628513
6111978
6628452
6112036
6628391
6169 37 6
6159 37 0
6194 10 9
6169 38 4
6194 11 7
6169 36 8
6194 12 5
6169 39 2
6194 13 3
6169 40 6
6194 14 1
123
123
123
123
123
123
123
124
124
124
124
D2-3 110CW
D2-3 110RW
D2-3 130CW
D2-3 130RW
D2-3 150CW
D2-3 150RW
D2-3 170CW
D2-3 170RW
belo 300 /
čistobela 300 /
belo 300 /
čistobela 300 /
belo 300 /
čistobela 300 /
belo 300 /
čistobela 300 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6112098
6628339
6112159
6618910
6782475
6618859
6112210
6349814
6169 43 0
6194 18 4
6169 44 9
6194 19 2
6169 42 2
6194 20 6
6169 45 7
6194 21 4
123
123
123
123
124
124
124
124
296
293
296
269
272
275
278
281
284
287
290
293
296
299
302
269
272
275
278
281
284
287
290
293
296
299
302
DAB-F
DAB-F
DAB-F
346 DMG-1RM AL0.5
346 DMG-1RM RW0.5
čistobela / kom
čistobela / kom
čistobela / kom
L
5448792 6290 26 9
5448792 6290 26 9
5448792 6290 26 9
aluminijum-lakirana 5006725
čistobela 6233410
D
6117 29 3
6117 29 2
LFS
OBO
122
122
123
123
123
123
124
124
329
330
332
351
351
375
Registar tipova
Cena
6117 29 1
aluminijum-lakirana 5006961
bela 5006947
6117 32 0
6117 31 9
crno siva 5701200
6117 31 8
DMG-2RM SWGR1
DMS-2RM AL1
DMS-2RM RW1
Greške i
crno siva 5701163
DMG-1RM SWGR0.5
DMG-2RM AL1
DMG-2RM RW1
Tip
Strana
aluminijum-lakirana / PC
čistobela / PC
5006886 6117 31 6
5006848 6117 31 5
crno siva / PC
5701194 6117 31 4
DMS-2RM SWGR1
DMZ-AVS GN
DMZ-AVS RO
DMZ-AVS W
DMZ-ES AVS
DMZ-ESMV CB
DMZ-RR RJ11
DMZ-SC GN
DMZ-SC RO
DMZ-SCHL AVS
DMZ-STS GN
DMZ-STS RO
DMZ-STS W
zelena
crvena
bela
crna
bela
zelena
zelena
crvena
žuta
zelena
crvena
bela
6239054
6239351
6239474
6239658
6237913
5677819
5008767
5008804
6239535
5007562
5007609
6239597
6117 72 4
6117 72 6
6117 72 8
6117 74 5
6117 70 8
6117 97 2
6117 95 7
6117 95 8
6117 73 2
6117 73 7
6117 73 8
6117 73 6
Stari tip
L
RSD/kom.
D
L
D
L
D
Tehnič Stari tip
351 FO3VRW
351
351
351
351
351
351
352
352
352
352
352
351
351
351
352
352
352
352
DTG-2A AL1
DTG-2A RW1
DTG-2A SWGR1
DTG-2B AL1
DTG-2B RW1
DTG-2B SWGR1
DTG-2C AL1
DTG-2C RW1
DTG-2C SWGR1
DTG-2EP AL1
DTG-2EP RW1
DTG-2EP SWGR1
DTG-2F AL1
DTG-2F RW1
DTG-2F SWGR1
DTG-2PA AL1
DTG-2PA RW1
DTG-2PA SWGR1
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
5696940
5696896
5696902
5696971
5696957
5696964
5697008
5696988
5696995
5697121
5697077
5697084
5697039
5697015
5697022
5697060
5697046
5697053
6119 20 6
6119 20 2
6119 20 4
6119 21 2
6119 20 8
6119 21 0
6119 21 8
6119 21 4
6119 21 6
6119 23 6
6119 23 2
6119 23 4
6119 22 4
6119 22 0
6119 22 2
6119 23 0
6119 22 6
6119 22 8
353
353
353
354
354
354
354
354
354
354
354
354
355
355
355
355
355
355
DTS-2A AL1
DTS-2A RW1
DTS-2A SWGR1
DTS-2B AL1
DTS-2B RW1
DTS-2B SWGR1
DTS-2C AL1
DTS-2C RW1
DTS-2C SWGR1
DTS-2EP AL1
DTS-2EP RW1
DTS-2EP SWGR1
DTS-2PA AL1
DTS-2PA RW1
DTS-2PA SWGR1
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
crno siva /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
5697183
5697138
5697145
5697244
5697190
5697206
5697305
5697251
5697268
5697497
5697442
5697480
5697435
5697381
5697428
6119 24 2
6119 23 8
6119 24 0
6119 24 8
6119 24 4
6119 24 6
6119 25 4
6119 25 0
6119 25 2
6119 27 2
6119 26 8
6119 27 0
6119 26 6
6119 26 2
6119 26 4
353
353
353
354
354
354
354
354
354
355
355
355
355
355
355
EDA45
EDA45
žuto-zelena 400 / Cu
žuto-zelena 400 / Cu
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
FO3VEL
376 LFS
L
200
204
/ St / G
/ St / G
6800711 6257 60 3
6800711 6257 60 3
200
204
belo 850 / St / FS
čistobela 850 / St / FS
5126522 6246 05 2
5126539 6246 08 7
315
315
5145295
5145295
5145295
5145295
5145295
5145295
5145295
5145295
5145295
5157670
5145295
5157670
5145295
5145295
269
272
275
278
281
284
287
290
294
294
297
297
299
302
EDAKL
EDAKL
EK300CW
EK300RW
5030898 6257 59 8
5030898 6257 59 8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
OBO
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
6287 21 3
6287 21 3
6287 21 3
6287 21 3
6287 21 3
6287 21 3
6287 21 3
6287 21 3
6287 21 3
6287 22 3
6287 21 3
6287 22 3
6287 21 3
6287 21 3
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
FO3VRW
Tip
Strana
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
Greške i
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
5145264
5145264
5145264
5145264
5145264
5145264
5145264
5145264
5145264
5157663
5145264
5157663
5145264
5145264
6287 21 0
6287 21 0
6287 21 0
6287 21 0
6287 21 0
6287 21 0
6287 21 0
6287 21 0
6287 21 0
6287 22 0
6287 21 0
6287 22 0
6287 21 0
6287 21 0
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
5666936
5666943
5666929
5666981
5666998
5666974
5667056
5667063
5667025
5667100
5667117
5667094
5667414
5667421
5667384
5667483
5667490
5667476
5667537
5667544
5667520
5667605
5667612
5667599
5666592
5666608
5666585
5666707
5666714
5666660
5666783
5666820
5666776
5666882
5666899
5666875
5667179
5667186
5667148
5667223
5667230
5667216
5667278
5667285
5667261
5667322
5667353
5667315
6278 84 1
6278 84 2
6278 84 0
6278 85 1
6278 85 2
6278 85 0
6278 86 1
6278 86 2
6278 86 0
6278 87 1
6278 87 2
6278 87 0
6279 02 1
6279 02 2
6279 02 0
6279 03 1
6279 03 2
6279 03 0
6279 04 1
6279 04 2
6279 04 0
6279 05 1
6279 05 2
6279 05 0
6278 80 1
6278 80 2
6278 80 0
6278 81 1
6278 81 2
6278 81 0
6278 82 1
6278 82 2
6278 82 0
6278 83 1
6278 83 2
6278 83 0
6278 88 1
6278 88 2
6278 88 0
6278 89 1
6278 89 2
6278 89 0
6279 00 1
6279 00 2
6279 00 0
6279 01 1
6279 01 2
6279 01 0
G-AWAG70110CW
belo
G-AWAG70110LGR svetlosiva
G-AWAG70110RW čistobela
G-AWAG70130CW
belo
G-AWAG70130LGR svetlosiva
G-AWAG70130RW čistobela
G-AWAG70170CW
belo
G-AWAG70170LGR svetlosiva
G-AWAG70170RW čistobela
G-AWAG70210CW
belo
G-AWAG70210LGR svetlosiva
G-AWAG70210RW čistobela
G-AWAG90110CW
belo
G-AWAG90110LGR svetlosiva
G-AWAG90110RW čistobela
G-AWAG90130CW
belo
G-AWAG90130LGR svetlosiva
G-AWAG90130RW čistobela
G-AWAG90170CW
belo
G-AWAG90170LGR svetlosiva
G-AWAG90170RW čistobela
G-AWAG90210CW
belo
G-AWAG90210LGR svetlosiva
G-AWAG90210RW čistobela
G-AWAO70110CW
belo
G-AWAO70110LGR svetlosiva
G-AWAO70110RW čistobela
G-AWAO70130CW
belo
G-AWAO70130LGR svetlosiva
G-AWAO70130RW čistobela
G-AWAO70170CW
belo
G-AWAO70170LGR svetlosiva
G-AWAO70170RW čistobela
G-AWAO70210CW
belo
G-AWAO70210LGR svetlosiva
G-AWAO70210RW čistobela
G-AWAO90110CW
belo
G-AWAO90110LGR svetlosiva
G-AWAO90110RW čistobela
G-AWAO90130CW
belo
G-AWAO90130LGR svetlosiva
G-AWAO90130RW čistobela
G-AWAO90170CW
belo
G-AWAO90170LGR svetlosiva
G-AWAO90170RW čistobela
G-AWAO90210CW
belo
G-AWAO90210LGR svetlosiva
G-AWAO90210RW čistobela
178 /
178 /
178 /
198 /
198 /
198 /
238 /
238 /
238 /
278 /
278 /
278 /
178 /
178 /
178 /
198 /
198 /
198 /
238 /
238 /
238 /
278 /
278 /
278 /
178 /
178 /
178 /
198 /
198 /
198 /
238 /
238 /
238 /
278 /
278 /
278 /
178 /
178 /
178 /
198 /
198 /
198 /
238 /
238 /
238 /
278 /
278 /
278 /
GEK-A100213DEL
/
GEK-A100213DRW čistobela /
GEK-A53100EL aluminijum /
GEK-A53160EL aluminijum /
GEK-A70110EL
/
GEK-A70110RW čistobela /
GEK-A70133EL
/
GEK-A70133RW čistobela /
GEK-A70213DEL
/
GEK-A70213DRW čistobela /
GEK-A90110EL
/
GEK-A90110RW čistobela /
GEK-A90133EL
/
GEK-A90133RW čistobela /
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
EL
FS
EL
EL
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
5142379
5142362
6198252
6204199
5157076
5157069
5140887
5140870
5142171
5142140
5157366
5157328
5141112
5141105
6285 30 3
6285 30 0
6116 51 5
6116 53 6
6285 40 3
6285 40 0
6284 40 3
6284 40 0
6285 20 3
6285 20 0
6285 50 3
6285 50 0
6284 50 3
6284 50 0
GEK-AA100213DEL
/
GEK-AA100213DRWčistobela /
GEK-AA53100
aluminijum /
GEK-AA53160
aluminijum /
GEK-AA70110EL
/
GEK-AA70110RW čistobela /
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
/
/
/
/
/
/
EL
FS
EL
EL
EL
FS
5142416
5142386
6210251
6210558
5157120
5157083
6285 31 3
6285 31 0
6116 61 7
6116 64 7
6285 41 3
6285 41 0
Stari tip
L
RSD/kom.
Tehnič
269
272
275
278
281
284
287
290
294
294
297
297
299
302
313
313
313
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
315
315
315
312
312
312
312
312
312
313
313
313
313
313
313
312
312
312
313
313
313
313
313
313
313
313
313
RSD/m
RSD/kom.
301
301
200
204
268
268
274
274
298
298
271
271
277
277
302
302
202
206
269
269
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Registar tipova
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Tip
Strana
Greške i
GEK-AA70133EL
/ Aluminijum / EL
GEK-AA70133RW čistobela / Aluminijum / FS
5140924 6284 41 3
5140917 6284 41 0
GEK-AA70173DEL
/ Aluminijum
GEK-AA70173DRW čistobela / Aluminijum
GEK-AA70173EL
/ Aluminijum
GEK-AA70173RW čistobela / Aluminijum
5156598
5156581
5141334
5141303
/
/
/
/
EL
FS
EL
FS
6285 00 3
6285 00 0
6284 60 3
6284 60 0
GEK-AA70213DEL
/ Aluminijum / EL
GEK-AA70213DRW čistobela / Aluminijum / FS
5142195 6285 21 3
5142188 6285 21 0
GEK-AA70213EL
/ Aluminijum / EL
GEK-AA70213RW čistobela / Aluminijum / FS
5141754 6284 80 3
5141723 6284 80 0
GEK-AA90110EL
/ Aluminijum
GEK-AA90110RW čistobela / Aluminijum
GEK-AA90133EL
/ Aluminijum
GEK-AA90133RW čistobela / Aluminijum
EL
FS
EL
FS
5157380
5157373
5141150
5141129
6285 51 3
6285 51 0
6284 51 3
6284 51 0
GEK-AA90173DEL
/ Aluminijum / EL
GEK-AA90173DRW čistobela / Aluminijum / FS
GEK-AA90173EL
/ Aluminijum / EL
GEK-AA90173RW čistobela / Aluminijum / FS
GEK-AA90213EL
/ Aluminijum / EL
GEK-AA90213RW čistobela / Aluminijum / FS
5156833
5156826
5141532
5141525
5141952
5141945
6285 10 3
6285 10 0
6284 70 3
6284 70 0
6284 90 3
6284 90 0
GEK-AAA70173DEL
/
GEK-AAA70173DRWčistobela /
GEK-AAA70173EL
/
GEK-AAA70173RW čistobela /
GEK-AAA70213EL
/
GEK-AAA70213RW čistobela /
GEK-AAA90173DEL
/
GEK-AAA90173DRWčistobela /
GEK-AAA90213EL
/
GEK-AAA90213RW čistobela /
GEK-AAA90EL
/
GEK-AAA90RW
čistobela /
GEK-AAE100213DEL
/
GEK-AAE100213DRW
čistobela /
GEK-AAE70173EL
/
GEK-AAE70173EL
/
GEK-AAE70173RW čistobela /
GEK-AAE70173RW čistobela /
GEK-AAE70213DEL
/
GEK-AAE70213DRWčistobela /
GEK-AAE70213EL
/
GEK-AAE70213RW čistobela /
GEK-AAE90173EL
/
GEK-AAE90173EL
/
GEK-AAE90173RW čistobela /
GEK-AAE90173RW čistobela /
GEK-AAE90213EL
/
GEK-AAE90213RW čistobela /
GEK-AAFF70173DEL
/
GEK-AAFF70173DRW
čistobela /
GEK-AAFF70213EL
/
GEK-AAFF70213RWčistobela /
GEK-AAFF7EL
/
GEK-AAFF7RW
čistobela /
GEK-AAFF90173DEL
/
GEK-AAFF90173DRW
čistobela /
GEK-AAFF90173EL
/
GEK-AAFF90173RWčistobela /
GEK-AAFF90213EL
/
GEK-AAFF90213RWčistobela /
GEK-AAFS70173DEL
/
GEK-AAFS70173DRW
čistobela /
GEK-AAFS70173EL
/
GEK-AAFS70173RWčistobela /
GEK-AAFS70213EL
/
GEK-AAFS70213RWčistobela /
GEK-AAFS90173DEL
/
GEK-AAFS90173DRW
čistobela /
GEK-AAFS90173EL
/
GEK-AAFS90173RWčistobela /
GEK-AAFS90213EL
/
GEK-AAFS90213RWčistobela /
GEK-AAIS70173EL
/
GEK-AAIS70173RW čistobela /
GEK-AAIS70213EL
/
GEK-AAIS70213RW čistobela /
GEK-AAIS90173EL
/
GEK-AAIS90173RW čistobela /
GEK-AAIS90213EL
/
GEK-AAIS90213RW čistobela /
5156642
5156604
5141358
5141341
5141778
5141761
5156888
5156840
5141990
5141969
5141570
5141549
5142553
5142546
5141518
5141518
5141488
5141488
5142355
5142324
5141938
5141907
5141716
5141716
5141709
5141709
5142133
5142126
5156710
5156703
5141839
5141822
5141419
5141402
5156956
5156949
5141631
5141600
5142058
5142027
5156666
5156659
5141396
5141365
5141815
5141785
5156901
5156895
5141594
5141587
5142010
5142003
5141457
5141426
5141877
5141846
5141655
5141648
5142072
5142065
6285 01 3
6285 01 0
6284 61 3
6284 61 0
6284 81 3
6284 81 0
6285 11 3
6285 11 0
6284 91 3
6284 91 0
6284 71 3
6284 71 0
6285 37 3
6285 37 0
6284 67 3
6284 67 3
6284 67 0
6284 67 0
6285 27 3
6285 27 0
6284 87 3
6284 87 0
6284 77 3
6284 77 3
6284 77 0
6284 77 0
6284 97 3
6284 97 0
6285 03 3
6285 03 0
6284 83 3
6284 83 0
6284 63 3
6284 63 0
6285 13 3
6285 13 0
6284 73 3
6284 73 0
6284 93 3
6284 93 0
6285 02 3
6285 02 0
6284 62 3
6284 62 0
6284 82 3
6284 82 0
6285 12 3
6285 12 0
6284 72 3
6284 72 0
6284 92 3
6284 92 0
6284 64 3
6284 64 0
6284 84 3
6284 84 0
6284 74 3
6284 74 0
6284 94 3
6284 94 0
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
Aluminijum
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
EL
FS
FS
EL
FS
EL
FS
EL
EL
FS
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
EL
FS
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Stari tip
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
Strana
Tip
Greške i
/ Aluminijum / EL 5156789 6285 06 3
275 GEK-AAT70173DEL
275 GEK-AAT70173DRWčistobela / Aluminijum / FS 5156772 6285 06 0
GEK-AAT70173EL
/ Aluminijum / EL 5141471 6284 66 3
292 GEK-AAT70173RW čistobela / Aluminijum / FS 5141464 6284 66 0
/ Aluminijum / EL 5141891 6284 86 3
292 GEK-AAT70213EL
280 GEK-AAT70213RW čistobela / Aluminijum / FS 5141884 6284 86 0
/ Aluminijum / EL 5157021 6285 16 3
280 GEK-AAT90173DEL
GEK-AAT90173DRWčistobela / Aluminijum / FS 5157014 6285 16 0
/ Aluminijum / EL 5141693 6284 76 3
299 GEK-AAT90173EL
299 GEK-AAT90173RW čistobela / Aluminijum / FS 5141662 6284 76 0
GEK-AAT90213EL
/ Aluminijum / EL 5142119 6284 96 3
286 GEK-AAT90213RW čistobela / Aluminijum / FS 5142089 6284 96 0
/ Aluminijum / EL 5157311 6285 47 3
286 GEK-AE70110EL
GEK-AE70110RW čistobela / Aluminijum / FS 5157304 6285 47 0
/ Aluminijum / EL 5141099 6284 47 3
272 GEK-AE70133EL
272 GEK-AE70133RW čistobela / Aluminijum / FS 5141068 6284 47 0
/ Aluminijum / EL 5157601 6285 57 3
278 GEK-AE90110EL
278 GEK-AE90110RW čistobela / Aluminijum / FS 5157564 6285 57 0
GEK-AE901EL
/ Aluminijum / EL 5141297 6284 57 3
čistobela / Aluminijum / FS 5141280 6284 57 0
295 GEK-AE901RW
/ Aluminijum / EL 5142478 6285 33 3
295 GEK-AFF100213DEL
čistobela / Aluminijum / FS 5142447 6285 33 0
283 GEK-AFF100213DRW
283 GEK-AFF53100 aluminijum / Aluminijum / EL 6211272 6116 70 9
289 GEK-AFF53160 aluminijum / Aluminijum / EL 6211395 6116 73 6
/ Aluminijum / EL 5157199 6285 43 3
289 GEK-AFF70110EL
GEK-AFF70110RW čistobela / Aluminijum / FS 5157182 6285 43 0
/ Aluminijum / EL 5140986 6284 43 3
293 GEK-AFF70133EL
293 GEK-AFF70133RW čistobela / Aluminijum / FS 5140979 6284 43 0
/ Aluminijum / EL 5142256 6285 23 3
281 GEK-AFF70213DEL
281 GEK-AFF70213DRWčistobela / Aluminijum / FS 5142249 6285 23 0
/ Aluminijum / EL 5157489 6285 53 3
287 GEK-AFF90110EL
287 GEK-AFF90110RW čistobela / Aluminijum / FS 5157441 6285 53 0
/ Aluminijum / EL 5141211 6284 53 3
296 GEK-AFF90133EL
296 GEK-AFF90133RW čistobela / Aluminijum / FS 5141181 6284 53 0
/ Aluminijum / EL 5142430 6285 32 3
290 GEK-AFS100213DEL
čistobela / Aluminijum / FS 5142423 6285 32 0
290 GEK-AFS100213DRW
284 GEK-AFS53100 aluminijum / Aluminijum / EL 6210671 6116 66 8
284 GEK-AFS53160 aluminijum / Aluminijum / EL 6210978 6116 68 5
/ Aluminijum / EL 5157144 6285 42 3
303 GEK-AFS70110EL
303 GEK-AFS70110RW čistobela / Aluminijum / FS 5157137 6285 42 0
/ Aluminijum / EL 5140948 6284 42 3
282 GEK-AFS70133EL
294 GEK-AFS70133RW čistobela / Aluminijum / FS 5140931 6284 42 0
/ Aluminijum / EL 5142232 6285 22 3
282 GEK-AFS70213DEL
294 GEK-AFS70213DRWčistobela / Aluminijum / FS 5142201 6285 22 0
/ Aluminijum / EL 5157434 6285 52 3
300 GEK-AFS90110EL
300 GEK-AFS90110RW čistobela / Aluminijum / FS 5157427 6285 52 0
/ Aluminijum / EL 5141174 6284 52 3
288 GEK-AFS90133EL
288 GEK-AFS90133RW čistobela / Aluminijum / FS 5141167 6284 52 0
aluminijum / Aluminijum / EL 6210015 6116 57 9
285 GEK-AI53100
aluminijum / Aluminijum / EL 6210138 6116 59 5
297 GEK-AI53160
/ Aluminijum / EL 5157502 6285 54 3
285 GEK-AI90110EL
297 GEK-AI90110RW čistobela / Aluminijum / FS 5157496 6285 54 0
/ Aluminijum / EL 5156765 6285 04 3
291 GEK-AIA70173DEL
291 GEK-AIA70173DRW čistobela / Aluminijum / FS 5156727 6285 04 0
/ Aluminijum / EL 5157243 6285 44 3
293 GEK-AIA70EL
čistobela / Aluminijum / FS 5157205 6285 44 0
293 GEK-AIA70RW
/ Aluminijum / EL 5157007 6285 14 3
287 GEK-AIA90173DEL
287 GEK-AIA90173DRW čistobela / Aluminijum / FS 5156963 6285 14 0
/ Aluminijum / EL 5142492 6285 34 3
281 GEK-AIS100213DEL
281 GEK-AIS100213DRWčistobela / Aluminijum / FS 5142485 6285 34 0
/ Aluminijum / EL 5141006 6284 44 3
296 GEK-AIS70133EL
296 GEK-AIS70133RW čistobela / Aluminijum / FS 5140993 6284 44 0
/ Aluminijum / EL 5142294 6285 24 3
284 GEK-AIS70213DEL
284 GEK-AIS70213DRW čistobela / Aluminijum / FS 5142263 6285 24 0
/ Aluminijum / EL 5141235 6284 54 3
290 GEK-AIS90133EL
290 GEK-AIS90133RW čistobela / Aluminijum / FS 5141228 6284 54 0
/ St 6211456 6116 75 2
293 GEK-AKU45
/ St 6211456 6116 75 2
293 GEK-AKU45
281
aluminijum / Aluminijum / EL 6202034 6116 55 8
281 GEK-AOT45
aluminijum / Aluminijum / EL 6202034 6116 55 8
287 GEK-AOT45
287
/ Aluminijum / EL 5142539 6285 36 3
296 GEK-AT100213DEL
296 GEK-AT100213DRWčistobela / Aluminijum / FS 5142508 6285 36 0
/ Aluminijum / EL 5157267 6285 46 3
284 GEK-AT70110EL
284 GEK-AT70110RW čistobela / Aluminijum / FS 5157250 6285 46 0
/ Aluminijum / EL 5141051 6284 46 3
290 GEK-AT70133EL
290 GEK-AT70133RW čistobela / Aluminijum / FS 5141044 6284 46 0
/ Aluminijum / EL 5142317 6285 26 3
281 GEK-AT70213DEL
281 GEK-AT70213DRW čistobela / Aluminijum / FS 5142300 6285 26 0
/ Aluminijum / EL 5157557 6285 56 3
287 GEK-AT90110EL
287 GEK-AT90110RW čistobela / Aluminijum / FS 5157540 6285 56 0
/ Aluminijum / EL 5141273 6284 56 3
284 GEK-AT90133EL
284 GEK-AT90133RW čistobela / Aluminijum / FS 5141242 6284 56 0
290
čistobela 2000 / PVC 6292578 6116 02 7
290 GEK-K53100
Stari tip
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
LFS
OBO
Tehnič
294
294
282
282
288
288
297
297
285
285
291
291
270
270
276
276
273
273
279
279
302
302
201
205
269
269
275
275
299
299
272
272
278
278
302
302
201
205
269
269
275
275
299
299
272
272
278
278
201
205
272
272
294
294
269
269
297
297
302
302
275
275
299
299
278
278
200
204
200
204
303
303
270
270
276
276
300
300
273
273
279
279
188
377
Registar tipova
Cena
GEK-K53160
GEK-K53160-3
GEK-KA53100
GEK-KA53100
GEK-KA53160
GEK-KA53160
GEK-KA53160-3
GEK-KAS53100
GEK-KAS53160
GEK-KAS53160-3
GEK-KE53160-3
GEK-KEL53100
GEK-KEL53100
GEK-KEL53160
GEK-KEL53160
GEK-KER53100
GEK-KER53100
GEK-KER53160
GEK-KER53160
GEK-KF53160-3
GEK-KFF53100
GEK-KFF53160
GEK-KFS53100
GEK-KFS53160
GEK-KI53100
GEK-KI53100
GEK-KI53160
GEK-KI53160
GEK-KI53160-3
GEK-KIS53100
GEK-KIS53160
GEK-KIS53160-3
GEK-KK53100
GEK-KK53100
GEK-KK53160
GEK-KK53160
GEK-KOT45
GEK-KOT45
GEK-KOT45
GEK-KS45
GEK-KS45
GEK-KS45
GEK-KS45
GEK-KS45-3
GEK-KT53160-3
GEK-KTF53100
GEK-KTF53100
GEK-KTF53160
GEK-KTF53160
GEK-KTS53100
GEK-KTS53100
GEK-KTS53160
GEK-KTS53160
GEK-LZ
GK-70110CW
GK-70110GR
GK-70110LGR
GK-70110RW
GK-70130CW
GK-70130GR
GK-70130LGR
GK-70130RW
GK-70170CW
GK-70170GR
GK-70170LGR
GK-70170RW
GK-A70110CW
GK-A70110GR
GK-A70110LGR
GK-A70110RW
GK-A70130CW
GK-A70130GR
GK-A70130LGR
GK-A70130RW
GK-A70170CW
GK-A70170GR
GK-A70170LGR
GK-A70170RW
378 LFS
Tip
Strana
čistobela 2000 / PVC
čistobela 2000 / PVC
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
aluminijum /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
čistobela 2000 / PVC
čistobela 2000 / PVC
čistobela 2000 / PVC
Greške i
6292516 6116 05 1
5391630 6116 07 3
6441013
6184033
6616879
6184811
5428695
6192915
6193158
5391678
5391685
6441075
6184095
6441136
6184873
6616930
6184217
6441198
6184934
5391692
6184514
6191239
6184330
6184996
6709038
6183678
6440955
6184699
5428688
6192793
6192977
5391661
5391883
5391890
5392088
5392095
6116 26 4
6116 26 9
6116 28 0
6116 28 5
6116 26 1
6116 27 2
6116 29 4
6116 26 3
6116 40 3
6116 30 2
6116 30 7
6116 32 9
6116 33 4
6116 35 3
6116 35 8
6116 38 8
6116 39 3
6116 49 3
6116 46 4
6116 48 0
6116 41 8
6116 43 4
6116 20 5
6116 21 0
6116 22 1
6116 22 6
6116 20 1
6116 21 3
6116 24 8
6116 20 3
6116 49 5
6116 49 6
6116 49 8
6116 49 9
6708970 6116 10 8
6708970 6116 10 8
6708970 6116 10 8
čistobela /
čistobela /
aluminijum /
aluminijum /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
aluminijum /
čistobela /
aluminijum /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6441259
6441259
6183739
6183739
5391647
5391654
5391982
5392026
5392033
5392040
5391913
5391920
5391968
5391975
5427650
6116 15 0
6116 15 0
6116 15 4
6116 15 4
6116 16 3
6116 19 3
6116 18 0
6116 18 1
6116 18 4
6116 18 5
6116 16 7
6116 16 9
6116 17 2
6116 17 4
6270 67 0
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5656333
5656371
5656340
5655473
5656746
5656760
5656753
5656739
5657057
5657071
5657064
5657040
6274 30 1
6274 30 6
6274 30 2
6274 30 0
6274 50 1
6274 50 6
6274 50 2
6274 50 0
6274 70 1
6274 70 6
6274 70 2
6274 70 0
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5656432
5656456
5656449
5656401
5656807
5656821
5656814
5656791
5657118
5657132
5657125
5657101
6274 31 1
6274 31 6
6274 31 2
6274 31 0
6274 51 1
6274 51 6
6274 51 2
6274 51 0
6274 71 1
6274 71 6
6274 71 2
6274 71 0
OBO
Stari tip
L
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
191 GK-E70110CW
194 GK-E70110GR
189
202
192
206
195
189
192
195
195
190
202
193
206
190
203
193
207
194
188
191
188
191
189
201
192
205
194
189
192
195
190
202
193
206
210
210
210
210
213
213
213
213
216
216
216
216
211
211
211
211
214
214
214
214
217
217
217
217
Greške i
Stari tip
L
RSD/kom.
Tehnič
212
212
212
212
215
215
215
215
218
218
218
218
GK-E70110LGR
GK-E70110RW
GK-E70130CW
GK-E70130GR
GK-E70130LGR
GK-E70130RW
GK-E70170CW
GK-E70170GR
GK-E70170LGR
GK-E70170RW
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5656647
5656685
5656678
5656630
5656968
5656982
5656975
5656951
5657279
5657293
5657286
5657262
6274 37 1
6274 37 6
6274 37 2
6274 37 0
6274 57 1
6274 57 6
6274 57 2
6274 57 0
6274 77 1
6274 77 6
6274 77 2
6274 77 0
GK-F70110CW
GK-F70110GR
GK-F70110LGR
GK-F70110RW
GK-F70130CW
GK-F70130GR
GK-F70130LGR
GK-F70130RW
GK-F70170CW
GK-F70170GR
GK-F70170LGR
GK-F70170RW
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5656463
5656500
5656494
5655664
5656845
5656869
5656852
5656838
5657156
5657170
5657163
5657149
6274 32 1
6274 32 6
6274 32 2
6274 32 0
6274 52 1
6274 52 6
6274 52 2
6274 52 0
6274 72 1
6274 72 6
6274 72 2
6274 72 0
211
211
211
211
214
214
214
214
217
217
217
217
GK-I70110CW
GK-I70110GR
GK-I70110LGR
GK-I70110RW
GK-I70130CW
GK-I70130GR
GK-I70130LGR
GK-I70130RW
GK-I70170CW
GK-I70170GR
GK-I70170LGR
GK-I70170RW
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5656524
5656562
5656555
5656517
5656883
5656906
5656890
5656876
5657194
5657217
5657200
5657187
6274 34 1
6274 34 6
6274 34 2
6274 34 0
6274 54 1
6274 54 6
6274 54 2
6274 54 0
6274 74 1
6274 74 6
6274 74 2
6274 74 0
212
212
212
212
215
215
215
215
218
218
218
218
5657033 6274 65 0
5657033 6274 65 0
5657033 6274 65 0
210
213
216
211
214
217
224
229
234
240
245
256
262
211
214
217
211
214
217
224
229
234
240
245
256
262
211
214
217
224
229
234
240
245
256
262
188
191 GK-KUP
194 GK-KUP
188
191
201
205
194
195
190
202
193
206
190
202
193
206
196
Tip
Strana
GK-KUP
GK-OTGACW
GK-OTGACW
GK-OTGACW
GK-OTGACW
GK-OTGACW
GK-OTGACW
GK-OTGACW
GK-OTGACW
GK-OTGACW
GK-OTGACW
GK-OTGAGR
GK-OTGAGR
GK-OTGAGR
GK-OTGALGR
GK-OTGALGR
GK-OTGALGR
GK-OTGALGR
GK-OTGALGR
GK-OTGALGR
GK-OTGALGR
GK-OTGALGR
GK-OTGALGR
GK-OTGALGR
GK-OTGARW
GK-OTGARW
GK-OTGARW
GK-OTGARW
GK-OTGARW
GK-OTGARW
GK-OTGARW
GK-OTGARW
GK-OTGARW
GK-OTGARW
GK-OTGCW
GK-OTGCW
GK-OTGCW
GK-OTGCW
GK-OTGCW
GK-OTGCW
GK-OTGCW
GK-OTGCW
GK-OTGCW
svetlosiva / ABS/ASA
svetlosiva / ABS/ASA
svetlosiva / ABS/ASA
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
kamen siva /
kamen siva /
kamen siva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5657347
5657347
5657347
5657347
5657347
5657347
5657347
5657347
5657347
5657347
5657361
5657361
5657361
5657354
5657354
5657354
5657354
5657354
5657354
5657354
5657354
5657354
5657354
5657309
5657309
5657309
5657309
5657309
5657309
5657309
5657309
5657309
5657309
6274 79 1
6274 79 1
6274 79 1
6274 79 1
6274 79 1
6274 79 1
6274 79 1
6274 79 1
6274 79 1
6274 79 1
6274 79 6
6274 79 6
6274 79 6
6274 79 2
6274 79 2
6274 79 2
6274 79 2
6274 79 2
6274 79 2
6274 79 2
6274 79 2
6274 79 2
6274 79 2
6274 79 0
6274 79 0
6274 79 0
6274 79 0
6274 79 0
6274 79 0
6274 79 0
6274 79 0
6274 79 0
6274 79 0
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5666417
5666417
5666417
5666417
5666417
5666417
5666417
5666417
5666417
6278 68 1
6278 68 1
6278 68 1
6278 68 1
6278 68 1
6278 68 1
6278 68 1
6278 68 1
6278 68 1
RSD/m
210
213
216
223
228
233
239
244
255
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Registar tipova
Stari tip
GK-OTGCW
GK-OTGFCW
GK-OTGFCW
GK-OTGFCW
GK-OTGFCW
GK-OTGFCW
GK-OTGFCW
GK-OTGFCW
GK-OTGFCW
GK-OTGFCW
GK-OTGFCW
GK-OTGFGR
GK-OTGFGR
GK-OTGFGR
GK-OTGFLGR
GK-OTGFLGR
GK-OTGFLGR
GK-OTGFLGR
GK-OTGFLGR
GK-OTGFLGR
GK-OTGFLGR
GK-OTGFLGR
GK-OTGFLGR
GK-OTGFLGR
GK-OTGFRW
GK-OTGFRW
GK-OTGFRW
GK-OTGFRW
GK-OTGFRW
GK-OTGFRW
GK-OTGFRW
GK-OTGFRW
GK-OTGFRW
GK-OTGFRW
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
GK-OTGGR
GK-OTGGR
GK-OTGGR
GK-OTGLGR
GK-OTGLGR
GK-OTGLGR
GK-OTGLGR
GK-OTGLGR
GK-OTGLGR
GK-OTGLGR
GK-OTGLGR
GK-OTGLGR
GK-OTGLGR
GK-OTGRW
GK-OTGRW
GK-OTGRW
GK-OTGRW
GK-OTGRW
GK-OTGRW
GK-OTGRW
GK-OTGRW
GK-OTGRW
GK-OTGRW
GK-OTKACW
GK-OTKACW
GK-OTKACW
GK-OTKACW
GK-OTKACW
GK-OTKACW
GK-OTKACW
GK-OTKACW
GK-OTKACW
GK-OTKACW
GK-OTKAGR
GK-OTKAGR
GK-OTKAGR
GK-OTKALGR
GK-OTKALGR
GK-OTKALGR
GK-OTKALGR
GK-OTKALGR
GK-OTKALGR
GK-OTKALGR
GK-OTKALGR
GK-OTKALGR
GK-OTKALGR
GK-OTKARW
GK-OTKARW
GK-OTKARW
Tip
Strana
belo 2000 / PVC
Greške i
5666417 6278 68 1
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
kamen siva /
kamen siva /
kamen siva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5656708
5656708
5656708
5656708
5656708
5656708
5656708
5656708
5656708
5656708
5656722
5656722
5656722
5656715
5656715
5656715
5656715
5656715
5656715
5656715
5656715
5656715
5656715
5656692
5656692
5656692
5656692
5656692
5656692
5656692
5656692
5656692
5656692
6274 49 1
6274 49 1
6274 49 1
6274 49 1
6274 49 1
6274 49 1
6274 49 1
6274 49 1
6274 49 1
6274 49 1
6274 49 6
6274 49 6
6274 49 6
6274 49 2
6274 49 2
6274 49 2
6274 49 2
6274 49 2
6274 49 2
6274 49 2
6274 49 2
6274 49 2
6274 49 2
6274 49 0
6274 49 0
6274 49 0
6274 49 0
6274 49 0
6274 49 0
6274 49 0
6274 49 0
6274 49 0
6274 49 0
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5666486
5666486
5666486
5666424
5666424
5666424
5666424
5666424
5666424
5666424
5666424
5666424
5666424
5666400
5666400
5666400
5666400
5666400
5666400
5666400
5666400
5666400
5666400
6278 68 6
6278 68 6
6278 68 6
6278 68 2
6278 68 2
6278 68 2
6278 68 2
6278 68 2
6278 68 2
6278 68 2
6278 68 2
6278 68 2
6278 68 2
6278 68 0
6278 68 0
6278 68 0
6278 68 0
6278 68 0
6278 68 0
6278 68 0
6278 68 0
6278 68 0
6278 68 0
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
kamen siva /
kamen siva /
kamen siva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5658061
5658061
5658061
5658061
5658061
5658061
5658061
5658061
5658061
5658061
5658085
5658085
5658085
5658078
5658078
5658078
5658078
5658078
5658078
5658078
5658078
5658078
5658078
5658023
5658023
5658023
6274 89 1
6274 89 1
6274 89 1
6274 89 1
6274 89 1
6274 89 1
6274 89 1
6274 89 1
6274 89 1
6274 89 1
6274 89 6
6274 89 6
6274 89 6
6274 89 2
6274 89 2
6274 89 2
6274 89 2
6274 89 2
6274 89 2
6274 89 2
6274 89 2
6274 89 2
6274 89 2
6274 89 0
6274 89 0
6274 89 0
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Stari tip
L
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
261 GK-OTKARW
211
214
217
225
230
235
241
246
257
263
211
214
217
211
214
217
225
230
235
241
246
257
263
211
214
217
225
230
235
241
246
257
263
210
213
216
210
213
216
223
228
233
239
244
255
261
210
213
216
223
228
233
239
244
255
261
211
214
217
224
229
234
240
245
256
262
211
214
217
211
214
217
224
229
234
240
245
256
262
211
214
217
Tip
Strana
Greške i
GK-OTKARW
GK-OTKARW
GK-OTKARW
GK-OTKARW
GK-OTKARW
GK-OTKARW
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5658023
5658023
5658023
5658023
5658023
5658023
5658023
6274 89 0
6274 89 0
6274 89 0
6274 89 0
6274 89 0
6274 89 0
6274 89 0
GK-OTKCW
GK-OTKCW
GK-OTKCW
GK-OTKCW
GK-OTKCW
GK-OTKCW
GK-OTKCW
GK-OTKCW
GK-OTKCW
GK-OTKCW
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5666547
5666547
5666547
5666547
5666547
5666547
5666547
5666547
5666547
5666547
6278 78 1
6278 78 1
6278 78 1
6278 78 1
6278 78 1
6278 78 1
6278 78 1
6278 78 1
6278 78 1
6278 78 1
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
kamen siva /
kamen siva /
kamen siva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5657002
5657002
5657002
5657002
5657002
5657002
5657002
5657002
5657002
5657002
5657026
5657026
5657026
5657019
5657019
5657019
5657019
5657019
5657019
5657019
5657019
5657019
5657019
5656999
5656999
5656999
5656999
5656999
5656999
5656999
5656999
5656999
5656999
6274 59 1
6274 59 1
6274 59 1
6274 59 1
6274 59 1
6274 59 1
6274 59 1
6274 59 1
6274 59 1
6274 59 1
6274 59 6
6274 59 6
6274 59 6
6274 59 2
6274 59 2
6274 59 2
6274 59 2
6274 59 2
6274 59 2
6274 59 2
6274 59 2
6274 59 2
6274 59 2
6274 59 0
6274 59 0
6274 59 0
6274 59 0
6274 59 0
6274 59 0
6274 59 0
6274 59 0
6274 59 0
6274 59 0
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5666578
5666578
5666578
5666554
5666554
5666554
5666554
5666554
5666554
5666554
5666554
5666554
5666554
5666530
5666530
5666530
5666530
5666530
5666530
5666530
5666530
5666530
5666530
6278 78 6
6278 78 6
6278 78 6
6278 78 2
6278 78 2
6278 78 2
6278 78 2
6278 78 2
6278 78 2
6278 78 2
6278 78 2
6278 78 2
6278 78 2
6278 78 0
6278 78 0
6278 78 0
6278 78 0
6278 78 0
6278 78 0
6278 78 0
6278 78 0
6278 78 0
6278 78 0
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
5656586
5656623
5656616
5656579
5656920
5656944
5656937
5656913
6274 36 1
6274 36 6
6274 36 2
6274 36 0
6274 56 1
6274 56 6
6274 56 2
6274 56 0
GK-OTKFCW
GK-OTKFCW
GK-OTKFCW
GK-OTKFCW
GK-OTKFCW
GK-OTKFCW
GK-OTKFCW
GK-OTKFCW
GK-OTKFCW
GK-OTKFCW
GK-OTKFGR
GK-OTKFGR
GK-OTKFGR
GK-OTKFLGR
GK-OTKFLGR
GK-OTKFLGR
GK-OTKFLGR
GK-OTKFLGR
GK-OTKFLGR
GK-OTKFLGR
GK-OTKFLGR
GK-OTKFLGR
GK-OTKFLGR
GK-OTKFRW
GK-OTKFRW
GK-OTKFRW
GK-OTKFRW
GK-OTKFRW
GK-OTKFRW
GK-OTKFRW
GK-OTKFRW
GK-OTKFRW
GK-OTKFRW
GK-OTKGR
GK-OTKGR
GK-OTKGR
GK-OTKLGR
GK-OTKLGR
GK-OTKLGR
GK-OTKLGR
GK-OTKLGR
GK-OTKLGR
GK-OTKLGR
GK-OTKLGR
GK-OTKLGR
GK-OTKLGR
GK-OTKRW
GK-OTKRW
GK-OTKRW
GK-OTKRW
GK-OTKRW
GK-OTKRW
GK-OTKRW
GK-OTKRW
GK-OTKRW
GK-OTKRW
GK-T70110CW
GK-T70110GR
GK-T70110LGR
GK-T70110RW
GK-T70130CW
GK-T70130GR
GK-T70130LGR
GK-T70130RW
Stari tip
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
LFS
OBO
Tehnič
224
229
234
240
245
256
262
211
214
217
223
228
233
239
244
255
261
212
215
218
225
230
235
241
246
257
263
212
215
218
212
215
218
225
230
235
241
246
257
263
212
215
218
225
230
235
241
246
257
263
211
214
217
211
214
217
223
228
233
239
244
255
261
211
214
217
223
228
233
239
244
255
261
212
212
212
212
215
215
215
215
379
Registar tipova
Cena
GK-T70170CW
GK-T70170GR
GK-T70170LGR
GK-T70170RW
belo /
kamen siva /
svetlosiva /
čistobela /
GK-TW70
GK-TW70
GK-TW70
178 /
178 /
178 /
178 /
198 /
198 /
198 /
198 /
238 /
238 /
238 /
238 /
278 /
278 /
278 /
178 /
178 /
178 /
198 /
198 /
198 /
238 /
238 /
238 /
278 /
278 /
278 /
178 /
178 /
178 /
178 /
198 /
198 /
198 /
198 /
238 /
238 /
238 /
238 /
278 /
278 /
278 /
178 /
178 /
178 /
198 /
198 /
198 /
238 /
238 /
238 /
278 /
278 /
278 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
GS-AA70130CW
380 LFS
PVC
PVC
PVC
PVC
2000 / PVC
2000 / PVC
2000 / PVC
G-KWAG70110CW
belo
G-KWAG70110GR kamen siva
G-KWAG70110LGR svetlosiva
G-KWAG70110RW čistobela
G-KWAG70130CW
belo
G-KWAG70130GR kamen siva
G-KWAG70130LGR svetlosiva
G-KWAG70130RW čistobela
G-KWAG70170CW
belo
G-KWAG70170GR kamen siva
G-KWAG70170LGR svetlosiva
G-KWAG70170RW čistobela
G-KWAG70210CW
belo
G-KWAG70210LGR svetlosiva
G-KWAG70210RW čistobela
G-KWAG90110CW
belo
G-KWAG90110LGR svetlosiva
G-KWAG90110RW čistobela
G-KWAG90130CW
belo
G-KWAG90130LGR svetlosiva
G-KWAG90130RW čistobela
G-KWAG90170CW
belo
G-KWAG90170LGR svetlosiva
G-KWAG90170RW čistobela
G-KWAG90210CW
belo
G-KWAG90210LGR svetlosiva
G-KWAG90210RW čistobela
G-KWAO70110CW
belo
G-KWAO70110GR kamen siva
G-KWAO70110LGR svetlosiva
G-KWAO70110RW čistobela
G-KWAO70130CW
belo
G-KWAO70130GR kamen siva
G-KWAO70130LGR svetlosiva
G-KWAO70130RW čistobela
G-KWAO70170CW
belo
G-KWAO70170GR kamen siva
G-KWAO70170LGR svetlosiva
G-KWAO70170RW čistobela
G-KWAO70210CW
belo
G-KWAO70210LGR svetlosiva
G-KWAO70210RW čistobela
G-KWAO90110CW
belo
G-KWAO90110LGR svetlosiva
G-KWAO90110RW čistobela
G-KWAO90130CW
belo
G-KWAO90130LGR svetlosiva
G-KWAO90130RW čistobela
G-KWAO90170CW
belo
G-KWAO90170LGR svetlosiva
G-KWAO90170RW čistobela
G-KWAO90210CW
belo
G-KWAO90210LGR svetlosiva
G-KWAO90210RW čistobela
GS-A70130CW
GS-A70130LGR
GS-A70130RW
GS-A70170CW
GS-A70170LGR
GS-A70170RW
GS-A70210CW
GS-A70210LGR
GS-A70210RW
GS-A90130CW
GS-A90130LGR
GS-A90130RW
GS-A90170CW
GS-A90170LGR
GS-A90170RW
GS-A90210CW
GS-A90210LGR
GS-A90210RW
Tip
Strana
6274 76 1
6274 76 6
6274 76 2
6274 76 0
5658122 6274 90 0
5658122 6274 90 0
5658122 6274 90 0
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
ABS/ASA
5657729
5657774
5657767
5657712
5657828
5657842
5657835
5657781
5657897
5657941
5657903
5657880
5657965
5658009
5657958
5658481
5658498
5658443
5658559
5658566
5658542
5658597
5658603
5658580
5658665
5658672
5658627
5657415
5657460
5657422
5657408
5657484
5657538
5657521
5657477
5657583
5657606
5657590
5657545
5657651
5657668
5657644
5658146
5658184
5658139
5658245
5658252
5658207
5658313
5658320
5658306
5658382
5658429
5658375
6274 85 1
6274 85 6
6274 85 2
6274 85 0
6274 86 1
6274 86 6
6274 86 2
6274 86 0
6274 87 1
6274 87 6
6274 87 2
6274 87 0
6274 88 1
6274 88 2
6274 88 0
6274 95 1
6274 95 2
6274 95 0
6274 96 1
6274 96 2
6274 96 0
6274 97 1
6274 97 2
6274 97 0
6274 98 1
6274 98 2
6274 98 0
6274 81 1
6274 81 6
6274 81 2
6274 81 0
6274 82 1
6274 82 6
6274 82 2
6274 82 0
6274 83 1
6274 83 6
6274 83 2
6274 83 0
6274 84 1
6274 84 2
6274 84 0
6274 91 1
6274 91 2
6274 91 0
6274 92 1
6274 92 2
6274 92 0
6274 93 1
6274 93 2
6274 93 0
6274 94 1
6274 94 2
6274 94 0
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5661146
5661184
5661139
5662976
5662983
5662945
5663751
5663768
5663744
5661788
5661795
5661740
5663324
5663331
5663317
5664116
5664123
5664109
6277 40 1
6277 40 2
6277 40 0
6277 80 1
6277 80 2
6277 80 0
6278 00 1
6278 00 2
6278 00 0
6277 50 1
6277 50 2
6277 50 0
6277 90 1
6277 90 2
6277 90 0
6278 10 1
6278 10 2
6278 10 0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
belo / kom / FS
OBO
5657231
5657255
5657248
5657224
Greške i
5661306 6277 41 1
Stari tip
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
218
218
218
218
212
215
218
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
312
312
312
311
311
311
311
311
311
312
312
312
312
312
312
309
309
309
309
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
311
311
311
232
232
232
243
243
243
254
254
254
232
232
232
243
243
243
254
254
254
234
GS-AA70130LGR
GS-AA70130RW
GS-AA70170CW
GS-AA70170LGR
GS-AA70170RW
GS-AA70210CW
GS-AA70210LGR
GS-AA70210RW
GS-AA90130CW
GS-AA90130LGR
GS-AA90130RW
GS-AA90170CW
GS-AA90170LGR
GS-AA90170RW
GS-AA90210CW
GS-AA90210LGR
GS-AA90210RW
GS-AFF70130CW
GS-AFF70130LGR
GS-AFF70130RW
GS-AFF70170CW
GS-AFF70170LGR
GS-AFF70170RW
GS-AFF70210CW
GS-AFF70210LGR
GS-AFF70210RW
GS-AFF90130CW
GS-AFF90130LGR
GS-AFF90130RW
GS-AFF90170CW
GS-AFF90170LGR
GS-AFF90170RW
GS-AFF90210CW
GS-AFF90210LGR
GS-AFF90210RW
GS-AFS70130CW
GS-AFS70130LGR
GS-AFS70130RW
GS-AFS70170CW
GS-AFS70170LGR
GS-AFS70170RW
GS-AFS70210CW
GS-AFS70210LGR
GS-AFS70210RW
GS-AFS90130CW
GS-AFS90130LGR
GS-AFS90130RW
GS-AFS90170CW
GS-AFS90170LGR
GS-AFS90170RW
GS-AFS90210CW
GS-AFS90210LGR
GS-AFS90210RW
GS-AI70130CW
GS-AI70130LGR
GS-AI70130RW
GS-AI70170CW
GS-AI70170LGR
GS-AI70170RW
GS-AI70210CW
GS-AI70210LGR
GS-AI70210RW
GS-AI90130CW
GS-AI90130LGR
GS-AI90130RW
GS-AI90170CW
GS-AI90170LGR
GS-AI90170RW
GS-AI90210CW
GS-AI90210LGR
GS-AI90210RW
GS-AT70130CW
GS-AT70130LGR
GS-AT70130RW
GS-AT70170CW
GS-AT70170LGR
GS-AT70170RW
GS-AT70210CW
GS-AT70210LGR
GS-AT70210RW
GS-AT90130CW
GS-AT90130LGR
GS-AT90130RW
GS-AT90170CW
GS-AT90170LGR
GS-AT90170RW
Tip
Strana
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5661313
5661269
5663041
5663058
5663034
5663829
5663836
5663812
5661917
5661924
5661900
5663416
5663423
5663409
5664185
5664192
5664178
5661481
5661498
5661443
5663157
5663164
5663140
5663911
5663928
5663904
5662037
5662044
5662020
5663546
5663577
5663539
5664307
5664314
5664260
5661382
5661429
5661375
5663119
5663126
5663102
5663874
5663881
5663867
5661993
5662006
5661986
5663485
5663515
5663478
5664239
5664246
5664222
5661566
5661603
5661559
5663201
5663218
5663195
5663966
5663973
5663959
5662082
5662099
5662075
5663638
5663645
5663607
5664383
5664420
5664376
5661672
5661689
5661665
5663270
5663287
5663249
5664017
5664024
5664000
5662136
5662143
5662129
5663706
5663713
5663690
Greške i
6277 41 2
6277 41 0
6277 81 1
6277 81 2
6277 81 0
6278 01 1
6278 01 2
6278 01 0
6277 51 1
6277 51 2
6277 51 0
6277 91 1
6277 91 2
6277 91 0
6278 11 1
6278 11 2
6278 11 0
6277 43 1
6277 43 2
6277 43 0
6277 83 1
6277 83 2
6277 83 0
6278 03 1
6278 03 2
6278 03 0
6277 53 1
6277 53 2
6277 53 0
6277 93 1
6277 93 2
6277 93 0
6278 13 1
6278 13 2
6278 13 0
6277 42 1
6277 42 2
6277 42 0
6277 82 1
6277 82 2
6277 82 0
6278 02 1
6278 02 2
6278 02 0
6277 52 1
6277 52 2
6277 52 0
6277 92 1
6277 92 2
6277 92 0
6278 12 1
6278 12 2
6278 12 0
6277 44 1
6277 44 2
6277 44 0
6277 84 1
6277 84 2
6277 84 0
6278 05 1
6278 05 2
6278 05 0
6277 54 1
6277 54 2
6277 54 0
6277 94 1
6277 94 2
6277 94 0
6278 14 1
6278 14 2
6278 14 0
6277 46 1
6277 46 2
6277 46 0
6277 86 1
6277 86 2
6277 86 0
6278 06 1
6278 06 2
6278 06 0
6277 56 1
6277 56 2
6277 56 0
6277 96 1
6277 96 2
6277 96 0
Stari tip
L
RSD/kom.
Tehnič
234
234
245
245
245
256
256
256
234
234
234
245
245
245
256
256
256
235
235
235
246
246
246
257
257
257
235
235
235
246
246
246
257
257
257
234
234
234
245
245
245
256
256
256
234
234
234
245
245
245
256
256
256
235
235
235
246
246
246
257
257
257
235
235
235
246
246
246
257
257
257
236
236
236
247
247
247
258
258
258
236
236
236
247
247
247
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Registar tipova
Stari tip
GS-AT90210CW
GS-AT90210LGR
GS-AT90210RW
belo / kom / FS
svetlosiva / kom / FS
čistobela / kom / FS
Greške i
5664499 6278 16 1
5664505 6278 16 2
5664482 6278 16 0
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
svetlosiva 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5664673
5664680
5664666
5665557
5665571
5665564
5665144
5665151
5665137
5666103
5666110
5666097
6278 20 1
6278 20 2
6278 20 0
6278 40 0
6278 40 2
6278 40 1
6278 30 1
6278 30 2
6278 30 0
6278 50 1
6278 50 2
6278 50 0
GS-DA70170CW
GS-DA70170LGR
GS-DA70170RW
GS-DA70210CW
GS-DA70210LGR
GS-DA70210RW
GS-DA90170CW
GS-DA90170LGR
GS-DA90170RW
GS-DA90210CW
GS-DA90210LGR
GS-DA90210RW
GS-DFF70170CW
GS-DFF70170LGR
GS-DFF70170RW
GS-DFF70210CW
GS-DFF70210LGR
GS-DFF70210RW
GS-DFF90170CW
GS-DFF90170LGR
GS-DFF90170RW
GS-DFF90210CW
GS-DFF90210LGR
GS-DFF90210RW
GS-DFS70170CW
GS-DFS70170LGR
GS-DFS70170RW
GS-DFS70210CW
GS-DFS70210LGR
GS-DFS70210RW
GS-DFS90170CW
GS-DFS90170LGR
GS-DFS90170RW
GS-DFS90210CW
GS-DFS90210LGR
GS-DFS90210RW
GS-DI70170CW
GS-DI70170LGR
GS-DI70170RW
GS-DI70210CW
GS-DI70210LGR
GS-DI70210RW
GS-DI90170CW
GS-DI90170LGR
GS-DI90170RW
GS-DI90210CW
GS-DI90210LGR
GS-DI90210RW
GS-DT70170CW
GS-DT70170LGR
GS-DT70170RW
GS-DT70210CW
GS-DT70210LGR
GS-DT70210RW
GS-DT90170CW
GS-DT90170LGR
GS-DT90170RW
GS-DT90210CW
GS-DT90210LGR
GS-DT90210RW
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5664796
5664802
5664789
5665632
5665649
5665625
5665212
5665229
5665205
5666172
5666189
5666165
5664918
5664925
5664901
5665823
5665878
5665816
5665342
5665380
5665335
5666264
5666271
5666257
5664840
5664857
5664833
5665755
5665762
5665700
5665267
5665274
5665250
5666226
5666233
5666219
5665021
5665038
5664987
5665946
5665984
5665939
5665465
5665472
5665458
5666318
5666325
5666301
5665090
5665106
5665083
5666059
5666066
5666042
5665519
5665526
5665502
5666363
5666370
5666356
6278 21 1
6278 21 2
6278 21 0
6278 41 1
6278 41 2
6278 41 0
6278 31 1
6278 31 2
6278 31 0
6278 51 1
6278 51 2
6278 51 0
6278 23 1
6278 23 2
6278 23 0
6278 43 1
6278 43 2
6278 43 0
6278 33 1
6278 33 2
6278 33 0
6278 53 1
6278 53 2
6278 53 0
6278 22 1
6278 22 2
6278 22 0
6278 42 1
6278 42 2
6278 42 0
6278 32 1
6278 32 2
6278 32 0
6278 52 1
6278 52 2
6278 52 0
6278 24 1
6278 24 2
6278 24 0
6278 44 1
6278 44 2
6278 44 0
6278 34 1
6278 34 2
6278 34 0
6278 54 1
6278 54 2
6278 54 0
6278 26 1
6278 26 2
6278 26 0
6278 46 1
6278 46 2
6278 46 0
6278 36 1
6278 36 2
6278 36 0
6278 56 1
6278 56 2
6278 56 0
GS-E70110CW
GS-E70110LGR
GS-E70110RW
GS-E70130CW
GS-E70130CW
GS-E70130LGR
GS-E70130LGR
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5659266
5659273
5659228
5660521
5660521
5660538
5660538
6277 07 1
6277 07 2
6277 07 0
6277 27 1
6277 27 1
6277 27 2
6277 27 2
GS-D70170CW
GS-D70170LGR
GS-D70170RW
GS-D70210CW
GS-D70210LGR
GS-D70210RW
GS-D90170CW
GS-D90170LGR
GS-D90170RW
GS-D90210CW
GS-D90210LGR
GS-D90210RW
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Tip
Strana
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Stari tip
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
258 GS-E70130RW
258 GS-E70130RW
258 GS-E70170CW
249
249
249
260
260
260
249
249
249
260
260
260
250
250
250
262
262
262
251
251
251
262
262
262
251
251
251
263
263
263
251
251
251
263
263
263
251
251
251
262
262
262
251
251
251
262
262
262
252
252
252
263
263
263
252
252
252
263
263
263
252
252
252
264
264
264
252
252
252
264
264
264
226
226
226
231
236
231
236
GS-E70170CW
GS-E70170CW
GS-E70170LGR
GS-E70170LGR
GS-E70170LGR
GS-E70170RW
GS-E70170RW
GS-E70170RW
GS-E70210CW
GS-E70210CW
GS-E70210LGR
GS-E70210LGR
GS-E70210RW
GS-E70210RW
GS-E90110CW
GS-E90110LGR
GS-E90110RW
GS-E90130CW
GS-E90130CW
GS-E90130LGR
GS-E90130LGR
GS-E90130RW
GS-E90130RW
GS-E90170CW
GS-E90170CW
GS-E90170CW
GS-E90170LGR
GS-E90170LGR
GS-E90170LGR
GS-E90170RW
GS-E90170RW
GS-E90170RW
GS-E90210CW
GS-E90210CW
GS-E90210LGR
GS-E90210LGR
GS-E90210RW
GS-E90210RW
čistobela /
čistobela /
belo /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
belo /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
GS-KUP70
GS-KUP70
GS-KUP70
GS-KUP70
GS-KUP70
GS-KUP70
GS-KUP70
GS-KUP70
GS-KUP90
GS-KUP90
GS-KUP90
GS-KUP90
GS-KUP90
GS-KUP90
GS-KUP90
GS-KUP90
GS-OT50CW
GS-OT50CW
GS-OT50FCW
GS-OT50FLGR
GS-OT50FRW
GS-OT50LGR
GS-OT50LGR
GS-OT50RW
GS-OT50RW
GS-OTACW
GS-OTACW
GS-OTACW
GS-OTACW
GS-OTACW
GS-OTACW
GS-OTACW
GS-OTACW
GS-OTALGR
GS-OTALGR
GS-OTALGR
GS-OTALGR
GS-OTALGR
GS-OTALGR
Tip
Strana
Greške i
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5660484
5660484
5662471
5662471
5662471
5662488
5662488
5662488
5662464
5662464
5662464
5664062
5664062
5664079
5664079
5664055
5664055
5659938
5659945
5659921
5661061
5661061
5661078
5661078
5661023
5661023
5662884
5662884
5662884
5662914
5662914
5662914
5662877
5662877
5662877
5664604
5664604
5664611
5664611
5664567
5664567
6277 27 0
6277 27 0
6277 67 1
6277 67 1
6277 67 1
6277 67 2
6277 67 2
6277 67 2
6277 67 0
6277 67 0
6277 67 0
6278 07 1
6278 07 1
6278 07 2
6278 07 2
6278 07 0
6278 07 0
6277 17 1
6277 17 2
6277 17 0
6277 37 1
6277 37 1
6277 37 2
6277 37 2
6277 37 0
6277 37 0
6277 77 1
6277 77 1
6277 77 1
6277 77 2
6277 77 2
6277 77 2
6277 77 0
6277 77 0
6277 77 0
6278 17 1
6278 17 1
6278 17 2
6278 17 2
6278 17 0
6278 17 0
120 /
120 /
120 /
120 /
120 /
120 /
120 /
120 /
/
/
/
/
/
/
/
/
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5660590
5660590
5660590
5660590
5660590
5660590
5660590
5660590
5700852
5700852
5700852
5700852
5700852
5700852
5700852
5700852
6277 29 0
6277 29 0
6277 29 0
6277 29 0
6277 29 0
6277 29 0
6277 29 0
6277 29 0
6277 29 4
6277 29 4
6277 29 4
6277 29 4
6277 29 4
6277 29 4
6277 29 4
6277 29 4
belo 2000 / kom / FS
belo 2000 / kom / FS
5680932 6279 88 1
5680932 6279 88 1
belo / kom
svetlosiva / kom
čistobela / kom
5681106 6279 99 1
5681113 6279 99 2
5681090 6279 99 0
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
kom
kom
kom
kom
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
FS
FS
FS
FS
5680949
5680949
5680925
5680925
6279 88 2
6279 88 2
6279 88 0
6279 88 0
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5696063
5696063
5696063
5696063
5696063
5696063
5696063
5696063
5696100
5696100
5696100
5696100
5696100
5696100
6279 87 1
6279 87 1
6279 87 1
6279 87 1
6279 87 1
6279 87 1
6279 87 1
6279 87 1
6279 87 2
6279 87 2
6279 87 2
6279 87 2
6279 87 2
6279 87 2
/
/
/
/
Stari tip
L
RSD/kom.
Tehnič
231
236
242
247
252
242
247
252
242
247
252
258
264
258
264
258
264
226
226
226
231
236
231
236
231
236
242
247
253
242
247
253
242
247
253
258
264
258
264
258
264
222
227
232
238
243
249
254
260
222
227
232
238
243
249
254
260
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
LFS
OBO
250
251
252
252
252
250
251
250
251
224
229
234
240
245
251
256
262
224
229
234
240
245
251
381
Registar tipova
Cena
Tip
Strana
Greške i
GS-OTALGR
GS-OTALGR
GS-OTARW
GS-OTARW
GS-OTARW
GS-OTARW
GS-OTARW
GS-OTARW
GS-OTARW
GS-OTARW
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5696100
5696100
5696056
5696056
5696056
5696056
5696056
5696056
5696056
5696056
6279 87 2
6279 87 2
6279 87 0
6279 87 0
6279 87 0
6279 87 0
6279 87 0
6279 87 0
6279 87 0
6279 87 0
GS-OTCW
GS-OTCW
GS-OTCW
GS-OTCW
GS-OTCW
GS-OTCW
GS-OTCW
GS-OTCW
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
belo 2000 /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5695820
5695820
5695820
5695820
5695820
5695820
5695820
5695820
6279 85 1
6279 85 1
6279 85 1
6279 85 1
6279 85 1
6279 85 1
6279 85 1
6279 85 1
GS-OTFCW
GS-OTFCW
GS-OTFCW
GS-OTFCW
GS-OTFCW
GS-OTFCW
GS-OTFCW
GS-OTFCW
GS-OTFLGR
GS-OTFLGR
GS-OTFLGR
GS-OTFLGR
GS-OTFLGR
GS-OTFLGR
GS-OTFLGR
GS-OTFLGR
GS-OTFRW
GS-OTFRW
GS-OTFRW
GS-OTFRW
GS-OTFRW
GS-OTFRW
GS-OTFRW
GS-OTFRW
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5695943
5695943
5695943
5695943
5695943
5695943
5695943
5695943
5695981
5695981
5695981
5695981
5695981
5695981
5695981
5695981
5695936
5695936
5695936
5695936
5695936
5695936
5695936
5695936
6279 86 1
6279 86 1
6279 86 1
6279 86 1
6279 86 1
6279 86 1
6279 86 1
6279 86 1
6279 86 2
6279 86 2
6279 86 2
6279 86 2
6279 86 2
6279 86 2
6279 86 2
6279 86 2
6279 86 0
6279 86 0
6279 86 0
6279 86 0
6279 86 0
6279 86 0
6279 86 0
6279 86 0
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5695868
5695868
5695868
5695868
5695868
5695868
5695868
5695868
5695813
5695813
5695813
5695813
5695813
5695813
5695813
5695813
6279 85 2
6279 85 2
6279 85 2
6279 85 2
6279 85 2
6279 85 2
6279 85 2
6279 85 2
6279 85 0
6279 85 0
6279 85 0
6279 85 0
6279 85 0
6279 85 0
6279 85 0
6279 85 0
GS-OTLGR
GS-OTLGR
GS-OTLGR
GS-OTLGR
GS-OTLGR
GS-OTLGR
GS-OTLGR
GS-OTLGR
GS-OTRW
GS-OTRW
GS-OTRW
GS-OTRW
GS-OTRW
GS-OTRW
GS-OTRW
GS-OTRW
GS-S70110CW
GS-S70110LGR
GS-S70110RW
GS-S70130CW
GS-S70130LGR
GS-S70130RW
GS-S70170CW
GS-S70170LGR
GS-S70170RW
GS-S90110CW
GS-S90110LGR
GS-S90110RW
GS-S90130CW
GS-S90130LGR
GS-S90130RW
GS-S90170CW
GS-S90170LGR
GS-S90170RW
GS-SA70110CW
GS-SA70110LGR
GS-SA70110RW
GS-SA70130CW
GS-SA70130LGR
382 LFS
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5658733
5658740
5658726
5660040
5660057
5660002
5662181
5662198
5662174
5659396
5659402
5659389
5660644
5660651
5660606
5662525
5662532
5662518
6277 00 1
6277 00 2
6277 00 0
6277 20 1
6277 20 2
6277 20 0
6277 60 1
6277 60 2
6277 60 0
6277 10 1
6277 10 2
6277 10 0
6277 30 1
6277 30 2
6277 30 0
6277 70 1
6277 70 2
6277 70 0
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
5658863
5658900
5658856
5660170
5660187
6277 01 1
6277 01 2
6277 01 0
6277 21 1
6277 21 2
OBO
Stari tip
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
256
262
224
229
234
240
245
251
256
262
223
228
233
239
244
250
255
261
225
230
235
241
246
252
257
263
225
230
235
241
246
252
257
263
225
230
235
241
246
252
257
263
223
228
233
239
244
250
255
261
223
228
233
239
244
250
255
261
222
222
222
227
227
227
238
238
238
222
222
222
227
227
227
238
238
238
224
224
224
229
229
GS-SA70130RW
GS-SA70170CW
GS-SA70170LGR
GS-SA70170RW
GS-SA90110CW
GS-SA90110LGR
GS-SA90110RW
GS-SA90130CW
GS-SA90130LGR
GS-SA90130RW
GS-SA90170CW
GS-SA90170LGR
GS-SA90170RW
GS-SFS70110CW
GS-SFS70110LGR
GS-SFS70110RW
GS-SFS70130CW
GS-SFS70130LGR
GS-SFS70130RW
GS-SFS70170CW
GS-SFS70170LGR
GS-SFS70170RW
GS-SFS90110CW
GS-SFS90110LGR
GS-SFS90110RW
GS-SFS90130CW
GS-SFS90130LGR
GS-SFS90130RW
GS-SFS90170CW
GS-SFS90170LGR
GS-SFS90170RW
GS-SI70110CW
GS-SI70110LGR
GS-SI70110RW
GS-SI70130CW
GS-SI70130LGR
GS-SI70130RW
GS-SI70170CW
GS-SI70170LGR
GS-SI70170RW
GS-SI90110CW
GS-SI90110LGR
GS-SI90110RW
GS-SI90130CW
GS-SI90130LGR
GS-SI90130RW
GS-SI90170CW
GS-SI90170LGR
GS-SI90170RW
GS-ST70110CW
GS-ST70110LGR
GS-ST70110RW
GS-ST70130CW
GS-ST70130LGR
GS-ST70130RW
GS-ST70170CW
GS-ST70170LGR
GS-ST70170RW
GS-ST90110CW
GS-ST90110LGR
GS-ST90110RW
GS-ST90130CW
GS-ST90130LGR
GS-ST90130RW
GS-ST90170CW
GS-ST90170LGR
GS-ST90170RW
GS-TW70
GS-TW70
GS-TW70
GS-TW70
GS-TW70
GS-TW70
GS-TW70
GS-TW70
GS-TW90
GS-TW90
GS-TW90
GS-TW90
GS-TW90
GS-TW90
GS-TW90
GS-TW90
Tip
Strana
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
2000 /
Greške i
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5660163
5662259
5662266
5662242
5659525
5659563
5659518
5660774
5660781
5660767
5662594
5662600
5662587
5658979
5658986
5658962
5660286
5660293
5660248
5662327
5662334
5662310
5659631
5659648
5659624
5660828
5660835
5660811
5662648
5662679
5662631
5659082
5659099
5659044
5660330
5660347
5660323
5662372
5662389
5662365
5659747
5659754
5659709
5660873
5660880
5660866
5662716
5662723
5662709
5659167
5659204
5659150
5660415
5660422
5660408
5662426
5662433
5662419
5659822
5659860
5659815
5660958
5660965
5660941
5662761
5662815
5662754
6277 21 0
6277 61 1
6277 61 2
6277 61 0
6277 11 1
6277 11 2
6277 11 0
6277 31 1
6277 31 2
6277 31 0
6277 71 1
6277 71 2
6277 71 0
6277 02 1
6277 02 2
6277 02 0
6277 22 1
6277 22 2
6277 22 0
6277 62 1
6277 62 2
6277 62 0
6277 12 1
6277 12 2
6277 12 0
6277 32 1
6277 32 2
6277 32 0
6277 72 1
6277 72 2
6277 72 0
6277 04 1
6277 04 2
6277 04 0
6277 24 1
6277 24 2
6277 24 0
6277 64 1
6277 64 2
6277 64 0
6277 14 1
6277 14 2
6277 14 0
6277 34 1
6277 34 2
6277 34 0
6277 74 1
6277 74 2
6277 74 0
6277 06 1
6277 06 2
6277 06 0
6277 26 1
6277 26 2
6277 26 0
6277 66 1
6277 66 2
6277 66 0
6277 16 1
6277 16 2
6277 16 0
6277 36 1
6277 36 2
6277 36 0
6277 76 1
6277 76 2
6277 76 0
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5659334
5659334
5659334
5659334
5659334
5659334
5659334
5659334
5659341
5659341
5659341
5659341
5659341
5659341
5659341
5659341
6277 09 0
6277 09 0
6277 09 0
6277 09 0
6277 09 0
6277 09 0
6277 09 0
6277 09 0
6277 09 5
6277 09 5
6277 09 5
6277 09 5
6277 09 5
6277 09 5
6277 09 5
6277 09 5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Stari tip
L
RSD/kom.
RSD/m
Tehnič
229
240
240
240
224
224
224
229
229
229
240
240
240
224
224
224
229
229
229
240
240
240
224
224
224
229
229
229
240
240
240
225
225
225
230
230
230
241
241
241
225
225
225
230
230
230
241
241
241
225
225
225
230
230
230
241
241
241
225
225
225
230
230
230
241
241
241
226
231
236
242
247
253
258
264
226
231
236
242
247
253
258
264
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Registar tipova
Stari tip
G-SVS70110CW
G-SVS70110LGR
G-SVS70110RW
G-SVS70130CW
G-SVS70130CW
G-SVS70130LGR
G-SVS70130LGR
G-SVS70130RW
G-SVS70130RW
G-SVS70170CW
G-SVS70170CW
G-SVS70170CW
G-SVS70170LGR
G-SVS70170LGR
G-SVS70170LGR
G-SVS70170RW
G-SVS70170RW
G-SVS70170RW
G-SVS70210CW
G-SVS70210CW
G-SVS70210LGR
G-SVS70210LGR
G-SVS70210RW
G-SVS70210RW
G-SVS90110CW
G-SVS90110LGR
G-SVS90110RW
G-SVS90130CW
G-SVS90130CW
G-SVS90130LGR
G-SVS90130LGR
G-SVS90130RW
G-SVS90130RW
G-SVS90170CW
G-SVS90170CW
G-SVS90170CW
G-SVS90170LGR
G-SVS90170LGR
G-SVS90170LGR
G-SVS90170RW
G-SVS90170RW
G-SVS90170RW
G-SVS90210CW
G-SVS90210CW
G-SVS90210LGR
G-SVS90210LGR
G-SVS90210RW
G-SVS90210RW
HAT30
Tip
Strana
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
belo /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
belo /
svetlosiva /
čistobela /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
belo /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
belo /
belo /
svetlosiva /
svetlosiva /
čistobela /
čistobela /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
plava / PA
IKR4RW
IKR6RW
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
ISS BP3GN
ISS BP3GR
ISS BP3RT
ISS BP3SW
ISS BP4SW
ISS110100FEL
ISS110100FRW
ISS110100REL
ISS110100RRW
ISS120 245EL
ISS120 245RW
ISS120 300EL
ISS120 300RW
ISS120 310EL
ISS120 310RW
ISS120 325EL
ISS120 325RW
ISS120 330EL
ISS120 330RW
ISS120 340EL
ISS120 340RW
ISS120 345EL
ISS120 345RW
ISS120 355EL
ISS120 355RW
ISS120 370EL
ISS120 370RW
ISS120 395EL
/ PVC
5667674
5667681
5667667
5667711
5667711
5667728
5667728
5667704
5667704
5667759
5667759
5667759
5667766
5667766
5667766
5667742
5667742
5667742
5667797
5667797
5667803
5667803
5667780
5667780
5667834
5667841
5667827
5667872
5667872
5667889
5667889
5667865
5667865
5667919
5667919
5667919
5667926
5667926
5667926
5667902
5667902
5667902
5667957
5667957
5667964
5667964
5667940
5667940
Greške i
6279 76 1
6279 76 2
6279 76 0
6279 76 5
6279 76 5
6279 76 6
6279 76 6
6279 76 4
6279 76 4
6279 76 9
6279 76 9
6279 76 9
6279 77 0
6279 77 0
6279 77 0
6279 76 8
6279 76 8
6279 76 8
6279 77 3
6279 77 3
6279 77 4
6279 77 4
6279 77 2
6279 77 2
6279 77 7
6279 77 8
6279 77 6
6279 78 1
6279 78 1
6279 78 2
6279 78 2
6279 78 0
6279 78 0
6279 78 5
6279 78 5
6279 78 5
6279 78 6
6279 78 6
6279 78 6
6279 78 4
6279 78 4
6279 78 4
6279 78 9
6279 78 9
6279 79 0
6279 79 0
6279 78 8
6279 78 8
Stari tip
L
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
223
223
223
228
233
228
233
228
233
239
244
250
239
244
250
239
244
250
255
261
255
261
255
261
223
223
223
228
233
228
233
228
233
239
244
250
244
239
250
239
244
250
255
261
255
261
255
261
5465249 6290 20 1
333
5616559 6288 36 5
359
5694915 6288 36 9
359
zelena 3000
sivo-bela 3000
crvena 3000
crna 3000
crna 4000
5143987
5143949
5143970
5143925
5143932
6286 75 8
6286 75 4
6286 75 6
6286 75 0
6286 75 2
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
2450 / Aluminijum / EL
čistobela 2450 / Aluminijum
3000 / Aluminijum / EL
čistobela 3000 / Aluminijum
3100 / Aluminijum / EL
čistobela 3100 / Aluminijum
3250 / Aluminijum / EL
čistobela 3250 / Aluminijum
3300 / Aluminijum / EL
čistobela 3300 / Aluminijum
3400 / Aluminijum / EL
čistobela 3400 / Aluminijum
3450 / Aluminijum / EL
čistobela 3450 / Aluminijum
3550 / Aluminijum / EL
čistobela 3550 / Aluminijum
3700 / Aluminijum / EL
čistobela 3700 / Aluminijum
3950 / Aluminijum / EL
5477402
5477013
5477426
5477037
5142607
5142560
5143017
5142980
5143086
5143079
5143192
5143161
5143222
5143208
5143314
5143284
5143338
5143321
5143406
5143383
5143499
5143451
5143574
6289 04 3
6289 04 0
6289 06 3
6289 06 0
6286 00 3
6286 00 0
6286 11 3
6286 11 0
6286 13 3
6286 13 0
6286 16 3
6286 16 0
6286 17 3
6286 17 0
6286 19 3
6286 19 0
6286 20 3
6286 20 0
6286 22 3
6286 22 0
6286 25 3
6286 25 0
6286 29 3
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
RSD/m
RSD/kom.
320
320
320
320
320
330
330
329
329
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
Tip
Strana
Greške i
Stari tip
L
RSD/kom.
Tehnič
320
320
320
320
331
331
331
331
326
326
327
327
ISS120 395RW
čistobela 3950 / Aluminijum
ISS120DDF7035
svetlosiva / St
ISS120DDF9010
čistobela / St
ISS120DDF9011RW
grafitno crna / St
ISS140100FEL
/ Aluminijum / EL
ISS140100FRW
čistobela / Aluminijum
ISS140100REL
/ Aluminijum / EL
ISS140100RRW
čistobela / Aluminijum
ISS140110EL
/ Aluminijum / EL
ISS140110RW
čistobela / Aluminijum
ISS140220EL
/ Aluminijum / EL
ISS140220RW
čistobela / Aluminijum
5143567
5144007
5143994
5144038
5477020
5477419
5477044
5477433
5160908
5160861
5160977
5160960
ISS70110EL
ISS70110RW
5160748 6288 94 3
5160731 6288 94 0
324
324
ISS90110EL
/ Aluminijum / EL
ISS90110RW
čistobela / Aluminijum / EL
ISS98 61OT3RW
čistobela / St
ISS98 71OT3KRW
čistobela / St
ISS98B
čistobela / PVC
ISS98KF
/ St / FS
5160847
5160809
5143765
5143819
5144045
5144052
6288 95 3
6288 95 0
6286 55 0
6286 56 0
6286 80 0
6286 80 2
325
325
318
318
318
319
ISSAH
5162001 6290 18 4
333
5161752
5161769
5161578
5161585
5161691
5161691
5161691
5161707
5161707
5161707
5161639
5161646
5161813
5161813
6290 13 0
6290 13 4
6290 10 0
6290 10 4
6290 12 0
6290 12 0
6290 12 0
6290 12 4
6290 12 4
6290 12 4
6290 11 0
6290 11 4
6290 15 0
6290 15 0
326
326
324
324
321
322
323
321
322
323
325
325
321
323
GUM
GUM
GUM
GUM
GUM
GUM
5161943
5161882
5161936
5161936
5161936
5161929
6290 17 6
6290 17 0
6290 17 4
6290 17 4
6290 17 4
6290 17 2
326
324
321
322
323
325
ISSHS140250EL
/ Aluminijum / EL
ISSHS140250RW
čistobela / Aluminijum
ISSHS140500EL aluminijum / Aluminijum / EL
ISSHS140500RW
čistobela / Aluminijum
ISSHS140700EL aluminijum / Aluminijum / EL
ISSHS140700RW
čistobela / Aluminijum
ISSHS2D120EL
/ Aluminijum / EL
ISSHS2D120LGR
svetlosiva / Aluminijum
ISSHS2D120RW
čistobela / Aluminijum
ISSHS4 61OT3LGR
svetlosiva / St
ISSHS4 61OT3RW
čistobela / St
ISSHS4SR40
grafitno crna / St
ISSHS6RW
/ Aluminijum / EL
ISSHSO270140EL
/ Aluminijum / EL
ISSHSO270140RW
čistobela / Aluminijum
ISSHSO70140EL
/ Aluminijum / EL
ISSHSO70140RW
čistobela / Aluminijum
5161264
5161226
5161325
5161288
5161387
5161349
5143758
5143741
5143734
5143918
5143888
5144090
5161561
5161516
5161509
5161455
5161448
6290 02 3
6290 02 0
6290 03 3
6290 03 0
6290 04 3
6290 04 0
6286 50 3
6286 50 2
6286 50 0
6286 70 2
6286 70 0
6286 81 0
6290 07 3
6290 06 3
6290 06 0
6290 05 3
6290 05 0
335
335
335
335
335
335
336
336
336
334
334
334
336
335
335
335
335
ISSO70140EL
ISSO70140RW
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
5160601 6288 92 3
5160564 6288 92 0
322
322
ISSRGU
ISSRHSM45EL
ISSRHSM45RW
ISSRM45EL
ISSRM45FEL
ISSRM45FRW
ISSRM45RW
crna / GUM
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
5428152
5428145
5428138
5428107
5428084
5428077
5428091
6290 17 8
6290 09 1
6290 09 0
6290 08 7
6290 08 3
6290 08 2
6290 08 6
328
336
336
327
328
328
327
5161981 6290 18 0
333
5161219
5161202
5160670
5160663
6290 01 3
6290 01 0
6288 93 3
6288 93 0
323
323
321
321
5161868 6290 16 0
5161868 6290 16 0
321
323
ISSBP140110RW
ISSBP140110WA
ISSBP70110RW
ISSBP70110WA
ISSBP70140RW
ISSBP70140RW
ISSBP70140RW
ISSBP70140WA
ISSBP70140WA
ISSBP70140WA
ISSBP90110RW
ISSBP90110WA
ISSBW70140RW
ISSBW70140RW
ISSGU140110
ISSGU70110
ISSGU70140
ISSGU70140
ISSGU70140
ISSGU90110
ISSSF
ISST70140BEL
ISST70140BRW
ISST70140EL
ISST70140RW
ISSZ70140
ISSZ70140
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
/ Aluminijum / EL
čistobela / St / FSK
aluminijum bela / St / FSK
čistobela / St / FSK
aluminijum bela / St / FSK
čistobela / St / FSK
čistobela / St / FSK
čistobela / St / FSK
aluminijum bela / St / FSK
aluminijum bela / St / FSK
aluminijum bela / St / FSK
čistobela / St
aluminijum bela / St
čistobela / St / FSK
čistobela / St / FSK
crna /
crna /
crna /
crna /
crna /
crna /
hrom-crna / St
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
čistobela / St / FSK
čistobela / St / FSK
6286 29 0
6286 77 2
6286 77 0
6286 77 5
6289 05 3
6289 05 0
6289 07 3
6289 07 0
6288 96 3
6288 96 0
6288 97 3
6288 97 0
LFS
OBO
383
Registar tipova
Cena
KA-ZKB AL1
KA-ZKB RW1
KA-ZKB SWGR1
Tip
Strana
aluminijum-lakirana 5677888
čistobela 5677864
crno siva 5677871
Greške i
6117 98 7
6117 98 5
6117 98 6
Stari tip
D
RSD/kom.
L
RSD/m
Tehnič Stari tip
siva 84 / PE
5691037 6249 86 5
154
5148913
5148913
5148913
5148913
5148913
5148913
5148913
5148913
5148913
5148913
5148913
5148913
6288 66 7
6288 66 7
6288 66 7
6288 66 7
6288 66 7
6288 66 7
6288 66 7
6288 66 7
6288 66 7
6288 66 7
6288 66 7
6288 66 7
268
271
274
277
280
283
286
289
292
295
298
301
5733195 9002 09 7
309
309 KUPA
309 KUPA
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
5146704 6287 72 3
5146742 6287 73 3
309 KUPA
309 KUPA
KG2LGR
KG2LGR
svetlosiva / Aluminijum
svetlosiva / Aluminijum
5146612 6287 70 2
5146681 6287 71 2
309 KUPA
309 KUPA
KG2RW
KG2RW
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
5146575 6287 70 0
5146643 6287 71 0
309 KUPA
309 KUPA
5148777
5148777
5148777
5148777
5148777
5148777
5148777
5148777
5148777
5148777
5148777
6288 64 0
6288 64 0
6288 64 0
6288 64 0
6288 64 0
6288 64 0
6288 64 0
6288 64 0
6288 64 0
6288 64 0
6288 64 0
KNW1
150 crna / POM
6014514 6178 52 7
KNW2
150 crna / POM
6014637 6178 52 9
/ kom / FS
/ kom / FS
/ kom / FS
5680697 6279 80 2
5680703 6279 80 4
5680734 6279 80 6
KS70110
KS70130
KS70170
KS-B AL1
KS-B RW1
KS-B SWGR1
212
215
218
226
231
236
242
247
253
258
264
184
184
L
306
306
306
357
357
358
357
357
358
357
357
358
aluminijum-lakirana 5405931
čistobela 5405924
crno siva 5701064
6117 63 8
6117 63 7
6117 63 9
347
347
347
5404484
5404514
5404545
5404491
5404521
5404552
5404477
5404507
5404538
6288 62 6
6288 62 9
6288 63 2
6288 62 7
6288 63 0
6288 63 3
6288 62 5
6288 62 8
6288 63 1
358
358
358
358
358
358
358
358
358
KSB990GN1-0
KSB990GN2-0
KSB990GN3-0
KSB990RT1-0
KSB990RT2-0
KSB990RT3-0
KSB990RW1-0
KSB990RW2-0
KSB990RW3-0
menta zelena
menta zelena
menta zelena
signalno crvena
signalno crvena
signalno crvena
čistobela
čistobela
čistobela
KSN1
svetlosiva 4,5 / PP
6014279 6178 52 0
KSN2
svetlosiva 6 / PP
6014392 6178 52 2
I
€/100 kom.
184
184
L
RSD/kom.
306
KSP170
152 / kom / FS
5680741 6279 81 0
KSP210
192 / kom / FS
5680758 6279 81 2
306
siva 28 / PE
siva 34 / PE
6018598 6249 84 2
6018710 6249 84 4
138
139
KSR20020
KSR20030
čistobela / kom
KUPA
6288 61 7
6288 62 0
6288 62 3
6288 61 8
6288 62 1
6288 62 4
6288 61 6
6288 61 9
6288 62 2
menta zelena
menta zelena
menta zelena
signalno crvena
signalno crvena
signalno crvena
čistobela
čistobela
čistobela
KVV
KUPA
5404392
5404422
5404453
5404408
5404439
5404460
5404385
5404415
5404446
KS990GN1-0
KS990GN2-0
KS990GN3-0
KS990RT1-0
KS990RT2-0
KS990RT3-0
KS990RW1-0
KS990RW2-0
KS990RW3-0
KUPA
55 /
55 /
55 /
55 /
55 /
55 /
55 /
55 /
55 /
55 /
55 /
55 /
KUPA
I
LK4 15015
LK4 30015
LK4 30025
LK4 40025
LK4 40040
LK4 40060
LK4 40080
LK4 40100
LK4 60015
LK4 60025
LK4 60040
LK4 60060
LK4 60080
LK4 60100
LK4 60120
LK4 80025
LK4 80040
LK4 80060
LK4 80080
LK4 80100
LK4 80120
LK4 D 100
LK4 D 100
LK4 D 100
LK4 D 100
LK4 D 100
LK4 D 120
LK4 D 120
LK4 D 120
LK4 D 120
LK4 D 15
LK4 D 15
LK4 D 15
LK4 D 25
LK4 D 25
LK4 D 25
LK4 D 25
LK4 D 25
LK4 D 25
LK4 D 40
LK4 D 40
LK4 D 40
LK4 D 40
LK4 D 40
LK4 D 60
LK4 D 60
LK4 D 60
LK4 D 60
LK4 D 60
LK4 D 80
LK4 D 80
LK4 D 80
LK4 D 80
LK4 D 80
LK4 DM 15
LK4 H
KSR30030
siva 34 / PE
5691020 6249 84 5
140
KSR40040
KSR40060
siva 47,7 / PE
siva 47 / PE
6018833 6249 84 6
6018956 6249 84 8
142 LK4 N 60025
144 LK4 N 60040
KSR60060
siva 67,7 / PE
6019076 6249 85 0
146 LK4 N 60080
384 LFS
OBO
Tehnič
KSR80080
KG2EL
KG2EL
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
L
RSD/kom.
5020325 6249 85 2
5020387 6249 85 4
5020394 6249 85 6
5146582 6287 70 1
5146674 6287 71 1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Stari tip
siva 104 / PE
siva 154 / PE
siva 204 / PE
belo / Aluminijum
belo / Aluminijum
KL80A
KL80A
KL80A
KL80A
KL80A
KL80A
KL80A
KL80A
KL80A
KL80A
KL80A
Greške i
349 KSR60100
349 KSR60150
349 KSR60200
KG2CW
KG2CW
RSD/kom.
Tip
Strana
LK4 N 60015
LK4 N 60060
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 100 /
kamen siva 100 /
kamen siva 100 /
kamen siva 100 /
kamen siva 100 /
kamen siva 120 /
kamen siva 120 /
kamen siva 120 /
kamen siva 120 /
kamen siva 15 /
kamen siva 15 /
kamen siva 15 /
kamen siva 25 /
kamen siva 25 /
kamen siva 25 /
kamen siva 25 /
kamen siva 25 /
kamen siva 25 /
kamen siva 40 /
kamen siva 40 /
kamen siva 40 /
kamen siva 40 /
kamen siva 40 /
kamen siva 60 /
kamen siva 60 /
kamen siva 60 /
kamen siva 60 /
kamen siva 60 /
kamen siva 80 /
kamen siva 80 /
kamen siva 80 /
kamen siva 80 /
kamen siva 80 /
kamen siva 15 /
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
kamen siva 56 / PS
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6000050
6000173
6000296
6000418
6000531
6000654
6000777
6000890
6001132
6001255
6001378
6001491
6001613
6001736
6001859
6002214
6002337
6002450
6002573
6002696
6002818
6040803
6040803
6040803
6040803
6040803
6040926
6040926
6040926
6040926
6040209
6040209
6040209
6040322
6040322
6040322
6040322
6040322
6040322
6040445
6040445
6040445
6040445
6040445
6040568
6040568
6040568
6040568
6040568
6040681
6040681
6040681
6040681
6040681
5049531
6178 00 1
6178 00 3
6178 00 5
6178 01 0
6178 01 2
6178 01 4
6178 01 6
6178 01 8
6178 02 6
6178 02 8
6178 03 1
6178 03 3
6178 03 5
6178 03 7
6178 03 9
6178 05 0
6178 05 2
6178 05 4
6178 05 6
6178 05 9
6178 06 1
6178 49 0
6178 49 0
6178 49 0
6178 49 0
6178 49 0
6178 49 2
6178 49 2
6178 49 2
6178 49 2
6178 48 0
6178 48 0
6178 48 0
6178 48 2
6178 48 2
6178 48 2
6178 48 2
6178 48 2
6178 48 2
6178 48 4
6178 48 4
6178 48 4
6178 48 4
6178 48 4
6178 48 6
6178 48 6
6178 48 6
6178 48 6
6178 48 6
6178 48 8
6178 48 8
6178 48 8
6178 48 8
6178 48 8
6178 47 9
6008339 6178 09 2
6004850
6004973
6005093
6005215
6005307
6178 20 1
6178 20 3
6178 20 5
6178 20 7
6178 20 9
I
RSD/m
€/100 kom.
RSD/m
148
150
152
164
164
164
164
165
165
165
165
166
166
166
166
167
167
167
167
168
168
168
168
169
165
167
168
171
172
167
169
171
173
164
166
170
164
164
166
167
170
171
165
166
168
170
172
165
166
168
170
172
165
167
168
171
172
164
184
170
170
170
170
171
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Registar tipova
Stari tip
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
LK4 N 60100
LK4 N 60120
LK4 N 80025
LK4 N 80040
LK4 N 80060
LK4 N 80080
LK4 N 80100
LK4 N 80120
LKM A40040FS
LKM A40040RW
LKM A40060FS
LKM A40060RW
LKM A60060FS
LKM A60060RW
LKM A60100FS
LKM A60100RW
LKM A60150FS
LKM A60150RW
LKM A60200FS
LKM A60200RW
LKM A80080FS
LKM A80080RW
LKM E40040FS
LKM E40040RW
LKM E40060FS
LKM E40060RW
LKM E60060FS
LKM E60060RW
LKM E60100FS
LKM E60100RW
LKM E60150FS
LKM E60150RW
LKM E60200FS
LKM E60200RW
LKM E80080FS
LKM E80080RW
LKM F40040FS
LKM F40040RW
LKM F40060FS
LKM F40060RW
LKM F60060FS
LKM F60060RW
LKM F60100FS
LKM F60100RW
LKM F60150FS
LKM F60150RW
LKM F60200FS
LKM F60200RW
LKM F80080FS
LKM F80080RW
LKM I40040FS
LKM I40040RW
LKM I40060FS
LKM I40060RW
LKM I60060FS
LKM I60060RW
LKM I60100FS
LKM I60100RW
LKM I60150FS
LKM I60150RW
LKM I60200FS
LKM I60200RW
LKM I80080FS
LKM I80080RW
LKM K140
LKM K80
LKM KF 60100
LKM SV20
LKM SV30
LKM SV30
LKM SV40
LKM SV40
LKM SV60
LKM SV60
LKM SV60
LKM SV60
LKM SV80
LKM T40040FS
LKM T40040RW
LKM T40060FS
LKM T40060RW
Tip
Strana
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
160 / St
čistobela 160 / St /
160 / St
čistobela 160 / St /
180 / St
čistobela 180 / St /
180 / St
čistobela 180 / St /
180 / St
čistobela 180 / St /
180 / St
čistobela 180 / St /
200 / kom
čistobela 200 / kom /
40 / St
čistobela 40 / St /
60 / St
čistobela 60 / St /
63 / St
čistobela 63 / St /
100 / St
čistobela 100 / St /
150 / St
čistobela 150 / St /
200 / St
čistobela 200 / St /
80 / kom
čistobela 80 / kom /
160 / St
čistobela 160 / St /
180 / St
čistobela 180 / St /
180 / St
čistobela 180 / St /
220 / St
čistobela 220 / St /
270 / St
čistobela 270 / St /
320 / St
čistobela 320 / St /
240 / kom
čistobela 240 / kom /
160 / St
čistobela 160 / St /
160 / St
čistobela 160 / St /
180 / St
čistobela 180 / St /
180 / St
čistobela 180 / St /
180 / St
čistobela 180 / St /
180 / St
čistobela 180 / St /
160 / kom
čistobela 160 / kom /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
25 140 / St / FS
25 80 / St / FS
/ kom / FS
45 19,7 / St / G
53,8 29,5 / St / G
53,8 29,5 / St / G
76 29,6 / V2A
76 29,6 / V2A
75 50 / V2A
75 50 / V2A
75 50 / V2A
75 50 / V2A
75 65,6 / kom
280 / St / FS
čistobela 280 / St / FSK
300 / St / FS
čistobela 300 / St / FSK
6005406
6005505
6005802
6005932
6006052
6006175
6006298
6006410
6652273
6652334
6312733
6314232
6977062
6503650
6312979
6314898
6313037
6314959
6313099
6315017
5699033
5699101
6652631
6652693
6575114
6575350
6503353
6503292
6575596
6575770
6575657
6575831
6575718
6575893
5699064
5699156
6652518
6652570
6312313
6313990
6503476
6503414
6312559
6314713
6312610
6314775
6312672
6314836
5699026
5699095
6652150
6652211
6313150
6314478
6977185
6977123
6313396
6315079
6313457
6315130
6313518
6315192
5699040
5699118
Greške i
6178 21 1
6178 21 3
6178 22 5
6178 22 7
6178 22 9
6178 23 1
6178 23 3
6178 23 6
6247 56 3
6249 08 6
6247 57 1
6249 09 4
6248 04 7
6249 55 8
6248 06 3
6249 57 4
6248 07 1
6249 58 2
6248 09 8
6249 59 0
6248 33 2
6248 43 2
6247 88 1
6249 41 8
6247 90 3
6249 42 6
6248 28 4
6249 79 5
6248 30 6
6249 81 7
6248 31 4
6249 82 5
6248 32 2
6249 83 3
6248 34 4
6248 45 4
6247 49 0
6248 99 3
6247 50 4
6249 00 0
6247 98 9
6249 48 5
6248 00 4
6249 50 7
6248 01 2
6249 51 5
6248 02 0
6249 52 3
6248 32 8
6248 42 8
6247 65 2
6249 16 7
6247 66 0
6249 17 5
6248 12 8
6249 61 2
6248 14 4
6249 63 9
6248 15 2
6249 64 7
6248 16 0
6249 65 5
6248 33 6
6248 43 6
6119295 6249 88 8
6119233 6249 88 4
5685081
6652754
6118991
6118991
6315253
6315253
6315314
6315314
6315314
6315314
5699019
6652396
6652457
6317592
6318018
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
6249 88 1
6247 43 1
6247 43 4
6247 43 4
6247 45 8
6247 45 8
6247 46 6
6247 46 6
6247 46 6
6247 46 6
6247 47 2
6247 72 5
6249 25 6
6247 73 3
6249 26 4
Stari tip
I
RSD/m
L
RSD/kom.
€/100 kom.
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
171
171
171
172
172
172
172
173
LKM T60060FS
LKM T60060RW
LKM T60100FS
LKM T60100RW
LKM T60150FS
LKM T60150RW
LKM T60200FS
LKM T60200RW
LKM T80080FS
LKM T80080RW
141
141
143
143
145
145
147
147
149
149
151
151
153
153
141
141
144
144
145
145
147
147
149
149
151
151
153
153
141
141
143
143
145
145
147
147
149
149
151
151
153
153
141
141
143
143
145
145
147
147
149
149
151
151
153
153
LKM TWS55
155
155
148
138
139
140
141
143
145
147
149
151
153
141
141
143
143
LKM Z100
LKM Z150
LKM Z200
LKM Z60
LKM Z60
Tip
Strana
300 / St
čistobela 300 / St /
340 / St
čistobela 340 / St /
390 / St
čistobela 390 / St /
440 / St
čistobela 440 / St /
300 / kom
čistobela 300 / kom /
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
/ FS
FSK
2000 55 / St / FS
96 30 /
146 30 /
166 30 /
46 30 /
46 30 /
St
St
St
St
St
6503599
6503537
6317837
6318254
6317899
6318315
6317950
6318377
5699057
5699125
Greške i
6248 18 7
6249 67 1
6248 20 9
6249 70 1
6248 21 7
6249 72 8
6248 22 5
6249 73 6
6248 34 0
6248 45 0
6644896 6249 87 6
FS
FS
FS
FS
FS
6315499
6315611
6315673
6315376
6315376
6249 92 2
6249 96 5
6249 98 1
6249 90 6
6249 90 6
/ FS
FSK
/ FS
FSK
6651672
6651795
6118878
6119059
6246 96 6
6248 46 2
6246 97 4
6248 47 0
/
/
/
/
/
Stari tip
L
RSD/kom.
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
Tehnič
145
145
147
147
149
149
151
151
153
153
155
155
155
155
143
155
138
138
139
139
LKM20020FS
LKM20020RW
LKM20030FS
LKM20030RW
2000 / St
čistobela 2000 / St /
2000 / St
čistobela 2000 / St /
LKM30030FS
LKM30030RW
2000 / kom / FS
čistobela 2000 / kom / FS
5690955 6246 98 2
5690962 6248 48 2
140
140
LKM40040FS
LKM40040RW
LKM40060FS
LKM40060RW
2000 / St
čistobela 2000 / St /
2000 / St
čistobela 2000 / St /
/ FS
FSK
/ FS
FSK
6651733
6651856
6311897
6313570
6246 99 0
6248 49 7
6247 01 6
6248 51 9
141
141
143
143
LKM60060FS
LKM60060RW
LKM60100FS
LKM60100RW
LKM60150CRW
LKM60150FS
LKM60200FS
LKM60200RW
2000 / St
čistobela 2000 / St /
2000 / St
čistobela 2000 / St /
čistobela 2000 / St /
2000 / St
2000 / St
čistobela 2000 / St /
/ FS
FSK
/ FS
FSK
FSK
/ FS
/ FS
FSK
6977369
6977307
6312139
6313815
6313877
6312191
6312252
6313938
6247 09 1
6248 60 8
6247 11 3
6248 62 4
6248 64 0
6247 14 8
6247 16 4
6248 66 7
145
145
147
147
149
149
151
151
LKM80080FS
LKM80080RW
2000 / kom / FS
čistobela 2000 / kom / FS
5691006 6247 19 4
5691013 6248 69 4
153
153
LKV 100100
LKV 10037
LKV 10050
LKV 10075
LKV 25025
LKV 37025
LKV 37037
LKV 50025
LKV 50037
LKV 50050
LKV 50075
LKV 75025
LKV 75037
LKV 75050
LKV 75075
LKV 75100
LKV 75125
LKV D 100
LKV D 100
LKV D 100
LKV D 100
LKV D 125
LKV D 125
LKV D 25
LKV D 25
LKV D 25
LKV D 25
LKV D 25
LKV D 37
LKV D 37
LKV D 37
LKV D 37
LKV D 37
LKV D 37
LKV D 50
LKV D 50
LKV D 50
LKV D 50
LKV D 50
LKV D 75
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 100 /
kamen siva 100 /
kamen siva 100 /
kamen siva 100 /
kamen siva 125 /
kamen siva 125 /
kamen siva 25 /
kamen siva 25 /
kamen siva 25 /
kamen siva 25 /
kamen siva 25 /
kamen siva 37,5 /
kamen siva 37,5 /
kamen siva 37,5 /
kamen siva 37,5 /
kamen siva 37,5 /
kamen siva 37,5 /
kamen siva 50 /
kamen siva 50 /
kamen siva 50 /
kamen siva 50 /
kamen siva 50 /
kamen siva 75 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6011162
6010806
6010929
6011049
6009411
6009534
6009657
6009732
6009831
6009930
6010073
6010196
6010318
6010400
6010509
6010608
6010707
6041763
6041763
6041763
6041763
6041886
6041886
6041282
6041282
6041282
6041282
6041282
6041404
6041404
6041404
6041404
6041404
6041404
6041527
6041527
6041527
6041527
6041527
6041640
I
6178 34 1
6178 33 4
6178 33 6
6178 33 8
6178 30 2
6178 30 5
6178 30 7
6178 31 0
6178 31 2
6178 31 4
6178 31 6
6178 32 0
6178 32 2
6178 32 4
6178 32 6
6178 32 8
6178 33 0
6178 51 2
6178 51 2
6178 51 2
6178 51 2
6178 51 4
6178 51 4
6178 50 4
6178 50 4
6178 50 4
6178 50 4
6178 50 4
6178 50 6
6178 50 6
6178 50 6
6178 50 6
6178 50 6
6178 50 6
6178 50 8
6178 50 8
6178 50 8
6178 50 8
6178 50 8
6178 51 0
LFS
OBO
178
177
177
177
174
174
174
174
175
175
175
175
176
176
176
176
177
176
178
180
181
177
180
174
174
174
175
179
174
175
176
177
179
180
175
176
177
179
180
175
385
Registar tipova
Cena
LKV D 75
LKV D 75
LKV D 75
LKV D 75
LKV H
LKV H 50037
LKV H 50050
LKV H 50075
LKV H 75037
LKV H 75050
LKV H 75075
LKV H 75100
LKV H 75125
LKV H H
LKV N 100100
LKV N 10037
LKV N 10050
LKV N 10075
LKV N 75025
LKV N 75037
LKV N 75050
LKV N 75075
LKV N 75100
LKV N 75125
Tip
Strana
kamen siva
kamen siva
kamen siva
kamen siva
75 /
75 /
75 /
75 /
PVC
PVC
PVC
PVC
kamen siva 56 / PS
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
svetlosiva 2000 /
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
svetlosiva 56 / PS
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
kamen siva 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6041640
6041640
6041640
6041640
Greške i
6178 51 0
6178 51 0
6178 51 0
6178 51 0
6011285 6178 34 9
6016266
6016389
6016501
6016747
6016860
6016983
6017102
6017225
6178 61 2
6178 61 4
6178 61 6
6178 62 2
6178 62 4
6178 62 6
6178 62 8
6178 63 0
6017829 6178 65 0
6015184
6013913
6014033
6014156
6013197
6013319
6013432
6013555
6013678
6013791
6178 44 1
6178 43 5
6178 43 7
6178 43 9
6178 42 0
6178 42 2
6178 42 4
6178 42 6
6178 42 8
6178 43 0
MVKG70130
MVKG70170
MVKG70210
MVKG90130
MVKG90170
MVKG90210
110 /
150 /
190 /
110 /
150 /
190 /
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5680765
5680796
5680802
5680819
5680826
5680857
6279 82 0
6279 82 2
6279 82 4
6279 82 6
6279 82 8
6279 83 0
MVKV70130
MVKV70170
MVKV70210
MVKV90130
MVKV90170
MVKV90210
/
/
/
/
/
/
kom
kom
kom
kom
kom
kom
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5680864
5680871
5680888
5680895
5680901
5680918
6279 83 2
6279 83 4
6279 83 6
6279 83 8
6279 84 0
6279 84 2
OK-K 45
OK-K 45
OT3V GEKA50EL
OT3V GEKA50EL
OT3V GEKA50RW
OT3V GEKA50RW
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80EL
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
OT3V GEKA80RW
PAD-LQ6 AL1
PAD-LQ6 RW1
PAD-LQ6 SWGR1
/ V2A
/ V2A
6287 16 3
6287 16 3
6287 16 0
6287 16 0
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 3
6287 17 0
6287 17 0
6287 17 0
6287 17 0
6287 17 0
6287 17 0
6287 17 0
6287 17 0
6287 17 0
6287 17 0
6287 17 0
6287 17 0
aluminijum-lakirana 5406549
čistobela 5406532
crno siva 5701507
6119 99 9
6119 99 8
6119 99 7
100 5147176
125 5147183
150 5147213
6288 10 4
6288 10 6
6288 10 8
PV N3 100H
PV N3 125H
PV N3 150H
386 LFS
OBO
I
RSD/m
€/100 kom.
RSD/m
€/100 kom.
RSD/m
L
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
176
177
179
181
5147220
5147237
5147244
5147275
5147282
5147299
5147152
5147169
6288 11 0
6288 11 2
6288 11 4
6288 11 6
6288 11 8
6288 12 0
6288 10 0
6288 10 2
PVV N2 100
PVV N2 125
PVV N2 150
PVV N2 175
PVV N2 200
PVV N2 225
PVV N2 275
PVV N2 300
PVV N2 325
PVV N2 350
PVV N2 400
PVV N2 425
PVV N2 450
PVV N2 475
PVV N2 500
PVV N2 525
PVV N2 550
PVV N2 575
PVV N2 600
PVV N2 625
PVV N2 650
PVV N2 675
PVV N2 700
PVV N2 725
PVV N2 750
PVV N2 775
PVV N2 800
PVV N2 825
PVV N2 850
PVV N2 875
PVV N2375
100
125
150
175
200
225
275
300
325
350
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875
375
5146865
5146872
5146889
5146919
5146926
5146933
5146940
5297185
5297192
5297208
5297222
5297239
5297246
5146971
5297253
5297260
5146988
5146995
5147008
5147039
5147046
5147053
5147060
5147091
5147107
5297277
5297284
5297291
5147114
5147121
5297215
6288 03 0
6288 03 2
6288 03 4
6288 03 6
6288 03 8
6288 04 0
6288 04 2
6288 07 0
6288 07 2
6288 07 4
6288 07 8
6288 08 0
6288 08 2
6288 04 4
6288 08 4
6288 08 6
6288 04 6
6288 04 8
6288 05 0
6288 05 2
6288 05 4
6288 05 6
6288 05 8
6288 06 0
6288 06 2
6288 08 8
6288 09 0
6288 09 2
6288 06 4
6288 06 6
6288 07 6
RK-C6S FTP5
siva
siva
siva
siva
siva
siva
5402466
5402473
5402480
5402527
5402534
5402541
6117 96 0
6117 96 2
6117 96 4
6117 96 6
6117 96 8
6117 97 0
RK-E1117GR
RK-E1117LGR
kamen siva 175 / PVC
svetlosiva 175 / PVC
6543137 6156 22 3
6543076 6156 23 1
120 166 / St / FS
6543199 6156 20 7
182
182
182
182
182
182
183
184
181
180
180
181
179
179
179
179
180
180
307
307
307
307
307
307
RK-C5SF UTP5
RSD/kom.
Greške i
175
200
225
250
275
300
50
75
188 RK-C6S FTP1
191 RK-C6S FTP3
RSD/m
Tip
Strana
PV N3 175H
PV N3 200H
PV N3 225H
PV N3 250H
PV N3 275H
184 PV N3 300H
PV N3 50H
182 PV N3 75H
308
308
308
309
309 RK-C5SF UTP1
309 RK-C5SF UTP3
6176236 6116 11 6
6176236 6116 11 6
5157625
5157625
5157618
5157618
5145196
5145196
5145196
5145196
5145196
5145196
5145196
5145196
5145196
5145196
5145196
5145196
5145189
5145189
5145189
5145189
5145189
5145189
5145189
5145189
5145189
5145189
5145189
5145189
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
/ Aluminijum / EL
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
Stari tip
293
296
293
296
268
271
274
277
280
283
286
289
292
295
298
301
268
271
274
277
280
283
286
289
292
295
298
301
RK-K1117
5149088
5149088
5149088
5149088
5149088
5149088
5149088
5149088
6288 70 0
6288 70 0
6288 70 0
6288 70 0
6288 70 0
6288 70 0
6288 70 0
6288 70 0
aluminijum-lakirana 5276005
čistobela 5275992
6117 65 5
6117 65 4
RS-BS1 SWGR1
crno siva 5701132
6117 65 3
RT-BS1 AL1
RT-BS1 RW1
RT-BS1 SWGR1
aluminijum-lakirana 5405955
čistobela 5405948
crno siva 5701149
6117 65 8
6117 65 7
6117 65 6
RKV3V
RKV3V
RKV3V
RKV3V
RKV3V
RKV3V
RKV3V
RKV3V
RS-BS1 AL1
RS-BS1 RW1
S990-AF1 AL
S990-AF1 RW
349
349 S990-AF2 AL
349
S990-AF2 RW
307
307 S990-AF3 AL
307
aluminijum-lakirana / PC
čistobela / PC
aluminijum-lakirana / PC
čistobela / PC
aluminijum-lakirana / PC
5405726 6107 00 8
5120957 6107 00 2
5405740 6107 10 8
5121084 6107 10 2
5405764 6107 20 8
Stari tip
L
RSD/kom.
Tehnič
307
307
307
307
307
307
307
307
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
D
I
352
352
352
353
353
353
126
126
126
L
D
L
D
L
D
L
D
223
228
233
239
244
250
255
261
347
347
347
347
347
347
355
355
356
356
356
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Registar tipova
Stari tip
S990-AF3 RW
S990-AFB1 AL
S990-AFB1 RW
S990-AFB2 AL
S990-AFB2 RW
S990-AFB3 AL
S990-AFB3 RW
S990-AR1 AL
S990-AR1 RW
S990-AR2 AL
S990-AR2 RW
S990-AR3 AL
S990-AR3 RW
S990-AR80 1 AL
S990-AR80 1 RW
SAISSF
SAISSF
SAISSF
čistobela / PC
aluminijum-lakirana / PC
čistobela / PC
aluminijum-lakirana / PC
čistobela / PC
aluminijum-lakirana / PC
čistobela /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
aluminijum-lakirana /
čistobela /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
/ kom / VZ
/ kom / VZ
/ kom / VZ
Greške i
5121244 6107 20 2
5405733 6107 05 8
5121022 6107 05 2
5405757 6107 15 8
5121183 6107 15 2
5405771 6107 25 8
5121305
5273288
5273240
5273356
5273349
5273424
5273417
5273479
5273462
6107 25 2
6107 07 8
6107 07 2
6107 17 8
6107 17 2
6107 27 8
6107 27 2
6107 37 8
6107 37 2
Stari tip
L
RSD/kom.
D
L
D
L
D
L
5459279 6290 19 8
5459279 6290 19 8
5459279 6290 19 8
Tehnič Stari tip
356 SKL-ER50DBU
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
357
357
357
357
328
330
332
aluminijum-lakirana 5405894
čistobela 5405887
crno siva 5700999
6117 61 6
6117 61 5
6117 61 4
347
347
347
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5459231
5459231
5459231
5459248
5459248
5459248
6290 19 6
6290 19 6
6290 19 6
6290 19 7
6290 19 7
6290 19 7
328
330
332
328
330
332
SG2545
/ St
6628278 6028 41 1
SK2545
/ St
6628216 6028 40 3
SE-B AL1
SE-B RW1
SE-B SWGR1
SFISSFRW
SFISSFRW
SFISSFRW
SFISSFWAL
SFISSFWAL
SFISSFWAL
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Tip
Strana
čistobela /
čistobela /
čistobela /
aluminijum bela /
aluminijum bela /
aluminijum bela /
SKL-45 DBR
SKL-45 DBR
SKL-45 DBU
SKL-45 DBU
SKL-45 DCW
SKL-45 DCW
SKL-45 DRW
SKL-45 DRW
sepia braon /
sepia braon /
boja bukovine /
boja bukovine /
belo /
belo /
čistobela /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6158898
6158898
6158959
6158959
6158836
6158836
6158775
6158775
6199 46 5
6199 46 5
6199 46 7
6199 46 7
6199 46 3
6199 46 3
6199 46 1
6199 46 1
SKL-50DBR
SKL-50DBU
SKL-50DCW
SKL-50DRW
SKL-70DBR
SKL-70DBU
SKL-70DCW
SKL-70DRW
sepia braon 2000 /
boja bukovine 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
sepia braon 2000 /
boja bukovine 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6096381
6096442
6096206
6096329
6154210
6154272
6154159
6154098
6199 10 7
6199 10 9
6199 10 5
6199 10 3
6199 20 6
6199 20 8
6199 20 4
6199 20 2
6153251
6153312
6153190
6119615
6154692
6155774
6154630
6154579
6157211
6157211
6157570
6157570
6157099
6157099
6157037
6157037
6153435
6153558
6153374
6153497
6155958
6156016
6155897
6155835
6153732
6199 13 7
6199 13 9
6199 13 5
6199 13 3
6199 23 6
6199 23 8
6199 23 4
6199 23 2
6199 42 5
6199 42 5
6199 42 7
6199 42 7
6199 42 3
6199 42 3
6199 42 1
6199 42 1
6199 15 4
6199 15 6
6199 15 2
6199 15 0
6199 25 5
6199 25 7
6199 25 3
6199 25 1
6199 16 7
SKL-A50DBR
SKL-A50DBU
SKL-A50DCW
SKL-A50DRW
SKL-A70DBR
SKL-A70DBU
SKL-A70DCW
SKL-A70DRW
SKL-DS DBR
SKL-DS DBR
SKL-DS DBU
SKL-DS DBU
SKL-DS DCW
SKL-DS DCW
SKL-DS DRW
SKL-DS DRW
SKL-EL50DBR
SKL-EL50DBU
SKL-EL50DCW
SKL-EL50DRW
SKL-EL70DBR
SKL-EL70DBU
SKL-EL70DCW
SKL-EL70DRW
SKL-ER50DBR
sepia braon /
boja bukovine /
belo /
čistobela /
sepia braon /
boja bukovine /
belo /
čistobela /
sepia braon /
sepia braon /
boja bukovine /
boja bukovine /
belo /
belo /
čistobela /
čistobela /
sepia braon /
boja bukovine /
belo /
čistobela /
sepia braon /
boja bukovine /
belo /
čistobela /
sepia braon /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
I
85
85
J
RSD/m
RSD/kom.
159
161
159
161
159
161
159
161
SKL-ER50DCW
SKL-ER50DRW
SKL-ER70DBR
SKL-ER70DBU
SKL-ER70DCW
SKL-ER70DRW
SKL-I50DBR
SKL-I50DBU
SKL-I50DCW
SKL-I50DRW
SKL-I70DBR
SKL-I70DBU
SKL-I70DCW
SKL-I70DRW
SKL-R DBR
SKL-R DBR
SKL-R DBU
SKL-R DBU
SKL-R DCW
SKL-R DCW
SKL-R DRW
SKL-R DRW
SKL-SA50DBR
SKL-SA50DBU
SKL-SA50DCW
SKL-SA50DRW
SKL-SA70DBR
SKL-SA70DBU
SKL-SA70DCW
SKL-SA70DRW
SKL-Z DBR
SKL-Z DBR
SKL-Z DBU
SKL-Z DBU
SKL-Z DCW
SKL-Z DCW
SKL-Z DRW
SKL-Z DRW
SKS-CH0 RW1
SKS-D0 AL1
SKS-D0 AL2
SKS-D0 AL3
SKS-D0 MZGN1
SKS-D0 MZGN2
SKS-D0 MZGN3
SKS-D0 ROR1
SKS-D0 ROR2
SKS-D0 ROR3
SKS-D0 RW1
SKS-D0 RW2
SKS-D0 RW3
SKS-D0 SRO1
SKS-D0 SRO2
SKS-D0 SRO3
158
158
158
158
160
160
160
160 SKS-D0 SWGR1
SKS-D0 SWGR2
158 SKS-D0 SWGR3
158
158
158
160
160
160
160
159
161
159
161
159
161
159
161
158
158
158
158
160
160
160
160
158
Tip
Strana
boja bukovine /
belo /
čistobela /
sepia braon /
boja bukovine /
belo /
čistobela /
sepia braon /
boja bukovine /
belo /
čistobela /
sepia braon /
boja bukovine /
belo /
čistobela /
sepia braon /
sepia braon /
boja bukovine /
boja bukovine /
belo /
belo /
čistobela /
čistobela /
sepia braon /
boja bukovine /
belo /
čistobela /
sepia braon /
boja bukovine /
belo /
čistobela /
sepia braon /
sepia braon /
boja bukovine /
boja bukovine /
belo /
belo /
čistobela /
čistobela /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
čistobela / PC
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
menta zelena /
menta zelena /
menta zelena /
narandžasta /
narandžasta /
narandžasta /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
signalno crvena /
signalno crvena /
signalno crvena /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
crno siva / PC
crno siva / PC
crno siva / PC
6153794
6153671
6153619
6156313
6156375
6156139
6156078
6099993
6100057
6096268
6096503
6154456
6154517
6154395
6154333
6156856
6156856
6156979
6156979
6156733
6156733
6156795
6156795
6153978
6154036
6153916
6153855
6156610
6156672
6156498
6156559
6158652
6158652
6158713
6158713
6158294
6158294
6157938
6157938
Greške i
6199 16 9
6199 16 5
6199 16 3
6199 26 6
6199 26 8
6199 26 4
6199 26 2
6199 12 6
6199 12 8
6199 12 4
6199 12 2
6199 22 7
6199 22 9
6199 22 5
6199 22 3
6199 40 6
6199 40 6
6199 40 8
6199 40 8
6199 40 4
6199 40 4
6199 40 2
6199 40 2
6199 18 4
6199 18 6
6199 18 2
6199 18 0
6199 28 5
6199 28 7
6199 28 3
6199 28 1
6199 44 6
6199 44 6
6199 44 8
6199 44 8
6199 44 4
6199 44 4
6199 44 2
6199 44 2
Stari tip
J
RSD/kom.
D
5008866 6117 20 0
6212774
6212835
6213078
6458530
6458837
6458950
6458356
6458653
6645077
6458295
6518531
6458899
6458592
6471072
6597376
L
6117 00 9
6117 02 0
6117 03 1
6117 00 5
6117 01 6
6117 02 7
6117 00 3
6117 01 4
6117 02 5
6117 00 1
6117 01 2
6117 02 3
6117 00 7
6117 01 8
6117 02 9
D
5700883 6117 00 8
5648956 6117 01 9
5700890 6117 03 0
SKS-D3 AL1
SKS-D3 AL2
SKS-D3 AL3
SKS-D3 MZGN1
SKS-D3 MZGN2
SKS-D3 MZGN3
SKS-D3 ROR1
SKS-D3 ROR2
SKS-D3 ROR3
SKS-D3 RW1
SKS-D3 RW2
SKS-D3 RW3
SKS-D3 SRO1
SKS-D3 SRO2
SKS-D3 SRO3
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
menta zelena /
menta zelena /
menta zelena /
narandžasta /
narandžasta /
narandžasta /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
signalno crvena /
signalno crvena /
signalno crvena /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
6213139
6213191
6213436
6459131
6459674
6459971
6459070
6459612
6459858
6459018
6459551
6459797
6459377
6459735
6460038
6117 04 9
6117 06 0
6117 07 1
6117 04 5
6117 05 6
6117 06 7
6117 04 3
6117 05 4
6117 06 5
6117 04 1
6117 05 2
6117 06 3
6117 04 7
6117 05 8
6117 06 9
SKS-D3 SWGR1
SKS-D3 SWGR2
SKS-D3 SWGR3
SKS-DK0 RW1
SKS-DKE0 RW1
SKS-DS3 AL2
SKS-DS3 AL3
crno siva /
crno siva /
crno siva /
čistobela /
čistobela /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
5700906
5700913
5700920
5462231
5616016
5437987
5670919
6117 04 8
6117 05 9
6117 07 0
6117 20 2
6117 20 3
6117 08 2
6119 86 0
L
D
LFS
OBO
Tehnič
158
158
158
160
160
160
160
158
158
158
158
160
160
160
160
159
161
159
161
159
161
159
161
158
158
158
158
160
160
160
160
159
161
159
161
159
161
159
161
344
340
340
341
340
340
341
340
340
341
340
340
341
340
340
341
340
340
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
344
344
345
345
387
Registar tipova
Cena
SKS-DS3 MZGN2
SKS-DS3 MZGN3
SKS-DS3 ROR2
SKS-DS3 ROR3
SKS-DS3 RW2
SKS-DS3 RW3
SKS-DS3 SRO2
SKS-DS3 SRO3
SKS-DS3 SWGR2
SKS-DS3 SWGR3
SKS-F0 AL1
SKS-F0 AL2
SKS-F0 AL3
SKS-F0 MZGN1
SKS-F0 MZGN2
SKS-F0 MZGN3
SKS-F0 ROR1
SKS-F0 ROR2
SKS-F0 ROR3
SKS-F0 RW1
SKS-F0 RW2
SKS-F0 RW3
SKS-F0 SRO1
SKS-F0 SRO2
SKS-F0 SRO3
Tip
Strana
menta zelena /
menta zelena /
narandžasta /
narandžasta /
čistobela /
čistobela /
signalno crvena /
signalno crvena /
crno siva /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
menta zelena /
menta zelena /
menta zelena /
narandžasta /
narandžasta /
narandžasta /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
signalno crvena /
signalno crvena /
signalno crvena /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Greške i
5437949
5670889
5437932
5670872
5437925
5670865
5437970
5670896
5700937
5670902
6117 07 8
6119 85 4
6117 07 6
6119 85 2
6117 07 4
6119 85 0
6117 08 0
6119 85 6
6117 08 1
6119 85 8
6213498
6213559
6213795
6460212
6188956
6189373
6460151
6460458
6189311
6460090
6460335
6189076
6460274
6189014
6189618
6117 11 0
6117 11 9
6117 13 1
6117 10 6
6117 11 5
6117 12 7
6117 10 4
6117 11 3
6117 12 5
6117 10 2
6117 11 1
6117 12 3
6117 10 8
6117 11 7
6117 12 9
SKS-F0 SWGR1
crno siva / PC
5700944 6117 10 9
SKS-F0 SWGR2
crno siva / PC
5433552 6117 11 8
SKS-F0 SWGR3
crno siva / PC
5433569 6117 13 0
SKS-F3 AL1
SKS-F3 AL2
SKS-F3 AL3
SKS-F3 MZGN1
SKS-F3 MZGN2
SKS-F3 MZGN3
SKS-F3 ROR1
SKS-F3 ROR2
SKS-F3 ROR3
SKS-F3 RW1
SKS-F3 RW2
SKS-F3 RW3
SKS-F3 SRO1
SKS-F3 SRO2
SKS-F3 SRO3
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
menta zelena /
menta zelena /
menta zelena /
narandžasta /
narandžasta /
narandžasta /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
signalno crvena /
signalno crvena /
signalno crvena /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
6213856
6213917
6213979
6287291
6637218
6461356
6189854
6538690
6461233
6189793
6460632
6461110
6287536
6461059
6461530
6117 14 8
6117 15 9
6117 17 0
6117 14 4
6117 15 5
6117 16 6
6117 14 2
6117 15 3
6117 16 4
6117 14 0
6117 15 1
6117 16 2
6117 14 6
6117 15 7
6117 16 8
SKS-F3 SWGR1
SKS-F3 SWGR2
SKS-F3 SWGR3
SKS-FC0 AL1
SKS-FC0 AL2
SKS-FC0 AL3
SKS-FC0 MZGN1
SKS-FC0 MZGN2
SKS-FC0 MZGN3
SKS-FC0 ROR1
SKS-FC0 ROR2
SKS-FC0 ROR3
SKS-FC0 RW1
SKS-FC0 RW2
SKS-FC0 RW3
SKS-FC0 SRO1
SKS-FC0 SRO2
SKS-FC0 SRO3
SKS-FC3 AL1
SKS-FC3 AL2
SKS-FC3 AL3
SKS-FC3 MZGN1
SKS-FC3 MZGN2
SKS-FC3 MZGN3
SKS-FC3 ROR1
SKS-FC3 ROR2
SKS-FC3 ROR3
SKS-FC3 RW1
SKS-FC3 RW2
SKS-FC3 RW3
SKS-FC3 SRO1
SKS-FC3 SRO2
SKS-FC3 SRO3
SKS-FS3 AL2
SKS-FS3 AL3
SKS-FS3 MZGN2
SKS-FS3 MZGN3
crno siva /
crno siva /
crno siva /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
menta zelena /
menta zelena /
menta zelena /
narandžasta /
narandžasta /
narandžasta /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
signalno crvena /
signalno crvena /
signalno crvena /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
menta zelena /
menta zelena /
menta zelena /
narandžasta /
narandžasta /
narandžasta /
čistobela /
čistobela /
čistobela /
signalno crvena /
signalno crvena /
signalno crvena /
aluminijum-lakirana /
aluminijum-lakirana /
menta zelena /
menta zelena /
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
5700968
5700975
5700982
5364191
5364269
5364375
5364177
5364245
5364320
5364146
5364238
5364313
5364139
5364207
5364306
5364184
5364252
5364368
5364443
5364535
5364603
5364429
5364498
5364566
5364412
5364481
5364559
5364382
5364474
5364542
5364436
5364504
5364597
5670995
5671084
5670964
5671022
6117 14 7
6117 15 8
6117 16 9
6106 67 9
6106 68 9
6106 69 9
6106 67 5
6106 68 5
6106 69 5
6106 67 3
6106 68 3
6106 69 3
6106 67 1
6106 68 1
6106 69 1
6106 67 7
6106 68 7
6106 69 7
6106 70 9
6106 71 9
6106 72 9
6106 70 5
6106 71 5
6106 72 5
6106 70 3
6106 71 3
6106 72 3
6106 70 1
6106 71 1
6106 72 1
6106 70 7
6106 71 7
6106 72 7
6119 87 8
6119 89 0
6119 87 2
6119 88 4
388 LFS
OBO
Stari tip
D
RSD/kom.
L
D
L
D
L
D
Tehnič Stari tip
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
341
342
342
341
342
342
341
342
342
341
342
342
341
342
342
341
SKS-FS3 ROR2
SKS-FS3 ROR3
SKS-FS3 RW2
SKS-FS3 RW3
SKS-FS3 SRO2
SKS-FS3 SRO3
SKS-FS3 SWGR2
SKS-FS3 SWGR3
SP3
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
344
343
343
344
343
343
344
343
343
344
343
343
344
345
345
345
345
narandžasta /
narandžasta /
čistobela /
čistobela /
signalno crvena /
signalno crvena /
crno siva /
crno siva /
TA-B AL0.5
TA-B AL1
TA-B RW0.5
TA-B RW1
TA-B SWGR0.5
TA-B SWGR1
TAE-6F AL1
TW BR-A
TW BR-A
TW BR-A
TW BR-A
TW BR-A
TW BR-F
TW BR-F
TW BR-F
TW BR-F
TW BR-F
TW BR-I
TW BR-I
TW BR-I
TW BR-I
TW BR-I
TW ISS120
TWVRW
TWVRW
ULS
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
/ kom / FS
VB-SKS S
6119 87 0
6119 88 2
6119 86 8
6119 88 0
6119 87 4
6119 88 6
6119 87 6
6119 88 8
5680680 6279 80 0
5438090
5483571
5670933
5670940
6117 19 2
6117 19 3
6117 19 6
6117 19 7
aluminijum-lakirana
aluminijum-lakirana
čistobela
čistobela
5276050
5623816
5276043
5623809
6117 67 1
6117 67 4
6117 67 0
6117 67 3
crno siva 5701156
6117 66 8
crno siva 5701323
6117 66 9
aluminijum-lakirana 6215959
čistobela 6215713
6117 43 0
6117 42 8
6192670
6192670
6192670
6192670
6192670
6192731
6192731
6192731
6192731
6192731
6192618
6192618
6192618
6192618
6192618
6023 08 5
6023 08 5
6023 08 5
6023 08 5
6023 08 5
6023 08 9
6023 08 9
6023 08 9
6023 08 9
6023 08 9
6023 08 1
6023 08 1
6023 08 1
6023 08 1
6023 08 1
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
svetlosiva /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
2000 / St / FS
5149521 6288 83 0
čistobela / Aluminijum
čistobela / Aluminijum
5162162 6290 24 0
5162162 6290 24 0
siva 3 / PVC
6015061 6178 54 8
5080886 5092 45 1
ÜSM-A
ÜSS 45-A-ALU
ÜSS 45-A-RW
ÜSS 45-O-ALU
ÜSS 45-O-RW
5670957
5671015
5670926
5671008
5670971
5671039
5670988
5671046
Greške i
crna
bela
crna
bela
STA-SKS S1 SW
STA-SKS S1 W
STA-SKS SU1 SW
STA-SKS SU1 W
342 TAE-6F RW1
342
Tip
Strana
5006220
6117611
5006213
6117673
6117 46 7
6117 46 5
6117 47 5
6117 47 3
crna 5438113
6117 19 8
aluminijum-lakirana
čistobela
aluminijum-lakirana
čistobela
Stari tip
D
RSD/kom.
L
D
L
D
L
Tehnič
345
345
345
345
345
345
345
345
307
345
345
346
346
346
346
346
346
346
346
349
349
I
L
RSD/m
RSD/kom.
I
€/100 kom.
G
RSD/kom.
L
D
L
189
192
195
202
206
189
192
194
201
205
189
192
195
201
205
320
324
326
185
348
348
348
348
348
346
329
331
327
čistobela / kom
čistobela / kom
čistobela / Aluminijum
5648963 6290 29 0
5648963 6290 29 0
5162179 6290 25 0
WAG70140O
WAG70140TRW
WAG70140TRW
čistobela / St
čistobela / St
čistobela / St
5418566 6290 26 0
5162063 6290 20 0
5162063 6290 20 0
322
322
324
WAG90110ARW
čistobela / Aluminijum
5162117 6290 22 0
325
čistobela / kom
5428169 6290 26 4
328
WAG140100RRW
WAG140100RRW
WAG14022ARW
WAGRM45
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Registar tipova
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
WDK HA100130CW
WDK HA100130GR
WDK HA100130LGR
WDK HA100130RW
WDK HA10020CW
WDK HA10020RW
WDK HA100230CW
WDK HA100230GR
WDK HA100230LGR
WDK HA100230RW
WDK HA10030CW
WDK HA10030RW
WDK HA15030CW
WDK HA15030GR
WDK HA15030RW
WDK HA15040CW
WDK HA15040GR
WDK HA15040RW
WDK HA20020CW
WDK HA20020GR
WDK HA20020LGR
WDK HA20020RW
WDK HA20050CW
WDK HA20050RW
WDK HA25025CW
WDK HA25025GR
WDK HA25025LGR
WDK HA25025RW
WDK HA25040CW
WDK HA25040GR
WDK HA25040RW
WDK HA30030CW
WDK HA30030GR
WDK HA30030LGR
WDK HA30030RW
WDK HA30045CW
WDK HA30045GR
WDK HA30045LGR
WDK HA30045RW
WDK HA40040CW
WDK HA40040GR
WDK HA40040LGR
WDK HA40040RW
WDK HA40060CW
WDK HA40060GR
WDK HA40060LGR
WDK HA40060RW
WDK HA40090CW
WDK HA40090GR
WDK HA40090LGR
WDK HA40090RW
WDK HA40110CW
WDK HA40110GR
WDK HA40110LGR
WDK HA40110RW
WDK HA60060CW
WDK HA60060GR
WDK HA60060LGR
WDK HA60060RW
WDK HA60090CW
WDK HA60090GR
WDK HA60090LGR
WDK HA60090RW
WDK HA60110CW
WDK HA60110GR
WDK HA60110LGR
WDK HA60110RW
WDK HA60130CW
WDK HA60130GR
WDK HA60130LGR
WDK HA60130RW
WDK HA60150CW
WDK HA60150GR
WDK HA60150LGR
WDK HA60150RW
WDK HA60170CW
WDK HA60170GR
WDK HA60170LGR
WDK HA60170RW
WDK HA60210CW
WDK HA60210GR
WDK HA60210LGR
WDK HA60210RW
WDK HA60230CW
WDK HA60230GR
WDK HA60230LGR
Tip
Strana
belo 170 /
kamen siva 170 /
svetlosiva 170 /
čistobela 170 /
belo 30 /
čistobela 30 /
belo 170 /
kamen siva 170 /
svetlosiva 170 /
čistobela 170 /
belo 30 /
čistobela 30 /
belo 38,5 /
kamen siva 38,5 /
čistobela 38,5 /
belo 42 /
kamen siva 42 /
čistobela 42 /
belo 38,5 /
kamen siva 38,5 /
svetlosiva 38,5 /
čistobela 38,5 /
belo 45 /
čistobela 45 /
belo 50 /
kamen siva 50 /
svetlosiva 50 /
čistobela 50 /
belo 52 /
kamen siva 52 /
čistobela 52 /
belo 57 /
kamen siva 57 /
svetlosiva 57 /
čistobela 57 /
belo 57 /
kamen siva 57 /
svetlosiva 57 /
čistobela 57 /
belo 66 /
kamen siva 66 /
svetlosiva 66 /
čistobela 66 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
čistobela 100 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
čistobela 100 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
čistobela 100 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
čistobela 100 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
čistobela 100 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
čistobela 100 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
čistobela 100 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
čistobela 100 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
čistobela 100 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
čistobela 100 /
belo 100 /
kamen siva 100 /
svetlosiva 100 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6107650
6027798
6676996
5042600
6099979
6492015
6501854
6501915
6501793
5042693
6804498
6491537
6579198
6579136
6795253
6579372
6579310
6494712
6579013
6578955
6675197
6795314
6507856
6493210
6579556
6579495
6675258
6504855
6579730
6579679
6795376
6580095
6580033
6675319
6795437
6641598
6641536
6675371
6497171
6580279
6580217
6675432
6795499
6106813
6019212
6675494
6795550
6106875
6017171
6675555
6795611
6106936
6019274
6675616
6220878
6107179
6020539
6676392
6360970
6107230
6020713
6676453
6801558
6107292
6020836
6676514
6354559
6107353
6020959
6676576
6353057
6638352
6638291
6676637
6492312
6107414
6021079
6676699
6351855
6107476
6021130
6676750
6795673
6639731
6639670
6676811
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Greške i
6161 15 4
6024 58 0
6182 74 7
6192 42 4
6153 29 1
6154 41 7
6161 17 0
6024 68 8
6182 76 3
6192 42 8
6153 30 5
6154 42 5
6160 61 1
6158 35 8
6192 14 9
6160 63 8
6158 36 6
6192 15 7
6160 60 3
6158 33 1
6182 40 2
6192 16 5
6153 37 2
6154 46 8
6160 64 6
6158 37 4
6182 44 5
6192 17 3
6160 65 4
6158 38 2
6192 18 1
6160 67 0
6158 40 4
6182 48 8
6192 21 1
6160 68 9
6158 42 0
6182 49 6
6192 23 8
6160 69 7
6158 41 2
6182 52 6
6192 24 6
6160 70 0
6021 69 7
6182 53 4
6192 25 4
6160 71 9
6021 09 3
6182 54 2
6192 26 2
6160 72 7
6021 70 0
6182 55 0
6192 27 0
6160 90 5
6022 07 3
6182 59 3
6192 31 9
6160 91 3
6022 11 1
6182 60 7
6192 32 7
6160 92 1
6022 14 6
6182 61 5
6192 33 5
6160 94 8
6022 16 2
6182 62 3
6192 34 3
6160 97 2
6024 52 1
6182 63 1
6192 35 1
6160 95 6
6022 18 9
6182 65 8
6192 37 8
6160 96 4
6022 19 7
6182 66 6
6192 38 6
6160 98 0
6024 54 8
6182 67 4
Stari tip
I
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
118
118
118
118
86
86
120
120
120
120
88
88
91
91
91
93
93
93
95
95
95
95
97
97
99
99
99
99
100
100
100
102
102
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
105
105
105
105
106
106
106
106
107
107
107
107
108
108
108
108
109
109
109
109
111
111
111
111
112
112
112
112
113
113
113
113
114
114
114
114
115
115
115
115
110
110
110
WDK HA60230RW
WDK HA80170CW
WDK HA80170GR
WDK HA80170LGR
WDK HA80170RW
WDK HA80210CW
WDK HA80210GR
WDK HA80210LGR
WDK HA80210RW
WDK HE100130CW
WDK HE100130GR
WDK HE100130LGR
WDK HE100130RW
WDK HE10020CW
WDK HE10020RW
WDK HE100230CRW
WDK HE100230GR
WDK HE100230LGR
WDK HE100230RW
WDK HE10030CW
WDK HE10030CW
WDK HE10030GR
WDK HE10030RW
WDK HE15015CW
WDK HE15015GR
WDK HE15015LGR
WDK HE15015RW
WDK HE15030CW
WDK HE15030GR
WDK HE15030RW
WDK HE15040CW
WDK HE15040GR
WDK HE15040RW
WDK HE20020LGR
WDK HE20020RW
WDK HE20035CW
WDK HE20035GR
WDK HE20035LGR
WDK HE20035RW
WDK HE20050CW
WDK HE20050RW
WDK HE25025CW
WDK HE25025GR
WDK HE25025LGR
WDK HE25025RW
WDK HE25040CW
WDK HE25040GR
WDK HE25040RW
WDK HE30030CW
WDK HE30030GR
WDK HE30030LGR
WDK HE30030RW
WDK HE30045CW
WDK HE30045GR
WDK HE30045LGR
WDK HE30045RW
WDK HE40040CW
WDK HE40040GR
WDK HE40040LGR
WDK HE40040RW
WDK HE40060CW
WDK HE40060GR
WDK HE40060LGR
WDK HE40060RW
WDK HE40090CW
WDK HE40090GR
WDK HE40090LGR
WDK HE40090RW
WDK HE40110CW
WDK HE40110GR
WDK HE40110LGR
WDK HE40110RW
WDK HE60060CW
WDK HE60060GR
WDK HE60060LGR
WDK HE60060RW
WDK HE60090CW
WDK HE60090GR
WDK HE60090LGR
WDK HE60090RW
WDK HE60110CW
WDK HE60110GR
WDK HE60110LGR
WDK HE60110RW
WDK HE60130CW
WDK HE60130GR
Tip
Strana
čistobela 100 /
belo 150 /
kamen siva 150 /
svetlosiva 150 /
čistobela 150 /
belo 150 /
kamen siva 150 /
svetlosiva 150 /
čistobela 150 /
belo 150 /
kamen siva 150 /
svetlosiva 150 /
čistobela 150 /
belo 22 /
čistobela 22 /
belo 230 /
kamen siva 230 /
svetlosiva 230 /
čistobela 230 /
belo 32 /
belo 17 /
kamen siva 17 /
čistobela 32 /
belo 15 /
kamen siva 15 /
svetlosiva 15 /
čistobela 15 /
belo 30 /
kamen siva 30 /
čistobela 30 /
belo 40 /
kamen siva 40 /
čistobela 40 /
svetlosiva 17 /
čistobela 17 /
belo 35 /
kamen siva 35 /
svetlosiva 35 /
čistobela 35 /
belo 50 /
čistobela 50 /
belo 25 /
kamen siva 25 /
svetlosiva 25 /
čistobela 25 /
belo 40 /
kamen siva 40 /
čistobela 40 /
belo 30 /
kamen siva 30 /
svetlosiva 30 /
čistobela 30 /
belo 45 /
kamen siva 45 /
svetlosiva 45 /
čistobela 45 /
belo 40 /
kamen siva 40 /
svetlosiva 40 /
čistobela 40 /
belo 60 /
kamen siva 60 /
svetlosiva 60 /
čistobela 60 /
belo 90 /
kamen siva 90 /
svetlosiva 90 /
čistobela 90 /
belo 110 /
kamen siva 110 /
svetlosiva 110 /
čistobela 110 /
belo 60 /
kamen siva 60 /
svetlosiva 60 /
čistobela 60 /
belo 90 /
kamen siva 90 /
svetlosiva 90 /
čistobela 90 /
belo 110 /
kamen siva 110 /
svetlosiva 110 /
čistobela 110 /
belo 130 /
kamen siva 130 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6492374
6107537
6027675
6676873
5042464
6107599
6027736
6676934
5042532
6110353
6028337
6678976
5042655
6100392
6491834
6651436
6651375
6679034
5042723
6100453
6583454
6434473
6491353
6642670
6642618
6673933
6797172
6583577
6434534
6797233
6583690
6434596
6975624
6673995
6797295
6643219
6643158
6674053
6976768
6507672
6493395
6583812
6434657
6674114
6504794
6583935
6434718
6797356
6584239
6584178
6674176
6797417
6641239
6434831
6674237
6497355
6583331
6583270
6674299
6712939
6109517
6018857
6674350
6797479
6109579
6018918
6674411
6797530
6109630
6018970
6674473
6974788
6109876
6022694
6678372
6712991
6109937
6022755
6678433
6492794
6109999
6022991
6678495
6713059
6110056
6022816
Greške i
6192 39 4
6161 10 3
6024 56 4
6182 71 2
6192 41 6
6161 11 1
6024 57 2
6182 72 0
6192 42 0
6163 04 1
6024 88 2
6183 95 6
6193 39 5
6153 59 3
6154 51 4
6163 07 6
6024 90 4
6183 98 0
6193 39 9
6153 60 7
6162 50 9
6158 70 6
6154 52 2
6162 49 5
6158 69 2
6183 60 3
6193 09 9
6162 51 7
6158 71 4
6193 10 2
6162 52 5
6158 72 2
6193 11 0
6183 61 1
6193 12 9
6162 48 7
6158 78 1
6183 65 4
6193 13 7
6153 67 4
6154 55 7
6162 53 3
6158 73 0
6183 66 2
6193 14 5
6162 54 1
6158 74 9
6193 15 3
6162 57 6
6158 76 5
6183 69 7
6193 18 8
6162 58 4
6158 80 3
6183 70 0
6193 19 6
6162 59 2
6158 77 3
6183 72 7
6193 21 8
6162 60 6
6021 49 2
6183 73 5
6193 22 6
6162 61 4
6021 50 6
6183 74 3
6193 23 4
6162 62 2
6021 51 4
6183 75 1
6193 24 2
6162 80 0
6022 49 9
6183 80 8
6193 28 5
6162 81 9
6022 50 2
6183 81 6
6193 29 3
6162 82 7
6022 58 8
6183 82 4
6193 30 7
6162 83 5
6022 52 9
Stari tip
I
RSD/kom.
LFS
OBO
Tehnič
110
119
119
119
119
117
117
117
117
118
118
118
118
87
87
120
120
120
120
89
95
95
89
90
90
90
90
92
92
92
94
94
94
95
95
96
96
96
96
98
98
99
99
99
99
101
101
101
102
102
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
105
105
105
105
106
106
106
106
107
107
107
107
108
108
108
108
109
109
109
109
111
111
111
111
112
112
389
Registar tipova
Cena
WDK HE60130LGR
WDK HE60130RW
WDK HE60150CW
WDK HE60150GR
WDK HE60150LGR
WDK HE60150RW
WDK HE60170CW
WDK HE60170GR
WDK HE60170LGR
WDK HE60170RW
WDK HE60210CW
WDK HE60210GR
WDK HE60210LGR
WDK HE60210RW
WDK HE60230CW
WDK HE60230GR
WDK HE60230LGR
WDK HE60230RW
WDK HE80170CW
WDK HE80170GR
WDK HE80170LGR
WDK HE80170RW
WDK HE80210CW
WDK HE80210GR
WDK HE80210LGR
WDK HE80210RW
WDK HF100130CW
WDK HF100130GR
WDK HF100130LGR
WDK HF100130RW
WDK HF10020CW
WDK HF10020RW
WDK HF100230CW
WDK HF100230GR
WDK HF100230LGR
WDK HF100230RW
WDK HF10030CW
WDK HF10030RW
WDK HF15030CW
WDK HF15030GR
WDK HF15030RW
WDK HF15040CW
WDK HF15040GR
WDK HF15040RW
WDK HF20020CW
WDK HF20020GR
WDK HF20020LGR
WDK HF20020RW
WDK HF20050CW
WDK HF20050RW
WDK HF25025CW
WDK HF25025GR
WDK HF25025LGR
WDK HF25025RW
WDK HF25040CW
WDK HF25040GR
WDK HF25040RW
WDK HF30030CW
WDK HF30030GR
WDK HF30030LGR
WDK HF30030RW
WDK HF30045CW
WDK HF30045GR
WDK HF30045LGR
WDK HF30045RW
WDK HF40040CW
WDK HF40040GR
WDK HF40040LGR
WDK HF40040RW
WDK HF40060CW
WDK HF40060GR
WDK HF40060LGR
WDK HF40060RW
WDK HF40090CW
WDK HF40090GR
WDK HF40090LGR
WDK HF40090RW
WDK HF40110CW
WDK HF40110GR
WDK HF40110LGR
WDK HF40110RW
WDK HF60060CW
WDK HF60060GR
WDK HF60060LGR
WDK HF60060RW
WDK HF60090CW
390 LFS
Tip
Strana
svetlosiva 130 /
čistobela 130 /
belo 150 /
kamen siva 150 /
svetlosiva 150 /
čistobela 150 /
belo 170 /
kamen siva 170 /
svetlosiva 170 /
čistobela 170 /
belo 210 /
kamen siva 210 /
svetlosiva 210 /
čistobela 210 /
belo 230 /
kamen siva 230 /
svetlosiva 230 /
čistobela 230 /
belo 150 /
kamen siva 150 /
svetlosiva 150 /
čistobela 150 /
belo 150 /
kamen siva 150 /
svetlosiva 150 /
čistobela 150 /
belo 166 /
kamen siva 166 /
svetlosiva 166 /
čistobela 166 /
belo 40 /
čistobela 40 /
belo 266 /
kamen siva 266 /
svetlosiva 266 /
čistobela 266 /
belo 50 /
čistobela 50 /
belo 53 /
kamen siva 53 /
čistobela 53 /
belo 63 /
kamen siva 63 /
čistobela 63 /
belo 38 /
kamen siva 38 /
svetlosiva 38 /
čistobela 38 /
belo 73 /
čistobela 73 /
belo 48 /
kamen siva 48 /
svetlosiva 48 /
čistobela 48 /
belo 63 /
kamen siva 63 /
čistobela 63 /
belo 53 /
kamen siva 53 /
svetlosiva 53 /
čistobela 53 /
belo 68 /
kamen siva 68 /
svetlosiva 68 /
čistobela 68 /
belo 63 /
kamen siva 63 /
svetlosiva 63 /
čistobela 63 /
belo 101 /
kamen siva 101 /
svetlosiva 101 /
čistobela 101 /
belo 129 /
kamen siva 129 /
svetlosiva 129 /
čistobela 129 /
belo 110 /
kamen siva 110 /
svetlosiva 110 /
čistobela 110 /
belo 101 /
kamen siva 101 /
svetlosiva 101 /
čistobela 101 /
belo 129 /
OBO
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6678556
6713110
6637997
6637935
6678617
6492855
6110117
6022878
6678679
6713172
6110179
6022939
6678730
6797592
6639373
6639311
6678792
6492916
6110230
6028214
6678853
5042518
6110292
6028276
6678914
5042587
6108558
6027972
6678310
5042648
6099139
6491896
6501250
6501311
6222131
5042716
6099191
6491414
6582075
6582013
6796694
6582259
6582198
6494835
6581894
6581832
6673391
6796755
6507733
6493333
6582433
6582372
6673452
6504916
6582617
6582556
6796816
6582976
6582914
6673513
6796878
6641772
6641710
6673575
6497294
6583157
6583096
6673636
6796939
6107711
6019458
6673698
6796991
6107773
6018253
6673759
6797059
6107834
6019519
6673810
6496990
6108077
6022519
6677719
6712694
6108138
Greške i
6183 83 2
6193 31 5
6162 87 8
6024 82 3
6183 84 0
6193 32 3
6162 84 3
6022 54 5
6183 85 9
6193 33 1
6162 85 1
6022 56 1
6183 86 7
6193 35 8
6162 88 6
6024 83 1
6183 87 5
6193 36 6
6163 00 9
6024 85 8
6183 91 3
6193 38 7
6163 01 7
6024 87 4
6183 92 1
6193 39 1
6161 75 8
6024 63 7
6183 55 7
6193 02 9
6152 60 0
6154 21 2
6161 77 4
6024 65 3
6183 57 3
6193 03 3
6152 61 9
6154 22 0
6161 21 9
6158 59 5
6192 75 0
6161 22 7
6158 60 9
6192 76 9
6161 20 0
6158 58 7
6183 21 2
6192 77 7
6152 68 6
6154 25 5
6161 23 5
6158 61 7
6183 25 5
6192 78 5
6161 24 3
6158 62 5
6192 79 3
6161 27 8
6158 64 1
6183 29 8
6192 81 5
6161 28 6
6158 67 6
6183 30 1
6192 82 3
6161 29 4
6158 66 8
6183 33 6
6192 83 1
6161 30 8
6021 73 5
6183 34 4
6192 85 8
6161 31 6
6021 33 6
6183 35 2
6192 86 6
6161 32 4
6021 74 3
6183 36 0
6192 87 4
6161 50 2
6022 44 8
6183 40 9
6192 91 2
6161 51 0
Stari tip
I
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
112
112
113
113
113
113
114
114
114
114
116
116
116
116
110
110
110
110
119
119
119
119
117
117
117
117
118
118
118
118
86
86
120
120
120
120
88
88
91
91
91
93
93
93
95
95
95
95
97
97
99
99
99
99
100
100
100
102
102
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
105
105
105
105
106
106
106
106
107
107
107
107
108
108
108
108
109
WDK HF60090GR
WDK HF60090LGR
WDK HF60090RW
WDK HF60110CW
WDK HF60110GR
WDK HF60110LGR
WDK HF60110RW
WDK HF60130CW
WDK HF60130GR
WDK HF60130LGR
WDK HF60130RW
WDK HF60150CW
WDK HF60150GR
WDK HF60150LGR
WDK HF60150RW
WDK HF60170CW
WDK HF60170GR
WDK HF60170LGR
WDK HF60170RW
WDK HF60210CW
WDK HF60210GR
WDK HF60210LGR
WDK HF60210RW
WDK HF60230CW
WDK HF60230GR
WDK HF60230LGR
WDK HF60230RW
WDK HF80170CW
WDK HF80170GR
WDK HF80170LGR
WDK HF80170RW
WDK HF80210CW
WDK HF80210GR
WDK HF80210LGR
WDK HF80210RW
WDK HI100130CW
WDK HI100130GR
WDK HI100130LGR
WDK HI100130RW
WDK HI10020CW
WDK HI10020RW
WDK HI100230CW
WDK HI100230GR
WDK HI100230LGR
WDK HI100230RW
WDK HI10030CW
WDK HI10030RW
WDK HI15030CW
WDK HI15030GR
WDK HI15030RW
WDK HI15040CW
WDK HI15040GR
WDK HI15040RW
WDK HI20020CW
WDK HI20020GR
WDK HI20020LGR
WDK HI20020RW
WDK HI20050CW
WDK HI20050RW
WDK HI25025CW
WDK HI25025GR
WDK HI25025LGR
WDK HI25025RW
WDK HI25040CW
WDK HI25040GR
WDK HI25040RW
WDK HI30030CW
WDK HI30030GR
WDK HI30030LGR
WDK HI30030RW
WDK HI30045CW
WDK HI30045GR
WDK HI30045LGR
WDK HI30045RW
WDK HI40040CW
WDK HI40040GR
WDK HI40040LGR
WDK HI40040RW
WDK HI40060CW
WDK HI40060GR
WDK HI40060LGR
WDK HI40060RW
WDK HI40090CW
WDK HI40090GR
WDK HI40090LGR
WDK HI40090RW
Tip
Strana
kamen siva 129 /
svetlosiva 129 /
čistobela 129 /
belo 149 /
kamen siva 149 /
svetlosiva 149 /
čistobela 149 /
belo 170 /
kamen siva 170 /
svetlosiva 170 /
čistobela 170 /
belo 190 /
kamen siva 190 /
svetlosiva 190 /
čistobela 190 /
belo 211 /
kamen siva 211 /
svetlosiva 211 /
čistobela 211 /
belo 250 /
kamen siva 250 /
svetlosiva 250 /
čistobela 250 /
belo 270 /
kamen siva 270 /
svetlosiva 270 /
čistobela 270 /
belo 206 /
kamen siva 206 /
svetlosiva 206 /
čistobela 206 /
belo 247 /
kamen siva 247 /
svetlosiva 247 /
čistobela 247 /
belo 170 /
kamen siva 170 /
svetlosiva 170 /
čistobela 170 /
belo 30 /
čistobela 30 /
belo 170 /
kamen siva 170 /
svetlosiva 170 /
čistobela 170 /
belo 30 /
čistobela 30 /
belo 38,5 /
kamen siva 38,5 /
čistobela 38,5 /
belo 42 /
kamen siva 42 /
čistobela 42 /
belo 38,5 /
kamen siva 38,5 /
svetlosiva 38,5 /
čistobela 38,5 /
belo 45 /
čistobela 45 /
belo 50 /
kamen siva 50 /
svetlosiva 50 /
čistobela 50 /
belo 50 /
kamen siva 50 /
čistobela 50 /
belo 52 /
kamen siva 52 /
svetlosiva 52 /
čistobela 52 /
belo 52 /
kamen siva 52 /
svetlosiva 52 /
čistobela 52 /
belo 65 /
kamen siva 65 /
svetlosiva 65 /
čistobela 65 /
belo 110 /
kamen siva 110 /
svetlosiva 110 /
čistobela 110 /
belo 109 /
kamen siva 109 /
svetlosiva 109 /
čistobela 109 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6021796
6677771
6492619
6108190
6021918
6677832
6712755
6108251
6022038
6677894
6712816
6638536
6638475
6677955
6492671
6108312
6022151
6678013
6712878
6108374
6022274
6678075
6797110
6639915
6639854
6678136
6492732
6108435
6027859
6678198
5042488
6108497
6027910
6678259
5042570
6106752
6027613
6676330
5042594
6099559
6492077
6502035
6502097
6501977
5042662
6099610
6491599
6577811
6577750
6794652
6577996
6577934
6494651
6577637
6577576
6674657
6794713
6507917
6974542
6578177
6578115
6674718
6502219
6578351
6578290
6794775
6578719
6578658
6674770
6794836
6641413
6641352
6674831
6976829
6584598
6578832
6674893
6794898
6105915
6019335
6674954
6794959
6105977
6017652
6675012
6795017
Greške i
6022 31 6
6183 41 7
6192 92 0
6161 52 9
6022 33 2
6183 42 5
6192 93 9
6161 53 7
6022 35 9
6183 43 3
6192 94 7
6161 56 1
6024 59 9
6183 44 1
6192 95 5
6161 54 5
6022 37 5
6183 46 8
6192 96 3
6161 55 3
6022 39 1
6183 47 6
6192 97 1
6161 59 6
6024 60 2
6183 48 4
6192 99 8
6161 70 7
6024 61 0
6183 52 2
6193 02 1
6161 71 5
6024 62 9
6183 53 0
6193 02 5
6160 52 2
6024 48 3
6182 34 8
6192 11 4
6153 00 3
6154 32 8
6160 54 9
6024 50 5
6182 36 4
6192 11 8
6153 01 1
6154 33 6
6160 02 6
6158 23 4
6191 84 3
6160 03 4
6158 24 2
6191 85 1
6160 01 8
6158 22 6
6182 01 1
6191 87 8
6153 08 9
6154 36 0
6160 04 2
6158 25 0
6182 06 2
6191 88 6
6160 05 0
6158 26 9
6191 89 4
6160 07 7
6158 28 5
6182 09 7
6191 92 4
6160 08 5
6158 30 7
6182 10 0
6191 93 2
6160 09 3
6158 29 3
6182 11 9
6191 94 0
6160 10 7
6021 71 9
6182 12 7
6191 95 9
6160 11 5
6021 19 0
6182 13 5
6191 96 7
Stari tip
I
RSD/kom.
Tehnič
109
109
109
111
111
111
111
112
112
112
112
113
113
113
113
114
114
114
114
115
115
115
115
110
110
110
110
119
119
119
119
117
117
117
117
118
118
118
118
86
86
120
120
120
120
88
88
91
91
91
93
93
93
95
95
95
95
97
97
99
99
99
99
100
100
100
102
102
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
105
105
105
105
106
106
106
106
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Registar tipova
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Strana
WDK HI40110CW
belo 110,5 / PVC
WDK HI40110GR
kamen siva 110,5 / PVC
WDK HI40110LGR
svetlosiva 110,5 / PVC
WDK HI40110RW
čistobela 110,5 / PVC
WDK HI60060CW
belo 130 / PVC
WDK HI60060GR
kamen siva 130 / PVC
WDK HI60060LGR
svetlosiva 130 / PVC
WDK HI60060RW
čistobela 130 / PVC
WDK HI60090CW
belo 130 / PVC
WDK HI60090GR
kamen siva 130 / PVC
WDK HI60090LGR
svetlosiva 130 / PVC
WDK HI60090RW
čistobela 130 / PVC
WDK HI60110CW
belo 130 / PVC
WDK HI60110GR
kamen siva 130 / PVC
WDK HI60110LGR
svetlosiva 130 / PVC
WDK HI60110RW
čistobela 130 / PVC
WDK HI60130CW
belo 130 / PVC
WDK HI60130GR
kamen siva 130 / PVC
WDK HI60130LGR
svetlosiva 130 / PVC
WDK HI60130RW
čistobela 130 / PVC
WDK HI60150CW
belo 130 / PVC
WDK HI60150GR
kamen siva 130 / PVC
WDK HI60150LGR
svetlosiva 130 / PVC
WDK HI60150RW
čistobela 130 / PVC
WDK HI60170CW
belo 130 / PVC
WDK HI60170GR
kamen siva 130 / PVC
WDK HI60170LGR
svetlosiva 130 / PVC
WDK HI60170RW
čistobela 130 / PVC
WDK HI60210CW
belo 130 / PVC
WDK HI60210GR
kamen siva 130 / PVC
WDK HI60210LGR
svetlosiva 130 / PVC
WDK HI60210RW
čistobela 130 / PVC
WDK HI60230CW
belo 130 / PVC
WDK HI60230GR
kamen siva 130 / PVC
WDK HI60230LGR
svetlosiva 130 / PVC
WDK HI60230RW
čistobela 130 / PVC
WDK HI80170CW
belo 150 / PVC
WDK HI80170GR
kamen siva 150 / PVC
WDK HI80170LGR
svetlosiva 150 / PVC
WDK HI80170RW
čistobela 150 / PVC
WDK HI80210CW
belo 150 / PVC
WDK HI80210GR
kamen siva 150 / PVC
WDK HI80210LGR
svetlosiva 150 / PVC
WDK HI80210RW
čistobela 150 / PVC
WDK HK100130CW
belo 282 / PVC
WDK HK100130GR
kamen siva 282 / PVC
WDK HK100130LGR
svetlosiva 282 / PVC
WDK HK100130RW
čistobela 282 / PVC
WDK HK100230CW
belo 282 / PVC
WDK HK100230GR
kamen siva 282 / PVC
WDK HK100230LGR
svetlosiva 282 / PVC
WDK HK100230RW
čistobela 282 / PVC
WDK HK40060CW
belo 190 / PVC
WDK HK40060GR
kamen siva 190 / PVC
WDK HK40060LGR
svetlosiva 190 / PVC
WDK HK40060RW
čistobela 190 / PVC
WDK HK40090CW
belo 230 / PVC
WDK HK40090GR
kamen siva 230 / PVC
WDK HK40090LGR
svetlosiva 230 / PVC
WDK HK40090RW
čistobela 230 / PVC
WDK HK40110CW
belo 272 / PVC
WDK HK40110GR
kamen siva 272 / PVC
WDK HK40110LGR
svetlosiva 272 / PVC
WDK HK40110RW
čistobela 272 / PVC
WDK HK60060CW
belo 190 / PVC
WDK HK60060GR
kamen siva 190 / PVC
WDK HK60060LGR
svetlosiva 190 / PVC
WDK HK60060RW
čistobela 190 / PVC
WDK HK60090CW
belo 230 / PVC
WDK HK60090GR
kamen siva 230 / PVC
WDK HK60090LGR
svetlosiva 230 / PVC
WDK HK60090RW
čistobela 230 / PVC
WDK HK60110CW
belo 272 / PVC
WDK HK60110GR
kamen siva 272 / PVC
WDK HK60110LGR
svetlosiva 272 / PVC
WDK HK60110RW
čistobela 272 / PVC
WDK HK60130CW
belo 272 / PVC
WDK HK60130GR
kamen siva 272 / PVC
WDK HK60130LGR
svetlosiva 272 / PVC
WDK HK60130RW
čistobela 272 / PVC
WDK HK60150CW
belo 291 / PVC
WDK HK60150GR
kamen siva 291 / PVC
WDK HK60150LGR
svetlosiva 291 / PVC
WDK HK60150RW
čistobela 291 / PVC
WDK HK60170CW
belo 291 / PVC
WDK HK60170GR
kamen siva 291 / PVC
Tip
6106035
6019397
6675074
6221110
6106271
6022212
6675739
6362950
6106332
6021253
6675791
6799879
6106394
6021376
6675852
6362776
6106455
6021499
6675913
6362479
6638178
6638116
6675975
6800056
6106516
6021611
6676033
6362233
6106578
6021673
6676095
6795079
6639557
6639496
6676156
6800896
6106639
6027491
6676217
5042457
6106691
6027552
6676279
5042525
6109456
6028153
6677658
5042631
6501618
6501670
6501373
5042709
6108619
6025459
6673155
6796519
6108671
6024551
6673216
6796571
6108732
6025572
6673278
6500833
6108978
6025039
6677054
6351794
6109036
6023837
6677115
6492435
6109098
6023950
6677177
6712519
6109159
6024070
6677238
6712571
6638710
6638659
6677290
6492497
6109210
6024193
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
Greške i
6160 12 3
6021 72 7
6182 14 3
6191 97 5
6160 30 1
6022 38 3
6182 19 4
6192 01 7
6160 32 8
6022 21 9
6182 20 8
6192 02 5
6160 33 6
6022 23 5
6182 21 6
6192 03 3
6160 34 4
6022 25 1
6182 22 4
6192 04 1
6160 37 9
6024 43 2
6182 23 2
6192 06 8
6160 35 2
6022 28 6
6182 24 0
6192 07 6
6160 36 0
6022 29 4
6182 25 9
6192 08 4
6160 39 5
6024 44 0
6182 26 7
6192 09 2
6160 48 4
6024 46 7
6182 30 5
6192 10 6
6160 49 2
6024 47 5
6182 31 3
6192 11 0
6162 45 2
6024 81 5
6183 16 6
6192 72 6
6162 47 9
6024 71 8
6183 18 2
6192 73 0
6162 00 2
6023 31 2
6182 92 5
6192 55 6
6162 01 0
6023 14 2
6182 93 3
6192 56 4
6162 02 9
6023 33 9
6182 94 1
6192 57 2
6162 20 7
6023 22 3
6183 01 8
6192 61 0
6162 21 5
6023 00 2
6183 02 6
6192 62 9
6162 22 3
6023 02 9
6183 03 4
6192 63 7
6162 23 1
6023 04 5
6183 04 2
6192 64 5
6162 27 4
6024 76 9
6183 05 0
6192 65 3
6162 25 8
6023 06 1
Stari tip
I
RSD/kom.
Tehnič Stari tip
107
107
107
107
108
108
108
108
109
109
109
109
111
111
111
111
112
112
112
112
113
113
113
113
114
114
114
114
115
115
115
115
110
110
110
110
119
119
119
119
117
117
117
117
118
118
118
118
120
120
120
120
105
105
105
105
106
106
106
106
107
107
107
107
108
108
108
108
109
109
109
109
111
111
111
111
112
112
112
112
113
113
113
113
114
114
Tip
Strana
Greške i
WDK HK60170LGR
WDK HK60170RW
WDK HK60210CW
WDK HK60210GR
WDK HK60210LGR
WDK HK60210RW
WDK HK60230CW
WDK HK60230GR
WDK HK60230LGR
WDK HK60230RW
WDK HK80170CW
WDK HK80170GR
WDK HK80170LGR
WDK HK80170RW
WDK HK80210CW
WDK HK80210GR
WDK HK80210LGR
WDK HK80210RW
WDK HS10020CW
WDK HS10020RW
WDK HS10030CW
WDK HS10030RW
WDK HS15030CW
WDK HS15030GR
WDK HS15030RW
WDK HS15040CW
WDK HS15040GR
WDK HS15040RW
WDK HS20050CW
WDK HS20050RW
WDK HS25040CW
WDK HS25040GR
WDK HS25040RW
WDK HT10020CW
WDK HT10020RW
WDK HT10030CW
WDK HT10030RW
WDK HT15030CW
WDK HT15030GR
WDK HT15030RW
WDK HT15040CW
WDK HT15040GR
WDK HT15040RW
WDK HT20020CW
WDK HT20020GR
WDK HT20020LGR
WDK HT20020RW
WDK HT20050CW
WDK HT20050RW
WDK HT25025CW
WDK HT25025GR
WDK HT25025LGR
WDK HT25025RW
WDK HT25040CW
WDK HT25040GR
WDK HT25040RW
WDK HT30030CW
WDK HT30030GR
WDK HT30030LGR
WDK HT30030RW
WDK HT30045CW
WDK HT30045GR
WDK HT30045LGR
WDK HT30045RW
WDK HT40040CW
WDK HT40040GR
WDK HT40040LGR
WDK HT40040RW
svetlosiva 291 /
čistobela 291 /
belo 291 /
kamen siva 291 /
svetlosiva 291 /
čistobela 291 /
belo 291 /
kamen siva 291 /
svetlosiva 291 /
čistobela 291 /
belo 282 /
kamen siva 282 /
svetlosiva 282 /
čistobela 282 /
belo 282 /
kamen siva 282 /
svetlosiva 282 /
čistobela 282 /
belo 22 /
čistobela 22 /
belo 32 /
čistobela 32 /
belo 32 /
kamen siva 32 /
čistobela 32 /
belo 42 /
kamen siva 42 /
čistobela 42 /
belo 53 /
čistobela 53 /
belo 42 /
kamen siva 42 /
čistobela 42 /
belo 45 /
čistobela 45 /
belo 55 /
čistobela 55 /
belo 73 /
kamen siva 73 /
čistobela 73 /
belo 83 /
kamen siva 83 /
čistobela 83 /
belo 57 /
kamen siva 57 /
svetlosiva 57 /
čistobela 57 /
belo 93 /
čistobela 93 /
belo 68 /
kamen siva 68 /
svetlosiva 68 /
čistobela 68 /
belo 83 /
kamen siva 83 /
čistobela 83 /
belo 50 /
kamen siva 50 /
svetlosiva 50 /
čistobela 50 /
belo 88 /
kamen siva 88 /
svetlosiva 88 /
čistobela 88 /
belo 83 /
kamen siva 83 /
svetlosiva 83 /
čistobela 83 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6677351
6712632
6109272
6024438
6677412
6796632
6640096
6640034
6677474
6492558
6109333
6028030
6677535
5042471
6109395
6028092
6677597
5042549
6098293
6492138
6098354
6491650
6507610
6507559
6223695
6098477
6507498
6975266
6507252
6974481
6507375
6507436
6507313
6098712
6491957
6098774
6491476
6580637
6580576
6796212
6580811
6580750
6494774
6580453
6580392
6672851
6796274
6507795
6493272
6580996
6580934
6672912
6504978
6581177
6581115
6796335
6581535
6581474
6672974
6796397
6641956
6641895
6673032
6497232
6581719
6581658
6673094
6796458
6183 06 9
6192 66 1
6162 26 6
6023 12 6
6183 07 7
6192 68 8
6162 29 0
6024 77 7
6183 08 5
6192 69 6
6162 40 1
6024 79 3
6183 12 3
6192 71 8
6162 42 8
6024 80 7
6183 13 1
6192 72 2
6152 00 7
6154 02 6
6152 01 5
6154 03 4
6152 03 1
6158 83 8
6193 50 1
6152 05 8
6158 84 6
6193 52 8
6152 10 4
6154 06 9
6152 08 2
6158 88 9
6193 56 0
6152 30 9
6154 11 5
6152 31 7
6154 12 3
6161 92 8
6158 46 3
6192 45 9
6161 93 6
6158 47 1
6192 46 7
6161 90 1
6158 45 5
6182 80 1
6192 47 5
6152 38 4
6154 16 6
6161 94 4
6158 49 8
6182 85 2
6192 48 3
6161 95 2
6158 50 1
6192 49 1
6161 97 9
6158 53 6
6182 88 7
6192 51 3
6161 98 7
6158 55 2
6182 89 5
6192 52 1
6161 99 5
6158 54 4
6182 91 7
6192 54 8
WDK100130CW
WDK100130GR
WDK100130LGR
WDK100130RW
WDK10020CW
WDK10020RW
WDK100230CW
WDK100230GR
WDK100230LGR
WDK100230RW
WDK10030CW
WDK10030RW
WDK15015CW
WDK15015GR
WDK15015LGR
WDK15015RW
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6030132
6030194
6668595
5042297
6098170
6492251
6642137
6642076
6668656
5042303
6508037
6491773
6642311
6642250
6667338
6794058
6026 27 3
6026 28 1
6027 24 5
6191 34 7
6150 75 6
6150 76 4
6026 33 8
6026 31 1
6027 25 3
6191 35 5
6150 77 2
6150 78 0
6024 96 3
6024 95 5
6024 94 7
6191 00 2
Stari tip
I
RSD/kom.
RSD/m
LFS
OBO
Tehnič
114
114
115
115
115
115
110
110
110
110
119
119
119
119
117
117
117
117
86
86
88
88
91
91
91
93
93
93
97
97
100
100
100
86
86
88
88
92
92
92
94
94
94
95
95
95
95
97
97
99
99
99
99
101
101
101
102
102
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
118
118
118
118
86
86
120
120
120
120
88
88
90
90
90
90
391
Registar tipova
Cena
Tip
Strana
Greške i
Stari tip
I
RSD/m
Tehnič Stari tip
WDK15030CW
WDK15030GR
WDK15030RW
WDK15040CW
WDK15040GR
WDK15040RW
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6332830
6332779
6794119
6028634
6028511
6494590
6025 01 3
6025 00 5
6191 01 0
6025 16 1
6025 13 7
6191 02 9
WDK20020CW
WDK20020GR
WDK20020LGR
WDK20020RW
WDK20035CW
WDK20035GR
WDK20035LGR
WDK20035RW
WDK20050CW
WDK20050RW
WDK25025CW
WDK25025GR
WDK25025LGR
WDK25025RW
WDK25040CW
WDK25040GR
WDK25040RW
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6028573
6028399
6667390
6794171
6642854
6642793
6667451
6496938
6438433
6801671
6030316
6030255
6667512
6505036
6030491
6030439
6794232
6025 15 3
6025 11 0
6025 10 2
6191 03 7
6026 37 0
6026 36 2
6026 35 4
6191 04 5
6168 70 1
6168 73 6
6026 42 7
6026 41 9
6026 40 0
6191 05 3
6026 45 1
6026 44 3
6191 06 1
95
95
95
95
96
96
96
96
97
97
99
99
99
99
100
100
100
WDK30030CW
WDK30030GR
WDK30030LGR
WDK30030RW
WDK30045CW
WDK30045GR
WDK30045LGR
WDK30045RW
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6333011
6332953
6667574
6794294
6640935
6640874
6667635
6497058
6026 82 6
6026 81 8
6026 79 6
6191 09 6
6026 86 9
6026 85 0
6026 84 2
6191 11 8
102
102
102
102
103
103
103
103
WDK40040CW
WDK40040GR
WDK40040LGR
WDK40040RW
WDK40060CW
WDK40060GR
WDK40060LGR
WDK40060RW
WDK40090CW
WDK40090GR
WDK40090LGR
WDK40090RW
WDK40110CW
WDK40110GR
WDK40110LGR
WDK40110RW
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6028870
6028993
6667697
6363490
6016273
6029112
6667758
6794355
6016334
6016877
6667819
6794416
6016396
6016990
6667871
6501199
6025 41 2
6025 44 7
6027 01 6
6191 12 6
6020 88 7
6025 63 3
6027 02 4
6191 13 4
6020 89 5
6021 01 8
6027 03 2
6191 14 2
6020 90 9
6021 03 4
6027 04 0
6191 15 0
104
104
104
104
105
105
105
105
106
106
106
106
107
107
107 WDKM11
107 WDKM7
WDK60060CW
WDK60060GR
WDK60060LGR
WDK60060RW
WDK60090CW
WDK60090GR
WDK60090LGR
WDK60090RW
WDK60110CW
WDK60110GR
WDK60110LGR
WDK60110RW
WDK60130CW
WDK60130GR
WDK60130LGR
WDK60130RW
WDK60150CW
WDK60150GR
WDK60150LGR
WDK60150RW
WDK60170CW
WDK60170GR
WDK60170LGR
WDK60170RW
WDK60210CW
WDK60210GR
WDK60210LGR
WDK60210RW
WDK60230CW
WDK60230GR
WDK60230LGR
WDK60230RW
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6020171
6029174
6667994
6363018
6020119
6020232
6668052
6491292
6019816
6020294
6668113
6363438
6019878
6020355
6668175
6363377
6637577
6637515
6668236
6491230
6019939
6020416
6668298
6363193
6019991
6020478
6668359
6794478
6638956
6638895
6668410
6799459
6021 94 8
6025 66 8
6027 10 5
6191 19 3
6021 91 3
6022 00 6
6027 11 3
6191 20 7
6021 84 0
6022 01 4
6027 12 1
6191 21 5
6021 85 9
6022 02 2
6027 14 8
6191 22 3
6021 88 3
6022 03 0
6027 15 6
6191 23 1
6021 86 7
6022 04 9
6027 16 4
6191 25 8
6021 87 5
6022 06 5
6027 17 2
6191 26 6
6021 89 1
6022 05 7
6027 18 0
6191 27 4
108
108
108
108
109
109
109
109
111
111
111
111
112
112
112
112
113
113
113
113
114
114
114
114
115
115
115
115
110
110
110
110
WDK80170CW
WDK80170GR
belo 2000 / PVC
kamen siva 2000 / PVC
392 LFS
OBO
6029778 6026 17 6
6029839 6026 18 4
91
91
91
93
93
93
WDK80170LGR
WDK80170RW
WDK80210CW
WDK80210GR
WDK80210LGR
WDK80210RW
Tip
Strana
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
kamen siva 2000 /
svetlosiva 2000 /
čistobela 2000 /
Greške i
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6668472
5042273
6029952
6029891
6668533
5042280
6027 22 9
6191 30 4
6026 20 6
6026 19 2
6027 23 7
6191 31 2
WDK-H20020
WDK-H30045
WDK-H40060
WDK-H40061
WDK-H60090
WDK-H60110
WDK-H60150
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
5237396
5237402
5237419
5237426
5237457
5237464
5237471
6175 00 2
6175 00 8
6175 01 4
6175 02 0
6175 02 6
6175 03 2
6175 03 8
WDK-HA30045
WDK-HA40060
WDK-HA40061
WDK-HA60090
WDK-HA60110
WDK-HA60150
WDK-HE20020
WDK-HE30045
WDK-HE40060
WDK-HE40061
WDK-HE60090
WDK-HE60110
WDK-HE60150
WDK-HF30045
WDK-HF40060
WDK-HF40061
WDK-HF60090
WDK-HF60110
WDK-HF60150
WDK-HI30045
WDK-HI40060
WDK-HI40061
WDK-HI60090
WDK-HI60110
WDK-HI60150
WDK-HT30045
WDK-HT40060
WDK-HT40061
WDK-HT60090
WDK-HT60110
WDK-HT60150
čistobela 60 /
čistobela 85 /
čistobela 85 /
čistobela 130 /
čistobela 130 /
čistobela 130 /
čistobela 19 /
čistobela 45 /
čistobela 60 /
čistobela 60 /
čistobela 90 /
čistobela 110 /
čistobela 150 /
čistobela 60 /
čistobela 85 /
čistobela 85 /
čistobela 120 /
čistobela 140 /
čistobela 180 /
čistobela 60 /
čistobela 85 /
čistobela 85 /
čistobela 130 /
čistobela 130 /
čistobela 130 /
čistobela 130 /
čistobela 170 /
čistobela 170 /
čistobela 170 /
čistobela 190 /
čistobela 250 /
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
PC/ABS
5237549
5237556
5237563
5237570
5237587
5237594
5237600
5237631
5237648
5237655
5237662
5237693
5237709
5237716
5237723
5237730
5237747
5237754
5237778
5237488
5237495
5237501
5237518
5237525
5237532
5237785
5237815
5237822
5237839
5237846
5237877
6175 10 3
6175 10 9
6175 11 5
6175 12 1
6175 12 7
6175 13 3
6175 15 0
6175 15 6
6175 16 2
6175 16 8
6175 17 4
6175 18 0
6175 18 6
6175 20 4
6175 21 0
6175 21 6
6175 22 2
6175 22 8
6175 23 4
6175 05 1
6175 05 7
6175 06 3
6175 06 9
6175 07 5
6175 08 1
6175 25 5
6175 26 1
6175 26 7
6175 27 3
6175 27 9
6175 28 5
WDKM9
WDKMD12CW
WDKMD12RW
WDKMD17CW
WDKMD17RW
WDKMD4CW
WDKMD4RW
WDKMD7CW
WDKMD7RW
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6798193
6798070
6798131
6097692
6493036
6097753
6492978
6097579
6493159
6097630
6493098
6150 10 1
6150 07 1
6150 09 8
6150 17 9
6150 28 4
6150 18 7
6150 29 2
6150 15 2
6150 26 8
6150 16 0
6150 27 6
WDK-N10020CW
WDK-N10020RW
WDK-N10030CW
WDK-N10030RW
WDK-N15030CW
WDK-N15030RW
WDK-N15040CW
WDK-N15040RW
WDK-N20050CW
WDK-N20050RW
WDK-N25040CW
WDK-N25040RW
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
belo 2000 /
čistobela 2000 /
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
6097814
6492190
6097876
6491711
6507979
6493456
6097999
6494477
6438495
6802159
6507191
6975686
6150 40 3
6150 41 1
6150 44 6
6150 45 4
6150 51 9
6150 52 7
6150 53 5
6150 54 3
6168 72 8
6168 74 4
6150 63 2
6150 64 0
WS-B AL0.5
WS-B AL1
WS-B RW0.5
WS-B RW1
WS-B SWGR0.5
WS-B SWGR1
119 ZL-SKS
119 ZL-SKS
5275756
5275862
5275749
5275824
6117 62 8
6117 64 1
6117 62 7
6117 64 0
crno siva 5701033
crno siva 5701071
6117 62 6
6117 64 2
aluminijum-lakirana
aluminijum-lakirana
čistobela
čistobela
belo / PVC
belo / PVC
6180196 6117 20 5
6180196 6117 20 5
Stari tip
I
RSD/m
RSD/kom.
RSD/m
Tehnič
119
119
117
117
117
117
128
129
130
131
132
133
134
129
130
131
132
133
134
128
129
130
131
132
133
134
129
130
131
132
133
134
129
130
131
132
133
134
129
130
131
132
133
134
84
84
84
84
84
85
85
84
84
84
84
86
86
88
88
91
91
93
93
97
97
100
100
L
RSD/kom.
D
L
347
347
347
347
347
347
344
346
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
Stari tip
Registar tipova
Stari tip
Tip
aluminijum-lakirana 5406013
čistobela 5406006
Greške i
6258 07 4
6258 07 3
Stari tip
L
RSD/kom.
Tehnič
357
357
06 LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand / sr / 20/08/2010 (LLExport_01115)
ZP-80 1AL
ZP-80 1RW
Strana
Prilikom narudžbine uvek navesti šifru Artikla
LFS
OBO
393
Sa QR-šifrom imate direktan pristup našim proizvodima na internetu.
Više informacija o QR-šifri možete pronaći na našim
internet stranicama na adresi www.obo.de.
OBO Bettermann d.o.o.
21 000 Novi Sad
Servis za potrošače
Tel. 011 / 2397-395
faks 011 / 2397-394
e-mail: [email protected]
www.obo.rs1
© OBO BETTERMANN 10/2010 SR
QR-šifra
Download

LFS | LKM sistemi kablovskih kanala od metala