GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
BF 1018/1
Endüstriyel
BFU 700 X
Otomobil
BFU 707
Otomobil
BFU 715
Endüstriyel
BFU 811
Agir Vasita
BFU 900 X
Agir Vasita
BL 1
Agir Vasita
C 10 050
Endüstriyel
C 1015
Endüstriyel
C 1024
Motosiklet
C 1036/1
Otomobil
C 1036/2
Otomobil
C 1041
Otomobil
C 1043/1
Endüstriyel
C 1049
Endüstriyel
C 105
Otomobil
C 11 003
Endüstriyel
C 11 004
Endüstriyel
C 11 005
Endüstriyel
C 11 100
Endüstriyel
C 11 100/2
Endüstriyel
C 11 103/2
Endüstriyel
C 11 120
Otomobil
C 1111/1
Endüstriyel
C 1112
Endüstriyel
C 1112/1
Endüstriyel
C 1112/2
Endüstriyel
C 1121
Motosiklet
Endüstriyel
C 1131
C 1132
Endüstriyel
C 1132/1
Endüstriyel
Endüstriyel
C 1134
C 1134/1
Otomobil
C 1140
Endüstriyel
C 1140/1
Endüstriyel
C 1145/6
Otomobil
C 1150
Otomobil
C 1157
Endüstriyel
C 1176
Endüstriyel
C 1176/3
Otomobil
C 1176/4
Endüstriyel
C 118
Otomobil
C 1184
Otomobil
C 1188
Endüstriyel
C 1189
Otomobil
C 1196/2
Endüstriyel
C 12 003
Otomobil
C 12 100
Endüstriyel
C 12 102
Otomobil
C 12 104
Otomobil
C 12 107
Otomobil
C 12 107/1
Otomobil
C 12 116/1
Endüstriyel
C 12 116/2
Endüstriyel
C 12 133
Otomobil
C
12
133/1
Fiyatlara KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
10,20
4,20
4,07
10,35
5,03
5,48
27,57
17,57
7,78
9,46
9,92
8,90
17,89
19,88
10,41
35,09
18,14
15,08
17,98
18,83
10,90
14,03
6,07
58,75
18,33
7,96
23,32
13,06
15,59
16,94
6,80
10,38
34,97
8,34
6,14
43,03
42,02
18,24
23,17
6,98
13,93
23,51
6,21
18,12
25,93
64,01
20,69
12,14
11,25
9,30
44,29
61,58
12,99
18,02
1
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 12 178
Otomobil
C 12 178/1
Otomobil
C 12 178/2
Otomobil
C 1213
Otomobil
C 1226
Endüstriyel
C 1233
Endüstriyel
C 1245
Otomobil
C 1250
Endüstriyel
C 1281
Endüstriyel
C 1286/1
Otomobil
C 1287
Otomobil
C 13 103
Otomobil
C 13 103/1
Otomobil
C 13 109
Otomobil
C 13 114
Endüstriyel
C 13 114/4
Otomobil
C 13 114/8
Endüstriyel
C 13 131
Endüstriyel
C 13 145/2
Endüstriyel
C 13 154
Endüstriyel
C 1320
Motosiklet
C 1337
Endüstriyel
C 1342
Endüstriyel
C 1343
Otomobil
C 1361
Otomobil
C 1362
Otomobil
C 1368
Endüstriyel
C 1369
Endüstriyel
C 1370
Otomobil
C 1371
Endüstriyel
C 1374/2
Endüstriyel
C 1380
Otomobil
C 1380/1
Otomobil
C 1380/3
Otomobil
C 1381
Otomobil
C 1387
Otomobil
C 1394/1
Otomobil
C 1396
Endüstriyel
C 1399/2
Otomobil
C 1399/3
Otomobil
C 14 004
Otomobil
C 14 006
Otomobil
C 14 114
Otomobil
C 14 115
Otomobil
C 14 123
Endüstriyel
C 14 130
Otomobil
C 14 130/1
Otomobil
C 14 138
Otomobil
C 14 138/1
Otomobil
C 14 139
Endüstriyel
C 14 140
Otomobil
C 14 150
Otomobil
C 14 159
Otomobil
C 14 160
Otomobil
C 14 166/1
Endüstriyel
C 14 168
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
13,40
12,42
22,71
8,42
11,65
14,32
20,37
54,92
8,97
11,35
16,45
18,31
12,47
46,43
19,15
39,26
35,11
20,35
29,22
11,00
15,15
21,40
21,36
10,05
7,70
26,83
26,24
9,55
58,89
46,56
9,60
10,25
12,63
7,94
11,03
9,17
53,19
8,31
8,93
14,73
24,01
14,78
9,45
28,79
10,29
17,76
20,08
17,77
33,51
21,40
37,26
22,43
19,14
35,68
24,99
2
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Almanya stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 14 171
Otomobil
C 14 176
Otomobil
C 14 177
Otomobil
C 14 178
Otomobil
C 14 179
Endüstriyel
C 14 179/1
Endüstriyel
C 14 179/2
Otomobil
C 14 179/4
Endüstriyel
C 14 179/5 X
Endüstriyel
C 14 190
Endüstriyel
C 14 190/1
Otomobil
C 14 200
Endüstriyel
C 14 200/2
Endüstriyel
Endüstriyel
C 14 200/3
C 14 202/1
Endüstriyel
C 14 210/2
Endüstriyel
C 14 230
Endüstriyel
C 1415
Endüstriyel
C 1417
Motosiklet
C 1427
Agir Vasita
C 1430
Otomobil
C 1440/1
Otomobil
C 1449
Endüstriyel
C 1450
Endüstriyel
C 1460
Otomobil
C 1468
Otomobil
C 1468/2
Otomobil
C 1472
Otomobil
C 1480
Otomobil
C 149
Endüstriyel
C 15 005
Otomobil
C 15 007
Otomobil
C 15 008
Otomobil
C 15 010
Otomobil
C 15 102/1
Endüstriyel
C 15 104
Otomobil
C 15 105/1
Otomobil
C 15 120
Otomobil
C 15 122
Otomobil
C 15 124/1
Endüstriyel
C 15 124/2
Endüstriyel
C 15 124/4
Endüstriyel
C 15 127
Otomobil
C 15 127/1
Otomobil
C 15 127/2
Otomobil
C 15 143/1
Otomobil
C 15 163
Otomobil
C 15 165
Endüstriyel
C 15 165/3
Endüstriyel
C 15 165/4
Agir Vasita
C 15 165/6
Agir Vasita
C 15 165/7
Otomobil
C 15 200
Otomobil
C 15 248
Otomobil
C 15 260
Otomobil
C 15 267
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
20,09
14,11
16,71
29,47
20,85
31,73
25,22
40,32
51,80
12,15
21,32
37,38
31,50
29,61
20,37
50,94
18,30
9,44
18,85
12,70
10,25
18,31
15,58
9,66
9,15
11,20
9,65
10,00
16,64
12,91
16,06
13,67
15,71
41,26
18,21
18,20
16,45
7,00
23,57
26,71
40,29
18,97
30,18
28,79
16,88
20,20
47,57
18,47
25,59
31,49
27,07
22,42
23,52
24,67
44,21
3
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 15 300
Endüstriyel
C 15 300/2
Endüstriyel
C 15 300/3
Endüstriyel
C 1530
Otomobil
C 1530/1
Motosiklet
C 1537
Endüstriyel
C 1540
Endüstriyel
C 1540/3
Endüstriyel
C 1552
Motosiklet
C 1552/1
Motosiklet
C 1555/1
Otomobil
C 1555/6
Otomobil
C 1567
Otomobil
C 1567/1
Otomobil
C 1571
Otomobil
C 1574
Endüstriyel
Otomobil
C 1577
Otomobil
C 1577/1
C 1586
Otomobil
C 1588
Endüstriyel
C 1589/2
Otomobil
C 1589/3
Otomobil
C 1596
Otomobil
C 16 005
Otomobil
C 16 006
Otomobil
C 16 007
Otomobil
C 16 113
Otomobil
C 16 114 X
Otomobil
C 16 114/1 X
Otomobil
C 16 118
Otomobil
C 16 127
Otomobil
C 16 134/1
Otomobil
C 16 136
Otomobil
C 16 140
Endüstriyel
C 16 148
Otomobil
C 16 150
Endüstriyel
C 16 153
Endüstriyel
C 16 154
Endüstriyel
C 16 162/1
Endüstriyel
C 16 167
Agir Vasita
C 16 181
Otomobil
C 16 182
Otomobil
C 16 190 X
Endüstriyel
Endüstriyel
C 16 190/3 X
C 16 190/4
Endüstriyel
C 16 210
Endüstriyel
C 16 247/1
Otomobil
C 16 302
Endüstriyel
C 16 324
Endüstriyel
C 16 334
Endüstriyel
C 16 335
Endüstriyel
C 16 340
Endüstriyel
C 16 400
Endüstriyel
C 1618
Otomobil
C 1632
Endüstriyel
C 1633/1
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
31,01
30,97
9,65
12,02
17,30
9,73
11,06
8,60
13,15
25,30
14,13
8,91
17,78
8,10
27,97
11,51
16,45
17,40
32,15
20,85
11,92
33,57
14,04
16,99
16,99
7,99
15,04
18,75
12,31
19,83
14,44
20,60
44,80
13,66
42,29
16,52
32,01
19,93
67,02
21,11
25,52
27,72
64,94
44,85
30,23
35,11
25,43
24,55
32,30
59,28
47,53
25,32
5,39
11,44
12,39
4
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 1635
Motosiklet
C 1652
Otomobil
C 1652/1
Otomobil
C 1652/2
Otomobil
C 1677
Otomobil
C 1690
Endüstriyel
C 1699
Otomobil
C 17 006
Otomobil
C 17 100
Endüstriyel
C 17 124
Agir Vasita
C 17 129
Otomobil
C 17 134
Endüstriyel
C 17 137 X
Otomobil
C 17 137/1 X
Otomobil
C 17 149
Endüstriyel
C 17 160
Endüstriyel
C 17 170
Agir Vasita
C 17 190
Endüstriyel
Otomobil
C 17 192
C 17 201
Otomobil
C 17 201/2
Endüstriyel
C 17 201/3
Otomobil
C 17 217
Otomobil
C 17 217/1
Agir Vasita
C 17 225
Endüstriyel
C 17 225/3
Otomobil
C 17 235
Endüstriyel
C 17 237
Otomobil
C 17 237/1
Otomobil
C 17 250
Endüstriyel
C 17 278
Otomobil
C 17 291
Agir Vasita
C 17 337/2
Endüstriyel
C 1760
Otomobil
C 1760/1
Otomobil
C 1770
Otomobil
C 1776
Endüstriyel
C 18 006
Otomobil
C 18 108
Otomobil
C 18 114
Otomobil
C 18 120
Endüstriyel
C 18 121
Otomobil
C 18 133
Endüstriyel
C 18 143
Otomobil
C 18 149/1
Otomobil
C 18 161
Otomobil
C 18 180/1
Endüstriyel
C 18 2184
Otomobil
C 18 267
Endüstriyel
C 18 292
Agir Vasita
Endüstriyel
C 18 328
C 18 369
Endüstriyel
C 18 398
Agir Vasita
C 18 436
Endüstriyel
C 18 436/1 X
Endüstriyel
C
1820
Fiyatlara KDV dahil değildir. Motosiklet
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
13,55
23,85
27,33
28,08
20,24
30,90
18,39
14,98
25,26
38,76
9,96
21,98
16,37
17,92
40,00
18,11
25,22
26,70
12,93
28,95
67,86
12,11
34,42
44,02
33,55
22,78
11,25
20,53
23,31
17,92
59,80
17,26
9,78
4,90
13,09
19,19
15,13
7,02
17,81
34,40
6,75
49,84
24,23
25,25
34,72
35,08
12,29
56,83
64,35
48,88
34,02
43,35
39,24
9,04
5
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
9,98
€
5,96
€
7,71
€
€
11,84
€
4,33
€
23,81
€
132,71
€
20,68
€
13,33
€
15,62
€
55,35
€
21,82
€
49,46
€
€
48,63
€
40,79
€
32,35
€
16,15
€
56,45
€
60,28
€
23,66
€
67,76
€
10,69
€
10,27
€
26,09
€
11,30
€
6,18
€
12,33
€
13,45
€
13,24
€
34,84
€
18,04
€
14,53
€
9,09
€
14,94
€
12,92
€
66,96
€
21,42
€
8,33
€
12,45
€
37,27
€
23,49
€
39,18
€
16,31
€
44,41
€
23,77
€
28,22
€
24,66
€
55,38
€
9,86
€
11,40
€
20,56
€
13,87
€
3,82
€
14,39
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
6
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
C 1827
Otomobil
C 1832/1
Motosiklet
C 1833
Otomobil
C 1833/1
Otomobil
C 1839/1
Endüstriyel
C 1858/2
Otomobil
C 1869
Otomobil
C 1877
Endüstriyel
C 1880
Otomobil
C 1882
Otomobil
C 1891
Otomobil
C 19 105
Agir Vasita
C 19 198/1 X
Endüstriyel
C 19 280
Endüstriyel
C 19 335
Endüstriyel
C 19 377
Agir Vasita
Endüstriyel
C 19 384
C 19 397
Endüstriyel
C 19 416
Agir Vasita
C 19 450
Endüstriyel
C 19 457
Endüstriyel
C 19 460/2
Endüstriyel
C 19 620
Agir Vasita
C 1922
Otomobil
C 1924
Otomobil
C 1925
Otomobil
C 1930
Endüstriyel
C 1932
Otomobil
C 1953
Endüstriyel
C 1955-2
Otomobil
C 1980
Otomobil
C 1989/1
Endüstriyel
C 1990
Otomobil
C 1995
Otomobil
C 1996
Otomobil
C 20 002
Otomobil
C 20 003
Otomobil
C 20 015
Endüstriyel
C 20 105
Otomobil
C 20 106
Otomobil
C 20 106/1
Otomobil
C 20 118
Agir Vasita
C 20 131
Otomobil
C 20 161
Endüstriyel
C 20 189
Otomobil
C 20 325
Agir Vasita
C 20 325/2
Endüstriyel
C 20 356
Agir Vasita
C 20 500
Endüstriyel
C 20 550
Endüstriyel
C 2021
Otomobil
C 2027
Otomobil
C 2029
Otomobil
C 2030
Otomobil
C 2039
Otomobil
C 2050KDV dahil değildir. Otomobil
Fiyatlara
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
C 2053
Otomobil
C 2055
Otomobil
C 2056
Otomobil
C 2065
Otomobil
C 2068
Otomobil
C 2074
Otomobil
C 21 100
Otomobil
C 21 104
Otomobil
C 21 104/2
Otomobil
C 21 106
Otomobil
C 21 116/1
Otomobil
C 21 136
Otomobil
C 21 136/1
Otomobil
C 21 138/1
Endüstriyel
C 21 146
Otomobil
C 21 228
Endüstriyel
C 21 317
Endüstriyel
C 21 338
Agir Vasita
C 21 431
Endüstriyel
C 21 461
Agir Vasita
C 21 560
Endüstriyel
C 21 560/1
Endüstriyel
C 21 584
Endüstriyel
C 21 600
Endüstriyel
C 21 630
Agir Vasita
C 21 630/1
Endüstriyel
C 21 630/2
Endüstriyel
C 21 790
Agir Vasita
C 2119
Otomobil
C 2120/2
Otomobil
C 2129
Otomobil
C 2135/2
Otomobil
C 2136/1
Otomobil
C 2138/3
Otomobil
C 2146
Otomobil
C 2147
Otomobil
C 2150
Otomobil
C 2151
Otomobil
C 2154
Otomobil
C 2159
Otomobil
C 2163
Otomobil
C 2163/2
Endüstriyel
C 2170
Endüstriyel
C 2178
Endüstriyel
C 2192
Otomobil
C 22 009
Otomobil
C 22 015
Otomobil
C 22 020
Otomobil
C 22 115
Endüstriyel
C 22 117
Otomobil
C 22 117/2
Endüstriyel
C 22 120
Otomobil
C 22 212
Otomobil
C 22 224
Agir Vasita
C 22 267
Otomobil
Fiyatlara
KDV
dahil
değildir.
C 22 337
Agir Vasita
7,57
16,27
7,84
10,76
8,16
20,44
9,35
5,90
5,90
14,51
9,10
17,09
17,09
27,75
13,08
39,60
51,83
44,12
64,31
51,79
39,56
41,67
23,52
35,52
34,83
33,34
43,83
6,33
10,95
10,35
7,08
9,54
10,97
14,18
7,51
5,84
11,20
23,24
4,47
8,67
9,85
12,98
18,06
7,76
27,14
8,15
38,50
33,41
6,84
18,55
8,90
20,64
33,50
22,51
43,82
7
Not
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - C 21 136 Yerine
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 22 478/1
Agir Vasita
C 22 526/1
Endüstriyel
C 22 580/1
Agir Vasita
C 22 625
Endüstriyel
C 22 835
Agir Vasita
C 2201
Otomobil
C 2212
Otomobil
C 2214
Otomobil
C 2219
Otomobil
C 2223
Otomobil
C 2226
Otomobil
C 2229
Otomobil
C 2231/1
Otomobil
C 2233/1
Otomobil
C 2237
Otomobil
C 2240
Otomobil
C 2243/1
Motosiklet
C 2244
Otomobil
C 2245
Otomobil
C 2256
Otomobil
C 2256/2
Otomobil
Otomobil
C 2262
C 2263
Otomobil
C 2281
Otomobil
C 2282
Otomobil
C 2287
Otomobil
C 2290
Otomobil
C 2295
Otomobil
C 2295/2
Otomobil
C 2295/3
Otomobil
C 2295/4
Otomobil
C 23 004
Otomobil
C 23 005
Agir Vasita
C 23 006
Otomobil
C 23 008
Otomobil
C 23 011
Otomobil
C 23 012
Otomobil
C 23 109
Otomobil
C 23 115
Endüstriyel
C 23 124
Otomobil
C 23 129
Otomobil
C 23 148
Otomobil
C 23 174
Endüstriyel
C 23 185
Endüstriyel
C 23 220
Endüstriyel
C 23 440
Agir Vasita
C 23 440/1
Agir Vasita
C 23 440/2
Agir Vasita
C 23 440/3
Agir Vasita
C 23 440/4
Endüstriyel
C 23 500
Agir Vasita
C 23 502
Agir Vasita
C 23 513
Endüstriyel
C 23 513/1
Agir Vasita
C 23 589
Endüstriyel
C 23 610
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
47,00
50,67
52,87
56,98
111,63
17,26
10,01
7,14
9,86
9,27
8,64
7,94
6,35
9,09
7,63
25,71
19,73
11,45
11,40
4,53
8,51
9,65
7,54
9,55
9,18
8,33
11,63
10,35
11,10
7,61
12,97
17,23
20,95
22,27
23,83
29,14
13,35
15,38
24,87
14,05
17,48
8,98
38,83
32,18
51,99
45,54
27,03
28,68
33,43
30,48
33,78
50,21
56,49
47,83
61,71
31,88
8
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 23 610/3
Endüstriyel
C 23 632/1
Endüstriyel
C 23 750
Endüstriyel
C 23 800
Endüstriyel
C 2324
Otomobil
C 2325
Otomobil
C 2326
Otomobil
C 2329
Otomobil
C 2330
Otomobil
C 2332
Otomobil
C 2335
Otomobil
C 2337
Otomobil
C 2339
Otomobil
C 2341
Otomobil
C 2345
Otomobil
C 2345/1
Otomobil
C 2348
Endüstriyel
C 2356/5
Otomobil
C 2356/6
Otomobil
C 2360
Agir Vasita
C 2368
Otomobil
C 2372
Otomobil
C 2375
Endüstriyel
C 2376
Otomobil
C 24 005
Otomobil
C 24 006
Otomobil
C 24 007
Otomobil
C 24 010
Otomobil
C 24 011
Otomobil
C 24 015
Endüstriyel
C 24 019
Otomobil
C 24 021
Otomobil
C 24 024
Otomobil
C 24 026
Otomobil
Otomobil
C 24 100
C 24 105
Otomobil
C 24 106
Otomobil
C 24 113
Otomobil
C 24 123/2
Otomobil
C 24 128
Otomobil
C 24 128/2
Otomobil
C 24 130
Otomobil
C 24 135
Otomobil
C 24 137/1
Otomobil
C 24 165
Endüstriyel
C 24 165/3
Endüstriyel
C 24 196
Otomobil
C 24 355
Agir Vasita
C 24 393
Agir Vasita
C 24 430
Endüstriyel
C 24 444/1
Endüstriyel
C 24 508
Agir Vasita
C 24 553
Endüstriyel
C 24 642
Endüstriyel
C 24 650
Agir Vasita
C 24 650/1
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Agir Vasita
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
26,38
€
60,96
€
63,70
€
41,17
€
8,47
€
9,53
€
10,97
€
11,96
€
14,85
€
11,44
€
9,15
€
13,47
€
6,85
€
6,70
€
7,27
€
10,97
€
24,63
€
12,02
€
13,93
€
10,07
€
13,98
€
9,88
€
21,18
€
10,42
€
7,05
€
23,20
€
20,12
€
15,19
€
19,89
€
66,53
€
11,88
€
14,87
€
16,53
€
9,17
€
11,83
€
12,89
€
6,88
€
15,75
€
14,55
€
11,66
€
10,70
€
9,60
€
12,04
€
13,49
€
58,53
€
65,82
€
23,10
€
110,65
€
39,04
€
43,86
€
34,28
€
36,98
€
70,61
€
45,63
€
59,86
€
31,58
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
9
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
C 24 650/3
Agir Vasita
C 24 650/4
Endüstriyel
C 24 650/5
Agir Vasita
C 24 650/6
Agir Vasita
C 24 650/8
Endüstriyel
C 24 700/1
Agir Vasita
C 24 719
Agir Vasita
C 24 719/1
Endüstriyel
C 24 719/2 X
Endüstriyel
C 24 745/1
Agir Vasita
C 24 745/2
Agir Vasita
C 24 745/3
Agir Vasita
C 24 745/6
Endüstriyel
C 24 820
Endüstriyel
C 24 870
Endüstriyel
C 24 904/1
Endüstriyel
C 2420
Otomobil
C 2421
Otomobil
C 2428
Otomobil
C 2431
Otomobil
C 2432
Otomobil
C 2433/2
Otomobil
C 2436/1
Otomobil
Otomobil
C 2438
C 2439
Otomobil
C 2440
Otomobil
C 2440/1
Otomobil
C 2443
Otomobil
C 2443/1
Otomobil
C 2445
Otomobil
C 2448
Otomobil
C 2452
Otomobil
C 2460
Otomobil
C 2463
Otomobil
C 2469
Otomobil
C 2477
Otomobil
C 2485/1
Otomobil
C 2485/2
Otomobil
C 2490
Otomobil
C 2493
Otomobil
C 2494
Otomobil
C 2496
Otomobil
C 2498
Otomobil
C 25 003
Agir Vasita
C 25 004
Otomobil
C 25 006
Otomobil
C 25 009
Otomobil
C 25 013
Otomobil
C 25 015
Otomobil
C 25 016
Otomobil
C 25 020
Otomobil
C 25 100
Otomobil
C 25 101/1
Otomobil
C 25 1020
Endüstriyel
C 25 109
Otomobil
C 25 109/1
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
70,22
44,12
63,05
52,44
35,60
41,54
35,79
45,27
31,89
95,54
65,73
65,79
92,01
82,82
49,39
6,69
13,33
13,89
15,86
18,01
10,04
10,00
16,35
7,16
4,29
8,22
8,59
14,85
12,22
12,78
6,42
15,33
8,70
5,55
6,93
6,63
6,37
12,01
13,39
7,97
78,69
15,81
19,58
31,03
10,90
17,37
15,61
11,99
5,05
4,91
72,84
14,75
17,65
10
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 25 110-2
Otomobil
C 25 111
Otomobil
C 25 112
Otomobil
C 25 114
Otomobil
Otomobil
C 25 114/1
C 25 115
Otomobil
C 25 117
Otomobil
C 25 117/2
Otomobil
C 25 118
Otomobil
C 25 118/1
Otomobil
C 25 122
Otomobil
C 25 124
Endüstriyel
C 25 128
Otomobil
C 25 135
Otomobil
C 25 136
Otomobil
C 25 146
Otomobil
C 25 153
Otomobil
C 25 429
Endüstriyel
C 25 655
Endüstriyel
Agir Vasita
C 25 660/2
C 25 710/3
Endüstriyel
C 25 730/1
Agir Vasita
C 25 740
Endüstriyel
C 25 754
Agir Vasita
C 25 820
Endüstriyel
C 25 860
Agir Vasita
C 25 860/5
Agir Vasita
C 25 860/6
Agir Vasita
C 25 860/8
Agir Vasita
C 25 900
Endüstriyel
C 25 950/1
Agir Vasita
C 25 978
Agir Vasita
C 25 990
Endüstriyel
C 2510/1
Otomobil
C 2512
Otomobil
C 2513
Otomobil
C 2514
Otomobil
C 2519
Otomobil
C 2524
Otomobil
C 2524/1
Otomobil
C 2534
Otomobil
C 2535
Otomobil
C 2535/2
Otomobil
C 2536
Otomobil
C 2537/1
Otomobil
C 2537/2
Otomobil
C 2538
Otomobil
C 2540
Otomobil
C 2541
Otomobil
C 2542
Otomobil
C 2545/1
Otomobil
C 2548
Otomobil
C 2552/1
Otomobil
C 2552/2
Otomobil
C 2555/2
Otomobil
C
2557
Fiyatlara KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
31,29
23,22
19,11
5,06
7,08
12,10
9,31
9,31
11,01
11,57
30,08
14,51
17,51
13,39
13,94
14,72
11,38
46,89
78,41
49,24
39,45
36,74
66,49
60,24
49,33
77,35
62,41
74,23
69,48
45,93
52,79
69,76
18,91
6,36
11,97
20,18
9,92
8,51
13,24
7,12
11,00
9,93
5,54
7,44
12,79
15,18
6,93
8,57
24,02
10,49
23,19
9,10
6,08
6,95
8,48
11
Not
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
C 2558/5
Otomobil
C 2559
Otomobil
C 2561
Otomobil
C 2562
Otomobil
C 2564
Otomobil
C 2567
Otomobil
C 2568
Otomobil
C 2568/1
Otomobil
C 2569
Otomobil
C 2571
Otomobil
C 2571/1
Otomobil
C 2573
Otomobil
C 2579
Otomobil
C 2580
Otomobil
C 2582
Otomobil
C 2584
Otomobil
C 2589
Otomobil
Otomobil
C 2596
C 2598
Otomobil
C 26 003
Otomobil
C 26 008
Otomobil
C 26 013
Otomobil
C 26 014
Otomobil
C 26 015
Otomobil
C 26 018
Otomobil
C 26 021
Otomobil
C 26 022
Otomobil
C 26 100
Otomobil
C 26 1005
Agir Vasita
C 26 106
Otomobil
C 26 107
Otomobil
C 26 108
Otomobil
C 26 109
Otomobil
C 26 110/1
Otomobil
C 26 110/2
Otomobil
C 26 1100
Agir Vasita
C 26 1215
Agir Vasita
C 26 1220
Agir Vasita
C 26 126
Otomobil
C 26 133
Otomobil
C 26 138/1 KIT
Otomobil
C 26 151
Otomobil
C 26 168
Otomobil
C 26 168/1
Otomobil
C 26 168/2
Otomobil
C 26 170
Endüstriyel
C 26 175
Otomobil
C 26 176
Endüstriyel
C 26 206/1
Otomobil
C 26 240
Endüstriyel
C 26 270
Endüstriyel
C 26 275
Endüstriyel
C 26 315/1
Endüstriyel
C 26 315/4
Agir Vasita
C 26 773
Agir Vasita
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Agir Vasita
C 26 814
15,76
11,96
9,88
8,94
8,79
8,08
8,77
7,39
5,61
11,30
5,88
7,97
7,97
10,62
7,02
11,32
12,68
21,28
8,12
11,39
34,64
16,29
14,72
19,62
12,85
17,42
18,83
15,56
59,18
19,40
9,51
11,36
11,12
4,73
15,24
82,62
69,28
87,68
7,33
12,42
6,95
6,57
7,83
25,12
8,26
25,82
35,21
18,47
7,82
71,88
57,20
22,77
61,55
52,21
80,46
59,22
12
Not
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
C 26 980
Agir Vasita
C 2610
Otomobil
C 2617
Otomobil
C 2619
Otomobil
C 2620
Otomobil
C 2622
Otomobil
C 2626
Otomobil
C 2628
Otomobil
C 2630
Otomobil
C 2631
Otomobil
C 2632/1
Otomobil
C 2634/1
Otomobil
C 2634/2
Otomobil
C 2638/1
Otomobil
C 2645
Otomobil
C 2645/1
Otomobil
C 2649
Otomobil
C 2651
Endüstriyel
C 2653
Otomobil
C 2656
Otomobil
C 2657
Otomobil
C 2657/1
Otomobil
C 2658
Otomobil
C 2658/1
Otomobil
C 2666
Otomobil
C 2667/1
Otomobil
C 2668
Otomobil
C 2672/1
Otomobil
C 2673/1
Otomobil
C 2676
Otomobil
C 2679
Otomobil
C 2681
Otomobil
C 2682/1
Otomobil
C 2683
Otomobil
C 2687
Otomobil
C 2694
Otomobil
C 2695
Otomobil
C 2695/2
Otomobil
C 2696
Otomobil
C 2697
Otomobil
C 27 003
Otomobil
C 27 003/1
Otomobil
Otomobil
C 27 004
C 27 006
Otomobil
C 27 009
Otomobil
C 27 010
Otomobil
C 27 013
Otomobil
C 27 017
Otomobil
C 27 021
Otomobil
C 27 1020
Endüstriyel
C 27 103
Otomobil
C 27 105
Otomobil
C 27 1050
Agir Vasita
C 27 107
Otomobil
C 27 108
Otomobil
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Agir Vasita
C 27 1170
73,53
12,57
11,90
9,59
9,40
13,53
9,35
8,53
8,78
14,87
16,37
7,53
7,68
9,41
8,43
9,31
9,06
12,74
10,53
12,17
7,02
8,20
17,30
9,67
12,92
8,90
8,84
4,24
5,85
11,15
13,04
13,41
9,78
11,08
7,77
11,35
13,08
13,51
7,70
9,76
18,58
25,45
15,81
12,65
16,22
10,96
19,85
15,62
75,81
8,43
5,28
92,84
8,65
14,40
49,11
13
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Agir Vasita
C 27 1170/4
C 27 1170/6
Agir Vasita
C 27 124
Otomobil
C 27 124/1
Otomobil
C 27 125
Otomobil
C 27 1250/1
Agir Vasita
C 27 1318
Endüstriyel
C 27 1320/2
Agir Vasita
C 27 1320/3
Agir Vasita
C 27 1340
Agir Vasita
C 27 1390
Agir Vasita
C 27 1397
Agir Vasita
C 27 154/1
Otomobil
C 27 1581
Agir Vasita
C 27 161
Otomobil
C 27 181
Otomobil
C 27 192/1
Otomobil
C 27 230
Endüstriyel
C 27 321
Endüstriyel
C 27 380
Endüstriyel
C 27 585/3
Endüstriyel
C 27 998/3
Agir Vasita
C 27 998/5
Agir Vasita
C 2714
Otomobil
C 2715
Otomobil
C 2716
Otomobil
C 2726
Otomobil
C 2731/1
Otomobil
C 2733
Otomobil
C 2735
Otomobil
C 2736/1
Otomobil
C 2736/2
Otomobil
C 2740
Otomobil
C 2742
Otomobil
C 2743
Otomobil
C 2748
Otomobil
C 2749
Otomobil
C 2759/1
Otomobil
C 2760
Otomobil
C 2766
Otomobil
C 2771
Otomobil
C 2774
Otomobil
C 2774/1
Otomobil
C 2774/3 KIT
Otomobil
Otomobil
C 2775
C 2788
Otomobil
C 28 003
Agir Vasita
C 28 005
Otomobil
C 28 011
Otomobil
C 28 100
Otomobil
C 28 1045
Endüstriyel
C 28 105
Otomobil
C 28 110
Otomobil
C 28 122
Otomobil
C 28 1238
Endüstriyel
C
28
125
Fiyatlara KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
48,72
96,83
10,49
14,01
21,81
38,93
69,39
110,85
68,22
116,75
62,32
61,40
5,34
80,51
10,80
9,69
11,07
17,90
139,06
49,15
56,08
93,94
92,81
11,83
16,18
10,05
9,38
9,16
16,24
9,67
8,38
8,48
11,32
11,02
10,97
11,20
5,82
14,01
12,24
6,51
10,62
11,29
13,57
7,46
9,94
9,60
76,41
12,18
17,16
7,45
62,10
7,78
9,53
12,85
98,14
18,40
14
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
C 28 125/1
Otomobil
C 28 1275
Agir Vasita
C 28 1300
Endüstriyel
C 28 136/1
Otomobil
C 28 136/2
Otomobil
C 28 1440
Endüstriyel
Otomobil
C 28 145
C 28 1460
Endüstriyel
C 28 150
Otomobil
C 28 155
Otomobil
C 28 1580
Agir Vasita
C 28 160/1
Otomobil
C 28 162
Otomobil
C 28 191
Otomobil
C 28 214/1
Otomobil
Endüstriyel
C 28 357
C 28 715
Agir Vasita
C 28 750
Endüstriyel
C 28 848
Endüstriyel
C 28 950
Endüstriyel
C 28 960
Endüstriyel
C 2821
Otomobil
C 2826
Otomobil
C 2841
Otomobil
C 2846
Otomobil
C 2851
Otomobil
C 2852
Otomobil
C 2852/2
Otomobil
C 2859
Otomobil
C 2860
Otomobil
Endüstriyel
C 2860/3
C 2861-2
Otomobil
C 2863
Otomobil
C 2868
Otomobil
C 2872
Otomobil
C 2873/1
Otomobil
C 2874
Otomobil
C 2879
Otomobil
C 2880
Otomobil
C 2892
Otomobil
C 29 002
Otomobil
C 29 006
Otomobil
C 29 008
Otomobil
C 29 010
Agir Vasita
C 29 010 KIT
Agir Vasita
C 29 012
Otomobil
C 29 019
Otomobil
C 29 105
Otomobil
C 29 1055
Agir Vasita
C 29 117
Otomobil
C 29 118
Otomobil
C 29 121
Otomobil
C 29 1219/1
Agir Vasita
C 29 122/1
Otomobil
C 29 124
Otomobil
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
C 29 126/2
16,17
99,31
51,27
6,46
6,99
91,98
14,35
58,13
21,60
8,99
85,85
16,48
12,18
12,24
11,78
71,36
59,47
60,05
54,39
74,41
95,45
11,19
9,42
20,89
6,31
7,77
14,70
7,36
5,09
6,10
10,59
29,49
8,14
14,51
8,12
5,46
15,02
8,75
10,90
9,03
11,58
18,96
9,72
43,89
58,69
14,98
14,32
9,14
69,39
10,17
14,23
10,53
62,41
11,73
12,58
5,69
15
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
C 29 126/3
Otomobil
C 29 1290
Agir Vasita
C 29 132
Otomobil
C 29 1366/1
Agir Vasita
C 29 1410/2
Endüstriyel
C 29 1420
Endüstriyel
C 29 144
Otomobil
C 29 145
Otomobil
C 29 150
Otomobil
C 29 168
Otomobil
C 29 198
Otomobil
C 29 198/1
Otomobil
C 29 200
Otomobil
C 29 352/1
Endüstriyel
C 29 577
Endüstriyel
C 29 624/1
Endüstriyel
C 29 769
Endüstriyel
C 29 840
Endüstriyel
C 29 939
Agir Vasita
Otomobil
C 2931
C 2934
Otomobil
C 2936
Otomobil
C 2941
Otomobil
C 2942
Otomobil
C 2943
Otomobil
C 2944
Otomobil
C 2953/1
Otomobil
C 2957
Otomobil
C 2963/1
Otomobil
C 2964
Otomobil
C 2966
Otomobil
C 2974
Otomobil
C 2975
Otomobil
C 2981
Otomobil
C 2982 KIT
Otomobil
C 2987/1
Otomobil
C 2991
Otomobil
C 2991/1
Otomobil
C 2991/2
Otomobil
C 2998
Otomobil
C 2998/5 X
Otomobil
C 2999
Otomobil
C 30 003
Otomobil
C 30 004
Otomobil
C 30 005
Otomobil
C 30 008
Otomobil
C 30 010
Endüstriyel
C 30 011
Otomobil
C 30 012
Otomobil
C 30 013
Otomobil
C 30 115
Otomobil
C 30 1184
Agir Vasita
C 30 1185
Agir Vasita
C 30 122
Otomobil
C 30 1240
Agir Vasita
C 30 1240/1
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Agir Vasita
29,10
80,84
15,24
47,02
46,62
57,66
6,20
18,63
17,07
10,67
7,28
9,31
13,69
55,37
62,05
58,63
34,71
48,06
48,16
12,19
16,64
20,17
13,99
6,53
10,61
8,73
11,26
11,26
10,31
9,00
9,14
9,98
10,94
9,71
7,64
11,90
11,29
8,06
6,47
10,71
7,25
9,25
17,78
16,37
15,92
15,19
33,70
26,77
32,64
18,04
20,44
80,69
88,51
8,74
39,74
47,00
16
Not
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
C 30 125
Otomobil
C 30 125/1
Otomobil
C 30 125/2
Otomobil
C 30 125/3
Otomobil
C 30 130
Otomobil
C 30 130/1
Otomobil
C 30 130/2
Otomobil
C 30 1330
Endüstriyel
C 30 1345
Endüstriyel
C 30 135
Otomobil
C 30 1353
Agir Vasita
C 30 1359
Agir Vasita
C 30 138
Otomobil
C 30 138/1
Otomobil
C 30 139
Otomobil
C 30 150 X
Endüstriyel
C 30 1500
Agir Vasita
C 30 1500/1
Agir Vasita
C 30 153/1
Otomobil
C 30 153/2
Otomobil
C 30 1530
Endüstriyel
C 30 1537
Agir Vasita
C 30 154
Endüstriyel
C 30 161
Otomobil
C 30 163
Otomobil
C 30 170
Otomobil
C 30 170/1
Otomobil
C 30 171
Otomobil
C 30 1730
Endüstriyel
C 30 1730/1
Endüstriyel
C 30 189
Otomobil
C 30 189/1
Otomobil
C 30 190
Otomobil
C 30 195
Otomobil
C 30 195/2
Otomobil
C 30 198
Otomobil
Endüstriyel
C 30 375
C 30 400/1
Endüstriyel
Endüstriyel
C 30 500
C 30 630
Agir Vasita
C 30 683
Endüstriyel
C 30 703
Agir Vasita
C 30 810/2
Endüstriyel
Endüstriyel
C 30 810/3
C 30 850/11
Endüstriyel
C 30 850/2
Agir Vasita
C 30 850/3
Agir Vasita
C 30 850/5
Endüstriyel
C 30 850/6
Endüstriyel
C 30 850/7
Agir Vasita
C 30 850/8
Agir Vasita
C 30 873
Endüstriyel
C 30 880/2
Agir Vasita
C 30 883/1
Endüstriyel
Endüstriyel
C 30 899
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
C 3027/1
12,48
5,66
11,20
10,47
5,95
8,70
9,51
88,68
66,43
26,14
42,19
61,55
13,40
13,59
12,75
47,54
46,96
97,68
15,93
15,70
85,22
64,51
22,05
9,55
13,59
16,45
18,36
14,63
52,53
141,40
19,63
15,24
15,66
11,63
6,49
31,30
174,69
61,24
48,12
36,76
34,90
41,23
92,50
94,86
59,02
34,85
56,58
51,47
48,11
106,49
157,40
76,02
59,75
53,98
17,63
17
Not
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 3028
Otomobil
C 3032/1
Otomobil
C 3033
Otomobil
C 3034
Otomobil
C 3042
Otomobil
C 3042/1
Otomobil
C 3044
Otomobil
C 3051/1
Otomobil
C 3055
Otomobil
C 3065
Otomobil
C 3073
Otomobil
C 3078
Otomobil
C 3082
Otomobil
C 3082/5
Otomobil
C 3083
Otomobil
C 3083/1
Otomobil
C 3087/2
Otomobil
C 3088/1
Otomobil
C 3090
Otomobil
C 3090/1
Otomobil
C 3091
Otomobil
Otomobil
C 3093
Otomobil
C 3093/1
C 31
Endüstriyel
C 31 002
Otomobil
C 31 007
Otomobil
C 31 013
Agir Vasita
Otomobil
C 31 101
C 31 101/1
Otomobil
C 31 104
Otomobil
C 31 1093/2
Agir Vasita
C 31 116
Otomobil
C 31 1170
Agir Vasita
C 31 1195
Endüstriyel
C 31 1195/1
Endüstriyel
C 31 121
Otomobil
C 31 122
Otomobil
Endüstriyel
C 31 1226
Agir Vasita
C 31 1226/1
C 31 1238
Agir Vasita
C 31 1254
Agir Vasita
C 31 1255
Agir Vasita
Agir Vasita
C 31 1256
C 31 1256/1
Endüstriyel
C 31 126
Otomobil
C 31 130
Otomobil
C 31 1310
Agir Vasita
C 31 1345/1
Agir Vasita
C 31 1410
Agir Vasita
C 31 1414
Agir Vasita
C 31 143
Otomobil
C 31 144
Otomobil
C 31 145
Otomobil
C 31 149
Otomobil
C 31 1495
Agir Vasita
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
C 31 152/1
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
8,45
7,10
17,44
7,97
8,53
7,50
7,82
9,51
8,69
25,89
10,12
7,57
17,40
7,47
11,37
9,62
4,95
13,09
14,88
14,98
16,28
8,14
26,46
8,20
26,26
24,59
65,51
13,79
8,85
17,57
50,86
13,97
64,81
72,38
73,37
13,61
15,56
65,10
56,79
48,01
65,55
62,22
62,72
13,22
31,48
60,65
52,05
50,04
50,93
19,86
11,89
13,03
12,66
56,88
6,48
18
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
C 31 1670
Endüstriyel
C 31 190
Otomobil
C 31 1900
Agir Vasita
C 31 195
Otomobil
C 31 196
Otomobil
C 31 220
Endüstriyel
C 31 980
Agir Vasita
C 31/1
Endüstriyel
C 3118
Otomobil
C 3126
Otomobil
C 3132
Otomobil
C 3136
Otomobil
C 3145
Otomobil
C 3166
Otomobil
C 3167/1
Otomobil
C 3170/1-2
Otomobil
C 3173
Otomobil
C 3177
Otomobil
C 3178
Otomobil
C 3184
Otomobil
C 3188
Otomobil
Endüstriyel
C 32
C 32 003
Otomobil
C 32 005
Otomobil
C 32 008
Otomobil
C 32 010
Otomobil
C 32 013
Otomobil
C 32 108
Otomobil
C 32 1170
Endüstriyel
C 32 119
Otomobil
C 32 120
Otomobil
C 32 120/1
Otomobil
C 32 123
Otomobil
Otomobil
C 32 123/1
C 32 130
Otomobil
C 32 140/1
Otomobil
C 32 1420/2
Agir Vasita
C 32 1447
Agir Vasita
C 32 1500
Agir Vasita
C 32 154
Otomobil
C 32 154/1
Otomobil
C 32 164
Otomobil
C 32 1700/2
Endüstriyel
C 32 1752
Agir Vasita
C 32 1752/1
Agir Vasita
C 32 1900
Endüstriyel
C 32 191
Otomobil
C 32 191/1
Otomobil
C 32 199
Agir Vasita
C 32 293
Agir Vasita
C 32 338
Otomobil
C 32 338/1
Otomobil
C 32/3 (4)
Endüstriyel
C 32/4 (4)
Endüstriyel
Otomobil
C 3210
Fiyatlara
C 3220KDV dahil değildir. Otomobil
77,90
18,00
91,46
11,66
21,24
18,77
37,77
8,67
14,12
9,27
16,40
15,74
36,48
11,51
5,60
30,05
6,31
13,59
8,59
9,86
9,27
11,53
16,21
15,12
12,31
18,95
17,05
7,90
51,69
11,16
10,88
6,30
7,33
10,93
9,93
14,16
67,37
66,58
15,52
7,10
9,37
51,80
55,41
90,64
8,15
11,15
19,55
19,47
8,61
12,78
13,95
14,94
19
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 3230
Otomobil
C 3233
Otomobil
C 3251/1
Otomobil
C 3260
Otomobil
C 3261
Otomobil
C 3270
Otomobil
C 3273
Otomobil
C 3275
Otomobil
C 3282
Otomobil
C 3284/2
Otomobil
C 33 (4)
Endüstriyel
C 33 001
Otomobil
C 33 1015
Agir Vasita
Otomobil
C 33 102
C 33 106
Otomobil
C 33 125
Otomobil
C 33 130
Otomobil
C 33 1305
Agir Vasita
Agir Vasita
C 33 1460/1
C 33 1465/1
Agir Vasita
C 33 1476
Agir Vasita
C 33 156
Otomobil
C 33 156/1
Otomobil
C 33 1600/2
Agir Vasita
C 33 1605
Agir Vasita
Agir Vasita
C 33 1630/2
C 33 1840
Agir Vasita
C 33 189
Otomobil
C 33 189/1
Otomobil
C 33 194
Otomobil
C 33 220
Otomobil
C 33 2200
Endüstriyel
C 33 256
Otomobil
C 33 920
Endüstriyel
C 33 920/3
Endüstriyel
C 33 920/5
Agir Vasita
C 33 920/6
Endüstriyel
C 33 922
Agir Vasita
C 33/1 (4)
Endüstriyel
C 3318
Otomobil
C 3324
Otomobil
C 3336/1
Otomobil
Otomobil
C 3338
C 3347
Otomobil
C 3361-2
Otomobil
C 3366
Otomobil
C 3377
Otomobil
C 3383
Otomobil
C 3383/1
Otomobil
C 3388
Otomobil
C 3394
Otomobil
C 3397
Otomobil
C 34 100
Otomobil
C 34 104
Otomobil
C 34 109
Otomobil
C 34 109/2
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
17,40
€
9,59
€
3,46
€
7,58
€
12,12
€
12,32
€
17,11
€
9,27
€
6,56
€
11,31
€
8,24
€
31,30
€
45,33
€
8,04
€
15,01
€
11,27
€
7,70
€
100,37
€
60,96
€
77,46
€
66,04
€
6,34
€
12,13
€
61,96
€
99,84
€
96,00
€
61,95
€
11,41
€
10,83
€
17,99
€
12,96
€
89,45
€
10,63
€
273,06
€
64,89
€
96,78
€
67,39
€
73,87
€
5,30
€
16,27
€
12,73
€
9,62
€
9,62
€
19,73
€
17,15
€
12,65
€
5,60
€
12,22
€
7,38
€
9,02
€
7,08
€
16,49
€
8,49
€
17,73
€
6,22
€
11,44
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
20
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 34 110
Otomobil
C 34 116
Otomobil
C 34 116/1
Otomobil
C 34 1500/1
Agir Vasita
C 34 175
Otomobil
C 34 175/1
Otomobil
C 34 200
Otomobil
C 34 430
Agir Vasita
C 3459
Otomobil
C 3461
Otomobil
C 3463
Otomobil
C 3468/1
Otomobil
C 3471
Otomobil
Otomobil
C 3474
C 3475
Otomobil
C 3479
Otomobil
C 3483/1
Otomobil
C 3484
Otomobil
C 3485/2
Otomobil
C 3495
Otomobil
C 3498
Otomobil
C 35 003
Otomobil
C 35 004
Otomobil
C 35 005
Otomobil
C 35 006
Otomobil
C 35 009
Otomobil
C 35 110
Otomobil
C 35 111
Endüstriyel
C 35 118
Otomobil
C 35 124
Otomobil
C 35 126
Otomobil
C 35 134
Otomobil
C 35 140
Otomobil
C 35 148
Otomobil
C 35 154
Otomobil
C 35 154/1
Otomobil
C 35 156
Otomobil
C 35 157
Otomobil
C 35 1592
Agir Vasita
C 35 160/1
Otomobil
C 35 177
Otomobil
C 35 215
Otomobil
C 3534
Otomobil
C 3555
Otomobil
C 3569
Otomobil
C 3575
Otomobil
C 3576
Endüstriyel
C 3578
Otomobil
C 3585
Otomobil
C 3594
Otomobil
C 3594/1
Otomobil
C 3597
Otomobil
C 36 001
Otomobil
C 36 002
Otomobil
C 36 003
Otomobil
C 36 004
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
14,42
7,65
6,51
62,56
9,14
21,41
18,17
52,86
8,48
9,81
9,27
4,54
4,10
22,51
13,61
8,69
12,24
5,93
9,23
10,36
28,16
25,45
28,42
9,78
11,52
19,82
18,81
16,45
13,55
20,38
10,90
16,20
12,89
7,96
12,79
12,53
14,35
49,17
13,88
17,32
15,96
12,10
9,07
11,60
17,85
6,78
18,78
8,98
6,52
8,63
12,10
9,96
13,96
21,42
21
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
C 36 006
C 36 006/1
C 36 010
C 36 011
C 36 013
C 36 1142
C 36 145
C 36 157
C 36 168
C 36 172
C 36 1820
C 36 188
C 36 188/1
C 36 221
C 36 840
C 36 840/3
C 3665
C 3687
C 3689
C 3698/3-2
C 37
C 37 005
C 37 100
C 37 107
C 37 114
C 37 132
C 37 145
C 37 148
C 37 153
C 37 153/1
C 37 157
C 37 1930
C 37 2070/2
C 37 2680
C 37 2680/2
C 3725
C 3747
C 3766
C 38 001
C 38 116
C 38 1365
C 38 145
C 38 161
C 38 163/1
C 38 163/2
C 3873
C 3874
C 3875
C 3875/1
C 3877/1
C 3880
C 39 002
C 39 108
C 39 160/1
C 39 161
Segment
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Otomobil
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Agir Vasita
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
9,78
7,86
104,19
9,96
73,55
20,32
31,66
16,34
26,15
92,15
13,34
16,47
15,93
61,22
43,00
12,00
12,97
13,75
15,87
12,33
17,02
13,22
7,76
25,47
7,72
20,32
11,10
7,13
9,67
16,95
115,23
82,22
81,22
20,15
19,32
15,23
14,45
14,35
99,34
10,04
16,73
8,48
31,48
7,91
10,49
4,83
17,30
5,76
9,96
15,45
8,36
12,63
11,11
22
Not
Üretimden kaldırılmıştır
C 35 006 ve C 36 006 Yerine
Üretimden kaldırılmıştır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
32,31
€
10,08
€
17,62
€
19,65
€
29,58
€
31,84
€
8,25
€
8,55
€
488,31
€
16,37
€
19,28
€
34,50
€
24,59
€
74,14
€
87,22
€
15,63
€
10,80
€
7,83
€
13,31
€
10,47
€
88,97
€
14,11
€
14,44
€
13,93
€
11,70
€
22,02
€
51,53
€
77,77
€
9,03
€
11,44
€
11,26
€
10,19
€
46,03
€
11,83
€
7,56
€
12,56
€
216,96
€
28,21
€
12,10
€
€
11,96
€
12,55
€
12,55
€
14,77
€
28,34
€
33,77
€
12,01
€
€
€
26,15
€
9,05
€
9,42
€
219,96
€
209,94
€
1.031,04
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
23
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
C 39 201
Otomobil
Otomobil
C 39 219
C 3975/1
Otomobil
Endüstriyel
C 3993
C 40 001
Otomobil
C 40 002
Otomobil
C 40 107
Otomobil
C 40 124
Otomobil
C 40 1460
Endüstriyel
C 40 163
Otomobil
C 40 174
Otomobil
Otomobil
C 40 193
C 4019
Agir Vasita
C 41 001
Agir Vasita
C 41 001 KIT
Agir Vasita
C 41 002
Otomobil
Otomobil
C 41 110
C 41 121
Otomobil
C 41 123
Otomobil
C 41 173
Otomobil
C 41 1776
Agir Vasita
Endüstriyel
C 410
C 411
Endüstriyel
C 4190
Otomobil
C 4190/1
Otomobil
C 42 098
Otomobil
C 42 1404
Agir Vasita
Agir Vasita
C 42 1729
C 42 192/1
Otomobil
C 42/1
Endüstriyel
C 42/2
Endüstriyel
Endüstriyel
C 420
C 4265
Otomobil
C 4287/1
Otomobil
C 4287/2
Otomobil
Endüstriyel
C 43
C 43 1090
Endüstriyel
C 43 139
Otomobil
C 43/1
Endüstriyel
Endüstriyel
C 43/3 (4)
C 4312/1
Otomobil
C 4371/1
Otomobil
C 4371/2
Otomobil
C 4373
Otomobil
C 4373/1
Otomobil
Otomobil
C 4373/2
C 44
Endüstriyel
C 44/2
Endüstriyel
C 44/6 (4)
Endüstriyel
C 44/7 (4)
Endüstriyel
C 4476
Otomobil
C 4499
Otomobil
C 45 2695
Endüstriyel
C 45 3265
Endüstriyel
C 45 4444
Endüstriyel
C 45/2 KDV
(4) dahil değildir.Endüstriyel
Fiyatlara
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014 - C 41 1776 Yerine
Yeni Ürün - Nisan 2014 - C 41 1776 Yerine
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
C 46
C 46 150
C 4692
C 4694
C 47 109
C 48
C 48 140
C 48 183
C 48/2 (4)
C 5082
C 5082/2
C 51 001
C 52 107
C 52/1
C 54 165
C 55 (4)
C 55 102
C 56/1 (4)
C 57 3754
C 58 185/1
C 60 148
C 60 230
C 60 345
C 61 2754
C 610/2
C 612/1
C 630
C 64 1500/1
C 64/1
C 64/2
C 64/3
C 65/4
C 66
C 66/1
C 68 001
C 69 226
C 69/1
C 710/1
C 711
C 711/1
C 711/2
C 713
C 713/1
C 716 X
C 717/1
C 718
C 74
C 75
C 75/1
C 75/2
C 75/4
C 76/2
C 77/7
C 78
C 78/2
C 78/6
Segment
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Agir Vasita
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Endüstriyel
Agir Vasita
Agir Vasita
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Agir Vasita
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Agir Vasita
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Agir Vasita
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13,97
11,17
9,73
22,05
10,76
14,84
14,94
10,36
12,42
11,69
11,22
40,02
10,99
21,71
19,06
31,72
16,68
13,52
1.086,79
11,29
18,80
15,42
22,54
613,98
16,90
22,95
10,39
142,77
12,00
9,10
12,28
13,51
12,38
12,19
21,28
32,52
12,94
13,83
17,87
8,34
5,66
18,10
7,42
38,87
18,28
20,02
15,79
6,78
13,69
16,37
9,32
9,31
43,97
12,35
13,51
65,24
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
24
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
C 79/1
Endüstriyel
C 8005
Endüstriyel
C 811
Agir Vasita
C 816/2
Motosiklet
C 824
Endüstriyel
C 825
Endüstriyel
C 88
Motosiklet
C 89/1
Endüstriyel
C 912
Endüstriyel
C 913/1
Agir Vasita
C 914
Endüstriyel
C 934
Endüstriyel
C 934 X
Endüstriyel
C 940
Endüstriyel
C 944
Agir Vasita
C 946/2
Endüstriyel
CF 10 001
Endüstriyel
CF 100
Endüstriyel
CF 1000
Endüstriyel
CF 1111/2
Endüstriyel
CF 1122
Endüstriyel
CF 1127
Endüstriyel
CF 1133
Endüstriyel
CF 1140/2
Endüstriyel
CF 1141/2
Endüstriyel
CF 1200
Endüstriyel
CF 1240
Endüstriyel
CF 1250
Endüstriyel
CF 1260
Endüstriyel
CF 1273
Endüstriyel
CF 13 110
Endüstriyel
CF 1300
Endüstriyel
CF 1313
Endüstriyel
CF 1320
Agir Vasita
CF 1350
Endüstriyel
CF 1398
Endüstriyel
CF 14 002
Endüstriyel
CF 14 145/2
Endüstriyel
CF 1413
Endüstriyel
CF 1414
Endüstriyel
CF 1420
Endüstriyel
CF 1430
Endüstriyel
CF 1440
Endüstriyel
CF 1470
Endüstriyel
CF 1480
Endüstriyel
CF 15 116/2
Endüstriyel
CF 15 121
Endüstriyel
CF 15 136
Endüstriyel
CF 15 158
Endüstriyel
CF 1500/1
Agir Vasita
CF 1510/1
Agir Vasita
CF 1570
Agir Vasita
CF 1574
Endüstriyel
CF 16 158
Endüstriyel
CF 16 166
Endüstriyel
CF
16
219
Fiyatlara KDV dahil değildir.Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
13,77
12,74
17,96
8,82
19,97
20,20
10,33
13,70
16,91
15,14
13,12
20,79
20,79
34,86
20,30
15,59
56,30
20,69
15,36
19,29
28,69
39,32
31,10
16,04
12,72
18,65
122,55
69,00
58,89
24,34
21,36
39,68
56,00
68,09
37,53
37,37
44,11
27,07
30,14
48,78
58,89
67,07
61,77
70,63
72,54
21,27
29,20
22,52
38,64
48,11
57,21
37,91
25,73
41,96
52,09
49,63
25
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - C 934 Yerine
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
CF 1600
Agir Vasita
CF 1610
Agir Vasita
CF 1620
Agir Vasita
CF 1631
Endüstriyel
CF 1640
Agir Vasita
CF 1650
Agir Vasita
CF 1652
Agir Vasita
CF 1720
Agir Vasita
CF 18 190/2
Endüstriyel
CF 18 202
Agir Vasita
CF 18 211
Endüstriyel
CF 1800
Agir Vasita
CF 1820
Endüstriyel
CF 1830
Agir Vasita
CF 1840
Endüstriyel
CF 19 157
Agir Vasita
CF 19 186
Endüstriyel
CF 19 215
Endüstriyel
CF 1940
Agir Vasita
CF 20 001
Agir Vasita
CF 200
Endüstriyel
CF 2000/1
Agir Vasita
CF 21 239
Endüstriyel
CF 2100
Endüstriyel
CF 2100/1
Agir Vasita
CF 2120
Endüstriyel
CF 2125
Endüstriyel
CF 2125/1
Endüstriyel
CF 2135
Endüstriyel
CF 2135/1
Endüstriyel
CF 22 269
Endüstriyel
CF 23 001
Endüstriyel
CF 23 398
Endüstriyel
CF 23 430
Endüstriyel
CF 23 430/2
Endüstriyel
CF 23 550/2
Endüstriyel
CF 2530
Endüstriyel
CF 2550
Endüstriyel
CF 2631
Endüstriyel
CF 2864
Endüstriyel
CF 30 100
Endüstriyel
CF 300
Endüstriyel
CF 3240
Endüstriyel
Agir Vasita
CF 3300
CF 400
Endüstriyel
CF 450
Endüstriyel
CF 450/1
Endüstriyel
Endüstriyel
CF 50
CF 500
Endüstriyel
CF 5001
Endüstriyel
CF 5002
Endüstriyel
CF 52/2
Endüstriyel
CF 600
Endüstriyel
CF 6001
Endüstriyel
CF 610
Endüstriyel
Fiyatlara
CF 65/2KDV dahil değildir.Endüstriyel
27,92
49,21
29,80
77,58
34,54
86,67
33,47
28,55
32,91
32,19
24,91
145,09
203,40
145,48
26,85
31,75
42,06
118,61
56,76
23,44
46,75
63,26
78,49
68,07
29,54
17,15
42,09
51,69
17,71
57,93
60,67
127,99
45,50
58,01
29,99
52,44
46,39
66,18
33,11
25,25
66,76
121,95
29,27
34,87
39,77
17,38
26,08
16,56
10,48
13,84
27,77
21,76
35,93
14,74
26
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
CF 700
Endüstriyel
CF 7001
Endüstriyel
CF 710
Endüstriyel
CF 711
Endüstriyel
CF 75/1
Endüstriyel
CF 75/2
Endüstriyel
CF 800
Endüstriyel
CF 810
Endüstriyel
CF 811
Endüstriyel
CF 820
Endüstriyel
CF 821
Endüstriyel
CF 830
Endüstriyel
CF 84 X
Endüstriyel
CF 840
Endüstriyel
CF 850/2
Endüstriyel
CF 87
Endüstriyel
CF 922
Endüstriyel
CF 923
Endüstriyel
CF 924
Endüstriyel
CF 930
Endüstriyel
CF 940/1
Endüstriyel
CF 950
Endüstriyel
CF 97/2
Endüstriyel
CF 970
Endüstriyel
CF 980/2
Endüstriyel
CF 99
Endüstriyel
CF 990
Agir Vasita
CF 990/2
Endüstriyel
CP 1130
Endüstriyel
CP 23 210
Endüstriyel
CP 25 001
Agir Vasita
CP 25 150
Endüstriyel
CP 26 295
Endüstriyel
CP 29 550
Endüstriyel
CP 33 280
Endüstriyel
CP 33 300
Endüstriyel
CP 33 540
Endüstriyel
CP 34 360
Endüstriyel
CP 50 001
Agir Vasita
CP 50 002
Agir Vasita
CU 1006-2
Otomobil
CU 1009
Otomobil
CU 108 001 (4)
Agir Vasita
CU 12 001
Otomobil
CU 149 0021-2
Agir Vasita
CU 15 001
Otomobil
CU 1519
Otomobil
CU 1526
Otomobil
CU 1546
Otomobil
CU 155 0037 (4)
Agir Vasita
CU 156 0022-2
Agir Vasita
CU 16 001
Otomobil
Endüstriyel
CU 16 400
CU 1629
Otomobil
CU 164 0024-2
Agir Vasita
Fiyatlara
KDV
dahil
değildir.
CU 17 001
Otomobil
16,30
35,93
59,35
22,89
23,40
16,12
14,47
74,44
22,31
22,07
26,99
23,71
17,34
25,06
11,59
16,88
24,48
28,69
16,10
21,90
15,72
25,92
13,06
32,15
19,25
31,78
19,47
16,90
28,01
56,44
55,45
64,94
62,32
78,61
99,82
73,27
109,58
121,38
203,68
157,54
26,98
15,93
2,30
5,20
20,57
16,79
17,04
16,53
7,36
51,70
14,82
31,05
20,48
102,51
23,20
27
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
CU 1719
Otomobil
CU 1720-2
Otomobil
CU 1721-2
Otomobil
CU 1722
Agir Vasita
CU 1738
Otomobil
CU 18 000-2
Otomobil
CU 1806-2
Otomobil
CU 1811-2
Otomobil
Otomobil
CU 1823
CU 1827
Otomobil
CU 1828
Otomobil
CU 1829
Otomobil
CU 1830
Otomobil
CU 1835
Otomobil
CU 1836
Endüstriyel
CU 1836/1
Endüstriyel
CU 19 000-3
Otomobil
CU 19 001
Otomobil
CU 19 002
Otomobil
CU 19 004
Otomobil
CU 19 004-2
Otomobil
CU 1910
Otomobil
CU 1912
Otomobil
CU 1915
Otomobil
CU 1919
Otomobil
CU 1930-2
Endüstriyel
CU 1931-2
Otomobil
CU 1936
Otomobil
CU 20 005-2
Otomobil
CU 20 006
Otomobil
CU 20 010
Otomobil
CU 2012
Otomobil
CU 2015
Otomobil
CU 2026
Otomobil
CU 2027
Otomobil
CU 2028
Otomobil
CU 2033-2
Otomobil
CU 2035
Otomobil
CU 2038
Otomobil
CU 2040
Otomobil
CU 2043
Otomobil
CU 21 000-2
Otomobil
CU 21 001-2
Otomobil
CU 21 003
Otomobil
CU 21 004
Otomobil
CU 21 005-2
Otomobil
CU 2101
Agir Vasita
CU 2106-2
Otomobil
CU 2129
Otomobil
CU 2131
Otomobil
CU 2136
Endüstriyel
CU 2137
Otomobil
CU 2138
Otomobil
CU 2141
Otomobil
CU 2143
Otomobil
CU
2145
Fiyatlara KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
14,64
33,92
58,60
15,57
9,03
37,68
22,17
21,62
9,43
12,24
15,38
13,62
9,06
9,09
56,44
54,17
18,84
16,64
14,91
18,23
20,12
11,10
15,94
16,22
25,75
40,46
39,90
42,64
20,59
15,14
25,14
16,27
17,97
8,31
29,60
23,58
18,44
16,22
16,47
18,78
20,76
7,84
29,22
12,39
19,62
23,06
9,55
14,42
26,34
10,25
9,63
13,08
27,30
32,27
9,54
31,33
28
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014 - CU 19 004-2 yerine
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
CU 2146
Agir Vasita
CU 2149
Otomobil
CU 2184
Agir Vasita
CU 22 001-2
Otomobil
CU 22 002-2
Otomobil
CU 22 003
Otomobil
CU 22 004
Otomobil
CU 22 009-2
Otomobil
CU 22 010
Otomobil
CU 22 011
Otomobil
CU 22 013
Otomobil
CU 2214-2
Otomobil
CU 2216-2
Otomobil
CU 2217-2
Endüstriyel
CU 2218
Agir Vasita
CU 2224-2
Otomobil
CU 2225
Otomobil
CU 2227
Otomobil
CU 2232
Otomobil
CU 2240
Otomobil
CU 2243
Otomobil
CU 2245
Otomobil
CU 2252
Otomobil
CU 2253
Otomobil
CU 23 000-2
Otomobil
CU 23 001-2
Otomobil
CU 23 003
Otomobil
CU 23 009
Otomobil
CU 23 010
Otomobil
CU 23 011
Otomobil
CU 2303
Agir Vasita
CU 2304
Agir Vasita
CU 2316
Otomobil
CU 2317
Otomobil
CU 2326
Otomobil
CU 2327-2
Otomobil
CU 2329
Otomobil
CU 2330
Otomobil
Otomobil
CU 2331
CU 2335
Otomobil
CU 2336
Otomobil
CU 2337
Otomobil
CU 2337/1
Otomobil
CU 2338
Otomobil
CU 2339
Otomobil
CU 2344
Otomobil
CU 2345
Otomobil
CU 2349
Otomobil
CU 2351
Otomobil
CU 2356
Otomobil
CU 2358
Otomobil
CU 2362
Otomobil
Otomobil
CU 24 000-2
CU 24 001
Otomobil
CU 24 004
Otomobil
CU 24 005
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
11,51
15,06
11,82
17,07
32,42
17,20
20,21
15,20
4,41
15,94
8,61
11,13
36,37
51,96
5,33
29,76
6,82
17,57
32,12
10,63
9,34
6,47
23,05
14,75
15,30
13,63
16,43
18,55
14,12
14,86
10,50
12,26
7,53
16,89
15,86
10,53
20,85
23,15
26,08
5,79
23,37
23,07
16,98
14,43
14,55
15,09
10,06
11,31
24,28
26,97
26,63
20,28
34,79
12,06
12,60
29
Not
CU 2252 Yerine
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
CU 2418-2
Otomobil
CU 2422
Otomobil
CU 2423
Otomobil
CU 2424
Otomobil
CU 2425
Otomobil
CU 2430
Otomobil
CU 2431
Otomobil
CU 2433
Otomobil
CU 2434
Otomobil
CU 2435
Otomobil
CU 2436
Otomobil
CU 2440
Otomobil
CU 2442
Otomobil
CU 2450
Otomobil
CU 2454
Otomobil
CU 25 001
Otomobil
CU 25 002
Otomobil
CU 25 007
Otomobil
CU 25 008-2
Otomobil
CU 2504
Otomobil
CU 2506-2
Otomobil
CU 2513
Otomobil
CU 2516
Otomobil
CU 2520
Otomobil
CU 2521-2
Otomobil
CU 2525
Otomobil
CU 2525/1
Otomobil
CU 2530
Otomobil
CU 2532
Otomobil
Otomobil
CU 2533-2
CU 2534
Agir Vasita
CU 2542-2
Otomobil
CU 2544
Otomobil
CU 2545
Otomobil
CU 2559
Otomobil
CU 2567
Endüstriyel
CU 2582
Endüstriyel
CU 26 000-2
Otomobil
CU 26 001
Otomobil
CU 26 008-2
Otomobil
CU 26 010
Otomobil
CU 26 017
Otomobil
CU 2603 (10)
Otomobil
CU 2603-10
Otomobil
CU 2620
Otomobil
CU 2622
Otomobil
CU 2623
Otomobil
CU 2628
Otomobil
CU 2629
Otomobil
CU 2630
Otomobil
CU 2631
Otomobil
CU 2634
Otomobil
CU 2640
Otomobil
CU 2642
Otomobil
CU 2645
Otomobil
Fiyatlara
KDV
dahil
değildir.
CU 2647
Otomobil
21,41
13,80
32,58
5,76
13,91
18,36
10,04
11,45
16,99
12,38
14,59
8,50
11,12
8,43
8,54
22,78
13,24
14,95
14,56
13,13
18,36
14,89
17,20
29,50
25,57
12,74
14,57
14,78
7,91
40,33
18,13
47,74
27,69
7,81
17,29
17,63
25,55
23,02
23,25
21,99
19,34
14,98
5,70
19,04
38,90
16,48
22,57
17,67
14,65
20,04
39,63
10,38
26,37
19,62
30
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
CU 2650
Otomobil
CU 2672
Otomobil
CU 2680
Otomobil
CU 27 003
Agir Vasita
CU 27 007
Otomobil
CU 27 008
Otomobil
CU 2709
Otomobil
CU 2733
Otomobil
CU 2734
Otomobil
CU 2736-2
Otomobil
CU 2745-2
Otomobil
CU 2746
Otomobil
CU 2747
Otomobil
CU 2750
Otomobil
CU 2757
Otomobil
CU 2785
Agir Vasita
CU 2808-2
Otomobil
CU 2835
Otomobil
CU 2839
Otomobil
CU 2841
Otomobil
CU 2842
Otomobil
CU 2855
Otomobil
CU 2855/1
Otomobil
CU 2861
Otomobil
CU 2882
Otomobil
CU 2897
Otomobil
CU 29 001
Otomobil
CU 29 002-2
Otomobil
CU 29 003-2
Otomobil
CU 29 154
Endüstriyel
CU 2910
Endüstriyel
CU 2916
Agir Vasita
CU 2930
Otomobil
CU 2939
Otomobil
CU 2940
Otomobil
CU 2941-2
Otomobil
Otomobil
CU 2945
CU 2949-2
Otomobil
CU 2951
Otomobil
CU 2951/1
Otomobil
CU 2952
Otomobil
CU 2956
Otomobil
CU 30 004
Otomobil
CU 30 199
Endüstriyel
CU 3001
Agir Vasita
CU 3020
Otomobil
CU 3023-2
Otomobil
CU 3032
Otomobil
CU 3037
Otomobil
Otomobil
CU 3039-2
CU 3040
Otomobil
CU 3054
Otomobil
CU 3059
Otomobil
CU 31 001
Agir Vasita
CU 31 152
Endüstriyel
CU 3124-2
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
11,90
8,00
8,51
18,45
24,59
18,70
13,44
25,81
10,92
36,09
9,96
27,92
23,85
14,99
9,86
11,46
40,10
10,25
16,98
36,60
6,06
27,71
27,94
15,38
5,38
9,55
38,57
16,59
10,24
24,30
29,31
7,75
10,88
6,45
7,29
51,99
5,78
24,93
7,38
20,34
9,50
19,85
15,35
27,28
10,53
15,49
20,08
10,75
8,36
10,24
28,93
7,21
9,54
15,20
22,12
36,46
31
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - CU 3039-2 yerine
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
CU 3125
Endüstriyel
CU 3132
Agir Vasita
CU 3136
Otomobil
CU 3138
Otomobil
CU 3139
Otomobil
CU 3172
Otomobil
CU 3172/1
Otomobil
CU 3192
Otomobil
CU 32 001
Agir Vasita
CU 32 002
Agir Vasita
CU 3240
Otomobil
CU 3243 (12)
Agir Vasita
CU 33 128
Endüstriyel
CU 3318
Otomobil
CU 3337
Otomobil
CU 3338
Otomobil
CU 3340
Otomobil
CU 3350
Otomobil
CU 3360
Otomobil
CU 34 105
Endüstriyel
CU 34 117
Endüstriyel
CU 3403 (10)
Agir Vasita
CU 3411
Otomobil
CU 3415
Agir Vasita
CU 3423
Agir Vasita
CU 3435
Otomobil
CU 3448
Otomobil
CU 3454
Otomobil
CU 3455
Otomobil
CU 3461
Otomobil
CU 3461/1
Otomobil
CU 3466
Agir Vasita
CU 3474
Endüstriyel
CU 3478
Agir Vasita
CU 3518
Otomobil
CU 3540
Otomobil
CU 3554
Otomobil
CU 3562
Otomobil
CU 3564
Endüstriyel
CU 3567
Otomobil
CU 3569
Otomobil
CU 36 221
Endüstriyel
CU 3642-2
Otomobil
CU 3649
Otomobil
CU 37 001
Agir Vasita
CU 37 230
Agir Vasita
CU 3759
Otomobil
CU 3780
Otomobil
CU 38 269
Endüstriyel
CU 3822-2
Otomobil
CU 3840
Otomobil
CU 3847
Otomobil
CU 3855
Agir Vasita
CU 3858
Otomobil
CU 3861
Endüstriyel
CU
3869
Fiyatlara KDV dahil değildir.Agir Vasita
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
9,30
12,75
25,47
16,77
12,20
8,41
12,94
8,98
15,22
30,75
12,73
0,61
36,68
22,88
7,29
12,31
13,10
21,81
22,80
25,04
38,75
4,36
12,51
33,49
37,72
33,37
6,33
33,35
9,25
7,68
11,90
10,04
8,66
12,87
16,47
11,16
10,35
7,16
11,10
6,49
10,57
44,80
34,42
16,18
21,53
13,64
15,00
7,21
79,90
22,49
21,34
13,13
25,35
8,93
16,13
6,33
32
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Almanya stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
CU 39 120
Agir Vasita
Agir Vasita
CU 3935
CU 3939
Endüstriyel
CU 3942
Otomobil
CU 3943
Otomobil
CU 3944
Agir Vasita
CU 3945
Agir Vasita
CU 3955
Otomobil
CU 3959
Agir Vasita
CU 40 110
Agir Vasita
CU 4007
Otomobil
CU 4007/1
Otomobil
CU 4033
Agir Vasita
CU 4036
Agir Vasita
CU 4038
Agir Vasita
CU 4054
Otomobil
CU 4150
Agir Vasita
CU 4151
Otomobil
CU 4179
Otomobil
CU 42 001
Agir Vasita
CU 42 100
Endüstriyel
CU 42 100/1
Endüstriyel
CU 4219
Endüstriyel
CU 4228
Agir Vasita
CU 4236
Agir Vasita
CU 4251
Otomobil
CU 4330
Endüstriyel
CU 4408
Agir Vasita
CU 4416
Otomobil
CU 4436
Otomobil
CU 4442
Otomobil
CU 4466
Agir Vasita
CU 4469
Agir Vasita
CU 45 120
Agir Vasita
CU 4580
Agir Vasita
CU 4594
Agir Vasita
CU 4624
Otomobil
CU 4627
Agir Vasita
CU 4627-6
Agir Vasita
CU 4662
Agir Vasita
CU 4727
Otomobil
CU 4783
Agir Vasita
CU 4795
Agir Vasita
CU 48 001-2
Endüstriyel
CU 48 140
Endüstriyel
CU 4811 (10)
Agir Vasita
CU 4926
Agir Vasita
CU 50 001
Agir Vasita
CU 50 005
Endüstriyel
CU 50 102
Agir Vasita
CU 5041
Otomobil
CU 5048
Agir Vasita
CU 5067
Agir Vasita
CU 5096
Agir Vasita
CU 5141
Otomobil
CU 5257
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
79,09
14,27
12,57
14,28
24,12
12,07
35,10
6,21
15,89
11,65
26,20
32,67
14,70
13,39
32,69
22,26
33,57
10,23
13,51
33,90
14,71
14,71
34,44
16,22
50,55
8,04
22,15
22,26
26,73
20,34
10,77
25,35
8,12
38,10
24,29
20,09
12,68
8,25
48,45
7,61
37,28
35,93
13,47
20,53
23,71
5,79
19,58
14,90
28,40
16,45
24,71
9,50
33,49
12,38
9,76
33
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - CU 42 100 yerine
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
CU 53 001
Endüstriyel
CU 5346
Agir Vasita
CU 5366
Otomobil
CU 5407 (10)
Otomobil
CU 5407-10
Otomobil
CU 5480
Otomobil
CU 5620 (10)
Agir Vasita
CU 5673
Agir Vasita
CU 5695
Agir Vasita
CU 5809
Agir Vasita
Agir Vasita
CU 5877
CU 60 170
Endüstriyel
CU 60 230
Endüstriyel
CU 6034
Agir Vasita
CU 6076
Agir Vasita
CU 6088
Endüstriyel
CU 61 225
Endüstriyel
CU 6724
Otomobil
CU 81 000-4
Agir Vasita
CU 8430
Otomobil
CU 8541
Agir Vasita
CU 88 343
Endüstriyel
CU 9018 (10)
Agir Vasita
CU 9321 (10)
Agir Vasita
CUK 1611
Otomobil
CUK 1629
Otomobil
CUK 18 000-2
Otomobil
CUK 18 002
Otomobil
CUK 1820-2
Otomobil
CUK 1827
Otomobil
CUK 1828
Otomobil
CUK 1830
Otomobil
CUK 19 004
Otomobil
CUK 19 004-2
Otomobil
CUK 1919
Otomobil
CUK 1931-2
Otomobil
CUK 1936
Otomobil
CUK 20 000-2
Otomobil
CUK 2026
Otomobil
CUK 2030
Otomobil
CUK 2032
Otomobil
CUK 2033-2
Otomobil
CUK 2035
Otomobil
CUK 2043
Otomobil
CUK 21 000-2
Otomobil
CUK 21 006
Otomobil
CUK 2131
Otomobil
CUK 2132
Otomobil
CUK 2137
Otomobil
CUK 2141
Otomobil
CUK 2143
Otomobil
CUK 2145
Otomobil
CUK 2149
Otomobil
CUK 2184
Agir Vasita
CUK 22 000-2
Otomobil
CUK 22KDV
005dahil değildir. Otomobil
Fiyatlara
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
2,35
43,03
16,29
10,16
10,52
5,30
17,88
13,43
31,26
9,11
24,50
20,95
9,15
21,26
36,90
32,60
11,29
19,83
58,17
60,91
10,76
5,94
23,35
27,38
74,61
23,64
28,15
29,98
27,50
13,14
23,42
24,48
30,77
42,95
29,89
65,82
14,60
14,37
16,52
40,59
21,80
29,84
13,09
31,26
22,28
29,98
27,45
22,58
19,63
60,86
16,77
38,19
69,05
16,73
34
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - CUK 19 004-2 yerine
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
CUK 22 008-4
CUK 22 013
CUK 2222
CUK 2225
CUK 2226
CUK 2227
CUK 2230
CUK 2230/1
CUK 2231
CUK 2232
CUK 2240
CUK 2241-2
CUK 2243
CUK 2245
CUK 2246
CUK 2252
CUK 23 004-2
CUK 2316
CUK 2335
CUK 2338
CUK 2339
CUK 2345
CUK 2358
CUK 24 003
CUK 2422
CUK 2424
CUK 2430
CUK 2433
CUK 2435
CUK 2436
CUK 2440
CUK 2442
CUK 2450
CUK 25 001
CUK 25 007
CUK 2525
CUK 2533-2
CUK 2534
CUK 2545
CUK 2551
CUK 2559
CUK 26 003
CUK 26 005
CUK 26 009
CUK 26 010
CUK 26 013-2
CUK 2620
CUK 2641
CUK 2646-2
CUK 2672
CUK 2680
CUK 27 001
CUK 2722-2
CUK 2723-2
CUK 2733
Güncelleme 14.05.2014
Segment
Liste Fiyatı Brüt
€
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Agir Vasita
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
60,89
16,68
39,14
17,69
21,22
26,44
20,24
20,60
25,18
35,11
19,06
70,43
24,34
14,55
23,36
23,09
17,96
15,46
19,70
14,90
22,71
17,75
23,86
24,59
14,88
17,87
19,43
14,94
18,36
14,72
15,98
19,67
12,03
35,52
25,53
21,98
35,13
28,63
13,53
16,89
14,44
16,57
11,49
23,26
22,03
22,69
25,79
27,88
20,21
12,70
16,53
65,94
20,32
36,08
35
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
CUK 2734
Otomobil
CUK 2736-2
Otomobil
CUK 2742
Otomobil
CUK 2743
Otomobil
CUK 2747
Otomobil
CUK 2757
Otomobil
CUK 2842
Otomobil
CUK 2847
Otomobil
CUK 2855
Otomobil
CUK 2855/1
Otomobil
CUK 2862
Otomobil
Otomobil
CUK 2882
CUK 2897
Otomobil
CUK 29 003-2
Otomobil
CUK 29 005
Otomobil
CUK 2939
Otomobil
CUK 2939/1
Otomobil
CUK 2940
Otomobil
CUK 2941-2
Otomobil
CUK 2945
Otomobil
CUK 2949-2
Otomobil
CUK 2951
Otomobil
CUK 2952
Otomobil
CUK 2956
Otomobil
CUK 3020
Otomobil
CUK 3023-2
Otomobil
CUK 3032
Otomobil
CUK 3036/1
Endüstriyel
CUK 3037
Otomobil
CUK 3038
Endüstriyel
CUK 3039-2
Otomobil
CUK 3042
Otomobil
CUK 3054
Otomobil
CUK 3059
Otomobil
CUK 31 001
Agir Vasita
CUK 3115
Endüstriyel
CUK 3124-2
Otomobil
CUK 3137
Otomobil
CUK 3139
Otomobil
CUK 3142
Otomobil
CUK 3172
Otomobil
CUK 3172/1
Otomobil
CUK 3192
Otomobil
CUK 3220
Otomobil
CUK 3240
Otomobil
CUK 3241
Otomobil
CUK 3337
Otomobil
CUK 3340
Otomobil
CUK 3360
Otomobil
CUK 3448
Otomobil
CUK 3455
Otomobil
CUK 3461
Otomobil
CUK 3461/1
Otomobil
CUK 35 000-2
Otomobil
CUK 3518
Otomobil
CUK 3540
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
18,32
22,86
12,12
14,96
25,24
19,58
11,90
15,62
38,64
28,69
9,46
24,19
17,36
17,31
19,82
8,45
11,10
13,20
36,40
17,06
46,51
15,94
24,40
25,67
20,85
17,31
12,49
51,22
9,09
74,80
29,83
22,26
24,22
17,55
24,63
67,89
40,72
21,64
16,01
25,19
14,63
21,31
14,58
65,73
17,71
25,08
19,85
19,35
36,53
24,53
19,67
13,01
19,41
40,54
23,84
17,48
36
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014 - CUK 3039-2 yerine
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
CUK 3554
Otomobil
CUK 3567
Otomobil
CUK 3569
Otomobil
CUK 3621
Otomobil
CUK 3642-2
Otomobil
CUK 3780
Otomobil
CUK 3823
Agir Vasita
CUK 3840
Otomobil
CUK 3847
Otomobil
CUK 3858
Otomobil
CUK 3943
Otomobil
CUK 3955
Otomobil
CUK 4007
Otomobil
CUK 4007/1
Otomobil
CUK 4054
Otomobil
CUK 4062
Agir Vasita
CUK 4130/1
Endüstriyel
CUK 4136
Otomobil
CUK 4151
Otomobil
Otomobil
CUK 4179
Otomobil
CUK 4251
CUK 4436
Otomobil
CUK 4469
Agir Vasita
CUK 4594
Agir Vasita
CUK 4624
Otomobil
CUK 4795
Agir Vasita
CUK 5011
Agir Vasita
CUK 5141
Otomobil
CUK 5257
Otomobil
CUK 5258
Otomobil
Otomobil
CUK 5366
CUK 5480
Otomobil
CUK 5877
Agir Vasita
CUK 6046
Endüstriyel
CUK 6724
Otomobil
CUK 8430
Otomobil
DI 126-03
Agir Vasita
DI 95-07
Agir Vasita
DIH 1
Motosiklet
DIH 2
Motosiklet
DIH 3
Motosiklet
DIY 1
Motosiklet
DIY 3
Motosiklet
H 1017 N
Otomobil
H 1018/2 N
Otomobil
H 1029/1 N
Endüstriyel
H 1032
Agir Vasita
H 1032/1 X
Otomobil
H 1034
Otomobil
H 1034/4
Agir Vasita
H 1038
Otomobil
H 1038 X
Otomobil
H 1050/1
Agir Vasita
H 1053 N
Endüstriyel
H 1053/2 N
Endüstriyel
H
1054
X
Fiyatlara KDV dahil değildir.Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
15,42
12,65
12,15
25,40
57,56
12,63
36,91
34,46
14,22
15,56
47,24
23,51
99,42
16,02
29,84
25,80
29,19
20,40
21,96
19,24
19,63
26,63
28,68
25,73
37,43
17,16
16,85
22,90
19,24
13,71
25,80
46,65
13,75
20,81
1,55
1,28
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
14,55
7,63
8,63
7,18
9,86
6,69
11,53
6,18
6,89
7,78
25,22
17,28
26,01
37
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
H 1059/1 X
H 1059/2
H 1060 N
H 1070
H 1072/11 X
H 1075/1 X
H 1076
H 1076 X
H 1081
H 1085 N
H 1095
H 1149
H 116 KIT
H 1169/2
H 12 105 X
H 12 107/1
H 12 110/2 X
H 12 110/3
H 12 113
H 12 178
H 1232
H 1260 X
H 1263/1
H 1275
H 1275 X
H 1282 X
H 1290/1
H 1292/1
H 13 104
H 13 127/1
H 1360
H 1366 X
H 1375
H 1376
H 1387
H 15 111/2
H 15 134
H 15 135 N
H 15 135 PN
H 15 190/12
H 15 190/16
H 15 222/2
H 15 263
H 15 395
H 15 475/1
H 15 490 N
H 15 490/2 N
H 1564/1
H 1615 X KIT
H 1615/1 X KIT
H 18 001 KIT
H 18 265
H 1810/1
H 1810/1 KIT
H 1810/2
H 1810/2 KIT
Segment
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Agir Vasita
Agir Vasita
Agir Vasita
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Agir Vasita
Agir Vasita
Agir Vasita
Agir Vasita
Endüstriyel
Agir Vasita
Endüstriyel
Endüstriyel
Agir Vasita
Agir Vasita
Agir Vasita
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Agir Vasita
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
18,69
34,20
8,52
68,15
14,95
20,75
23,55
13,47
13,30
46,91
77,75
8,00
18,15
8,71
12,71
7,31
12,56
12,58
12,50
25,32
15,33
24,79
14,55
11,88
10,79
12,05
14,79
27,69
46,41
13,69
179,26
21,36
65,27
75,04
113,01
32,08
53,74
74,53
65,12
38,78
34,17
35,24
194,03
208,94
32,01
125,13
146,61
32,95
29,16
19,75
118,77
31,66
42,25
28,60
35,88
38
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
H 182 KIT
H 187/1
H 187/1 KIT
H 1914/1
H 1914/1 KIT
H 1914/2
H 1914/2 KIT
H 199
H 199 KIT
H 199/1
H 199/1 KIT
H 199/3
H 199/3 KIT
H 20 002 KIT
H 20 211
H 20 440
H 2014
H 2014 N KIT
H 2014 X KIT
H 2019 KIT
H 2037
H 2037 KIT
H 212 X KIT
H 2120 X KIT
H 2425 X KIT
H 2426 KIT
H 25 444
H 25 669
H 25 669/1
H 2522 X KIT
H 2522/1 X KIT
H 28 545
H 2826 KIT
H 31 1033/20
H 34 1070/1
H 34 1070/20
H 34 1158/20
H 34 1158/25
H 34 1490/4 KIT
H 34 2090 KIT
H 34 2240
H 34 2240/20 KIT
H 42
H 43/2
H 50 001
H 53
H 53/3
H 57/3
H 601
H 601/4
H 601/6
H 61
H 613 X
H 614 N
H 614 X
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Agir Vasita
Agir Vasita
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Agir Vasita
Agir Vasita
Endüstriyel
Agir Vasita
Otomobil
Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
9,14
22,75
34,82
22,93
32,72
43,89
43,67
18,57
24,18
28,96
31,89
19,00
25,30
18,96
28,55
54,76
11,60
16,16
17,75
19,37
59,23
66,41
28,37
24,86
13,21
21,24
75,45
60,91
102,54
16,29
30,37
67,67
25,11
129,24
187,38
79,19
105,05
120,00
220,13
184,53
180,13
179,62
9,17
7,56
101,42
7,32
7,22
8,41
6,22
3,15
66,11
34,83
20,68
3,68
4,63
39
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Almanya stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
24,38
€
11,48
€
126,81
€
11,30
€
37,50
€
15,67
€
80,85
€
23,10
€
45,94
€
27,03
€
22,10
€
15,67
€
19,43
€
8,94
€
8,63
€
7,74
€
4,46
€
4,61
€
63,45
€
6,18
€
9,65
€
7,17
€
9,71
€
10,97
€
9,39
€
7,57
€
16,19
€
8,41
€
37,52
€
5,04
€
8,85
€
9,55
€
9,22
€
7,86
€
6,33
€
43,73
€
12,57
€
50,28
€
3,02
€
19,31
€
7,84
€
4,17
€
9,63
€
10,28
€
10,77
€
5,31
€
9,78
€
6,53
€
10,35
€
12,37
€
37,23
€
7,63
€
10,06
€
9,71
€
20,07
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
40
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
H 614/3
Endüstriyel
H 615
Endüstriyel
H 616/1
Agir Vasita
H 617 N
Endüstriyel
H 618
Endüstriyel
H 623
Agir Vasita
H 65
Endüstriyel
H 66/3 X
Endüstriyel
H 68/1
Endüstriyel
H 69/1
Endüstriyel
H 710/1 N
Agir Vasita
H 710/1 X
Agir Vasita
Agir Vasita
H 710/1 Z
H 712 K
Otomobil
H 715/1 N
Otomobil
H 716/1 X
Otomobil
H 719/2
Otomobil
H 720 X
Otomobil
H 724/1
Endüstriyel
H 724/2
Endüstriyel
H 727/4
Otomobil
H 729
Endüstriyel
H 804 T
Endüstriyel
H 804 X
Endüstriyel
H 813/1 N
Otomobil
H 813/1 X
Otomobil
H 815 N
Endüstriyel
H 816 X
Endüstriyel
H 816/1
Endüstriyel
H 820/3 X
Endüstriyel
H 822/1 X
Endüstriyel
H 824/2 X
Agir Vasita
H 827/1 N
Otomobil
H 829
Agir Vasita
H 829/1 X
Otomobil
H 835 X
Endüstriyel
H 837
Endüstriyel
H 846
Agir Vasita
H 85
Otomobil
H 910/2
Agir Vasita
H 928/1
Endüstriyel
H 929 X
Otomobil
H 929/3
Agir Vasita
H 929/3 X
Agir Vasita
H 930
Endüstriyel
H 931/4
Endüstriyel
H 932/2
Endüstriyel
H 932/2 T
Endüstriyel
H 932/5 X
Otomobil
H 939
Agir Vasita
H 941/2 X
Endüstriyel
H 943/2 T
Endüstriyel
H 943/7 X
Otomobil
H 952 X
Otomobil
Fiyatlara
H 957/1KDV dahil değildir.Agir Vasita
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
H 962
Agir Vasita
H 973 X
Otomobil
HD 10 101
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 10 158/2
HD 1032
Endüstriyel
HD 1040
Endüstriyel
HD 1040/2
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 1044
HD 1044/1
Endüstriyel
HD 1053
Endüstriyel
HD 1057
Endüstriyel
HD 1060/1
Endüstriyel
HD 1060/2
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 1060/3
HD 1066
Endüstriyel
HD 11 001
Endüstriyel
HD 11 003
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 1160
HD 12 112/2
Endüstriyel
HD 12 127
Endüstriyel
HD 1258
Endüstriyel
HD 1258/2
Endüstriyel
HD 1288
Endüstriyel
HD 1330
Endüstriyel
HD 1349
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 1361
HD 1383
Endüstriyel
HD 1384/1 X
Endüstriyel
HD 1395
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 1397 X
HD 14 001 X
Endüstriyel
HD 15 001
Endüstriyel
HD 15 117
Endüstriyel
HD 15 174
Endüstriyel
HD 15 174 X
Endüstriyel
HD 15 174/1 X
Endüstriyel
HD 16 190 X
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 1666/2
HD 18 354
Endüstriyel
HD 4001 X
Endüstriyel
HD 419
Endüstriyel
HD 419/1
Endüstriyel
HD 45
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 45/1
HD 45/3
Endüstriyel
HD 45/5
Endüstriyel
HD 46/2
Endüstriyel
HD 47
Endüstriyel
HD 509
Endüstriyel
HD 509/2 X
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 509/4
HD 509/5
Endüstriyel
HD 512
Endüstriyel
HD 512/2
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
22,41
10,68
258,09
103,89
89,27
60,97
51,51
58,78
11,96
92,01
17,51
18,61
152,11
72,64
82,06
201,15
167,79
67,34
66,46
141,78
81,68
50,58
22,74
10,94
28,45
8,30
64,14
88,22
31,14
20,77
20,77
45,84
48,30
109,83
17,09
47,64
51,83
18,85
53,43
24,25
70,16
23,67
37,74
38,00
84,88
56,56
38,84
38,19
41
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
HD 513/11
Endüstriyel
HD 513/8
Endüstriyel
HD 514/1
Endüstriyel
HD 514/2
Endüstriyel
HD 514/4
Endüstriyel
HD 514/5
Endüstriyel
HD 514/6
Endüstriyel
HD 515
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 516/2
HD 517/1 X
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 518/3
HD 518/5 X
Endüstriyel
HD 55
Endüstriyel
HD 55/1
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 55/6
HD 56/2
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 57
HD 57/1
Endüstriyel
HD 57/18
Endüstriyel
HD 57/4
Endüstriyel
HD 57/5
Endüstriyel
HD 58
Endüstriyel
HD 610
Endüstriyel
HD 612/1
Endüstriyel
HD 612/2 X
Endüstriyel
HD 613
Endüstriyel
HD 615 X
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 621
HD 622/1
Endüstriyel
HD 623
Endüstriyel
HD 623/1
Endüstriyel
HD 65
Endüstriyel
HD 66
Endüstriyel
Endüstriyel
HD 69
HD 720
Endüstriyel
HD 722
Endüstriyel
HD 725
Endüstriyel
HD 725/4
Endüstriyel
HD 76
Endüstriyel
HD 811
Endüstriyel
HD 820
Endüstriyel
HD 825/2
Endüstriyel
HD 825/4
Endüstriyel
HD 829
Endüstriyel
HD 829/2
Endüstriyel
HD 836/2
Endüstriyel
HD 846
Endüstriyel
HD 846/1
Endüstriyel
HD 846/2
Endüstriyel
HD 863
Endüstriyel
HD 863/1
Endüstriyel
HD 9001
Endüstriyel
HD 920/1
Endüstriyel
HD 929KDV dahil değildir.Endüstriyel
Fiyatlara
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
47,19
33,25
66,72
43,50
139,41
142,21
136,05
50,25
57,61
38,73
39,95
31,51
21,83
69,50
33,57
45,74
23,70
65,90
57,59
47,99
23,15
49,03
70,14
53,82
115,19
53,33
41,39
39,78
122,43
48,37
72,63
89,32
23,62
86,92
42,30
44,86
48,92
69,30
71,63
65,51
65,92
83,46
60,15
100,01
90,99
92,03
122,08
74,53
42
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
HD 946/2
Endüstriyel
HD 952
Endüstriyel
HD 952/11
Endüstriyel
HD 952/9
Endüstriyel
HD 976
Endüstriyel
HD 976/5
Endüstriyel
HU 1072 X
Agir Vasita
HU 1077/1 X
Agir Vasita
HU 12 103 X
Agir Vasita
HU 12 110 X
Agir Vasita
HU 12 122 X
Endüstriyel
HU 12 140 X
Agir Vasita
HU 1270 X
Agir Vasita
HU 1291 Z
Agir Vasita
HU 1297 X
Agir Vasita
HU 13 125 X
Agir Vasita
HU 1381 X
Agir Vasita
HU 1390 X
Agir Vasita
HU 514 X
Otomobil
HU 514 Y
Otomobil
HU 6004 X
Otomobil
HU 6007 X
Otomobil
HU 6008 Z
Otomobil
HU 610 X
Otomobil
HU 611 X
Otomobil
HU 611/1 X
Otomobil
HU 612 X
Otomobil
Otomobil
HU 612/1 X
HU 612/2 X
Otomobil
HU 615/3 X
Otomobil
HU 618 X
Otomobil
HU 68 X
Otomobil
Otomobil
HU 69/2 X
HU 7001 X
Otomobil
HU 7002 Z
Otomobil
HU 7003 X
Otomobil
HU 7004/1 X
Otomobil
HU 7005 X
Otomobil
HU 7008 Z
Otomobil
HU 7009 Z
Otomobil
HU 7010 Z
Otomobil
HU 7017 Z
Otomobil
HU 710 X
Otomobil
HU 711 X
Otomobil
HU 711/2 X
Otomobil
HU 711/4 X
Otomobil
HU 711/51 X
Otomobil
HU 711/6 Z
Otomobil
HU 712/10 X
Otomobil
HU 712/11 X
Otomobil
HU 712/6 X
Otomobil
HU 712/7 X
Otomobil
Otomobil
HU 712/8 X
HU 712/9
Fiyatlara
KDVXdahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
73,57
€
91,24
€
70,37
€
72,82
€
120,40
€
127,54
€
17,87
€
26,03
€
24,48
€
10,32
€
29,92
€
12,73
€
21,98
€
24,74
€
32,81
€
13,80
€
8,29
€
32,98
€
6,07
€
13,38
€
13,31
€
6,67
€
12,70
€
4,10
€
5,04
€
4,79
€
4,46
€
4,94
€
5,66
€
6,32
€
8,76
€
3,24
€
€
15,30
€
9,94
€
13,44
€
17,32
€
26,13
€
5,37
€
9,48
€
4,42
€
5,74
€
6,59
€
6,60
€
9,81
€
8,12
€
6,12
€
7,43
€
6,96
€
14,38
€
6,45
€
3,96
€
3,20
€
7,31
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
43
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
HU 713 X
Otomobil
Otomobil
HU 713/1 X
HU 714 X
Otomobil
Otomobil
HU 715/4 X
HU 715/5 X
Otomobil
HU 715/6 X
Otomobil
HU 716/2 X
Otomobil
HU 718 X
Otomobil
HU 718/1 K
Otomobil
HU 718/1 N
Otomobil
HU 718/1 Y
Otomobil
HU 718/1 Z
Otomobil
HU 718/2 X
Otomobil
HU 718/5 X
Otomobil
HU 718/6 X
Otomobil
HU 719/3 X
Otomobil
HU 719/5 X
Otomobil
HU 719/6 X
Otomobil
HU 719/7 X
Otomobil
HU 719/8 X
Otomobil
HU 719/8 Y
Otomobil
HU 720/3 X
Otomobil
HU 721 W KIT
Agir Vasita
HU 721 X KIT
Agir Vasita
HU 721 Y
Agir Vasita
HU 721 Z KIT
Agir Vasita
HU 721/2 X
Otomobil
HU 721/3 X
Otomobil
HU 721/4 X
Otomobil
HU 721/5 X
Otomobil
HU 722 X
Otomobil
HU 722 Y
Otomobil
HU 722 Z
Otomobil
HU 726/2 X
Otomobil
HU 727/1 X
Otomobil
HU 736 X
Otomobil
HU 8001 X
Otomobil
HU 8002 X KIT
Otomobil
HU 8002 Y
Otomobil
HU 8003 X
Otomobil
HU 8005 Z
Otomobil
HU 8006 Z
Otomobil
HU 8007 Z
Otomobil
HU 8008 Z
Otomobil
HU 8010 Z
Otomobil
HU 815/2 X
Otomobil
HU 816 X
Otomobil
HU 816 Z KIT
Otomobil
HU 816/2 X
Otomobil
HU 818 X
Otomobil
HU 819 X
Otomobil
HU 819/1 X
Otomobil
HU 820 X
Otomobil
HU 820/1
Fiyatlara
KDVYdahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
6,70
5,01
9,60
5,13
9,61
9,05
5,87
12,23
4,96
5,73
9,13
4,38
6,97
9,85
7,37
22,68
11,11
6,82
4,05
8,83
9,23
11,63
13,26
8,62
14,72
8,72
5,55
8,26
10,03
10,62
8,24
12,79
9,18
4,05
4,06
10,00
7,32
9,90
10,37
9,58
8,59
18,43
18,90
34,63
12,92
5,46
7,40
11,60
6,55
5,57
5,22
10,38
5,55
9,06
44
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
HU 820/2 X
Otomobil
HU 821 X
Otomobil
HU 822/5 X
Otomobil
HU 823 X
Otomobil
HU 824 X
Otomobil
HU 825 X
Otomobil
Otomobil
HU 826 X
HU 831 X
Otomobil
HU 835/1 Z
Otomobil
HU 842 X
Otomobil
HU 848/1 X
Otomobil
HU 9001 X
Otomobil
HU 920 X
Otomobil
HU 921 X
Otomobil
HU 923 X
Otomobil
HU 924/2 X
Otomobil
Otomobil
HU 925/4 X
HU 925/4 Y
Otomobil
HU 926/3 X
Otomobil
HU 926/4 X
Otomobil
HU 926/5 X
Otomobil
HU 926/5 Y
Otomobil
HU 926/5 Z
Otomobil
HU 930/3 X
Otomobil
HU 931 X
Endüstriyel
HU 931/5 X
Agir Vasita
HU 931/6 X
Endüstriyel
HU 931/7 X
Endüstriyel
HU 932/4 N
Agir Vasita
HU 932/4 X
Agir Vasita
HU 932/6 N
Otomobil
HU 932/6 X
Otomobil
HU 932/7 X
Otomobil
HU 934 X
Otomobil
HU 934/1 X
Otomobil
HU 938/1 X
Otomobil
HU 938/4 X
Otomobil
HU 942/1 X
Otomobil
HU 945/2 X
Agir Vasita
HU 945/3 X
Endüstriyel
HU 947/1 N
Agir Vasita
HU 947/1 X
Agir Vasita
HU 947/1 Z-2
Agir Vasita
HU 947/2 X
Agir Vasita
HU 951 X
Otomobil
LC 5001/1 X
Endüstriyel
LC 7001
Endüstriyel
LC 7201 X
Endüstriyel
Promosyon
LS 11
Promosyon
LSK 01-9
Promosyon
LS-SET-9
MH 1012
Motosiklet
MH 50
Motosiklet
MH 51 KDV dahil değildir. Motosiklet
Fiyatlara
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
15,97
€
8,11
€
12,27
€
11,10
€
13,51
€
15,41
€
10,61
€
7,54
€
12,12
€
7,94
€
6,89
€
16,11
€
5,03
€
3,29
€
5,34
€
7,73
€
5,30
€
9,87
€
3,34
€
6,78
€
11,08
€
8,57
€
13,66
€
3,89
€
11,20
€
6,67
€
8,80
€
16,55
€
7,62
€
4,97
€
9,42
€
12,82
€
12,63
€
7,87
€
11,57
€
7,77
€
6,12
€
12,47
€
6,55
€
10,81
€
6,33
€
4,43
€
6,98
€
6,45
€
7,25
€
89,99
€
40,97
€
37,95
€
12,16
€
122,14
€
72,37
€
8,88
€
8,71
€
7,37
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
45
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
MH 52/1
Motosiklet
MH 53
Motosiklet
MH 53/1
Motosiklet
MH 54/1
Motosiklet
MH 55
Motosiklet
MH 57 X
Motosiklet
MH 58 X
Motosiklet
MH 63/1
Motosiklet
MH 64 X
Motosiklet
MH 65/1
Motosiklet
MH 66 X
Motosiklet
MH 67
Motosiklet
MH 68
Motosiklet
MH 69
Motosiklet
MH 79
Motosiklet
MH 811
Motosiklet
MH 813 X
Motosiklet
MH 814
Motosiklet
MH 88
Motosiklet
MH 919
Motosiklet
MW 64
Motosiklet
MW 64/1
Motosiklet
MW 65
Motosiklet
MW 68
Motosiklet
MW 68/1
Motosiklet
MW 712
Motosiklet
MW 713
Motosiklet
MW 75
Motosiklet
MW 77
Motosiklet
MW 810
Motosiklet
MW 811
Motosiklet
MWK 44
Motosiklet
P 1018/1
Endüstriyel
P 1018/3
Endüstriyel
P 1535 N
Endüstriyel
P 19 185
Endüstriyel
P 240 X
Endüstriyel
P 32
Endüstriyel
P 33
Endüstriyel
P 43/1
Endüstriyel
P 46/1
Endüstriyel
P 54 X
Agir Vasita
P 609
Endüstriyel
P 65/1 X
Otomobil
P 66 X
Agir Vasita
P 707
Agir Vasita
P 707 N
Endüstriyel
P 707 X
Agir Vasita
P 710/1
Agir Vasita
P 715
Endüstriyel
P 716
Otomobil
P 716/1 X
Otomobil
P 718 X
Otomobil
Fiyatlara
P 718/2KDV
X dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
13,25
6,49
13,36
5,41
6,05
12,68
10,92
10,60
8,33
8,95
8,54
6,97
6,40
6,38
7,23
9,15
9,80
7,40
9,31
9,31
6,14
8,02
6,23
7,96
15,29
12,27
9,98
15,02
8,07
7,10
9,63
11,38
8,16
5,38
33,91
42,93
38,56
4,53
8,58
7,78
7,47
30,44
6,20
6,23
26,55
5,45
5,96
6,90
4,23
7,45
6,46
6,59
7,35
11,53
46
Not
Türkiye stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
P 722
Agir Vasita
P 725 X
Otomobil
Otomobil
P 726 X
P 732 X
Otomobil
P 733/1 X
Otomobil
P 735 X
Otomobil
P 738 X
Otomobil
P 78 X
Otomobil
P 810 X
Endüstriyel
P 811
Endüstriyel
P 811 X
Endüstriyel
P 824 X
Endüstriyel
P 913 T
Endüstriyel
P 917 X
Otomobil
P 917/1 X
Agir Vasita
P 919/7
Agir Vasita
P 923/1 X
Otomobil
P 925/2
Agir Vasita
P 929/1
Agir Vasita
P 932 (12)
Endüstriyel
P 935
Endüstriyel
Agir Vasita
P 935/1
P 935/2 X
Endüstriyel
P 939 X
Agir Vasita
P 944
Endüstriyel
P 945 X
Otomobil
P 960 X
Endüstriyel
P 982 X
Agir Vasita
P 990
Endüstriyel
PF 1025
Endüstriyel
PF 1025 N
Endüstriyel
PF 1050/1 N
Otomobil
PF 1055/1 N
Otomobil
PF 1055/1 X
Otomobil
PF 1155
Endüstriyel
PF 1155 K
Agir Vasita
PF 1155 N
Endüstriyel
PF 1155 X
Otomobil
PF 1190
Agir Vasita
PF 1190 X
Agir Vasita
PF 1552
Endüstriyel
PF 815
Endüstriyel
PF 815 N
Endüstriyel
PF 915 N
Otomobil
PF 925 X
Otomobil
PFU 19 226 X
Agir Vasita
PFU 19 326 X
Agir Vasita
PL 100/2
Endüstriyel
PL 150
Endüstriyel
PL 150/1
Endüstriyel
PL 250
Endüstriyel
PL 250/1
Endüstriyel
PL 270 X
Endüstriyel
PL 270/1
X dahil değildir.Endüstriyel
Fiyatlara
KDV
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
12,26
8,06
8,91
8,78
8,66
7,03
5,88
4,07
7,85
4,88
5,84
6,90
27,49
3,20
9,50
10,05
11,08
8,85
10,12
5,19
23,42
7,11
27,42
27,78
5,89
7,42
10,38
33,26
18,82
15,37
5,49
8,74
5,76
10,49
12,00
12,34
9,72
11,49
15,75
42,68
9,13
9,11
9,00
9,75
43,82
46,01
30,02
15,05
31,77
21,39
22,38
24,34
22,16
47
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
PL 271/1
PL 420 X
PL 420/1 X
PL 50/1
PL 600
PL 600/1
PL 601/1
PRELINE 100/2
PRELINE 150
PRELINE 250
Segment
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
23,38
23,04
20,86
12,34
23,84
33,81
46,23
133,27
119,99
116,65
PRELINE 270
€
168,00
PRELINE 420
€
175,22
PU 10 001 X
Otomobil
PU 10 003-2 X
Agir Vasita
PU 10 008 X
Endüstriyel
PU 1018 X
Otomobil
PU 1021 X
Otomobil
PU 1033 X
Otomobil
PU 1040 X
Otomobil
PU 1046/1 X
Agir Vasita
PU 1058 X
Agir Vasita
PU 1058/1 X
Endüstriyel
PU 1059 X
Agir Vasita
PU 50 X
Agir Vasita
PU 50 Z
Agir Vasita
PU 51 X
Agir Vasita
PU 51 Z
Agir Vasita
PU 7002 X
Otomobil
Otomobil
PU 723 X
PU 731 X
Otomobil
PU 742
Otomobil
PU 8007
Otomobil
PU 8008
Otomobil
PU 815 X
Endüstriyel
PU 816 X
Otomobil
PU 819/3 X
Otomobil
PU 820 X
Otomobil
PU 821 X-2
Otomobil
PU 822 X
Otomobil
PU 823 X
Otomobil
PU 825 X
Otomobil
PU 830 X
Otomobil
PU 839 X
Otomobil
PU 84
Endüstriyel
PU 840 X
Endüstriyel
PU 85
Endüstriyel
PU 850 X
Agir Vasita
PU 855 X
Agir Vasita
PU 88
Agir Vasita
PU 89
Agir Vasita
PU 9001 X
Otomobil
PU 9002
X dahil değildir. Otomobil
Fiyatlara
KDV
€
25,37
€
49,94
€
48,80
€
14,61
€
4,34
€
32,40
€
37,71
€
10,35
€
30,22
€
53,18
€
17,28
€
5,87
€
6,42
€
3,79
€
4,02
€
30,56
€
13,29
€
6,21
€
6,02
€
31,84
€
21,32
€
14,83
€
16,45
€
29,07
€
19,09
€
49,97
€
7,26
€
8,01
€
14,50
€
12,43
€
10,48
€
18,61
€
54,96
€
104,52
€
18,21
€
14,26
€
29,40
€
30,69
€
30,09
€
38,13
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
48
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
6660462270 : Endüstriyel
1108074S01 : Ağır Vasita
6661082110 : Endüstriyel
1108076S01 : Ağır Vasita
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
PU 9003 Z
Otomobil
PU 910
Agir Vasita
PU 911
Agir Vasita
PU 922 X
Otomobil
PU 927 X
Otomobil
PU 936/1 X
Otomobil
PU 936/2 X
Otomobil
PU 937 X
Otomobil
PU 941 X
Agir Vasita
PU 941/1 X
Agir Vasita
PU 966/1 X
Agir Vasita
PU 966/2 X
Agir Vasita
PU 999/1 X
Agir Vasita
PU 999/2 X
Agir Vasita
TB 1364 X
Agir Vasita
TB 1374 X
Agir Vasita
TB 1374/3 X
Agir Vasita
TB 1374/4 X
Agir Vasita
TB 1394/1 X
Agir Vasita
TB 1394/3 X
Agir Vasita
TB 1394/5 X
Agir Vasita
TB 1394/6 X
Agir Vasita
TB 719
Agir Vasita
U 1002 (10)
Agir Vasita
U 1003 (10)
Agir Vasita
U 58/1 KIT
Agir Vasita
Agir Vasita
U 620/2 Y KIT
U 620/3 Y KIT
Agir Vasita
Agir Vasita
U 620/4 X KIT
Agir Vasita
U 620/4 Y KIT
Agir Vasita
U 630 X KIT
W 10 703
Agir Vasita
W 1019
Endüstriyel
W 1020
Endüstriyel
W 1022
Endüstriyel
W 1035
Otomobil
W 11 006
Agir Vasita
W 11 007
Endüstriyel
W 11 008
Endüstriyel
W 11 102
Endüstriyel
W 11 102/1
Agir Vasita
W 11 102/12
Endüstriyel
W 11 102/15
Endüstriyel
W 11 102/16 (8)
Endüstriyel
W 11 102/17
Endüstriyel
W 11 102/28
Endüstriyel
W 11 102/33
Endüstriyel
Agir Vasita
W 11 102/34
W 11 102/35
Agir Vasita
W 11 102/36
Agir Vasita
W 11 102/37
Agir Vasita
W 11 143
Endüstriyel
W 11 168
Endüstriyel
W
11
181
Fiyatlara KDV dahil değildir.Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
25,36
32,30
25,08
10,31
20,76
14,75
16,83
17,57
12,75
20,73
22,15
19,14
12,12
14,60
43,20
16,93
23,77
70,96
26,20
64,39
35,42
38,53
46,85
5,64
3,16
23,87
28,19
42,08
30,72
36,15
26,54
38,83
21,10
30,44
9,08
10,48
11,04
22,68
12,99
12,05
16,82
21,30
13,53
17,18
25,17
34,44
11,05
8,66
8,67
11,00
20,28
20,63
16,22
49
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
W 1114/80
Otomobil
W 1126
Endüstriyel
W 1126/10
Endüstriyel
W 1126/4
Otomobil
W 1130
Endüstriyel
W 1130/1
Otomobil
W 1130/2
Otomobil
W 1130/3
Otomobil
W 1135
Endüstriyel
W 1140
Endüstriyel
W 1140/1
Otomobil
W 1140/11
Endüstriyel
W 1140/2
Endüstriyel
W 1140/5
Agir Vasita
W 1140/8
Endüstriyel
W 1145/80
Endüstriyel
W 1150/2
Endüstriyel
Agir Vasita
W 1150/5
W 1150/7
Endüstriyel
W 1152
Endüstriyel
W 1160
Agir Vasita
W 1160/2
Agir Vasita
Agir Vasita
W 1160/5
W 1160/6
Endüstriyel
W 1168
Agir Vasita
W 1168/1
Agir Vasita
W 1168/3
Endüstriyel
W 1170
Endüstriyel
W 1170/13
Endüstriyel
W 1170/15
Agir Vasita
W 1170/16
Endüstriyel
W 1170/5
Endüstriyel
W 1170/7
Agir Vasita
Agir Vasita
W 1170/9
W 12 102
Agir Vasita
W 12 110
Endüstriyel
W 12 120
Agir Vasita
W 12 205
Endüstriyel
W 12 205/1
Endüstriyel
W 12 205/2
Endüstriyel
W 1226
Endüstriyel
W 1228
Agir Vasita
W 1237 X
Endüstriyel
W 1245/3 X
Endüstriyel
W 1254 X
Endüstriyel
W 1254/2 X
Endüstriyel
W 1268
Endüstriyel
W 1268/1
Endüstriyel
W 1269
Endüstriyel
W 1294
Agir Vasita
W 1294/1
Endüstriyel
W 13 001
Endüstriyel
Endüstriyel
W 13 100
W 13 110
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Agir Vasita
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
10,70
12,63
15,50
9,41
11,17
10,78
13,86
12,06
24,53
9,09
12,88
11,72
13,09
11,00
17,23
18,40
8,50
11,37
28,11
8,69
11,33
12,51
26,45
11,39
33,36
14,59
11,14
25,71
13,14
14,70
20,33
31,35
11,97
36,21
35,11
54,25
29,25
22,24
14,05
38,31
17,11
25,80
76,98
13,14
46,54
40,66
52,19
45,14
30,18
14,74
51,78
27,27
50
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
W 1410 Yerine
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
W 13 120/2
Agir Vasita
W 13 120/3
Endüstriyel
W 13 120/4
Endüstriyel
W 13 145/1
Endüstriyel
W 13 145/3
Agir Vasita
W 13 145/6
Agir Vasita
W 13 150/1
Agir Vasita
W 1323
Otomobil
Agir Vasita
W 1372
W 1372/1
Endüstriyel
W 1374/2
Endüstriyel
W 1374/4
Endüstriyel
W 1374/5
Endüstriyel
W 1374/6
Endüstriyel
W 1374/7
Endüstriyel
W 1387
Endüstriyel
W 1410
Endüstriyel
W 1428/1
Endüstriyel
W 6011
Otomobil
W 610/1
Otomobil
W 610/2
Otomobil
W 610/3
Otomobil
W 610/4
Otomobil
Otomobil
W 610/6
W 610/7
Otomobil
W 610/9
Otomobil
W 66
Otomobil
W 67
Otomobil
W 67/1
Otomobil
W 67/2
Otomobil
W 68
Otomobil
W 68/3
Otomobil
W 7003
Otomobil
W 7008
Otomobil
W 7023
Otomobil
W 7032
Otomobil
W 712
Otomobil
W 712 (10)
Otomobil
W 712/11
Otomobil
W 712/15
Otomobil
W 712/16
Otomobil
W 712/20
Otomobil
W 712/21
Otomobil
W 712/22
Otomobil
W 712/22 (10)
Otomobil
W 712/31
Endüstriyel
W 712/32
Otomobil
W 712/34 (10)
Endüstriyel
W 712/4
Endüstriyel
W 712/41
Otomobil
W 712/42
Otomobil
W 712/43
Otomobil
W 712/43 (10)
Otomobil
W 712/45
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Agir Vasita
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
22,51
32,15
91,56
60,65
21,98
28,33
54,79
18,29
61,33
15,86
28,79
27,63
43,02
51,90
80,22
56,53
92,25
4,37
4,92
7,78
4,84
5,20
4,66
6,27
6,45
5,57
5,78
5,12
4,51
7,21
2,93
7,30
5,14
8,06
7,39
3,20
7,39
12,23
7,01
14,47
5,12
2,60
2,52
8,53
7,22
9,57
10,58
4,50
11,11
4,14
3,71
14,49
51
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
W 712/47
Otomobil
W 712/52
Otomobil
W 712/54
Otomobil
W 712/6
Otomobil
W 712/65
Endüstriyel
W 712/73
Otomobil
W 712/75
Otomobil
W 712/8
Otomobil
W 712/8 (10)
Otomobil
W 712/80
Otomobil
W 712/82
Otomobil
W 712/83
Otomobil
W 712/9
Otomobil
W 712/90
Otomobil
W 712/91
Otomobil
W 712/93
Otomobil
W 712/94
Otomobil
W 712/95
Otomobil
W 713/16
Otomobil
W 713/18
Otomobil
W 713/19
Otomobil
W 713/20
Otomobil
W 713/28
Otomobil
W 713/29
Otomobil
W 713/35
Otomobil
W 713/36
Otomobil
W 713/9
Otomobil
W 714/2
Otomobil
W 714/3
Otomobil
W 714/4
Otomobil
W 716/1
Otomobil
W 717/2
Otomobil
W 718
Endüstriyel
W 718/2
Otomobil
W 719/1
Otomobil
W 719/10
Endüstriyel
W 719/11
Otomobil
W 719/12
Otomobil
W 719/13
Otomobil
W 719/13 (10)
Otomobil
W 719/14
Otomobil
W 719/15
Otomobil
W 719/15 (10)
Otomobil
W 719/21
Otomobil
W 719/22
Otomobil
W 719/27
Otomobil
W 719/29
Otomobil
W 719/3
Endüstriyel
W 719/30
Otomobil
W 719/30 (10)
Otomobil
W 719/33
Otomobil
W 719/36
Otomobil
W 719/4
Endüstriyel
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
W 719/42
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
4,43
3,98
6,24
3,62
10,45
6,78
3,35
4,57
4,58
4,93
8,10
4,18
6,92
7,39
7,65
7,17
3,72
4,59
6,56
12,38
6,66
12,68
12,34
9,96
9,09
7,57
8,58
3,31
4,24
5,49
7,20
6,18
5,35
14,62
9,38
4,62
3,17
3,03
5,45
3,72
7,50
8,43
4,76
8,32
7,27
4,52
3,61
7,40
8,92
6,38
6,78
52
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - W 712/90 Yerine
Yeni Ürün - Nisan 2014 - W 712/91 Yerine
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
W 719/45
Otomobil
W 719/46
Endüstriyel
Otomobil
W 719/5
Otomobil
W 719/5 (10)
W 719/53
Otomobil
W 719/7
Otomobil
W 723/3
Endüstriyel
W 724/1
Otomobil
W 730
Otomobil
W 730/1
Otomobil
W 730/3
Otomobil
W 735/1
Otomobil
W 735/2
Otomobil
W 74
Endüstriyel
Otomobil
W 75/3
W 76/1
Endüstriyel
W 77
Endüstriyel
W 77/2
Endüstriyel
W 79
Otomobil
W 79/2
Endüstriyel
W 8005
Endüstriyel
W 8017
Otomobil
W 811/1
Endüstriyel
W 811/80
Otomobil
W 811/81
Endüstriyel
W 811/83
Otomobil
Otomobil
W 811/84
W 812
Endüstriyel
W 814/80
Otomobil
W 815/3
Otomobil
W 815/5
Otomobil
W 815/80
Endüstriyel
W 815/81
Otomobil
W 815/82
Otomobil
W 816/80
Otomobil
W 818/81
Otomobil
W 818/82
Otomobil
W 820
Otomobil
W 830/1
Otomobil
W 830/3
Otomobil
Otomobil
W 840
W 840/2
Otomobil
W 85
Otomobil
W 86
Otomobil
W 87
Endüstriyel
W 9009
Otomobil
W 9018
Endüstriyel
W 9019
Endüstriyel
W 9023
Agir Vasita
W 9023/1
Agir Vasita
W 9035
Endüstriyel
W 913/1
Endüstriyel
W 914/2
Otomobil
W
914/2
(10)
Fiyatlara KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
9,05
4,20
3,10
11,37
14,38
5,84
6,39
13,25
7,75
10,91
19,01
19,01
24,70
2,84
24,55
5,31
6,26
5,17
43,55
10,63
7,57
33,54
2,74
5,06
5,12
4,84
5,97
8,25
7,07
5,39
6,98
7,09
10,57
5,06
5,48
9,88
7,35
16,12
10,23
6,60
7,31
10,15
13,29
12,38
19,19
27,76
25,81
25,81
34,98
8,21
3,63
3,98
53
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - W 9023 Yerine
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
W 914/25
Agir Vasita
W 914/26
Otomobil
W 914/28
Otomobil
W 914/4
Otomobil
W 916/1
Otomobil
W 916/1 (10)
Otomobil
W 917
Otomobil
Otomobil
W 917 (10)
W 917/1
Otomobil
W 920
Endüstriyel
W 920/11
Endüstriyel
W 920/14
Otomobil
W 920/17
Otomobil
W 920/21
Otomobil
W 920/21 (10)
Otomobil
W 920/23
Endüstriyel
W 920/24
Endüstriyel
W 920/32
Otomobil
W 920/38
Otomobil
W 920/45
Otomobil
W 920/47
Otomobil
W 920/48
Otomobil
W 920/51
Endüstriyel
W 920/6
Otomobil
Otomobil
W 920/6 (10)
W 920/7
Agir Vasita
W 920/7 Y
Agir Vasita
W 920/8
Otomobil
W 920/80
Endüstriyel
W 920/82
Otomobil
W 921
Endüstriyel
W 921/80
Agir Vasita
W 923/7
Endüstriyel
W 925
Endüstriyel
W 929/3
Endüstriyel
W 930
Endüstriyel
W 930/11
Otomobil
W 930/12
Otomobil
W 930/13
Otomobil
Agir Vasita
W 930/14
W 930/15
Endüstriyel
W 930/20
Otomobil
W 930/21
Otomobil
W 930/26
Otomobil
W 930/7
Endüstriyel
W 930/9
Otomobil
W 932
Otomobil
W 932/81
Otomobil
W 933/1
Otomobil
W 933/4
Otomobil
Agir Vasita
W 933/5
W 935/1
Endüstriyel
W 936/2
Endüstriyel
W 936/4
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
9,30
7,02
10,89
5,66
5,00
4,90
6,04
8,10
6,21
8,48
6,31
6,03
3,87
4,59
6,73
15,07
5,05
8,69
6,36
7,10
7,21
9,98
5,93
5,17
7,91
6,68
5,38
8,43
10,25
13,09
24,30
14,08
11,79
6,45
9,49
5,94
10,27
6,70
6,45
7,40
6,37
8,99
16,57
9,40
6,23
7,75
10,57
12,99
7,61
5,76
54
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
W 936/5
Endüstriyel
W 938
Agir Vasita
W 940
Endüstriyel
W 940 (10)
Endüstriyel
W 940/1
Otomobil
W 940/10
Endüstriyel
W 940/13
Otomobil
W 940/15 N
Endüstriyel
W 940/18
Endüstriyel
W 940/19
Agir Vasita
W 940/20
Agir Vasita
W 940/21
Otomobil
W 940/24
Endüstriyel
W 940/25
Otomobil
W 940/25 (10)
Otomobil
W 940/27
Otomobil
W 940/29
Otomobil
W 940/3
Otomobil
W 940/30
Agir Vasita
W 940/34
Endüstriyel
W 940/35
Otomobil
W 940/37
Agir Vasita
W 940/38
Endüstriyel
W 940/4
Agir Vasita
W 940/40
Endüstriyel
W 940/41
Agir Vasita
W 940/44
Otomobil
W 940/47
Endüstriyel
W 940/5
Endüstriyel
W 940/5 (10)
Endüstriyel
W 940/50
Otomobil
Endüstriyel
W 940/51 (10)
W 940/55
Endüstriyel
W 940/62
Otomobil
W 940/63
Endüstriyel
W 940/66
Otomobil
W 940/67
Endüstriyel
W 940/69
Agir Vasita
W 940/81
Otomobil
W 941
Endüstriyel
W 945
Endüstriyel
W 950
Endüstriyel
W 950/1
Endüstriyel
W 950/13
Agir Vasita
W 950/14
Otomobil
W 950/17
Endüstriyel
W 950/18
Endüstriyel
W 950/22
Endüstriyel
W 950/26
Agir Vasita
W 950/36
Otomobil
W 950/38
Endüstriyel
W 950/39
Agir Vasita
W 950/4
Otomobil
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Endüstriyel
W 950/40
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
8,63
15,18
6,38
5,72
5,41
15,66
9,21
11,88
5,30
9,15
9,75
6,78
5,14
4,24
3,85
8,04
9,00
8,16
7,25
8,41
13,86
6,90
19,65
11,10
10,96
12,30
5,28
10,53
6,24
6,92
11,88
10,59
13,25
9,86
9,61
24,67
7,12
36,56
8,45
6,11
7,21
7,45
11,15
8,22
6,06
9,18
15,94
15,75
15,52
11,39
4,72
-
55
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
9,42
€
12,50
€
10,63
€
27,00
€
€
6,21
€
11,70
€
6,96
€
8,04
€
6,39
€
13,52
€
8,18
€
9,78
€
20,42
€
12,53
€
10,43
€
11,35
€
21,84
€
13,25
€
€
7,48
€
34,72
€
12,62
€
16,07
€
€
18,59
€
14,11
€
19,25
€
19,96
€
11,90
€
18,55
€
30,87
€
24,51
€
34,36
€
22,49
€
27,99
€
30,38
€
38,97
€
25,66
€
70,33
€
64,58
€
109,48
€
24,80
€
41,38
€
65,67
€
58,60
€
50,02
€
64,47
€
46,24
€
8,46
€
20,57
€
8,55
€
16,37
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
56
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
Endüstriyel
W 950/5
W 950/7
Endüstriyel
W 950/71
Endüstriyel
W 951
Endüstriyel
W 951/5
Endüstriyel
Agir Vasita
W 954
W 962
Endüstriyel
W 962/1
Agir Vasita
W 962/14
Endüstriyel
W 962/15
Endüstriyel
W 962/2
Agir Vasita
W 962/26
Endüstriyel
W 962/27
Endüstriyel
W 962/28
Endüstriyel
W 962/32
Endüstriyel
W 962/36
Endüstriyel
W 962/38
Endüstriyel
W 962/50
Endüstriyel
W 962/53
Endüstriyel
W 962/6
Endüstriyel
W 962/6 (10)
Endüstriyel
W 962/8
Agir Vasita
WA 1144
Agir Vasita
WA 9110
Endüstriyel
WA 9140
Endüstriyel
Endüstriyel
WA 9190
WA 923/2
Agir Vasita
WA 923/3
Agir Vasita
WA 940/1
Agir Vasita
WA 940/15
Agir Vasita
WA 940/18
Endüstriyel
WA 940/6
Agir Vasita
WA 940/7
Endüstriyel
WA 940/9
Endüstriyel
WA 956/2
Endüstriyel
WD 11 001
Endüstriyel
WD 11 002
Endüstriyel
WD 11 003
Endüstriyel
WD 13 145
Endüstriyel
WD 13 145/1
Endüstriyel
WD 13 145/14
Endüstriyel
WD 13 145/17
Endüstriyel
WD 13 145/20
Endüstriyel
WD 13 145/3
Endüstriyel
Endüstriyel
WD 13 145/4
WD 13 145/6
Endüstriyel
WD 1374
Endüstriyel
WD 1374/5
Endüstriyel
WD 1374/6
Endüstriyel
WD 724/4
Endüstriyel
WD 724/5
Endüstriyel
WD 724/6
Endüstriyel
WD 8005
Endüstriyel
WD 9001
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Endüstriyel
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
WD 920
Endüstriyel
WD 920/3
Endüstriyel
WD 920/5
Endüstriyel
WD 940
Endüstriyel
WD 940/10
Endüstriyel
WD 940/11
Endüstriyel
WD 940/13
Endüstriyel
WD 940/19
Endüstriyel
WD 940/2
Endüstriyel
WD 940/26
Endüstriyel
WD 940/4
Endüstriyel
WD 950
Endüstriyel
WD 950/2
Endüstriyel
WD 950/3
Endüstriyel
WD 950/4
Endüstriyel
WD 950/5
Endüstriyel
WD 962
Endüstriyel
WD 962/14
Endüstriyel
WD 962/19
Endüstriyel
WD 962/21
Endüstriyel
WD 962/32
Endüstriyel
WD 962/9
Endüstriyel
WDK 11 102/10
Endüstriyel
WDK 11 102/11
Agir Vasita
WDK 11 102/13
Endüstriyel
WDK 11 102/2
Endüstriyel
Agir Vasita
WDK 11 102/4
WDK 11 102/5
Endüstriyel
Agir Vasita
WDK 11 102/9
WDK 1170
Endüstriyel
WDK 13 145
Endüstriyel
WDK 13 145/1
Endüstriyel
WDK 719
Agir Vasita
WDK 724/1
Agir Vasita
WDK 724/5
Endüstriyel
WDK 725
Agir Vasita
WDK 925
Agir Vasita
WDK 940/1
Endüstriyel
WDK 940/5
Agir Vasita
WDK 940/6
Endüstriyel
WDK 940/7
Agir Vasita
WDK 950
Endüstriyel
WDK 962/1
Endüstriyel
WDK 962/11
Endüstriyel
WDK 962/12
Endüstriyel
WDK 962/16
Agir Vasita
WDK 962/17
Agir Vasita
WDK 962/8
Endüstriyel
WH 1257
Endüstriyel
WH 1257/1
Endüstriyel
WH 1257/2
Endüstriyel
WH 1257/3
Endüstriyel
WH 1262
Endüstriyel
WH 1263
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
7,68
€
14,42
€
27,11
€
11,26
€
18,78
€
14,20
€
31,77
€
9,23
€
8,56
€
14,16
€
20,84
€
9,74
€
10,03
€
11,90
€
12,65
€
9,96
€
8,67
€
65,98
€
21,79
€
29,31
€
44,16
€
15,16
€
56,05
€
17,45
€
22,35
€
36,14
€
20,13
€
61,06
€
13,55
€
95,43
€
82,51
€
94,52
€
12,11
€
10,99
€
32,18
€
6,89
€
10,55
€
25,42
€
8,39
€
41,85
€
51,13
€
28,14
€
25,73
€
43,03
€
26,61
€
11,39
€
13,77
€
44,91
€
78,87
€
96,12
€
109,28
€
76,22
€
80,93
€
80,22
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
57
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
Endüstriyel
WH 722
WH 945
Endüstriyel
WH 945/1
Endüstriyel
WH 945/2
Endüstriyel
WH 960/2
Endüstriyel
WH 980
Endüstriyel
WH 980/3
Endüstriyel
WH 980/7
Endüstriyel
WK 10 003
Agir Vasita
WK 10 006 Z
Agir Vasita
WK 1020 X
Agir Vasita
Agir Vasita
WK 1040/1 X
Agir Vasita
WK 1060/3 X
WK 1060/5 X
Agir Vasita
Agir Vasita
WK 1070 X
WK 1080/6 X
Agir Vasita
WK 1080/7 X
Agir Vasita
WK 11 001 X
Agir Vasita
WK 11 002 X
Agir Vasita
WK 11 003 Z
Agir Vasita
WK 11 102/5
Endüstriyel
WK 1123
Otomobil
WK 1123/1
Otomobil
WK 1136
Otomobil
WK 1142 X
Endüstriyel
WK 1142/1 X
Endüstriyel
WK 1149
Agir Vasita
WK 1150
Endüstriyel
WK 1150/2
Endüstriyel
WK 1168
Agir Vasita
WK 1175 X
Endüstriyel
WK 1176 X
Endüstriyel
WK 12 001
Otomobil
WK 12 002
Endüstriyel
WK 12 003
Endüstriyel
WK 12 111
Endüstriyel
WK 12 111/1
Endüstriyel
WK 12 290
Endüstriyel
WK 1270
Endüstriyel
WK 13 001
Endüstriyel
WK 13 002
Endüstriyel
WK 21 (10)
Otomobil
WK 31/11 (10)
Endüstriyel
WK 31/2 (10)
Otomobil
WK 31/2 (100)
Otomobil
WK 31/4 (10)
Otomobil
WK 31/5 (10)
Otomobil
WK 32 (10)
Otomobil
WK 32/6
Otomobil
WK 32/7
Otomobil
WK 4001
Agir Vasita
WK 4002
Otomobil
WK 410
Otomobil
WK 413KDV dahil değildir. Otomobil
Fiyatlara
58,24
35,14
38,86
39,68
45,72
29,97
38,72
39,70
15,47
54,22
42,15
32,08
20,67
39,78
35,77
66,11
22,85
41,82
49,36
37,61
17,40
16,93
28,79
46,62
42,08
42,08
14,74
48,20
48,20
10,24
45,42
66,17
44,13
42,96
60,91
27,64
17,06
56,27
78,12
17,98
21,50
2,51
3,18
1,22
1,11
2,40
2,02
2,40
4,01
3,50
12,05
6,11
8,70
10,13
58
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - WK 1150 yerine
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
WK 42/1
Otomobil
WK 42/10
Otomobil
WK 42/12
Otomobil
WK 42/14
Otomobil
WK 42/2
Otomobil
WK 42/5
Otomobil
Otomobil
WK 42/6
WK 42/7
Otomobil
WK 42/81
Otomobil
WK 43/12 (10)
Otomobil
WK 43/13 (10)
Endüstriyel
WK 43/8
Otomobil
WK 44/6
Otomobil
WK 44/7
Otomobil
WK 47
Otomobil
Otomobil
WK 5001
WK 5002 X
Otomobil
WK 5003
Otomobil
WK 5005 Z
Otomobil
WK 5005/1 Z
Otomobil
WK 510
Otomobil
WK 511/1
Otomobil
WK 511/2
Otomobil
WK 512
Otomobil
WK 512/1
Otomobil
WK 512/2
Otomobil
WK 513/3
Otomobil
WK 513/4
Otomobil
WK 513/5
Otomobil
WK 515
Otomobil
WK 516
Otomobil
WK 516/1
Otomobil
WK 516/2
Otomobil
WK 52
Otomobil
WK 52/1
Endüstriyel
WK 521/2
Otomobil
WK 521/3
Otomobil
WK 521/4
Otomobil
WK 522
Otomobil
WK 532
Otomobil
WK 532/1
Otomobil
WK 532/2
Otomobil
WK 533
Otomobil
WK 55/1
Otomobil
WK 55/2
Otomobil
WK 55/3
Otomobil
WK 57
Otomobil
WK 59 X
Otomobil
WK 6001
Otomobil
WK 6002
Otomobil
WK 6003
Otomobil
WK 6004
Otomobil
WK 6008
Otomobil
WK 6011
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
3,13
3,94
12,73
2,72
5,89
4,31
4,31
5,48
4,52
5,33
7,07
8,29
5,51
7,45
6,65
22,69
29,44
7,84
29,58
29,58
20,76
25,13
12,04
5,48
12,47
23,40
49,50
66,39
66,41
29,70
10,04
10,99
33,70
4,98
32,95
22,34
22,40
16,29
17,12
38,46
37,34
46,56
25,63
15,43
8,97
8,31
15,24
9,80
26,09
5,08
17,28
38,53
16,13
16,73
59
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - WK 5005 z yerine
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
WK 6013
Otomobil
WK 6015
Otomobil
WK 6021
Otomobil
WK 611/6
Otomobil
WK 612
Otomobil
WK 612/2
Otomobil
WK 612/3
Otomobil
WK 612/4
Otomobil
WK 612/5
Otomobil
WK 612/6
Otomobil
WK 613
Otomobil
WK 613/1
Otomobil
WK 614/10
Otomobil
WK 614/11
Otomobil
Otomobil
WK 614/13
WK 614/14
Otomobil
WK 614/17
Otomobil
WK 614/19
Otomobil
WK 614/24 X
Otomobil
WK 614/26 X
Otomobil
Otomobil
WK 614/3 X
WK 614/30
Otomobil
WK 614/34
Otomobil
WK 614/36 X
Otomobil
WK 614/41
Otomobil
WK 614/44
Otomobil
WK 614/45
Otomobil
WK 614/46
Otomobil
WK 614/47
Otomobil
WK 614/48
Otomobil
Otomobil
WK 614/7
WK 614/8
Otomobil
WK 614/9
Otomobil
WK 618
Otomobil
WK 618/1
Otomobil
WK 66
Otomobil
WK 67 X
Otomobil
WK 68/1 X
Otomobil
WK 68/4
Otomobil
WK 68/83
Otomobil
WK 69
Otomobil
WK 69/1
Otomobil
WK 69/2
Otomobil
WK 710
Otomobil
WK 711
Otomobil
WK 711/1
Otomobil
WK 712/2
Endüstriyel
WK 712/3
Endüstriyel
WK 712/5
Agir Vasita
WK 713
Otomobil
WK 715/1
Endüstriyel
WK 716
Otomobil
WK 716/2 X
Endüstriyel
WK 718/2
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
18,53
16,02
18,82
18,47
6,83
13,86
15,14
21,13
8,51
12,38
8,47
5,46
13,13
14,09
14,16
14,16
17,47
19,22
23,78
23,22
25,89
17,38
23,05
12,40
9,68
18,69
12,88
17,68
23,57
18,17
14,26
16,55
11,70
10,17
38,64
13,22
63,08
23,65
14,50
14,25
14,11
17,42
20,22
28,87
4,07
5,46
9,69
28,02
16,90
4,34
16,59
8,85
60
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
WK 718/7
Endüstriyel
Agir Vasita
WK 719/6
WK 720
Otomobil
WK 720/1
Otomobil
Otomobil
WK 720/2 X
WK 720/3
Otomobil
WK 720/4
Otomobil
WK 720/5
Otomobil
WK 720/6
Otomobil
WK 722/1
Otomobil
WK 723
Agir Vasita
WK 723 (10)
Agir Vasita
WK 723/1
Agir Vasita
WK 723/3
Endüstriyel
WK 723/6
Agir Vasita
WK 724
Agir Vasita
WK 724/3
Otomobil
WK 724/4
Endüstriyel
WK 725
Otomobil
Otomobil
WK 725/1
WK 726
Otomobil
WK 726/2
Otomobil
WK 726/3
Otomobil
WK 727
Agir Vasita
WK 728
Otomobil
WK 730/1
Otomobil
WK 730/2 X
Otomobil
WK 730/3
Otomobil
WK 730/5
Otomobil
WK 731
Endüstriyel
WK 731 (10)
Endüstriyel
WK 733
Agir Vasita
WK 735/1
Otomobil
WK 76
Otomobil
WK 76/2
Otomobil
WK 78
Endüstriyel
Otomobil
WK 78/1
WK 79
Otomobil
WK 8001
Endüstriyel
Endüstriyel
WK 8002
WK 8003 X
Endüstriyel
WK 8014
Agir Vasita
Otomobil
WK 8015
WK 8016 X
Otomobil
WK 8018 x
Otomobil
WK 8019
Otomobil
WK 8020
Otomobil
WK 8021
Otomobil
WK 8022
Otomobil
WK 8022 X
Otomobil
WK 8028 Z
Otomobil
WK 8029
Otomobil
WK 8034
Otomobil
WK 8100
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
24,15
33,90
72,42
12,77
15,61
16,11
28,66
30,73
29,58
4,03
3,54
4,86
11,52
5,10
6,43
12,35
25,78
11,15
16,62
19,07
23,58
22,95
5,08
25,31
6,06
42,35
10,46
11,98
5,97
5,49
7,86
31,73
15,20
22,90
8,98
25,48
10,71
8,02
9,98
30,50
30,51
38,41
29,63
27,31
23,91
29,56
48,72
48,72
21,25
17,20
43,09
19,55
61
Not
Üretimden kaldırılmıştır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - WK 8022 Yerine
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
WK 8102
Endüstriyel
WK 8104
Otomobil
WK 8105
Otomobil
WK 8106
Endüstriyel
WK 8107
Endüstriyel
WK 8108
Endüstriyel
WK 8109
Endüstriyel
WK 811/86
Otomobil
WK 8110
Endüstriyel
WK 8111
Endüstriyel
WK 8112
Endüstriyel
WK 8113
Endüstriyel
WK 8114
Endüstriyel
WK 8115
Endüstriyel
WK 8116
Endüstriyel
WK 8117
Endüstriyel
WK 8118
Endüstriyel
WK 8119
Endüstriyel
WK 812
Endüstriyel
WK 8120
Endüstriyel
WK 8121
Endüstriyel
WK 8122
Endüstriyel
WK 8123
Endüstriyel
WK 8124
Endüstriyel
WK 8125
Endüstriyel
WK 8126
Endüstriyel
WK 8127
Endüstriyel
WK 8128
Endüstriyel
WK 8129
Endüstriyel
WK 8130
Endüstriyel
WK 8131
Endüstriyel
WK 8132
Endüstriyel
WK 8133
Endüstriyel
WK 8134
Endüstriyel
WK 8135
Endüstriyel
WK 8136
Endüstriyel
WK 8137
Endüstriyel
WK 8138
Endüstriyel
WK 8139
Endüstriyel
WK 8140
Endüstriyel
WK 8141
Endüstriyel
WK 8142
Endüstriyel
WK 8143
Endüstriyel
WK 8144
Endüstriyel
WK 8145
Endüstriyel
WK 8146
Endüstriyel
WK 8147
Endüstriyel
WK 8148
Endüstriyel
WK 8149
Endüstriyel
WK 815 X
Otomobil
Endüstriyel
WK 815/1
WK 815/2
Endüstriyel
WK 815/80
Endüstriyel
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Endüstriyel
WK 8150
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
21,38
26,06
22,49
21,28
19,24
21,51
19,06
4,99
21,32
19,80
20,16
24,67
25,29
20,10
24,59
22,21
18,30
23,11
10,55
23,20
19,13
16,88
23,05
37,73
20,31
21,53
19,06
17,54
30,73
19,28
21,45
23,35
26,62
23,53
21,98
25,33
19,06
24,05
27,81
20,79
17,91
19,44
23,00
22,69
24,54
32,81
28,11
31,74
24,01
13,04
13,61
11,29
21,52
62
Not
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
WK 8151
Endüstriyel
WK 8152
Endüstriyel
WK 8153
Endüstriyel
WK 8154
Otomobil
WK 8155
Endüstriyel
WK 8156
Endüstriyel
WK 8157
Otomobil
WK 8158
Otomobil
WK 8159
Endüstriyel
WK 8160
Endüstriyel
WK 8161
Endüstriyel
WK 8162
Endüstriyel
WK 8163
Endüstriyel
WK 8164
Endüstriyel
WK 8165
Endüstriyel
WK 8166
Endüstriyel
WK 8167
Endüstriyel
WK 8168
Endüstriyel
WK 8169
Endüstriyel
Otomobil
WK 817/3 X
WK 8170
Endüstriyel
WK 8171
Endüstriyel
WK 8173
Endüstriyel
WK 8179
Endüstriyel
WK 818/1
Otomobil
WK 818/80
Agir Vasita
WK 8184
Endüstriyel
WK 8185
Endüstriyel
WK 8187
Endüstriyel
WK 8188
Endüstriyel
WK 8189
Endüstriyel
WK 8190
Endüstriyel
WK 8191
Endüstriyel
WK 8192
Endüstriyel
WK 8193
Endüstriyel
WK 82
Endüstriyel
WK 820
Otomobil
WK 820/1
Otomobil
WK 820/2 X
Otomobil
WK 820/5
Otomobil
WK 820/6
Otomobil
WK 820/7
Otomobil
WK 820/8
Otomobil
WK 820/9
Otomobil
WK 821
Otomobil
WK 822/1
Otomobil
WK 822/2
Otomobil
WK 822/3
Otomobil
WK 822/4
Otomobil
WK 823
Otomobil
WK 823/1
Otomobil
WK 823/2
Otomobil
WK 823/3 X
Otomobil
Fiyatlara
KDV dahil değildir. Otomobil
WK 824/1
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
23,45
24,01
23,02
23,01
22,38
22,10
27,63
22,47
32,05
30,11
32,32
33,41
33,07
30,46
32,22
22,85
30,74
46,30
27,72
6,17
26,55
28,69
41,96
29,63
22,63
8,44
36,85
34,98
35,50
30,53
24,26
24,23
15,56
23,54
30,34
22,77
16,04
13,92
24,90
66,52
95,59
95,59
52,00
63,35
22,10
13,15
23,18
17,21
24,28
20,02
19,83
16,37
24,51
12,53
63
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
Yeni Ürün - Nisan 2014
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
WK 824/2
Otomobil
WK 824/3
Otomobil
WK 828
Otomobil
WK 829
Otomobil
WK 829/1 X
Otomobil
WK 829/2
Otomobil
WK 829/3
Otomobil
WK 829/4
Otomobil
WK 829/5
Otomobil
WK 829/6
Otomobil
WK 829/7
Otomobil
WK 830
Otomobil
WK 830/3
Otomobil
WK 830/6
Otomobil
WK 830/7
Otomobil
WK 831
Otomobil
WK 832
Otomobil
WK 832/1
Otomobil
WK 832/2
Otomobil
WK 834/1
Otomobil
WK 841
Otomobil
WK 841/1
Otomobil
WK 842
Endüstriyel
WK 842/10
Otomobil
WK 842/11
Otomobil
WK 842/12 X
Otomobil
WK 842/13
Otomobil
WK 842/15
Otomobil
WK 842/16
Agir Vasita
WK 842/17
Otomobil
WK 842/18
Otomobil
WK 842/19
Otomobil
WK 842/2
Endüstriyel
WK 842/2 (10)
Otomobil
WK 842/20
Otomobil
WK 842/21 X
Otomobil
WK 842/23 X
Otomobil
WK 842/24
Otomobil
WK 842/26
Endüstriyel
WK 842/3
Otomobil
Otomobil
WK 842/4
WK 842/6
Endüstriyel
WK 842/8
Otomobil
WK 845
Otomobil
WK 845/1
Otomobil
WK 845/10
Agir Vasita
WK 845/2
Otomobil
WK 845/3
Otomobil
WK 845/4
Otomobil
WK 845/6
Otomobil
WK 845/7
Otomobil
WK 845/8
Otomobil
WK 845/9
Agir Vasita
Fiyatlara
WK 849KDV dahil değildir. Otomobil
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
20,18
51,74
14,52
28,02
24,58
23,30
29,36
47,41
42,95
59,34
39,91
6,46
9,22
16,26
5,19
12,02
9,30
24,99
27,48
12,45
21,41
31,18
5,87
36,36
9,60
15,21
11,98
19,75
13,57
12,83
19,72
33,15
5,98
5,89
18,47
21,41
23,87
53,11
22,14
14,90
11,68
17,93
10,27
16,68
9,32
46,66
18,57
15,50
12,59
17,20
20,62
24,11
21,22
12,30
64
Not
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
WK 850
Otomobil
WK 850/2
Otomobil
WK 850/3
Endüstriyel
WK 851
Otomobil
WK 853
Otomobil
WK 853/1
Otomobil
WK 853/11
Otomobil
WK 853/12
Otomobil
WK 853/13
Otomobil
WK 853/14
Otomobil
WK 853/16
Otomobil
WK 853/17
Otomobil
WK 853/18
Otomobil
WK 853/20
Otomobil
WK 853/21
Otomobil
WK 853/23
Otomobil
WK 853/24
Otomobil
WK 853/3 X
Otomobil
WK 853/4
Otomobil
WK 853/7
Otomobil
WK 853/8
Otomobil
WK 854/1
Otomobil
WK 854/2
Otomobil
WK 854/3
Otomobil
WK 854/4
Otomobil
WK 854/5
Otomobil
WK 854/6
Otomobil
WK 854/7
Otomobil
WK 857/1
Otomobil
WK 880
Otomobil
WK 9007
Otomobil
WK 9008
Otomobil
WK 9010
Agir Vasita
WK 9011
Otomobil
WK 9012 X
Otomobil
WK 9014 Z
Otomobil
WK 9015 X
Otomobil
WK 9022
Otomobil
WK 9023 z
Otomobil
WK 9025
Otomobil
WK 9026
Otomobil
WK 9027
Otomobil
WK 9028 Z
Otomobil
WK 9029
Endüstriyel
WK 9034 Z
Otomobil
WK 9036
Endüstriyel
WK 9042
Endüstriyel
WK 9042 X
Endüstriyel
WK 9140
Endüstriyel
WK 9150
Endüstriyel
WK 9165 X
Endüstriyel
WK 918 X
Otomobil
WK 918/1
Otomobil
Fiyatlara
KDVXdahil değildir. Otomobil
WK 918/2
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
16,50
10,79
14,06
12,52
15,78
19,78
20,61
17,36
23,41
20,30
26,93
42,94
24,58
68,14
61,58
67,63
77,69
13,59
25,78
15,44
12,61
19,04
21,63
29,22
26,18
32,48
10,62
24,04
29,34
15,02
24,62
35,61
30,71
75,50
56,05
40,52
32,94
35,05
37,26
28,76
52,98
49,60
33,25
14,16
24,46
30,21
19,21
19,21
20,12
10,49
13,42
16,96
35,10
23,81
65
Not
Yeni Ürün - Nisan 2014
Üretimden kaldırılmıştır
Yeni Ürün - Nisan 2014 - WK 9042 yerine
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
Segment
WK 919/1
Otomobil
WK 9190
Endüstriyel
WK 920/3
Otomobil
WK 920/5
Otomobil
WK 920/6
Otomobil
WK 920/7
Otomobil
WK 921
Otomobil
WK 923/2 X
Agir Vasita
WK 924/1 X
Endüstriyel
WK 929
Endüstriyel
WK 930/4
Agir Vasita
WK 930/5
Endüstriyel
WK 930/6 X
Endüstriyel
WK 932/1
Agir Vasita
WK 932/2
Endüstriyel
WK 933 X
Endüstriyel
WK 939
Otomobil
WK 939/1
Otomobil
WK 939/10 X
Otomobil
WK 939/11 X
Otomobil
WK 939/12 X
Otomobil
WK 939/13
Otomobil
WK 939/14 X
Otomobil
WK 939/15
Otomobil
WK 939/17 X
Otomobil
WK 939/2
Otomobil
WK 939/3
Otomobil
WK 939/4
Otomobil
WK 939/5
Otomobil
WK 939/6
Otomobil
WK 939/7
Otomobil
WK 939/8 X
Otomobil
WK 939/9 X
Otomobil
Endüstriyel
WK 940/11
WK 940/11 X
Otomobil
WK 940/12
Agir Vasita
WK 940/15
Agir Vasita
WK 940/16 X
Otomobil
WK 940/17
Endüstriyel
WK 940/19
Endüstriyel
WK 940/2
Agir Vasita
WK 940/20
Agir Vasita
WK 940/22
Otomobil
WK 940/23
Endüstriyel
WK 940/33 X
Agir Vasita
WK 940/36 X
Agir Vasita
WK 940/38 X
Agir Vasita
WK 940/5
Agir Vasita
WK 940/6
Otomobil
WK 941 (10)
Endüstriyel
WK 943
Endüstriyel
WK 943/1
Endüstriyel
WK 950/13
Agir Vasita
Fiyatlara
KDV dahil değildir.Agir Vasita
WK 950/16
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
53,84
24,51
17,55
51,17
69,07
54,61
11,26
60,27
46,59
23,58
9,20
12,58
34,14
9,98
9,29
33,95
47,78
31,27
28,03
58,59
45,78
36,75
97,58
65,10
27,11
22,83
38,60
22,40
40,39
18,06
22,68
26,32
60,51
11,61
6,83
7,48
10,11
14,63
6,41
11,06
9,35
14,03
34,20
36,92
21,76
46,75
5,02
12,43
20,16
32,67
40,23
10,43
18,39
66
Not
Almanya stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
GÜNCEL MANN FILTER FİYAT LİSTESİ
MANN FILTER
WK 950/19
WK 950/21
WK 950/3
WK 950/6
WK 952/3
WK 953/1
WK 954
WK 956 (10)
WK 962/11
WK 962/4
WK 962/5
WK 962/7
WK 965
WK 970/2
WK 980/1
WP 1026
WP 1045
WP 11 102/1-2
WP 11 102/2
WP 11 102/3
WP 1144
WP 1152
WP 1169
WP 12 001
WP 12 120
WP 12 120/1
WP 12 121
WP 12 300
WP 12 308
WP 1290
WP 9002
WP 914
WP 914/80
WP 920/80
WP 928/80
WP 928/81
WP 928/82
WP 928/83
WP 928/84
WP 931
WP 962/3 X
WP 962/5
ZR 700 X
ZR 7001
ZR 902 X
ZR 903 X
ZR 904 X
ZR 905 Z
ZR 906 X
Segment
Agir Vasita
Agir Vasita
Endüstriyel
Agir Vasita
Agir Vasita
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Agir Vasita
Agir Vasita
Agir Vasita
Agir Vasita
Agir Vasita
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Agir Vasita
Endüstriyel
Agir Vasita
Otomobil
Endüstriyel
Agir Vasita
Endüstriyel
Agir Vasita
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Endüstriyel
Endüstriyel
Endüstriyel
Otomobil
Otomobil
Agir Vasita
Agir Vasita
Agir Vasita
Agir Vasita
Endüstriyel
Güncelleme 14.05.2014
Liste Fiyatı Brüt
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Fiyatlar Euro (€) satış kurundan düzenlenmistir.
MHTR her zaman için fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
15,61
15,26
6,43
14,14
11,70
7,97
8,49
25,01
16,91
6,35
13,91
6,86
17,81
17,60
11,22
10,75
46,52
14,43
12,33
13,25
31,25
18,06
56,34
45,09
45,09
96,86
33,50
35,73
29,73
16,59
12,78
11,56
13,20
12,36
11,72
12,11
8,94
13,34
16,32
13,98
20,02
19,76
20,42
15,65
17,97
16,11
22,84
30,77
67
Not
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Üretimden kaldırılmıştır
Üretimden kaldırılmıştır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Türkiye stokları ile sınırlıdır
Yeni Ürün - Nisan 2014
Download

Aday Başvuru Formu