Rokycanova 18, 779 00 Olomouc, ČR, Tel./Fax: 585436915/ 585436916, [email protected] www.labicom.cz
LabEva
Koncentrátor LabEva je určen pro řízené zakoncentrování vzorků. Odpařování je
zajišťováno ohřevem vzorků a odfoukáváním rozpouštědla proudem inertního plynu
popř. vzduchu. Přístroj může být využit také jen pro ohřev vzorků
např. při derivatizacích.
Model
s jedním hliníkovým blokem (ND-1)
Model
se dvěma hliníkovými bloky (ND-2)
Model
pro zahušťování malých objemů
v mikrotitračních destičkách nebo
v Eppendorf zkumavkách 0,2 ml
(ND-1A)
Model VISIBLE
s čelními průřezy v hliníkovém
bloku, kterými lze sledovat
množství vzorku v jednotlivých
pozicích
Rokycanova 18, 779 00 Olomouc, ČR, Tel./Fax: 585436915/ 585436916, [email protected] www.labicom.cz
Základem přístroje je hliníková deska s topným tělesem a snímačem teploty.
Na tuto desku se umisťují výměnné hliníkové bloky s otvory pro zkumavky nebo skleněné
lahvičky (vialky) se vzorky. Vše je zabudováno v elektricky ovládané jednotce.
Plyn je veden ze zdroje propojovacími hadičkami zakončenými odpovídajícím počtem trysek
(injekční jehly). Foukáním plynu nad hladinu vzorků se urychluje odpařování rozpouštědel a
umožňuje odpařování rozpouštědla i při nižších teplotách.
Technické parametry:
Pracovní teplota
+ 5 až 150 °C nad okolní teplotu
Rozlišení
± 0,5 °C pro teploty od 40 do 100 °C
Přesnost regulace
+/- 0.5°C
Výkon ohřevu
< 30 min z teploty 40 na 150 °C
Nastavení času
1 min – 99 hod 59 min
Kat. č. bloku
DT01A
DT02A
DT03A
DT04A
DT05A
DT06
DT07
DT08
DT09A
DT10A
DT11A
DT12A
DT13A
DT14A
DT15A
Model
ND-1
nebo
ND-2
Průměr otvoru
Počet otvorů
6 mm
7 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
19 mm
20 mm
26 mm
28 mm
40 mm
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
4
2
12
0,5 ml,
centrifugační zkumavky
1,5 ml
centrifugační zkumavky
2,0 ml
centrifugační zkumavky
Rozměr bloku
(š x h x v, mm)
95,5 x 76,5 x 50
12
12
0,2 ml zkumavky
12
DT16A
DT18
Na zakázku
Na zakázku
Na zakázku
DT17
ND-1A
96ti pozicové plato
96
78 x 114 x 26
NK01
10 mm
12
NK02
12 mm
12
153,5 x 96 x 49
NK03
13 mm
12
NK04
VISIBLE
15 mm
12
Bloky jsou určeny
pro zkumavky =
NK05
16 mm
12
kulaté dno
NK06
19 mm
12
NK07
20 mm
12
Po dohodě s dodavatelem je možno objednat výměnné hliníkové bloky s jakoukoli velikostí
otvorů a kombinací pozic. Pro zpracování nabídky vyhřívacího bloku dle vlastní specifikace
zašlete prosím následující údaje:
- Průměr vrtání
- Hloubku vrtání
- Tvar otvoru
Na přání lze vyhotovit i model přístroje s vyšší vyhřívací částí včetně vyššího vyhřívacího bloku.
Rokycanova 18, 779 00 Olomouc, ČR, Tel./Fax: 585436915/ 585436916, [email protected] www.labicom.cz
Samostatně stojící regulátor
tlaku a průtoku plynu
Volitelné příslušenství
Doporučeno používat při napojení
na laboratorní rozvody plynů.
Standardní blok s čelními průžezy pro model VISIBLE
(NK-01 – NK07)
Download

LabEva - Labicom