Návod na montáž, provoz a údržbu
samotížného solárního ohřívače vody
300L FR II (obj. č. S 5123)
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
OBSAH
1. Úvod………………………………………………………………………….- 3 2. Popis samotížného solárního ohřívače vody 300L FR II………………..- 3 Hlavní komponenty 300L FR II:…………………………………………….- 5 3. Montáž samotížného solárního ohřívače vody 300L FR II……………..- 10 Všeobecné pokyny………………………………………………………….- 10 Důležité informace o ochraně zdraví a o bezpečnosti při práci…………- 10 Pokyny pro dopravu a skladování kolektorů………………………………- 10 Těsnění závitů na spojích solárního okruhu………………………………- 10 Postup montáže:……………………………………………………………..- 11 4. Provoz a údržba……………………………………………………………..- 19 Provoz…………………………………………………………………………- 19 Údržba…………………………………………………………………………- 19 5. Omezení záruky……………………………………………………………..- 20 -
-2-
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
1. Úvod
Tento návod na montáž, provoz a údržbu se vztahuje na samotížný solární ohřívač vody 300L FR II.
Jsou v něm uvedené základní parametry ohřívače a instrukce na jeho montáž, provoz a údržbu.
Tento návod je určený kvalifikovaným odborníkům, kteří se zabývají montáží a údržbou solárních
systémů.
2. Popis samotížného solárního ohřívače vody 300L FR II
UPOZORNĚNÍ: 300L FR II je určený pro celoroční ohřev vody v klimatických oblastech, kde
venkovní teplota neklesá na bod mrazu a nemůže způsobit zamrznutí vody v bojleru
a v přívodním potrubí. V klimatických oblastech, kde venkovní teplota klesá na bod mrazu, se
dá využít na sezónní ohřev vody v teplých měsících, přičemž je potřeba zabezpečit ochranu
proti zamrznutí vody v bojleru a v přívodním potrubí.
300L FR II využívá přirozenou samotížnou cirkulaci (termosifón) v uzavřeném natlakovaném solárním
okruhu. Teplonosná kapalina v slunečních kolektorech se ohřívá vlivem slunečního záření
a samotížně (bez oběhového čerpadla) proudí nahoru, do tepelného výměníku v bojleru. Aby se
zabezpečila samotížná cirkulace, bojler je umístěný nad slunečními kolektory. Ohřátá teplonosná
kapalina přenáší teplo z kolektorů do vody v bojleru. Následkem toho se teplonosná kapalina
ochlazuje a samotížně proudí dolů, do spodní časti slunečních kolektorů, kde je opět ohřátá vlivem
slunečního záření.
Během chladného období roku je možné dohřát vodu pomocí elektrického vyhřívacího tělesa (dodává
se jako volitelné příslušenství).
Provoz 300L FR II je plně automatický a nevyžaduje žádný dohled. Je ale potřeba zabezpečit
pravidelnou údržbu.
Součástí 300L FR II jsou vysoce kvalitní ploché sluneční termické kolektory TS 350 a další vysoce
kvalitní komponenty, které zabezpečují dlouhou životnost a bezproblémový provoz.
Denní množství ohřáté vody *
300 l při 40 °C
Celková hmotnost naplněného solárního ohřívače
561 kg
vody
Min. potřebná montážní plocha
2,5m x 1,5m
* Průměrné denní množství ohřáté vody, určené pro hodnoty slunečního záření v oblastech se
středozemním klimatem mezi 36 a 38 stupněm zeměpisné šířky.
-3-
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
-4-
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
Hlavní komponenty 300L FR II:
Materiál
Obj. číslo
Pozn.
A
SOLÁRNÍ KOLEKTOR TS 350
S1582
2 ks
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BOJLER horizontálny 300 litrů
Vstup studené vody
Výstup teplé vody
Výstup k solárnímu kolektoru (studený)
Vstup od solárního kolektoru (teplý)
Připojení expanzní nádoby a pojistného ventilu
Připojení odvzdušňovacího ventilu
Připojení Mg anody
Připojení elektrického vyhřívacího tělesa a čistící příruba DN 80
Mg anoda
K1268
1 ks
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
5/4”
C
EXPANZNÍ NÁDOBA 7 litrů
K3035
1 ks
D
D1
D2
D3
D4
SOUBOR NA PŘIPOJENÍ KOLEKTORŮ
Napouštěcí a vypouštěcí ventil 3/4”
T-kus s 3/4" vnějším závitem a s 3/4" převlečnou maticí
Zátka 3/4"
O-kroužek ø17x3 VITON
S5146
U1274
U1275
U1273
D2311
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
E
E1
E2
E3
E4
SOUBOR NA PŘIPOJENÍ BOJLERU pro 300L FR II
Dlouhá trubka s převlečnými maticemi
Krátká trubka s převlečnými maticemi
Vsuvka válec/kužel 3/4"
Těsnění 3/4"
S5150
S5148
S5149
I5035
I8017
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
4 ks
F
F1
F2
F3
F4
F5
F6
EXPANZNÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUBOR
Odvzdušňovací ventil (odvzdušňovací zátka a převlečná matice)
Vsuvka válec/kužel 3/4"
Těsnění 3/4"
T-kus s 3/4" vnitřními závity
Vsuvka kužel/kužel 3/4"
Pojistný ventil 4 bar
S5113
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
G
G1
G2
SOUBOR NA PŘIPOJENÍ STUDENÉ VODY
Pojistný ventil 6 bar se zpětnou klapkou
Vsuvka kužel/kužel 3/4"
S5118
1 ks
1 ks
1 ks
H
ELEKTRICKÉ VYHŘÍVACÍ TĚLESO 2kW / 230V
K1259
1 ks
I
NOSNÁ KONSTRUKCE pro 300L FR II
S5144
1 ks
I5035
I8017
I5132
I5040
J2089
-5-
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
A. Solární kolektor
TS 350 je vysoce kvalitní plochý sluneční termický kolektor s nízkým hydraulickým odporem, určený
pro běžné solární aplikace, jako ohřev vody, ohřev bazénů a podpora vytápění. Je možné ho použít v
samotížných solárních systémech i v solárních systémech s oběhovým čerpadlem. Konstrukce
kolektoru zaručuje jeho dlouhou životnost a odolnost i v náročných klimatických podmínkách.
Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní vrstvou, který obepíná měděné trubky v
lyrovém uspořádání.
Konstrukce vany: Kompaktní lisovaná skříň z jednoho kusu Al-Mg plechu s vysokou odolností proti
korozi.
Půdorysná plocha
Absorpční plocha
Spojovací rozměr
Hmotnost
Kapalinový obsah
Maximální přetlak teplonosné
kapaliny
Doporučený průtok
teplonosné kapaliny
Připojovací vývody
Pouzdro teplotního snímače
Krycí sklo
Skříň kolektoru
Tepelná izolace
Selektivní konverzní vrstva
Sluneční absorbivita AM1.5
Tepelná emisivita 82°C
Optická účinnost
Stagnační teplota
2
(při záření 1000W/m a
teplotě okolí 30°C)
2
2,03 m
2
1,708 m
1060x2040 mm
36,8 kg
1,7 l
600 kPa
50-200 l/h na jeden kolektor
přírubové s převlečnou
maticí
bez pouzdra
solární bezpečnostní,
tloušťka 4 mm
výlisek z nerezavějícího AlMg plechu
minerální plsť
ALOx (černý)
95 %
13 % ALOx
80,2%
175,6°C
B. Bojler
Bojler se skládá z vnitřního zásobníku (naplněného vodou), tepelně výměnného pláště (naplněného
teplonosnou kapalinou), který obepíná vnitřní zásobník a z polyuretanové izolační vrstvy. Bojler je
pokrytý barevně galvanizovaným vnějším pláštěm a UV odolnými bočními plastovými víky.
Galvanizovaný plášť i víka jsou odolné vůči vnějšímu prostředí. Vnitřní zásobník má smaltovaný
vnitřní povrch, je v něm zašroubovaná Mg anoda, má otvor na čištění nebo kontrolu a přírubu, do
které je možné zašroubovat elektrické vyhřívací těleso.
-6-
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
Typ
Objem vody
Rozměry
Tepelně výměnná plocha
Objem tepelného výměníku
Vnější plášť bojleru
Povrch vnitřního zásobníku
Izolace
Mg anoda, délka
Příruba na el. vyhřívací těleso
Připojení vody
Hmotnost prázdného bojleru
Otevírací tlak pojistného ventilu
na vstupu studené vody
Horizontální, P 300S CL
300 litrů
průměr Ø600mm, délka 1800mm
1.884 m2
18 litrů
barevně galvanizovaný ocelový plech, UV odolná boční
plastová víka
smaltovaný
40-50mm vypěněný polyuretan
ANO, 50 cm
5/4”
3/4”
115.0 kg
max. 6 bar
C. Expanzní nádoba
Expanzní nádoba zabraňuje nadměrnému zvýšení tlaku v solárním okruhu při vysokých teplotách,
které nastávají během slunečných dní s nízkou nebo žádnou spotřebou teplé vody z bojleru.
Expanzní nádoba je určená na použití v solárních systémech a její membrána je odolná vůči
teplonosné kapalině.
Objem expanzní nádoby
Max. tlak
Před tlak
7 litrů
4 bar
1 bar
D. Soubor na připojení kolektorů
Soubor na připojení kolektorů slouží na připojení kolektorů k izolovaným trubkám. Soubor též
obsahuje napouštěcí a vypouštěcí ventil a zátky na vývody kolektorů. Komponenty souboru jsou
vyrobené z mosazi.
E. Soubor na připojení bojleru pro 300L FR II
Soubor na připojení bojleru spojuje bojler se souborem na připojení kolektorů (D). Soubor obsahuje
nerezové vlnovcové potrubí (průměr DN16) se speciální tepelnou izolací (teplotní odolnost do +175
°C, UV odolný vnější povrch). Komponenty souboru jsou vyrobené z mosazi.
F. Expanzní a odvzdušňovací soubor
Expanzní a odvzdušňovací soubor obsahuje pojistný ventil 4 bar, odvzdušňovací ventil a připojení
expanzní nádoby. Komponenty souboru jsou vyrobené z mosazi.
-7-
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
E. Soubor na připojení bojleru
(potrubí není zobrazeno)
F. Expanzní a
odvzdušňovací soubor
D. Soubor na připojení
kolektorů
G. Soubor na připojení studené vody
H. Elektrické vyhrievacie teleso
G. Soubor na připojení studené vody
Soubor na připojení studené vody obsahuje pojistný ventil 6 bar se zpětnou klapkou. Komponenty
souboru jsou vyrobené z mosazi.
H. Elektrické vyhřívací těleso 2kW / 230V (volitelné příslušenství)
Elektrické vyhřívací těleso 2kW / 230V poskytuje dodatečný ohřev vody během chladného období
roku.
UPOZORNĚNÍ: V některých zemích je zakázáno instalovat elektrické vyhřívací těleso do
bojleru. Elektrické vyhřívací těleso má termostat bez tepelné pojistky. Elektrické vyhřívací
těleso je volitelné příslušenství a není standardní součástí bojleru.
-8-
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
I. Nosná konstrukce
Nosná konstrukce pro kolektory a bojler je vyrobená ze žárově pozinkovaných ocelových profilů
s vysokou odolností vůči korozi a z hliníkových komponentů. Profily se spojují nerezovými šrouby a
maticemi.
J. Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina je naplněná v solárním okruhu (kolektory, tepelně výměnný plášť v bojleru,
expanzní nádoba, trubky).
UPOZORNĚNÍ: Použitá teplonosná kapalina musí být schválený výrobek, který je určený pro
solárně termické systémy a musí být schválená dodavatelem solárního ohřívače vody.
Kapalina musí být netoxická, musí obsahovat inhibitory koroze a nesmí vytvářet usazeniny,
povlaky nebo vodní kámen v solárním okruhu. Její odolnost vůči mrazu musí vyhovovat
místním klimatickým podmínkám.
Je zakázané používat kapalinu, která obsahuje etylén glykol, z důvodu její vysoké toxicity!
-9-
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
3. Montáž samotížného solárního ohřívače vody 300L FR II
Všeobecné pokyny
Při montáži postupujte podle tohoto návodu a současně dodržujte místní normy a předpisy.
Montáž smí vykonávat jen kvalifikované a zaškolené osoby.
Důležité informace o ochraně zdraví a o bezpečnosti při práci
Během montáže solárního ohřívače vody je potřeba dodržovat všechny předpisy a doporučení, které
se vztahují na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Pracovníci musí mít bezpečné ochranné
oblečení, přilby, pevnou obuv, rukavice a v případě potřeby i ochranu očí. Při práci ve výškách musí
používat vhodné jistící zařízení.
Při manipulaci s kolektory je potřeba pamatovat na to, že se mohou ohřát na vysokou teplotu, když
jsou i krátkodobě vystaveny slunečnímu záření. Při dotyku rukou bez ochranných rukavic může
nastat vážné popálení. Během montáže zakryjte přední část kolektorů, abyste zabránili jejich ohřátí
vlivem slunečního záření.
Dodržujte předpisy, které se vztahují k ochraně proti bleskům.
V solárním ohřívači vody je zakázáno používat jakoukoli teplonosnou kapalinu vyrobenou na bázi
etylén glykolu. Používejte jen doporučené netoxické teplonosné kapaliny.
Podklad, na kterém bude umístěný samotížný solární ohřívač vody musí být dostatečně staticky
odolný, musí být schopný unést celou hmotnost naplněného solárního ohřívače a musí poskytovat
možnost ukotvit konstrukci proti pohybům způsobeným větrem. Ukotvení konstrukce musí být
v souladu s platnými předpisy a musí odpovídat místním povětrnostním podmínkám.
Pokyny pro dopravu a skladování kolektorů
Kolektory se musí přepravovat a skladovat v ležaté poloze, stejným způsobem jako jsou dopravované
od výrobce.
Těsnění závitů na spojích solárního okruhu
Na těsnění závitů na spojích solárního okruhu nepoužívejte konopí. Použijte teflonovou těsnící nit.
- 10 -
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
Postup montáže:
Krok 1: Umístění solárního ohřívače vody
Vyberte místo pro solární ohřívač vody. Ohřívač by měl být umístěný co nejblíže k místu spotřeby
vody a solární kolektory by měly být v ideálním případě otočené na jih. Optimální energetický zisk se
dosahuje, pokud jsou kolektory orientované v rozmezí od jihovýchodu na jihozápad. Kolektory by
neměly být zastíněné (např. stromy nebo budovami). Zvažte, zda je podklad, na kterém bude
umístěný ohřívač, dostatečně staticky odolný, zda unese celou hmotnost ohřívače, a zda poskytuje
možnost ukotvit konstrukci.
Krok 2: Montáž nosné konstrukce
Při montáži nosné konstrukce postupujte podle návodu na její montáž.
UPOZORNĚNÍ: Podklad, na kterém bude umístěný samotížný solární ohřívač vody musí být
dostatečně staticky odolný, musí být schopný unést celou hmotnost naplněného solárního
ohřívače a musí poskytovat možnost ukotvit konstrukci proti pohybům způsobeným větrem.
Ukotvení konstrukce musí být v souladu s platnými předpisy a musí odpovídat místním
povětrnostním podmínkám.
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, jestli není konstrukce nakloněná na pravou stranu, což by
způsobilo zastavení samotížného efektu. Konstrukce musí být buď přesně ve vertikální
poloze, nebo mírně nakloněná na levou stranu (po dokončení montáže celého ohřívače bude
v takovém případě strana, na které se nachází krátká trubka E2, mírně výš než strana, na které
se nachází dlouhá trubka E1). Zkontrolujte, zda jsou krátké nohy přesně v kolmé poloze.
Krok 3: Umístění bojleru do nosné konstrukce
Vybalte bojler a odstraňte fólii, která pokrývá jeho vnější plášť. Jestliže není dodaná Mg anoda
zašroubovaná do bojleru, postavte bojler do vertikální polohy a zašroubujte Mg anodu do bojleru.
Použijte teflonovou těsnící nit na utěsnění závitů Mg anody. Umístěte bojler do konzol na nosné
konstrukci a zajistěte ho pomocí upínacích pásů bojleru.
Krok 4: Umístění dlouhého potrubí do nosné konstrukce
Vložte dlouhou trubku s převlečnými maticemi (E1) do třech úchytů na trubku. Tento krok udělejte
ještě před tím, než vložíte kolektory do konstrukce.
- 11 -
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
Krok 5: Umístění kolektorů do nosné konstrukce
Umístěte kolektory do nosné konstrukce a zajistěte je pomocí větrných pojistek. Pokud na kolektory
svítí slunce, zakryjte je kartonovým papírem, abyste zabránili jejich zahřátí během montáže.
- 12 -
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
Krok 6: Připojení souboru na připojení kolektorů
Připojte soubor na připojení kolektorů (D) na vývody kolektorů. Při zašroubování napouštěcího a
vypouštěcího ventilu (D1) do T-kusu (D2) použijte teflonovou těsnící nit na těsnění závitů.
- 13 -
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
Krok 7: Připojení souboru na připojení studené vody
Připojte soubor na připojení studené vody (G) na vývod bojleru B1. Pokud je tlak v systému studené
vody 6bar nebo víc, použijte redukční ventil.
Krok 8: Připojení souboru na připojení bojleru pro 300L FR II
Připojte soubor na připojení bojleru (E) k souboru na připojení kolektorů (D) a k vývodům bojleru B3 a
B4. Na připojení potrubí k bojleru použijte vsuvku redukovanou válec/kužel 3/4" (E3) a teflonovou
těsnící nit.
- 14 -
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
Krok 9: Připojení expanzního a odvzdušňovacího souboru
Připojte expanzní a odvzdušňovací soubor (F) na vývody bojleru B5 a B6. Použijte teflonovou těsnící
nit.
Krok 10: Připojení expanzní nádoby
Zkontrolujte přetlak plynu v expanzní nádobě (C) a pokud je potřeba, nastavte ho na 1 bar.
Zašroubujte expanzní nádobu do T-kusu (F4). Na těsnění závitů použijte teflonovou těsnící nit.
- 15 -
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
Krok 11: Připojení elektrického vyhřívacího tělesa
UPOZORNĚNÍ: V některých zemích je zakázáno instalovat elektrické vyhřívací těleso do
bojleru. Elektrické vyhřívací těleso má termostat bez tepelné pojistky. Elektrické vyhřívací
těleso je volitelné příslušenství a není standardní součástí bojleru.
Pokud je potřeba namontovat elektrické vyhřívací těleso, našroubujte ho do vývodu bojleru B8.
Odšroubujte 5/4” zátku z připojení elektrického vyhřívacího tělesa a čistící příruby DN 80 (B8)
a našroubujte elektrické vyhřívací těleso. Na utěsnění závitů elektrického vyhřívacího tělesa použijte
teflonovou těsnící nit. Na připojení elektrického vyhřívacího tělesa k elektrickému rozvodu použijte
třížilový kabel. Nastavte termostat na požadovanou teplotu (0 – 80 °C). Našroubujte plastový kryt na
boční stranu bojleru, abyste zakryli elektrické vyhřívací těleso.
Krok 12: Připojení na systém studené a teplé vody
Připojte vstup studené vody na soubor na připojení studené vody (G), připojený k vývodu bojleru B1.
Připojte systém teplé vody k vývodu bojleru B2.
Krok 13: Naplnění vnitřního zásobníku vodou a kontrola těsnosti
Naplňte vnitřní zásobník vodou. Všechen vzduch z vnitřního zásobníku je potřeba vytlačit přes výstup
teplé vody. Zavřete všechny kohoutky a ventily v systému teplé vody, aby se ve vnitřním zásobníku
dosáhl normální provozní tlak. Zkontrolujte všechny připojení, včetně Mg anody a elektrického
vyhřívacího tělesa (pokud je namontované), a ubezpečte se, že nikde neuniká voda. Pokud je
potřeba, dotáhněte připojení nebo vypusťte vodu z nádrže, vyměňte těsnění a opět zkontrolujte
těsnost.
- 16 -
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
Krok 14: Kontrola těsnosti solárního okruhu
Zabraňte zahřátí kolektorů tím, že je během montáže zakryjete kartonovým papírem. Otevřete
odvzdušňovací ventil (F1). Naplňte solární okruh vodou přes napouštěcí a vypouštěcí ventil (D1).
Použijte ruční pumpu s manometrem a 3/4" připojením hadice. Když přes odvzdušňovací ventil (F1)
začne voda téct ven, zavřete ho a dál pumpujte vodu do solárního okruhu, až manometr ukáže tlak 3
bar. Zkontrolujte všechny připojení a ubezpečte se, že nikde neuniká voda. Pokud je potřeba,
dotáhněte připojení nebo vypusťte vodu ze solárního okruhu, vyměňte těsnění a opět zkontrolujte
těsnost solárního okruhu.
Krok 15: Vypuštění vody ze solárního okruhu
Po vykonání kontroly těsnosti solárního okruhu z něj vypusťte vodu tak, že odpojíte pumpu a otevřete
napouštěcí a vypouštěcí ventil (D1) a odvzdušňovací ventil (F1).
Krok 16: Naplnění solárního okruhu teplonosnou kapalinou
UPOZORNĚNÍ: Použitá teplonosná kapalina musí být schválený výrobek, který je určený pro
solární termické systémy a musí být schválená dodavatelem solárního ohřívače vody.
Kapalina musí být netoxická, musí obsahovat inhibitory koroze a nesmí vytvářet usazeniny,
povlaky nebo vodní kámen v solárním okruhu. Její odolnost vůči mrazu musí vyhovovat
místním klimatickým podmínkám.
Je zakázané používat kapalinu, která obsahuje etylén glykol, z důvodu její vysoké toxicity!
Po vypuštění veškeré vody ze solárního okruhu opět připojte ruční pumpu k napouštěcímu a
vypouštěcímu ventilu (D1) a začněte pumpovat teplonosnou kapalinu do solárního okruhu. Když přes
odvzdušňovací ventil (F1) začne teplonosná kapalina téct ven, zavřete ho a dál pumpujte kapalinu do
solárního okruhu, až manometr ukáže tlak 3 bar. Opět zkontrolujte všechny připojení a ubezpečte se,
že kapalina nikde neuniká. Pokud je potřeba, dotáhněte připojení, nebo vypusťte teplonosnou
kapalinu ze solárního okruhu, vyměňte těsnění a opět napusťte teplonosnou kapalinu. Když se
neobjeví žádná netěsnost, pomalu vypusťte vzduch a nadbytečnou kapalinu přes odvzdušňovací
ventil (F1) v horní části bojleru do plastové nádoby, až manometr na pumpě ukáže tlak 1,5 bar.
Zavřete napouštěcí a vypouštěcí ventil (D1), odpojte pumpu a našroubujte zátku na napouštěcí a
vypouštěcí ventil (D1).
- 17 -
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
Krok 17: Uvedení solárního ohřívače vody do činnosti
Odstraňte kartonový papír z kolektorů. Nechte, aby se kolektory ohřály vlivem slunečního záření
a aby teplonosná kapalina začala cirkulovat mezi kolektory a bojlerem. Zkontrolujte cirkulaci dotykem
ruky na vývodech bojleru B3 (studený) a B4 (teplý).
Krok 18: Odvzdušnění solárního okruhu
Poučte uživatele solárního ohřívače vody o tom, aby po jednom nebo dvou dnech provozu odvzdušnil
solární okruh. Odvzdušnění se dělá otevřením odvzdušňovacího ventilu (F1) v horní časti bojleru na
krátkou dobu v ranních nebo večerních hodinách, když jsou kolektory studené. Při odvzdušňování by
mělo uniknout jen velmi malé množství, případně žádná teplonosná kapalina, aby nedošlo k velkému
poklesu tlaku v solárním okruhu.
Step 19: Připojení odpadových hadic k pojistným ventilům
Pokud je potřeba, připojte hadici (vnitřní průměr 13mm) k výpusti z pojistného ventilu 6 bar se
zpětnou klapkou (G1), abyste zabránili kapání vody z ventilu přímo na plochu pod bojlerem. Druhý
konec hadice umístěte na vhodné odtokové místo. Taktéž, je-li potřeba, připojte hadici k výpusti
z pojistného ventilu 4 bar (F6), abyste zabránili případnému vytečení teplonosné kapaliny z ventilu
přímo na plochu pod bojlerem. Druhý konec hadice umístěte do nádoby umístěné pod bojlerem.
Odpadové hadice nejsou součástí dodávky solárního ohřívače vody. Použijte hadice z UV odolného
materiálu.
- 18 -
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
4. Provoz a údržba
Provoz
Provoz solárního ohřívače vody je plně automatický a nevyžaduje žádný dohled.
Během normálního provozu může docházet k odkapávání vody z pojistného ventilu 6 bar se
zpětnou klapkou (G1) v čase, kdy se voda v bojleru ohřívá pomocí kolektorů nebo elektrického
vyhřívacího tělesa. Je-li potřeba, přesměrujte pomocí hadice výpusť z ventilu na vhodné
odtokové místo.
Údržba - údržbu smí vykonávat jen kvalifikovaní odborníci.
PRAVIDELNÉ ÚRDŽBÁRSKE
NÁSLEDUJÍCÍ
PRVNÍ KONTROLA
a KONTROLNÍ ČINNOSTI
KONTROLY
Odvzdušněte solární okruh
v pravidelných intervalech. Odvzdušnění se
dělá otevřením odvzdušňovacího ventilu
(F1) na krátkou dobu v ranních nebo
max. 6 měsíců od uvedení
večerních hodinách, kdy jsou kolektory
minimálně jednou za rok
do činnosti
studené. Při odvzdušňování by mělo
uniknout jen velmi malé množství, případně
žádná teplonosná kapalina, aby nedošlo k
velkému poklesu tlaku v solárním okruhu.
Kontrolujte Mg anodu v pravidelných
intervalech a vyměňte ji před tím, než se
úplně spotřebuje
Kontrolujte tlak v solárním okruhu
v pravidelných intervalech. Kontrola se dělá
v ranních nebo večerních hodinách, kdy
jsou kolektory studené. V případě poklesu
tlaku pod 1,1 bar zjistěte a odstraňte příčinu
a natlakujte solární okruh podle Kroku 16.
Vizuálně kontrolujte komponenty
solárního a vodného okruhu
v pravidelných intervalech. V případě
zjištění netěsnosti opravte nebo vyměňte
chybný komponent.
Vizuálně kontrolujte izolaci na potrubí
v pravidelných intervalech. V případě
poškození izolaci vyměňte.
minimálně jednou za rok,
max. 6 měsíců od uvedení
případně častěji,
do činnosti
v závislosti na složení vody
max. 6 měsíců od uvedení
minimálně jednou za rok
do činnosti
max. 6 měsíců od uvedení
minimálně jednou za rok
do činnosti
max. 6 měsíců od uvedení
minimálně jednou za rok
do činnosti
Kontrolujte správnou činnost pojistného
ventilu 6 bar se zpětnou klapkou (G1)
v pravidelných intervalech. V případě
max. 6 měsíců od uvedení
trvalého kapání vody když se voda v bojleru
minimálně jednou za rok
do činnosti
neohřívá pomocí kolektorů nebo
elektrického vyhřívacího tělesa, ventil
vyměňte.
Vyměňte teplonosnou kapalinu po
každých max. 6 letech činnosti solárního
ohřívače vody
- 19 -
Samotížný solární ohřívač vody 300L FR II - návod na montáž, provoz a údržbu
5. Omezení záruky
Záruka se nevztahuje na:
- instalace solárních ohřívačů vody, vykonané osobami nebo organizacemi, které nejsou
autorizovanými partnery výrobce nebo jeho distribučních partnerů
- poškození během dopravy a na poškození v důsledku přírodních katastrof a vandalizmu
- deformaci bojleru z důvodu poklesu tlaku na vstupu studené vody a následné popraskání smaltu
uvnitř bojleru
Záruka se nevztahuje na poškození, poruchy a nesprávnou činnost solárních ohřívačů vody,
které jsou způsobené:
- nedodržením pokynů na montáž, provoz a údržbu, které jsou uvedené v tomto návodě a v jiných
souvisejících návodech
- mrazem
- nesprávným umístěním, instalací a ukotvením konstrukce
- nevykonáním pravidelné údržby, včetně pravidelné kontroly Mg anody a její výměny před tím, než
se úplně spotřebuje
- použitím nevhodné teplonosné kapaliny v solárním okruhu (použitá kapalina musí být schválená
dodavatelem solárního ohřívače vody)
- špatnou kvalitou vody
- nepřipojením dodávaného souboru na připojení studené vody, nebo jiných vhodných komponentů
na připojení studené vody a nepřipojením redukčního ventilu když je tlak v systému studené vody
6bar nebo víc
- 20 -
Download

Návod na montáž, provoz a údržbu 300 l FR II.pdf