Prezentacija u okviru projekta ECO NET
"Vodič za rad u virtuelnom preduzeću | 155 pitanja i odgovora"
27.09.2012. Dom omladine Beograd, Sala Klub, prvi sprat
Moderator: Maja Maksimović, Universitet u Beogradu
09:30 – 10:00
Registracija učesnika i refundacija troskova
10:00 - 12:00
Pozdravna reč
Dragan Marinčić, MP (tbc)
Christian Ellensohn, Austrijski koordinator za orbrazovnu saradnju
Kratak pregled projekta ECO NET
Milica Rebić, menadžer projekta ECO NET
Prezentacija nastavnog materijala za učenike izrađenog u okviru ECO NET projekta
"Vodič za rad u virtuelnom preduzeću | 155 pitanja i odgovora"
Grupa autora: Aleksandra Bakrač, Biljana Kaurin, Johannes Lindner, Lidija Milovanović, Danijela
Rvović, Sonja Stamenković i Vesna Životić
12:00 - 13:00
Pauza
13:00 – 14:30
Pregled rada Servisnog centra virtuelnih preduzeća
Plan rada za školsku 2012./13. godinu
Centralna virtuelna banka: program za online poslovanje
Izveštaj sa studijskog putovanja u Crnu Goru u okviru ECO NET projekta
14:30-14:45
Završna reč i rezime
14:45-15:00
Podela nastavnog materijala, prema dostavljenim podacima od škola rukovodstvu projekta
IZRADA I PREZENTACIJA MATERIJALA "VODIČ ZA RAD U VIRTUELNOM PR EDUZEĆU | 155
PITANJA I ODGOVORA" FINANSIRANA JE U OKVIRU PROJEKTA ECO NET (AUSTRIAN
DEVELOPMENT COOPERATION I KULTURKONTAKT AUSTRIA)
K - E D U C A T I O N P R O J E C T O F F I C E Belgrade
Avalska 8, 11000 Belgrade
t/f +381 (11) 24 30 418
http://k-education.at/
Download

ovde - Servisni centar