2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları
Bölüm
Program
Sıra
No
Öğrencinin Adı
4'lük
100'lük
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı
İngilizce Dil Puanı
Genel Not Ort.
Reading
Language
use
Listening
Writining
Toplam
İngilizce
Puanı
Erasmus
Puanı*
Üniversite
Süresi
1
Ali KORKMAZ
2,21
58,23
35,0
25,0
9,0
18,5
87,5
72,865 Lublin University of Technology Güz
2
Zeynep Beril ERSOY
2,45
63,83
29,0
26,0
9,0
17,5
81,5
72,665 Politechnika Slaska
3
Ahmet BOZOKLU
2,98
76,2
27,0
18,0
8,0
16,0
69,0
72,6 Politechnika Slaska
Bahar
75,0
Bialystok University of
72,215
Technology
Bahar
Bialystok University of
68,55
Technology
4
Mehmet Kağan ÇELİK
5
Betül KASAP
6
Cem SARIDEDE
7
Bahar
69,43
31,0
20,0
6,0
2,29
60,1
28,0
25,0
8,0
16,0
77,0
2,36
61,73
28,0
21,0
7,0
18,0
74,0
Mesut AKYOL
2,89
74,1
22,0
21,0
8,0
10,0
61,0
67,55 Universidade de Evora
8
Nisa BAHADIROĞLU
2,56
66,4
24,0
22,0
8,0
13,0
67,0
66,7 Jönköping Universitet
9
Hamim Burak BARAN
2,7
69,66
23,0
16,0
8,0
14,5
61,5
65,58 Universita degli di Perugia
Güz
Güz
Güz
2,69
18,0
67,865
Direnç YURTSEVER
2,49
64,76
22,0
20,0
9,0
14,5
65,5
11
Metin AKYÜZ**
2,49
64,76
24,0
21,0
5,0
14,0
64,0
64,38 Universita degli di Perugia
Muzaffer GÜLER
2,33
61,03
29,0
19,0
6,0
12,5
66,5
İnşaat Mühendisliği
12
Lisans
10
Bialystok University of
65,13
Technology
63,765 Jönköping Universitet
Bahar
1. yedek
Bahar
Güz
Güz
Betül ERDÖLEK**
2,42
63,13
21,0
22,0
4,0
15,0
62,0
62,565
2. yedek
Buse VURAL
2,62
67,8
25,0
12,0
7,0
12,5
56,5
62,15
3. yedek
Egecan TURAN
2,34
61,26
26,0
16,0
5,0
13,0
60,0
60,63
4. yedek
Durmuş Anıl ÜNÜVAR
2,51
65,23
18,0
13,0
4,0
14,5
49,5
57,365
5. yedek
Melik SANAR
2,29
60,1
12,0
12,0
4,0
12,0
40,0
50,05
6. yedek
18
Mustafa Meriç AKSEN
3,28
83,2
İngilizce sınavına girmedi.
19
Kemal İBRAHİMOĞLU
3,19
81,1
İngilizce sınavına girmedi.
20
İbrahim BARAN
3,07
78,3
İngilizce sınavına girmedi.
21
Züleyha KANPARA
3,05
77,83
İngilizce sınavına girmedi.
22
Atakan İLKGÜN
2,32
60,8
İngilizce sınavına girmedi.
23
Abdullah Atakan AKARSEL
2,2
58
İngilizce sınavına girmedi.
2,86
73,4
3,5
88,33
13
14
15
16
24
İnşaat mühendisliği
YL.
Ely Yacoub TRAORE
25
İnşaat ühendisliği
Doktora
17
Mohammad Musa ALAMI
20,0
13,0
8,0
8,0
* Erasmus Puanı 100 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50’ i ile toplam İngilizce puanının %50’ i toplanarak hesaplanmıştır.
**Öğrenciler, Mart 2014 tarihinde YDYO tarafından yapılan İngilizce sınav sonuclarının değerlendirilmesini istemişlerdir
49,0
61,2 Politechnika Gdanska
İngilizce sınavına girmedi.
Güz
Download

İnşaat Mühend isliği