2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları
Bölüm
Program
Sıra
No
3
4
5
YL.
2
Endüstriyel Tasarım
1
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı
İngilizce Dil Puanı
Genel Not Ort.
Öğrencinin Adı
Toplam
İngilizce
Puanı
Erasmus
Puanı*
4'lük
100'lük*
READING
LANGUAGE
USE
LISTENING
WRITING
Oya AKIN
3,89
97,43
31,0
23,0
10,0
11,0
75,0
86,215
Burcu TAŞKIN
3,58
90,2
22,0
22,0
9,0
15,5
68,5
79,35
Oğuzhan GÜNGÖR
2,79
71,76
30,0
18,0
8,0
10,5
66,5
69,13
Zeynep AYKUL
3,82
95,8
İngilizce sınavına girmedi.
Sıla IŞIK
3,24
82,26
İngilizce sınavına girmedi.
*Erasmus Puanı 100 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50’ i ile toplam İngilizce puanının %50’ i toplanarak hesaplanmıştır.
Üniversite
Linnaeus Universitat
Universita Degli Studi di
Ferrara
Universita Degli Studi di
Ferrara
Güz
Bahar
Bahar
Download

Endüstriyel Tasarım