2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları
Bölüm
Program
Sıra
No
3
4
5
6
YL.
2
Enerji Mühendisliği
1
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı
İngilizce Dil Puanı
Genel Not Ort.
Öğrencinin Adı
LANGUAGE
LISTENING
USE
WRITING
Toplam
İngilizce
Puanı
Erasmus
Puanı*
Üniversite
Süresi
4'lük
100'lük
READING
Renas TÜCER
3,14
79,93
35,0
24,0
9,0
17,5
85,5
82,715
Hakkı KOPURLU
2,57
66,63
31,0
23,0
10,0
16,0
80,0
73,315
Gökçen SANDAL
3,14
79,93
26,0
19,0
7,0
14,5
66,5
73,215
20,0
7,0
14,0
73,0
71,1
1.yedek
20,0
9,0
14,5
76,5
62
2.yedek
Mehmet KARA
2,68
69,2
32,0
Buket BOZ
1,75
47,5
33,0
Süleyman ZORA
3,21
81,56
Uppsala Universitet
İngilizce sınavına girmedi.
*Erasmus Puanı 100 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50’ i ile toplam İngilizce puanının %50’ i toplanarak hesaplanmıştır.
Güz
Norges Teknisk
Naturvitenskapelige Universitet
Norges Teknisk
Naturvitenskapelige Universitet
Bahar
Bahar
Download

Enerji Mühendisliği