2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS BAŞVURULARI
Başvurular 08-22 Ekim tarihleri arasında http://erasmus.uludag.edu.tr/ois/ adresinden yapılacaktır.
Fen Edebiyat Fakültesi için kontenjanlar aşağıdaki gibidir:
Matematik:
 Giessen
: 2 (Sadece MA ve PhD için)
 University of Perugia : 4 (Sadece Lisans için)
 University of Alba Lulia: 3 (Lisans ve MA için)
 Technicka Univerzita v Liberci : 0
 University of Bucharest: 7 (Lisans, MA ve PhD için)
 Universitat Duisburg-Essen: 2 (Sadece Lisans için)
Sosyoloji:
 University of Tartu
: 4 (Lisans, MA ve PhD için)
Psikoloji:
 Torino
: 2 (Sadece Lisans için)
 Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave : 4 (Lisans ve MA
için)
 New Bulgarian University: 2 (Sadece Lisans için)
Arkeoloji:
 Trnavska Univerzita v Trnave : 5
 Universidade de Coimbra
: 2 (Sadece Lisans için)
 Ruhr Universitat Bochum
:6
 Freie Universitat Berlin
: 3 (Lisans ve MA için)
 Universitat Mainz
: 5 (Lisans,MA ve PhD için)
 Aristotle University of Thessaloniki: 1 (Lisans ve MA için)
 Westfalische Wilhelms-Uni. : 2 (Sadece MA için)
 Olomouci
: 2 (Lisans, MA ve PhD için)
 Hamburg University
: 3 (Lisans ve MA için)
 Regensburg Uni. of Applied Sci.:10 (Lisans,MA ve PhD için)
 University of Naples L’Orientale : 4 (Lisans ve MA için)
 Accademia di Belle Arti di Lecce: 2 (Lisans ve MA için)
 Universita degli studi Roma Tre : 2 (Sadece Lisans için)
 Universitat Salzburg
: 1 (Lisans,MA ve PhD için)
 Goethe Universitat Frankfurt am Main: 4 (Lisans ve MA
için)
Fizik:
 University of Perugia : 1 (Sadece Lisans için)
 Wroclaw University of Technology: 2(Lisans,MA ve PhD için)
Felsefe:
 University of Maribor
: 7 (Lisans,MA ve PhD için)
Tarih:
 Universita Ca Foscari Venezia
 University of Tartu
:1
: 3 (Sadece Lisans için)
Biyoloji:
 University of Bialystok
: 5 (Lisans,MA ve PhD için)
Kimya:
 University of Bialystok
 Ghent University
 Uniwersytet Warszawski
: 2 (Sadece Lisans için)
: 2 (Sadece Lisans için)
: 3 (Sadece Lisans için)
Türk Dili ve Edebiyatı:
 Universitatea “Ovidius” Constanta : 4 (Lisans,MA ve PhD
için)
 University of Zagreb
: 2 (Lisans,MA ve PhD için)
Sanat Tarihi:
 University of Göttingen
: 1 (Lisans,MA ve PhD için)
 Uniwersytet im.Adama Mickiewicza :4 (Lisans,MA ve PhD
için)
Bu listede kontenjanı “0” olarak belirtilen üniversiteleri tercih etmeyiniz! Aksi takdirde başvurunuz
geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvurulardan koordinatörler ya da Erasmus Ofisi sorumlu değildir.
Bahar döneminde Erasmus ile gidecek öğrenciler için 27 Ekim 2014 günü saat 09:30’da Rektörlük A
Salonunda oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. Gelmeyenler geçerli
mazeretlerini yazılı olarak Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmek zorundadır.
Download

Fen-Edebiyat