2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları
2
3
Program
Öğrencinin Adı
Yücel AYDOĞAN
YL.
1
Bölüm
Malzeme Bilimi
ve Mühendisliği
Sıra
No
Ümmügülsüm SEZİŞ
Tuğba COŞGUN
4'lük
100'lük
3,5
88,33
3,24
3,21
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı
İngilizce Dil Puanı
Genel Not Ort.
READING
LANGUAGE
USE
LISTENING
WRITING
30
24
9
11,00
13
7
8
7,00
82,26
81,56
*Erasmus Puanı 100 lük sistemde elde edilen genel not ortalamasının %50’ i ile toplam İngilizce puanının %50’ i toplanarak hesaplanmıştır.
Toplam
İngilizce
Puanı
Erasmus
Puanı*
Üniversite
Süresi
74,0
81,165
Politechnica Slaska
Güz
35,0
58,63
Politechnika Gdanska
Güz
İngilizce sınavına girmedi.
Download

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği