sremska privredna komora
sremska mitrovica
BAZA
BRAUNFILD I OSTALIH
INVESTICIONIH LOKACIJA U
OPŠTINI PEĆINCI
22000 Sremska Mitrovica
ul.Kralja Petra I 4/II
Tel: +381 (0) 22 610 778 , +381 (0) 22 715 561,
Fax: +381 (0) 22 610 078
[email protected]
[email protected]
www.rpksrem.co.rs
Baza Braunfild i ostalih investicionih lokacija
u Sremu
Poštovani privrednici,
Bilo da su u pitanju proizvodne hale, logistički centri, poslovni prostori ili parcele
građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, Sremska privredna komora putem Baze
Braunfild investicionih lokacija u Sremu ima nameru da objedini sve privredne potencijale u Sremu i prezentacijom na jednom mestu ih učini dostupnim kako stranim tako i
domaćim investitorima.
Ukoliko posedujete imovinu na kojoj bi investitori mogli da razvijaju svoje poslovanje
i želite da pronađete kupca ili zakupca za nju, pošaljite nam Vaše podatke i postanite
deo Baze Braunfild investicionih lokacija u Sremu.
Sremska privredna komora Sremska Mitrovica zainteresovane investitore, odnosno
zakupce povezaće sa odgovornim licima iz Vaše firme, kako bi realizovali vašu ponudu,
a Vi ne propustite priliku da imVaša imovina posluži kao odgovor na pitanje „Gde investirati?”.
Naša baza lokacija obuhvatiće privatne posede, ali i društvenu i državnu imovinu. Jedini preduslov da se i Vaša lokacija nađe u Bazi Sremske privredne komore je da se na
njoj može razvijati poslovanje i unapređivati privreda Srema.
Registracija za Bazu Braunfild i ostalih investicionih lokacija u Sremu je jednostavna i
besplatna. Samo je potrebno da popunite formular za registraciju i pošaljete ga na
e-mail adresu [email protected] ili [email protected] U cilju što uspešnije
prezentacije, preporučujemo da uz popunjen formular pošaljete i fotografije Vaše
lokacije u što boljoj rezoluciji.
Na ovaj način Vaša lokacija će postati deo ponude investicionih potencijala Srema,
dostupnih velikom broju stranih i domaćih investitora sa kojima SPK tesno sarađuje.
Dobrodošli u Bazu Braunfild i ostalih investicionih lokacija u Sremu
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Šta su braunfild investicije ?
U Evropi se pod braunfild investicijama podrazumevaju sve investicije u bivše industrijske komplekse, stare zapuštene fabrike, železničke zone, skladišta i luke, sa ciljem da
se unese nova namena i unapredi stanje životne sredine. Često su to zagađene lokacije
na kojima je potrebno da se obavi rehabilitacija zemljišta. Amerikanci pod pojmom
braunfild podrazumevaju apsolutno zagađene zone na kojima se nalaze stari aerodromi, rudnici, čeličane, industrijski gradovi, kompleksi koji su i van gradskih jezgara
– ističu urbanisti.
Napuštena industrijska postrojenja i ruinirani kompleksi, obično smešteni u delovima
grada koji su u vreme industrijske revolucije bili jezgra razvoja, u razvijenim zemljama
ne predstavljaju rugla kao kod nas, već veoma atraktivna mesta kojima je udahnut novi
život. Takve tzv. braunfild investicije, koje, pored oživljavanja starih objekata, podrazumevaju i revitalizaciju zagađenog građevinskog zemljišta, u svetu su aktuelne već
oko dve decenije.
Korist koju gradovi i ostale sredine imaju od braundfild projekata je višestruka, a investitori imaju određene prednosti (često već izgrađenu infrastukturu, pa samim tim i
manje troškove). Prednost je, između ostalog, i u tome što se u tim sredinama ne troši
novo zemljište i uređuju se zapuštene oblasti koje su često u naseljenom okruženju.
Lokacije u koje se ponovo investira mahom su u izgrađenim zonama gradova i drugih
naseljenih mesta, što znači da se koriste već građena zemljišta, umesto da se troše nove
poljoprivredne, zelene ili druge neizgrađene zone.
U Sremu bi braunfild projekti mogli da budu realizovani na mnogim lokacijama u svih
sedam opština, Pećincima,Inđiji, Staroj Pazovi, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Irigu i Šidu.
Investicije za ove lokacije su još u planovima i nijedna nije potpuno zamišljena po principima braunfild investicija na zapadu. Pitanje je da li bismo mogli u tu kategoriju da
svrstamo sve što se nudi pod tim nazivom. Međutim i lokacije koje su ponuđene u Bazi
braunfild investicionih lokacija u Sremu, Sremske privredne komore, mogu da budu
predmet promovisanja u cilju novih investicija , pokretanja nove proizvodnje i novog
zapošljavanja, što je i bio razlog njihovog uključivanja u ovaj projekat.
Kada je reč o pravim braunfild investicijama, Evropa i Amerika imaju posebne fondove
kojima se stimulišu investitori da ulažu u ovakve lokacije, a neretko su oslobođeni
poreza ili im se državno zemljište prodaje ili daje na korišćenje jeftinije, nekad i bez naknade, samo da urade skupe predradnje čišćenja i uređenja zemljišta pre nove izgradnje ili revitalizacije postojećih struktura, što se u narednom periodu očekuje i u našoj
sredini.
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
OPŠTINA PEĆINCI
DEČ - Šimanovci
Ukupna površina zemljišta (m²): 6235
Ukupna površina objekata (m²): 3600
Objekat: 1
Namena: proizvodnja magacin
Površina (m²): 2000
Objekat: 2
Namena: proizvodnja
Površina (m²): 750
Objekat: 3
Namena: proizvodnja magacin
Površina (m²): 550
Objekat: 4
Namena: kuhinja trpezarija
Površina (m²): 300
Objekat upotrebljiv odmah: DA
Privatno vlasništvo (%): 100
Oblik prenosa prava: Različite opcije prema dogovoru
Trenutna namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni: Da
Objekti imaju građevinsku dozvolu: da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: da
Objekti registrovani u katastru: da
Kontakt telefon: 022 480 016; 063 275 927
Kontakt osoba: Neša Jovanović
Kontakt e-mail: [email protected]
Udaljenost od auto puta Beograd-Zagreb samo 5,5km. Blizina aerodroma. Električna energija
Ukupna instalisana snaga elektri;ne energije (kVA):200, poseduje vodu, kanalizacija u izgradnji, gasovod u izgradnji, ima parno grejanje, Internet priključak ADSL, telefon.
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Šimanovci 1
Ukupna površina zemljišta (m²): 15000
Ukupna površina objekata (m²): 4200
Objekat: 1
Namena: Skladiste
Površina (m²): 4
Godina izgradnje: 2010
Dimenzije (mxm): 50X60
Visina po jednom spratu (m): 8
Broj spratova: 1
Tip gradnje: Čvrsta
Objekat upotrebljiv odmah: Da
Tip rekonstrukcije koji je neophodan: Ne
Privatno vlasništvo (%): 100
Oblik prenosa prava: Zakup
Cena (€/m²): 6
Napomena: Mogucnost pregovaranja
Tip nadmetanja: Neposredna pogodba
Trenutna namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni: Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni: Ne
Planski osnov: GUP
Dozvoljena spratnost i visina objekata: Prema izdatoj gradjevinskoj dozvoli
Objekti imaju građevinsku dozvolu: Da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: Da
Objekti registrovani u katastru: Da
Električna energija: Da, Ukupna instalisana snaga (kVA):635, Voda: Da, pritisak (bar): 4
Grejanje: Da,
Tip grejanja i opis: Industrijska struja - merna grupa
Internet priključak: Da, ADSL
Telefon: Da
Kanalizacija: Da
Pristupne saobraćajnice: Da
Kontakt osoba: Aleksandar Đorđević
Tel: + 381 11 3398 809, Fax: + 381 11 3398 814, Mob: + 381 65 3397 916
Radi se o objektu za razlicitu namenu, u zavisnosti od potrebe zakupca. Poslovni objekat je
visenamenskog tipa, (proizvodnja, magacin, itd. ) sa pratecom infrastrukturom. Radi se o
objeku sa gradjevinskom i upotrebnom dozvolom. Objekat se nalazi u Simanovcima, Juzna
industrijska zona bb. Nalazi se oko 350 metara od izlaza na autoput Beograd - drzavna
granica sa Republikom Hrvatskom, petlja Simanovci-Krnjesevci, pre naplatne rampe iz smera
Beograd.
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Industrijska Zona Sever Šimanovci
Ukupna površina zemljišta (m²): 125591
Parcela: 1
Površina: 35546, Namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Parcela: 2
Površina: 32359, Namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Parcela: 3
Površina: 30059, Namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Parcela: 4
Površina: 27627, Namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Državno vlasništvo (%): 1
Oblik prenosa prava: Zakup na 99 godina
Cena (€/m²): 25, Tip nadmetanja: Javna licitacija
Trenutna namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni: Ne
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni: Ne
Planski osnov: Plan Gen. regulacije naselja Šimanovci
Dozvoljena spratnost i visina objekata: P+4
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta: 75.00%
Električna energija: Da, Ukupna instalisana snaga (kVA):630, Srednji napon (kV): 20,Nizak
napon (V): 230, Napomena: Priključak na elektroenergetski sistem investitor u skladu
sa potrebama ugovara po uslovima sa JP Elektrovojvodina.
Voda: Da, pritisak (bar):3-5 bara, Napomena: Mogućnost priključenja na vodovod naselja Šimanovci, ili ukoliko tehnološki proces proizvodnje zahteva veću količinu vode, firme
kopaju arterske bunare.
Priključak za gas: Da, Pritisak (bar):1-4 bara
Grejanje: Da, Grejanje na gas ili TNG.
Internet priključak: Da, ukupna brzina: 1536/192 kb/s ADSL
Telefon: Da, Napomena: Investitor sklapa ugovor sa JP Telekom Srbija.
Kanalizacija: Da
Pristupne saobraćajnice: Da
Kontakt osoba: Aleksandar Đorđević
Tel: + 381 11 3398 809, Fax: + 381 11 3398 814, Mob: + 381 65 3397 916
Ova lokacija se nalazi neposredno uz Auto put E 70 na 25 km od Beograda i 15 km od aerodroma ‘Nikola Tesla’ u našoj ekskluzivnoj radnoj zoni u Šimanovcima. Duž lokacije postoji
pristupna saobraćajnica koja je povezuje sa Auto-putem. U toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže I gasifikaciji radne zone. Postoji trafo stanica koja je udaljena 400 m od predmetne lokacije. Na istoj udaljenosti nalazi se i priključak na telekomunikacionu i vodovodnu
mrežu. Sve četiri parcele su pravougaonog oblika I izlaze na pristupnu saobraćajnicu. Urađen
je Plan Generalne sa elementima detaljne regulacije za RZ Sever u kojoj se nalaze parcele.
Planom je predvidjena namena- izgradnja proizvodno-poslovnih kompleksa! U RZ Šimanovci
već posluje oko trideset novih kompanija. Reč je uglavnom o greenfield investicijama. Investirano je do sada više od 200 miliona eura. Blizina Beograda, pozicija u neposrednom
okruženju Auto-puta E 70, infrastrukturna opremljenost, postojanje više od 30 kompanija
koje već posluju u zoni, sve to ukazuje da je reč o jednoj od najboljih investicionih lokacija u
Srbiji.
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Industrijska zona Subotište
Ukupna površina zemljišta (m²): 14000
Parcela: 1
Površina: 14000
Namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Državno vlasništvo (%): 100
Oblik prenosa prava: Zakup na 99 godina
Cena (€/m²): 10
Napomena: Cena nije fiksna.
Tip nadmetanja: javna licitacija
Trenutna namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni: Ne
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni: Ne
Planski osnov: Prostorni Plan opštine Pećinci
Električna energija: Da, Ukupna instalisana snaga (kVA):630, Srednji napon (kV): 20
Nizak napon (V):230, Napomena: Priključak na elektroenergetski sistem investitor u skladu
sa potrebama ugovara po uslovima sa JP Elektrovojvodina.
Voda: Da, pritisak (bar): 3-5 bara, Napomena: Mogućnost priključenja na vodovod naselja
Subotište.
Priključak za gas: Da, Pritisak (bar):1-4 bara
Grejanje: Da, Grejanje na gas ili TNG.
Internet priključak: Da, brzina: 1536/192 kb/s ADSL
Telefon: Da, Napomena: Investitor sklapa ugovor sa JP Telekom Srbija.
Kanalizacija: Da, Napomena: Kanalizaciona mreža je u funkciji I povezana je sa
Prečistačem u Pećincima. Pristupne saobraćajnice: Da
Kontakt osoba: Aleksandar Đorđević
Tel: + 381 11 3398 809, Fax: + 381 11 3398 814, Mob: + 381 65 3397 916
Lokacija se nalazi u Radnoj zoni Subotište, uz regionalni put kojim je povezana sa obilaznicom oko naselja Pećinci I Auto-putem E 70. Udaljena je od Beograda oko 40 km. Zemljište
je u državnom vlasništvu I izdaje se u zakup na 99 godina.Namena zemljišta definisana je
Prostornim Planom opštine I to je izgradnja privrednih objekata. Parcela je pravilnog pravougaonog oblika. Postoji pristupna saobraćajnica ( regionalni put ), priključak na struju, vodu,
telekomunikacionu mrežu.
10
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
11
Industrijska zona Prhovo
Ukupna površina zemljišta (m²): 330000
Parcela: 1
Površina: 330000, Namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Državno vlasništvo (%): 100
Oblik prenosa prava: Zakup na 99 godina
Cena (€/m²): 10
Tip nadmetanja: Javna licitacija
Trenutna namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni: Ne
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni: Ne
Planski osnov: Prostorni Plan opštine Pećinci
Dozvoljena spratnost i visina objekata: P+4
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta: 50.00%
Električna energija: Ne
Voda: Da, pritisak (bar): 3-5 bara
Priključak za gas: Da, Pritisak (bar): 1-4 bar
Grejanje: Da, Grejanje na gas
Internet priključak: Da, brzina: 1536/192 kb/s ADSL
Telefon: Da, Napomena: Investitor sklapa ugovor sa JP Telekom Srbija.
Kanalizacija: Ne, Napomena: Planirana je izgradnja kanalizacione mreže u naselju Prhovo, sa
priključkom na Industrijsku zonu.
Pristupne saobraćajnice: Da
Kontakt osoba: Aleksandar Đorđević
Tel: + 381 11 3398 809, Fax: + 381 11 3398 814, Mob: + 381 65 3397 916
Lokacija se nalazi uz regionalni put R 104 kojim je povezana sa Auto putem E 70. Udaljena
je 30 km od Beograda. Zemljište je u državnom vlasništvu I izdaje se u zakup na 99 godina.
Prostornim Planom je definisana kao Radna zona. Namena zemljišta izgradnja privrednih objekata. Postoji pristupna saobraćajnica. Gasifikaciona mreže prolazi pored parcele. U planu je
izgradnja kanalizacione mreže u narednih godinu dana.
12
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Simanovci 2
Ukupna površina zemljišta (m²): 13000
Parcela: 1
Površina: 13000, Namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Privatno vlasništvo (%): 1
Oblik prenosa prava: Različite opcije prema dogovoru
Cena (€/m²): 15
Trenutna namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Električna energija: Da
Voda: Da
Kanalizacija: Da
Kontakt osoba: Aleksandar Đorđević
Tel: + 381 11 3398 809, Fax: + 381 11 3398 814, Mob: + 381 65 3397 916
Parcela je uz samu ivicu industrijske zone. Dozvoljena je gradnja poslovno-stanbenog objekta:struja, voda, tel, asfalt.
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
13
Simanovci 3
Ukupna površina zemljišta (m²): 17000
Privatno vlasništvo (%): 100
Oblik prenosa prava: Različite opcije prema dogovoru
Cena (€/m²): 17
Napomena: dogovor
Trenutna namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni: Da
Električna energija: Da
Voda: Da
Kanalizacija: Da
Pristupne saobraćajnice: Da
Kontakt osoba: Aleksandar Đorđević
Tel: + 381 11 3398 809, Fax: + 381 11 3398 814, Mob: + 381 65 3397 916
Parcela se nalazi severno od auto-puta Beograd-Zagreb,25km od Beograda,15km od aerodroma Nikola Tesla.Karta 5.1.
14
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Simanovci 4
Ukupna površina zemljišta (m²): 188000
Oblik prenosa prava: Kupovina, Napomena:Mogucnost pregovora u zavisnosti od povrsine
potrebnog zemljista
Trenutna namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni: Ne
Planski osnov: Plan generalne regulacije
Dozvoljena spratnost i visina objekata: Proizvodnja P+0 do P+1, poslovni do P+5
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta: zauzetost parcele do 70%, izgradjenost 1,5 do 1,8
Električna energija: Da
Voda: Da
Priključak za gas: Da
Internet priključak: Da
Telefon: Da
Pristupne saobraćajnice: Da
Kontakt osoba: Aleksandar Đorđević
Tel: + 381 11 3398 809, Fax: + 381 11 3398 814, Mob: + 381 65 3397 916
Vise parcela povezanih u jednu celinu od 18,80ha. Mogucnost preparcelacije na vise manjih
parcela ili kupovine pojedinih delova. Zemljiste je u prvoj liniji do autoputa Beograd-Zagreb,
a od autoputa ga deli samo zeleni pojas. Uradjen pristupni put do same lokacije. Pored ovog
zemljista, raspolazemo sa jos nekoliko parcela povrsina od 1ha do 5ha u okviru industrijske
zone Simanovci na vise razlicitih lokacija.
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
15
Simanovci 5
Ukupna površina zemljišta (m²): 7300
Privatno vlasništvo (%): 100
Oblik prenosa prava: Kupovina
Cena (€/m²): 20
Trenutna namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni: Ne
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni: Ne
Električna energija: Da
Voda: Da
Priključak za gas: Da
Telefon: Da
Kanalizacija: Da
Pristupne saobraćajnice: Da
Kontakt osoba: Aleksandar Đorđević
Tel: + 381 11 3398 809, Fax: + 381 11 3398 814, Mob: + 381 65 3397 916
U blizini fabrike Doncafe, u sklopu industrijske zone, pogodno za magacinski prostor. Pored
zemljista prolazi gasovod, a struja, voda i telefon su na udaljenosti od 200m.
16
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
SKLADIŠTE
Tačna adresa lokacije:GOLUBINAČKA 67 ŠIMANOVCI
Upitnik popunio: ANTIĆ LJUBOJE
Vlasnik:
METEOR DOO ŠIMANOVCI
Procenat vlasništva: 100% Adresa: KRNJEŠEVAČKA 6 ŠIMANOVCI
Datum popunjavanja upitnika: 27.04.2011
Ukupna površina zemljišta (m2): 30 ari
Ukupna površina svih objekata (m2): 550 m2
Objekat 1: magacin, 550,00 m2, god izgradnje 2009, dimenzije 50x11 m,
visina po spratu 5,50 m, tip gradnje: betonska konstrukcija, objekat upotrebljiv odmah.
privatno vlasništvo 100%
Objekti imaju građevinsku dozvolu:
da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:
da
Objekti registrovani u katastru: da
Električna energija: da
Voda: da
Telefon: da
Kanalizacija: da
Pristupne saobraćajnice: da
Kontakt osoba: ANTIĆ LJUBOJE , Telefoni: 063-517-165, Fax: 022-480-403, 480-620
e-mail: [email protected] Web: www.meteors.rs
Skladište gotovih proizvoda, moguća manja proizvodnja, infrastruktura kompletna, blizina
autoputa Beograd-Šid, blizina aerodroma Beograd, blizina auto put Beograd-Novi Sad.
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
17
Download

pećinci